Simbrinza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2019

Aktiv bestanddel:
brinzolamid, brimonidintartrat
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
S01EC54
INN (International Name):
brinzolamide, brimonidine tartrate
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Okulær Hypertension, Åbenvinklet Glaukom, Åben-Vinkel
Terapeutiske indikationer:
Reduktion af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, for hvem monoterapi giver utilstrækkelig IOP reduktion.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003698
Autorisation dato:
2014-07-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003698

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

31-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

31-07-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml øjendråber, suspension

brinzolamid/brimonidintartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge

SIMBRINZA

Sådan skal du bruge

SIMBRINZA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

SIMBRINZA indeholder 2 aktive indholdsstoffer: brinzolamid og brimonidin-tartrat. Brinzolamid

tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere, og brimonidintartrat en gruppe

af lægemidler, der kaldes alfa-2-adrenerge receptoragonister. De to stoffer arbejder sammen om at

sænke trykket i øjet.

SIMBRINZA bruges til at sænke trykket i øjet hos voksne patienter (i alderen 18 år og derover), som

har øjenlidelserne glaukom (grøn stær) eller forhøjet tryk i øjet, og hvor det høje tryk i øjet ikke kan

bringes effektivt under kontrol med en medicin alene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge SIMBRINZA

Brug ikke SIMBRINZA

hvis du er allergisk over for brinzolamid eller brimonidintartrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i SIMBRINZA (angivet i punkt 6)

hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører "sulfonamiderne" (eksempler omfatter

lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge og infektioner, samt vanddrivende

lægemidler)

hvis du tager monoamin-oxidase-hæmmere (MAO) (eksempler omfatter lægemidler til at

behandle depression eller Parkinsons sygdom) eller bestemt medicin mod depression. Det er

specielt vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du bruger medicin mod depression

hvis du har alvorlige nyreproblemer

hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet "hyperkloræmisk acidose").

til nyfødte eller spædbørn under 2 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet, før du bruger SIMBRINZA, hvis du har eller

tidligere har haft:

leverproblemer

en type forhøjet tryk i øjet, der hedder snævervinklet glaukom

tørre øjne eller hornhindeproblemer.

koronar hjertesygdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller stramhed, åndenød eller

kvælningsfornemmelse), hjertesvigt, højt eller lavt blodtryk

depression

forstyrret eller forringet blodomløb (såsom Raynauds sygdom, Raynauds syndrom eller cerebral

insufficiens)

Hvis du bruger bløde kontaktlinser, må du ikke bruge dråberne med dine linser i øjnene. Se punktet

"Brug af kontaktlinser – SIMBRINZA indeholder benzalkoniumchlorid" nedenfor).

Børn og unge

SIMBRINZA er ikke beregnet til brug hos børn og unge under 18 år, da der ikke er gennemført studier

for denne aldersgruppe. Det er især vigtigt, at medicinen ikke anvendes til børn under 2 år (se punktet

"Brug ikke SIMBRINZA" ovenfor), da det sandsynligvis ikke er sikkert.

Brug af anden medicin sammen med SIMBRINZA

Fortæl det altid til lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

SIMBRINZA kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler, du tager, herunder andre øjendråber til

behandling af glaukom (grøn stær).

Informér din læge, hvis du bruger eller overvejer at bruge et eller flere af følgende lægemidler:

blodtrykssænkende lægemidler

hjertemedicin, herunder digoxin (til behandling af hjertesygdomme)

andre lægemidler mod glaukom (grøn stær), som også behandler højdesyge og med

betegnelserne acetazolamid, metazolamid og dorzolamid

lægemidler, der kan påvirke stofskiftet, herunder klorpromazin, methylphenidat og reserpin.

antivirale, antiretrovirale lægemidler (der anvendes til behandling af human immundefekt virus

(HIV)) eller antibiotika

lægemidler mod gærsvampe- og svampeinfektioner

monoamin-oxidasehæmmere (MAO) eller medicin mod depression, herunder amitriptylin,

nortriptylin, clomipramin, mianserin, venlafaxin og duloxetin

anæstetika

sedativer, opiater og barbiturater

Du skal også fortælle din læge hvis dosis af din nuværende medicin ændres.

Brug af SIMBRINZA sammen med alkohol

Hvis du jævnligt indtager alkohol, bedes du spørge din læge, øjenlæge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel. Alkohol kan påvirke SIMBRINZA.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge, øjenlæge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Kvinder i den

fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen med SIMBRINZA.

SIMBRINZA må ikke anvendes under graviditet. Brug ikke SIMBRINZA, medmindre din læge har

anbefalet det.

Hvis du ammer, kan SIMBRINZA gå over i modermælken. SIMBRINZA må ikke anvendes under

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive sløret eller unormalt umiddelbart efter anvendelse af SIMBRINZA. SIMBRINZA

kan også medføre svimmelhed, døsighed eller træthed hos nogle patienter.

Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

Brug af kontaktlinser – SIMBRINZA indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,15 mg benzalkoniumchlorid pr. 5 ml, svarende til 0,03 mg/ml.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne.

Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne

eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet

såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

3.

Sådan skal du bruge SIMBRINZA

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, øjenlægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet.

SIMBRINZA må kun bruges i øjnene. Det må ikke tages gennem munden eller indsprøjtes.

Den anbefalede dosis

er 1 dråbe i de(t) angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt. Anvendes på samme

tidspunkt hver dag.

Sådan skal du bruge SIMBRINZA

Vask dine hænder, inden du begynder.

Ryst flasken grundigt inden brug.

Skru hætten af flasken. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken åbnes første

gang, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.

Undgå at røre ved spidsen med fingrene, når du åbner og lukker flasken. Det kan forurene dråberne.

Hold flasken i hånden, med spidsen pegende nedad, mellem din tommelfinger og de andre fingre.

Læn hovedet tilbage.

Træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger, indtil der dannes en sprække mellem øjenlåget og

øjet. Dråben skal placeres der (figur 1)

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Gør det foran et spejl, hvis det hjælper.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken.

Det kan forurene dråberne.

Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe SIMBRINZA.

Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af flasken er

alt, der skal til (figur 2).

For at reducere mængden af medicin, som kan optages i resten af kroppen efter inddrypning af

øjendråben, skal du lukke dit øje og forsigtigt trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i

mindst 2 minutter.

Hvis du bruger dråber i begge øjne

, gentages trinnene for det andet øje. Det er ikke nødvendigt at

lukke og omryste flasken igen, inden du drypper dråben i det andet øje. Skru hætten godt fast på

flasken umiddelbart efter brug.

