Spherox

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
sfæroider af humane autologe matrix-associerede chondrocytter
Tilgængelig fra:
CO.DON AG
ATC-kode:
M09AX02
INN (International Name):
spheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes
Terapeutisk gruppe:
Andre midler mod forstyrrelser i muskel-skeletsystemet
Terapeutisk område:
Brusk sygdomme
Terapeutiske indikationer:
Reparation af symptomatiske leddbruskdefekter i lårbenet og patellaen af ​​knæet (International Cartilage Repair Society [ICRS] klasse III eller IV) med defektstørrelser på op til 10 cm2 hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002736
Autorisation dato:
2017-07-10
EMEA kode:
EMEA/H/C/002736

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-06-2020

Læs hele dokumentet

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Spherox, suspension til implantation, 10

70 sfæroider/cm

2

sfæroider af humane autologe matrixassocierede chondrocytter

Dette lægemiddel er under supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

pkt. 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller fysioterapeuten, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Spherox

Sådan skal du bruge Spherox

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spherox består af såkaldte sfæroider. En sfæroide ligner en lille perle og er dannet af bruskceller og

bruskmateriale fra din egen krop. Bruskvæv findes i alle led som et hårdt, glat lag på knoglernes

endeflade. Det beskytter knoglerne og gør, at vores led arbejder gnidningsfrit. For at fremstille

sfæroiderne tages et lille stykke brusk fra en del af et af dine led ved et lille indgreb. Det dyrkes

derefter i laboratoriet for at fremstille lægemidlet. Sfæroiderne implanteres kirurgisk i det defekte

bruskområde og sætter sig fast på det defekte sted. De forventes efterhånden at reparere defekten med

sund og velfungerende brusk.

Spherox anvendes til at

reparere bruskdefekter i knæet

hos voksne. Sådanne defekter kan forårsages

af en akut skade, såsom et fald. De kan også skyldes gentagen beskadigelse såsom langvarig

vægtbelastning af leddet. Spherox anvendes til at behandle defekter op til 10 cm² i areal.

2.

Det skal du vide, før du får Spherox

Brug ikke Spherox

hvis knoglerne i leddet ikke er udvokset

hvis du har fremskreden betændelse af led og knogler med nedbrydning af det berørte led

(slidgigt)

hvis du er smittet med HIV (virusset der er årsag til AIDS), hepatitis B-virus eller hepatitis C-

virus

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, før du får Spherox, hvis du har andre ledproblemer eller er overvægtig, da det kan

bevirke, at resultatet bliver mindre vellykket.

Spherox bør fortrinsvis implanteres i et ellers raskt led. Andre ledproblemer bør rettes før implantation

af Spherox eller på tidspunktet for implantationen.

Rehabiliteringsprogram

Følg rehabiliteringsprogrammet nøje efter implantationen. Genoptag

ikke fysisk aktivitet, før lægen

instruerer dig

om det. For tidlig genoptagelse af fysisk aktivitet kan nedsætte fordelen ved Spherox

og bevirke, at behandlingen ikke virker så længe.

Andre tilfælde, hvor Spherox ikke kan leveres

Selv om du allerede har fået udtaget et stykke brusk, kan det ske, at du ikke kan behandles med

Spherox. Dette kan skyldes, at den udtagne brusk ikke er af tilstrækkelig kvalitet til at produktet kan

fremstilles. Lægen kan være nødt til at vælge en anden behandling til dig.

Børn og unge

Anvendelse af Spherox

frarådes

til børn eller unge

under 18 år

Brug af anden medicin sammen med Spherox

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller påtænker at gøre

det.

Graviditet og amning

Anvendelse af Spherox

frarådes

til gravide eller ammende kvinder, da det anvendes ved operation.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Operationen vil i væsentlig grad påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Din

mulighed for at føre motorkøretøj og betjene maskiner kan være begrænset i rehabiliteringsperioden.

Følg nøje anvisningerne fra lægen eller fysioterapeuten.

3.

Sådan skal du bruge Spherox

Spherox kan kun implanteres af en speciallæge på en klinik og må kun anvendes hos den patient, som

det er fremstillet til.

