Docetaxel Teva Pharma Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - docetaxel - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - antineoplastiske midler - bryst cancerdocetaxel teva pharma monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. non-small-cell lung cancerdocetaxel teva pharma er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer efter svigt af før kemoterapi. docetaxel teva pharma i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-small-cell lung cancer hos patienter, der ikke tidligere har modtaget kemoterapi for denne tilstand. prostata cancerdocetaxel teva pharma i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med hormon-refraktær metastatisk prostatakræft.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol - astma - medicin for obstruktiv sygdomme, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeres kun hos voksne 18 år og ældre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Pioglitazone Teva Pharma Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone teva pharma

teva pharma b.v. - pioglitazonhydrochlorid - diabetes mellitus, type 2 - narkotika anvendt i diabetes - pioglitazone is indicated in the treatment of type-2 diabetes mellitus as monotherapy: , in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. , pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insufficient glycaemic control on insulin for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. efter initiering af behandling med pioglitazon, patienter bør revurderes efter 3 til 6 måneder for at vurdere tilstrækkeligheden af respons på behandlingen (e. reduktion i hba1c). hos patienter, der undlader at vise et passende svar, pioglitazon bør seponeres. i lyset af potentielle risici med langvarig terapi, ordinerende læger bør bekræftes ved en efterfølgende rutinemæssige vurderinger, der har gavn af pioglitazon er fastholdt.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antitrombotiske midler - forebyggelse af atherothrombotic eventsclopidogrel er angivet i:voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom;voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom: non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa);st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationin voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med vitamin-k-antagonister (vka), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med asa til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Duloxetine Boehringer Ingelheim Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine boehringer ingelheim

boehringer ingelheim international gmbh - duloxetin - diabetiske neuropatier - psychoanaleptics, - behandling af diabetisk perifer neuropatisk smerte hos voksne.

Memantine Merz Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

memantine merz

merz pharmaceuticals gmbh   - memantinhydrochlorid - alzheimers sygdom - andre anti-demensmidler - behandling af patienter med moderat til svær alzheimers sygdom.

Lentacol Universal Flydende middel Danmark - dansk - SEGES Landbrug & Fødevarer

lentacol universal flydende middel

nufarm deutschland gmbh - thiram - flydende middel - 135 g/l thiram

Lamivudine Teva Pharma B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva pharma b.v.

teva b.v.  - lamivudin - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - lamivudin teva pharma b. indikeres som en del af antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af humane immunsvigt-virus (hiv) -inficerede voksne og børn.

Onduarp Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

onduarp

boehringer ingelheim international gmbh - telmisartan - forhøjet blodtryk - kardiovaskulære system - behandling af essentiel hypertension hos voksne:tilføje therapyonduarp er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på amlodipin. udskiftning therapyadult patienter, der får telmisartan og amlodipin fra separate tabletter kan i stedet modtage tabletter af onduarp, der indeholder den samme komponent doser.

Cyltezo Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cyltezo

boehringer ingelheim international gmbh - adalimumab - hidradenitis suppurativa; arthritis, psoriatic; psoriasis; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; spondylitis, ankylosing - immunosuppressiva - se venligst afsnit 4. 1 i resuméet af produktegenskaber i produktinformationsdokumentet.