Sprycel

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-04-2020

Aktiv bestanddel:
dasatinib
Tilgængelig fra:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kode:
L01XE06
INN (International Name):
dasatinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Forløber Celle Lymfoblastær Leukæmi-Lymfom, Leukæmi Myeloid, Kronisk, BCR-ABL Positiv
Terapeutiske indikationer:
Sprycel er indiceret til behandling af pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosom-positiv kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase (Ph+ CML CP) eller Ph+ CML CP resistente eller intolerant over for tidligere behandling, herunder imatinib. nydiagnosticerede Ph+ akut lymfoblastær leukæmi (ALL) i kombination med kemoterapi. Sprycel er indiceret til behandling af voksne patienter med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i den kroniske fase;kronisk, accelereret eller blast-CML-fase med resistens eller intolerans til forudgående behandling, herunder imatinib mesilate;Ph+ akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfoid blast-CML med modstand eller intolerance over for tidligere behandling. Sprycel er indiceret til behandling af pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret Ph+ CML i kronisk fase (Ph+ CML-CP) eller Ph+ CML-CP resistente eller intolerant over for tidligere behandling, herunder imatinib.
Produkt oversigt:
Revision: 35
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000709
Autorisation dato:
2006-11-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000709

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-03-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-03-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

SPRYCEL 20 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 50 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 70 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 80 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 100 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 140 mg filmovertrukne tabletter

dasatinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret SPRYCEL til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage SPRYCEL

Sådan skal du tage SPRYCEL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

SPRYCEL indeholder det aktive stof dasatinib. Denne medicin anvendes til behandling af kronisk

myeloid leukæmi (CML) hos voksne, unge og børn på mindst 1 år. Leukæmi er kræft i de hvide

blodlegemer. De hvide blodlegemer hjælper sædvanligvis kroppen med at bekæmpe infektioner. Hos

patienter med CML er de hvide blodlegemer, der kaldes granulocytter, begyndt at vokse uden kontrol.

SPRYCEL hæmmer væksten af disse leukæmiske celler.

SPRYCEL anvendes også til behandling af Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) akut lymfoblastisk

leukæmi (ALL) hos voksne, unge og børn i alderen 1 år og derover og CML i lymfoid blastfase hos

voksne, som ikke har haft gavn af tidligere behandlinger. Hos mennesker med ALL deler de hvide

blodlegemer, der kaldes lymfocytter, sig for hurtigt og lever for længe. SPRYCEL hæmmer væksten

af disse leukæmiske celler.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål om, hvordan SPRYCEL virker, eller hvorfor du har fået ordineret

denne medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage SPRYCEL

Tag ikke SPRYCEL

hvis du er

allergisk

over for dasatinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i SPRYCEL (angivet

i afsnit 6).

Kontakt lægen for råd, hvis du har mistanke om, at du er allergisk.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager SPRYCEL

hvis du tager

blodfortyndende medicin

eller medicin, der forebygger blodpropper (se ”Brug af

anden medicin sammen med SPRYCEL”)

hvis du har eller tidligere har haft lever- eller hjerteproblemer

hvis du får

åndedrætsbesvær, brystsmerter eller hoste

, mens du tager SPRYCEL: dette kan

være et tegn på ophobning af væske i lungerne eller brystet (som kan være mere almindeligt hos

patienter over 65 år) eller skyldes ændringer i de blodårer, der forsyner lungerne med blod

hvis du nogensinde har været eller måske er smittet med hepatitis B-virus. Dette skyldes, at

SPRYCEL kan forårsage, at hepatitis B-infektionen bliver aktiv igen, hvilket undertiden kan

være dødeligt. Lægen vil omhyggeligt kontrollere dig for tegn på denne infektion, før

behandlingen påbegyndes.

hvis du oplever blå mærker, blødning, feber, træthed og forvirring, når du tager SPRYCEL, skal

du kontakte din læge. Dette kan være et tegn på skade på blodkarrene kendt som trombotisk

mikroangiopati (TMA).

Lægen vil regelmæssigt kontrollere din tilstand for at sikre, at SPRYCEL har den ønskede effekt. Du

vil også jævnligt få taget blodprøver, mens du tager SPRYCEL.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 1 år. Der er begrænset erfaring med brug af SPRYCEL i

denne aldersgruppe. Knoglevækst og -udvikling vil blive overvåget tæt hos børn, der tager SPRYCEL.

Brug af anden medicin sammen med SPRYCEL

Fortæl altid lægen

, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

SPRYCEL nedbrydes hovedsageligt af leveren. Visse andre typer medicin kan påvirke virkningen af

SPRYCEL, hvis det tages samtidigt med SPRYCEL.

Følgende medicin må ikke anvendes sammen med SPRYCEL:

ketoconazol, itraconazol - som er

svampemidler

erythromycin, clarithromycin, telithromycin - som er

antibiotika

ritonavir - som er et

virusdræbende (antiviralt) lægemiddel

phenytoin, carbamazepin, phenobarbital - som er medicin mod

epilepsi

rifampicin - som er medicin mod

tuberkulose

famotidin, omeprazol - som er

mavesyrehæmmere

perikon - et naturlægemiddel der kan købes uden recept og som bruges mod

depression

andre lidelser (også kendt som

Hypericum perforatum

Du må ikke tage

medicin, som neutraliserer mavesyre (

syrehæmmende midler

aluminiumhydroxid eller magnesiumhydroxid) i

2 timer inden eller 2 timer efter SPRYCEL

Fortæl det til lægen

, hvis du tager

blodfortyndende medicin

, eller medicin, der forebygger

blodpropper.

Brug af SPRYCEL sammen med mad og drikke

Du må ikke tage SPRYCEL sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid,

eller har mistanke om, at du er gravid,

skal du straks informere lægen om dette

SPRYCEL må ikke bruges under graviditet

, medmindre det er klart nødvendigt. Lægen vil

informere dig om risikoen ved at tage SPRYCEL under graviditet.

Både mænd og kvinder, der tager SPRYCEL tilrådes at bruge effektiv beskyttelse mod graviditet

under behandling.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer.

Du bør stoppe med at amme, mens du tager SPRYCEL.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær særligt forsigtig når du kører bil eller bruger maskiner, da du kan opleve bivirkninger som for

eksempel svimmelhed og sløret syn.

SPRYCEL indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage SPRYCEL

SPRYCEL ordineres udelukkende af læger, der har erfaring med behandling af leukæmi. Tag altid

lægemidlet nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

SPRYCEL udskrives til voksne og børn på 1 år og derover.

Den anbefalede startdosis til voksne patienter med CML i kronisk fase er 100 mg 1 gang dagligt.

Den anbefalede startdosis til voksne patienter med accelereret CML eller CML med blastkrise

eller Ph+ ALL er 140 mg 1 gang dagligt.

Dosering til børn med CML eller Ph+ ALL i kronisk fase er baseret på legemsvægt.