Hvis du bruger andre øjendråber udover SIMBRINZA

, så vent mindst 5 minutter mellem

SIMBRINZA og de andre øjendråber.

Hvis dråben ikke rammer øjet

, prøv da igen med en ny dråbe.

Hvis du har brugt for meget SIMBRINZA

Hvis du har brugt for meget SIMBRINZA, så skyl øjet med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i

øjnene, før det er tid til næste dosis.

Voksne, som ved et uheld kom til at indtage lægemidler med brimonidin, oplevede nedsat puls,

blodtryksfald, som kan være efterfulgt af øget blodtryk, hjertesvigt, åndedrætsbesvær og påvirkninger

af nervesystemet. Hvis dette sker, skal du straks kontakte din læge.

Der er indberettet alvorlige bivirkninger hos børn, som er kommet til at sluge lægemidler, der

indeholdt brimonidin. Bivirkninger omfattede træthed, slaphed, lav kropstemperatur, bleghed og

åndedrætsbesvær. Hvis dette sker, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du ved et uheld er kommet til at sluge SIMBRINZA, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge SIMBRINZA

Fortsæt efter den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Brug ikke mere end 1 dråbe i det/de pågældende øje/øjne 2 gange dagligt.

Hvis du holder op med at bruge SIMBRINZA

Du må ikke holde op med at bruge SIMBRINZA, uden først at tale med din læge. Hvis du holder op

med at bruge SIMBRINZA uden at tale med din læge, vil trykket i øjet ikke blive holdt nede, hvilket

kan medføre tab af synet.

Spørg lægen, øjenlægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks holde op med at bruge dette

lægemiddel og søge læge, da det kan være tegn på en reaktion på medicinen. Hyppigheden af en

allergisk reaktion på lægemidlet er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige

data).

Alvorlige hudreaktioner, som omfatter udslæt, rødme eller kløe på kroppen eller i øjnene

Vejrtrækningsbesvær

Brystsmerter, uregelmæssig hjerterytme

Kontakt straks lægen, hvis du oplever ekstrem træthed eller svimmelhed.

Følgende bivirkninger er indberettet for SIMBRINZA og anden medicin, der indeholder brinzolamid

eller brimonidin alene.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Reaktioner i øjet: allergisk konjunktivitis (øjenallergi), betændelse i øjets overflade,

øjensmerter, ubehag i øjet, sløret eller unormalt syn, rødme i øjet

Generelle bivirkninger: døsighed, svimmelhed, dårlig smag i munden, tør mund

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Reaktioner i øjet: skader på øjets overflade med celletab, betændelseslignende tilstand

(inflammation) på øjenlåget, aflejringer på øjets overflade, lysfølsomhed, hævelse af øjet

(påvirker hornhinden eller øjenlåget), tørre øjne, sekret fra øjet, tåreflåd, rødmen på øjenlågene,

unormal eller nedsat følelse i øjet, trætte øjne, nedsat syn, dobbeltsyn, produktpartikler i øjnene.

Generelle bivirkninger: nedsat blodtryk, brystsmerter, uregelmæssig hjerterytme, langsom eller

hurtig puls, hjertebanken, søvnbesvær (søvnløshed), mareridt, depression, generel svaghed,

hovedpine, svimmelhed, nervøsitet, irritabilitet, almen utilpashed, hukommelsestab,

stakåndethed, astma, næseblod, forkølelsessymptomer, tørhed i næse eller hals, ondt i halsen,

halsirritation, hoste, rindende næse, tilstoppet næse, nysen, bihulebetændelse, trykken for

brystet, ringen for ørerne, fordøjelsesbesvær, luft i tarmen eller mavesmerter, kvalme, diarré,

opkastning, unormal fornemmelse i munden, forøgelse af allergiske symptomer på huden,

udslæt, unormal følelse i huden, hårtab, udbredt kløe, øget indhold af chlorid i blodet eller

nedsat antal af røde blodlegemer påvist ved en blodprøve, smerte, rygsmerte, muskelsmerter

eller -kramper, nyresmerter såsom lændesmerter, nedsat seksualdrift, nedsat potens hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Reaktioner i øjet: reduceret pupilstørrelse

Generelle bivirkninger: besvimelse, forhøjet blodtryk

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige

data)

Reaktioner i øjet: nedsat vækst af øjenvipper

Generelle bivirkninger: rystelser, nedsat følesans, tab af smagssans, unormale levertal påvist ved

en blodprøve, hævelse i ansigtet, ledsmerter, hyppig vandladning, brystsmerter, hævelse af arme

og ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter "EXP". Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Flasken skal kasseres 4 uger efter åbning for at forhindre øjeninfektioner, og en ny flaske skal tages i

brug. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til dette på kartonen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SIMBRINZA indeholder:

Aktive stoffer: brinzolamid og brimonidintartrat. 1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid

og 2 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (se pkt. 2 ”Brug af kontaktlinser – SIMBRINZA

indeholder benzalkoniumchlorid”), propylenglycol, carbomer 974P, borsyre, mannitol,

natriumchlorid, tyloxapol, saltsyre og/eller natriumhydroxid og renset vand.

Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid er tilsat for at bevare en normal surhedsgrad (pH-

værdi).

Udseende og pakningsstørrelser

SIMBRINZA øjendråber, suspension, er en væske (hvid til råhvid suspension), der leveres i en

pakning med en eller tre 5 ml plastflasker med skruelåg.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Fremstiller

Alcon Cusí, S.A

Camil Fabra 58

08320 El Masnou

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml øjendråber, suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg

brimonidin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml suspension indeholder 0,03 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, suspension (øjendråber).

En hvid til råhvid ensartet suspension, pH ca. 6,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedsættelse af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension, for hvem monoterapi giver utilstrækkelig reduktion af IOP (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Anvendelse til voksne inklusive ældre personer

Den anbefalede dosis er 1 dråbe SIMBRINZA appliceret i det/de pågældende øje/øjne 2 gange dagligt.

Glemt dosis

Hvis en dosis bliver glemt, skal behandlingen fortsætte med næste dosis som planlagt.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

SIMBRINZA er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion, og det anbefales derfor at

udvise forsigtighed i denne population (se pkt. 4.4).

