Synflorix

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-11-2018

Aktiv bestanddel:
pneumococcal polysaccharide serotype 1 / pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f / pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal polysaccharide serotype 18c / pneumococcal polysaccharide serotype 19f, Pneumococcal polysaccharide serotype 23F, Pneumococcal polysaccharide serotype 4, Pneumococcal polysaccharide serotype 5, Pneumococcal polysaccharide serotype 6B, Pneumococcal polysaccharide serotype 7F, Pneumococcal polysaccharide serotype 9V
Tilgængelig fra:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
ATC-kode:
J07AL52
INN (International Name):
pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)
Terapeutisk gruppe:
Vacciner,
Terapeutisk område:
Pneumokok-Infektioner, Immunisering
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering mod invasiv sygdom og akut otitismedium forårsaget af Streptococcus pneumoniae hos spædbørn og børn fra seks uger til fem år. Se afsnit 4. 4 og 5. 1 i produktinformationen for oplysninger om beskyttelse mod specifikke pneumokok serotyper. Brug af Synflorix bør fastsættes på grundlag af de officielle anbefalinger, der tager højde for den effekt af invasiv sygdom i forskellige aldersgrupper, samt variation af serotype epidemiologi i forskellige geografiske områder.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000973
Autorisation dato:
2009-03-29
EMEA kode:
EMEA/H/C/000973

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

09-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-11-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-11-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-11-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-11-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

09-01-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synflorix injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Konjugeret pneumokokpolysaccharidvaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dit barn personligt. Lad derfor være med at give den til

andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Sådan gives Synflorix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Synflorix er en konjugeret pneumokokvaccine, der er koblet til et bærerprotein (konjugeret). Lægen

eller sygeplejersken giver vaccinen som en indsprøjtning til dit barn.

Den skal beskytte dit barn i alderen fra 6 uger og op til 5 år mod:

Pneumokokbakterier, der på latin hedder ”

Streptococcus pneumoniae

”. Disse bakterier kan forårsage

alvorlige sygdomme, f.eks. hjernehindebetændelse (meningitis), blodforgiftning og bakterier i blodet

(bakteriæmi) samt mellemørebetændelse og lungebetændelse.

Sådan virker Synflorix

Synflorix hjælper kroppen med at danne sine egne antistoffer. Antistofferne er en del af kroppens

immunforsvar, som beskytter dit barn mod disse sygdomme.

2.

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Synflorix må ikke gives hvis:

dit barn er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i vaccinen

(angivet i punkt 6).

Tegn på en overfølsomhedsreaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og hævelse af

ansigt eller tunge.

dit barn har en alvorlig infektion med høj feber (over 38 °C). Hvis dette er tilfældet, vil

vaccinationen blive udsat, indtil dit barn har det bedre. Lette infektioner, f.eks. forkølelse, er

normalt ikke et problem, men tal alligevel med lægen om det først.

Hvis noget af ovenstående gælder for dit barn, må Synflorix ikke gives. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen eller apotekspersonalet, inden dit barn får Synflorix.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dit barn får vaccinen, hvis:

dit barn har blødningsproblemer eller let får blå mærker.

Børn fra 2-årsalderen kan besvime efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor fortælle

lægen eller sygeplejersken, hvis dit barn tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Som for alle andre vacciner, beskytter Synflorix ikke nødvendigvis alle børn, som bliver vaccineret

fuldt ud.

Synflorix beskytter kun mod infektioner som skyldes de bakterier, som vaccinen er udviklet til.

Børn med nedsat immunforsvar (f.eks. pga. human immundefekt virus (hiv)-infektion eller

immunhæmmende behandling) får muligvis ikke fuld beskyttelse af Synflorix.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden dit barn får Synflorix.

Børn over 5 år

For børn over 5 år er sikkerhed og effekt af vaccinen ikke fastslået, og derfor er vaccination af disse

børn ikke anbefalet.

Brug af anden medicin sammen med Synflorix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får anden medicin, eller har fået det for nylig

eller hvis dit barn fornylig har fået en anden vaccine. Synflorix giver muligvis ikke fuld beskyttelse,

hvis dit barn får medicin, som påvirker immunforsvaret (kroppens forsvar mod infektioner).

Synflorix kan gives samtidigt med andre børnevacciner, f.eks. difteri-, stivkrampe-, kighoste-,

Haemophilus influenzae

type b-, polio-, hepatitis B-, mæslinge-fåresyge-røde hunde- (MFR),

skoldkoppe- og rotavirus-vaccine samt konjugerede meningokok-serogruppe C-vacciner og

konjugerede meningokok-serogruppe A, C, W-135, Y-vacciner. De forskellige vacciner vil blive

indsprøjtet på forskellige steder.

Lægen kan give dig besked på, at du skal give dit barn febernedsættende medicin (f.eks. paracetamol)

før eller umiddelbart efter, at barnet har fået Synflorix, især hos børn, der vaccineres med Synflorix og

vacciner, der indeholder helcelle pertussis på samme tid. Det anbefales også at administrere et

lægemiddel, der nedsætter feber hos børn med kramper eller som tidligere har haft feberkramper. Dog,

hvis dit barn har fået paracetamol før eller lige efter Synflorix, vil niveauet af antistoffer mod

pneumokok-sygdom, som dit barn opnår, muligvis være en smule lavere end ellers. Det vides ikke, om

det lidt lavere niveau af antistoffer har nogen indflydelse på, hvor godt dit barn er beskyttet mod

pneumokok-sygdom.

Synflorix indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan gives Synflorix

Sådan gives vaccinen

Synflorix gives altid som en indsprøjtning i en muskel. Normalt gives vaccinen i låret eller overarmen.

Vaccinationsprogram

Dit barn (i alderen fra 6 uger til 6 måneder) vil sædvanligvis følge et vaccinationsprogram med 4

indsprøjtninger i henhold til de officielle retningslinjer, men lægen kan også vælge at følge et andet

vaccinationsprogram. Det er vigtigt at følge lægens eller sundhedspersonalets vejledning, så hele

vaccinationsprogrammet bliver gennemført.

Der skal være mindst en måned mellem hver indsprøjtning bortset fra den sidste indsprøjtning

(booster), som skal gives mindst 6 måneder efter tredje indsprøjtning.

Den første indsprøjtning må gives, når dit barn er 6 uger og derover. Den sidste indsprøjtning

(booster) må gives, når dit barn er 9 måneder og derover.

Du vil få oplyst, hvornår dit barn skal komme og få de næste vaccinationer.

For tidligt fødte spædbørn (født mellem 27. og 37. svangerskabsuge):

Dit barn (i alderen fra 2-6 måneder) skal have 3 indsprøjtninger med mindst en måned mellem hver

indsprøjtning. Mindst 6 måneder efter den sidste indsprøjtning skal dit barn have yderligere en

indsprøjtning (booster).

Spædbørn i alderen 7-11 måneder skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst en måned mellem

indsprøjtningerne. En tredje indsprøjtning (booster) skal gives i dit barns andet leveår mindst to

måneder efter forrige indsprøjtning.

Børn i alderen fra 12 måneder op til 5 år skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst to måneder

mellem indsprøjtningerne.

Særlige patientgrupper:

Børn fra 6 uger og op til 5 år, som vurderes at have en høj risiko for at få en infektion med

pneumokokbakterier (f.eks. børn med hiv-infektion, seglcellesygdom eller med nedsat eller unormal

funktion af milten), må få Synflorix.

Tal med lægen omkring antal og tidsintervaller for de insprøjtninger dit barn skal have.

Hvis du har glemt dit barns vaccination

Hvis du kommer til at springe en planlagt indsprøjtning over, er det vigtigt, at du laver en ny aftale, så

du kan tale med lægen om, hvordan dit barn bliver beskyttet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne vaccine, spørg din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan forekomme med denne vaccine:

Alvorlige allergiske reaktioner kan meget sjældent forekomme (ved op til 1 ud af 10.000

vaccinedoser). Disse kan genkendes ved:

hævet og kløende udslæt (nældefeber)

hævelser, sommetider i ansigtet eller munden (angioødem), som gør det vanskeligt at trække

vejret

besvimelse.

Disse reaktioner vil normalt forekomme, inden du forlader lægen. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

smerter, rødmen og hævelse på administrationsstedet

høj feber (38 °C eller mere)

træthed

irritabilitet

appetitløshed.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

hårdhed på administrationsstedet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

kløe, blodprop, blødning eller en lille bule på administrationsstedet

kvalme, diarré eller opkastning

unormal gråd

midlertidigt stop af vejrtrækningen (apnø), hvis dit barn er født meget for tidligt (født i uge 28

eller tidligere i svangerskabet)

hovedpine

hududslæt

diffus hævelse af den arm eller det ben, hvor vaccinen blev givet. I nogle tilfælde også i det

nærliggende led

nældefeber.

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

krampeanfald uden feber eller pga. høj feber

overfølsomhedsreaktioner, f.eks. allergiske hudreaktioner

pludselig muskelslaphed, perioder med bevidstløshed eller nedsat bevidsthed og bleghed eller

blåfarvning af huden.

Meget sjælden

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser)

Kawasakis syndrom (de hyppigste tegn er f.eks. feber, hududslæt, hævede lymfeknuder og en

betændelseslignende reaktion eller udslæt i mund- og halsslimhinder).

Boostervaccination med Synflorix kan øge risikoen for bivirkninger.

Hos børn over 12 måneder øges risikoen for smerter på administrationsstedet med stigende alder.

Hos meget for tidligt fødte børn (født i uge 28 eller tidligere i svangerskabet) kan længere mellemrum

mellem vejrtrækningerne forekomme i 2-3 dage efter vaccinationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synflorix, injektionsvæske, suspension, indeholder:

Aktive stoffer:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Pneumokokpolysaccharid serotype 1

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 5

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 6B

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 7F

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 9V

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 14

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 18C

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 19F

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 23F

1 mikrogram

bundet til (adsorberet på) aluminiumphosphat

Total: 0,5 milligram Al

koblet (konjugeret) til protein D-bærerprotein (fra ikke-kapselbærende

Haemophilus

influenzae

9-16 mikrogram

koblet (konjugeret) til tetanus-toksoid-bærerprotein

5-10 mikrogram

koblet (konjugeret) til difteri-toksoid-bærerprotein

3-6 mikrogram

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid (se punkt 2 for yderligere information) og vand til

injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Synflorix er en uklar, hvid suspension.

Synflorix fås i fyldte injektionssprøjter til 1 dosis med eller uden kanyler i pakninger på 1, 10

eller 50.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant ved opbevaring af den

fyldte injektionssprøjte. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i den fyldte injektionssprøjte

inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. I tilfælde af

observation af et af de ovennævnte forhold skal vaccinen kasseres.

Vaccinen skal have stuetemperatur, inden den administreres.

Vaccinen skal omrystes omhyggeligt før administration.

Vaccinen er til intramuskulær anvendelse. Den må ikke indgives intravaskulært.

Hvis Synflorix administreres samtidigt med andre vacciner, skal der anvendes forskellige

administrationssteder.

Synflorix må ikke blandes med andre vacciner.

Instruktion for administration af vaccine i fyldt injektionssprøjte:

Hold

injektionssprøjten

i den ene hånd

(undgå at holde på injektionsstemplet)

og skru beskyttelseshætten af ved at dreje

den mod uret.

Kanylen sættes på injektionssprøjten

ved at skrue kanylen med uret, indtil

den låser.

Fjern beskyttelseshætten fra kanylen; den

kan af og til være lidt stram.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Beskyttelseshætte for

injektionssprøjten

Beskyttelseshætte

kanyle

Injektionssprøjte

Injektionsstempel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synflorix injektionsvæske, suspension

Konjugeret pneumokokpolysaccharidvaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dit barn personligt. Lad derfor være med at give den til

andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Sådan gives Synflorix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Synflorix er en konjugeret pneumokokvaccine, der er koblet til et bærerprotein (konjugeret). Lægen

eller sygeplejersken giver vaccinen som en indsprøjtning til dit barn.

Den skal beskytte dit barn i alderen fra 6 uger og op til 5 år mod:

Pneumokokbakterier, der på latin hedder ”

Streptococcus pneumoniae

”. Disse bakterier kan forårsage

alvorlige sygdomme, f.eks. hjernehindebetændelse (meningitis), blodforgiftning og bakterier i blodet

(bakteriæmi) samt mellemørebetændelse og lungebetændelse.

Sådan virker Synflorix

Synflorix hjælper kroppen med at danne sine egne antistoffer. Antistofferne er en del af kroppens

immunforsvar, som beskytter dit barn mod disse sygdomme.

2.

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Synflorix må ikke gives hvis:

dit barn er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt

Tegn på en overfølsomhedsreaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og hævelse af

ansigt eller tunge.

dit barn har en alvorlig infektion med høj feber (over 38 °C). Hvis dette er tilfældet, vil

vaccinationen blive udsat, indtil dit barn har det bedre. Mindre infektioner, f.eks. forkølelse, er

normalt ikke et problem, men tal alligevel med lægen om det først.

Hvis noget af ovenstående gælder for dit barn, må Synflorix ikke gives. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen eller apotekspersonalet, inden dit barn får Synflorix.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dit barn får vaccinen, hvis:

dit barn har blødningsproblemer eller let får blå mærker.

Børn fra 2-årsalderen kan besvime efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor fortælle

lægen eller sygeplejersken, hvis dit barn tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Som for alle andre vacciner, beskytter Synflorix ikke nødvendigvis alle børn, som bliver vaccineret

fuldt ud.

Synflorix beskytter kun mod infektioner som skyldes de bakterier, som vaccinen er udviklet til.

Børn med nedsat immunforsvar (f.eks. pga. human immundefekt virus (hiv) infektion eller

immunhæmmende behandling) får muligvis ikke fuld beskyttelse af Synflorix.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden dit barn får Synflorix.

Børn over 5 år

For børn over 5 år er sikkerhed og effekt af vaccinen ikke fastslået, og derfor er vaccination af disse

børn ikke anbefalet.

Brug af anden medicin sammen med Synflorix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får anden medicin, eller har fået det for nylig,

eller hvis dit barn fornylig har fået en anden vaccine. Synflorix giver muligvis ikke fuld beskyttelse,

hvis dit barn får medicin, som påvirker immunforsvaret (kroppens forsvar mod infektioner).

Synflorix kan gives samtidigt med andre børnevacciner, f.eks. difteri-, stivkrampe-, kighoste-,

Haemophilus influenzae

type b-, polio-, hepatitis B-, mæslinge-fåresyge-røde hunde- (MFR),

skoldkoppe- og rotavirus-vaccine samt konjugerede meningokok-serogruppe C-vacciner og

konjugerede meningokok-serogruppe A, C, W-135, Y-vacciner. De forskellige vacciner vil blive

indsprøjtet på forskellige steder.

