Spectrila

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-10-2020

Aktiv bestanddel:
asparaginase
Tilgængelig fra:
Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
ATC-kode:
L01XX02
INN (International Name):
asparaginase
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom
Terapeutiske indikationer:
Spectrila er angivet som en komponent af antineoplastisk kombinationsbehandling til behandling af akut lymfoblastær leukæmi, (alle) i pædiatriske patienter fra fødsel til 18 år og voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002661
Autorisation dato:
2016-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/002661

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-01-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-01-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Spectrila 10.000 E, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

asparaginase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få administreret dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få administreret Spectrila

Sådan skal du bruge Spectrila

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spectrila indeholder asparaginase, som er et enzym, der påvirker naturlige stoffer, der er nødvendige

for væksten af kræftceller. Alle celler har behov for en aminosyre, der kaldes asparagin, for at holde

sig i live. Normale celler kan selv danne asparagin, men nogle kræftceller kan ikke. Asparaginase

sænker asparaginniveauet i blodets kræftceller og stopper kræftens vækst.

Spectrila anvendes til at behandle voksne og børn med akut lymfoblastisk leukæmi (ALL), som er en

type af blodkræft. Spectrila anvendes som en del af en kombinationsbehandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få administreret Spectrila

Spectrila må ikke anvendes:

hvis du er allergisk over for asparaginase eller et øvrigt indholdsstof i Spectrila (angivet i

punkt 6),

hvis du har eller tidligere har lidt af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis),

hvis du har svære problemer med leverfunktionen,

hvis du har en blodstørkningssygdom (såsom hæmofili),

hvis du har haft en alvorlig blødning eller blodprop (trombose) under tidligere behandling med

asparaginase.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får administreret Spectrila.

De følgende livstruende situationer kan opstå i løbet af behandlingen med Spectrila:

svær betændelse i bugspytkirtlen (akut pankreatitis)

problemer med leveren

en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed

blodstørkningsforstyrrelser (blødning eller dannelse af blodpropper)

højt blodsukker.

Din læge vil tage blodprøver før og under behandlingen med Spectrila.

Hvis der opstår svære leverproblemer, skal behandlingen med Spectrila straks afbrydes.

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal den intravenøse infusion af Spectrila straks afbrydes. Du

vil måske få lægemidler mod allergi og lægemidler til at stabilisere kredsløbet, hvis det er nødvendigt.

I de fleste tilfælde kan din behandling fortsætte ved at skifte til andre lægemidler, der indeholder andre

former af asparaginase.

Blodstørkningsforstyrrelser kan kræve, at du får frisk plasma eller en bestemt type protein

(antitrombin III) for at reducere risikoen for blødning eller dannelse af blodpropper (trombose).

Det kan være nødvendigt at behandle højt blodsukker med intravenøse væsker og/eller insulin.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (karakteriseret ved hovedpine, forvirring,

krampeanfald og synstab) kan kræve blodtrykssænkende medicin og i tilfælde af krampeanfald, som

følge af antiepileptisk behandling.

Brug af anden medicin sammen med Spectrila

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har bruget anden medicin eller planlægger

at bruge anden medicin. Dette er vigtigt, da Spectrila kan forøge bivirkningerne af andre lægemidler

via dets virkning på leveren, som spiller en vigtig rolle for fjernelse af lægemidlerne fra kroppen.

Det er desuden især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler:

Vincristin (anvendes til at behandle visse former for kræft), da anvendelse af vincristin sammen

med asparaginase kan øge risikoen for visse bivirkninger. For at undgå dette gives vincristin

normalt 3-24 timer før asparaginase.

Glukokortikoider (antiinflammatoriske lægemidler, der dæmper dit immunsystem), da

anvendelse af glukokortikoider sammen med asparaginase kan øge dannelsen af blodpropper

(trombose).

Lægemidler, der nedsætter blodets evne til at størkne, såsom antikoagulantia (f.eks. warfarin og

heparin), dipyridamol, acetylsalicylsyre eller lægemidler til behandling af smerter og

betændelse, da anvendelsen af disse lægemidler sammen med asparaginase kan øge risikoen for

blødninger.

Lægemidler, som metaboliseres i leveren (f.eks. paracetamol, acetylsalicylsyre, tetracyclin), da

risikoen for bivirkninger kan forhøjes.

Asparaginase kan påvirke virkningen af methotrexat eller cytarabin (anvendes til at behandle

visse kræfttyper):

hvis asparaginase gives efter disse lægemidler, kan deres virkning være øget.

hvis asparaginase gives før disse lægemidler, kan deres virkning være svækket.

Lægemidler, som kan have en negativ virkning på leverfunktionen (f.eks. paracetamol,

acetylsalicylsyre, tetracyclin), da disse negative virkninger kan forværres af sideløbende

behandling med asparaginase.

Lægemidler, som kan undertrykke knoglemarvsfunktionen (f.eks. cyclophosphamid,

doxorubicin, methotrexat), da disse virkninger kan være forstærket ved samtidig anvendelse af

asparaginase. Du kan være mere modtagelig over for infektioner.

Andre lægemidler mod kræft, da de kan bidrage til frigivelse af for meget urinsyre, når

tumorcellerne ødelægges af asparaginase.

Vaccination

Samtidig vaccination med levende vacciner kan øge risikoen for en alvorlig infektion. Du bør derfor

ikke blive vaccineret med levende vacciner, indtil mindst 3 måneder efter behandlingen med Spectrila

er ophørt.