Behandlingen med Spherox af voksne sker i to trin:

Besøg 1:

Vurdering af bruskdefekten, prøvetagning og blodprøvetagning

Ved det første besøg vil lægen vurdere din bruskdefekt ved en undersøgende operation. Dette gøres

normalt ved en kikkertoperation gennem meget små snit ved hjælp af et særligt instrument, der giver

mulighed for at se ind i knæet (artroskopi).

Hvis Spherox er egnet til dig, tager lægen en

lille bruskprøve fra dit led

. Fra denne prøve ekstraheres

dine bruskceller i laboratoriet og dyrkes derefter til fremstilling af de sfæroider, som Spherox består

af. Denne proces varer 6-8 uger.

Besøg 2:

Implantation af Spherox

Ved næste operation implanteres Spherox i bruskdefekten i leddet. Dette kan ligeledes udføres ved en

kikkertoperation.

Rehabilitering

For at dit led kan komme sig godt, skal du følge et individuelt rehabiliteringsprogram. Dette kan vare

op til et år. Det får du besked om af lægen eller fysioterapeuten.

Meget vigtigt:

Overhold nøje lægens og fysioterapeutens anvisninger. Hvis du ikke

følger

rehabiliteringsplanen

, er der større risiko for, at behandlingen mislykkes.

Vær meget forsigtig, når du bøjer og belaster det behandlede led. I løbet af rehabiliteringsperioden kan

du efterhånden belaste leddet mere og mere. Hvor hurtigt dette går, afhænger f.eks. af din vægt og

bruskdefektens størrelse. Afhængigt af det behandlede led skal du muligvis have en skinne på.

Spørg lægen eller fysioterapeuten, hvis du har flere spørgsmål om behandling med Spherox.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne efter implantation af Spherox skyldes hovedsagelig operationen. Sædvanligvis er disse

bivirkninger ganske milde og forsvinder i ugerne efter operationen.

Hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte din læge:

allergi (hypersensitivitet) (symptomer: f.eks. hudreaktioner, lavt blodtryk, indsnævring af

luftvejene, hævet tunge eller hals, svag, hurtig puls, kvalme, opkastning, diarré, svimmelhed,

besvimelse og feber)

blodprop i en dyb vene (symptomer: f.eks. hævelse, smerter og varmefornemmelse i det berørte

område)

Andre bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde med følgende hyppigheder:

Meget almindelig

: (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

væskeansamling i leddet

ledsmerter

hævelse af leddet.

Almindelig

: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

knirkende lyde i leddet

ledbåndslidelse

smerter

senebetændelse

muskelsvaghed

låsning af led

gangbesvær

smerter forrest på knæet eller i knæskallen

der kan forekomme en klump af væv i leddet

hævelse som følge af blokering af gennemstrømningen af vævsvæske via lymfekarrene

smerter i arvæv

ophobning af overskydende væske i knoglemarven

inflammation (betændelseslignende reaktion) i vener i forbindelse med dannelse af en blodprop

tæt på hudoverfladen (symptomer: f.eks. rødme og/eller varmefornemmelse i huden langs

venen, ømhed og smerter)

Ikke almindelig

: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

øget størrelse af bruskcellerne, opblødning af brusken, forstyrrelse af knogledannelsen,

knoglevævsdød, knogledannelse udenfor skelettet.

Du kan i det tilfælde bemærke symptomer,

for eksempel hævelse eller smerter i vævet rundt om leddet.

ubehag

sårrelateret komplikation

genåbning af et lukket sår

hel eller delvis løsning af vævet under knoglen og den omgivende brusk

indvendige blødninger

Indberetning af bivirkninger

Kontakt lægen eller fysioterapeuten, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Du kan desuden indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

indberetningssystem, der er anført i Appendiks V. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Opbevares og transporteres nedkølet (1 °C til 10 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke bestråles.

Undgå at åbne den ydre emballage før brug for at undgå mikrobiel kontaminering.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spherox indeholder:

Det aktive stof i Spherox er sfæroider, der består af bruskceller og bruskmateriale udvundet fra

din egen krop.

Spherox indeholder 10-70 sfæroider pr cm² af bruskdefekten.

Det andet indholdsstof er natriumchlorid, der anvendes som transportvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Suspension til implantation.

Spherox indeholder såkaldte sfæroider, der består af levende bruskceller med en ikkecellulær del til

reparation af bruskdefekter. Sfæroiderne ligner små hvide til let gullige perler. De transporteres i en

klar, farveløs opløsning. Spherox leveres til lægen i en beholder klar til anvendelse. Beholderen kan

være en sprøjte eller et særligt påføringssystem, der kaldes co.fix, som er et kateter med en

skaftlængde på 150 mm.

