Silodosin Recordati Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

silodosin recordati

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologicals, alfa-antagonister adrenoreceptor - behandling af tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi (bph) hos voksne mænd.

Urorec Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

urorec

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologicals - behandling af tegn og symptomer på godartet prostatisk hyperplasi (bph).

Fortacin Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

fortacin

recordati ireland ltd. - lidocain, prilocaine - seksuel dysfunktion, fysiologisk - anæstesiologi - behandling af primær prematur ejakulation hos voksne mænd.

Silodyx Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

silodyx

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologicals - behandling af tegn og symptomer på godartet prostatisk hyperplasi (bph).

Carbaglu Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

carbaglu

recordati rare diseases - cargluminsyre - amino acid metabolism, inborn errors; propionic acidemia - andre alimentary tract and metabolism produkter, - carbaglu er indiceret til behandling af:hyperammonaemia på grund af n-acetylglutamate-syntase primære mangel;hyperammonaemia på grund af isovaleric acidaemia;hyperammonaemia på grund af methymalonic acidaemia;hyperammonaemia på grund af propionsyre acidaemia.

Cystadane Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cystadane

recordati rare diseases - betain vandfri - homocystinuri - andre alimentary tract and metabolism produkter, - adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (cbs);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (mthfr);cobalamin cofactor metabolism (cbl). cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin b6 (pyridoxine), vitamin b12 (cobalamin), folate and a specific diet.

Cystadrops Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cystadrops

recordati rare diseases - mercaptaminhydrochlorid - cystinosis - ophthalmologicals, - cystadrop er indiceret til behandling af hornhindecystinkrystalsaflejringer hos voksne og børn fra 2 år med cystinose.

Cystagon Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cystagon

recordati rare diseases - mercaptaminbitartrat - cystinosis - andre alimentary tract and metabolism produkter, - cystagon er indiceret til behandling af bevist nefropatisk cystinose. cysteamin reducerer cystinakkumulering i nogle celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) hos nephropatiske cystinose patienter, og når behandlingen påbegyndes tidligt forsinker det udviklingen af ​​nyresvigt.

Signifor Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

signifor

recordati rare diseases - pasireotid - acromegaly; pituitary acth hypersecretion - hypofysiske og hypotalamiske hormoner og analoger - signifor er indiceret til behandling af voksne patienter med cushings sygdom, for hvem kirurgi ikke er en mulighed eller for hvem kirurgi er mislykket. signifor er indiceret til behandling af voksne patienter med akromegali, for hvem operation ikke er en mulighed eller ikke har været helbredende og der er utilstrækkeligt kontrolleret på behandling med en anden somatostatin analog.

Vedrop Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

vedrop

recordati rare diseases - tocofersolan - cholestasis; vitamin e deficiency - vitaminer - vedrop er angivet i e-vitamin mangel på grund af fordøjelsessystemet malabsorption hos pædiatriske patienter lider af medfødt kronisk kolestase eller arvelige kronisk kolestase, fra fødslen (i sigt nyfødte) til 16 eller 18 år, afhængigt af regionen.