Graviditet og amning

Der er ingen data fra anvendelse af asparaginase til gravide kvinder. Spectrila må ikke anvendes i

løbet af graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med asparaginase. Det

er ukendt, om asparaginase er til stede i human brystmælk. Derfor må Spectrila ikke anvendes under

amning.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er kønsmoden, skal du anvende prævention eller være afholdende i løbet af kemoterapien og i

op til 3 måneder efter endt behandling. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem

komponenterne i den orale kontraception(p-piller, svangerskabsforebyggende midler) og asparaginase,

anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker. Der bør anvendes en anden metode end

oral kontraception hos kvinder i den fertile alder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, mens du tager dette lægemiddel, da det kan få

dig til at føle dig døsig, træt eller forvirret.

3.

Sådan skal du bruge Spectrila

Spectrila forberedes og gives kun af sundhedspersonale. Din læge bestemmer, hvilken dosis du vil få.

Dosen afhænger af dit legemsoverfladeareal (body surface area, BSA), som beregnes ud fra din højde

og vægt.

Spectrila gives i en vene. Det gives normalt sammen med andre lægemidler mod kræft.

Behandlingsvarigheden afhænger af den specifikke kemoterapiprotokol, der anvendes til at behandle

din sygdom.

Brug til voksne

Den anbefalede dosis af Spectrila for voksne er 5.000 E pr. m² legemsoverfladeareal (BSA), der gives

hver tredje dag.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis til børn og unge i alderen 1-18 år er 5.000 E pr. m² BSA, der gives hver tredje

dag.

Den anbefalede dosis til spædbørn i alderen 0-12 måneder er følgende:

alder under 6 måneder:

6.700 E/m² BSA,

alder 6-12 måneder:

7.500 E/m² BSA.

Hvis du har fået for meget Spectrila

Hvis du tror, at du har fået for meget Spectrila, skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken så

snart som muligt.

Til dato er der ingen kendte tilfælde af, at overdosering med asparaginase har ført til tegn på en

overdosering. Hvis det er nødvendigt, vil din læge behandle dine symptomer og give dig

støttebehandling.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, og hold op med at tage Spectrila, hvis du oplever:

betændelse i bugspytkirtlen, der forårsager svære smerter i mave og ryg,

meget unormal leverfunktion (bestemt ved laboratorieprøver),

allergiske reaktioner, herunder alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock), rødme, udslæt,

lavt blodtryk, hævelse af ansigt og hals, nældefeber, stakåndethed,

blodstørkningsforstyrrelser, såsom blødning, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller

dannelse af blodpropper (trombose),

højt blodsukker (hyperglykæmi).

En liste over alle andre bivirkninger er opstillet nedenunder efter, hvor almindelige de er:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

kvalme, opkastning, mavepine eller vandig afføring (diarré)

væskeophobning (ødem)

træthedsfølelse

unormale laboratorieprøver, herunder ændrede proteinniveauer i blodet, ændringer i blodfedt

eller i leverenzymværdier eller høje niveauer af urinstof i blodet

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

let til moderat reduktion i alle celletal i blodet

allergiske reaktioner, herunder hvæsende vejrtrækning (bronkospasme) eller

vejrtrækningsbesvær

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

appetitløshed eller vægttab

depression, hallucination eller forvirring

nervøsitet (agitation) eller døsighed (søvnighed)

ændringer i elektroencefalogrammet (en afbildning af den elektriske aktivitet i din hjerne)

højt niveau af amylase og lipase i blodet

smerter (rygsmerter, ledsmerter, mavepine)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

højt niveau af urinsyre i blodet (hyperurikæmi)

højt niveau af ammoniak i blodet (hyperammonæmi)

hovedpine

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

diabetisk ketoacidose (komplikation som følge af ukontrolleret blodsukker)

krampeanfald, svært nedsat bevidsthed, herunder koma og slagtilfælde

reversibelt, posteriort leukoencefalopatisyndrom (en tilstand karakteriseret ved hovedpine,

forvirring, krampeanfald og synstab)

betændelse i spytkirtlerne (parotitis)

kolestase (blokeret galdeflow fra leveren)

gulsot

nedbrydning af leverceller (levercellenekrose)

leversvigt, som kan føre til døden

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller biskjoldbruskkirtlerne

let tremor (rysten) af fingrene

pseudocyster i bugspytkirtlen (ophobning af væske efter akut betændelse i bugspytkirtlen)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

infektioner

fedtlever

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den rekonstituerede opløsning er stabil i 2 dage ved opbevaring ved 2 °C-8 °C.

Hvis lægemidlet ikke bruges straks, er brugeren, der forbereder dette lægemiddel, ansvarlig for

opbevaringstiderne og betingelserne for at sikre sterilitet af præparatet. Opbevaringstiden vil normalt

ikke være længere end 24 timer ved temperaturer fra 2 °C-8 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spectrila indeholder:

Aktivt stof: asparaginase. Et hætteglas med pulver indeholder 10.000 enheder asparaginase.

Efter rekonstitution indeholder en ml af opløsningen 2.500 enheder asparaginase.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

Spectrila fås som et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt, og det leveres i et klart hætteglas med en gummiprop og en aluminiumsforsegling og

et flip-off-låg af plastic.

Spectrila fås i pakninger med 1 eller 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tlf.:

+49-4103-8006-0

Fax:

+49-4103-8006-100

E-mail: contact@medac.de

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Spectrila må kun anvendes af læger med erfaring i sådanne behandlingsprotokoller.

Anbefalede kontrolundersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger

Før behandlingen påbegyndes, skal bilirubin, levertransaminaser og koagulationsparametre (partiel

tromboplastintid [PTT], protrombintid [PT], antitrombin, fibrinogen og D-dimer) bestemmes.

Efter administration af asparaginase rådes der til nøje overvågning af bilirubin, levertransaminaser,

glucose i blod/urin, koagulationsparametre (PTT, PT, antitrombin III, fibrinogen og D

-

dimer),

amylase, lipase, triglycerider og kolesterol.