Lægen kan give dig besked på, at du skal give dit barn febernedsættende medicin (f.eks. paracetamol)

før eller umiddelbart efter, at barnet har fået Synflorix, især hos børn, der vaccineres med Synflorix og

vacciner, der indeholder helcelle pertussis på samme tid. Det anbefales også at administrere et

lægemiddel, der nedsætter feber hos børn med kramper eller som tidligere har haft feberkramper. Dog,

hvis dit barn har fået paracetamol før eller lige efter Synflorix, vil niveauet af antistoffer mod

pneumokok-sygdom, som dit barn opnår, muligvis være en smule lavere end ellers. Det vides ikke, om

det lidt lavere niveau af antistoffer har nogen indflydelse på, hvor godt dit barn er beskyttet mod

pneumokok-sygdom.

Synflorix indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan gives Synflorix

Sådan gives vaccinen

Synflorix gives altid som en indsprøjtning i en muskel. Normalt gives vaccinen i låret eller overarmen.

Vaccinationsprogram

Dit barn (i alderen fra 6 uger til 6 måneder) vil sædvanligvis følge et vaccinationsprogram med 4

indsprøjtninger i henhold til de officielle retningslinjer, men lægen kan også vælge at følge et andet

vaccinationsprogram. Det er vigtigt at følge lægens eller sundhedspersonalets vejledning, så hele

vaccinationsprogrammet bliver gennemført.

Der skal være mindst en måned mellem hver indsprøjtning bortset fra den sidste indsprøjtning

(booster), som skal gives mindst 6 måneder efter tredje indsprøjtning.

Den første indsprøjtning må gives, når dit barn er 6 uger og derover. Den sidste indsprøjtning

(booster) må gives, når dit barn er 9 måneder og derover.

Du vil få oplyst, hvornår dit barn skal komme og få de næste vaccinationer.

For tidligt fødte spædbørn (født mellem 27. og 37. svangerskabsuge)

Dit barn (i alderen fra 2-6 måneder) skal have 3 indsprøjtninger med mindst en måned mellem hver

indsprøjtning. Mindst 6 måneder efter den sidste indsprøjtning skal dit barn have yderligere en

indsprøjtning (booster).

Spædbørn i alderen 7-11 måneder skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst en måned mellem

indsprøjtningerne. En tredje indsprøjtning (booster) skal gives i dit barns andet leveår mindst to

måneder efter forrige indsprøjtning.

Børn i alderen fra 12 måneder op til 5 år skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst to måneder

mellem indsprøjtningerne.

Særlige patientgrupper:

Børn fra 6 uger og op til 5 år, som vurderes at have en høj risiko for at få en infektion med

pneumokokbakterier (f.eks. børn med hiv-infektion, seglcellesygdom eller med nedsat eller unormal

funktion af milten), må få Synflorix.

Tal med lægen omkring antal og tidsintervaller for de insprøjtninger dit barn skal have.

Hvis du har glemt dit barns vaccination

Hvis du kommer til at springe en planlagt indsprøjtning over, er det vigtigt, at du laver en ny aftale, så

du kan tale med lægen om, hvordan dit barn bliver beskyttet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne vaccine, spørg din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan forekomme med denne vaccine:

Alvorlige allergiske reaktioner kan meget sjældent forekomme (ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedose).

Disse kan genkendes ved:

hævet og kløende udslæt (nældefeber)

hævelser, sommetider i ansigtet eller munden (angioødem), som gør det vanskeligt at trække

vejret

besvimelse.

Disse reaktioner vil normalt forekomme, inden du forlader lægen. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

smerter, rødmen og hævelse på administrationsstedet

høj feber (38 °C eller mere)

træthed

irritabilitet

appetitløshed.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

hårdhed på administrationsstedet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

kløe, blodprop, blødning eller en lille bule på administrationsstedet

kvalme, diarré eller opkastning

unormal gråd

midlertidigt stop af vejrtrækningen (apnø), hvis dit barn er født meget for tidligt (født i uge 28

eller tidligere i svangerskabet)

hovedpine

hududslæt

diffus hævelse af den arm eller det ben, hvor vaccinen blev givet. I nogle tilfælde også i det

nærliggende led

nældefeber.

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

krampeanfald uden feber eller pga. høj feber

overfølsomhedsreaktioner, f.eks. allergiske hudreaktioner

pludselig muskelslaphed, perioder med bevidstløshed eller nedsat bevidsthed og bleghed eller

blåfarvning af huden.

Meget sjælden

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser)

Kawasakis syndrom (de hyppigste tegn er f.eks. feber, hududslæt, hævede lymfeknuder og en

betændelseslignende reaktion eller udslæt i mund- og halsslimhinder).

Boostervaccination med Synflorix kan øge risikoen for bivirkninger.

Hos børn over 12 måneder øges risikoen for smerter på administrationsstedet med stigende alder.

Hos meget for tidligt fødte børn (født i uge 28 eller tidligere i svangerskabet) kan længere mellemrum

mellem vejrtrækningerne forekomme i 2-3 dage efter vaccinationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synflorix, injektionsvæske, suspension, indeholder:

Aktive stoffer:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Pneumokokpolysaccharid serotype 1

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 5

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 6B

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 7F

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 9V

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 14

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 18C

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 19F

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 23F

1 mikrogram

bundet til (adsorberet på) aluminiumphosphat

Total: 0,5 milligram Al

koblet (konjugeret) til protein D-bærerprotein (fra ikke-kapselbærende

Haemophilus

influenzae

9-16 mikrogram

koblet (konjugeret) til tetanus-toksoid-bærerprotein

5-10 mikrogram

koblet (konjugeret) til difteri-toksoid-bærerprotein

3-6 mikrogram

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid (se punkt 2 for yderligere information) og vand til

injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, suspension.

Synflorix er en uklar, hvid suspension.

Synflorix fås i hætteglas til 1 dosis i pakninger på 1, 10 eller 100.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant ved opbevaring af

hætteglasset. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i hætteglasset inspiceres visuelt for

fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. I tilfælde af observation af et af de

ovennævnte forhold skal vaccinen kasseres.

Vaccinen skal have stuetemperatur, inden den administreres.

Vaccinen skal omrystes omhyggeligt før administration.

Vaccinen er til intramuskulær anvendelse. Den må ikke indgives intravaskulært.

Hvis Synflorix administreres samtidigt med andre vacciner, skal der anvendes forskellige

administrationssteder.

Synflorix må ikke blandes med andre vacciner. Hvis en vaccinedosis trækkes op i injektionssprøjten til

brug for administration, skal den anvendte kanyle udskiftes med en ny kanyle til brug for

intramuskulær injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synflorix injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (2 doser)

Konjugeret pneumokokpolysaccharidvaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dit barn personligt. Lad derfor være med at give den til

andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Sådan gives Synflorix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Synflorix er en konjugeret pneumokokvaccine, der er koblet til et bærerprotein (konjugeret). Lægen

eller sygeplejersken giver vaccinen som en indsprøjtning til dit barn.

Den skal beskytte dit barn i alderen fra 6 uger og op til 5 år mod:

Pneumokokbakterier, der på latin hedder ”

Streptococcus pneumoniae

”. Disse bakterier kan forårsage

alvorlige sygdomme, f.eks. hjernehindebetændelse (meningitis), blodforgiftning og bakterier i blodet

(bakteriæmi) samt mellemørebetændelse og lungebetændelse.

Sådan virker Synflorix

Synflorix hjælper kroppen med at danne sine egne antistoffer. Antistofferne er en del af kroppens

immunforsvar, som beskytter dit barn mod disse sygdomme.

2.

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Synflorix må ikke gives hvis:

dit barn er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt

Tegn på en overfølsomhedsreaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og hævelse af

ansigt eller tunge.

dit barn har en alvorlig infektion med høj feber (over 38 °C). Hvis dette er tilfældet, vil

vaccinationen blive udsat, indtil dit barn har det bedre. Mindre infektioner, f.eks. forkølelse, er

normalt ikke et problem, men tal alligevel med lægen om det først.

Hvis noget af ovenstående gælder for dit barn, må Synflorix ikke gives. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen eller apotekspersonalet, inden dit barn får Synflorix.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dit barn får vaccinen, hvis:

dit barn har blødningsproblemer eller let får blå mærker.

Børn fra 2-årsalderen kan besvime efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor fortælle

lægen eller sygeplejersken, hvis dit barn tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Som for alle andre vacciner, beskytter Synflorix ikke nødvendigvis alle børn, som bliver vaccineret

fuldt ud.

Synflorix beskytter kun mod infektioner som skyldes de bakterier, som vaccinen er udviklet til.

Børn med nedsat immunforsvar (f.eks. pga. human immundefekt virus (hiv) infektion eller

immunhæmmende behandling) får muligvis ikke fuld beskyttelse af Synflorix.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden dit barn får Synflorix.

Børn over 5 år

For børn over 5 år er sikkerhed og effekt af vaccinen ikke fastslået, og derfor er vaccination af disse

børn ikke anbefalet.

Brug af anden medicin sammen med Synflorix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får anden medicin, eller har fået det for nylig,

eller hvis dit barn fornylig har fået en anden vaccine. Synflorix giver muligvis ikke fuld beskyttelse,

hvis dit barn får medicin, som påvirker immunforsvaret (kroppens forsvar mod infektioner).

Synflorix kan gives samtidigt med andre børnevacciner, f.eks. difteri-, stivkrampe-, kighoste-,

Haemophilus influenzae

type b-, polio-, hepatitis B-, mæslinge-fåresyge-røde hunde- (MFR),

skoldkoppe- og rotavirus-vaccine samt konjugerede meningokok-serogruppe C-vacciner og

konjugerede meningokok-serogruppe A, C, W-135, Y-vacciner. De forskellige vacciner vil blive

indsprøjtet på forskellige steder.

Lægen kan give dig besked på, at du skal give dit barn febernedsættende medicin (f.eks. paracetamol)

før eller umiddelbart efter, at barnet har fået Synflorix, især hos børn, der vaccineres med Synflorix og

vacciner, der indeholder helcelle pertussis på samme tid. Det anbefales også at administrere et

lægemiddel, der nedsætter feber hos børn med kramper eller som tidligere har haft feberkramper. Dog,

hvis dit barn har fået paracetamol før eller lige efter Synflorix, vil niveauet af antistoffer mod

pneumokok-sygdom, som dit barn opnår, muligvis være en smule lavere end ellers. Det vides ikke, om

det lidt lavere niveau af antistoffer har nogen indflydelse på, hvor godt dit barn er beskyttet mod

pneumokok-sygdom.

Synflorix indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan gives Synflorix

Sådan gives vaccinen

Synflorix gives altid som en indsprøjtning i en muskel. Normalt gives vaccinen i låret eller overarmen.

Vaccinationsprogram

Dit barn (i alderen fra 6 uger til 6 måneder) vil sædvanligvis følge et vaccinationsprogram med 4

indsprøjtninger i henhold til de officielle retningslinjer, men lægen kan også vælge at følge et andet

vaccinationsprogram. Det er vigtigt at følge lægens eller sundhedspersonalets vejledning, så hele

vaccinationsprogrammet bliver gennemført.

Der skal være mindst en måned mellem hver indsprøjtning bortset fra den sidste indsprøjtning

(booster), som skal gives mindst 6 måneder efter tredje indsprøjtning.

Den første indsprøjtning må gives, når dit barn er 6 uger og derover. Den sidste indsprøjtning

(booster) må gives, når dit barn er 9 måneder og derover.

Du vil få oplyst, hvornår dit barn skal komme og få de næste vaccinationer.

For tidligt fødte spædbørn (født mellem 27. og 37. svangerskabsuge)

Dit barn (i alderen fra 2-6 måneder) skal have 3 indsprøjtninger med mindst en måned mellem hver

indsprøjtning. Mindst 6 måneder efter den sidste indsprøjtning skal dit barn have yderligere en

indsprøjtning (booster).

Spædbørn i alderen 7-11 måneder skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst en måned mellem

indsprøjtningerne. En tredje indsprøjtning (booster) skal gives i dit barns andet leveår mindst to

måneder efter forrige indsprøjtning.

Børn i alderen fra 12 måneder op til 5 år skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst to måneder

mellem indsprøjtningerne.

Særlige patientgrupper:

Børn fra 6 uger og op til 5 år, som vurderes at have en høj risiko for at få en infektion med

pneumokokbakterier (f.eks. børn med hiv-infektion, seglcellesygdom eller med nedsat eller unormal

funktion af milten), må få Synflorix.

Tal med lægen omkring antal og tidsintervaller for de insprøjtninger dit barn skal have.

Hvis du har glemt dit barns vaccination

Hvis du kommer til at springe en planlagt indsprøjtning over, er det vigtigt, at du laver en ny aftale, så

du kan tale med lægen om, hvordan dit barn bliver beskyttet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne vaccine, spørg din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan forekomme med denne vaccine:

Alvorlige allergiske reaktioner kan meget sjældent forekomme (ved op til 1 ud af 10.000

vaccinedoser). Disse kan genkendes ved:

hævet og kløende udslæt (nældefeber)

hævelser, sommetider i ansigtet eller munden (angioødem), som gør det vanskeligt at trække

vejret

besvimelse.

Disse reaktioner vil normalt forekomme, inden du forlader lægen. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

smerter, rødmen og hævelse på administrationsstedet

høj feber (38 °C eller mere)

træthed

irritabilitet

appetitløshed.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

hårdhed på administrationsstedet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

kløe, blodprop, blødning eller en lille bule på administrationsstedet

kvalme, diarré eller opkastning

unormal gråd

midlertidigt stop af vejrtrækningen (apnø), hvis dit barn er født meget for tidligt (født i uge 28

eller tidligere i svangerskabet)

hovedpine

hududslæt

diffus hævelse af den arm eller det ben, hvor vaccinen blev givet. I nogle tilfælde også i det

nærliggende led

nældefeber.

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

krampeanfald uden feber eller pga. høj feber

overfølsomhedsreaktioner, f.eks. allergiske hudreaktioner

pludselig muskelslaphed, perioder med bevidstløshed eller nedsat bevidsthed og bleghed eller

blåfarvning af huden.

Meget sjælden

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser)

Kawasakis syndrom (de hyppigste tegn er f.eks. feber, hududslæt, hævede lymfeknuder og en

betændelseslignende reaktion eller udslæt i mund- og halsslimhinder).

Boostervaccination med Synflorix kan øge risikoen for bivirkninger.

Hos børn over 12 måneder øges risikoen for smerter på administrationsstedet med stigende alder.

Hos meget for tidligt fødte børn (født i uge 28 eller tidligere i svangerskabet) kan længere mellemrum

mellem vejrtrækningerne forekomme i 2-3 dage efter vaccinationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) .

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synflorix, injektionsvæske, suspension, indeholder:

Aktive stoffer:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Pneumokokpolysaccharid serotype 1

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 5

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 6B

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 7F

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 9V

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 14

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 18C

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 19F

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 23F

1 mikrogram

bundet til (adsorberet på) aluminiumphosphat

Total: 0,5 milligram Al

koblet (konjugeret) til protein D-bærerprotein (fra ikke-kapselbærende

Haemophilus

influenzae

9-16 mikrogram

koblet (konjugeret) til tetanus-toksoid-bærerprotein

5-10 mikrogram

koblet (konjugeret) til difteri-toksoid-bærerprotein

3-6 mikrogram

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid (se punkt 2 for yderligere informaton) og vand til

injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (2 doser).

