Spedra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-11-2020

Aktiv bestanddel:
avanafil
Tilgængelig fra:
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
ATC-kode:
G04BE10
INN (International Name):
avanafil
Terapeutisk gruppe:
Narkotika anvendt i erektil dysfunktion
Terapeutisk område:
Erektil dysfunktion
Terapeutiske indikationer:
Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. For Spedra at være effektiv, er seksuel stimulation er nødvendig.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002581
Autorisation dato:
2013-06-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002581

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-03-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-03-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Spedra 50 mg tabletter

avanafil

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Spedra

Sådan skal du tage Spedra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spedra indeholder det aktive stof avanafil. Det et er lægemiddel af gruppen fosfodiesterase type 5-

hæmmere (PDE5-hæmmere).

Spedra er bestemt til behandling af voksne mænd, der lider af rejsningsproblemer (også kaldet

impotens), dvs. manglende evne til at få eller opretholde tilstrækkelig rejsning til seksuel aktivitet.

Spedras virkning består i, at det virker afslappende på blodkarrene i penis. Dette øger blodtilførslen til

penis og medvirker til, at den holder sig hård og rejst, når du er seksuelt ophidset. Spedra helbreder

ikke din lidelse.

Det er vigtigt at være klar over, at Spedra kun virker, når man bliver stimuleret seksuelt. Du og din

partner har stadig brug for forspil for at blive klar til sex – ligesom hvis du ikke havde taget noget

lægemiddel.

Spedra vil ikke hjælpe dig, hvis du ikke har rejsningsproblemer. Spedra er ikke beregnet til kvinder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Spedra

Tag ikke Spedra:

hvis du er allergisk over for avanafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spedra (angivet i

punkt 6)

hvis du tager nitratlægemidler mod brystsmerter (angina), såsom amylnitrit eller

glyceryltrinitrat. Spedra kan forstærke virkningen af sådanne lægemidler og medføre stærkt

blodtryksfald

hvis du får lægemidler mod hiv eller aids såsom ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir eller

atazanavir

hvis du får lægemidler mod svampeinfektioner såsom ketoconazol, itraconazol eller

voriconazol, eller visse antibiotika mod bakterielle infektioner såsom clarithromycin eller

telithromycin

hvis du har et alvorligt hjerteproblem

hvis du har haft et slagtilfælde eller hjerteanfald inden for de seneste 6 måneder

hvis du har for lavt blodtryk eller for højt blodtryk, der ikke er reguleret ved behandling

hvis du har brystsmerter (angina), eller hvis du får brystsmerter under samleje

hvis du har et alvorligt problem med leveren eller nyrerne

hvis du nogensinde har haft synsnedsættelse på det ene øje på grund af manglende blodtilførsel

til øjet (ikke-arteritisk iskæmisk opticusneuropati (NAION))

hvis der er visse alvorlige øjenproblemer i familien såsom nethindebetændelse med

pigmentaflejring (retinitis pigmentosa)

hvis du indtager riociguat. Dette lægemiddel anvendes til behandling af pulmonal arteriel

hypertension (forhøjet blodtryk i lungerne) samt kronisk tromboembolisk pulmonal

hypertension (kronisk forhøjet blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). Det har vist sig, at

PDE5-hæmmere kan øge den hypotensive virkning af lægemidlet. Hvis du tager riociguat eller

er usikker, skal du tale med din læge.

Tag ikke Spedra, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen

eller apotekspersonalet, inden du tager Spedra.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Spedra:

hvis du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for dig at have samleje.

hvis du lider af priapisme, dvs. rejsning, der varer ved i mere end 4 timer. Dette kan ske for

mænd med sygdomme som seglcellesygdom, multipelt myelom eller leukæmi.

hvis du har en fysisk lidelse, der ændrer formen på din penis, såsom vinkeldannelse, Peyronies

sygdom eller fibrose (forhærdning) af svulmelegemet

hvis du har en blødningsforstyrrelse eller aktivt mavesår.

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig, skal du straks fortælle det til lægen eller på

apoteket, før du tager Spedra. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Syns- eller høreforstyrrelser

Nogle mænd, der har taget lægemidler som Spedra, har fået problemer med synet og hørelsen – se

nærmere under “alvorlige bivirkninger” i afsnit 4. Det vides ikke, om problemerne hænger direkte

sammen med Spedra, med eventuelle andre sygdomme eller med en kombination af flere faktorer.

Børn og unge

Spedra bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Spedra

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Grunden er, at Spedra kan ændre virkningen af visse andre lægemidler. Andre lægemidler kan desuden

ændre virkningen af Spedra.

Især skal du sige det til lægen og ikke tage Spedra, hvis du får nitratlægemidler mod brystsmerter

(angina) såsom amylnitrit eller glyceryltrinitrat. Spedra forstærker virkningen af sådanne lægemidler

og medfører svært blodtryksfald. Du må heller ikke tage Spedra, hvis du får medicin mod hiv eller aids

såsom ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir eller atazanavir, eller hvis du får medicin mod

svampeinfektioner såsom ketoconazol, itraconazol eller voriconazol eller visse antibiotika mod

bakterielle infektioner såsom clarithromycin eller telithromycin (se i begyndelsen af punkt 2 under

“Tag ikke Spedra”).

Sig det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

såkaldte ”alfablokkere”– anvendes mod prostataproblemer eller til at sænke for højt blodtryk

lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi) såsom kinidin, prokainamid, amiodaron og

sotalol

antibiotika mod infektioner såsom erythromycin

phenobarbital eller primidon – mod epilepsi

carbamazepin – mod epilepsi, til stabilisering af sindsstemning eller mod visse typer smerter.

andre lægemidler, der kan mindske nedbrydningen af Spedra i kroppen (moderate CYP3A4-

hæmmere), herunder amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir og

verapamil)

riociguat.

Brug ikke Spedra sammen med anden medicin mod rejsningsproblemer såsom sildenafil, tadalafil eller

vardenafil.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du straks fortælle det til lægen eller på apoteket, før du

tager Spedra. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug af Spedra sammen med drikkevarer og alkohol

Du skal lade være med at drikke grapefrugtjuice 24 timer før, du tager Spedra, da det kan øge

koncentrationen af lægemidlet.

