Tagrisso

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-10-2020

Aktiv bestanddel:
osimertinib mesilate
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
osimertinib
Terapeutisk gruppe:
Protein kinase inhibitors, Other antineoplastic agents
Terapeutisk område:
Carcinom, ikke-småcellet lunge
Terapeutiske indikationer:
Tagrisso er indiceret til behandling af voksne patienter med lokal-avanceret eller metastatisk epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) T790M mutationspositiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004124
Autorisation dato:
2016-02-01
EMEA kode:
EMEA/H/C/004124

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

07-09-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

TAGRISSO 40 mg filmovertrukne tabletter

TAGRISSO 80 mg filmovertrukne tabletter

osimertinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage TAGRISSO

Sådan skal du tage TAGRISSO

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

TAGRISSO indeholder det aktive stof osimertinib, som tilhører en gruppe lægemidler kaldet

proteinkinasehæmmere, der anvendes til behandling af kræft. TAGRISSO anvendes til behandling af

voksne med en type lungekræft, som kaldes "ikke-småcellet lungecancer". Hvis en prøve har vist, at

din kræftsygdom har visse ændringer (mutationer) i et gen kaldet ”EGFR” (epidermal

vækstfaktorreceptor) og har spredt sig til din anden lunge eller andre organer, vil din kræft

sandsynligvis reagere på behandling med TAGRISSO. TAGRISSO kan ordineres til dig:

som den første medicin, du får for din kræftsygdom

eller

under visse omstændigheder, hvis du tidligere har været behandlet for kræft med andre

proteinkinasehæmmende lægemidler.

Sådan virker TAGRISSO

TAGRISSO virker ved at blokere for EGFR og kan hjælpe med at bremse eller standse din lungekræft

fra at vokse. Det kan også være med til at nedsætte tumorens størrelse.

Hvis TAGRISSO er den første proteinkinasehæmmende medicin, du får, betyder det, at din

kræftsygdom indeholder defekter i EGFR-genet, for eksempel ”exon 19-deletioner” eller

”exon 21-substitutionsmutationer”.

Hvis din kræft har udviklet sig, mens du blev behandlet med andre proteinkinasehæmmende

lægemidler, betyder det, at din kræft indeholder en gendefekt kaldet ”T790M”. På grund af

denne defekt vil andre proteinkinaselægemidler muligvis ikke længere virke.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål til, hvordan dette lægemiddel virker, eller hvorfor du skal have

denne medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage TAGRISSO

Tag ikke TAGRISSO hvis:

du er allergisk over for osimertinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

du tager perikon (Hypericum perforatum)

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager TAGRISSO, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager TAGRISSO, hvis:

du tidligere har haft en betændelseslignende sygdom (inflammation) i dine lunger (en sygdom,

der hedder "interstitiel lungesygdom").

du nogensinde har haft hjerteproblemer – lægen vil måske overvåge dig mere omhyggeligt.

du tidligere har haft problemer med øjnene.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager TAGRISSO, hvis noget af

ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).

Fortæl det straks til lægen under behandlingen med denne medicin, hvis:

du pludseligt har besvær med at trække vejret og samtidig får hoste eller feber.

din hud skaller i alvorlig grad.

Se "alvorlige bivirkninger" i punkt 4 for yderligere information.

Børn og unge

TAGRISSO er ikke undersøgt hos børn og unge. Børn og unge under 18 år må ikke få denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med TAGRISSO

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin

eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også naturlægemidler og medicin, som ikke er

købt på recept. Dette skyldes, at TAGRISSO kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker, og

nogle andre lægemidler kan påvirke den måde, hvorpå TAGRISSO virker.

Fortæl det til lægen, før du tager TAGRISSO, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

Nedenstående medicin kan nedsætte TAGRISSOs virkning:

Phenytoin, carbamazepin og phenobarbital – bruges mod krampeanfald.

Rifabutin og rifampicin – bruges mod tuberkulose (TB).

Perikon (Hypericum perforatum) – et naturlægemiddel, der bruges mod depression.

TAGRISSO kan påvirke, hvor godt følgende medicin virker og/eller øge bivirkningerne af disse

lægemidler:

Rosuvastatin - bruges til at sænke kolesterol.

Orale (taget gennem munden) hormonelle svangerskabsforebyggende tabletter (f.eks. P-piller).

Bosentan - bruges mod forhøjet blodtryk i lungerne

Efavirenz og etravirin - bruges til behandling af HIV-infektioner/AIDS

Modafinil - bruges mod overdreven søvntrang (narkolepsi)

Dabigatran – bruges forebyggende mod blodpropper

Digoxin – bruges mod uregelmæssige hjerteslag eller andre hjerteproblemer

Aliskiren – bruges mod forhøjet blodtryk

Hvis du tager noget af ovenstående medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du tager

TAGRISSO. Lægen vil tale med dig om passende behandlingsmuligheder.

Graviditet information til kvinder

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du bliver gravid

under behandlingen, skal du straks fortælle det til lægen. Lægen vil sammen med dig beslutte,

om du skal fortsætte med at tage TAGRISSO.

Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Hvis du kan blive gravid, skal du bruge

effektiv prævention. Se "Prævention - information til kvinder og mænd" nedenfor.

Hvis du planlægger at blive gravid, efter du har taget den sidste dosis af denne medicin, skal du

spørge lægen om råd. Dette skyldes, at medicinen fortsat kan være i din krop (se rådene om

prævention nedenfor).

Graviditet information til mænd

Hvis din partner bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel, skal du straks fortælle det til din

læge.

Prævention information til kvinder og mænd

Du skal bruge effektiv prævention under behandlingen.

TAGRISSO kan påvirke, hvor godt svangerskabsforebyggende tabletter (f.eks. p-piller) virker.

