Tafinlar

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-02-2021

Aktiv bestanddel:
dabrafenib mesilate
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L01XE23
INN (International Name):
dabrafenib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
melanom
Terapeutiske indikationer:
Melanomabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib er indiceret til behandling af voksne patienter med uopløseligt eller metastatisk melanom med en BRAF V600-mutation. Adjuverende behandling af melanomaDabrafenib i kombination med trametinib er angivet for den adjuverende behandling af voksne patienter med Stadium III melanom med en BRAF V600 mutation, efter komplet resektion. Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)Dabrafenib i kombination med trametinib er indiceret til behandling af voksne patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft med en BRAF V600 mutation.
Produkt oversigt:
Revision: 23
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002604
Autorisation dato:
2013-08-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/002604

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-09-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Tafinlar 50 mg, hårde kapsler

Tafinlar 75 mg, hårde kapsler

dabrafenib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tafinlar

Sådan skal du tage Tafinlar

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tafinlar er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof dabrafenib. Det anvendes enten alene eller i

kombination med et lægemiddel, der indeholder trametinib, til at behandle en form for hudkræft hos

voksne, der kaldes melanom, som har spredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved

operation. Tafinlar i kombination med trametinib anvendes også til at behandle en type lungekræft, der

kaldes ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Tafinlar i kombination med trametinib anvendes også til at forebygge tilbagefald af melanom efter, at

det er blevet fjernet ved operation.

Begge kræfttyper har en bestemt ændring (mutation) ved position V600 i et gen, der kaldes BRAF.

Denne ændring i genet kan have været årsagen til udviklingen af kræften. Dit lægemiddel er rettet mod

proteiner, der er lavet fra dette muterede gen og hæmmer eller stopper udviklingen af din kræft.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tafinlar

Tafinlar må kun anvendes til behandling af melanomer og NSCLC med BRAF-mutation. Lægen vil

derfor teste for denne mutation, inden behandlingen bliver startet.

Hvis lægen beslutter, at du skal behandles med en kombination af Tafinlar og trametinib,

skal du læse

både denne indlægsseddel og indlægssedlen for trametinib omhyggeligt.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Tag ikke Tafinlar:

hvis du er allergisk

over for dabrafenib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tafinlar (angivet i

punkt 6).

Tal med lægen, hvis du tror dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Tafinlar. Lægen skal vide, hvis du:

leverproblemer

har eller har haft

nyreproblemer

Lægen vil tage blodprøver for at måle din lever- og nyrefunktion, mens du er i behandling med

Tafinlar.

har haft en anden type kræft end malignt melanom eller NSCLC

, da du kan have større

risiko for at udvikle anden hudkræft eller kræft, som ikke er hudkræft, når du tager Tafinlar.

Inden du tager Tafinlar i kombination med trametinib,

skal lægen vide:

om du har hjerteproblemer såsom hjertesvigt eller problemer med den måde, dit hjerte slår på.

om du har øjenproblemer, herunder blokering af den vene, der leder væske fra øjet (retinal

veneokklusion) eller hævelse i øjet, som kan være forårsaget af væskeophobning

(korioretinopati).

om du har eller har haft lunge- eller vejrtrækningsproblemer, herunder åndedrætsbesvær, som

ofte er ledsaget af tør hoste, åndenød og træthed.

om du har eller har haft problemer med mave eller tarm, som fx diverticulitis (betændte

udposninger i tyktarmen) eller metastaser i mave-tarmkanalen.

Fortæl det til lægen

, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

Tilstande, som du skal holde øje med

Nogle personer, der tager Tafinlar, udvikler andre tilstande, der kan være alvorlige. Det er nødvendigt,

at du kender til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager dette

lægemiddel. Nogle af disse symptomer (blødning, feber, forandringer i huden og øjenproblemer) er

kort beskrevet i dette punkt, men du kan finde mere detaljerede oplysninger i punkt 4 ”Bivirkninger”.

Blødning

Indtagelse af Tafinlar i kombinationen med trametinib kan forårsage alvorlig blødning i hjernen,

fordøjelsessystemet (såsom maven, endetarmen eller tarmen), lungerne og andre organer og kan

medføre døden. Symptomerne kan være:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

blod i afføringen eller sort afføring

blod i urinen

mavesmerter

ophostning/opkastning af blod

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Feber

Behandling med Tafinlar eller med kombinationen af Tafinlar og trametinib kan forårsage feber, men

risikoen er størst, hvis du tager kombinationsbehandlingen (se også punkt 4). I nogle tilfælde kan

personer med feber udvikle lavt blodtryk, svimmelhed eller andre symptomer.

Fortæl det straks til lægen,

hvis du får feber over 38,5 ºC, mens du tager dette lægemiddel.

Hjerteproblemer

Tafinlar kan give hjerteproblemer eller forværre allerede eksisterende hjerteproblemer (se også

“Hjerteproblemer” i punkt 4), hos personer som tager Tafinlar i kombination med trametinib.

Fortæl det til lægen, hvis du har problemer med hjertet

. Lægen vil foretage nogle undersøgelser

for at kontrollere, om dit hjerte fungerer, som det skal, før og under behandlingen med Tafinlar i

kombination med trametinib. Fortæl det straks til lægen, hvis du føler hjertebanken, galopperende

hjerte, uregelmæssige hjerteslag, eller hvis du oplever svimmelhed, træthed, ørhed, åndenød eller

hævelse i benene. Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling

midlertidigt eller stoppe den helt.

Ændringer i din hud, som kan være tegn på ny hudkræft

Lægen vil undersøge din hud, inden du begynder at tage dette lægemiddel, og derefter regelmæssigt,

så længe du tager det.

Fortæl det omgående til lægen

, hvis du bemærker nogen forandringer i huden,

mens du tager dette lægemiddel eller efter behandlingen (se også punkt 4).

Øjenproblemer

Du skal have undersøgt dine øjne af lægen, mens du tager dette lægemiddel.

Fortæl det omgående til lægen

, hvis du får røde eller irriterede øjne, sløret syn, øjensmerter eller

andre ændringer i synet under behandlingen (se også punkt 4).

Tafinlar i kombination med trametinib kan give øjenproblemer, herunder blindhed. Trametinib

anbefales ikke, hvis du har haft blokade af den vene, som leder væske fra øjet (retinal veneokklusion).

Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandlingen får følgende symptomer på øjenproblemer:

sløret syn, nedsat syn eller andre ændringer i synet, farvede prikker i synsfeltet eller ser haloer

(uskarpe konturer omkring genstande). Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde

behandlingen midlertidigt eller stoppe den helt.

Læs oplysningerne om feber, forandringer i huden og øjenproblemer i punkt 4 i denne

indlægsseddel. Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du

får nogle af de anførte tegn og symptomer.

Leverproblemer

Tafinlar i kombination med trametinib kan forårsage leverproblemer, som kan udvikle sig til alvorlige

tilstande, såsom leverbetændelse og leversvigt, som kan være dødeligt. Lægen vil tjekke dig

regelmæssigt. Tegn på, at din lever ikke fungerer ordentligt, kan være:

manglende appetit

kvalme

opkastning

mavesmerter

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

mørk urin

hudkløe

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Muskelsmerter

Tafinlar, i kombination with trametinib, kan medføre nedbrydning af muskelvæv (rabdomyolyse).

