TachoSil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-01-2020

Aktiv bestanddel:
humant fibrinogen, human thrombin
Tilgængelig fra:
Takeda Austria GmbH
ATC-kode:
B02BC30
INN (International Name):
human fibrinogen, human thrombin
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemostase, kirurgisk
Terapeutiske indikationer:
TachoSil er indiceret hos voksne til understøttende behandling i kirurgi for forbedring af hæmostase, at fremme væv forsegling, sutur støtte i karkirurgi hvor standardteknikker er utilstrækkelige og støttende forsegling af dura mater til forhindre postoperative cerebrospinal lækage efter neurologiske kirurgi.
Produkt oversigt:
Revision: 23
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000505
Autorisation dato:
2004-06-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/000505

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-05-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

TachoSil, vævsklæbermatrix

human fibrinogen/human thrombin

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TachoSil

Sådan skal du bruge TachoSil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker TachoSil?

På den gule side af TachoSil sidder de aktive indholdsstoffer fibrinogen og thrombin. Det er denne side

af TachoSil, der kommer i kontakt med såret. Når den aktive side kommer i kontakt med væsker som for

eksempel blod, lymfe eller saltvand, aktiveres fibrinogen og thrombin, og der dannes et fibringitter.

Dette gør, at TachoSil kan klæbe til såroverfladen (vævet). Herved standses blødningen, blodet

størkner, og vævet klæbes sammen. TachoSil skal ikke fjernes igen. Kroppen opløser TachoSil, og det

forsvinder fuldstændigt.

Hvad anvendes TachoSil til?

TachoSil anvendes i forbindelse med operationer til at stoppe lokale blødninger og til at forsegle

vævsoverflader på indre organer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge TachoSil

Brug ikke TachoSil

hvis du er allergisk (overfølsom) over for human fibrinogen, human thrombin eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer i TachoSil (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

TachoSil er kun til lokal brug og bør ikke anvendes i blodkar. Hvis TachoSil ved et uheld påføres inden

i et blodkar, kan der opstå blodpropper.

Det er sandsynligt, at du kan få en allergisk reaktion efter brug af TachoSil. Du kan få nældefeber, eller

udslæt som ligner nældefeber, ubehag eller trykken i brystet, hvæsende vejrtrækning eller lavt blodtryk.

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du er blevet opereret i maveregionen, og TachoSil klæber fast til tilstødende væv, kan det ske, at

der dannes arvæv i det opererede område. Arvæv kan få ydersiderne af dine tarme til at klæbe

sammen, og det kan medføre blokering af tarmene.

Når et lægemiddel fremstilles af blod og plasma, der stammer fra mennesker, tages der særlige

forholdsregler for at forhindre overførsel af infektioner. Disse forholdsregler inkluderer omhyggelig

udvælgelse af bloddonorer, for at udelukke smittebærere, samt undersøgelse af hver eneste portion

blod for tegn på indhold af vira/infektioner. Fremstilling af denne type medicin omfatter desuden

processer,

der inaktiverer og/eller fjerner vira fra blod og plasma. På trods af alle disse

forholdsregler kan risikoen for overførsel af en infektion ikke fuldstændig udelukkes, når man

bruger lægemidler, der er fremstillet

ud fra blod og plasma fra mennesker. Dette gælder også alle

ukendte eller nyopdagede vira og andre typer infektioner.

De nævnte forholdsregler anses for tilstrækkelige til beskyttelse mod vira som HIV-virus,

hepatitis

B-virus og hepatitis C-virus (kappeklædte vira) og mod hepatitis A-virus (ikke-

kappeklædte vira).

Forholdsreglerne til beskyttelse mod vira kan være utilstrækkelige mod for eksempel Parvovirus

B19 (ikke-kappeklædt virus). Infektioner med denne virus kan være alvorlige for gravide kvinder

og for

personer med svækket immunforsvar eller bestemte typer anæmi (blodmangel), for

eksempel

seglcelleanæmi og hæmolytisk anæmi.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Brug af anden medicin sammen med TachoSil

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

3.