Tal med lægen om de bedst egnede præventionsmetoder.

TAGRISSO kan passere over i sæd. Derfor er det vigtigt, at mænd også bruger effektiv

prævention.

Dette skal du gøre efter afslutning af behandling med TAGRISSO:

Kvinder – brug prævention i 2 måneder efter.

Mænd – brug prævention i 4 måneder efter.

Amning

Du må ikke amme, mens du tager denne medicin. Dette skyldes, at det ikke er afklaret, om der er en

risiko for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

TAGRISSO har ingen eller kun en ubetydelig indvirkning på evnen til at køre bil og anvende

maskiner.

Information om andre indholdsstoffer i denne medicin

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per 40 mg eller 80 mg tablet, dvs. den

er i det væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du tage TAGRISSO

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er én 80 mg tablet hver dag.

Om nødvendigt kan lægen nedsætte din dosis til én 40 mg tablet hver dag.

Sådan skal du tage medicinen

TAGRISSO indtages gennem munden. Synk tabletten hel med vand. Du må ikke knuse, dele

eller tygge tabletten.

Tag TAGRISSO hver dag på samme tidspunkt.

Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.

Hvis du har svært ved at synke tabletten, kan du blande den op i vand:

Put tabletten i et glas.

Tilsæt 50 ml postevand (uden brus) – brug ikke andre væsker.

Omrør vandet, indtil tabletten har delt sig i meget små stykker - tabletten vil ikke blive helt

opløst.

Drik straks væsken.

For at være sikker på, at du har fået al medicinen, skal du skylle glasset grundigt med yderligere

50 ml vand og drikke det.

Hvis du har taget for meget TAGRISSO

Hvis du har taget mere end din normale dosis, skal du straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue.

Hvis du har glemt at tage TAGRISSO

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis der er under

12 timer til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Tag din næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage TAGRISSO

Du må ikke holde op med at tage denne medicin - tal først med lægen. Det er vigtigt at tage denne

medicin hver dag lige så længe, lægen ordinerer den til dig.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker denne alvorlige bivirkning:

Pludseligt besvær med at trække vejret samtidig med hoste eller feber - dette kan være tegn på

en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (en sygdom, der hedder "interstitiel

lungesygdom"). De fleste tilfælde kan behandles, men nogle har været dødelige. Lægen kan

beslutte, at du skal stoppe med at tage TAGRISSO, hvis du får denne bivirkning. Denne

bivirkning er almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer.

Hvis dine øjne begynder at løbe i vand, bliver følsomme for lys, du får øjensmerter, røde øjne

eller synsforandringer. Denne bivirkning er ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer.

Stevens-Johnsons syndrom, der kan forekomme som rødlige målskivelignende pletter eller

runde områder, ofte med blærer centralt på kroppen, afskalning af hud, sår i mund, hals, næse,

på kønsorganer og i øjnene, og som kommer efter feber og influenzalignende symptomer.

Denne bivirkning er sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer. Se også punkt 2.

Skydeskiveformede pletter eller sår, som er hudreaktioner der ligner ringe (der kunne tyde på

Erythema multiforme). Denne bivirkning er ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker ovenstående alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Diarré - dette kan komme og gå under behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis diarréen ikke går

væk eller bliver voldsom.

Problemer med hud og negle - tegnene kan omfatte smerte, kløe, tør hud, udslæt, rødme

omkring fingerneglene. Dette sker oftere i områder, der er udsat for sol. Det kan hjælpe at bruge

fugtighedscreme på hud og negle regelmæssigt. Fortæl det til lægen, hvis problemerne med hud

og negle bliver værre.

Stomatitis - betændelse i slimhinden i munden.

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukocytter, lymfocytter eller neutrofile granulocytter).

Nedsat antal blodplader.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Betændelse i blodkarrene i huden. Dette kan give anledning til blå mærker eller områder med

hududslæt, der ikke blegner ved tryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på blisterfolien og æsken.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke en pakning, der er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TAGRISSO indeholder:

Aktivt stof: osimertinib (som mesylat). Hver 40 mg filmovertrukket tablet indeholder 40 mg

osimertinib. Hver 80 mg filmovertrukket tablet indeholder 80 mg osimertinib.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, natriumstearylfumarat, polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol 3350,

talkum, gul jernoxid, rød jernoxid, sort jernoxid (se afsnit 2 ”Information om andre

indholdsstoffer i denne medicin”).

Udseende og pakningsstørrelser

TAGRISSO 40 mg leveres som beige, filmovertrukne, runde og bikonvekse tabletter, præget med

“AZ” og “40” på den ene side og uden prægning på den anden side.

TAGRISSO 80 mg leveres som beige, filmovertrukne, ovale og bikonvekse tabletter, præget med

“AZ” og “80” på den ene side og uden prægning på den anden side.

TAGRISSO leveres i blisterkort indeholdende 30 x 1 filmovertrukne tabletter, pakket i æsker

indeholdende 3 blisterkort med hver 10 tabletter.

TAGRISSO leveres i blisterkort indeholdende 28 x 1 filmovertrukne tabletter, pakket i æsker

indeholdende 4 blisterkort med hver 7 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland)

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TAGRISSO 40 mg filmovertrukne tabletter

TAGRISSO 80 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

TAGRISSO 40 mg tabletter

Hver tablet indeholder 40 mg osimertinib (som mesylat).

TAGRISSO 80 mg tabletter

Hver tablet indeholder 80 mg osimertinib (som mesylat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Denne medicin indeholder 0,3 mg natrium per 40 mg tablet og 0,6 mg natrium per 80 mg tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

TAGRISSO 40 mg tabletter

Beige, 9 mm rund, bikonveks tablet, præget med “AZ” og “40” på den ene side og uden prægning på

den anden side.