Alkoholindtagelse sammen med Spedra kan give hurtig puls og sænke blodtrykket. Dette kan gøre dig

svimmel (især når du står op) og give hovedpine eller hjertebanken.

Alkoholindtagelse kan desuden nedsætte din evne til at få rejsning.

Fertilitet

En enkelt oral dosis på 200 mg avanafil til raske forsøgspersoner havde ingen indvirkning på

sædcellernes bevægelighed eller struktur.

Ved gentagen indtagelse af 100 mg avanafil over en periode på 26 uger blev der ikke fundet nogen

forbindelse med uheldig indvirkning på sædkoncentrationen, -tallet, -bevægeligheden eller -udseendet,

hos raske frivillige og voksne mænd med svag erektil dysfunktion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spedra kan gøre dig svimmel eller give synsforstyrrelser. Hvis det sker, må du ikke føre motorkøretøj,

cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Spedra

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er én 100 mg tablet efter behov. Tag ikke mere end én tablet om dagen. Din

læge kan have ordineret dig en dosis på en 200 mg tablet, hvis vedkommende har vurderet, at en dosis

på 100 mg ville være for lidt for dig, eller en dosis på en 50 mg tablet, hvis vedkommende har

vurderet, at en dosis på 100 mg ville være for meget for dig.

Dosisændring kan desuden være nødvendig, hvis Spedra bruges sammen med visse andre lægemidler.

Hvis du får lægemidler, der er moderate CYP3A4-hæmmere, såsom erythromycin, amprenavir,

aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir eller verapamil, bør du nøjes med 100 mg Spedra, og

der skal gå mindst 48 timer mellem hver dosis.

Du bør tage Spedra ca. 30 minutter før samleje.

Husk, at Spedra kun hjælper dig med at få erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret.

Du kan tage Spedra i forbindelse med et måltid, men i så fald kan det være længere om at virke.

Hvis du har taget for mange Spedra-tabletter

Hvis du har fået for meget Spedra, skal du straks sige til lægen. Du kan få flere og værre bivirkninger

end normalt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide om brugen af Spedra.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hold op med at bruge Spedra, og fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af følgende

alvorlige bivirkninger – du kan have behov for øjeblikkelig lægehjælp:

en rejsning, der ikke vil gå væk (priapisme). Hvis du får en rejsning, der varer længere end 4

timer, skal den behandles snarest muligt, ellers kan din penis blive varigt beskadiget (med bl.a.

manglende evne til at få rejsning)

sløret syn

pludseligt større eller mindre tab af syn på et eller begge øjne

pludseligt større eller mindre høretab (undertiden med svimmelhed eller ringen for ørerne).

Hold op med at bruge Spedra, og fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af ovenstående

alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger er:

Almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine

rødmen

tilstoppet næse

Ikke almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 100 behandlede)

svimmelhed

søvnighed eller stærk træthed

tilstoppede bihuler

rygsmerter

hedeture

stakåndethed ved fysisk anstrengelse

forandringer på elektrokardiogrammet (EKG)

øget hjerterytme

hjertebanken

fordøjelsesbesvær, kvalme eller opkastning

sløret syn

forhøjede leverenzymer

Sjælden (forekommer hos indtil 1 ud af 1.000 behandlede):

influenza

influenzalignende sygdom

tilstoppet eller løbende næse

høfeber

tilstoppet næse og tilstoppede bihuler eller øvre luftveje

urinsyregigt (podagra)

søvnproblemer (søvnløshed)

for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation)

følelse af at have det mærkeligt

vanskelighed ved at holde sig i ro

brystsmerter

alvorlige brystsmerter

hurtig hjerterytme

for højt blodtryk

mundtørhed

mavesmerter eller halsbrand

smerter eller ubehag i den nederste del af maven

diarré

udslæt

smerter i lænden eller nederst i flanken

muskelømhed eller -smerter

muskeltrækninger

hyppig vandladning

penislidelse

spontan rejsning uden seksuel stimulation

kløe omkring kønsdelene

vedvarende svaghed eller træthed

hævede fødder eller ankler

blodtryksstigning

lyserød eller rød urin, blod i urinen

mislyd fra hjertet

unormale værdier af prostataprøven ”PSA”

unormalt indhold i blodet af bilirubin, et stof, der dannes ved nedbrydning af de røde

blodlegemer

unormal blodprøve for kreatinin, et stof, der udskilles i urinen og er et mål for nyrefunktionen

vægtforøgelse

feber

næseblod

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller på apoteket. Dette gælder også bivirkninger,

der ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Du kan desuden indberette bivirkninger direkte via det

nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indberette bivirkninger kan du medvirke

til at skaffe flere oplysninger om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Spedra utilgængeligt for børn.

Brug ikke Spedra efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav til opbevaringsforholdene for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spedra indeholder:

Det aktive stof er avanafil. Hver tablet indeholder 50 mg avanafil.

De andre indholdsstoffer er mannitol, fumarsyre, hydroxypropylcellulose,

hydroxypropylcellulose lavsubstitueret, calciumcarbonat, magnesiumstearat og gul jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Spedra er en gullig, oval tablet præget med “50” på den ene side. Tabletterne leveres i perforeret

enkeltdosisblister med 4x1, 8x1 eller 12x1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Luxembourg

Fremstiller:

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Stra

e 7-13

01097 Dresden

Tyskland

eller

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge

Ambares et Lagrave

33565 Carbon-Blanc-Cedex

Frankrig

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

BALTIC”

Tel: +370 52 691 947

България

Берлин

Хеми

Менарини

БългарияЕООД

тел

.: +359 2 454 0950

Luxembourg/Luxemburg

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

eská republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Danmark

Pharmaprim AB

Tlf: +468355933

Malta

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tel: +352 264976

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Norge

Pharmaprim AB

Tlf: +468355933

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ

: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +43 1 879 95 85-0

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Tel: +353 1 284 6744

Slovenija

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution

Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Pharmaprim AB

Simi: +468355933

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG / A. Menarini Distribution

Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Puh/Tel: +358 403 000 760

Κύπρος

MENARINI HELLAS AE

Τηλ

: +30 210 8316111-13

Sverige

Pharmaprim AB

Tel: +468355933

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

United Kingdom

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +44 (0)1628 856400

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til patienten

Spedra 100 mg tabletter

avanafil

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Spedra

Sådan skal du tage Spedra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spedra indeholder det aktive stof avanafil. Det et er lægemiddel af gruppen fosfodiesterase type 5-

hæmmere (PDE5-hæmmere).