Synflorix er en uklar, hvid suspension.

Synflorix fås i hætteglas med 2 doser i pakninger på 100.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant ved opbevaring af

hætteglasset. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i hætteglasset inspiceres visuelt for

fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. I tilfælde af observation af et af de

ovennævnte forhold skal vaccinen kasseres.

Vaccinen skal have stuetemperatur, inden den administreres.

Vaccinen skal omrystes omhyggeligt før administration.

Vaccinen skal administreres straks efter anbrud af hætteglasset med 2 doser. Hvis den ikke anvendes

straks, skal vaccinen opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Vaccinen skal kasseres, hvis den ikke er

brugt inden for 6 timer.

Ved brug af flerdosisbeholdere, skal hver dosis (0,5 ml) udtages med en steril kanyle og

injektionssprøjte. Nødvendige forholdsregler skal tages for at undgå kontaminering.

Vaccinen er til intramuskulær anvendelse. Den må ikke indgives intravaskulært.

Hvis Synflorix administreres samtidigt med andre vacciner, skal der anvendes forskellige

administrationssteder.

Synflorix må ikke blandes med andre vacciner. Hvis en vaccinedosis trækkes op i injektionssprøjten til

brug for administration, skal den anvendte kanyle udskiftes med en ny kanyle til brug for

intramuskulær injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synflorix injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (4 doser)

Konjugeret pneumokokpolysaccharidvaccine (adsorberet)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne vaccine til dit barn personligt. Lad derfor være med at give den til

andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Sådan gives Synflorix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Synflorix er en konjugeret pneumokokvaccine, der er koblet til et bærerprotein (konjugeret). Lægen

eller sygeplejersken giver vaccinen som en indsprøjtning til dit barn.

Den skal beskytte dit barn i alderen fra 6 uger og op til 5 år mod:

Pneumokokbakterier, der på latin hedder ”

Streptococcus pneumoniae

”. Disse bakterier kan forårsage

alvorlige sygdomme, f.eks. hjernehindebetændelse (meningitis), blodforgiftning og bakterier i blodet

(bakteriæmi) samt mellemørebetændelse og lungebetændelse.

Sådan virker Synflorix

Synflorix hjælper kroppen med at danne sine egne antistoffer. Antistofferne er en del af kroppens

immunforsvar, som beskytter dit barn mod disse sygdomme.

2.

Det skal du vide, før dit barn får Synflorix

Synflorix må ikke gives hvis:

dit barn er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt

Tegn på en overfølsomhedsreaktion kan være kløende hududslæt, stakåndethed og hævelse af

ansigt eller tunge.

dit barn har en alvorlig infektion med høj feber (over 38 °C). Hvis dette er tilfældet, vil

vaccinationen blive udsat, indtil dit barn har det bedre. Mindre infektioner, f.eks. forkølelse, er

normalt ikke et problem, men tal alligevel med lægen om det først.

Hvis noget af ovenstående gælder for dit barn, må Synflorix ikke gives. Hvis du er i tvivl, skal du tale

med lægen eller apotekspersonalet, inden dit barn får Synflorix.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dit barn får vaccinen, hvis:

dit barn har blødningsproblemer eller let får blå mærker.

Børn fra 2-årsalderen kan besvime efter og endda før vaccination med nål. Du skal derfor fortælle

lægen eller sygeplejersken, hvis dit barn tidligere er besvimet i forbindelse med en injektion.

Som for alle andre vacciner, beskytter Synflorix ikke nødvendigvis alle børn, som bliver vaccineret

fuldt ud.

Synflorix beskytter kun mod infektioner som skyldes de bakterier, som vaccinen er udviklet til.

Børn med nedsat immunforsvar (f.eks. pga. human immundefekt virus (hiv) infektion eller

immunhæmmende behandling) får muligvis ikke fuld beskyttelse af Synflorix.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden dit barn får Synflorix.

Børn over 5 år

For børn over 5 år er sikkerhed og effekt af vaccinen ikke fastslået, og derfor er vaccination af disse

børn ikke anbefalet.

Brug af anden medicin sammen med Synflorix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får anden medicin, eller har fået det for nylig,

eller hvis dit barn fornylig har fået en anden vaccine. Synflorix giver muligvis ikke fuld beskyttelse,

hvis dit barn får medicin, som påvirker immunforsvaret (kroppens forsvar mod infektioner).

Synflorix kan gives samtidigt med andre børnevacciner, f.eks. difteri-, stivkrampe-, kighoste-,

Haemophilus influenzae

type b-, polio-, hepatitis B-, mæslinge-fåresyge-røde hunde- (MFR),

skoldkoppe- og rotavirus-vaccine samt konjugerede meningokok-serogruppe C-vacciner og

konjugerede meningokok-serogruppe A, C, W-135, Y-vacciner. De forskellige vacciner vil blive

indsprøjtet på forskellige steder.

Lægen kan give dig besked på, at du skal give dit barn febernedsættende medicin (f.eks. paracetamol)

før eller umiddelbart efter, at barnet har fået Synflorix, især hos børn, der vaccineres med Synflorix og

vacciner, der indeholder helcelle pertussis på samme tid. Det anbefales også at administrere et

lægemiddel, der nedsætter feber hos børn med kramper eller som tidligere har haft feberkramper. Dog,

hvis dit barn har fået paracetamol før eller lige efter Synflorix, vil niveauet af antistoffer mod

pneumokok-sygdom, som dit barn opnår, muligvis være en smule lavere end ellers. Det vides ikke, om

det lidt lavere niveau af antistoffer har nogen indflydelse på, hvor godt dit barn er beskyttet mod

pneumokok-sygdom.

Synflorix indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan gives Synflorix

Sådan gives vaccinen

Synflorix gives altid som en indsprøjtning i en muskel. Normalt gives vaccinen i låret eller overarmen.

Vaccinationsprogram

Dit barn (i alderen fra 6 uger til 6 måneder) vil sædvanligvis følge et vaccinationsprogram med 4

indsprøjtninger i henhold til de officielle retningslinjer, men lægen kan også vælge at følge et andet

vaccinationsprogram. Det er vigtigt at følge lægens eller sundhedspersonalets vejledning, så hele

vaccinationsprogrammet bliver gennemført.

Der skal være mindst en måned mellem hver indsprøjtning bortset fra den sidste indsprøjtning

(booster), som skal gives mindst 6 måneder efter tredje indsprøjtning.

Den første indsprøjtning må gives, når dit barn er 6 uger og derover. Den sidste indsprøjtning

(booster) må gives, når dit barn er 9 måneder og derover.

Du vil få oplyst, hvornår dit barn skal komme og få de næste vaccinationer.

For tidligt fødte spædbørn (født mellem 27. og 37. svangerskabsuge)

Dit barn (i alderen fra 2-6 måneder) skal have 3 indsprøjtninger med mindst en måned mellem hver

indsprøjtning. Mindst 6 måneder efter den sidste indsprøjtning skal dit barn have yderligere en

indsprøjtning (booster).

Spædbørn i alderen 7-11 måneder skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst en måned mellem

indsprøjtningerne. En tredje indsprøjtning (booster) skal gives i dit barns andet leveår mindst to

måneder efter forrige indsprøjtning.

Børn i alderen fra 12 måneder op til 5 år skal have 2 indsprøjtninger. Der skal være mindst to måneder

mellem indsprøjtningerne.

Særlige patientgrupper:

Børn fra 6 uger og op til 5 år, som vurderes at have en høj risiko for at få en infektion med

pneumokokbakterier (f.eks. børn med hiv-infektion, seglcellesygdom eller med nedsat eller unormal

funktion af milten), må få Synflorix.

Tal med lægen omkring antal og tidsintervaller for de insprøjtninger dit barn skal have.

Hvis du har glemt dit barns vaccination

Hvis du kommer til at springe en planlagt indsprøjtning over, er det vigtigt, at du laver en ny aftale, så

du kan tale med lægen om, hvordan dit barn bliver beskyttet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne vaccine, spørg din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan forekomme med denne vaccine:

Alvorlige allergiske reaktioner kan meget sjældent forekomme (ved op til 1 ud af 10.000

vaccinedoser). Disse kan genkendes ved:

hævet og kløende udslæt (nældefeber)

hævelser, sommetider i ansigtet eller munden (angioødem), som gør det vanskeligt at trække

vejret

besvimelse.

Disse reaktioner vil normalt forekomme, inden du forlader lægen. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Meget almindelige

(kan forekomme ved flere end 1 ud af 10 vaccinedoser):

smerter, rødmen og hævelse på administrationsstedet

høj feber (38 °C eller mere)

træthed

irritabilitet

appetitløshed.

Almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10 vaccinedoser):

hårdhed på administrationsstedet.

Ikke almindelige

(kan forekomme ved op til 1 ud af 100 vaccinedoser):

kløe, blodprop, blødning eller en lille bule på administrationsstedet

kvalme, diarré eller opkastning

unormal gråd

midlertidigt stop af vejrtrækningen (apnø), hvis dit barn er født meget for tidligt (født i uge 28

eller tidligere i svangerskabet)

hovedpine

hududslæt

diffus hævelse af den arm eller det ben, hvor vaccinen blev givet. I nogle tilfælde også i det

nærliggende led

nældefeber.

Sjældne

(kan forekomme ved op til 1 ud af 1.000 vaccinedoser):

krampeanfald uden feber eller pga. høj feber

overfølsomhedsreaktioner, f.eks. allergiske hudreaktioner

pludselig muskelslaphed, perioder med bevidstløshed eller nedsat bevidsthed og bleghed eller

blåfarvning af huden.

Meget sjælden

(kan forekomme ved op til 1 ud af 10.000 vaccinedoser)

Kawasakis syndrom (de hyppigste tegn er f.eks. feber, hududslæt, hævede lymfeknuder og en

betændelseslignende reaktion eller udslæt i mund- og halsslimhinder).

Boostervaccination med Synflorix kan øge risikoen for bivirkninger.

Hos børn over 12 måneder øges risikoen for smerter på administrationsstedet med stigende alder.

Hos meget for tidligt fødte børn (født i uge 28 eller tidligere i svangerskabet) kan længere mellemrum

mellem vejrtrækningerne forekomme i 2-3 dage efter vaccinationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) .

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synflorix, injektionsvæske, suspension, indeholder:

Aktive stoffer:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Pneumokokpolysaccharid serotype 1

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 5

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 6B

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 7F

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 9V

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 14

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 18C

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 19F

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 23F

1 mikrogram

bundet til (adsorberet på) aluminiumphosphat

Total: 0,5 milligram Al

i alt

koblet (konjugeret) til protein D-bærerprotein (fra ikke-kapselbærende

Haemophilus

influenzae

9-16 mikrogram

koblet (konjugeret) til tetanus-toksoid-bærerprotein

5-10 mikrogram

koblet (konjugeret) til difteri-toksoid-bærerprotein

3-6 mikrogram

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid (se punkt 2 for yderligere information), 2-

phenoxyethanol og vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (4 doser).

Synflorix er en uklar, hvid suspension.

Synflorix fås i hætteglas med 4 doser i pakninger på 10 eller 100.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant ved opbevaring af

hætteglasset. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i hætteglasset inspiceres visuelt for

fremmede partikler og/eller ændringer i det fysiske udseende. I tilfælde af observation af et af de

ovennævnte forhold skal vaccinen kasseres.

Vaccinen skal have stuetemperatur, inden den administreres.

Vaccinen skal omrystes omhyggeligt før administration.

Efter anbrud af hætteglasset med 4 doser kan vaccinen opbevares i maksimalt 28 dage i køleskab

(2 °C – 8 °C). Vaccinen skal kasseres, hvis den ikke er anvendt inden for 28 dage.

Ved brug af flerdosisbeholdere, skal hver dosis (0,5 ml) udtages med en steril kanyle og

injektionssprøjte. Nødvendige forholdsregler skal tages for at undgå kontaminering.

Vaccinen er til intramuskulær anvendelse. Den må ikke indgives intravaskulært.

Hvis Synflorix administreres samtidigt med andre vacciner, skal der anvendes forskellige

administrationssteder.

Synflorix må ikke blandes med andre vacciner. Hvis en vaccinedosis trækkes op i injektionssprøjten til

brug for administration, skal den anvendte kanyle udskiftes med en ny kanyle til brug for

intramuskulær injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Synflorix injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Synflorix injektionsvæske, suspension

Synflorix injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (2 doser)

Synflorix injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder (4 doser)

Konjugeret pneumokokpolysaccharid-vaccine (adsorberet)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Pneumokokpolysaccharid serotype 1

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 5

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 6B

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 7F

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 9V

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 14

1 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 18C

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 19F1,4

3 mikrogram

Pneumokokpolysaccharid serotype 23F

1 mikrogram

adsorberet på aluminiumphosphat

Total: 0,5 milligram Al

konjugeret til protein D (fra ikke-kapselbærende

Haemophilus influenzae

)-bærerprotein

9-16 mikrogram

konjugeret til tetanus-toksoid-bærerprotein

5-10 mikrogram

konjugeret til difteri-toksoid-bærerprotein

3-6 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Vaccinen er en uklar, hvid suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af spædbørn og børn i alderen fra 6 uger og op til 5 år mod invasiv sygdom,

pneumoni og akut otitis media forårsaget af

Streptococcus pneumoniae

. Se pkt. 4.4 og 5.1 for

oplysninger om beskyttelse mod specifikke pneumokokserotyper.

Synflorix skal anvendes i henhold til officielle retningslinjer under hensyntagen til virkningen på

pneumokoksygdomme i forskellige aldersgrupper og variationen i epidemiologi i forskellige

geografiske områder.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Immuniseringsprogrammet for Synflorix skal baseres på officielle retningslinjer.

Spædbørn i alderen fra 6 uger til 6 måneder

Primært vaccinationsprogram med 3 doser

Det anbefalede immuniseringsprogram til at sikre optimal beskyttelse består af fire doser, hver på

0,5 ml. Det primære vaccinationsprogram til spædbørn består af tre doser, hvor den første dosis

normalt gives i 2-måneders alderen og med et interval på mindst 1 måned mellem doserne. Den første

dosis kan gives så tidligt som i 6-ugers alderen. Det anbefales at give en boosterdosis (fjerde dosis)

mindst 6 måneder efter den sidste dosis i det primære program, og den kan gives fra en alder på

9 måneder og opefter (optimalt i alderen 12-15 måneder) (se pkt. 4.4 og 5.1).

Primært vaccinationsprogram med 2 doser

Hvis Synflorix gives som en del af et rutinemæssigt vaccinationsprogram til spædbørn, kan der

alternativt gives en serie på 3 doser, hver på 0,5 ml. Den første dosis kan gives så tidligt som i 6-ugers

alderen, efterfulgt af en dosis der administreres 2 måneder senere. Det anbefales at give en

boosterdosis (tredje dosis) mindst 6 måneder efter den sidste dosis i det primære program, og den kan

gives fra en alder på 9 måneder og opefter (optimalt i alderen 12-15 måneder) (se pkt. 5.1).