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer.

muskelsmerter

mørk urin som følge af nyreskader

Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling midlertidigt eller stoppe den

helt.

Hul i maven eller tarmen (perforation)

At tage kombinationen af Tafinlar og trametinib kan øge risikoen for at udvikle huller i tarmvæggen.

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får kraftige mavesmerter.

Alvorlige hudreaktioner

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige hudreaktioner hos personer, der tog Tafinlar i kombination med

trametinib. Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker forandringer i huden (se punkt 4 for

symptomer du bør være opmærksom på).

En inflammatorisk sygdom, der primært påvirker hud, lunger, øjne og lymfeknuder

En inflammatorisk sygdom, der primært påvirker hud, lunger, øjne og lymfeknuder (sarkoidose).

Almindelige symptomer på sarkoidose kan omfatte hoste, åndenød, hævede lymfeknuder,

synsforstyrrelser, feber, træthed, smerter og hævelse i leddene og ømme knuder på huden. Fortæl det

til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer.

Børn og unge

Tafinlar anbefales ikke til børn og unge. Virkningerne af Tafinlar hos personer, der er yngre end 18 år,

kendes ikke.

Brug af anden medicin sammen med Tafinlar

Før du starter behandlingen, skal du fortælle lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Tafinlar eller gøre det mere sandsynligt, at du får

bivirkninger. Tafinlar kan også påvirke virkningen af andre lægemidler. Disse lægemidler omfatter:

svangerskabsforebyggende lægemidler

kontraceptiva

), der indeholder hormoner, fx piller,

injektioner eller plastre

warfarin og acenocoumarol, lægemidler, som bruges til at

fortynde blodet

digoxin, som bruges til behandling af

hjerteproblemer

lægemidler til behandling af

svampeinfektioner

, fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol og

posaconazol

visse calciumantagonister, som bruges til at behandle

højt blodtryk

, fx diltiazem, felodipin,

nicardipin, nifedipin eller verapamil

lægemidler til at behandle

kræft

, fx cabazitaxel

visse lægemidler til at sænke

fedtindholdet

(lipider)

i blodet, fx gemfibrozil

visse lægemidler som bruges til at behandle visse former for

psykiske lidelser

, fx haloperidol

visse

antibiotika

, fx clarithromycin, doxycyklin og telithromycin

visse lægemidler

mod tuberkulose

(TB), fx rifampicin

visse

kolesterolsænkende

lægemidler, fx atorvastatin og simvastatin

visse

immunundertrykkende

lægemidler (

immunsuppressiva

), fx ciclosporin, tacrolimus og

sirolimus

visse

antiinflammatoriske

lægemidler, fx dexamethason og methylprednisolon

visse lægemidler til behandling af

hiv

, fx ritonavir, amprenavir, indinavir, darunavir,

delavirdine, efavirenz, fosamprenavir, lopinavir, nelfinavir, tipranavir, saquinavir og atazanavir

visse

smertestillende

lægemidler, fx fentanyl og methadon

lægemidler til behandling af krampeanfald (

epilepsi

), fx phenytoin, phenobarbital, primidon,

valproat eller carbamazepin

antidepressiva

, fx nefazodon og naturlægemidlet perikon (

hypericum perforatum

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet

, hvis du tager nogen af

ovenstående præparater (eller hvis du ikke er sikker). Lægen vil måske beslutte at ændre din

dosis.

Hav en liste over de lægemidler, du tager, på dig, så du kan vise den til lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke bruge Tafinlar under graviditet.

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel. Tafinlar må ikke bruges under graviditet, da det muligvis kan skade et ufødt barn.

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en sikker præventionsmetode, mens du

tager Tafinlar og i mindst 2 uger, efter at du er holdt op med at tage det, og i mindst 16 uger

efter den sidste dosis af trametinib, hvis det gives i kombination med Tafinlar.

Svangerskabsforebyggende lægemidler, der indeholder hormoner (fx piller, injektioner eller

plastre), vil muligvis ikke være sikre, mens du tager Tafinlar eller kombinationsbehandlingen

(Tafinlar såvel som trametinib). Det er nødvendigt, at du bruger en anden sikker

svangerskabsforebyggende metode, så du ikke bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet til råds.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Tafinlar under amning.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i dette lægemiddel går over i modermælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du fortælle det til lægen. Du og din læge vil sammen

afgøre, om du skal tage dette lægemiddel eller amme.

Frugtbarhed – både mænd og kvinder

Det er i dyrestudier set, at det aktive stof dabrafenib kan nedsætte mænds frugtbarhed permanent.

Derudover kan mænd, der tager Tafinlar, få et lavere sædtal og deres sædtal vil muligvis ikke vende

tilbage til det samme niveau, som før behandlingen, efter at de er holdt op med at tage dette

lægemiddel.

Tal med lægen om de muligheder, der er for at forbedre dine chancer for at få børn i fremtiden, inden

du starter behandling med Tafinlar.

Anvendelse af Tafinlar sammen med trametinib:

Trametinib kan nedsætte frugtbarheden hos både

mænd og kvinder.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du har flere spørgsmål om virkningen

af dette lægemiddel på sædtallet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tafinlar kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis du har problemer med dit syn, eller hvis du føler

dig træt eller svag, eller hvis dit energiniveau er lavt.

Beskrivelser af disse bivirkninger kan findes i punkt 2 og punkt 4.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om noget. Selv din

sygdom, dine symptomer og din behandlingssituation kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Tafinlar

Tag altid Tafinlar nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Dosis

Den sædvanlige dosis af Tafinlar, enten anvendt alene eller i kombination med trametinib, er to 75 mg

kapsler to gange dagligt (svarende til 300 mg dagligt). Den anbefalede dosis af trametinib, anvendt i

kombination med Tafinlar, er 2 mg en gang dagligt.

Lægen kan beslutte, at du skal tage en lavere dosis, hvis du får bivirkninger.

Tafinlar fås også i kapsler med 50 mg, hvis lægen anbefaler en mindre dosis.

Tag ikke mere Tafinlar, end lægen har foreskrevet

, da det kan øge risikoen for at få bivirkninger.

Sådan skal du tage Tafinlar

Synk kapslerne hele med vand, og en ad gangen.

Du må ikke tygge eller knuse kapslerne, da de så vil miste deres virkning.

Tag Tafinlar to gange om dagen på tom mave. Dette betyder, at

efter at du har taget Tafinlar, skal du vente

mindst 1 time

, før du spiser, eller

efter at du har spist, skal du vente

mindst 2 timer

, før du tager Tafinlar

Tafinlar skal tages om morgenen og aftenen med ca. 12 timers mellemrum. Tag din morgendosis og

din aftendosis af Tafinlar på samme tidspunkter hver dag. Dette vil øge chancen for at huske at tage

kapslerne.

Tag ikke morgen- og aftendosen af Tafinlar samtidigt.

Hvis du har taget for meget Tafinlar

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet

, hvis du har taget for mange Tafinlar-

kapsler. Vis Tafinlar-pakningen og denne indlægsseddel, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Tafinlar

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mindre end 6 timer siden, skal du tage den, så snart du

kommer i tanke om det.