SPRYCEL

skal administreres én gang dagligt gennem munden i form af enten SPRYCEL tabletter eller

SPRYCEL pulver til oral suspension. SPRYCEL tabletter anbefales ikke til patienter, der vejer mindre

end 10 kg. Pulveret til oral suspension bør bruges til patienter, der vejer mindre end 10 kg og patienter,

der ikke er i stand til at synke tabletter. En ændring i dosis kan forekomme når der skiftes mellem

formuleringer (dvs. tabletter og pulver til oral suspension), så du bør ikke skifte fra den ene til den

anden.

Din læge vil fastsætte den rigtige formulering og dosis baseret på din vægt, eventuelle bivirkninger og

respons på behandlingen. Startdosis af SPRYCEL til børn beregnes efter legemsvægten som vist

nedenfor:

Legemsvægt (kg)

Daglig dosis (mg)

10 til mindre end 20 kg

40 mg

20 til mindre end 30 kg

60 mg

30 til mindre end 45 kg

70 mg

mindst 45 kg

100 mg

Tabletten anbefales ikke til patienter, der vejer mindre end 10 kg; pulveret til oral suspension bør bruges til disse patienter.

Der foreligger ingen dosisanbefalinger for SPRYCEL til børn under 1 år.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis eller

foreslå, at behandlingen afbrydes kortvarigt. For højere eller lavere dosis kan det være nødvendigt, at

du tager en kombination af forskellige tabletstyrker.

Tabletterne kan være pakket i pakninger med kalenderblisterkort.

Dette er blisterkort, hvor

ugedagene er angivet. Pilene viser, hvilken tablet der skal tages næste gang i dit behandlingsprogram.

Sådan skal du tage SPRYCEL

Tag tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Synk tabletterne hele. Tabletterne må ikke knuses,

deles eller tygges. Tag ikke opløste tabletter. Du kan ikke være sikker på du får den korrekte dosis,

hvis du knuser, deler, tygger eller opløser tabletterne. SPRYCEL tabletter kan tages med eller uden

mad.

Særlig vejledning for, hvordan SPRYCEL skal håndteres

Det er ikke særlig sandsynligt, at SPRYCEL tabletterne knækker, men hvis det sker, skal alle undtagen

patienten bære handsker ved håndteringen af SPRYCEL.

Hvor længe skal du tage SPRYCEL

Tag SPRYCEL dagligt, indtil lægen giver dig besked på at stoppe. Sørg for at tage SPRYCEL, så

længe lægen ordinerer det.

Hvis du har taget for mange SPRYCEL tabletter

Hvis du ved en fejl har taget for mange tabletter, skal du

straks

kontakte lægen. Du kan have behov

for lægehjælp.

Hvis du har glemt at tage SPRYCEL

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. Tag næste planlagte dosis, på det

planlagte tidspunkt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende kan alle være tegn på alvorlige bivirkninger:

hvis du har brystsmerter, vejrtrækningsbesvær, hoste, eller hvis du besvimer

hvis du får

uventet blødning eller blå mærker

uden at du har slået dig

hvis du har blod i opkast, afføring eller urin, eller sortfarvet afføring

hvis du får

tegn på infektion,

som for eksempel feber eller voldsomme kulderystelser

hvis du får feber, ømhed i munden eller halsen, blæredannelse eller afskalning af huden og/eller

slimhinderne

Kontakt straks lægen,

hvis du får en eller flere af ovenstående bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektioner

(både infektioner forårsaget af bakterier og af virus samt svampeinfektioner)

Hjerte og lunger

: åndenød

Fordøjelsesproblemer:

diarré, kvalme eller opkastning

Hud, hår, øjne, generelt:

udslæt, feber, hævelse af ansigt, hænder og fødder, hovedpine,

følelse af træthed eller svaghed, blødning

Smerter

: muskelsmerter (under eller efter ophør af behandling), mavesmerter

Undersøgelser kan vise:

lavt antal blodplader, lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni),

blodmangel, væske omkring lungerne

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Infektioner

: lungebetændelse, herpes virusinfektion (herunder cytomegalovirus (CMV)),

infektion i øvre luftveje, alvorlig infektion i blod eller væv (herunder ikke almindelige tilfælde

med dødelig udgang)

Hjerte og lunger

: hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme (puls), hjertesvigt med ophobning af

blod, svag hjertemuskel, højt blodtryk, forhøjet blodtryk i lungerne, hoste

Fordøjelsesproblemer:

appetitforstyrrelser, smagsforstyrrelser, opsvulmet eller oppustet mave

(abdomen), betændelseslignende tilstand i tarmen, forstoppelse, halsbrand, sår i munden,

vægtøgning, vægttab, irriteret maveslimhinde

Hud, hår, øjne, generelt:

prikken i huden, kløe, tør hud, akne, betændelseslignende tilstand i

huden, vedvarende ringen for ørerne, hårtab, voldsom svedtendens, synsforstyrrelser (sløret syn

og nedsat syn), tørre øjne, blå mærker, depression, søvnløshed, ansigtsrødme, svimmelhed, sår

(blå mærker), appetitmangel, søvnighed, ophobning af vand i kroppen

Smerter:

ledsmerter, muskelsvaghed, brystsmerter, smerter i hænder og fødder, kulderystelser,

stive muskler og led, muskeltrækninger

Undersøgelser kan vise:

væske omkring hjertet, væske i lungerne, uregelmæssigt hjerteslag, alt

for få hvide blodlegemer i blodet forbundet med feber, mave-tarmblødning, stor mængde

urinsyre i blodet

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hjerte og lunger:

hjerteanfald (herunder tilfælde med dødelig udgang), betændelse i

hjertesækken (de hinder, der omgiver hjertet), uregelmæssig hjerterytme (puls), smerter i brystet

pga. manglende blodtilførsel til hjertet (angina pectoris), lavt blodtryk, forsnævring i luftvejene,

hvilket kan medføre vejrtrækningsproblemer, astma, øget blodtryk i arterierne (blodårerne) i

lungerne

Fordøjelsesproblemer:

betændelse i bugspytkirtlen, mavesår, betændelse i spiserøret,

opsvulmet bughule (mave), rifter i endetarmen, synkebesvær, betændelse i galdeblæren,

blokerede galdegange, gastroøsofageal refluks (en tilstand, hvor syre og andet maveindhold

løber tilbage op i svælget)

Hud, hår, øjne, generelt:

allergisk reaktion herunder ømme, røde knuder under huden

(erythema nodosum), angst, forvirring, humørsvingninger, nedsat seksuallyst, besvimelse,

rysten, øjenbetændelse som medfører røde øjne eller smerter i øjnene, en hudsygdom

karakteriseret ved ømt, rødt, afgrænset udslæt med skjolder med pludselig feber og forhøjet

antal hvide blodlegemer (neutrofil dermatose), høretab, øget lysfølsomhed, nedsat syn, tåreflåd,

misfarvning af huden, betændelse i fedtvævet under huden, sår på huden, blæredannelse på

huden, neglesygdom, hårsygdom, hånd-fod-syndrom, nyresvigt, hyppig vandladning,

brystforstørrelse hos mænd, menstruationsforstyrrelser, generel svækkelse og utilpashed, nedsat

funktion af skjoldbruskkirtlen, balancetab, mens man går, osteonekrose (en sygdom med nedsat

blodtilførsel til knoglerne, som kan medføre knogletab og knogledød), leddegigt, hævelse af

huden hvor som helst på kroppen

Smerter:

årebetændelse, som kan medføre rødme, ømhed og hævelse, senebetændelse

Hjerne:

hukommelsestab

Undersøgelser kan vise:

unormale blodprøveresultater og risiko for nedsat nyrefunktion på

grund af affaldsstoffer fra den døende svulst (tumorlysesyndrom), lavt indhold af albumin i

blodet, lavt indhold af lymfocytter (en slags hvide blodceller) i blodet, højt indhold af kolesterol

i blodet, hævede lymfekirtler, blødninger i hjernen, forstyrrelser i hjertets elektriske aktivitet,

forstørret hjerte, leverbetændelse, protein i urinen, forhøjet kreatinkinase (et enzym, der

hovedsageligt findes i hjertet, hjernen og skeletmusklerne), forhøjet troponin (et enzym, der

hovedsageligt findes i hjerte- og skeletmuskulaturen), forhøjet gamma-glutamyltransferase (et

enzym, der hovedsageligt findes i leveren)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Hjerte og lunger:

forstørret højre hjertekammer, betændelse i hjertemusklen, en række

tilstande, der skyldes blokering af blodtilførslen til hjertemusklen (akut koronarsyndrom),

hjertestop, sygdom i kranspulsåren, betændelse i det væv, der omgiver hjertet og lungerne,

blodpropper, blodpropper i lungerne

Fordøjelsesproblemer:

tab af vigtige næringsstoffer som f.eks. protein fra fordøjelseskanalen,

forstoppelse, fistel i endetarmen (unormal åbning fra endetarmen til huden omkring

endetarmen), nedsat nyrefunktion, sukkersyge

Hud, hår, øjne, generelt:

kramper, betændelse i synsnerven, hvilket kan medføre fuldstændig

eller delvis blindhed, blålilla, spættet misfarvning af huden, unormal høj funktion af

skjoldbruskkirtlen, betændelse i skjoldbruskkirtlen, ataksi (en tilstand med nedsat

muskelkoordinering), vanskelighed ved at gå, spontan abort, betændelse i hudens blodkar,

hudfibrose

Hjerne:

slagtilfælde, midlertidig episode med neurologiske forstyrrelser på grund af nedsat

blodtilførsel, lammelse af ansigtsnerverne, demens

Immunsystemet

: alvorlig allergisk reaktion

Knogler, led, muskler og bindevæv

: forsinket sammenvoksning af de afrundede ender, der

udgør led (epifyser); langsommere eller forsinket vækst.

Andre bivirkninger er blevet rapporteret med ikke kendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data))

Lungebetændelse

Blødning i maven eller tarmene, som kan forårsage død

Genopblussen (reaktivering) af hepatitis B-infektion, hvis du tidligere har haft hepatitis B

(leverbetændelse type B)

En reaktion med feber, blærer på huden og sår på slimhinderne

Sygdom i nyrerne med symptomer, herunder ødem og unormale laboratorietestresultater, såsom

protein i urinen og lavt proteinniveau i blodet

Skade på blodkar kendt som trombotisk mikroangiopati (TMA), inklusive nedsat antal røde

blodlegemer, nedsat antal blodplader og dannelse of blodpropper.

Lægen vil undersøge dig for nogle af disse bivirkninger under behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør

du tale med din læge eller apoteket

. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flaskeetiketten, blister eller kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SPRYCEL indeholder:

Aktivt stof: Dasatinib. Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg,

100 mg eller 140 mg dasatinib (som monohydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

lactosemonohydrat (se punkt 2 ”SPRYCEL indeholder lactose”);

mikrokrystallinsk cellulose; croscarmellosenatrium; hydroxypropylcellulose;

magnesiumstearat

Filmovertræk

: hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 400

Udseende og pakningsstørrelser

SPRYCEL 20 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, rund med “BMS”

printet på den ene side og “527” på den anden.

SPRYCEL 50 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, oval med “BMS”

printet på den ene side og “528” på den anden.

SPRYCEL 70 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, rund med “BMS”

printet på den ene side og “524” på den anden.

SPRYCEL 80 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, trekantet med “BMS

80” printet på den ene side og “855” på den anden.

SPRYCEL 100 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, oval med “BMS

100” printet på den ene side og “852” på den anden.

SPRYCEL 140 mg: Den filmovertrukne tablet er hvid til gråligt hvid, bikonveks, rund med “BMS

140” printet på den ene side og “857” på den anden.

SPRYCEL 20 mg, 50 mg eller 70 mg filmovertrukne tabletter fås i æsker med 56 filmovertrukne

tabletter i 4 kalender-blisterkort, der hver indeholder 14 filmovertrukne tabletter, samt i æsker med

60 × 1 filmovertrukne tabletter i perforerede engangsdosis-blisterkort. De fås også i flasker med

børnesikret lukning, der indeholder 60 filmovertrukne tabletter. Hver karton indeholder én flaske.

SPRYCEL 80 mg, 100 mg eller 140 mg filmovertrukne tabletter fås i æsker med

30 × 1 filmovertrukne tabletter i perforerede engangsdosis-blisterkort. De fås også i flasker med

børnesikret lukning, der indeholder 30 filmovertrukne tabletter. Hver karton indeholder én flaske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

Fremstiller:

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR)

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: + 36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 356 23976333

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42 350)

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 66164750

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

Indlægsseddel: Information til brugeren

SPRYCEL 10 mg/ml pulver til oral suspension

dasatinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret SPRYCEL til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage SPRYCEL

Sådan skal du tage SPRYCEL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

SPRYCEL indeholder det aktive stof dasatinib. Dette lægemiddel bruges til at behandle kronisk

myeloid leukæmi (CML) og Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) akut lymfoblastisk leukæmi (ALL)

hos unge og hos børn på 1 år eller derover. Leukæmi er kræft i de hvide blodlegemer. De hvide

blodlegemer hjælper sædvanligvis kroppen med at bekæmpe infektioner. Hos patienter med CML er

de hvide blodlegemer, der kaldes granulocytter, begyndt at vokse uden kontrol. SPRYCEL hæmmer

væksten af disse leukæmiske celler.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål om, hvordan SPRYCEL virker, eller hvorfor du har fået ordineret

denne medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage SPRYCEL

Tag ikke SPRYCEL

hvis du er

allergisk

over for dasatinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i SPRYCEL (angivet

i afsnit 6).

