Sifrol

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
pramipexoldihydrochloridmonohydrat
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
N04BC05
INN (International Name):
pramipexole
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Restless Legs Syndrom, Parkinsons Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Sifrol er indiceret til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom, alene (uden levodopa) eller i kombination med levodopa, jeg. i løbet af sygdommen, men til de sidste faser, når virkningen af ​​levodopa bærer af eller bliver inkonsekvent, og fluktuationer af den terapeutiske effekt forekommer (end-of-dose eller "on-off" fluktuationer). Sifrol er indiceret til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk rastløs-legs syndrome i doser op til 0,. 54 mg base (0. 75 mg salt).
Produkt oversigt:
Revision: 33
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000133
Autorisation dato:
1997-10-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/000133

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

SIFROL 0,088 mg tabletter

SIFROL 0,18 mg tabletter

SIFROL 0,35 mg tabletter

SIFROL 0,7 mg tabletter

pramipexol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret SIFROL til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL

Sådan skal du tage SIFROL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

SIFROL indeholder det aktive stof pramipexol, der er en såkaldt dopaminagonist, som stimulerer

specielle receptorer i hjernen (dopaminreceptorerne). SIFROL påvirker nerveimpulser i hjernen, som

kontrollerer kroppens bevægelser, ved at stimulere dopaminreceptorerne.

SIFROL bruges til

behandling af voksne patienter med symptomer på Parkinsons sygdom. SIFROL kan tages alene

eller i kombination med levodopa (medicin til behandling af Parkinsons sygdom)

behandling af voksne patienter med symptomer på moderat til svær restless legs syndrom (RLS),

en sygdom, der giver uro i benene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL

Tag ikke SIFROL:

hvis du er allergisk over for pramipexol eller et af de øvrige indholdsstoffer i SIFROL (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager SIFROL. Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft nogen af

nedenstående sygdomme eller tilstande:

Nyresygdomme

Hallucinationer (ser, hører eller føler ting, som ikke er der). De fleste hallucinationer er

syns-hallucinationer

Ufrivillige bevægelser af arme og ben (dyskinesi)

Hvis du har Parkinsons sygdom i fremskreden grad og samtidig behandles med levodopa, kan

der være risiko for udvikling af ufrivillige bevægelser (dyskinesi), når SIFROL-dosis øges

Dystoni (manglende evne til at holde din krop og nakke lige og oprejst (aksial dystoni)). Du kan

især opleve, at dit hoved og din nakke falder forover (denne tilstand kaldes antecollis), at din

lænd bøjer forover (denne tilstand kaldes camptocormia), eller at din ryg falder til siden (denne

tilstand kaldes pleurothotonus eller Pisa-syndrom)

Søvnighed og episoder med pludseligt indsættende søvn

Psykoser (f.eks. som ved symptomer på skizofreni)

Synsnedsættelse. Så længe du er i behandling med SIFROL, anbefales det at få øjnene

undersøgt

regelmæssigt

Alvorlige hjerte- eller karsygdomme. I starten af behandlingen kan der opstå et blodtryksfald,

der kan opleves som svimmelhed, når du for eksempel rejser dig fra en stol. Du bør derfor få

blodtrykket målt regelmæssigt

Hvis du oplever, at symptomerne ved RLS begynder tidligere på dagen end sædvanligt, er mere

intense og omfatter flere legemesdele (dette kaldes augmentation).

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle trang til at

opføre dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at

udføre visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og

kan omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor

sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser. Din læge skal muligvis justere din dosis

eller afbryde behandlingen.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle mani (føle sig

oprørt, opstemt eller ophidset) eller delirium (nedsat bevidsthed, forvirring eller manglende

realitetsopfattelse). Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Fortæl din læge, hvis du oplever symptomer såsom depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller

smerter, efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling. Hvis problemet

varer længere end et par uger, skal din læge muligvis justere din behandling.

Fortæl det til din læge, hvis du udvikler en manglende evne til at holde din krop og nakke lige og

oprejst (aksial dystoni). Hvis dette sker, kan det være, at lægen vil justere eller ændre din medicin.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke bruge SIFROL.

Brug af anden medicin sammen med SIFROL

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika) må ikke tages sammen med SIFROL.

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:

cimetidin (medicin mod meget mavesyre og mavesår)

amantadin (medicin mod Parkinsons sygdom)

mexitil (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)

zidovudin (medicin mod aids (erhvervet immundefekt syndrom), en sygdom i immunsystemet)

cisplatin (medicin mod forskellige typer kræft)

quinin (medicin til forebyggelse af smertefulde natlige lægkramper og til behandling af en

malariatype kendt som falciparum malaria (ondartet malaria))

procainamid (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)

levodopa (medicin mod Parkinsons sygdom). Dosis bør nedsættes, når du starter behandling

med SIFROL.

Hvis du tager beroligende medicin eller drikker alkohol, kan SIFROL påvirke din evne til at køre bil

og håndtere maskiner.

Brug af SIFROL sammen med mad, drikke og alkohol

Ved behandling med SIFROL, skal du være forsigtig med indtagelse af alkohol, da din reaktionsevne

kan blive markant nedsat.

SIFROL kan enten tages sammen med mad eller alene. Tabletterne bør synkes med vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager SIFROL. Din læge vil tale med dig, om du skal fortsætte med

at tage SIFROL.

Det er ukendt, hvilken virkning SIFROL kan have på det ufødte barn. Derfor bør du ikke tage

SIFROL, hvis du er gravid, medmindre din læge anbefaler dig at gøre det.

SIFROL må ikke anvendes under amning. SIFROL kan nedsætte mælkeproduktionen og kan også

overføres til din baby via brystmælk. Hvis du ikke kan undvære SIFROL, bør amningen stoppe.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

SIFROL kan give hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, der ikke er der), og det kan påvirke din

evne til at køre bil og betjene maskiner.

Bivirkninger som søvnighed og pludselig indsættende søvn er set specielt for Parkinsonpatienter. Du

skal afstå fra at køre bil, motorcykel, eller cykel, og lade være med at arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Du bør fortælle det til din læge, hvis dette sker.

3.

Sådan skal du tage SIFROL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

SIFROL tabletter bør synkes med vand, og kan både tages sammen med eller uden mad.

Parkinsons sygdom

Den daglige dosis skal deles i 3 lige store doser.

I den første uge er dosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg tre gange dagligt (svarende til 0,264 mg

om dagen):

1. uge

Antal tabletter

1 SIFROL tablet á 0,088 mg

3 gange om dagen

Total daglig dosis (mg)

0,264

Lægen vil normalt anføre, at den daglige dosis øges hver 5.-7. dag indtil Parkinson-symptomerne er

under kontrol (op til vedligeholdelsesdosis):

2. uge

3. uge

Antal tabletter

1 SIFROL tablet á 0,18 mg

3 gange om dagen

ELLER

2 SIFROL tabletter á 0,088 mg

3 gange om dagen

1 SIFROL tablet á 0,35 mg

3 gange om dagen

ELLER

2 SIFROL tabletter á 0,18 mg

3 gange om dagen

Total daglig dosis (mg)

0,54

Den daglige vedligeholdelsesdosis er oftest 1,1 mg eller muligvis højere. I så fald vil maksimal daglig

dosis være 3,3 mg. Nogle enkelte vil have brug for en dosis, der er lavere end den her anførte

vedligeholdelsesdosis.

Laveste vedligeholdelsesdosis

Højeste vedligeholdelsesdosis

Antal tabletter

1 SIFROL tablet á 0,088 mg

3 gange om dagen

1 SIFROL tablet á 0,7 mg og

1 SIFROL tablet á 0,35 mg 3

gange om dagen

Total daglig dosis (mg)

0,264

3,15

Patienter med nyresygdomme

Hvis du har en moderat til alvorlig nyresygdom, skal du have en lavere dosis. I så fald skal du kun

tage tabletter en eller to gange daglig.

Hvis din nyresygdom er moderat, er startdosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg 2 gange daglig.

Hvis din nyresygdom er alvorlig, er startdosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg 1 gang daglig.

Restless legs syndrom (RLS)

Den sædvanlige dosis tages almindeligvis én gang dagligt, 2-3 timer før sengetid.

I den første uge er dosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg én gang daglig.

1. uge

Antal tabletter

1 SIFROL tablet á 0,088 mg

Total daglig dosis (mg)

0,088

Lægen vil normalt anbefale dig, at dosis øges hver 4.-7. dag indtil dine RLS-symptomer er under

kontrol (vedligeholdelsesdosis).

2. uge

3. uge

4. uge

Antal

tabletter

1 SIFROL tablet á 0,18 mg

ELLER

2 SIFROL tabletter á 0,088

1 SIFROL tablet á 0,35 mg

ELLER

2 SIFROL tabletter á 0,18

ELLER

4 SIFROL tabletter á 0,088

1 SIFROL tablet á 0,35

mg og 1SIFROL tablet

á 0,18 mg

ELLER

3 SIFROL tabletter á

0,18 mg

ELLER

6 SIFROL tabletter á

0,088 mg

Total daglig

dosis (mg)

0,18

0,35

0,54

Den daglige dosis bør ikke overstige 6 SIFROL tabletter á 0,088 mg eller en dosis af 0,54 mg (0,75

mg pramipexolsalt)

Hvis du holder op med at tage tabletterne i mere end et par dage og ønsker at begynde igen, skal du

igen begynde med den laveste dosis. Derefter kan din dosis sættes gradvis op igen på samme måde,

som du gjorde første gang. Spørg din læge om råd.

Efter 3 måneders behandling bør det vurderes af din læge, om du skal fortsætte med behandlingen. Tal

med din læge.

Patienter med nyresygdomme

Hvis du har en alvorlig nyresygdom, er SIFROL måske ikke den egnede behandling for dig.

Hvis du har taget for mange SIFROL tabletter

Hvis du har taget for mange SIFROL tabletter, så kontakt lægen eller skadestuen med det samme.

Tegn på overdosering kan blandt andet være opkastning, rastløshed eller nogle af de andre

bivirkninger, der er anført under pkt. 4 (Bivirkninger).