Spedra er bestemt til behandling af voksne mænd, der lider af rejsningsproblemer (også kaldet

impotens), dvs. manglende evne til at få eller opretholde tilstrækkelig rejsning til seksuel aktivitet.

Spedras virkning består i, at det virker afslappende på blodkarrene i penis. Dette øger blodtilførslen til

penis og medvirker til, at den holder sig hård og rejst, når du er seksuelt ophidset. Spedra helbreder

ikke din lidelse.

Det er vigtigt at være klar over, at Spedra kun virker, når man bliver stimuleret seksuelt. Du og din

partner har stadig brug for forspil for at blive klar til sex – ligesom hvis du ikke havde taget noget

lægemiddel.

Spedra vil ikke hjælpe dig, hvis du ikke har rejsningsproblemer. Spedra er ikke beregnet til kvinder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Spedra

Tag ikke Spedra:

hvis du er allergisk over for avanafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spedra (angivet i

punkt 6)

hvis du tager nitratlægemidler mod brystsmerter (angina), såsom amylnitrit eller

glyceryltrinitrat. Spedra kan forstærke virkningen af sådanne lægemidler og medføre stærkt

blodtryksfald

hvis du får lægemidler mod hiv eller aids såsom ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir eller

atazanavir

hvis du får lægemidler mod svampeinfektioner såsom ketoconazol, itraconazol eller

voriconazol, eller visse antibiotika mod bakterielle infektioner såsom clarithromycin eller

telithromycin

hvis du har et alvorligt hjerteproblem

hvis du har haft et slagtilfælde eller hjerteanfald inden for de seneste 6 måneder

hvis du har for lavt blodtryk eller for højt blodtryk, der ikke er reguleret ved behandling

hvis du har brystsmerter (angina), eller hvis du får brystsmerter under samleje

hvis du har et alvorligt problem med leveren eller nyrerne

hvis du nogensinde har haft synsnedsættelse på det ene øje på grund af manglende blodtilførsel

til øjet (ikke-arteritisk iskæmisk opticusneuropati (NAION))

hvis der er visse alvorlige øjenproblemer i familien såsom nethindebetændelse med

pigmentaflejring (retinitis pigmentosa)

hvis du indtager riociguat. Dette lægemiddel anvendes til behandling af pulmonal arteriel

hypertension (forhøjet blodtryk i lungerne) samt kronisk tromboembolisk pulmonal

hypertension (kronisk forhøjet blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). Det har vist sig, at

PDE5-hæmmere kan øge den hypotensive virkning af lægemidlet. Hvis du tager riociguat eller

er usikker, skal du tale med din læge.

Tag ikke Spedra, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen

eller apotekspersonalet, inden du tager Spedra.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Spedra:

hvis du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for dig at have samleje.

hvis du lider af priapisme, dvs. rejsning, der varer ved i mere end 4 timer. Dette kan ske for

mænd med sygdomme som seglcellesygdom, multipelt myelom eller leukæmi.

hvis du har en fysisk lidelse, der ændrer formen på din penis, såsom vinkeldannelse, Peyronies

sygdom eller fibrose (forhærdning) af svulmelegemet

hvis du har en blødningsforstyrrelse eller aktivt mavesår.

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig, skal du straks fortælle det til lægen eller på

apoteket, før du tager Spedra. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Syns- eller høreforstyrrelser

Nogle mænd, der har taget lægemidler som Spedra, har fået problemer med synet og hørelsen – se

nærmere under “alvorlige bivirkninger” i afsnit 4. Det vides ikke, om problemerne hænger direkte

sammen med Spedra, med eventuelle andre sygdomme eller med en kombination af flere faktorer.

Børn og unge

Spedra bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Spedra

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Grunden er, at Spedra kan ændre virkningen af visse andre lægemidler. Andre lægemidler kan desuden

ændre virkningen af Spedra.

Især skal du sige det til lægen og ikke tage Spedra, hvis du får nitratlægemidler mod brystsmerter

(angina) såsom amylnitrit eller glyceryltrinitrat. Spedra forstærker virkningen af sådanne lægemidler

og medfører svært blodtryksfald. Du må heller ikke tage Spedra, hvis du får medicin mod hiv eller aids

såsom ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir eller atazanavir, eller hvis du får medicin mod

svampeinfektioner såsom ketoconazol, itraconazol eller voriconazol eller visse antibiotika mod

bakterielle infektioner såsom clarithromycin eller telithromycin (se i begyndelsen af punkt 2 under

“Tag ikke Spedra”).

Sig det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

såkaldte ”alfablokkere”– anvendes mod prostataproblemer eller til at sænke for højt blodtryk

lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi) såsom kinidin, prokainamid, amiodaron og

sotalol

antibiotika mod infektioner såsom erythromycin

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Spedra 50 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 50 mg avanafil.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Gullige, ovale tabletter præget med “50” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

For at Spedra skal virke effektivt, kræves seksuel stimulation.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne mænd

Den anbefalede dosis er 100 mg, der tages efter behov ca. 15-30 minutter før seksuel aktivitet (se pkt.

5.1). Afhængigt af virkningen og tolerabiliteten hos den enkelte patient kan dosis øges til den

maksimale dosis på 200 mg eller mindskes til 50 mg. Den anbefalede maksimale dosishyppighed er én

gang daglig. Seksuel stimulation er en forudsætning for respons på behandlingen.

Særlige populationer

Ældre(

65 år)

Der kræves ikke dosisjustering hos ældre patienter. Der foreligger kun begrænsede data for patienter

over 70 år.

Nyrefunktionsnedsættelse

Der kræves ikke dosisjustering ved let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion (kreatininclearance

30 ml/min). Spedra er kontraindiceret ved svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

< 30

ml/min.) (se pkt. 4.3 og 5.2). Hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance

30 ml/min, men <80 ml/min), som deltog i fase 3-studier, var virkningen nedsat i

forhold til virkningen hos patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Spedra er kontraindiceret ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) (se pkt. 4.3 og 5.2). Patienter

med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A eller B) bør begynde med den mindste

effektive dosis og justere denne afhængigt af tolerancen.

