Rivastigmine Hexal

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
rivastigmin
Tilgængelig fra:
Hexal AG 
ATC-kode:
N06DA03
INN (International Name):
rivastigmine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics,
Terapeutisk område:
Demens, Alzheimers Sygdom, Parkinsons Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af mild til moderat alvorlig Alzheimers demens. Symptomatisk behandling af mild til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001182
Autorisation dato:
2009-12-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/001182

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Rivastigmine HEXAL 1,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 3 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 4,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 6 mg hårde kapsler

Rivastigmin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen, fordi den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Denne medicin er ordineret til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan

være skadeligt for andre, også selvom de har de samme sygdomssymptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Dette indbefatter bivirkninger,

som ikke er nævnt her. (Se punkt 4).

Oversigt over indlægssedlen:

Hvad er Rivastigmine HEXAL og hvad bruges det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Rivastigmine HEXAL

Sådan skal du tage Rivastigmine HEXAL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsindhold og yderligere oplysninger

1.

Hvad er Rivastigmine HEXAL og hvad bruges det til

Det aktive stof i Rivastigmine HEXAL er rivastigmin.

Rivastigmine tilhører en medicingruppe, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med

Alzheimers sygdom eller demens, som skyldes Parkinsons sygdom, dør visse nerveceller i hjernen,

hvilket fører til lave niveauer af acetylkolin-neurotransmitter (et stof, der gør det muligt for nerveceller

at kommunikere med hinanden). Rivastigmine virker ved at blokere de enzymer, der nedbryder

acetylkolin: acetylkolinesterase og butyrylkolinesterase. Ved at blokere disse enzymer, lader

Rivastigmine HEXAL acetylkolinniveauerne stige i hjernen, og det hjælper til at reducere

symptomerne af Alzheimers sygdom og demens, som skyldes Parkinsons sygdom.

Rivastigmine HEXAL anvendes til behandling af hukommelsesproblemer hos patienter med

Alzheimers sygdom og demens, som er en progressiv hjernesygdom, der lidt efter lidt påvirker

hukommelse, intelligens og adfærd. Kapsler og miksturen kan også anvendes til behandling af demens

hos voksne patienter med Parkinsons sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tange Rivastigmine HEXAL

Tag ikke Rivastigmine HEXAL

hvis du er overfølsom over for rivastigmin (det aktive stof i Rivastigmine HEXAL) eller et af de

øvrige indholdsstoffer i denne medicin (anført i pkt. 6).

hvis du tidligere har haft en hudreaktion, der tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigmin.

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen og ikke tage Rivastigmine HEXAL.

Advarsler og forholdsregler

Tal med din læge før du tager Rivastigmine HEXAL.

hvis du har eller har haft uregelmæssig eller langsom hjerterytme (puls).

hvis du har eller har haft mavesår.

hvis du har eller har haft vandladningsbesvær.

hvis du har eller har haft krampeanfald.

hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom.

hvis du har eller har haft nedsat nyrefunktion.

hvis du har eller har haft nedsat leverfunktion.

hvis du ryster meget.

hvis din kropsvægt er lav.

hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive

dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid.

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig

tæt, så længe du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine HEXAL i mere end tre dage, må du ikke tage den næste dosis, før

du har talt med din læge.

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af Rivastigmine HEXAL hos den pædiatriske population til behandling af

Alzheimers sygdom.

Anden medicin og Rivastigmine HEXAL

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller vil

bruge det.

Du må ikke tage Rivastigmine HEXAL samtidigt med andre lægemidler der har en virkning, der ligner

Rivastigmine HEXALs. Rivastigmine HEXAL kan påvirke antikolinerg medicin (medicin, der bruges

mod mavekramper og Parkinsons sygdom eller til at forebygge transportsyge).

Rivastigmine HEXAL må ikke indgives samtidig med metoclopramid (et lægemiddel, der bruges til at

lindre eller forebygge kvalme og opkastning). Hvis de to lægemidler tages samtidig, kan det give

problemer som f.eks. stive arme og ben og rysten i hænderne.

Hvis du skal opereres, mens du er i behandling med Rivastigmine HEXAL, skal du fortælle det til din

læge, inden du får nogen form for bedøvende medicin, da Rivastigmine HEXAL kan forstærke

effekten af muskelafslappende midler under bedøvelse.