Præmature spædbørn (født i 27. - 36. svangerskabsuge)

Det anbefalede immuniseringsprogram for præmature spædbørn, født efter 27. svangerskabsuge,

består af 4 doser, hver på 0,5 ml. Det primære børnevaccinationsprogram består af tre doser, hvor den

første dosis gives i 2-måneders alderen og med et interval på mindst 1 måned mellem doserne. Det

anbefales at give en boosterdosis (fjerde dosis) mindst 6 måneder efter den sidste dosis i det primære

program (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ikke vaccinerede spædbørn og børn i alderen ≥ 7 måneder

- spædbørn i alderen 7-11 måneder: Vaccinationsprogrammet består af to primære doser på hver

0,5 ml givet med et interval på mindst 1 måned mellem doserne. Det anbefales at give en

boosterdosis (tredje dosis) i det andet leveår med et interval på mindst 2 måneder efter sidste

primære dosis.

- børn i alderen 12 måneder-5 år: Vaccinationsprogrammet består af to doser på hver 0,5 ml med et

interval på mindst 2 måneder mellem doserne.

Det anbefales, at personer, der får den første dosis i et vaccinationsprogram med Synflorix,

gennemfører hele vaccinationsprogrammet med Synflorix.

Særlige populationer

Synflorix kan gives til personer, der har en underliggende sygdom, der prædisponerer dem for invasiv

pneumokoksygdom (såsom humant immundefektvirus (hiv)-infektion, seglcellesygdom (SCD) eller

dysfunktion af milten), og kan gives i henhold til de ovenfor nævnte vaccinationsprogrammer, bortset

fra at vaccinationsprogrammet med 3 doser skal gives som primær vaccination hos spædbørn, der

starter vaccinationen fra de er 6 uger til 6 måneder (se pkt. 4.4 og 5.1).

Pædiatrisk population

Synflorix’ sikkerhed og virkning hos børn over 5 år er ikke klarlagt.

Administration

Vaccinen skal gives som intramuskulær injektion. De foretrukne administrationssteder er anterolateralt

på låret hos spædbørn eller deltoideusmusklen i overarmen hos de lidt større børn.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1

eller nogen af bærerproteinerne.

Som for andre vacciner skal administration af Synflorix udsættes hos personer med svær, akut febril

sygdom. Det er ikke nødvendigt at udsætte vaccinationen ved tilstedeværelse af lette infektioner som

f.eks. forkølelse.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, bør navnet og batchnummeret af det

administrerede produkt registreres tydeligt.

Før immunisering

Som ved alle injicerbare vacciner, skal relevant medicinsk behandling og overvågning være

umiddelbart tilgængelig i tilfælde af sjælden anafylaktisk reaktion, efter administration af vaccinen.

Ved primær immunisering af meget for tidligt fødte børn (fødsel ≤ uge 28 i svangerskabet) skal den

potentielle risiko for apnø og behov for respiratorisk overvågning i 48-72 timer overvejes, specielt for

respiratorisk immature børn. Da fordelen ved vaccination er stor for denne gruppe børn, bør

vaccination ikke udelades eller udsættes.

Synflorix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller intrakutant. Der findes ingen

tilgængelige data for subkutan administration af Synflorix.

Synkope kan opstå efter og endda før vaccination hos børn fra 2-årsalderen som en psykogen reaktion

på kanylestik. Det er vigtigt, at nødvendige foranstaltninger er til stede for at undgå skader i

forbindelse med besvimelse.

Som ved andre vacciner, der administreres intramuskulært, skal Synflorix gives med forsigtighed til

personer med trombocytopeni eller andre koagulationsforstyrrelser, da der kan forekomme blødning

efter en intramuskulær administration hos disse personer.

Information om den beskyttelse, som vaccinen giver

De officielle retningslinjer for immunisering mod difteri, tetanus og

Haemophilus influenzae

type b

bør også følges.

Der er utilstrækkelig bevis for, at Synflorix giver beskyttelse mod pneumokokserotyper, som ikke

indgår i vaccinen, bortset fra den krydsreaktive serotype 19A (se pkt. 5.1), eller mod ikke-

kapselbærende

Haemophilus influenzae

. Synflorix giver ikke beskyttelse mod andre mikroorganismer.

I lighed med andre vacciner beskytter Synflorix ikke nødvendigvis alle vaccinerede personer mod

invasiv pneumokoksygdom, pneumoni eller otitis media forårsaget af de serotyper, som indgår i

vaccinen og den krydsreaktive serotype 19A. Ydermere kan otitis media og pneumoni skyldes mange

andre mikroorganismer end de

Streptococcus pneumoniae-

serotyper, som repræsenteres af vaccinen,

og den totale beskyttelse mod disse sygdomme forventes at være begrænset og væsentligt lavere end

beskyttelsen mod invasive sygdomme forårsaget af serotyperne i vaccinen og serotype 19A (se pkt.

5.1).

I kliniske studier blev et immunrespons fremkaldt for alle ti serotyper i vaccinen. Immunresponset

varierede for de enkelte serotyper. Det funktionelle immunrespons for serotype 1 og 5 var lavere end

responset for de øvrige vaccineserotyper. Det vides ikke om det lavere funktionelle immunrespons for

serotype 1 og 5 vil medføre en lavere beskyttelse mod invasiv sygdom, pneumoni eller otitis media

forårsaget af disse serotyper (se pkt. 5.1).

Børn skal følge det dosis-program med Synflorix, som passer til deres alder ved starten af vaccination

(se pkt. 4.2).

Immunsupprimerende behandling og immundefekt

Børn med svækket immunforsvar, hvad enten det skyldes immunsupprimerende behandling, en

genetisk defekt, hiv-infektion, prænatal eksponering til antiretroviral behandling og/eller hiv, eller

andre årsager, kan have nedsat antistofrespons på vaccination.

Sikkerheds- og immunogenicitetsdata er tilgængelige for hiv smittede spædbørn (asymptomatisk eller

med lette symptomer i henhold til WHO klassifikation), hiv-negative spædbørn født af hiv-positive

mødre, børn med seglcellesygdom og børn med dysfunktion af milten (se pkt. 4.8 og 5.1). Sikkerheds-

og immungenicitetsdata for Synflorix er ikke tilgængelig for personer i andre specifikke

immunkompromitterede grupper og vaccination skal overvejes på individuel basis (se pkt. 4.2).

Administration af konjugeret pneumokokvaccine erstatter ikke administration af 23-valent

pneumokokpolysaccharidvaccine hos børn ≥ 2 år med høj risiko for invasive sygdomme forårsaget af

Streptococcus pneumoniae

(f.eks. børn med seglcelleanæmi, aspleni, hiv-infektion, kronisk sygdom

eller som har andre immunkompromitterede tilstande). Hvis det er officielt anbefalet, skal børn i

alderen ≥ 24 måneder, som er i risikogruppe og allerede primet med Synflorix, have en 23-valent

pneumokokpolysaccharidvaccine. Intervallet mellem den konjugerede pneumokokvaccine (Synflorix)

og den 23-valente pneumokokpolysaccharidvaccine bør ikke være under 8 uger. Der findes ingen

tilgængelige data for, om administration af pneumokokpolysaccharidvaccine til børn, der er

immuniseret med Synflorix, kan resultere i mindre modtagelighed over for yderligere doser af

pneumokokpolysaccharid eller konjugeret pneumokokvaccine.

Profylaktisk anvendelse af antipyretika

Profylaktisk administration af antipyretika før eller umiddelbart efter vaccinationen kan nedsætte

forekomst og intensitet af febril reaktion som følge af vaccination. Kliniske data fra studier med

paracetamol og ibuprofen tyder på, at profylaktisk administration af paracetamol kan nedsætte

feberudviklingen, mens profylaktisk administration af ibuprofen har en begrænset virkning til at

nedsætte feberudviklingen. De kliniske data tyder på, at paracetamol kan nedsætte immunresponset af

Synflorix. Den kliniske relevans af denne observation er imidlertid ukendt.

Det anbefales at anvende profylaktiske antipyretika:

til alle børn, der får Synflorix samtidig med vacciner, som indeholder helcelle-pertussis pga. større

frekvens af febrile reaktioner (se pkt. 4.8).

til alle børn med krampetilfælde eller med feberkramper i anamnesen.

Antipyretisk behandling skal initieres i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse med andre vacciner

Synflorix kan administreres samtidig med følgende monovalente- eller kombinations-vacciner [inkl.

DTPa-HBV-IPV/Hib og DTPw-HBV/Hib]: Difteri-tetanus-acellulær pertussis-vaccine (DTPa),

hepatitis B-vaccine (HBV), inaktiveret poliovaccine (IPV),

Haemophilus influenzae

type b-vaccine

(Hib), difteri-tetanus-helcelle-pertussis-vaccine (DTPw), mæslinge-fåresyge-røde hunde-vaccine

(MFR), skoldkoppevaccine (V), meningokokserogruppe C konjugeret vaccine (CRM

og TT-

konjugater), meningokokgruppe A, C, W-135 og Y-konjugeret vaccine (TT-konjugeret), oral

poliovaccine (OPV) og oral rotavirus-vaccine. De forskellige injicerbare vacciner skal altid

administreres på forskellige administrationssteder.

Kliniske studier har vist, at immunrespons og sikkerhedsprofil for vacciner, der er administreret på

samme tid, var uændret med undtagelse af responset for inaktiveret poliovirus type 2, hvor der blev set

inkonsistente resultater på tværs af studierne (serobeskyttelse fra 78 % til 100 %). Ved samtidig

administration af en meningokokgruppe A, C, W-135 og Y-vaccine (TT-konjugeret) og en

boosterdosis af Synflorix i det andet leveår til børn, som tidligere havde fået 3 doser Synflorix som

primær vaccination, blev der for en af pneumokokserotyperne (18 C) set lavere antistof-geometrisk

middelkoncentration (GMC) og lavere geometrisk-middeltiterværdier (OPA-GMT) bestemt ved

opsonofagocytisk analyse. Der sås ingen påvirkning af de øvrige ni pneumokokserotyper efter

samtidig administration. Der sås en forøgelse af antistofresponset over for Hib-TT-konjugat, difteri-

og tetanus-antigener. Den kliniske relevans af ovenstående observationer kendes ikke.

Samtidig anvendelse med systemiske immunsuppressiva

Som for andre vacciner kan det forventes, at patienter i immunsuppressiv behandling ikke med

sikkerhed kan opnå tilstrækkeligt respons.

Samtidig anvendelse med profylaktisk administration af antipyretika

Kliniske data tyder på, at profylaktisk administration af paracetamol, der anendes til at reducere

frekvensen af mulige febrile reaktioner efter vaccinen, kan reducere immunresponset til Synflorix.

Den kliniske relevans af denne observation er imidlertid ikke kendt. Se pkt. 4.4.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Synflorix er ikke beregnet til brug hos voksne. Der foreligger ingen humane data vedrørende brug

under graviditet eller amning, og der foreligger ingen dyrestudier vedrørende reproduktion.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsvurderingen af Synflorix er baseret på kliniske studier, som omfatter administration af

63.905 doser Synflorix til 22.429 raske børn og 137 præmature spædbørn som primærvaccination.

Desuden har 19.466 børn og 116 præmature spædbørn fået en boosterdosis Synflorix i andet leveår.

Sikkerheden er også undersøgt hos 435 ikke tidligere vaccinerede børn i alderen 2-5 år, hvoraf 285

personer fik 2 doser Synflorix.

I alle studierne blev Synflorix administreret samtidig med de anbefalede børnevacciner.

De almindeligste bivirkninger hos spædbørn, som blev set efter primærvaccination, var rødme på

administrationsstedet og irritabilitet, som sås efter hhv. ca. 41 % og 55 % af alle doser. Efter

boostervaccination var de hyppigste bivirkninger smerte på administrationsstedet og irritabilitet, som

blev observeret hos hhv. ca. 51 % og 53 %. Hovedparten af disse reaktioner var af let til moderat

sværhedsgrad og ikke langvarige.

Der sås ingen stigning i hyppigheden eller sværhedsgraden af bivirkningerne ved de efterfølgende

doser i det primære vaccinationsprogram.

Lokal reaktogenicitet efter det primære vaccinationsprogram var sammenlignelig for spædbørn

under 12 måneder og børn over 12 måneder bortset fra, at hyppigheden af smerter på

injektionsstedet var stigende med stigende alder. Smerter blev rapporteret hos flere end 39 % af

spædbørnene under 12 måneder og hos flere end 58 % af børnene over 12 måneder.

Der er større sandsynlighed for, at børn over 12 måneder oplever reaktioner på administrationsstedet

efter boostervaccination, sammenlignet med sandsynligheden hos spædbørn under det primære

vaccinationsprogram.

Efter et opfølgningsprogram hos børn i alderen 12-23 måneder blev urticaria set oftere (hyppighed:

ikke almindelig) sammenlignet med hyppigheden observeret hos spædbørn under det primære

vaccinationsprogram og boostervaccination.

Reaktogenicitet var højere hos børn, der fik helcelle-pertussis-vacciner samtidig med Synflorix. I et

klinisk studie fik børn enten Synflorix (N=603) eller 7-valent Prevenar (N=203) samtidigt med en

DTPw –vaccine. Efter det primære vaccinationsprogram blev feber på ≥ 38,5 °C og > 39 °C

observeret hos hhv. 86,1 % og 14,7 % af de børn, som fik Synflorix og hos hhv. 82,9 % og 11.6 % af

de børn, som fik 7-valent Prevenar.

I et sammenlignende klinisk studie, var den rapporterede hyppighed af lokale og generelle

bivirkninger 4 dage efter hver vaccine-dosis i samme størrelsesorden som efter vaccination med 7-

valent Prevenar.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger (i alle aldersgrupper) er kategoriseret ud fra hyppighed.

Hyppigheden er rapporteret som:

Meget almindelig:

(≥ 1/10)

Almindelig:

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

Inden for hver frekvensgruppe fremlægges bivirkningerne i rækkefølge af faldende alvorlighed.