Hvis du har glemt at tage SIFROL

Her er ingen grund til bekymring. Spring denne dosis over og tag næste dosis på det sædvanlige

tidspunkt. Tag aldrig dobbeltdosis.

Hvis du holder op med at tage SIFROL

Du må ikke ophøre behandlingen med SIFROL uden at spørge din læge til råds. Hvis det er

nødvendigt at stoppe behandlingen, nedsætter lægen gradvis din dosis. Dette mindsker risikoen for, at

symptomerne forværres.

Hvis du har Parkinsons sygdom, bør du ikke stoppe behandlingen med SIFROL pludseligt, da det kan

medføre en sygelig tilstand, der udgør en alvorlig helbredsrisiko (malignt neuroleptika syndrom).

Symptomerne er blandt andet:

nedsat evne til at bevæge sig, dvs. tab af muskelbevægelighed (akinesi)

muskelstivhed

feber

ustabilt blodtryk

øget hjerterytme (takykardi)

forvirring

påvirket bevidsthedstilstand, f.eks koma

Hvis du holder op med eller nedtrapper SIFROL, kan du også udvikle en sygelig tilstand kaldet

dopaminagonist-abstinenssyndrom. Symptomerne omfatter depression, apati, angst, træthed,

svedtendens eller smerter. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på følgende måde:

Meget almindelig

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

Almindelig

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

Ikke almindelig

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter

Sjælden

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

Meget sjælden

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Hvis du har Parkinsons sygdom, kan du få følgende bivirkninger:

Meget almindelig:

Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

Søvnighed

Svimmelhed

Kvalme

Almindelig:

Trang til unormal adfærd

Hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, som ikke er der)

Forvirring

Træthed (udmattelse)

Søvnløshed (insomi)

Væskeophobning - hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem)

Hovedpine

Lavt blodtryk (hypotension)

Unormale drømme

Forstoppelse

Synsnedsættelse (dobbeltsyn)

Opkastning

Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelig:

Paranoia (såsom overdreven frygt for sit helbred)

Vrangforestillinger

Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn

Hukommelsestab (amnesi)

Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)

Vægtforøgelse

Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)

Besvimelse

Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon*

Rastløshed

Åndenød (dyspnø)

Hikke

Lungebetændelse

Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser.

Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller

andre, for eksempel en øget seksualdrift.

Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.

Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven

madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække

sulten)*

Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse)

Sjælden:

Mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset)

Ikke kendt:

Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling: Depression, apati,

angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonist-

abstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han vil diskutere måder til at

håndtere eller mindske symptomerne.

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da

disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 2.762 patienter behandlet med pramipexol.

Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig".

Hvis du har restless legs syndrom, kan du få følgende bivirkninger:

Meget almindelig:

Kvalme

Almindelig:

Forandring af søvnmønster, såsom søvnløshed (insomni) og søvnighed

Træthed (udmattelse)

Hovedpine

Unormale drømme

Forstoppelse

Svimmelhed

Opkastning

Ikke almindelig:

Trang til unormal adfærd*

Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon*

Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)*

Paranoia (f.eks. overdreven frygt for ens eget helbred)*

Vrangforestillinger*

Hukommelsestab (amnesi)*

Hallucinationer (at se, høre eller føle ting, som ikke er der)

Forvirring

Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn

Vægtforøgelse

Lavt blodtryk (hypotension)

Væskeophobning – hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem)

Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)

Besvimelse

Rastløshed

Synsnedsættelse (dobbeltsyn)

Vægttab samt nedsat appetit

Åndenød (dyspnø)

Hikke

Lungebetændelse*

Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser.*

Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller

andre, for eksempel en øget seksualdrift.*

Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.*

Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven

madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække

sulten)*

Mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset)*

Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse)*

Ikke kendt:

Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling: Depression, apati,

angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonist-

abstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han vil diskutere måder til at

håndtere eller mindske symptomerne.

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da

disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 1395 patienter behandlet med pramipexol.

Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig".

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte tabletterne mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SIFROL indeholder:

Aktivt stof: pramipexol.

Hver tablet indeholder 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg eller 0,7 mg pramipexol som henholdsvis 0,125

mg, 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, majsstivelse, kolloid vandfri silica, povidon K 25 og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

SIFROL 0,088 mg er hvide, runde, flade tabletter og er uden delekærv.

SIFROL 0,18 mg og SIFROL 0,35 mg er hvide, ovale og flade tabletter. Tabletterne har delekærv på

begge sider og kan deles i to lige store dele.

SIFROL 0,7 mg er hvide, runde og flade tabletter. Tabletterne har delekærv på begge sider og kan

deles i to lige store dele.

Alle tabletter har Boehringer Ingelheims firmalogo præget på den ene side og koden P6, P7, P8 eller

P9 på den anden, hvilket repræsenterer tabletstyrker på henholdsvis 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35mg og 0,7

SIFROL findes i blisterpakninger med 10 tabletter i hvert blisterkort. Hver karton indeholder 3 eller

10 blisterkort (30 eller 100 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret <dato>

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til brugeren

SIFROL 0,26 mg depottabletter

SIFROL 0,52 mg depottabletter

SIFROL 1,05 mg depottabletter

SIFROL 1,57 mg depottabletter

SIFROL 2,1 mg depottabletter

SIFROL 2,62 mg depottabletter

SIFROL 3,15 mg depottabletter

pramipexol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret SIFROL til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL

Sådan skal du tage SIFROL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

SIFROL indeholdet det aktive stof pramipexol, der er en såkaldt dopaminagonist, som stimulerer

specielle receptorer i hjernen (dopaminreceptorerne). SIFROL påvirker nerveimpulser i hjernen, som

kontrollerer kroppens bevægelser, ved at stimulere dopaminreceptorerne.

SIFROL bruges til behandling af voksne patienter med symptomer på Parkinsons sygdom. SIFROL

kan tages alene eller i kombination med levodopa (medicin til behandling af Parkinsons sygdom)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL

Tag ikke SIFROL:

hvis du er allergisk over for pramipexol eller et af de øvrige indholdsstoffer i SIFROL (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager SIFROL. Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft nogen af

nedenstående sygdomme eller tilstande:

Nyresygdomme

Hallucinationer (ser, hører eller føler ting, som ikke er der). De fleste hallucinationer er

syns-hallucinationer

Ufrivillige bevægelser af arme og ben (dyskinesi)

Hvis du har Parkinsons sygdom i fremskreden grad og samtidig behandles med levodopa, kan

der være risiko for udvikling af ufrivillige bevægelser (dyskinesi), når SIFROL-dosis øges

Dystoni (manglende evne til at holde din krop og nakke lige og oprejst (aksial dystoni)). Du kan

især opleve, at dit hoved og din nakke falder forover (denne tilstand kaldes antecollis), at din

lænd bøjer forover (denne tilstand kaldes camptocormia), eller at din ryg falder til siden (denne

tilstand kaldes pleurothotonus eller Pisa-syndrom)

Søvnighed og episoder med pludseligt indsættende søvn

Psykoser (f.eks. som ved symptomer på skizofreni)

Synsnedsættelse. Så længe du er i behandling med SIFROL, anbefales det at få øjnene

undersøgt

regelmæssigt

Alvorlige hjerte- eller karsygdomme. I starten af behandlingen kan der opstå et blodtryksfald,

der kan opleves som svimmelhed, når du for eksempel rejser dig fra en stol. Du bør derfor få

blodtrykket målt regelmæssigt.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle trang til at

opføre dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at

udføre visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og

kan omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor

sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser. Din læge skal muligvis justere din dosis

eller afbryde behandlingen.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle mani (føle sig

oprørt, opstemt eller ophidset) eller delirium (nedsat bevidsthed, forvirring eller manglende

realitetsopfattelse). Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Fortæl din læge, hvis du oplever symptomer såsom depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller

smerter, efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling. Hvis problemet

varer længere end et par uger, skal din læge muligvis justere din behandling.

Fortæl det til din læge, hvis du udvikler en manglende evne til at holde din krop og nakke lige og

oprejst (aksial dystoni). Hvis dette sker, kan det være, at lægen vil justere eller ændre din medicin.

SIFROL depottabletter er specialfremstillede tabletter, hvor det aktive stof langsomt frigives efter

indtagelse af tabletten. Dele af tabletterne kan lejlighedsvis passere gennem systemet og udskilles i

afføringen, hvor de kan ligne hele tabletter. Fortæl det til lægen, hvis du finder tabletstykker i din

afføring.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke bruge SIFROL.

Brug af anden medicin sammen med SIFROL

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika) må ikke tages sammen med SIFROL.

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:

cimetidin (medicin mod meget mavesyre og mavesår)

amantadin (medicin mod Parkinsons sygdom)

mexitil (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)

zidovudin (medicin mod aids (erhvervet immundefekt syndrom), en sygdom i immunsystemet)

cisplatin (medicin mod forskellige typer kræft)

quinin (medicin til forebyggelse af smertefulde natlige lægkramper og til behandling af en

malariatype kendt som falciparum malaria (ondartet malaria))

procainamid (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)

levodopa (medicin mod Parkinsons sygdom). Dosis bør nedsættes, når du starter behandling

med SIFROL.

Hvis du tager beroligende medicin eller drikker alkohol, kan SIFROL påvirke din evne til at køre bil

og håndtere maskiner.

Brug af SIFROL sammen med mad, drikke og alkohol

Ved behandling med SIFROL, skal du være forsigtig med indtagelse af alkohol, da din reaktionsevne

kan blive markant nedsat.

SIFROL kan enten tages sammen med mad eller alene. Tabletterne bør synkes med vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager SIFROL. Din læge vil tale med dig, om du skal fortsætte med

at tage SIFROL.

Det er ukendt, hvilken virkning SIFROL kan have på det ufødte barn. Derfor bør du ikke tage

SIFROL, hvis du er gravid, medmindre din læge anbefaler dig at gøre det.

SIFROL må ikke anvendes under amning. SIFROL kan nedsætte mælkeproduktionen og kan også

overføres til din baby via brystmælk. Hvis du ikke kan undvære SIFROL, bør amningen stoppe.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

SIFROL kan give hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, der ikke er der), og det kan påvirke din

evne til at køre bil og betjene maskiner.