Sådan skal du bruge TachoSil

Lægen vil

anvende TachoSil

på dig i

forbindelse med en operation.

Antallet

af TachoSil,

anvendes,

afhænger

sårets

størrelse.

TachoSil

anbringes

på det

indre organ for

stoppe

blødningen eller for at

forsegle vævet. TachoSil vil efterfølgende opløses og forsvinde i kroppen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

TachoSil fremstilles af proteinholdige komponenter. De aktive komponenter fremstilles fra humant

blod.

Al medicin, der fremstilles på basis af humant blod, kan medføre allergiske reaktioner, som er

ikke almindelige bivirkninger. I isolerede tilfælde kan disse tilstande udløse et anafylaktisk shock.

Disse allergiske reaktioner kan især forekomme hvis TachoSil anvendes ved gentagne operationer-

eller

hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne i TachoSil.

Et klinisk studie har vist, at nogle patienter dannede antistoffer mod komponenterne i TachoSil, men

blev ikke indberettet nogen bivirkninger, som var opstået på baggrund af dannelse af disse

antistoffer.

Hos nogle patienter kan der dannes arvæv efter brug af TachoSil i forbindelse med en operation.

kan også forekomme smerter og blokering af tarmene efter et operativt indgreb i

maveregionen.

Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data). For at

mindske denne risiko vil kirurgen rengøre operationsområdet omhyggeligt, inden TachoSil påføres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar TachoSil utilgængeligt for børn.

Brug ikke TachoSil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg apoteketspersonal, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger TachoSil indeholder:

Aktive stoffer: human fibrinogen (5,5 mg/cm

) og human thrombin (2,0 IE/cm

Øvrige indholdsstoffer: ekvin kollagen, human albumin, riboflavin (E101),

natriumchlorid,

natriumcitrat (E331) og L-argininhydrochlorid.

Udseende og pakningsstørrelser:

TachoSil er en vævsklæbermatrix fremstillet af kollagen, som på den gule side er overtrukket med

human fibrinogen og human thrombin.

Præparatet fås i forskellige størrelser og findes i pakninger med op til 5 enheder:

Pakning med 1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

Sampakning med 2 matrixer på 4,8 cm x 4,8 cm

Pakning med 1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

Sampakning med 5 matrixer på 3,0 cm x 2,5 cm

Pakning med 1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

Ikke alle pakningsstørrelser findes nødvendigvis på det danske marked.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Takeda Austria

GmbH St. Peter

Strasse 25

A-4020 Linz

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret måned ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om TachoSil på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

BRUGSANVISNING

Læs dette før pakningen åbnes:

TachoSil leveres i en steril pakning og det er derfor vigtigt:

udelukkende at anvende uåbnede/ubeskadigede pakninger - resterilisation er ikke mulig.

at den ydre alufoliepakning åbnes af en ikke-steril person

at den sterile indre blisterpakning åbnes af en steril person

at anvende TachoSil hurtigst muligt efter åbning af den ydre alufoliepakning.

at TachoSil tages i brug straks efter åbningen af den indre, sterile blisterpakning.

Instruktioner

Brug kun TachoSil under sterile forhold.

Beslut først, hvilken størrelse TachoSil, der behøves. Matrixens størrelse afhænger af sårets størrelse.

BEMÆRK at matrixen skal dække 1-2 cm uden for sårkanten. Hvis det er nødvendigt at anvende mere

end én matrix, skal samlingen overlappe. Til mindre sår (f.eks. ved minimal invasiv kirurgi) anbefales

de mindre størrelser 4,8 x 4,8 cm eller 3,0 x 2,5 cm) eller den prærullede TachoSil (4,8 cm x 4,8 cm).

TachoSil kan klippes/formes til en passende størrelse og facon.

Tør såroverfladen let, før TachoSil placeres på såret. Stærk (pulserende) blødning bør stoppes

kirurgisk.