Mænd med diabetes

Der kræves ikke dosisjustering ved diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse af Spedra hos den pædiatriske population til indikationen erektil

dysfunktion.

Anvendelse sammen med anden medicin

Samtidig anvendelse af CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af avanafil og potente CYP3A4-hæmmere (herunder ketoconazol, ritonavir,

atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazol, nefazodon, nelfinavir, saquinavir og telithromycin)

er kontraindiceret (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.5).

Ved administration sammen med moderate CYP3A4-hæmmere (herunder erythromycin, amprenavir,

aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir og verapamil) bør den maksimale anbefalede dosis af

avanafil ikke overstige 100 mg med et interval på mindst 48 timer mellem doserne (se pkt. 4.5).

Administration

Til oral anvendelse.

Hvis Spedra tages sammen med et måltid, kan virkningen være længere om at indtræde end i fastende

tilstand (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter, der får en hvilken som helst form for organiske nitrat- eller nitrogenoxiddonorer (såsom

amylnitrit) (se pkt. 4.5).

Samtidig indgivelse af fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere, herunder avanafil, med stimulatorer

med guanylatcyclase, såsom riociguat, er kontraindikeret, da det vil kunne føre til tilfælde af

symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

Ved præeksisterende kardiovaskulær sygdom skal den potentielle kardiale risiko ved seksuel aktivitet

tages i betragtning, før Spedra udskrives.

Avanafil er kontraindiceret ved:

tidligere myokardieinfarkt, apopleksi eller livstruende arytmi inden for de seneste seks måneder

hypotension i hvile (blodtryk < 90/50 mmHg) eller hypertension (blodtryk > 170/100 mmHg)

ustabil angina, angina ved samleje, eller kronisk hjerteinsufficiens i New York Heart Associ-

ation, klasse 2 eller højere.

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min.)

tab af syn på et øje som følge af ikke-arteritisk anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION),

uanset om dette havde sammenhæng med tidligere eksponering for en PDE5-hæmmer (se pkt.

4.4).

kendt hereditær degenerativ retinal sygdom.

samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere (herunder ketoconazol, ritonavir, atazanavir,

clarithromycin, indinavir, itraconazol, nefazodon, nelfinavir, saquinavir og telithromycin) (se

pkt. 4.2, 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før farmakologisk behandling overvejes, bør der optages anamnese og foretages en objektiv

undersøgelse til diagnosticering af erektil dysfunktion og udredning af mulige underliggende årsager.

Kardiovaskulær status

Før påbegyndelse af enhver behandling for erektil dysfunktion bør patientens kardiovaskulære status

gennemgås, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko (se pkt. 4.3). Som følge af sine

vasodilaterende egenskaber bevirker avanafil let, forbigående blodtryksfald (se pkt. 4.5) og potentierer

således den hypotensive virkning af nitrater (se pkt. 4.3). Patienter med obstruktion af fraløbet fra

venstre ventrikel, f.eks. aortastenose og idiopatisk hypertrofisk subaortisk stenose, kan være følsomme

over for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE5-hæmmere.

Priapisme

Patienterne skal informeres om straks at søge lægehjælp, hvis de får erektion med en varighed af 4

timer eller derover (priapisme). Manglende øjeblikkelig behandling af priapisme medfører risiko for

beskadigelse af penis og varigt nedsat potens. Der bør udvises forsigtighed, når avanafil anvendes ved

anatomisk penisdeformitet (såsom vinkeldannelse, corpus cavernosum-fibrose eller Peyronies

sygdom) eller ved sygdomme, der disponerer for priapisme (såsom seglcelleanæmi, multipelt myelom

og leukæmi).

Synsforstyrrelser

I forbindelse med andre PDE5-hæmmere er indberettet synsdefekter og ikke-arteritisk anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION). Patienterne skal informeres om, at de ved pludselig påvirkning

af synet skal ophøre med at tage Spedra og straks søge læge (se pkt. 4.3).

Effekt på blødning

In vitro-studier med humane trombocytter viser, at PDE5-hæmmere ikke i sig selv påvirker

trombocytaggregationen, men at de ved superterapeutiske koncentrationer potenserer den

antiaggregatoriske virkning af nitrogenoxiddonoren natriumnitroprussid. Hos mennesker synes PDE5-

hæmmere ikke at påvirke blødningstiden, hvad enten de anvendes alene eller i kombination med

acetylsalicylsyre.

Der er ingen sikkerhedsoplysninger om administration af avanafil til patienter med

blødningsforstyrrelser eller aktivt ulcus pepticum. Hos sådanne patienter bør avanafil derfor kun

anvendes efter foregående nøje vurdering af benefit/risk-forholdet.

Pludseligt større eller mindre høretab

Patienterne skal have at vide, at de ved pludseligt opstået høretab skal holde op med at tage PDE5-

hæmmere, herunder avanafil, og straks søge lægehjælp. Der er beskrevet tidsmæssig sammenhæng

mellem indtagelse af PDE5-hæmmere og sådanne hændelser, der kan være ledsaget af tinnitus og

svimmelhed. Det har ikke kunnet fastslås, om sådanne hændelser har direkte sammenhæng med

anvendelse af PDE5-hæmmere eller med andre faktorer.

Samtidig brug af alfablokkere

Samtidig administration af alfablokkere og avanafil kan hos visse patienter medføre symptomgivende

hypotension på grund af additiv vasodilaterende virkning (se pkt. 4.5). Man bør være opmærksom på

følgende:

Patienterne skal være i stabil behandling med en alfablokker før påbegyndelse af behandling

med Spedra. Patienter, der udviser hæmodynamisk ustabilitet ved behandling med alfablokkere

alene, har øget risiko for symptomgivende hypotension ved samtidig anvendelse af Spedra.

Hvis patienten er stabil på alfablokkerbehandling, bør initiering af behandlingen med Spedra

ske med den laveste dosis på 50 mg.

Hvis patienten i forvejen får en optimeret dosis af Spedra, bør initiering af

alfablokkerbehandling ske med den laveste dosis. Trinvis stigning i alfablokkerdosis kan

medføre yderligere blodtryksfald under behandling med avanafil.