Bivirkninger som søvnighed og pludselig indsættende søvn er set specielt for Parkinsonpatienter. Du

skal afstå fra at køre bil, motorcykel, eller cykel, og lade være med at arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Du bør fortælle det til din læge, hvis dette sker.

3.

Sådan skal du tage SIFROL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

SIFROL depottabletter skal tages en gang daglig. Du skal tilstræbe at tage den på samme tidspunkt

hver dag.

SIFROL tabletter skal synkes hele med vand. Du kan både tage dem sammen med eller uden mad.

Du må ikke tygge, dele eller knuse

depottabletten. Hvis du gør det, er der risiko for

overdosering, da medicinen derved kan blive

frigivet for hurtigt i kroppen.

I den første uge er den sædvanlige daglige dosis 0,26 mg pramipexol.

Lægen vil normalt anføre, at den daglige dosis øges hver 5.-7. dag, indtil symptomerne er under

kontrol (vedligeholdelsesdosis).

Skema for stigende doser af SIFROL depottabletter

Daglig dosis

(mg)

Antal tabletter

0,26

1 SIFROL 0,26 mg depottablet.

0,52

1 SIFROL 0,52 mg depottablet,

ELLER

2 SIFROL 0,26 mg depottabletter.

1,05

1 SIFROL 1,05 mg depottablet,

ELLER

2 SIFROL 0,52 mg depottabletter,

ELLER

4 SIFROL 0,26 mg depottabletter.

Vedligeholdelsesdosis er oftest 1,05 mg daglig eller muligvis højere. I så fald vil maksimal daglig

dosis være 3,15 mg. Enkelte patienter vil have brug for en dosis, der er lavere end den her anførte

vedligeholdelsesdosis.

Patienter med nyresygdomme

Hvis du har en nyresygdom, vil din læge eventuelt anbefale dig at tage den sædvanlige startsdosis på

0,26 mg depottablet hveranden dag den første uge. Derefter vil din læge muligvis øge dosis til én 0,26

mg depottablet hver dag. Hvis yderligere dosisøgning er nødvendig, vil din læge øge dosis trinvist

med 0,26 mg pramipexol.

Hvis du har en alvorlig nyresygdom, skal du muligvis behandles med en anden type

pramipexolmedicin. Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever en forværring i din

nyresygdom under behandling med SIFROL.

Hvis du skifter fra almindelige SIFROL tabletter

Din læge vil basere din dosis af SIFROL depottabletter på den dosis af almindelige SIFROL tabletter,

som du hidtil har taget.

Skiftet fra almindelige SIFROL tabletter til SIFROL depottabletter sker fra den ene dag til den anden.

Tag dine almindelige SIFROL tabletter som normalt dagen før, du skifter. Tag SIFROL depottabletter

den næste morgen, og tag så ikke flere almindelige SIFROL tabletter.

Hvis du har taget for mange SIFROL-tabletter

Hvis du har taget for mange SIFROL tabletter, så kontakt lægen eller skadestuen med det samme.

Tegn på overdosering kan blandt andet være opkastning, rastløshed eller nogle af de andre

bivirkninger, der er anført under pkt. 4 (Bivirkninger).

Hvis du har glemt at tage SIFROL

Hvis du har glemt at tage en SIFROL dosis, men kommer i tanke om det indenfor 12 timer fra det

sædvanlige tidspunkt, hvor du skulle have taget en dosis, skal du tage den sædvanlige tablet. Herefter

fortsætter du med at tage den næste tablet på sædvanligt tidspunkt.

Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du ikke tage den glemte dosis, men blot tage næste dosis på

det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage SIFROL

Du må ikke holde op med at tage SIFROL uden at spørge din læge til råds. Hvis det er nødvendigt at

stoppe behandlingen, nedsætter lægen gradvis din dosis. Dette mindsker risikoen for, at symptomerne

forværres.

Hvis du har Parkinsons sygdom, bør du ikke stoppe behandlingen med SIFROL pludseligt, da det kan

medføre en sygelig tilstand, der udgør en alvorlig helbredsrisiko (malignt neuroleptika syndrom).

Symptomerne er blandt andet:

nedsat evne til at bevæge sig, dvs. tab af muskelbevægelighed (akinesi)

muskelstivhed

feber

ustabilt blodtryk

øget hjerterytme (takykardi)

forvirring

påvirket bevidsthedstilstand, f.eks koma

Hvis du holder op med eller nedtrapper SIFROL, kan du også udvikle en sygelig tilstand kaldet

dopaminagonist-abstinenssyndrom. Symptomerne omfatter depression, apati, angst, træthed,

svedtendens eller smerter. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på følgende måde:

Meget almindelig

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

Almindelig

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

Ikke almindelig

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter

Sjælden

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

Meget sjælden

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Du kan få følgende bivirkninger:

Meget almindelig:

Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

Søvnighed

Svimmelhed

Kvalme

Almindelig:

Trang til unormal adfærd

Hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, som ikke er der)

Forvirring

Træthed (udmattelse)

Søvnløshed (insomi)

Væskeophobning - hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem)

Hovedpine

Lavt blodtryk (hypotension)

Unormale drømme

Forstoppelse

Synsnedsættelse (dobbeltsyn)

Opkastning

Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelig:

Paranoia (såsom overdreven frygt for sit helbred)

Vrangforestillinger

Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn

Hukommelsestab (amnesi)

Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)

Vægtforøgelse

Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)

Besvimelse

Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon*

Rastløshed

Åndenød (dyspnø)

Hikke

Lungebetændelse

Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser.

Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller

andre, for eksempel en øget seksualdrift.

Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.

Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven

madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække

sulten)*

Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse)

Sjælden:

Mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset)

Ikke kendt:

Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling: Depression, apati,

angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonist-

abstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han vil diskutere måder til at

håndtere eller mindske symptomerne.

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da

disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 2762 patienter behandlet med pramipexol.

Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig".

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SIFROL indeholder:

Aktivt stof: pramipexol.

Hver tablet indeholder 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg

pramipexol som henholdsvis 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg eller 4,5 mg

pramipexoldihydrochloridmonohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose 2208, majsstivelse, carbomer 941, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

SIFROL 0,26 mg og 0,52 mg depottabletter er hvide til råhvide, runde og har facetslebne kanter.

SIFROL 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg depottabletter er hvide til råhvide og ovale.

Alle tabletter har Boehringer Ingelheim firma symbol præget på den ene side og koden P1, P2, P3,

P12, P4, P13 eller P5 på den anden side gældende for tablet styrkerne 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg,

1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg.

Kartoner indeholdende 1,3 eller 10 blisterkort (10, 30 eller 100 depottabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Strasse 51 – 61

59320 Ennigerloh

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret <dato>

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for pramipexol er CHMP

nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Baseret på evidens fra den videnskabelige litteratur anses det for relevant at inkludere information om

risikofaktorer for dopaminagonist-abstinenssyndrom (DAWS). Tilstedeværelse af manglende

impulskontrol (impulse control disorders – ICD) er konsekvent blevet forbundet med DAWS i seks

retrospektive journalgennemgange og et prospektivt observationsstudie. En høj daglig dosis og høje

kumulative doser af dopaminagonister (DA) er inkonsekvent blevet forbundet med DAWS. Uanset

den manglende konsekvens peger evidensen på en forbindelse mellem DAWS og en høj daglig dosis

og/eller kumulative doser af dopaminagonister. Baseret på disse resultater anses det for relevant at

inkludere risikofaktorerne ICD, en høj daglig dosis og/eller kumulative doser af dopaminagonister

(DA) i pkt. 4.4 af produktinformationen.

DAWS er primært blevet rapporteret hos patienter med Parkinsons sygdom (PD), selvom der er

rapporter om sygdommens forekomst hos patienter med Restless Legs-syndrom (RLS). Formuleringen

om seponering af pramipexol bør derfor ikke begrænses til PD-indikationen. Derfor skal ‘nedtrapning’

suppleres af ‘seponering’ i punkt 4.4 vedrørende DAWS, så formuleringen også er gældende for RLS-

indikationen (nedtrapning er ikke påkrævet i RLS-indikationen).

Da DAWS-symptomer forekommer ved nedtrapning/seponering af dopaminagonister, er det essentielt

at skelne mellem undermedicinering af den tilgrundliggende sygdom og DAWS. Hvis

DAWS-symptomer ved en fejl tilskrives PD, vil klinikeren muligvis øge dosis af levodopa, men det

vil ikke lindre DAWS-symptomerne. Da kombinationsbehandling med DA og levodopa ofte bruges,

anses det for relevant for sundhedspersoner at være informeret om, at abstinenssymptomer ikke

responderer på øgning af levodopadosen, som en hjælp i diffentialdiagnosen.

Desuden anses det for relevant at opdatere pkt. 4.2 i produktresuméet og pkt. 3 i indlægssedlen, så de

indeholder information vedrørende seponering af behandling og DAWS.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for pramipexol er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder pramipexol, forbliver uændret

under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sifrol 0,088 mg tabletter

Sifrol 0,18 mg tabletter

Sifrol 0,35 mg tabletter

Sifrol 0,7 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sifrol 0,088 mg tabletter

Hver tablet indeholder 0,125 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,088 mg

pramipexol.

Sifrol 0,18 mg tabletter

Hver tablet indeholder 0,25 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,18 mg

pramipexol.

Sifrol 0,35 mg tabletter

Hver tablet indeholder 0,5 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,35 mg

pramipexol.

Sifrol 0,7 mg tabletter

Hver tablet indeholder 1,0 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,7 mg pramipexol.

Bemærk:

Da der i litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen, er doseringen anført både som

pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Sifrol 0,088 mg tabletter

Tabletterne er hvide, flade, runde og præget med en kode på begge sider (P6 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

Sifrol 0,18 mg tabletter

Tabletterne er hvide, flade, ovale med delekærv på begge sider og er præget med en kode på begge

sider (P7 hhv. Boehringer Ingelheim logo).

Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Sifrol 0,35 mg tabletter

Tabletterne er hvide, flade, ovale med delekærv på begge sider og er præget med en kode på begge

sider (P8 hhv. Boehringer Ingelheim logo).

Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Sifrol 0,7 mg tabletter

Tabletterne er hvide, flade, runde med delekærv på begge sider og er præget med en kode på begge

sider (P9 hhv. Boehringer Ingelheim logo).

Tabletterne kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sifrol er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Sifrol kan gives, som monoterapi eller i kombination med levodopa i hele sygdomsforløbet herunder i

de sene stadier, når virkningen af levodopa klinger af eller bliver ustabil, og svingninger i den

terapeutiske virkning opstår.

Sifrol er indiceret til voksne til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk restless legs

syndrom i doser op til 0,54 mg base (0,75 mg salt) (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Parkinsons sygdom

Døgndosis bør indtages ligeligt fordelt på 3 daglige doser.

Initialdosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,264 mg base (0,375 mg salt)/døgn.

Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil den maksimale

terapeutiske virkning.

Skema for dosisøgning af Sifrol

Dosis

(mg base)

Total døgndosis

(mg base)

Dosis

(mg salt)

Total døgndosis

(mg salt)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

3 x 0,5

1,50

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,54 mg base

(0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,3 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,5 mg

(salt)/dag (se pkt. 4.8).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,264 mg base (0,375 mg salt) og 3,3 mg base

(4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en virkning allerede ved en daglig dosis på 1,1 mg base

(1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af klinisk respons og forekomst af

bivirkninger. Ca. 5% af patienterne i de kliniske forsøg blev behandlet med doser mindre end 1,1 mg

(1,5 mg salt). For patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopa-

dosis er tilsigtet, kan pramipexoldoser højere end 1,1 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig.

Afhængigt af den enkelte patients respons på behandlingen kan det anbefales, at levodopadosis

reduceres både under dosisstigning og vedligeholdelsesbehandling med Sifrol (se pkt. 4.5).

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopamin-behandling kan føre til udvikling af malignt neuroleptikasyndrom eller

dopaminagonist-abstinenssyndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,54 mg base (0,75 mg

salt)/dag, indtil den daglige dosis er reduceret til 0,54 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis

reduceres med 0,264 mg base (0,375 mg salt)/dag (se pkt. 4.4). Dopaminagonist-abstinenssyndrom

kan stadig forekomme under nedtrapningen, og en midlertidig øgning af dosis kan være nødvendig

inden nedtrapningen genoptages (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængig af patientens nyrefunktion

foreslås et af følgende doseringsregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed ikke

nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 20 og 50 ml/min bør initialdosis af Sifrol fordeles på 2 daglige

doser begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) to gange dagligt svarende til 0,176 mg base

(0,25 mg salt)/dag. En maksimal daglig dosis på 1,57 mg pramipexolbase (2,25 mg salt) bør ikke

overskrides.

Ved kreatininclearance mindre end 20 ml/min bør Sifrol gives som en enkeltdosis begyndende

med 0,088 mg base (0,125 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på 1,1 mg pramipexolbase

(1,5 mg salt) bør ikke overskrides.

Hvis nyrefunktionen bliver nedsat under vedligeholdelsesbehandling med Sifrol, bør dosis

reduceres med samme procent, som faldet i kreatininclearance. Dvs. hvis f.eks. kreatininclearance

reduceres med 30%, så reduceres den daglige dosis tilsvarende med 30%. Den daglige dosis kan

fordeles på 2 daglige doser, hvis kreatininclearance er mellem 20 og 50 ml/minog gives om en

enkeltdosis, hvis kreatininclearance er under 20 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da omkring

90% af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle indflydelse af nedsat

leverfunktion på Sifrols farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Sifrols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at anvende

Sifrol hos den pædiatriske population ved indikationen Parkinsons sygdom.

Restless legs syndrom

Den anbefalede startdosis for Sifrol er 0,088 mg base (0,125 mg salt), som tages 1 gang dagligt 2-3

timer før sengetid. For patienter som behøver yderligere symptomatisk lindring, kan dosis øges hver

4.-7. dag til et maksimum på 0,54 mg base (0,75 mg salt) dagligt, som vist i tabellen nedenfor.

Skema til øgning af dosis for Sifrol

Titreringstrin

1 gang daglig

Aften dosis

(mg af base)

1 gang daglig

Aften dosis

(mg af salt)

0,088

0,125

0,18

0,25

0,35

0,50

0,54

0,75

Behandlingens virkning hos restless legs syndrom-patienten og den forsatte behandling bør evalueres

efter 3 måneders brug. Hvis behandlingen afbrydes i flere dage, skal den initieres påny med

dosistitrering, som ovenfor beskrevet.

Behandlingsophør

Sifrol kan ved behandling af restless legs syndrom (RLS) seponeres uden aftrapning, idet den daglige

dosis ikke vil overstige 0,54 mg base (0,75 mg salt). I et 26 ugers placebokontrolleret forsøg blev der

hos 10% af patienterne (14 ud af 135) observeret rebound af RLS-symptomer (forværring af

symptomer i forhold til baseline) efter pludseligt behandlingsophør. Denne indvirkning blev fundet at

være uafhængig af dosis.

Nedsat nyrefunktion

Udskillelse af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Patienter med en kreatininclearance over

20 ml/min behøver ingen reduktion i den daglige dosis.

Brugen af Sifrol har ikke været undersøgt hos hæmolysepatienter eller hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leversvigt er dosisjustering ikke nødvendig, da ca. 90% af det absorberede aktive

stof bliver udskilt via nyrerne.

Pædiatrisk population

Sifrol anbefales ikke til børn og unge under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for sikkerhed og

virkning.

Tourettes sygdom

Pædiatrisk population

Sifrol anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt hos denne

population. Sifrol bør ikke anvendes til børn og unge med Tourettes sygdom på grund af en negativ

balance mellem fordele og ulemper ved denne sygdom (se pkt. 5.1).

Administration

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og indtages oralt sammen med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt. 4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med Sifrol, når det

gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopa-dosis reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia og

pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter påbegyndelse af

behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom dystoni kan være et symptom

på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter bedret efter reduktion eller seponering af

pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en

justering af pramipexol-dosen overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald, døsighed og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed, somnolens (søvnlignende bevidsthedssvækkelse) og

episoder med pludseligt opståede søvnanfald, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Tilfælde af

pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har

været rapporteret. Patienterne bør informeres om dette, og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og

betjening af maskiner. Patienter, som har oplevet døsighed, somnolens og/eller en episode med

pludseligt opstået søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med

behandling kan overvejes. På grund af en mulig additiv virkning, bør forsigtighed udvises, når

patienter tager andre sedative lægemidler eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt. 4.5, 4.7

og 4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af manglende impulskontrol. Patienter og

pårørende bør informeres om, at adfærdsmæssige symptomer på manglende impulskontrol herunder

ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger, der fører til overdrevent indkøbsmønster

og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i behandling med

dopaminagonister, herunder Sifrol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne

symptomer opstår.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og pårørende

bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i behandling med pramipexol.

Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis de

potentielle fordele opvejer risikoen.

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum eller hvis der opstår

synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at monitorere

blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, på grund af risikoen for postural hypotention i

forbindelse med dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været set i forbindelse med pludseligt ophør

med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom (DAWS)

DAWS er blevet rapporteret med dopaminagonister, inklusive pramipexol (se pkt. 4.8). Pramipexol

bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2).

Begrænsede data antyder, at patienter med manglende impulskontrol og patienter, der får en høj daglig

dosis og/eller høje kumulative doser af dopaminagonister, kan have større risiko for at udvikle DAWS.

Abstinenssymptomer kan omfatte apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som ikke

responderer på levodopa. Patienter skal informeres om mulige abstinenssymptomer inden nedtrapning

og seponering af pramipexol. Patienter skal monitoreres tæt under nedtrapning og seponering.

Midlertidig administration af pramipexol ved den lavest effektive dosis kan overvejes, hvis

abstinenssymptomerne er svære og/eller vedvarende.

Augmentation

Det er rapporteret i litteraturen, at behandling af restless legs syndrom med dopaminerge lægemidler

kan resultere i augmentation. Således kan symptomerne optræde tidligere på aftenen (eller tilmed om

eftermiddagen), og symptomerne kan forværres og kan involvere andre ekstremiteter. Augmentation

blev specielt undersøgt i et kontrolleret klinisk forsøg på 26 uger. Augmentation blev observeret hos

11,8% af patienterne i pramipexolgruppen (N = 152) og hos 9,4% af patienterne i placebogruppen (N

= 149). Kaplan-Meier-analyse af tid til augmentation viste ingen signifikant forskel mellem

pramipexol- og placebogruppen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20%), og der er kun set beskeden

biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre lægemidler, der påvirker

plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation, usandsynlig. Da antikolinergika

hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den potentielle risiko for interaktion begrænset,

selvom interaktion med antikolinergika ikke er blevet undersøgt. Der er ingen pharmakokinetisk

interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitiv hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34%, antagelig ved en hæmning af

det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der hæmmer den aktive,

renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin,

zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til interaktioner, resulterende i nedsat

clearance af pramipexol. Det bør overvejes at nedsætte pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse

lægemidler administreres samtidigt med Sifrol.

Kombination med levodopa

Når Sifrol gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere levodopadosis og at holde

dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af Sifrol øges.

På grund af en mulig additiv virkning ved kombination af andre sedative lægemidler eller alkohol med

pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.4), f.eks. i

tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier påvirkede

pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for en dopaminagonist.

Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig virkning på fertiliteten hos hanner.

Graviditet

Virkningen på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke teratogent i

rotter og kaniner; men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). Sifrol bør

ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den

potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også at blive

hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var koncentrationen af

lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

På grund af mangel på humane data må Sifrol ikke anvendes under amning. Amningen bør ophøre,

hvis der gives Sifrol.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sifrol kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i væsentlig grad.