Åbn den sterile inderpakning og tag matrixen ud. Væd den flade TachoSil matrix med fysiologisk

saltvand og placer den straks på såret. Hvis såret er fuldstændig vædet med blod og andre væsker,

er der ingen grund til at fugte matrixen før anvendelse. Den prærullede TachoSil bør ikke fugtes,

før den passerer gennem trokaren eller porten.

Rengør de kirurgiske instrumenter, handskerne og det tilstødende væv, hvis det er nødvendigt, da

TachoSil klæber til disse, hvis de er dækket af blod. Det er vigtigt at være opmærksom på, at

adhæsion kan forekomme, hvis tilstødende væv ikke rengøres omhyggeligt.

Hvis en trokar anvendes til at få adgang til såret, bør indersiden af trokaren være tør. Det anbefales

at fjerne den øverste del af trokaren, før den prærullede TachoSil passerer gennem trokaren.

Anbring den gule, aktive side af TachoSil mod såret. TachoSil holdes på plads med et let tryk i 3-5

minutter. Brug en fugtet handske eller et fugtet gazekompres til at holde TachoSil på plads. Ved

minimal invasiv kirurgi kan den prærullede TachoSil rulles ud med instrumenter på

applikationsstedet. Den udrullede TachoSil skal så fugtes på applikationsstedet med et fugtet

gazekompres og holdes på plads ved et let tryk i 3-5 minutter.

Fjern forsigtigt trykket efter 3-5 minutter. For at sikre at TachoSil ikke løsner sig igen på grund af

vedhæftning til den fugtede handske eller gazekompres, kan den holdes fast i den ene ende med for

eksempel et par tænger. Da TachoSil resorberes fuldstændigt i kroppen, er der ingen rest, der skal

fjernes.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TachoSil, vævsklæbermatrix

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

TachoSil indeholder pr. cm

Human fibrinogen

5,5 mg

Human thrombin

2,0 IE

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vævsklæbermatrix.

TachoSil er en råhvid vævsklæbermatrix. Den aktive side af matrixen er gul og coatet med fibrinogen

og thrombin.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

TachoSil anvendes til voksne under kirurgiske indgreb som understøttende behandling til forbedring af

hæmostase, til at fremme vævsforsegling, til at støtte sutur ved karkirurgiske operationer, hvor

standardmetoder er utilstrækkelige, og til støttende forsegling af dura mater for at forebygge

postoperativ lækage af cerebrospinalvæske efter neurokirurgi (se pkt 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Anvendelse af TachoSil er forbeholdt erfarne kirurger.

Antallet af TachoSil, der skal appliceres, bør altid være i overensstemmelse med det grundlæggende

kliniske behov hos den pågældende patient. Størrelsen på sårområdet bestemmer det nødvendige antal

TachoSil.

Den behandlende kirurg afgør, hvordan TachoSil skal appliceres hos den enkelte patient. Den

individuelle dosering har i kliniske studier typisk varieret fra 1-3 enheder (9,5 cm x 4,8 cm). Der er

rapporteret anvendelse af op til 10 enheder. De små matrixer (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5 cm) og

den prærullede matrix (baseret på en matrix på 4,8 cm x 4,8 cm) anbefales i forbindelse med mindre

sår, f.eks. ved minimal invasiv kirurgi.

Indgivelsesmåde og indgivelsesveje

Kun til anvendelse på læsioner. Må ikke anvendes intravaskulært.

Se pkt. 6.6 for mere detaljerede instruktioner.

Pædiatriske patienter

TachoSil bør ikke anvendes til børn under 18 år, da data for sikkerhed og virkning er utilstrækkelige.

4.3

Kontraindikationer

TachoSil må ikke appliceres intravaskulært.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kun til anvendelse på læsioner.

Må ikke anvendes intravaskulært. Intravaskulær anvendelse af TachoSil kan medføre livstruende

tromboemboliske komplikationer.

Der foreligger ikke specifikke data om anvendelse af TachoSil i forbindelse med anlæggelse af

gastrointestinal anastomose.

Det vides ikke, om nylig strålebehandling påvirker virkningen af TachoSil ved anvendelse til forsegling

af dura mater.

