Stelara

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Ustekinumab
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
L04AC05
INN (International Name):
ustekinumab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Psoriasis, Gigt, Psoriasis, Crohns Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Crohns DiseaseStelara er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, der har haft et utilstrækkeligt respons med, tabt svar på, eller var intolerante til enten konventionel behandling eller en TNFa antagonist eller har medicinske kontraindikationer til sådanne behandlinger. Colitis colitisSTELARA er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, der har haft et utilstrækkeligt respons med, tabt svar på, eller var intolerante til enten konventionel behandling eller en biologisk eller medicinsk kontraindikationer til sådanne behandlinger. Plak psoriasisStelara er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, der har undladt at reagere på, eller som har en kontraindikation til, eller er intolerante over for andre systemiske behandlinger, herunder ciclosporin, methotrexat og psoralen ultraviolet-A. Pædiatrisk plak psoriasisStelara er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos bø
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000958
Autorisation dato:
2009-01-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000958

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 130 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ustekinumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der får medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Sådan skal du bruge Stelara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet

celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse

proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at

svække dele af immunsystemet.

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende (inflammatoriske) sygdomme:

Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne

Moderat til svær colitis ulcerosa hos voksne

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns

sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis

ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Du må ikke få Stelara

hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du begynder at få Stelara.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før

behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før behandling. Kontakt

også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose. Lægen

vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du har

risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det.

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær

opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du får Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger under

"Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4.

Kontakt lægen, før du får Stelara:

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.

Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette

kan øge risikoen for kræft.

Hvis du har eller for nylig har haft en infektion, eller hvis du har unormale åbninger i

huden (fistler).

Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på

normal hud.

Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit – såsom et andet

immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV)

lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse

behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der

forbindes med et svækket immunsystem.

Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi – det vides ikke, om

Stelara kan påvirke disse behandlinger.

Hvis du er over 65 år – i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at få Stelara, hvis du ikke er sikker på, om

noget af ovenstående gælder for dig.

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn under 18 år med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke

er undersøgt hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:

Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine

(levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide

kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid,

og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste

behandling med Stelara.

Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid.

Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du

beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara – du må ikke begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Stelara indeholder natrium

Stelara indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natrium-

frit. Inden du får Stelara, blandes det dog med en opløsning, som indeholder natrium. Tal med lægen,

hvis du er på en saltfattig diæt.

3.

Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at diagnosticere og

behandle Crohns sygdom eller colitis ulcerosa.

Efter fortynding vil du få Stelara 130 mg koncentrat til infusionsvæske af din læge gennem et drop i en

blodåre i armen (intravenøs infusion) i løbet af mindst en time. Tal med lægen om, hvornår du skal

have dine injektioner og om den opfølgende kontrol.

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du skal have og i hvor lang tid.

Voksne på 18 år og derover

Lægen vil fastlægge den anbefalede intravenøse dosis til dig ud fra din kropsvægt.

Din kropsvægt

Dosis

≤ 55 kg

260 mg

> 55 kg til ≤ 85 kg

390 mg

> 85 kg

520 mg

Efter den indledende intravenøse dosis skal du have den næste dosis Stelara 90 mg som en

indsprøjtning under huden (subkutan injektion) 8 uger senere og dernæst hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

Ved behandling af Crohns sygdom eller colitis ulcerosa vil du få den første dosis Stelara af lægen som

et drop i en blodåre i armen (intravenøs infusion).

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at få Stelara.

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen, hvis du glemmer eller ikke når aftalen hos lægen, hvor du skal have din dosis.

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at få Stelara, men hvis du stopper behandlingen, kan dine

symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling.

Allergiske reaktioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller

skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn:

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere). Tegnene omfatter:

besvær med at trække vejret eller synke

lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed

hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.

Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse

hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for

eksempel hoste, åndenød og feber.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara

igen.

Infektioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker

nogle af følgende tegn:

Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 brugere).

Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 brugere).

Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 brugere).

Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og nogle infektioner kan blive

alvorlige.

Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste

varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer

svien ved vandladning

diarré.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på

infektioner som brystinfektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige

komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver

ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er

væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem.

Hudafskalning – øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan

være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er

alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Diarré

Kvalme

Opkastning

Træthed

Svimmelhed

Hovedpine

Kløe

Ryg-, muskel- eller ledsmerter

Ondt i halsen

Rødme og smerter på injektionsstedet

Bihulebetændelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Infektion i tænderne

Svampeinfektion i skeden

Depression

Tilstoppet næse

Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet

Følelse af svaghed

Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller

Bells parese), sædvanligvis forbigående.

Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden,

somme tider med feber (pustuløs psoriasis)

Hudafskalning (hudeksfoliation)

Acne

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre

ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en

naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Stelara 130 mg koncentrat til infusionsvæske gives på et hospital eller en klinik, og patienterne

skal ikke opbevare eller håndtere det.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte det mod lys.

Ryst ikke hætteglasset med Stelara. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge lægemidlet.

Brug ikke Stelara

efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende

og pakningsstørrelser").

hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse

(f.eks. frost eller varme).

hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

hvis forseglingen er brudt.

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt fortyndet infusionsvæske eller ikke anvendt medicin, der er

tilbage i hætteglasset, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

Aktivt stof: Ustekinumab. Hvert hætteglas indeholder 130 mg ustekinumab i 26 ml.

Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumethylendiamintetraacetat-dihydrat, L-histidin, L-histidin-

monohydrochlorid-monohydrat, L-methionin, polysorbat 80, saccharose og vand til

injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er et klart, farveløst til lyst gult koncentrat til infusionsvæske. Det udleveres i en karton, der

indeholder 1 dosis i et 30 ml-hætteglas af glas. Hvert hætteglas indeholder 130 mg ustekinumab i

26 ml koncentrat til infusionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 /+39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Sporbarhed:

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Fortyndingsinstruktioner:

Stelara koncentrat til infusionsvæske, skal fortyndes, klargøres og infunderes af sundhedspersonale

under anvendelse af aseptisk teknik.

Beregn dosis og det nødvendige antal Stelara-hætteglas på basis af patientens vægt (se pkt. 3,

tabel 1). Hvert 26 ml hætteglas med Stelara indeholder 130 mg ustekinumab.

Udtag og kassér det volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvæske, opløsning fra

infusionsposen med 250 ml, som svarer til det volumen Stelara der skal anvendes. (kassér 26 ml

natriumchlorid for hvert hætteglas med Stelara, for 2 hætteglas kasseres 52 ml, for 3 hætteglas

kasseres 78 ml, for 4 hætteglas kasseres 104 ml).

Udtag 26 ml Stelara fra hvert hætteglas og føj det til 250 ml-infusionsposen. Det endelige

volumen i infusionsposen skal være 250 ml. Bland forsigtigt.

Inspicér den fortyndede infusionsvæske visuelt inden infusion. Infusionsvæsken må ikke

anvendes, hvis der observeres uigennemsigtige partikler, misfarvning eller fremmedlegemer.

Administrer infusionsvæsken over en periode på mindst en time. Infusionen skal være

gennemført senest otte timer efter fortynding i infusionsposen.

Anvend kun et infusionssæt med et in-line sterilt, pyrogenfrit filter med minimal proteinbinding

(porestørrelse 0,2 mikrometer).

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug, og ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold

til lokale retningslinjer.

Opbevaring

Den fortyndede infusionsvæske kan om nødvendigt opbevares ved stuetemperatur. Infusionen skal

være gennemført senest 8 timer efter fortynding i infusionsposen. Må ikke nedfryses.

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

ustekinumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der tager medicinen. Forældre eller

omsorgspersoner, som skal give Stelara til et barn, skal læse indlægssedlen grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Sådan skal du bruge Stelara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet

celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse

proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at

svække dele af immunsystemet.

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende tilstande:

Plaque-psoriasis hos voksne og børn på 6 år og derover

Psoriasisartrit hos voksne

Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne

Moderat til svær colitis ulcerosa hos voksne

Plaque-psoriasis

Plaque-psoriasis er en hudsygdom, der giver en betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden

og neglene. Stelara mindsker inflammationen og andre tegn på sygdommen.

Stelara bruges til voksne med moderat til svær plaque-psoriasis, der ikke kan bruge ciclosporin,

methotrexat eller lysbehandling, eller i tilfælde, hvor disse behandlinger ikke virker.

Stelara bruges til børn og unge på 6 år og derover med moderat til svær plaque-psoriasis, som ikke

tåler lysbehandling eller andre systemiske behandlinger, eller hvis disse behandlinger ikke virker.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelseslignende tilstand i leddene, der sædvanligvis ledsages af psoriasis.

Hvis du har aktiv psoriasisartrit, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke opnår tilstrækkelig

virkning af disse lægemidler, kan du få Stelara:

for at reduceret symptomerne på sygdommen

for at forbedre din fysiske funktion

for at forhale ledskader.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns

sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis

ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Brug ikke Stelara

hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før hver

behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før hver behandling.

Kontakt også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose.

Lægen vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du

har risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det.

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær

opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du bruger Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger

under "Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4.

Kontakt lægen, før du bruger Stelara:

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.

Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette

kan øge risikoen for kræft.

Hvis du har eller for nylig har haft en infektion.

Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på

normal hud.

Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit – såsom et andet

immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV)

lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse

behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der

forbindes med et svækket immunsystem.

Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi – det vides ikke, om

Stelara kan påvirke disse behandlinger.

Hvis du er over 65 år – i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara, hvis du ikke er sikker på,

om noget af ovenstående gælder for dig.

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn med psoriasis under 6 år, og til børn under 18 år med

psoriasisartrit, Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:

Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine

(levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide

kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid,

og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste

behandling med Stelara.

Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid.

Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du

beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara – du må ikke begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at behandle de

sygdomme, som Stelara er beregnet til.

Brug altid Stelara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Tal med lægen om,

hvornår du skal have dine injektioner og opfølgende kontrol.

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du har brug for og i hvor lang tid.

Voksne på 18 år og derover

Psoriasis og/eller psoriasisartrit

Den anbefalede startdosis er 45 mg Stelara. Patienter, som vejer mere end 100 kilogram (kg),

kan starte med en dosis på 90 mg i stedet for 45 mg.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og dernæst hver 12. uge. De

efterfølgende doser er sædvanligvis de samme som startdosen.

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa

Du vil få den første dosis på ca. 6 mg/kg Stelara af din læge gennem et drop i en blodåre i

armen (intravenøs infusion). Efter den indledende dosis skal du have den næste dosis på 90 mg

Stelara som en injektion under huden (subkutant) 8 uger senere og derefter hver 12. uge.

Efter den første injektion under huden vil visse patienter muligvis få 90 mg Stelara hver 8. uge.

Din læge beslutter, hvornår du skal have din næste dosis.

Børn og unge på 6 år og derover

Psoriasis

Lægen vil fastlægge den rigtige dosis til dig, herunder den mængde (det volumen) af Stelara,

der skal injiceres for at give den rigtige dosis. Den rigtige dosis til dig afhænger af din

kropsvægt på det tidspunkt, hvor den enkelte dosis gives.

Hvis du vejer under 60 kg, er den anbefalede dosis 0,75 mg Stelara pr. kg kropsvægt.

Hvis du vejer mellem 60 kg og 100 kg, er den anbefalede dosis 45 mg Stelara.

Hvis du vejer over 100 kg, er den anbefalede dosis 90 mg Stelara.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og derefter hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

Stelara gives som indsprøjtning (injektion) under huden (subkutant). I begyndelsen af

behandlingen kan Stelara indsprøjtes (injiceres) af en læge eller sygeplejerske.

Du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer Stelara. I så fald vil du få undervisning i,

hvordan du skal gøre dette.

Nærmere instruktioner i at give Stelara finder du under "Vejledning i injektion" sidst i denne

indlægsseddel.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Hvis du har brugt for meget Stelara

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt eller fået for meget Stelara. Tag

æsken med, selv hvis den er tom.

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du glemmer en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at bruge Stelara. Hvis du stopper behandlingen, kan dine

symptomer dog komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling.

Allergiske reaktioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller

skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn:

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere). Tegnene omfatter:

besvær med at trække vejret eller synke

lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed

hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.

Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse

hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for

eksempel hoste, åndenød og feber.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara

igen.

Infektioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker

nogle af følgende tegn:

Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 brugere)

Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 brugere)

Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 brugere).

Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og nogle infektioner kan blive

alvorlige.

Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste

varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer

svien ved vandladning

diarré.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på

infektioner som brystinfektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige

komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver

ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er

væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem.

Hudafskalning – øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan

være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er

alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Diarré

Kvalme

Opkastning

Træthed

Svimmelhed

Hovedpine

Kløe

Ryg-, muskel- eller ledsmerter

Ondt i halsen

Rødme og smerter på injektionsstedet

Bihulebetændelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Infektion i tænderne

Svampeinfektion i skeden

Depression

Tilstoppet næse

Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet

Følelse af svaghed

Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller

Bells parese), sædvanligvis forbigående.

Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden,

somme tider med feber (pustuløs psoriasis)

Hudafskalning (hudeksfoliation)

Acne

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre

ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en

naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte det mod lys.

Ryst ikke hætteglasset med Stelara. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge lægemidlet.

Brug ikke Stelara

efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende

og pakningsstørrelser").

hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse

(f.eks. frost eller varme).

hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

hvis forseglingen er brudt.

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt ikke anvendt medicin, der er tilbage i hætteglasset og

sprøjten, skal bortskaffes. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

Aktivt stof: Ustekinumab. Hvert hætteglas indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat, polysorbat 80,

saccharose og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er en klar til let opaliserende (med perlemorsskær), farveløs til lys gul injektionsvæske.

Opløsningen kan indeholde enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Den udleveres i en

karton, der indeholder 1 dosis i et 2 ml-hætteglas af glas. Hvert hætteglas indeholder 45 mg

ustekinumab i 0,5 ml injektionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 /+39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Vejledning i injektion

Når behandlingen påbegyndes, vil din læge eller sygeplejerske hjælpe dig med den første injektion

(indsprøjtning). Men du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer (indsprøjter) Stelara. Hvis dette

er tilfældet, vil du få undervisning i, hvordan du injicerer Stelara. Tal med din læge, hvis du har

spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Bland ikke Stelara med andre væsker til injektion

Ryst ikke hætteglas med Stelara. Voldsom rysten kan ødelægge medicinen. Brug ikke

medicinen, hvis den er blevet rystet voldsomt.

1. Kontroller antallet af hætteglas, og forbered injektionen:

Tag hætteglasset/hætteglassene ud af køleskabet. Lad hætteglasset stå i ca. ½ time. Derved får væsken

en passende temperatur til injektionen (stuetemperatur).

Kontroller hætteglasset/ hætteglassene, så du er sikker på,

at antallet af hætteglas og styrken er korrekt

Hvis din dosis er 45 mg eller mindre, får du et hætteglas med 45 mg Stelara.

Hvis din dosis er 90 mg, får du to hætteglas med 45 mg Stelara, og du skal give dig selv

to injektioner. Vælg to forskellige steder til disse injektioner (for eksempel en injektion i

det højre lår og den anden injektion i det venstre lår) og tag de to injektioner lige efter

hinanden. Brug en ny nål og en ny sprøjte til hver injektion.

at det er den rigtige medicin

at den ikke har overskredet udløbsdatoen

at hætteglasset ikke er beskadiget, og at forseglingen ikke er brudt

at opløsningen i hætteglasset er klar til svagt opaliserende (har et perlemorsagtigt skær), og at

den er farveløs til svagt gul

at opløsningen ikke er misfarvet eller uklar og at den ikke indeholder fremmede partikler

at opløsningen ikke er frossen.

Børn, der vejer under 60 kg, skal have en dosis under 45 mg. Sørg for at vide, hvor stor en mængde

(hvor stort et volumen) der skal fjernes fra hætteglasset, og hvilken type sprøjte der skal bruges til

dosering. Hvis du ikke kender det nødvendige volumen eller ved, hvilken sprøjte der skal bruges, skal

du kontakte lægen for at få yderligere anvisninger.

Find alt det frem, som du har brug for, og læg det ud på en ren overflade. Det omfatter en sprøjte, en

nål og desinficerende servietter, en vattot eller et stykke gaze og en affaldsbeholder til skarpe

genstande (se figur 1).

Figur 1

2. Vælg og forbered injektionsstedet:

Vælg et injektionssted (se figur 2).

Stelara gives som injektion under huden (subkutant).

Gode steder til injektionen er øverste del af låret eller omkring maven (abdomen) mindst 5 cm

fra navlen.

Hvis det er muligt, skal du undgå at bruge hudområder med tegn på psoriasis.

Hvis der er en, der vil hjælpe med at give dig injektionen, kan han eller hun også vælge

overarmene som injektionssted.

Figur 2

Forbered injektionsstedet

Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.

Tør injektionsstedet af med en desinficerende serviet.

Rør ikke dette område igen, før du har givet injektionen.

3. Forbered dosis:

Tag hætten af hætteglasset (se figur 3)

Figur 3

Fjern ikke proppen.

Rengør proppen med en desinficerende serviet.

Sæt hætteglasset på en plan overflade.

Tag sprøjten op og fjern nålehætten.

Rør ikke ved nålen, og lad ikke nålen røre ved noget.

Tryk nålen gennem gummiproppen.

Vend hætteglasset og sprøjten på hovedet.

Træk i sprøjtestemplet for at fylde sprøjten med den mængde væske, der er foreskrevet af din

læge.

Det er vigtigt, at nålen hele tiden befinder sig i væsken. Det forhindrer dannelsen af luftbobler i

sprøjten (se figur 4).

Figur 4

Fjern nålen fra hætteglasset.

Hold sprøjten sådan, at nålen peger opad, for at se, om der er luftbobler i sprøjten.

Hvis der er luftbobler, skal du banke forsigtigt på siden af sprøjten, indtil luftboblerne befinder

sig øverst i sprøjten (se figur 5).

Figur 5

Tryk så stemplet ind, indtil al luften (men ikke noget af væsken) er fjernet.

Læg ikke sprøjten ned, og lad ikke nålen røre noget.

4. Injicer dosis:

Klem forsigtigt den rengjorte hud mellem tommel- og pegefinger. Du skal ikke presse hårdt.

Stik nålen ind i det sammenklemte hudområde.

Tryk stemplet så langt ind som muligt med tommelfingeren for at injicere al væsken. Tryk det

ind med en langsom og jævn bevægelse, og sørg for at holde hudfolden let klemt sammen.

Når stemplet er trykket så langt ind, som det kan komme, skal du tage nålen ud og slippe

hudfolden.

5. Efter injektionen:

Tryk en desinficerende serviet på injektionsstedet i et par sekunder efter injektionen.

Der kan være en lille smule blod eller væske på injektionsstedet. Det er normalt.

Du kan presse en vattot eller et stykke gaze på injektionsstedet og holde det der i 10 sekunder.

Gnid ikke huden på injektionsstedet. Du kan dække injektionsstedet med et lille plaster, hvis det

er nødvendigt.

6. Bortskaffelse

Brugte sprøjter og nåle skal anbringes i en punktérfri beholder beregnet til skarpe ting. Genbrug

aldrig nåle og sprøjter for din sikkerheds og dit helbreds skyld og af hensyn til andres sikkerhed.

Beholderen med brugte nåle og sprøjter bortskaffes i henhold til lokale myndighedskrav.

Tomme hætteglas, desinficerende servietter og andre artikler kan bortskaffes gennem

dagrenovationen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

ustekinumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der tager medicinen. Forældre eller

omsorgspersoner, som skal give Stelara til et barn, skal læse indlægssedlen grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Sådan skal du bruge Stelara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet

celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse

proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at

svække dele af immunsystemet.

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende tilstande:

Plaque-psoriasis hos voksne og børn på 6 år og derover

Psoriasisartrit hos voksne

Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne

Moderat til svær colitis ulcerosa hos voksne

Plaque-psoriasis

Plaque-psoriasis er en hudsygdom, der giver en betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden

og neglene. Stelara mindsker inflammationen og andre tegn på sygdommen.

Stelara bruges til voksne med moderat til svær plaque-psoriasis, der ikke kan bruge ciclosporin,

methotrexat eller lysbehandling, eller i tilfælde, hvor disse behandlinger ikke virker.

Stelara bruges til børn og unge på 6 år og derover med moderat til svær plaque-psoriasis, som ikke

tåler lysbehandling eller andre systemiske behandlinger, eller hvis disse behandlinger ikke virker.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelseslignende tilstand i leddene, der sædvanligvis ledsages af psoriasis.

Hvis du har aktiv psoriasisartrit, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke opnår tilstrækkelig

virkning af disse lægemidler, kan du få Stelara:

for at reduceret symptomerne på sygdommen

for at forbedre din fysiske funktion

for at forhale ledskader.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns

sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis

ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Brug ikke Stelara:

hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før hver

behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før hver behandling.

Kontakt også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose.

Lægen vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du

har risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det.

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær

opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du bruger Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger

under " Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4.

Kontakt lægen, før du bruger Stelara:

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.

Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette

kan øge risikoen for kræft.

Hvis du har eller for nylig har haft en infektion.

Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på

normal hud.

Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit – såsom et andet

immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV)

lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse

behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der

forbindes med et svækket immunsystem.

Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi – det vides ikke, om

Stelara kan påvirke disse behandlinger.

Hvis du er over 65 år – i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara, hvis du ikke er sikker på,

om noget af ovenstående gælder for dig.

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn under 6 år med psoriasis eller børn under 18 år med psoriasisartrit,

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:

Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine

(levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide

kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid,

og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste

behandling med Stelara.

Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid.

Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du

beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara – du må ikke begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at behandle de

sygdomme som Stelara er beregnet til.

Brug altid Stelara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Tal med lægen om,

hvornår du skal have dine injektioner og opfølgende kontrol.

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du har brug for og i hvor lang tid.

Voksne på 18 år og derover

Psoriasis og/eller psoriasisartrit

Den anbefalede startdosis er 45 mg Stelara. Patienter, som vejer mere end 100 kilogram (kg),

kan starte med en dosis på 90 mg i stedet for 45 mg.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og dernæst hver 12. uge. De

efterfølgende doser er sædvanligvis de samme som startdosen.

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa

Under behandlingen gives den første dosis på ca. 6 mg/kg Stelara af din læge gennem et drop i

en blodåre i armen (intravenøs infusion). Efter den indledende dosis få du den næste dosis på

90 mg Stelara efter 8 uger og derefter hver 12. uge som en injektion under huden ('subkutant’).

Efter den første injektion under huden vil visse patienter muligvis få 90 mg Stelara hver 8. uge.

Din læge beslutter, hvornår du skal have din næste dosis.

Børn og unge på 6 år og derover

Psoriasis

Lægen vil fastlægge den rigtige dosis til dig, herunder den mængde (det volumen) af Stelara,

der skal injiceres for at give den rigtige dosis. Den rigtige dosis til dig afhænger af din

kropsvægt på det tidspunkt, hvor den enkelte dosis gives.

Der findes et 45 mg hætteglas, hvis du har behov for mindre end den fulde dosis på 45 mg.

Hvis du vejer under 60 kg, er den anbefalede dosis 0,75 mg Stelara pr. kg kropsvægt.

Hvis du vejer mellem 60 kg og 100 kg, er den anbefalede dosis 45 mg Stelara.

Hvis du vejer over 100 kg, er den anbefalede dosis 90 mg Stelara.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og derefter hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

Stelara gives som indsprøjtning (injektion) under huden (subkutant). I begyndelsen af

behandlingen kan Stelara indsprøjtes (injiceres) af en læge eller sygeplejerske.

Du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer Stelara. I så fald vil du få undervisning i,

hvordan du skal gøre dette.

Nærmere instruktioner i at give Stelara finder du under "Vejledning i injektion" sidst i denne

indlægsseddel.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Hvis du har brugt for meget Stelara

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt eller fået for meget Stelara. Tag

æsken med, selv hvis den er tom.

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du glemmer en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at bruge Stelara. Hvis du stopper behandlingen, kan dine

symptomer dog komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling.

Allergiske reaktioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller

skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere). Tegnene omfatter:

besvær med at trække vejret eller synke

lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed

hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.

Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse

hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for

eksempel hoste, åndenød og feber.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara

igen.

Infektioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker

nogle af følgende tegn.

Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 brugere).

Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 brugere)

Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 brugere).

Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og nogle infektioner kan blive

alvorlige.

Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste

varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer

svien ved vandladning

diarré.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på

infektioner som brystinfektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige

komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver

ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er

væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem.

Hudafskalning – øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan

være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er

alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Diarré

Kvalme

Opkastning

Træthed

Svimmelhed

Hovedpine

Kløe

Ryg-, muskel- eller ledsmerter

Ondt i halsen

Rødme og smerter på injektionsstedet

Bihulebetændelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Infektion i tænderne

Svampeinfektioner i skeden

Depression

Tilstoppet næse

Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet

Følelse af svaghed

Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller

Bells parese), sædvanligvis forbigående.

Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden,

somme tider med feber (pustuløs psoriasis)

Hudafskalning (hudeksfoliation)

Acne

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre

ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en

naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte det mod lys.

Ryst ikke hætteglassene med Stelara. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge lægemidlet.

Brug ikke Stelara

efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende

og pakningsstørrelser").

hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse

(f.eks. frost eller varme).

hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

hvis forseglingen er brudt.

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt ikke anvendt medicin, der er tilbage i hætteglasset og

sprøjten, skal bortskaffes. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

Aktivt stof: Ustekinumab. Hvert hætteglas indeholder 90 mg ustekinumab i 1 ml.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat, polysorbat 80,

saccharose og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er en klar til let opaliserende (med perlemorsskær), farveløs til lys gul injektionsvæske.

Opløsningen kan indeholde enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Den udleveres i en

karton, der indeholder 1 dosis i et 2 ml-hætteglas af glas. Hvert hætteglas indeholder 90 mg

ustekinumab i 1 ml injektionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Vejledning i injektion

Når behandlingen påbegyndes, vil din læge eller sygeplejerske hjælpe dig med den første injektion

(indsprøjtning). Men du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer (indsprøjter) Stelara. Hvis dette

er tilfældet, vil du få undervisning i, hvordan du injicerer Stelara. Tal med din læge, hvis du har

spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Bland ikke Stelara med andre væsker til injektion

Ryst ikke hætteglas med Stelara. Voldsom rysten kan ødelægge medicinen. Brug ikke

medicinen, hvis den er blevet rystet voldsomt.