Sikkerheden ved samtidig administration af avanafil og alfablokkere kan påvirkes af andre

variabler, herunder intravaskulær volumendepletion og behandling med andre antihypertensiva.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af avanafil og potente CYP3A4-hæmmere såsom ketoconazol og ritonavir er

kontraindiceret (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.5).

Samtidig anvendelse af andre midler mod erektil dysfunktion

Der er ikke foretaget undersøgelser af sikkerheden og virkningen af kombinationer af Spedra med

andre PDE5-hæmmere eller med andre midler mod erektil dysfunktion. Patienten skal have at vide, at

han ikke skal anvende Spedra i sådanne kombinationer.

Samtidig alkoholindtagelse

Alkoholindtagelse sammen med avanafil kan øge potentialet for symptomgivende hypotension (se pkt.

4.5). Patienten skal have at vide, at anvendelse af avanafil sammen med alkoholindtagelse kan øge

sandsynligheden for hypotension, svimmelhed og synkope. Lægen bør desuden fortælle patienten,

hvad han skal gøre ved tegn på ortostatisk hypotension.

Ikke undersøgte populationer

Avanafil er ikke evalueret ved erektil dysfunktion efter rygmarvstraumer eller andre neurologiske

lidelser eller ved svært nedsat nyre- eller leverfunktion.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentiale for farmakodynamiske interaktioner med avanafil

Nitrater

Avanafil øgede den hypotensive virkning af nitrater i forhold til placebo hos raske forsøgspersoner.

Dette antages at skyldes den kombinerede virkning af nitrater og avanafil på nitrogenoxid-/cGMP-

signalvejen. Avanafil er derfor kontraindiceret hos patienter, der får nogen form for organiske nitrat-

eller nitrogenoxiddonorer (såsom amylnitrit). Hos patienter, der har fået avanafil inden for de seneste

12 timer, og hos hvem administration af nitrat anses for akut nødvendigt i en livstruende situation, er

der øget risiko for et væsentligt og potentielt farligt blodtryksfald. Under sådanne omstændigheder bør

nitrater kun administreres under tæt lægeligt opsyn og fornøden hæmodynamisk overvågning (se pkt.

4.3).

Lægemidler, der sænker det systemiske blodtryk

Avanafil kan fremkalde systemisk blodtryksfald på grund af sine vasodilaterende egenskaber. Ved

anvendelse af Spedra sammen med andre lægemidler, der nedsætter det systemiske blodtryk, kan de

additive virkninger medføre symptomgivende hypotension(f.eks. svimmelhed, synkope eller

synkopelignende anfald). I fase III-kliniske forsøg var der ikke hændelser med “hypotension”, men

lejlighedsvise episoder med “svimmelhed” (se pkt. 4.8). I fase III-forsøg var der ét tilfælde af synkope

med placebo og ét med 100 mg avanafil.

Patienter med venstre ventrikel udløbsobstruktion (aortastenose og idiopatisk hypertrofisk subaortisk

stenose) og patienter med svære forstyrrelser i den autonome kontrol af blodtrykket kan være særligt

følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder avanafil (se pkt. 4.4).

Alfablokkere

Den hæmodynamiske interaktion med doxazosin og tamsulosin blev undersøgt i en to-perioders

overkrydsningsforsøg hos raske forsøgspersoner. Hos patienter i stabil behandling med doxazosin var

det placebokorrigerede gennemsnitlige fald i stående og liggende systolisk blodtryk efter

administration af avanafil henholdsvis 2,5 og 6,0 mmHg. Efter dosering med avanafil fik i alt 7/24

personer værdier eller fald i forhold til baseline af potentiel klinisk betydning (se pkt. 4.4).

Hos patienter i stabil behandling med tamsulosin var det placebokorrigerede gennemsnitlige

maksimale fald i stående og liggende systolisk blodtryk efter dosering med avanafil henholdsvis 3,6

og 3,1 mmHg, og efter dosering med avanafil fik 5/24 personer værdier eller fald i forhold til baseline

af potentiel klinisk betydning (se pkt. 4.4).

Antihypertensiva bortset fra alfablokkere

Avanafils potenserende effekt på den blodtrykssænkende virkning af udvalgte antihypertensiva

(amlodipin og enalapril) blev vurderet i et klinisk studie. Undersøgelsen viste et gennemsnitlig

maksimalt fald i forhold til placebo af det liggende blodtryk på 2/3 mmHg med enalapril og 1/-

1 mmHg med amlodipin ved samtidig administration af avanafil. Kun med enalapril og avanafil var

der signifikant forskel i det maksimale fald fra baseline i det liggende diastolisk blodtryk, og værdien

returnerede til baseline fire timer efter doseringen af avanafil. I begge kohorter fik én person

blodtryksfald uden symptomer på hypotension, og dette svandt inden for 1 time efter sin indtræden.

Avanafil havde ingen indvirkning på farmakokinetikken af amlodipin, men amlodipin øgede den

maksimale og totale eksponering for avanafil med henholdsvis 28 % og 60 % (se pkt. 4.4).

Alkohol

Alkoholindtagelse sammen med avanafil kan øge potentialet for symptomgivende hypotension. I et

trevejs enkeltdosis-overkrydsningsstudie hos raske forsøgspersoner var det gennemsnitlige maksimale

diastoliske blodtryksfald ved administration af avanafil sammen med alkohol signifikant større end

med avanafil alene (3,2 mmHg) eller med alkohol alene (5,0 mmHg) (se pkt. 4.4).

Andre midler mod erektil dysfunktion

Der er ikke foretaget undersøgelser af sikkerheden og virkningen af kombinationer af avanafil med

andre PDE5-hæmmere eller med andre midler mod erektil dysfunktion (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers effekter på avanafil

Avanafil er et substrat for CYP3A4 og metaboliseres fortrinsvis af dette. Studier har vist, at

eksponeringen for avanafil kan øges af lægemidler, der hæmmer CYP3A4 (se pkt. 4.2).

