Rixubis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-03-2020

Aktiv bestanddel:
nonacog gamma
Tilgængelig fra:
Baxalta Innovations GmbH
ATC-kode:
B02BD04
INN (International Name):
nonacog gamma
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hæmofili B
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003771
Autorisation dato:
2014-12-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/003771

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-02-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

RIXUBIS 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 1.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 2.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 3.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

nonacog gamma (rekombinant human koagulationsfaktor IX)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge RIXUBIS

Sådan skal du bruge RIXUBIS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

RIXUBIS indeholder det aktive stof nonacog gamma og er et koagulationsfaktor IX-præparat. Faktor

IX er en normal bestanddel af menneskers blod og er nødvendig for at blodet kan størkne effektivt.

RIXUBIS bruges til patienter med hæmofili B (Christmas' sygdom, en arvelig blodsygdom, der

skyldes mangel på faktor IX). Det virker ved at erstatte den manglende faktor IX, så patientens blod

kan størkne.

RIXUBIS bruges til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter i alle aldersgrupper med

hæmofili B.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge RIXUBIS

Brug ikke RIXUBIS

hvis du er allergisk over for nonacog gamma eller et af de øvrige indholdsstoffer i RIXUBIS

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for hamsterproteiner

Advarsler og forsigtighedsregler

Der kan være risiko for allergilignende overfølsomhedsreaktioner med RIXUBIS. Stop infusionen og

kontakt straks lægen eller søg akut lægehjælp, hvis du oplever tidlige tegn på

overfølsomhed/allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber, udslæt, trykken i brystet, hvæsende

vejrtrækning, lavt blodtryk eller anafylaksi (alvorlig allergisk reaktion, der gør det vanskeligt at synke

og/eller trække vejret og får ansigt og/eller hænder til at blive røde eller hæve). Lægen kan finde det

nødvendigt at behandle dig for disse reaktioner med det samme. Lægen kan også tage en blodprøve for

at undersøge, om du har udviklet neutraliserende antistoffer (inhibitorer), der hæmmer aktiviteten af

RIXUBIS, da inhibitorer kan udvikles sammen med allergier. Patienter med faktor IX-inhibitorer kan

have øget risiko for anafylaksi under fremtidig behandling med faktor IX.

Kontakt straks lægen, hvis en blødning ikke stopper som forventet, eller hvis du oplever en betydelig

stigning i brugen af RIXUBIS for at kontrollere en blødning. Lægen kan tage en blodprøve for at

undersøge, om du har udviklet neutraliserende antistoffer (inhibitorer), der hæmmer aktiviteten af

RIXUBIS. Risikoen for at udvikle inhibitorer er størst hos patienter, der ikke er blevet behandlet med

faktor IX som erstatningsmedicin tidligere, eller som er i behandlingens tidlige fase, dvs. hos mindre

børn.

Produktionen af faktor IX i kroppen styres af faktor IX-genet. Patienter, der har specifikke

forandringer (mutationer) i deres faktor IX-gen, for eksempel hvis der mangler et stykke af et

kromosom (større deletion), kan have større risiko for at udvikle faktor IX-inhibitorer og få en

allergisk reaktion i starten af den periode, hvor de får et faktor IX-koncentrat. Hvis det er kendt, at

du har en sådan mutation, vil lægen derfor overvåge dig tættere for tegn på en allergisk reaktion.

Hvis du lider af en lever- eller hjertesygdom, eller hvis du for nylig har gennemgået en større

operation, skal du fortælle det til lægen, da der er en øget risiko for komplikationer med dannelse af

blodpropper (koagulation).

Efter høje doser af faktor IX er der rapporteret nyresygdomme (nefrotisk syndrom) hos hæmofili

B-patienter, der har udviklet faktor IX-inhibitorer, og som tidligere har haft allergiske reaktioner.

Når det er muligt, skal du registrere præparatets navn og batchnummer, hver gang du bruger RIXUBIS

(f.eks. i din dagbog) for at holde styr på de præparater og produktionsbatcher, du har brugt.

Brug af anden medicin sammen med RIXUBIS

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. RIXUBIS har

ingen kendte interaktioner med andre lægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Hæmofili B optræder meget sjældent hos

kvinder.

Trafik og arbejdssikkerhed

RIXUBIS påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

RIXUBIS indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er stort set

”natriumfrit”. Afhængigt af din kropsvægt og din dosis af RIXUBIS kan du imidlertid få mere end ét

hætteglas. Det skal tages i betragtning, hvis du er på en natriumkontrolleret diæt.

3.

Sådan skal du bruge RIXUBIS

Behandling med RIXUBIS bliver indledt af en læge, der har erfaring med behandling af patienter med

hæmofili B.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Din læge afgør, hvilken dosis RIXUBIS du skal have. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af,

hvor alvorlig din faktor IX-mangel er, af blødningsstedet og af, hvor meget det bløder, samt af din

kliniske tilstand, alder, og hvor hurtigt din krop bruger faktor IX. Dette skal kontrolleres med jævne

mellemrum.

RIXUBIS skal gives som intravenøs infusion (i.v.), efter at lægen eller sygeplejersken har blandet

pulveret med den medfølgende solvens. Du eller en anden person kan også indgive RIXUBIS som

injektion, men kun efter at have fået tilstrækkelig oplæring.

Rekonstitution og indgivelse

Solvensen og rekonstitutionsenheden (devicet) (BAXJECT II), der følger med i pakken, er kun

til brug ved rekonstitution.

Til administration skal der anvendes en luer-lås-sprøjte.

BAXJECT II-devicet må ikke anvendes, hvis det sterile filter eller pakningen er beskadiget eller

viser tegn på nedbrydning.

Rekonstitution

Brug aseptisk teknik.

Hvis præparatet opbevares i køleskab, tages begge RIXUBIS-hætteglassene med henholdsvis

pulver og solvens ud af køleskabet. Lad dem antage rumtemperatur (mellem 15 °C og 30 °C).

Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

Tag lågene af hætteglassene med pulver og solvens.

Rens propperne med alkoholrensepinde. Placer hætteglassene på en plan, ren overflade.

Åbn pakken med BAXJECT II-devicet ved at trække papirlåget af uden at røre devicet (fig. a).

Lad devicet blive i pakken.

Vend pakken rundt og stik den gennemsigtige plastikspids gennem proppen på

solvenshætteglasset. Hold fast i kanten af pakken og fjern emballagen fra BAXJECT II (fig. b).

Lad det blå låg blive siddende på BAXJECT II-devicet.

Når BAXJECT II er monteret på solvenshætteglasset, vendes systemet om, så solvensglasset

sidder oven på devicet. Stik den hvide plastikspids gennem RIXUBIS-proppen. Vakuummet vil

trække solvensen ind i RIXUBIS-hætteglasset (fig. c).

Sving forsigtigt, indtil alt stof er opløst. Præparatet opløses hurtigt (inden for 2 minutter).