SIMBRINZA er ikke undersøgt hos patienter med svær nedsat nyrefunktion (creatinin-

clearance <30 ml/min) eller hos patienter med hyperkloræmisk acidose. Brinzolamid-komponenten i

SIMBRINZA og dennes metabolit udskilles overvejende renalt, hvorfor SIMBRINZA er

kontraindiceret hos denne patientgruppe (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

SIMBRINZAs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 2 til 17 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

SIMBRINZA er kontraindiceret til nyfødte og spædbørn under 2 år ved nedsættelse af forhøjet

intraokulært tryk (IOP) med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, for hvem monoterapi

giver utilstrækkelig reduktion af IOP, da der er sikkerhedsanliggender (se pkt. 4.3).

Administration

Til okulær brug.

Patienterne skal instrueres i at ryste flasken grundigt inden brug.

Systemisk absorption reduceres, når der anvendes nasolakrimal okklusion og øjet lukkes i 2 minutter.

Dette kan nedsætte forekomsten af systemiske bivirkninger og give en øget lokal aktivitet (se

pkt. 4.4.).

For at undgå kontaminering af dråbespidsen og suspensionen skal man være opmærksom på ikke at

berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Patienterne skal

instrueres i at lukke flasken tæt efter brug.

SIMBRINZA kan anvendes samtidig med andre topikale øjenpræparater til at sænke intraokulært tryk.

Hvis der bruges mere end ét topikalt øjenpræparat, skal der være mindst 5 minutters interval imellem

instillation af de enkelte præparater.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for sulfonamider (se pkt. 4.4).

Patienter, der får monoaminoxidase- (MAO) hæmmere (se pkt. 4.5).

Patienter, der får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske

antidepressiva og mianserin) (se pkt. 4.5).

Patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Patienter med hyperkloræmisk acidose.

Nyfødte og spædbørn under 2 år (se pkt. 4.4.).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægemidlet må ikke injiceres. Patienterne skal instrueres i ikke at indtage SIMBRINZA oralt.

Okulære virkninger

SIMBRINZA er ikke undersøgt hos patienter med snævervinklet glaukom, og det bør ikke anvendes

til disse patienter.

Den mulige virkning af brinzolamid på korneal endotelfunktion er ikke blevet undersøgt hos patienter

med kompromitteret cornea (især hos patienter med lavt endotel celletal). Patienter med kontaktlinser

er ikke specifikt blevet undersøgt, og det anbefales, at disse patienter monitoreres omhyggeligt ved

brug af brinzolamid, da karboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea, og brug af

kontaktlinser kan øge risikoen for cornea (se nedenfor under "Benzalkoniumchlorid" for yderligere

instruktioner vedrørende brug af kontaktlinser). Det anbefales, at patienter med skadet cornea,

herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, monitoreres omhyggeligt.

Brimonidintartrat kan medføre okulære overfølsomhedsreaktioner. Hvis der observeres allergiske

reaktioner, skal behandlingen seponeres. Forsinkede okulære overfølsomhedsreaktioner er blevet

rapporteret med brimonidintartrat, hvoraf nogle er blevet rapporteret til at være forbundne med en

stigning i IOP.

Den potentielle virkning efter seponering af behandling med SIMBRINZA er ikke blevet undersøgt.

Varigheden af den IOP-sænkende virkning af SIMBRINZA er ikke blevet undersøgt, men den IOP-

sænkende virkning af brinzolamid forventes at vare 5-7 dage. Den IOP-sænkende virkning af

brimonidin kan vare længere.

Systemiske virkninger

SIMBRINZA indeholder brinzolamid, der er et sulfonamid, som hæmmer karboanhydrase, og selvom

det administreres topikalt, absorberes det systemisk. Samme type bivirkninger, som tilskrives

sulfonamider, kan optræde ved topikal administration. Såfremt der opstår tegn på eller tilfælde af

alvorlige bivirkninger eller overfølsomhedsreaktioner, bør behandlingen afbrydes.

Hjerte

Efter administration af SIMBRINZA blev der observeret et mindre fald i blodtrykket hos nogle

patienter. Forsigtighed tilrådes, når der anvendes lægemidler som antihypertensiva og/eller

hjerteglykosider samtidig med SIMBRINZA eller til patienter med alvorlig eller ustabil og

ukontrolleret kardiovaskulær sygdom (se pkt. 4.5).

SIMBRINZA skal anvendes med forsigtighed hos patienter med depression, cerebral- eller

koronarinsufficiens, Raynauds syndrom, ortostatisk hypotension eller tromboangiitis obliterans.

Syrebaseforstyrrelser

Der er rapporteret om syrebaseforstyrrelser ved brug af orale karboanhydrasehæmmere. SIMBRINZA

indeholder brinzolamid, en karboanhydrasehæmmer, der selvom det administreres topikalt, absorberes

systemisk. De samme typer bivirkninger, der kan skyldes orale karboanhydrasehæmmere (dvs.

syrebaseforstyrrelser), kan opstå efter topikal administration (se pkt. 4.5).

SIMBRINZA bør anvendes med forsigtighed til patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, da der er

risiko for metabolisk acidose. SIMBRINZA er kontraindiceret hos patienter med svær nyreinsufficiens

(se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

SIMBRINZA øjendråber er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion, hvorfor der skal

udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter (se pkt. 4.2).

Mental årvågenhed

Hos ældre patienter kan orale karboanhydrasehæmmere forringe evnen til at udføre opgaver, der

kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. SIMBRINZA absorberes systemisk, og dette

kan derfor forekomme ved topikal administration (se pkt. 4.7).

Pædiatrisk population

SIMBRINZAs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 2 til 17 år er ikke klarlagt.

Symptomer på brimonidin-overdosis (herunder bevidstløshed, hypotension, hypotoni, bradykardi,

hypotermi, cyanose og apnø) er rapporteret hos nyfødte og spædbørn, der har fået brimonidin-

øjendråber, som en del af en medicinsk behandling for medfødt glaukom. SIMBRINZA er derfor

kontraindiceret hos børn under 2 år (se pkt. 4.3).

Behandling af børn fra 2 år og opefter (især børn i alderen 2-7 år og/eller med en kropsvægt på

<20 kg) anbefales ikke, idet der er risiko for bivirkninger, der påvirker centralnervesystemet (se

pkt. 4.9).

Benzalkoniumchlorid

SIMBRINZA indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde

kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser skal undgås. Patienter skal instrueres i at fjerne

kontaktlinser, før applikation af SIMBRINZA og vente i mindst 15 minutter, før linserne sættes i igen.

Det er rapporteret, at benzalkoniumchloridkan medføre øjenirritation og give symptomer på tørre øjne

og det kan påvirke tårefilmen og hornhindens overflade. Det skal anvendes med forsigtighed hos

patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være beskadiget. Patienter bør

monitoreres i tilfælde af langvaring anvendelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med SIMBRINZA.

