Taxotere

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-12-2020

Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Sanofi Mature IP
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Adenocarcinom, Prostatic Neoplasmer, Mave Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Breast cancer Taxotere in combination with doxorubicin and cyclophosphamide is indicated for the adjuvant treatment of patients with: , operable node-positive breast cancer;, operable node-negative breast cancer. For patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. Taxotere i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. Taxotere monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt avanceret ormetastatic brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Taxotere i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brystcancer, hvis tumorer overe
Produkt oversigt:
Revision: 48
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000073
Autorisation dato:
1995-11-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/000073

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-12-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægseddel: Information til brugeren

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TAXOTERE

Sådan skal du bruge TAXOTERE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder TAXOTERE. Det er et handelsnavn for docetaxel. Docetaxel er et stof, der

udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

TAXOTERE er ordineret af din læge til behandling af bryst- eller specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostata kræft, gastrisk kræft eller hoved- og hals-kræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan TAXOTERE enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan TAXOTERE

anvendes i kombination med doxorubicin eller cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan TAXOTERE enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan TAXOTERE indgives i kombination med prednison eller

prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives TAXOTERE i kombination med cisplatin

og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og hals-kræft indgives TAXOTERE i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge TAXOTERE

Brug ikke TAXOTERE

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

TAXOTERE (angivet i punkt 6),

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt,

hvis du har en alvorlig leverlidelse,

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med TAXOTERE, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du har nok

blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få TAXOTERE. I tilfælde af forstyrrelser af de hvide

blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten elle sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har hjerteproblemer.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du har haft en allergisk reaktion

ved tidligere behandling med paclitaxel.

Alvorlige hudproblemer såsom, Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret med TAXOTERE:

SJS/TEN symptomer kan omfatte blærer, afskrælning eller blødning på dele af huden (herunder

dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med eller uden udslæt. Du

kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, så som feber, kulderystelser eller

ømme muskler.

AGEP symptomer kan omfatte et rødt skællende udbredt udslæt med knopper under den hævede

hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af feber.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersoner, hvis du oplever alvorlige hudreaktioner eller nogen af

reaktionerne nævnt ovenfor.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før TAXOTERE-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage for at

formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af TAXOTERE. Specielt kan der

være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede hænder, fødder,

ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Fortæl din læge, hospitalsfarmaceut eller sygeplejerske, hvis du har nyreproblemer eller høje niveauer

af urinsyre i blodet før påbegyndelse af behandling med TAXOTERE.

TAXOTERE indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du er afhængig af alkohol, lider af epilesi,

eller hvis din leverfunktion er nedsat. Se også ”TAXOTERE indeholder ethanol (alkohol)” nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med TAXOTERE

Informer din læge eller hospitalsfarmaceut, hvis du tager eller for nylig har taget nogen anden form for

medicin, herunder også medicin, som ikke er på recept. Dette er fordi TAXOTERE eller den anden

medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

TAXOTERE må IKKE

anvendes, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre din

læge udtrykkelig ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge effektiv

prævention under behandlingen, fordi TAXOTERE kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid

under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med TAXOTERE.

Hvis du er mand i behandling med TAXOTERE, rådes du til ikke at avle et barn under og 6 måneder

efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi docetaxel

kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj eller arbejde

med maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

TAXOTERE indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 13% (w/w) ethanol 95% v/v (alkohol), dvs. op til 252 mg ethanol 95%

v/v per hætteglas med solvens, svarende til 6 ml øl eller 2,6 ml vin.

Skadeligt for dem, der lider af alkoholisme.

Dette skal tages i betragtning hos gravide eller ammende, hos børn og hos patienter i højrisikogruppe,

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

3.