Kontakt lægen for råd, hvis du har mistanke om, at du eller dit barn er allergisk.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager SPRYCEL

hvis du tager

blodfortyndende medicin

eller medicin, der forebygger blodpropper (se ”Brug af

anden medicin sammen med SPRYCEL”)

hvis du har eller tidligere har haft lever- eller hjerteproblemer

hvis du får

åndedrætsbesvær, brystsmerter eller hoste

, mens du tager SPRYCEL: dette kan

være et tegn på ophobning af væske i lungerne eller brystet (som kan være mere almindeligt hos

patienter over 65 år) eller skyldes ændringer i de blodårer, der forsyner lungerne med blod

hvis du nogensinde har været eller måske er smittet med hepatitis B-virus. Dette skyldes, at

SPRYCEL kan forårsage, at hepatitis B-infektionen bliver aktiv igen, hvilket kan være dødeligt i

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

SPRYCEL 20 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 50 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 70 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 80 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 100 mg filmovertrukne tabletter

SPRYCEL 140 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

SPRYCEL 20 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 27 mg lactosemonohydrat.

SPRYCEL 50 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 67,5 mg lactosemonohydrat.

SPRYCEL 70 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 70 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 94,5 mg lactosemonohydrat.

SPRYCEL 80 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 80 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 108 mg lactosemonohydrat.

SPRYCEL 100 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 135,0 mg lactosemonohydrat.

SPRYCEL 140 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 140 mg dasatinib (som monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 189 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (tablet).

SPRYCEL 20 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter med "BMS" printet på den ene side

og "527" på den anden.

SPRYCEL 50 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, ovale filmovertrukne tabletter med "BMS" printet på den ene side

og "528" på den anden.

SPRYCEL 70 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter med "BMS" printet på den ene side

og "524" på den anden.

SPRYCEL 80 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, trekantede filmovertrukne tabletter med "BMS 80" printet på den

ene side og "855" på den anden.

SPRYCEL 100 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, ovale filmovertrukne tabletter med "BMS 100" printet på den ene

side og "852" på den anden.

SPRYCEL 140 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til gråligt hvide, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter med "BMS 140" printet på den ene

side og "857" på den anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

SPRYCEL er indiceret til behandling af voksne patienter med:

nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i den

kroniske fase.

kronisk, accelereret eller blastfase CML, som er resistente eller intolerante over for tidligere

behandling, inklusive imatinib.

Ph+ akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og CML i lymfoid blastfase med resistens eller intolerans

over for tidligere behandling.

SPRYCEL er indiceret til behandling af pædiatriske patienter med:

nydiagnosticeret Ph+CML i den kroniske fase (Ph+CML-CP) eller Ph-CML-CP som er resistent

eller intolerant overfor tidligere behandlinger, herunder imatinib.

nydiagnosticeret Ph+ ALL i kombination med kemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Behandling skal initieres af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af patienter med

leukæmi.

Dosering

Voksne patienter

Anbefalet startdosis ved CML i kronisk fase er 100 mg dasatinib én gang dagligt.

Anbefalet startdosis ved accelereret, myeloid eller lymfoid blastfase CML (fremskreden fase) eller

Ph+ ALL er 140 mg én gang dagligt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population (Ph+ CML-CP og Ph+ ALL)

Dosering til børn og unge er baseret på legemsvægt (se Tabel 1). Dasatinib administreres oralt en gang

dagligt i form af enten SPRYCEL filmovertrukne tabletter eller SPRYCEL pulver til oral suspension

(se Produktresumé for SPRYCEL pulver til oral suspension). Dosis bør genberegnes hver tredje

måned baseret på ændringer i kropsvægten, eller oftere om nødvendigt. Tabletten anbefales ikke til

patienter, der vejer mindre end 10 kg; pulveret til oral suspension bør bruges til disse patienter. Det

anbefales at basere øgning eller reduktion af dosis på den enkelte patients respons og tolerance. Der er

ingen erfaring med SPRYCEL behandling til børn under 1 år.

SPRYCEL filmovertrukne tabletter og SPRYCEL pulver til oral suspension er ikke bioækvivalente.

Patienter, der er i stand til at synke tabletter og som gerne vil skifte fra SPRYCEL pulver til oral

suspension til SPRYCEL tabletter, eller patienter, der ikke er i stand til at synke tabletter, og som

gerne vil skifte fra tabletter til oral suspension, kan frit gøre det, såfremt de korrekte

doseringsanbefalinger for doseringsformen følges.

Den anbefalede daglige startdosis af SPRYCEL tabletter til pædiatriske patienter er vist i Tabel 1.

Tabel 1:

Dosering af SPRYCEL tabletter til patienter med Ph+ CML-CP eller Ph+ ALL.

Legemsvægt (kg)

a

Daglig dosis (mg)

10 til mindre end 20 kg

40 mg

20 til mindre end 30 kg

60 mg

30 til mindre end 45 kg

70 mg

mindst 45 kg

100 mg

Tabletten anbefales ikke til patienter, der vejer mindre end 10 kg; pulveret til oral suspension bør bruges til disse patienter.

Behandlingsvarighed

I kliniske studier er behandling med SPRYCEL hos voksne med Ph+ CML-CP, accelereret, myeloid

eller lymfoid blastfase (fremskreden fase) CML eller Ph+ ALL og pædiatriske patienter med

Ph+ CML-CP fortsat indtil sygdomsprogression, eller indtil patienten ikke længere tålte behandlingen.

Det er ikke undersøgt, hvilken effekt det på lang sigt har på sygdomsforløbet at seponere

behandlingen, efter der er opnået cytogenetisk eller molekylært respons [herunder fuldstændigt

cytogenetisk respons (CCyR), major molekylært respons (MMR) og MR4,5].

I kliniske studier er behandling med SPRYCEL hos pædiatriske patienter med Ph+ ALL administreret

kontinuerligt som supplement til successive serier af standardkemoterapi i højst to år. Hos patienter,

der får en efterfølgende stamcelletransplantation, kan SPRYCEL administreres i yderligere et år efter

transplantationen.

SPRYCEL findes som 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg og 140 mg filmovertrukne tabletter for at

opnå den anbefalede dosis og som pulver til oral suspension (10 mg/ml suspension efter

rekonstitution). Dosisstigning eller -reduktion anbefales på baggrund af patientens respons og

tolerabilitet.

Dosiseskalering

I kliniske studier med voksne CML- og Ph+ ALL-patienter var dosiseskalering til 140 mg én gang

dagligt (CML i kronisk fase) eller 180 mg én gang dagligt (fremskreden CML eller Ph+ ALL) tilladt

hos patienter, som ikke opnåede hæmatologisk eller cytogenetisk respons ved den anbefalede

startdosis.

Følgende dosiseskaleringer, vist i Tabel 2, anbefales til pædiatriske patienter med Ph+ CML-CP, som

ikke opnår et hæmatologisk, cytogenetisk og molekylært respons på de anbefalede tidspunkter ifølge

gældende behandlingsvejledninger, og som tåler behandlingen.