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mere end 6 timer siden, skal du springe den dosis over og

tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Fortsæt herefter med at tage dine kapsler på de

sædvanlige tidspunkter, som du plejer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tafinlar

Tag Tafinlar så længe, som lægen foreskriver. Hold ikke op med at tage Tafinlar, medmindre lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet råder dig til at stoppe.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sådan skal du tage Tafinlar i kombination med trametinib

Tag Tafinlar i kombination med trametinib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller

apotekspersonalets anvisning. Du må ikke ændre din dosis eller stoppe med at tage Tafinlar eller

trametinib, medmindre lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet beder dig om det.

Tafinlar

to gange dagligt,

og tag

trametinib en gang dagligt

. Det kan være en god idé, at

du vænner dig til at tage begge lægemidler på samme tid hver dag. Tafinlar-doserne skal tages

ca. 12 timer fra hinanden. Når trametinib anvendes i kombination med Tafinlar, skal trametinib

enten

tages sammen med morgendosen af Tafinlar

eller

aftendosen af Tafinlar.

Tag Tafinlar og trametinib på tom mave mindst en time før eller to timer efter et måltid. Skal

synkes hele med et helt fyldt glas vand.

Hvis du glemmer at tage en dosis af Tafinlar eller trametinib, skal du tage den, så snart du

kommer i tanke om det. Erstat ikke glemte doser, og tag blot din næste dosis på det sædvanlige

tidspunkt:

Hvis der er mindre end 6 timer til din næste planlagte dosis af Tafinlar, som tages to

gange dagligt.

Hvis der er mindre end 12 timer til din næste planlagte dosis af trametinib, som tages en

gang dagligt.

Hvis du har taget for meget Tafinlar eller trametinib, skal du straks kontakte lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. Tag Tafinlar-kapslerne og trametinib-tabletterne

med dig, hvis det er muligt. Vis dem om muligt Tafinlar- og trametinib-pakningerne med hver

sin indlægsseddel.

Hvis du får bivirkninger, kan lægen beslutte, at du skal tage en lavere dosis af Tafinlar og/eller

trametinib. Tag doserne af Tafinlar og trametinib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets

eller apotekspersonalets anvisning.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hos patienter, der tager Tafinlar alene

Alvorlige bivirkninger

Blødningsproblemer

Tafinlar kan give alvorlige blødningsproblemer, specielt i din hjerne, når det tages i kombination med

trametinib. Hvis du oplever unormale tegn på blødning skal du straks kontakte lægen eller

sundhedspersonalet. Tegn på blødning kan omfatte:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

ophostning af blod eller blodklumper

opkastning med blod eller som ligner ”kaffegrums”

rød afføring eller sort afføring, som kan ligne tjære.

Feber

Det kan give feber hos flere end 1 ud af 10 patienter at tage Tafinlar.

Fortæl det omgående til lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får feber (temperatur på 38,5 ºC eller

derover), mens du tager dette lægemiddel.

Lægen vil foretage nogle undersøgelser for at finde ud

af, om der er andre årsager til feberen, og behandle problemet.

I nogle tilfælde kan personer med feber få lavt blodtryk og blive svimle. Hvis feberen er alvorlig, kan

lægen anbefale, at du stopper med at tage Tafinlar, mens de behandler feberen med andre lægemidler.

Når feberen er under kontrol, kan lægen anbefale, at du igen starter med at tage Tafinlar.

Hjerteproblemer

Tafinlar kan påvirke, hvor godt dit hjerte pumper blod, når det tages i kombination med trametinib.

Der er større sandsynlighed for, at dette påvirker personer, der i forvejen har et hjerteproblem. Det vil

løbende blive kontrolleret, om du har hjerteproblemer, mens du tager Tafinlar i kombination med

trametinib. Tegn og symptomer på hjerteproblemer omfatter:

hjertebanken, galopperende hjerte eller uregelmæssige hjerteslag

svimmelhed

træthed

følelse af ørhed

åndenød

hævelse i benene.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen

, hvis du får nogen af disse symptomer – både hvis de optræder

for første gang, eller hvis de bliver værre.

Forandringer i huden

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige hudreaktioner hos personer, der tog Tafinlar i kombination med

trametinib (hyppigheden er ukendt). Hvis du bemærker noget af følgende:

rødlige pletter på kroppen, der er cirkulære eller skydeskiveformet med centrale blærer. Askallet

hud. Sår i munden, halsen, kønsorganerne og øjnene. Disse alvorlige hududslæt kan være

forudgået af feber og influenza-lignende symptomer (Stevens-Johnsons syndrom).

Udbredt udslæt, feber og forstørrede lymfeknuder (DRESS-syndrom eller lægemiddel

overfølsomhedssyndrom)

stop med at tage medicinen og søg lægehjælp med det samme.

Patienter, der tager Tafinlar, kan udvikle en anden form for hudkræft, som kaldes

kutant

planocellulært karcinom (cuSCC).

Frekvensen er almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer). Andre kan udvikle en form for hudkræft, som kaldes

basal celle karcinom (BCC)

Normalt forbliver disse forandringer i huden i et afgrænset område på huden og kan fjernes ved

operation, og behandlingen med Tafinlar kan fortsættes uden afbrydelse.

Nogle personer, der tager Tafinlar, kan også få nye melanomer. Disse melanomer fjernes normalt ved

operation, og behandlingen med Tafinlar kan fortsættes uden afbrydelse.

Lægen vil undersøge din hud, før du begynder at tage Tafinlar, og herefter undersøge den igen hver

måned, mens du tager dette lægemiddel, og i 6 måneder efter at du er stoppet med at tage det. Dette

gøres for at holde øje med nye tilfælde af hudkræft.

Lægen vil også tjekke dit hoved, din hals, din mund og dine lymfekirtler og der vil blive foretaget

scanning af din brystkasse og maveregionen (kaldet CT-scanning) regelmæssigt. Du vil også få taget

blodprøver. Dette foretages for at opdage om andre former for kræft, som fx pladecellekarcinom,

udvikles inde i kroppen. En gynækologisk undersøgelse (for kvinder) og en rektal undersøgelse

anbefales også før behandlingsstart og ved behandlingens afslutning.

Undersøg regelmæssigt din hud, mens du tager Tafinlar.

Hvis du bemærker følgende:

en ny vorte

øm hud eller en rødlig bule, der bløder eller ikke heler

en skønhedsplet, der ændrer størrelse eller farve

Skal du hurtigst muligt fortælle det til lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet

– både hvis de optræder for første gang, eller hvis de bliver værre.

Hudreaktioner (udslæt)

kan opstå, når Tafinlar tages i kombination med trametinib.

Tal med lægen

hvis du får udslæt, mens du tager Tafinlar i kombination med trametinib.

Øjenproblemer

Patienter, der tager Tafinlar alene, kan udvikle et øjenproblem, der kaldes uveitis, hvilket kan

ødelægge dit syn, hvis det ikke behandles. Frekvensen er ikke almindelig (op til 1 ud af 100 personer).

Frekvensen er almindelig (op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, der tager Tafinlar i kombination

med trametinib.

Uveitis kan udvikles hurtigt, og symptomerne er:

røde eller irriterede øjne

sløret syn

øjensmerter

øget lysfølsomhed

svævende prikker for øjnene.

Kontakt omgående lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet

, hvis du får

disse symptomer.