Sådan skal du bruge TAXOTERE

TAXOTERE vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

TAXOTERE gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time, mens

du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på TAXOTERE. Vær særlig opmærksom på at informere din læge,

hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller feber, og

giv lægen resultatet af dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere om

en nedsættelse af dosis er nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af dette

lægemiddel, så spørg din læge eller hospitalsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare fordele og mulige risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger af TAXOTERE givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer , hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved TAXOTERE kan forøges, når TAXOTERE gives i kombination

med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) kan optræde under

infusionen på hospitalet:

Rødme i ansigtet, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, besvær med at trække vejret

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Hvis du har haft en allergisk reaktion overfor paclitaxel kan du også få en allergisk reaktion overfor

docetaxel, som kan være mere alvorlig.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem TAXOTERE-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af de lægemidler, du får:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i muskelfæster

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Åndedrætsbesvær

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: I de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (hyppighed ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret.

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder eller ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab.

Infektioner i de øvre luftveje

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

:

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Stigning i blodsukkerniveauet (diabetes)

Reduktion af kalium, calcium og/eller fosfat i dit blod.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium, magnesium i blodet (forstyrrelse i elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion.

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blærer, afskrælning eller blødning på

dele af huden (herunder dine læber, øjne, mund, næse, kønsorganer, hænder eller fødder) med

eller uden udslæt. Du kan også have influenzalignende symptomer på samme tid, såsom feber,

kulderystelser eller ømme muskler.)

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (rødt skællende udbredt udslæt med knopper under

den hævede hud (herunder dine hudfolder, mave og øvre ekstremiteter) og blærer ledsaget af

feber)

Tumorlyse syndrom er en alvorlig tilstand afsløret af ændringer i blodprøve såsom forøget

niveau af urinsyre, kalium, fosfor og nedsat niveau af calcium; og resulterer i symptomer, såsom

krampeanfald, nyresvigt (reduceret mængde urin eller mørkere urin) og forstyrrelse i

hjerterytmen. Hvis dette sker, skal du straks fortælle det til din læge.

Myositis (betændelse i musklerne -varme, røde og hævede - som forårsager muskelsmerter og

svaghed)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC eller under 2 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8 timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem +2 °C og +8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges indenfor 4 timer ved stuetemperatur (under 25ºC).

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TAXOTERE koncentrat hætteglas indeholder

Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml docetaxel opløsning indeholder 40 mg

(vandfrit) docetaxel. Et hætteglas indeholder 20 mg/0,5 ml docetaxel.

Øvrigt indholdstof: polysorbat 80 og citronsyre.

Hætteglas med solvens indeholder

13 % (w/w) ethanol 95 % (se punkt 2) i vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

brunliggul opløsning.

Hver blisterpakning indeholder:

et enkeltdosis hætteglas med koncentrat til infusionsvæske og,

et enkeltdosis hætteglas med solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi Mature IP

54 rue La Boétie

75008 Paris

Frankrig

Fremstiller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

sanofi S.r.l.

Tel: +39.800.536389

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING OG SOLVENS TIL TAXOTERE

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten TAXOTERE

præmix-opløsningen eller TAXOTERE infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

TAXOTERE 20 mg, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til brunliggul

opløsning, som indeholder 40 mg/ml docetaxel (vandfri) i polysorbat 80. Solvens (opløsningsvæske)

til TAXOTERE er en 13 % (w/w) opløsning af ethanol 95% i vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

TAXOTERE leveres som enkeltdosis hætteglas.

Hver karton indeholder en blisterpakning med et TAXOTERE hætteglas (20 mg) og et tilsvarende

hætteglas med solvens til TAXOTERE.

TAXOTERE hætteglas skal opbevares mellem +2ºC - +25ºC og beskyttes mod lys.

TAXOTERE må ikke anvendes efter udløbsdatoen vist på karton, blisterpakning og hætteglas.

2.1

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml hætteglas:

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml hætteglas er et 7 ml klart hætteglas med en grøn afrivningshætte.

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80

med en koncentration på 40 mg/ml.

Hver TAXOTERE 20 mg/0,5 ml hætteglas indeholder 0,5 ml af en 40 mg/ml docetaxel-

opløsning i polysorbat 80 (indeholder 24,4 mg/0,61 ml). Dette volumen er blevet fastlagt

under udviklingen af TAXOTERE for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af

præmixen (se pkt. 4). Dette tab skyldes skumdannelse, væske der klæber på siderne af

hætteglasset og «rest-volumen», som ikke kan udtages. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med hele indholdet af den medfølgende solvens til TAXOTERE kan udtages et

præmix-volumen på mindst 2 ml, som indeholder 10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den

mængde, der er angivet på pakningen på 20 mg/0,5 ml per hætteglas.

