SomaKit TOC

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-10-2020

Aktiv bestanddel:
edotreotide
Tilgængelig fra:
Advanced Accelerator Applications
ATC-kode:
V09IX
INN (International Name):
edotreotide
Terapeutisk gruppe:
Diagnostiske radioaktive lægemidler
Terapeutisk område:
Neuroendokrine Tumorer, Radionuklid Imaging
Terapeutiske indikationer:
Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Efter radioaktiv mærkning med gallium (68Ga) chlorid løsning, løsning af gallium (68Ga) edotreotide opnås, er angivet for Positron-Emissions-Tomografi (PET) - scanning af somatostatin receptor overexpression i voksne patienter med bekræftet eller mistænkt godt-opdelte gastro-enteropancreatic neuroendokrine tumorer (GEP-NET) for at lokalisere den primære tumorer og deres metastaser.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004140
Autorisation dato:
2016-12-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/004140

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

20-02-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

SomaKit TOC 40 mikrogram radiofarmaceutisk præparationssæt

Edotreotid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg den nuklearmedicinske læge, der har tilsyn med undersøgelsen, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt den nuklearmedicinske læge, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får SomaKit TOC

Sådan får du SomaKit TOC

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Denne medicin er et radioaktivt lægemiddel, der udelukkende bruges diagnostisk. Det indeholder det

aktive stof edotreotid. Før det kan anvendes, skal pulveret i hætteglasset blandes med en radioaktiv

substans, som hedder gallium (

Ga)-chlorid, for at fremstille gallium (

Ga)-edotreotid (dette kaldes

radioaktiv mærkning).

Gallium (

Ga)-edotreotid indeholder en lille mængde radioaktivitet. Efter injektion i en vene kan det

gøre dele af kroppen synlige for læger under en billeddannelsesprocedure (skanning), der kaldes

positron-emissions-tomografi (PET). Ved denne skanning tages der billeder af dine organer til hjælp

til at lokalisere unormale celler eller tumorer, hvilket giver værdifulde oplysninger om din sygdom.

Når du får SomaKit TOC, bliver du udsat for små mængder radioaktivitet. Din læge og den

nuklearmedicinske læge har vurderet, at den kliniske gavn af undersøgelsen med det radioaktive

lægemiddel er større end strålingsrisikoen forbundet dermed.

2.

Det skal du vide, før du får SomaKit TOC

Du må ikke få SomaKit TOC

hvis du er allergisk over for edotreotid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med den nuklearmedicinske læge, før du får SomaKit TOC:

hvis du oplever noget som helst tegn på en allergisk reaktion (anført i punkt 4), efter du har fået

SomaKit TOC;

hvis du har problemer med dine nyrer eller din lever (nyre- eller leversygdomme);

hvis du er under 18 år;

hvis du har tegn på dehydrering (væskemangel) før eller efter undersøgelsen;

hvis du har andre helbredsproblemer, såsom højt niveau af cortisol i kroppen (Cushings

syndrom), betændelseslignende tilstande (inflammation), sygdom i skjoldbruskkirtlen, andre

typer af tumorer (i hypofyse, lunger, hjerne, bryst, immunsystem, skjoldbruskkirtel, binyrer eller

andet) eller sygdom i milten, som kan påvirke tolkningen af billederne;

hvis du har taget andre lægemidler, såsom somatostatin-analoger og glukokortikoider, som kan

interagere med SomaKit TOC;

hvis du er gravid eller tror, at du måske er gravid;

hvis du ammer.

Den nuklearmedicinske læge vil oplyse dig om, hvorvidt du skal tage andre særlige forholdsregler før

eller efter, at du har fået SomaKit TOC.

Før du får SomaKit TOC

Du skal drikke rigeligt med vand før starten af undersøgelsen for at lade vandet så ofte som muligt i

løbet af de første timer efter skanningen for at sikre, at SomaKit TOC udskilles så hurtigt som muligt

fra kroppen.

Børn og unge

Denne medicin anbefales ikke til patienter under 18 år, da dens sikkerhed og virkning ikke er blevet

fastslået hos denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med SomaKit TOC

Fortæl den nuklearmedicinske læge hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin

eller planlægger at tage anden medicin, herunder somatostatin-analoger og glukokortikoider (også

kaldet kortikosteroider), da de kan forstyrre tolkningen af billederne. Hvis du tager somatostatin-

analoger, kan du blive bedt om at stoppe behandlingen i en kort periode.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge den nuklearmedicinske læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Du skal fortælle den nuklearmedicinske læge, før du får SomaKit TOC, hvis der en mulighed for, at du

måske er gravid, hvis du har sprunget en menstruation over, eller hvis du ammer.

Hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du rådfører dig med den nuklearmedicinske læge, som har tilsyn

med undersøgelsen.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerheden og virkningen ved at få denne medicin under

graviditet. Undersøgelsen må kun udføres hos gravide, hvis den forventede fordel langt overstiger

risikoen for moderen og fosteret.

Hvis du ammer, vil den nuklearmedicinske læge enten udsætte undersøgelsen, indtil du ikke længere

ammer, eller bede dig om at stoppe med at amme og kassere den udmalkede mælk, indtil der ikke

længere er nogen radioaktivitet i din krop (12 timer efter, du har fået SomaKit TOC).