1. Kontrollér antallet af hætteglas, og forbered injektionen:

Tag hætteglasset/hætteglassene ud af køleskabet. Lad hætteglasset stå i ca. ½ time. Derved får væsken

en passende temperatur til injektionen (stuetemperatur).

Kontroller hætteglasset/ hætteglassene, så du er sikker på

at antallet af hætteglas og styrken er korrekt

Hvis din dosis er 90 mg, får du et hætteglas med 90 mg Stelara.

at det er den rigtige medicin

at den ikke har overskredet udløbsdatoen

at hætteglasset ikke er beskadiget, og at forseglingen ikke er brudt

at opløsningen i hætteglasset er klar til svagt opaliserende (har et perlemorsagtigt skær) og at

den er farveløs til svagt gul

at opløsningen ikke er misfarvet eller uklar, og at den ikke indeholder fremmede partikler

at opløsningen ikke er frossen

Find alt det frem, som du har brug for, og læg det ud på en ren overflade. Det omfatter en sprøjte, en

nål og desinficerende servietter, en vattot eller et stykke gaze og en affaldsbeholder til skarpe

genstande (se figur 1).

Figur 1

2. Vælg og forbered injektionsstedet:

Vælg et injektionssted (se figur 2).

Stelara gives som injektion under huden (subkutant).

Gode steder til injektionen er øverste del af låret eller omkring maven (abdomen) mindst 5 cm

fra navlen.

Hvis det er muligt, skal du undgå at bruge hudområder med tegn på psoriasis.

Hvis der er en, der vil hjælpe med at give dig injektionen, kan han eller hun også vælge

overarmene som injektionssted.

Figur 2

Forbered injektionsstedet

Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.

Tør injektionsstedet af med en desinficerende serviet.

Rør ikke dette område igen, før du har givet injektionen.

3. Forbered dosis:

Tag hætten af hætteglasset (se figur 3)

Figur 3

Fjern ikke proppen.

Rengør proppen med en desinficerende serviet.

Sæt hætteglasset på en plan overflade.

Tag sprøjten op og fjern nålehætten.

Rør ikke ved nålen, og lad ikke nålen røre ved noget.

Tryk nålen gennem gummiproppen.

Vend hætteglasset og sprøjten på hovedet.

Træk i sprøjtestemplet for at fylde sprøjten med den mængde væske, som er foreskrevet af din

læge.

Det er vigtigt, at nålen hele tiden befinder sig i væsken. Det forhindrer dannelsen af luftbobler i

sprøjten (se figur 4).

Figur 4

Fjern nålen fra hætteglasset.

Hold sprøjten, sådan at nålen peger opad, for at se, om der er luftbobler i sprøjten.

Hvis der er luftbobler, skal du banke forsigtigt på siden af sprøjten, indtil luftboblerne befinder

sig øverst i sprøjten (se figur 5).

Figur 5

Tryk så stemplet ind, indtil al luften (men ikke noget af væsken) er fjernet.

Læg ikke sprøjten ned, og lad ikke nålen røre noget.

4. Injicer dosis:

Klem forsigtigt den rengjorte hud mellem tommel- og pegefinger. Du skal ikke presse hårdt.

Stik nålen ind i det sammenklemte hudområde.

Tryk stemplet så langt ind som muligt med tommelfingeren for at injicere al væsken. Tryk det

ind med en langsom og jævn bevægelse, og sørg for at holde hudfolden let klemt sammen.

Når stemplet er trykket så langt ind, som det kan komme, skal du tage nålen ud og slippe

hudfolden.

5. Efter injektionen:

Tryk en desinficerende serviet på injektionsstedet i et par sekunder efter injektionen.

Der kan være en lille smule blod eller væske på injektionsstedet. Det er normalt.

Du kan presse en vattot eller et stykke gaze på injektionsstedet og holde det der i 10 sekunder.

Gnid ikke huden på injektionsstedet. Du kan dække injektionsstedet med et lille plaster, hvis det

er nødvendigt.

6. Bortskaffelse:

Brugte sprøjter og nåle skal anbringes i en punktérfri beholder beregnet til skarpe ting. Genbrug

aldrig nåle og sprøjter for din sikkerheds og dit helbreds skyld og af hensyn til andres sikkerhed.

Beholderen med brugte nåle og sprøjter bortskaffes i henhold til lokale myndighedskrav.

Tomme hætteglas, desinficerende servietter og andre artikler kan bortskaffes gennem

dagrenovationen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ustekinumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der tager medicinen. Forældre eller

omsorgspersoner, som skal give Stelara til et barn, skal læse indlægssedlen grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Sådan skal du bruge Stelara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet

celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse

proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at

svække dele af immunsystemet.

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende tilstande:

Plaque-psoriasis hos voksne og børn på 6 år og derover

Psoriasisartrit hos voksne

Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne

Moderat til svær colitis ulcerosa hos voksne

Plaque-psoriasis

Plaque-psoriasis er en hudsygdom, der giver en betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden

og neglene. Stelara mindsker inflammationen og andre tegn på sygdommen.

Stelara bruges til voksne med moderat til svær plaque-psoriasis, der ikke kan bruge ciclosporin,

methotrexat eller lysbehandling, eller i tilfælde, hvor disse behandlinger ikke virker.

Stelara bruges til børn og unge på 6 år og derover med moderat til svær plaque-psoriasis, som ikke

tåler lysbehandling eller andre systemiske behandlinger, eller hvis disse behandlinger ikke virker.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelseslignende tilstand i leddene, der sædvanligvis ledsages af psoriasis.

Hvis du har aktiv psoriasisartrit, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke opnår tilstrækkelig

virkning af disse lægemidler, kan du få Stelara:

for at reduceret symptomerne på sygdommen

for at forbedre din fysiske funktion

for at forhale ledskader.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns

sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis

ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Brug ikke Stelara

hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før hver

behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før hver behandling.

Kontakt også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose.

Lægen vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du

har risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det.

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær

opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du bruger Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger

under " Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4.

Kontakt lægen, før du bruger Stelara:

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.

Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette

kan øge risikoen for kræft.

Hvis du har eller for nylig har haft en infektion.

Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på

normal hud.

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for latex eller Stelara injektion –

lægemidlets beholder indeholder latex, som kan give alvorlige allergiske reaktioner hos

personer, der er overfølsomme over for denne gummi. Se symptomerne på en allergisk reaktion

i afsnit 4 under ‘Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger’.

Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit – såsom et andet

immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV)

lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse

behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der

forbindes med et svækket immunsystem.

Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi – det vides ikke, om

Stelara kan påvirke disse behandlinger.

Hvis du er over 65 år – i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara, hvis du ikke er sikker på,

om noget af ovenstående gælder for dig.

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn under 6 år med psoriasis eller børn under 18 år med psoriasisartrit,

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:

Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine

(levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide

kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid,

og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste

behandling med Stelara.

Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid.

Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du

beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara – du må ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at behandle de

sygdomme som Stelara er beregnet til.

Brug altid Stelara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Tal med lægen om,

hvornår du skal have dine injektioner og opfølgende kontrol.

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du har brug for og i hvor lang tid.

Voksne på 18 år og derover

Psoriasis og/eller psoriasisartrit

Den anbefalede startdosis er 45 mg Stelara. Patienter, som vejer mere end 100 kilogram (kg),

kan starte på en dosis på 90 mg i stedet for 45 mg.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og dernæst hver 12. uge. De

efterfølgende doser er sædvanligvis de samme som startdosen.

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa

Under behandlingen gives den første dosis på ca. 6 mg/kg Stelara af din læge gennem et drop i

en blodåre i armen (intravenøs infusion). Efter den indledende dosis få du den næste dosis på

90 mg Stelara efter 8 uger og derefter hver 12. uge som en injektion under huden ('subkutant’).

Efter den første injektion under huden vil visse patienter muligvis få 90 mg Stelara hver 8. uge.

Din læge beslutter, hvornår du skal have din næste dosis.

Børn og unge på 6 år og derover

Psoriasis

Lægen vil fastlægge den rigtige dosis til dig, herunder den mængde (det volumen) af Stelara,

der skal injiceres for at give den rigtige dosis. Den rigtige dosis til dig afhænger af din

kropsvægt på det tidspunkt, hvor den enkelte dosis gives.

Der findes et 45 mg hætteglas, hvis du har behov for mindre end den fulde dosis på 45 mg.

Hvis du vejer under 60 kg, er den anbefalede dosis 0,75 mg Stelara pr. kg kropsvægt.

Hvis du vejer mellem 60 kg og 100 kg, er den anbefalede dosis 45 mg Stelara.

Hvis du vejer over 100 kg, er den anbefalede dosis 90 mg Stelara.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og derefter hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

Stelara gives som indsprøjtning (injektion) under huden (subkutant). I begyndelsen af

behandlingen kan Stelara indsprøjtes (injiceres) af en læge eller sygeplejerske.

Du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer Stelara. I så fald vil du få undervisning i,

hvordan du skal gøre dette.

Nærmere instruktioner i at give Stelara finder du under "Vejledning i injektion" sidst i denne

indlægsseddel.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Hvis du har brugt for meget Stelara

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt eller fået for meget Stelara. Tag

æsken med, selv hvis den er tom.

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du glemmer en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at bruge Stelara. Hvis du stopper behandlingen, kan dine

symptomer dog komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling.

Allergiske reaktioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller

skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere). Tegnene omfatter:

besvær med at trække vejret eller synke

lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed

hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.

Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse

hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for

eksempel hoste, åndenød og feber.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara

igen.

Infektioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker

nogle af følgende tegn.

Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 brugere).

Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 brugere)

Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 brugere).

Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og nogle infektioner kan blive

alvorlige.

Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste

varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer

svien ved vandladning

diarré.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på

infektioner som brystinfektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige

komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver

ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er

væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem.

Hudafskalning – øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan

være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er

alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Diarré

Kvalme

Opkastning

Træthed

Svimmelhed

Hovedpine

Kløe

Ryg-, muskel- eller ledsmerter

Ondt i halsen

Rødme og smerter på injektionsstedet

Bihulebetændelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Infektion i tænderne

Svampeinfektion i skeden

Depression

Tilstoppet næse

Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet

Følelse af svaghed

Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller

Bells parese), sædvanligvis forbigående.

Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden,

somme tider med feber (pustuløs psoriasis)

Hudafskalning (hudeksfoliation)

Acne

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre

ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en

naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte det mod lys.

Hvis det er nødvendigt, kan den enkelte fyldte Stelara-injektionssprøjte også opbevares ved

stuetemperatur op til 30 °C i en enkelt periode på maksimalt 30 dage i den oprindelige karton

for at beskytte mod lys. Anfør den dato, hvor den fyldte sprøjte tages ud af køleskabet første

gang, og den dato, hvor den skal kasseres, i felterne på den ydre karton. Datoen, hvor sprøjten

skal kasseres, må ikke være senere end den oprindelige udløbsdato, der er trykt på kartonen. Når

en sprøjte har været opbevaret ved stuetemperatur (op til 30 °C), må den ikke anbringes i

køleskabet igen. Kasser sprøjten, hvis den ikke bruges inden for 30 dage ved opbevaring ved

stuetemperatur, eller hvis den oprindelige udløbsdato er nået, afhængigt af hvilken dato, der

kommer først.

Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge

lægemidlet.

Brug ikke Stelara

efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende

og pakningsstørrelser").

hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse

(f.eks. frost eller varme).

hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt ikke anvendt medicin, der er tilbage i sprøjten, skal

bortskaffes. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

Aktivt stof: Ustekinumab. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat, polysorbat 80,

saccharose og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er en klar til let opaliserende (med perlemorsskær), farveløs til lys gul injektionsvæske.

Opløsningen kan indeholde enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Den udleveres i en

karton, der indeholder 1 dosis i en 1 ml fyldt injektionssprøjte af glas. Hver fyldt injektionssprøjte

indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml injektionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Vejledning i injektion

Når behandlingen påbegyndes, vil din læge eller sygeplejerske hjælpe dig med den første injektion

(indsprøjtning). Men du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer (indsprøjter) Stelara. Hvis dette

er tilfældet, vil du få undervisning i, hvordan du injicerer Stelara. Tal med din læge, hvis du har

spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Bland ikke Stelara med andre væsker til injektion

Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Voldsom rysten kan ødelægge medicinen. Brug

ikke medicinen, hvis den er blevet rystet voldsomt.

Figur 1 viser, hvordan den fyldte injektionssprøjte ser ud.

Figur 1

1. Kontrollér antallet af fyldte injektionssprøjter og forbered udstyret:

Forberedelse til anvendelse af den fyldte injektionssprøjte

Tag de(n) fyldte injektionssprøjte(r) ud af køleskabet. Lad den fyldte injektionssprøjte stå uden

for kartonen i ca. en halv time. Derved får væsken en passende temperatur til injektion

(stuetemperatur). Fjern ikke sprøjtens nålebeskyttelseshætte, mens væsken får lov til at få

stuetemperatur.

Hold om kappen på den fyldte injektionssprøjte med den beskyttede nål opad.

Hold ikke om stempelhovedet, stemplet, nålebeskyttelsesafskærmningen eller

nålebeskyttelseshætten.

Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.

Fjern ikke nålebeskyttelseshætten fra den fyldte injektionssprøjte, før du bliver instrueret om

det.

Rør ikke nålebeskyttelsesaktiveringstappene (som er markeret med * på figur 1) for at undgå for

tidlig tildækning af nålen med nålebeskyttelsesafskærmningen.

Kontrollér de(n) fyldte injektionssprøjte(r) for at sikre

at antallet af fyldte injektionssprøjter og styrken er korrekt.

Hvis din dosis er 45 mg, skal du have én 45 mg fyldt Stelara-injektionssprøjte.

Hvis din dosis er 90 mg, skal du have to 45 mg fyldte Stelara-injektionssprøjter, og du

skal give dig selv to injektioner. Vælg to forskellige steder for disse injektioner (f.eks. en

injektion i det højre lår og den anden injektion i det venstre lår), og foretag injektionerne

lige efter hinanden.

at det er den rigtige medicin

at udløbsdatoen ikke er overskredet

at den fyldte injektionssprøjte ikke er beskadiget

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte er klar til svagt opaliserende (har et perlemorsagtigt

skær), og at den er farveløs til svagt gul

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er misfarvet eller uklar, og at den ikke

indeholder fremmede partikler

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er frosset.

Find alt det frem, som du har brug for, og læg det ud på en ren overflade. Det omfatter desinficerende

servietter, en vattot eller et stykke gaze og en affaldsbeholder til skarpe genstande.

2. Vælg og forbered injektionsstedet:

Vælg et injektionssted (se figur 2).

Stelara gives som injektion under huden (subkutant).

Gode steder til injektionen er øverste del af låret eller omkring maven (abdomen) mindst 5 cm

fra navlen.

Hvis det er muligt, skal du undgå at bruge hudområder med tegn på psoriasis.

Hvis der er en, der vil hjælpe med at give dig injektionen, kan han eller hun også vælge

overarmene som injektionssted.

Figur 2

Forbered injektionsstedet

Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.

Tør injektionsstedet af med en desinficerende serviet.

Rør ikke dette område igen, før du har taget injektionen.

3. Fjern nålebeskyttelseshætten (se figur 3):

Nålebeskyttelseshætten må ikke fjernes, før du er klar til at injicere dosis.

Tag den fyldte injektionssprøjte op. Hold om sprøjtens kappe med én hånd.

Træk nålebeskyttelseshætten lige af og smid den væk. Rør ikke ved stemplet, mens du gør det.

Figur 3

Du vil måske bemærke en luftboble i den fyldte injektionssprøjte eller en dråbe væske ved

spidsen af nålen. Begge dele er normalt, og de behøver ikke fjernes.

Rør ikke nålen, og lad den ikke berøre nogen overflade.

Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis den tabes, uden at nålebeskyttelseshætten er på.

Hvis det sker, så kontakt din læge eller apotekspersonalet.

Foretag injektionen straks efter at have fjernet nålebeskyttelseshætten.

4. Injicer dosis:

Hold den fyldte sprøjte mellem langfingeren og pegefingeren på den ene hånd, og placér

tommelfingeren på toppen af stempelhovedet. Brug den anden hånd til forsigtigt at klemme den

rengjorte hud mellem tommel- og pegefinger. Du skal ikke presse hårdt.

Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.

Tryk nålen igennem huden så langt, som den kan, med en enkelt, hurtig bevægelse (se figur 4).

Figur 4

Injicer al medicinen ved at trykke stemplet ind, indtil stempelhovedet er helt nede mellem

nålebeskyttelsesafskærmningsvingerne (se figur 5).

Figur 5

Når stemplet er trykket så langt ind, som det kan, fortsæt da med at holde trykket på

stempelhovedet, tag nålen ud og slip huden (se figur 6).

Figur 6

Fjern langsomt tommelfingeren fra stempelhovedet, og lad den tomme sprøjte bevæge sig op,

indtil hele nålen er dækket af nålebeskyttelsesafskærmningen, som vist på figur 7.

Figur 7

5. Efter injektionen:

Tryk en desinficerende serviet på injektionsstedet i et par sekunder efter injektionen.

Der kan være en lille smule blod eller væske på injektionsstedet. Det er normalt.

Du kan presse en vattot eller et stykke gaze på injektionsstedet og holde det der i 10 sekunder.

Gnid ikke huden på injektionsstedet. Du kan dække injektionsstedet med et lille plaster, hvis det

er nødvendigt.

6. Bortskaffelse:

Brugte sprøjter skal anbringes i en punktérfri beholder beregnet til skarpe ting (se figur 8).

Genbrug aldrig en sprøjte for din sikkerheds og dit helbreds skyld og af hensyn til andres

sikkerhed. Beholderen med brugte sprøjter bortskaffes i henhold til lokale myndighedskrav.

Desinficerende servietter og andre artikler kan bortskaffes gennem dagrenovationen.

Figur 8

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ustekinumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der tager medicinen. Forældre eller

omsorgspersoner, som skal give Stelara til et barn, skal læse indlægssedlen grundigt.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Sådan skal du bruge Stelara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet

celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse

proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at

svække dele af immunsystemet.

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende tilstande:

Plaque-psoriasis hos voksne og børn på 6 år og derover

Psoriasisartrit hos voksne

Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne

Moderat til svær colitis ulcerosa hos voksne

Plaque-psoriasis

Plaque-psoriasis er en hudsygdom, der giver en betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden

og neglene. Stelara mindsker inflammationen og andre tegn på sygdommen.

Stelara bruges til voksne med moderat til svær plaque-psoriasis, der ikke kan bruge ciclosporin,

methotrexat eller lysbehandling, eller i tilfælde, hvor disse behandlinger ikke virker.

Stelara bruges til børn og unge på 6 år og derover med moderat til svær plaque-psoriasis, som ikke

tåler lysbehandling eller andre systemiske behandlinger, eller for hvem disse behandlinger ikke virker.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelseslignende tilstand i leddene, der sædvanligvis ledsages af psoriasis.

Hvis du har aktiv psoriasisartrit, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke opnår tilstrækkelig

virkning af disse lægemidler, kan du få Stelara:

for at reduceret symptomerne på sygdommen

for at forbedre din fysiske funktion

for at forhale ledskader.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns

sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis

ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller

hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Brug ikke Stelara

hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før hver

behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før hver behandling.

Kontakt også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose.

Lægen vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du

har risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det.

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær

opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du bruger Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger

under " Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4.

Kontakt lægen, før du bruger Stelara:

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.

Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette

kan øge risikoen for kræft.

Hvis du har eller for nylig har haft en infektion.

Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på

normal hud.

Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for latex eller Stelara injektion –

lægemidlets beholder indeholder latex, som kan give alvorlige allergiske reaktioner hos

personer, der er overfølsomme over for denne gummi. Se symptomerne på en allergisk reaktion

i afsnit 4 under ‘Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger’.

Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit – såsom et andet

immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV)

lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse

behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der

forbindes med et svækket immunsystem.

Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi – det vides ikke, om

Stelara kan påvirke disse behandlinger.

Hvis du er over 65 år – i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara, hvis du ikke er sikker på,

om noget af ovenstående gælder for dig.

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn under 6 år med psoriasis eller børn under 18 år med psoriasisartrit,

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:

Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine

(levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide

kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid,

og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste

behandling med Stelara.

Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid.

Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du

beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara – du må ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at behandle de

sygdomme som Stelara er beregnet til.

Brug altid Stelara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Tal med lægen om,

hvornår du skal have dine injektioner og opfølgende kontrol.

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du har brug for og i hvor lang tid.

Voksne på 18 år og derover

Psoriasis og/eller psoriasisartrit

Den anbefalede startdosis er 45 mg Stelara. Patienter, som vejer mere end 100 kilogram (kg),

kan starte på en dosis på 90 mg i stedet for 45 mg.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og dernæst hver 12. uge. De

efterfølgende doser er sædvanligvis de samme som startdosen.

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa

Under behandlingen gives den første dosis på ca. 6 mg/kg Stelara af din læge gennem et drop i

en blodåre i armen (intravenøs infusion). Efter den indledende dosis få du den næste dosis på

90 mg Stelara efter 8 uger og derefter hver 12. uge som en injektion under huden ('subkutant’).

Efter den første injektion under huden vil visse patienter muligvis få 90 mg Stelara hver 8. uge.

Din læge beslutter, hvornår du skal have din næste dosis.

Børn og unge på 6 år og derover

Psoriasis

Lægen vil fastlægge den rigtige dosis til dig, herunder den mængde (det volumen) af Stelara,

der skal injiceres for at give den rigtige dosis. Den rigtige dosis til dig afhænger af din

kropsvægt på det tidspunkt, hvor den enkelte dosis gives.

Der findes et 45 mg hætteglas, hvis du har behov for mindre end den fulde dosis på 45 mg.

Hvis du vejer under 60 kg, er den anbefalede dosis 0,75 mg Stelara pr. kg kropsvægt.

Hvis du vejer mellem 60 kg og 100 kg, er den anbefalede dosis 45 mg Stelara.

Hvis du vejer over 100 kg, er den anbefalede dosis 90 mg Stelara.

Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og derefter hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

Stelara gives som indsprøjtning (injektion) under huden (subkutant). I begyndelsen af behandlingen

kan Stelara indsprøjtes (injiceres) af en læge eller sygeplejerske.

Du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer Stelara. I så fald vil du få undervisning i,

hvordan du skal gøre dette.

Nærmere instruktioner i at give Stelara finder du under "Vejledning i injektion" sidst i denne

indlægsseddel.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Hvis du har brugt for meget Stelara

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt eller fået for meget Stelara. Tag

æsken med, selv hvis den er tom.

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du glemmer en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at bruge Stelara. Hvis du stopper behandlingen, kan dine

symptomer dog komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidlergive bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling.

Allergiske reaktioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller

skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere). Tegnene omfatter:

besvær med at trække vejret eller synke

lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed

hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.

Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse

hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for

eksempel hoste, åndenød og feber.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara

igen.

Infektioner – kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker

nogle af følgende tegn.

Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 brugere).

Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 brugere)

Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 brugere).

Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og nogle infektioner kan blive

alvorlige.

Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste

varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer

svien ved vandladning

diarré.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på

infektioner som brystinfektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige

komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver

ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er

væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem.

Hudafskalning – øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan

være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er

alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Diarré

Kvalme

Opkastning

Træthed

Svimmelhed

Hovedpine

Kløe

Ryg-, muskel- eller ledsmerter

Ondt i halsen

Rødme og smerter på injektionsstedet

Bihulebetændelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Infektion i tænderne

Svampeinfektion i skeden

Depression

Tilstoppet næse

Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet

Følelse af svaghed

Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller

Bells parese), sædvanligvis forbigående.

Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden,

somme tider med feber (pustuløs psoriasis)

Hudafskalning (hudeksfoliation)

Acne

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre

ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en

naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte det mod lys.

Hvis det er nødvendigt, kan den enkelte fyldte Stelara-injektionssprøjte også opbevares ved

stuetemperatur op til 30 °C i en enkelt periode på maksimalt 30 dage i den oprindelige karton

for at beskytte mod lys. Anfør den dato, hvor den fyldte sprøjte tages ud af køleskabet første

gang, og den dato, hvor den skal kasseres, i felterne på den ydre karton. Datoen, hvor sprøjten

skal kasseres, må ikke være senere end den oprindelige udløbsdato, der er trykt på kartonen. Når

en sprøjte har været opbevaret ved stuetemperatur (op til 30 °C ), må den ikke anbringes i

køleskabet igen. Kasser sprøjten, hvis den ikke bruges inden for 30 dage ved opbevaring ved

stuetemperatur, eller hvis den oprindelige udløbsdato er nået, afhængigt af hvilken dato, der

kommer først

Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge

lægemidlet.

Brug ikke Stelara

efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende

og pakningsstørrelser").

hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse

(f.eks. frost eller varme).

hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt ikke anvendt medicin, der er tilbage i sprøjten, skal

bortskaffes.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

Aktivt stof: Ustekinumab. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 90 mg ustekinumab i 1 ml.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat, polysorbat 80,

saccharose, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er en klar til let opaliserende (med perlemorsskær), farveløs til lys gul injektionsvæske.

Opløsningen kan indeholde enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Den udleveres i en

karton, der indeholder 1 dosis i en 1 ml fyldt injektionssprøjte af glas. Hver fyldt injektionssprøjte

indeholder 90 mg ustekinumab i 1 ml injektionsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel. +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle

Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Vejledning i injektion

Når behandlingen påbegyndes, vil din læge eller sygeplejerske hjælpe dig med den første injektion

(indsprøjtning). Men du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer (indsprøjter) Stelara. Hvis dette

er tilfældet, vil du få undervisning i, hvordan du injicerer Stelara. Tal med din læge, hvis du har

spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion.

Bland ikke Stelara med andre væsker til injektion

Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Voldsom rysten kan ødelægge medicinen. Brug

ikke medicinen, hvis den er blevet rystet voldsomt.

Figur 1 viser hvordan den fyldte injektionssprøjte ser ud.

