Erdotin 300 mg kapsler, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

erdotin 300 mg kapsler, hårde

intergal pharma ireland limited - erdostein - kapsler, hårde - 300 mg

Erdotin 35 mg/ml pulver til oral suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

erdotin 35 mg/ml pulver til oral suspension

intergal pharma ireland limited - erdostein - pulver til oral suspension - 35 mg/ml