Stalevo

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-12-2020

Aktiv bestanddel:
levodopa, carbidopa, entakapon
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N04BA03
INN (International Name):
levodopa, carbidopa, entacapone
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Stalevo er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og motoriske udsving i slutningen af ​​dosis, der ikke stabiliseres ved behandling med levodopa / dopa-decarboxylase (DDC) -inhibitor.
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000511
Autorisation dato:
2003-10-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/000511

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-10-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-12-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Stalevo til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Stalevo

Sådan skal du tage Stalevo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Stalevo indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og entacapon) i én filmovertrukket

tablet. Stalevo bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Stalevo

Tag ikke Stalevo, hvis du

er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

har snævervinklet glaukom (en øjensygdom)

har en svulst i binyrerne

tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere

eller ikke-selektive MAO-hæmmere)

tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion overfor

lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser)

har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Stalevo, hvis du har eller tidligere har haft:

et hjerteinfarkt eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelser i hjerterytmen, eller i

blodårerne

asthma eller anden lungesygdom

problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis

nyre- eller hormonrelaterede sygdomme

mavesår eller mavekramper

hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i tyktarmen

en alvorlig mental lidelse, som f.eks. en psykose

kronisk åbenvinklet grøn stær, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis og at

kontrollere trykket i dine øjne.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod psykoser (antipsykotika)

medicin, der kan bevirke, at du får lavt blodtryk, når du rejser dig fra en stol eller seng. Du skal

være opmærksom på, at Stalevo kan forværre denne virkning.

Tal med din læge, hvis du under behandling med Stalevo:

bemærker at dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, eller hvis du begynder at ryste,

bliver ophidset, forvirret, får feber, høj puls eller store forandringer i blodtrykket. Hvis det er

tilfældet, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt

føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller oplever andre unormale forandringer i din adfærd

pludselig falder i søvn, eller hvis du føler dig meget søvnig. Hvis det sker, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner (se under afsnittet ”Trafik- og arbejdssikkerhed”)

bemærker ukontrollerbare bevægelser, eller disse forværres, efter du begyndte at bruge Stalevo.

Hvis dette er tilfældet, bør du kontakte din læge, fordi der kan være behov for at justere dosis af

din medicin mod Parkinsons sygdom

får diarré: Du anbefales at kontrollere din vægt for at undgå muligt overdrevent vægttab

oplever stigende grad af appetitmangel (anoreksi), almen svækkelse (kraftesløs, udmattet) og

vægttab inden for en relativt kort periode. I så fald bør det overvejes at foretage en generel

medicinsk undersøgelse, som bør omfatte leverfunktionen

føler behov for at holde op med at bruge Stalevo, se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage

Stalevo”.

Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle

misbrugslignende symptomer, der kan medføre trang til større doser Stalevo og andre lægemidler, der

anvendes til behandling af Parkinsons sygdom.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke

kontrollerbar trang og adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller

fristelsen til at udøve visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse adfærdssmønstre

kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte vanedannende spilletrang, overspisning eller sygelig

købelyst, en unormal høj sexlyst eller sex-interesse med øget seksuel tankegang eller seksuelle

følelser. Din læge bliver måske nødt til at revurdere din behandling.

Din læge vil måske regelmæssigt tage blodprøver, hvis du får behandling med Stalevo i længere tid.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Stalevo.

Stalevo er ikke egnet til behandling af symptomer i nervebanerne (f.eks. ufrivillige bevægelser, rysten,

muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre typer medicin.

Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med Stalevo til patienter under 18 år. Derfor frarådes det at anvende

Stalevo til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Stalevo

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke Stalevo, hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A

og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).

Stalevo kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler. Disse er:

medicin, der bruges til behandling af depressioner, f.eks. moclobemid, amitriptylin, desipramin,

maprotilin, venlafaxin og paroxetin

rimiterol og isoprenalin, som bruges til behandling af sygdomme i luftvejene

adrenalin, som bruges mod alvorlige allergiske reaktioner

noradrenalin, dopamin og dobutamin, som bruges til behandling af hjertesygdomme og lavt

blodtryk

alfamethyldopa, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk

apomorphin, som bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Virkningen af Stalevo kan svækkes af visse lægemidler. Disse er:

dopamin-antagonister, som bruges til behandling af mentale lidelser, kvalme og opkastning

phenytoin, som bruges til at forebygge kramper

papaverin, som bruges til at afslappe musklerne.

Stalevo vanskeliggør fordøjelsen af jern. Tag derfor ikke Stalevo og jerntilskud samtidigt. Efter du har

indtaget ét af præparaterne, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager det andet.

Brug af Stalevo sammen med mad og drikke

Stalevo kan tages med eller uden mad.

Hos nogle patienter optages Stalevo dårligt, hvis tabletten tages sammen med eller kort tid efter

proteinrig mad (såsom kød, fisk, mælkeprodukter, kerner og nødder). Hvis du synes, dette passer på

dig, skal du kontakte din læge.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme, når du er i behandling med Stalevo.

Trafik og arbejdsikkerhed

Stalevo kan sænke blodtrykket, og du kan føle dig ør og svimmel. Du må derfor være specielt

forsigtig, når du kører bil eller bruger værktøj og maskiner.