Kontrollér, at RIXUBIS er fuldstændig opløst, ellers vil ikke al den rekonstituerede opløsning

passere gennem enhedens filter. Rekonstituerede lægemidler skal inspiceres visuelt for partikler

og misfarvning før administration. Opløsningen skal være klar og let opaliserende. Brug ikke

opløsninger, som er uklare eller har udfældninger.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Præparatet må ikke nedkøles efter rekonstitution.

Bruges straks.

Indgivelse

Brug aseptisk teknik.

Tag det blå låg af BAXJECT II.

Undgå at trække luft ind i sprøjten

. Tilslut sprøjten til

BAXJECT II (fig. d).

Vend systemet om (hætteglasset med den rekonstituerede injektionsvæske skal være øverst).

Træk den rekonstituerede injektionsvæske ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage

(fig. e).

Fjern sprøjten fra BAXJECT II.

Sæt en sommerfuglekanyle på sprøjten. Injicer intravenøst. Injektionsvæsken skal administreres

langsomt med en hastighed, der er behagelig for patienten, maksimalt 10 ml i minuttet.

Fig. d

Fig. e

Når det er muligt, skal du registrere præparatets navn og batchnummer, hver gang du bruger RIXUBIS

(f.eks. i din dagbog) for at holde styr på de præparater og produktionsbatcher, du har brugt.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Hvis du har brugt for meget RIXUBIS

Brug altid RIXUBIS nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Hvis du har

injiceret mere end den anbefalede dosis RIXUBIS, skal du fortælle det til lægen hurtigst muligt.

Hvis du har glemt at bruge RIXUBIS

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med den næste injektion

som planlagt og fortsæt derefter som anvist af lægen.

Hvis du holder op med at bruge RIXUBIS

Du må ikke stoppe med at bruge RIXUBIS uden at have rådført dig med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan være risiko for allergilignende overfølsomhedsreaktioner med RIXUBIS. Sådanne reaktioner

kan omfatte brænden og svien på infusionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, udtalt træthed,

rastløshed, prikkende fornemmelse, nældefeber, kløe og udslæt, lavt blodtryk, hurtig puls, trykken i

brystet, hvæsende vejrtræning, hævet hals, anafylaksi (alvorlig allergisk reaktion), hovedpine, kvalme

og opkastning. Kontakt straks lægen, hvis du oplever sådanne symptomer. Lægen kan finde det

nødvendigt at behandle dig for disse reaktioner med det samme (se punkt 2 ‘Advarsler og

forsigtighedsregler’).

Følgende bivirkninger er set med RIXUBIS:

Almindelige bivirkninger

(kan ses hos op til 1 ud af 10 patienter)

ændret smagssans

smerter i arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra

tilgængelige data)

allergiske reaktioner (overfølsomhed).

Problemer med overdreven blodstørkning (tromboemboliske episoder) er ikke observeret med dette

præparat, men kan forekomme med andre faktor IX-præparater. Disse kan omfatte hjerteanfald,

blodpropper i venerne eller blodpropper i lungerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og hætteglassets etiket efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Må ikke nedfryses.

Brug den opblandede (rekonstituerede) injektionsvæske straks.

RIXUBIS må ikke anvendes, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

RIXUBIS indeholder:

Aktivt stof: nonacog gamma (rekombinant human koagulationsfaktor IX). Hvert

pulverhætteglas indeholder nominelt 250, 500, 1.000, 2.000 eller 3.000 IE, svarende til en

koncentration på 50, 100, 200, 400 eller 600 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

Øvrige indholdsstoffer i pulveret: saccharose, mannitol, natriumchlorid, calciumchlorid,

L-histidin og polysorbat 80.

Solvenshætteglas: 5 ml vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

RIXUBIS leveres som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pakken indeholder:

RIXUBIS 250, 500, 1.000, 2.000 eller 3.000 IE pulver i et hætteglas med gummiprop

5 ml vand til injektionsvæsker i et hætteglas med gummiprop

et BAXJECT II-device (opblandingsenhed uden nål)

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Wien

Østrig

Tlf.: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Fremstiller

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart, 80

B-7860 Lessines

Belgien

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Monitorering af behandlingen

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor IX-niveauet som vejledning til

den dosis, der skal administreres, og til doseringsintervallet ved gentagne infusioner. De enkelte

patienter kan respondere forskelligt på faktor IX og udvise forskellige halveringstider og

bedringsrater. Ved dosering basereret på kropsvægt kan justering være nødvendig hos under- og

overvægtige patienter. Ved større kirurgiske indgreb er præcis monitorering af

substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor IX-aktivitet i plasma) uundværlig.

For at sikre at den ønskede faktor IX-aktivitet nås, anbefales omhyggelig monitorering af

plasmakoncentrationen med en relevant faktor IX-aktivitetsanalyse, og om nødvendigt bør der

foretages passende justering af dosis og doseringsinterval ved gentagne infusioner. Ved anvendelse

af en

in vitro

tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins koagulationsanalyse til bestemmelse af faktor

IX-aktiviteten i patienternes blodprøver, kan resultaterne af faktor IX-aktiviteten i plasma blive

signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der bruges i analysen.

Dette er af særlig vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på de reagenser, der anvendes

i analysen.

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX-manglen er, af

blødningsstedet og -omfanget samt af patientens kliniske tilstand, alder og faktor IX's

farmakokinetiske parametre, f.eks. trinvis bedring og halveringstid.

Antallet af faktor IX-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO-standard for faktor IX-produkter. Faktor IX-aktivitet i plasma

udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internationale enheder

(i forhold til en international standard for faktor IX i plasma).

En international enhed faktor IX-aktivitet svarer til mængden af faktor IX i én ml normalt humant

plasma.

Voksen population

Behandling efter behov:

Beregning af den nødvendige dosis faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international enhed

faktor IX pr. kg legemsvægt øger aktiviteten af faktor IX i plasma med 0,9 IE/dl (interval

fra 0,5 til 1,4 IE/dl) eller 0,9 % af den normale aktivitet hos patienter på 12 år og derover (se

pkt. 5.2 for yderligere oplysninger).

Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor

IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

den reciprokke værdi af

den observerede bedring

(dl/kg)

For at opnå en trinvis bedring på 0,9 IE/dl pr. IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor

IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

1,1 dl/kg

Den mængde, der skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den

kliniske effekt i det enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende blødningsepisoder må faktor IX-aktiviteten ikke falde under det givne plasma

aktivitetsniveau (i % af det normale eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende tabel kan bruges

som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/type af

kirurgisk procedure

Krævet faktor IX-niveau

(%) eller (IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/

Behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning eller oral

blødning

Mere udbredt hæmartrose,

muskelblødning eller

hæmatom

Livstruende blødninger

20-40

30-60

60-100

Gentag hver 24. time. Mindst 1 dag,

indtil blødningsepisoden kendetegnet

ved smerter er ophørt, eller heling er

opnået.

Gentag infusionen hver 24. time i

3-4 dage eller mere, indtil smerte og

akut funktionsindskrænkning er

forsvundet.