Akut pankreatitis

Behandlingen med asparaginase bør seponeres hos patienter, der udvikler akut pankreatitis. Der er

opstået akut pankreatitis hos under 10 % af patienterne. I sjældne tilfælde opstår der blødende eller

nekrotiserende pankreatitis. Der har været isolerede rapporter om dødelige udfald. Kliniske

symptomer omfatter abdominalsmerter, kvalme, opkastning og anoreksi. Serum-amylase og lipase er

normalt forhøjet, selvom de kan være normale hos nogle patienter på grund af en hæmmet

proteinsyntese. Patienter med svær hypertriglyceridæmi har en øget risiko for at udvikle akut

pankreatitis. Disse patienter bør ikke længere blive behandlet med noget asparaginasepræparat.

Hepatotoksicitet

I sjældne tilfælde er der blevet beskrevet svært nedsat leverfunktion, herunder kolestase, ikterus,

levernekrose og leversvigt med dødelig udgang (se pkt. 4.8 og 4.5). Leverparametrene skal overvåges

nøje før og under behandlingen med asparaginase.

Behandlingen med asparaginase skal afbrydes, hvis patienterne udvikler svært nedsat leverfunktion

(bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser > 10 gange ULN), svær

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi eller koagulationsforstyrrelse (f.eks. sinusvenetrombose, svær

blødning).

Allergi og anafylaksi

På grund af risikoen for svære anafylaktiske reaktioner må asparaginase ikke administreres som en

bolus intravenøs injektion. Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af

asparaginase straks seponeres, og der skal gives passende behandling, hvilket kan omfatte

antihistaminer og kortikosteroider.

Koagulationsforstyrrelser

På grund af hæmningen af proteinsyntesen (nedsat syntese af faktor II, V, VII, VIII og IX, protein C

og S, antitrombin III [AT III]) forårsaget af asparaginase, kan der opstå koagulationsforstyrrelser, som

kan vise sig enten som trombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller blødning.

Risikoen for trombose synes større end risikoen for blødning. Symptomatiske tromboser relateret til

anvendelsen af centrale venekatetre er også blevet beskrevet. Hyppig kontrol af koagulationsparametre

er vigtigt før og under behandlingen med asparaginase. Der bør søges ekspertrådgivning i tilfælde,

hvor AT III er nedsat.

Hyperglykæmiske tilstande

Asparaginase kan inducere hyperglykæmi som følge af en nedsat insulinproduktion. Desuden kan det

nedsætte insulinsecerneringen fra β-celler i pankreas og hæmme funktionen af insulinreceptorer.

Syndromet er generelt selvbegrænsende. I sjældne tilfælde kan det dog føre til diabetisk ketoacidose.

Samtidig behandling med kortikosteroider bidrager til denne virkning. Glucoseniveauer i serum og

urin bør overvåges regelmæssigt og behandles efter klinisk indikation.

Antineoplastiske stoffer

Asparaginase-induceret tumorcelledestruktion kan frigive store mængder urinsyre og føre til

hyperurikæmi. Samtidig administration af andre antineoplastiske lægemidler bidrager til denne

virkning. En aggressiv alkalisering af urinen og anvendelsen af allopurinol kan forhindre urat-

nefropati.

Glukokortikoider

Der blev observeret en større risiko for trombose i løbet af induktionsbehandlingen med asparaginase

og prednison hos børn med en genetisk protrombotisk risikofaktor (faktor V G1691A-mutationer,

protrombin G20210A-variation, methylentetrahydrofolat-reduktase [MTHFR] T677T-genotype,

forhøjet lipoprotein A, hyperhomocysteinæmi).

Kontraception

Der skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering af

asparaginase. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem komponenterne i den orale

kontraception og asparaginase, anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan

klinisk situation.

Philadelphiakromosom-positive patienter

Spectrilas virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos Philadelphiakromosom-positive patienter.

Asparaginaseaktivitet

Måling af asparaginases aktivitetsniveau i serum eller plasma kan udføres for at udelukke accelereret

elimination af asparaginaseaktiviteten. Niveauerne skal helst måles tre dage efter den sidste

administration af asparaginase, dvs. normalt lige før den næste dosis asparaginase gives. Lavt

aktivitetsniveau af asparaginase ledsages ofte af fremkomsten af anti-asparaginase-antistoffer. I

sådanne tilfælde bør det overvejes at skifte til et andet asparaginase-præparat. Der bør først søges

ekspertrådgivning.

Hypoalbuminæmi

Som følge af en hæmmet proteinsyntese falder niveauet af serumprotein (især albumin) meget hyppigt

hos patienter i behandling med asparaginase. Da serumprotein er vigtigt for bindingen og

transportfunktionen af nogle aktive stoffer, skal niveauet af serumprotein overvåges regelmæssigt.

Hyperammonæmi

Niveauet af ammoniak i plasma bør bestemmes hos alle patienter med uforklarede neurologiske

symptomer eller svær og langvarig opkastning. I tilfælde af hyperammonæmi med svære kliniske

symptomer bør der iværksættes terapeutiske og farmakologiske foranstaltninger, der hurtigt reducerer

ammoniakniveauet i plasma (f.eks. proteinrestriktion og hæmodialyse), revertering af kataboliske

tilstande og øget elimination af nitrogenaffald bør påbegyndes, og der skal søges ekspertrådgivning.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) kan opstå i sjældne tilfælde i løbet af

behandlingen med alle asparaginaser. Dette syndrom karakteriseres ved magnetisk resonansscanning

(MR-scanning) af reversible (fra et par dage til måneder) læsioner/ødemer, primært i hjernens

posteriore region. Symptomer på RPLS omfatter i alt væsentligt forhøjet blodtryk, krampeanfald,

hovedpine, ændring af psykisk tilstand og akut synsnedsættelse (primært kortikal blindhed eller

homonym hemianopsi). Det er uklart, om RPLS er forårsaget af asparaginase, samtidig behandling

eller de underliggende sygdomme.