SIMBRINZA er kontraindiceret hos patienter, der behandles med monoaminoxidasehæmmere og hos

patienter på antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske

antidepressiva og mianserin) (se pkt. 4.3). Tricykliske antidepressiva kan sløre SIMBRINZAs okulære

hypotensive respons.

Forsigtighed tilrådes pga. muligheden for en additiv eller forstærkende effekt ved brug af CNS-

depressiva (f.eks. alkohol, barbiturater, opiater, sedativer eller anæstetika).

Der findes ingen data om koncentrationen af cirkulerende catecholaminer efter administration af

SIMBRINZA. Det anbefales imidlertid at udvise forsigtighed hos patienter, der tager lægemidler, som

kan påvirke metabolismen og optagelsen af cirkulerende aminer (f.eks. klorpromazin og

methylphenidat, reserpin, serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere).

Alfa-adrenerge agonister (f.eks. brimonidintartrat) som klasse kan nedsætte puls og blodtryk. Efter

administration af SIMBRINZA blev der observeret et mindre fald i blodtrykket hos nogle patienter.

Forsigtighed tilrådes, når der anvendes lægemidler som antihypertensiva og/eller hjerteglykosider

samtidig med SIMBRINZA.

Forsigtighed tilrådes ved indledende behandling (eller ændring af dosis) samtidigt med et systemisk

lægemiddel (uanset dets farmaceutiske form), som kan interagere med α-adrenerge agonister eller

interferere med deres aktivititet, dvs. agonister eller antagonister fra den adrenerge receptor (f.eks.

isoprenalin, prazosin).

Brinzolamid er en karboanhydrasehæmmer, der selvom den administreres topikalt, absorberes

systemisk. Der er rapporteret om syrebaseforstyrrelser ved brug af orale karboanhydrasehæmmere.

Risikoen for interaktioner skal overvejes hos patienter ved brug af SIMBRINZA.

Der er en mulig additiv effekt af den kendte systemiske effekt af karboanhydrasehæmmere hos

patienter, som både behandles med en oral karboanhydrasehæmmer og brinzolamid administreret

topikalt. Samtidig behandling med SIMBRINZA øjendråber og orale karboanhydrasehæmmere

anbefales ikke.

De cytokrom P450-isozymer, der er ansvarlige for metaboliseringen af brinzolamid, omfatter

CYP3A4 (hovedsagelig), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 og CYP2C9. Man kan forvente, at CYP3A4-

inhibitorer som ketokonazol, itrakonazol, clotrimazol, ritonavir og troleandomycin kan hæmme

metaboliseringen af brinzolamid via CYP3A4. Hvis CYP3A4-inhibitorer gives samtidig med

brinzolamid, bør man være forsigtig. Akkumulering af brinzolamid er usandsynlig, da dette

hovedsagelig udskilles renalt. Brinzolamid hæmmer ikke cytokrom P450-isozymer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data fra anvendelse af SIMBRINZA til gravide kvinder. Brinzolamid

var ikke teratogent i rotter og kaniner, efter systemisk administration (oral dosering via sonde).

Dyrestudier med oral brimonidin indikerer ikke direkte skadelige virkninger, hvad angår

reproduktionstoksicitet. Resultater fra dyrestudier indikerer, at brimonidin passerer placenta og går

over i det føtale kredsløb i begrænset omfang (se afsnit 5.3). SIMBRINZA bør ikke anvendes under

graviditeten eller til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om SIMBRINZA udskilles i human mælk efter topikal administration. Tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra studier i dyr viser, at brinzolamid udskilles i mælk i

minimale mængder efter oral administration. Oralt administreret brimonidin udskilles i human mælk.

SIMBRINZA bør ikke anvendes af ammende kvinder.

Fertilitet

Prækliniske data viser ingen effekt af brinzolamid eller brimonidin på fertiliteten. Der findes ingen

tilgængelige data vedrørende topikal, okulær administration af SIMBRINZA og dets påvirkning af

fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

SIMBRINZA påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

SIMBRINZA kan forårsage svimmelhed, træthed og/eller døsighed, hvilket kan påvirke evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Hvis der opstår sløret syn i forbindelse med drypning, skal patienten vente med at

føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil synet er klart igen.

Hos ældre patienter kan orale karboanhydrasehæmmere forringe evnen til at udføre opgaver, der

kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med SIMBRINZA doseret to gange dagligt var de hyppigste bivirkninger okulær

hyperæmi og okulære overfølsomhedsreaktioner, som optrådte hos ca. 6-7 % af patienterne, og

dysgeusi (en bitter eller usædvanlig smag i munden efter inddrypning), som optrådte hos ca. 3 % af

patienterne.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger blev rapporteret under kliniske studier med SIMBRINZA doseret to gange

dagligt, samt i kliniske studier med og ved overvågning efter markedsføring af de enkelte

komponenter brinzolamid og brimonidin. De er klassificeret i henhold til følgende konvention: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (>1/100 til <1/10), ikke almindelig (>1/1.000 til ≤1/100), sjælden

(>1/10.000 til ≤1/1000), meget sjælden (≤1/10.000), eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne anført efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Systemorganklasser

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig: nasopharyngitis

, faryngitis

, sinusitis

Ikke kendt: rinitis

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: nedsat antal røde blodlegemer

, øget koncentration af

chlorid i blodet

Immunsystemet

Ikke almindelig: overfølsomhed

Psykiske lidelser

Ikke almindelig: apati

, depression

, nedtrykthed

, insomni

, nedsat

libido

, mareridt

, nervøsitet

Nervesystemet

Almindelig: somnolens

, svimmelhed

, dysgeusi

Ikke almindelig: hovedpine

, motorisk dysfunktion

, hukommelsestab

nedsat hukommelse

, paræstesi

Meget sjælden: synkope

Ikke kendt: tremor

, hypæstesi

, ageusi

Øjne

Almindelig: øjenallergi

, keratitis

, øjensmerte

, okulært ubehag

, sløret

, unormalt syn

, okulær hyperæmi

, konjunktival bleghed

Ikke almindelig: hornhindeerosion

, ødem i hornhinden

, blefaritis

aflejringer i cornea (keratiske udfældninger)

, konjunktival sygdom

(papiller)

