Erdotin 300 mg kapsler, hårde Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

erdotin 300 mg kapsler, hårde

intergal pharma ireland limited - erdostein - kapsler, hårde - 300 mg

Erdotin 35 mg/ml pulver til oral suspension Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

erdotin 35 mg/ml pulver til oral suspension

intergal pharma ireland limited - erdostein - pulver til oral suspension - 35 mg/ml

CaniLeish Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

canileish

virbac s.a. - leishmania infantum udskilt udskillede proteiner - immunologiske - hunde - til aktiv immunisering af leishmania-negative hunde fra seks måneder for at reducere risikoen for at udvikle en aktiv infektion og klinisk sygdom efter kontakt med leishmania infantum. , , the efficacy of the vaccine has been demonstrated in dogs submitted to multiple natural parasite exposure in zones with high infection pressure. , , onset of immunity: 4 weeks after the primary vaccination course. , , duration of immunity: 1 year after the last re-vaccination.

Clynav Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clynav

elanco gmbh - puk-spdv-poly2#1 dna-plasmid, der koder for laks bugspytkirtlen sygdom virus proteiner - immunologicals for atlantisk laks, - atlanterhavslaks - for den aktive immunisering af atlantisk laks til at reducere nedsat daglig vægt gevinst, og reducere dødelighed, hjerte -, pancreas-og skeletmuskulatur læsioner forårsaget af bugspytkirtlen sygdom som følge af infektion med laksefisk alphavirus subtype 3 (sav3).

Afinitor Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

afinitor

novartis europharm limited - everolimus - carcinoma, renal cell; breast neoplasms; pancreatic neoplasms - antineoplastiske midler, - hormon-receptor-positiv avancerede bryst cancerafinitor er indiceret til behandling af hormon-receptor-positiv, her2/neu-negative fremskreden brystkræft, i kombination med exemestane, i post-menopausalt kvinder uden symptomatisk visceral sygdom efter recidiv eller progression efter et non-steroide aromatasehæmmer. neuroendokrine svulster i bugspytkirtlen originafinitor er indiceret til behandling af inoperabel eller metastatisk, godt eller moderat differentierede neuroendokrine tumorer i pancreas oprindelse i voksne med progressiv sygdom. neuroendokrine tumorer i mave-eller lunge originafinitor er indiceret til behandling af inoperabel eller metastatisk, samt differentieret (grad 1 eller grad 2) ikke-funktionelle neuroendokrine tumorer i mave-eller lunge oprindelse i voksne med progressiv sygdom. nyre-celle carcinomaafinitor er indiceret til behandling af patienter med avanceret renal celle carcinom, hvis sygdommen har udviklet sig på eller efter behandling med vegf-målrettet terapi.

Lutathera Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

lutathera

advanced accelerator applications - lutetium (177lu) oxodotreotid - neuroendocrine tumorer - andre terapeutiske radiofarmaceutika - lutathera er indiceret til behandling af uopløselig eller metastatisk, progressiv, godt differentieret (g1 og g2), somatostatinreceptor-positive gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer (gep-net) hos voksne.

Ibrance Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ibrance

pfizer europe ma eeig  - palbociclib - bryst neoplasmer - antineoplastiske midler - ibrance er indiceret til behandling af hormon-receptor (hr) positiv, human epidermal growth factor receptor 2 (her2) negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft:i kombination med en aromatasehæmmer, og i kombination med fulvestrant i kvinder, der har modtaget før den endokrine terapi. i præ - eller perimenopausal kvinder, den endokrine behandling bør kombineres med en luteiniserende hormon releasing hormon (lhrh) agonist.

NutropinAq Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

nutropinaq

ipsen pharma - somatropin - turner syndrome; dwarfism, pituitary - hypofysiske og hypotalamiske hormoner og analoger - langsigtet behandling af børn med vækstfejl på grund af utilstrækkelig endogen væksthormonsekretion. langsigtet behandling af vækstforstyrrelser i forbindelse med turner syndrom. behandling af præpubertale børn med vækstforstyrrelser, der er forbundet med kronisk nyreinsufficiens op til tidspunktet for renal transplantation. udskiftning af endogene væksthormon hos voksne med væksthormon mangel af enten barndom eller voksen-debut ætiologi. væksthormon mangel, skal være bekræftet passende forud for behandlingen.

Ravicti Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ravicti

immedica pharma ab - glycerolphenylbutyrat - urinstofcyklusforstyrrelser, født - andre alimentary tract and metabolism produkter, - ravicti er indiceret til brug som supplerende behandling til kroniske management af patienter med urinstof-cyklus forstyrrelser (ucds), herunder fejl og mangler af carbamoyl phosphat-syntase-jeg (cps), ornithin carbamoyltransferase (otc), argininosuccinate synthetase (ass), argininosuccinate lyase (asl), arginase jeg (arg) og ornithin translocase mangel hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria syndrom (hhh), der ikke kan håndteres af kosten protein restriktion og/eller aminosyre tilskud alene. ravicti skal anvendes med kosten protein restriktion og, i nogle tilfælde, kosttilskud (e. , essentielle aminosyrer, arginin, citrullin, proteinfri kalorietilskud).

Sunitinib Accord Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

sunitinib accord

accord healthcare s.l.u. - sunitinib - gastrointestinal stromal tumors; carcinoma, renal cell; neuroendocrine tumors - antineoplastiske midler - gastrointestinal stromal tumour (gist)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumour (gist) in adults after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance. metastatic renal cell carcinoma (mrcc)sunitinib accord is indicated for the treatment of advanced/metastatic renal cell carcinoma (mrcc) in adults. pancreatic neuroendocrine tumours (pnet)sunitinib accord is indicated for the treatment of unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumours (pnet) with disease progression in adults.