Gentag infusionen hver 8.-24. time,

indtil faren er ovre.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

inklusive tandudtrækning

30-60

Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil

heling er opnået.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Gentag infusionen hver 8.-24. time,

indtil tilstrækkelig sårheling er

opnået, derefter behandling i mindst

yderligere 7 dage for at opretholde en

faktor IX-aktivitet på 30-60 %

(IE/dl).

Omhyggelig monitorering af substitutionsbehandlingen er særlig vigtig ved større kirurgiske indgreb

og livstruende blødninger.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er de sædvanlige

doser 40-60 IE faktor IX pr. kg legemsvægt i intervaller på 3 til 4 dage for patienter på 12 år og

derover. I nogle tilfælde kan det - afhængigt af den enkelte patients farmakokinetik, alder, fysiske

aktivitet samt resultatet af fænotypeanalysen - være nødvendigt med kortere doseringsintervaller eller

højere doser.

Kontinuerlig infusion

RIXUBIS må ikke administreres som kontinuerlig infusion.

Pædiatrisk population

Patienter i alderen 12 til 17 år:

Dosering er den samme hos voksen og pædiatrisk population fra 12 til 17 år.

Patienter under 12 år:

Behandling efter behov

Beregningen af den nødvendige dosis faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) faktor IX pr. kg legemsvægt øger plasma faktor IX’s aktivitet med 0,7 IE/dl (interval

fra 0,31 til 1,0 IE/dl) eller 0,7 % af den normale aktivitet hos patienter under 12 år (se

pkt. 5.2 for yderligere oplysninger).

Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Patienter under 12 år:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor

IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

den reciprokke værdi af

den observerede bedring

(dl/kg)

For at opnå en trinvis bedring på 0,7 IE/dl pr. IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor

IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

1,4 dl/kg

Tabellen for voksne kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske

indgreb (se ovenfor).

Profylakse:

Det anbefalede dosisområde for pædiatriske patienter under 12 år er 40-80 IE/kg med intervaller

på 3 til 4 dage. I nogle tilfælde kan det - afhængigt af den enkelte patients farmakokinetik, alder,

fysiske aktivitet samt resultatet af fænotypeanalysen - være nødvendigt med kortere

doseringsintervaller eller højere doser.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

RIXUBIS 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 1.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 2.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

RIXUBIS 3.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

RIXUBIS 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 250 IE nonacog gamma, rekombinant human koagulationsfaktor IX

(rDNA), svarende til en koncentration på 50 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

RIXUBIS 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 500 IE nonacog gamma, rekombinant human koagulationsfaktor IX

(rDNA), svarende til en koncentration på 100 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

RIXUBIS 1.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 1.000 IE nonacog gamma, rekombinant human koagulationsfaktor

IX (rDNA), svarende til en koncentration på 200 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

RIXUBIS 2.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 2.000 IE nonacog gamma, rekombinant human koagulationsfaktor

IX (rDNA), svarende til en koncentration på 400 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

RIXUBIS 3.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 3.000 IE nonacog gamma, rekombinant human koagulationsfaktor

IX (rDNA), svarende til en koncentration på 600 IE/ml efter rekonstitution med 5 ml solvens.

Potensen (IE) bestemmes ved hjælp af Den Europæiske Farmakopés 1-trins koagulationsanalyse.

RIXUBIS' specifikke aktivitet er ca. 200-390 IE/mg protein.

Nonacog gamma (rekombinant koagulationsfaktor IX) er et enkeltkædet renset glykoprotein

med 415 aminosyrer. Det er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i en cellelinje fra kinesiske

hamstres ovarier.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Et hætteglas indeholder 19 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til råhvidt. Solvensen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).

RIXUBIS er indiceret til patienter i alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Monitorering af behandlingen

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor IX-niveauet som vejledning til

den dosis, der skal administreres, og til doseringsintervallet ved gentagne infusioner. De enkelte

patienter kan respondere forskelligt på faktor IX og udvise forskellige halveringstider og

bedringsrater. Ved dosering basereret på kropsvægt kan justering være nødvendig hos under- og

overvægtige patienter. Ved større kirurgiske indgreb er præcis monitorering af

substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor IX-aktivitet i plasma) uundværlig.

For at sikre at den ønskede faktor IX-aktivitet nås, anbefales omhyggelig monitorering af

plasmakoncentrationen med en relevant faktor IX-aktivitetsanalyse, og om nødvendigt bør der

foretages passende justering af dosis og doseringsinterval ved gentagne infusioner. Ved anvendelse

af en

in vitro

tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins-koagulationsanalyse til bestemmelse af faktor

IX-aktiviteten i patienternes blodprøver, kan resultaterne af faktor IX-aktiviteten i plasma blive

signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der bruges i analysen.

Dette er af særlig vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på de reagenser, der anvendes

i analysen.

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX-manglen er,

af blødningsstedet og -omfanget samt af patientens kliniske tilstand, alder og faktor IX’s

farmakokinetiske parametre, f.eks. trinvis bedring og halveringstid.

Antallet af faktor IX-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO-standard for faktor IX-produkter. Faktor IX-aktivitet i plasma

udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internationale enheder

(i forhold til en international standard for faktor IX i plasma).

En international enhed faktor IX-aktivitet svarer til mængden af faktor IX i én ml normalt humant

plasma.

Voksen population

Behandling efter behov:

Beregning af den nødvendige dosis faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international enhed

faktor IX pr. kg legemsvægt øger aktiviteten af faktor IX i plasma med 0,9 IE/dl (interval

fra 0,5 til 1,4 IE/dl) eller 0,9 % af den normale aktivitet hos patienter på 12 år og derover

(se pkt. 5.2 for yderligere oplysninger).

Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

den reciprokke værdi af

den observerede bedring

(dl/kg)

For at opnå en trinvis bedring på 0,9 IE/dl pr. IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

1,1 dl/kg

Den mængde, der skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den

kliniske effekt i det enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende blødningsepisoder må faktor IX-aktiviteten ikke falde under det givne

plasma-aktivitetsniveau (i % af det normale eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende tabel kan

bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/type af

kirurgisk procedure

Krævet faktor IX-niveau

(%) eller (IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/

Behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning eller oral

blødning

Mere udbredt hæmartrose,

muskelblødning eller

hæmatom

Livstruende blødninger

20-40

30-60

60-100

Gentag hver 24. time. Mindst 1 dag,

indtil blødningsepisoden kendetegnet

ved smerter er ophørt, eller heling er

opnået.

Gentag infusionen hver 24. time i

3-4 dage eller mere, indtil smerte og

akut funktionsindskrænkning er

forsvundet.

Gentag infusionen hver 8.-24. time,

indtil faren er ovre.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

inklusive tandudtrækning

30-60

Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil

heling er opnået.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Gentag infusionen hver 8.-24. time,

indtil tilstrækkelig sårheling er

opnået, derefter behandling i mindst

yderligere 7 dage for at opretholde en

faktor IX-aktivitet på 30-60 %

(IE/dl).