Tafinlar kan give øjenproblemer, når det tages i kombination med trametinib. Trametinib anbefales

ikke, hvis du har eller har haft en blokering af den vene, der fører blodet væk fra øjet (retinal

veneokklusion). Lægen vil måske henvise dig til en øjenundersøgelse, før du begynder at tage Tafinlar

i kombination med trametinib, og mens du tager det. Lægen vil måske stoppe din behandling med

trametinib eller henvise dig til en specialist, hvis du udvikler tegn og symptomer på øjenproblemer,

der omfatter:

synstab

røde eller irriterede øjne

farvede prikker i dit synsfelt

haloer (ser uskarpe konturer omkring genstande)

sløret syn

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får

disse symptomer.

Det er meget vigtigt at fortælle det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet med

det samme, hvis du får disse symptomer

, især hvis du har et rødt øje med smerter, som ikke bedres

hurtigt. Lægen vil måske arrangere, at du kommer til en specialiseret øjenlæge for at få en komplet

øjenundersøgelse.

Andre bivirkninger, som du kan få, når du tager Tafinlar alene:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

papillom (en form for hudtumor, som normalt ikke er farlig)

nedsat appetit

hovedpine

hoste

kvalme, opkastning

diarré

fortykkelse af hudens yderste lag

usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

udslæt

røde og hævede håndflader, fingre og fodsåler (se ”Forandringer i huden” tidligere i punkt 4)

ledsmerter, muskelsmerter eller smerter i hænder eller fødder

feber (se ”Feber” tidligere i punkt 4)

manglende energi

kulderystelser

svaghed

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hudreaktioner, herunder kutant pladecellekarcinom (en form for hudkræft), vortelignende

vækster, stilkevorter (

skin tags

), ukontrolleret hudvækst eller mindre forandringer i huden (basal

cellekarcinom), tør hud, kløe eller rød hud, tykke, skællede eller skorpede pletter på huden

ktinisk keratose)

, sår eller skader på huden, hudrødme, øget følsomhed af huden over for

solen

forstoppelse

influenzalignende symptomer

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

lavt indhold af fosfat i blodet (hypofosfatæmi)

højt blodsukker (hyperglykæmi)

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tafinlar 50 mg, kapsel, hård

Tafinlar 75 mg, kapsel, hård

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tafinlar 50 mg, kapsel, hård

Hver hård kapsel indeholder dabrafenibmesilat svarende til 50 mg dabrafenib.

Tafinlar 75 mg, kapsel, hård

Hver hård kapsel indeholder dabrafenibmesilat svarende til 75 mg dabrafenib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård (kapsel).

Tafinlar 50 mg, kapsel, hård

Uigennemsigtige mørkerøde kapsler, ca. 18 mm lange, påtrykt ”GS TEW” og ”50 mg” på

kapselskallen.

Tafinlar 75 mg, kapsel, hård

Uigennemsigtige mørkepink kapsler, ca. 19 mm lange, påtrykt ”GS LHF” og ”75 mg” på

kapselskallen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Melanom

Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib er indiceret til voksne patienter med

inoperabelt eller metastatisk melanom med en BRAF V600-mutation (se pkt. 4.4 og 5.1).

Adjuverende behandling af melanom

Dabrafenib i kombination med trametinib er indiceret til adjuverende behandling af voksne patienter

med stadie III melanom med en BRAF V600-mutation efter komplet resektion.

Ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Dabrafenib i kombination med trametinib er indiceret til behandling af voksne patienter med

fremskreden ikke-småcellet lungecancer med BRAF V600-mutation.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med dabrafenib skal indledes og kontrolleres af en kvalificeret læge med erfaring i

brugen af lægemidler mod cancer.

Inden patienten opstarter dabrafenib, skal BRAF V600-mutation i tumor være bekræftet ved

anvendelse af en valideret test.

Dabrafenibs virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos patienter med vildtype BRAF-melanom eller

vildtype BRAF-NSCLC. Dabrafenib bør derfor ikke anvendes hos patienter med vildtype

BRAF-melanom eller vildtype BRAF-NSCLC (se punkt 4.4 og 5.1).

Dosering

Den anbefalede dosis af dabrafenib, enten som monoterapi eller i kombination med trametinib, er

150 mg (to 75 mg kapsler) to gange dagligt (svarende til en samlet daglig dosis på 300 mg). Den

anbefalede dosis af trametinib, når det anvendes i kombination med dabrafenib, er 2 mg en gang

dagligt.

Behandlingsvarighed

Behandlingen bør fortsættes, indtil patienten ikke længere har fordel heraf, eller indtil der udvikles

uacceptabel toksicitet (se tabel 2). I den adjuverende melanombehandling skal patienterne behandles i

12 måneder, medmindre der opstår recidiv eller uacceptabel toksicitet.

Glemte doser

Hvis en dosis af dabrafenib glemmes, bør den ikke tages, hvis der er mindre end 6 timer til den næste

planlagte dosis.

Hvis en dosis af trametinib glemmes, når det gives i kombination med dabrafinib, må trametinib-dosen

kun tages, hvis der er mere end 12 timer til den næste planlagte dosis.

Dosisjustering

Dabrafenib kapsler fås i to styrker, 50 mg og 75 mg, således at dosisjustering effektivt kan håndteres.

Håndteringen af bivirkninger kan kræve pausering, dosisreduktion eller seponering af behandlingen

(se tabel 1 og 2).

Dosisjusteringer eller pausering anbefales ikke ved bivirkninger i form af kutant planocellulært

karcinom (cuSCC) eller nyt primært melanom (se pkt. 4.4.).

Behandlingen skal afbrydes, hvis patientens temperatur er ≥ 38,5 ºC. Patienterne bør vurderes for tegn

og symptomer på infektion (se pkt. 4.4).

Dosisjustering er ikke nødvendigt ved uveitis, så længe okulær inflammation kan kontrolleres ved

hjælp af effektive lokale behandlinger. Hvis uveitis ikke responderer på lokal okulær behandling,

pauseres dabrafenib indtil resolution af den okulære inflammation. Dabrafenib genoptages derefter

med en dosis, der er et niveau lavere (se pkt. 4.4).

Anbefalede reduktioner af dosisniveau og anbefalinger til dosisjusteringer er anført i henholdsvis

tabel 1 og 2.

Tabel 1

Anbefalede dosisreduktioner

Dosisniveau

Dabrafenib-dosis

Anvendt som monoterapi eller i

kombination med trametinib

Trametinib-dosis*

Kun ved anvendelse i kombination med

dabrafenib

Startdosis

150 mg to gange dagligt

2 mg en gang daglig

1. dosisreduktion

100 mg to gange dagligt

1,5 mg en gang daglig

2. dosisreduktion

75 mg to gange dagligt

1 mg en gang daglig

3. dosisreduktion

50 mg to gange dagligt

1 mg en gang daglig

Justering af dabrafenib-dosis til en dosis lavere end 50 mg to gange dagligt anbefales ikke, hvad

enten det anvendes som monoterapi eller i kombination med trametinib. Justering af trametinib-

dosis til en dosis lavere end 1 mg en gange dagligt anbefales ikke, når det anvendes i kombination

med dabrafenib.

*Se Dosering og administration i produktresuméet for trametinib for doseringsvejledning til

behandling med trametinib-monoterapi.