Hvis du føler dig meget søvnig, eller hvis du mærker, at du pludselig falder i søvn, skal du vente med

at køre bil, til du er helt vågen. Det samme gælder, hvis du skal lave andet, der kræver fuld

opmærksomhed. Ellers risikerer du at være til alvorlig fare for dig selv og andre.

Stalevo indeholder saccharose

Stalevo indeholder saccharose (1,2 mg/tablet). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Stalevo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Voksne og ældre:

Nøjagtigt hvor mange Stalevo tabletter du skal tage hver dag, vil din læge vil informere dig om.

Tabletterne er ikke beregnet til at deles eller knuses.

Du skal kun tage én tablet ad gangen.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis.

Hvis du tager Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg,

125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg, må du ikke tage mere end 10 tabletter pr.

dag.

Hvis du mener, at virkningen af Stalevo er for kraftig eller for svag, eller hvis du får mulige

bivirkninger, bør du rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet om dette.

Når du skal åbne beholderen første gang: Åben låget og

tryk derefter tommelfingeren nedad på forseglingen

indtiltil den brydes.

Se figur 1.

Figur 1

Hvis du har taget for mange Stalevo

Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du ved et uheld har taget flere Stalevo tabletter, end

du burde. I tilfælde af en overdosis kan du blive forvirret eller urolig, din puls kan blive hurtigere eller

langsommere end normalt eller farven på din hud, din tunge, i dine øjne eller din urin kan ændres.

Hvis du har glemt at tage Stalevo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis der er mere end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, og den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis der er mindre end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, vent 1 time og tag så en ny tablet. Herefter kan du

fortsætte som normalt.

For at undgå eventuelle bivirkninger skal der altid være mindst én time mellem Stalevo-tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Stalevo

Du må ikke holde op med at tage Stalevo, med mindre din læge har givet dig besked på det. For at få

kontrol over dine symptomer kan det i et sådant tilfælde være nødvendigt, at lægen justerer dosen af

den anden medicin, du tager mod Parkinsons sygdom, specielt levodopa. Hvis du pludselig stopper

med at tage Stalevo og anden medicin mod Parkinsons sygdom, kan der opstå bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mange bivirkninger kan mindskes ved at justere dosis.

Hvis du under behandling med Stalevo bemærker følgende symptomer, skal du kontakte din læge

øjeblikkeligt:

Dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, du begynder at ryste, bliver ophidset,

forvirret, får feber, høj puls eller store udsving i dit blodtryk. Disse kan være symptomer på

malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin, der anvendes

til behandling af forstyrrelser i centralnervesystemet) eller rabdomyolyse (en sjælden og alvorlig

muskelsygdom).

Allergisk reaktion. Tegnene på dette kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt og hævelse af ansigt,

læber, tunge eller svælg. Dette kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier)

kvalme

harmløs rødbrun misfarvning af urinen

muskelsmerter

diarré

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

ørhed eller besvimelse på grund af for lavt blodtryk, højt blodtryk

forværring af Parkinson-symptomer, svimmelhed, søvnighed

opkastning, smerter og ubehag i maven, halsbrand, mundtørhed, forstoppelse

søvnproblemer, hallucinationer, forvirring, unormale drømme (herunder mareridt), træthed

mentale forandringer - herunder problemer med hukommelsen, angst og depression (evt. med

selvmordstanker)

hjerte- eller karsygdomme (f.eks. smerter i brystet), uregelmæssig puls eller hjerterytme

øget faldtendens

åndenød

øget svedtendens, udslæt

muskelkramper, hævede ben

sløret syn

blodmangel

nedsat appetit, vægttab

hovedpine, ledsmerter

urinvejsinfektion

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hjerteanfald

blødning fra tarmen

nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blødning, unormale leverfunktionsprøver

kramper

følelse af uro

psykotiske symptomer

kolitis (betændelse i tyktarmen)

andre misfarvninger end af urinen (f.eks. hud, negle, hår, sved)

synkebesvær

vandladningsbesvær

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Trang til større doser Stalevo ud over den dosis, der er nødvendig for kontrol af motoriske symptomer,

kendt som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Nogle patienter oplever svære unormale og ufrivillige

bevægelser (dyskinesi), humørsvingninger eller andre bivirkninger, efter de har taget større doser

Stalevo.

Følgende bivirkninger er også indberettet:

leverbetændelse (hepatitis)

kløe

Du kan få følgende bivirkninger:

Ikke være i stand til at modstå lysten til at udføre aktiviteter, der kan være skadelige. Det kan

omfatte:

voldsom trang til at spille umådeholdent på trods af alvorlige personlige eller familiære

konsekvenser

forandret eller øget seksuel lyst og adfærd, der giver betydelig bekymring for dig eller andre,

for eksempel en øget sextrang

ukontrolleret og udtalt købelyst eller pengeforbrug

udtalt overspisning (at spise store mængder af mad i løbet af kort tid) eller tvangsspisning (at

spise mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten).

Fortæl det til lægen, hvis du oplever sådanne adfærdsændringer. Lægerne vil drøfte hvordan

symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og æsken efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stalevo indeholder:

Aktive stoffer i Stalevo: levodopa, carbidopa og entacapon.

Hver Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og

200 mg entacapon.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, majsstivelse,

mannitol (E421) og povidon (E1201)

Indholdstofferne i filmovertrækket: glycerol (85 procent) (E422), hypromellose,

magnesiumstearat, polysorbat 80, rød jernoxid (E172), saccharose, titandioxid (E171) og gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brun- eller grårøde, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter uden

delekærv mærket med ”LCE 50” på den ene side.