Omhyggelig monotorering af substitutionsbehandlingen er særlig vigtig ved større kirurgiske indgreb

og livstruende blødninger.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er de sædvanlige

doser 40-60 IE faktor IX pr. kg legemsvægt i intervaller på 3 til 4 dage for patienter på 12 år og

derover. I nogle tilfælde kan det - afhængigt af den enkelte patients farmakokinetik, alder, fysiske

aktivitet samt resultatet af fænotypeanalysen - være nødvendigt med kortere doseringsintervaller eller

højere doser.

Kontinuerlig infusion

RIXUBIS må ikke administreres som kontinuerlig infusion.

Pædiatrisk population

Patienter i alderen 12 til 17 år:

Dosering er den samme hos voksen og pædiatrisk population fra 12 til 17 år.

Patienter under 12 år:

Behandling efter behov

Beregningen af den nødvendige dosis faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed faktor IX pr. kg legemsvægt øger plasma faktor IX’s aktivitet med 0,7 IE/dl (interval

fra 0,31 til 1,0 IE/dl) eller 0,7 % af den normale aktivitet hos patienter under 12 år (se pkt. 5.2 for

yderligere oplysninger).

Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Patienter under 12 år

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

den reciprokke værdi af

den observerede bedring

(dl/kg)

For at opnå en trinvis bedring på 0,7 IE/dl pr. IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Krævede

enheder

legemsvægt (kg)

ønsket faktor IX-forøgelse

(%) eller (IE/dl)

1,4 dl/kg

Tabellen for voksne kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske

indgreb (se ovenfor).

Profylakse

Det anbefalede dosisområde for pædiatriske patienter under 12 år er 40-80 IE/kg med intervaller

på 3 til 4 dage. I nogle tilfælde kan det - afhængigt af den enkelte patients farmakokinetik, alder,

fysiske aktivitet samt resultatet af fænotypeanlaysen - være nødvendigt med kortere

doseringsintervaller eller højere doser.

Administration

Intravenøs anvendelse.

I tilfælde af selvadministration eller administration af en omsorgsperson er relevant oplæring

nødvendig.

RIXUBIS skal administreres med en hastighed, der er behagelig for patienten, op til

maksimalt 10 ml/min.

Den rekonstiturede injektionsvæske er klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH-værdi

på 6,8 til 7,2. Osmolaliteten er større end 240 m osmol/kg.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Der bør kun anvendes luer-lock-sprøjter af plastik sammen med dette præparat.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Allergisk reaktion over for hamsterprotein.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhed

Der er rapporteret allergilignende overfølsomhedsreaktioner med RIXUBIS. Præparatet indeholder

spor af hamsterproteiner. Patienter eller deres omsorgspersoner skal informeres om straks at seponere

lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår overfølsomhedssymptomer. Patienterne skal informeres

om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner inklusive nældefeber, generaliseret urticaria,

thoraxkonstriktion, hvæsende åndedræt, hypotension og anafylaksi.

Der er størst risiko i de tidlige faser af den første eksponering for faktor IX-koncentrater hos tidligere

ubehandlede patienter, især hos patienter med højrisiko-genmutationer. I litteraturen er der rapporter,

som viser en forbindelse mellem forekomsten af faktor IX-inhibitor og allergiske reaktioner, især hos

patienter med en højrisiko-genmutation. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor

undersøges for tilstedeværelse af inhibitorer.

I tilfælde af shock skal gældende klinisk standard for shockbehandling iværksættes.

Inhibitorer

Efter gentagen behandling med human koagulationsfaktor IX (rDNA)-præparater skal patienterne

monitoreres for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), der bør kvantificeres i

Bethesda-enheder (BE) under anvendelse af relevante biologiske test.

I litteraturen er der rapporter, som viser en forbindelse mellem forekomsten af faktor IX-inhibitor

og allergiske reaktioner. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor undersøges for

tilstedeværelsen af inhibitorer. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have

øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksposition for faktor IX.

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX-koncentrater bør de første

administrationer af faktor IX foretages under lægeligt opsyn ud fra den behandlende læges vurdering,

med mulighed for korrekt medicinsk behandling af allergiske reaktioner.

Nefrotisk syndrom

Der er rapporteret nefrotisk syndrom efter forsøg på immuntoleranceinduktion hos hæmofili

B-patienter med faktor IX-inhibitorer.

Tromboemboli

På grund af den potentielle risiko for trombotiske komplikationer skal klinisk overvågning for tidlige

tegn på trombose og konsumptionskoagulopati under anvendelse af relevant biologisk testning

initieres, når dette præparat administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt,

til nyfødte og til patienter med risiko for trombotisk fænomen eller DIC. I hvert enkelt tilfælde skal

fordelen ved behandling med RIXUBIS vejes op imod risikoen for disse komplikationer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med faktor IX øge den

kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

Når det er nødvendigt at anvende et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer inklusive lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet tages i

betragtning.

Hjælpestofrelaterede overvejelser

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er stort set

”natriumfrit”. Afhængigt af kropsvægt og dosering af RIXUBIS kan patienter få mere end ét

hætteglas. Dette skal tages i betragtning hvis patienten er på en natriumkontrolleret diæt.

Ældre

Kliniske studier af RIXUBIS har ikke omfattet personer på 65 år og derover. Det vides ikke, om de

reagerer anderledes end yngre personer. Som for alle andre patienter bør dosis til en ældre patient

bestemmes individuelt.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem human koagulationsfaktor IX (rDNA)-præparater og

andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra brug af faktor IX til gravide kvinder. Der er ikke udført

reproduktionsstudier hos dyr med faktor IX. Faktor IX bør kun bruges under graviditet og amning,

hvis det er klart indiceret.

Amning

Det vides ikke, om faktor IX/metabolitter udskilles i human brystmælk.

Fertilitet

Der findes ingen data om virkningen af faktor IX på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

RIXUBIS påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden og

svien på infusionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, nældefeber,

hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, konstriktion af thorax, prikkende fornemmelse,

opkastning, hvæsende åndedræt) er observeret i sjældne tilfælde og kan i nogle tilfælde udvikle sig til

alvorlig anafylaksi (herunder shock). Disse reaktioner er forekommet i tæt tidsmæssig sammenhæng

med udvikling af faktor IX-inhibitorer (se også pkt. 4.4).

Der er rapporteret nefrotisk syndrom efter forsøg på immuntoleranceinduktion hos hæmofili

B-patienter med faktor IX-inhibitorer og allergiske reaktioner i anamnesen.

I meget sjældne tilfælde er der observeret udvikling af antistoffer mod hamsterprotein med relaterede

overfølsomhedsreaktioner.

Patienter med hæmofili B kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis

sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden vise sig ved utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne

tilfælde anbefales det, at et specialiseret hæmofilicenter kontaktes.

Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter administration af faktor IX-præparater.

Risikoen er højst ved præparater med lav renhed. Faktor IX-præparater med lav renhed har været

forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøs trombose

og lungeemboli. Faktor IX med høj renhed er sjældent forbundet med sådanne bivirkninger.