, fotofobi

, fotopsi

, hævelse af øjet

, øjenlågsødem

konjunktivalt ødem

, tørre øjne

, sekret fra øjet

, nedsat synsskarphed

øget tåreflåd

, pterygium

, øjenlågserytem

, meibomianitis

, diplopi

blænding

, hypæstesi i øjet

, pigmentering af sclera

, subkonjunktival

cyste

, unormal fornemmelse i øjet

, astenopi

Meget sjælden: uveitis

, miose

Ikke kendt: synsforstyrrelser

, madarose

Øre og labyrint

Ikke almindelig: vertigo

, tinnitus

Hjerte

Ikke almindelig: hjerte- og åndedrætsbesvær

, angina pectoris

, arytmi

palpitationer

, uregelmæssig puls

, bradykardi

, takykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: hypotension

Meget sjælden: hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig: dyspnø

, bronkial hyperaktivitet

, faryngeale smerter

tørhed i halsen

, hoste

, epistaxis

, kongestion af de øvre luftveje

tilstoppet næse

, rhinorré

, halsirritation

, tørhed i næsen

, postnasal

dryp

, nysen

Ikke kendt: astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: mundtørhed

Ikke almindelig: dyspepsi

, øsofagit

, abdominalt ubehag

, diarré

opkastning

, kvalme

, hyppig afføring

, flatulens

, oral hypoæstesi

, oral

paræstesi

Lever og galdeveje

Ikke kendt: unormale leverfunktionsprøver

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: kontaktdermatit

, urticaria

, udslæt

, makulo-papuløst

udslæt

, generaliseret kløe

, alopeci

, stramhed i huden

Ikke kendt: ødem i ansigtet

, dermatitis

, erytem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig: rygsmerter

, muskelkramper

, myalgi

Ikke kendt: artralgi

, smerte i ekstremiteter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: nyresmerter

Ikke kendt: pollakisuri

Det reproduktive system

og mammae

Ikke almindelig: erektil dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig: smerte

, trykken for brystet

, unormal fornemmelse

nervøsitet

, irritabilitet

, overskydende medicin

Ikke kendt: brystsmerter

, perifert ødem

bivirkning observeret med SIMBRINZA

yderligere bivirkning observeret med brinzolamid-monoterapi

yderligere bivirkning observeret med brimonidin-monoterapi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Dysgeusi var den hyppigst forekommende systemiske bivirkning forbundet med behandling med

SIMBRINZA (3,4 %). Dysgeusi er sandsynligvis forårsaget af passage af øjendråberne til naso-

pharynx via den nasolakrimale kanal og skyldes hovedsagligt brinzolamid-komponenten i

SIMBRINZA. Nasolakrimal okklusion eller rolig lukning af øjnene efter inddrypning kan reducere

forekomsten af denne bivirkning (se afsnit 4.2).

SIMBRINZA indeholder brinzolamid, som er et sulfonamid, der hæmmer karboanhydrase, og som

absorberes systemisk. De gastrointestinale, centralnervesystemiske, hæmatologiske, renale og

metaboliske virkninger er normalt associeret med brugen af systemiske karboanhydrasehæmmere. De

samme typer bivirkninger, som skyldes orale karboanhydrasehæmmere, kan opstå efter topikal

administration.

Bivirkninger, der almindeligvis er forbundet med brimonidin-komponenten fra SIMBRINZA omfatter

udvikling af okulære overfølsomhedsreaktioner, træthed og/eller døsighed og tør mund. Brugen af

brimonidin er blevet forbundet med minimale blodtryksfald. Nogle patienter, som modtog en dosis

SIMBRINZA, oplevede fald i blodtrykket, som svarede til det, der blev observeret for brimonidin

givet som monoterapi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering med SIMBRINZA bør behandlingen være symptomatisk og understøttende.

Patientens luftveje skal holdes åbne.

Som følge af brinzolamid-komponenten i SIMBRINZA kan der forekomme forstyrrelse i

elektrolytbalancen, udvikling af en acidotisk tilstand og mulig påvirkning af nervesystemet. Serum-

elektrolytniveauer (især kalium) og blodets pH-niveau skal monitoreres.

Der er meget begrænset information vedrørende utilsigtet indtagelse af brimonidin-komponenten fra

SIMBRINZA i voksne. Den eneste indberettede bivirkning til dato var hypotension. Det blev

rapporteret, at den hypotensive episode blev efterfulgt af rebound-hypertension.

Orale overdoser af andre alfa-2-agonister er rapporteret til at medføre symptomer som hypotension,

asteni, opkastning, letargi, sedation, bradykardi, arytmi, miose, apnø, hypotoni, hypotermi,

respirationsdepression og kramper.

Pædiatrisk population

Der er rapporteret alvorlige bivirkninger hos pædiatriske patienter efter utilsigtet indtagelse af

brimonidin-komponenten i SIMBRINZA. Patienterne, oplevede symptomer på CNS-depression,

typisk midlertidig koma eller lavt bevidsthedsniveau, letargi, somnolens, hypotoni, bradykardi,

hypotermi, bleghed, respirationsdepression og apnø, og behov for indlæggelse på intensiv afdeling

med eventuel intubation. Det blev rapporteret, at alle patienter kom sig fuldstændigt, som regel inden

for 6-24 timer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske lægemidler, antiglaukommiddel og miotika, ATC-

kode: S01EC54

Virkningsmekanisme

SIMBRINZA indeholder 2 aktive indholdsstoffer: brinzolamid og brimonidintartrat. Disse to

komponenter sænker det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom (OAG) og

okulær hypertension (OHT) ved at undertrykke dannelsen af kammervæske fra den ciliære proces i

øjet. Selvom både brinzolamid og brimonidin sænker IOP ved at undertrykke dannelsen af

kammervæske, er deres virkemekanismer forskellige.

Brinzolamid virker ved at hæmme enzymet karboanhydrase (CA-II) i det ciliære epitel, som nedsætter

dannelsen af bikarbonat-ioner med en efterfølgende reduktion af natrium og væsketransport på tværs

af det ciliære epitel, som derved nedsætter dannelsen af kammervæske. Brimonidin, en alfa-2-adrenerg

agonist, hæmmer enzymet adenylat-cyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af

kammervæske. Derudover medfører adminstration af brimonidin et øget uveoscleralt afløb.