Der kan opstå hallucinationer, døsighed eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med Sifrol, og som har oplevet døsighed, somnolens og/eller episoder

med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at køre bil eller deltage i

aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for alvorlig fare eller død (f.eks.

betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende episoder, døsighed og/eller somnolens er

ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.923 patienter i behandling

med pramipexol og 1.354 patienter i placebobehandling viste, at rapportering af bivirkninger var

hyppigt forekommende i begge grupper. 63% af patienterne i pramipexolbehandling og 52% af

patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har tendens til

at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der forventes, at

opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100

til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Almindeligste bivirkninger ved Parkinsons sygdom

De mest almindeligt (

5%) rapportede bivirkninger hos patienter med Parkinsons sygdom, som oftere

ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med placebo er kvalme, dyskinesi,

hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed, forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed.

Forekomsten af døsighed var større ved doser højere end 1,5 mg pramipexol salt/dag (se pkt. 4.2).

Dyskinesi ses hyppigere i kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af

behandlingen, specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Tabel 1: Parkinsons sygdom

Kropssystem

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

pneumoni

Det endokrine

system

uhensigtsmæssig

udskillelse af

antidiuretisk

hormon

Psykiske

forstyrrelser

søvnløshed,

hallucinationer,

unormale

drømme,

konfusion

usædvanlig

adfærd med

symptomer på

manglende

impulskontrol og

tvangshandlinger

overdrevent

indkøbsmønster,

ludomani,

rastløshed,

hyperseksualitet,

vrangforestillinger,

ændring af libido,

paranoia,

delirium,

uhæmmet

fødeindtagelse

hyperfagi

mani

Nervesystemet

døsighed,

svimmelhed,

dyskinesi

hovedpine

somnolens

(søvnlignende

bevidstheds-

svækkelse),

pludselig opstået

søvn, amnesi,

hyperkinesi,

synkope

Øjne

synsnedsættelse

herunder diplopi,

sløret syn og

nedsat

synsskarphed

Hjerte

hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

dyspnø,

hikke

Mave-tarm-

kanalen

kvalme

forstoppelse,

opkastning

Hud og

subkutane væv

overfølsomhed,

pruritus,

udslæt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

træthed,

perifere ødemer

Dopamin-

agonist-

abstinens-

syndrom

inklusive apati,

angst,

depression,

træthed,

svedtendens

og smerter

Undersøgelser

vægttab samt

nedsat appetit

vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95% sikkerhed er

frekvenskategorien ikke højere end “ikke almindelig” og kan være lavere. En præcis

estimering af frekvens er ikke mulig, da bivirkningen ikke fandtes i en database med data for

kliniske forsøg med 2.762 patienter med Parkinsons sygdom behandlet med pramipexol.

Almindeligste bivirkninger ved restless legs syndrom

De mest almindeligt (

5%) rapporterede bivirkninger hos patienter med restless legs syndrom, er

kvalme, hovedpine, svimmelhed og træthed. Kvalme og træthed blev oftere rapporteret hos kvindelige

patienter behandlet med Sifrol (henholdsvis 20,8% og 10,5%) sammenlignet med mandlige patienter

(henholdsvis 6,7% og 7,3%).

Tabel 2: Restless legs syndrom

Kropssystem

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

pneumoni

Det endokrine

system

uhensigtsmæssig

udskillelse af

antidiuretisk

hormon

Psykiske

forstyrrelser

søvnløshed,

unormale drømme,

rastløshed,

konfusion,

hallucinationer,

ændring af libido,

vrangsforestillinger

hyperfagi

paranoia

mani

delirium

usædvanlig adfærd

med symptomer på

manglende

impulskontrol og

tvangshandlinger

(såsom overdrevent

indkøbsmønster,

ludomani,

hyperseksualitet,

uhæmmet

fødeindtagelse)

Nervesystemet

døsighed,

hovedpine,

svimmelhed,

somnolens

(søvnlignende

bevidsthedssvækkelse),

pludseligt opstået søvn,

synkope,

dyskinesi,

amnesi

hyperkinesi

Øjne

synsnedsættelse

herunder nedsat

synsskarphed,

diplopi, sløret syn

Hjerte

hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

dyspnø,

hikke

Mave-tarm-kanalen

kvalme

forstoppelse,

opkastning

Hud og subkutane

væv

overfølsomhed,

pruritus,

udslæt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

træthed

perifere ødemer

dopaminagonist-

abstinenssyndrom

inklusive apati,

angst,

depression,

træthed,

svedtendens,

smerter

Undersøgelser

vægttab samt nedsat

appetit, vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95% sikkerhed er

frekvenskategorien ikke højere end “ikke almindelig” og kan være lavere. En præcis

estimering af frekvens er ikke mulig, da bivirkningen ikke fandtes i en database med data for

kliniske forsøg med 1.395 patienter med Restless Legs syndrom behandlet med pramipexol.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Døsighed/somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke almindeligt,

at det er forbundet med somnolens i dagtimerne og pludseligt opståede søvnepisoder (se også pkt.

4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget eller nedsat).

Unormal adfærd

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet og tvangshandlinger, der fører til overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i

behandling med dopaminagonister, herunder Sifrol (se pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening og case-kontrol studie med 3.090 Parkinsonpatienter fik 13,6% af alle

patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler symptomer på unormal

adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede manifestationer var ludomani,

tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og

hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for unormal adfærd omfatter

dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en yngre alder (

65 år), at være ugift og at

have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol, nedtrappes

eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter (se

pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med en øget

risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret risikoratio 1,86; 95% CI

1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil relateres til den

farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme, opkastning, hyperkinesi,

hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt antidot ved overdosering af

dopaminagonister. I tilfælde af, at centralnervesystemet synes at være stimuleret, kan et neuroleptisk

middel anvendes. Behandling af overdosering kan kræve generel understøttende behandling med

udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Anti-Parkinson-lægemiddel, dopaminreceptoragonist, ATC-kode:

N04BC05

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet til

undergruppen dopamin D2 receptorerne og har primært affinitet til D

receptorer. Det har fuld intrinsic

aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved stimulation af

dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyrestudier har vist, at pramipexol hæmmer dopaminsyntese, -

frigørelse og -omsætning.

Virkningsmekanismen for prampipexol til behandling af restless legs syndrom er ukendt.

Neurofarmakologisk evidens foreslår primært involvering af det dopaminerge system.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk studie med

raske, frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af Sifroldepottabletter var hurtigere (hver 3. dag)

end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase (4,5 mg salt)/dag, blev der observeret en stigning i

blodtrykket samt en forøgelse af hjerterytmen. Der er ikke set en tilsvarende virkning i patientstudier.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 1.800 patienter på Hoehn & Yahr stadier

I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede stadier, de fik

ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev virkningen af pramipexol i de kontrollerede

kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne undersøgelser over mere end 3 år var

der ikke tegn på aftagende virkning.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed, forsinkede initial behandling med

pramipexole signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer, og reducerede deres forekomst

sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne forsinkelse af motoriske komplikationer

med pramipexol skal opvejes imod en større bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt

ved den gennemsnitlige ændring i UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og

døsighed var generelt højere i optitreringsfase for pramipexol gruppen. Imidlertid var der ingen

signifikant forskel i vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Sifrol i alle undergrupper af den pædiatriske population med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Klinisk virkning og sikkerhed ved restless legs syndrom

Virkningen af pramipexol er blevet evalueret i fire placebo kontrollerede kliniske forsøg hos cirka

1.000 patienter med moderat til meget svær idiopatisk restless legs syndrom.

De primære virkningsparametre var gennemsnitsændringen fra baseline af restless legs syndrom

Rating Scale (IRLS) og Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I). For begge primære

endpoints er statistiske signifikante forskelle set for pramipexol doserne 0,25 mg, 0,5 mg og 0,75 mg

(salt) sammenlignet med placebo. Efter 12 ugers behandling var baseline IRLS scoren forbedret fra

23,5 til 14,1 point for placebo og fra 23,4 til 9,4 point for pramipexol (kombinerede doser).

Den justerede gennemsnitsforskel var -4,3 point (CI 95% -6,4; -2,1 procent, p-værdi <0,0001). CGI-I

svarrater (forbedret, meget forbedret) var henholdsvis 51,2% og 72,0% for placebo og pramipexol

(forskel 20% CI 95%: 8,1%; 31,8%, p<0,0005). Virkning blev set ved 0,088 mg base (0,125 mg

salt)/dag efter den første uges behandling.

I et placebo-kontrolleret polysomnografi-studie over 3 uger reducerede Sifrol signifikant antallet af

periodiske benbevægelser, mens forsøgspersonerne var sengeliggende.

Langtidsvirkningen blev evalueret i et placebokontrolleret klinisk forsøg. Efter 26 ugers behandling

var der en gennemsnitlig justeret reduktion i IRLS total-score på mindst 13,7 og 11,1 point i

henholdsvis pramipexol- og placebogruppen med en statistisk signifikant (p = 0,008) gennemsnitlig

behandlingsforskel på -2,6. CGI-I-responsraten (meget forbedret, rigtig meget forbedret) var 50,3%

(80/159) og 68,5% (111/162) for henholdsvis placebo og pramipexol (p = 0,001), svarende til ”number

needed to treat” (NNT) på 6 patienter (95%CI: 3,5, 13,4).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Sifrol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med restless legs syndrom (se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Klinisk virkning og sikkerhed ved Tourettes sygdom

Virkningen af pramipexol (0,0625-0,5 mg/dag) hos pædiatriske patienter mellem 6-17 år med

Tourettes sygdom blev evalueret i et 6-ugers, dobbeltblind, randomiseret, placebokontrolleret

fleksibelt dosis-studie. I alt blev 63 patienter randomiseret (43 til pramipexol, 20 til placebo). Det

primære endepunkt var ændring fra baseline i Total Tic Score (TTS) på Yale Global Tic Severity

Scale (YGTSS). Der blev ikke observeret nogen forskel på pramipexol og placebo for hverken det

primære endepunkt eller for nogen af de sekundære endepunkter inklusive YGTSS total score, Patient

Global Impression of Improvement (PGI-I), Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I) eller

Clinical Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S). Der forekom bivirkninger hos mindst 5%

af patienterne i pramipexolgruppen. Følgende bivirkninger var mere almindelige hos de

pramipexolbehandlede patienter end hos de placebobehandlede patienter: Hovedpine (27,9%, placebo

25,0%), døsighed (7,0%, placebo 5,0%), kvalme (18,6%, placebo 10,0%), opkastning (11,6%, placebo

0,0%), øvre abdominalsmerter (7,0%, placebo 5,0%), ortostatisk hypotension (9,3%, placebo 5,0%),

myalgi (9,3%, placebo 5,0%), søvnforstyrrelser (7,0%, placebo 0,0%), dyspnø (7,0%, placebo 0,0%)

og infektion i de øvre luftveje (7,0%, placebo 5,0%). Andre signifikante bivirkninger, der førte til

seponering af forsøgsmedicinen hos de patienter, der fik pramipexol, var konfusionstilstand,

taleforstyrrelse og forværret tilstand (se pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90%, og maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3 timer.