Stalevo findes i seks forskellige pakningsstørrelser (10, 30, 100, 130, 175 eller 250 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Orion Pharma BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tel. +370 5 276 9499

България

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tel.: + 48 22 8333177

Luxembourg/Luxemburg

Orion Pharma BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Česká republika

Orion Pharma s.r.o.

Tel: +420 234 703 305

Magyarország

Orion Pharma Kft.

Tel.: +36 1 239 9095

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Salomone Pharma

Tel: +356 21220174

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 6890

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E

Τηλ: + 30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 6890

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tel.: + 48 22 8333177

France

Centre Spécialités Pharmaceutiques

Tel: + 33 (0) 1 47 04 80 46

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda

Tel: + 351 21 154 68 20

Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Pharma s.r.o

Tel: +420 234 703 305

Italia

Orion Pharma S.r.l.

Tel: + 39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd

Τηλ.: +357 22056300

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tel: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tel: +44 1635 520 300

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Stalevo til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, , herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Stalevo

Sådan skal du tage Stalevo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Stalevo indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og entacapon) i én filmovertrukket

tablet. Stalevo bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levadopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levadopas antiparkinson-virkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Stalevo

Tag ikke Stalevo, hvis du

er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

har snævervinklet glaukom (en øjensygdom)

har en svulst i binyrerne

tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere

eller ikke-selektive MAO-hæmmere)

tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion overfor

lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser)

har haft ikke-traumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Stalevo, hvis du har eller tidligere har haft:

et hjerteinfarkt eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelser i hjerterytmen, eller i

blodårerne

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg/12,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,2 mg saccharose.

75 mg/18,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,4 mg saccharose.

100 mg/25 mg/200 mg

En tablet indeholder 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

125 mg/31,25 mg/200 mg

En tablet indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,6 mg saccharose.

150 mg/37,5 mg/200 mg

En tablet indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,9 mg saccharose.

175 mg/43,75 mg/200 mg

En tablet indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 1,89 mg saccharose.

200 mg/50 mg/200 mg

En tablet indeholder 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 2,3 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

50 mg/12,5 mg/200 mg

Brun- eller grårøde, runde, konvekse filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 50” på

den ene side.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 75” på den ene side.

100 mg/25 mg/200 mg

Brun eller grårøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 100” på den ene

side.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ”LCE 125” på den ene side.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Brun eller grårøde, aflange ellipse-formede filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE

150” på den ene side.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Lyse brunrøde, ovale, filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 175” på den ene side.

200 mg/50 mg/200 mg

Mørk brunrøde, ovale filmovertrukne tabletter uden delekærv præget med ”LCE 200” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stalevo er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-

dose fluktuationer, som ikke kan stabiliseres på behandling med levodopa/dopa-decarboxylase (DDC)

hæmmere.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den optimale daglige dosis skal tilpasses hver enkelt patients behov ved titrering af levodopa. Den

daglige dosis skal fortrinsvis optimeres til en af de syv tilgængelige styrker

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg,

150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg eller 200 mg/50 mg/200 mg

levodopa/carbidopa/entacapon).

Patienten skal instrueres i kun at tage én enkelt Stalevo-tablet ved hver dosering. Patienter, der får

mindre en 70–100 mg carbidopa pr. dag, oplever oftere kvalme og kaster op. Da der er begrænset

erfaring med brug af totale døgndoser større end 200 mg carbidopa, og den anbefalede maksimale

daglige dosis af entacapon er 2000 mg, er den maksimale dosis derfor 10 tabletter pr. dag for

Stalevostyrker på 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg,

125 mg/31,25 mg/200 mg og 150 mg/37,5 mg/200 mg. 10 Stalevo-tabletter med styrken

150 mg/37,5 mg/200 mg svarer til 375 mg carbidopa pr. dag. I henhold til denne daglige carbidopa-

dosis, er den anbefalede daglige maksimale dosis for styrken 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabletter pr.

dag og for 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabletter pr. dag.

Sædvanligvis bør Stalevo anvendes til patienter, der allerede er i behandling med tilsvarende doser af

standardformuleringer med levodopa/DDC-hæmmer og entacapon.

Skift af patienter i behandling med levodopa/DDC-hæmmer (carbidopa eller benserazid)-præparater

og entacapon-tabletter til Stalevo

a. Patienter, der allerede er i behandling med entacapon og standardformuleringer med

levodopa/carbidopa i styrker tilsvarende Stalevo, kan overføres direkte til den tilsvarende Stalevo-

tablet. F.eks. kan en patient, der tager en tablet på 50 mg/12,5 mg levodopa/carbidopa samtidig med

en tablet entacapon på 200 mg 4 gange dagligt, i stedet tage en 50 mg/12,5 mg/200 mg Stalevo-tablet

4 gange dagligt. Stalevo-tabletten indtages på samme tid som den sædvanlige levodopa/carbidopa- og

entacapondosis.

b. Ved initiering af Stalevobehandling hos patienter, der allerede er i behandling med entacapon og

levodopa/carbidopa i doser, der ikke findes i styrker tilsvarende Stalevo tabletter

(50 mg/12,5 mg/200 mg eller 75 mg/18,75 mg/200 mg eller 100 mg/25 mg/200 mg eller

125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg eller 175 mg/43,75 mg/200 mg eller

200 mg/50 mg/200 mg), bør doseringen af Stalevo omhyggeligt titreres til et optimalt klinisk respons.