TAGRISSO 80 mg tabletter

Beige, 7,25 x 14,5 mm oval, bikonveks tablet, præget med “AZ” og “80” på den ene side og uden

prægning på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

TAGRISSO som monoterapi er indikeret til:

førstelinjebehandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungecancer (NSCLC) med aktiverende epidermal vækstfaktorreceptor

(EGFR)-mutationer.

behandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk EGFR T790M-

mutationspositiv NSCLC.

4.2

Dosering og administration

Behandling med TAGRISSO skal igangsættes af en læge med erfaring i anvendelse af

anticancerbehandling.

Når det overvejes at anvende TAGRISSO bør EGFR-mutationsstatus i tumor eller plasmaprøver

bestemmes under anvendelse af en valideret testmetode (se pkt. 4.4).

Dosering

Den anbefalede dosis er 80 mg osimertinib én gang dagligt indtil sygdomsprogression eller

uacceptabel toksicitet.

Hvis en TAGRISSO dosis glemmes, skal den tages, medmindre der er mindre end 12 timer til, næste

dosis skal tages.

TAGRISSO kan tages med eller uden mad på samme tidspunkt hver dag.

Dosisjustering

Doseringsafbrydelse og/eller dosisreduktion kan være nødvendig på baggrund af individuel sikkerhed

og tolerance. Hvis dosisreduktion er nødvendig, skal dosis reduceres til 40 mg én gang dagligt.

Retningslinjer for dosisreduktion på grund af bivirkninger/toksicitet kan ses i Tabel 1.

Tabel 1. Anbefalede dosisjusteringer for TAGRISSO

Målorgan

Bivirkning

a

Dosisjustering

Lunge

Interstitiel lungesygdom

(ILD)/ pneumonitis

Seponering af TAGRISSO (se pkt. 4.4)

Hjerte

QTc-interval over 500 msek

på mindst 2 forskellige

EKG’er

Afbryd TAGRISSO-behandlingen, indtil

QTc-intervallet er under 481 msek eller vendt tilbage

til baseline-niveau, hvis baseline-QTc er over eller lig

med 481 msek. Genstart behandlingen med reduceret

dosis (40 mg)

Forlænget QTc-interval med

tegn/symptomer på alvorlig

arytmi

Permanent seponering af TAGRISSO

Andet

Bivirkning af grad 3 eller

højere

Afbryd TAGRISSO-behandlingen i op til 3 uger

Hvis en bivirkning af grad 3

eller højere forbedres til grad

0-2 efter afbrydelse af

TAGRISSO i op til 3 uger

TAGRISSO kan genstartes ved samme dosis (80 mg)

eller ved en lavere dosis (40 mg)

Bivirkning af grad 3 eller

højere, som ikke forbedres til

grad 0-2 efter afbrydelse i op

til 3 uger

Permanent seponering af TAGRISSO

Note: Intensiteten af kliniske bivirkninger klassificeret af National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria

for Adverse Events (CTCAE) version 4.0.

EKG: Elektrokardiogram. QTc: QT-interval korrigeret for hjertefrekvens

Specielle populationer

Dosisjustering er ikke nødvendig på grund af patientens alder, vægt, køn, etnicitet eller rygestatus (se

pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Baseret på kliniske studier, er dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion

(Child Pugh A) eller moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh B). Baseret på farmakokinetisk

populationsanalyse, er dosisjustering ligeledes ikke nødvendig hos patienter med let nedsat

leverfunktion (total-bilirubin ≤ øvre normalgrænse (ULN) og aspartataminotransferase

(ASAT) > ULN eller total-bilirubin > 1,0-1,5 x ULN og en hvilken som helst ASAT) eller moderat

nedsat leverfunktion (total-bilirubin fra 1,5-3,0 x ULN og en hvilken som helst ASAT). TAGRISSOs

sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos patienter med svært nedsat leverfunktion. Indtil flere data

bliver tilgængelige, frarådes anvendelse til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Baseret på kliniske studier og farmakokinetiske populationsanalyser er dosisjustering ikke nødvendig

hos patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion. TAGRISSOs sikkerhed og virkning er

ikke klarlagt hos patienter med nyresygdom i slutstadiet [kreatininclearance (CLcr) mindre

end 15 ml/min., beregnet efter Cockcrofts og Gaults formel], og hos patienter i dialyse. Der skal

udvises forsigtighed ved behandling af patienter med svært nedsat nyrefunktion og nyresygdom i

slutstadiet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

TAGRISSOs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Dette lægemiddel er til oral anvendelse. Tabletten skal synkes hel med vand; den må ikke knuses,

deles eller tygges.

Hvis patienten ikke er i stand til at synke tabletten, kan tabletten først opslæmmes i 50 ml vand uden

kulsyre. Den skal lægges i vandet uden at blive knust, omrøres, indtil den er faldet hen, og blandingen

straks synkes. Derefter skal yderligere et halvt glas vand hældes op for at sikre, at der ikke er nogen

tabletrester tilbage, og dette skal straks synkes. Der må ikke tilsættes andre væsker.

Hvis administration via nasogastrisk sonde er nødvendig, skal ovenstående proces følges, men med

brug af et volumen på 15 ml til den første suspension og 15 ml til at skylle efter med. Det resulterende

volumen på 30 ml væske skal administreres i henhold til vejledningen fra fremstilleren af den

nasogastriske sonde med passende efterskylninger. Suspensionen og efterskylningerne bør

administreres inden for 30 minutter efter, tabletten er lagt i vandet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Perikon må ikke anvendes sammen med TAGRISSO (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vurdering af EGFR-mutationsstatus

Når det overvejes at anvende TAGRISSO som behandling til lokalt fremskreden eller metastatisk

NSCLC, er det vigtigt at bestemme EGFR-mutationspositiv status. En valideret test skal udføres under

anvendelse af enten tumor-DNA fra en vævsprøve eller cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) fra en

plasmaprøve.