Spørg den nuklearmedicinske læge om, hvornår du kan begynde at amme igen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det anses for usandsynligt, at SomaKit TOC vil påvirke din evne til at køre motorkøretøj og betjene

maskiner.

SomaKit TOC indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 1,5 mmol (32,5 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på en natrium- eller

saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan får du SomaKit TOC

Der gælder strenge lovbestemmelser for anvendelse, håndtering og bortskaffelse af radioaktive

lægemidler. SomaKit TOC vil kun blive anvendt i særlige, kontrollerede lokaler. Præparatet må kun

håndteres og gives til dig af personale, der er oplært i og kvalificerede til at anvende det på en sikker

måde. Disse personer vil drage særlig omsorg for, at præparatet anvendes på en sikker måde og vil

orientere dig om, hvad de foretager sig.

Den nuklearmedicinske læge, der har tilsyn med undersøgelsen, vil fastsætte den mængde

SomaKit TOC, der skal anvendes i dit tilfælde. Det vil være den mindste mængde, der er nødvendig

for, at undersøgelsen kan give de nødvendige oplysninger.

Den dosis, der normalt anbefales til voksne, er mellem 100 og 200 MBq (megabecquerel

måleenheden for radioaktivitet).

Administration af SomaKit TOC og gennemførelse af undersøgelsen

Efter radioaktiv mærkning bliver SomaKit TOC administreret ved intravenøs injektion.

En enkel injektion er tilstrækkelig til at udføre den test, som din læge har brug for.

Når du har fået injektionen, vil du blive tilbudt noget at drikke, og du vil blive bedt om at lade vandet

umiddelbart før skanningen.

Undersøgelsens varighed

Den nuklearmedicinske læge vil oplyse dig om, hvor læge undersøgelsen normalt varer.

Efter du har fået SomaKit TOC, bør du:

undgå tæt kontakt med små børn og gravide kvinder i 12 timer efter injektionen

lade vandet hyppigt for at udskille præparatet fra din krop.

Den nuklearmedicinske læge vil oplyse dig om, hvorvidt du skal tage nogen særlige forholdsregler

efter, at du har fået denne medicin. Kontakt den nuklearmedicinske læge, hvis du har spørgsmål.

Hvis du har fået for meget SomaKit TOC

Det er ikke sandsynligt, at du vil få en overdosis, da du får en enkel dosis under kontrol af den

nuklearmedicinske læge, der har tilsyn med undersøgelsen. Skulle du alligevel få en overdosis, vil du

få den nødvendige behandling. At drikke og tømme blæren hyppigt vil hjælpe med at udskille det

radioaktive stof hurtigere fra kroppen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af SomaKit TOC, skal du spørge den nuklearmedicinske

læge, der har tilsyn med undersøgelsen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Selv om der ikke er rapporteret nogen bivirkninger, er der en mulig risiko for allergiske reaktioner

(overfølsomhed) i forbindelse med SomaKit TOC. Symptomerne kan omfatte: hedeture, hudrødme,

hævelse, kløe, kvalme og åndedrætsbesvær. I tilfælde af allergiske reaktioner vil sundhedspersonalet

give dig den rette behandling.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data):

Svien omkring injektionsstedet

Dette radioaktive lægemiddel vil afgive små mængder ioniserende stråling forbundet med den mindst

mulige risiko for kræft og arvelige defekter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever nogen bivirkninger, bør du tale med den nuklearmedicinske læge. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V

. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Du skal ikke selv opbevare dette lægemiddel. Opbevaring af lægemidlet sker under ansvar af

specialuddannet personale i særlige lokaler. Opbevaring af radioaktive lægemidler skal overholde

national lovgivning om radioaktive materialer.

Oplysningerne nedenfor er kun beregnet til det specialuddannede personale.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

SomaKit TOC må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er anført på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C).

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Efter radioaktiv mærkning skal SomaKit TOC anvendes inden for 4 timer. Må ikke opbevares ved

temperaturer over 25°C efter radioaktiv mærkning.

SomaKit TOC må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

Smid ikke medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Vent, indtil radioaktiviteten er faldet

til et passende niveau, før radioaktive produkter bortskaffes. Disse foranstaltninger er med til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SomaKit TOC indeholder følgende:

Aktivt stof: edotreotid Et hætteglas med pulver indeholder 40 mikrogram edotreotid.

Øvrige indholdsstoffer: 1,10-phenanthroline, gentisinsyre, mannitol, myresyre,

natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

SomaKit TOC indeholder natrium (se punkt 2).

Efter radioaktiv mærkning indeholder injektionsvæsken også saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelse

SomaKit TOC er et radiofarmaceutisk præparationssæt indeholdende:

Et hætteglas med sort flip-off hætte indeholdende et hvidt pulver.

Et hætteglas med gul flip-off hætte indeholdende en klar og farveløs opløsning.

Den radioaktive substans er ikke en del af sættet og skal tilsættes under de forberedende trin forud for

injektion.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Advanced Accelerator Applications

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

Frankrig

tlf: +33 4 50 99 30 70

fax: +33 4 50 99 30 71

e-mail: info@adacap.com

Producent:

Gipharma S. r.l.

Via Crescentino,

13040 Saluggia (VC)

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant forindehaveren af markedsføringstilladelsen:

AT, BE, BG, CZ, FR, HR, HU, IS, LU,

LV, LT, MT, NL, RO, SI, SK

Advanced Accelerator Applications

Tel/Tél/Teл/Sími: + 33 4 50 99 30 70

CY, EL

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 22920 63900

DE

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH

Tel: +49 228 925 88 30

DK, EE, FI, NO, SE

SAM Nordic

Tel/Puh/Tlf: +46-8-7205822

ES

Advanced Accelerator Applications Ibérica, S.L.U.