Ved start skal doseringen af Stalevo tilpasses, så den ligger så tæt som muligt på den daglige dosis af

levodopa, der hidtil er anvendt.

c. Ved initiering af Stalevobehandling hos patienter, der allerede er i behandling med entacapon og

levodopa/benserazid i en standardformulering, bør behandlingen med levodopa/benserazid afbrydes

den foregående aften og Stalevo initieres den efterfølgende morgen. Startdosis af Stalevo bør

indeholde enten den samme mængde af levodopa eller en anelse (5-10%) mere.

Sådan overføres patienter, der ikke er i behandling med entacapon til Stalevo

Initiering af behandling med Stalevo kan påtænkes i tilsvarende doser som nuværende behandling hos

nogle patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-dose fluktuationer, som ikke er

stabiliseret på den eksisterende behandling med standardformulering af levodopa/DDC-hæmmer. Dog

kan det ikke anbefales at overføre patienter direkte fra levodopa/DDC-hæmmer til Stalevo hos

patienter med dyskinesier, eller hvor den daglige levodopadosering er højere end 800 mg. Hos disse

patienter kan det anbefales at introducere entacaponbehandling separat (entacapontabletter) og om

nødvendigt justere levodopadoseringen, før der igangsættes behandling med Stalevo.

Entacapon forstærker virkningen af levodopa. Det kan derfor være nødvendigt at reducere

levodopadosis med 10-30% i løbet af de første dage eller uger efter behandlingsstart med Stalevo,

specielt hos patienter med dyskinesier. Den daglige dosis af levodopa kan reduceres ved at øge

dosisintervallerne og/eller ved at reducere levodopamængden pr. dosis, afhængigt af patientens

kliniske tilstand.

Dosisjustering under behandling

Når der er behov for mere levodopa og/eller en stigning i dosisfrekvens, skal behovet for en alternativ

Stalevostyrke vurderes indenfor dosisanbefalingerne.

Hvis der er behov for mindre levodopa, skal den totale daglige dosis af Stalevo reduceres enten ved at

reducere doseringshyppigheden ved at øge tiden mellem doserne, eller ved at vælge en lavere styrke af

Stalevo ved hver dosering.

Hvis der samtidig med Stalevo tages andre produkter indeholdende levodopa, skal anbefalingen om

maksimal daglig dosis følges.

Seponering af Stalevobehandling: Hvis behandling med Stalevo (levodopa/carbidopa/entacapon)

afbrydes, og patienten overføres til behandling med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon, er det

nødvendigt at justere doseringen af anden antiparkinson-behandling, specielt levodopa, for at opnå

tilstrækkelig kontrol over parkinsonsymptomerne.

Pædiatrisk population: Stalevos sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Ældre: Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos ældre.

Nedsat leverfunktion: Det anbefales at Stalevo administreres med forsigtighed til patienter med mild

til moderat leversvigt. Dosisreduktion kan være nødvendig (se pkt. 5.2). Ved alvorligt nedsat

leverfunktion se pkt 4.3.

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion påvirker ikke entacapons farmakokinetik. Der foreligger

ikke specifikke studier på farmakokinetik med levodopa og carbidopa hos patienter med

nyreinsufficiens. Der bør derfor udvises forsigtighed ved behandling af patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion, inklusive dialysepatienter, med Stalevo (se pkt. 5.2).

Administration

Hver tablet skal indtages peroralt, med eller uden føde (se pkt. 5.2). En tablet indeholder én

behandlingsdosis og tabletterne må kun administreres som hele tabletter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

Snævervinklet glaukom.

Fæokromocytom.

Samtidig administration af Stalevo og non-selektive monoaminooxidase (MAO-A og MAO-B)-

hæmmere (f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

Samtidig administration med en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-hæmmer (se

pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse i anamnesen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Stalevo er ikke egnet til behandling af lægemiddelinducerede ekstrapyramidale reaktioner.

Stalevo bør administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk hjertesygdom, alvorlig

kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, asthma bronchiale, nyresygdomme eller endokrine

sygdomme eller ulcus pepticum eller kramper i anamnesen.

Hos patienter, der tidligere har haft myokardieinfarkt, og som har efterfølgende atrium nodale

eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunktionen overvåges med særlig omhu i den periode, hvor

initial dosisjustering foretages.

Alle patienter, der behandles med Stalevo, bør overvåges omhyggeligt med hensyn til udvikling af

mentale forandringer, depression med suicidale tendenser og anden alvorligt ændret social

adfærd. Patienter med tidligere eller eksisterende psykoser bør behandles med forsigtighed.

Samtidig indgift af antipsykotiske lægemidler med dopaminreceptor-blokkerende egenskaber,

specielt D

-receptorantagonister bør ske med forsigtighed, og patienten bør følges omhyggeligt

for aftagende antiparkinson-virkning eller forværring af parkinson-symptomer.

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med Stalevo med forsigtighed, hvis det

intraokulære tryk er velkontrolleret, og patienten overvåges nøje med hensyn til ændringer i det

intraokulære tryk.

Stalevo kan inducere ortostatisk hypotension. Stalevo bør derfor gives med forsigtighed til

patienter, der anvender andre lægemidler, som kan forårsage ortostatisk hypotension.