CYP3A4-hæmmere

Ketoconazol (400 mg dagligt), der er en selektiv og højpotent hæmmer af CYP3A4, øgede C

eksponering (AUC) for avanafil med henholdsvis en faktor 3 og faktor 14 efter en enkelt dosis af

avanafil på 50 mg og forlængede halveringstiden af avanafil til ca. 9 timer. Ritonavir (600 mg to

gange dagligt), der er en højpotent hæmmer af CYP3A4 og desuden hæmmer CYP2C9, øgede C

eksponering (AUC) for avanafil med henholdsvis en faktor 2 og faktor 13 efter en enkelt dosis af

avanafil på 50 mg, og forlængede halveringstiden af avanafil til ca. 9 timer. Andre potente CYP3A4-

hæmmere (f.eks. itraconazol, voriconazol, clarithromycin, nefazodon, saquinavir, nelfinavir, indinavir,

atazanavir og telithromycin) må forventes at have tilsvarende virkninger. Ved brug af potente

CYP3A4-hæmmere er samtidig administration af avanafil derfor kontraindiceret (se pkt. 4.2, 4.3 og

4.4).

Erythromycin (500 mg to gange dagligt), der er en moderat hæmmer af CYP3A4, øgede C

og AUC

med henholdsvis en faktor 2 og en faktor 3 efter en enkelt dosis på 200 mg af avanafil, og forlængede

halveringstiden af avanafil til ca. 8 timer. Andre moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. amprenavir,

aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir og verapamil) må forventes at have tilsvarende

virkninger. Ved samtidig administration af moderate CYP3A4-hæmmere er den maksimale anbefalede

dosis af avanafil derfor 100 mg, og denne dosis bør højst tages én gang for hver 48 timer (se pkt. 4.2).

Andre CYP3A4-hæmmere, herunder grapefrugtjuice, må forventes at øge eksponeringen for avanafil,

skønt der ikke er udført specifikke interaktionsundersøgelser. Patienten bør rådes til at undgå

grapefrugtjuice i en periode på 24 timer, inden han tager avanafil.

CYP3A4-substrat

Amlodipin (5 mg dagligt) øgede C

og AUC for avanafil med henholdsvis ca. 28 % og 60 % efter en

enkelt dosis af avanafil på 200 mg. Denne virkning på eksponeringen anses ikke for klinisk

betydningsfuld. En enkelt dosis af avanafil havde ingen indvirkning på plasmakoncentrationen af

amlodipin.

Selvom der ikke er udført særlige undersøgelser af interaktionen mellem rivaroxaban og apixaban

(som begge er CYP3A4-substrater), forventes der ingen interaktion.

CYP-induktorer

Der er ikke foretaget undersøgelser af den potentielle effekt af CYP-induktorer, navnlig CYP3A4-

induktorer (f.eks. bosentan, carbamazepin, efavirenz, phenobarbital og rifampicin) på

farmakokinetikken og virkningen af avanafil. Anvendelse en CYP-induktor sammen med avanafil

frarådes, da det kan forringe virkningen af avanafil.

Virkningen af avanafil på andre lægemidler

CYP-hæmning

I in vitro-studier med humane levermikrosomer viste avanafil ikke nævneværdigt potentiale for

lægemiddelinteraktion gennem CYP1A1/2, 2A6, 2B6 eller 2E1. Desuden havde avanafils metabolitter

(M4, M16 og M27) kun minimalt hæmmende virkning på CYP 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6, 2E1 og 3A4. Avanafil forventes derfor ikke at have nævneværdig effekt på andre lægemidler, der

metaboliseres af disse enzymer.

Selvom in vitro-data viste potentielle interaktioner mellem avanafil og CYPs 2C19, 2C8/9, 2D6 og

3A4, viste yderligere kliniske studier med omeprazol, rosiglitazon og desipramin ingen klinisk

relevante interaktioner med CYPs 2C19, 2C8/9 og 2D6.

Induktion af CYP

Avanafils potentielle induktion af CYP1A2, CYP2B6 og CYP3A4, vurderet i primære humane

hepatocytter in vitro, viste ingen potentiel interaktion ved klinisk relevante koncentrationer.

Transportproteiner

In vitro-undersøgelser viste, at avanafil har moderat potentiale for at fungere som substrat for P-gp og

som hæmmer af P-gp med digoxin som substrat ved koncentrationer under den beregnede

koncentration i tarmen. For andre lægemidler er avanafils potentiale for at gribe ind i den P-gp-

medierede transport ukendt.

Ud fra in vitro-data vil Avanafil kunne virke hæmmende på BCRP ved klinisk relevante

koncentrationer. Ved klinisk relevante koncentrationer virker Avanafil ikke hæmmende på OATP1B1,

OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 og BSEP.

Avanafils virkning på andre transportproteiner kendes ikke.

Riociguat

Prækliniske forsøg viste en yderligere dæmpende effekt på det systemiske blodtryk ved kombination

af PDE5-hæmmere med riociguat. Kliniske forsøg har vist, at riociguat kan øge den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der blev ikke fundet bevis for positiv klinisk virkning af kombinationen

på den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, herunder avanafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Spedra er ikke bestemt til anvendelse hos kvinder.

Der foreligger ingen data om anvendelse af avanafil hos gravide kvinder. Dyrestudier viser ingen

direkte eller indirekte skadelige effekter på graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal

udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Der foreligger ingen data om anvendelse af avanafil under amning.

Fertilitet

En enkelt oral dosis på 200 mg avanafil havde ingen virkning på sædmotilitet eller -morfologi hos

raske forsøgspersoner.

I et klinisk studie omfattende raske frivillige og voksne mænd med svag erektil dysfunktion blev der

over en periode på 26 uger med daglig administration af 100 mg avanafil i orale doser ikke fundet

nogen forbindelse med uheldig indvirkning på sædkoncentrationen, -tallet, -motiliteten eller -

morfologien.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Spedra påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er beskrevet

svimmelhed og synsforstyrrelser i de kliniske forsøg med avanafil. Patienterne skal derfor være

opmærksomme på, hvordan de reagerer på avanafil, før de fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen af avanafil er baseret på 2.566 personer, der er blevet eksponeret for avanafil under

det kliniske udviklingsprogram. De hyppigst indberettede bivirkninger i de kliniske studier var

hovedpine, rødme, næse- og bihulekongestion samt rygsmerter. Overordnet var uønskede hændelser

og bivirkninger ved behandling med avanafil hyppigere ved legemsmasseindeks (BMI) <25 (normalt

BMI).