2.2

SOLVENS TIL TAXOTERE 20 mg/0,5 ml HÆTTEGLAS:

Solvens til TAXOTERE 20 mg/0,5 ml er i et 7 ml klart hætteglas med en gennemsigtig,

farveløs afrivningshætte.

Sammensætningen af solvens til TAXOTERE er en 13 %(w/w) opløsning af ethanol 95 % i

sterilt vand.

Hvert hætteglas med solvens til TAXOTERE 20 mg/0,5 ml indeholder 1,98 ml. Dette

volumen er blevet fastlagt på basis af fyldningsvolumen i TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

hætteglas. Tilsætningen af hele indholdet fra hætteglasset med solvens til indholdet af

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml hætteglasset sikrer en præmix-koncentration på 10 mg/ml

docetaxel.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert enkeltdosis-hætteglas med TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat indeholder docetaxel (som

trihydrat) svarende til 20 mg docetaxel (vandfri). Den viskøse opløsning indeholder 40 mg/ml

docetaxel (vandfri).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert enkeltdosis-hætteglas med solvens indeholder 13% (w/w) ethanol 95% v/v i vand til

injektionsvæsker (252 mg ethanol 95% v/v).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til brunliggul opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

TAXOTERE i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1)

TAXOTERE i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

TAXOTERE monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal anthracyclin

eller et alkylerende stof have været anvendt.

TAXOTERE i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har fået kemoterapi mod

metastatisk sygdom.

TAXOTERE i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

TAXOTERE er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

TAXOTERE i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

TAXOTERE i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

TAXOTERE i kombination med androgen deprivationsbehandling, med eller uden prednison eller

prednisolon, er indiceret til behandling af patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

TAXOTERE i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den gastrooesophageale forbindelse,

som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

TAXOTERE i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved-og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethazon

16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund

af den samtidige behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3

timer og 1 time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

Ved metastatisk hormonfølsom prostatakræft, er det anbefalede præmedicineringsregime, uanset

samtidig anvendelse af prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1

time før docetaxel-infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv og

lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede TAXOTERE-dosis 75 mg/m

hver 3. uge

kombineret med capecitabin 1250 mg/m

to gange daglig (indenfor 30 minutter efter et måltid) i 2

uger efterfulgt af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med

legemsoverflade se capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Metastatisk hormonfølsom prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder. Prednison eller prednisolon 5

mg 2 gange dagligt kan gives kontinuerligt.

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved-og hals-kræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en kontinuerlig

infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4

cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt med

bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30 minutter

til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

som en kontinuerlig infusion fra dag 1

til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage kemo-

strålingsterapi efter kemoterapi.

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende produktresuméer.

Dosisjustering under behandling:

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er

1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

I de følgende tilfælde bør docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/ m

i de følgende behandlingsrunder: 1)

hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin, med en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

,2) hos

patienter, der får febril neutropeni, 3) hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet. For

cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosis-justeringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår: 1) febril

neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende

episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet

gendannes til et niveau

1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau

100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-modifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper:

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase (ALAT

og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5

gange den øvre normalværdi ( se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin > øvre

normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange

øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Hos disse patienter kan det

ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling

ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

TAXOTEREs sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af TAXOTERE i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom..

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre personer. I

kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter

på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin)

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethasone 16 mg per dag i 3 dage (f.eks. 8 mg

2 gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.2). Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason

8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrocyttallet igen er

1.500 celler/mm

(se pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitores nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første dag

tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet

(se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter infusion af

docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer.

Ved lette symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det

ikke nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom

svær hypotension, eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner,

bør ikke genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion

overfor paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive

mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiterene (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs) så som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) er blevet rapporteret i

forbindelse med docetaxel behandling. Patienter skal informeres om tegn og symptomer for alvorlige

hud manifestationer og monitoreres tæt. Hvis der ses tegn og symptomer, der tyder på disse reaktioner,

bør seponering af docetaxel overvejes.