Som ved ethvert andet proteinholdigt præparat kan allergiske overfølsomhedsreaktioner forekomme.

Tegn på allergiske overfølsomhedsreaktioner kan være nældefeber og generaliseret urticaria, trykken for

brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår skal

anvendelsen straks afbrydes.

For at hindre vævsadhæsion uønskede steder skal det tilstødende væv omkring applikationsområdet

rengøres omhyggeligt, inden TachoSil appliceres (se pkt. 6.6). Der er rapporteret om adhæsion til

gastrointestinalt væv og deraf følgende tarmobstruktion ved brug i forbindelse med abdominalkirurgi

tæt på tarmen.

I tilfælde af shock skal gældende medicinsk standard for shockbehandling iværksættes.

Til forebyggelse af infektioner, forårsaget af brugen af lægemidler fremstillet ud fra humant blod eller

plasma, skal standardforholdsregler anvendes. Det drejer sig om udvælgelse af donorer, screening af de

individuelle donationer og plasmareserver for specifikke tegn på infektion samt valg af effektive

fremstillingstrin til inaktivering/fjernelse af virus. På trods af dette kan muligheden for at overføre

smitsomme stoffer ikke udelukkes totalt, når der anvendes et medicinsk præparat udvundet af

menneskeblod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller nyopdagede vira samt andre patogener.

Forholdsreglerne er vurderet effektive for kappeklædte vira som HIV, HBV samt HCV og for den ikke-

kappeklædte virus HAV. Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi for ikke-kappeklædte vira af

typen parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos

fostret) og for individer med immundefekt eller forøget dannelse af røde blodlegemer (for eksempel

hæmolytisk anæmi).

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier.

TachoSils klæbende egenskaber kan - i lighed med andre præparaterr indeholdende thrombin -

ødelægges, hvis matrixen udsættes for eller kommer i forbindelse med opløsninger, der indeholder

alkohol, iod eller tungmetaller (for eksempel antiseptiske opløsninger). Disse bør derfor fjernes bedst

muligt, før matrixen appliceres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerheden ved brug af TachoSil under graviditet eller i ammeperioden er ikke undersøgt i

kontrollerede kliniske studier. For virkningerne på reproduktion, svangerskabets forløb, den embryonale

og føtale udvikling samt peri- og postnatal udvikling er erfaringsgrundlaget fra dyrestudier

utilstrækkeligt.

På dette grundlag bør TachoSil kun anvendes til gravide eller ammende kvinder på tvingende indikation.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og sviende

fornemmelse ved applikationsstedet, bronkospasmer, kulderystelser, rødmen, generaliseret urticaria,

hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende

fornemmelse, opkastning, hvæsende åndedræt) kan i sjældne tilfælde forekomme hos patienter behandlet

med fibrinklæbere/hæmostatika. I sjældne tilfælde kan disse reaktioner udvikle sig til alvorlig

anafylaksi. Sådanne reaktioner ses især ved gentagen brug af præparatet flere gange til samme patient

eller ved anvendelse til patienter med kendt overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne i

præparatet.

Immunogenicitet:

Dannelse af antistoffer over for bestanddele af fibrinklæbere/hæmostatika kan forekomme i sjældne

tilfælde. I et klinisk studie med TachoSil anvendt ved leveroperationer, hvor patienterne blev undersøgt

for dannelse af antistoffer, dannede 26% af de 96 patienter, som blev testet og behandlet med TachoSil,

dog antistoffer mod hestekollagen. De antistoffer mod hestekollagen, som nogle af patienterne dannede

efter brug af TachoSil, var ikke reaktive over for humant kollagen. Én patient dannede antistoffer mod

humant fibrinogen.

Der forekom ingen bivirkninger, som kunne tilskrives dannelsen af antistoffer mod humant eller ekvint

fibrinogen.