Tabel 2

Dosiseskaleringer for pædiatriske patienter med Ph+ CML-CP.

Dosis (maksimum daglig dosis)

Stardosis

Eskalering

Tabletter

40 mg

50 mg

60 mg

70 mg

70 mg

90 mg

100 mg

120 mg

Dosiseskalering frarådes til pædiatriske patienter med Ph+ ALL, da SPRYCEL administreres i

kombination med kemoterapi til disse patienter.

Dosisjustering ved bivirkninger

Myelosuppression

I kliniske studier er myelosuppression blevet behandlet med dosisafbrydelse, dosisreduktion eller

seponering af forsøgsbehandling. Transfusion af trombocytter og røde blodlegemer anvendtes i det

omfang, det var relevant. Hos patienter med resistent myelosuppression er hæmatopoietisk

vækstfaktor blevet anvendt.

Retningslinjer for dosisændringer hos voksne er opsummeret i Tabel 3 og hos pædiatriske patienter

med Ph+ CML-CP i Tabel 4. Retningslinjer for pædiatriske patienter med Ph+ ALL behandlet i

kombination med kemoterapi kan ses i et særskilt afsnit efter tabellerne.

Tabel 3:

Dosisjusteringer ved neutropeni og trombocytopeni hos voksne

Voksne med CML i

kronisk fase (startdosis

100 mg én gang dagligt)

ANC < 0,5 × 10

og/eller

trombocytter < 50 × 10

Stop behandling indtil ANC ≥ 1,0 × 10

og trombocytter ≥ 50 × 10

Genoptag behandling med den oprindelige

startdosis.

Ved trombocytter < 25 × 10

/l og/eller

recidiv af ANC < 0,5 × 10

/l i > 7 dage,

gentages trin 1 og behandlingen

genoptages med reduceret dosis på 80 mg

1 gang dagligt ved anden episode. Ved

tredje episode reduceres dosis til 50 mg én

gang dagligt (hos nyligt diagnosticerede

patienter) eller seponeres (hos patienter,

der har været resistente eller intolerante

over for tidligere behandling, inklusive

imatinib).

Voksne med accelereret

og blastfase CML og Ph+

ALL (startdosis 140 mg

én gang dagligt)

ANC < 0,5 × 10

og/eller trombocytter

< 10 × 10

Undersøg om cytopeni er relateret til

leukæmi (marvaspirat eller biopsi).

Hvis cytopeni ikke er relateret til

leukæmi stoppes behandlingen, indtil

ANC ≥ 1,0 × 10

/l og trombocytter

≥ 20 × 10

/l og genoptages med den

oprindelige startdosis.

Hvis cytopeni recidiverer, gentages trin 1,

og behandlingen genoptages med reduceret

dosis på 100 mg én gang dagligt (anden

episode) eller 80 mg én gang dagligt

(tredje episode).

Hvis cytopeni er relateret til leukæmi, skal

dosisoptrapning til 180 mg én gang

dagligt, overvejes.

ANC: absolut neutrofiltal

Tabel 4:

Dosisjustering for neutropæni og trombocytopæni i pædiatriske patienter med

Ph+ CML-CP.

1. Hvis cytopeni bliver ved i

mere end 3 uger, check da

om cytopeni er relateret til

leukæmien

(knoglemarvsaspirat eller -

biopsi)

2. Hvis cytopeni ikke er

relateret til leukæmi stoppes

behandlingen indtil ANC

≥ 1,0 × 10

/l og

trombocytter ≥ 75 × 10

/l og

genoptages derefter med den

oprindelige startdosis eller

ved en nedsat dosis.

3. Hvis cytopeni kommer

igen, gentag

knoglemarvsaspirat/-biopsi

og genoptag behandling ved

en lavere dosis.

Dosis (maksimal da

glig dosis)

Oprindelig

startdosis

Ettrins

dosisreduktion

Totrins

dosisreduktion

Tabletter

40 mg

20 mg

60 mg

40 mg

20 mg

70 mg

60 mg

50 mg

100 mg

80 mg

70 mg

ANC: absolut neutrofiltal

*lavere tabletdosis ikke tilgængelig

Hvis grad ≥3 neutropeni eller trombocytopeni recidiverer under komplet hæmatologisk respons (CHR)

hos pædiatriske patienter med Ph+ CML-CP, bør SPRYCEL pauseres og kan senere genoptages ved

en lavere dosis. Midlertidige dosisreduktioner for intermediære grader af cytopeni og sygdomsrespons

kan implementeres efter behov.

For pædiatriske patienter med Ph+ ALL frarådes dosisændringer i tilfælde af grad 1 til 4

hæmatologiske toksiciteter. Hvis neutropeni og/eller trombocytopeni medfører en udsættelse af den

næste behandlingsserie på mere end 14 dage, skal behandlingen med SPRYCEL afbrydes og

genoptages på samme dosisniveau, når næste behandlingsserie påbegyndes. Hvis neutropeni og/eller

trombocytopeni fortsætter, og den næste behandlingsserie udsættes yderligere 7 dage, skal der udføres

en knoglemarvsundersøgelse for at vurdere cellularitet og procentdel af blaster. Hvis

marvcellulariteten er <10%, skal behandlingen med SPRYCEL afbrydes, indtil ANC > 500/μl

(0,5 × 10

/l), hvor behandlingen kan genoptages på fuld dosis. Hvis marvcellulariteten er >10%, kan

en genoptagelse af behandlingen med SPRYCEL overvejes.

Ikke-hæmatologiske bivirkninger

Hvis der opstår en moderat, grad 2, ikke-hæmatologisk bivirkning med dasatinib, skal behandlingen

afbrydes, indtil bivirkningen er forsvundet eller vendt tilbage til

baseline

. Behandlingen genoptages

med samme dosis, hvis det er første tilfælde og med reduceret dosis, hvis bivirkningen er

tilbagevendende. Hvis der udvikles alvorlige, grad 3 eller 4, ikke-hæmatologiske bivirkninger med

dasatinib, afbrydes behandlingen, indtil bivirkningen er forsvundet. Herefter genoptages behandlingen,

eventuelt med reduceret dosis, afhængigt af bivirkningens initiale sværhedsgrad. For patienter med

CML i kronisk fase, som fik 100 mg én gang dagligt, anbefales dosisreduktion til 80 mg én gang

dagligt med yderligere reduktion fra 80 mg til 50 mg én gang dagligt, hvis det findes nødvendigt. For

patienter med CML i fremskreden fase eller Ph+ ALL, som fik 140 mg dagligt, anbefales

dosisreduktion til 100 mg én gang dagligt med yderligere reduktion fra 100 mg én gang dagligt til

50 mg én gang dagligt, hvis det findes nødvendigt. Hos pædiatriske patienter med CML-CP med ikke-

hæmatologiske bivirkninger bør anbefalingerne for dosisreduktion for hæmatologiske bivirkninger

beskrevet ovenfor følges. Hos pædiatriske patienter med Ph+ ALL med ikke-hæmatologiske

bivirkninger bør dosis reduceres ét niveau efter behov i henhold til anbefalingerne for dosisreduktion

for hæmatologiske bivirkninger beskrevet ovenfor.