Tabel 2: Dosisjusteringsskema baseret på graden af bivirkningen

Grad (CTC-AE)*

Anbefalede justeringer af dabrafenib-dosis

Anvendt som monoterapi eller i kombination med trametinib

Grad 1 eller grad 2

(tolerabel)

Fortsæt behandlingen. Monitorer i forhold til hvad der er klinisk indiceret.

Grad 2 (intolerabel)

eller grad 3

Afbryd behandlingen, indtil toksiciteten er grad 0 til 1. Reducer med ét

dosisniveau når behandlingen genoptages.

Grad 4

Seponer permanent. Alternativt afbryd behandlingen, indtil toksiciteten er

grad 0 til 1, og reducer med ét dosisniveau, når behandlingen genoptages.

*Intensiteten af kliniske bivirkninger gradinddelt i henhold til

Common Terminology Criteria for

Adverse Events

(CTC-AE) v4.0.

Når en persons bivirkninger er under effektiv kontrol, kan det overvejes at øge dosis igen ved at følge

de samme doseringstrin som ved dosisreduktion. Dabrafenib-dosis må ikke overstige 150 mg to gange

dagligt.

Hvis der opstår behandlingsrelateret toksicitet, når dabrafenib anvendes i kombination med trametinib,

skal dosis i begge behandlinger samtidigt reduceres, pauseres eller seponeres. Undtagelser, hvor det

kun er nødvendigt at justere dosis for en af de to behandlinger, er angivet nedenfor for pyreksi, uveitis,

RAS-mutationspositive ikke-kutane maligniteter (primært relateret til dabrafenib), reduktion af venstre

ventrikels ejektionsfraktion (LVEF), retinal veneokklusion (RVO), løsning af retinalt pigmentepitel

(RPED) og interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis (primært relateret til trametinib).

Undtagelser i forbindelse med dosisjustering (hvor kun dosis af en af de to behandlinger reduceres)

for udvalgte bivirkninger

Pyreksi

Når dabrafenib anvendes alene eller i kombination med trametinib, og patientens temperatur er

≥ 38,5

C, skal behandlingen med dabrafenib afbrydes (se tabel 2 for vejledning i dosisjustering).

Trametinib-behandlingen bør fortsættes med samme dosis. Behandling med antipyretika, som fx

ibuprofen eller paracetamol, bør initieres. Anvendelse af orale kortikostereoider bør overvejes i de

tilfælde, hvor behandling med antipyretika er utilstrækkelig. Patienter bør undersøges for tegn og

symptomer på infektion og, om nødvendigt, behandles i henhold til lokale retningslinier (se pkt. 4.4).

Når pyreksi ophører, skal dabrafenib-behandlingen genoptages sammen med passende antipyretisk

profylakse enten 1) på samme dosisniveau, eller 2) reduceret med ét dosisniveau, hvis pyreksien er

tilbagevendende og/eller var ledsaget af andre alvorlige symptomer, herunder dehydrering,

hypotension eller nyresvigt.

Uveitis

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved uveitis, så længe effektiv lokalbehandling kan kontrollere

den okulære inflammation. Hvis uveitis ikke responderer på lokal okulær behandling, skal dabrafenib

pauseres indtil bedring af den okulære inflammation. Herefter genoptages dabrafenib, reduceret med ét

dosisniveau. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med

dabrafenib (se pkt. 4.4).

RAS-mutationspositive ikke-kutane maligniteter

Fordele og ricisi skal evalueres, inden behandling med dabrafenib fortsættes hos patienter med en

ikke-kutan malignitet, som har en RAS-mutation. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når

det tages i kombination med dabrafenib.

Reduktion af venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF)/venstre ventrikel dysfunktion

Der henvises til vejledningen for dosisjustering i produktresuméet for trametinib (se pkt. 4.2), hvis

dabrafenib anvendes i kombination med trametinib, og der optræder et absolut fald på > 10 % i LVEF

sammenlignet med

baseline,

og uddrivningsfraktionen i henhold til retningslinjerne ligger under den

nedre normalgrænse. Justering af dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med

trametinib.

Retinal veneokklusion (RVO) og løsning af retinalt pigmentepitel (RPED)

Der henvises til vejledningen for dosisjustering i produktresuméet for trametinib (se pkt. 4.2), hvis

patienter rapporterer nye synsforstyrrelser, som fx nedsat centralsyn, sløret syn eller synstab på noget

tidspunkt under kombinationsbehandling med dabrafenib og trametinib. Justering af dabrafenib-dosis

er ikke nødvendig, når det tages i kombination med trametinib ved bekræftede tilfælde af RVO eller

RPED.

Interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

Der henvises til vejledningen for dosisjustering i produktresuméet for trametinib (se pkt. 4.2)

vedrørende patienter, som behandles med dabrafenib i kombination med trametinib, og som afventer

kliniske undersøgelser for formodet ILD eller pneumonitis, herunder patienter med nye eller tiltagende

symptomer og tegn fra lungerne, inkl. hoste, dyspnø, hypoksi, pleuraeffusion eller infiltrater. Justering

af dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med trametinib ved ILD eller

pneumonitis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen kliniske data fra patienter med svært nedsat nyrefunktion, og det kan derfor ikke afgøres, om

dosisjustering eventuelt er nødvendig (se pkt. 5.2). Dabrafenib bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion, når det administreres som monoterapi eller i kombination

med trametinib.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der foreligger ingen

kliniske data fra patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion, og det kan derfor ikke afgøres,

om dosisjustering eventuelt er nødvendig (se pkt. 5.2). Dabrafenib og dets metabolitter elimineres

primært via hepatisk metabolisering og biliær udskillelse, og patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion kan være udsat for højere eksponering. Dabrafenib bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion, når det administreres som monoterapi eller i

kombination med trametinib.

Særlige populationer

Ikke-kaukasiske patienter

Der er indsamlet begrænsede data for dabrafenibs sikkerhed og virkning hos ikke-kaukasiske

patienter. Den populationsfarmakokinetiske analyse viste ikke signifikante forskelle i dabrafenibs

farmakokinetik mellem asiatiske og kaukasiske patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig hos

asiatiske patienter.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos patienter > 65 år.

Pædiatrisk population

Dabrafenibs sikkerhed og virkning hos børn og unge (< 18 år) er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen kliniske data. Studier med unge dyr har vist bivirkninger af dabrafenib, som ikke er set hos

voksne dyr (se pkt. 5.3).

Administration

Tafinlar er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. De må ikke tygges eller

åbnes og må ikke blandes med mad eller væsker på grund af den kemiske ustabilitet af dabrafenib.

Det anbefales, at dabrafenib tages på samme tidspunkt hver dag, hvilket giver et interval på

ca.12 timer mellem doserne. Når dabrafenib og trametinib tages i kombination, skal den daglige dosis

af trametinib tages på samme tid hver dag sammen med enten morgendosis eller aftendosis af

dabrafenib.

Dabrafenib skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Hvis en patient kaster op efter at have taget dabrafenib, skal patienten ikke tage en ny dosis, men vente

til den næste planlagte dosis.