Farmakodynamisk virkning

Klinisk virkning og sikkerhed

Monoterapi

I et 6-måneders kontrolleret, klinisk studie med bidragselementer, der omfattede 560 patienter med

åbenvinklet glaukom (herunder pseudoeksfoliation eller pigmentdispersionselement) og/eller okulær

hypertension, der ifølge den forsøgsansvarlige blev utilstrækkelig kontrolleret med monoterapi, eller

allerede i behandling med flere IOP-sænkende lægemidler, og som havde en gennemsnitlig baseline

døgn-IOP på 26 mmHg, var den gennemsnitlige IOP-sænkende effekt pr. døgn af SIMBRINZA

doseret to gange dagligt ca. 8 mmHg. Der blev observeret statistisk overlegne reduktioner i den

gennemsnitlige døgn-IOP med SIMBRINZA i forhold til med brinzolamid 10 mg/ml eller brimonidin

2 mg/ml, når det blev doseret to gange dagligt ved alle besøg i gennem hele studiet (figur 1).

Figur 1.

Gennemsnit

a

døgn (kl 9.00, +2 timer, +7 timer) IOP-ændring fra baseline (mmHg)—

Studie med bidragselementer

Mindste kvadraters metode udledt fra en statistisk model, som tager højde for forsøgsstedet, baseline-IOP-

stratum kl. 9.00 og korrelerede IOP-målinger inden for samme patient.

Alle behandlingsforskelle (SIMBRINZA over for enkelte komponenter) var statistisk signifikante med

p=0,0001 eller derunder.

Gennemsnitlige IOP-reduktioner fra baseline ved hvert tidspunkt ved hvert besøg, var større med

SIMBRINZA (6 til 9 mmHg) end for monoterapi med enten brinzolamid (5 til 7 mmHg) eller

brimonidin (4 til 7 mmHg). Gennemsnitlige IOP-reduktioner i procent i forhold til baseline med

SIMBRINZA lå i området fra 23 til 34 %. Procentdelen af patienter med IOP-målinger på under

18 mmgHg var større i SIMBRINZA-gruppen end i Brinzolamid-gruppen på 9 ud af 12 evalueringer i

måned 6, og var større i SIMBRINZA-gruppen end i Brimonidin-gruppen ved alle 12 evalueringer i

måned 6. Ved +2 timers tidspunktet (tiden, der svarer til morgen-peakværdien for effekt) for det

primære effektbesøg i måned 3 var andelen af patienter med en IOP på mindre end 18 mmHg 61,7 % i

SIMBRINZA-gruppen og 40,1 % i Brinzolamid-gruppen og 40,0 % i Brimonidin-gruppen.

Uge 2

Uge 6

Måned 3

Måned 6

IOP-ændring (mmHg), LS-gennemsnit

I et 6-måneders kontrolleret klinisk non-inferioritetsstudie omfattende 890 patienter med åbenvinklet

glaukom (herunder pseudoeksfoliation eller pigmentdispersionselement) og/eller okulær hypertension,

der ifølge investigator var utilstrækkeligt kontrolleret med monoterapi eller allerede i behandling med

flere IOP-sænkende lægemidler, og som havde en gennemsnitlig baseline døgn-IOP på 26-27 mmHg,

blev der påvist non-inferioritet for SIMBRINZA, sammenlignet med brinzolamid på 10 mg/ml +

brimonidin på 2 mg/ml givet ved en samtidig dosis, ved alle besøg igennem hele studiet, hvad angik

gennemsnitlig døgn-reduktion i IOP fra baseline (tabel 1).

Tabel 1.

Non-inferioritetsstudie af ændring fra baseline ved sammenligning af gennemsnitligt

døgn-IOP (mmHg)

Besøg

SIMBRINZA

Gennemsnit

a

Brinzolamid + Brimonidin

Gennemsnit

a

Difference

Gennemsnit

a

(95 %-

CI)

Uge 2

-8,4 (n=394)

-8,4 (n=384)

-0,0 (-0,4, 0,3)

Uge 6

-8,5 (n=384)

-8,4 (n=377)

-0,1 (-0,4, 0,2)

Måned 3

-8,5 (n=384)

-8,3 (n=373)

-0,1 (-0,5, 0,2)

Måned 6

-8,1 (n=346)

-8,2 (n=330)

0,1 (-0,3, 0,4)

Mindste kvadraters metode udledt fra en statistisk model, som tager højde for

forsøgsstedet, baseline-IOP-stratum kl. 9.00 og korrelerede IOP-målinger inden for samme

patient.

Gennemsnitlige IOP-reduktioner fra baseline ved hvert tidspunkt ved hvert besøg, hvor SIMBRINZA

eller de enkelte komponenter blev administreret samtidig var tilsvarende (7 til 10 mmHg).

Gennemsnitlige IOP-reduktioner i procent fra baseline med SIMBRINZA lå i området fra 25 til 37 %.

Procentdelene af patienter med en IOP-måling på mindre end 18 mmHg var tilsvarende på tværs af

forsøgsbesøg for det samme tidspunkt i måned 6 i SIMBRINZA og Brinzolamid +

Brimonidingrupperne. Ved +2 timers tidspunktet (tiden, der svarer til morgen-peakværdien for effekt)

for det primære effektbesøg i måned 3 var procentdelen af patienter med en IOP på mindre end

18 mmHg 65,6 % i SIMBRINZA-gruppen og 63,7 % i Brinzolamid + Brimonidin-grupperne.

Kombinationsbehandling

Kliniske data for brugen af SIMBRINZA i kombination med prostaglandin analoger (PGA) viste også

en bedre IOP-sænkende effekt for SIMBRINZA + PGA sammenlignet med PGA alene. I studie

CQVJ499A2401 viste SIMBRINZA + PGA (f.eks. travoprost, latanoprost eller bimatoprost) bedre

IOP-sænkende effekt fra baseline sammenlignet med vehikel + PGA efter 6 ugers behandling med en

forskel mellem behandlingerne i den model-tilrettede gennemsnitlige ændring fra baseline for den

gennemsnitlige daglige IOP på -3,44 mmHg (95 % CI, -4,2, -2,7; p-værdi <0,001).

Kliniske data for brugen af SIMBRINZA i kombination med travopost-timololmaleat

kombinationsøjendråber (opløsning) med fast dosis, viste også en bedre IOP-sænkende effekt for

SIMBRINZA + travoprost-timololmaleat øjendråber sammenlignet med travopost-timololmaleat

øjendråberne alene. I studie CQVJ499A2402 viste SIMBRINZA + travoprost-timololmaleat

øjendråber bedre IOP-sænkende effekt fra baseline sammenlignet med vehikel + travopost-

timololmaleat øjendråber efter 6 ugers behandling med en forskel mellem behandlingerne i den model-

tilrettede gennemsnitlige ændring fra baseline for den gennemsnitlige daglige IOP på -2,15 mmHg

(95 % CI, -2,8, -1,5; p-værdi <0,001).