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med døsighed og pludselig indsættende

søvnepisoder hos patienter med Parkinsons sygdom, og der bør derfor udvises forsigtighed ved

bilkørsel og brug af maskiner (se pkt. 4.7).

I kliniske studier har dopaminerge bivirkninger, f.eks. dyskinesier, vist sig at forekomme oftere

hos patienter i behandling med entacapon og dopaminagonister (som bromokriptin), selegilin eller

amantadin sammenlignet med de, der fik placebo i kombination med de samme stoffer. Det kan

være nødvendigt at justere doserne af andre antiparkinson-lægemidler, når behandling med

Stalevo igangsættes hos en patient, der ikke allerede er i behandling med entacapon.

Hos patienter med Parkinsons sygdom er rabdomyolyse sekundært til alvorlige dyskinesier eller

malignt neuroleptikasyndrom (MNS) observeret i sjældne tilfælde. Pludselig dosisreduktion eller

seponering af levodopa bør derfor følges nøje, specielt hos patienter som desuden får

neuroleptika. MNS, omfattende rabdomyolyse og hypertermi, karakteriseres ved motoriske

symptomer (rigiditet, myoklonus, tremor), ændring i mental tilstand (f.eks. agitation, forvirring,

koma), hypertermi, autonom dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet serum

kreatinfosfokinase. I individuelle tilfælde vil der kun være nogle af disse symptomer og/eller fund

tilstede. En tidlig diagnose er vigtig for korrekt håndtering af MNS. Et syndrom, der ligner

malignt neuroleptikasyndrom og omfatter muskelstivhed, forhøjet kropstemperatur, mentale

forandringer og øget serum kreatinfosfokinase, er rapporteret ved pludselig seponering af

antiparkinsonmidler. Hverken MNS eller rabdomyolyse er rapporteret i forbindelse med

entacaponbehandling i kliniske afprøvninger, hvor entacapon blev seponeret pludseligt. Efter at

entacapon er kommet på markedet, er der rapporteret om enkeltstående tilfælde af MNS, især i

forbindelse med pludselig reducering eller afbrydelse af behandlingen med entacapon og anden

samtidig behandling med dopaminerge lægemidler. Hvis det anses for nødvendigt, skal

erstatningen af Stalevo med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon eller anden dopaminerg

behandling foregå langsomt, og en forøget levodopadosis kan være nødvendig.

Hvis der er behov for generel anæstesi, kan behandling med Stalevo fortsætte så længe patienten

kan indtage væske og medicin peroralt. Hvis det er nødvendigt at afbryde behandlingen

midlertidigt, kan den genoptages, så snart oral medicin kan indtages, med samme daglige dosis

som tidligere.

Det anbefales jævnligt at vurdere den hepatiske-, hæmatopoietiske-, kardiovaskulære- og renale

funktion ved forlænget behandling med Stalevo.

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at undgå et

eventuelt uforholdsmæssigt stort vægttab. Længevarende eller vedvarende diarré, der optræder

ved anvendelse af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af længerevarende eller

vedvarende diarré bør lægemidlet seponeres og passende behandling og undersøgelser overvejes.

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og

omsorgspersoner skal informeres om, at der kan forekomme adfærdssymptomer på

impulskontrolforstyrrelser, herunder patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet,

tvangsforbrug eller sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser hos patienter, der

behandles med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler, der indeholder

levodopa, herunder Stalevo. En evaluering af behandlingen anbefales, hvis sådanne symptomer

opstår.

Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS), som er en addiktiv forstyrrelse, der medfører

overdreven brug af lægemidlet, er set hos visse patienter, der er blevet behandlet med

carbidopa/levodopa. Før initiering af behandling skal patienter og plejere advares om den

potentielle risiko for udvikling af DDS (se også pkt. 4.8).

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort tid, bør det

overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive undersøgelse af leverfunktionen.

Levodopa/carbidopa kan medføre falsk positive resultater, når der anvendes sticks til urinprøver

for ketonstoffer, og denne reaktion ændres ikke ved at koge urinprøven. Anvendelse af

glucoseoxidasemetoder kan medføre falsk negative resultater for glykosuri.

Stalevo indeholder saccharose, og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre antiparkinsonmidler: Indtil nu har der ikke været tegn på interaktioner, der vil udelukke

samtidig brug af standard-antiparkinson-lægemidler med Stalevobehandling. Entacapon i høje doser

kan påvirke absorptionen af carbidopa. Der er imidlertid ikke observeret interaktioner med carbidopa i

det anbefalede doseringsskema (200 mg entacapon op til 10 gange dagligt). Der er ikke observeret

interaktioner mellem entacapon og seligilin i studier med gentagen dosering hos patienter med

Parkinsons sygdom, som blev behandlet med levodopa/DDC-hæmmer. Indtaget sammen med Stalevo

bør den daglige dosis af selegilin ikke overstige 10 mg.

Forsigtighed bør udvises ved samtidig brug af følgende aktive stoffer og levodopabehandling.

Antihypersentiva: Symptomatisk postural hypotension kan opstå, når patienter, som allerede anvender

antihypertensiva, får levodopa i tillæg. Dosisjustering af antihypersentivt lægemiddel kan være

nødvendigt.