I det langvarige kliniske studie aftog den procentdel af patienterne, der fik bivirkninger, med

eksponeringens varighed.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel angiver de observerede bivirkninger i de placebokontrollerede kliniske forsøg,

inddelt efter hyppighed i henhold til MedDRA: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <

1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<

1/10.000), ikke kendt (kan ikke beregnes af foreliggende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er

bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed.

Bivirkning (MedDra-betegnelse)

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Influenza

Nasofaryngitis

Immunsystemet

Høfeber

Metabolisme og

ernæring

Arthritis urica

Psykiske lidelser

Søvnløshed

Præmatur ejakulation

Upassende affekt

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Somnolens

Sinushovedpine

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Palpitationer

Angina pectoris

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Hedeture

Hypertension

Luftveje, thorax og

Nasal kongestion

Sinuskongestion

Rhinorré

Bivirkning (MedDra-betegnelse)

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

mediastinum

Anstrengelsesdyspnø

Øvre

luftvejskongestion

Epistakse

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi

Kvalme

Opkastning

Gastrointestinalt

ubehag

Mundtørhed

Gastritis

Smerter i nedre

abdomen

Diarré

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Muskuloskeletale

system og bindevæv

Rygsmerter

Muskelstivhed

Flankesmerter

Myalgi

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Pollakisuri

Det reproduktive

system og mammae

Penislidelser

Spontan erektion

Genital pruritus

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Asteni

Brystsmerter

Influenzalignende

sygdom

Perifert ødem

Undersøgelser

Stigning i

leverenzymer

EKG-forandringer

Stigning i

hjertefrekvens

Blodtryksforhøjelse

Blod i urinen

Hjertemislyd

Prostataspecifikt

antigen forhøjet

Vægtforøgelse

Blodbilirubin forhøjet

Blodkreatinin forhøjet

Forhøjet

legemstemperatur

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger, der er iagttaget med andre PDE5-hæmmere

For andre PDE5-hæmmere er der indberettet et lille antal tilfælde af ikke-arteritisk anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION) og pludseligt høretab i undersøgelser efter markedsføring og kliniske

forsøg. For avanafil blev der ikke indberettet sådanne tilfælde under de kliniske forsøg (se pkt. 4.4).

For andre PDE5-hæmmere er der indberettet nogle få tilfælde af priapisme i forsøg efter

markedsføring og kliniske undersøgelser. For avanafil blev der ikke indberettet sådanne tilfælde under

de kliniske forsøg.

For andre PDE5-hæmmere er der er indberettet nogle få tilfælde af hæmaturi, hæmatospermi og

blødning fra penis i undersøgelser efter markedsføring og kliniske forsøg.

Med andre PDE5-hæmmere er efter markedsføring beskrevet hypotension, og i de kliniske forsøg med

avanafil er beskrevet svimmelhed, et symptom, der ofte forårsages af nedsat blodtryk (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetning af formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed

for løbende overvågning af lægemidlets benefit/risk-forhold. Sundhedspersoner bedes indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Til raske forsøgspersoner er givet enkeltdoser af avanafil på op til 800 mg, og til patienter er givet

gentagne daglige doser op til 300 mg. Bivirkningerne var de samme som ved lavere doser, men med

øget hyppighed og sværhed.

Overdosering behandles med sædvanlig støttende behandling efter behov. Dialyse forventes ikke at

fremskynde clearance af avanafil, som har høj binding til plasmaproteiner og ikke udskilles i urinen.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Urologika: Lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

ATC-kode: G04BE10.

Virkningsmekanisme

Avanafil er en højpotent selektiv, reversibel hæmmer af cyklisk guanosinmonofosfat- (cGMP-)

specifik fosfodiesterase type 5. Ved seksuel stimulation udløses lokal frigivelse af nitrogenmonoxid,

og den af avanafil bevirkede hæmning af PDE5 øger koncentrationen af cGMP i corpus cavernosum i

penis. Dette medfører afslapning af glatmuskulaturen og blodtilløb til penisvævet og dermed erektion.

Avanafil har ingen virkning ved fravær af seksuel stimulation.

Farmakodynamiske virkninger

In vitro-studier har vist, at avanafil er højselektivt for PDE5. Det har mere potent virkning på PDE5

end på andre kendte fosfodiesteraser (> 100 gange mere end på PDE6, > 1.000 gange mere end på

PDE4, PDE8 og PDE10, > 5.000 gange PDE2 og PDE7, > 10.000 gange mere end på PDE1, PDE3,

PDE9 og PDE11). Avanafils virkning er > 100 gange mere potent på PDE5 end på PDE6, som

medvirker ved fototransduktionen i retina. Den ca. 20.000 gange større selektivitet for PDE5 end for

PDE3, et enzym, der findes i hjerte og blodkar, er vigtig, da PDE3 medvirker ved reguleringen af

hjertets kontraktilitet.

I et pletysmografisk studie af penis (RigiScan) frembragte avanafil 200 mg hos nogle mænd så tidligt

som 20 minutter efter dosering erektion, der blev anset for tilstrækkelig til penetration (60 % stivhed i

henhold til RigiScan), og den samlede respons for avanafil hos disse personer var statistisk signifikant

i forhold til placebo i tidsintervallet 20-40 minutter.

Klinisk virkning og sikkerhed

I de kliniske forsøg registreredes avanafils virkning på evnen til at opnå og opretholde tilfredsstillende

erektion til seksuel aktivitet hos mænd med erektil dysfunktion (ED). Avanafil blev vurderet i 4

randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede parallelgruppeforsøg af indtil 3 måneders

varighed hos den generelle ED-population, hos patienter med type 1- eller type 2-diabetes og hos

patienter med ED efter bilateralt nervebevarende radikal prostatektomi. Det fjerde studie undersøgte,

hvornår virkningen af avanafil indtrådte for to doser (100 og 200 mg) i forhold til, hvor stor en andel

af den enkelte forsøgspersons seksuelle forsøg, der resulterede i vellykket samleje. I alt fik 1.774

patienter avanafil efter behov i doser på henholdsvis 50 mg (et studie), 100 mg og 200 mg (fire

studier). Patienterne blev instrueret i at tage en dosis af studielægemidlet ca. 30 minutter før

påbegyndelse af seksuel aktivitet. I det fjerde studie blev forsøgspersonerne opfordret til at forsøge

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/58674/2015

EMEA/H/C/002581

EPAR - sammendrag for offentligheden

Spedra

avanafil

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Spedra. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Spedra bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Spedra, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Spedra, og hvad anvendes det til?