Skema over bivirkninger

Kliniske studier med RIXUBIS har omfattet 99 forsøgspersoner med mindst én eksponering for

RIXUBIS, og der er rapporteret 5 bivirkninger i alt. Skemaet nedenfor er klassificeret efter

MedDRA-systemorganklasser (systemorganklasse og foretrukken term).

Hyppighed er vurderet i henhold til følgende konvention: meget almindelig (

1/10), almindelig

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

er anført først.

Bivirkninger fra kliniske forsøg og spontane rapporter

Systemorganklasser i henhold til

MedDRA

Bivirkninger

Hyppighed pr. patient

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke kendt

Nervesystemet

Dysgeusi

Almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ekstremitetssmerter

Almindelig

a) Bivirkningen er forklaret i afsnittet nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner har manifesteret sig som dyspnø, pruritus, generaliseret urticaria og udslæt.

Pædiatrisk population

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger hos børn forventes at være det samme som hos

voksne. Der findes imidlertid ingen data fra tidligere ubehandlede patienter, da kun tidligere

behandlede patienter er inkluderet i de kliniske studier. Der blev derfor ikke foretaget en

immunogenicitetsundersøgelse af inhibitorudviklingen hos denne risikopopulation.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Virkningen af doser, der er højere end de anbefalede RIXUBIS-doser, er ikke blevet karakteriseret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika, koagulationsfaktor IX. ATC-kode: B02BD04.

Virkningsmekanisme

RIXUBIS indeholder rekombinant koagulationsfaktor IX (nonacog gamma). Faktor IX er et

enkeltkædet glykoprotein med en molekylemasse på ca. 68.000 Dalton. Det er en K-vitamin-afhængig

koagulationsfaktor, der syntetiseres i leveren. Faktor IX aktiveres af faktor XIa i

intrinsic pathway

koagulationssystemet og af faktor VII/vævsfaktorkompleks i

extrinsic pathway

. Aktiveret faktor IX

i kombination med aktiveret faktor VIII aktiverer faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin

til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og der dannes et koagel.

Farmakodynamisk virkning

Hæmofili B er en kønsrelateret arvelig forstyrrelse af blodkoagulationen, der skyldes et nedsat niveau

af faktor IX, og som resulterer i kraftig blødning i led, muskler eller indre organer, enten spontant eller

som følge af uheld eller kirurgisk traume. Ved substitutionsterapi øges plasmaniveauet af faktor IX,

hvorved der opnås en midlertidig korrektion af faktormanglen og afhjælpning af

blødningstendenserne.

Klinisk virkning og sikkerhed

Profylakse og blødningskontrol hos tidligere behandlede patienter på 12 år og derover

RIXUBIS’ virkning er blevet vurderet i en åben, ikke-kontrolleret del af et kombineret fase 1/3-studie,

hvor i alt 73 tidligere behandlede drenge/mænd mellem 12 og 59 år fik RIXUBIS efter behov, enten

profylaktisk og/eller til behandling af blødningsepisoder. Alle forsøgspersoner havde svær (faktor

IX-niveau <1 %) eller moderat svær (faktor IX-niveau ≤2 %) hæmofili B. 59 tidligere behandlede

patienter fik RIXUBIS profylaktisk. 56 af disse fik RIXUBIS i minimum 3 måneder og blev inkluderet

i vurderingen af den profylaktiske virkning. Derudover fik 14 tidligere behandlede patienter RIXUBIS

alene til behandling af blødningsepisoder. Forsøgspersonerne i den kohorte, der fik medicin efter

behov, skulle have haft mindst 12 dokumenterede behandlingskrævende blødningsepisoder inden

for 12 måneder forud for inklusion i studiet. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed i kohorten, der

fik medicin efter behov, var 3,5±1,00 måneder (median 3,4, interval 1,2-5,1 måneder). Den

gennemsnitlige totale årlige blødningsrate (ABR) var 33,9±17,37 med en median på 27,0 (12,9-73,1).

Den mediane ABR ved profylaktisk behandling med RIXUBIS var 2,0 for alle blødninger, 0,0 for

spontane blødninger og 0,0 for ledblødninger. 24 forsøgspersoner (42,9 %) oplevede ingen blødninger.

I alt 249 blødningsepisoder blev behandlet med RIXUBIS, heraf var 197 ledblødninger

og 52 ikke-ledblødninger (bløddele, muskler, kropshulrum, intrakranielt mv.). Af de i

alt 249 blødningsepisoder var 163 moderate, 71 var ubetydelige, og 15 var alvorlige. Behandlingen

blev tilpasset individuelt på basis af sværhedsgrad, årsag og blødningssted. Af

de 249 blødningsepisoder blev størstedelen (211; 84,7 %) behandlet med 1-2 infusioner. Den

hæmostatiske virkning ved behandling af blødningen blev vurderet som fremragende eller god

for 96 % af alle behandlede blødningsepisoder.

Profylakse og blødningskontrol hos tidligere behandlede patienter under 12 år:

RIXUBIS’ virkning er blevet vurderet i et kombineret fase 2/3-studie, hvor i alt 23 tidligere

behandlede drenge mellem 1,8 og 11,8 år (medianalder 7,10 år) med 11 patienter <6 år fik RIXUBIS

profylaktisk og til kontrol af blødningsepisoder. Alle forsøgspersoner havde svær (faktor IX-niveau

<1 %) eller moderat svær (faktor IX-niveau ≤2 %) hæmofili B. Alle 23 forsøgspersoner fik

profylaktisk behandling med RIXUBIS i minimum 3 måneder og blev inkluderet i vurderingen af den

profylaktiske virkning.

Den mediane ABR var 2,0 for alle blødninger og 0,0 for spontane blødninger og ledblødninger.

9 forsøgspersoner (39,1 %) oplevede ingen blødninger.

I alt 26 blødningsepisoder blev behandlet med RIXUBIS, hvoraf 23 skyldtes skader, 2 var spontane

og 1 af ukendt årsag. 19 blødninger var ikke-ledblødninger (bløddele, muskler, kropshulrum,

intrakranielt mv.), og 7 var ledblødninger, hvoraf 1 var blødning i et '

target joint

' (led med hyppige

blødninger). Af de 26 blødningsepisoder var 15 ubetydelige, 9 var moderate, og 2 var alvorlige.

Behandlingen blev tilpasset individuelt på basis af sværhedsgrad, årsag og blødningssted. Størstedelen

(23; 88,5 %) blev behandlet med 1-2 infusioner. Den hæmostatiske virkning ved behandling af

blødningen blev vurderet som fremragende eller god for 96,2 % af alle behandlede blødningsepisoder.