Applikatoren co.fix 150 er pakket i et sterilt rør og desuden beskyttet af en ekstra pose.

Den fyldte sprøjte er pakket i et sterilt rør og desuden beskyttet af en ekstra pose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow, Tyskland

Tlf.: +49 3328 43460

Fax: +49 3328 434643

E-mail: info@codon.de

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Spherox, suspension til implantation, 10-70 sfæroider/cm

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2.1

Generel beskrivelse

Sfæroider af humane autologe matrixassocierede chondrocytter til implantation, suspenderet i

isotonisk natriumchloridopløsning.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Sfæroider er sfæriske aggregater af

ex vivo

-ekspanderede humane autologe chondrocytter og

selvsyntetiseret ekstracellulær matrix.

Hver fyldt sprøjte eller applikator indeholder et specifikt antal sfæroider (10-70 sfæroider/cm

henhold til størrelsen af den defekt, der skal behandles.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Suspension til implantation.

Hvide til let gullige sfæroider af matrixassocierede autologe chondrocytter i klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reparation af symptomatiske leddbruskdefekter på op til 10 cm

(International Cartilage Regeneration

& Joint Preservation Society [ICRS] klasse III eller IV) i femurkondylen og patella i knæet hos

voksne.

4.2

Dosering og administration

Spherox er kun til autolog brug. Det skal administreres af en specialiseret ortopædkirurg og på en

klinik.

Dosering

Der påføres 10-70 sfæroider pr. kvadratcentimeter defekt.

Pædiatrisk population

Spheroxs sikkerhed og virkning hos børn fra 15 til 18 år er ikke klarlagt.

Spheroxs sikkerhed og virkning hos børn under 15 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Ældre

Spheroxs sikkerhed og virkning hos patienter over 50 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til intraartikulær brug.

Spherox administreres ved intraartikulær implantation.

Implantationen skal udføres under et operativt indgreb (fortrinsvis artroskopi eller miniartrotomi).

Debridement af det defekte område er nødvendig. Den subkondrale plade må ikke beskadiges.

Sfæroiderne leveres i en fyldt sprøjte eller en applikator (skaftlængde 150 mm (co.fix 150)).

Sfæroiderne påføres jævnt på defektområdet og spredes om nødvendigt over hele defektarealet ved

hjælp af kirurgiske instrumenter. Sfæroiderne klæber inden for 20 minutter af sig selv på

defektområdet. Derefter kan operationssåret lukkes uden yderligere dækning af det behandlede område

(med f.eks. periostlap, matrix) og uden fastgørelse af sfæroiderne med fibrinlim. Behandling af

defekter op til 10 cm

er egnet til både enkelte og tilstødende defekter (kombineret areal).

Patienter, der er behandlet med Spherox, skal gennemgå et særligt rehabiliteringsprogram (se pkt. 4.4).

Programmet kan vare op til et år afhængigt af lægens anbefaling.

For oplysninger om klargøring og håndtering af Spherox henvises til pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Epifyseskive i det berørte led ikke helt lukket.

Primær (generaliseret) osteoartritis.

Fremskreden osteoartritis i det ramte led (overstigende klasse II efter Kellgren og Lawrence).

Infektion med hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) eller HIV I/II.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelle

Spherox er et autologt lægemiddel, der ikke må administreres til nogen anden end donoren.

Før brug skal det kontrolleres, om patientens navn svarer til de oplysninger om patienten/donoren, der

er angivet på forsendelsesdokumenterne og på produktets etiket. Det skal ligeledes kontrolleres, at den

indre emballage er mærket med det rigtige ordrenummer (batchnummer).

Hvis den indre eller den sekundære emballage er beskadiget og derfor usteril, må Spherox ikke

anvendes.

Anvendelse af Spherox til patienter med bruskdefekter uden for knæleddet frarådes. Sikkerheden og

virkningen af Spherox hos patienter med bruskdefekter uden for femurkondylen og patella er ikke

fastlagt. Der foreligger ingen data.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved lokal betændelse eller akutte eller nylige knogle- eller ledinfektioner bør behandlingen

midlertidigt udsættes indtil det er dokumenteret, at patienten er restitueret efter infektionen.

