Jentadueto Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

jentadueto

boehringer ingelheim international gmbh - linagliptin, metformin - diabetes mellitus, type 2 - lægemidler, der anvendes i diabetes, - behandling af voksne patienter med type-2-diabetes mellitus:jentadueto er indiceret som et supplement til kost og motion til forbedring af glykæmisk kontrol hos voksne patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på deres maksimal tolereret dosis af metformin alene, eller dem, der allerede behandles med en kombination af linagliptin og metformin. jentadueto er indiceret i kombination med sulphonylurea (jeg. triple kombinationsbehandling) som supplement til diæt og motion hos voksne patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på deres maksimal tolereret dosis af metformin og et sulphonylurea.

Trajenta Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

trajenta

boehringer ingelheim international gmbh - linagliptin - diabetes mellitus, type 2 - lægemidler, der anvendes i diabetes, - trajenta er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus til forbedring af glykæmisk kontrol hos voksne:som monotherapyin patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion alene, og for hvem metformin er uhensigtsmæssig på grund af intolerance, eller kontraindiceret på grund af nedsat nyrefunktion. som kombination therapyin kombination med metformin, når diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. i kombination med sulphonylurea og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. i kombination med insulin med eller uden metformin, når dette regime alene, med kost og motion, ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.