RPLS behandles symptomatisk, herunder foranstaltninger til at behandle krampeanfald. Seponering

eller dosisreduktion af samtidigt administrerede immunsupprimerende lægemidler kan være

nødvendig. Der bør søges ekspertrådgivning.

Håndtering

3,7 ml vand til injektionsvæsker

sprøjtes forsigtigt mod hætteglassets inderside

med en

injektionssprøjte (der må ikke sprøjtes direkte på eller ind i pulveret). Indholdet opløses ved at dreje

hætteglasset langsomt rundt (undgå skumdannelse fra omrystning). Opløsningen, der er klar til brug,

kan være let uigennemsigtig.

Den beregnede mængde asparaginase opløses yderligere i 50 til 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) infusionsvæske, opløsning.

Administration

Kun til intravenøs anvendelse. Den daglige mængde asparaginase, som er nødvendig til hver patient,

kan fortyndes i et endeligt volumen på 50-250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske,

opløsning.

Varighed af administration

Den fortyndede opløsning med asparaginase infunderes i løbet af 0,5 til 2 timer.

Asparaginase må ikke administreres som en bolusdosis.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

asparaginase

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Spectrila 10.000 E, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 10.000 enheder asparaginase*.

Efter rekonstitution indeholder hver ml opløsning 2.500 enheder asparaginase.

En enhed (E) defineres som den mængde enzym, der er nødvendig for at frigøre et µmol ammoniak pr.

minut ved pH på 7,3 og 37 °C.

*Fremstillet i

Escherichia coli-

celler med rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Spectrila er indiceret som en komponent af antineoplastisk kombinationsbehandling til behandling af

akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos pædiatriske patienter fra fødslen til 18 år og voksne.

4.2

Dosering og administration

Spectrila skal ordineres og administreres af læger og sundhedspersoner med erfaring i at anvende

antineoplastiske præparater. Det må kun gives i hospitalsregi, hvor passende genoplivningsudstyr er til

rådighed.

Dosering

Spectrila anvendes normalt som en del af protokoller med kemoterapi af kombinationstypen sammen

med andre antineoplastiske stoffer (se også pkt. 4.5).

Voksne og børn over 1 år

Den anbefalede intravenøse dosis af asparaginase er 5.000 enheder pr. kvadratmeter (E/m²)

legemsoverfladeareal (BSA), der gives hver tredje dag.

Behandlingen kan overvåges baseret på den minimale serum-asparaginaseaktivitet målt tre dage efter

administration af Spectrila. Hvis værdierne for asparaginaseaktiviteten ikke når målniveauerne, kan

det overvejes at skifte til et andet asparaginasepræparat (se pkt. 4.4).

Børn i alderen 0-12 år

Baseret på begrænsede data er den anbefalede dosis til spædbørn følgende:

alder under 6 måneder:

6.700 E/m² BSA,

alder 6-12 måneder:

7.500 E/m² BSA.

Data om Spectrilas virkning og sikkerhed hos voksne er begrænset.

Data om Spectrilas virkning og sikkerhed i behandlingsfaserne efter induktion er meget begrænset.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Spectrila bør

imidlertid ikke anvendes hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Ældre

Der foreligger kun begrænsede data er om behandling af patienter over 65 år.

Administration

Spectrila er kun til administration ved intravenøs infusion.

Den daglige mængde Spectrila, som er nødvendig til hver patient, kan fortyndes i et endeligt volumen

på 50-250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning. Den fortyndede opløsning

med asparaginase kan infunderes i løbet af 0,5 til 2 timer.

Asparaginase må ikke administreres som en bolusdosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, alle naturligt forekommende (ikke pegylerede)

E. coli

asparaginase-præparater eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Pankreatitis.

Svært nedsat leverfunktion (bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser

> 10 gange ULN).

Eksisterende, kendt koagulopati (f.eks. hæmofili).

Tidligere pankreatitis, alvorlig blødning eller alvorlig trombose med tidligere

asparaginasebehandling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Generelle oplysninger og monitorering

Der kan opstå de følgende livstruende situationer i løbet af behandlingen med asparaginase hos

patienter i alle aldersgrupper:

akut pankreatitis

hepatotoksicitet

anafylaksi

koagulationsforstyrrelser, herunder symptomatisk trombose relateret til anvendelsen af centrale

venekatetre

hyperglykæmiske tilstande.

Før behandlingen påbegyndes, skal bilirubin, levertransaminaser og koagulationsparametre (f.eks.

partiel tromboplastintid [PTT], protrombintid [PT], antitrombin III og fibrinogen) bestemmes.

Efter administration af alle slags asparaginasepræparater rådes der til nøje overvågning af bilirubin,

levertransaminaser, glucose i blod/urin, koagulationsparametre (f.eks. PTT, PT, antitrombin III,

fibrinogen og D-dimer), amylase, lipase, triglycerider og kolesterol.

Akut pankreatitis

Behandlingen med asparaginase bør seponeres hos patienter, der udvikler akut pankreatitis. Der er

opstået akut pankreatitis hos under 10 % af patienterne. I sjældne tilfælde opstår der blødende eller

nekrotiserende pankreatitis. Der har været isolerede rapporter om dødelige udfald. Kliniske

symptomer omfatter abdominalsmerter, kvalme, opkastning og anoreksi. Serum-amylase og lipase er

normalt forhøjet, selvom de kan være normale hos nogle patienter på grund af en hæmmet

proteinsyntese. Patienter med svær hypertriglyceridæmi har en øget risiko for at udvikle akut

pankreatitis.