Tel: + 34 976 600 126

IE, UK

Advanced Accelerator Applications UK Limited

Tel: +44 207 25 85 200

IT

Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l

Tel: + 39 0125 5612 11

PL

Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o.

Tel: +48 22 275 56 47

PT

Advanced Accelerator Applications (Portugal),

Unipessoal, Lda

Tel: + 351 211212018

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Det fuldstændige produktresumé for SomaKit TOC er indlagt separat i pakningen, så læger og

sundhedspersonale kan få supplerende videnskabelige og praktiske oplysninger om administration og

anvendelse af dette radioaktive lægemiddel.

Se produktresuméet.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

SomaKit TOC 40 mikrogram radiofarmaceutisk præparationssæt

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 40 mikrogram edotreotid.

Radionuklidet indgår ikke i præparationssættet.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hætteglasset med buffer indeholder ca. 32,5 mikrogram natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Radiofarmaceutisk præparationssæt indeholdende:

Pulver til injektionsvæske, opløsning: hætteglasset indeholder et hvidt frysetørret pulver.

Reaktionsbuffer: hætteglasset indeholder en klar, farveløs opløsning.

Til radioaktiv mærkning med gallium (

Ga)-chloridopløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

Efter radioaktiv mærkning med gallium (

Ga)-chloridopløsning er den fremstillede gallium (

Ga)-

edotreotid-injektionsvæske indiceret til Positron Emission Tomografi (PET)-scanning af

overekspression af somatostatin-receptorer hos voksne patienter med mistanke om eller bekræftede

veldifferentierede gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET) for at lokalisere

primære tumorer og deres metastaser.

4.2

Dosering og administration

Lægemidlet må kun administreres af uddannet sundhedspersonale med teknisk ekspertise i brug og

håndtering af nuklearmedicinske diagnostiske midler og kun på specielt indrettede nuklearmedicinske

afdelinger.

Dosering

Den anbefalede dosis til voksne, der vejer 70 kg, er 100 til 200 MBq, som indgives ved direkte,

langsom intravenøs injektion.

Dosis skal tilpasses patientkarakteristika, den anvendte type PET-kamera og dataindsamlingsmetoden.

Ældre population

Speciel dosering til ældre patienter er ikke nødvendig.

Nedsat nyre-/leverfunktion

Sikkerheden og virkningen af gallium (

Ga)-edotreotid er ikke blevet undersøgt hos patienter med

nedsat nyre- eller leverfunktion.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af gallium (

Ga)-edotreotid er ikke blevet undersøgt hos den pædiatriske

population, og den effektive dosis kan være anderledes end hos voksne. Der foreligger ingen

anbefaling for brug af SomaKit TOC til pædiatriske patienter.

Administration

SomaKit TOC er til intravenøs brug og kun til engangsbrug.

Dette lægemiddel skal mærkes radioaktivt, før det indgives til patienten.

Aktiviteten af gallium (

Ga)-edotreotid skal måles med et aktivimeter (en type geigertæller)

umiddelbart før injektion.

Gallium (

Ga)-edotreotid skal injiceres intravenøst for at undgå lokal ekstravasation, der kan medføre

utilsigtet bestråling af patienten og billeddannelsesartefakter.

For instruktioner om fremstilling af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6 og 12.

Vedrørende klargøring af patienten henvises til pkt. 4.4.

Billeddannelse

Radioaktivt mærket SomaKit TOC er velegnet til medicinsk PET-scanning. Billeddannelsen skal

omfatte helkropsscanning fra hovedet til midt på låret. Det anbefales, at scanningen foretages 40 til

90 minutter efter injektion. Starttidspunktet og scanningsvarigheden bør tilpasses det anvendte udstyr,

patienten og tumorkarakteristika for at opnå den bedst mulige billedkvalitet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller

en eller flere af indholdsstofferne i det radioaktivt mærkede farmaceutiske præparat.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Potentielle overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktiske reaktioner.

Hvis der forekommer overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktiske reaktioner, skal administrationen

af lægemidlet omgående stoppes og intravenøs behandling om nødvendigt iværksættes. For at gøre det

muligt at handle omgående, hvis en nødsituation opstår, skal de nødvendige lægemidler og udstyr,

såsom endotrakealrør, være let tilgængelige,

Individuel vurdering af benefit/risk-forholdet

For hver patient skal eksponeringen for stråling kunne begrundes med den forventede fordel. Den

administrerede aktivitet skal i alle tilfælde være så lav som rimeligt mulig til at opnå de nødvendige

diagnostiske oplysninger.

Nedsat nyre-/leverfunktion

Nøje afvejning af fordele og risici er nødvendig hos sådanne patienter, da der er risiko for øget

strålingseksponering.

Pædiatrisk population

For oplysninger om anvendelse i den pædiatriske population, se pkt. 4.2.

Sikkerheden og virkningen af gallium (

Ga)-edotreotid er ikke blevet undersøgt hos den pædiatriske

population, og den effektive dosis kan være anderledes end hos voksne.