Antidepressiva: Reaktioner, inklusive hypertension og dyskinesier, er i sjældne tilfælde rapporteret

ved samtidig indgift af tricykliske antidepressiva og levodopa/carbidopa. Interaktioner mellem

entacapon og imipramin og mellem entacapon og moclobemid har været undersøgt i

enkeltdosisstudier hos raske frivillige. Der blev ikke observeret nogen farmakodynamiske

interaktioner. Et stort antal parkinson-patienter er blevet behandlet med kombinationen levodopa,

carbidopa og entacapon og flere andre lægemidler, bl.a. MAO-A-hæmmere, tricykliske antidepressiva,

noradrenalin-reuptake-hæmmere som f.eks. desipramin, maprotilin og venlafaxin og lægemidler, som

metaboliseres via COMT (f.eks. katekollignende forbindelser, paroxetin). Der er ikke set

farmakodynamiske interaktioner. Der skal imidlertid udvises forsigtighed, når disse lægemidler

anvendes samtidigt med Stalevo (se pkt. 4.3 og 4.4).

Andre lægemidler: Dopaminreceptor-antagonister (f.eks. nogle antipsykotika og antiemetika),

phenytoin og papaverin kan reducere levodopas terapeutiske virkning. Patienter, der anvender disse

lægemidler samtidig med Stalevo, bør nøje overvåges med henblik på reduceret terapeutisk respons.

Pga. entacapons affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2) kan Stalevo potentielt interferere

med aktive substanser, hvis metabolisering er afhængig af dette isoenzym, som f.eks. S-warfarin. I et

interaktionsstudie hos raske, frivillige forsøgspersoner ændrede entacapon imidlertid ikke

plasmaniveauerne for S-warfarin, mens AUC for R-warfarin øgedes i gennemsnit med 18% [CI

26%]. INR-værdierne øgedes i gennemsnit med 13% [CI

6-19%]. Det anbefales derfor at kontrollere

INR ved behandlingsstart med Stalevo hos patienter, der allerede er i behandling med warfarin.

Andre former for interaktioner: Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer, og absorptionen af

Stalevo kan derfor være nedsat hos patienter på proteinrig kost.

Levodopa og entacapon kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen. Stalevo og jernpræparater

bør derfor tages med mindst 2-3 timers mellemrum (se pkt. 4.8).

In-vitro data: Entacapon bindes til humant albumin – bindingssted II, der også binder flere andre

lægemidler, inklusive diazepam og ibuprofen. Ifølge in vitro studier er signifikant forskydning ikke

forekommet ved terapeutiske koncentrationer af lægemidlet. Til dato er der derfor ingen tegn på

sådanne interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af kombinationen levodopa/carbidopa/entacapon hos

gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet for hvert af de enkelte stoffer (se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Stalevo bør ikke anvendes under graviditet, med

mindre fordelene for moderen opvejer mulige risici for fosteret.

Amning

Levodopa udskilles i human mælk. Der er set laktationshæmning under behandling med levodopa.

Carbidopa og entacapon udskilles i mælken hos dyr, men det vides ikke om stofferne udskilles i

human mælk. Levodopas, carbidopas eller entacapons sikkerhed hos nyfødte er ikke kendt. Kvinder

bør ikke amme, når de er i behandling med Stalevo.

Fertilitet

Der er i prækliniske undersøgelser med entacapon, carbidopa eller levodopa alene ikke observeret

bivirkninger med hensyn til fertilitet. Fertilitetsundersøgelser med dyr er ikke udført med

kombinationen af entacapon, levodopa og carbidopa.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Stalevo kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Levodopa,

carbidopa og entacapon kan sammen forårsage svimmelhed og symptomatisk ortostatisme. Derfor skal

der udvises forsigtighed ved bilkørsel samt betjening af maskiner.

Patienter i behandling med Stalevo, som viser tegn på døsighed og/eller pludselige søvnanfald, skal

informeres om at undlade at føre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan føre til

risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. betjene maskiner), indtil disse

episoder er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

a.

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i forbindelse med Stalevo er dyskinesier, som forekommer hos

cirka 19% af patienterne; gastrointestinale symptomer, herunder kvalme og diarré forekommer hos

henholdsvis cirka 15% og 12% af patienterne, smerter i muskler, knogler og bindevæv forekommer

hos cirka 12% af patienterne, og harmløs rødbrun misfarvning af urinen (kromaturi) forekommer hos

cirka 10% af patienterne. Alvorlige tilfælde af gastrointestinal blødning (ikke almindelig) og

angioødem (sjælden) er påvist i kliniske studier med Stalevo eller entacapon kombineret med

levodopa/DDC-hæmmer. Alvorlig hepatitis, overvejende kolestatisk, rabdomyolyse og malignt

neuroleptikasyndrom kan forekomme i forbindelse med Stalevo, selv om der ikke påvist tilfælde fra

de kliniske studiedata.

b. Bivirkningsliste i tabelform

De bivirkninger, der er opført i tabel 1, er samlet både fra poolede data fra elleve dobbeltblinde

kliniske studier omfattende 3.230 patienter (1.810 behandlet med Stalevo eller entacapon i

kombination med levodopa/DDC-hæmmer og 1.420 patienter behandlet med placebo i kombination

med levodopa/DDC-hæmmer eller cabergolin i kombination med levodopa/DDC-hæmmer) og fra

post-marketing data efter introduktion af entacapon på markedet til anvendelse i kombination med

levodopa/DDC-hæmmer.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med de hyppigste først og efter følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data, da ingen valide estimater har kunnet opnås i kliniske og epidemiologiske

studier).