Disse patienter bør ikke længere blive behandlet med noget asparaginasepræparat (se også pkt. 4.3 og

4.8).

Hepatotoksicitet

I sjældne tilfælde er der blevet beskrevet svært nedsat leverfunktion, herunder kolestase, ikterus,

levernekrose og leversvigt med dødelig udgang (se pkt. 4.8 og 4.5). Leverparametrene skal overvåges

nøje før og under behandlingen med asparaginase.

Behandlingen med asparaginase skal afbrydes, hvis patienterne udvikler svært nedsat leverfunktion

(bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser > 10 gange ULN), svær

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi eller koagulationsforstyrrelse (f.eks. sinusvenetrombose, svær

blødning).

Allergi og anafylaksi

På grund af risikoen for svære anafylaktiske reaktioner må asparaginase ikke administreres som en

bolus intravenøs injektion.

En forudgående intrakutan test eller en lille intravenøs testdosis kan anvendes. Ingen af disse

procedurer gør det imidlertid muligt nøjagtigt at udpege de patienter, der vil få en allergisk reaktion.

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af asparaginase øjeblikkeligt seponeres,

og der skal gives passende behandling, hvilket kan omfatte antihistaminer og kortikosteroider.

Koagulationsforstyrrelser

På grund af hæmningen af proteinsyntesen (nedsat syntese af faktor II, V, VII, VIII og IX, protein C

og S, antitrombin III [AT III]) forårsaget af asparaginase, kan der opstå koagulationsforstyrrelser, som

kan vise sig enten som trombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller blødning.

Risikoen for trombose synes større end risikoen for blødning. Symptomatiske tromboser relateret til

anvendelsen af centrale venekatetre er også blevet beskrevet. Ca. halvdelen af de trombotiske

hændelser er lokaliseret i cerebrale kar.

Der kan opstå sinusvenetrombose. Iskæmiske slagtilfælde er sjældne.

Erhvervet eller genetisk nedsatte fysiologiske koagulationshæmmere (protein C, protein S,

antitrombin) er også beskrevet i relation til vaskulære komplikationer.

Hyppig kontrol af koagulationsparametre er vigtig før og under behandlingen med asparaginase. Der

bør søges ekspertrådgivning i tilfælde, hvor AT III er nedsat.

Hyperglykæmiske tilstande

Asparaginase kan inducere hyperglykæmi som følge af nedsat insulinproduktion. Desuden kan det

nedsætte insulinsecerneringen fra β-celler i pankreas og hæmme funktionen af insulinreceptorer.

Syndromet er generelt selvbegrænsende. I sjældne tilfælde kan det imidlertid føre til diabetisk

ketoacidose. Samtidig behandling med kortikosteroider bidrager til denne virkning. Glucoseniveauer i

serum og urin bør overvåges regelmæssigt og behandles efter klinisk indikation.

Antineoplastiske stoffer

Asparaginase-induceret tumorcelledestruktion kan frigive store mængder urinsyre og føre til

hyperurikæmi. Samtidig administration af andre antineoplastiske lægemidler bidrager til denne

virkning. En aggressiv alkalisering af urinen og anvendelse af allopurinol kan forhindre urat-nefropati.

Glukokortikoider

Der blev observeret en større risiko for trombose i løbet af induktionsbehandlingen med asparaginase

og prednison hos børn med en genetisk protrombotisk risikofaktor (faktor V G1691A-mutationer,

protrombin G20210A-variation, methylentetrahydrofolat-reduktase [MTHFR] T677T-genotype,

forhøjet lipoprotein A, hyperhomocysteinæmi).

Kontraception

Der skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering af

asparaginase. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem komponenterne i den orale

kontraception og asparaginase, anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan

klinisk situation (se pkt. 4.6).

Philadelphiakromosom-positive patienter

Spectrilas virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos Philadelphiakromosom-positive patienter.

Anbefalede kontrolundersøgelser for patienter i alle aldersgrupper

Asparaginaseaktivitet

Måling af asparaginases aktivitetsniveau i serum eller plasma kan udføres for at udelukke accelereret

reduktion af asparaginaseaktiviteten. Niveauet skal helst måles tre dage efter den sidste administration

af asparaginase, dvs. normalt lige før den næste dosis asparaginase gives. Lavt aktivitetsniveau af

asparaginase ledsages ofte af fremkomsten af anti-asparaginase-antistoffer. I sådanne tilfælde bør det

overvejes at skifte til et andet asparaginase-præparat. Der bør først søges ekspertrådgivning.

Hypoalbuminæmi

Som følge af en hæmmet proteinsyntese falder niveauet af serumprotein (især albumin) meget hyppigt

hos patienter i behandling med asparaginase. Da serumprotein er vigtigt for bindingen og

transportfunktionen af nogle aktive stoffer, skal niveauet af serumprotein overvåges regelmæssigt.

Hyperammonæmi

Niveauet af ammoniak i plasma bør bestemmes hos alle patienter med uforklarede neurologiske

symptomer eller svær og langvarig opkastning. I tilfælde af hyperammonæmi med svære kliniske

symptomer bør der tages terapeutiske og farmakologiske forholdsregler, der hurtigt reducerer

ammoniakniveauet i plasma (f.eks. proteinrestriktion og hæmodialyse), revertering af kataboliske

tilstande og øget elimination af nitrogenaffald bør påbegyndes, og der skal søges ekspertrådgivning.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) kan opstå i sjældne tilfælde under

behandlingen med alle asparaginaser (se pkt. 4.8). Dette syndrom karakteriseres ved magnetisk

resonansscanning (MR-scanning) af reversible (fra et par dage til måneder) læsioner/ødemer, primært i

hjernens posteriore region. Symptomer på RPLS omfatter i alt væsentligt forhøjet blodtryk,

krampeanfald, hovedpine, ændring af psykisk tilstand og akut synsnedsættelse (primært kortikal

blindhed eller homonym hemianopsi). Det er uklart, om RPLS er forårsaget af asparaginase, samtidig

behandling eller de underliggende sygdomme.