Klargøring af patienten

Patienten skal være velhydreret, før undersøgelsen påbegyndes, og patienten skal opfordres til at

tømme blæren hyppigt de første timer efter undersøgelsen for at nedsætte strålingseksponeringen.

Fortolkning af gallium (

Ga)-edotreotid-billeder og begrænsninger i anvendelsen

PET-billeder med gallium (

Ga)-edotreotid afspejler tilstedeværelsen af somatostatin-receptorer i

vævene.

Organer med høj fysiologisk optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid omfatter milt, nyrer, lever,

hypofyse, skjoldbruskkirtel og binyrer. Høj fysiologisk optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid kan

også observeres i processus uncinatus pancreatis.

I GEP-NET findes konsekvent en højere optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid end normalt. Dog kan

læsioner af GEP-NET, der ikke udtrykker tilstrækkelig densitet af somatostatin-receptorer, ikke

visualiseres med gallium (

Ga)-edotreotid. PET-billeder med gallium (

Ga)-edotreotid bør fortolkes

visuelt, og semikvantitativ måling af optagelsen af gallium (

Ga)-edotreotid bør ikke anvendes til

klinisk fortolkning af billederne.

Data, der understøtter gallium (

Ga)-edotreotids effektivitet til at forudsige og overvåge terapeutisk

respons på peptidreceptor-radionuklid-terapi (PRRT) i histologisk bekræftede metastatiske NET, er

begrænsede (se pkt. 5.1).

Hos patienter med Cushings syndrom kan en langvarig eksponering for endogen hyperkortisolisme

nedregulere somatostatin-receptor-ekspressionen og påvirke resultatet af somatostatin-receptor-

billeddannelse med gallium (

Ga)-edotreotid. Derfor foreslås normalisering af hyperkortisolismen, før

der udføres PET-scanning med gallium (

Ga)-edotreotid hos patienter med GEP-NET og Cushings

syndrom.

En øget optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid er ikke specifik for GEP-NET. Positive resultater

kræver en vurdering af muligheden for, at andre sygdomme, karakteriseret ved høje lokale

koncentrationer af somatostatin-receptorer, kan være til stede. Som et eksempel kan en forøgelse af

densiteten af somatostatin-receptorer også forekomme ved følgende patologiske tilstande: subakutte

inflammationer (områder med lymfocyt-koncentrationer), sygdomme i skjoldbruskkirtlen (fx

skjoldbruskkirtel-autonomi og Hashimotos sygdom), hypofysetumorer, neoplasmer i lungerne

(småcellet karcinom), meningeomer, brystcancer, lymfoproliferativ sygdom (fx Hodgkins sygdom og

non-Hodgkins lymfomer) og tumorer opstået fra væv, der embryologisk stammer fra crista neuralis (fx

paragangliomer, modullære tyroide karcinomer, neuroblastomer, fæokromocytom).

Splenektomi bør også betragtes som en relevant faktor ved rapportering af resultatet af somatostatin-

receptor-målrettet diagnostik.

Samtidig brug af somatostatin-analoger

Billeddannelse med gallium (

Ga)-edotreotid bør udføres dagen(e) før den næste dosis af en

somatostatin-analog, se pkt. 4.5.

Efter undersøgelsen

Tæt kontakt med spædbørn og gravide kvinder bør begrænses i de første 12 timer efter administration.

Særlige advarsler

Afhængigt af hvornår injektionen gives, kan indholdet af natrium i visse tilfælde være større end

1 mmol. Dette bør tages i betragtning hos patienter på en diæt med lavt natriumindhold.

På grund af den lave pH (surt miljø) i injektionsvæsken med radioaktivt mærket gallium (

Ga)-

edotreotid kan utilsigtet ekstravasation forårsage lokalirritation. I tilfælde af ekstravasation skal

injektionen stoppes, injektionsstedet ændres, og det berørte område bør gennemskylles med

natriumchloridinjektionsvæske.

Forholdsregler i relation til fare for miljøet, se pkt. 6.6.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Somatostatin og dets analoger vil sandsynligvis konkurrere om at binde til de samme somatostatin-

receptorer. Derfor foretrækkes det ved behandling af patienter med somatostatin-analoger, at

billeddannelsen med gallium (

Ga)-edotreotid udføres dagen(e) før den næste dosis af en

somatostatin-analog. En langvarig eksponering for endogen hyperkortisolisme kan nedregulere

somatostatin-receptor-ekspressionen og påvirke resultatet af somatostatin-receptor-billeddannelse med

gallium (

Ga)-edotreotid. Der foreslås en normalisering af hyperkortisolismen, før der udføres PET-

scanning med SomaKit TOC, hos patienter med Cushings syndrom.

Der findes nogen evidens for, at kortikosteroider kan igangsætte nedregulering af somatostatin

undertype 2-receptorer (SSTR2). Gentagen administration af høje doser af glukokortikosteroider inden

administration af gallium (

Ga)-edotreotid kan forårsage for lav SSTR2-ekspression til at kunne opnå

tilstrækkelig synlighed af somatostatinreceptor-positive NETer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i fertil alder

Når det påtænkes at anvende et radioaktivt lægemiddel til en kvinde i den fertile alder, er det vigtigt at

fastslå, om hun er gravid eller ej. Hvis en menstruation er udeblevet , skal kvinden betragtes som

gravid, indtil det modsatte er bevist. Hvis der er tvivl, om kvinden eventuelt er gravid (hvis en

menstruation er udeblevet, hvis menstruationerne er meget uregelmæssige osv.), bør hun tilbydes

alternative teknikker uden brug af ioniserende stråling (hvis de forefindes).