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en

større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald

inklusive sepsis og maveblødning, som kan blive letal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni,

stomatitis og asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT på > 3,5

gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi kan

det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange ULN

associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin > 1 gange ULN. Hos disse patienter

kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende

indikation.

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre

indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracycline (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andre primære maligniteter

Andre primære maligniteter er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med

anticancer behandlinger, der vides at være forbundet med anden primær malignitet. Andre primære

maligniteter (herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom)

kan forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for

andre primære maligniteter (se pkt. 4.8).

Tumorlyse syndrom

Tumorlyse syndrom er blevet rapporteret med doxetaxel efter første eller anden cyklus (se pkt. 4.8).

Patienter med risiko for tumorlyse syndrom (f.eks. med nedsat nyrefunktion, hyperurikæmi,

voluminøs tumor, hurtig progression) bør monotireres nøje. Korrektion af dehydrering og behandling

af høje urinsyreniveauer anbefales inden behandlingsstart.

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse (se pkt. 5.1).

Ældre

Forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af kastrationsresistent prostatakræft

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium (TAX 327), var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik

docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer

10 % højere i

patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber,

diarré, anoreksi og perifere ødemer var

10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos

patienter under 65 år.

Forsigtighedsregler ved behandling af hormonfølsom prostatakræft

Af de 545 patienter behandlet med docetaxel hver 3. uge i et hormonfølsom prostatakræft studie

(STAMPEDE), 296 patienter var 65 år eller ældre, og 48 patienter var 75 år eller ældre. Flere patienter

alderen

år,

docetaxel-armen, rapportede

overfølsomhedsreaktioner,

neutropeni,

anæmi,

væskeretention, dyspnø, og negleforandringer, når sammenlignet med patienter i alderen yngre end 65

år. Ingen af disse frekevensstigninger nåede en 10 % forskel med kontrolarmen. I patienter, som var 75

år eller ældre, blev der rapporteret en højere forekomst af neutropeni, anæmi, diarré, dyspnø, og

infektioner i de øvre luftveje, sammenlignet med yngre patienter (mindst 10 % højere).

Forsigtighedsregler ved behandling af gastrisk adenokarcinom

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod

10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter. Ældre

patienter, som behandles med TCF, bør monitores nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 13% (w/w) ethanol 95% v/v (alkohol), dvs. op til 252 mg ethanol 95%

v/v per solvens-hætteglas, svarende til 6 ml øl eller 2,6 ml vin.

Skadeligt for dem, der lider af alkoholisme.

Skal tages i betragtning hos gravide og ammende kvinder, hos børn og hos patienter i højrisikogruppe,

såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

Classified as public by the European Medicines Agency

EMA/350414/2010

EMEA/H/C/000073

Taxotere (docetaxel)

En oversigt over Taxotere, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Taxotere, og hvad anvendes det til?

Taxotere er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af følgende kræfttyper:

brystkræft. Taxotere kan bruges alene, når andre lægemidler har været uden virkning. Afhængigt

af brystkræftens art og stadium kan det også anvendes sammen med andre kræftlægemidler

(doxorubicin, cyclophosphamid, trastuzumab eller capecitabin) hos patienter, der endnu ikke har

fået nogen behandling for deres kræftsygdom, eller hos hvem andre behandlinger ikke har virket

ikke-småcellet lungekræft. Taxotere kan bruges alene, når andre lægemidler har været uden

virkning. Det kan også bruges sammen med cisplatin (et andet kræftmiddel) hos patienter, der

endnu ikke har fået nogen behandling for deres kræftsygdom

prostatakræft, når kræften har spredt sig til andre dele af kroppen. Taxotere anvendes sammen

med prednison eller prednisolon (antiinflammatoriske lægemidler), når kræften ikke kan behandles

ved en kraftig nedsættelse af kroppens dannelse af testosteron (kastrationsresistent

prostatatakræft) Det kan også bruges sammen med androgen deprivationsterapi, når

hormonterapi stadig virker (hormonfølsom prostatakræft)

gastrisk adenokarcinom (en form for mavekræft), der har spredt sig hos patienter, der endnu ikke

har fået nogen behandling mod deres kræft. Taxotere anvendes sammen med cisplatin og

fluorouracil (andre lægemidler mod kræft)

kræft i hoved- og halsregionen hos patienter, hvis kræft er lokalt fremskreden (kræften er vokset,

men har ikke spredt sig). Taxotere anvendes sammen med cisplatin og fluorouracil.