Absorptionshastigheden reduceres ved samtidig indtagelse af et måltid, men påvirker ikke den

samlede optagelse af pramipexol. Pramipexol udviser lineær kinetik og kun en lille interpatient

variation i plasmaniveauet.

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20%) og fordelingsvolumet stort

(400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter (omkring 8 gange sammenlignet med

plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca. 90% af en

14C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2% via fæces. Den totale clearance for

pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring 400 ml/min. Eliminationens

halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12 timer hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser viser, at pramipexol udøver funktionelle virkninger, som

hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem, antagelig stammende fra en

overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en tendens til

en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i rotter og

kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk i rotter ved

maternotoksiske doser. Pga. de valgte dyrearter og det begrænsede antal undersøgte parametre er

pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og forsinket

vaginalåbning).

Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-celle-

hyperplasi og adenomer, pga. pramipexols prolaktinhæmmende virkning. Dette fund er ikke klinisk

relevant for mennesket. Samme studie viste tillige, i albinorotter, der fik doser på 2 mg/kg (salt)

pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration. Sidstnævnte fund blev hverken

observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen

anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

mannitol

majsstivelse

kolloid vandfri silica

povidon K 25

magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

OPA/aluminium/PVC-aluminium blister.

Hvert blisterkort indeholder 10 tabletter.

Kartoner indeholdende 3 eller 10 blisterkort (30 eller 100 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Sifrol 0,088 mg tabletter

EU/1/97/050/001-002

Sifrol 0,18 mg tabletter

EU/1/97/050/003-004

Sifrol 0,35 mg tabletter

EU/1/97/050/011-012

Sifrol 0,7 mg tabletter

EU/1/97/050/005-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. oktober 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. oktober 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Sifrol 0,26 mg depottabletter

Sifrol 0,52 mg depottabletter

Sifrol 1,05 mg depottabletter

Sifrol 1,57 mg depottabletter

Sifrol 2,1 mg depottabletter

Sifrol 2,62 mg depottabletter

Sifrol 3,15 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sifrol 0,26 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 0,375 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,26 mg

pramipexol.

Sifrol 0,52 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 0,75 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 0,52 mg

pramipexol.

Sifrol 1,05 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 1,5 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 1,05 mg

pramipexol.

Sifrol 1,57 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 2,25 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 1,57 mg

pramipexol.

Sifrol 2,1 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 3 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 2,1 mg

pramipexol.

Sifrol 2,62 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 3,75 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 2,62 mg

pramipexol.

Sifrol 3,15 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 4,5 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til 3,15 mg

pramipexol.

Bemærk:

Da der i litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen, er doseringen anført både som

pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Sifrol 0,26 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, runde med skrå kanter og er præget med en kode på begge sider (P1

hhv. Boehringer Ingelheim logo).

Sifrol 0,52 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, runde med skrå kanter og er præget med en kode på begge sider (P2

hhv. Boehringer Ingelheim logo).

Sifrol 1,05 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, ovale, og er præget med en kode på begge sider (P3 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

Sifrol 1,57 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, ovale, og er præget med en kode på begge sider (P12 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

Sifrol 2,1 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, ovale, og er præget med en kode på begge sider (P4 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

Sifrol 2,62 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, ovale, og er præget med en kode på begge sider (P13 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

Sifrol 3,15 mg depottabletter

Tabletterne er hvide til råhvide, ovale, og er præget med en kode på begge sider (P5 hhv. Boehringer

Ingelheim logo).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sifrol er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Sifrol kan gives, som monoterapi eller i kombination med levodopa i hele sygdomsforløbet herunder i

de sene stadier, når virkningen af levodopa klinger af eller bliver ustabil, og svingninger i den

terapeutiske virkning opstår.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Sifrol depottabletter er én-gang-daglig oral formulering af pramipexol.

Initialdosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,26 mg base (0,375 mg salt)/dag. Forudsat

at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil den maksimale terapeutiske

virkning.

Skema for øgning af dosis for Sifrol depottabletter

Døgndosis (mg base)

Døgndosis (mg salt)

0,26

0,375

0,52

0,75

1,05

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,52 mg base

(0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,15 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,05 mg base

(1,5 mg salt)/dag (se pkt. 4.8).

Patienter, der i forvejen tager Sifrol tabletter, kan fra dag til dag skifte til den samme daglige dosis af

Sifrol depottabletter. Afhængigt af patientens terapeutiske respons kan dosis af Sifrol depottabletter

justeres efterfølgende (se pkt. 5.1).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis bør være mellem 0,26 mg base (0,375 mg salt) og 3,15 mg base (4,5 mg salt). I

kliniske titreringsforsøg sås en virkning allerede ved en daglig dosis på 1,05 mg base (1,5 mg salt).

Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca.

5% af patienterne i de kliniske forsøg blev behandlet med doser mindre end 1,05 mg base (1,5 mg

salt). For patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er

tilsigtet, kan pramipexoldoser højere end 1,05 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Afhængigt

af den enkelte patients respons på behandlingen kan det anbefales, at levodopadosis reduceres både

under dosisstigning og vedligeholdelsesbehandling med Sifrol (se pkt. 4.5).

Glemt dosis

Hvis patienten glemmer en dosis, bør Sifrol depottabletter tages indenfor 12 timer fra det sædvanlige

tidspunkt. Hvis der går mere end 12 timer skal patienten ikke tage den glemte dosis. Den næste dosis

skal tages på det sædvanlige tidspunkt den næste dag.

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopamin-behandling kan føre til udvikling af malignt neuroleptikasyndrom eller

dopaminagonist-abstinenssyndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,52 mg base (0,75 mg

salt)/dag, indtil den daglige dosis er reduceret til 0,52 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis

reduceres med 0,26 mg base (0,375 mg salt)/dag (se pkt. 4.4). Dopaminagonist-abstinenssyndrom kan

stadig forekomme under nedtrapningen, og en midlertidig øgning af dosis kan være nødvendig inden

nedtrapningen genoptages (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængig af patientens nyrefunktion

foreslås et af følgende dosisregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed ikke nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min bør behandlingen starte med 0,26 mg Sifrol

depottabletter hver anden dag. Forsigtighed bør udvises, og omhyggelig vurdering af det terapeutiske

respons samt tolerabilitet bør foretages inden dosis optrappes til dosering hver dag efter 1 uge. Hvis

yderligere dosisøgning er nødvendig, bør dosis øges med 0,26 mg pramipexolbase/uge op til en

maksimal dosis på 1,57 mg pramipexolbase (2,25 mg salt)/dag.

Ved kreatininclearance mindre end 30 ml/min anbefales det ikke at anvende Sifrol depottabletter, da

der ikke findes data for denne patientpopulation. Anvendelse af Sifrol tabletter bør overvejes i stedet.

Hvis nyrefunktionen aftager under vedligeholdelsesbehandlingen, bør ovennævnte anbefalinger

følges.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da omkring

90% af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle indflydelse af nedsat

leverfunktion på Sifrols farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Sifrols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at anvende

Sifrol depottabletter hos den pædiatriske population ved indikationen Parkinsons sygdom.

Administration

Tabletterne bør synkes hele med vand og må ikke tygges, deles eller knuses. Tabletterne kan både

tages sammen med mad og alene. De bør indtages på samme tidspunkt af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt. 4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med Sifrol, når det

gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopa-dosis reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia og

pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter påbegyndelse af

behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom dystoni kan være et symptom

på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter bedret efter reduktion eller seponering af

pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en

justering af pramipexol-dosen overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald, døsighed og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed, somnolens (søvnlignende bevidsthedssvækkelse) og

episoder med pludseligt opståede søvnanfald, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Tilfælde af

pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har

været rapporteret. Patienterne bør informeres om dette, og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og

betjening af maskiner. Patienter, som har oplevet døsighed, somnolens og/eller en episode med

pludseligt opstået søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med

behandling kan overvejes. På grund af en mulig additiv virkning, bør forsigtighed udvises, når

patienter tager andre sedative lægemidler eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt. 4.5, 4.7

og 4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af manglende impulskontrol. Patienter og

pårørende bør informeres om, at adfærdsmæssige symptomer på manglende impulskontrol herunder

ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger, der fører til overdrevent indkøbsmønster

og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i behandling med

dopaminagonister, herunder Sifrol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne

symptomer opstår.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og pårørende

bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i behandling med pramipexol.

Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis de

potentielle fordele opvejer risikoen.

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum eller hvis der opstår

synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at monitorere

blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, pga. risikoen for postural hypotention i forbindelse med

dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været set i forbindelse med pludseligt ophør

med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom (DAWS)

DAWS er blevet rapporteret med dopaminagonister, inklusive pramipexol (se pkt. 4.8). Pramipexol

bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2).

Begrænsede data antyder, at patienter med manglende impulskontrol og patienter, der får en høj daglig

dosis og/eller høje kumulative doser af dopaminagonister, kan have større risiko for at udvikle DAWS.

Abstinenssymptomer kan omfatte apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som ikke

responderer på levodopa. Patienter skal informeres om mulige abstinenssymptomer inden nedtrapning

og seponering af pramipexol. Patienter skal monitoreres tæt under nedtrapning og seponering.

Midlertidig administration af pramipexol ved den lavest effektive dosis kan overvejes, hvis

abstinenssymptomerne er svære og/eller vedvarende.