Udvis forsigtighed, når Rivastigmine 1 HEXAL tages sammen med betablokkere (lægemidler såsom

atenolol anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, angina og andre hjertelidelser). Hvis de to

lægemidler tages samtidig, kan det give problemer som f.eks. langsommere hjerteslag (bradykardi),

der fører til besvimelse eller tab af bevidsthed.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at få en baby, skal du spørge

din læge eller på apoteket, før di tager denne medicin.

Hvis du er gravid, skal fordelen ved at tage Rivastigmine HEXAL bedømmes op mod de mulige

indvirkninger på dit ufødte barn. Rivastigmine HEXAL bør ikke tages under graviditet, medmindre

det er absolut nødvendigt.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Rivastigmine HEXAL.

Trafik og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil eller betjene maskiner i forbindelse med din sygdom.

Rivastigmine HEXAL kan give svimmelhed og døsighed, specielt i starten af behandlingen, eller når

dosis øges. Hvis du føler dig svimmel eller træt, skal du lade være med at køre bil, betjene maskiner

eller gøre andet, som kræver opmærksomhed.

3.

Sådan skal du tage Rivastigmine HEXAL

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Start af behandling

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis Rivastigmine HEXAL du skal tage.

Behandlingen starter normalt med en lav dosis.

Din læge vil gradvist øge din dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Den højeste dosis, som bør tages, er 6 mg (svarende til 3 ml) to gange daglig.

Din læge vil løbende vurdere, om medicinen har den ønskede effekt. Din læge vil også holde øje med

din vægt, så længe du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine HEXAL i mere end tre dage, skal du tale med din læge, før du

tager den næste dosis.

Brug af denne medicin

Fortæl dine nærmeste, at du er i behandling med Rivastigmine HEXAL.

Du skal tage medicinen hver dag for at få gavn af den.

Tag Rivastigmine HEXAL to gange om dagen (morgen og aften) sammen med mad.

Synk kapslerne hele sammen med væske.

Kapslerne må hverken åbnes eller knuses.

Hvis du har taget for meget Rivastigmine HEXAL

Hvis du ved en fejltagelse er kommet til at tage mere Rivastigmine HEXAL, end du har fået besked

på, skal du sige det til din læge. Du kan have brug for lægehjælp. Nogle personer, som er kommet til at

tage for meget Rivastigmine HEXAL, har oplevet kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk og

hallucinationer. Langsom hjerterytme og besvimelsesanfald kan ligeledes forekomme.

Hvis du har glemt at tage Rivastigmine HEXAL

Hvis du finder ud af, at du har glemt at tage en dosis Rivastigmine HEXAL, skal du blot vente og tage

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Mulige bivirkninger

Som al anden medicin kan også denne medicin give bivirkninger, men det er dog ikke der får dem.

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste

tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen.

Meget almindelig

(kan ramme flere end 1 patient ud af 10)

Svimmelhed

Appetitløshed

Maveproblemer, såsom kvalme eller opkastning, diarré

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Angst

Svedtendens

Hovedpine

Halsbrand

Vægttab

Mavesmerter

Følelse af uro

Træthed- eller svaghedsfornemmelse

Generel utilpashed

Rysten eller følelse af forvirring

Nedsat appetit

Mareridt

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 100)

Depression

Søvnbesvær

Besvimelsesanfald eller fald ved et uheld

Ændringer i leverfunktionen

Sjælden

(kan ramme 1 patient ud af 1.000)

Brystsmerter

Udslæt, kløe

Krampeanfald

Mavesår eller sår på tarmen

Meget sjælden

(kan ramme op til 1 patient ud af 10.000)

Forhøjet blodtryk

Urinvejsinfektion

Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)

Hurtig eller langsom hjerterytme (puls)

Blødning i tarmen – blod i afføringen eller ved opkastning

Betændelse i bugspytkirtlen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte

med kvalme eller opkastning

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed og bevægelsesbesvær

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Voldsom opkastning, der kan medføre hul (ruptur) i spiserøret

Dehydrering (for stort væsketab)

Leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller

uforklarlig kvalme, opkastning, træthed og appetitløshed)