Graviditet

Der foreligger ingen data vedrørende anvendelse af SomaKit TOC hos gravide kvinder. Anvendelse af

radionuklider hos gravide kvinder medfører også bestråling af fosteret. Hos gravide bør sådanne

undersøgelser derfor kun udføres, når de er altafgørende, og når den forventede fordel langt overstiger

den risiko, der påføres moderen og fosteret.

Amning

Inden administration af radioaktive lægemidler til en kvinde, som ammer, skal der tages hensyn til, om

det er muligt at udsætte administration af radionuklidet, indtil kvinden er ophørt med at amme, og

hvilket radioaktive lægemiddel der er bedst egnet under hensyntagen til udskillelse af aktivitet i mælk.

Hvis administration anses for nødvendig, bør amningen afbrydes i 12 timer, og den udmalkede mælk

kasseres.

Tæt kontakt med spædbørn bør begrænses i de første 12 timer efter injektion.

Fertilitet

Der er ikke udført studier af indvirkningen på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Gallium (

Ga)-edotreotid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Udsættelse for ioniserende stråling er forbundet med induktion af kræft og risiko for udvikling af

arvemæssige defekter. Da den effektive dosis er ca. 4,5 mSv, når den maksimale anbefalede aktivitet

på 200 MBq administreres, vurderes der at være lav sandsynlighed for, at disse bivirkninger

forekommer.

Bivirkninger er opdelt i hyppighedsgrupper i henhold til MedDRA-konventionen: meget almindelige

(≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥ 1/1.000 til <1/100), sjældne (≥ 1/10.000

til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt: smerter på injektionsstedet

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Bilag V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af administration af en overdosis af radioaktivitet bør den absorberede dosis om muligt

mindskes ved at øge udskillelsen af radionuklidet fra kroppen gennem forceret hydrering og hyppig

tømning af blæren. Det kan være nyttigt at estimere den effektive dosis, der blev administreret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre diagnostiske radiofarmaka til tumordetektion, ATC-kode:

V09IX09.

Virkningsmekanisme

Gallium (

Ga)-edotreotid binder til somatostatin-receptorer (SSTR).

In vitro

binder dette radioaktive

lægemiddel med høj affinitet primært til SSTR2, men også i mindre grad til SSTR5.

En semikvantitativ korrelation mellem optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid i tumorer og densiteten

af SSTR i histopatologiske prøver er ikke blevet evalueret

in vivo

, hverken hos GEP-NET-patienter

eller i normale organer. Desuden er

in vivo

-binding af gallium (

Ga)-edotreotid til strukturer og andre

receptorer end SSTR stadig ukendt.

Farmakodynamisk virkning

Ved de kemiske koncentrationer, der bruges ved diagnostiske undersøgelser, ser gallium (

Ga)-

edotreotid ikke ud til at have nogen klinisk relevant farmakodynamisk virkning.

Edotreotid er en somatostatin-analog. Somatostatin er en neurotransmitter i centralnervesystemet, men

også et hormon, der binder til celler af neuroendokrin oprindelse, og som forhindrer frigivelse af

væksthormon, insulin, glucagon og gastrin. Der findes ingen data, der påviser, at intravenøs

administration af edotreotid resulterer i variationer i serum-gastrin og serum-glucagon.

Klinisk virkning og sikkerhed

Den patientbaserede sensitivitet og specificitet af gallium (

Ga)-edotreotid PET-scanning til

lokalisation af den primære tumor ved GEP-NET i tilfælde af et forhøjet niveau af en relevant

biokemisk tumormarkør eller påvist NET-metastase var hhv. 100 % (4/4) og 89 % (8/9) i det

prospektive Gabriel et al. studie (2007). Læsionsdetektionsraten var 75 % (3/4) i undergruppen af

patienter med ukendt primært tumorsted i det prospektive Frilling et al. studie (2010). I den

retrospektive rapport fra Schreiter et al. (2014) viste intra-individuel sammenligning i en undergruppe

bestående af 20 patienter, at gallium (

Ga)-edotreotid tillod lokalisering af den primære tumor hos

9/20 patienter (45 %), mens indium (

In)-pentetreotid tillod lokalisering af den primære tumor hos

2/20 patienter (10 %).

En prospektiv intra-individuel sammenligning viste, at gallium (

Ga)-edotreotid var bedre til at

detektere læsioner end indium (

In)-pentetreotid. En læsionsdetektionsrate på 100 % (40/40)

versus

85 % (34/40) blev observeret i Hofmann et al. studiet (2001), hvori indgik patienter med histologisk

dokumenterede NET udgået fra bronkie (n=2) eller ileum (midgut) (n=6). I Buchmann et al. studiet

(2007) med 27 patienter hovedsageligt med GEP-NET (59 %) eller NET af ukendt primær oprindelse

(30 %) identificerede gallium (

Ga)-edotreotid 279 læsioner

versus

indium (

In)-pentetreotid, der

identificerede 157 læsioner. I Van Binnebeek et al. studiet (2015) med 53 patienter med metastatiske