Figur 1

1. Kontrollér antallet af fyldte injektionssprøjter og forbered udstyret:

Forberedelse til anvendelse af den fyldte injektionssprøjte

Tag de(n) fyldte injektionssprøjte(r) ud af køleskabet. Lad den fyldte injektionssprøjte stå uden

for kartonen i ca. en halv time. Derved får væsken en passende temperatur til injektion

(stuetemperatur). Fjern ikke sprøjtens nålebeskyttelseshætte, mens væsken får lov til at få

stuetemperatur.

Hold om kappen på den fyldte injektionssprøjte med den beskyttede nål opad.

Hold ikke om stempelhovedet, stemplet, nålebeskyttelsesafskærmningen eller

nålebeskyttelseshætten.

Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.

Fjern ikke nålebeskyttelseshætten fra den fyldte injektionssprøjte, før du bliver instrueret om

det.

Rør ikke nålebeskyttelsesaktiveringstappene (som er markeret med * på figur 1) for at undgå for

tidlig tildækning af nålen med nålebeskyttelsesafskærmningen.

Kontrollér de(n) fyldte injektionssprøjte(r) for at sikre

at antallet af fyldte injektionssprøjter og styrken er korrekt.

Hvis din dosis er 90 mg, skal du have én 90 mg fyldt Stelara-injektionssprøjte.

at det er den rigtige medicin.

at udløbsdatoen ikke er overskredet.

at den fyldte injektionssprøjte ikke er beskadiget.

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte er klar til svagt opaliserende (har et perlemorsagtigt

skær), og at den er farveløs til svagt gul.

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er misfarvet eller uklar, og at den ikke

indeholder fremmede partikler.

at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er frosset.

Find alt det frem, som du har brug for, og læg det ud på en ren overflade. Det omfatter desinficerende

servietter, en vattot eller et stykke gaze og en affaldsbeholder til skarpe genstande.

2. Vælg og forbered injektionsstedet:

Vælg et injektionssted (se figur 2).

Stelara gives som injektion under huden (subkutant).

Gode steder til injektionen er øverste del af låret eller omkring maven (abdomen) mindst 5 cm

fra navlen.

Hvis det er muligt, skal du undgå at bruge hudområder med tegn på psoriasis.

Hvis der er en, der vil hjælpe med at give dig injektionen, kan han eller hun også vælge

overarmene som injektionssted.

Figur 2

Forbered injektionsstedet

Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.

Tør injektionsstedet af med en desinficerende serviet.

Rør ikke dette område igen, før du har taget injektionen.

3. Fjern nålebeskyttelseshætten (se figur 3):

Nålebeskyttelseshætten må ikke fjernes, før du er klar til at injicere dosis.

Tag den fyldte injektionssprøjte op. Hold om sprøjtens kappe med én hånd.

Træk nålebeskyttelseshætten lige af og smid den væk. Rør ikke ved stemplet, mens du gør det.

Figur 3

Du vil måske bemærke en luftboble i den fyldte injektionssprøjte eller en dråbe væske ved

spidsen af nålen. Begge dele er normalt, og de behøver ikke fjernes.

Rør ikke nålen, og lad den ikke berøre nogen overflade.

Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis den tabes uden at nålebeskyttelseshætten er på. Hvis

det sker, så kontakt din læge eller apotekspersonalet.

Foretag injektionen straks efter at have fjernet nålebeskyttelseshætten.

4. Injicer dosis:

Hold den fyldte sprøjte mellem langfingeren og pegefingeren på den ene hånd, og placér

tommelfingeren på toppen af stempelhovedet. Brug den anden hånd til forsigtigt at klemme den

rengjorte hud mellem tommel- og pegefinger. Du skal ikke presse hårdt.

Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.

Tryk nålen igennem huden så langt, som den kan, med en enkelt hurtig bevægelse (se figur 4).

Figur 4

Injicer al medicinen ved at trykke stemplet ind, indtil stempelhovedet er helt nede mellem

nålebeskyttelsesafskærmningsvingerne (se figur 5).

Figur 5

Når stemplet er trykket så langt ind, som det kan, fortsæt da med at holde trykket på

stempelhovedet, tag nålen ud og slip huden (se figur 6).

Figur 6

Fjern langsomt tommelfingeren fra stempelhovedet, og lad den tomme sprøjte bevæge sig op,

indtil hele nålen er dækket af nålebeskyttelsesafskærmningen, som vist på figur 7.

Figur 7

5. Efter injektionen:

Tryk en desinficerende serviet på injektionsstedet i et par sekunder efter injektionen.

Der kan være en lille smule blod eller væske på injektionsstedet. Det er normalt.

Du kan presse en vattot eller et stykke gaze på injektionsstedet og holde det der i 10 sekunder.

Gnid ikke huden på injektionsstedet. Du kan dække injektionsstedet med et lille plaster, hvis det

er nødvendigt.

6. Bortskaffelse:

Brugte sprøjter skal anbringes i en punktérfri beholder beregnet til skarpe ting (se figur 8).

Genbrug aldrig en sprøjte for din sikkerheds og dit helbreds skyld og af hensyn til andres

sikkerhed. Beholderen med brugte sprøjter bortskaffes i henhold til lokale myndighedskrav.

Desinficerende servietter og andre artikler kan bortskaffes gennem dagrenovationen.

Figur 8

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

STELARA 130 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 130 mg ustekinumab i 26 ml (5 mg/ml).

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt IgG1κ antistof mod interleukin (IL) 12/23 fremstillet i en

murin myelom cellelinje ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Opløsningen er klar, farveløs til lys gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Crohns sygdom

STELARA er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom,

som ikke har responderet tilstrækkeligt på, ikke længere responderer på eller er intolerante over for

enten konventionel behandling eller en TNF-alfa-antagonist eller har medicinske kontraindikationer

over for sådanne behandlinger.

Colitis ulcerosa

STELARA er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa,

som ikke har responderet tilstrækkeligt på, ikke længere responderer på eller er intolerante over for

enten konventionel behandling eller et biologisk middel eller har medicinske kontraindikationer over

for sådanne behandlinger (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

STELARA koncentrat til infusionsvæske er beregnet til brug under vejledning og supervision af læger

med erfaring i diagnosticering og behandling af Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. STELARA

koncentrat til infusionsvæske må kun anvendes som intravenøs induktionsdosis.

Dosering

Crohns sygdom og colitis ulcerosa

Behandling med STELARA skal påbegyndes med en enkelt intravenøs dosis baseret på kropsvægt.

Infusionsvæsken skal fremstilles ud fra det antal hætteglas med STELARA 130 mg, som er angivet i

tabel 1 (se pkt. 6.6, fortynding).

Tabel 1

Initial intravenøs dosering af STELARA

Kropsvægt på doseringstidspunktet

Anbefalet dosis

a

Antal hætteglas

med 130 mg

STELARA

≤ 55 kg

260 mg

> 55 kg til ≤ 85 kg

390 mg

> 85 kg

520 mg

Cirka 6 mg/kg

Den første subkutane dosis skal gives i uge 8 efter den intravenøse dosis. Se pkt. 4.2 i produktresuméet

for STELARA injektionsvæske, opløsning (hætteglas) og injektionsvæske, opløsning i fyldt

injektionssprøjte for oplysninger om dosering af det efterfølgende subkutane regime.

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig (se pkt. 4.4).

Nedsat nyre- og leverfunktion

STELARA er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives anbefalinger

vedrørende dosis.

Pædiatrisk population

STELARAs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år ved behandling af Crohns sygdom eller colitis

ulcerosa er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

STELARA 130 mg er kun til intravenøs anvendelse. Det skal administreres i løbet af mindst en time.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtig, aktiv infektion (f.eks. aktiv tuberkulose; se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Infektioner

Ustekinumab kan øge risikoen for infektioner samt reaktivere latente infektioner.

I kliniske studier er der observeret alvorlige bakterie-, svampe- og virusinfektioner hos patienter, der

fik STELARA (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende STELARA til patienter med en kronisk

infektion eller tidligere recidiverende infektioner (se pkt. 4.3).

Inden behandling med STELARA påbegyndes, skal patienterne vurderes med hensyn til tuberkulose.

STELARA må ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose (se pkt. 4.3). Behandling af latent

tuberkuloseinfektion skal påbegyndes før administration af STELARA. Antituberkuløs behandling

skal også overvejes, inden behandling med STELARA påbegyndes til patienter med latent eller aktiv

tuberkulose, hvor et tidligere adækvat behandlingsforløb ikke kan bekræftes. Patienter, der får

STELARA, skal monitoreres nøje med henblik på tegn og symptomer på aktiv tuberkulose under og

efter behandlingen.

Patienterne skal have besked om at søge læge, hvis der opstår tegn eller symptomer, der tyder på en

infektion. En patient, der udvikler en alvorlig infektion, skal monitoreres nøje, og STELARA må ikke

indgives, før infektionen har fortaget sig.

Maligniteter

Immunsuppressiva som ustekinumab har et potentiale for at øge risikoen for maligniteter. Nogle

patienter, der har fået STELARA i kliniske studier, har udviklet kutane og ikke-kutane maligniteter (se

pkt. 4.8).

Der er ikke udført studier af deltagelse af patienter, der har eller har haft maligniteter, eller studier,

hvor der fortsat gives behandling til patienter, der udvikler en malignitet under behandlingen med

STELARA. Der skal derfor udvises forsigtighed, når det overvejes at give STELARA til disse

patienter.

Alle patienter, og især patienter over 60 år, patienter med langvarig immunsuppression i anamnesen og

patienter, der tidligere har fået PUVA-behandling, skal monitoreres for forekomst af ikke-melanom

hudkræft (se pkt. 4.8).

Systemiske og respiratoriske overfølsomhedsreaktioner

Systemiske

Efter markedsføringen er der indberettet alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som i nogle tilfælde er

indtruffet flere dage efter behandlingen. Tilfælde af anafylaksi og angioødem er forekommet. Hvis der

opstår en anafylaktisk eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal en passende behandling

iværksættes, og behandling med STELARA skal seponeres (se pkt. 4.8).

Respiratoriske

Der er indberettet tilfælde af allergisk alveolitis, eosinofil pneumoni og ikke-infektiøs organiserende

pneumoni under anvendelse af ustekinumab efter godkendelsen. Kliniske billeder omfattede hoste,

dyspnø og interstitielle infiltrater efter en til tre doser. Alvorlige udfald har blandt andet omfattet

respiratorisk insufficiens og længerevarende hospitalsindlæggelse. Der er indberettet forbedring efter

seponering af ustekinumab og desuden i visse tilfælde ved administration af kortikosteroider. Hvis

infektion er udelukket, og diagnosen bekræftet, skal ustekinumab seponeres og passende behandling

iværksættes (se pkt. 4.8).

Vaccinationer

Det anbefales, at vacciner med levende vira eller levende bakterier (f.eks. Bacillus Calmette-Guérin

(BCG)) ikke gives samtidig med STELARA. Der er ikke udført specifikke studier af patienter, der for

nylig var blevet vaccineret med levende vira eller levende bakterier. Der foreligger ikke data om

sekundær transmission af infektion fra levende vacciner hos patienter, som fik STELARA. Før

vaccination med levende vira eller levende bakterier skal behandling med STELARA suspenderes i

mindst 15 uger efter den sidste dosis og kan tidligst genoptages 2 uger efter vaccinationen.

Receptudstedere bør konsultere produktresuméet for den specifikke vaccine for yderligere oplysninger

og vejledning om samtidig brug af immunsuppressiva efter vaccination.

Patienter i behandling med STELARA kan vaccineres med inaktiverede eller ikke-levende vacciner.

Langtidsbehandling med STELARA undertrykker ikke det humorale immunrespons på pneumokok-

polysaccharidvaccine og tetanusvaccine (se pkt. 5.1).

Samtidig immunsuppressiv behandling

I studier af psoriasis er sikkerheden af og effekten ved STELARA i kombination med

immunsuppressiva, herunder biologiske lægemidler, eller lysbehandling ikke vurderet. I studier af

psoriasisartrit syntes samtidig behandling med MTX ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af

STELARA. I studier af Crohns sygdom og colitis ulcerosa syntes samtidig brug af immunsuppressiva

eller kortikosteroider ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA. Der skal udvises

forsigtighed, når der overvejes samtidig brug af andre immunsuppressiva og STELARA eller ved

overgang fra andre immunsuppressive biologiske midler (se pkt. 4.5).

Immunterapi

STELARA er ikke undersøgt hos patienter, som har fået allergenspecifik immunterapi. Det vides ikke,

om STELARA påvirker allergenspecifik immunterapi.

Alvorlige hudreaktioner

Hos patienter med psoriasis er der rapporteret om eksfoliativ dermatitis efter behandling med

ustekinumab (se pkt. 4.8). Patienter med plaque-psoriasis kan som en del af sygdommens naturlige

forløb udvikle erytroderm psoriasis med symptomer, der klinisk kan være umulige at skelne fra

eksfoliativ dermatitis. Som led i monitoreringen af patientens psoriasis skal lægen være opmærksom

på symptomer på erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis. Hvis disse symptomer opstår, skal

passende behandling indledes. STELARA skal seponeres, hvis der er mistanke om en

lægemiddelrelateret reaktion.

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Samlet er der ikke observeret forskelle med hensyn til effekt og sikkerhed hos patienter på 65 år eller

ældre, som fik STELARA, sammenlignet med yngre patienter i kliniske studier af godkendte

indikationer, men antallet af patienter i alderen 65 år og derover er dog ikke tilstrækkeligt til at fastslå,

om de reagerer anderledes end yngre patienter. Eftersom der generelt er højere incidens af infektioner

hos den ældre befolkning, bør der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter.

Natriumindhold

STELARA indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit. STELARA fortyndes dog med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske,

opløsning. Der skal tages højde for dette hos patienter, som er på en kontrolleret natriumdiæt

(se pkt. 6.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende vacciner bør ikke gives samtidig med STELARA (se pkt. 4.4).

Der er ikke udført interaktionsstudier hos mennesker. I de farmakokinetiske populationsanalyser af

fase 3-studierne blev effekten af de hyppigst, samtidigt anvendte lægemidler til psoriasispatienter

undersøgt (herunder paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyre, metformin, atorvastatin, levothyroxin)

på ustekinumabs farmakokinetik. Der var ingen indikation af interaktion ved samtidig administration

at disse lægemidler. Grundlaget for denne analyse var, at mindst 100 patienter (> 5% af den

undersøgte population) blev behandlet samtidigt med disse lægemidler i mindst 90% af

studieperioden. Ustekinumabs farmakokinetik påvirkedes ikke ved samtidig anvendelse af MTX,

NSAID, 6-mercaptopurin, azathioprin eller orale kortikosteroider hos patienter med psoriasisartrit,

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, eller af tidligere eksponering for anti-TNF-alfa-midler hos

patienter med psoriasisartrit eller Crohns sygdom, eller af tidligere eksponering for biologiske midler

(dvs. anti-TNF-alfa-midler og/eller vedolizumab) hos patienter med colitis ulcerosa.

Resultaterne af et in vitro-studie tyder ikke på, at dosisjustering er nødvendig hos patienter, som er i

samtidig behandling med CYP450-substrater (se pkt. 5.2).

I studier af psoriasis er STELARAs sikkerhed og virkning i kombination med immunsuppressiva,

herunder biologiske lægemidler, eller lysbehandling ikke vurderet. I studier af psoriasisartrit syntes

samtidig behandling med MTX ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA. I studier af

Crohns sygdom og colitis ulcerosa syntes samtidig brug af immunsuppressiva eller kortikosteroider

ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektive præventionsmetoder under behandlingen og i mindst

15 uger efter behandlingen.

Graviditet

Der findes ikke tilstrækkelige data om brugen af ustekinumab hos gravide kvinder. Dyrestudier viser

ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditeten, den embryonale/føtale udvikling,

fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det at

undgå brugen af STELARA i forbindelse med graviditet.

Amning

Det er ukendt, om ustekinumab udskilles i human mælk. Dyrestudier har påvist udskillelse af

ustekinumab i brystmælk, dog i lave koncentrationer. Det vides ikke, om ustekinumab absorberes

systemisk efter oral indtagelse. Der er risiko for bivirkninger af ustekinumab hos spædbørn, der

ammes. Når der træffes beslutning om, hvorvidt amningen skal stoppes under behandlingen og op til

15 uger efter behandlingen, eller om behandlingen med STELARA skal seponeres, skal der derfor

tages hensyn til barnets fordel ved amning og kvindens fordel ved behandling med STELARA.

Fertilitet

Ustekinumabs virkning på human fertilitet er ikke blevet evalueret (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

STELARA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger (> 5%) i de kontrollerede perioder i kliniske studier af ustekinumab hos

voksne med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa var nasopharyngitis og

hovedpine. De fleste blev anset for at være milde og nødvendiggjorde ikke seponering af

forsøgsmedicinen. Den mest alvorlige bivirkning indberettet om STELARA er alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi (se pkt. 4.4). Den overordnede sikkerhedsprofil var

den samme for patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Bivirkninger opstillet i tabelform.

Nedenstående sikkerhedsdata afspejler voksne patienters eksponering for ustekinumab i 14 fase 2- og

fase 3-studier af 6.709 patienter (4.135 med psoriasis og/eller psoriasisartrit, 1.749 med Crohns

sygdom og 825 patienter med colitis ulcerosa). Disse omfatter eksponering for STELARA i de

kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder af de kliniske studier i mindst 6 måneder eller 1 år

(henholdsvis 4.577 og 3.253 patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom eller colitis

ulcerosa) og eksponering i mindst 4 eller 5 år (henholdsvis 1.482 og 838 patienter med psoriasis).

Tabel 2 giver en oversigt over bivirkninger fra kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns

sygdom og colitis ulcerosa hos voksne og over bivirkninger indrapporteret efter markedsføringen.

Bivirkningerne er opstillet i henhold til systemorganklasse og hyppighed i henhold til følgende

konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden (< 1/10.000), Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 2

Oversigt over bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed: bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig: Øvre luftvejsinfektion, nasopharyngitis, sinusitis

Ikke almindelig: Cellulitis, tandinfektioner, herpes zoster, infektion i

de nedre luftveje, virusinfektion i de øvre luftveje, vulvovaginal

mykotisk infektion

Immunsystemet

Ikke almindelig: Overfølsomhedsreaktioner (herunder udslæt,

urticaria)

Sjælden: Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaksi,

angioødem)

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Depression

Nervesystemet

Almindelig: Svimmelhed, hovedpine

Ikke almindelig: Facialisparese

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig: Orofaryngeale smerter

Ikke almindelig: Tilstoppet næse

Sjælden: Allergisk alveolitis, eosinofil pneumoni

Meget sjælden: Organiserende pneumoni*

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Diaré, kvalme, opkastning

Hud og subkutane væv

Almindelig: Pruritus

Ikke almindelig: Pustuløs psoriasis, hudeksfoliation, acne

Sjælden: Eksfoliativ dermatitis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig: Rygsmerter, myalgi, artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig: Træthed, erytem på injektionsstedet, smerter på

injektionsstedet

Ikke almindelig: Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning,

hæmatom, induration, hævelse og pruritus), asteni

Se pkt. 4.4, Systemiske og respiratoriske overfølsomhedsreaktioner.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infektioner

I de placebokontrollerede studier af patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis

ulcerosa var forekomsten af infektioner eller alvorlige infektioner stort set ens for de patienter, der

blev behandlet med ustekinumab, og dem, der blev behandlet med placebo. I den placebokontrollerede

periode i disse kliniske studier var forekomsten af infektioner i opfølgningsperioden 1,36 pr. patientår

for patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og 1,34 hos patienter, der blev behandlet med

placebo. Forekomsten af alvorlige infektioner i opfølgningsperioden var 0,03 pr. patientår, der blev

behandlet med ustekinumab, (30 alvorlige infektioner i 930 patientår i opfølgningsperioden) og 0,03

hos patienter, der blev behandlet med placebo (15 alvorlige infektioner i 434 patientår i

opfølgningsperioden) (se pkt. 4.4).

I de kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder i de kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit,

Crohns sygdom og colitis ulcerosa, der repræsenterede eksponering i 11.581 patientår hos

6.709 patienter, var den mediane opfølgningsperiode 1,0 år – 1,1 år i psoriasissygdomsstudier, 0,6 år i

studier med Crohns sygdom og 1,0 år i studier med colitis ulcerosa. Forekomsten af infektioner var

0,91 pr. patientår i opfølgningsperioden for patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og

forekomsten af alvorlige infektioner var 0,02 pr. patientår i opfølgningsperioden for patienter, der blev

behandlet med ustekinumab (199 alvorlige infektioner i 11.581 patientår i opfølgningsperioden).

Rapporterede alvorlige infektioner omfattede pneumoni, anal absces, cellulitis, divertikulitis,

gastroenteritis og virale infektioner.

I kliniske studier udviklede patienter med latent tuberkulose, der samtidig blev behandlet med

isoniazid, ikke tuberkulose.

Maligniteter

I den placebokontrollerede periode af de kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom

og colitis ulcerosa var forekomsten af maligniteter, undtaget ikke-melanom hudkræft, 0,11 pr.

100 patientår i opfølgningsperioden for patienter i ustekinumab-armen (1 patient i 929 patientår i

opfølgningsperioden) sammenlignet med 0,23 i placebo-armen (1 patient i 434 patientår i

opfølgningsperioden). Forekomsten af ikke-melanom hudkræft var 0,43 pr. 100 patientår i

opfølgningsperioden for patienter i ustekinumab-armen (4 patienter i 929 patientår i

opfølgningsperioden) sammenlignet med 0,46 i placebo-armen (2 patienter i 433 patientår i

opfølgningsperioden).

I de kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder i kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns

sygdom og colitis ulcerosa, der udgjorde 11.561 patientårs eksponering hos 6.709 patienter, var den

mediane opfølgningsperiode 1,0 år – 1,1 år i psoriasissygdomsstudier, 0,6 år i studier med Crohns

sygdom og 1,0 år i studier med colitis ulcerosa. Maligniteter, eksklusive ikke-melanom hudkræft,

rapporteredes hos 62 patienter i løbet af 11.561 patientår i opfølgningsperioden (incidens 0,54 pr.

100 patientår i opfølgningsperioden hos patienter, der fik ustekinumab). Den rapporterede forekomst

af maligniteter hos patienter, der blev behandlet med ustekinumab, var sammenlignelig med den

forventede forekomst hos befolkningen generelt (standardiseret incidensrate = 0,93 [95%

konfidensinterval: 0,71-1,20]) justeret for alder, køn og race. De hyppigst observerede maligniteter,

når der ses bort fra ikke-melanom hudkræft, var prostatakræft, kolorektal kræft, melanom og

brystkræft. Incidensen af ikke-melanom hudkræft var 0,49 pr. 100 patientår i opfølgningsperioden for

patienter, der fik ustekinumab (56 patienter pr. 11.545 patientår i opfølgningsperioden). Forholdet

mellem patienter med basalcellekarcinom versus planocellulært karcinom (3:1) er sammenligneligt

med forholdet i befolkningen generelt (se pkt. 4.4).

Overfølsomheds- og infusionsreaktioner

I studier med intravenøs induktion i Crohns sygdom og colitis ulcerosa blev der ikke rapporteret om

anafylaktiske hændelser eller andre alvorlige infusionsrelaterede bivirkninger efter en enkelt

intravenøs dosis. I disse studier blev der rapporteret om bivirkninger i løbet af eller inden for en time

efter infusion hos 2,2% af de 785 patienter i placeboarmen og hos 1,9% af de 790 patienter, som blev

behandlet med den anbefalede dosis ustekinumab.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter på 6 år og derover med plaque-psoriasis

Ustekinumabs sikkerhed er blevet undersøgt i to fase 3-studier hos pædiatriske patienter med moderat

til svær plaque-psoriasis. Det første studie var med 110 patienter mellem 12 og 17 år, som blev

behandlet i op til 60 uger, og det andet studie var med 44 patienter mellem 6 og 11 år, som blev

behandlet i op til 56 uger. Generelt svarede de indberettede bivirkninger i disse to studier med

sikkerhedsdata i op til 1 år til de bivirkninger, der observeredes i tidligere studier hos voksne med

plaque-psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 6 mg/kg er blevet indgivet intravenøst i kliniske studier uden dosisbegrænsende

toksicitet. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres med henblik på tegn eller

symptomer på bivirkninger, og at passende symptomatisk behandling iværksættes øjeblikkeligt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC05

Virkningsmekanisme

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt IgG1κ-antistof, der binder sig med specificitet til den

delte p40-proteinunderenhed af humane cytokiner interleukin- (IL-)12 og IL-23. Ustekinumab

hæmmer bioaktiviteten af human IL-12 og IL-23 ved at forhindre, at p40 binder sig til deres IL-

1-receptorprotein, der er udtrykt på overfladen af immunceller. Ustekinumab kan ikke binde sig

til IL-12 eller IL-23, der allerede er bundet til celleoverfladereceptoren IL-12R

1. Det er derfor ikke

sandsynligt, at ustekinumab bidrager til komplement eller antistofmedieret cytotoksicitet i celler med

IL-12- og IL-13-receptorer. IL-12 og IL-23 er heterodimere cytokiner, der udskilles af aktiverede

antigenpræsenterende celler, f.eks. makrofager og dendritiske celler, og begge cytokiner deltager i

immunsystemets funktioner: IL-12 stimulerer natural killer-celler (NK-celler) og driver

differentieringen af CD4+ T-celler til fænotypen T-hjælper 1 (Th1), mens IL-23 inducerer aktivering

af T-hjælper 17 (Th17). Anormal regulering af IL 12 og IL 23 er imidlertid blevet associeret med

immunmedierede sygdomme såsom psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Ved at binde den p40-underenhed, som IL-12 og IL-23 deler, kan ustekinumab udøve sin kliniske

virkning på psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa gennem afbrydelse af

forløbene for Th1- og Th17-cytokiner, som spiller en central rolle i disse sygdommes patologi.

Hos patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa resulterede behandling med ustekinumab i et

fald i inflammatoriske markører, herunder C-reaktivt protein (CRP) og fækal calprotectin, i løbet af

induktionsfasen, som derefter vedblev i hele vedligeholdelsesfasen.

