Spironolactone Ceva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2017

Aktiv bestanddel:
spironolacton
Tilgængelig fra:
Ceva Santé Animale
ATC-kode:
QC03DA01
INN (International Name):
spironolactone
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Diuretika
Terapeutiske indikationer:
Til anvendelse i kombination med standardterapi (herunder diuretisk støtte, hvor det er nødvendigt) til behandling af kongestivt hjertesvigt forårsaget af valvular regurgitation hos hunde.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000105
Autorisation dato:
2007-06-20
EMEA kode:
EMEA/V/C/000105

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

18-07-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

18-07-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

18-07-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-11-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-11-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-11-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-02-2021

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring. Tabletterne

indeholder oksekødsmag for at forbedre palatibiliteten, og afprøvning på raske hunde har vist, at

tabletterne blev indtaget frivilligt og fuldstændigt i 75 % af tilfældene.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Tabletter skal anvendes inden for 2 måneder efter glassets anbrud.

Rester af delte tabletter bør opbevares i det originale glas.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER).

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Glas indeholdende 30 tabletter pakket i en kartonæske.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i den originale blisterpakning og anvendes inden for 7 dage.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken og blisterpakningen efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Kartonæske indeholdende 3 eller 18 bilstre à 10 tabletter.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolaktone og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endothelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt indhold:

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

For udførlig liste over hjælpestoffer, se afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Spironolactone Ceva 10 mg: Brun. Todelt, oval tablet af 10 mm´s længde

Spironolactone Ceva 40 mg: Brun. Todelt, oval tablet af 17 mm´s længde

Spironolactone Ceva 80 mg: Brun. Firdelt, oval tablet af 20 mm´s længde

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til anvendelse i kombination med standard-behandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens eller renal dysfunktion

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-hæmmere).

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkalæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnit 4.3).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv hepatisk biotransformation, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til hunde med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

4.6

Bivirkninger

Der kan observeres reversibel atrofi af prostata hos intakte handyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolakton, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolakton kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Veterinærlægemidlet bør indgives

sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring. Tabletterne indeholder oksekødsmag for

at forbedre palatibiliteten, og afprøvning på raske hunde har vist, at tabletterne blev indtaget frivilligt

og fuldstændigt i 75 % af tilfældene.

Antal tabletter

LEGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva

10 mg

Spironolactone

Ceva

40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

4.10

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit 4.6.)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Aldosteron-antagonist.

ATCvet code: QC03DA01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det cardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Spironolakton kan, ved anvendelse i kombination med ACE-hæmmere, modvirke effekten af “

aldosteron escape”.

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved indgivelse af høje doser kan der iagttages en dosisrelateret hypertrofi af binyrens zona

glomerulosa.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for spironolakton er baseret på dennes metabolitter, da spironolakton selv er meget

ustabil ved prøvetagning.

Optagelse

Efter oral administration af spironolakton til hunde, er det vist, at de tre metabolitter når et niveau på

32 til 49 % af den administrerede dosis. Foder øger biotilgængeligheden til 80-90 %. Efter oral

adminstrering af 2 til 4 mg/kg øges absorptionen lineært indenfor måleområdet. Der observeredes

ingen akkumulering efter indgivelse af adskillige orale doser på 2 mg spironolakton pr. kg i 10 på

hinanden følgende dage. For de primære metabolitter, 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon opnås

gennemsnitlige C

-værdier på 382 μg/l og 94 μg/l efter henholdsvis 2 og 4 timer. Steady-state

forhold indtræder på dag 2.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen for 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon er henholdsvis

ca.153 liter og 177 liter.

Den gennemsnitlige opholdstid (MRT) for metabolitterne spænder fra 9-14 timer, og de distribueres

fortrinsvis til mavetarmkanal, nyrer, lever og binyrer.

Metabolisering

Spironolakton metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren til dets aktive metabolitter, 7α-

thiomethyl-spironolakton og canrenon, der er de primære metabolitter hos hunden.