RPLS behandles symptomatisk, herunder foranstaltninger til at behandle krampeanfald. Seponering

eller dosisreduktion af samtidigt administrerede immunsupprimerende lægemidler kan være

nødvendig. Der bør søges ekspertrådgivning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Generelt

Asparaginase kan øge toksiciteten af andre lægemidler via virkningen på leverfunktionen, f.eks. øget

hepatotoksicitet med potentielt hepatotoksiske lægemidler, øget toksicitet af lægemidler, der

metaboliseres af leveren eller bindes til plasmaproteiner, og ændret farmakokinetik og

farmakodynamik af lægemidler, der er bundet til plasmaproteiner. Derfor bør der udvises forsigtighed

hos patienter, der får andre lægemidler, som metaboliseres af leveren.

Leverparametrene bør overvåges, når muligt hepatotoksiske lægemidler gives samtidigt med

asparaginase (se pkt. 4.4 og 4.8).

Myelosuppressive stoffer

I løbet af behandling med asparaginase-indeholdende behandlingsprogrammer kan der opstå

myelosuppression, der muligvis påvirker alle tre myeloide celletyper (erytrocytter, leukocytter,

trombocytter), samt infektioner. Samtidig behandling med myelosuppressive lægemidler samt

lægemidler, der vides at forårsage infektioner, er primære bidragende faktorer, og patienterne skal

overvåges nøje for tegn og symptomer på myelosuppression og infektion (se pkt. 4.8).

Vincristin

Toksiciteten af vincristin kan være additiv med aktiviteten af asparaginase, hvis begge stoffer

administreres samtidigt. Derfor skal vincristin gives 3 til 24 timer før administration af asparaginase

for at minimere toksiciteten.

Glukokortikoider og/eller antikoagulantia

Anvendelse af glukokortikoider og/eller antikoagulantia sammen med asparaginase kan øge risikoen

for en ændring i koagulationsparametre (se pkt. 4.4).

Dette kan fremme tendensen til blødning (antikoagulantia) eller trombose (glukokortikoider). Der skal

derfor udvises forsigtighed, når antikoagulanter (f.eks. coumarin, heparin, dipyridamol,

acetylsalicylsyre eller nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler) eller glukokortikoider gives på

samme tid.

Methotrexat (MTX)

Hæmning af proteinsyntesen sekundært til asparaginase-induceret tømning af asparagin har vist sig at

attenuere den cytotoksiske virkning af MTX, som kræver cellereplikation for den antineoplastiske

aktivitet. Denne antagonisme observeres, hvis asparaginase administreres før eller samtidigt med

methotrexat.

Omvendt forstærkes antitumor-virkningen af methotrexat, når asparaginase administreres

24 timer efter behandling med methotrexat. Dette behandlingsprogram har vist sig at reducere den

gastrointestinale og hæmatologiske virkning af methotrexat.

Cytarabin

Laboratorie

in vitro-

in vivo-

data indikerer, at virkningen af højdosis cytarabin reduceres ved

forudgående administration af asparaginase. Hvis asparaginase blev givet efter cytarabin, blev der

imidlertid observeret en synergistisk virkning. Denne virkning var mest tydelig med et

behandlingsinterval på ca. 120 timer.

Vaccination

Samtidig vaccination med levende vacciner øger risikoen for en alvorlig infektion. Immunisering med

levende vacciner bør derfor finde sted tidligst 3 måneder efter et behandlingsforløb mod leukæmi er

færdigt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/Kontraception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception og undgå at blive gravide, mens de

behandles med asparaginase-indeholdende kemoterapi. Da der ikke kan udelukkes en indirekte

interaktion mellem komponenterne i den orale kontraception og asparaginase, anses oral kontraception

ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan klinisk situation. Der bør anvendes en anden metode

end oral kontraception hos kvinder i den fertile alder (se pkt. 4.4). Mænd bør anvende sikre

kontraceptionsmetoder og rådes til ikke at undfange et barn, mens de får asparaginase. Det er ukendt,

hvor lang tid efter behandling med asparaginase det er sikkert at blive gravid eller undfange et barn.

Som en forholdsregel anbefales det at vente i tre måneder efter behandlingen er færdig. Behandling

med anden kemoterapi bør også tages i betragtning.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af asparaginase til gravide kvinder. Der blev ikke udført

reproduktionsstudier med asparaginase hos dyr, men studier med asparaginase-præparater hos mus,

rotter, kyllinger og kaniner har vist embryotoksiske og teratogene virkninger (se pkt. 5.3). Baseret på

resultater fra dyrestudier og virkningsmekanismen må Spectrila ikke anvendes i løbet af graviditeten,

medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med asparaginase.

Amning

Det er ukendt, om asparaginase udskilles i human brystmælk. Da der kan opstå mulige alvorlige

bivirkninger hos ammede spædbørn, bør Spectrila seponeres i løbet af amningen.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data for virkningen af asparaginase på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Spectrila påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, især via den

mulige virkning på nerve- og mave-tarm-systemerne (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den primære toksicitet af asparaginase stammer fra immunologiske reaktioner forårsaget af

eksponeringen for bakterielt protein. Overfølsomhedsreaktioner varierer fra forbigående rødme eller

udslæt og urticaria til bronkospasme, angioødem og anafylaksi.