Perioperativ behandling:

RIXUBIS' sikkerhed og virkning i et perioperativt miljø blev vurderet i et ikke-kontrolleret,

prospektivt, åbent, fase 3-multicenterstudie med tidligere behandlede mandlige patienter med svær og

moderat svær hæmofili B. Effektanalysen i per-protokol-populationen omfatter 37 kirurgiske indgreb

udført på 27 patienter mellem 17 og 57 år, der fik foretaget større eller mindre kirurgiske, dentale eller

andre invasive procedurer. Der var 20 større procedurer, herunder 13 ortopædiske og 3 dentale

indgreb. 17 procedurer, herunder 10 tandudtrækninger, blev anset for mindre indgreb. Patienter, der

fik foretaget større kirurgiske indgreb, skulle gennemføre en farmakokinetisk (PK) vurdering. Alle

patienter fik doser, der var baseret på deres seneste individuelle trinvise bedring. Den anbefalede

startdosis af RIXUBIS skulle sikre, at faktor IX-aktivitetsniveau på 80-100 % ved større kirurgiske

indgreb og 30-60 % ved mindre kirurgiske indgreb blev opretholdt. RIXUBIS blev administreret som

bolusinfusioner.

Hæmostase blev opretholdt under hele studiets varighed.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med RIXUBIS hos tidligere ubehandlede patienter ved behandling og profylakse af blødning ved

hæmofili B (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Tidligere behandlede patienter på 12 år og derover:

Et randomiseret, blindet, kontrolleret, farmakokinetisk

crossover

-studie af RIXUBIS og en

komparator blev udført med ikke-blødende mandlige forsøgspersoner (≥15 år) som led i det

kombinerede fase 1/3-pivotalstudie. Forsøgspersonerne fik et af præparaterne som én enkelt intravenøs

infusion. Den gennemsnitlige dosis (± SD) og mediandosen af RIXUBIS i per-protokol-analysesættet

(n=25) var henholdsvis 74,69±2,37 og 74,25 IE/kg med et interval på 71,27-79,38 IE/kg. De

farmakokinetiske parametre blev beregnet ud fra målinger af faktor IX-aktiviteten i blodprøver

indsamlet op til 72 timer efter hver infusion.

Den farmakokinetiske vurdering blev gentaget for RIXUBIS i et åbent, ikke-kontrolleret studie af

RIXUBIS med mandlige forsøgspersoner, der deltog i det indledende farmakokinetiske

crossover

-studie og havde fået RIXUBIS profylaktisk i 26±1 uger (gennemsnit ± SD) og akkumuleret

mindst 30 dages eksponering for RIXUBIS. RIXUBIS-dosisintervallet i det gentagne

farmakokinetiske studie var 64,48 til 79,18 IE/kg (n=23).

Farmakokinetiske parametre hos evaluerbare forsøgspersoner (per-protokol-analyse) er vist i

nedenstående tabel.

Parameter

RIXUBIS

Indledende crossover-studie

(N=25)

RIXUBIS

Gentagne studier

(N=23)

0-72 t

(IE∙time/dl)

Gennemsnit±SD

Median (interval)

1067,81±238,42

1.108,35 (696,07-1.571,16)

1156,15±259,44

1.170,26 (753,85-1.626,81)

Trinvis bedring ved C

(IE/dl:IE/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,87±0,22

0,88 (0,53-1,35)

0,95±0,25

0,93 (0,52-1,38)

Halveringstid (timer)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

26,70±9,55

24,58 (15,83-52,34)

25,36±6,86

24,59 (16,24-42,20)

(IE/dl)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

66,22±15,80

68,10 (41,70-100,30)

72,75±19,73

72,40 (38,50-106,30)

Gennemsnitlig opholdstid

(timer)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

30,82±7,26

28,93 (22,25-47,78)

29,88±4,16

29,04 (21,32-37,52)

(dl/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

2,02±0,77

1,72 (1,10-3,94)

1,79±0,45

1,74 (1,12-2,72)

Clearance (dl/(kg∙time))

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,0644±0,0133

0,0622 (0,0426-0,0912)

0,0602±0,0146

0,0576 (0,0413-0,0945)

Arealet under plasmakoncentration-tids-kurven fra tiden 0-72 timer efter infusion.

Beregnet som (C

baseline

-faktor IX) divideret med dosen i IE/kg, hvor C

er den

maksimale faktor IX-koncentration målt efter infusion.

Fordelingsvolumen ved

steady state

Trinvis bedring 30 minutter efter infusion blev bestemt hos alle forsøgspersoner i det kombinerede

fase 1/3-studie på eksponeringsdag 1, ved besøgene i uge 5, 13 og 26 samt på tidspunktet for studiets

afslutning eller studieophør, hvis dette ikke faldt sammen med uge 26-besøget. Dataene viser, at den

trinvise bedring er konsistent over tid (se tabellen nedenfor).

Eksponeringsdag

1

(N=73)

Uge 5

(N=71)

Uge 13

(N=68)

Uge 26

(N=55)

Ved studiets

af- slutning/

studieophør

b

(N=23)

Trinvis bedring

30 min. efter infusio

n (IE/dl:IE/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,79±0,20

0,78

(0,26-1,35)

0,83±0,21

0,79

(0,46-1,48

0,85±0,25

0,83

(0,14-1,47

0,89±0,12

0,88

(0,52-1,29

0,87±0,20

0,89

(0,52-1,32)

Beregnet som (C

30min

baseline

-faktor IX) divideret med dosen i IE/kg, hvor C

30min

er faktor

IX-koncentrationen målt 30 minutter efter infusion.

Hvis dette ikke falder sammen med uge 26-besøget.

Pædiatrisk population (tidligere behandlede patienter under 12 år)

Alle 23 drenge fik foretaget en indledende farmakokinetisk vurdering af RIXUBIS i en ikke-blødende

tilstand som led i det kombinerede pædiatriske fase 2/3-studie. Forsøgspersonerne blev randomiseret

til én af to blodprøvetagningssekvenser for at reducere byrden med hyppig blodprøvetagning for de

enkelte forsøgspersoner. Den gennemsnitlige dosis (± SD) og mediandosen af RIXUBIS i det fulde

analysesæt (n=23) var henholdsvis 75,50±3,016 og 75,25 IE/kg med et interval på 70,0-83,6 IE/kg.

De farmakokinetiske parametre blev beregnet ud fra måling af faktor IX-aktiviteten i blodprøver

indsamlet op til 72 timer efter infusionen.

Farmakokinetiske parametre for alle forsøgspersoner (fuldt analysesæt) er vist i nedenstående tabel.

Parameter

<6 år

(N=11)

6- <12 år

(N=12)

Alle

(N=23)

(IE time/dl)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

723,7 ± 119,00

717,2 (488-947)

886,0 ± 133,66

863,7 (730-1138)

808,4 ± 149,14

802,9 (488-1138)

Halveringstid (timer)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

27,67 ± 2,66

27,28 (24,0-32,2)

23,15 ± 1,58

22,65 (21,8-27,4)

25,31 ± 3,13

24,48 (21,8-32,2)

Gennemsnitlig opholdstid

(timer)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

30,62 ±3,27

30,08 (26,2-36,2)

25,31 ± 1,83

24,74 (23,7-30,3)

27,85 ± 3,73

26,77 (23,7-36,2)

(dl/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

3,22 ± 0,52

3,16 (2,65-4,42)

2,21 ± 0,32

2,185 (1,70-2,70)

2,7 ± 0,67

2,69 (1,70-4,42)

Clearance (dl/(kg.time))

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,1058 ± 0,01650

0,1050 (0,081-0,144)

0,0874 ± 0,01213

0,0863 (0,069-0,108)

0,0962 ± 0,01689

0,0935 (0,069-0,144)

Arealet under plasmakoncentration-tids-kurven fra tiden 0 til uendelig.