Der må kun anvendes tests, der er påvist robuste, pålidelige og sensitive til bestemmelse af

EGFR-mutationsstatus af tumorafledt DNA (fra en vævs- eller plasmaprøve).

Positiv bestemmelse af EGFR-mutationsstatus, hvor der enten er anvendt en vævsbaseret eller en

plasmabaseret test, indikerer egnethed for behandling med TAGRISSO. Hvis der anvendes en

plasmabaseret ctDNA-test, og resultatet er negativt, anbefales det så vidt muligt at følge op med en

vævsbaseret test på grund af potentialet for falsk negative resultater ved en plasmabaseret test.

Interstitiel lungesygdom (ILD)

Svær, livstruende eller dødelig interstitiel lungesygdom (ILD) eller ILD-lignende bivirkninger (fx

pneumonitis) er observeret hos patienter behandlet med TAGRISSO i kliniske studier. De fleste

tilfælde blev bedre eller gik over ved afbrydelse af behandlingen. Patienter med ILD i anamnesen,

lægemiddelinduceret ILD, steroidkrævende strålingspneumonitis eller anden evidens for klinisk aktiv

ILD blev udelukket fra de kliniske studier (se pkt. 4.8).

Interstitiel lungesygdom (ILD) eller ILD-lignende bivirkninger (f.eks. pneumonitis) blev rapporteret

hos 3,9 % og var dødelig hos 0,4 % af de 1.142 patienter, som fik TAGRISSO i FLAURA- og

AURA-studierne. Forekomsten af ILD var 10,4 % hos patienter af japansk etnicitet, 1,8 % hos

patienter af asiatisk etnicitet og 2,8 % hos ikke-asiatiske patienter (se pkt. 4.8).

Alle patienter med akut opståen og/eller uforklarlig forværring af lungesymptomer (dyspnø, hoste,

feber) skal undersøges nøje for at udelukke ILD. Behandlingen med dette lægemiddel skal afbrydes,

mens symptomerne undersøges. Hvis ILD bliver diagnosticeret, skal TAGRISSO seponeres, og

passende behandling indledes efter behov. Genoptagelse af TAGRISSO bør kun overvejes efter nøje

overvejelse af fordele og risici for den enkelte patient.

Stevens-Johnsons syndrom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom (SJS) i forbindelse med

behandling med TAGRISSO. Før behandlingen indledes, skal patienterne informeres om tegn og

symptomer på SJS. Hvis der opstår tegn og symptomer, der tyder på SJS, skal TAGRISSO straks

afbrydes eller seponeres.

Forlænget QTc-interval

Forlænget QTc-interval forekommer hos patienter, der er i behandling med TAGRISSO. Forlænget

QTc-interval kan medføre en øget risiko for ventrikulære takyarytmier (fx torsades de pointes) eller

pludselig død. Der blev ikke rapporteret tilfælde af arytmi i FLAURA- eller AURA-studierne (se

pkt. 4.8). Patienter med klinisk betydningsfulde anormaliteter i rytme og ledning målt ved hvilende

elektrokardiogram (EKG) (fx QTc-interval over 470 ms) blev udelukket fra disse studier (se pkt. 4.8).

Når det er muligt, skal osimertinib undgås til patienter med medfødt langt QT-syndrom. Regelmæssig

monitorering med elektrokardiogram (EKG) og elektrolytter bør overvejes hos patienter med

kongestivt hjertesvigt eller elektrolytforstyrrelser og hos patienter, som tager lægemidler, der er kendt

for at forlænge QTc-intervallet. Behandlingen bør afbrydes hos patienter, som udvikler QTc-interval

over 500 msek målt på mindst 2 forskellige EKG, indtil QTc-intervallet er under 481 msek eller

tilbage til baseline-niveau, hvis QTc-intervallet er over eller lig med 481 msek; genstart TAGRISSO-

behandlingen med en reduceret dosis som beskrevet i Tabel 1. Osimertinib bør seponeres permanent

hos patienter, som udvikler forlænget QTc-intervallet i kombination med noget af følgende: Torsades

de pointes, polymorf ventrikulær takykardi eller tegn/symptomer på alvorlig arytmi.

Ændringer i hjertets kontraktilitet

I kliniske studier forekom der fald i venstre ventrikels ejektionsfraktion (LVEF) ≥ 10 procentpoint, og

et fald til under 50 % optrådte hos 3,9 % (35/908) af de patienter, der blev behandlet med TAGRISSO,

og hvor der forelå baseline-LVEF og mindst én opfølgende vurdering. Hos patienter med kardielle

risikofaktorer eller sygdomme, der kan påvirke LVEF, bør kardiel monitorering, herunder vurdering af

LVEF ved baseline og under behandlingen, overvejes. Hos patienter, der udvikler relevante kardielle

symptomer under behandlingen, bør kardiel monitorering, herunder LVEF-vurdering, overvejes.

Keratitis

Keratitis blev rapporteret hos 0,7 % (n=8) af de 1.142 patienter, der blev behandlet med TAGRISSO i

FLAURA- og AURA-studierne. Patienter med symptomer, der kunne tyde på keratitis, såsom akut

opståen eller forværring af okulær inflammation, tåreflåd, lysfølsomhed, sløret syn, øjensmerter

og/eller røde øjne, skal straks henvises til en øjenlæge (se pkt. 4.2, tabel 1).

Alder og legemsvægt

Ældre patienter (>65 år) eller patienter med en lav legemsvægt (<50 kg) kan have øget risiko for at

udvikle bivirkninger af grad 3 eller højere. Tæt monitorering er anbefalet til disse patienter (se

pkt. 4.8).