Rester i afføringen

Nogle patienter har rapporteret om rester i afføringen, der kan ligne intakte Sifrol depottabletter. Hvis

patienter indberetter sådan en observation, skal lægen revurdere patientens behandlingsrespons.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20%), og der er kun set beskeden

biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre lægemidler, der påvirker

plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation, usandsynlig. Da antikolinergika

hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den potentielle risiko for interaktion begrænset,

selvom interaktion med antikolinergika ikke er blevet undersøgt. Der er ingen pharmakokinetisk

interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitiv hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34%, antagelig ved en hæmning af

det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der hæmmer den aktive,

renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin,

zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til interaktioner, resulterende i nedsat

clearance af pramipexol. Det bør overvejes at nedsætte pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse

lægemidler administreres samtidigt med Sifrol.

Kombination med levodopa

Når Sifrol gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere levodopa-dosis og at holde

dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af Sifrol øges.

På grund af en mulig additiv virkning ved kombination af andre sedative lægemidler eller alkohol med

pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.4), f.eks. i

tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier påvirkede

pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for en dopaminagonist.

Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig virkning på fertiliteten hos hanner.

Graviditet

Virkningen på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke teratogent i

rotter og kaniner; men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). Sifrol bør

ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den

potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også at blive

hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var koncentrationen af

lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

På grund af mangel på humane data må Sifrol ikke anvendes under amning. Amningen bør ophøre,

hvis der gives Sifrol.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sifrol kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i væsentlig grad.

Der kan opstå hallucinationer, døsighed eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med Sifrol, og som har oplevet døsighed, somnolens og/eller episoder

med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at køre bil eller deltage i

aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for alvorlig fare eller død (f.eks.

betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende episoder, døsighed og/eller somnolens er

ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.778 Parkinsonpatienter i

behandling med pramipexol og 1.297 patienter i placebobehandling, viste, at bivirkninger var hyppigt

rapporteret i begge grupper. 67% af patienterne i pramipexolbehandling og 54% af patienterne i

placebobehandling rapporterede mindst én bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har tendens til

at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der forventes, at

opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100

til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

De mest almindeligt (

5%) rapportede bivirkninger hos patienter med Parkinsons sygdom, som oftere

ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med placebo er kvalme, dyskinesi,

hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed, forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed.

Forekomsten af døsighed var større ved doser højere end 1,5 mg pramipexol salt/dag (se pkt. 4.2).

Dyskinesi ses hyppigere i kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af

behandlingen, specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Kropssystem

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

pneumoni

Det endokrine

system

uhensigtsmæssig

udskillelse af

antidiuretisk

hormon

Psykiske

forstyrrelser

søvnløshed,

hallucinationer,

unormale

drømme,

konfusion

usædvanlig

adfærd med

symptomer på

manglende

impulskontrol og

tvangshandlinger

overdrevent

indkøbsmønster,

ludomani,

rastløshed,

hyperseksualitet,

vrangforestillinger,

ændring af libido,

paranoia,

delirium,

uhæmmet

fødeindtagelse

hyperfagi

mani

Nervesystemet

døsighed,

svimmelhed,

dyskinesi

hovedpine

somnolens

(søvnlignende

bevidstheds-

svækkelse),

pludselig opstået

søvn,

amnesi,

hyperkinesi,

synkope

Øjne

synsnedsættelse

herunder diplopi,

sløret syn og

nedsat

synsskarphed

Hjerte

hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

dyspnø,

hikke

Mave-tarm-

kanalen

kvalme

forstoppelse,

opkastning

Hud og

subkutane

væv

overfølsomhed,

pruritus,

udslæt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

træthed,

perifere ødemer

Dopamin-

agonist-

abstinens-

syndrom

inklusive

apati,

angst,

depression,

træthed,

svedtendens,

smerter

Undersøgelser

vægttab samt

nedsat appetit

vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95% sikkerhed er

frekvenskategorien ikke højere end “ikke almindelig” og kan være lavere. En præcis

estimering af frekvens er ikke mulig, da bivirkningen ikke fandtes i en database med data for

kliniske forsøg med 2.762 patienter med Parkinsons sygdom behandlet med pramipexol.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Døsighed/somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke almindeligt,

at det er forbundet med somnolens (søvnlignende bevidsthedssvækkelse) i dagtimerne og pludseligt

opståede søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget eller nedsat).

Unormal adfærd

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet og tvangshandlinger, der fører til overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i

behandling med dopaminagonister, herunder Sifrol (se pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening og case-kontrol studie med 3.090 Parkinsonpatienter, fik 13,6% af alle

patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler symptomer på unormal

adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede manifestationer var ludomani,

tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og

hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for unormal adfærd omfatter

dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en yngre alder (

65 år), at være ugift og at

have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol, nedtrappes

eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter (se

pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med en øget

risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret risikoratio 1,86; 95% CI

1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil relateres til den

farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme, opkastning, hyperkinesi,

hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt antidot ved overdosering af

dopaminagonister. I tilfælde af, at centralnervesystemet synes at være stimuleret, kan et neuroleptisk

middel anvendes. Behandling af overdosering kan kræve generel understøttende behandling med

udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Anti-Parkinson lægemiddel, dopaminreceptoragonist, ATC-kode:

N04BC05

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet til

undergruppen dopamin D2 receptorerne og har primært affinitet til D

receptorer. Det har fuld intrinsic

aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved stimulation af

dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyrestudier har vist, at pramipexol hæmmer dopaminsyntese, -

frigørelse og -omsætning.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk studie med

raske frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af Sifrol depottabletter var hurtigere (hver 3. dag)

end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase (4,5 mg salt)/dag, blev der observeret en stigning i

blodtrykket samt en forøgelse af hjerterytmen. Der er ikke set en tilsvarende virkning i patientstudier.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderende ca. 1.800 patienter på Hoehn & Yahr stadier

I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede stadier, de fik

ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev virkningen af pramipexol i de kontrollerede

kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne undersøgelser over mere end 3 år var

der ikke tegn på aftagende virkning.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed, forsinkede initial behandling med

pramipexole signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer, og reducerede deres forekomst

sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne forsinkelse af motoriske komplikationer

med pramipexol skal opvejes imod en større bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt

ved den gennemsnitlige ændring i UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og

døsighed var generelt højere i optitreringsfase for pramipexol gruppen. Imidlertid var der ingen

signifikant forskel i vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Sikkerhed og virkning af Sifrol depottabletter ved behandling af Parkinsons sygdom blev undersøgt i

et multinationalt klinisk udviklingsprogram bestående af 3 randomiserede, kontrollerede studier. To af

studierne blev udført hos patienter med tidlig Parkinsons sygdom, og det 3. studie blev udført hos

patienter med fremskreden Parkinsons sygdom.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 539 patienter med tidlig Parkinsons sygdom viste, at

Sifrol depottabletter havde en bedre virkning (superior) end placebo efter 18 ugers behandling på både

det primære (UPDRS del II+III score) og vigtigste sekundære (CGI-I og PGI-I responderhastigheder)

endepunkter. Virkningen blev påvist bevaret hos patienter behandlet i 33 uger. Sifrol depottabletter var

non-inferior i forhold til pramipexoltabletter vurderet ud fra UPDRS del II+III score ved uge 33.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 517 patienter med fremskreden Parkinsons sygdom,

som samtidig blev behandlet med levodopa, viste, at Sifrol depottabletter havde en bedre virkning

(superior) end placebo efter 18 ugers behandling på både det primære (UPDRS del II+III) og vigtigste

sekundære (off-time) endepunkter.

Virkningen og tolerabiliteten hos patienter, som fra dag til dag skiftede behandling fra Sifrol tabletter

til Sifrol depottabletter, blev undersøgt i et dobbelblindt klinisk studie hos patienter med tidlig

udvikling af Parkinsons sygdom.

Virkningen blev bevaret hos 87 ud af 103 patienter, som skiftede til Sifrol depottabletter. Ud af disse

87 patienter, fik 82,8% uændret dosis, 13,8% fik forøget dosis og 3,4% fik nedsat dosis.

Hos halvdelen af de 16 patienter, som ikke opfyldte kriteriet for vedvarende virkning i UPDRS del

II+III-score, blev ændringen fra baseline betragtet som ikke klinisk relevant.

Kun en patient, som skiftede til Sifrol depottabletter, fik en lægemiddelrelateret bivirkning, der

medførte seponering.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Sifrol i alle undergrupper af den pædiatriske population med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte biotilgængelighed er

større end 90%.

Et fase-I studie, hvor pramipexoltabletter blev sammenlignet med pramipexoldepottabletter, viste

ækvivalens mellem den samme døgndosis af Sifrol depottabletter givet en gang daglig og Sifrol

tabletter givet 3 gange daglig for C

og AUC.

Der er set færre svingninger i plasmakoncentrationen for pramipexol i løbet af 24 timer for Sifrol

depottabletter givet en gang daglig end for Sifrol tabletter givet 3 gange daglig.

Den maksimale plasmakoncentration opnås ca. 6 timer efter administration af Sifrol depottabetter

givet en gang daglig. Steady-state koncentration opnås senest 5 dage efter kontinuerlig dosering.

Samtidig indtagelse af mad påvirker generelt ikke biotilgængeligheden af pramipexol.

Ved indtagelse af fedtholdige måltider hos raske frivillige forsøgspersoner er der set en stigning i

plasmakoncentrationen (C

) på ca. 24% efter administration af en enklet dosis og ca. 20% efter flere

doser. C

blev desuden forsinket 2 timer.

Det samlede AUC blev ikke påvirket ved samtidig fødeindtagelse. Stigningen i C

vurderes ikke at

være klinisk relevant. I de fase-III-studier, hvor sikkerhed og virkning af Sifrol depottabletter blev

undersøgt, blev patienterne instrueret i at tage studiemedicinen uden hensyntagen til fødeindtagelse.

AUC bliver ikke påvirket af kropsvægten, men det gør fordelingsvolumen og dermed C

. Et vægttab

på 30 kg viste en C

-stigning på 45%. I fase-III studier hos Parkinsons patienter blev det ikke

observeret, at kropsvægt har nogen klinisk relevant påvirkning på den terapeutiske virkning og

tolerabiliteten af Sifrol depottabletter.