Aggressiv adfærd, rastløshed

Uregelmæssig hjerterytme (puls)

Patienter med demens og Parkinsons sygdom

Disse patienter får visse bivirkninger oftere. De får også visse andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Rysten

Besvimelsesanfald

Tilfældige fald

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Angst

Rastløshed

Langsom og hurtig hjerterytme (puls)

Søvnbesvær

For meget spyt, dehydrering

Unormalt langsomme eller ukontrollerede bevægelser

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed, bevægelsesbesvær og muskelsvaghed

Sjælden

(kan ramme op til en patient ud af 100)

Uregelmæssig hjerterytme (puls), dårlig kontrol over bevægelser

Andre bivirkninger, der er set med depotplaster, og som kan forekomme ved brug af hårde

kapsler:

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Feber

Svær forvirring

Urininkontinens (kan ikke holde tilstrækkelig mængde ruin tilbage)

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 100)

Hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed)

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Allergisk reaktion hvor depotplaster blev brugt, som f.eks. blærer, hudinflammation.

Kontakt din læge, hvis sådanne symptomer opstår, da du muligvis har brug for lægehjælp.

Rapportering af bivirkninger

Hvis du får nogen bivirkninger så tal med din læge eller apotekspersonalet. Dette omfatter

bivirkninger, som ikke er anført her. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det Nationale

rapporteringssystem anført i Bilag V. Ved at rapportere bivirkninger, kan du hjælpe med til at give

mere information om sikkerheden af denne medicin.

5.

Opbevaringaf Rivastigmine Hexal

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Rivastigmine HEXAL efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Smid ikke nogen form for medicin ud i afløbet eller sammen med husholdningsaffald. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicin du ikke længere tager. Disse forholdsregler vil hjælpe

med at beskytte miljøet.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.

Pakningens indhold og yderligere oplysninger

Rivastigmine HEXAL indeholder

Aktivt stof er rivastigmin-hydrogentartrat.

Øvrige indholdsstoffer er hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidt

silica, gelatine, gul jernoxid, rød jernoxid, titandioxid og shellac.

Hver Rivastigmine HEXAL 1,5 mg kapsel indeholder 1,5 mg rivastigmin.

Hver Rivastigmine HEXAL 3 mg kapsel indeholder 3 mg rivastigmin.

Hver Rivastigmine HEXAL 4,5 mg kapsel indeholder 4,5 mg rivastigmin.

Hver Rivastigmine HEXAL 6 mg kapsel indeholder 6 mg rivastigmin.

Rivastigmine HEXALs udseende og pakningsstørrelse

Rivastigmine HEXAL 1,5 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en gul hætte og en gul skal med "RIV 1,5 mg" præget med rødt på kapselskallen.

Rivastigmine HEXAL 3 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en orange hætte og en orange skal med "RIV 3 mg" præget med rødt på kapselskallen.

Rivastigmine HEXAL 4,5 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en rød hætte og en rød skal med "RIV 4,5 mg" præget med hvidt på kapselskallen.

Rivastigmine HEXAL 6 mg hårde kapsler, som indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en rød hætte og en orange skal med "RIV 6 mg" præget med rødt på kapselskallen.

De er pakket i blisterkort, som findes i tre forskellige pakningsstørrelser (28, 56 eller 112 kapsler),

eller i plastikbeholder med 250 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis tilgængelige.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tyskland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica, S.A.

Planta de Producción

Ronda de Santa Maria 158

E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Rivastigmine HEXAL, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tel: +32 (0)2 722 97 98

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tél/Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

България

Representative office Sandoz d.d.

Business Park Sofia, buil. 7B, fl. 3

BG-1766 Sofia7

Tel.: + 359 2 970 47 47

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Bartók Béla út 43-47

H-1114 Budapest

Phone: +36 1 430 2890

E-mail: info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10

CZ-13000 Praha 3

E-mail: office.cz@sandoz.com

Tel: +420 221 421 612

Malta

Cherubino LTD

DELF Building

Sliema Road

Gzira

MALTA

Tel: 00356 21343270

Email: care@cherubino.com.mt

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere

Tel: +31 36 5241600

E-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com

Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

Pärnu mnt 105,

EE-11312 Tallinn,

Tel: +372 6652401

Österreich

HEXAL Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

1020 Wien

Tel: + 43 (0)1 486 96 22

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals DD

Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη,

Μαρούσι

Τηλ. +30 216 600 50 00

Polska

Sandoz Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

PL - 02-672 Warszawa

Phone: +48 22 549 15 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL

PHARACÉUTICA, S.A.