Natrium

Denne medicin indeholder <1 mmol natrium (23 mg) per 40 mg eller 80 mg tablet, dvs. den er i det

væsentlige "natriumfri".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Potente CYP3A4-induktorer kan nedsætte eksponeringen af osimertinib. Osimertinib kan øge

eksponeringen af brystcancerresistent protein (BCRP) og P-glykoprotein (P-gp) substrater.

Aktive substanser, der kan øge plasmakoncentrationen af osimertinib

In vitro-studier har vist, at fase I-metaboliseringen af osimertinib hovedsageligt sker via CYP3A4 og

CYP3A5. I et klinisk farmakokinetisk studie med patienter havde samtidig administration af 200 mg

itraconazol to gange dagligt (en potent CYP3A4-hæmmer) ingen klinisk signifikant indvirkning på

eksponeringen af osimertinib (areal under kurven (AUC) steg med 24 %, og C

faldt med 20 %).

Derfor er det sandsynligt, at CYP3A4-hæmmere ikke påvirker eksponeringen af osimertinib. Der er

ikke identificeret andre katalyserende enzymer.

Aktive substanser, der kan nedsætte plasmakoncentrationen af osimertinib

I et klinisk farmakokinetisk studie med patienter blev steady state-AUC af osimertinib reduceret med

78 % ved samtidig administration af rifampicin (600 mg dagligt i 21 dage). Ligeledes faldt

eksponeringen af metabolit AZ5104 med 82 % for AUC og 78 % for C

. Det anbefales at undgå

samtidig brug af potente CYP3A-induktorer (fx phenytoin, rifampicin og carbamazepin) og

TAGRISSO. Moderate CYP3A4-induktorer (f.eks. bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil) kan

ligeledes nedsætte osimertinibeksponeringen og bør anvendes med forsigtighed eller om muligt

undgås. Der er ingen kliniske data tilgængelige til at anbefale justering af TAGRISSO-dosis. Samtidig

anvendelse af perikon er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Virkning af syrenedsættende substanser på osimertinib

I et klinisk farmakokinetisk studie resulterede samtidig administration af omeprazol ikke i klinisk

relevante ændringer i osimertinibeksponeringen. Mavesyremodificerende midler kan anvendes

sammen med TAGRISSO uden restriktioner.

Aktive substanser, hvis plasmakoncentration kan ændres af TAGRISSO

Baseret på in vitro-studier er osimertinib en kompetitiv hæmmer af BCRP-transportører.

I et klinisk farmakokinetisk studie øgede samtidig administration af TAGRISSO og rosuvastatin

(sensitivt BCRP-substrat) AUC og C

af rosuvastatin med henholdsvis 35 % og 72 %. Patienter, der

samtidig tager medicin, hvis eksponering er afhængig af BCRP, og som har et snævert terapeutisk

indeks, bør monitoreres nøje for tegn på ændret tolerance for det samtidige medikament på grund af

øget eksponering under behandling med TAGRISSO (se pkt. 5.2).

I et klinisk farmakokinetisk studie reducerede samtidig administration af TAGRISSO og simvastatin

(sensitivt CYP3A4-substrat) AUC og C

af simvastatin med henholdsvis 9 % og 23 %. Disse

ændringer er små, og det er ikke sandsynligt, at de er klinisk relevante. Kliniske farmakokinetiske

interaktioner med CYP3A4-substrater er usandsynlige. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for

nedsat eksponering for hormonelle kontraceptiva.

I et klinisk pregnane-X-receptor (PXR)-interaktionsstudie viste co-administration af TAGRISSO med

fexofenadin (P-gp substrat) en øgning i fexofenadins AUC og C

med henholdsvis 56 % (90 % CI

35, 79) og 76 % (90 % CI 49, 108) efter en enkelt dosis og 27 % (90 % CI 11, 46) og 25 % (90 % CI

6, 48) ved steady state. Patienter, der samtidig tager medicin med disposition afhængig af P-gp og med

smalt terapeutisk indeks (f.eks. digoxin, dabigatran, aliskiren) bør overvåges nøje for tegn på ændret

tolerabilitet som følge af øget eksponering af samtidig behandling med TAGRISSO (se pkt. 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Antikonception hos mænd og kvinder

Fertile kvinder skal informeres om at undgå at blive gravide under behandling med TAGRISSO.

Patienterne skal informeres om at anvende effektiv antikonception i følgende tidsum efter afsluttet

behandling med dette lægemiddel: mindst 2 måneder for kvinder og mindst 4 måneder for mænd. Det

kan ikke udelukkes, at der er en risiko for nedsat eksponering for hormonelle kontraceptiva.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af osimertinib til gravide kvinder. Dyrestudier

har vist reproduktionstoksicitet (embryoletalitet, nedsat fostervækst og neonatal død, se pkt. 5.3).

Baseret på virkningsmekanismen og prækliniske data kan osimertinib forårsage fosterskader, hvis det

gives til en gravid kvinde. TAGRISSO må ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens

kliniske tilstand kræver behandling med osimertinib.

Amning

Det vides ikke, om osimertinib eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Der er utilstrækkelig

information om udskillelse af osimertinib eller dets metabolitter i mælken hos dyr. Osimertinib og dets

metabolitter blev imidlertid påvist hos det diende afkom, og der var negativ indvirkning på afkommets

vækst og overlevelse (se pkt. 5.3). Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for det ammede barn.

Amning bør afbrydes under behandling med TAGRISSO.