Taxotere indeholder det aktive stof docetaxel.

Hvordan anvendes Taxotere?

Taxotere fås kun på recept og bør kun anvendes på afdelinger, der er specialiseret i kemoterapi

(lægemidler til behandling af kræft), under opsyn af en læge, der er specialiseret i brug af kemoterapi.

Taxotere gives som infusion (drop) i en blodåre over en time hver tredje uge. Dosis,

behandlingsvarighed og anvendelse sammen med andre lægemidler afhænger af, hvilken kræftform

Taxotere (docetaxel)

EMA/542475/2019

Side 2/3

Classified as public by the European Medicines Agency

der behandles, samt patientens vægt og højde. Dagen før infusionen med Taxotere bør patienten

endvidere gives et antiinflammatorisk lægemiddel som f.eks. dexamethason.

Hvis patienten oplever visse bivirkninger, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af Docetaxel

Zentiva eller afbryde eller standse behandlingen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Taxotere, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Taxotere?

Det aktive stof i Taxotere, docetaxel, tilhører en gruppe kræftmidler, der kaldes taxaner. Docetaxel

blokerer cellernes evne til at nedbryde det indvendige 'celleskelet' og dermed deres evne til at dele sig.

Når celleskelettet hele tiden er intakt, kan cellerne ikke dele sig og vil til sidst dø. Da docetaxel

indvirker på cellernes deling, påvirker det også andre celler end kræftcellerne, f.eks. blodcellerne,

hvilket kan medføre bivirkninger.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Taxotere?

Taxotere er undersøgt hos over 4.000 patienter med brystkræft, ca. 2.000 patienter med ikke-

småcellet lungekræft, ca. 2.700 patienter med prostatakræft, 457 patienter med adenokarcinom i

maven og 897 patienter med kræft i hoved- og halsregionen. I de fleste af disse studier blev Taxotere

kombineret med andre kræftbehandlinger og sammenlignet med enten de lægemidler, som det

anvendes i kombination med, eller med en kombination af forskellige behandlinger. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis kræft responderede på behandlingen, hvor længe

patienterne levede uden en forværring af deres sygdom, og hvor længe patienterne overlevede.

Tilføjelse af Taxotere til andre kræftbehandlinger var effektivt hos alle fem typer kræft. Når Taxotere

blev anvendt som enkeltstofbehandling ved brystkræft, var det mindst lige så effektivt som

sammenligningspræparaterne, og undertiden mere effektivt. Ved lungekræft var det mere effektivt end

den bedste understøttende behandling (lægemidler eller teknikker til at hjælpe patienterne, men ikke

andre kræftmidler).

Hvilke risici er der forbundet med Taxotere?

De hyppigste bivirkninger ved Taxotere (som forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

neutropeni (lavt antal neutrofiler, der er hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner), blodmangel

(lavt antal røde blodlegemer), betændelse i mundslimhinden, diarré, kvalme, opkastning, hårtab og

svaghed. Disse bivirkninger kan være mere alvorlige, når Taxotere anvendes sammen med andre

kræftmidler. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Taxotere fremgår af indlægssedlen.

Taxotere må ikke anvendes hos patienter med et neutrofiltal under 1.500 celler/mm

eller alvorlige

leverproblemer. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Taxotere godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Taxotere opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Taxotere (docetaxel)

EMA/542475/2019

Side 3/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Taxotere?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Taxotere.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Taxotere løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Taxotere vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Taxotere

Taxotere fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. november 1995.

Yderligere information om Taxotere findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/taxotere.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information