Pleuraeffusion

Hvis pleuraeffusion diagnosticeres, skal dasatinib afbrydes, indtil patienten er undersøgt,

asymptomatisk eller er vendt tilbage til

baseline

. Hvis episoden ikke bedres inden for ca. en uge, bør

behandling med diuretika eller kortikosteroider eller begge dele overvejes (se pkt. 4.4 og 4.8). Efter

opklaring af den første episode bør genintroduktion af dasatinib ved det samme dosisniveau overvejes.

Efter opklaring af en efterfølgende episode bør genintroduktion af dasatinib ved ét dosisniveau lavere

overvejes. Efter opklaring af en alvorlig (grad 3 eller 4) episode kan behandlingen genoptages efter

behov ved en reduceret dosis afhængig af bivirkningens initiale sværhedsgrad.

Dosisreduktion for samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere

Samtidig brug af potente

CYP3A4-hæmmere og grapefrugtjuice sammen med SPRYCEL skal undgås

(se pkt. 4.5). Om muligt skal der vælges et andet samtidigt lægemiddel uden eller med minimalt

potentiale for enzymhæmning. Hvis SPRYCEL skal administreres med en potent CYP3A4-hæmmer,

skal der overvejes en dosisreduktion til:

40 mg dagligt for patienter, der tager SPRYCEL 140 mg dagligt.

20 mg dagligt for patienter, der tager SPRYCEL 100 mg dagligt.

20 mg dagligt for patienter, der tager SPRYCEL 70 mg dagligt.

For patienter, der tager SPRYCEL 60 mg eller 40 mg dagligt, skal det overvejes at seponere

SPRYCEL dosen, indtil CYP3A4-hæmmeren er seponeret, eller at skifte til en lavere dosis med

formuleringen pulver til oral suspension (se produktresuméet for SPRYCEL pulver til oral

suspension). Sørg for en udvaskningsperiode på cirka 1 uge efter hæmmeren er seponeret, før

genoptagelse af SPRYCEL.

Disse reducerede doser af SPRYCEL forventes at justere arealet under kurven (AUC) svarende til,

hvad der observeres uden CYP3A4-hæmmere. Der er imidlertid ikke tilgængelige kliniske data med

disse dosisjusteringer hos patienter, der får potente CYP3A4-hæmmere. Hvis SPRYCEL ikke tåles

efter dosisreduktion, skal enten den potente CYP3A4-hæmmer seponeres, eller behandlingen med

SPRYCEL afbrydes, indtil hæmmeren seponeres. Sørg for en udvaskningsperiode på cirka 1 uge efter

hæmmeren er seponeret, før dosis af SPRYCEL øges.

Særlige patientgrupper

Ældre

Der er ikke observeret klinisk relevante, aldersrelaterede, farmakokinetiske forskelle hos disse

patienter. Specifikke dosisanbefalinger for ældre er ikke nødvendige.

Leverinsufficiens

Patienter med let, moderat eller alvorligt nedsat leverfunktion kan få den anbefalede startdosis. Dog

bør SPRYCEL anvendes med forsigtighed hos patienter med leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Nyreinsufficiens

Der er ikke gennemført kliniske studier med SPRYCEL hos patienter med nedsat nyrefunktion

(patienter med en serumkreatinin-koncentration > 3 gange den øvre normalgrænse blev ekskluderet fra

studiet med patienter med nyligt diagnosticeret CML i kronisk fase, og patienter med en serum-

kreatinin-koncentration > 1,5 gange den øvre normalgrænse blev ekskluderet i studier med patienter

med CML i kronisk fase med resistens eller intolerans over for tidligere behandling med imatinib). Da

dasatinib og dets metabolitter har en nyre-clearance < 4%, forventes total-clearance ikke at falde hos

patienter med nyreinsufficiens.

Administration

SPRYCEL skal administreres oralt.

For at minimere risikoen for optagelse gennem huden og for at opretholde konsistens i doseringen må

de filmovertrukne tabletter ikke knuses, deles eller tygges, men skal synkes hele. Filmovertrukne

tabletter bør ikke opløses, da eksponeringen i patienter der får dispergible tabletter er lavere end hos

de, der synker en hel tablet. SPRYCEL pulver til oral suspension er også tilgængeligt til pædiatriske

patienter med Ph+ CML-CP og Ph+ ALL samt voksne patienter med CML-CP, der ikke kan synke

tabletter.

SPRYCEL kan tages med eller uden mad og bør tages konsekvent enten om morgenen eller om

aftenen (se pkt. 5.2). SPRYCEL bør ikke tages sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice (se

pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Klinisk relevante interaktioner

Dasatinib er et substrat og en hæmmer af cytochrom P450 (CYP)3A4. Der er derfor risiko for

interaktion med andre samtidigt administrerede lægemidler, der primært metaboliseres af eller

modulerer aktiviteten af CYP3A4 (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dasatinib og lægemidler eller stoffer, der er potente CYP3A4-hæmmere (fx

ketoconazol, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefrugtjuice), kan

øge eksponeringen af dasatinib. Samtidig administration af potent CYP3A4-hæmmer og dasatinib

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dasatinib og lægemidler, der inducerer CYP3A4 (fx dexamethason, phenytoin,

carbamazepin, rifampicin, phenobarbital eller naturlægemidler, der indeholder

Hypericum perforatum

også kendt som perikon) kan i betydelig grad reducere eksponeringen af dasatinib og dermed øge

risikoen for behandlingssvigt. Til patienter, der får dasatinib, bør der derfor vælges alternative midler,

der har mindre potentiale for CYP3A4-induktion (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dasatinib og et CYP3A4-substrat kan øge eksponeringen af CYP3A4-substratet. Der

bør derfor udvises forsigtighed, når dasatinib administreres samtidigt med CYP3A4-substrater med

snævert terapeutisk indeks, som fx astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, quinidin, bepridil eller

sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin) (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dasatinib og en histamin-2 (H

)-antagonist (fx famotidin), protonpumpe-hæmmer (fx

omeprazol) eller aluminiumhydroxid/magnesiumhydroxid kan reducere eksponeringen af dasatinib.

-antagonister og protonpumpe-hæmmere frarådes derfor, og

aluminiumhydroxid/magnesiumhydroxid-produkter skal administreres op til 2 timer inden eller 2 timer

efter administration af dasatinib (se pkt. 4.5).

Særlige patientgrupper

Baseret på resultaterne fra et enkeltdosis farmakokinetisk studie, kan patienter med let, moderat eller

alvorlig leverinsufficiens få den anbefalede startdosis (se pkt. 5.2). På grund af begrænsningerne ved

dette studie bør der udvises forsigtighed ved administration af dasatinib til patienter med

leverinsufficiens.