Tabel 1. Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelig:

Anæmi

Ikke almindelig:

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Vægttab*, nedsat appetit*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression, hallucination, konfusion*, abnorme drømme*, angst, insomni

Ikke almindelig:

Psykoser, agitation*

Ikke kendt:

Suicidal adfærd, dopaminergt dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig: Dyskinesi*

Almindelig:

Forværring af Parkinsons sygdom (f.eks. bradykinesi)*, tremor, on og off

fænomen, dystoni, nedsat mental funktion (f.eks. dårlig hukommelse, demens),

døsighed, svimmelhed*, hovedpine

Ikke kendt:

Malignt neuroleptikasyndrom*

Øjne

Almindelig:

Sløret syn

Hjerte

Almindelig:

Iskæmisk hjertesygdom undtagen myokardieinfarkt (f.eks. angina pectoris)**,

uregelmæssig hjerterytme

Ikke almindelig:

Myokardieinfarkt**

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Ortostatisk hypotension, hypertension

Ikke almindelig:

Gastrointestinal blødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Diarré*, kvalme*

Almindelig:

Obstipation*, opkastning*, dyspepsi, abdominalsmerter og ubehag*, mundtørhed*

Ikke almindelig:

Colitis*, dysfagi

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Unormale leverfunktionsprøver*

Ikke kendt:

Hepatitis hovedsagelig med galdeophobning (se pkt. 4.4)*

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt*, hyperhidrose

Ikke almindelig:

Andre misfarvninger end urin (f.eks. hud, negle, hår, sved)*

Sjælden:

Angioødem

Ikke kendt:

Urticaria*

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: Smerter i muskler, knogler og bindevæv*

Almindelig:

Muskelspasmer, artralgi

Ikke kendt:

Rabdomyolyse*

Nyrer og urinveje

Meget almindelig: Kromaturi*

Almindelig:

Urinvejsbetændelse

Ikke almindelig:

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Brystsmerter, perifert ødem, fald, gangforstyrrelser, asteni, træthed

Ikke almindelig:

Utilpashed

*Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere (med

hyppighedsforskel på mindst 1% i kliniske studiedata) med entacapon end med levodopa/DDC-

hæmmer alene. Se pkt. c.

**Hyppigheden af myokardieinfarkt og andre iskæmiske hjertesygdomme (henholdsvis 0,43%

og 1,54%) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde studier med 2.082 patienter med end-of-dose

motoriske fluktuationer, der fik entacapon.

c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere med entacapon end med

levodopa/DDC-hæmmer alene, er mærket med en stjerne i Tabel 1, pkt. 4.8 b. Nogle af disse

bivirkninger relaterer til øget dopaminerg aktivitet (f.eks. dyskinesi, kvalme og opkastning) og

forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen. Reduktion af levodopadosis nedsætter sværhed og

hyppighed af disse dopaminerge reaktioner. Få bivirkninger kan direkte tilskrives det aktive stof

entacapon, herunder diarré og rødligbrun misfarvning af urin. Entacapon kan i nogle tilfælde også

medføre misfarvning af f.eks. hud, negle, hår og sved. Andre bivirkninger mærket med en stjerne i

Tabel 1, pkt. 4.8 b er mærket på grund af enten deres hyppigere forekomst (med hyppighedsforskel på

mindst 1%) i kliniske studiedata med entacapon end med levodopa/DDC-hæmmer alene eller i de

individuelle sikkerhedsrapporter, der er modtaget efter entacapons introduktion på markedet.

Der er sjældent forekommet kramper med levodopa/carbidopa, men der er imidlertid ikke fundet

årsagssammenhæng med behandling med levodopa/carbidopa.

Impulskontrolforstyrrelser: patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller

sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser kan optræde hos patienter, der behandles

med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge lægemidler, der indeholder levodopa, herunder

Stalevo (se pkt. 4.4).

Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS) er en addiktiv forstyrrelse, der er set hos visse patienter,

der er blevet behandlet med carbidopa/levodopa. Berørte patienter udviser et kompulsivt mønster af

dopaminergt lægemiddelmisbrug med anvendelse af højere doser end hensigtsmæssigt til kontrol af de

motoriske symptomer, hvilket i nogle tilfælde kan medføre svær dyskinesi (se også pkt. 4.4).

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med enkeltstående tilfælde af udtalt somnolens

i dagtimerne og pludseligt indsættende søvnanfald.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Post-marketing data omfatter isolerede tilfælde af overdosis, hvor den største daglige dosis af

levodopa og entacapon har været henholdsvis 10.000 mg og 40.000 mg. I disse tilfælde af en

overdosis var de akutte symptomer og tegn: agitation, tilstand af forvirring, koma, bradykardi,

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+4 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.em.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/562295/2011

EMEA/H/C/000511

EPAR – sammendrag for offentligheden

Stalevo

Levodopa/carbidopa/entakapon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Stalevo.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Stalevo.

Hvad er Stalevo?

Trizivir er et lægemiddel, der indeholder de tre aktive stoffer: levodopa, carbidopa and entakapon. Det

fås som tabletter i syv forskellige styrker indeholdende 50 til 200 mg levodopa og 12,5 til 50 mg

carbidopa. Alle tabletterne indeholder 200 mg entakapon.