Fordelingsvolumen ved

steady state

Trinvis bedring 30 minutter efter infusion blev bestemt for alle forsøgspersoner i det kombinerede

fase 2/3-studie ved den indledende farmakokinetiske vurdering (eksponeringsdag 1), ved besøgene

i uge 5, 13 og 26 samt på tidspunktet for studiets afslutning eller ophør, hvis dette ikke faldt sammen

med uge 26-besøget. Dataene viser, at den trinvise bedring er konsistent over tid i alle pædiatriske

aldersgrupper. Se tabellerne nedenfor.

Trinvis bedring for RIXUBIS 30 minutter efter infusion, begge pædiatriske aldersgrupper:

Trinvis

bedring 30 min.

efter infusion

PK (ED 1)

Alle

(N=22)

Uge 5

Alle

(N=23)

Uge 13

Alle

(N=21)

Uge 26

Alle

(N=21)

(IE/dl): IE/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,67 ±0,16

0,69 (0,31 – 1,00)

0,68 ± 0,12

0,66 (0,48 – 0,92)

0,71 ± 0,13

0,66 (0,51-1,00)

0,72 ± 0,15

0,734 (0,51-1,01)

Beregnet som (C

30min

baseline

-faktor IX) divideret med dosen i IE/kg, hvor C

30min

er faktor

IX-koncentrationen målt 30 minutter efter infusion.

Trinvis bedring for RIXUBIS 30 minutter efter infusion, pædiatriske patienter <6 år:

Trinvis

bedring 30 min.

efter infusion

PK (ED 1)

Alle

(N=10)

Uge 5

Alle

(N=11)

Uge 13

Alle

(N=10)

Uge 26

Alle

(N=10)

(IE/dl): IE/kg)

Gennemsnit ±SD

Median

(interval)

0,59 ± 0,13

0,59 (0,31-0,75)

0,63 ± 0,10

0,6 (0,49-0,80)

0,68 ± 0,12

0,66 (0,51-0,84)

0,65 ± 0,13

0,61 (0,51-0,84)

Beregnet som (C

30min

baseline

-faktor IX) divideret med dosen i IE/kg, hvor C

30min

er faktor

IX-koncentrationen målt 30 minutter efter infusion.

Trinvis bedring for RIXUBIS 30 minutter efter infusion, pædiatriske patienter 6 til <12 år:

Trinvis

bedring 30 min.

efter infusion

PK (ED 1)

Alle

(N=12)

Uge 5

Alle

(N=12)

Uge 13

Alle

(N=11)

Uge 26

Alle

(N=11)

(IE/dl): IE/kg)

Gennemsnit ±SD

Median (interval)

0,73 ± 0,16

0,71 (0,51-1,00)

0,73 ± 0,13

0,70 (0,48-0,92)

0,73 ± 0,14

0,70 (0,54 – 1,00)

0,8 ± 0,14

0,78 (0,56-1,01)

Beregnet som (C

30min

baseline

-faktor IX) divideret med dosen i IE/kg, hvor C

30min

er faktor

IX- koncentrationen målt 30 minutter efter infusion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

RIXUBIS var ikke trombogent ved en dosis på 750 IE/kg i en hæmostasemodel hos kaniner

(Wessler-test).

RIXUBIS forårsagede ingen kliniske, respiratoriske eller kardiovaskulære virkninger ved doser op

til 450 IE/kg hos cynomolgusaber.

Karcinogenicitet, nedsat fertilitet og fosterudvikling er ikke undersøgt.

RIXUBIS blev tolereret godt i toksicitetsstudier med enkeltdosis og gentagne doser udført på mus,

rotter og cynomolgusaber i doser op til 7.500 IE/kg (enkeltdosis) og 750 IE/kg (gentagen dosering).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Mannitol

Natriumchlorid

Calciumchlorid

L-histidin

Polysorbat 80

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Der bør kun anvendes luer-lock-sprøjter af plastik sammen med dette præparat. Forkert dosering kan

forekomme som følge af adsorption af human koagulationsfaktor IX til de indre overflader i noget

infusionsudstyr.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det er påvist, at injektionsvæskens kemiske og fysiske holdbarhed, mens den er i brug, er 3 timer ved

maks. 30 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes omgående, medmindre

rekonstitutionsmetoden udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis injektionsvæsken ikke anvendes

straks, har brugeren ansvaret for opbevaringstid og -forhold under brug. Må ikke opbevares i køleskab.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse

En pakke indeholder et hætteglas med pulver (type I-glas) med prop (butylgummi) og vippelåg,

et hætteglas med 5 ml solvens (type I-glas) med prop (chlorbutylgummi) og vippelåg og et

rekonstitutionsdevice (BAXJECT II) uden nål.

Pakningsstørrelse på 1 sæt.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

RIXUBIS skal administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med den medfølgende

solvens.

Solvensen og rekonstitutionsdevicet (BAXJECT II), der følger med i pakken, er kun til brug ved

rekonstitution.

Til administration skal der anvendes en luer-lås-sprøjte.

BAXJECT II-devicet må ikke anvendes, hvis det sterile filter eller pakningen er beskadiget eller

viser tegn på nedbrydning.

Rekonstitution

Brug aseptisk teknik.

Hvis præparatet opbevares i køleskab, tages begge RIXUBIS-hætteglassene med henholdsvis

pulver og solvens ud af køleskabet. Lad dem antage rumtemperatur (mellem 15 °C og 30 °C).

Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

Tag lågene af hætteglassene med pulver og solvens.

Rens propperne med alkoholservietter. Placer hætteglassene på en plan, ren overflade.

Åbn pakken med BAXJECT II-devicet ved at trække papirlåget af uden at røre devicet (fig. a).

Lad devicet blive i pakken.

Vend pakken rundt og stik den gennemsigtige plastikspids gennem proppen på

solvenshætteglasset. Hold fast i kanten af pakken og fjern emballagen fra BAXJECT II (fig. b).

Lad det blå låg blive siddende på BAXJECT II-devicet.

Når BAXJECT II er monteret på solvenshætteglasset, vendes systemet om, så solvensglasset

sidder oven på devicet. Stik den hvide plastikspids gennem RIXUBIS-proppen. Vakuummet vil

trække solvensen ind i RIXUBIS-hætteglasset (fig. c).

Sving forsigtigt, indtil alt stof er opløst. Præparatet opløses hurtigt (inden for 2 minutter).