Se produktresuméet for trametinib for yderligere oplysninger om administration, når det gives i

kombination med dabrafenib.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når dabrafenib gives i kombination med trametinib, skal produktresuméet for trametinib kontrolleres,

inden behandlingen påbegyndes. Se produktresuméet for trametinib for yderligere oplysninger om

advarsler og forholdsregler i forbindelse med trametinib-behandlingen.

BRAF V600-analyse

Dabrafenibs sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos patienter med vildtype BRAF-melanom eller

vildtype BRAF-NSCLC, og derfor bør dabrafenib ikke anvendes til patienter med vildtype

BRAF-melanom eller vildtype BRAF-NSCLC (se pkt. 4.2 og 5.1).

Dabrafenib i kombination med trametinib hos patienter med melanom, som har progredieret på en

BRAF-hæmmmer

Der foreligger begrænsede data for patienter, der tager kombinationen af dabrafenib og trametinib,

som har progredieret på en tidligere behandling med en BRAF-hæmmer. Disse data viser, at effekten

af kombinationen vil være lavere hos disse patienter (se pkt. 5.1). Andre behandlingsmuligheder skal

derfor overvejes, inden patienter, der tidligere har været behandlet med en BRAF-hæmmer, behandles

med kombinationen. Rækkefølgen af behandlinger efter progression på behandling med en

BRAF-hæmmer er ikke fastlagt.

Nye maligniteter

Der kan opstå nye maligniteter, kutane og ikke-kutane, når dabrafenib anvendes som monoterapi eller

i kombination med trametinib.

Kutane maligniteter

Kutant planocellulært karcinom (cuSCC)

Der er rapporteret tilfælde af cuSCC (inkl. keratoakantom) hos patienter, som blev behandlet med

dabrafenib alene eller i kombination med trametinib (se pkt. 4.8). I de kliniske fase III-forsøg

MEK115306 og MEK116513 med patienter med inoperabelt eller metastatisk melanom forekom

cuSCC hos 10 % (22/211) af de patienter, der fik dabrafenib som monoterapi, og hos 18 % (63/349) af

de patienter, der fik vemurafenib som monoterapi. I den integrerede sikkerhedspopulation af patienter

med melanom og fremskreden NSCLC forekom cuSCC hos 2 % (19/1076) af de patienter, der fik

dabrafenib i kombination med trametinib. Mediantiden til diagnosticering af den første forekomst af

cuSCC i MEK115306 var 223 dage (interval 56 til 510 dage) i kombinationsbehandlingsarmen og

60 dage (interval 9 til 653 dage) i dabrafenib-monoterapiarmen. 1 % (6/435) af de patienter, der fik

dabrafenib i kombination med trametinib, sammenlignet med 1 % (5/432) af de patienter, der fik

placebo, udviklede cuSCC i fase III-studiet BRF115532 (COMBI-AD) med den adjuverende

behandling af melanom. Mediantiden til start på første forekomst af cuSCC i kombinationsarmen i

studiet med adjuverende behandling var cirka 18 måneder og var 33 måneder i placebo-armen.

Det anbefales, at der foretages en undersøgelse af huden, før der indledes behandling med dabrafenib,

og hver måned under hele behandlingsforløbet samt op til seks måneder efter behandling for cuSCC.

Kontrol skal fortsættes i 6 måneder efter seponering af dabrafenib eller indtil påbegyndelse af anden

anti-neoplastisk behandling.

CuSCC bør behandles med ekscision og behandlingen med dabrafenib eller

kombinationsbehandlingen med dabrafenib og trametinib fortsættes uden dosisjustering. Patienterne

skal instrueres i omgående at informere deres læge, hvis de udvikler nye hudlæsioner.

Nyt primært melanom

I kliniske studier er der rapporteret nye primære melanomer hos patienter, behandlet med dabrafenib. I

kliniske studier med inoperabelt eller metastatisk melanom blev disse tilfælde set inden for de første

5 måneder af behandlingen med dabrafenib som monoterapi. Nye primære melanomer kan fjernes

kirurgisk og kræver ikke ændring af behandlingen. Monitorering for hudlæsioner bør foretages som

beskrevet i forbindelse med cuSCC.

Ikke-kutane maligniteter

In vitro

forsøg har vist paradoks aktivering af mitogen-aktiveret proteinkinase (MAP-kinase)

signalering i vildtype BRAF-celler med RAS-mutationer, når de blev eksponeret for BRAF-hæmmere.

Eksponering for dabrafenib kan derfor føre til en øget risiko for ikke-kutane maligniteter (se pkt. 4.8)

ved tilstedeværelse af RAS-mutationer. Der er set RAS-associerede maligne sygdomme i kliniske

studier, både med en anden BRAF-hæmmer (kronisk myelomonocytisk leukæmi og ikke-kutan

hoved-hals SCC) samt med dabrafenib monoterapi (pancreas-adenokarcinom, adenokarcinom i

galdegangen) og med dabrafenib i kombination med MEK-hæmmeren trametinib (kolorektal cancer,

pancreas cancer).

Inden behandlingsstart skal patienterne have gennemført klinisk undersøgelse af hoved- og

hals-regionen, som minimum ved en visuel inspektion af den orale slimhinde og palpation af

lymfeknuder, og computer tomografi (CT)-scanning af brystkassen/maveregionen bør foretages.

Under behandlingen skal patienterne kontrolleres som det findes klinisk relevant, hvilket kan

indbefatte klinisk undersøgelse af hoved-hals regionen hver 3. måned og CT-scanning af

brystkassen/maven hver 6. måned. Anal-undersøgelse og underlivsundersøgelse anbefales før og ved

afslutning af behandlingen, eller når det anses for klinisk indiceret. Blodprøver med komplet

hæmatologi og kemi bør foretages når det anses for klinisk indiceret.

Fordele og risici bør overvejes før administration af dabrafenib til patienter med tidligere eller

nuværende cancer, associeret med RAS-mutationer. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig,

når det tages i kombination med dabrafenib.

Efter seponering af dabrafenib bør monitorering af ikke-kutane sekundære/recidiverende maligne

sygdomme fortsætte i op til 6 måneder eller indtil start af anden antineoplastisk behandling. Unormale

fund bør håndteres som klinisk indiceret.

Blødning

Blødningshændelser, herunder alvorlige blødningshændelser og blødning med dødeligt udfald, er

forekommet hos patienter, der tog dabrafenib i kombination med trametinib (se pkt. 4.8). For

yderligere oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib (se pkt. 4.4).

Synsforstyrrelser

I kliniske studier er der rapporteret oftalmologiske reaktioner, herunder uveitis, iridocyklitis og iritis

hos patienter, behandlet med dabrafenib som monoterapi og i kombination med trametinib. Patienterne

bør rutinemæssigt monitoreres for øjenproblemer (som fx ændret syn, fotofobi og øjensmerter), mens

de er i behandling.

Dosisjustering er ikke nødvendigt, så længe den okulære inflammation kan kontrolleres ved hjælp af

effektive lokale behandlinger. Hvis uveitis ikke responderer på lokal okulær behandling, pauseres

dabrafenib indtil resolution af den okulære inflammation. Dabrafenib genoptages derefter med en

dosis, der er ét niveau lavere. Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i

kombination med dabrafenib ved diagnosen uveitis.

RPED og RVO kan opstå ved behandling med dabrafenib i kombination med trametinib. Der henvises

til trametinib produktresuméet (se pkt. 4.4). Justering af dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når det

tages i kombination med trametinib ved diagnosen RVO eller RPED.