Centro Empresaial Osa Mayor

Avda. Osa Mayor no 4

28023 (Aravaca) Madrid

Espana

Tel: +34 91 548 84 04

Registros.spain@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

Taguspark

P-2740-255 Porto Salvo

Tel: +351 219 241 911

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Tel: +33 1 4964 4801

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Phone: +40 265 208 120

Ireland

Rowex Ltd.

Newtown

IE - Bantry Co. Cork

Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: +386 1 5802111

E-mail: info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 601

Italia

Hexal S.p.A. c/o Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: + 39-02-96 541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Κύπρος

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd

Γιλντίζ 31-3042 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 00357 25372425

Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

K.Valdemāra Str. 33 – 30

LV-1010 Riga

Phone: +371 67892007

United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park

Frimley Camberley Surrey GU16 7SR

Tel: +44 1276 69 8020

E-mail: uk.drugsafety@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,Branch Office

Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Phone: +370 5 2636038

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10000 Zagreb

Denne indlægsseddel blev senest revideret i

Du kan finde yderligere information om

Rivastigmine HEXAL

på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til patienten

Rivastigmine HEXAL 2 mg/ml oral opløsning

Rivastigmin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, fordi den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Denne medicin er blevet ordineret til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Det kan være skadeligt for andre, også selvom de har de samme sygdomssymptomer, som du har.

Tal med din læg eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Dette indbefatter bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Hvad er Rivastigmine HEXAL og hvad det bruges til

Det du skal vide, før du begynder at tage Rivastigmine HEXAL

Sådan skal du tage Rivastigmine HEXAL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningens indhold og yderligere oplysninger

1.

Hvad er Rivastigmine HEXAL og hvad det bruges til

Det aktive stof i Rivastigmine HEXAL er rivastigmin.

Rivastigmine tilhører en medicingruppe, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med

Alzheimers sygdom eller demens, som skyldes Parkinsons sygdom, dør visse nerveceller i hjernen,

hvilket fører til lave niveauer af acetylkolin-neurotransmitter (et stof, der gør det muligt for nerveceller

at kommunikere med hinanden). Rivastigmine virker ved at blokere de enzymer, der nedbryder

acetylkolin: acetylkolinesterase og butyrylkolinesterase. Ved at blokere disse enzymer, lader

Rivastigmine HEXAL acetylkolinniveauerne stige i hjernen, og det hjælper til at reducere

symptomerne af Alzheimers sygdom og demens, som skyldes Parkinsons sygdom.

Rivastigmine HEXAL anvendes til behandling af hukommelsesproblemer hos patienter med

Alzheimers sygdom og demens, som er en progressiv hjernesygdom, der lidt efter lidt påvirker

hukommelse, intelligens og adfærd. Kapsler og miksturen kan også anvendes til behandling af demens

hos voksne patienter med Parkinsons sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rivastigmine HEXAL

Tag ikke Rivastigmine HEXAL

hvis du er overfølsom over for rivastigmin (det aktive stof i Rivastigmine HEXAL) eller et af de

øvrige indholdsstoffer i denne medicin, som er anført i pkt. 6.

hvis du tidligere har haft en hudreaktion, der tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigmin.

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen og ikke tage Rivastigmine HEXAL.

Advarsler og forholdsregler

Tal med din læge før du tager Rivastigmine HEXAL

hvis du har eller har haft uregelmæssig eller langsom hjerterytme (puls).

hvis du har eller har haft mavesår.

hvis du har eller har haft vandladningsbesvær.

hvis du har eller har haft krampeanfald.

hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom.

hvis du har eller har haft nedsat nyrefunktion.

hvis du har eller har haft nedsat leverfunktion.

hvis du ryster meget.

hvis din kropsvægt er lav.

hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive

dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid.

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig

tæt, så længe du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine HEXAL i mere end tre dage, må du ikke tage den næste dosis, før

du har talt med din læge.