I de pivotale studier med Spherox var patienter med tegn på kroniske betændelseslignende sygdomme

ekskluderet.

Samtidige ledproblemer som tidlig osteoartritis, subchondrale knogledefekter, ustabilitet af leddet,

læsioner af ledbånd eller menisk, unormal vægtfordeling i leddet, varus- eller valgusfejlstilling,

fejlstilling eller ustabilitet af patella og metaboliske, betændelseslignende, immunologiske eller

neoplastiske sygdomme i det berørte led er potentielle komplicerende faktorer. Ubehandlet

knogleødem svarende til den bruskdefekt, der skal behandles, kan have negativ indvirkning på

resultatet af proceduren. Om muligt bør samtidige ledproblemer korrigeres før implantationen eller

senest på tidspunktet for implantationen af Spherox.

Ved stillingtagen til behandling af i forhold til hinanden modstående defekter ("kissing lesions" større

end ICRS klasse II) skal graden af overlapning og defekternes lokalisering i leddet tages i betragtning.

Postoperativ hæmartrose forekommer hovedsagelig hos patienter med prædisposition for blødning

eller med ikke velkontrolleret postoperativ blødning. Patientens hæmostasefunktioner bør screenes før

operationen. Der bør gives tromboseprofylakse i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

Anvendelse af Spherox hos adipøse patienter frarådes.

Rehabilitering

Efter implantationen bør patienten følge en passende rehabiliteringsplan. Fysisk aktivitet bør

genoptages som anbefalet af lægen. For tidlig og for kraftig aktivitet kan vanskeliggøre implantationen

af Spherox og bevarelse af den kliniske fordel.

Det anbefales at overholde et passende rehabiliteringsprogram efter implantation (især for patienter

med psykiske lidelser eller afhængighed).

Tilfælde, hvor Spherox ikke kan leveres

Hvis fremstillingen af sfæroider har slået fejl eller frigivelseskriterierne ikke er opfyldt, f.eks. som

følge af utilstrækkelig biopsikvalitet, kan lægemidlet ikke leveres. Lægen vil straks blive underrettet

herom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Lokalt applicerede antibiotika eller desinfektionsmidler kan have potentiel toksisk virkning på

ledbrusk, og det frarådes, at Spherox kommer i direkte kontakt med sådanne stoffer.

I hovedundersøgelserne med Spherox var patienter, der var i medicinsk behandling med

kortikosteroider, ekskluderet.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der foreligger ikke kliniske data om graviditeter eksponeret for autologe chondrocytter eller sfæroider

fra autologe chondrocytter.

Anvendelse af Spherox frarådes til gravide eller ammende kvinder, da det anvendes til at reparere

bruskdefekter i leddet og derfor implanteres under et operativt indgreb.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om mulig indvirkning af Spherox på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Det kirurgiske indgreb vil i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

I rehabiliteringsperioden kan evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner også være begrænset

som følge af nedsat mobilitet. Patienterne bør derfor konsultere deres behandlende læge og følge

dennes råd nøje.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Der foreligger oplysninger om bivirkninger hos 127 patienter fra de pivotale kliniske studier. Under

behandling med Spherox kan der forekomme operativt relaterede (implantationen) eller Spherox-

relaterede bivirkninger.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne relateret til Spherox er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed i tabel 1

nedenfor: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1 000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10 000 til < 1/1 000), meget sjælden (< 1/10 000) og ikke kendt (kan ikke

beregnes af de foreliggende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter

aftagende alvorlighed.

Tabel 1: Bivirkninger relateret til Spherox

Systemorganklasse (SOC)

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke almindelig

Hypersensitivitet

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Effusion i leddet,

artralgi,

hævede led

Almindelig

Knoglemarvsødem,

Lyde fra led,

låsning af led,

synovialcyste

Ikke almindelig

Chondromalaci,

osteochondrose,

osteonekrose,

ekstraskeletal ossifikation

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Smerter,

gangforstyrrelser

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ikke almindelig

Hypertrofi,

delaminering af implantatet

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Delaminering af implantatet

Delaminering af et implantat vil sige partiel eller fuldstændig løsning af det dannede væv fra den

subkondrale knogle og den omgivende brusk. Fuldstændig delaminering af implantatet er en alvorlig

komplikation, som kan være ledsaget af smerter. Risikofaktorer er navnlig ubehandlede samtidige

lidelser såsom ledinstabilitet eller manglende overholdelse af rehabiliteringsprotokollen .