Pramipexol udviser lineær kinetik og kun en lille interpatient variation i plasmaniveauet.

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20%) og fordelingsvolumet stort

(400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter (omkring 8 gange sammenlignet med

plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca. 90% af en

14C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2% via fæces. Den totale clearance for

pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring 400 ml/min. Eliminationens

halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12 timer hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser viser, at pramipexol udøver funktionelle virkninger, som

hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem, antagelig stammende fra en

overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en tendens til

en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i rotter og

kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk i rotter ved

maternotoksiske doser. Pga. de valgte dyrearter og det begrænsede antal undersøgte parametre er

pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og forsinket

vaginalåbning).

Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-celle-

hyperplasi og adenomer, pga. pramipexols prolaktinhæmmende virkning. Dette fund er ikke klinisk

relevant for mennesket. Samme studie viste tillige, i albinorotter, der fik doser på 2 mg/kg (salt)

pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration. Sidstnævnte fund blev hverken

observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen

anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

hypromellose 2208

majsstivelse

carbomer 941

kolloid vandfri silica

magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5.

Emballagetype og pakningsstørrelser

OPA/aluminium/PVC-aluminium blister.

Hvert blisterkort indeholder 10 depottabletter.

Kartoner indeholdende 1, 3 eller 10 blisterkort (10, 30 eller 100 depottabletter)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Sifrol 0,26 mg depottabletter

EU/1/97/050/013-015

Sifrol 0,52 mg depottabletter

EU/1/97/050/016-018

Sifrol 1,05 mg depottabletter

EU/1/97/050/019-021

Sifrol 1,57 mg depottabletter

EU/1/97/050/028-030

Sifrol 2,1 mg depottabletter

EU/1/97/050/022-024

Sifrol 2,62 mg depottabletter

EU/1/97/050/031-033

Sifrol 3,15 mg depottabletter

EU/1/97/050/025-027

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. oktober 1997

Dato for seneste fornyelse: 14. oktober 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/622457/2010

EMEA/H/C/000133

EPAR - sammendrag for offentligheden

Sifrol

pramipexol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Sifrol.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Sifrol.

Hvad er Sifrol?

Sifrol er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pramipexol. Det fås som hvide tabletter med

øjeblikkelig frigivelse (runde: 0,088, 0,7 og 1,1 mg, ovale: 0,18 og 0,35 mg) og hvide depottabletter

(runde: 0,26 og 0,52 mg, ovale: 1,05, 1,57, 2,1, 2,62 og 3,15 mg). Ved tabletter med øjeblikkelig

frigivelse frigives det aktive stof straks, og ved depottabletter frigives det langsomt i løbet af få timer.

Hvad anvendes Sifrol til?

Sifrol anvendes til behandling af symptomerne på følgende sygdomme:

Parkinsons sygdom, der er en fremadskridende hjernesygdom, som medfører rysten, langsomme

bevægelser og muskelstivhed. Sifrol kan enten anvendes alene eller i kombination med levodopa

(et andet lægemiddel til behandling af Parkinsons sygdom) på ethvert stadium af sygdommen,

herunder de senere stadier, når levodopa begynder at blive mindre effektivt.

Moderat til svær grad af uro i benene (Restless Legs Syndrome – RLS), som er en lidelse, hvor

patienten har en uimodståelig trang til at bevæge lemmerne for at standse ubehagelige,

smertefulde eller underlige fornemmelser i kroppen, sædvanligvis om natten. Sifrol anvendes, når

det ikke er muligt at fastslå en bestemt årsag til sygdommen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Sifrol

EMA/766158/2010

Side 2/3

Hvordan anvendes Sifrol?

For Parkinsons sygdom er startdosis enten en 0,088-mg-tablet med øjeblikkelig frigivelse tre gange

dagligt eller en 0,26-mg-depottablet én gang dagligt. Dosis øges hver femte til syvende dag, indtil

symptomerne er under kontrol, uden at der forårsages bivirkninger, som ikke kan tolereres. Den

maksimale daglige dosis er tre 1,1-mg-tabletter med øjeblikkelig frigivelse eller én 3,15-mg-

depottablet. Patienter kan skifte fra tabletter med øjeblikkelig frigivelse til depottabletter i løbet af en

nat, men det kan være nødvendigt at tilpasse dosen afhængigt af, hvordan patienten reagerer. Sifrol

skal gives mindre hyppigt til patienter, som har problemer med deres nyrer. Hvis behandlingen af en

eller anden årsag indstilles, skal dosis nedtrappes gradvist.

Ved Restless Legs Syndrome skal Sifrol-tabletter med øjeblikkelig frigivelse tages én gang dagligt to til

tre timer før sengetid. Den anbefalede startdosis er 0,088 mg, men om nødvendigt kan dosen sættes

op hver fjerde til hver syvende dag for at dæmpe symptomerne yderligere indtil en maksimal dosis på

0,54 mg. Efter tre måneder vurderes behandlingens virkning og behovet for fortsat behandling.

Depottabletterne er ikke egnede til behandling af Restless Legs Syndrome.

Sifrol-tabletter sluges med vand. Depottabletterne må ikke tygges, deles eller knuses og bør tages på

ca. samme tid hver dag. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Sifrol?

Det aktive stof i Sifrol, pramipexol, er en dopaminagonist (et stof, som efterligner virkningen af

dopamin). Dopamin virker som signalstof i de dele af hjernen, der styrer bevægelser og koordinering.

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler, der producerer dopamin, at dø, og

mængden af dopamin i hjernen falder. Patienterne mister derved evnen til at styre deres bevægelser.

Pramipexol stimulerer hjernen på samme måde som dopamin, så patienten kan styre sine bevægelser

og har færre tegn og symptomer på Parkinsons sygdom som f.eks. rysten, stivhed og langsomme

bevægelser.

Det vides endnu ikke med nøjagtighed, hvordan pramipexol virker mod Restless Legs Syndrome.

Syndromet menes at skyldes problemer med den måde, dopamin virker på i hjernen. Dette kan

afhjælpes med pramipexol.

Hvordan blev Sifrol undersøgt?

Virkningen af Sifrol-tabletter med øjeblikkelig frigivelse til behandling af Parkinsons sygdom er blevet

undersøgt i fem hovedundersøgelser. I fire af undersøgelserne sammenlignedes Sifrol med placebo (en

virkningsløs behandling). Én undersøgelse omfattede 360 patienter, som havde fremskreden sygdom,

og som i forvejen fik levodopa, der var begyndt at miste sin virkning. Tre undersøgelser omfattede i alt

886 patienter, som var i et tidligt stadium af sygdommen, og som ikke fik levodopa. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på ændringen i sværhedsgraden af Parkinsons sygdom. I den femte

undersøgelse blev virkningen af Sifrol sammenlignet med virkningen af levodopa hos 300 patienter

med sygdommen i et tidligt stadium. Undersøgelsen målte, hvor stor en andel af patienterne der havde

bevægelsessymptomer.

For at understøtte anvendelsen af depottabletterne fremlagde virksomheden resultaterne af

undersøgelser, der viste, at tabletter med øjeblikkelig frigivelse og depottabletter dannede de samme

mængder af det aktive stof i kroppen. Virksomheden fremlagde også undersøgelser, som

sammenlignede de to tabletter i et tidligt og et fremskredent stadium af Parkinsons sygdom og

overgangen fra tabletter med øjeblikkelig frigivelse til depottabletter.

Sifrol

EMA/766158/2010

Side 3/3

Der blev også foretaget to hovedundersøgelser af virkningen af Sifrol-tabletter med øjeblikkelig

frigivelse til behandling af Restless Legs Syndrome. Den første sammenlignede Sifrol med placebo i 12

uger hos 344 patienter og målte forbedringerne i symptomerne. I den anden undersøgelse af 150

patienter, som fik Sifrol i seks måneder, sammenlignedes virkningerne af at fortsætte med Sifrol med

at skifte til placebo. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på den tid, der gik, indtil

symptomerne blev værre.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Sifrol?

I undersøgelsen af patienter med fremskreden Parkinsons sygdom var der større bedring hos de

patienter, der fik 24 ugers behandling med Sifrol-tabletter med øjeblikkelig frigivelse i fast dosering,

end hos dem, der fik placebo. Tilsvarende resultater sås i de tre første undersøgelser af Parkinsons

sygdom i et tidligt stadium, hvor der var større bedring efter fire eller 24 uger. Sifrol var også mere

effektivt end levodopa til at forbedre bevægelsessymptomer i et tidligt stadium af sygdommen.

De yderligere undersøgelser viste, at depottabletterne var lige så effektive som tabletterne med

øjeblikkelig frigivelse til behandling af Parkinsons sygdom. De viste også, at det er sikkert for patienter

at skifte fra tabletter med øjeblikkelig frigivelse til depottabletter, selvom det var nødvendigt at justere

dosen hos et mindre antal patienter.

Sifrol-tabletter med øjeblikkelig frigivelse var mere effektive end placebo til at reducere symptomer

ved Restless Legs Syndrome i løbet af 12 uger, men forskellen mellem placebo og Sifrol var størst efter

fire uger og blev siden mindre. Resultaterne af den anden undersøgelse var ikke tilstrækkelige til at

bevise, at Sifrol var effektivt ved langtidsbehandling.

Hvilken risiko er der forbundet med Sifrol?

De hyppigste bivirkninger ved Sifrol (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er kvalme. Hos

patienter med Parkinsons sygdom optræder desuden følgende bivirkninger hos flere end 1 ud af 10

patienter: svimmelhed, dyskinesi (ufrivillige bevægelser) og somnolens (søvnighed). Den fuldstændige

liste over alle de indberettede bivirkninger ved Sifrol fremgår af indlægssedlen.

Sifrol bør ikke anvendes til patienter, som kan være overfølsomme (allergiske) over for pramipexol

eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Sifrol godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Sifrol opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Sifrol.

Andre oplysninger om Sifrol:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Sifrol til Boehringer Ingelheim International GmbH den 14. oktober 1997.

Markedsføringstilladelsen er gyldig på ubegrænset tid.

Den fuldstændige EPAR for Sifrol findes på agenturets websted under ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Sifrol, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2010.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information