Hvad anvendes Stalevo til?

Stavelo anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Parkinsons sygdom er en fremadskridende

hjernesygdom, der medfører rysten, langsomme bevægelser og muskelstivhed. Stalevo anvendes hos

patienter, der behandles med en kombination af levodopa og en dopa-decarboxylasehæmmer (to

standardlægemidler mod Parkinsons sygdom), hos hvem der hen mod slutningen af perioden mellem

to doser af medicinen kommer "fluktuationer". Fluktuationer er, når lægemidlets virkning klinger af, og

symptomerne vender tilbage. De skyldes den aftagende virkning af levodopa, der for patienten

medfører pludselige skift mellem "on-perioder", hvor patienten er i stand til at bevæge sig, og "off-

perioder", hvor patienten har vanskeligt ved at bevæge sig. Stalevo anvendes, når disse fluktuationer

ikke kan behandles med standardkombinationen alene.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Stalevo?

Hver tablet med Stalevo indeholder en hel dosis levodopa i syv forskellige styrker med tilsvarende

mængder af carbidopa og entakapon til at forstærke dens virkning. Den styrke af Stalevo, som skal

anvendes til patienten, baseres på den mængde levodopa, der er nødvendig til kontrol af patientens

symptomer. Fuldstændige anvisninger for, hvordan patienten skal skifte til Stalevo, og hvordan dosis

skal justeres under behandlingen, fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af EPAR.

Den maksimale daglige dosis af Stalevo er 10 tabletter, undtagen for de tabletter, som indeholder

200 mg levodopa og 50 mg carbidopa, hvor den maksimale daglige dosis er syv tabletter. Stalevo

tabletter bør synkes hele, med eller uden samtidig fødeindtagelse. Hos patienter med let til moderat

leversygdom eller alvorlig nyresygdom bør de anvendes med forsigtighed. Det bør ikke anvendes hos

patienter med svær leversygdom.

Hvordan virker Stalevo?

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler i hjernen, der producerer neurotransmitteren

dopamin, at dø, og hjernens dopaminindhold falder. Patienterne mister derved evnen til sikker styring

af bevægelserne. De aktive stoffer i Stalevo genopretter indholdet af dopamin i de dele af hjernen, der

styrer bevægelser og koordination.

Levodopa omdannes til dopamin i hjernen. Både carbidopa og entakapon hæmmer nogle af de

enzymer, der medvirker ved nedbrydning af levodopa i kroppen. Carbidopa hæmmer enzymet dopa

decarboxylase, og entakapon hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT). Derved

forlænges virkningen af levodopa. Dette mindsker symptomerne på Parkinsons sygdom som stivhed og

langsomme bevægelser.

Entakapon har været godkendt i EU under navnet Comtess/Comtan siden 1998. Anvendelsen af

levodopa og carbidopa i kombination er almindelig anerkendt, da disse har været anvendt siden midten

af 1970'erne. Ved at kombinere alle tre stoffer i samme tablet opnår man at mindske det antal

tabletter, patienten skal tage, så det bliver lettere for patienten at overholde den ordinerede

behandling.

Hvordan blev Stalevo undersøgt?

Virksomheden anvendte nogle af oplysningerne fra Comtess/Comtan som dokumentation for

anvendelsen af Stalevo og fremlagde også oplysninger fra offentliggjort faglitteratur om levodopa og

carbidopa.

Virksomheden foretog ”bioækvivalens”-undersøgelser til påvisning af, at Stalevo giver samme

koncentration i blodet af levodopa, carbidopa og entakapon, som når de aktive stoffer tages som

separate tabletter indeholdende entakapon og tabletter indeholdende en kombination af levodopa og

carbidopa.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Stalevo?

Undersøgelserne viste, at Stalevo er bioækvivalent med de separate tabletter.

Hvilken risiko er der forbundet med Stalevo?

De almindeligste bivirkninger ved Stalevo (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

dyskinesi (ufrivillige bevægelser), forværring af parkinsonisme (forværring af Parkinsons sygdom),

kvalme og harmløs misfarvning af urinen. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved

Stalevo fremgår af indlægssedlen.

Stalevo bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for levodopa,

carbidopa, entakapon eller andre af indholdsstofferne. Stalevo må ikke anvendes hos patienter med:

Stalevo

Side 2/3

Stalevo

Side 3/3

alvorlig leversygdom,

snævervinklet grøn stær (for højt væsketryk i øjet),

fæokromocytom (en svulst i binyrerne),

tidligere malignt neuroleptikasyndrom (en farlig nervesygdom, sædvanligvis forårsaget af

antipsykotiske lægemidler) eller rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelfibrene).

Stalevo må ikke anvendes samme med anden medicin af typen MAO-hæmmere (en type

antidepressiver, der hæmmer enzymet monoaminoxidase). De nærmere oplysninger fremgår af

produktresuméet, der også er en del af denne EPAR.

Hvorfor blev Stalevo godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Stalevo opvejer risiciene til behandling af patienter med

Parkinsons sygdom ved motoriske end-of-dose fluktuationer, der ikke stabiliseres ved behandling med

levodopa/dopa decarboxylasehæmmere.

Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse

for Stalevo.

Andre oplysninger om Stalevo:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Stalevo den 17. oktober 2008.

Den fuldstændige EPAR om Stalevo findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Stalevo, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information