Desuden kan behandlingen med asparaginase føre til forstyrrelser i organsystemer, der udviser et højt

niveau af proteinsyntese. En nedsat proteinsyntese kan primært føre til nedsat leverfunktion, akut

pankreatitis, nedsat insulinproduktion med hyperglykæmi, nedsat produktion af størkningsfaktorer

(især fibrinogen og antitrombin III), der fører til koagulationsforstyrrelser (trombose, blødning), og

nedsat produktion af lipoproteiner, hvilket fører til hypertriglyceridæmi.

De mest alvorlige bivirkninger af Spectrila omfatter svære overfølsomhedsreaktioner, såsom

anafylaktisk shock (sjælden), tromboemboliske hændelser (almindelig), akut pankreatitis (almindelig)

og svær hepatotoksicitet, f.eks. gulsot, levernekrose, leversvigt (sjælden).

Hyppigst (meget almindelig) observerede bivirkninger af Spectrila omfatter

overfølsomhedsreaktioner, hyperglykæmi, hypoalbuminæmi, kvalme, opkastning, diarré,

abdominalsmerter, ødem, træthed og ændringer i laboratorieparametre (f.eks. transaminaser, bilirubin,

lipider i blodet, koagulationsparametre).

Da Spectrila normalt anvendes til kombinationsbehandling med andre antineoplastiske stoffer, er det

ofte svært at skelne fra bivirkningerne fra andre lægemidler.

Tabel over bivirkninger

De følgende bivirkninger, opstillet i tabel 1, er indsamlet fra kliniske studier med Spectrila hos

125 børn med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi samt erfaring efter markedsføring med

andre

E. coli

-deriverede asparaginase-præparater hos børn og unge. Bivirkningerne er klassificeret

efter hyppighed, de hyppigste først. Inden for hver hyppighedsgruppering er bivirkningerne opstillet

efter faldende alvorlighedsgrad.

Hyppighederne i denne tabel er defineret ved hjælp af den følgende konvention:

Meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Systemorganklasse

Hyppighed og bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke kendt

Infektioner

Blod og lymfesystem

Almindelig

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), anæmi,

leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget almindelig

Overfølsomhed, herunder rødme, udslæt, hypotension,

ødem/angioødem, urticaria, dyspnø

Almindelig

Overfølsomhed, herunder bronkospasme

Sjælden

Anafylaktisk shock

Det endokrine system

Meget sjælden

Sekundær hypotyreoidisme, hypoparatyreoidisme

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hyperglykæmi, hypoalbuminæmi

Almindelig

Hypoglykæmi, nedsat appetit, vægttab

Ikke almindelig

Hyperurikæmi, hyperammonæmi

Sjælden

Diabetisk ketoacidose

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Depression, hallucination, forvirring

Systemorganklasse

Hyppighed og bivirkning

Nervesystemet

Almindelig

Neurologiske tegn og symptomer, herunder ophidselse,

svimmelhed og døsighed

Ikke almindelig

Hovedpine

Sjælden

Iskæmisk slagtilfælde, reversibelt posteriort

leukoencefalopatisyndrom (RPLS), krampeanfald,

bevidsthedsforstyrrelser, herunder koma

Meget sjælden

Tremor

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Trombose, især kavernøs sinustrombose eller dyb venetrombose,

blødning

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré, kvalme, opkastning, abdominalsmerter

Almindelig

Akut pankreatitis

Sjælden

Blødende pankreatitis, nekrotiserende pankreatitis, parotitis

Meget sjælden

Pankreatitis med dødeligt udfald, pankreatisk pseudocyste

Lever og galdeveje

Sjælden

Leversvigt med muligt dødeligt udfald, levernekrose, kolestase,

gulsot

Ikke kendt

Leversteatose

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem, træthed

Almindelig

Smerter (rygsmerter, ledsmerter)

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjede transaminaser, blod-bilirubin, blod-basisk fosfatase,

blod-kolesterol, blod-triglycerid, very-low-density-lipoprotein

(VLDL), lipoprotein-lipaseaktivitet, blod-urinstof, ammoniak,

blod-laktatdehydrogenase (LDH)

Nedsat antitrombin III, blod-fibrinogen, blod-kolesterol, low-

density-lipoprotein (LDL), totalt protein

Almindelig

Forhøjelse i amylase, lipase, unormalt elektroencefalogram

(EEG) (reduceret alfabølge-aktivitet, forhøjet theta- og

deltabølge-aktivitet)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunsystemet

Spectrila kan inducere antistoffer fra forskellige immunoglobulinklasser (IgG, IgM, IgE). Disse

antistoffer kan inducere kliniske allergiske reaktioner, inaktivere den enzymatiske aktivitet eller

accelerere eliminationen af asparaginase.

Allergiske reaktioner kan manifestere sig som rødme, udslæt, smerter (ledsmerter, rygsmerter og

mavesmerter), hypotension, ødem/angioødem, urticaria, dyspnø, bronkospasme op til anafylaktisk

shock.

Sandsynligheden for, at der opstår allergiske reaktioner, øges med antallet af administrerede doser. I

meget sjældne tilfælde kan reaktionerne imidlertid opstå efter den første dosis af asparaginase. De

fleste overfølsomhedsreaktioner over for asparaginase observeres i løbet af efterfølgende

behandlingsfaser (behandling med gentagen induktion, forsinket intensivering).

I et klinisk studie hos børn med nydiagnosticeret ALL (studie MC-ASP.5/ALL) blev der observeret de

følgende hyppigheder af allergiske hændelser (tabel 2).