Pyreksi

Feber er rapporteret i kliniske studier med dabrafenib som monoterapi og i kombination med

trametinib (se pkt. 4.8). Hos 1 % af patienterne i kliniske studier med dabrafenib som monoterapi blev

der identificeret alvorlige tilfælde af ikke-infektiøs feber, defineret som feber ledsaget af svære

kulderystelser, dehydrering, hypotension og/eller akut nyreinsufficiens af prærenal oprindelse hos

patienter med normal nyrefunktion ved

baseline

(se pkt. 4.8). Disse alvorlige tilfælde af ikke-infektiøs

feber indtraf typisk inden for den første måneds behandling med dabrafenib som monoterapi.

Patienter, der oplevede alvorlige tilfælde af ikke-infektiøs feber, responderede godt på

behandlingspause og/eller dosisreduktion og understøttende behandling.

Forekomsten og sværhedsgraden af feber øges ved kombinationsbehandling. I

kombinationsbehandlings-armen i MEK115306-studiet med patienter med inoperabelt eller

metastatisk melanom blev feber rapporteret hos 57 % (119/209) af patienterne, heraf grad 3 hos 7 %,

sammenlignet med dabrafenib-monoterapiarmen, hvor 33 % (69/211) af patienterne rapporterede

feber, heraf grad 3 hos 2 %. I fase II-studiet BRF113928 med patienter med fremskreden NSCLC var

forekomsten og sværhedsgraden af feber en smule højere, når dabrafenib blev anvendt i kombination

med trametinib (48 %, heraf grad 3 hos 3 %) sammenlignet med dabrafenib-monoterapi (39 %, heraf

grad 3 hos 2 %). I fase III-studiet BRF115532 med den adjuverende behandling af melanom, var

forekomsten og sværhedsgraden af feber højere i armen med dabrafenib i kombination med trametinib

(67 %; 6 % grad 3/4) sammenlignet med placebo-armen (15 %; < 1 % grad 3).

For patienter med inoperabelt eller metastatisk melanom, der fik dabrafenib i kombination med

trametinib, og som udviklede feber, opstod ca. halvdelen af febertilfældene inden for den første

behandlingsmåned, og ca. 1/3 af patienterne havde 3 eller flere tilfælde.

Behandlingen med dabrafenib bør afbrydes, hvis patientens temperatur er ≥ 38,5 ºC (se vejledning i

dosisjusteringsskema tabel 2). Patienterne bør vurderes for tegn og symptomer på infektion. Når

feberen er ophørt, kan behandling med dabrafenib genoptages med relevant profylakse med non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler eller paracetamol. Brug af orale kortikosteroider bør

overvejes i tilfælde, hvor antipyretika er utilstrækkelige. Hvis feberen er forbundet med andre svære

tegn eller symptomer, bør behandlingen med dabrafenib genoptages med en reduceret dosis og efter

klinisk behov, når feberen er ophørt (se pkt. 4.2). Justering af trametinib-dosis er ikke nødvendig, når

det tages i kombination med dabrafenib.

Reduktion af LVEF/venstre ventrikel dysfunktion

Det er rapporteret, at trametinib i kombination med dabrafenib har medført reduceret LVEF (se

pkt. 4.8). For yderligere oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib (se pkt. 4.4). Justering

af dabrafenib-dosis er ikke nødvendig, når det tages i kombination med trametinib.

Nyresvigt

Nyresvigt er set hos < 1 % af patienterne, behandlet med dabrafenib som monoterapi, og hos ≤ 1 % af

patienterne, behandlet med kombinationen dabarfenib og trametinib. De observerede tilfælde var som

regel associeret med feber og dehydrering, og disse responderede på behandlingsafbrydelse og generel

understøttende behandling. Der er set tilfælde af granulomatøs nefritis (se pkt. 4.8). Patienternes

nyrefunktion skal monitoreres rutinemæssigt med måling af serum-kreatinin under behandlingen. Hvis

serum-kreatinin stiger, kan det være nødvendigt at pausere dabrafenib efter klinisk behov. Dabrafenib

er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion (defineret som serum-kreatinin > 1,5 xULN).

Der skal derfor udvises forsigtighed hos sådanne patienter (se pkt. 5.2).

Leverpåvirkning

Der er rapporteret leverpåvirkninger i kliniske studier med dabrafenib i kombination med trametinib

(se pkt. 4.8). Det anbefales, at patienter, der behandles med dabrafenib i kombination med trametinib,

får monitoreret leverfunktionen hver 4. uge i 6 måneder efter opstart af behandling med trametinib.

Monitorering af leverfunktionen kan herefter fortsættes som klinisk indiceret. For yderligere

oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib.

Hypertension

Der er rapporteret forhøjelse af blodtrykket i forbindelse med dabrafenib i kombination med

trametinib hos patienter med eller uden allerede eksisterende hypertension (se pkt. 4.8). For yderligere

oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib.

Interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

Tilfælde med pneumonitis eller ILD er rapporteret i kliniske studier med dabrafenib i kombination

med trametinib. For yderligere oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib, pkt. 4.4. Hvis

dabrafenib tages i kombination med trametinib, kan behandlingen med dabrafenib fortsættes med

samme dosis.

Udslæt

Der er observeret udslæt hos ca. 24 % af patienterne i kliniske forsøg, når dabrafenib anvendes i

kombination med trametinib (se pkt. 4.8). Størstedelen af disse tilfælde var af grad 1 eller 2 og

krævede ikke pausering eller dosisreduktion. For yderligere oplysninger henvises til produktresuméet

for trametinib pkt. 4.4.

Rabdomyolyse

Der er set rabdomyolyse hos patienter, der har fået dabrafenib i kombination med trametinib (se

pkt. 4.8). For yderligere oplysninger henvises til produktresuméet for trametinib pkt. 4.4.

Pankreatitis

Der er rapporteret pankreatitis hos < 1 % af de patienter, der blev behandlet med dabrafenib som

monoterapi og i kombination med trametinib i kliniske forsøg med inoperabelt eller metastatisk

melanom, og hos ca. 4 % af de patienter, der blev behandlet med dabrafenib i kombination med

trametinib det i kliniske forsøg med NSCLC. Ét af tilfældene sås på den første dag med

dabrafenib-behandling hos en metastatisk melanompatient og opstod igen ved efterfølgende forsøg på

genopstart af behandlingen med reduceret dosis. Pankreatitis blev rapporteret hos < 1 % (1/435) af de

patienter, der fik dabrafenib i kombination med trametinib i forsøget med den adjuverende behandling

af melanom, og hos ingen af patienterne, der fik placebo. Uforklarlige abdominalsmerter skal

omgående undersøges og omfatte måling af serumniveauet af amylase og lipase. Patienterne skal

monitores tæt, når behandlingen med dabrafenib genoptages efter en episode med pankreatitis.

Dyb venetrombrose/lungeemboli

Lungeemboli og dyb venetrombrose kan opstå, når dabrafenib anvendes som monoterapi eller i

kombination med trametinib. Patienterne skal oplyses om straks at søge læge, hvis de udvikler

symptomer på lungeemboli eller dyb venetrombrose såsom åndenød, brystsmerter eller hævede arme

eller ben. Trametinib og dabrafenib skal seponeres permanent ved livstruende lungeemboli.