Immunisering

Under den langvarige forlængelsesfase af psoriasisstudie 2 (PHOENIX 2) opnåede voksne patienter,

der blev behandlet med STELARA i mindst 3,5 år, omtrent de samme antistofresponser på såvel

pneumokok-polysaccharidvaccine og tetanusvaccine som en kontrolgruppe med psoriasis, der ikke fik

systemisk behandling. Der sås samme andele af voksne patienter med beskyttende niveauer af

anti-pneumokok- og anti-tetanus-antistoffer, og antistoftitrene var omtrent de samme hos patienter, der

fik STELARA, og patienterne i kontrolgruppen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Crohns sygdom

Ustekinumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, placebo-

kontrollerede multicenterstudier hos voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom

(Crohns Disease Activity Index [CDAI] score ≥ 220 og ≤ 450). Det kliniske udviklingsprogram bestod

af to 8-ugers studier med intravenøs induktion (UNITI-1 og UNITI-2) efterfulgt af et 44-ugers

subkutant vedligeholdelsesstudie med randomiseret tilbagetrækning (IM-UNITI), hvilket sammenlagt

udgjorde 52 ugers behandling.

Induktionsstudierne omfattede 1.409 (UNITI-1, n = 769; UNITI-2 n = 640) patienter. Det primære

endepunkt i begge induktionsstudier var andelen af forsøgspersoner med klinisk respons (defineret

som en reduktion i CDAI-score på ≥ 100 point) i uge 6. Effektdata blev indsamlet og analyseret til og

med uge 8 i begge studier. Samtidig behandling med orale kortikosteroider, immunmodulatorer,

aminosalicylater og antibiotika var tilladt, og 75% af patienterne fortsatte med at få mindst ét af disse

lægemidler. I begge studier blev patienterne randomiseret til at få en enkelt intravenøs administration

af enten den anbefalede individuelle dosis på ca. 6 mg/kg (se tabel 1, pkt. 4.2), en fast dosis på 130 mg

ustekinumab eller placebo i uge 0.

Patienterne i UNITI-1 havde ikke responderet på eller var intolerante over for tidligere anti-TNF-alfa-

terapi. Ca. 48% af patienterne havde ikke responderet på én tidligere anti-TNF-alfa-terapi, og 52%

havde ikke responderet på to eller tre tidligere anti-TNF-alfa-terapier. I dette studie havde 29,1% af

patienterne indledningsvist responderet utilstrækkeligt (primære ikke-respondenter), 69,4%

responderede, men respons ophørte efterfølgende (sekundære ikke-respondenter), og 36,4% af

patienterne var intolerante over for anti-TNF-alfa-terapi.

Patienterne i UNITI-2 havde ikke responderet på mindst én konventionel behandling, herunder

kortikosteroider eller immunmodulatorer, og var enten anti-TNF-alfa-naive (68,6%) eller havde

tidligere fået, men ikke responderet på, anti-TNF-alfa-terapi (31,4%).

I både UNITI-1 og UNITI-2 opnåede en signifikant større andel af de patienter, som blev behandlet

med ustekinumab, et klinisk respons og var i remission sammenlignet med dem, som fik placebo

(tabel 3). Der var signifikant klinisk respons og remission så tidligt som i uge 3 hos patienter behandlet

med ustekinumab, og dette respons blev fortsat bedre til og med uge 8. I disse induktionsstudier var

virkningen større og mere vedvarende i den gruppe, som fik en vægtbaseret dosis, i forhold til den

gruppe, som fik en dosis på 130 mg. Derfor anbefales en vægtbaseret dosis som intravenøs

induktionsdosis.

Tabel 3:

Induktion af klinisk respons og remission i UNITI-1 og UNITI 2

UNITI-1*

UNITI-2**

Placebo

N = 247

Anbefalet dosis

af ustekinumab

N = 249

Placebo

N = 209

Anbefalet dosis

af ustekinumab

N = 209

Klinisk remission, uge 8

18 (7,3%)

52 (20,9%)

41 (19,6%)

84 (40,2%)

Klinisk respons (100 point), uge 6

53 (21,5%)

84 (33,7%)

60 (28,7%)

116 (55,5%)

Klinisk respons (100 point), uge 8

50 (20,2%)

94 (37,8%)

67 (32,1%)

121 (57,9%)

70-point-respons, uge 3

67 (27,1%)

101 (40,6%)

66 (31,6%)

106 (50,7%)

70-point-respons, uge 6

75 (30,4%)

109 (43,8%)

81 (38,8%)

135 (64,6%)

Klinisk remission defineres som CDAI-score < 150. Klinisk respons defineres som reduktion i CDAI score på mindst

100 point eller at være i klinisk remission

70-point-respons defineres som reduktion i CDAI-score på mindst 70 point

Fejlslagen behandling med anti-TNF-alfa

** Fejlslagen behandling med konventionel terapi

p < 0,001

p < 0,01

Vedligeholdelsesstudiet (IM-UNITI) evaluerede 388 patienter, der havde opnået et klinisk respons på

100 point i uge 8 efter induktion med ustekinumab i studie UNITI-1 og UNITI-2. Patienterne blev

randomiseret til at få et subkutant vedligeholdelsesregime på enten 90 mg ustekinumab hver 8. uge,

90 mg ustekinumab hver 12. uge eller placebo i 44 uger (se pkt. 4.2 i produktresuméet for STELARA

injektionsvæske (hætteglas) og injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte for anbefalet

vedligeholdelsesdosering).

En signifikant højere andel af patienterne i ustekinumab-gruppen havde vedvarende klinisk remission

og respons sammenlignet med placebo-gruppen i uge 44 (se tabel 4).

Tabel 4:

Vedligeholdelse af klinisk respons og remission i IM-UNITI (uge 44, 52 uger fra

initiering af induktionsdosen)

Placebo*

N = 131

90 mg

ustekinumab

hver 8. uge

N = 128

90 mg

ustekinumab

hver 12. uge

N = 129

Klinisk remission

Klinisk respons

Kortikosteroidfri klinisk remission

Klinisk remission hos patienter:

i remission ved initiering af

vedligeholdelsesbehandling

46% (36/79)

67% (52/78)

56% (44/78)

som overgik fra studie CRD3002

44% (31/70)

63% (45/72)

57% (41/72)

som er anti-TNF-alfa -

behandlingsnaive

49% (25/51)

65% (34/52)

57% (30/53)

som overgik fra studie CRD3001

26% (16/61)

41% (23/56)

39% (22/57)

Klinisk remission defineres som CDAI-score < 150. Klinisk respons defineres som reduktion i CDAI score på mindst

100 point eller at være i klinisk remission

Placebo-gruppen bestod af patienter som responderede på ustekinumab og blev randomiseret til placebo i starten af

vedligeholdelsesbehandlingen.

Patienter med et 100 point klinisk respons på ustekinumab i starten af vedligeholdelsesbehandlingen

Patienter, som ikke responderede på konventionel behandling, men responderede på anti-TNF-alfa-behandling

Patienter, som er anti-TNF-alfa refraktære/intolerante

p < 0,01

p < 0,05

nominelt signifikant (p < 0,05)

I IM-UNITI havde 29 af de 129 patienter ikke vedvarende respons på ustekinumab ved behandling

hver 12. uge og fik justeret dosis således, at de fik ustekinumab hver 8. uge. Tab af respons blev

defineret som CDAI-score ≥ 220 point og en stigning på ≥ 100 point i forhold til CDAI-score ved

baseline. Blandt disse patienter opnåede 41,4% klinisk remission 16 uger efter justering af dosis.

De patienter i induktionsstudierne UNITI-1 og UNITI-2 (476 patienter), som ikke havde klinisk

respons på induktionsbehandling med ustekinumab i uge 8, overgik til den ikke-randomiserede del af

vedligeholdelsesstudiet (IM-UNITI) og fik på det tidspunkt en subkutan injektion med ustekinumab på

90 mg. Otte uger senere havde 50,5% af patienterne opnået kliniske respons og fortsatte med at få

vedligeholdelsesdosering hver 8. uge. Blandt de patienter, som fortsatte med at få

vedligeholdelsesdosering, havde størstedelen fortsat respons (68,1%) og opnåede remission (50,2%) i

uge 44, hvilket var sammenligneligt med de patienter, som indledningsvist responderede på

induktionsbehandlingen med ustekinumab.

Af de 131 patienter, som responderede på induktionsbehandlingen med ustekinumab og blev

randomiseret til placebo-gruppen i starten af vedligeholdelsesstudiet, ophørte respons efterfølgende

hos 51 patienter, og disse fik derefter ustekinumab 90 mg subkutant hver 8. uge. Størstedelen af de

patienter, som ophørte med at respondere og genoptog behandlingen med ustekinumab, gjorde dette

inden for 24 uger efter induktionsinfusionen. Af disse 51 patienter havde 70,6% opnået klinisk respons

og 39,2% opnået klinisk remission 16 uger efter den første subkutane dosis med ustekinumab.

I IM-UNITI kunne de patienter, som havde gennemført studiet til og med uge 44, fortsætte

behandlingen i en forlængelse af studiet. Hos de patienter, som deltog i forlængelsen af studiet, blev

klinisk remission og respons generelt opretholdt til og med uge 92 både for patienter, som ikke havde

responderet på TNF-behandling, og patienter, som ikke havde responderet på konventionelle

behandlinger.

Der blev ikke identificeret nye problemer med sikkerheden i denne forlængelse af studiet med op til

2 års behandling af patienter med Crohns sygdom.

Endoskopi

Mucosas udseende ved endoskopi blev evalueret hos 252 patienter, som havde kvalificerende

endoskopisk sygdomsaktivitet ved baseline i delstudiet. Det primære endepunkt var ændring fra

baseline i Simplified Endoscopic Disease Severity Score for Crohns Disease (SES-CD), en sammensat

score for 5 segmenter i ileum-colon for tilstedeværelse/størrelse af sår, andel af mucosa dækket af sår,

andel af mucosa påvirket af eventuelle andre læsioner og tilstedeværelse/type af

forsnævringer/strikturer. Efter en enkelt intravenøs induktionsdosis var ændringen i SES-CD-score i

uge 8 større hos ustekinumab-gruppen (n = 155, gennemsnitlig ændring = -2,8) end i placebo-gruppen

(n = 97, gennemsnitlig ændring = -0,7, p = 0,012).

Fistelrespons

I en undergruppe af patienter med drænede fistler ved baseline (8,8%; n = 26), opnåede 12/15 (80%)

af de patienter, som fik ustekinumab, fistelrespons i løbet af 44 uger (defineret som ≥ 50% reduktion i

antallet af drænede fistler fra baseline i induktionsstudiet) i forhold til 5/11 (45,5%) i placebo-gruppen.

Helbredsrelateret livskvalitet

Helbredsrelateret livskvalitet blev vurderet med spørgeskemaerne IBDQ (Inflammatory Bowel Disease

Questionnaire, spørgeskema om inflammatorisk tarmsygdom) og SF-36. Sammenlignet med placebo

rapporterede de patienter, som fik ustekinumab, flere statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde

forbedringer ved uge 8 i total-score for IBDQ og i SF-36 Mental Component Summary Score i både

UNITI-1 og UNITI-2 samt i SF-36 Physical Component Summary Score i UNITI-2. Til og med

uge 44 var disse forbedringer generelt mere vedvarende hos patienter behandlet med ustekinumab i

IM-UNITI-studiet sammenlignet med placebo. Forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet blev

generelt opretholdt under forlængelsen til og med uge 92.

Colitis ulcerosa

Ustekinumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i to randomiserede, dobbeltblinde, placebo-

kontrollerede multicenterstudier hos voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa

(Mayo-score 6 til 12, endoskopisk subscore ≥ 2). Det kliniske udviklingsprogram bestod af ét studie

med intravenøs induktion (kaldet UNIFI-I) med behandling i op til 16 uger efterfulgt af et 44-ugers

randomiseret tilbagetrækningsstudie med subkutan vedligeholdelse (kaldet UNIFI-M), hvilket

sammenlagt udgjorde mindst 52 ugers behandling.

Effektresultaterne, der blev præsenteret for UNIFI-I og UNIFI-M, var baseret på central gennemgang

af endoskopier.

UNIFI-I omfattede 961 patienter. Det primære endepunkt i induktionsstudiet var andelen af

forsøgspersoner med klinisk remission i uge 8. Patienterne blev randomiseret til at få en enkelt

intravenøs dosis af enten af den anbefalede individuelle dosis på ca. 6 mg/kg (se tabel 1, pkt. 4.2), en

fast dosis på 130 mg ustekinumab eller placebo i uge 0.

Samtidig behandling med orale kortikosteroider, immunmodulatorer og aminosalicylater var tilladt,

90% af patienterne fortsatte med at få mindst ét af disse lægemidler. De deltagende patienter skulle

have haft manglende respons på konventionel behandling (kortikosteroider eller immunmodulatorer)

eller mindst ét biologisk middel (en TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab). 49% af patienterne

havde ingen respons på konventionel behandling, men kan have responderet på et biologisk middel

(94% af dem var naive over for et biologisk middel). 51% af patienterne havde ikke responderet på

eller var intolerante over for et biologisk middel. Cirka 50% af patienterne havde ikke responderet på

mindst 1 tidligere anti-TNF-alfa-behandling (af hvilke 48% var primære ikke-respondenter), og 17%

havde ikke responderet på mindst 1 anti-TNF-alfa-behandling og vedolizumab.

I UNIFI-I opnåede en signifikant større andel af de patienter, som blev behandlet med ustekinumab,

klinisk remission i uge 8 sammenlignet med dem, som fik placebo (tabel 5). Så tidligt som i uge 2, det

tidligste planlagte studiebesøg, og ved hvert af de efterfølgende besøg var andelen af patienter, som

ikke havde rektalblødning, eller som havde normal afføringshyppighed, større hos dem, der havde fået

ustekinumab, end hos dem, der fik placebo. Der blev observeret signifikante forskelle i partiel Mayo-

score og symptomatisk remission mellem ustekinumab og placebo så tidligt som i uge 2.

Virkningen var bedre i den gruppe, som fik en vægtbaseret dosis (6 mg/kg), i forhold til den gruppe,

som fik en dosis på 130 mg for udvalgte endepunkter. Derfor anbefales en vægtbaseret dosis som

intravenøs induktionsdosis.

Tabel 5:

Oversigt over de væsenligste effektresultater i UNIFI-I (uge 8)

Placebo

N = 319

Anbefalet dosis af

ustekinumab

£

N = 322

Klinisk remission*

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

9% (15/158)

19% (29/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

1% (2/161)

13% (21/166)

hos patienter, som ikke responderede hverken på en

TNF eller vedolizumab

0% (0/47)

10% (6/58)

Klinisk respons

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

35% (56/158)

67% (104/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

27% (44/161)

57% (95/166)

hos patienter, som ikke responderede hverken på en

TNF eller vedolizumab

28% (13/47)

52% (30/58)

Slimhindeheling

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

21% (33/158)

33% (52/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

7% (11/161)

21% (35/166)

Symptomatisk remission

Kombineret symptomatisk remission og

slimhindeheling

Infusionsdosis af ustekinumab ved anvendelse af det vægtbaserede doseringsregime, der er specificeret i tabel 1.

Klinisk remission defineres som Mayo-score ≤ 2 point, uden nogen individuel subscore > 1.

Klinisk respons defineres som reduktion i Mayo-score fra baseline på ≥ 30% og ≥ 3 point, enten med en reduktion fra

baseline i subscore for rektal blødning ≥ 1 eller en subscore for rektal blødning på 0 eller 1.

En TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab.

Slimhindeheling defineres som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 eller 1.

Symptomatisk remission defineres som en Mayo-subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1 og en subscore for rektal

blødning på 0.

Kombineret symptomatisk remission og slimhindeheling defineres som en subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1,

en subscore for rektal blødning på 0 og en subscore for endoskopi på 0 eller 1.

p < 0,001

Nominelt signifikant (p < 0,001)

Nominelt signifikant (p < 0,05)

UNIFI-M evaluerede 523 patienter, der havde opnået klinisk respons med en enkelt i.v. dosis af

ustekinumab i UNIFI-I. Patienterne blev randomiseret til at få et subkutant vedligeholdelsesregime på

enten 90 mg ustekinumab hver 8. uge, 90 mg ustekinumab hver 12. uge eller placebo i 44 uger (se

pkt. 4.2 i produktresuméet for STELARA injektionsvæske (hætteglas) og injektionsvæske i fyldt

injektionssprøjte for anbefalet vedligeholdelsesdosering).

En signifikant højere andel af patienterne i begge ustekinumab-grupper havde klinisk remission

sammenlignet med placebo-gruppen i uge 44 (se tabel 6).

Tabel 6:

Oversigt over de væsentligste effektresultater i UNIFI-M (uge 44, 52 uger fra initiering af

induktionsdosen)

Placebo*

N = 175

90 mg

ustekinumab

hver 8. uge

N = 176

90 mg

ustekinumab

hver 12. uge

N = 172

Klinisk remission**

hos patienter uden respons på

konventionel behandling, men kan have

responderet på et biologisk middel

31% (27/87)

48% (41/85)

49% (50/102)

hos patienter, som ikke responderede på

biologisk behandling

17% (15/88)

40% (36/91)

23% (16/70)

hos patienter, som ikke responderede

hverken på en TNF eller vedolizumab

15% (4/27)

33% (7/21)

23% (5/22)

Opretholdelse af klinisk respons til uge 44

hos patienter uden respons på

konventionel behandling, men kan have

responderet på et biologisk middel

51% (44/87)

78% (66/85)

77% (78/102)

hos patienter, som ikke responderede på

biologisk behandling

39% (34/88)

65% (59/91)

56% (39/70)

hos patienter, som ikke responderede

hverken på en TNF eller vedolizumab

41% (11/27)

67% (14/21)

50% (11/22)

Slimhindeheling

Opretholdelse af klinisk remission til

uge 44

38% (17/45)

58% (22/38)

65% (26/40)

Kortikosteroidfri klinisk remission

Vedvarende remission

Symptomatisk remission

Kombineret symptomatisk remission og

slimhindeheling

Efter respons på i.v. ustekinumab.

** Klinisk remission defineres som Mayo-score ≤ 2 point, uden nogen individuel subscore > 1.

Klinisk respons defineres som reduktion i Mayo-score fra baseline på ≥ 30% og ≥ 3 point, enten med en reduktion fra

baseline i subscore for rektal blødning ≥ 1 eller en subscore for rektal blødning på 0 eller 1.

En TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab.

Slimhindeheling defineres som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 eller 1.

Opretholdelse af klinisk remission til uge 44 defineres som patienter med klinisk remission til uge 44 blandt patienter

med klinisk remission ved baseline for vedligeholdelse.

Kortikosteroidfri klinisk remission defineres som patienter med klinisk remission, og som ikke fik kortikosteroider i

uge 44.

Vedvarende remission defineres som partiel Mayo-remission på ≥ 80% ved alle besøg før uge 44 og med partiel

Mayo-remission ved sidste besøg (uge 44).

Symptomatisk remission defineres som en Mayo-subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1 og en subscore for

rektal blødning på 0.

Kombineret symptomatisk remission og slimhindeheling defineres som en subscore for afføringshyppighed på 0 eller

1, en subscore for rektal blødning på 0 og en subscore for endoskopi på 0 eller 1.

p < 0,001

p < 0,05

Nominelt signifikant (p < 0,001)

Nominelt signifikant (p < 0,05)

Ikke statistisk signifikant

Ustekinumabs gunstige effekt på klinisk respons, slimhindeheling og klinisk remission blev observeret

under induktions- og vedligeholdelsesbehandling både hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men hvor patienterne kan have responderet på en biologisk behandling, og hos dem, der

ikke havde responderet på mindst én tidligere TNF-alfa-antagonist-behandling, herunder hos patienter

med et primært manglende respons på TNF-alfa-antagonist-behandling. Der observeredes også en

gunstig effekt under induktionsbehandling hos patienter, som ikke responderede på mindst én tidligere

TNF-alfa-antagonist-behandling og vedolizumab. Dog var antallet af patienter i denne undergruppe for

lille til at drage endelige konklusioner vedrørende den gunstige effekt i denne gruppe under

vedligeholdelse.

Patienter med respons i uge 16 på induktionsbehandling med ustekinumab

Patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og som ikke havde responderet i uge 8 i UNIFI-I, fik

en dosis på 90 mg s.c. ustekinumab i uge 8 (36% af patienterne). Af disse opnåede 9% af de patienter,

der oprindeligt blev randomiseret til den anbefalede induktionsdosis, klinisk remission, og 58%

opnåede klinisk respons i uge 16.

Patienter, som ikke havde klinisk respons på induktionsbehandling med ustekinumab i uge 8 i UNIFI-

I-studiet, men som havde respons i uge 16 (157 patienter), indgik i den ikke-randomiserede del af

UNIFI-M og fortsatte med at få vedligeholdelsesdosering hver 8. uge. Blandt disse patienter

opretholdt et flertal (62%) responset, og 30% opnåede remission i uge 44.

Endoskopisk normalisering

Endoskopisk normalisering var defineret som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 og blev observeret

så tidligt som uge 8 i UNIFI-I. I uge 44 i UNIFI-M blev den opnået hos 24% og 29% af de patienter,

der blev behandlet med ustekinumab henholdsvis hver 12. eller hver 8. uge, sammenlignet med 18% af

patienterne i placebogruppen.

Histologisk og histo-endoskopisk slimhindeheling

Histologisk heling (defineret som neutrofil infiltration i < 5% af krypterne, fravær af kryptdestruktion

og ingen erosioner, ulcerationer eller granulationsvæv) blev vurderet i uge 8 i UNIFI-I og uge 44 i

UNIFI-M. I uge 8 opnåede en signifikant større andel af patienterne i gruppen, der fik den anbefalede

dosis, histologisk heling (36%) efter en enkelt intravenøs induktionsdosis, sammenlignet med

patienterne i placebogruppen (22%). I uge 44 observeredes opretholdelse af denne virkning med

signifikant flere patienter med histologisk heling i de grupper, der blev behandlet med ustekinumab

hver 12. uge (54%) og hver 8. uge (59%) sammenlignet med placebo (33%).

Et kombineret endepunkt med histo-endoskopisk slimhindeheling defineret som forsøgspersoner, der

både har slimhindeheling og histologisk heling, blev evalueret i uge 8 i UNIFI-I og uge 44 i UNIFI-M.

Patienter i ustekinumab-gruppen, der fik ustekinumab ved den anbefalede dosis, udviste signifikante

forbedringer for så vidt angår endepunktet histo-endoskopisk slimhindeheling i uge 8 (18%)

sammenlignet med placebogruppen (9%). I uge 44 observeredes opretholdelse af denne virkning med

signifikant flere patienter med histo-endoskopisk slimhindeheling i de grupper, der blev behandlet

med ustekinumab hver 12. uge (39%) og hver 8. uge (46%) sammenlignet med placebo (24%).

Helbredsrelateret livskvalitet

Helbredsrelateret livskvalitet blev vurderet med spørgeskemaerne IBDQ (Inflammatory Bowel Disease

Questionnaire, SF-36 og EuroQoL-5-D (EQ-5D).

Sammenlignet med placebo rapporterede de patienter, som fik ustekinumab, flere statistisk

signifikante og klinisk betydningsfulde forbedringer ved uge 8 i total-score for IBDQ, EQ-5D og EQ-

5D VAS og i SF-36 Mental Component Summary Score og SF-36 36 Physical Component Summary

Score. Disse forbedringer blev opretholdt hos de patienter, der blev behandlet med ustekinumab i

UNIFI-M til uge 44.

De patienter, der fik ustekinumab, oplevede signifikant flere forbedringer i arbejdsproduktivitet målt

som en øget reduktion af den generelle, nedsatte arbejdsevne og i aktivitetsnedsættelse målt ved hjælp

af spørgeskemaet WPAI-GH end de patienter, der fik placebo.

Hospitalsindlæggelser og colitis ulcerosa (UC)-relaterede kirurgiske indgreb

Op til uge 8 i UNIFI-I var andelen af forsøgspersoner, der blev indlagt på grund af UC-relateret

sygdom, signifikant lavere i den gruppe, der fik ustekinumab ved den anbefalede dosis (1,6%, 5/322)

sammenlignet med forsøgspersoner i placebogruppen (4,4%, 14/319), og der var ingen

forsøgspersoner, i gruppen der fik ustekinumab ved den anbefalede induktionsdosis, der måtte

gennemgå kirurgiske indgreb relateret til UC-sygdom sammenlignet med 0,6% (2/319) af

forsøgspersonerne i placebogruppen.

Op til uge 44 i UNIFI-M observeredes der et signifikant lavere antal UC-relaterede

hospitalsindlæggelser hos forsøgspersoner i den kombinerede ustekinumab-gruppe (2,0%, 7/348)

sammenlignet med placebogruppen (5,7%, 10/175). Et numerisk lavere antal forsøgspersoner i

ustekinumab-gruppen (0,6%, 2/348) gennemgik kirurgiske indgreb relateret til UC-sygdom

sammenlignet med forsøgspersoner i placebogruppen (1,7%, 3/175) op til uge 44.

Immunogenicitet

Der kan udvikles antistoffer mod ustekinumab under behandling med ustekinumab, og de fleste er

neutraliserende. Dannelsen af antistoffer mod ustekinumab er forbundet med øget clearance af

usteukimab hos patienter med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. Der blev ikke observeret reduceret

virkning. Der er ingen åbenbar forbindelse mellem tilstedeværelse af antistoffer mod ustekinumab og

forekomsten af reaktioner på injektionsstedet.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ustekinumab i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved Crohns sygdom og

colitis ulcerosa (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter den anbefalede intravenøse induktionsdosis var den gennemsnitlige højeste serumkoncentration

af ustekinumab, som blev observeret en time efter infusion, 126,1 µg/ml hos patienter med Crohns

sygdom og 127,0 µg/ml hos patienter med colitis ulcerosa.

Fordeling

Den mediane fordelingsvolumen i løbet af den terminale fase (Vz) efter en enkelt intravenøs

administration til patienter med psoriasis lå fra 57 til 83 ml/kg.

Biotransformation

Den eksakte metaboliske omsætning af ustekinumab kendes ikke.

Elimination

Median systemisk clearance (CL) efter en enkelt intravenøs administration til patienter med psoriasis

lå fra 1,99 til 2,34 ml/dag/kg. Den mediane halveringstid (t

) for ustekinumab var ca. 3 uger hos

patienter med colitis ulcerosa, Crohns sygdom, psoriasis og/eller psoriasisartrit, med et interval

mellem 15 og 32 dage for alle studier af psoriasis, psoriasisartrit eller Crohns sygdom.