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

Kliniske studier

Immunsystemet

Sjælden

Allergiske reaktioner (f.eks. eksem,

allergisk dermatitis, atopisk dermatitis)

Meget sjælden

Angioødem

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Appetitløshed

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Irritabilitet

Ikke almindelig

Unormal gråd

Nervesystemet

Meget almindelig

Døsighed

Sjælden

Kramper (inklusive feberkramper)

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Kawasakis syndrom

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Apnø hos meget præmature spædbørn

(≤ 28 svangerskabsuger) (se pkt. 4.4)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Diarré, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt

Sjælden

Urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Feber ≥ 38 °C rektalt (hos børn < 2 år),

smerter, rødme, hævelse på

administrationsstedet

Almindelig

Feber > 39 °C rektalt (hos børn < 2 år),

reaktioner på administrationsstedet såsom

induration

Ikke almindelig

Reaktioner på administrationsstedet såsom

hæmatom, blødning og noduli

Yderligere bivirkninger rapporteret efter boostervaccination efterfølgende det primære

vaccinationsprogram og/eller catch-up vaccination:

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine (hos børn 2-5 år)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme (hos børn 2-5 år)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Feber ≥ 38 °C (rektalt, hos børn 2-5 år)

Ikke almindelig

Feber > 40 °C rektalt (hos børn < 2 år),

feber > 39 °C rektalt (hos børn 2-5 år),

reaktioner på administrationsstedet, f.eks.

diffus hævelse af den injicerede

legemsdel, nogle gange involverende det

tilstødende led, pruritus

Erfaringer efter markedsføring

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaksi

Nervesystemet

Sjælden

Hypotoniske, hyporesponsive episoder

Særlige populationer

Sikkerhed for Synflorix blev vurderet hos 83 hiv-positive (hiv+/+) spædbørn (asymptomatiske eller

med lette symptomer i henhold til WHO klassifikation), hos 101 hiv-negative spædbørn født af hiv-

positive mødre (hiv+/-) og hos 50 spædbørn med seglcellesygdom (SDC), som fik den primære

vaccination. Ud af disse modtog henholdsvis 76, 96 og 49 spædbørn en booster dosis. Sikkerhed for

Synflorix blev også vurderet hos 50 børn med SDC, som startede vaccinationen i alderen

7-11 måneder, og de modtog alle en booster vaccination, og det blev vurderet hos 50 børn med SCD

som startede vaccinationen i alderen 12-23 måneder. Resultaterne tyder på sammenlignelig

reaktogenicitet og sikkerhedsprofil for Synflorix imellem disse højrisiko-grupper og raske børn.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Vacciner, pneumokokvacciner, ATC-kode: J07AL52

Epidemiologiske data

De 10 pneumokokserotyper, som indgår i denne vaccine, repræsenterer hovedparten af de sygdoms-

fremkaldende serotyper som findes i Europa og dækker ca. 56-90 % af de invasive

pneumokoksygdomme (IPD) hos børn under 5 år. I denne aldersgruppe er serotype 1, 5 og 7F årsag til

3,3-24,1 % af IPD afhængig af land og tidspunkt.

Pneumoni med forskellig ætiologi er globalt set en af de væsentligste årsager til morbiditet og

mortalitet i barndommen. I prospektive studier blev det estimeret, at 30-50 % af pneumonitilfældene

skyldes

Streptococcus pneumoniae

Akut otitis media (AOM) er en almindelig børnesygdom, med forskellig ætiologi. Bakterier kan være

årsag til 60-70 % af de kliniske tilfælde af AOM.

Streptococcus pneumoniae

og ikke-kapselbærende

Haemophilus influenzae

(NTHi) er de mest almindelige årsager til bakteriel AOM på verdensplan.

Virkning og effektivitet i kliniske studier

I et stort fase III/IV, dobbeltblindet, center-randomiseret, kontroleret klinisk studie i Finland (FinIP),

blev børn randomiseret i 4 grupper i henhold til de to primære børnevaccinationsprogrammer [2-dosis

(3-, 5-månedersalderen) eller 3-dosis (3-, 4-, 5-månedersalderen) efterfulgt af en boosterdosis ved 11-

månedersalderen] og tildelt enten Synflorix (2/3 af studiecentrene) eller hepatitisvaccine som kontrol

(1/3 af studiecentrene). I

catch-up-

kohorten fik børn i alderen 7-11 måneder ved første vaccinedosis

enten Synflorix eller hepatitis B-kontrolvaccine i henhold til et primært 2-dosisprogram efterfulgt af

en boosterdosis, og børn i alderen 12-18 måneder ved første vaccinedosis fik enten 2 doser Synflorix

eller 2 doser hepatitis A-kontrolvaccine. Den gennemsnitlige

catch-up-

periode fra første vaccination

var 24 til 28 måneder for invasiv sygdom og hospitalsdiagnosticeret pneumoni. I et understudie blev

spædbørn fulgt op til ca. 21-månedersalderen for at vurdere indvirkning på nasofaryngal bærertilstand

og lægediagnosticeret AOM rapporteret af forældre.

I et stort fase III, randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie (

Clinical Otitis Media and Pneumonia

Study

- COMPAS), udført i Argentina, Panama og Colombia, fik raske børn i alderen 6-16 uger enten

Synflorix eller hepatitis B-kontrolvaccine ved 2-, 4- og 6-månedersalderen efterfulgt af henholdsvis

Synflorix eller hepatitis A-kontrolvaccine ved 15-18-månedersalderen.

Invasiv pneumokoksygdom (omfattende sepsis, meningitis, bakteriæmisk pneumoni og bakteriæmi)

Effektivitet/virkning i kohorten af spædbørn i alderen under 7 måneder ved indskrivning

Der blev påvist vaccine-effektivitet eller vaccine-virkning (VE) til forebyggelse af kulturbekræftet

IPD, forårsaget af pneumokokserotyperne i vaccinen, når Synflorix blev givet til spædbørn enten som

2+1- eller 3+1-vaccinationsprogram i FinIP eller som 3+1-vaccinationsprogram i COMPAS (se tabel

Tabel 1: Antal IPD-tilfælde forårsaget af vaccineserotyper samt vaccine-effektivitet (FinIP) eller

vaccine-virkning (COMPAS) hos børn i alderen under 7 måneder ved indskrivning, som fik

mindst en vaccinedosis (kohorte af alle vaccinerede spædbørn)

IPD-type

FinIP

COMPAS

Antal IPD-tilfælde

(95 % CI)

Antal IPD-tilfælde

(95 % CI)

Synflorix

program

Synflorix

Program

Kontrol

program

program

Synflorix

program

Kontrol

program

10.273

10.054

10.200

11.798

11.799

Vaccine-

serotype

100 %

(82,8; 100)

91,8 %

(58,3; 99,6)

100 %

(77,3;100)

Serotype

6B IPD

100 %

(54,9; 100)

100 %

(54,5; 100)

Serotype

14 IPD

100 %

(39,6; 100)

100 %

(43,3; 100)

100 %

(49,5;100)

Invasiv pneumokoksygdom

Vaccine-effektivitet (FinIP) eller vaccine-virkning (COMPAS)

Antal personer i gruppen

Konfidensinterval

Kulturbekræftede vaccineserotype-IPD-tilfælde i FinIP, med undtagelse af serotype 6B og 14,

inkluderede 7F (1 tilfælde i Synflorix 2+1-grupperne), 18C, 19F og 23F (1 tilfælde af hver i

kontrol-grupperne). I COMPAS blev der ud over serotype 6B og 14 registreret serotype 5

(2 tilfælde), 18C (4 tilfælde) og 23F (1 tilfælde) i kontrolgrupperne.

de 2 kontrolgrupper med spædbørn fra studiecentrene var poolede.

p-værdi < 0,0001

p-værdi = 0,0009

VE var 100 % (95 % CI 74,3-100; 0

versus

16 tilfælde) i ATP-kohorten

I FinIP var den samlede observerede VE mod kulturbekræftet IPD 100 % (95 % CI 85,6-100;

versus

14 tilfælde) for 3+1-vaccinationsprogrammet, 85,8 % (95 % CI 49,1-97,8; 2

versus

tilfælde) for 2+1-vaccinationsprogrammet og 93,0 % (95 % CI 74,9-98,9; 2

versus

14 tilfælde) uanset

primært vaccinationsprogram. I COMPAS var det 66,7 % (95 % CI 21,8;85,9; 7

versus

21 tilfælde).

Effektivitet efter catch-up-immunisering

Blandt de 15.447 børn i

catch-up-

vaccineret-kohorterne blev der ikke fundet kulturbekræftet IPD-

tilfælde i Synflorix-grupperne, mens der blev observeret 5 tilfælde af IPD forårsaget af

vaccineserotyper i kontrolgrupperne (serotype 4, 6B, 7F, 14 og 19F).

Pneumoni

Virkningen mod pneumoni blev undersøgt i COMPAS. Den gennemsnitlige opfølgningsperiode i

kohorten anført i protokollen (ATP-kohorte;

According to Protocol

) fra 2 uger efter tredje dosis var

23 måneder (interval 0-34 måneder) i interimanalysen og 30 måneder (interval 0-44 måneder) i den

endelige studieanalyse. Ved afslutning af opfølgningsperioden var gennemsnitsalderen henholdsvis

29 måneder (interval 4-41 måneder) og 36 måneder (interval 4-50 måneder) i interinanalysen og den

endelige studieanalyse. Andelen af personer i ATP-kohorten, som fik en boosterdosis, var 92,3 % i

begge analyser.

Synflorix’ virkning mod første tilfælde af sandsynlig bakteriel samfundserhvervet pneumoni (CAP -

Community Acquired Pneumonia

), opstået fra 2 uger efter administration af tredje dosis, blev påvist i

ATP-kohorten (p ≤ 0,002) i interimanalysen (

event-driven

; primært endemål).

En sandsynlig bakteriel CAP (B-CAP) er defineret som et radiologisk verificeret CAP-tilfælde med

enten alveolær konsolidering/pleuraeffusion på røntgenbillede af brystet eller uden alveolær

infiltration men med C-reaktivt protein (CRP) ≥ 40 mg/l.

Vaccinens effekt mod B-CAP observeret i interimanalysen er anført nedenfor (tabel 2).

Tabel 2: Antal og procentdel af personer med første tilfælde af B-CAP, opstået fra 2 uger efter

tredje dosis Synflorix eller kontrolvaccine, samt vaccinens effekt (ATP-kohorte)

Synflorix

N=10.295

Kontrolvaccine

N=10.201

Vaccineeffekt

% (n/N)

% (n/N)

2,3 %

3,0 %

22,0 %

(95 % CI 7,7; 34,2)

antal personer per gruppe

antal/procentdel af personer, der rapporterede første tilfælde af B-CAP fra 2 uger efter

administration af 3. dosis

konfidensinterval

I interimanalysen (ATP-kohorte) var vaccinens effekt mod første tilfælde af CAP med alveolær

konsolidering eller pleuraeffusion (C-CAP, WHO definition) 25,7 % (95 % CI 8,4; 39,6) og mod

første tilfælde af klinisk mistænkt CAP henvist til røntgenundersøgelse 6,7 % (95 % CI 0,7; 12,3).

I den endelige studieanalyse (ATP-kohorte) var vaccinens effekt (første tilfælde) 18,2 % (95 % CI 4,1;

30,3) mod B-CAP, 22,4 % (95 % CI 5,7; 36,1) mod C-CAP og 7,3 % (95 % CI 1,6; 12,6) mod klinisk

mistænkt CAP henvist til røntgenundersøgelse. Effekten var 100 % (95 % CI 41,9; 100) mod bakteriel

pneumokokpneumoni eller empyem forårsaget af serotyperne i vaccinen. Beskyttelsen mod B-CAP før

boosterdosis og ved eller efter boosterdosis var henholdsvis 13,6 % (95 % CI -11,3; 33,0) og 21,7 %

(95 % CI 3,4; 36,5). For C-CAP var den henholdsvis 15,1 % (95 % CI -15,5; 37,6) og 26,3 % (95 %

CI 4,4; 43,2).

Reduktionen i B-CAP og C-CAP var størst hos børn < 36 måneder (vaccineeffekten var henholdsvis

20,6 % (95 % CI 6,5; 32,6) og 24,2 % (95 % CI 7,4; 38,0). Effektresultater af vaccinen hos børn > 36

måneder indikerer aftagende beskyttelse. Den vedvarende beskyttelse mod B-CAP og C-CAP hos

børn over 36 måneder er ikke klarlagt i øjeblikket.

Resultaterne af COMPAS-studiet, som blev udført i Latinamerika, skal tolkes med forsigtighed på

grund af muligheden for forskellig epidemiologi af pneumoni i forskellige geografiske områder.

I FinIP-studiet var vaccineeffektiviteten mht. reducering af hospitalsdiagnosticerede tilfælde af

pneumoni (identificeret på basis af ICD 10-koden for pneumoni) 26,7 % (95 % CI: 4,9; 43,5) i 3+1

børnevaccinationsprogrammet og 29,3 % (95 % CI: 7,5; 46,3) i 2+1 børnevaccinationsprogrammet.

catch-up

-vaccination var vaccineeffektiviteten 33,2 % (95 % CI: 3,0; 53,4) i 7-11 måneders-

kohorten og 22,4 % (95 % CI: -8,7; 44,8) i 12-18 måneders-kohorten.

Akut otitis media (AOM)

To virkningsstudier, COMPAS og POET (

Pneumococcal Otitis Media Efficacy Trial

) blev udført med

konjugerede pneumokokvacciner indeholdende protein D: henholdsvis Synflorix og en konjugeret 11-

valent testvaccine (som yderligere indeholdt serotype 3).

I COMPAS blev 7.214 personer (TV- (total vaccineret) kohorte) inkluderet i AOM-effekt-analysen,

hvoraf 5.989 personer var i ATP-kohorten (tabel 3).

Tabel 3: Vaccine-effekt mod AOM

(1)

i COMPAS

Type eller årsag til AOM

Vaccineeffekt

(95 % CI)

Klinisk AOM

16,1 %

(-1,1;30,4)

Alle pneumokokserotyper

56,1 %

(13,4;77,8)

10 pneumokokvaccineserotyper

67,1 %

(17,0; 86,9)

Ikke kapselbærende

Haemophilus influenzae

(NTHi)

15,0 %

(-83,8;60,7)

Konfidensinterval

Første episode

Opfølgningsperiode på maksimalt 40 måneder fra 2 uger efter tredje primærdosis

Ikke statistisk signifikant ved prædefinerede kriterier (ensidig p = 0,032). Vaccineeffekten mod

det første tilfælde af klinisk AOM var dog 19 % i TV-kohorten (95 % CI 4,4; 31,4).

Ikke statistisk signifikant

Et andet stort, randomiseret, dobbeltblindet studie (POET) blev udført i Tjekkiet og Slovakiet. Her fik

4.907 spædbørn (ATP-kohorte) enten en 11-valent testvaccine (11Pn-PD), der indeholdt de 10

serotyper i Synflorix (samt yderligere serotype 3, som der ikke blev påvist effekt af) eller en

kontrolvaccine (hepatitis A-vaccine) i overenstemmelse med et vaccinationsprogram, hvor børnene

blev vaccineret, da de var 3, 4, 5 måneder og 12-15 måneder.

Effekten af 11 Pn-PD-vaccinen mod det første tilfælde af vaccineserotype-AOM var 52,6 % (95 % CI

35,0;65,5). Serotypespecifik effekt mod det første tilfælde af AOM blev påvist for serotype 6B

(86,5 %, 95 % CI 54,9;96,0), 14 (94,8 %, 95 % CI 61,0;99,3), 19F (43,3 %, 95 % CI 6,3;65,4) og 23F

(70,8 %, 95 % CI 20,8;89,2). For andre vaccineserotyper var antallet af rapporterede AOM-tilfælde for

begrænset til at der kunne drages en konklusion om effektivitet. Effekten mod alle AOM-tilfælde for

alle pneumokokserotyper var 51,5 % (95 % CI 36,8;62,9). Vaccineeffekten mod det første tilfælde af

NTHi-AOM var 31,1 % (95 % CI -3,7; 54,2; ikke signifikant). Effekten mod alle NTHi-AOM-tilfælde

var 35,3 % (95 % CI 1,8; 57,4). Vaccinens estimerede effekt mod alle kliniske tilfælde af otitis media

uanset ætiologi var 33,6 % (95 % CI 20,8;44,3).