Hypertrofi af transplantatet

Symptomatisk hypertrofi af transplantatet kan forekomme under behandling med Spherox,

resulterende i smerter.

Bivirkninger relateret til det operative indgreb:

De følgende bivirkninger, der anses for at være relateret til operationen, er blevet rapporteret i løbet af

de kliniske studier og/eller fra spontane kilder:

SOC Vaskulære sygdomme: lymfødem (almindelig), tromboflebitis (almindelig), dyb

venetrombose (ikke almindelig), hæmatom (ikke almindelig)

SOC Hud og subkutane væv: arsmerter (almindelig)

SOC Knogler, led, muskler og bindevæv: ledeffusion (meget almindelig), artralgi (meget

almindelig), ledhævelse (meget almindelig), tendinitis (almindelig), muskelsvaghed

(almindelig), patellofemoralt smertesyndrom (almindelig), osteonekrose (ikke almindelig)

SOC Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: smerter (almindelig),

gangforstyrrelse (almindelig), ubehag (ikke almindelig)

SOC Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: forstrækning af ledbånd

(almindelig), suturrelateret komplikation (ikke almindelig), sårdehiscens (ikke almindelig)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde, hvor den anbefalede dosis blev overskredet væsentligt (op til 170 sfæroider/cm² i et

investigatorinitieret forsøg med en opfølgningsperiode på 12 måneder), blev der ikke iagttaget

negative følgevirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lægemidler til sygdomme i bevægeapparatet, ATC-kode:

M09AX02

Virkningsmekanisme

Implantation af autologe chondrocytter (ACI) er baseret på ekstraktion af patientens egne

chondrocytter isoleret fra sund brusk, dyrkning af dem

in vitro

og efterfølgende implantation af dem i

bruskdefekten. Spherox dyrkes og implanteres som tredimensionale sfæroider.

Klinisk virkning

Siden 2004 har Spherox været tilgængeligt til navngivne patienter til behandling af bruskdefekter

klassificeret som Outerbridge klasse 3 eller 4 eller ICRS klasse III eller IV (Outerbridge 1961, ICRS

Cartilage Injury Evaluation Package 2000). De behandlede patienter havde hovedsagelig

bruskdefekter i knæet.

Spherox er analyseret i et prospektivt, randomiseret, ukontrolleret, åbent, klinisk fase II-

multicenterstudie, der omfattede 75 patienter med fokale bruskdefekter (ICRS klasse III eller IV) i

knæet med en defektstørrelse på 4-10 cm

. 25 patienter blev behandlet med 10-30 sfæroider/cm²

defekt, 25 med 40-70 sfæroider/cm² defekt og 25 med 3-7 sfæroider/cm² defekt. Intention-to-treat

(ITT)-populationen bestod af 73 patienter. Patienternes gennemsnitsalder var 34 år (variationsbredde

19 til 48 år) med et gennemsnitligt BMI på 25,2. I alle tre dosisgrupper kunne der efter 12, 24, 36, 48

og 60 måneder iagttages en signifikant forbedring (α < 0,05) af KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome Score) i forhold til før behandling. For alle dosisgrupperne steg den gennemsnitlige samlede

KOOS det første år efter behandlingen fra 57,0 ± 15,2 til 73,4 ± 17,3 på en skala fra 0 (værste) til 100

(bedste), fortsatte med at stige let og nåede op på 74,6 ± 17,6 efter 18 måneder, 73,8 ± 18,4 efter to år,

77,0 ± 17,8 efter tre år, 77,1 ± 18,6 efter fire år og 76,9 ± 19,3 ved den afsluttende opfølgning efter

5 år. Ændringerne inden for hver dosisgruppe var af samme størrelsesorden, og de tre (parvise)

sammenligninger af grupperne viste ingen statistisk signifikante forskelle mellem grupperne.

Yderligere patientresultater, f.eks. International Knee Documentation Committee (IKDC, subjektiv

vurdering af knæet) og Lysholm-score, viste efter 12, 24, 36, 48 og 60 måneder ligeledes signifikant

bedring i forhold til værdien før behandling.