Linearitet

Den systemiske eksponering af ustekinumab hos patienter med psoriasis (C

og AUC) steg på

tilnærmelsesvis dosisproportional måde efter en enkelt intravenøs administration ved doser fra

0,09 mg/kg til 4,5 mg/kg.

Særlige populationer

Der er ingen tilgængelige farmakokinetiske data for patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Der er ikke udført specifikke studier med intravenøs ustekinumab hos ældre eller pædiatriske

patienter.

Hos patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa varierede ustekinumabs clearance afhængigt af

legemsvægt, serumalbumin, køn, og status for antistof mod ustekinumab, hvor legemsvægt var den

væsentligste kovariant, der påvirkede fordelingsvolumen. Hertil kommer, at clearance blev påvirket af

C-reaktivt protein, status for fejlslagen behandling med TNF-antagonist og race (asiatisk og ikke-

asiatisk) ved Crohns sygdom. Indvirkningen af disse kovarianter lå inden for ± 20% af den typiske

værdi eller referenceværdi for de respektive farmakokinetiske parametre, hvorfor dosisjustering ikke

er påkrævet for disse kovarianter. Samtidig brug af immunmodulatorer havde ikke nogen signifikant

indvirkning på ustekinumabs fordeling.

Regulering af CYP450-enzymer

Virkningerne af IL-12 eller IL-23 på reguleringen af CYP450-enzymer blev evalueret i et in vitro-

studie ved anvendelse af humane hepatocytter. Studiet viste, at IL-12 og/eller IL-23 i koncentrationer

på 10 ng/ml ikke ændrede CYP450-aktiviteten (CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4) hos

mennesker (se pkt. 4.5).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko (f.eks. organtoksicitet) for mennesker vurderet ud fra

studier af toksicitet efter gentagne doser samt reproduktions- og udviklingstoksicitet, herunder

sikkerhedsfarmakologi. I udviklings- og reproduktionstoksicitetsstudier hos cynomolgusaber var der

ingen uønskede virkninger på indikatorer for hanners fertilitet, og der sås ingen fødselsdefekter eller

udviklingstoksicitet. Der sås ingen uønskede virkninger på indikatorer for hunners fertilitet ved brug af

et antistof analogt til IL-12/23 hos mus.

Dosisniveauerne i dyrestudier var op til ca. 45 gange højere end den højeste tilsvarende dosis beregnet

til administration til psoriasispatienter og betød, at de højeste serumkoncentrationer hos aber var mere

end 100 gange højere end dem, der blev observeret hos mennesker.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med ustekinumab på grund af manglen på egnede modeller

for et antistof uden krydsreaktivitet over for IL-12/23 p40 hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumethylendiamintetraacetat-dihydrat

L-histidin

L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat

L-methionin

Polysorbat 80

Saccharose

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler. STELARA må kun fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvæske,

opløsning. STELARA må ikke administreres samtidig med andre lægemidler i den samme intravenøse

slange.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Må ikke nedfryses.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 8 timer ved 15 til 25 °C under brug.

Ud fra en mikrobiologisk synsvinkel skal lægemidlet anvendes straks, medmindre proceduren ved

fortynding udelukker risiko for mikrobiel forurening. Hvis lægemidlet ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold under brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

26 ml opløsning i type 1-hætteglas på 30 ml lukket med en coatet butylgummiprop.

STELARA leveres i pakninger med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Opløsningen i hætteglasset med STELARA må ikke rystes. Opløsningen skal inspiceres visuelt for

partikelholdigt materiale eller misfarvning inden administration. Opløsningen er klar, farveløs til lys

gul. Lægemidlet må ikke bruges, hvis opløsningen er misfarvet eller uklar, eller hvis der er

partikelholdigt materiale i form af fremmedlegemer.

Fortynding

STELARA koncentrat til infusionsvæske skal fortyndes og klargøres af sundhedspersonale under

anvendelse af aseptisk teknik.

Beregn dosis og det nødvendige antal STELARA-hætteglas på basis af patientens vægt (se

pkt. 4.2, tabel 1). Hvert 26 ml hætteglas med STELARA indeholder 130 mg ustekinumab. Brug

kun intakte hætteglas med STELARA.

Udtag og kassér det volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvæske, opløsning fra

infusionsposen med 250 ml, som svarer til det volumen STELARA, der skal anvendes. (kassér

26 ml natriumchlorid for hvert hætteglas med STELARA, for 2 hætteglas kasseres 52 ml, for

3 hætteglas kasseres 78 ml, for 4 hætteglas kasseres 104 ml)

Udtag 26 ml STELARA fra hvert hætteglas og føj det til 250 ml-infusionsposen. Det endelige

volumen i infusionsposen skal være 250 ml. Bland forsigtigt.

Inspicér den fortyndede infusionsvæske visuelt inden administration. Infusionsvæsken må ikke

anvendes, hvis der observeres uigennemsigtige partikler, misfarvning eller fremmedlegemer.

Administrer infusionsvæsken over en periode på mindst en time. Infusionen skal være

gennemført senest otte timer efter fortynding i infusionsposen.

Anvend kun et infusionssæt med et in-line sterilt, pyrogenfrit filter med minimal proteinbinding

(porestørrelse 0,2 mikrometer).

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug, og ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold

til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/494/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. januar 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 90 mg ustekinumab i 1 ml.

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hvert hætteglas indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hvert hætteglas indeholder 90 mg ustekinumab i 1 ml.

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt IgG1κ antistof mod interleukin (IL) 12/23 fremstillet i en

murin myelom cellelinje ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

Injektionsvæske, opløsning.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

Injektionsvæske, opløsning.

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Injektionsvæske, opløsning.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Injektionsvæske, opløsning.

Opløsningen er klar til let opaliserende, farveløs til lys gul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Plaque-psoriasis

STELARA er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, der ikke har

responderet på, har en kontraindikation mod eller er intolerante over for andre systemiske

behandlinger, herunder ciclosporin, methotrexat (MTX) eller PUVA (psoralen og ultraviolet A) (se

pkt. 5.1).

Pædiatrisk plaque-psoriasis

STELARA er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos børn og unge patienter i

alderen 6 år og derover, som ikke kan opnå tilstrækkelig kontrol med eller som er intolerante over for

andre systemiske behandlinger eller lysbehandling (se pkt. 5.1).

Psoriasisartrit (PsA)

STELARA, alene eller i kombination med MTX, er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit hos

voksne patienter, når deres respons på tidligere behandling med ikke-biologiske sygdoms-

modificerende antireumatika (DMARD) har være utilstrækkelig (se pkt. 5.1).

Crohns sygdom

STELARA er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom,

som ikke har responderet tilstrækkeligt på, ikke længere responderer på eller er intolerante over for

enten konventionel behandling eller en TNF-alfa antagonist eller har medicinske kontraindikationer

over for sådanne behandlinger.

Colitis ulcerosa

STELARA er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa,

som ikke har responderet tilstrækkeligt på, ikke længere responderer på eller er intolerante over for

enten konventionel behandling eller et biologisk middel eller har medicinske kontraindikationer over

for sådanne behandlinger (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

STELARA er beregnet til brug under vejledning og supervision af læger med erfaring i

diagnosticering og behandling af sygdomme, som STELARA er indiceret til.

Dosering

Plaque-psoriasis

Den anbefalede dosering for STELARA er en initialdosis på 45 mg indgivet subkutant, efterfulgt af en

dosis på 45 mg 4 uger senere og efterfølgende hver 12. uge.

Det skal overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der ikke har responderet i løbet af 28 ugers

behandling.

Patienter med en legemsvægt > 100 kg.

Hos patienter, der vejer over 100 kg, er den initiale dosis 90 mg indgivet subkutant, efterfulgt af en

dosis på 90 mg 4 uger senere og efterfølgende hver 12. uge. Hos disse patienter har 45 mg også vist

sig at være effektivt. Imidlertid gav 90 mg større effekt (se pkt. 5.1, tabel 4).

Psoriasisartrit (PsA)

Den anbefalede dosering af STELARA er en initialdosis på 45 mg indgivet subkutant, efterfulgt af en

dosis på 45 mg 4 uger senere og efterfølgende hver 12. uge. Alternativt kan der gives 90 mg til

patienter med en legemsvægt > 100 kg.

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har udvist respons efter 28 ugers

behandling.

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig (se pkt. 4.4).

Nedsat nyre- og leverfunktion

STELARA er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives anbefalinger

vedrørende dosis.

Pædiatrisk population

STELARAs sikkerhed og virkning hos børn under 6 år med psoriasis og hos børn under 18 år med

psoriasisartrit er endnu ikke klarlagt.

Pædiatrisk plaque-psoriasis (6 år og derover)

Den anbefalede dosis af STELARA baseret på kropsvægt er vist nedenfor (tabel 1 og 2). STELARA

skal administreres i uge 0 og 4 og derefter hver 12. uge.

Tabel 1:

Anbefalet dosis af STELARA ved pædiatrisk psoriasis

Kropsvægt på doseringstidspunktet

Anbefalet dosis

< 60 kg

0,75 mg/kg

≥ 60-≤ 100 kg

45 mg

> 100 kg

90 mg

For at beregne injektionsvolumen (ml) for patienter < 60 kg skal følgende formel anvendes: kropsvægt

(kg) x 0,0083 (ml/kg), se også tabel 2. Det beregnede volumen skal afrundes til nærmeste 0,01 ml og

administreres med en gradueret 1 ml sprøjte. Der fås et 45 mg hætteglas til pædiatriske patienter, som

skal have administreret mindre end den fulde dosis på 45 mg.

Tabel 2:

Injektionsvoluminer for STELARA til patienter med pædiatrisk psoriasis, som vejer

< 60 kg

Kropsvægt på

doseringstidspunktet (kg)

Dosis (mg)

Injektionsvolumen (ml)

11,3

0,12

12,0

0,13

12,8

0,14

13,5

0,15

14,3

0,16

15,0

0,17

15,8

0,17

16,5

0,18

17,3

0,19

18,0

0,20

18,8

0,21

19,5

0,22

20,3

0,22

21,0

0,23

21,8

0,24

22,5

0,25

23,3

0,26

24,0

0,27

24,8

0,27

25,5

0,28

26,3

0,29

27,0

0,30

27,8

0,31

28,5

0,32

29,3

0,32

30,0

0,33

30,8

0,34

31,5

0,35

32,3

0,36

33,0

0,37

33,8

0,37

34,5

0,38

35,3

0,39

36,0

0,40

36,8

0,41

37,5

0,42

38,3

0,42

39,0

0,43

39,8

0,44

40,5

0,45

41,3

0,46

42,0

0,46

42,8

0,47

43,5

0,48

44,3

0,49

Det skal overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der ikke har responderet i løbet af 28 ugers

behandling.

Crohns sygdom og colitis ulcerosa

Den første dosis af STELARA i behandlingsregimet administreres intravenøst. Se pkt. 4.2 i

produktresuméet for STELARA 130 mg koncentrat til infusionsvæske for oplysninger om dosering af

det intravenøse regime.

Den første subkutane administration af 90 mg STELARA bør finde sted i uge 8 efter den intravenøse

dosis. Derefter anbefales dosering hver 12. uge.

Patienter, som ikke udviser et tilstrækkeligt respons 8 uger efter den første subkutane dosis, kan gives

endnu en subkutan dosis på dette tidspunkt (se pkt. 5.1).

For patienter, der mister respons ved dosering hver 12. uge, kan det muligvis være en fordel at øge

doseringshyppigheden til hver 8. uge (se pkt. 5.1, pkt. 5.2).

Disse patienter kan herefter overgå til dosering hver 8. uge eller hver 12. uge i henhold til lægens

vurdering (se pkt. 5.1).

Seponering skal overvejes hos patienter, som ikke viser tegn på terapeutisk effekt 16 uger efter i.v.

induktionsdosis eller 16 uger efter skift til vedligeholdelsesdosering hver 8. uge.

Behandling med immunmodulatorer og/eller kortikosteroider kan fortsættes under behandling med

STELARA. Hos patienter, som har responderet på behandling med STELARA, kan behandling med

kortikosteroider reduceres eller seponeres i henhold til standardbehandling.

Hvis behandlingen i tilfælde af Crohns sygdom har været afbrudt midlertidigt, er det sikkert og

effektivt at genoptage den med subkutan dosering hver 8. uge.

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig (se pkt. 4.4)

Nedsat nyre- og leverfunktion

STELARA er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Pædiatrisk population

STELARAs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år ved behandling af Crohns sygdom eller colitis

ulcerosa er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

STELARA 45 mg og 90 mg i hætteglas eller fyldte injektionssprøjter er kun til subkutan injektion.

Hvis det er muligt, skal hudområder med psoriasis undgås som injektionssteder.

Patienterne eller deres omsorgspersoner kan efter at have fået behørig undervisning i

injektionsteknikken for subkutan injektion injicere STELARA, hvis lægen beslutter, at det er

hensigtsmæssigt. Lægen skal dog sikre sig, at der sker den nødvendige opfølgning.

Patienterne eller deres omsorgspersoner skal have besked på at injicere den ordinerede mængde af

STELARA i henhold til anvisningerne i indlægssedlen. I indlægssedlen gives der grundige

anvisninger i administration.

I pkt. 6.6 gives der yderligere anvisninger om præparering og særlige forholdsregler for håndtering.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtig, aktiv infektion (f.eks. aktiv tuberkulose; se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Infektioner

Ustekinumab kan øge risikoen for infektioner samt reaktivere latente infektioner.

I kliniske studier er der observeret alvorlige bakterie-, svampe- og virusinfektioner hos patienter, der

fik STELARA (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende STELARA til patienter med en kronisk

infektion eller tidligere recidiverende infektioner (se pkt. 4.3).

Inden behandling med STELARA påbegyndes, skal patienterne vurderes med hensyn til tuberkulose.

STELARA må ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose (se pkt. 4.3). Behandling af latent

tuberkuloseinfektion skal påbegyndes før administration af STELARA. Antituberkuløs behandling

skal også overvejes, inden behandling med STELARA påbegyndes til patienter med latent eller aktiv

tuberkulose, hvor et tidligere adækvat behandlingsforløb ikke kan bekræftes. Patienter, der får

STELARA, skal monitoreres nøje med henblik på tegn og symptomer på aktiv tuberkulose under og

efter behandlingen.

Patienterne skal have besked om at søge læge, hvis der opstår tegn eller symptomer, der tyder på en

infektion. En patient, der udvikler en alvorlig infektion, skal monitoreres nøje, og STELARA må ikke

indgives, før infektionen har fortaget sig.

Maligniteter

Immunsuppressiva som ustekinumab har et potentiale for at øge risikoen for maligniteter. Nogle

patienter, der har fået STELARA i kliniske studier, har udviklet kutane og ikke-kutane maligniteter (se

pkt. 4.8).

Der er ikke udført studier af deltagelse af patienter, der har eller har haft maligniteter, eller studier,

hvor der fortsat gives behandling til patienter, der udvikler en malignitet under behandlingen med

STELARA. Der skal derfor udvises forsigtighed, når det overvejes at give STELARA til disse

patienter.

Alle patienter, og især patienter over 60 år, patienter med langvarig immunsuppression i anamnesen og

patienter, der tidligere har fået PUVA-behandling, skal monitoreres for forekomst af ikke-melanom

hudkræft (se pkt. 4.8).

Systemiske og respiratoriske overfølsomhedsreaktioner

Systemiske

Efter markedsføringen er der indberettet alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som i nogle tilfælde er

indtruffet flere dage efter behandlingen. Tilfælde af anafylaksi og angioødem er forekommet. Hvis der

opstår en anafylaktisk eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal en passende behandling

iværksættes, og behandling med STELARA skal seponeres (se pkt. 4.8).

Respiratoriske

Der er indberettet tilfælde af allergisk alveolitis, eosinofil pneumoni og ikke-infektiøs organiserende

pneumoni under anvendelse af ustekinumab efter godkendelsen. Kliniske billeder omfattede hoste,

dyspnø og interstitielle infiltrater efter en til tre doser. Alvorlige udfald har blandt andet omfattet

respiratorisk insufficiens og længerevarende hospitalsindlæggelse. Der er indberettet forbedring efter

seponering af ustekinumab og desuden i visse tilfælde ved administration af kortikosteroider. Hvis

infektion er udelukket, og diagnosen bekræftet, skal ustekinumab seponeres og passende behandling

iværksættes (se pkt. 4.8).

Latex-overfølsomhed

Kanylehylsteret på den fyldte injektionssprøjte med STELARA er fremstillet af tørt naturgummi (et

derivat af latex), som kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme over for

latex.

Vaccinationer

Det anbefales, at vacciner med levende vira eller levende bakterier (f.eks. Bacillus Calmette-Guérin

(BCG)) ikke gives samtidig med STELARA. Der er ikke udført specifikke studier af patienter, der for

nylig var blevet vaccineret med levende vira eller levende bakterier. Der foreligger ikke data om

sekundær transmission af infektion fra levende vacciner hos patienter, som fik STELARA. Før

vaccination med levende vira eller levende bakterier skal behandling med STELARA suspenderes i

mindst 15 uger efter den sidste dosis og kan tidligst genoptages 2 uger efter vaccinationen.

Receptudstedere bør konsultere produktresuméet for den specifikke vaccine for yderligere oplysninger

og vejledning om samtidig brug af immunsuppressiva efter vaccination.

Patienter i behandling med STELARA kan vaccineres med inaktiverede eller ikke-levende vacciner.

Langtidsbehandling med STELARA undertrykker ikke det humorale immunrespons på pneumokok-

polysaccharidvaccine og tetanusvaccine (se pkt. 5.1).

Samtidig immunsuppressiv behandling

I studier af psoriasis er sikkerheden af og effekten ved STELARA i kombination med

immunsuppressiva, herunder biologiske lægemidler, eller lysbehandling ikke vurderet. I studier af

psoriasisartrit syntes samtidig behandling med MTX ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af

STELARA. I studier af Crohns sygdom og colitis ulcerosa syntes samtidig brug af immunsuppressiva

eller kortikosteroider ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA. Der skal udvises

forsigtighed, når der overvejes samtidig brug af andre immunsuppressiva og STELARA eller ved

overgang fra andre immunsuppressive biologiske midler (se pkt. 4.5).

Immunterapi

STELARA er ikke undersøgt hos patienter, som har fået allergenspecifik immunterapi. Det vides ikke,

om STELARA påvirker allergenspecifik immunterapi.

Alvorlige hudreaktioner

Hos patienter med psoriasis er der rapporteret om eksfoliativ dermatitis efter behandling med

ustekinumab (se pkt. 4.8). Patienter med plaque-psoriasis kan som en del af sygdommens naturlige

forløb udvikle erytroderm psoriasis med symptomer, der klinisk kan være umulige at skelne fra

eksfoliativ dermatitis. Som led i monitoreringen af patientens psoriasis skal lægen være opmærksom

på symptomer på erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis. Hvis disse symptomer opstår, skal

passende behandling indledes. STELARA skal seponeres, hvis der er mistanke om en

lægemiddelrelateret reaktion.

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Samlet er der ikke observeret forskelle med hensyn til effekt og sikkerhed hos patienter på 65 år eller

ældre, som fik Stelara, sammenlignet med yngre patienter i kliniske studier ved godkendte

indikationer, men antallet af patienter i alderen 65 år og derover er dog ikke tilstrækkeligt til at fastslå,

om de reagerer anderledes end yngre patienter. Eftersom der generelt er højere incidens af infektioner

hos den ældre befolkning, bør der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende vacciner bør ikke gives samtidig med STELARA (se pkt. 4.4).

Der er ikke udført interaktionsstudier hos mennesker. I de farmakokinetiske populationsanalyser af

fase 3-studierne blev effekten af de hyppigst, samtidigt anvendte lægemidler til psoriasispatienter

undersøgt (herunder paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyre, metformin, atorvastatin, levothyroxin)

på ustekinumabs farmakokinetik. Der var ingen indikation af interaktion ved samtidig administration

at disse lægemidler. Grundlaget for denne analyse var, at mindst 100 patienter (> 5% af den

undersøgte population) blev behandlet samtidigt med disse lægemidler i mindst 90% af

studieperioden. Ustekinumabs farmakokinetik påvirkedes ikke ved samtidig anvendelse af MTX,

NSAID, 6-mercaptopurin, azathioprin eller orale kortikosteroider hos patienter med psoriasisartrit,

Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, eller af tidligere eksponering for anti-TNF-alfa-midler hos

patienter med psoriasisartrit eller Crohns sygdom, eller af tidligere eksponering for biologiske midler

(dvs. anti-TNF-alfa-midler og/eller vedolizumab) hos patienter med colitis ulcerosa.

Resultaterne af et in vitro-studie tyder ikke på, at dosisjustering er nødvendig hos patienter, som er i

samtidig behandling med CYP450-substrater (se pkt. 5.2).

I studier af psoriasis er STELARAs sikkerhed og virkning i kombination med immunsuppressiva,

herunder biologiske lægemidler, eller lysbehandling ikke vurderet. I studier af psoriasisartrit syntes

samtidig behandling med MTX ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA. I studier af

Crohns sygdom og colitis ulcerosa syntes samtidig brug af immunsuppressiva eller kortikosteroider

ikke at påvirke sikkerheden eller virkningen af STELARA (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektive præventionsmetoder under behandlingen og i mindst

15 uger efter behandlingen.

Graviditet

Der findes ikke tilstrækkelige data om brugen af ustekinumab hos gravide kvinder. Dyrestudier viser

ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditeten, den embryonale/føtale udvikling,

fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det at

undgå brugen af STELARA i forbindelse med graviditet.

Amning

Det er ukendt, om ustekinumab udskilles i human mælk. Dyrestudier har påvist udskillelse af

ustekinumab i brystmælk, dog i lave koncentrationer. Det vides ikke, om ustekinumab absorberes

systemisk efter oral indtagelse. Der er risiko for bivirkninger af ustekinumab hos spædbørn, der

ammes. Når der træffes beslutning om, hvorvidt amningen skal stoppes under behandlingen og op til

15 uger efter behandlingen, eller om behandlingen med STELARA skal seponeres, skal der derfor

tages hensyn til barnets fordel ved amning og kvindens fordel ved behandling med STELARA.

Fertilitet

Ustekinumabs virkning på human fertilitet er ikke blevet evalueret (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

STELARA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger (> 5%) i de kontrollerede perioder i kliniske studier af ustekinumab hos

voksne med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa var nasopharyngitis og

hovedpine. De fleste blev anset for at være milde og nødvendiggjorde ikke seponering af

forsøgsmedicinen. Den mest alvorlige bivirkning indberettet om STELARA er alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi (se pkt. 4.4). Den overordnede sikkerhedsprofil var

den samme for patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Bivirkninger opstillet i tabelform.

Nedenstående sikkerhedsdata afspejler voksne patienters eksponering for ustekinumab i 14 fase 2- og

fase 3-studier af 6.709 patienter (4.135 med psoriasis og/eller psoriasisartrit, 1.749 med Crohns

sygdom og 825 patienter med colitis ulcerosa). Disse omfatter eksponering for STELARA i de

kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder af de kliniske studier i mindst 6 måneder eller 1 år

(henholdsvis 4,577 og 3.253 patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis

ulcerosa) og eksponering i mindst 4 eller 5 år (henholdsvis 1.482 og 838 patienter med psoriasis).

Tabel 3 giver en oversigt over bivirkninger fra kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns

sygdom og colitis ulcerosa hos voksne og over bivirkninger indrapporteret efter markedsføringen.

Bivirkningerne er opstillet i henhold til systemorganklasse og hyppighed i henhold til følgende

konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden (< 1/10.000), Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 3

Oversigt over bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed: bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig: Øvre luftvejsinfektion, nasopharyngitis, sinusitis

Ikke almindelig: Cellulitis, tandinfektioner, herpes zoster, infektion i

de nedre luftveje, virusinfektion i de øvre luftveje, vulvovaginal

mykotisk infektion

Immunsystemet

Ikke almindelig: Overfølsomhedsreaktioner (herunder udslæt,

urticaria)

Sjælden: Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaksi,

angioødem)

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Depression

Nervesystemet

Almindelig: Svimmelhed, hovedpine

Ikke almindelig: Facialisparese

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig: Orofaryngeale smerter

Ikke almindelig: Tilstoppet næse

Sjælden: Allergisk alveolitis, eosinofil pneumoni

Meget sjælden: Organiserende pneumoni*

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Diaré, kvalme, opkastning

Hud og subkutane væv

Almindelig: Pruritus

Ikke almindelig: Pustuløs psoriasis, hudeksfoliation, acne

Sjælden: Eksfoliativ dermatitis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig: Rygsmerter, myalgi, artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig: Træthed, erytem på injektionsstedet, smerter på

injektionsstedet

Ikke almindelig: Reaktioner på injektionsstedet (herunder blødning,

hæmatom, induration, hævelse og pruritus), asteni

Se pkt. 4.4, Systemiske og respiratoriske overfølsomhedsreaktioner.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infektioner

I de placebokontrollerede studier af patienter med psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis

ulcerosa var forekomsten af infektioner eller alvorlige infektioner stort set ens for de patienter, der

blev behandlet med ustekinumab, og dem, der blev behandlet med placebo. I den placebokontrollerede

periode i disse kliniske studier var forekomsten af infektioner i opfølgningsperioden 1,36 pr. patientår

for patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og 1,34 hos patienter, der blev behandlet med

placebo. Forekomsten af alvorlige infektioner i opfølgningsperioden var 0,03 pr. patientår for

patienter, der blev behandlet med ustekinumab, (30 alvorlige infektioner i 930 patientår i

opfølgningsperioden) og 0,03 hos patienter, der blev behandlet med placebo (15 alvorlige infektioner i

434 patientår i opfølgningsperioden) (se pkt. 4.4).

I de kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder i de kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit,

Crohns sygdom og colitis ulcerosa, der repræsenterede eksponering i 11.581 patientår hos

6.709 patienter, var den mediane opfølgningsperiode 1,0 år – 1,1 år i psoriasissygdomsstudier, 0,6 år i

studier med Crohns sygdom og 1,0 år i studier med colitis ulcerosa. Forekomsten af infektioner var

0,91 pr. patientår i opfølgningsperioden for patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og

forekomsten af alvorlige infektioner var 0,02 pr. patientår i opfølgningsperioden for patienter, der blev

behandlet med ustekinumab (199 alvorlige infektioner i 11.581 patientår i opfølgningsperioden).