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af Rivastigmine HEXAL hos den pædiatriske population til behandling af

Alzheimers sygdom.

Anden medicin og Rivastigmine HEXAL

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller

måske vil tage den.

Du må ikke tage Rivastigmine HEXAL samtidig med andre lægemidler, der har en virkning, der ligner

Rivastigmine HEXALs. Rivastigmine HEXAL kan påvirke antikolinerg medicin (medicin, der bruges

mod mavekramper og Parkinsons sygdom eller til at forebygge transportsyge).

Rivastigmine HEXAL må ikke indgives samtidig med metoclopramid (et lægemiddel, der bruges til at

lindre eller forebygge kvalme og opkastning). Hvis de to lægemidler tages samtidig, kan det give

problemer som f.eks. stive arme og ben og rysten i hænderne.

Hvis du skal opereres, mens du er i behandling med Rivastigmine HEXAL, skal du fortælle det til din

læge, inden du får nogen form for bedøvende medicin, da Rivastigmine HEXAL kan forstærke

effekten af muskelafslappende midler under bedøvelse.

Udvis forsigtighed, når Rivastigmine 1 HEXAL tages sammen med betablokkere (lægemidler såsom

atenolol anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, angina og andre hjertelidelser). Hvis de to

lægemidler tages samtidig, kan det give problemer som f.eks. langsommere hjerteslag (bradykardi),

der fører til besvimelse eller tab af bevidsthed.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at få en baby, skal du spørge

din læge eller på apoteket, før di tager denne medicin.

Hvis du er gravid, skal fordelene ved at tage Rivastimine HEXAL bedømmes op mod de mulige

indvirkninger på dit ufødte barn. Rivastigmine HEXAL bør ikke tages under graviditet, medmindre

det er absolut nødvendigt.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Rivastigmine HEXAL.

Trafik og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil eller betjene maskiner i forbindelse med din sygdom.

Rivastigmine HEXAL kan give svimmelhed og døsighed, specielt i starten af behandlingen, eller når

dosis øges. Hvis du føler dig svimmel eller træt, skal du lade være med at køre bil, betjene maskiner

eller gøre andet, som kræver opmærksomhed.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Rivastigmine HEXAL

Et af hjælpestofferne i Rivastigmine HEXAL oral opløsning er natriumbenzoat. Benzoesyre er mildt

irriterende for huden, øjnene og slimhinderne.

3.

Sådan skal du tage Rivastigmine HEXAL

Tag altid Rivastigmine HEXAL nøjagtigt efter lægens anvisning eller som beskrevet på

indlægssedlen. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Start af behandling

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis Rivastigmine HEXAL du skal tage.

Behandlingen starter normalt med en lav dosis.

Din læge vil gradvist øge din dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Den højeste dosis, som bør tages, er 6 mg (svarende til 3 ml) to gange daglig.

Din læge vil løbende vurdere, om medicinen har den ønskede effekt. Din læge vil også holde øje med

din vægt, så længe du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine HEXAL i mere end tre dage, skal du tale med din læge, før du

tager den næste dosis.

Brug af denne medicin

Fortæl dine nærmeste, at du er i behandling med Rivastigmine HEXAL.

Du skal tage medicinen hver dag for at få gavn af den.

Tag Rivastigmine HEXAL to gange om dagen (morgen og aften) sammen med mad.

Sådan skal du tage denne medicin

Klargøring af flaske og doseringssprøjte

Tag doseringssprøjten ud af det beskyttende hylster.

Tryk det børnesikrede låg ned og drej for at åbne flasken.

Påsætning af doseringssprøjten på flasken

Sæt doseringssprøjtens spids ned i hullet i flaskens hvide

gummilukke.

Fyldning af doseringssprøjten

Træk stemplet opad, indtil det når målestregen for den

dosis, din læge har foreskrevet.

Fjernelse af luftbobler

Træk sprøjtestemplet et par gange frem og tilbage for at

fjerne eventuelle store luftbobler.

Tilstedeværelse af små luftbobler er uden betydning og vil

ikke påvirke doseringen.

Kontrollér, at dosis stadig er korrekt.

Fjern derefter doseringssprøjten fra flasken.