Resultaterne af magnetisk resonans-billeddannelse (MRI) i henhold til scoresystemet Magnetic

Resonance Observation of Cartilage Repair Tissue (MOCART) (0 = værste resultat; 100 = bedste

resultat) viste en bedring inden for de første 60 måneder fra 59,8 ved besøg 2 (3 måneder efter

behandlingen) op til 75,0 point i den gruppe patienter, der var behandlet med 3-7 sfæroider/cm² defekt,

fra 64,5 ved besøg 2 op til 76,4 point i dosisgruppen 10-30 sfæroider/cm² defekt, og fra 64,7 ved

besøg 2 op til 73,6 point i dosisgruppen 40-70 sfæroider/cm² defekt.

Desuden pågår et prospektivt, randomiseret, kontrolleret klinisk fase III-multicenterstudie. Formålet

med studiet er at sammenligne virkning og sikkerhed af behandling af bruskdefekter (1 til under 4

) på knæleddets femurkondyle dels med Spherox og dels med mikrofrakturer i en periode på 5 år.

Pivotale virkningsdata var baseret på en interimanalyse 12 måneder efter behandling. Ekstra statistiske

vurderinger blev udført 24 og 36 måneder efter behandlingen.

Behandlingsgrupperne var balancerede mht. størrelse, demografi og sygdomsbaggrund.

Analysepopulationen omfattede 102 patienter (41 kvinder og 61 mænd) i gennemsnitsalderen 37 år

(variationsbredde 18 til 49 år) med et gennemsnitligt BMI på 25,8. Defektstørrelserne var mellem 0,5

og 4 cm

. ICRS-graden var hovedsagelig IV A, efterfulgt af IIIB og IIIA (for henholdsvis 56, 23 og 10

patienter). Ingen af patienterne havde fået forudgående behandling med mikrofrakturer for deres skade

mindre end et år før screening.

Vurderingen af det overordnede KOOS for ITT-populationen viste, at begge behandlinger resulterede i

signifikant forbedring i forhold til baseline (dagen før atroskopi). For de patienter, der var behandlet

med Spherox, øgedes det gennemsnitlige overordnede KOOS (skala 0-100 ± SD) fra 56,6 ± 15,4 ved

baseline til 78,7 ± 18,6 ved opfølgningsbesøget 12 måneder efter behandlingen, viste forbedring op til

besøget ved 24 måneder til 81,5 ± 17,3, det nåede op på 83,2 ± 14,9 ved besøget ved 36 måneder, og

op på 84,4 ± 15,8 ved besøget ved 48 måneder. For de patienter, der var behandlet med

mikrofrakturer, steg det gennemsnitlige overordnede KOOS fra 51,7 ± 16,5 til 68,1 ± 18,6 efter

12 måneder, 72,6 ± 19,5 efter 24 måneder, 76,3 ± 17,1 efter 36 måneder og 76,5 ± 18,2 efter

48 måneder (p < 0,0001 i alle tilfælde for begge behandlingsgrupper). Ved analyse mellem grupperne

viste testningen non-inferioritet af behandling med Spherox i forhold til mikrofrakturer (Δ på 5,7 med

en nedre grænse for konfidensintervallet på –1,0 ved vurderingen efter 12 måneder, Δ på 6,1 med en

nedre grænse for konfidensintervallet på –0,4 efter 24 måneder, Δ på 4,5 med en nedre grænse for

konfidensintervallet på –1,3 ved vurderingen efter 36 måneder, og Δ på 5,5 med en nedre grænse for

konfidensintervallet på –0,7 ved vurderingen efter 48 måneder. De totale MOCART scoreværdier 3,

12, 18, 24, 36 og 48 måneder efter behandlingen var ikke essentielt forskellige mellem de to

behandlingsgrupper.

IKDC-underscore og resultaterne fra IKDC Current Health Assessment Form og den modificerede

Lysholm-score viste ligeledes overordnede forbedringer i forhold til baseline i begge

behandlingsgrupper. I Spherox-gruppen var resultaterne numerisk lidt bedre, hvilket dog ikke var

statistisk signifikant.