Der er meget begrænsede kliniske data fra gentagen eksponering for TachoSil. To forsøgspersoner er

blevet reeksponeret i et klinisk studie, og der blev ikke indberettet nogen immunmedierede bivirkninger,

men deres status for antistoffer mod kollagen eller fibrinogen kendes dog ikke.

Tromboemboliske komplikationer kan forekomme, hvis præparatet anvendes intravaskulært (se

pkt. 4.4).

Virussikkerhed se pkt. 4.4.

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

TachoSils sikkerhedsdata afspejler generelt typen af post-operative komplikationer forbundet med de

operative forhold, hvor undersøgelserne er foretaget, samt patienternes tilgrundliggende sygdom.

Data fra de otte kontrollerede kliniske studier, foretaget af markedsføringsindehaveren, er blevet samlet

i et integreret datasæt. I de integrerede analyser blev 997 patienter behandlet med TachoSil og

984 patienter blev behandlet med komparator. Af praktiske grunde (sammenligning med standard

operativ- og standard hæmostasebehandling), var det ikke muligt at blinde TachoSil-studierne.

Studierne blev derfor udført som åbne studier.

Tabuleret sammendrag af bivirkningerne

Følgende bivirkninger er blevet indberettet for TachoSil under anvendelse efter markedsføring.

Hyppigheden af alle de nedenfor anførte bivirkninger er kategoriseret som Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed ikke kendt

Immunsystemet

Anafylaktisk shock, overfølsomhed

Vaskulære sygdomme

Trombose

Mave-tarm-kanalen

Tarmobstruktion (ved abdominalkirurgi)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Adhæsion

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at

indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Hæmostatika til lokalbrug, ATC-kode: B02BC30.

På overfladen er kollagenmatrixen dækket med en belægning af tørret fibrinogen og thrombin. Ved

kontakt med fysiologiske væsker, som for eksempel blod, lymfe eller fysiologisk saltvand, vil

komponenterne i belægningen opløses og diffundere delvist ind i såroverfladen. Herefter sker en

fibrinogen-thrombin reaktion, som initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation.

Fibrinogen omdannes til fibrinmonomere, som spontant polymeriserer til en fibrinklynge, der holder den

kollagenholdige matrix fast tæt til såroverfladen. Derefter krydsbindes fibrinen via endogen faktor XIII

til et solidt og mekanisk stabilt gitter med gode klæbegenskaber, som derved forsegler såroverfladen.

Hæmostase er demonstreret i kliniske studier med 240 patienter (119 TachoSil, 121 argon beamer), der

har gennemgået operationer med partiel leverresektion og med 185 patienter (92 TachoSil, 93 standard

kirurgisk behandling), der har gennemgået operation med resektion af overfladiske nyretumorer. En

yderligere kontrolleret undersøgelse med 119 patienter (62 TachoSil, 57 hæmostatisk fleece) påviste

forsegling, hæmostase og støtte af sutur, hos patienter der fik foretaget karkirurgiske operationer.

Vævsforsegling ved lungekirurgi blev undersøgt i to kontrollerede undersøgelser med patienter, der fik

foretaget lungekirurgi. Resultatet (måling af luftlækage) for den første kontrollerede kliniske

undersøgelse, til påvisning af vævsforsegling ved lungekirurgi, var ikke signifikant bedre end

standardbehandlingen på grund af inklusion af en stor gruppe patienter (53%) uden luftlækage. Dog

påviste den anden undersøgelse, der undersøgte vævsforsegling hos 299 patienter (149 TachoSil,

150 standard kirurgisk behandling), med demonstreret intraoperativ luftlækage, at TachoSil var

signifikant bedre end standardbehandlingen.

Virkningen af TachoSil som tillæg til sutur i forbindelse med forsegling af dura mater blev undersøgt i

et randomiseret, kontrolleret studie med 726 patienter (362 blev behandlet med TachoSil, og 364 var

kontrolpersoner), som skulle opereres i basis cranii. Virkningen blev målt postoperativt som verificeret

lækage af cerebrospinalvæske (CSV) eller pseudomeningocele eller behandlingssvigt under operationen.