Sikkerhedsprofilen observeret for SIMBRINZA i kombinationsbehandling var tilsvarende til det

observerede for SIMBRINZA monoterapi.

Der er ingen effekt- og sikkerhedsdata for kombinationsbehandling efter 6 ugers behandling.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med SIMBRINZA i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af glaukom og

okulær hypertension (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter topikal okulær administration absorberes brinzolamid gennem cornea. Stoffet absorberes også i

det systemiske kredsløb, hvor det bindes kraftigt til karboanhydrase i de røde blodlegemer (RBC).

Plasmakoncentrationerne er meget lave. Eliminationshalveringstiden i fuldblod er forlænget

(>100 dage) hos mennesker som følge af RBC-karboanhydrasebindingen.

Brimonidin absorberes hurtigt i øjet efter topikal administration. Hos kaniner blev de maksimale

okulære koncentrationer opnået på mindre end en time i de fleste tilfælde. De maksimale humane

plasmakoncentrationer er <1 ng/ml og opnås inden for <1 time. Plasmaniveauerne falder med en

halveringstid på cirka 2-3 timer. Der opstår ingen akkumulation under kronisk administration.

I kliniske forsøg med topikal okulær administration, hvor den systemiske farmakokinetik for

SIMBRINZA administreres to eller tre gange om dagen i forhold til brinzolamid og brimonidin, der

administreres individuelt ved de samme to doser, steady-state i fuldblod for brinzolamid og N-

desethylbrinzolamid-farmakokinetik svarede til hinanden for kombinationsproduktet og brinzolamid

givet alene. Ligeledes svarede steady-state-farmakokinetikken i plasma for brimonidin fra denne

kombination til den som blev observeret for brimonidin givet alene med undtagelse af SIMBRINZA-

behandlingsgruppen for hvilken middel-AUC på

0-12 timer

var omkring 25 % lavere end for brimonidin

alene, når det blev givet to gange dagligt.

Fordeling

Forsøg med kaniner viste, at de maksimale, okulære brinzolamid-koncentrationer efter topikal

administration forekommer i det anteriore væv, såsom cornea, konjunktiva, kammervæsken og corpus

ciliare. Retention i okulært væv er forlænget som følge af bindingen til karboanhydrase. Brinzolamid

har en moderat (ca. 60 %) binding til humane plasmaproteiner.

Brimonidin udviser affinitet for okulært pigmentvæv, især corpus ciliare, som er kendt for sine

melaninbindende egenskaber. Imidlertid viser de kliniske og prækliniske sikkerhedsdata sig at være

veltolererede og sikre under kronisk administration.

Biotransformation

Brinzolamid metaboliseres af cytokrom P450 i leveren, især CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8

og CYP2C9. Den primære metabolit er N-desethylbrinzolamid efterfulgt af N-desmethoxypropyl og

O-desmethyl-metabolitterne samt N-propionsyreanalogen, som dannes ved oxidering af N-

propylsidekæden til O-desmethyl-brinzolamid. Brinzolamid og N-desethylbrinzolamid hæmmer ikke

cytokrom P450-isozymer ved koncentrationer på mindst 100-gange over de maksimale systemiske

niveauer.

Brimonidin metaboliseres i udpræget grad af den hepatiske aldehyd-oxidase med dannelse af 2-

oxobrimonidin, 3-oxobrimonidin og 2,3-dioxobrimonidin, som er hovedmetabolitterne. Oxidativ

kløvning af imidazolin-ringen til 5-bromo-6-guanidinoquinoxalin observeres også.

Elimination

Brinzolamid udskilles primært som uændret stof gennem urinen. Hos mennesker udgjorde brinzolamid

og N-desethylbrinzolamid udskilt gennem urinen hhv. ca. 60 og 6 % af dosen. Data fra rotter viste

nogen grad af udskillelse via galdevejene (ca. 30 %), primært som metabolitter.

Brimonidin udskilles primært som metabolitter gennem urinen. I rotter og aber udgjorde

urinvejsmetabolitter 60 til 75 % af de orale eller intravenøse doser.

Linearitet/non-linearitet

Farmakokinetikken for brinzolamid er grundlæggende non-lineær på grund af den mættede binding til

karboanhydrase i fuldblod og forskelligt væv. Steady-state-eksponering øges ikke proportionelt med

dosis.

Tværtimod udviser brimonidin lineær farmakokinetik over det kliniske terapeutiske dosisområde.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

SIMBRINZA er beregnet til at virke lokalt indeni øjet. Evaluering af human okulær eksponering ved

virksomme doser er ikke muligt. Den farmakokinetiske/farmakodynamiske sammenhæng ved IOP-

sænkning hos mennesker er ikke klarlagt.

Andre særlige populationer

Studier til at fastslå virkningerne af alder, race og nedsat nyre-eller leverfunktion er ikke blevet udført

med SIMBRINZA. Et studie med brinzolamid i japanske over for ikke-japanske forsøgspersoner viste

lignende systemisk farmakokinetik mellem de to grupper. I et forsøg med brinzolamid hos patienter

med nyreinsufficiens, blev der påvist en 1,6- til 2,8 gange forøgelse i den systemiske eksponering over

for brinzolamid og N-desethylbrinzolamid mellem patienter med normal og moderat nedsat

nyrefunktion. Stigningen i steady-state-RBC-koncentrationerne fra stof-relateret materiale hæmmede

ikke aktiviteten fra RBC-karboanhydrase til niveauer, som var forbundne med systemiske

bivirkninger. Kombinationsproduktet anbefales imidlertid ikke til patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatinin-clearance <30 ml/minut).

, AUC og eliminationshalveringstiden for brimonidin hos ældre (>65 år) forsøgspersoner er

sammenlignelig med unge voksne. Indvirkningen fra nedsat nyre- og leverfunktion på systemisk

farmakokinetik for brimonidin er ikke blevet evalueret. Idet der tages højde for den lave systemiske

eksponering for brimonidin efter topikal okulær administration, forventes det, at ændringer i

plasmaeksponeringen ikke vil være af klinisk relevans.

Pædiatrisk population

Den systemiske farmakokinetik for brinzolamid og brimonidin, alene eller i kombination, i pædiatriske

patienter er ikke blevet undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Brinzolamid

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet.