GEP-NET [hovedsageligt GEP-NET (n=39) eller NET af ukendt oprindelse (n=6)] var

læsionsdetektionsraten for gallium (

Ga)-edotreotid 99,9 % (1.098/1.099)

versus

60 % (660/1.099) for

indium (

In)-pentetreotid, baseret på opfølgende scanninger. I Lee et al. studiet (2015) med 13 GEP-

NET-patienter blev i alt 35 positive læsioner hos 10 patienter detekteret på enten gallium (

Ga)-

edotreotid PET/CT-scanninger eller indium (

In)-pentetreotid SPECT/CT-scanninger, mens 3

patienter ikke udviste nogen positive læsioner ved de 2 scanningsmetoder. Gallium (

Ga)-edotreotid

detekterede 35/35 (100 %) læsioner

versus

19/35=54 % for indium (

In)-pentetreotid SPECT/CT-

scanning. I Kowalski et al. studiet (2003) med 4 patienter med GEP-NET viste gallium (

Ga)-

edotreotid en bedre patientbaseret detektionsrate (100 %) end indium (

In)-pentetreotid (50 %).

De tilgængelige data vedrørende den klinisk effektivitet af gallium (

Ga)-edotreotid til at forudsige og

monitorerede terapeutisk respons på peptidreceptor-radionuklid-terapi (PRRT) i histologisk

bekræftede metastatiske NET er begrænsede. Fem studier er blev offentliggjort, hvoraf det ene er

prospektivt (Gabriel et al. 2009) og de resterende fire er retrospektive (Kroiss et al. 2013, Ezziddin et

al. 2012, Kratochwil et al. 2015 og Luboldt et al. 2010a). I Gabriel et al. studiet (2009) blev præ-PRRT

gallium (

Ga)-edotreotid sammenlignet med CT- eller MR-scanning ved hjælp af

Response

Evaluation Criteria in Solid Tumors

(RECIST). Gallium (

Ga)-edotreotid PET-scanning og CT-

scanning viste overensstemmende resultater hos 32 patienter (70 %) og uoverensstemmelser hos 14

patienter (30 %), hvoraf 9 patienter havde fremadskridende sygdom, og 5 patienter var i remission.

Det retrospektive Kroiss et al. studie (2013) med 249 NET-patienter viste, at PRRT ikke har nogen

signifikant indvirkning på semikvantitativ optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid PET, undtagen i

levermetastaser hos patienter med NET, men studiet manglede histologisk bekræftelse. De sidste tre

retrospektive studier rekrutterede mindre populationer (rangerende fra 20 til 28 GEP-NET-patienter

eller patienter med cancer af ukendt oprindelse) og fandt, at semikvantitativ optagelse af præ-PRRT

gallium (

Ga)-edotreotid PET korrelerede med de tumor-absorberede doser per injiceret aktivitet i den

efterfølgende første behandlingscyklus, var forskellig mellem læsioner, klassificeret som

responderende og som ikke-responderende, efter tre PRRT-forløb og var en hjælp til at adskille

levermetastaser fra normalt levervæv.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Efter intravenøs injektion elimineres gallium (

Ga)-edotreotid hurtigt fra blodet efter en bi-

eksponentiel eliminering af aktiviteten med halveringstider på hhv. 2,0 ± 0,3 min. og 48 ± 7 min.

Organoptagelse

Milten har den højeste fysiologiske optagelse af gallium (

Ga)-edotreotid, efterfulgt af nyrerne.

Optagelsen i leveren, hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne er lavere. Høj fysiologisk optagelse

af gallium (

Ga)-edotreotid i processus uncinatus pancreatis kan også observeres. Omkring 50

minutter efter intravenøs administration stagnerer gallium (

Ga)-edotreotid-akkumuleringen i alle

organer.

Det er påvist, at organoptagelsen er aldersuafhængig i normalt væv hos voksne mennesker og også

overvejende kønsuafhængig (bortset fra skjoldbruskkirtlen og caput pancreatis).

Elimination

Ingen radioaktive metabolitter blev påvist i serum inden for 4 timer efter intravenøs injektion af

gallium (

Ga)-edotreotid.

Cirka 16% af gallium (

Ga)-edotreotid-aktiviteten udskilles med urinen inden for 2 til 4 timer.

Peptidet udskilles uomdannet via nyrerne.

Halveringstid

Eftersom eliminationshastigheden er væsentligt langsommere end den fysiske halveringstid for

gallium (

Ga) (68 min.), vil den biologiske halveringstid have ringe indflydelse på præparatets

effektive halveringstid, som derefter ville forventes at være noget mindre end 68 minutter.

Nedsat nyre-/leverfunktion

Farmakokinetikken er ikke blevet karakteriseret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data har ikke vist speciel risiko ved gallium (

Ga)-edotreotid for mennesker.

En vurdering af lokal tolerance påviste tegn på let til moderat inflammation i det perivaskulære område

hos nogle dyr, hvilket kan henføres til den lave pH (sur reaktion) i injektionsvæsken.

Der er ikke udført studier vedrørende fertilitet, embryologi eller mutagenicitet eller langtidsvarende

karcinogenicitetsstudier.

Med hensyn til det specielle hjælpestof (1,10-phenanthrolin), blev 1,10-phenanthrolin undersøgt i

toksicitetsstudiet af SomaKit TOC-præparatet i en dosering, der er 400 gange højere end den humane

dosis, og der blev ikke observeret nogen tegn på toksicitet.

