Fervin Pulver Danmark - dansk - SEGES Landbrug & Fødevarer

fervin pulver

schering - alloxydim-na, alloxydim - pulver - 750 g/kg alloxydim-na ; (~ 668 g/kg alloxydim

Arti-Cell Forte Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

arti-cell forte

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - chondrogenic induceret enhovede allogen perifert blod-afledte mesenchymal stem cells - andre midler mod forstyrrelser i muskel-skeletsystemet - heste - reduktion af mild til moderat periodisk halthed, der er forbundet med ikke-septisk ledbetændelse i heste.

Thiotepa Riemser Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

thiotepa riemser

esteve pharmaceuticals gmbh - thiotepa - hematopoietic stem cell transplantation; neoplasms - antineoplastiske midler - thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients. thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients.

Busulfan Fresenius Kabi Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

busulfan fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - busulfan - hematopoietisk stamcelletransplantation - alkylsulfonater - busulfan fresenius kabi efterfulgt af cyclophosphamid (bucy2) er indiceret som konditionerende behandling før konventionelle hæmatopoietiske stamceller celle transplantation (hpct) hos voksne patienter, når kombinationen er betragtes som den bedste tilgængelige mulighed. busulfan fresenius kabi efterfulgt af cyclophosphamid (bucy4) eller melphalan (bumel) er angivet som condition behandling forud for konventionelle hæmatopoietisk stamcelletransplantation i pædiatriske patienter.

Lentacol Universal Flydende middel Danmark - dansk - SEGES Landbrug & Fødevarer

lentacol universal flydende middel

nufarm deutschland gmbh - thiram - flydende middel - 135 g/l thiram

CA 2239 Suspensionskoncentrat Danmark - dansk - SEGES Landbrug & Fødevarer

ca 2239 suspensionskoncentrat

nufarm deutschland gmbh - bromoxynil - suspensionskoncentrat - 401,6 g/l bromoxynil

Flebogamma DIF (previously Flebogammadif) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

flebogamma dif (previously flebogammadif)

instituto grifols s.a. - humant normalt immunglobulin - mucocutaneous lymph node syndrome; guillain-barre syndrome; bone marrow transplantation; purpura, thrombocytopenic, idiopathic; immunologic deficiency syndromes - immune sera og immunoglobuliner, - udskiftning terapi hos voksne, børn og unge (0-18 år) i:primær immundefekt-syndromer med nedsat antistof produktion;hypogammaglobulinaemia og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk luekaemia, i hvem profylaktiske antibiotika har fejlet;hypogammaglobulinaemia og gentagne bakterielle infektioner i plateau-fase-multiple myeloma patienter, der har undladt at reagere på pneumokok-vaccination;hypogammaglobulinaemia hos patienter efter allogenic hæmatopoietisk-stamcelle transplantation (hsct);medfødt aids med recidiverende bakterielle infektioner. immunomodulation hos voksne, børn og unge (0-18 år) i:primær immun trombocytopeni (itp) hos patienter i høj risiko for blødning eller før en operation for at korrigere den blodplader;guillain barré syndrom;kawasakis sygdom.

Blincyto Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

blincyto

amgen europe b.v. - blinatumomab - forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom - antineoplastiske midler - blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with cd19 positive relapsed or refractory b precursor acute lymphoblastic leukaemia (all). patients with philadelphia chromosome positive b-precursor all should have failed treatment with at least 2 tyrosine kinase inhibitors (tkis) and have no alternative treatment options. blincyto er angivet som monoterapi til behandling af voksne med philadelphia-kromosom negative cd19-positive b-forløber alle i første eller andet komplet remission med minimal residual sygdom (mrd) større end eller lig med 0. blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of paediatric patients aged 1 year or older with philadelphia chromosome negative cd19 positive b precursor all which is refractory or in relapse after receiving at least two prior therapies or in relapse after receiving prior allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of paediatric patients aged 1 year or older with high-risk first re

Nutri-Phite Magnum S Flydende middel Danmark - dansk - SEGES Landbrug & Fødevarer

nutri-phite magnum s flydende middel

manglende oplysninger - uspecificeret - flydende middel - 0 g/l uspecificeret