Kontrollér, at RIXUBIS er fuldstændigt opløst, ellers vil ikke al den rekonstituerede opløsning

passere gennem enhedens filter. Rekonstituerede lægemidler skal inspiceres visuelt for partikler

og misfarvning før administration. Opløsningen skal være klar og let opaliserende. Brug ikke

opløsninger, som er uklare eller har udfældninger.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Præparatet må ikke nedkøles efter rekonstitution.

Bruges straks.

Administration

Brug aseptisk teknik.

Tag det blå låg af BAXJECT II.

Undgå at trække luft ind i sprøjten

. Tilslut sprøjten til

BAXJECT II (fig. d).

Vend systemet om (hætteglasset med den rekonstituerede injektionsvæske skal være øverst).

Træk den rekonstituerede injektionsvæske ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage

(fig. e).

Fjern sprøjten fra BAXJECT II.

Sæt en sommerfuglekanyle på sprøjten. Injicer intravenøst. Injektionsvæsken skal administreres

langsomt med en hastighed, der er behagelig for patienten, maksimalt 10 ml i minuttet.

Fig. d

Fig. e

Når det er muligt, skal du registrere præparatets navn og batchnummer, hver gang du bruger RIXUBIS

(f.eks. i din dagbog) for at holde styr på de præparater og produktionsbatcher, du har brugt.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Wien

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/970/001

EU/1/14/970/002

EU/1/14/970/003

EU/1/14/970/004

EU/1/14/970/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. december 2014

Dato for seneste fornyelse: DD måned ÅÅÅÅ

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

EMA/663763/2014

EMEA/H/C/003771

EPAR – sammendrag for offentligheden

Rixubis

nonacog gamma

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Rixubis.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Rixubis bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Rixubis, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Rixubis, og hvad anvendes det til?

Rixubis er et lægemiddel til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili B, som

er en arvelig blødningsforstyrrelse, der skyldes mangel på faktor IX. Det kan bruges hos alle patienter

uanset alder og til korttids- eller langtidsbrug. Rixubis indeholder det aktive stof nonacog gamma.

Hvordan anvendes Rixubis?

Rixubis udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af hæmofili.

Rixubis leveres som et pulver med opløsningsvæske (solvens), der blandes sammen til en opløsning,

som gives ved injektion i en vene. Dosis og hyppighed af behandlingen afhænger af patientens

legemsvægt, og af, om Rixubis skal anvendes til behandling eller forebyggelse af blødning. Desuden

afhænger det af hæmofiliens sværhedsgrad, blødningens omfang og beliggenhed og patientens alder

og helbred. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af EPAR.

Patienten eller dennes omsorgsgiver kan selv give Rixubis i hjemmet efter at have fået passende

instruktion. Fuldstændige oplysninger fremgår af indlægssedlen.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Rixubis?

Patienter med hæmofili B mangler faktor IX, der er nødvendig for blodets størkning. Denne mangel

medfører, at det er vanskeligt for blodet at størkne, så der opstår blødning i led, muskler eller indre

organer. Det aktive stof i Rixubis, nonacog gamma, er en variant af den menneskelige faktor IX og

hjælper blodet med at størkne på samme måde. Rixubis kan derfor anvendes som erstatning for den

manglende faktor IX og giver midlertidig kontrol med blødningsforstyrrelsen.

Nonacog gamma udvindes ikke af blod fra mennesker, men fremstilles ved “rekombinant DNA-

teknologi”. Det produceres af hamsterceller, der har fået indsat et gen (DNA), som gør dem i stand til

at producere den menneskelige koagulationsfaktor.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Rixubis?

Fordelene ved Rixubis til behandling og forebyggelse af blødningsepisoder er påvist i tre

hovedundersøgelser med patienter med svær eller moderat svær hæmofili B. Ingen af undersøgelserne

sammenlignede virkningen af Rixubis direkte med andre lægemidler. Evnen til at standse blødning blev

målt på en standardskala, hvor “meget godt” betød fuldstændig lindring af smerter og ingen tegn på

blødning efter en enkelt dosis af lægemidlet, og “god” betød, at en enkelt dosis lindrede smerterne og

medførte tegn på bedring, selv om det kunne være nødvendigt med flere doser til at få symptomerne

til at svinde helt.

I den første undersøgelse, hvor der deltog 73 patienter i alderen 12-59 år, blev der behandlet 249

blødningsepisoder med Rixubis. Behandlingens evne til at standse blødningsepisoderne blev bedømt

som meget god i 41 % af tilfældene, og god i 55 %. Vedrørende forebyggelse af blødning var den

gennemsnitlige forekomst af blødninger under behandlingen 4,26 blødninger årligt, sammenholdt med

et gennemsnit på ca. 17 årligt før undersøgelsen. I en anden undersøgelse deltog 23 børn i alderen fra

lige under 2 år til knap 12 år, som oplevede 26 blødningsepisoder i løbet af undersøgelsen:

Behandlingen af blødningsepisoderne blev bedømt som meget god i 50 % af tilfældene og god i 46 %,

og den gennemsnitlige forekomst af blødninger blev mindsket fra 6,8 til 2,7 blødninger årligt. I en

tredje undersøgelse blev Rixubis givet til 14 operationspatienter. Ved behandling med Rixubis forblev

blodtabet under operationen på samme niveau som den, der forventes hos patienter uden hæmofili B.

Vurderingen af disse undersøgelser viste desuden, at Rixubis fordeles i kroppen på samme måde som

et andet godkendt faktor IX-produkt.

Hvilke risici er der forbundet med Rixubis?

De hyppigste bivirkninger ved Rixubis (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

smagsforstyrrelser (dysgeusi) og smerter i lemmerne. I sjældne tilfælde kan der forekomme

overfølsomhedsreaktioner (allergi) med hævelse af vævet under huden (angioødem), brænden og

stikken på injektionsstedet, kulderystelser, rødmen, kløende udslæt, hovedpine, nældefeber, for lavt

blodtryk (hypotension), træthed eller rastløshed, kvalme eller opkastning, hurtig hjerterytme

(takykardi), trykken for brystet, hiven efter vejret eller snurrende fornemmelser. I nogle tilfælde kan

reaktionerne være svære (anafylakse) og medføre pludseligt og farligt blodtryksfald. Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Rixubis fremgår af indlægssedlen.

Rixubis må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for nonacog gamma

eller andre af indholdsstofferne eller vides at være allergiske over for hamsterproteiner.

Rixubis

EMA/663763/2014

Side 2/3

Hvorfor blev Rixubis godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Rixubis

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget fandt, at Rixubis er

påvist at være effektivt til forebyggelse og behandling af blødningsepisoder hos voksne og børn med

hæmofili B, og at det også var effektivt til at muliggøre sikre operationer hos sådanne patienter.

Sikkerhedsprofilen blev fundet acceptabel i betragtning af de gavnlige virkninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Rixubis?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Rixubis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Rixubis, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Rixubis:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rixubis den 19 december 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Rixubis findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Rixubis, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2015.

Rixubis

EMA/663763/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information