I dette studie kunne superioritet i forhold til den normale praksis (som inkluderede sutur, duraplastik

samt fibrin- og polymervævsklæbere eller kombinationer af disse) ikke dokumenteres. Antallet af

forsøgspersoner, som opnåede en virkning, var 25 (6,9%) og 30 (8,2%) for patienter behandlet med

henh. TachoSil og efter normal praksis, hvilket giver en oddsratio på 0,82% (95% CI: 0,47; 1,43). 95%

konfidensintervallerne for oddsratio-resultaterne indikerede dog, at TachoSil havde samme virkning som

den normale praksis. I dette studie blev to teknikker til at applicere TachoSil på undersøgt: applikation

af TachoSil over dura og applikation af TachoSil på begge sider af dura. Resultaterne understøttede

ikke den anden metode. TachoSil blev fundet at være veltolereret og sikkert at bruge som tillæg til

lukning af dura mater i neurokirurgi.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

TachoSil er udelukkende beregnet til anvendelse på læsioner. Intravaskulær anvendelse er

kontraindiceret. Som en konsekvens af dette er der ikke udført intravaskulære farmakokinetiske studier

hos mennesker.

Fibrin vævsklæber/hæmostatikum metaboliseres på samme måde som endogent fibrin ved fibrinolyse og

fagocytose.

I dyrestudier nedbrydes TachoSil biologisk efter administration på en såroverflade med få

tilbageværende rester efter 13 uger. En fuldstændig nedbrydning af TachoSil blev set hos nogle dyr

12 måneder efter administration på leversår, mens små tilbageværende rester blev observeret hos andre.

Nedbrydningen var forbundet med infiltrering af granulocytter og dannelse af resorptivt

granulationsvæv, som indkapslede de nedbrudte rester af TachoSil. Der sås ingen tegn på lokal

intolerance i dyrestudierne.

Hos mennesker har der været enkelte tilfælde, hvor rester blev observeret som tilfældige fund uden tegn

på svækkelse af virkningen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske enkeltdosisstudier udført på forskellige dyrearter har ikke vist tegn på akut toksisk

effekt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ekvint kollagen

Humant albumin

Riboflavin (E 101)

Natriumchlorid

Natriumcitrat (E331)

L-argininhydrochlorid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Når den ydre foliepakning er åbnet skal TachoSil anvendes øjeblikkeligt.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver vævsklæbermatrix er pakket i en PET-GAG-blister forseglet med en overtrukken PE-folie. Denne

blister er pakket i et brev bestående af en to-lags aluminiumsfolie sammen med en tørrekapsel. Det hele

er pakket i en karton.

Pakningsstørrelser:

Pakning med 1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

Sampakning med 2 matrixer på 4,8 cm x 4,8 cm

Pakning med 1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

Sampakning med 5 matrixer på 3,0 cm x 2,5 cm

Pakning med 1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

TachoSil er pakket i brugsfærdige, sterile pakninger og skal behandles i overensstemmelse hermed.

Brug kun ubeskadigede/uåbnede pakninger. Åbne pakninger kan ikke resteriliseres. Den ydre

aluminiumsfolie kan åbnes i ikke-sterile omgivelser. Den indre sterile blisterpakning skal åbnes under

sterile forhold på operationsstuen. TachoSil bør anvendes straks efter åbning af den sterile indre

pakning.

TachoSil anvendes under sterile forhold. Forud for applikation bør såret renses for blod,

desinfektionsmidler og andre væsker. Når den konventionelle, flade TachoSil er taget ud af den sterile

pakning, bør den fugtes med sterilt fysiologisk saltvand og anvendes umiddelbart herefter. Den gule,

aktive side vendes ned mod den sivende såroverflade, og matrixen trykkes let mod overfladen i

3-5 minutter. Dette medfører, at TachoSil let klæber til sårets overflade.