I prækliniske studier af reproduktions- og udviklingstoksicitet blev der kun iagttaget virkninger ved

doser, der anses for at overstige den maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse

virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans. Hos kaniner havde orale, maternelle

toksiske doser af brinzolamid på op til 6 mg/kg/dag (261 gange den daglige anbefalede kliniske dosis

på 23 µg/kg/dag) ingen effekt på fosterudviklingen. Hos rotter resulterede doser på 18 mg/kg/dag

(783 gange den daglige anbefalede kliniske dosis), men ikke 6 mg/kg/dag, i en svagt nedsat

ossifikation af kraniet og sternebrae på fostre. Disse fund var associeret til metabolisk acidose med

nedsat kropsvægtøgning hos hunnerne og vægttab hos fostrene. Dosisrelateret vægttab hos fostrene

blev observeret hos hunnernes unger ved 2 til 18 mg/kg/dag. Nuleffektniveauet (NOAEL – no

observed adverse effect level) var 5 mg/kg/dag hos afkommet i dieperioden.

Brimonidin

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Propylenglycol

Carbomer 974P

Borsyre

Mannitol

Natriumchlorid

Tyloxapol

Saltsyre og/eller natriumhydroxid (til justering af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

4 uger efter åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

8 ml rund, uigennemsigtig flaske af polyethylen med lav densitet (LDPE), med dråbespids af LDPE og

et hvidt skruelåg (Drop-Tainer) af polypropylen, der indeholder 5 ml suspension.

Pakninger med 1 eller 3 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/933/001-002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. juli 2014

Dato for seneste fornyelse: 20. februar 2019

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/323431/2014

EMEA/H/C/003698

EPAR – sammendrag for offentligheden

Simbrinza

brinzolamid/brimonidintartrat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Simbrinza. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Simbrinza bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Simbrinza, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Simbrinza, og hvad anvendes det til?

Simbrinza er øjendråber, opløsning, der indeholder to aktive stoffer, nemlig brinzolamid og

brimonidintartrat. Simbrinza anvendes hos voksne til at nedsætte trykket i øjet (det intraokulære tryk)

ved forhøjet tryk i øjet (okulær hypertension) eller ved øjensygdommen åbenvinklet grøn stær.

Simbrinza bruges, når der er forsøgt behandling med andre lægemidler, som kun indeholder ét aktivt

stof, uden at det er lykkedes at mindske det intraokulære tryk tilstrækkeligt.

Hvordan anvendes Simbrinza?

Der gives én dråbe Simbrinza to gange dagligt i det eller de pågældende øjne. Hvis der samtidig

bruges andre øjendråber til at sænke trykket i øjet, skal lægemidlerne gives med mindst fem minutters

mellemrum.

Simbrinza udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Simbrinza?

Åbenvinklet grøn stær er en sygdom, hvor den vandige kammervæske i øjeæblet ikke bortledes

tilstrækkeligt. Lige som andre årsager til højt tryk i øjet medfører dette øget risiko for beskadigelse af

Simbrinza

EMA/323431/2014

Side 2/3

nethinden og synsnerven (nerven, der sender signaler fra øjet til hjernen). Dette kan medføre alvorligt

synstab og endda blindhed.

De aktive stoffer i Simbrinza, brinzolamid og brimonidintartrat, nedsætter trykket i øjet ved at mindske

produktionen af kammervæske. Brinzolamid virker ved at blokere enzymet carboanhydrase, der

producerer bikarbonat, som er nødvendigt til dannelse af kammervæske. Brimonidintartrat blokerer et

andet enzym, adenylatcyclase, der også medvirker ved produktionen af kammervæske. Brimonidin

øger desuden bortledningen af kammervæske fra øjets forreste del.

Hvert for sig har de to lægemidler været anvendt i flere år i EU til at nedsætte trykket i øjet, og

sammen nedsætter de trykket i øjet mere effektivt end hvert for sig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Simbrinza?

Simbrinza er påvist at være mere effektivt til at nedsætte trykket i øjet end både brinzolamid og

brimonidin anvendt hvert for sig. Én hovedundersøgelse havde deltagelse af 560 patienter med

forhøjet tryk i øjet eller åbenvinklet grøn stær. Inden behandlingen var det gennemsnitlige tryk i øjet

26 mmHg (millimeter kviksølv). Efter tre måneder var trykket i øjet mindsket mere hos de patienter,

der fik Simbrinza (gennemsnitlig mindskelse af trykket på 7,9 mmHg), end hos dem, der enten brugte

brinzolamid eller brimonidintartrat alene (henholdsvis 6,5 og 6,4 mmHg).

I endnu en hovedundersøgelse hos 890 patienter blev Simbrinza sammenlignet med kombineret

behandling med brinzolamid og brimonidintartrat givet som separate dråber. Simbrinza blev påvist at

være lige så effektivt som den kombinerede behandling. Den gennemsnitlige mindskelse af trykket i

øjet med Simbrinza efter tre måneder var 8,5 mmHg, sammenholdt med 8,3 mmHg med

kombinationen.

Hvilke risici er der forbundet med Simbrinza?

De hyppigste bivirkninger i undersøgelserne med Simbrinza var røde øjne (okulær hyperæmi) og

allergiske reaktioner i øjet, der forekom hos 6-7 % af patienterne, samt smagsforstyrrelser (dysgeusi)

hos ca. 3 % af patienterne. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Simbrinza

fremgår af indlægssedlen.

Simbrinza må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for de aktive stoffer,

de øvrige indholdsstoffer eller sulfonamider (en klasse antibiotika). Det må heller ikke anvendes hos

patienter, der får visse typer antidepressiv medicin, eller hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion

eller med for højt syreindhold i blodet på grund af for meget klorid (hyperchloræmisk acidose).

Simbrinza må ikke anvendes til nyfødte eller børn under to år, og det frarådes at bruge det hos større

børn.

Hvorfor er Simbrinza blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Simbrinza var påvist at

være mere effektivt end hvert aktivt stof anvendt alene og mindst lige så effektivt som de aktive

stoffer givet samtidig som separate øjendråber. Øjendråber indeholdende begge aktive stoffer gør

overholdelsen af behandlingen lettere for patienter, der ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med

brimonidin eller brinzolamid alene. Det er også til fordel for patienter, der behøver

kombinationsbehandling, og for hvem tidligere godkendte kombinationer indeholdende lægemidlet

timolol ikke er egnede.

Simbrinza

EMA/323431/2014

Side 3/3

Hvad sikkerheden angår, svarer de indberettede bivirkninger med Simbrinza til, hvad der kan

forventes med de enkelte aktive stoffer, og har ikke givet anledning til større betænkeligheder. CHMP

konkluderede derfor, at fordelene ved Simbrinza opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til

anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Simbrinza?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Simbrinza anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Simbrinza, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Simbrinza

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Simbrinza den 18. juli 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Simbrinza findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Simbrinza, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information