Obiltoxaximab SFL Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

obiltoxaximab sfl

sfl pharmaceuticals deutschland gmbh - obiltoxaximab - anthrax - immune sera og immunoglobuliner, - obiltoxaximab sfl is indicated in combination with appropriate antibacterial drugs in all age groups for treatment of inhalational anthrax due to bacillus anthracis. obiltoxaximab sfl is indicated in all age groups for post-exposure prophylaxis of inhalational anthrax when alternative therapies are not appropriate or are not available.

Dutrebis Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

dutrebis

merck sharp dohme limited - lamivudin, raltegravir kalium - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk brug, , antivirale lægemidler til behandling af hiv-infektioner, kombinationer - dutrebis angives i kombination med andre anti‑retroviral lægemidler til behandling af human immundefekt virus (hiv‑1) infektion hos voksne, unge og børn i alderen fra 6 år og vejer mindst 30 kg uden nuværende eller tidligere bevis for viral modstandsdygtigheden over for antivirale stoffer af insti (integrase strand overføre hæmmer) og nrti (nucleoside reverse transkriptase hæmmer) klasser (se afsnit 4. 2, 4. 4 og 5.

Vitekta Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

vitekta

gilead sciences international ltd - elvitegravir - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk brug, - vitekta co administreres med en ritonavir-boostet protease hæmmer og med andre antiretrovirale stoffer, er indiceret til behandling af human immundefekt virus 1 (hiv-1) infektion hos voksne, der er smittet med hiv-1 uden kendte mutationer forbundet med modstand mod elvitegravir.

Zontivity Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

zontivity

merck sharp dohme limited - vorapaxar sulfat - myokardieinfarkt - antitrombotiske midler - zontivityis indiceret til reduktion af atherothrombotic begivenheder i voksne patienter med en historie af myocardial infarction (mi)co-gives sammen med acetylsalicylsyre (asa) og, hvor det er relevant, clopidogrel, eller - symptomatisk, perifer arteriel sygdom(pad), co-gives sammen med acetylsalicylsyre (asa) eller, hvor det er relevant, clopidogrel.

Edurant Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

edurant

janssen-cilag international n.v.    - rilpivirinhydrochlorid - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk brug, - edurant, er i kombination med andre antiretrovirale lægemidler, indiceret til behandling af human immundefekt virus type 1 (hiv‑1) infektion i antiretroviral treatment‑naïve patienter 12 år og ældre med en virusmængde ≤ 100.000 hiv‑1 rna kopier/ml. som med andre antiretrovirale lægemidler, genotypiske modstand test bør vejlede i brugen af edurant.

Ribavirin Mylan (previously Ribavirin Three Rivers) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin mylan (previously ribavirin three rivers)

mylan s.a.s - ribavirin - hepatitis c kronisk - antivirale midler til systemisk brug, - ribavirin mylan er indiceret til behandling af kronisk hepatitis c og må kun anvendes som led i et kombinationsregime med interferon alfa-2b (voksne, børn (tre år og ældre) og unge). ribavirin-monoterapi må ikke anvendes. der er ingen sikkerheds- eller effektoplysninger om brugen af ​​ribavirin med andre former for interferon (dvs.. ikke alfa-2b). der henvises også til, at interferon alfa-2b produktresuméet (spc) for prescribing information (især til det pågældende produkt. naive patientsadult patientsribavirin mylan er indiceret i kombination med interferon alfa-2b, til behandling af voksne patienter med alle typer af kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, med forhøjet alanin aminotransferase (alt), der er positive for serum-hepatitis-c-virus (hcv) rna. børn og adolescentsribavirin mylan er angivet, i en kombination regime med interferon alfa-2b, til behandling af børn og unge på tre år og derover, der har alle typer af kronisk hepatitis c,

PhotoBarr Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

photobarr

pinnacle biologics b.v.  - porfimer natrium - barretts esophagus - antineoplastiske midler - fotodynamisk terapi (pdt) med photobarr er indiceret til: ablation af høj kvalitet dysplasi (hgd) hos patienter med barretts Øsofagus (bo).

Ribavirin BioPartners Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin biopartners

biopartners gmbh - ribavirin - hepatitis c kronisk - antivirale midler til systemisk brug, - ribavirin biopartners er indiceret til behandling af kronisk hepatitis-c-virus (hcv) infektion hos voksne, børn tre år og ældre og unge og må kun anvendes som led i et kombinationsregime med interferon alfa-2b. ribavirin-monoterapi må ikke anvendes. der er ingen sikkerheds- eller effektoplysninger om brugen af ​​ribavirin med andre former for interferon (dvs.. ikke alfa-2b). naive patientsadult patientsribavirin biopartners er indiceret i kombination med interferon alfa-2b, til behandling af voksne patienter med alle typer af kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, med forhøjet alanin aminotransferase (alt), der er positive for hepatitis c viral ribonukleinsyre (hcv-rna) (se afsnit 4. 4)børn fra tre år og ældre, og adolescentsribavirin biopartners er beregnet til brug i en kombination regime med interferon alfa-2b, til behandling af børn på tre år og ældre og unge, som har alle former for kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidl

Delstrigo Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

delstrigo

merck sharp & dohme b.v. - doravirine, lamivudin, er tenofovir disoproxil fumarate - hiv infektioner - antivirale midler til behandling af hiv-infektioner, kombinationer - delstrigo er indiceret til behandling af voksne, som er smittet med hiv-1 uden tidligere eller nuværende bevis for modstand, nnrti klasse, lamivudin, eller tenofovir.

Ribavirin Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin teva

teva b.v. - ribavirin - hepatitis c kronisk - antivirale midler til systemisk brug, - ribavirin teva er indiceret til behandling af kronisk hepatitis c virus (hcv) infektion hos voksne, børn 3 år i alder og ældre og unge og må kun anvendes som en del af en kombination regime med interferon alfa-2b. ribavirin-monoterapi må ikke anvendes. der er ingen sikkerhed eller virkning oplysninger om brugen af ribavirin med andre former for interferon (jeg. ikke alfa-2b). naive patienter voksne patienter ribavirin teva er indiceret i kombination med interferon alfa-2b, til behandling af voksne patienter med alle typer af kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, uden at leveren dekompensation, med forhøjet alanin aminotransferase (alt), der er positive for hepatitis c viral ribonukleinsyre hcv-rna. pædiatriske patienter (børn fra 3 år og ældre og unge), ribavirin teva er angivet, i en kombination regime med interferon-alfa2b, for de behandling af børn og unge 3 år og ældre, som har alle former for kronisk hepatitis c, undtagen genotype 1, der ikke tidligere er behandlet, u