Når den prærullede TachoSil er taget ud af den sterile pakning, bør den appliceres straks gennem

trokaren uden forudgående fugtning. Mens matrixen rulles ud, appliceres matrixens gule, aktive side på

den sivende såroverflade ved hjælp af for eksempel et par rengjorte tænger. Matrixen presses let mod

såroverfladen med et fugtet gazekompres i 3-5 minutter. Dette medfører, at TachoSil klæber let til sårets

overflade.

Der trykkes med fugtede handsker eller et fugtet gazekompres. Da kollagen har stor affinitet til blod

kan TachoSil også hænge fast i instrumenter, handsker eller tilstødende væv, der er dækket af blod.

For at undgå dette kan instrumenter, handsker og tilstødende væv rengøres, inden TachoSil tages i

anvendelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at adhæsion kan forekomme, hvis det tilstødende

væv ikke rengøres omhyggeligt (se pkt. 4.4). Når TachoSil er trykket mod såret, fjernes handskerne

eller gazekompresset forsigtigt. For at undgå at TachoSil trækkes løs, kan det holdes på plads i den

ene ende med et par tænger eller lignende.

I tilfælde af stærkere blødninger fra såret kan TachoSil tages i brug uden forudgående fugtning.

TachoSil skal også i dette tilfælde presses let mod såret i 3-5 minutter.

Den aktive side af TachoSil skal appliceres, så den dækker 1-2 cm uden for sårkanten. Hvis der skal

bruges mere end én matrix til at dække såret, skal de overlappe hinanden. Hvis TachoSil er for stor i

forhold til såret, kan den formes og/eller klippes til en passende størrelse.

Ved neurokirurgi skal TachoSil appliceres oven på den primære dura-lukning.

Den prærullede TachoSil kan anvendes både ved åben kirurgi og ved minimal invasiv kirurgi, og den

kan passere gennem en 10 mm eller større port eller trokar.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/04/277/001-005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 8. juni 2004

Dato for seneste fornyelse: 30. april 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/187384/2016

EMEA/H/C/000505

EPAR - sammendrag til offentligheden

TachoSil

fibrinogen/trombin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

TachoSil. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan TachoSil skal anvendes.

Hvad er TachoSil?

TachoSil er et vævsplaster, der er belagt med de aktive stoffer human fibrinogen og human trombin.

Hvad anvendes TachoSil til?

TachoSil anvendes til voksne

under kirurgiske indgreb til at stoppe blødninger og til at forsegle vævsoverflader på indre organer

som en støtte i forbindelse med suturer ved karkirurgi

ved neurologisk kirurgi for at undgå lækage fra den væske, der omgiver hjernen (kaldet

cerebrospinalvæske eller CSF)

TachoSil anvendes, når almindelige teknikker ikke slår til.

Hvordan anvendes TachoSil?

TachoSil bør kun anvendes af erfarne kirurger.

Tachosil bør kun appliceres direkte på behandlingsstedet, så det dækker 1-2 cm uden for sårranden.

Størrelsen på sårområdet bestemmer det nødvendige mængde TachoSil, og materialet kan i givet fald

klippes til. TachoSil må ikke anvendes intravaskulært.

TachoSil

EMA/187384/2016

Side 2/3

Hvordan virker TachoSil?

De aktive stoffer i TachoSil, fibrinogen og trombin, er proteiner, der er udvundet af blod og medvirker

ved blodets naturlige størkning. Trombin virker ved at spalte fibrinogen til mindre enheder, der kaldes

fibrin, som derefter hæfter sammen og danner en lokal størknet blodmasse.

Når TachoSil appliceres på det blødende område under operationen, bevirker fugten, at de aktive

stoffer reagerer med hinanden, så blodet hurtigt størkner. Den størknede blodmasse holder plastret

fast mod vævet, så blødning undgås, og såret forsegles.

Ved neurologisk kirurgi virker det ved at forsegle de opskårne områder i de yderste lag af

membranerne omkring hjernen (dura mater). På denne måde undgås lækage fra cerebrospinalvæsken.

TachoSil-plastret efterlades i kroppen, hvor det opløses og forsvinder fuldstændigt.

Hvordan blev TachoSil undersøgt?

TachoSil er blevet undersøgt i syv forsøg.