Fertilitet

Der er ingen data om TAGRISSOs indvirkning på fertiliteten hos mennesker. Resultater fra

dyrestudier har vist, at osimertinib har indvirkning på kønsorganer hos hanner og hunner og kan

forringe fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

TAGRISSO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Studier hos EGFR-mutationspositive NSCLC-patienter

De nedenfor beskrevne data viser eksponering for TAGRISSO hos 1.142 patienter med

EGFR-mutationspositiv ikke-småcellet lungecancer. Disse patienter fik TAGRISSO i en dosis på

80 mg dagligt i to randomiserede fase 3-studier (FLAURA, første linje og AURA3 kun som anden

linje), to enkeltarmede studier (AURAex og AURA2, anden linje eller højere) og et fase 1-studie

(AURA1, første linje eller højere) (se pkt. 5.1). Alvorligheden af de fleste bivirkninger var af grad 1

eller 2. De hyppigst rapporterede bivirkninger var diarré (49 %) og udslæt (47 %). Bivirkninger af

grad 3 og grad 4 på tværs af de 2 studier var henholdsvis 9,7 % og 0,9 %. Hos patienter, der blev

behandlet med TAGRISSO 80 mg én gang dagligt, blev dosis reduceret hos 2,1 % af patienterne på

grund af bivirkninger. Hos 4,3 % af patienterne blev behandlingen seponeret på grund af bivirkninger.

Patienter med ILD i anamnesen, lægemiddelinduceret ILD, strålepneumonitis, der krævede

steroidbehandling, eller med påvist klinisk aktiv ILD blev udelukket fra de kliniske studier. Patienter

med klinisk betydende anormaliteter i rytme og overledning, målt ved hvile-elektrokardiogram (EKG)

(f.eks. QTc-interval længere end 470 ms), blev udelukket fra disse studier. Patienternes LVEF blev

evalueret ved screening og derefter hver 12. uge.

Bivirkninger i tabelform

Om muligt er bivirkningerne i tabel 2 blevet tillagt bivirkningsfrekvenserne på basis af hyppigheden i

sammenlignelige bivirkningsrapporter i et puljet datasæt fra 1.142 EGFR-mutationspositive

NSCLC-patienter, som fik TAGRISSO i en dosis på 80 mg dagligt i FLAURA, AURA3-, AURAex-,

AURA2 og AURA1-studierne.

Bivirkningerne er opstillet i henhold til systemorganklasse (SOC) i MedDRA. Inden for hver

systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter frekvens med de hyppigste bivirkninger først.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først. Derudover er den tilhørende frekvenskategori for hver bivirkning anført,

baseret på CIOMS III-konventionen og defineret som: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100

til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 2. Bivirkninger indberettet i FLAURA- og AURA-studierne

a

MedDRA SOC

MedDRA-term

CIOMS-beskrivelse/

samlet frekvens (alle

CTCAE-grader)

b

Frekvens af

CTCAE-grad 3

eller højere

Luftveje, thorax og

mediastinum

Interstitiel lungesygdom

Almindelig (3,9 %)

1,5 %

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Meget almindelig (49 %)

1,2 %

Stomatitis

Meget almindelig (20 %)

0,2 %

Øjne

Keratitis

Ikke almindelig (0,7 %)

0,1 %

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Meget almindelig (47 %)

0,9 %

Tør hud

Meget almindelig (33 %)

0,1 %

Paronychion

Meget almindelig (31 %)

0,3 %

Pruritus

Meget almindelig (17 %)

0,1 %

Erythema multiforme

Ikke almindelig (0,35 %)

Stevens-Johnsons

syndrom

Sjælden (0,02 %)

Kutan vaskulitis

Ikke almindelig (0,26 %)

Undersøgelser

Forlænget QTc-interval

Ikke almindelig (0,9 %)

(Fund baseret på

testresultater

præsenteret som

skift af

CTCAE-grad)

Nedsat antal

trombocytter

Meget almindelig (54 %)

1,6 %

Nedsat antal leukocytter

Meget almindelig (68 %)

1,5 %

Nedsat antal

lymfocytter

Meget almindelig (67 %)

7,2 %

Nedsat antal

neutrofilocytter

Meget almindelig (35 %)

4,1 %

Data er kumulative fra FLAURA og AURA (AURA3, AURAex, AURA2 og AURA1)-studierne; kun bivirkninger hos

patienter, der fik mindst én dosis TAGRISSO som deres randomiserede behandling, er medtaget.

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4.0.

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen: Interstitiel lungesygdom, pneumonitis.

Der blev indberettet 5 tilfælde af CTCAE-grad 5 (dødelige).

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen: Keratitis, punktat keratitis, corneaerosion, defekt i corneaepitelet.

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen udslæt: Udslæt, generaliseret udslæt, erytematøst udslæt, makuløst

udslæt, makulopapuløst udslæt, papuløst udslæt, pustuløst udslæt, pruritisk udslæt, vesikulært udslæt, follikulært udslæt,

erytem, folliculitis, akne, dermatitis, acneiform dermatitis, medikamentelt udslæt, huderosion.

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen: Tør hud, hudfissurer, xerose, eksem, xeroderma.

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen: Neglelejesygdom, neglelejeinflammation, neglelejeinfektion,

neglemisfarvning, neglepigmentering, neglesygdom, negletoksicitet, negledystrofi, negleinfektion, negleriller,

neglesmerter, onykoklase, onykolyse, onykomadose, onykomalacia, paronychion.

Inkluderer tilfælde rapporteret inden for termgruppen: Pruritus, generaliseret pruritus, øjenlågspruritus.

Fire ud af 1142 patienter i AURA og FLAURA studierne rapporterede erythema multiforme. Der er også modtaget

postmarketing rapporter om erythema multiforme, heriblandt 7 rapporter fra et postmarketing overvågningsstudie

(N=3578).

Et tilfælde blev rapporteret i et postmarketingstudie, og hyppigheden er afledt af FLAURA- og AURA-studiet og

postmarketingstudiet (N=4720).

Estimeret frekvens. Den øvre grænse for 95 % CI for punktestimatet er 3/1142 (0,26 %).

Repræsenterer forekomsten af patienter, som havde QTcF-forlængelse >500 msek.