Elimination

Spironolakton udskilles hovedsageligt via dets metabolitter. Plasmaclearance for canrenon er

1,45

0,39 l/time/kg og for 7α-thiomethyl-spironolakton 0,89

0,44 l/time/kg. Efter oral administration

af radioaktivt mærket spironolakton til hunde blev 70 % af dosis genfundet i fæces og 20 % i urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Povidon K30

Kunstig oksekødssmag

Sukrose

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ingen relevante.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed i salgspakning er 3 år.

2 måneder efter anbrud af glasset.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i det originale originale glas.

6.5

Emballage

Hvidt HDPE-glas med et børnesikret, manipulationsafslørende skruelåg af polypropylen med et

tørrende indlæg. Glasset indeholder 30 tabletter i en kartonæske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af veterinærlægemidlet eller affald

Al uanvendt medicin eller affald herfra skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/France

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/2/07/074/007-009

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juni 2007

Dato for seneste ændring: 22. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Detaljeret information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på hjemmesiden for Det

Europæiske Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt indhold:

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

For udførlig liste over hjælpestoffer, se afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Spironolactone Ceva 10 mg: Hvid med en let brunmelering. Todelt, oval tablet af 10 mm´s længde.

Spironolactone Ceva 40 mg: Hvid med en let brunmelering. Oval tablet af 17 mm´s længde med tre

parallelle brudlinjer

Spironolactone Ceva 80 mg: Hvid med en let brunmelering. Oval tablet af 20 mm´s længde med tre

parallelle brudlinjer

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til anvendelse i kombination med standard-behandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens eller renal dysfunktion

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-hæmmere).

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkalæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnit 4.3).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv hepatisk biotransformation, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til hunde med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

4.6

Bivirkninger

Der kan observeres reversibel atrofi af prostata hos intakte handyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolakton, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolakton kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Veterinærlægemidlet bør indgives

sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring.

Antal tabletter

LEGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva

10 mg

Spironolactone

Ceva

40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

4.10

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit 4.6.)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Aldosteron-antagonist.

ATCvet code: QC03DA01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Spironolakton kan, ved anvendelse i kombination med ACE-hæmmere, modvirke effekten af “

aldosteron escape”.

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved indgivelse af høje doser kan der iagttages en dosisrelateret hypertrofi af binyrens zona

glomerulosa.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for spironolakton er baseret på dennes metabolitter, da spironolakton selv er meget

ustabil ved prøvetagning.

Optagelse

Efter oral administration af spironolakton til hunde, er det vist, at de tre metabolitter når et niveau på

32 til 49 % af den administrerede dosis. Foder øger biotilgængeligheden til 80-90 %. Efter oral

adminstrering af 2 til 4 mg/kg øges absorptionen lineært indenfor måleområdet. Der observeredes

ingen akkumulering efter indgivelse af adskillige orale doser på 2 mg spironolakton pr. kg i 10 på

hinanden følgende dage. For de primære metabolitter, 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon opnås

gennemsnitlige C

-værdier på 382 μg/l og 94 μg/l efter henholdsvis 2 og 4 timer. Steady-state

forhold indtræder på dag 2.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen for 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon er henholdsvis

ca.153 liter og 177 liter.

Den gennemsnitlige opholdstid (MRT) for metabolitterne spænder fra 9-14 timer, og de distribueres

fortrinsvis til mavetarmkanal, nyrer, lever og binyrer.

Metabolisering

Spironolakton metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren til dets aktive metabolitter, 7α-

thiomethyl-spironolakton og canrenon, der er de primære metabolitter hos hunden.

Elimination

Spironolakton udskilles hovedsageligt via dets metabolitter. Plasmaclearance for canrenon er

1,45

0,39 l/time/kg og for 7α-thiomethyl-spironolakton 0,89

0,44 l/time/kg. Efter oral administration

af radioaktivt mærket spironolakton til hunde blev 70 % af dosis genfundet i fæces og 20 % i urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Oksekødssmag

Mannitol

Natriumlaurylsulfat

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon

Sorbitol

Talkum

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ingen relevante.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed i salgspakning er 3 år.