Rapporterede, alvorlige infektioner omfattede pneumoni, anal absces, cellulitis, divertikulitis,

gastroenteritis og virale infektioner.

I kliniske studier udviklede patienter med latent tuberkulose, der samtidig blev behandlet med

isoniazid, ikke tuberkulose.

Maligniteter

I den placebokontrollerede periode af de kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom

og colitis ulcerosa var forekomsten af maligniteter, undtaget ikke-melanom hudkræft, 0,11 pr.

100 patientår i opfølgningsperioden for patienter behandlet med ustekinumab (1 patient i 929 patientår

i opfølgningsperioden) sammenlignet med 0,23 patienter behandlet med placebo (1 patient i

434 patientår i opfølgningsperioden). Forekomsten af ikke-melanom hudkræft var 0,43 pr.

100 patientår i opfølgningsperioden for patienter behandlet med ustekinumab (4 patienter i

929 patientår i opfølgningsperioden) sammenlignet med 0,46 for patienter behandlet med placebo

(2 patienter i 433 patientår i opfølgningsperioden).

I de kontrollerede og ikke-kontrollerede perioder i kliniske studier af psoriasis, psoriasisartrit, Crohns

sygdom og colitis ulcerosa, der udgjorde 11.561 patientårs eksponering hos 6.709 patienter, var den

mediane opfølgningsperiode 1,0 år – 1,1 år i psoriasissygdomsstudier, 0,6 år i studier med Crohns

sygdom og 1,0 år i studier med colitis ulcerosa. Maligniteter, eksklusive ikke-melanom hudkræft,

rapporteredes hos 62 patienter i løbet af 11.561 patientår i opfølgningsperioden (incidens 0,54 pr.

100 patientår i opfølgningsperioden hos patienter, der fik ustekinumab). Den rapporterede forekomst

af maligniteter hos patienter, der blev behandlet med ustekinumab, var sammenlignelig med den

forventede forekomst hos befolkningen generelt (standardiseret incidensrate = 0,93 [95%

konfidensinterval: 0,71-1,20]) justeret for alder, køn og race. De hyppigst observerede maligniteter,

når der ses bort fra ikke-melanom hudkræft, var prostatakræft, kolorektal kræft, melanom og

brystkræft. Incidensen af ikke-melanom hudkræft var 0,49 pr. 100 patientår i opfølgningsperioden for

patienter, der fik ustekinumab (56 patienter pr. 11.545 patientår i opfølgningsperioden). Forholdet

mellem patienter med basalcellekarcinom versus planocellulært karcinom (3:1) er sammenligneligt

med forholdet i befolkningen generelt (se pkt. 4.4).

Overfølsomhedsreaktioner

Under de kontrollerede perioder af de kliniske studier af psoriasis og/eller psoriasisartrit med

ustekinumab er både udslæt og urticaria observeret hos < 1% af patienterne (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter på 6 år og derover med plaque-psoriasis

Ustekinumabs sikkerhed er blevet undersøgt i to fase 3-studier hos pædiatriske patienter med moderat

til svær plaque-psoriasis. Det første studie var med 110 patienter mellem 12 og 17 år, som blev

behandlet i op til 60 uger, og det andet studie var med 44 patienter mellem 6 og 11 år, som blev

behandlet i op til 56 uger. Generelt svarede de indberettede bivirkninger i disse to studier med

sikkerhedsdata i op til 1 år til de bivirkninger, der observeredes i tidligere studier hos voksne med

plaque-psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 6 mg/kg er blevet indgivet intravenøst i kliniske studier uden dosisbegrænsende

toksicitet. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres med henblik på tegn eller

symptomer på bivirkninger, og at passende symptomatisk behandling iværksættes øjeblikkeligt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC05

Virkningsmekanisme

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt IgG1κ-antistof, der binder sig med specificitet til den

delte p40-proteinunderenhed af humane cytokiner interleukin- (IL-)12 og IL-23. Ustekinumab

hæmmer bioaktiviteten af human IL-12 og IL-23 ved at forhindre, at p40 binder sig til deres IL-

1-receptorprotein, der er udtrykt på overfladen af immunceller. Ustekinumab kan ikke binde sig

til IL-12 eller IL-23, der allerede er bundet til celleoverfladereceptoren IL-12R

1. Det er derfor ikke

sandsynligt, at ustekinumab bidrager til komplement eller antistofmedieret cytotoksicitet i celler med

IL-12- og IL-13-receptorer. IL-12 og IL-23 er heterodimere cytokiner, der udskilles af aktiverede

antigenpræsenterende celler, f.eks. makrofager og dendritiske celler, og begge cytokiner deltager i

immunsystemets funktioner: IL-12 stimulerer natural killer-celler (NK-celler) og driver

differentieringen af CD4+ T-celler til fænotypen T-hjælper 1 (Th1), mens IL-23 inducerer aktivering

af T-hjælper 17 (Th17). Anormal regulering af IL 12 og IL 23 er imidlertid blevet associeret med

immunmedierede sygdomme såsom psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Ved at binde den p40-underenhed, som IL-12 og IL-23 deler, kan ustekinumab udøve sin kliniske

virkning på psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom og colitis ulcerosa gennem afbrydelse af

forløbene for Th1- og Th17-cytokiner, som spiller en central rolle i disse sygdommes patologi.

Hos patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa resulterede behandling med ustekinumab i et

fald i inflammatoriske markører, herunder C-reaktivt protein (CRP) og fækal calprotectin, i løbet af

induktionsfasen, som derefter vedblev i hele vedligeholdelsesfasen.

Immunisering

Under den langvarige forlængelsesfase af psoriasisstudie 2 (PHOENIX 2) opnåede voksne patienter,

der blev behandlet med STELARA i mindst 3,5 år, omtrent de samme antistofresponser på såvel

pneumokok-polysaccharidvaccine og tetanusvaccine som en kontrolgruppe med psoriasis, der ikke fik

systemisk behandling. Der sås samme andele af voksne patienter med beskyttende niveauer af

anti-pneumokok- og anti-tetanus-antistoffer, og antistoftitrene var omtrent de samme hos patienter, der

fik STELARA, og patienterne i kontrolgruppen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Plaque-psoriasis (voksne)

Sikkerheden ved og effekten af ustekinumab er blevet vurderet hos 1.996 patienter i 2 randomiserede,

dobbeltblinde, placebokontrollerede studier hos patienter med moderat til svær plaque-psoriasis, som

var egnede til lysbehandling eller systemisk behandling. Derudover sammenlignede et randomiseret,

blindet assessor, aktiv-kontrolleret studie ustekinumab og etanercept hos patienter med moderat til

alvorlig plaque-psoriasis, som havde haft en utilstrækkelig effekt af, var intolerant over for eller havde

kontraindikationer mod ciclosporin, MTX eller PUVA.

I psoriasisstudie 1 (PHOENIX 1) blev 766 patienter vurderet. 53% af disse patienter udviste enten

manglende respons, var intolerante over for eller havde en kontraindikation mod anden systemisk

behandling. De patienter, der var randomiseret til ustekinumab, fik doser på 45 mg eller 90 mg i uge 0

og 4 efterfulgt af samme dosis hver 12. uge. De patienter, der var randomiseret til at få placebo i uge 0

og 4, skiftede til at få ustekinumab (enten 45 mg eller 90 mg) i uge 12 og 16 efterfulgt af

administration hver 12. uge.

De patienter, der oprindeligt var randomiseret til ustekinumab, og som opnåede en respons på 75 ud

fra Psoriasis Area and Severity Index (en forbedring af PASI-scoren på mindst 75% i forhold til

baseline) i både uge 28 og 40, blev genrandomiseret til at få ustekinumab hver 12. uge eller til placebo

(dvs. ophør med behandlingen). De patienter, der blev genrandomiseret til placebo i uge 40, fik

genoptaget behandlingen med ustekinumab med deres oprindelige dosisregime, når de oplevede et tab

på mindst 50% af den forbedring af PASI-scoren, de havde opnået i uge 40. Alle patienter blev fulgt i

op til 76 uger efter første administration af forsøgsbehandlingen.

I psoriasisstudie 2 (PHOENIX 2) blev 1.230 patienter vurderet. 61% af disse patienter udviste enten

manglende respons, var intolerante over for eller havde en kontraindikation mod anden systemisk

behandling.

De patienter, der var randomiseret til ustekinumab, fik doser på 45 mg eller 90 mg i uge 0 og 4

efterfulgt af en yderligere dosis efter 16 uger. De patienter, der var randomiseret til at få placebo i

uge 0 og 4, skiftede til at få ustekinumab (enten 45 mg eller 90 mg) i uge 12 og 16. Alle patienter blev

fulgt i op til 52 uger efter første administration af forsøgsbehandlingen.

I psoriasisstudie 3 (ACCEPT) blev 903 patienter med moderat til alvorlig psoriasis, og som havde

utilstrækkelig effekt af, var intolerant over for eller havde kontraindikationer mod anden systemisk

behandling, vurderet, og effekten af ustekinumab og etanercept blev sammenlignet. Desuden blev

sikkerheden af ustekinumab og etanercept vurderet. I den 12 uger lange aktiv-kontrollerede del af

studiet blev patienter randomiseret til at få etanercept (50 mg 2 gange om ugen), ustekinumab 45 mg i

uge 0 og 4, eller ustekinumab 90 mg i uge 0 og 4.

Der var generelt overensstemmelse mellem sygdomskarakteristika ved baseline for alle

behandlingsgrupper i psoriasisstudie 1 og 2 med en median PASI-score ved baseline fra 17 til 18, en

median legemsoverflade (BSA) ≥ 20 ved baseline og median Dermatology Life Quality Index (DLQI)

i intervallet fra 10 til 12. Omtrent en tredjedel (psoriasisstudie 1) og en fjerdedel (psoriasisstudie 2) af

forsøgspersonerne havde psoriasisartritis (PsA). Lignende sygdomsalvorlighed blev set i

psoriasisstudie 3.

Det primære effektmål i disse studier var andelen af patienter, der opnåede PASI 75 respons i forhold

til baseline i uge 12 (se tabel 4 og 5).

Tabel 4

Oversigt over klinisk respons i psoriasisstudie 1 (PHOENIX 1) og psoriasisstudie 2

(PHOENIX 2)

Uge 12 - 2 doser (uge 0 og uge 4)

Uge 28 - 3 doser (uge 0, uge 4 og

uge 16)

45 mg

90 mg

45 mg

90 mg

Psoriasisstudie 1

Antal randomiserede

patienter

PASI 50 respons N (%)

(10%)

(84%)

(86%)

228 (91%)

234 (96%)

PASI 75 respons N (%)

8 (3%)

(67%)

(66%)

178 (71%)

191 (79%)

PASI 90 respons N (%)

5 (2%)

(42%)

94 (37%)

123 (49%)

135 (56%)

clear eller minimal

N (%)

10 (4%)

(59%)

(61%)

146 (58%)

160 (66%)

Antal patienter ≤ 100 kg

PASI 75 respons N (%)

6 (4%)

(74%)

(65%)

130 (79%)

124 (81%)

Antal patienter > 100 kg

PASI 75 respons N (%)

2 (2%)

47 (54%)

63 (68%)

48 (56%)

67 (74%)

Psoriasisstudie 2

Antal randomiserede

patienter

PASI 50 respons N (%)

(10%)

(84%)

(89%)

369 (93%)

380 (95%)

PASI 75 respons N (%)

15 (4%)

(67%)

(76%)

276 (70%)

314 (79%)

PASI 90 respons N (%)

3 (1%)

(42%)

(51%)

178 (45%)

217 (54%)

clear eller minimal

N (%)

18 (4%)

(68%)

(73%)

241 (61%)

279 (70%)

Antal patienter ≤ 100 kg

PASI 75 respons N (%)

12 (4%)

(73%)

(78%)

217 (76%)

226 (81%)

Antal patienter > 100 kg

PASI 75 respons N (%)

3 (3%)

55 (49%)

86 (71%)

59 (54%)

88 (74%)

p < 0,001 for ustekinumab 45 mg eller 90 mg, sammenlignet med placebo (PBO).

PGA = Lægens samlede vurdering.

Tabel 5

Oversigt over klinisk respons i uge 12 i psoriasisstudie 3 (ACCEPT)

Psoriasisstudie 3

Etanercept

24 doser

(50 mg 2 gange ugentlig)

Ustekinumab

2 doser (uge 0 og uge 4)

45 mg

90 mg

Antal patienter

randomiseret

PASI 50 respons N (%)

286 (82%)

181 (87%)

320 (92%)

PASI 75 respons N (%)

197 (57%)

141 (67%)

256 (74%)

PASI 90 respons N (%)

80 (23%)

76 (36%)

155 (45%)

PGA clear eller minimal

N (%)

170 (49%)

136 (65%)

245 (71%)

Antal patienter ≤ 100 kg

PASI 75 respons N

154 (61%)

109 (72%)

189 (77%)

Antal patienter > 100 kg

PASI 75 respons N

43 (45%)

32 (55%)

67 (65%)

p < 0,001 for ustekinumab 45 mg eller 90 mg, sammenlignet med etanercept.

p = 0,012 for ustekinumab 45 mg, sammenlignet med etanercept.

I psoriasisstudie 1 var opretholdelsen af PASI 75 signifikant bedre ved fortsat behandling

sammenlignet med behandlingsophør (p < 0,001). Lignende resultater blev observeret for begge doser

af ustekinumab. Efter 1 år (i uge 52) havde 89% af de patienter, der var genrandomiseret til

vedligeholdelsesbehandling, PASI 75 respons sammenholdt med 63% af de patienter, der var

genrandomiseret til placebo (behandlingsophør) (p < 0,001). Efter 18 måneder (i uge 76) havde 84%

af de patienter, der var genrandomiseret til vedligeholdelsesbehandling, et PASI 75 respons

sammenholdt med 19% af de patienter, der var genrandomiseret til placebo (behandlingsophør). Efter

3 år (i uge 148) opnåede 82% af de patienter, der var genrandomiseret til vedligeholdelsesbehandling,

et PASI 75 respons. Efter 5 år (ved uge 244) havde 80% af de patienter, der var genrandomiseret til

vedligeholdelsesbehandling, et PASI 75 respons.

Blandt de patienter, der var genrandomiseret til placebo, og som fik genoptaget deres oprindelige

behandlingsregime med ustekinumab efter tab af ≥ 50% af deres forbedring af PASI-scoren, genvandt

85% PASI 75 respons inden for 12 uger efter, at de havde genoptaget behandlingen.

I psoriasisstudie 1 blev der påvist signifikante forbedringer i uge 2 og uge 12 af DLQI (Dermatology

Life Quality Index) i forhold til baseline for hver behandlingsgruppe med ustekinumab sammenlignet

med placebo. Forbedringen blev opretholdt til og med uge 28. Lignende signifikante forbedringer blev

set i psoriasisstudie 2 i uge 4 og 12, som blev opretholdt til og med uge 24. I psoriasisstudie 1 var

forbedringerne med hensyn til neglepsoriasis (Nail Psoriasis Severity Index) også signifikante. Det

samme gjaldt for de opsummerende scorer for komponenterne for mental og fysisk livskvalitet i SF-36

og Itch VAS (visuel analog skala for kløe) for hver behandlingsgruppe med ustekinumab sammenlignet

med placebo. I psoriasisstudie 2 sås der også en signifikant forbedring i Hospital Anxiety and

Depression Scale (HADS) og Work Limitations Questionnaire (WLQ) i hver behandlingsgruppe med

ustekinumab sammenlignet med placebo.

Psoriasisartrit (PsA) (voksne)

Det er påvist, at ustekinumab forbedrer symptomerne, fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet

og reducerer progressionsraten for perifere ledskader hos voksne patienter med aktiv PsA.

Ustekinumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i to randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollede studier af 927 patienter med aktiv PsA (≥ 5 hævede led og ≥ 5 ømme led) til trods

for behandling med non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) eller sygdomsmodificerende

antireumatiske midler (DMARD). Patienterne i disse studier havde været diagnosticeret med PsA i

mindst 6 måneder. I studiet indgik patienter med alle undertyper PsA, herunder polyartikulær artrit

uden tegn på reumatoide nodi (39%), spondylitis med perifer arthritis (28%), asymmetrisk perifer

arthritis (21%), påvirkning af de distale interfalangeale led (12%) og arthritis mutilans (0,5%). Over

70% og 40% af patienterne i begge studier havde henholdsvis enthesitis og dactylitis ved baseline.

Patienterne blev randomiseret til behandling med ustekinumab 45 mg, 90 mg eller placebo indgivet

subkutant i uge 0 og 4 og derefter hver 12. uge. Ca. 50% af patienterne fortsatte med stabile doser af

MTX (≤ 25 mg/uge).

I PsA-studie 1 (PSUMMIT I) og PsA-studie 2 (PSUMMIT II) var henholdsvis 80% og 86% af

patienterne tidligere blevet behandlet med DMARD. I Studie 1 var tidligere behandling med midler

mod tumornekrosefaktor (TNF)alfa ikke tilladt. I Studie 2 var de fleste patienter (58%, n = 180)

tidligere blevet behandlet med et eller flere anti-TNF-alfa-midler, og af disse havde over 70%

seponeret anti-TNF-alfa-behandlingen på grund af manglende virkning eller intolerans i løbet af

studiet.

Symptomer

Behandling med ustekinumab resulterede i signifikante forbedringer i målinger af sygdomsaktivitet

sammenlignet med placebo i uge 24. Det primære endepunkt var den procentdel af patienterne, der

opnåede ACR 20 respons i uge 24 ifølge kriterierne fastsat af American College of Rheumatology

(ACR). Hovedresultaterne for effekt fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6

Antal patienter, der opnåede klinisk respons i psoriasisartritstudie 1 (PSUMMIT I) og

psoriasisartritstudie 2 (PSUMMIT II) i uge 24

Psoriasisartritstudie 1

Psoriasisartritstudie 2

PBO

45 mg

90 mg

PBO

45 mg

90 mg

Antal randomiserede patienter

206

205

204

104

103

105

ACR 20 respons, N (%)

(23%)

(42%)

(50%)

(20%)

(44%)

(44%)

ACR 50 respons, N (%)

(9%)

(25%)

(28%)

7 (7%)

(17%)

(23%)

ACR 70 respons, N (%)

5 (2%)

(12%)

(14%)

3 (3%)

7 (7%)

9 (9%)

Antal patienter med ≥ 3% BSA

d

PASI 75 respons, N (%)

(11%)

(57%)

(62%)

4 (5%)

(51%)

(56%)

PASI 90 respons, N (%)

4 (3%)

(41%)

(44%)

3 (4%)

(30%)

(44%)

Kombineret PASI 75 respons 75

og ACR 20 respons, N (%)

8 (5%)

(28%)

(42%)

2 (3%)

(30%)

(38%)

Antal patienter ≤ 100 kg

ACR 20 respons, N (%)

(25%)

(44%)

(51%)

(23%)

(43%)

(47%)

Antal patienter med ≥ 3% BSA

d

PASI 75 respons, N (%)

(13%)

(61%)

(66%)

4 (7%)

(53%)

(56%)

Antal patienter > 100 kg

ACR 20 respons, N (%)

(15%)

(38%)

(46%)

(13%)

(45%)

(39%)

Antal patienter med ≥ 3% BSA

d

PASI 75 respons, N (%)

2 (5%)

(48%)

(53%)

(45%)

(54%)

p < 0,001

p < 0,05

p = NS

Antal patienter med hud påvirket af psoriasis på ≥ 3% BSA ved baseline

Bedringen af ACR 20, 50 og 70 respons fortsatte eller blev opretholdt til og med uge 52 (PsA-studie 1

og 2) og uge 100 (PsA-studie 1). I PsA-studie 1 opnåedes ACR 20 respons i uge 100 af 57% og 64%

af patienterne på henholdsvis 45 mg og 90 mg. I PsA-studie 2 opnåedes ACR 20 respons i uge 52 af

47% og 48% af patienterne på henholdsvis 45 mg og 90 mg.

Andelen af patienter, der opnåede et modificeret PsA-responskriterium (PsARC) var også signifikant

større i ustekinumab-grupperne sammenlignet med placebo i uge 24. PsARC-respons blev opretholdt

til og med uge 52 og uge 100. En større andel af de patienter, som fik ustekinumab, og som havde

spondylitis med perifer artritis som den primære manifestation, udviste 50 og 70% forbedring på

BASDAI-score (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sammenlignet med placebo i

uge 24.

I grupperne, der fik ustekinumab, observeredes omtrent samme respons hos patienterne, uanset om de

var eller ikke var i samtidig behandling med MTX, og det blev opretholdt til og med uge 52 og

uge 100. Patienter, der tidligere var blevet behandlet med anti-TNF-alfa-midler, og som fik

ustekinumab, opnåede bedre respons i uge 24 end patienter, der fik placebo (ACR 20 respons i uge 24

for 45 mg og 90 mg var henholdsvis 37% og 34% sammenlignet med placebo 15%; p < 0,05), og

respons blev opretholdt til og med uge 52.

I PsA-studie 1 hos patienter med enthesitis og/eller dactylitis ved baseline blev der observeret

signifikant forbedring af enthesitis- og dactylitis-scoren i ustekinumab-grupperne sammenlignet med

placebo i uge 24. I PsA-studie 2 blev der observeret signifikant forbedring i enthesitis-scoren og

numerisk forbedring (ikke statistisk signifikant) af dactylitis-scoren i ustekinumab 90 mg-gruppen

sammenlignet med placebo i uge 24. Forbedringerne af enthesitis- og dactylitis-score blev opretholdt

til og med uge 52 og uge 100.

Radiografisk respons

Strukturelle skader i både hænder og fødder blev udtrykt som ændring i forhold til baseline i den

samlede van der Heijde-Sharp-score (vdH-S-score) modificeret til PsA ved tilføjelse af hændernes

distale interfalangeale led. Der blev udført en på forhånd fastsat integreret analyse, der omfattede data

fra 927 forsøgspersoner i både PsA-studie 1 og 2. Ustekinumab udviste et statistisk signifikant fald i

progressionsraten for strukturelle skader sammenlignet med placebo, målt som ændring fra baseline

frem til uge 24 i den samlede modificerede vdH-S-score (gennemsnitsscoren ± SD var 0,97 ± 3,85 i

placebogruppen sammenlignet med 0,40 ± 2,11 og 0,39 ± 2,40 i grupperne, der fik henholdsvis

ustekinumab 45 mg (p < 0,05) og 90 mg (p < 0,001)). Denne virkning sås især i PsA-studie 1.

Virkningen anses for dokumenteret uafhængigt af samtidig anvendelse af MTX, og den blev

opretholdt til og med uge 52 (integreret analyse) og uge 100 (PsA-studie 1).

Fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet

Patienter behandlet med ustekinumab udviste signifikant forbedring af fysisk funktion vurderet ved

hjælp af HAQ-DI-spørgeskemaet (Disability Index of the Health Assessment Questionnaire) i uge 24.

Andelen af patienter, der opnåede en klinisk relevant forbedring ≥ 0,3 af HAQ-DI-scoren i forhold til

baseline, var også signifikant større i ustekinumab-grupperne sammenlignet med placebo. Forbedring

af HAQ-DI-score fra baseline blev opretholdt til og med uge 52 og uge 100.

Der sås en signifikant forbedring af DLQI-scorer i ustekinumab-grupperne sammenlignet med placebo

i uge 24, og den blev opretholdt til og med uge 52 og uge 100. I PsA-studie 2 sås signifikant

forbedring i FACIT-F-scorerne (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue) i

ustekinumab-grupperne sammenlignet med placebo i uge 24. Andelen af patienter, der opnåede en

klinisk signifikant forbedring af træthed, (4 point på FACIT-F), var også signifikant større i

ustekinumab-grupperne sammenlignet med placebo. Forbedringerne af FACIT-scorer blev opretholdt

til og med uge 52.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ustekinumab i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med juvenil idiopatisk

artritis (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Pædiatrisk plaque-psoriasis

Ustekinumab er vist at forbedre symptomerne samt den helbredsrelaterede livskvalitet hos pædiatriske

patienter på 6 år og derover med plaque-psoriasis.

Unge patienter (12-17 år)

Ustekinumabs virkning blev undersøgt hos 110 pædiatriske patienter i alderen 12 til 17 år med

moderat til svær plaque-psoriasis i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-

multicenterstudie (CADMUS). Patienterne blev randomiseret til enten placebo (n = 37), den

anbefalede dosis af ustekinumab (se pkt. 4.2; n = 36) eller halvdelen af den anbefalede dosis af

ustekinumab (n = 37) som subkutan injektion i uge 0 og 4 efterfulgt af dosering hver 12. uge. I uge 12

krydsede placebobehandlede patienter over til at få ustekinumab.

Patienter med PASI ≥ 12, PGA ≥ 3 og BSA-påvirkning på mindst 10%, som var kandidater til

systemisk behandling eller lysbehandling, kunne deltage i studiet. Ca. 60% af patienterne havde

tidligere fået konventionel systemisk behandling eller lysbehandling. Cirka 11% af patienterne havde

tidligere fået biologiske lægemidler.

Det primære effektmål var den andel af patienterne, som opnåede en PGA-score på clear (0) eller

minimal (1) i uge 12. Sekundære effektmål omfattede PASI 75, PASI 90, ændring fra baseline i

CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index) samt ændring fra baseline af PedsQL (Paediatric

Quality of Life Inventory) i uge 12. I uge 12 viste de forsøgspersoner, der blev behandlet med

ustekinumab, markant større forbedring i deres psoriasis og helbredsrelaterede livskvalitet i forhold til

placebo (tabel 7).

Der blev gennemført opfølgning mht. virkning hos alle patienter i op til 52 uger efter den første

administration af studielægemidlet. Andelen af patienter med en PGA-score på clear (0) eller minimal

(1) og andelen med PASI 75 viste, at der var forskel på ustekinumabgruppen og placebogruppen ved

det første besøg efter baseline i uge 4, og at forskellen var størst i uge 12. Forbedringer i PGA, PASI,

CDLQI og PedsQL blev bibeholdt indtil uge 52 (tabel 7).