Spedra er et lægemiddel, der anvendes til voksne mænd med rejsningsproblemer (impotens, erektil

dysfunktion), som ikke kan få eller opretholde tilstrækkelig rejsning til tilfredsstillende seksuel

aktivitet. For at Spedra skal virke effektivt, kræves seksuel stimulation.

Spedra indeholder det aktive stof avanafil.

Hvordan anvendes Spedra?

Spedra leveres som tabletter (50, 100 og 200 mg) og udleveres kun efter recept. Den anbefalede dosis

er 100 mg taget ca. 15-30 minutter før seksuel aktivitet; der bør ikke tages mere end én dosis dagligt.

Spedra kan tages i forbindelse med et måltid, men kan også tages alene. Hvis det tages med et måltid,

kan der gå længere tid, før det virker. Dosis kan om nødvendigt tilpasses: Det kan være nødvendigt

med en lavere dosis til patienter, der har leverproblemer eller er i behandling med visse andre

lægemidler.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Spedra

EMA/58674/2015

Side 2/3

Hvordan virker Spedra?

Det aktive stof i Spedra, avanafil, tilhører lægemiddelgruppen fosfodiesterase-5-hæmmere (PDE-5-

hæmmere). Det virker ved at blokere enzymet fosfodiesterase, der normalt nedbryder stoffet cyklisk

guanosinmonofosfat (cGMP). Under normal seksuel stimulation dannes der cGMP i penis. Det får

muskelvævet i svulmelegemerne (corpora cavernosa) i penis til at afslappes. Derved åbnes der for

blodtilførslen til svulmelegemerne, så der fremkommer en rejsning. Ved at blokere nedbrydningen af

cGMP øger Spedra dets virkning på rejsningen. Der kræves stadig seksuel stimulation for at frembringe

en rejsning.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Spedra?

Spedra var genstand for tre hovedundersøgelser, hvori der deltog 3 400 mænd med

rejsningsproblemer. Den første undersøgelse omfattede mænd fra den almindelige befolkning.

Rejsningsproblemer optræder imidlertid ved visse sygdomme, der kan have betydning for

behandlingens virkning. Derfor omfattede den anden undersøgelse hovedsagelig mænd med

rejsningsproblemer og sukkersyge, mens den tredje undersøgelse omfattede mænd med

rejsningsproblemer efter operation på blærehalskirtlen. I disse undersøgelser, der varede i 12 uger,

blev forskellige doser af Spedra taget ca. 30 minutter før seksuel aktivitet sammenlignet med placebo

(en virkningsløs tablet). I alle tre undersøgelser blev virkningen hovedsagelig bedømt på den

procentdel af rejsningerne, der varede tilstrækkeligt længe til vellykket samleje, den procentdel, der

muliggjorde indtrængen i skeden, og ændringen i score for bedømmelse af rejsningsfunktionen.

Spedra var mere effektivt end placebo i alle undersøgelserne. Den første undersøgelse viste, at Spedra

taget ca. 30 minutter før seksuel aktivitet i en dosis på 100 eller 200 mg øgede procentdelen af

vellykkede samlejeforsøg fra ca. 13 % før behandlingen til cirka 57 %, hvorimod placebo kun medførte

en forøgelse til 27 %. Lægemidlet frembragte også 20 % flere vellykkede indtrængninger i skeden end

placebo. Bedringen i bedømmelsesscore var cirka 5-7 point større end med placebo.

Der blev desuden gennemført en undersøgelse med 440 voksne med erektil dysfunktion, hvor Spedra

blev taget ca. 15 minutter før seksuel aktivitet. Procentdelen af vellykkede samlejeforsøg var på ca.

28 % med Spedra ved en dosis på 200 mg og på ca. 25 % ved en dosis på 100 mg, sammenlignet

med 14 % med placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Spedra?

De hyppigste bivirkninger ved Spedra (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, rødme og tilstoppet næse. Desuden er der indberettet rygsmerter, som kan optræde hos

op til 1 ud af hver 100 behandlede. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Spedra

fremgår af indlægssedlen.

I forbindelse med mænd med hjertesygdom skal lægen overveje de mulige risici ved seksuel aktivitet,

før Spedra ordineres. Lægemidlet må ikke anvendes af patienter med visse alvorlige hjerte-kar-

sygdomme, herunder dem, der inden for de seneste seks måneder har haft hjerteanfald, slagtilfælde

eller svær arytmi (uregelmæssig hjerterytme), eller dem, der har ustabil angina (en svær form for

hjertekrampe), angina (hjertekrampe) under samleje, hjertesvigt eller for højt eller for lavt blodtryk.

Det må desuden ikke anvendes til patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion eller nedsat

syn på grund af forringet blodtilførsel til øjennerven (ikke-arteritisk anterior iskæmisk

opticusneuropati, NAION) som kan fremkaldes af denne gruppe af lægemidler.

Spedra

EMA/58674/2015

Side 3/3

Spedra må ikke tages sammen med visse andre lægemidler, herunder nitrater (en type lægemiddel

mod angina) eller lægemidler, der kraftigt hæmmer nedbrydningen af Spedra i kroppen. Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Spedra godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Spedra var mere effektivt end placebo

til at muliggøre vellykket samleje. Det forhold, at det ikke blev sammenlignet direkte med andre

lægemidler af samme klasse, gjorde det dog vanskeligt at vurdere dets mulige plads i behandlingen af

rejsningsproblemer. Hvad sikkerheden angår, er de fleste bivirkninger sammenlignelige med

bivirkningerne af andre lægemidler af samme klasse. Udvalget fandt derfor, at fordelene ved Spedra

overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Spedra?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Spedra anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Spedra, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Spedra:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Spedra den 21. juni 2013.

Den fuldstændige EPAR for Spedra findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Spedra, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information