Indtagelse af medicin

Indtag din medicin direkte fra doseringssprøjten.

Du kan også blande din medicin i et lille glas vand.

Omrør og drik hele blandingen.

Efter brug af doseringssprøjten

Tør sprøjtens yderside af med rent papir.

Læg derefter doseringssprøjten tilbage i det beskyttende

hylster.

Luk flasken med det børnesikrede låg.

Hvis du har taget for meget Rivastigmine HEXAL

Hvis du ved en fejltagelse er kommet til at tage mere Rivastigmine HEXAL, end du har fået besked

på, skal du sige det til din læge. Du kan have brug for lægehjælp. Nogle personer, som er kommet til at

tage for meget Rivastigmine HEXAL, har oplevet kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk og

hallucinationer. Langsom hjerterytme og besvimelsesanfald kan ligeledes forekomme.

Hvis du har glemt at tage Rivastigmine HEXAL

Hvis du finder ud af, at du har glemt at tage en dosis Rivastigmine HEXAL, skal du blot vente og tage

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Mulige bivirkninger

Rivastigmine HEXAL kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste

tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen.

Meget almindelig

(kan ramme flere end 1 patient ud af 10)

Svimmelhed

Appetitløshed

Maveproblemer, såsom kvalme eller opkastning, diarré

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Angst

Svedtendens

Hovedpine

Halsbrand

Vægttab

Mavesmerter

Følelse af uro

Træthed- eller svaghedsfornemmelse

Generel utilpashed

Rysten eller følelse af forvirring

Nedsat appetit

Mareridt

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 100)

Depression

Søvnbesvær

Besvimelsesanfald eller fald ved et uheld

Ændringer i leverfunktionen

Sjælden

(kan ramme 1 patient ud af 1.000)

Brystsmerter

Udslæt, kløe

Krampeanfald

Mavesår eller sår på tarmen

Meget sjælden

(kan ramme 1 patient ud af 10.000)

Forhøjet blodtryk

Urinvejsinfektion

Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)

Hurtig eller langsom hjerterytme (puls)

Blødning i tarmen – blod i afføringen eller ved opkastning

Betændelse i bugspytkirtlen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte

med kvalme eller opkastning

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed og bevægelsesbesvær

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Voldsom opkastning, der kan medføre hul (ruptur) i spiserøret

Dehydrering (for stort væsketab)

Leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller

uforklarlig kvalme, opkastning, træthed og appetitløshed)

Aggressiv adfærd, rastløshed

Uregelmæssig hjerterytme (puls)

Patienter med demens og Parkinsons sygdom

Disse patienter får visse bivirkninger oftere. De får også visse andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Rysten

Besvimelsesanfald

Tilfældige fald

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Angst

Rastløshed

Langsom og hurtig hjerterytme (puls)

Søvnbesvær

For meget spyt, dehydrering

Unormalt langsomme eller ukontrollerede bevægelser

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed, bevægelsesbesvær og muskelsvaghed

Sjælden

(kan ramme op til 1 patient ud af 100)

Uregelmæssig hjerterytme (puls), dårlig kontrol over bevægelser

Andre bivirkninger, der er set med depotplaster, og som kan forekomme ved brug af oral

opløsning:

Almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 10)

Feber

Svær forvirring

Urininkontinens (kan ikke holde tilstrækkelig mængde urin tilbage)

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 patient ud af 100)

Hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed)

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Allergisk reaktion hvor depotplaster blev brugt, som f.eks. blærer, hudinflammation

Kontakt din læge, hvis sådanne symptomer opstår, da du muligvis har brug for lægehjælp.

Rapportering af bivirkninger

Hvis du får nogen bivirkninger så tal med din læge eller apotekspersonalet. Dette omfatter

bivirkninger, som ikke er anført her. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det Nationale

rapporteringssystem anført i Bilag V. Ved at rapportere bivirkninger, kan du hjælpe med til at give

mere information om sikkerheden af denne medicin.

5.

Opbevaring af Rivastigmine HEXAL

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Rivastigmine HEXAL efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i opretstående stilling.

Rivastigmine HEXAL oral opløsning skal anvendes inden for 1 måned efter, at flasken er åbnet.

