Lomustine "Medac" 40 mg kapsler Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

lomustine "medac" 40 mg kapsler

medac, gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - lomustin - kapsler - 40 mg

Dacarbazine "Medac" 200 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

dacarbazine "medac" 200 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

medac, gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - dacarbazincitrat - pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning - 200 mg

Treosulfan "Medac" 250 mg kapsler, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

treosulfan "medac" 250 mg kapsler, hårde

medac, gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - treosulfan - kapsler, hårde - 250 mg

Temomedac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

temomedac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - temozolomid - glioma; glioblastoma - antineoplastiske midler - temomedac hårde kapsler er indiceret til behandling af:voksne patienter med nyligt diagnosticerede glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling (rt) og efterfølgende som monoterapi behandling;børn fra en alder af tre år, unge og voksne patienter med ondartet gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom, der viser recidiv eller progression efter standardbehandling.

Capecitabine Medac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - capecitabin - kolorektale neoplasmer - antineoplastiske midler - capecitabine medac er indiceret til adjuvansbehandling af patienter efter operation i fase iii-coloncancer (dukes 'stadium-c). capecitabin medac er indiceret til behandling af metastatisk kolorektal cancer. capecitabin medac er angivet for first-line behandling af fremskreden gastrisk cancer i kombination med en platin-baseret regime. capecitabin medac i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. tidligere behandling skulle have inkluderet en antracyklin. capecitabin medac er også indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og en antracyklin-holdig kemoterapi, eller for hvem yderligere antracyklin terapi er ikke oplyst.

Pemetrexed medac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - pemetrexed - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - folic acid analogues, antineoplastic agents - malignt pleura mesotheliom pemetrexed medac i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. ikke-småcellet lungekræft pemetrexed medac i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. pemetrexed medac er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. pemetrexed medac er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.

Arsenic trioxide medac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - arsen trioxid - leukæmi, promyelocytisk, akut - antineoplastiske midler - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. svarprocenten af anden akut myeloid leukæmi undertyper til arsen trioxid har ikke været undersøgt.

Leflunomide medac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - leflunomid - arthritis, reumatoid - selektive immunosuppressiva - leflunomid er indiceret til behandling af voksne patienter med aktiv leddegigt, som en 'sygdomsmodificerende antireumatiske stof" (dmard). senere eller samtidig behandling med hepatotoksiske eller haematotoxic dmard (e. methotrexat) kan resultere i en øget risiko for alvorlige bivirkninger, derfor indledningen af leflunomid behandling skal nøje overvejes, om disse benefit / risk-forholdet aspekter. desuden skifter fra leflunomid til en anden dmard uden at følge udvaskningen procedure kan også øge risikoen for alvorlige bivirkninger selv i lang tid efter skifte.

Carmustine medac (previously Carmustine Obvius) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

carmustine medac (previously carmustine obvius)

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - carmustin - hodgkin disease; lymphoma, non-hodgkin - antineoplastiske midler - carmustine is indicated n adults in the following malignant neoplasms as a single agent or in combination with other antineoplastic agents and/or other therapeutic measures (radiotherapy, surgery): , brain tumours (glioblastoma, brain-stem gliomas, medulloblastoma, astrocytoma and ependymoma), brain metastases, secondary therapy in non-hodgkin’s lymphoma and hodgkin’s disease, as conditioning treatment prior to autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in malignant haematological diseases (hodgkin’s disease / non-hodgkin’s lymphoma).

Zoledronic acid medac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - zoledronsyremonohydrat - fractures, bone; cancer - narkotika til behandling af knoglesygdomme - forebyggelse af skeletrelaterede hændelser (patologiske frakturer, rygkompression, stråling eller operation til knogle eller tumorinduceret hypercalcæmi) hos voksne patienter med avancerede maligniteter, der involverer knogle. behandling af voksne patienter med tumor-induceret hypercalcaemia (tih).