Repræsenterer forekomsten af laboratoriefund, ikke af rapporterede bivirkninger.

Sikkerhedsfund i de enkeltarmede fase 2-studier (AURAex og AURA2) var generelt i

overensstemmelse med dem, der blev observeret i TAGRISSO-armen i AURA3. Der blev ikke

observeret nogen yderligere eller uventet toksicitet, og bivirkningerne var afstemt i type, sværhedsgrad

og frekvens.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Interstitiel lungesygdom (ILD)

I FLAURA- og AURA-studierne var forekomsten af ILD 10,4 % hos patienter af japansk etnicitet,

1,8 % hos patienter af ikke-japansk asiatisk etnicitet og 2,8 % hos ikke-asiatiske patienter.

Mediantiden til indtræden af ILD eller ILD-lignende bivirkninger var 85 dage (se pkt. 4.4).

Forlænget QTc-interval

Af de 1.142 patienter i FLAURA- og AURA-studierne behandlet med TAGRISSO 80 mg havde 0,9 %

(n=10) QTc længere end 500 msek, og 3,6 % (n=41) havde en stigning i forhold til baseline-QTc på

mere end 60 msek. En farmakokinetisk/farmakodynamisk analyse af TAGRISSO forudsagde, at

forlængelsen af QTc-intervallet er koncentrationsafhængig. Der blev ikke indberettet tilfælde af

QTc-relateret arytmi i FLAURA- eller AURA-studierne (se pkt. 4.4 og 5.1).

Gastrointestinale bivirkninger

I FLAURA- og AURA-studierne blev diarré rapporteret hos 49 % af patienterne, hvoraf 39 % var

grad 1-tilfælde, 8,0 % grad 2 og 1,2 % grad 3; der blev ikke rapporteret grad 4 eller 5 tilfælde.

Dosisreduktion var nødvendig hos 0,2 % af patienterne og doseringsafbrydelse hos 1,4 %. Ét tilfælde

(0,1 %) medførte seponering. I FLAURA og AURA3 var mediantiden til indtræden henholdsvis 19

dage og 22 dage, og medianvarigheden af grad 2-tilfælde var henholdsvis 19 dage og 6 dage.

Hæmatologiske tilfælde

Tidlige reduktioner i medianlaborietorietællinger af leukocytter, lymfocytter, neutrofilocytter og

blodplader er observeret hos patienter behandlet med TAGRISSO. De stabiliseredes over tid og

forblev derefter over den nedre grænse for normal. Bivirkningerne leukopeni, lymfopeni, neutropeni

og trombocytopeni er blevet rapporteret, hvoraf de fleste var af lette eller moderat sværhedsgrad og

ikke medførte dosisafbrydelser.

Ældre

I FLAURA og AURA3 (N=1.142) var 43 % af patienterne ≥ 65 år, og 13 % var ≥ 75 år.

Sammenlignet med yngre forsøgspersoner (<65) rapporterede flere af forsøgspersonerne ≥ 65 år

bivirkninger, der medførte dosisjustering af studiemedicinen (doseringsafbrydelse eller nedsat dosis)

(13,4 % versus 7,6 %). Typen af rapporterede bivirkninger var ens uanset alder. Ældre patienter

rapporterede flere bivirkninger af grad 3 eller højere i sammenligning med yngre patienter (13,4 %

versus 9,3 %). Der blev ikke observeret nogen overordnet forskel i virkning mellem disse

forsøgspersoner og yngre forsøgspersoner. Der blev observeret et konsistent mønster i sikkerheds- og

virkningsresultater i analysen af fase 2-AURA-studierne.

Lav legemsvægt

Patienter med lav legemsvægt (<50 kg), som fik TAGRISSO 80 mg, rapporterede højere frekvens af

grad ≥3 bivirkninger (52 % versus 35 %) og QTc-forlængelse (14 % versus 4 %) end patienter med

højere legemsvægt (≥50 kg).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier med TAGRISSO blev et begrænset antal patienter behandlet med daglige doser

TAGRISSO på op til 240 mg uden dosisbegrænsende toksicitet. I disse studier oplevede patienter, som

blev behandlet med daglige TAGRISSO-doser på 160 mg og 240 mg, en stigning i hyppighed og

sværhedsgrad af en række typiske EGFR TKI-inducerede bivirkninger (primært diarré og hududslæt)

sammenlignet med 80 mg-dosen. Der er begrænset erfaring med utilsigtet overdosering hos

mennesker. Alle tilfælde var isolerede hændelser hos patienter, der ved en fejl har taget en ekstra

daglig dosis af TAGRISSO, uden nogen kliniske konsekvenser.

Der er ingen specifik behandling i tilfælde af overdosering med TAGRISSO. Ved mistanke om

overdosering bør TAGRISSO seponeres og symptomatisk behandling indledes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, proteinkinasehæmmere, ATC-kode:

L01XE35.

Virkningsmekanisme

Osimertinib er en tyrosinkinasehæmmer (TKI). Det er en irreversibel hæmmer af epidermal

vækstfaktor-receptorer (EGFR’er) med sensibiliseringsmutationer (EGFRm) og TKI-resistensmutation

T790M.

Farmakodynamisk virkning

In vitro-studier har vist, at osimertinib er højpotent og har hæmmende aktivitet mod EGFR i en række

klinisk relevante cellelinjer med ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) med

EGFR-sensibiliseringsmutation og T790M-mutation (tilsyneladende IC

’er fra 6 nM til 54 nM over

for phospho-EGFR). Dette medfører hæmning af cellevækst, mens der er vist signifikant lavere

aktivitet mod EGFR i vildtype-cellelinjer (tilsyneladende IC

’er fra 480 nM til 1,8 μM mod phospho-

EGFR). In vivo oral administration af osimertinib medførte tumorskrumpning i både EGFRm- og

T790M-NSCLC i xenograft-lungecancermodeller og lungecancermodeller med transgene mus.