Rester af delte tabletter bør anvendes inden for 7 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i den originale blisterpakning.

6.5

Emballage

Polyamid/aluminium/polyvinylklorid/aluminium-blistre indholdende 10 tabletter

Pakningsstørrelser:

Kartonæske indeholdende 3 eller 18 bilstre à 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af veterinærlægemidlet eller affald

Al uanvendt medicin eller affald herfra skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/France

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/2/07/074/001-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juni 2007

Dato for seneste ændring: 22. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Detaljeret information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på hjemmesiden for Det

Europæiske Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326187/2007

EMEA/V/C/000105

Spironolactone Ceva (spironolakton)1

Oversigt over Spironolactone Ceva, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Spironolactone Ceva, og hvad anvendes det til?

Spironolactone Ceva er et veterinærlægemiddel til behandling af hunde med hjerteinsufficiens

forårsaget af hjerteklapfejl. Spironolactone Ceva bruges sammen med standardbehandling (anden

hjertemedicin, herunder, om nødvendigt, diuretika, der øger urinproduktionen). Det indeholder det

aktive stof spironolakton.

Hvordan anvendes Spironolactone Ceva?

Spironolactone Ceva findes som tabletter og fås kun på recept. Lægemidlet gives én gang dagligt i

forbindelse med fodring, og dosen justeres alt efter hundens vægt.

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Spironolactone Ceva, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvordan virker Spironolactone Ceva?

Spironolakton virker ved at blokere virkningen af et hormon kaldet aldosteron i nyrerne, hjertet og

blodkarrene. Spironolaktons blokering af aldosteron medfører, at nyrerne udskiller natrium og vand og

tilbageholder kalium. Dette mindsker ophobningen af vand i vævet og styrker hjertefunktionen. Det er

almindeligt kendt, at spironolakton desuden indvirker på andre måder på hjertet og blodkarrene i

forbindelse med hjerteinsufficiens (omend disse virkningsmekanismer endnu ikke er blevet fuldt ud

påvist i hunde).

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Spironolactone Ceva?

Der er udført tre feltstudier hos hunde med hjerteinsufficiens forårsaget af hjerteklapfejl. Behandlingen

med Spironolactone Ceva varede i op til 15 måneder. Studierne viste, at overlevelsestiden for hunde,

der fik lægemidlet sammen med standardbehandlingen, var længere end for hunde, der kun fik

Tidligere kendt som Prilactone.

Spironolactone Ceva (spironolakton)0F

EMA/326187/2007

Side 2/2

standardbehandlingen. Et langsigtet studie viste, at hunde behandlet med Spironolactone Ceva havde

langsommere sygdomsforværring end hunde, der kun fik standardbehandlingen.

Hvilke risici er der forbundet med Spironolactone Ceva?

Formindsket prostata kan forekomme hos hanhunde.

Spironolactone Ceva må ikke bruges hos hunde med hypoadrenokorticisme (en sygdom forårsaget af

nedsat kortikosteroidsekretion fra binyrerne), hyperkaliæmi (højt kaliumindhold i blodet) eller

hyponatriæmi (lavt natriumindhold i blodet).

Spironolactone Ceva må ikke gives til hunde med ringe nyrefunktion, der får nonsteroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er).

Spironolactone Ceva må ikke gives til hunde, der anvendes eller forventes anvendt til avl, eller til

drægtige eller diegivende tæver, da det er påvist, at spironolakton kan medføre skader på nyfødte dyr.

Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Spironolactone Ceva fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Spironolactone Ceva,

herunder passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller

ansvarlig for dyret.

Personer, som er overfølsomme (allergiske) over for spironolakton, bør undgå kontakt med

Spironolactone Ceva. Der skal vaskes hænder efter håndtering af lægemidlet.

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev Spironolactone Ceva godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Spironolactone Ceva opvejer

risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Spironolactone Ceva

Prilactone fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. juni 2007.

Lægemidlets navn blev ændret til Spironolactone Ceva den 25. november 2016.

Yderligere information om Spironolactone Ceva findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/spironolactone-ceva

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information