Vigtige bivirkninger

Myelosuppression

Behandling med dasatinib er forbundet med anæmi, neutropeni og trombocytopeni. Forekomsten er

tidligere og hyppigere hos patienter med CML eller Ph+ ALL i fremskreden fase end med CML i

kronisk fase. Hos voksne patienter med CML eller Ph+ ALL i fremskreden fase, behandlet med

dasatinib som monoterapi, bør der tages fuldstændigt blodbillede (CBC) ugentligt i de første

2 måneder og herefter hver måned, eller som klinisk indiceret. Hos voksne og pædiatriske patienter

med CML i kronisk fase bør der tages fuldstændigt blodbillede hver anden uge i 12 uger, derefter hver

tredje måned eller som klinisk indiceret. Hos pædiatriske patienter med Ph+ ALL behandlet med

dasatinib i kombination med kemoterapi skal der tages CBC før påbegyndelse af hver kemoterapiserie

og som klinisk indiceret. Der skal tages CBC'er hver anden dag indtil restitution under

konsolideringsserierne af kemoterapi (se pkt. 4.2 og 4.8). Myelosuppression er almindeligvis

reversibel og kan oftest håndteres ved midlertidigt at afbryde dasatinib eller ved dosisreduktion.

Blødning

Hos patienter med CML i kronisk fase (n=548) fik 5 patienter (1%), der blev behandlet med dasatinib,

grad 3 eller 4 blødning. I kliniske studier med patienter med CML i fremskreden fase, som fik den

anbefalede dosis af SPRYCEL (n=304), sås svær blødning i centralenervesystemet (CNS) hos 1% af

patienterne. Et tilfælde var letalt og var forbundet med trombocytopeni Common Toxicity Criteria

(CTC) grad 4. Der opstod gastrointestinal blødning grad 3 eller 4 hos 6% af patienterne med CML i

fremskreden fase, hvilket almindeligvis krævede behandlingsafbrydelser og transfusioner. 2% af

patienterne med CML i fremskreden fase oplevede andre grad 3 eller 4 blødninger. De fleste

blødningsrelaterede bivirkninger hos disse patienter var typisk forbundet med trombocytopeni

grad 3 eller 4 (se pkt. 4.8). Derudover tyder

in vitro

in vivo

undersøgelser på, at behandling med

SPRYCEL reversibelt påvirker aktiveringen af blodplader.

Der bør udvises forsigtighed, hvis patienten har behov for lægemidler, der hæmmer

trombocytfunktionen eller antikoagulantia.

Væskeretention

Dasatinib er forbundet med væskeretention. I det kliniske fase III-studie med patienter med nyligt

diagnosticeret CML i kronisk fase sås væskeretention grad 3 eller 4 hos 13 patienter (5%) i dasatanib

behandlingsgruppen og hos 2 patienter (1%) i imatinib behandlingsgruppen efter mindst 60 måneders

opfølgning (se pkt. 4.8). Der forekom svær væskeretention hos 32 patienter (6%) ud af alle patienter

med CML i kronisk fase, der fik SPRYCEL ved den anbefalede dosis (n=548). I kliniske studier med

patienter med CML eller Ph+ ALL i fremskreden fase, der fik SPRYCEL ved de anbefalede doser

(n=304), sås væskeretention grad 3 eller 4 hos 8% af patienterne, inklusive pleura- og perikardie-

effusion grad 3 eller 4, som blev indberettet hos henholdsvis 7% og 1% af patienterne. Hos disse

patienter blev grad 3 eller 4 lungeødem og pulmonal hypertension hver især indberettet hos 1% af

patienterne.

Patienter, som udvikler symptomer svarende til pleuraeffusion, fx dyspnø eller tør hoste, skal

evalueres ved thorax-røntgen. Pleuraeffusion grad 3 eller 4 kan kræve thoracocentese og iltbehandling.

Væskeretentionsbivirkninger håndteredes sædvanligvis ved understøttende tiltag, der omfatter

diuretika og kortvarig behandling med steroider (se pkt. 4.2 og 4.8). Hos patienter over 65 år er der

større sandsynlighed end hos yngre patienter for at opleve pleuraeffusion, dyspnø, hoste, perikardie-

effusion og kongestiv hjertesvigt, og disse patienter bør derfor monitoreres omhyggeligt.

Pulmonal arteriel hypertension (PAH)

PAH (præ-kapillær pulmonal arteriel hypertension diagnosticeret med højresidig hjertekateterisation)

er blevet rapporteret i forbindelse med dasatinib behandling (se pkt. 4.8). I disse tilfælde blev PAH

rapporteret efter initiering af dasatinib behandling, herunder efter mere end et års behandling.

Patienter bør undersøges for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonal sygdom før

initiering af dasatinib behandling. Ekkokardiografi bør foretages ved behandlingsstart hos alle

patienter med symptomer på hjertesygdom og bør overvejes hos patienter med risikofaktorer for

hjerte- eller lungesygdom. Patienter, som udvikler dyspnø og træthed efter initiering af behandlingen,

bør undersøges for almindelig ætiologi inklusive pleuraeffusion, pulmonal ødem, anæmi eller

lungeinfiltration. Under disse undersøgelser bør dosis af dasatinib reduceres eller behandlingen

afbrydes i overensstemmelse med anbefalingerne for behandling af ikke-hæmatologiske bivirkninger

(se pkt. 4.2). Hvis der ikke findes nogen forklaring eller hvis der ikke ses nogen bedring ved

dosisreduktion eller -afbrydelse, bør diagnosen PAH overvejes. Diagnosticeringen bør følge

almindeligt gældende retningslinjer. Hvis PAH bekræftes, bør dasatinib seponeres permanent.

Opfølgning skal udføres i henhold til almindeligt gældende retningslinjer. Hos nogle patienter med

PAH blev der observeret bedring af de hæmodynamiske og kliniske parametre efter ophør af dasatinib

behandling.

QT-forlængelse

In vitro

data tyder på, at dasatinib har potentiale til at forlænge kardiel ventrikulær repolarisering (QT-

intervallet) (se pkt. 5.3). Blandt 258 dasatinib behandlede patienter og 258 imatinib behandlede

patienter med mindst 60 måneders opfølgning i fase III-studiet vedrørende nyligt diagnosticeret CML i

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/44944/2019

EMEA/H/C/000709

Sprycel (dasatinib)

En oversigt over Sprycel, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Sprycel, og hvad anvendes det til?

Sprycel er et lægemiddel mod kræft. Det anvendes til behandling af voksne patienter med følgende

former for leukæmi (blodkræft, der udgår fra de hvide blodlegemer):

kronisk myeloid leukæmi (CML) i "kronisk" fase hos nydiagnosticerede patienter, som er

"Philadelphiakromosompositive" (Ph+). Ved CML begynder en type hvide blodlegemer

(granulocytter) at vokse ukontrolleret. Ph+ betyder, at nogle af patientens gener har omarrangeret

sig og dannet et særligt kromosom, der kaldes Philadelphiakromosomet. Det danner enzymet Bcr-

Abl kinase, der fører til udvikling af leukæmi.