De genotoksicitetsstudier af 1,10-phenanthrolin, som er tilgængelige i litteraturen, viser negative

resultater i en bakteriel mutationstest (Ames test), mens en muselymfomtest indikerede mulig

genotoksicitet ved koncentrationer 750 gange højere end den maksimale 1,10-phenanthrolin-

koncentration i blodet, der opnås hos patienter. Men selv om man tager grænserne for genotoksiske og

karcinogene urenheder som

worst case

-grundlag, anses risikoen relateret til spormængderne af 1,10-

phenanthrolin i SomaKit TOC-præparatet for ubetydelig ved den dosis, der indgives til patienter:

eksponeringen for 1,10-phenanthrolin (5 µg/dosis) er 24 gange lavere end den acceptable daglige

indtagelse for en genotoksisk urenhed (120 µg/dag for eksponeringer på < 1 måned).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

1,10-phenanthrolin

Gentisinsyre

Mannitol (E421)

Buffer

Myresyre

Natriumhydroxid (E524)

Vand til injektionsvæsker

Efter radioaktiv mærkning indeholder injektionsvæsken også saltsyre (hjælpestof) fra generator-

eluatet.

6.2

Uforligeligheder

Radioaktiv mærkning af bærermolekyler med gallium (

Ga)-chlorid er meget følsom for

tilstedeværelse af spormetalurenheder. Kun sprøjter og kanyler, som kan minimere

spormetalurenheder (fx ikke-metalliske eller siliconecoatede kanyler – medfølger ikke) bør anvendes.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 12.

6.3

Opbevaringstid

Salgsklart sæt

12 måneder.

Efter radioaktiv mærkning

4 timer.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C efter radioaktiv mærkning.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel bør præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstiden og -forholdene før anvendelse brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C).

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter radioaktiv mærkning af lægemidlet, se pkt. 6.3.

Opbevaring af radioaktive lægemidler skal overholde den nationale lovgivning for radioaktive

materialer.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse

Hver pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, opløsning: 10 ml type I-hætteglas lukket med

en brombutyl-gummiprop og forseglet med en flip-off hætte. Hvert hætteglas indeholder

40 mikrogram edotreotid.

Et hætteglas med buffer: 10 ml hætteglas med cyklisk olefinpolymer lukket med en

teflonprop og forseglet med en flip-off hætte. Hvert hætteglas indeholder 1 ml

reaktionsbuffer.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generelle advarsler

Radioaktive lægemidler må kun modtages, anvendes og administreres af autoriserede personer i

specielt indrettede lokaler. Modtagelse, opbevaring, anvendelse, overførsel og bortskaffelse skal ske i

overensstemmelse med bestemmelser og/eller påkrævede tilladelser fra den relevante officielle

myndighed.

Radioaktive lægemidler skal fremstilles på en måde, der opfylder kravene til såvel strålingssikkerhed

som farmaceutisk kvalitet. Der skal træffes passende aseptiske forholdsregler.

Hætteglassets indhold er kun bestemt til fremstilling af gallium (

Ga)-edotreotid-injektionsvæske,

opløsning og må ikke administreres direkte til patienten uden forudgående forberedelsesprocedure.

Hvert 40 mikrogram hætteglas indeholder et overskud. Det anbefales imidlertid, at hætteglasset

klargøres som anvist og anvendes til en enkelt patientdosis ud fra den aktivitet, som skal injiceres; alt

overskydende lægemiddel skal kasseres efter radioaktiv mærkning og anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

For instruktioner om radioaktiv mærkning af lægemidlet før administration, se pkt. 12.

Hvis hætteglassets beskadiges på noget tidspunkt under klargøring af præparatet, må det ikke

anvendes.

Præparatet skal administreres på en måde, der minimerer risikoen for kontaminering af lægemidlet og

bestråling af operatørerne. Tilstrækkelig afskærmning er påbudt.

Hætteglassets indhold er ikke radioaktivt, før det er klargjort. Når gallium (

Ga)-chloridopløsningen

er tilsat, skal det færdige præparat derimod være tilstrækkelig afskærmet.

Ved administration af radioaktive lægemidler udsættes andre personer for risiko for ekstern bestråling

eller kontaminering fra spild af urin, opkast, blod osv. Der skal derfor træffes forholdsregler til

beskyttelse mod stråling i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Advanced Accelerator Applications

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1141/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 08/12/2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

DOSIMETRI

Gallium-68 henfalder til stabil zink-68 med en halveringstid på 68 minutter, 89 % ved positron-

emission med en middelenergi på 836 keV, efterfulgt af foton-annihilationsstråling på 511 keV (178

%), 10 % gennem orbital elektronindfangning (

electron capture

) (røntgen- eller Augerelektron-

emission), og 3 % gennem 13 gamma-overgange fra 5 exciterede niveauer.

Dosimetrien af gallium (

Ga)-edotreotid er beregnet af Sandstrom et al. (2013) ved brug af

OLINDA/EXM 1.1 software (tabel 1).

Tabel 1: Dosimetri for gallium (

68

Ga)-edotreotid

Absorberet dosis i udvalgte organer

mGy/MBq

Organer

Gennemsnit

Binyrer

0,077

Hjerne

0,010

Bryster

0,010

Galdeblærevæg

0,015

Nedre tyktarmsvæg

0,015

Tyndtarm

0,023

Mavevæg

0,013

Øvre tyktarmsvæg

0,020

Hjertevæg

0,020

Nyrer

0,082

Lever

0,041

Læs hele dokumentet

EMA/624039/2016

EMEA/H/C/004140

EPAR – sammendrag for offentligheden

SomaKit TOC

edotreotid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for SomaKit

TOC. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan SomaKit TOC bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af SomaKit TOC, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er SomaKit TOC, og hvad anvendes det til?