Tabel 2: Hyppighed af patienter med allergiske reaktioner (MC-ASP.5/ALL,

sikkerhedsanalysesæt)

Behandlingsgruppe

Spectrila

Reference

asparaginase

Antal patienter

Allergisk reaktion inden for 12 timer efter

asparaginaseinfusion i løbet af

induktionsbehandlingen

2 (2,1 %)

5 (5,0 %)

Enhver allergisk hændelse* inden for

24 timer efter asparaginaseinfusion i løbet af

induktionsbehandlingen

16 (16 %)

24 (24 %)

*Herunder alle allergiske reaktioner inden for 12 timer efter asparaginaseinfusion, og alle uønskede

hændelser med CTCAE-termerne synkope (besvimelse), hypotension, udslæt, rødme, pruritus,

dyspnø, reaktioner på injektionsstedet eller luftvejsobstruktion inden for 24 timer efter

asparaginaseinfusion

Der blev ikke observeret nogen allergiske reaktioner hos nogen af de 12 spædbørn < 1 år i løbet af

behandlingen med Spectrila (studie MC-ASP.6/INF).

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af Spectrila straks seponeres (se pkt. 4.4).

Immunogenicitet

I studiet hos børn/unge i alderen 1-8 år med

de novo

ALL (studie MC-ASP.5/ALL) blev 10 patienter i

Spectrila-gruppen (10,3 %) og 9 i referencegruppen (8,9 %) på dag 33 af induktionsbehandlingen målt

positive for anti-asparaginase-antistoffer på mindst et tidspunkt.

En tilsvarende andel patienter i begge grupper udviklede anti-asparaginase-antistoffer før

behandlingsfasen efter induktion blev påbegyndt (Spectrila 54,6 % vs. reference

E. coli

-asparaginase

52,5 %). Hovedparten af anti-asparaginase-antistoffer blev udviklet i tidsrummet fra den sidste

asparaginaseinfusion på dag 33, og til behandlingen efter induktion blev påbegyndt på dag 79.

Der blev ikke observeret nogen anti-asparaginase-antistoffer hos nogen af de 12 spædbørn < 1 år i

løbet af behandlingen med Spectrila (studie MC-ASP.6/INF).

Hypotyreoidisme

Der har været rapporter om transitorisk sekundær hypotyreoidisme, sandsynligvis forårsaget af en

reduktion i serum-tyroxinbindende globulin på grund af asparaginase-induceret

proteinsyntesehæmning.

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

EPAR - sammendrag for offentligheden

Spectrila

asparaginase

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Spectrila. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Spectrila bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Spectrila, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Spectrila, og hvad anvendes det til?

Spectrila er et lægemiddel til behandling af akut lymfoblastær leukæmi, en kræftform udgående fra de

hvide blodlegemer, der kaldes lymfoblaster. Det indeholder det aktive stof asparaginase og anvendes i

kombination med andre lægemidler mod kræft.

Hvordan anvendes Spectrila?

Spectrila gives hver 3. dag med drop (ved infusion) i en vene, idet dosis afhænger af patientens alder

og legemsoverflade.

Kun sundhedspersoner med erfaring i kræftbehandling bør ordinere og give Spectrila.

Sundhedspersonerne bør kun give lægemidlet på et hospital, hvor der er genoplivningsudstyr til

rådighed. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Spectrila udleveres kun efter recept og fås i hætteglas som et pulver, hvoraf der fremstilles en

infusionsvæske.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Spectrila?

Det aktive stof i Spectrila, asparaginase, indeholder et enzym, der virker ved at nedbryde aminosyren

asparagin i blodet og derved nedsætte dens koncentration. Kræftcellerne behøver denne aminosyre for

at vokse og formere sig, hvorfor nedsættelse af dens koncentration i blodet får kræftcellerne til at dø.

Normale celler kan derimod producere deres eget asparagin og påvirkes mindre af lægemidlet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Spectrila?

I en undersøgelse hos 199 børn med ALL var Spectrila lige så effektivt som et andet lægemiddel

indeholdende asparaginase (begge anvendt i kombination med andre lægemidler) til at nedsætte

blodets indhold af asparagin: 95 % af de patienter, der blev behandlet med Spectrila, og 94 % af dem,

der blev behandlet med et andet lægemiddel indeholdende asparaginase, fik fuldstændig fjernet

blodets indhold af asparagin.

Hvilke risici er der forbundet med Spectrila?

De hyppigste bivirkninger ved Spectrila (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer), er

allergiske reaktioner (herunder rødme, udslæt, lavt blodtryk, nældefeber og vejrtrækningsbesvær),

diarré, kvalme, opkastning, mavesmerter, træthed, hævelse (forårsaget af væskeophobning), højt

blodsukker og lavt indhold af proteinet albumin i blodet samt andre unormale blodprøver. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Spectrila fremgår af indlægssedlen.

De alvorligste bivirkninger ved Spectrila er svære allergiske reaktioner, blodpropper,

bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis) og leverproblemer.

Spectrila må ikke anvendes hos patienter, der er allergiske over for noget lægemiddel indeholdende

asparaginase eller hos dem, der har haft bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis), svær leversygdom

eller blodpropper. Det må heller ikke anvendes hos patienter, der har haft bugspytkirtelbetændelse,

svære blødninger eller blodpropper efter behandling med asparaginase. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Spectrila godkendt?

Spectrila er effektivt til at nedsætte blodets indhold af asparagin, som kræftcellerne behøver for at

overleve. Data hos voksne er begrænsede, men der er solid klinisk erfaring med asparaginase hos

voksne, og fordelene ved Spectrila til voksne kan forventes at være tilsvarende.

Hvad angår risici, svarer bivirkningerne ved Spectrila til bivirkningerne af andre asparaginase-

lægemidler og er omfattet af risikominimeringsplanen for lægemidlet.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede derfor, at fordelene ved

Spectrila opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Spectrila?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Spectrila anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Spectrila, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Spectrila

EMA/793954/2015

Side 2/3

Andre oplysninger om Spectrila

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Spectrila findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Spectrila, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Spectrila

EMA/793954/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information