Ud fra en immunologisk ekstrapolation af det funktionelle vaccinerespons (OPA) af Synflorix med 11-

valent-formuleringen, som blev anvendt i POET-studiet, forventes det, at Synflorix har tilsvarende

effekt ved beskyttelse mod AOM, der er forårsaget af pneumokokker.

Der blev ikke set nogen stigning i forekomsten af AOM, forårsaget af andre patogene bakterier eller

ikke-vaccine/ikke-vaccinerelaterede serotyper, hverken i COMPAS (baseret på de få rapporterede

tilfælde) eller i POET-studiet.

Effektiviteten mod lægediagnosticeret AOM, som blev rapporteret af forældre, er undersøgt i

understudiet af det kliniske studie FinIP. Vaccineeffektiviteten for dette AOM-endepunkt var 6,1 %

(95 % CI -2,7; 14,1) for 3+1-programmet og 7,4 % (95 % CI -2,8; 16,6) for 2+1-programmet i den

vaccinerede spædbørnskohorte.

Indvirkning på nasofaryngal bærertilstand

Synflorix’ indvirkning på nasofaryngal bærertilstand blev undersøgt i 2 dobbelt-blindede,

randomiserede studier med en inaktiv kontrol: i understudiet af FinIP i Finland (5.023 personer) og i

COMPAS (1.700 personer).

I både COMPAS og det finske understudie reducerede Synflorix bærertilstanden af vaccinetyperne

med en mulig stigning i bærertilstanden af ikke-vaccine (eksklusive vaccinerelaterede) serotyper efter

booster. Resultaterne var ikke statistisk signifikante på tværs af alle analyser i COMPAS. Tilsammen

resulterede det dog i en tendens til et fald i den samlede pneumokok-bærertilstand.

I begge studier var der et signifikant fald af de individuelle serotyper 6B og 19F. I det finske

undestudie blev der yderligere set en signifikant reduktion af de individuelle serotyper 14 og 23F, samt

af den krydsreaktive serotype 19A i 3-dosis primærvaccinationsprogrammet.

I et klinisk studie blev nasofaryngal bærertilstand vurderet hos hiv-positive spædbørn (N = 83) og hos

hiv-negative spædbørn født af hiv-positive mødre (N = 101), og sammenlignet med hiv-negative

spædbørn født af hiv-negative mødre (N = 100). Eksponering for hiv eller hiv-infektion syntes ikke at

ændre på Synflorix’ virkning overfor bærertilstand af pneumokok op til en alder på 24-27 måneder,

dvs. op til 15 måneder efter booster vaccinationen.

Effektivitet i overvågning efter markedsføring

Synflorix blev indført i det nationale immuniseringsprogram (NIP) i Brasilien med 3+1 programmet

hos spædbørn (2, 4, 6 måneder og en boosterdosis ved 12 måneder) med en opfølgningskampagne hos

børn op til 2 år. Baseret på næsten 3 års overvågning efter introduktion af Synflorix rapporterede et

sammenlignende case-kontrol studie et signifikant fald i IPD, som skyldtes alle vaccineserotyper,

bekræftet ved dyrkning eller PCR, og IPD, som skyldtes serotyperne 6B, 14 og 19A.

Tabel 4: Sammendrag af Synflorix’ effektivitet mod IPD i Brasilien

Typer af IPD

(1)

Justeret effektivitet

(2)

% (95 % CI)

Alle IPD vaccineserotyper

Invasiv pneumoni eller bakteriæmi

Meningitis

83,8 % (65,9; 92,3)

81,3 % (46,9; 93,4)

87,7 % (61,4; 96,1)

IPD, som skyldes individuelle serotyper

82,8 % (23,8; 96,1)

87,7 % (60,8; 96,1)

82,2% (10,7; 96,4)

IPD bekræftet ved dyrkning eller PCR

Den justerede effektivitet repræsenterer den procentvise reduktion i IPD hos gruppen, der blev

vaccineret med Synflorix, sammenlignet med gruppen, der ikke blev vaccineret, under kontrol af

konfunderende faktorer.

Dyrknings- eller PCR-bekræftede tilfælde for serotyperne 4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F og 23F

bidrog til analysen.

Individuelle serotyper, for hvilke statistisk signifikans blev nået i effektivitetsanalysen, som

kontrollerede for konfunderende faktorer (der blev ikke justeret for multiplicitet).

Synflorix blev indført i NIP i Finland hos spædbørn med 2+1 programmet (3, 5 måneder og en

boosterdosis ved 12 måneder) uden opfølgningskampagne. En sammenligning før og efter NIP viser et

signifikant fald i hyppigheden af alle tilfælde af IPD bekræftet ved dyrkning, alle IPD-

vaccineserotyper, og IPD, som skyldes serotype 19A.

Tabel 5: Hyppighed af IPD og den tilsvarende reduktion i forekomsten i Finland

IPD

Incidens pr. 100.000 personår

Relativ reduktion i forekomst

1)

% (95 % CI)

Før NIP

Efter NIP

Alle bekræftede dyrkninger

62,9

12,9

80 % (72; 85)

Alle vaccineserotyper

49,1

92 % (86; 95)

Serotype 19A

62 % (20; 85)

Den relative reduktion af hyppigheden viser, hvor meget forekomsten af IPD hos børn ≤ 5 år blev

reduceret i Synflorix-kohorten (fulgt i 3 år efter introduktion af NIP)

versus

alders- og

sæsonmatchede historiske ikke-vaccinerede kohorter (hver fulgt i 3-års perioder før introduktion

af Synflorix i NIP).

Dyrkningsbekræftede tilfælde for serotype 1, 4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F og 23F bidrog til

analysen.

Efter 4,5 års anvendelse af 7-valent Prevenar blev Synflorix indført i børnevaccinationsprogrammet

(2 primære doser til spædbørn under 6 måneder og en boosterdosis ved 12 måneder) i Quebec,

Canada. Baseret på 1,5 års overvågning efter introduktion af Synflorix og med over 90 % vaccination

af den berettigede aldersgruppe blev der observeret et fald i hyppigheden af IPD forårsaget af

vaccineserotyper (hovedsageligt på grund af ændringer i serotype 7F-sygdom) uden samtidig stigning i

hyppigheden af IPD forårsaget af non-vaccineserotyper. Den overordnede forekomst af IPD var

35/100.000 personår i de kohorter, som fik Synflorix, og 64/100.000 personår i de kohorter, som fik 7-

valent Prevenar, hvilket viser en statistisk signifikant forskel (p = 0,03). Der kan ikke udledes direkte

årsag-virkning-forhold fra observationsstudier af denne type.

Immunogenicitetsdata

Immunologisk non-inferioritet over for 7-valent Prevenar

Vurderingen af den potentielle virkning mod IPD blev inden udstedelse af markedsføringstilladelse

baseret på sammenligning af immunresponset på de 7 serotyper, som findes i både Synflorix og en

anden konjugeret pneumokokvaccine, som tidligere var blevet evalueret (f.eks. 7-valent Prevenar),

som anbefalet af WHO. Immunresponset på de tre ekstra serotyper i Synflorix blev også vurderet.

I et direkte sammenlignende studie med 7-valent Prevenar opnåede immunresponset non-inferioritet,

målt med ELISA, for alle serotyper undtagen 6B og 23F (den øvre grænse for CI 96,5 % for forskel på

Prevenar og Synflorix oversteg 10 %) (tabel 6). For serotyperne 6B og 23F opnåede hhv. 65,9 % og

81,4 % af de spædbørn, som blev vaccineret, da de var 2, 3 og 4 måneder, tærskelværdien for

antistoffer (f.eks. 0,20 μg/ml) en måned efter den tredje primærdosis med Synflorix, hvorimod

henholdsvis 79,0 % og 94,1 % opnåede tærskelværdien efter 3 doser 7-valent Prevenar. Den kliniske

relevans af disse forskelle er uklar, da det i et dobbeltblindet, center-randomiseret klinisk studie blev

observeret, at Synflorix var effektiv mod IPD forårsaget af serotype 6B (se tabel 1).

Den procentdel af de vaccinerede, der opnåede tærskelværdien for de tre ekstra serotyper i Synflorix

(1, 5 og 7F), var hhv. 97,3 %, 99,0 % og 99,5 %, hvilket var mindst lige så godt som det akkumulerede

7-valent Prevenar-respons på de 7 fælles serotyper (95,8 %).

Tabel 6: Sammenlignende analyse mellem 7-valent Prevenar og Synflorix, angivet som procent

af de vaccinerede personer med en antistofkoncentration > 0,20 µg/ml en måned efter tredje

dosis.

Antistof

Synflorix

7-valent Prevenar

Forskel i %

0,20

g/ml

(7-valent Prevenar minus

Synflorix)

CI 96,5 %

Anti-4

1106

97,1

2,89

1,71

4,16

Anti-6B

1100

65,9

79,0

13,12

7,53

18,28

Anti-9V

1103

98,1

99,5

1,37

-0,28

2,56

Anti-14

1100

99,5

99,5

-0,08

-1,66

0,71

Anti-18C

1102

96,0

98,9

2,92

0,88

4,57

Anti-19F

1104

95,4

99,2

3,83

1,87

5,50

Anti-23F

1102

81,4

94,1

12,72

8,89

16,13

De geometrisk gennemsnitlige antistofkoncentrationer (antistof-GMC) efter primær dosis, som

Synflorix fremkaldte mod de fælles 7 serotyper, var lavere end dem, som 7-valent Prevenar

fremkaldte. GMCs før boostervaccinationen (8-12 måneder efter sidste primærdosis) var generelt

sammenlignelige for de to vacciner. Efter boostervaccinationen var de GMCs, som Synflorix

fremkaldte, lavere for de fleste serotyper, som er fælles for 7-valent Prevenar og Synflorix.

Det samme studie viste, at Synflorix fremkaldte funktionelle antistoffer mod alle vaccineserotyper. For

hver af de 7 fælles serotyper opnåede 87,7-100 % af de Synflorix-vaccinerede og 92,1–100 % af de 7-

valent Prevenar-vaccinerede en OPA-titer [

Opsonophagocytic assay

] på ≥ 8 en måned efter den tredje

dosis. Forskellen mellem de to vacciner mht. procentdelen af personer med OPA-titer ≥ 8 var under

5 % for alle de serotyper, der er fælles for Synflorix og 7-valent Prevenar inkl. 6B og 23F. De post-

primære og post-booster geometrisk gennemsnitlige OPA-antistof-titerværdier (antistof-GMT), som

Synflorix fremkaldte, var lavere end dem, som 7-valent Prevenar fremkaldte, for de 7 fælles serotyper,

med undtagelse af serotype 19F.

For serotype 1, 5 og 7F var procentdelen af de Synflorix-vaccinerede, der opnåede en OPA-titer på

≥ 8, hhv. 65,7 %, 90,9 % og 99,6 % efter det primære vaccinationsprogram og 91,0 %, 96,3 % og

100 % efter boosterdosis. OPA-responset for serotype 1 og 5 var lavere end responset for alle af de

andre serotyper. Betydningen af disse observationer for beskyttelseseffekten er ikke kendt. Responset

for serotype 7F var i samme størrelsesorden som for de syv serotyper, som er fælles for de to vacciner.

Det er også vist, at Synflorix inducerer et immunrespons mod den krydsreaktive serotype 19A, idet

48,8 % (95 % CI: 42,9;54,7) af de vaccinerede opnåede en OPA-titer

8 en måned efter en

boosterdosis.

Administrationen af en fjerde dosis (boosterdosis) i andet leveår fremkaldte et anamnestisk

antistofrespons målt vha. ELISA og OPA for vaccineserotyperne og den krydsreaktive serotype 19A,

hvilket viser induktion af immunologisk hukommelse efter det primære vaccinationsprogram med 3

doser.

Yderligere immunogenicitetsdata

Spædbørn i alderen fra 6 uger til 6 måneder:

Primært vaccinationsprogram med 3 doser

I kliniske studier er Synflorix’ immunogenicitet blevet vurderet efter et primært vaccinationsprogram

med tre doser (6.941 personer) i henhold til forskellige programmer (ved 6-10-14-ugers alderen, ved

2-3-4-, 3-4-5- eller 2-4-6-måneders alderen), og efter en fjerde dosis (boosterdosis) (5.645 personer)

givet mindst 6 måneder efter den sidste dosis i det primære program, og den kan gives fra en alder på

9 måneder og opefter. Generelt sås sammenlignelige vaccineresponser ved de forskellige undersøgte

programmer, dog blev et højere immunrespons fundet ved 2-4-6-måneders-programmet.

Primært vaccinationsprogram med 2 doser

I kliniske studier er Synflorix’ immunogenicitet blevet vurderet efter et primært vaccinationsprogram

med 2 doser (470 personer) i henhold til forskellige programmer (ved 6-14-ugers alderen, ved 2-4-

eller 3-5-måneders alderen), og efter en tredje dosis (boosterdosis) (470 personer) givet mindst 6

måneder efter den sidste dosis i det primære program, og den kan gives fra en alder på 9 måneder og

opefter.

Et klinisk studie har vurderet Synflorix’ immunogenicitet hos personer vaccineret med 2 eller 3 doser,

i fire europæiske lande. Selvom der ikke var signifikant forskel i procentdelen af børn med

antistofkoncentrationer ≥ 0,20 μg/ml (ELISA) mellem de to grupper, var procentdelen lavere for

serotyperne 6B og 23F end for de andre vaccineserotyper (tabel 7 og 8). Der blev fundet en lavere

procentdel af børn med OPA-titer ≥ 8 i 2-dosis-gruppen i forhold til 3-dosis-gruppen for serotyperne

6B, 18C og 23F (henholdsvis 74,4 %, 82,8 %, 86,3 % for 2-dosisprogrammet og 88,9 %, 96,2 %,

97,7 % for 3-dosisprogrammet).

Generelt var persistensen af immunresponset indtil boostervaccinationen ved 11-måndersalderen

lavere i 2-dosis-gruppen. For begge programmer indikerede boosterresponset immunologisk priming

for alle vaccineserotyper (tabel 7 og 8). Efter boostervaccinationen sås en lavere procentdel af børn

med OPA-titer ≥ 8 i 2-dosis-gruppen for serotyperne 5 (87,2 %

versus

97,5 % for 3-dosis-gruppen) og

6B (81,1 %

versus

90,3 %). Alle øvrige responser var sammenlignelige.