Der vil blive udført yderligere opfølgende vurderinger i op til 5 år for at generere langvarige

virkningsdata for behandlingen med Spherox.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

På grund af Spheroxs karakter og påtænkte kliniske anvendelse kan der ikke anvendes konventionelle

undersøgelser af farmakokinetik, absorption, distribution, metabolisering og elimination.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Sfæroider fremstillet

ex vivo

blev implanteret i mus (subkutan implantation af bruskeksplantater med

humane sfæroider) eller i minigrise (autologe sfæroider implanteret i bruskdefekter). Der blev ikke

iagttaget tegn på betændelse, synovitis, infektioner, afstødning, hypertrofi, immunotoksicitet,

tumorigenicitet eller biodistribution.

En GLP-overensstemmende undersøgelse af biodistribution og tumorigenicitet i NSG-mus viste ingen

tegn på biodistribution og/eller migration fra implanterede humane sfæroider. Iagttagelserne gav ikke

anledning til mistanke om potentiel tumorigenese eller øget prævalens af tumorer forårsaget af de

implanterede sfæroider. I en undersøgelse hos får iagttoges heller ikke biodistribution efter injektion af

sfæroider i knæleddet.

Dette tyder på, at der ikke er risici ved anvendelse af sfæroider hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

72 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer mellem 1 °C og 10 °C.

Må ikke nedfryses.

Må ikke bestråles.

Undgå at åbne den ydre emballage før brug for at undgå mikrobiel kontaminering.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse, administration eller

implantation

Sfæroiderne leveres i en applikator eller en fyldt sprøjte som indre emballage.

Applikatoren (skaftlængde 150 mm (co.fix 150)) er pakket i et sterilt rør og desuden anbragt i en

ekstra pose. Et rør kan indeholde maksimalt 2 stk. co.fix 150. Applikatorens kateter er udført i

termoplastisk polyurethan, Tætningsprop af akrylonitril-butadien-styren på den ene side og silikonelåg

på den anden side. Applikatoren leveres med en applikationsenhed (steril injektionssprøjte).

Den fyldte sprøjte består af en Luer Lock, en tætningsring og en kapsel. Den er pakket i et sterilt rør

med skruelåg og desuden anbragt i en ekstra pose. Alle dele af den fyldte sprøjte er af polypropylen,

tætningsringen af isopren. Som smøremiddel anvendes silikoneolie. Den fyldte sprøjte leveres med en

applikationsanordning (fastliggende kanyle eller filterskaft).

Pakningsstørrelser

Hvor mange indre emballageenheder, der leveres, afhænger af typen af den indre emballage og af,

hvor mange sfæroider, der er nødvendige til størrelsen af den pågældende defekt (10-70

sfæroider/cm²).

Én applikator har en maksimal kapacitet på 60 sfæroider i et volumen på op til 200 µl isotonisk

natriumchloridopløsning.

Én fyldt sprøjte har en maksimal kapacitet på 100 sfæroider i et volumen på op til 1 000 µl isotonisk

natriumchloridopløsning.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hvis den indre eller den sekundære emballage er beskadiget og derfor usteril, må Spherox ikke

anvendes.

Resterende sfæroider må ikke opbevares til senere anvendelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/17/1181/001

EU/1/17/1181/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 10. juli 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/315758/2020

EMEA/H/C/002736

Spherox (sfæroider af humane autologe

matrixassocierede chondrocytter)

En oversigt over Spherox, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Spherox, og hvad anvendes det til?

Spherox er et lægemiddel, der anvendes til at reparere bruskdefekter i knæet hos voksne, som oplever

symptomer (såsom smerter og problemer med at bevæge knæet). Det anvendes, hvis det berørte

område ikke er større end 10 cm².

Spherox indeholder sfæroider (sfæriske aggregater) af chondrocytter, som er celler i rask brusk, der er

fremstillet af patientens eget væv.

Hvordan anvendes Spherox?

Spherox fås som suspension til implantation i knæleddet. Lægemidlet fremstilles specifikt til den

enkelte patient og skal gives af en kvalificeret læge på en klinik.

For at fremstille lægemidlet tages der en lille prøve ved artroskopi (en type kikkertoperation) fra

patientens brusk i knæet. Herefter dyrkes bruskcellerne i laboratoriet for at fremstille en suspension af

chondrocytsfæroider. Ved hjælp af artroskopi placeres lægemidlet i det beskadigede område af

patientens brusk. Chondrocytsfæroiderne binder sig til brusken i løbet af 20 minutter. Patienter, som

er blevet behandlet med Spherox, skal følge et særligt genoptræningsprogram, som bl.a. omfatter

fysioterapi. Dette gør det muligt for chondrocytsfæroiderne at udfylde bruskdefekten.