Smid ikke nogen form for medicin ud i afløbet eller sammen med husholdningsaffald. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicin, du ikke længere tager. Disse forholdsregler vil hjælpe

med at beskytte miljøet.

6.

Pakningens indhold og yderligere oplysninger

Rivastigmine HEXAL indeholder

Aktivt stof er rivastigminhydrogentartrat. Hver ml indeholder rivastigminhydrogentartrat, der

svarer til 2 mg rivastigmin base.

Øvrige indholdsstoffer er natriumbenzoat, citronsyre, natriumcitrat, vandopløselig quinolingult

farve (E 104) og renset vand.

Rivastigmine HEXALs udseende og pakningstørrelse

Rivastigmine HEXAL oral opløsning leveres som 50 ml eller 120 ml klar gul opløsning (2 mg/ml

base) i en brun glasflaske med børnesikret låg med tætningsindsats, isat rør med holder, hvori

doseringssprøjten fastgøres. Den orale opløsning er pakket sammen med en oral doseringssprøjte i et

plastikrør.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tyskland

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Rivastigmine HEXAL, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tel: +32 (0)2 722 97 98

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tél/Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

България

Representative office Sandoz d.d.

Business Park Sofia, buil. 7B, fl. 3

BG-1766 Sofia

Tel.: + 359 2 970 47 47

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Bartók Béla út 43-47

H-1114 Budapest

Phone: +36 1 430 2890

E-mail: info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10

CZ-13000 Praha 3

E-mail: office.cz@sandoz.com

Malta

Cherubino LTD

DELF Building

Sliema Road

Gzira

Tel: +420 221 421 611

MALTA

Tel: 00356 21343270

Email: care@cherubino.com.mt

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere

Tel: +31 36 5241600

E-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com

Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

Pärnu mnt 105,

EE-11312 Tallinn,

Tel: +372 6652401

Österreich

HEXAL Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

1020 Wien

Tel: + 43 (0)1 486 96 22

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals DD

Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη,

Μαρούσι

Τηλ. +30 216 600 50 00

Polska

Sandoz Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

PL - 02-672 Warszawa

Phone: +48 22 549 15 00

España

Sandoz Farmacéutica S:A./BEXAL

FARMACÉUTICA, S.A./BEXAL

Centro Empresarial Osa Mayor

Avda, Osa Mayor, no 4

28023 (Aravaca) Madrid

Espana

Tel: +34 91 548 8404

Registratos.spain@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

Taguspark

P-2740-255 Porto Salvo

Tel: +351 219 241 911

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Tel: +33 1 4964 4801

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Phone: +40 265 208 120

Ireland

Rowex Ltd.

Newtown

IE - Bantry Co. Cork

Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: +386 1 5802111

E-mail: info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 601

Italia

Hexal S.p.A. c/o Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: + 39-02-96 541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Κύπρος

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd

Γιλντίζ 31-3042 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 00357 25372425

Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

K.Valdemāra Str. 33 – 30

LV-1010 Riga

Phone: +371 67892007

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

Branch Office Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Phone: +370 5 2636038

United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park

Frimley Camberley Surrey GU16 7SR

Tel: +44 1276 69 8020

E-mail: uk.drugsafety@sandoz.com

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10000 Zagreb

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Du kan finde yderligere information om denne medicin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rivastigmine HEXAL 1,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 3 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 4,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine HEXAL 6 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 1,5 mg rivastigmin.

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 3 mg rivastigmin.

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 4,5 mg rivastigmin.

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 6 mg rivastigmin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en kapsel med gul hætte og gul skal, med "RIV 1,5 mg" præget med

rødt på kapselskallen.

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en kapsel med orange hætte og orange skal, med ”RIV 3 mg” præget

med rødt på kapselskallen.

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en kapsel med rød hætte og rød skal, med ”RIV 4,5 mg” præget med

hvidt på kapselskallen.

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en kapsel med rød hætte og orange skal, med ”RIV 6 mg” præget med

rødt på kapselskallen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens.

Symptomatisk behandling af let til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons

sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge, der har erfaring med diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens eller demens, der er associeret med Parkinsons sygdom. Diagnosen

bør stilles i henhold til de gældende retningslinjer. Rivastigminterapi bør kun påbegyndes, hvis der er

en plejegivende person, som løbende vil holde øje med indtagelsen af lægemidlet hos patienten.