Tabel 7: Procentdel af børn, som efter et primært program med 2 doser havde

antistofkoncentrationer ≥ 0,20 µg/ml målt en måned efter hhv. primær- og boosterdosis

Antistof

0,20

g/ml (ELISA)

Efter primærprogram

Efter boosterdosis

95 % CI

95 % CI

Anti-1

97,4

93,4

99,3

99,4

96,5

Anti-4

98,0

94,4

99,6

97,6

Anti-5

96,1

91,6

98,5

97,6

Anti-6B

55,7

47,3

63,8

88,5

82,4

93,0

Anti-7F

96,7

92,5

98,9

97,7

Anti-9V

93,4

88,2

96,8

99,4

96,5

Anti-14

96,1

91,6

98,5

99,4

96,5

Anti-18C

96,1

91,6

98,5

97,7

Anti-19F

92,8

87,4

96,3

96,2

91,8

98,6

Anti-23F

69,3

61,3

76,5

96,1

91,7

98,6

Tabel 8: Procentdel af børn, som efter et primært program med 3 doser havde

antistofkoncentrationer ≥ 0,20 µg/ml målt en måned efter hhv. primær- og boosterdosis

Antistof

0,20

g/ml (ELISA)

Efter primærprogram

Efter boosterdosis

95 % CI

95 % CI

Anti-1

98,7

95,3

99,8

97,5

Anti-4

99,3

96,4

97,5

Anti-5

97,6

97,5

Anti-6B

63,1

54,8

70,8

96,6

92,2

98,9

Anti-7F

99,3

96,4

97,5

Anti-9V

99,3

96,4

97,5

Anti-14

97,6

98,6

95,2

99,8

Anti-18C

99,3

96,4

99,3

96,3

Anti-19F

96,1

91,6

98,5

98,0

94,2

99,6

Anti-23F

77,6

70,2

84,0

95,9

91,3

98,5

For den krydsreaktive serotype 19A blev der observeret sammenlignelige ELISA-antistof-GMC post-

primærvaccination og post-boostervaccination efter vaccinationsprogrammet med 2 doser [0,14 μg/ml

(95 % CI: 0,12; 0,17) og 0,73 μg/ml (95 % CI: 0,58; 0,92)] og efter vaccinationsprogrammet med 3

doser [0,19 μg/ml (95 % CI: 0,16; 0,24) og 0,87 μg/ml (95 % CI: 0,69; 1,11)]. Procentdelen af børn

med OPA-titer ≥ 8 og GMT observeret post-primærvaccination og post-boostervaccination var lavere i

vaccinationsprogrammet med 2 doser end i vaccinationsprogrammet med 3 doser. For begge

programmer indikerede boosterresponset immunologisk priming.

De kliniske konsekvenser af det lavere post-primære og post-booster immunrespons efter

vaccinationsprogram med 2 doser er ikke kendt.

Et klinisk studie udført i Sydafrika vurderede Synflorix’ immunogenicitet efter 3-dosisprogram (6-10-

14 ugers alderen) eller 2-dosisprogram (6-14 ugers alderen) efter primær vaccination, efterfulgt af en

booster dosis ved 9-10 måneders alderen. For vaccinens serotyper var procentdelen af personer der

opnåede tærskelværdier for antistoffer og med OPA titer

8, efter primær vaccination, ens efter 2-

dosisprogrammet sammenlignet med 3-dosisprogrammet, bortset fra en lavere OPA procentdel for

serotype 14. Antistof GMCs og OPA GMT var lavere efter 2-dosisprogram for de fleste af vaccinens

serotyper.

For den krydsreaktive serotype 19A, var der lignende procentdele af personer der opnåede

tærskelværdi for antistof og OPA titer

8, og lignende antistof GMC og OPA GMT blev observeret

efter primær vaccination for begge grupper.

Samlet set var persistensen af immunresponset inden boosterdosis lavere i 2-dosisprogrammet for de

fleste af vaccinens serotyper, sammenlignet med gruppen der blev primær vaccineret med 3-

dosisprogrammet, og det var ens for serotype 19A.

Boosterdosis ved 9-10 måneders alderen

I studiet der blev udført i Sydafrika inducerede en boosterdosis, givet ved 9-10 måneders alderen,

markante stigninger i antistof GMCs og OPA GMTs for hver af vaccinens serotyper og serotype 19A,

ved både gruppen med 2-dosis og 3-dosis-primærvaccinationsprogrammerne, hvilket indikerer

immunologisk priming.

Boosterdosis ved 9-12 måneders alderen versus 15-18 måneders alderen

Et klinisk studie udført i Indien, som vurderede boosterdosis givet ved 9-12 måneders alderen eller ved

15-18 måneders alderen, hos henholdsvis 66 og 71 børn, efter en primær vaccination ved 6, 10 og 14

ugers alderen, viste ikke forskel mellem grupperne i henhold til antistof GMCs. Der blev observeret

højere OPA GMTs for de fleste af vaccinens serotyper og serotype 19A, hos den gruppe der fik en

boosterdosis ved 15-18 måneders alderen. Den kliniske relevans af denne observering er dog ikke

kendt.

Immunologisk hukommelse

Ved opfølgningen af det europæiske studie, som evaluerede 2-dosis og 3-dosis-

primærvaccinationsprogrammerne, blev persistensen af antistoffer ved 36-46 måneders alderen påvist

ved, at mindst 83,7 % af de børn, som var blevet primærvaccineret med 2 doser efterfulgt af en

boosterdosis, forblev seropositive over for serotyperne i vaccinen og den krydsreaktive serotype 19A.

Mindst 96,5 % af de børn, som fik et primært program med 3 doser efterfulgt af en boosterdosis,

forblev seropositive over for vaccineserotyperne, og 86,4 % forblev seropositive over for serotype

19A. Efter administration af en enkelt dosis Synflorix som belastningsdosis i det 4. leveår var

forøgelsen i ELISA-antistof-GMC og OPA-GMT forud for post-vaccination sammenlignelige i 2-

dosis-gruppen og 3-dosis-gruppen. Disse resultater indikerer immunologisk hukommelse hos

vaccinerede børn over for alle vaccineserotyper samt over for den krydsreaktive serotype 19A.

Ikke vaccinerede spædbørn og børn i alderen ≥ 7 måneder:

Immunrespons fremkaldt af Synflorix hos ikke tidligere vaccinerede ældre børn er evalueret i tre

kliniske studier.

I det første kliniske studie blev immunresponset for vaccineserotyper og den krydsreaktive serotype

19A hos børn i alderen 7-11 måneder, 12-23 måneder og 2-5 år evalueret:

Børn i alderen 7-11 måneder modtog 2 primære doser efterfulgt af en boosterdosis i det

andet leveår. Immunresponset efter boosterdosis i denne aldersgruppe var generelt

sammenlignelig med det respons, der blev observeret efter boosterdosis hos spædbørn,

som havde fået primærprogrammet med tre doser, før de var 6 måneder gamle.

Hos børn i alderen 12-23 måneder var immunresponset, som 2 doser fremkaldte,

sammenligneligt med det respons, som 3 doser fremkaldte hos spædbørn i alderen under 6

måneder, undtagen for vaccineserotyperne 18C og 19F samt for serotype 19A, hvis

respons var højere hos børn i 12-23 månedersalderen.

Hos børn i alderen 2-5 år, som fik 1 dosis, var ELISA-antistof-GMC sammenlignelig for 6

vaccineserotyper samt for serotype 19A i forhold til, hvad der blev opnået efter et 3-dosis

vaccinationsprogram hos spædbørn i alderen under 6 måneder, mens de var lavere for 4

vaccineserotyper (serotype 1, 5, 14 og 23F). OPA-GMT var sammenlignelig eller højere

efter en enkelt dosis end efter et 3-dosis primærprogram hos spædbørn i alderen under 6

måneder, bort set fra serotype 5.

I det andet kliniske studie fremkaldte en enkelt dosis, administreret fire måneder efter to

catch-up

doser (givet i alderen 12-20 måneder), en markant stigning i ELISA-GMC og OPA-GMT (ved

sammenligning af responset før og efter den sidste dosis). Dette studie indikerer således, at to

catch-

up

-doser giver tilstrækkelig priming.

Det tredje kliniske studie viste, at administration af to doser med 2 måneders interval, startende ved

36-46-måneders-alderen, resulterede i højere ELISA-antistof-GMC og OPA-GMT, end der blev set en

måned efter et 3-dosis program for hver enkelt vaccineserotype og den krydsreaktive serotype 19A.

Andelen af børn med en ELISA-antistofkoncentration ≥ 0,20 µg/ml eller en OPA-titer ≥ 8 for hver

vaccineserotype var sammenlignelig eller højere i

catch-up

-gruppen end hos de spædbørn, som havde

fået et 3-dosis primærprogram.

Den vedvarende langtidseffekt af antistoffer er ikke undersøgt efter administration af

primærprogrammerne plus boostervaccination af spædbørn eller efter primærvaccination af større børn

med 2 doser.

I et klinisk studie er det påvist, at Synflorix kan administreres sikkert som boosterdosis i det andet

leveår til børn, som har fået 3 primære doser 7-valent Prevenar. Dette studie har vist, at immunre-

sponset mod de syv fælles serotyper var sammenligneligt med det respons, som blev opnået efter en

boosterdosis af 7-valent Prevenar. Børn, som har fået 7-valent Prevenar, har dog ikke fået den primære

beskyttelse mod de ekstra serotyper i Synflorix (1, 5, 7F). Derfor kan niveauet og varigheden af

beskyttelsen efter en enkeltdosis Synflorix mod invasiv pneumokoksygdom og otitis media, der er

forårsaget af disse tre serotyper, ikke forudsiges for børn i denne aldersgruppe.

Immunogenicitetsdata hos præmature spædbørn

Immunogeniciteten af Synflorix hos meget præmature spædbørn (født i 27.-30. svangerskabsuge)

(N = 42), hos præmature spædbørn (født i 31.-36. svangerskabsuge) (N = 82) og spædbørn født ved

terminen (født efter 36. svangerskabsuge) (N = 132) blev vurderet efter et primært

vaccinationsprogram med 3 doser ved 2, 4, 6 måneders alderen. Immunogeniciteten efter fjerde dosis

(boosterdosis) ved 15-18-måneders alderen blev evalueret hos 44 meget præmature spædbørn, hos 69

præmature spædbørn og hos 127 spædbørn født omkring terminen.

En måned efter den primære vaccination (dvs. efter tredje dosis) havde mindst 92,7 % af børnene

opnået ELISA-antistofkoncentration ≥ 0,20 µg/ml og mindst 81,7 % opnåede en OPA-titer ≥ 8 for

hver vaccineserotype, bortset fra serotype 1 (mindst 58,8 % havde en OPA-titer ≥ 8). Sammenlignelige

antistof-GMC og OPA-GMT blev set hos alle spædbørn, bortset fra lavere antistof-GMC for

serotyperne 4, 5, 9V og den krydsreaktive serotype 19A hos meget præmature spædbørn, og for

serotype 9V hos præmature spædbørn, samt en lavere OPA-GMT for serotype 5 hos meget præmature

spædbørn. Den kliniske relevans af disse forskelle er ikke kendt.

En måned efter boosterdosis blev forhøjede ELISA-antistof-GMC og OPA-GMT set for hver

vaccineserotype samt for den krydsreaktive serotype 19A, hvilket indikerer immunologisk

hukommelse. Sammenlignelige antistof-GMC og OPA-GMT blev set hos alle spædbørn, bortset fra

lavere OPA-GMT for serotype 5 hos meget præmature spædbørn. Generelt opnåede mindst 97,6 % af

børnene ELISA-antistofkoncentation ≥ 0,20 µg/ml og mindst 91,9 % opnåede en OPA-titer ≥ 8 for

hver vaccineserotype.

Immunogenicitet hos særlige populationer

Hiv-positive spædbørn (hiv +/+) og hiv-negative spædbørn født af hiv-positive mødre (hiv +/-)

I et klinisk studie udført i Sydafrika blev Synflorix’ immunogenicitet undersøgt ved administration af

et 3-dosis primærvaccinations program (ved 6, 10 og 14-ugers alderen) efterfulgt af en boosterdosis

(ved 9 til 10 måneders alderen) hos 70 hiv-positive spædbørn (hiv+/+), 91 hiv-negative spædbørn født

af hiv-positive mødre (hiv +/-) og 93 hiv-negative spædbørn født af hiv-negative mødre (hiv -/-).

Det var kun hiv +/+ spædbørn med WHO klassifikation fase 1 (asymptomatisk) eller fase 2 (lette

symptomer) der skulle inkluderes.

For de fleste af vaccines serotyper, viste gruppe sammenligninger ikke nogen forskel i

immunresponset efter primær vaccination mellem hiv +/+ og hiv -/- grupperne, eller hiv +/- og hiv -/-

grupperne, bortset fra en tendens til, at et lavere antal personer opnåede OPA titer ≥ 8 og lavere OPA

GMTs i gruppen for hiv +/+. Den kliniske relevans af dette lavere OPA repons efter den primære

vaccination er ikke kendt. For den krydsreaktive serotype 19A, viste resultaterne ikke nogen forskel i

ELISA antistof GMCs og OPA GMTs imellem grupperne.

Boosterdosis med Synflorix hos hiv +/+ og hiv +/- spædbørn inducerede en robust stigning i ELISA

antistof GMCs og OPA GMTs, for hver af vaccinens serotyper og serotype 19A, hvilket indikerer

immunologisk priming. For de fleste af vaccinens serotyper og serotype 19A, viste en gruppe

sammenligning ikke nogen forskel på ELISA antistof GMCs og OPA GMTs efter booster dosis,

mellem grupperne hiv +/+ og hiv -/-, eller for grupperne hiv +/- og hiv -/-.

Resultaterne for protein D viste sammenlignelige immunrespons efter primærvaccination og

boosterdosis mellem grupperne.

Persistensen af immunresponset blev observeret i alderen 24-27 måneder for hver gruppe, dvs. op til

15 måneder efter booster vaccinationen.

Børn med seglcellesygdom

Et klinisk studie udført i Burkina Faso vurderede Synflorix’s immunogenicitet ved administration til

146 børn med SCD (hæmoglobin SS sygdom, hæmoglobin SC sygdom eller med β-thalassæmi)

sammenlignet med 143 børn i den samme alder uden SCD. Blandt de børn med SCD, modtog 48 børn

i alderen < 6 måneder primær vaccination ved 8, 12 og 16 ugers alderen, efterfulgt af en boosterdosis

ved 9-10 måneders alderen, 50 børn i alderen 7-11 måneder og 48 børn i alderen 12-23 måneder

startede

catch-up

vaccination i henhold til deres alder. Synflorix’s immunrespons for hver af vaccines

serotyper og serotype 19A, såvel for protein D, så ikke ud til at være påvirket af SCD.

Børn med dysfunktion af milten

Synflorix’s immunogenicitet og sikkerhed er blevet vurderet hos et begrænset antal tidligere

vaccinerede eller uvaccinerede personer med medført eller erhvervet aspleni, dysfunktion af milten

eller komplementdefekter: 6 personer i alderen 2-5 år og 40 personer i alderen 6-17 år (Synflorix er

indiceret op til en alder på 5 år). Synflorix viste at være immunogen, og der blev ikke observeret nogle

nye sikkerhedsmæssige bekymringer i dette studie.