I to af forsøgene undersøgtes virkningerne af TachoSil til at standse blødning. I disse forsøg blev

virkningerne af TachoSil sammenlignet med virkningerne af en argonbeamer (et apparat, som

kauteriserer det sårede område og mindsker blødningen) hos i alt 240 patienter, der gennemgik en

leveroperation. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på den tid, der gik, indtil

blødningen ophørte. I et tredje forsøg blev TachoSil sammenlignet med almindelig sutur hos 185

patienter, der gennemgik en nyreoperation.

To forsøg blev gennemført for at se, om TachoSil kunne bruges som vævsklæber. I forsøgene blev

TachoSil sammenlignet med sædvanlige operationsteknikker som sutur og hæftning hos i alt 490

patienter, der gennemgik en lungeoperation. Effektiviteten blev målt ved at se på, om der slap luft

ud fra lungerne efter operationen.

Et sjette forsøg så på TachoSils effektivitet ved operationer i hjertet eller i de store blodkar. I

forsøget blev TachoSil sammenlignet med gængse materialer i 120 patienter, hvoraf ca. tre

fjerdedele gennemgik karkirurgiske operationer med sutur, og én fjerdedel gennemgik

hjertekirurgiske operationer. Som mål for virkningen anvendtes først og fremmest det antal

patienter, hvor blødningen var ophørt efter tre minutter.

En anden undersøgelse, hvori der deltog 726 patienter, sammenlignedes TachoSil med de

sædvanlige teknikker, der anvendes i daglig praksis til forhindring af CSF-lækage under

neurologisk kirurgi.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved TachoSil?

TachoSil var mere effektiv end argonbeaming til at standse blødningen under leveroperationer. I det

første forsøg var den gennemsnitlige tid, indtil blødningen standsede, 3,9 minutter med TachoSil,

sammenholdt med 6,3 minutter med argonbeaming, og i det andet forsøg var disse værdier hhv. 3,6

og 5,0 minutter. TachoSil var mere effektiv end sutur hos patienter, der gennemgik en nyreoperation.

Det første forsøg med patienter, der gennemgik en lungeoperation, var ikke tilstrækkeligt til at

understøtte brugen af TachoSil til at forsegle væv, idet kun ganske få patienter i forsøget havde en

luftutæthed. Men i det andet forsøg, der omfattede 301 patienter, tog det i gennemsnit 15,3 timer at

stoppe lækagen med TachoSil sammenlignet med 20,5 timer med de sædvanlige teknikker.

TachoSil var også mere effektiv end de sædvanlige materialer til at standse blødninger under en

operation i hjertet eller i blodkarrene. Efter tre minutter var blødningen standset i 75 % af de

TachoSil

EMA/187384/2016

Side 3/3

patienter, der blev behandlet med TachoSil (44 ud af 59), sammenlignet med 33 % af de, der blev

behandlet med de sædvanlige teknikker (20 ud af 60).

I undersøgelsen af neurologisk kirurgi blev TachoSil sammenlignet med de sædvanlige teknikker: ca. 7

% (25 ud af 361) af de patienter, der blev behandlet med TachoSil, havde en CSF-lækage,

sammenlignet med 8 % (30 ud af 365) af de patienter, der blev behandlet med de sædvanlige

teknikker.

Hvilken risiko er der forbundet med TachoSil?

Hvis TachoSil utilsigtet føres ind i en vene, kan det medføre tromboemboliske komplikationer

(blodpropper). Ligesom andre vævsklæbere kan TachoSil medføre en allergisk reaktion. I sjældne

tilfælde kan patienter også udvikle antistoffer over for de proteiner, der findes i TachoSil, hvilket kunne

gribe ind i blodets størkningsproces.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved TachoSil fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev TachoSil godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved TachoSil opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for TachoSil.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af TachoSil?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at TachoSil anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

TachoSil, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om TachoSil

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for TachoSil den 8. juni 2004.

Den fuldstændige EPAR for TachoSil findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med TachoSil, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information