Tabel 7:

Oversigt over primære og sekundære effektmål i uge 12 og i uge 52

Pædiatrisk psoriasis-studie (CADMUS) (12-17 år)

Uge 12

Uge 52

Placebo

Anbefalet dosis af

ustekinumab

Anbefalet dosis af

ustekinumab

N (%)

N (%)

N (%)

Randomiserede patienter

PGA

PGA clear (0) eller minimal

2 (5,4%)

25 (69,4%)

20 (57,1%)

PGA clear (0)

1 (2,7%)

17 (47,2%)

13 (37,1%)

PASI

PASI 75 respondere

4 (10,8%)

29 (80,6%)

28 (80,0%)

PASI 90 respondere

2 (5,4%)

22 (61,1%)

23 (65,7%)

PASI 100 respondere

1 (2,7%)

14 (38,9%)

13 (37,1%)

CDLQI

CDLQI 0 eller 1

6 (16,2%)

18 (50,0%)

20 (57,1%)

PedsQL

Ændring fra baseline

Median (SD)

3,35 (10,04)

8,03 (10,44)

7,26 (10,92)

p < 0,001

CDLQI: CDLQI er et dermatologisk redskab til vurdering af et hudproblems indvirkning på den helbredsrelaterede

livskvalitet i den pædiatriske population. CDLQI 0 eller 1 indikerer, at der ikke er nogen indvirkning på barnets

livskvalitet.

p = 0,002

PedsQL: PedsQL Total Scale Score er et generelt mål for helbredsrelateret livskvalitet, som er udviklet til brug hos

børn og unge. I placebogruppen i uge 12, N = 36

p = 0,028

I den placebokontrollerede periode frem til uge 12 var virkningen hos den gruppe, der fik den

anbefalede dosis, og den gruppe, der fik halvdelen af den anbefalede dosis, generelt sammenlignelig

hvad angår det primære effektmål (hhv. 69,4% og 67,6%). Der var dog tegn på en dosisrelateret

respons for andre effektkriterier (f.eks. PGA på clear (0), PASI 90). Efter uge 12 var virkningen

generelt større og bedre bibeholdt hos den gruppe, der fik den anbefalede dosis, sammenlignet med

den gruppe, der fik halvdelen af den anbefalede dosis, hos hvem et moderat tab af virkning sås

hyppigere henimod slutningen af hvert 12-ugers doseringsinterval. Sikkerhedsprofilerne for den

anbefalede dosis og halvdelen af den anbefalede dosis var sammenlignelige.

Børn (6-11 år)

Ustekinumabs virkning blev undersøgt hos 44 pædiatriske patienter i alderen 6 til 11 år med moderat

til svær plaque-psoriasis i et åbent, enkeltarmet, fase 3-multicenterstudie (CADMUS Jr.). Patienterne

blev behandlet med den anbefalede dosis af ustekinumab (se pkt. 4.2; n = 44) som subkutan injektion i

uge 0 og 4 efterfulgt af dosering hver 12. uge.

Patienter med PASI ≥ 12, PGA ≥ 3 og BSA-påvirkning på mindst 10%, som var kandidater til

systemisk behandling eller lysbehandling, kunne deltage i studiet. Ca. 43% af patienterne havde

tidligere fået konventionel systemisk behandling eller lysbehandling. Cirka 5% af patienterne havde

tidligere fået biologiske lægemidler.

Det primære effektmål var den andel af patienterne, som opnåede en PGA-score på clear (0) eller

minimal (1) i uge 12. Sekundære effektmål omfattede PASI 75, PASI 90 og ændring fra baseline i

CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index) i uge 12. I uge 12 viste de forsøgspersoner, der

blev behandlet med ustekinumab, klinisk relevant forbedring i deres psoriasis og helbredsrelaterede

livskvalitet (tabel 8).

Der blev gennemført opfølgning mht. virkning hos alle patienter i op til 52 uger efter den første

administration af studielægemidlet. Andelen af patienter med en PGA-score på clear (0) eller minimal

(1) i uge 12 var 77,3%. Virkningen (defineret som PGA 0 eller 1) blev observeret så tidligt som ved

det første besøg efter baseline i uge 4, og andelen af forsøgspersoner, der opnåede en PGA-score på 0

eller 1, steg til og med uge 16, hvorefter den forblev relativt stabil til og med uge 52. Forbedringer i

PGA, PASI og CDLQI blev bibeholdt til uge 52 (tabel 8).

Tabel 8

Oversigt over primære og sekundære effektmål i uge 12 og uge 52

Pædiatrisk psoriasis-studie (CADMUS Jr.) (6-11 år)

Uge 12

Uge 52

Anbefalet dosis af

ustekinumab

Anbefalet dosis af ustekinumab

N (%)

N (%)

Randomiserede patienter

PGA

PGA clear (0) eller minimal (1)

34 (77,3%)

31 (75,6%)

PGA clear (0)

17 (38,6%)

23 (56,1%)

PASI

PASI 75 respondere

37 (84,1%)

36 (87,8%)

PASI 90 respondere

28 (63,6%)

29 (70,7%)

PASI 100 respondere

15 (34,1%)

22 (53,7%)

CDLQI

Patienter med CDLQI > 1 ved

baseline

(N=39)

(N=36)

CDLQI på 0 eller 1

24 (61,5%)

21 (58,3%)

CDLQI: CDLQI er et dermatologisk redskab til vurdering af et hudproblems indvirkning på den helbredsrelaterede

livskvalitet i den pædiatriske population. CDLQI 0 eller 1 indikerer, at der ikke er nogen indvirkning på barnets

livskvalitet.

Crohns sygdom

Ustekinumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, placebo-

kontrollerede, multicenterstudier hos voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom

(Crohns Disease Activity Index [CDAI] score ≥ 220 og ≤ 450). Det kliniske udviklingsprogram bestod

af to 8-ugers studier med intravenøs induktion (UNITI-1 og UNITI-2) efterfulgt af et 44-ugers

subkutant vedligeholdelsesstudie med randomiseret tilbagetrækning (IM-UNITI), hvilket sammenlagt

udgjorde 52 ugers behandling.

Induktionsstudierne omfattede 1.409 (UNITI-1, n = 769; UNITI-2 n = 640) patienter. Det primære

endepunkt i begge induktionsstudier var andelen af forsøgspersoner med klinisk respons (defineret

som en reduktion i CDAI-score på ≥ 100 point) i uge 6. Effektdata blev indsamlet og analyseret til og

med uge 8 i begge studier. Samtidig behandling med orale kortikosteroider, immunmodulatorer,

aminosalicylater og antibiotika var tilladt, og 75% af patienterne fortsatte med at få mindst ét af disse

lægemidler. I begge studier blev patienterne randomiseret til at få en enkelt intravenøs administration

af enten den anbefalede individuelle dosis på ca. 6 mg/kg (se pkt. 4.2 i produktresuméet for

STELARA 130 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning), en fast dosis på 130 mg ustekinumab

eller placebo i uge 0.

Patienterne i UNITI-1 havde ikke responderet på eller var intolerante over for tidligere anti-TNF-alfa-

terapi. Ca. 48% af patienterne havde ikke responderet på én tidligere anti-TNF-alfa-terapi og 52%

havde ikke responderet på to eller tre tidligere anti-TNF-alfa-terapier. I dette studie havde 29,1% af

patienterne indledningsvist responderet utilstrækkeligt (primære ikke-respondenter), 69,4%

responderede, men respons ophørte efterfølgende (sekundære ikke-respondenter), og 36,4% af

patienterne var intolerante over for anti-TNF-alfa-terapi.

Patienterne i UNITI-2 havde ikke responderet på mindst én konventionel behandling, herunder

kortikosteroider eller immunmodulatorer, og var enten anti-TNF-alfa-naive (68,6%) eller havde

tidligere fået, men ikke responderet på, anti-TNF-alfa-terapi (31,4%).

I både UNITI-1 og UNITI-2 opnåede en signifikant større andel af de patienter, som blev behandlet

med ustekinumab, et klinisk respons og var i remission sammenlignet med dem, som fik placebo

(tabel 9). Der var signifikant klinisk respons og remission så tidligt som i uge 3 hos patienter behandlet

med ustekinumab, og dette respons blev fortsat bedre til og med uge 8. I disse induktionsstudier var

virkningen større og mere vedvarende i den gruppe, som fik en vægtbaseret dosis, i forhold til den

gruppe, som fik en dosis på 130 mg. Derfor anbefales en vægtbaseret dosis som intravenøs

induktionsdosis.

Tabel 9:

Induktion af klinisk respons og remission i UNITI-1 og UNITI 2

UNITI-1*

UNITI-2**

Placebo

N = 247

Anbefalet dosis

af ustekinumab

N = 249

Placebo

N = 209

Anbefalet dosis

af ustekinumab

N = 209

Klinisk remission, uge 8

18 (7,3%)

52 (20,9%)

41 (19,6%)

84 (40,2%)

Klinisk respons (100 point), uge 6

53 (21,5%)

84 (33,7%)

60 (28,7%)

116 (55,5%)

Klinisk respons (100 point), uge 8

50 (20,2%)

94 (37,8%)

67 (32,1%)

121 (57,9%)

70-point-respons, uge 3

67 (27,1%)

101 (40,6%)

66 (31,6%)

106 (50,7%)

70-point-respons, uge 6

75 (30,4%)

109 (43,8%)

81 (38,8%)

135 (64,6%)

Klinisk remission defineres som CDAI-score < 150. Klinisk respons defineres som reduktion i CDAI score på mindst

100 point eller at være i klinisk remission

70-point-respons defineres som reduktion i CDAI-score på mindst 70 point

Fejlslagen behandling med anti-TNF-alfa

** Fejlslagen behandling med konventionel terapi

p < 0,001

p < 0,01

Vedligeholdelsesstudiet (IM-UNITI) evaluerede 388 patienter, der havde opnået et klinisk respons på

100 point i uge 8 efter induktion med ustekinumab i studie UNITI-1 og UNITI-2. Patienterne blev

randomiseret til at få et subkutant vedligeholdelsesregime på enten 90 mg ustekinumab hver 8. uge,

90 mg ustekinumab hver 12. uge eller placebo i 44 uger (se pkt. 4.2 for anbefalet

vedligeholdelsesdosering).

En signifikant højere andel af patienterne i ustekinumab-gruppen havde vedvarende klinisk remission

og respons sammenlignet med placebo-gruppen i uge 44 (se tabel 10).

Tabel 10:

Vedligeholdelse af klinisk respons og remission i IM-UNITI (uge 44, 52 uger fra

initiering af induktionsdosen)

Placebo*

N = 131

90 mg

ustekinumab

hver 8. uge

N = 128

90 mg

ustekinumab

hver 12. uge

N = 129

Klinisk remission

Klinisk respons

Kortikosteroidfri klinisk remission

Klinisk remission hos patienter:

i remission ved initiering af

vedligeholdelsesbehandling

46% (36/79)

67% (52/78)

56% (44/78)

som overgik fra studie CRD3002

44% (31/70)

63% (45/72)

57% (41/72)

som er anti-TNF-alfa-behandlingsnaive

49% (25/51)

65% (34/52)

57% (30/53)

som overgik fra studie CRD3001

26% (16/61)

41% (23/56)

39% (22/57)

Klinisk remission defineres som CDAI-score < 150. Klinisk respons defineres som reduktion i CDAI score på mindst

100 point eller at være i klinisk remission

Placebo-gruppen bestod af patienter som responderede på ustekinumab og blev randomiseret til placebo i starten af

vedligeholdelsesbehandlingen.

Patienter med et 100 point klinisk respons på ustekinumab i starten af vedligeholdelsesbehandlingen

Patienter, som ikke responderede på konventionel behandling, men responderede på anti-TNF-alfa-behandling

Patienter, som er anti-TNF-alfa refraktære/intolerante

p < 0,01

p < 0,05

nominelt signifikant (p < 0,05)

I IM-UNITI havde 29 af de 129 patienter ikke vedvarende respons på ustekinumab ved behandling

hver 12. uge og fik justeret dosis således, at de fik ustekinumab hver 8. uge. Tab af respons blev

defineret som CDAI-score ≥ 220 point og en stigning på ≥ 100 point i forhold til CDAI-score ved

baseline. Blandt disse patienter opnåede 41,4% klinisk remission 16 uger efter justering af dosis.

De patienter i induktionsstudierne UNITI-1 og UNITI-2 (476 patienter), som ikke havde klinisk

respons på induktionsbehandling med ustekinumab i uge 8, overgik til den ikke-randomiserede del af

vedligeholdelsesstudiet (IM-UNITI) og fik på det tidspunkt en subkutan injektion med ustekinumab på

90 mg. Otte uger senere havde 50,5% af patienterne opnået kliniske respons og fortsatte med at få

vedligeholdelsesdosering hver 8. uge. Blandt de patienter, som fortsatte med at få

vedligeholdelsesdosering, havde størstedelen fortsat respons (68,1%) og opnåede remission (50,2%) i

uge 44, hvilket var sammenligneligt med de patienter, som indledningsvist responderede på

induktionsbehandlingen med ustekinumab.

Af de 131 patienter, som responderede på induktionsbehandlingen med ustekinumab og blev

randomiseret til placebo-gruppen i starten af vedligeholdelsesstudiet, ophørte respons efterfølgende

hos 51 patienter, og disse fik derefter ustekinumab 90 mg subkutant hver 8. uge. Størstedelen af de

patienter, som ophørte med at respondere og genoptog behandlingen med ustekinumab, gjorde dette

inden for 24 uger efter induktionsinfusionen. Af disse 51 patienter havde 70,6% opnået klinisk respons

og 39,2% opnået klinisk remission 16 uger efter den første subkutane dosis med ustekinumab.

I IM-UNITI kunne de patienter, som havde gennemført studiet til og med uge 44, fortsætte

behandlingen i en forlængelse af studiet. Hos de patienter, som deltog i forlængelsen af studiet, blev

klinisk remission og respons generelt opretholdt til og med uge 92 både for patienter, som ikke havde

responderet på TNF-behandling, og patienter, som ikke havde responderet på konventionelle

behandlinger.

Der blev ikke identificeret nye problemer med sikkerheden i denne forlængelse af studiet med op til

2 års behandling af patienter med Crohns sygdom.

Endoskopi

Mucosas udseende ved endoskopi blev evalueret hos 252 patienter, som havde kvalificerende

endoskopisk sygdomsaktivitet ved baseline i delstudiet. Det primære endepunkt var ændring fra

baseline i Simplified Endoscopic Disease Severity Score for Crohns Disease (SES-CD), en sammensat

score for 5 segmenter i ileum-colon for tilstedeværelse/størrelse af sår, andel af mucosa dækket af sår,

andel af mucosa påvirket af eventuelle andre læsioner og tilstedeværelse/type af

forsnævringer/strikturer. Efter en enkelt intravenøs induktionsdosis var ændringen i SES-CD-score i

uge 8 større hos ustekinumab-gruppen (n = 155, gennemsnitlig ændring = -2,8) end i placebo-gruppen

(n = 97, gennemsnitlig ændring = -0,7, p = 0,012).

Fistelrespons

I en undergruppe af patienter med drænede fistler ved baseline (8,8%; n = 26), opnåede 12/15 (80%)

af de patienter, som fik ustekinumab, fistelrespons i løbet af 44 uger (defineret som ≥ 50% reduktion i

antallet af drænede fistler fra baseline i induktionsstudiet) i forhold til 5/11 (45,5%) i placebo-gruppen.

Helbredsrelateret livskvalitet

Helbredsrelateret livskvalitet blev vurderet med spørgeskemaerne IBDQ (Inflammatory Bowel Disease

Questionnaire, spørgeskema om inflammatorisk tarmsygdom) og SF-36. Sammenlignet med placebo

rapporterede de patienter, som fik ustekinumab, flere statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde

forbedringer ved uge 8 i total-score for IBDQ og i SF-36 Mental Component Summary Score i både

UNITI-1 og UNITI-2 samt i SF-36 Physical Component Summary Score i UNITI-2. Til og med

uge 44 var disse forbedringer generelt mere vedvarende hos patienter behandlet med ustekinumab i

IM-UNITI-studiet sammenlignet med placebo. Forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet blev

generelt opretholdt under forlængelsen til og med uge 92.

Colitis ulcerosa

Ustekinumabs sikkerhed og virkning blev vurderet i to randomiserede, dobbeltblinde, placebo-

kontrollerede multicenterstudier hos voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa

(Mayo-score 6 til 12, endoskopisk subscore ≥ 2). Det kliniske udviklingsprogram bestod af ét studie

med intravenøs induktion (kaldet UNIFI-I) med behandling i op til 16 uger efterfulgt af et 44-ugers

randomiseret tilbagetrækningsstudie med subkutan vedligeholdelse (kaldet UNIFI-M), hvilket

sammenlagt udgjorde mindst 52 ugers behandling.

Effektresultaterne, der blev præsenteret for UNIFI-I og UNIFI-M, var baseret på central gennemgang

af endoskopier.

UNIFI-I omfattede 961 patienter. Det primære endepunkt i induktionsstudiet var andelen af

forsøgspersoner med klinisk remission i uge 8. Patienterne blev randomiseret til at få en enkelt

intravenøs dosis af enten af den anbefalede individuelle dosis på ca. 6 mg/kg (se tabel 1, pkt. 4.2), en

fast dosis på 130 mg ustekinumab eller placebo i uge 0.

Samtidig behandling med orale kortikosteroider, immunmodulatorer og aminosalicylater var tilladt,

90% af patienterne fortsatte med at få mindst ét af disse lægemidler. De deltagende patienter skulle

have haft manglende respons på konventionel behandling (kortikosteroider eller immunmodulatorer)

eller mindst ét biologisk middel (en TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab). 49% af patienterne

havde ingen respons på konventionel behandling, men kan have responderet på et biologisk middel

(94% af dem var naive over for et biologisk middel). 51% af patienterne havde ikke responderet på

eller var intolerante over for et biologisk middel. Cirka 50% af patienterne havde ikke responderet på

mindst 1 tidligere anti-TNF-alfa-behandling (af hvilke 48% var primære ikke-respondenter), og 17%

havde ikke responderet på mindst 1 anti-TNF-alfa-behandling og vedolizumab.

I UNIFI-I opnåede en signifikant større andel af de patienter, som blev behandlet med ustekinumab,

klinisk remission i uge 8 sammenlignet med dem, som fik placebo (tabel 11. Så tidligt som i uge 2, det

tidligste planlagte studiebesøg, og ved hvert af de efterfølgende besøg var andelen af patienter, som

ikke havde rektalblødning, eller som havde normal afføringshyppighed, større hos dem, der havde fået

ustekinumab, end hos dem, der fik placebo. Der blev observeret signifikante forskelle i partiel Mayo-

score og symptomatisk remission mellem ustekinumab og placebo så tidligt som i uge 2.

Virkningen var bedre i den gruppe, som fik en vægtbaseret dosis (6 mg/kg), i forhold til den gruppe,

som fik en dosis på 130 mg for udvalgte endepunkter. Derfor anbefales en vægtbaseret dosis som

intravenøs induktionsdosis.

Tabel 11:

Oversigt over de væsenligste effektresultater i UNIFI-I (uge 8)

Placebo

N = 319

Anbefalet dosis af

ustekinumab

£

N = 322

Klinisk remission*

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

9% (15/158)

19% (29/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

1% (2/161)

13% (21/166)

hos patienter, som ikke responderede hverken på en

TNF eller vedolizumab

0% (0/47)

10% (6/58)

Klinisk respons

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

35% (56/158)

67% (104/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

27% (44/161)

57% (95/166)

hos patienter, som ikke responderede hverken på en

TNF eller vedolizumab

28% (13/47)

52% (30/58)

Slimhindeheling

hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men kan have responderet på et biologisk

middel

21% (33/158)

33% (52/156)

hos patienter, som ikke responderede på biologisk

behandling

7% (11/161)

21% (35/166)

Symptomatisk remission

Kombineret symptomatisk remission og

slimhindeheling

Infusionsdosis af ustekinumab ved anvendelse af det vægtbaserede doseringsregime, der er specificeret i tabel 1.

Klinisk remission defineres som Mayo-score ≤ 2 point, uden nogen individuel subscore > 1.

Klinisk respons defineres som reduktion i Mayo-score fra baseline på ≥ 30% og ≥ 3 point, enten med en reduktion fra

baseline i subscore for rektal blødning ≥ 1 eller en subscore for rektal blødning på 0 eller 1.

En TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab.

Slimhindeheling defineres som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 eller 1.

Symptomatisk remission defineres som en Mayo-subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1 og en subscore for rektal

blødning på 0.

Kombineret symptomatisk remission og slimhindeheling defineres som en subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1,

en subscore for rektal blødning på 0 og en subscore for endoskopi på 0 eller 1.

p < 0,001

Nominelt signifikant (p < 0,001)

Nominelt signifikant (p < 0,05)

UNIFI-M evaluerede 523 patienter, der havde opnået klinisk respons med en enkelt i.v. dosis af

ustekinumab i UNIFI-I. Patienterne blev randomiseret til at få et subkutant vedligeholdelsesregime på

enten 90 mg ustekinumab hver 8. uge, 90 mg ustekinumab hver 12. uge eller placebo i 44 uger (se

pkt. 4.2 i produktresuméet for STELARA injektionsvæske (hætteglas) og injektionsvæske i fyldt

injektionssprøjte for anbefalet vedligeholdelsesdosering).

En signifikant højere andel af patienterne i begge ustekinumab-grupper havde klinisk remission

sammenlignet med placebo-gruppen i uge 44 (se tabel 12).

Tabel 12:

Oversigt over de væsentligste effektresultater i UNIFI-M (uge 44, 52 uger fra initiering af

induktionsdosen)

Placebo*

N = 175

90 mg

ustekinumab

hver 8. uge

N = 176

90 mg

ustekinumab

hver 12. uge

N = 172

Klinisk remission**

hos patienter uden respons på

konventionel behandling, men kan have

responderet på et biologisk middel

31% (27/87)

48% (41/85)

49% (50/102)

hos patienter, som ikke responderede på

biologisk behandling

17% (15/88)

40% (36/91)

23% (16/70)

hos patienter, som ikke responderede

hverken på en TNF eller vedolizumab

15% (4/27)

33% (7/21)

23% (5/22)

Opretholdelse af klinisk respons til uge 44

hos patienter uden respons på

konventionel behandling, men kan have

responderet på et biologisk middel

51% (44/87)

78% (66/85)

77% (78/102)

hos patienter, som ikke responderede på

biologisk behandling

39% (34/88)

65% (59/91)

56% (39/70)

hos patienter, som ikke responderede

hverken på en TNF eller vedolizumab

41% (11/27)

67% (14/21)

50% (11/22)

Slimhindeheling

Opretholdelse af klinisk remission til

uge 44

38% (17/45)

58% (22/38)

65% (26/40)

Kortikosteroidfri klinisk remission

Vedvarende remission

Symptomatisk remission

Kombineret symptomatisk remission og

slimhindeheling

Efter respons på i.v. ustekinumab.

** Klinisk remission defineres som Mayo-score ≤ 2 point, uden nogen individuel subscore > 1.

Klinisk respons defineres som reduktion i Mayo-score fra baseline på ≥ 30% og ≥ 3 point, enten med en reduktion fra

baseline i subscore for rektal blødning ≥ 1 eller en subscore for rektal blødning på 0 eller 1.

En TNF-alfa-antagonist og/eller vedolizumab.

Slimhindeheling defineres som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 eller 1.

Opretholdelse af klinisk remission til uge 44 defineres som patienter med klinisk remission til uge 44 blandt patienter

med klinisk remission ved baseline for vedligeholdelse.

Kortikosteroidfri klinisk remission defineres som patienter med klinisk remission, og som ikke fik kortikosteroider i

uge 44.

Vedvarende remission defineres som partiel Mayo-remission på ≥ 80% ved alle besøg før uge 44 og med partiel

Mayo-remission ved sidste besøg (uge 44).

Symptomatisk remission defineres som en Mayo-subscore for afføringshyppighed på 0 eller 1 og en subscore for

rektal blødning på 0.

Kombineret symptomatisk remission og slimhindeheling defineres som en subscore for afføringshyppighed på 0 eller

1, en subscore for rektal blødning på 0 og en subscore for endoskopi på 0 eller 1.

p < 0,001

p < 0,05

Nominelt signifikant (p < 0,001)

Nominelt signifikant (p < 0,05)

Ikke statistisk signifikant

Ustekinumabs gunstige effekt på klinisk respons, slimhindeheling og klinisk remission blev observeret

under induktions- og vedligeholdelsesbehandling både hos patienter uden respons på konventionel

behandling, men hvor patienterne kan have responderet på en biologisk behandling, og hos dem, der

ikke havde responderet på mindst én tidligere TNF-alfa-antagonist-behandling, herunder hos patienter

med et primært manglende respons på TNF-alfa-antagonist-behandling. Der observeredes også en

gunstig effekt under induktionsbehandling hos patienter, som ikke responderede på mindst én tidligere

TNF-alfa-antagonist-behandling og vedolizumab. Dog var antallet af patienter i denne undergruppe for

lille til at drage endelige konklusioner vedrørende den gunstige effekt i denne gruppe under

vedligeholdelse.

Patienter med respons i uge 16 på induktionsbehandling med ustekinumab

Patienter, der blev behandlet med ustekinumab, og som ikke havde responderet i uge 8 i UNIFI-I, fik

en dosis på 90 mg s.c. ustekinumab i uge 8 (36% af patienterne). Af disse opnåede 9% af de patienter,

der oprindeligt blev randomiseret til den anbefalede induktionsdosis, klinisk remission, og 58%

opnåede klinisk respons i uge 16.

Patienter, som ikke havde klinisk respons på induktionsbehandling med ustekinumab i uge 8 i UNIFI-

I-studiet, men som havde respons i uge 16 (157 patienter), indgik i den ikke-randomiserede del af

UNIFI-M og fortsatte med at få vedligeholdelsesdosering hver 8. uge. Blandt disse patienter

opretholdt et flertal (62%) responset, og 30% opnåede remission i uge 44.

Endoskopisk normalisering

Endoskopisk normalisering var defineret som en endoskopisk Mayo-subscore på 0 og blev observeret

så tidligt som uge 8 i UNIFI-I. I uge 44 i UNIFI-M blev den opnået hos 24% og 29% af de patienter,

der blev behandlet med ustekinumab henholdsvis hver 12. eller hver 8. uge, sammenlignet med 18% af

patienterne i placebogruppen.