SomaKit TOC er et diagnostisk lægemiddel, der anvendes hos voksne patienter, hvor der er mistanke

om såkaldte veldifferentierede gastroenteropancreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET-tumorer).

GEP-NET-tumorer er kræftknuder, der starter i en type celler i tarmene eller bugspytkirtlen, som

normalt frigiver hormoner. Tumorerne kan derefter sprede sig til andre steder i kroppen (metastaser).

SomaKit TOC anvendes sammen med en scanningsteknik, der kaldes positronemissionstomografi (PET-

scanning), hvor der tages billeder til lokalisering af kræftvævet. SomaKit TOC indeholder det aktive

stof edotreotid. Lægemidlet bruges ikke direkte, men skal undergå "radioaktiv mærkning", før det

injiceres. Det betyder, at det mærkes med et andet stof, der udsender en lille mængde stråling. Det

stof, der anvendes til radioaktiv mærkning af SomaKit TOC, kaldes gallium (

Ga)-klorid.

Da antallet af patienter med GEP-NET-tumorer er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

SomaKit TOC blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 19. marts 2015.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes SomaKit TOC?

SomaKit TOC fås som et sæt til klargøring af en injektionsvæske. Injektionsvæsken indgives som en

enkelt injektion i en blodåre umiddelbart efter, at den er blevet radioaktivt mærket. PET-billederne

tages 40-90 minutter senere.

SomaKit TOC udleveres kun efter recept, og injektionen må kun klargøres og indgives af speciallæger

med erfaring i at håndtere radioaktive lægemidler.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker SomaKit TOC?

Det aktive stof i SomaKit TOC, edotreotid, binder specifikt til de såkaldte somatostatin-receptorer på

cellernes overflade. Ikke alle celler har disse receptorer, men de fleste veldifferentierede GEP-NET-

celler har store mængder af dem på overfladen. Det klargjorte lægemiddel, mærket med gallium

Ga)-klorid, binder til disse receptorer på GEP-NET-cellerne. Dermed akkumuleres der stråling, som

kan spores af et særligt kamera i PET-scanneren. Det gør det muligt at se, hvor tumorerne er, og om

de har spredt sig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved SomaKit TOC?

Anvendelsen af det aktive stof i SomaKit TOC, edotreotid mærket med gallium (

Ga)-klorid, til

identifikation af GEP-NET-tumorer er almindeligt anerkendt. Virksomheden fremlagde derfor

oplysninger fra mange, hovedsageligt mindre, undersøgelser fra faglitteraturen for at dokumentere

SomaKit TOC's virkning. Undersøgelserne omfattede data fra 970 patienter. Nogle undersøgelser så på

PET-scanningernes følsomhed (hvor gode scanningerne var til at identificere patienter med GEP-NET-

tumorer eller metastaser), mens andre analyserede specificitet (hvor pålidelige scanningerne var til at

identificere forsøgspersoner uden GEP-NET-tumorer), og atter andre så på raten for identifikation af

læsioner (hvor gode scanningerne var til at identificere tumorerne). En sammenligning af data fra flere

af disse undersøgelser (en metaanalyse) blev også fremlagt.

Samlet set var undersøgelserne tilstrækkelige til at påvise SomaKit TOC's virkning, om end de eksakte

resultater varierede noget. Hvad angår lokalisering af den primære GEP-NET-tumor, viste en af

undersøgelserne, at SomaKit TOC havde en følsomhed på 45 %, mens følsomheden kun var 10 % hos

patienter, der fik et andet godkendt diagnostisk lægemiddel (indium (

In)-pentetreotid). Dette blev

bekræftet i en anden undersøgelse, der også viste, at SomaKit TOC havde en bedre følsomhed.

Resultater af yderligere undersøgelser tyder på, at edotreotid mærket med gallium (

Ga)-klorid har en

følsomhed og en specificitet på hhv. 100 % og 89 %, mens raten for identifikation af læsioner er 75 %.

Det blev i fire sammenlignende undersøgelser observeret, at der ved anvendelse af det aktive stof i

SomaKit TOC blev identificeret flere tumorer end med indium (

In)-pentetreotid hos de samme

patienter.

Hvilke risici er der forbundet med SomaKit TOC?

Når SomaKit TOC er radioaktivt mærket, udsender det en lille mængde stråling, som giver en lille

risiko for udvikling af kræft eller arvelige anomalier.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved SomaKit TOC fremgår af indlægssedlen.

SomaKit TOC

EMA/624039/2016

Side 2/3

Hvorfor blev SomaKit TOC godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at lægemidlets tekniske og

diagnostiske effektivitet var blevet påvist. Risikoen for bivirkninger synes at være lav, og CHMP

konkluderede derfor, at fordelene ved SomaKit TOC opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes

til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af SomaKit TOC?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af SomaKit TOC

Andre oplysninger om SomaKit TOC

Den fuldstændige EPAR for SomaKit TOC findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med SomaKit TOC, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om SomaKit TOC

findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

SomaKit TOC

EMA/624039/2016

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information