Immunogenicitet for Synflorix der indeholder konserveringsmidlet 2-phenoxyethanol (2-PE)

Immunogenicitet for Synflorix der indeholder konserveringsmidlet 2-PE (tilsat i flerdosisbeholderen

med 4 doser) er vurderet hos raske spædbørn vaccineret ved 6-, 10- og 18-ugersalderen, og

sammenlignet med spædbørn vaccineret med Synflorix uden tilsat konserveringsmiddel

(160 personer inkluderet i hver gruppe).

Immunresponset blev sammenlignet ved non-inferioritet kriterier i forhold til antistof GMC ratio

(GMC fra gruppen af personer der fik Synflorix uden 2-PE, over GMC fra gruppen af personer der

modtog Synflorix med 2-PE) for hver af de 10 serotyper i vaccinen og for den krydsreaktive serotype

19A.

Der blev påvist non-inferioritet, da den øvre grænse for det 2-sidet 95 % CI af antisof GMC ratioer var

under 2, for hver af de 10 serotyper i vaccinen og for serotype 19A. Desuden var OPA GMTs i samme

intervaller for begge grupper.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Studier med en 11-valent vaccineformulering repræsentativ for Synflorix viste ingen særlige risici for

mennesker ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter enkelte og

gentagne doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

1-dosis og 2-dosis beholder

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

4-dosis beholder

Natriumchlorid

2-phenoxyethanol

Vand til injektionsvæsker

Vedrørende adsorberende stof, se pkt. 2

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

1-dosis og 2-dosis beholder

4 år

4-dosis beholder

3 år

Efter anbrud af flerdosisbeholder:

Hætteglas med 2 doser

Vaccinen skal administreres straks efter anbrud af hætteglasset med 2 doser. Hvis den ikke anvendes

straks, skal vaccinen opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Vaccinen skal kasseres, hvis den ikke er

brugt inden for 6 timer.

Hætteglas med 4 doser

Efter anbrud af hætteglasset med 4 doser, kan vaccinen opbevares i maksimalt 28 dage i køleskab

(2 °C – 8 °C). Vaccinen skal kasseres, hvis den ikke er brugt inden for 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Flerdosisbeholder

Opbevaringsforhold efter anbrud, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte

0,5 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) til 1 dosis med en stempelprop (butylgummi)

med eller uden kanyler. Pakningsstørrelse på 1, 10 eller 50.

Hætteglas

0,5 ml suspension i hætteglas (type I-glas) til 1 dosis med en prop (butylgummi). Pakningsstørrelse på

1, 10 eller 100 hætteglas.

Flerdosisbeholder

1 ml suspension i hætteglas (type I-glas) til 2 doser med en prop (butylgummi). Pakningsstørrelse

på 100.

2 ml suspension i hætteglas (type I-glas) til 4 doser med en prop (butylgummi). Pakningsstørrelse

på 10 eller 100.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Fyldt injektionssprøjte

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant ved opbevaring af den

fyldte injektionssprøjte. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i den fyldte injektionssprøjte

inspiceres visuelt for fremmedlegemer og/eller usædvanligt fysisk udseende. Hvis noget af dette

forekommer, skal vaccinen bortskaffes.

Vaccinen skal have stuetemperatur, før den anvendes.

Vaccinen skal omrystes godt før administration.

Instruktion for administration af vaccinen:

Hold

injektionssprøjten

i den ene hånd

(undgå at holde på injektionsstemplet)

og skru beskyttelseshætten af ved at dreje

den mod uret.

Beskyttelseshætte for

injektionssprøjten

Injektionssprøjte

Injektionsstempel

Kanylen sættes på injektionssprøjten

ved at skrue kanylen med uret, indtil

man har en fornemelse af, at den låser.

Fjern beskyttelseshætten fra kanylen; den

kan af og til være lidt stram.

Hætteglas

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant over ved opbevaring af

hætteglasset. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i hætteglasset inspiceres visuelt for

fremmedlegemer og/eller usædvanligt fysisk udseende. Hvis noget af dette forekommer, skal vaccinen

bortskaffes.

Vaccinen skal have stuetemperatur, før den anvendes.

Vaccinen skal omrystes godt før administration.

Flerdosisbeholder

Der kan forekomme et fint, hvidt bundfald med en klar, farveløs supernatant over ved opbevaring af

hætteglasset. Dette er ikke et tegn på forringelse.

Før administration og både før og efter omrystning skal indholdet i hætteglasset inspiceres visuelt for

fremmedlegemer og/eller usædvanligt fysisk udseende. Hvis noget af dette forekommer, skal vaccinen

bortskaffes.

Vaccinen skal have stuetemperatur, før den anvendes.

Vaccinen skal omrystes godt før administration.

Når en flerdosisbeholder anvendes, skal hver dosis (0,5 ml) udtages med en steril kanyle og

injektionssprøjte; der skal tages forholdsregler for at undgå kontaminering.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Fyldt injektionssprøjte

EU/1/09/508/001

EU/1/09/508/002

Beskyttelseshætte

kanyle

EU/1/09/508/003

EU/1/09/508/004

EU/1/09/508/005

EU/1/09/508/010

Hætteglas

EU/1/09/508/006

EU/1/09/508/007

EU/1/09/508/008

Flerdosisbeholder

Hætteglas med 2 doser

EU/1/09/508/009

Hætteglas med 4 doser

EU/1/09/508/012

EU/1/09/508/013

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 30. marts 2009

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/746787/2017

EMEA/H/C/000973

EPAR – sammendrag for offentligheden

Synflorix

Konjugeret polysakkarid-pneumokokvaccine (adsorberet)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Synflorix. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Synflorix bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Synflorix, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Synflorix, og hvad anvendes det til?

Synflorix er en vaccine, der indeholder dele af bakterien Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae,

også kaldet pneumokok). Synflorix anvendes til at beskytte spædbørn og børn i alderen seks uger til

fem år mod invasiv sygdom, lungebetændelse og akut mellemørebetændelse forårsaget af

S. pneumoniae. Invasiv sygdom optræder, når bakterien spreder sig i kroppen og forårsager alvorlige

infektioner som f.eks. blodforgiftning, meningitis (betændelse i hinderne rundt om hjernen og

rygmarven) og lungebetændelse.

Hvordan anvendes Synflorix?

Synflorix fås som en suspension til injektion. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Vaccinationsprogrammet for Synflorix afhænger af barnets alder og bør være baseret på officielle

anbefalinger.

Spædbørn i alderen 6 uger til 6 måneder skal have et vaccinationsforløb på tre doser med mindst

én måned imellem hver dosis. Den første dosis gives normalt, når barnet er 2 måneder gammelt.

En fjerde dosis (en "booster"-dosis) anbefales mindst seks måneder efter den tredje dosis, helst

når barnet er 12-15 måneder gammelt.

Synflorix

EMA/746787/2017

Side 2/4

Når Synflorix gives inden for et almindeligt immuniseringsprogram for spædbørn (når alle

spædbørn i et område vaccineres omtrent samtidig), kan et vaccinationsforløb på to doser gives

med to måneders mellemrum, fra spædbørnene er 6 uger gamle, efterfulgt af en booster mindst

seks måneder senere. Børn under 6 måneder med tilstande, der gør dem mere modtagelige over

for disse invasive sygdomme, som f.eks. børn, der har hiv (humant immundefektvirus)-infektion,

seglcelleanæmi eller miltproblemer, bør have tre doser efterfulgt af en booster.

Spædbørn, der er født for tidligt (mellem 27. og 36. svangerskabsuge), skal have et

vaccinationsforløb på tre doser med mindst en måned mellem hver dosis. Den første dosis gives,

når barnet er 2 måneder gammelt. Det anbefales, at der gives en booster mindst seks måneder

efter den tredje dosis.

Spædbørn i alderen 7-11 måneder skal have et vaccinationsforløb på to doser med mindst en

måned mellem hver dosis. Det anbefales, at der gives en booster mindst to måneder efter den

anden dosis i løbet af barnets andet leveår.

Børn på mellem 12 måneder og 5 år skal have et vaccinationsforløb på to doser med mindst to

måneder mellem hver dosis.

Vaccinen gives ved indsprøjtning i lårmusklen hos spædbørn eller i skuldermusklen hos mindre børn.

Hvordan virker Synflorix?

Synflorix er en vaccine, der beskytter mod infektioner forårsaget af S. pneumoniae. Vacciner virker

ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare kroppen mod

infektionen. Når en person vaccineres, opfatter immunsystemet bakteriedelene i vaccinen som

"fremmede" og danner antistoffer mod dem. Immunsystemet vil derefter være i stand til hurtigere at

danne antistoffer, når det eksponeres for den samme bakterie igen. Dette er med til at beskytte mod

sygdommen.

Synflorix indeholder små mængder polysakkarider (en type sukker), der udvindes af den "kapsel", som

omgiver bakterien S. pneumoniae. Polysakkariderne er blevet renset og derefter fastgjort (konjugeret)

til en bærer, for at immunsystemet bedre kan genkende dem. Vaccinen bliver desuden bundet til

overfladen (adsorberet) af en aluminiumholdig forbindelse for at forstærke immunresponset.

Synflorix indeholder polysakkarider fra 10 forskellige typer S. pneumoniae (serotype 1, 4, 5, 6B, 7F,

9V, 14, 18C, 19F og 23F). I Europa anslås det, at disse er ansvarlige for mellem 56 og 90 % af alle

tilfælde af invasiv sygdom forårsaget af S. pneumoniae hos børn under 5 år.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Synflorix?

Synflorix blev vurderet i en stor undersøgelse, der omfattede over 30.000 spædbørn under 7 måneder,

som blev vaccineret med enten Synflorix eller en sammenligningsvaccine, der ikke virkede på

S. pneumoniae. Børnene blev fulgt i gennemsnitligt 2 år. Synflorix var effektivt til at beskytte mod

invasive sygdomme: Der blev ikke observeret nogen tilfælde blandt de 10.000 børn, der fik tre doser

Synflorix og en booster. Blandt de 10.000 børn, der fik to doser Synflorix og en booster, var der ét

tilfælde, og blandt de 10.000, der fik sammenligningsvaccinen, var der 12 tilfælde.

Synflorix blev endvidere vurderet i en stor undersøgelse, der omfattede ca. 24.000 børn i alderen 6-

16 uger, hvor der hovedsageligt blev fokuseret på vaccinens evne til at forebygge lungebetændelse

erhvervet uden for hospitalet. Børnene i denne undersøgelse fik enten Synflorix eller en

sammenligningsvaccine, som ikke virkede på S. pneumoniae, og der blev fulgt op på børnene i

gennemsnitligt 30 måneder. Andelen af børn med bakteriel lungebetændelse var 2,3 % (240 ud af

Synflorix

EMA/746787/2017

Side 3/4

over 10.000) blandt de børn, der fik Synflorix, sammenholdt med 3 % (304 ud af over 10.000) blandt

de børn, der fik sammenligningsvaccinen.

En anden undersøgelse så nærmere på, om Synflorix forebygger akut mellemørebetændelse.

Undersøgelsen omfattede næsten 5.000 spædbørn i alderen 3 måneder og sammenlignede en

forsøgsvaccine, der indeholdt de samme polysakkarider som Synflorix, med en anden vaccine, som

ikke virkede på S. pneumoniae (i dette tilfælde en vaccine mod hepatitis A-virus). Der blev fulgt op på

børnene indtil udgangen af deres andet leveår. Forekomsten af den første episode af akut

mellemørebetændelse forårsaget af S. pneumoniae var omtrent halveret hos de børn, der havde fået

forsøgsvaccinen, sammenholdt med de børn, der havde fået sammenligningsvaccinen. Baseret på en

sammenligning af immunresponset på Synflorix og den vaccine, der blev brugt i undersøgelsen,

forventes Synflorix at give tilsvarende beskyttelse mod akut mellemørebetændelse forårsaget af

S. pneumoniae.

Synflorix' evne til at udløse dannelse af antistoffer (immunogenicitet) blev vurderet i en

hovedundersøgelse, der omfattede 1.650 raske spædbørn i alderen 6-12 uger. I undersøgelsen blev

Synflorix' immunogenicitet sammenlignet med immunogeniciteten af en anden vaccine, der er

godkendt i EU til beskyttelse af børn mod S. pneumoniae-infektion, og som indeholder 7 af de

10 polysakkarider i Synflorix. Synflorix var lige så effektivt som sammenligningsvaccinen til at udløse

dannelse af antistoffer mod fem af de polysakkarider, som de to vacciner havde tilfælles (4, 9V, 14,

18C og 19F), men det var mindre effektivt end sammenligningsvaccinen for to af dem (6B og 23F). For

de tre sidste polysakkarider (1, 5 og 7F) var Synflorix effektivt til at udløse dannelse af antistoffer.

Andre undersøgelser havde til formål at vurdere virkningen af boostervaccination og vaccination af

ældre spædbørn og børn. Undersøgelserne viste, at Synflorix medførte en stigning i dannelsen af

antistoffer efter boostervaccinationer. Navnlig blev der gennemført to kliniske undersøgelser af børn i

alderen 2-5 år, hvor man vurderede Synflorix' evne til at danne antistoffer hos denne aldersgruppe

sammenholdt med andre aldersgrupper. Børnene modtog én dosis Synflorix i den første undersøgelse

og to doser i den anden undersøgelse. Responset på Synflorix hos børn i alderen 2-5 år svarede til

responset i den yngre aldersgruppe, med bedre resultater hos børn, der fik to doser. Undersøgelser

hos spædbørn og ældre børn viste, at selvom Synflorix gav et lavere antistofrespons end

sammenligningsvaccinen, levede det op til de foruddefinerede kriterier og blev betragtet som

acceptabelt i denne gruppe.

Hvilke risici er der forbundet med Synflorix?

De hyppigste bivirkninger ved Synflorix (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

smerte, rødme og hævelse på injektionsstedet, feber, sløvhed, irritabilitet og appetitløshed. De fleste

bivirkninger var milde til moderate og var ikke langvarige. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger med Synflorix fremgår af indlægssedlen.

Synflorix må ikke anvendes hos børn med høj feber, men kan anvendes hos børn, der har en mild

infektion som f.eks. en forkølelse. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Synflorix godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur lagde vægt på, at immunsystemets reaktion på Synflorix svarede

til immunsystemets reaktion på an anden vaccine, der allerede er godkendt i EU til beskyttelse af børn

mod S. pneumoniae. Agenturet lagde også vægt på, at Synflorix indeholder yderligere polysakkarider

Synflorix

EMA/746787/2017

Side 4/4

fra de typer S. pneumoniae, der er ansvarlige for sygdom i Europa, og vurderede derfor, at fordelene

ved Synflorix opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Synflorix.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Synflorix?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Synflorix.

Andre oplysninger om Synflorix

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Synflorix den 30. marts 2009.

Den fuldstændige EPAR for Synflorix findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Synflorix, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information