Svære kutane bivirkninger

Under dabrafenib/trametinib kombinationsbehandling er der blevet rapporteret tilfælde af svære

kutane bivirkninger (SCARs), herunder Stevens-Johnsons syndrom og lægemiddelreaktion med

eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), der kan være livstruende eller dødelige. Patienter skal

rådgives om tegn og symptomer før behandling initieres og monitoreres tæt for hudreaktioner. Hvis

der opstår tegn og symptomer, der tyder på SCARs, skal dabrafenib og trametinib seponeres.

Sarkoidose

Der er rapporteret om tilfælde af sarkoidose hos patienter, der er blevet behandlet med dabrafenib i

kombination med trametinib, med påvirkning af primært hud, lunger, øjne og lymfeknuder. I de fleste

tilfælde fortsatte man behandlingen med dabrafenib og trametinib. Hvis en patient diagnosticeres med

sarkoidose, bør relevant behandling overvejes. Det er vigtigt ikke at fejlfortolke sarkoidose som

sygdomsprogression.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667876/2018

EMEA/H/C/002604

Tafinlar (dabrafenib)

En oversigt over Tafinlar, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Tafinlar, og hvad anvendes det til?

Tafinlar er et lægemiddel mod kræft, der anvendes til behandling af voksne patienter, hvis kræftceller

har en specifik genetisk mutation (forandring), der kaldes BRAF V600. Tafinlar anvendes til behandling

melanomer (en type hudkræft), som har spredt sig, eller som ikke kan fjernes kirurgisk.

Tafinlar anvendes alene eller i kombination med et andet kræftlægemiddel (trametinib)

fremskredent melanom (stadie III) efter kirurgi. Tafinlar anvendes i kombination med

trametinib

fremskreden ikkesmåcellet lungekræft. Tafinlar anvendes i kombination med trametinib.

Tafinlar indeholder det aktive stof dabrafenib.

Hvordan anvendes Tafinlar?

Behandlingen med Tafinlar skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i brug af

kræftlægemidler. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Tafinlar fås som kapsler (50 mg og 75 mg). Dosen af Tafinlar givet alene eller i kombination med

trametinib er 150 mg to gange dagligt, der tages på tom mave (mindst 1 time før eller 2 timer efter et

måltid).

Behandlingen med Tafinlar bør fortsætte, så længe patienten har gavn af den. Efter operation for

fremskredent melanom fortsættes behandlingen normalt i 12 måneder, medmindre sygdommen

vender tilbage. Hvis der optræder visse bivirkninger, kan det være nødvendigt at afbryde behandlingen

eller nedsætte dosis.

For mere information om brug af Tafinlar, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Tafinlar (dabrafenib)

EMA/667876/2018

Side 2/3

Hvordan virker Tafinlar?

Det aktive stof i Tafinlar, dabrafenib, virker ved at blokere proteinet BRAF, der medvirker til at

stimulere celledeling. Melanomtumorer og ikkesmåcellet lungekræft med BRAF V600-mutationen

indeholder en unormal form af BRAF, der medvirker til udviklingen af kræftsygdommen ved at tillade

ukontrolleret deling af tumorcellerne. Ved at blokere virkningen af det unormale BRAF bremser Tafinlar

kræftens vækst og spredning.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tafinlar?

Tafinlar er undersøgt hos patienter, hvis kræft havde BRAF V600-mutationen.

Melanom

Tafinlar var mere effektivt end kræftlægemidlet dacarbazin til at kontrollere melanomer, som havde

spredt sig til andre dele af kroppen, eller som ikke kunne fjernes kirurgisk. Dette er baseret på et

hovedstudie med 250 patienter, hvori det blev målt, hvor længe patienterne levede uden

sygdomsforværring. De patienter, der blev behandlet med Tafinlar, levede i gennemsnit 6,9 måneder

uden sygdomsforværring sammenholdt med 2,7 måneder for patienter, der fik dacarbazin.

I to yderligere studier af melanomer, som havde spredt sig til andre dele af kroppen, eller som ikke

kunne fjernes ved operation, blev kombinationsbehandling med Tafinlar og trametinib undersøgt. I det

ene studie fik 423 patienter enten kombinationen eller Tafinlar alene. De patienter, der fik

kombinationsbehandling, levede i gennemsnit 11 måneder uden sygdomsforværring, sammenholdt

med 8,8 måneder for dem, der fik Tafinlar alene. I det andet studie, hvori der deltog 704 patienter,

blev Tafinlar i kombination med trametinib sammenlignet med et andet lægemiddel mod melanomer,

vemurafenib. Patienter, der fik kombinationen, levede længere, i gennemsnit 25,6 måneder mod 18

måneder med vemurafenib.

I et studie, der omfattede 870 patienter med stadie III-melanom, som var fjernet kirurgisk, blev et års

kombinationsbehandling med Tafinlar og trametinib sammenlignet med placebo (en uvirksom

behandling). Ca. 40 % af de patienter, der fik kombinationsbehandling, døde eller oplevede, at deres

sygdom vendte tilbage efter gennemsnitligt 3,5 år, sammenholdt med 59 % af de patienter, der fik

placebo.

Ikkesmåcellet lungekræft

I et hovedstudie, der omfattede 171 patienter med ikkesmåcellet lungekræft, fik patienterne enten

Tafinlar i kombination med trametinib eller Tafinlar alene. Virkning blev hovedsagelig bedømt på

procentdelen af patienter, der udviste fuldstændigt eller delvist respons på behandlingen. Responsen

på behandlingen blev bedømt ved hjælp af kropsscanning og patienternes kliniske data. Over 60 % af

patienterne oplevede virkning ved anvendelse af Tafinlar og trametinib, sammenholdt med 23 % af de

patienter, som fik Tafinlar alene.

Hvilke risici er der forbundet med Tafinlar?

De hyppigste bivirkninger ved Tafinlar (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er papillomer

(vorter), hovedpine, kvalme, opkastning, fortykkelse og hærdning af huden (hyperkeratose), hårtab,

udslæt, ledsmerter, feber og træthed.

Når Tafinlar tages i kombination med trametinib, er de hyppigste bivirkninger (som optræder hos mere

end 1 ud af 5 patienter) feber, træthed, kvalme, kulderystelser, hovedpine, diarré, opkastning,

ledsmerter og udslæt.

Tafinlar (dabrafenib)

EMA/667876/2018

Side 3/3

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tafinlar fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Tafinlar godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderede, at fordelene ved Tafinlar til behandling af kræft med

BRAF V600-mutationen opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet var af

den opfattelse, at Tafinlar alene eller i kombination med trametinib har klinisk relevant effekt hos

patienter med fremskreden ikkesmåcellet lungekræft eller med melanomer, der har spredt sig, eller

som ikke kan fjernes kirurgisk. Agenturet fandt også, at det har gavnlig effekt hos patienter med

fremskredent melanom, som er fjernet kirurgisk. Bivirkningerne blev anset for acceptable og for at

kunne håndteres med passende foranstaltninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tafinlar?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tafinlar.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Tafinlar løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Tafinlar vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Tafinlar

Tafinlar fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 26. august 2013.

Yderligere information om Tafinlar findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information