Lægemidlet fås kun på recept.

Hvordan virker Spherox?

Brusken i knæet kan blive beskadiget som følge af en ulykke, f.eks. et fald eller en sportsskade.

Spherox indeholder sfæroider, som fremstilles af patientens egne raske bruskceller. Når sfæroiderne

implanteres i patientens brusk, binder de sig til det defekte område og danner nyt væv. Dermed bliver

defekterne i knæet repareret.

Spherox (sfæroider af humane autologe matrixassocierede chondrocytter)

EMA/326337/2017

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Spherox?

I to studier hos voksne i alderen 18-50 år blev det påvist, at Spherox forbedrer patienternes

symptomer og knæfunktion. Virkningen blev hovedsageligt bedømt på KOOS (Knee injury and

Osteoarthritis Outcome Score), et mål for knæskader og osteoartritis, som vurderes på en skala fra 0

til 100 (hvor 0 er de sværeste symptomer, og 100 betyder ingen symptomer). KOOS blev målt af

patienterne selv, som angav sværhedsgraden af deres symptomer, såsom smerter, indflydelse på

dagligdagen, sport og fritidsaktiviteter samt livskvalitet.

I det første studie, som omfattede 102 patienter, blev Spherox sammenlignet med mikrofraktur (en

type operation, der anvendes til at behandle bruskdefekter). Knæbruskdefekterne havde en størrelse

på mellem 1 cm² og 4 cm². Foreløbige data fra dette studie efter et år viser, at Spherox forbedrede

resultatscoren med 22 point og var lige så effektivt som mikrofraktur.

Det andet studie omfattede 73 patienter med store knæbruskdefekter på mellem 4 cm² og 10 cm².

Alle disse patienter fik behandling med Spherox, da mikrofraktur ikke anbefales til reparation af store

defekter. I dette studie blev patienternes resultatscorer med Spherox forbedret med 16 point i det

første år, og der blev set yderligere forbedringer i op til tre år efter behandlingen.

Hvilke risici er der forbundet med Spherox?

De hyppigste bivirkninger ved Spherox (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er artralgi

(ledsmerter) og effusion i leddet (væskeansamling i knæet), som kan føre til hævelse i leddet. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Spherox fremgår af indlægssedlen.

Spherox må ikke anvendes hos patienter med primær (generaliseret) osteoartritis eller med

fremskreden osteoartritis i knæet (tilstande, som medfører hævelse og smerter i leddene) eller hos

patienter, hvis knogler i knæleddet endnu ikke er udvoksede. Det må heller ikke anvendes hos

patienter, der er smittet med hepatitis B, C og/eller hiv.

Hvorfor er Spherox godkendt i EU?

Spherox har vist sig at være effektivt til at behandle knæbruskdefekter med en størrelse på mellem

1 cm² og 10 cm². Brug af chondrocytsfæroider, som binder sig til knæbrusken, muliggør et mindre

invasivt indgreb (dvs. artroskopi). Sikkerhedsprofilen blev anset for at være acceptabel, og de fleste

forventede bivirkninger kan skyldes operationen. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede

derfor, at fordelene ved Spherox opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. Der

afventes dog stadig oplysninger om langtidsvirkningerne af lægemidlet.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Spherox?

Virksomheden, der markedsfører Spherox, vil sikre, at alle kirurger og andet sundhedspersonale, som

håndterer eller anvender lægemidlet, modtager undervisningsmateriale om, hvordan de skal anvende

og opbevare det. Den vil også sikre, at der er systemer til at spore lægemidlet og identificere den

korrekte patient, når lægemidlet klargøres og gives. Undervisningsmaterialet vil omfatte vejledning i,

hvordan man tager og håndterer bruskprøver fra patienterne sikkert, implanterer Spherox og følger op

på patienterne.

Virksomheden forelægger desuden mere information om sikkerheden ved og virkningen af Spherox på

længere sigt fra et opfølgningsstudie.

Spherox (sfæroider af humane autologe matrixassocierede chondrocytter)

EMA/326337/2017

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Spherox.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Spherox løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Spherox vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Spherox

Spherox fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 10. juli 2017.

Yderligere information om Spherox findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/spherox

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information