CML i "kronisk", "accelereret" og "blast"-fase. Sprycel anvendes, når andre behandlinger, herunder

imatinib (et andet lægemiddel mod kræft) ikke virker eller giver uacceptable bivirkninger

Ph+-akut lymfoblastisk leukæmi (ALL), hvor en anden type hvide blodlegemer (lymfocytter)

dannes for hurtigt, eller ved "lymfoid blast"-CML. Sprycel anvendes, når andre behandlinger ikke

virker eller giver uacceptable bivirkninger.

Sprycel anvendes også hos børn til behandling af:

nydiagnosticeret Ph+-CML i den "kroniske" fase, eller Ph+-CML, når andre behandlinger, herunder

imatinib, ikke kan gives eller ikke har virket

nydiagnosticeret Ph+-ALL i kombination med kemoterapi (kræftlægemiddel).

Sprycel indeholder det aktive stof dasatinib.

Hvordan anvendes Sprycel?

Sprycel udleveres kun efter recept, og behandlingen bør indledes af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af leukæmi.

Sprycel fås som tabletter (20, 50, 70, 80, 100 og 140 mg) og som pulver til fremstilling af en

suspension (10 mg/ml), der tages gennem munden. Det tages én gang dagligt, konsekvent enten om

morgenen eller om aftenen. Dosen af Spryceltabletterne og -suspensionen er ikke den samme.

Sprycel

EMA/44944/2019

Startdosis afhænger af, hvilken tilstand der behandles, og for børn deres kropsvægt. Derefter øges

dosis gradvist, indtil sygdommen er tilstrækkeligt kontrolleret. Hos børn med ALL, der også får andre

lægemidler mod kræft, gives der en fast dosis af Sprycel under hele behandlingen. Lægen kan

nedsætte dosis eller afbryde behandlingen, hvis antallet af blodlegemer er for lavt, eller der opstår

visse bivirkninger. Behandlingen stoppes, hvis lægemidlet ikke længere holder tilstanden under

kontrol, eller hvis patienten ikke kan tage lægemidlet på grund af bivirkninger.

For mere information om brug af Sprycel, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Sprycel?

Det aktive stof i Sprycel, dasatinib, tilhører en gruppe af lægemidler, der blokerer enzymer kaldet

proteinkinaser. Dasatinib virker hovedsagelig ved at blokere proteinkinasen Bcr-Abl. Dette enzym

produceres af leukæmiceller og bevirker, at de formerer sig uhæmmet. Ved at blokere Bcr-Abl-kinase

og andre kinaser medvirker Sprycel til at nedbringe antallet af leukæmiceller.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Sprycel?

De fem hovedstudier med Sprycel hos voksne omfattede 515 patienter, som alle havde fået behandling

med imatinib, der ikke virkede eller var holdt op med at virke. Ingen af disse studier sammenlignede

Sprycel med et andet lægemiddel. I de fleste af studierne blev patienternes reaktion på behandlingen

vurderet ved at måle, om antallet af hvide blodlegemer og blodplader var ved at vende tilbage til det

normale, og om antallet af hvide blodlegemer, som indeholdt Philadelphiakromosomet, var faldende.

Der blev foretaget to studier af kronisk CML (198 og 36 patienter), ét af accelereret CML

(120 patienter), ét af myeloid blast-CML (80 patienter) og ét af Ph+-ALL- og lymfoid blast-CML (81

patienter).

I det store hovedstudie med patienter med CML i kronisk fase, vendte blodets indhold af blodplader og

hvide blodlegemer tilbage til det normale hos 90 % af patienterne. Hos patienter med CML i andre

faser (accelereret fase, myeloid blastfase og lymfoid blastfase) og med ALL opnåedes fuldstændig

respons hos ca. 25-33 % af patienterne. Desuden faldt antallet af hvide blodlegemer, der indeholder

Philadelphiakromosomet, hos ca. 33-66 % af de behandlede patienter i de fem studier.

Yderligere to studier sammenlignede virkningerne af Sprycel taget én eller to gange om dagen, det ene

hos 670 patienter med CML i kronisk fase, det andet hos 611 patienter med fremskreden CML eller

Ph+-ALL. Sprycel i engangsdosering og togangsdosering havde samme virkning, men

engangsdoseringen gav færre bivirkninger.

Endnu et studie med 519 patienter sammenlignede Sprycel med imatinib til behandling af

nydiagnosticerede Ph+-patienter, som havde CML i kronisk fase og ikke tidligere havde fået nogen

behandling. Sprycel var mere effektivt end imatinib: i løbet af et år havde 77 % af de patienter, der fik

Sprycel, ikke længere Philadelphiakromosomet i deres blodlegemer, sammenholdt med 66 % af dem,

der fik imatinib.

Endnu et hovedstudie så på virkningen af Sprycel hos 113 børn med Ph+-CML i kronisk fase, herunder

29 patienter, der ikke kunne få eller ikke havde reageret på imatinib, samt 84 nydiagnosticerede børn,

som ikke tidligere var blevet behandlet. Der sås en bedring hos ca. 90 % af de patienter, som ikke

kunne få eller ikke reagerede på imatinib, og hos 94 % af de nydiagnosticerede patienter.

I et studie med 106 børn og unge med nydiagnosticeret Ph+-ALL blev patienterne behandlet med

Sprycel og kemoterapi. Virkningen blev hovedsageligt målt på andelen af patienter, der ikke havde en

uønsket hændelse inden for 3 år efter behandlingen. Disse hændelser var: tegn på sygdommen i

Sprycel

EMA/44944/2019

knoglemarven, tilbagevenden af sygdommen hvor som helst i kroppen, en anden kræftsygdom eller

død. Blandt de patienter, der blev behandlet med Sprycel og kemoterapi, oplevede 66 % ikke en

uønsket hændelse. Sammenlignet med resultaterne fra tidligere studier var tallet 49 % hos patienter,

der kun havde fået kemoterapi, og 59 % hos patienter, der havde fået imatinib og kemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Sprycel?

De hyppigste bivirkninger ved Sprycel (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

infektioner, undertrykkelse af knoglemarven (faldende antal blodlegemer), hovedpine, blødning,

væskeansamling ved lungerne (pleuraekssudat), vejrtrækningsbesvær (dyspnø), diarré, opkastning,

kvalme, mavesmerter, hududslæt, muskuloskeletale smerter, træthed, hævelse i ben og arme og

ansigt, feber. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Sprycel fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Sprycel godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Sprycel opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Sprycel?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Sprycel.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Sprycel løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Sprycel vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Sprycel

Sprycel fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. november 2006.

Yderligere information om Sprycel findes på agenturets websted

under ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Sprycel

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information