Histologisk og histo-endoskopisk slimhindeheling

Histologisk heling (defineret som neutrofil infiltration i < 5% af krypterne, fravær af kryptdestruktion

og ingen erosioner, ulcerationer eller granulationsvæv) blev vurderet i uge 8 i UNIFI-I og uge 44 i

UNIFI-M. I uge 8 opnåede en signifikant større andel af patienterne i gruppen, der fik den anbefalede

dosis, histologisk heling (36%) efter en enkelt intravenøs induktionsdosis, sammenlignet med

patienterne i placebogruppen (22%). I uge 44 observeredes opretholdelse af denne virkning med

signifikant flere patienter med histologisk heling i de grupper, der blev behandlet med ustekinumab

hver 12. uge (54%) og hver 8. uge (59%) sammenlignet med placebo (33%).

Et kombineret endepunkt med histo-endoskopisk slimhindeheling defineret som forsøgspersoner, der

både har slimhindeheling og histologisk heling, blev evalueret i uge 8 i UNIFI-I og uge 44 i UNIFI-M.

Patienter i ustekinumab-gruppen, der fik ustekinumab ved den anbefalede dosis, udviste signifikante

forbedringer for så vidt angår endepunktet histo-endoskopisk slimhindeheling i uge 8 (18%)

sammenlignet med placebogruppen (9%). I uge 44 observeredes opretholdelse af denne virkning med

signifikant flere patienter med histo-endoskopisk slimhindeheling i de grupper, der blev behandlet

med ustekinumab hver 12. uge (39%) og hver 8. uge (46%) sammenlignet med placebo (24%).

Helbredsrelateret livskvalitet

Helbredsrelateret livskvalitet blev vurderet med spørgeskemaerne IBDQ (Inflammatory Bowel Disease

Questionnaire, SF-36 og EuroQoL-5-D (EQ-5D).

Sammenlignet med placebo rapporterede de patienter, som fik ustekinumab, flere statistisk

signifikante og klinisk betydningsfulde forbedringer ved uge 8 i total-score for IBDQ, EQ-5D og EQ-

5D VAS og i SF-36 Mental Component Summary Score og SF-36 36 Physical Component Summary

Score. Disse forbedringer blev opretholdt hos de patienter, der blev behandlet med ustekinumab i

UNIFI-M til uge 44.

De patienter, der fik ustekinumab, oplevede signifikant flere forbedringer i arbejdsproduktivitet målt

som en øget reduktion af den generelle, nedsatte arbejdsevne og i aktivitetsnedsættelse målt ved hjælp

af spørgeskemaet WPAI-GH end de patienter, der fik placebo.

Hospitalsindlæggelser og colitis ulcerosa (UC)-relaterede kirurgiske indgreb

Op til uge 8 i UNIFI-I var andelen af forsøgspersoner, der blev indlagt på grund af UC-relateret

sygdom, signifikant lavere i den gruppe, der fik ustekinumab ved den anbefalede dosis (1,6%, 5/322)

sammenlignet med forsøgspersoner i placebogruppen (4,4%, 14/319), og der var ingen

forsøgspersoner, i gruppen der fik ustekinumab ved den anbefalede induktionsdosis, der måtte

gennemgå kirurgiske indgreb relateret til UC-sygdom sammenlignet med 0,6% (2/319) af

forsøgspersonerne i placebogruppen.

Op til uge 44 i UNIFI-M observeredes der et signifikant lavere antal UC-relaterede

hospitalsindlæggelser hos forsøgspersoner i den kombinerede ustekinumab-gruppe (2,0%, 7/348)

sammenlignet med placebogruppen (5,7%, 10/175). Et numerisk lavere antal forsøgspersoner i

ustekinumab-gruppen (0,6%, 2/348) gennemgik kirurgiske indgreb relateret til UC-sygdom

sammenlignet med forsøgspersoner i placebogruppen (1,7%, 3/175) op til uge 44.

Immunogenicitet

Der kan udvikles antistoffer mod ustekinumab under behandling med ustekinumab, og de fleste er

neutraliserende. Dannelsen af antistoffer mod ustekinumab er forbundet med både øget clearance af

usteukimab og reduktion af virkning af ustekinumab, undtagen hos patienter med Crohns sygdom eller

colitis ulcerosa, hvor der ikke blev observeret reduceret virkning. Der er ingen åbenbar forbindelse

mellem tilstedeværelse af antistoffer mod ustekinumab og forekomsten af reaktioner på

injektionsstedet.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ustekinumab i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved Crohns sygdom og

colitis ulcerosa (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mediantiden til opnåelse af maksimal serumkoncentration (t

) var 8,5 dage efter en enkelt subkutan

administration af 90 mg hos raske forsøgspersoner. De mediane t

-værdier for ustekinumab efter en

enkelt subkutan administration af enten 45 mg eller 90 mg hos patienter med psoriasis var

sammenlignelige med dem, der blev observeret hos raske forsøgspersoner.

Den absolutte biotilgængelighed af ustekinumab efter en enkelt subkutan administration blev estimeret

til 57,2% hos patienter med psoriasis.

Fordeling

Den mediane fordelingsvolumen i løbet af den terminale fase (Vz) efter en enkelt intravenøs

administration til patienter med psoriasis lå fra 57 til 83 ml/kg.

Biotransformation

Den eksakte metaboliske omsætning af ustekinumab kendes ikke.

Elimination

Median systemisk clearance (CL) efter en enkelt intravenøs administration til patienter med psoriasis

lå fra 1,99 til 2,34 ml/dag/kg. Den mediane halveringstid (t

) for ustekinumab var ca. 3 uger hos

patienter med psoriasis og/eller psoriasisartrit, med et interval mellem 15 og 32 dage for alle studier af

psoriasis, psoriasisartrit, Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. I en farmakokinetisk

populationsanalyse var den tilsyneladende clearance (CL/F) og det tilsyneladende fordelingsvolumen

(V/F) henholdsvis 0,465 l/dag og 15,7 l hos patienter med psoriasis. CL/F af ustekinumab blev ikke

påvirket af køn. Populationsfarmakokinetisk analyser viste, at der var en tendens mod højere

ustekinumab-clearance hos patienter, der var testet positive for antistoffer mod ustekinumab.

Linearitet

Den systemiske eksponering af ustekinumab hos patienter med psoriasis (C

og AUC) steg på

tilnærmelsesvis dosisproportional måde efter en enkelt intravenøs administration ved doser fra

0,09 mg/kg til 4,5 mg/kg eller efter en enkelt subkutan administration ved doser fra ca. 24 mg til

240 mg.

Enkeltdosis versus flere doser

Tidsforløbet af serumkoncentration for ustekinumab var generelt forudsigeligt efter subkutan

administration af en enkelt dosis eller flere doser. Steady state serumkoncentrationer af ustekinumab

hos patienter med psoriasis blev opnået i uge 28 efter initiale subkutane doser i uge 0 og 4 efterfulgt af

doser hver 12. uge. De laveste mediane koncentrationer ved steady state var fra 0,21 μg/ml til

0,26 μg/ml (45 mg) og fra 0,47 μg/ml til 0,49 μg/ml (90 mg). Der var tilsyneladende ingen

akkumulation i serumkoncentrationen af ustekinumab over tid, når det blev indgivet subkutant hver

12. uge.

Patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa fik en subkutan vedligeholdelsesdosis på 90 mg

ustekinumab hver 8. eller 12. uge efter først at have fået en intravenøs dosis på ~6 mg/kg i uge 8.

Steady state-koncentration af ustekinumab blev nået lige inden den anden vedligeholdelsesdosis. Hos

patienter med Crohns sygdom varierede de mediane dalkoncentrationer ved steady state fra

henholdsvis 1,97 μg/ml til 2,24 μg/ml og 0,61 μg/ml til 0,76 μg/ml for 90 mg ustekinumab hver 8. uge

eller hver 12. uge. Hos patienter med colitis ulcerosa varierede de mediane dalkoncentrationer ved

steady state fra henholdsvis 2,69 μg/ml til 3,09 μg/ml og 0,92 μg/ml til 1,19 μg/ml for 90 mg

ustekinumab hver 8. uge eller hver 12. uge. Ved steady state var dalkoncentrationen ved ustekinumab

90 mg hver 8. uge hyppigere forbundet med klinisk remission sammenlignet med dalkoncentrationen

ved 90 mg hver 12. uge.

Indvirkning af vægt på farmakokinetik

I en farmakokinetisk populationsanalyse, der anvendte data fra patienter med psoriasis, fandtes vægt at

være den mest signifikante kovariant, der påvirkede clearance af ustekinumab. Median CL/F hos

patienter med en vægt på > 100 kg var ca. 55% højere sammenlignet med patienter med en vægt på

≤ 100 kg. Median V/F hos patienter med en vægt på > 100 kg var ca. 37% højere sammenlignet med

patienter med en vægt på ≤ 100 kg. De mediane laveste serumkoncentrationer af ustekinumab hos

patienter med højere vægt (> 100 kg) i 90 mg-gruppen var sammenlignelig med koncentrationerne hos

patienter med lavere vægt (≤ 100 kg) i 45 mg-gruppen. Tilsvarende resultater blev opnået i en

konfirmatorisk populationsfarmakokinetiske analyse, hvor der anvendtes data fra patienter med

psoriasisartrit.

Justering af doseringshyppigheden

Blandt patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa havde de randomiserede forsøgspersoner,

som ikke længere responderede på behandlingen, baseret på observerede data og farmakokinetiske

populationsanalyser, lavere serumkoncentrationer af ustekinumab over tid sammenlignet med

forsøgspersoner, som ikke manglede respons. Ved Crohns sygdom medførte en dosisjustering fra

90 mg hver 12. uge til 90 mg hver 8. uge en forøgelse af dalkoncentrationer i serum af ustekinumab og

en ledsagende forøgelse af effekten. Ved colitis ulcerosa påviste simuleringer baseret på en

farmakokinetisk populationsanalysemodel, at justering af dosis fra 90 mg hver 12. uge til hver 8. uge

måtte forventes at resultere i en stigning på 3 gange i steady-state dalkoncentrationer af ustekinumab.

Baseret på data fra kliniske forsøg hos patients med colitis ulcerosa blev der yderligere konstateret et

positivt eksponerings-respons-forhold mellem dalkoncentrationer, klinisk remission og

slimhindeheling.

Særlige populationer

Der er ingen tilgængelige farmakokinetiske data for patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Der er ikke udført specifikke studier af ældre patienter.

Ustekinumabs farmakokinetik var generelt sammenlignelig hos asiatiske og ikke-asiatiske patienter

med psoriasis og colitis ulcerosa.

Hos patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa varierede ustekinumabs clearance afhængig af

legemsvægt, serumalbumin, køn, og status for antistof mod ustekinumab, hvor legemsvægt var den

væsentligste kovariant, der påvirkede fordelingsvolumen. Hertil kommer, at clearance blev påvirket af

C-reaktivt protein, status for fejlslagen behandling med TNF-antagonist og race (asiatisk og ikke-

asiatisk) ved Crohns sygdom. Indvirkningen af disse kovarianter lå inden for ± 20% af den typiske

værdi eller referenceværdi for de respektive farmakokinetiske parametre, hvorfor dosisjustering ikke

er påkrævet for disse kovarianter. Samtidig brug af immunmodulatorer havde ikke nogen signifikant

indvirkning på ustekinumabs fordeling.

I den farmakokinetiske populationsanalyse var der ingen indikationer på, at tobak eller alkohol har

effekt på farmakokinetikken af ustekinumab.

Serumkoncentrationen af ustekinumab hos pædiatriske psoriasispatienter i alderen 6 til 17 år, som blev

behandlet med den anbefalede vægtbaserede dosis, var generelt sammenlignelig med

serumkoncentrationen hos den voksne psoriasispopulation, som blev behandlet med voksendosis.

Serumkoncentrationen af ustekinumab hos pædiatriske patienter i alderen 12-17 år (CADMUS), som

blev behandlet med halvdelen af den anbefalede vægtbaserede dosis, var generelt lavere end hos

voksne.

Regulering af CYP450-enzymer

Virkningerne af IL-12 eller IL-23 på reguleringen af CYP450-enzymer blev evalueret i et in vitro-

studie ved anvendelse af humane hepatocytter. Studiet viste, at IL-12 og/eller IL-23 i koncentrationer

på 10 ng/ml ikke ændrede CYP450-aktiviteten (CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4) hos

mennesker (se pkt. 4.5).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko (f.eks. organtoksicitet) for mennesker vurderet ud fra

studier af toksicitet efter gentagne doser samt reproduktions- og udviklingstoksicitet, herunder

sikkerhedsfarmakologi. I udviklings- og reproduktionstoksicitetsstudier hos cynomolgusaber var der

ingen uønskede virkninger på indikatorer for hanners fertilitet, og der sås ingen fødselsdefekter eller

udviklingstoksicitet. Der sås ingen uønskede virkninger på indikatorer for hunners fertilitet ved brug af

et antistof analogt til IL-12/23 hos mus.

Dosisniveauerne i dyrestudier var op til ca. 45 gange højere end den højeste tilsvarende dosis beregnet

til administration til psoriasispatienter og betød, at de højeste serumkoncentrationer hos aber var mere

end 100 gange højere end dem, der blev observeret hos mennesker.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med ustekinumab på grund af manglen på egnede modeller

for et antistof uden krydsreaktivitet over for IL-12/23 p40 hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-histidin

L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat

Polysorbat 80

Saccharose

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

2 år

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

2 år

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

3 år

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

3 år

De enkelte fyldte injektionssprøjter kan opbevares ved stuetemperatur op til 30 °C i en enkelt periode

på maksimalt 30 dage i den oprindelige karton for at beskytte mod lys. Anfør den dato, hvor den fyldte

sprøjte tages ud af køleskabet første gang, og den dato, hvor den skal kasseres, i felterne på den ydre

karton. Datoen, hvor sprøjten skal kasseres, må ikke være senere end den oprindelige udløbsdato, der

er trykt på kartonen. Når en sprøjte har været opbevaret ved stuetemperatur (op til 30 °C), må den ikke

anbringes i køleskabet igen. Kasser sprøjten, hvis den ikke bruges inden for 30 dage ved opbevaring

ved stuetemperatur, eller hvis den oprindelige udløbsdato er nået, afhængigt af hvilken dato, der

kommer først.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset eller den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hvis det er nødvendigt, kan de enkelte fyldte sprøjter opbevares ved stuetemperatur op til 30 °C (se

pkt. 6.3).

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

0,5 ml opløsning i type 1-hætteglas med 2 ml lukket med en overtrukken butylgummiprop.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

1 ml opløsning i type 1-hætteglas med 2 ml lukket med en overtrukken butylgummiprop.

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

0,5 ml opløsning i en 1 ml injektionssprøjte af type I glas med en fast kanyle af rustfrit stål og et

kanylehylster indeholdende tørt naturgummi (et derivat af latex). Sprøjten er forsynet med en passiv

sikkerhedsanordning.

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

1 ml opløsning i en 1 ml injektionssprøjte af type I glas med en fast kanyle af rustfrit stål og et

kanylehylster indeholdende tørt naturgummi (et derivat af latex). Sprøjten er forsynet med en passiv

sikkerhedsanordning.

STELARA leveres i pakninger med 1 hætteglas eller en pakning med 1 fyldt injektionssprøjte.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Injektionsvæsken i hætteglasset eller den fyldte injektionssprøjte med STELARA må ikke rystes.

Injektionsvæsken skal inspiceres visuelt for partikelholdigt materiale eller misfarvning inden subkutan

administration. Injektionsvæsken er klar til let opaliserende, farveløs til lys gul og kan indeholde

enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Dette udseende er ikke usædvanligt for

proteinholdige opløsninger. Lægemidlet må ikke bruges, hvis Injektionsvæsken er misfarvet eller

uklar, eller hvis der er partikelholdigt materiale i form af fremmedlegemer. Før administration skal

STELARA have lov til at stå for at få stuetemperatur (ca. en halv time). Indlægssedlen indeholder

detaljerede oplysninger om anvendelse.

STELARA indeholder ikke konserveringsmidler; derfor må ikke anvendt lægemiddel, der er tilbage i

hætteglasset og sprøjten, ikke anvendes. STELARA fås i et sterilt hætteglas til engangsbrug eller i en

fyldt injektionssprøjte til engangsbrug. Sprøjten, kanylen og hætteglasset må aldrig genbruges.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Ved anvendelse af enkeltdosishætteglasset anbefales en sprøjte på 1 ml med en 27 gauge, 0,5 tommer

(13 mm) kanyle.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning

EU/1/08/494/001

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning

EU/1/08/494/002

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

EU/1/08/494/003

STELARA 90 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

EU/1/08/494/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. januar 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/165485/2020

EMEA/H/C/000958

Stelara (ustekinumab)

En oversigt over Stelara, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Stelara, og hvad anvendes det til?

Stelara er et lægemiddel til behandling af:

moderat til svær plaquepsoriasis (en sygdom, som forårsager røde, afskallende pletter på huden).

Det anvendes hos voksne og hos børn over 6 år, når deres tilstand ikke er forbedret ved, eller de

ikke kan bruge, anden systemisk (helkrops)behandling mod psoriasis, såsom ciclosporin,

methotrexat eller PUVA (psoralen ultraviolet-A). PUVA er en form for behandling, hvor patienten,

inden eksponering for ultraviolet lys, modtager et lægemiddel kaldet psoralen

aktiv psoriasisgigt (ledbetændelse forbundet med psoriasis) hos voksne, hvis tilstand ikke er

tilstrækkelig forbedret ved andre behandlinger kaldet sygdomsmodificerende antirheumatiske

lægemidler (DMARD'er). Stelara kan anvendes alene eller i kombination med methotrexat (et

DMARD)

moderat til svært aktiv Crohns sygdom (en sygdomsfremkaldende betændelsestilstand i tarmen)

hos voksne, hvis tilstand ikke er tilstrækkeligt forbedret ved andre behandlinger for Crohns

sygdom, eller som ikke kan modtage sådanne behandlinger

moderat til svært aktiv colitis ulcerosa (betændelsestilstand i tyktarmen, der forårsager

sårdannelse og blødning) hos voksne, hvis tilstand ikke er tilstrækkeligt forbedret ved andre

behandlinger for colitis ulcerosa, eller som ikke kan modtage sådanne behandlinger.

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab.

Hvordan anvendes Stelara?

Stelara fås kun på recept og bør kun gives under opsyn af en læge med erfaring i diagnose og

behandling af de lidelser, som Stelara anvendes mod.

Til behandling af plaquepsoriasis og psoriasisgigt injiceres Stelara under huden. For voksne er den

sædvanlige dosis 45 mg, mens dosen hos børn med plaquepsoriasis afhænger af deres kropsvægt.

Dosis til patienter, der vejer over 100 kg, er 90 mg for psoriasis, og denne dosis kan også overvejes

ved psoriasisgigt. Den første injektion følges op med en ny injektion 4 uger senere, hvorefter der gives

en injektion hver 12. uge.

Stelara (ustekinumab)

EMA/165485/2020

Side 2/4

Ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa indledes behandlingen med Stelara givet som infusion (drop) i

en vene i mindst 1 time. Dosis afhænger af patientens kropsvægt. Otte uger efter den første infusion

injiceres en dosis på 90 mg under huden. Patienterne fortsætter derefter med Stelara injiceret under

huden hver 8. eller 12. uge, afhængigt af hvor effektiv behandlingen er.

Patienter eller deres omsorgsgivere kan injicere Stelara under huden efter at være blevet instrueret

heri, hvis deres læge anser det for hensigtsmæssigt. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen

af Stelara, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Stelara?

Det aktive stof i Stelara, ustekinumab, er et monoklonalt antistof, dvs. en type protein, der er

beregnet til at genkende og binde sig til et specifikt mål i kroppen. Ustekinumab binder sig til 2

signalstoffer i immunsystemet kaldet interleukin 12 og interleukin 23. Begge spiller en rolle ved

betændelsestilstande og andre processer, der indvirker på psoriasis, psoriasisgigt, Crohns sygdom og

colitis ulcerosa. Ved at blokere deres aktivitet sænker ustekinumab aktiviteten i immunsystemet og

symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Stelara?

Plaquepsoriasis

Til behandling af moderat til svær plaquepsoriasis viste Stelara sig at være mere effektivt end placebo

(en uvirksom behandling) i 2 hovedstudier, der omfattede i alt 1.996 voksne patienter. Hos over

halvdelen af disse patienter var andre psoriasisbehandlinger enten ikke effektive eller tolererede, eller

de kunne ikke tages af patienterne. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis

symptomscore blev forbedret med 75 % eller mere efter 12 uger. Ser man på de samlede resultater af

de 2 hovedstudier hos voksne, blev symptomerne forbedret hos ca. 69 % af de patienter, der fik

Stelara, efter 12 uger, sammenlignet med ca. 3 % af de patienter, der fik placebo.

De mere langsigtede resultater fra disse studier viste, at der ved uafbrudt behandling med Stelara i 5

år opretholdes en forbedring af symptomerne. Et studie, hvor Stelara blev sammenlignet med

etanercept (et andet lægemiddel mod psoriasis), viste, at Stelara er mere effektivt end etanercept

efter 12 ugers behandling.

Der blev udført to studier omfattende børn med moderat til svær plaquepsoriasis. Virkningen blev i

begge studier hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis symptomscore blev forbedret efter 12

ugers behandling. Det første studie omfattede 110 børn mellem 12 og 18 år. Børnene fik placebo eller

Stelara. Ca. 69 % af de børn, der fik Stelara, opnåede, at deres symptomer enten forsvandt eller blev

minimeret, sammenlignet med 5 % af de patienter, der fik placebo. Det andet studie omfattede 44

børn mellem 6 og 11 år. Alle børnene fik Stelara, og der blev ikke foretaget nogen sammenligning med

andre behandlinger. Omkring 77 % af børnene opnåede, at deres symptomer enten forsvandt eller

blev minimeret.

Psoriasisgigt

Til behandling af aktiv psoriasisgigt blev Stelara sammenlignet med placebo i 2 hovedstudier, som

omfattede i alt 927 voksne patienter, hvis tilstand ikke var tilstrækkeligt reguleret med tidligere

behandlinger. I begge studier blev virkningen hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis

symptomscore blev forbedret efter 24 uger. I det første studie blev symptomscoren forbedret hos ca.

42 % af dem, der fik 45 mg Stelara, og hos ca. 50 % af dem, der fik 90 mg, sammenlignet med ca.

Stelara (ustekinumab)

EMA/165485/2020

Side 3/4

23 % af dem, der fik placebo. I det andet studie blev symptomscoren forbedret hos ca. 44 % af dem,

der fik enten den ene eller den anden dosis af Stelara, sammenlignet med ca. 20 % af dem, der fik

placebo.

Crohns sygdom

Til behandling af Crohns sygdom blev Stelara (indgivet ved infusion) sammenlignet med placebo i 2

hovedstudier omfattende 1.369 patienter med moderat til svært aktiv sygdom. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis symptomscore blev forbedret 6 uger efter

infusionen. I det første studie blev symptomscoren forbedret hos ca. 34 % af de patienter, som fik

Stelara, sammenlignet med 21 % af de patienter, der fik placebo. I det andet studie var tallene 56 %

for Stelara og 29 % for placebo.

Nogle af patienterne fra de 2 hovedstudier fik senere Stelara (injiceret under huden) hver 8. eller 12.

uge eller placebo. 44 uger efter påbegyndt behandling med injektion under huden oplevede 53 % af de

patienter, der fik Stelara hver 8. uge, og 49 % af de patienter, der fik Stelara hver 12. uge, et

signifikant fald i symptomerne på Crohns sygdom sammenlignet med 36 % af de patienter, der fik

placebo.

Colitis ulcerosa

Til behandling af colitis ulcerosa blev Stelara (indgivet ved infusion) sammenlignet med placebo i 2

hovedstudier. Det første studie omfattede 961 patienter med moderat til svært aktiv sygdom.

Virkningen blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis symptomer var forsvundet eller

næsten forsvundet 8 uger efter infusionen. Symptomerne var forsvundet eller næsten forsvundet hos

16 % af de patienter, der fik Stelara, sammenlignet med 5 % af de patienter, der fik placebo.

I det andet studie gik i alt 523 patienter fra det første studie, hvis symptomer var blevet forbedret med

Stelara, over til at få lægemidlet (injiceret under huden) hver 8. eller 12. uge eller placebo. Efter 44

ugers behandling med injektion under huden var symptomerne på colitis ulcerosa forsvundet eller

næsten forsvundet hos 44 % af de patienter, der fik Stelara hver 8. uge, og 38 % af de patienter, der

fik Stelara hver 12. uge, sammenlignet med 24 % af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Stelara?

De hyppigste bivirkninger ved Stelara (som optræder hos mere end 1 ud af 20 i kliniske forsøg) er

hovedpine og næsesvælgrumskatar. De mest alvorlige bivirkninger, der er indberettet med Stelara, er

alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Den fuldstændige liste over bivirkninger ved

Stelara fremgår af indlægssedlen.

Stelara må ikke anvendes hos patienter, som har en aktiv infektion, som lægen anser for at være

væsentlig. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Stelara godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Stelara opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Agenturet konstaterede, at det i studier var påvist, at Stelara var effektivt til behandling af voksne og

af børn over 6 år med moderat til svær plaquepsoriasis, hos hvem andre behandlinger ikke havde

virket eller ikke kunne bruges.

Stelara (ustekinumab)

EMA/165485/2020

Side 4/4

Hvad angik voksne med psoriasisgigt, hvis tilstand ikke blev tilstrækkeligt forbedret med DMARD'er,

bemærkede agenturet, at der var begrænsede behandlingsmuligheder, og at Stelara ville være til gavn

for disse patienter.

Ved Crohns sygdom blev Stelaras evne til reducere symptomerne hos patienter, hos hvem andre

behandlinger ikke havde virket eller ikke kunne bruges, anset for betydelig, også set i lyset af disse

patienters uopfyldte medicinsk behov. Bivirkningerne ved lægemidlet blev anset for at være

håndterbare.

Ved colitis ulcerosa viste studierne, at Stelara var effektivt til behandling af patienter, hos hvem andre

behandlinger ikke havde virket eller ikke kunne bruges. Bivirkningerne var som forventede for dette

lægemiddel.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Stelara?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Stelara.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Stelara løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Stelara vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Stelara

Stelara fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 16. januar 2009.

Yderligere information om Stelara findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/stelara.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information