Kardiel elektrofysiologi

TAGRISSOs potentielle forlængelse af QTc-intervallet blev vurderet hos 210 patienter, som fik 80 mg

osimertinib dagligt i AURA2. Serie-EKG’er blev indsamlet efter en enkelt dosis og ved steady state

for at vurdere osimertinibs indvirkning på QTc-intervallet. Ved en dosis på 80 mg forudsagde en

farmakokinetisk/farmakodynamisk analyse en lægemiddelrelateret forlængelse af QTc-intervallet på

14 msek med en øvre grænse på 16 msek (90 % KI).

Klinisk virkning og sikkerhed

Tidligere ubehandlet EGFR-mutationspositiv lokalt fremskreden eller metastaserende NSCLC –

FLAURA

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393112/2018

EMEA/H/C/004124

Tagrisso (osimertinib)

En oversigt over Tagrisso, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Tagrisso, og hvad anvendes det til?

Tagrisso er et lægemiddel til behandling af en type lungekræft, der kaldes ikke-småcellet lungekræft

(NSCLC), når kræften er fremskreden eller har spredt sig.

Det anvendes hos patienter, der har mutationer (forandringer) i genet for et protein, der hedder EGFR.

Hvis en patient har såkaldte aktiverende mutationer, gives Tagrisso som den første behandling. Hos

patienter med T790-mutation, kan lægemidlet gives efter andre behandlinger.

Det indeholder det aktive stof osimertinib.

Hvordan anvendes Tagrisso?

Før påbegyndelse af behandling bør lægerne foretage en genetisk analyse for at bekræfte, at patienten

har en EGFR-mutation.

Tagrisso fås som tabletter (40 mg og 80 mg). Patienten bør tage 80 mg én gang dagligt, så længe

sygdommen bedres eller holder sig stabil, og bivirkningerne er tålelige. Ved visse bivirkninger kan

lægen beslutte at nedsætte dosis eller stoppe behandlingen. For mere information om brug af Tagrisso,

se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Behandlingen med Tagrisso skal påbegyndes og overvåges af en læge med erfaring i brug af

kræftmedicin.

Hvordan virker Tagrisso?

Det aktive stof i Tagrisso, osimertinib, er et kræftlægemiddel af typen "tyrosinkinasehæmmer". Det

blokerer aktiviteten af EGFR, som normalt kontrollerer cellers vækst og deling. I lungekræftceller er

EGFR ofte overaktivt, hvilket får kræftcellerne til at vokse ukontrolleret. Ved at blokere EGFR

medvirker osimertinib til at nedsætte kræftens vækst og spredning.

Tagrisso (osimertinib)

EMA/393112/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tagrisso?

Det er påvist, at Tagrisso er effektivt til at gøre tumorer mindre hos patienter med ikke-småcellet

lungekræft og forsinke forværringen af kræften.

I to studier med deltagelse af 411 patienter, der tidligere var blevet behandlet, og som havde T790-

mutationer, var de samlede responsrater (andelen af patienter, hvis tumorer skrumpede) ved

behandling med Tagrisso 66 %, og responsen varede i gennemsnit 12,5 måneder. I disse studier blev

Tagrisso ikke sammenlignet med andre behandlinger.

Et tredje studie med deltagelse af 419 patienter med T790-mutationer undersøgte primært, hvor

effektivt Tagrisso var til at forhindre kræften i at blive værre. Tagrisso blev her sammenlignet med en

platinbaseret kemoterapi (standardbehandling for ikke-småcellet lungekræft). Hos de patienter, som

fik Tagrisso, blev kræften ikke værre i ca. 10,1 måneder sammenholdt med 4,4 måneder hos de

patienter, som fik kemoterapi.

Endelig har et studie med deltagelse af 556 patienter med aktiverende mutationer påvist, at patienter,

der behandles med Tagrisso som første behandling, levede op til 18,9 måneder uden

sygdomsforværring sammenholdt med 10,2 måneder hos patienter, der fik behandling med andre

lægemidler (enten erlotinib eller gefinitib).

Hvilke risici er der forbundet med Tagrisso?

De hyppigste bivirkninger ved Tagrisso (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

diarré, udslæt, tør hud, infektion af neglelejet, kløe, betændelse i mundslimhinden og nedsat antal

hvide blodlegemer og blodplader.

Tagrisso må ikke anvendes sammen med prikbladet perikum (et plantepræparat, der bruges mod

depression). Den fuldstændige liste over begrænsninger og bivirkninger ved Tagrisso fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Tagrisso godkendt i EU?

Patienter med EGFR-mutationer har en dårlig prognose og begrænsede behandlingsmuligheder; der er

derfor et stort uopfyldt medicinsk behov. Det er i studier påvist, at Tagrisso er effektivt til at få

tumorer til at skrumpe hos patienter med disse mutationer og forsinke forværringen af kræften. Hvad

angår sikkerheden, svarede bivirkningerne ved Tagrisso til bivirkningerne ved andre lægemidler i

samme klasse, og de anses for acceptable.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Tagrisso opvejer risiciene,

og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Tagrisso fik oprindeligt en "betinget godkendelse", fordi der var flere videnskabelige beviser på vej om

lægemidlet. Da virksomheden har indsendt de fornødne supplerende oplysninger, er godkendelsen

ændret fra en betinget godkendelse til en fuldgyldig godkendelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tagrisso?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tagrisso.

Tagrisso (osimertinib)

EMA/393112/2018

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Tagrisso løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Tagrisso vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Tagrisso

Tagrisso fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 2. februar 2016. Den

blev ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 24. april 2017.

Yderligere information vedrørende Tagrisso findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information