Dosologi

Rivastigmin skal indtages to gange daglig sammen med henholdsvis morgen- og aftensmåltid.

Kapslerne skal synkes hele.

Initialdosis

1,5 mg to gange daglig.

Dosistitrering

Startdosis er 1,5 mg to gange daglig. Hvis denne dosis tåles godt efter mindst to ugers behandling, kan

dosis øges til 3 mg to gange daglig. Efterfølgende øgninger til 4,5 mg og dernæst 6 mg to gange daglig

skal også være baseret på god tolerance af den aktuelle dosis og kan overvejes efter mindst to ugers

behandling på det pågældende dosisniveau.

Hvis der observeres bivirkninger (f.eks. kvalme, opkastning, mavesmerter, appetitløshed), vægttab

eller forværring af ekstrapyramidale symptomer (f.eks. tremor) hos patienter med demens, der er

associeret med Parkinsons sygdom, i løbet af behandlingen, vil disse muligvis kunne undgås ved

udeladelse af en eller flere doser. Hvis bivirkningerne varer ved, bør den daglige dosis midlertidigt

nedsættes til det niveau, som tidligere tåltes godt, eller behandlingen kan seponeres.

Vedligeholdelsesdosis

Den effektive dosis er 3 til 6 mg to gange daglig; for at opnå maksimal terapeutisk fordel skal

patienterne holdes på den højeste dosis, som de tåler godt. Den anbefalede maksimale daglige dosis er

6 mg to gange daglig.

Der kan foregå vedligeholdelsesbehandling så længe, der er terapeutisk effekt for patienten. Derfor bør

den kliniske effekt af rivastigmin revurderes løbende, specielt hos patienter, der behandles med doser

mindre end 3 mg to gange daglig. Hvis der ikke er en positiv ændring i patientens tilbagefaldsrate af

demenssymptomer efter 3 måneders vedligeholdelsesbehandling, bør behandlingen afbrydes.

Behandlingsophør bør også overvejes, når der ikke længere eksisterer nogen tegn på terapeutisk effekt.

Individuelt respons på rivastigmin kan ikke forudsiges. Dog blev der set en bedre effekt hos

Parkinsons patienter med moderat demens. Tilsvarende blev der observeret en større effekt hos

Parkinsons patienter med visuelle hallucinationer (se pkt. 5.1).

Behandlingens effekt er ikke blevet undersøgt i placebo-kontrollerede undersøgelser ud over

6 måneder.

Genoptagelse af terapi

Hvis behandlingen afbrydes i mere end tre dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange

daglig. Dosistitreringen skal udføres som tidligere beskrevet.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion. På

grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold

til individuel tolerance dog følges nøje, da patienter med klinisk signifikant nedsat nyre- eller

leverfunktion kan opleve flere dosisafhængige bivirkninger. Patienter med stærkt nedsat leverfunktion

er ikke blevet undersøgt, men rivastigminkapsler kan anvendes i patientpopulationer under betingelse

af, at den overvåges nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant brug af Rivastigmin i den pædiatriske population til behandling af Alzheimers

sygdom.

4.3

Kontraindikationer

Anvendelse af denne medicin er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det

aktive stof rivastigmin, over for andre carbamatderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Anamnese med reaktioner på applikationsstedet, som tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigminplasteret (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger øges generelt ved højere doser. Hvis behandlingen

afbrydes i mere end tre dage, må behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange daglig for at

formindske muligheden for bivirkninger (f.eks. opkastninger).

Reaktioner på hudapplikationsstedet kan forekomme med rivastigminplaster, som sædvanligvis er

milde eller moderate af intensitet. Disse reaktioner er ikke i sig selv en indikation på overfølsomhed.

Anvendelse af rivastigmin kan imidlertid føre til allergisk kontakteksem.

Der skal være mistanke om allergisk kontakteksem, hvis applikationsstedets reaktioner spreder sig ud

over plasterstørrelsen, hvis der er tegn på en mere lokal reaktion (f.eks. stigende erytem, ødem, blærer,

vesikler), og hvis symptomerne ikke bedres væsentligt inden for 48 timer efter fjernelse af plaster. I

disse tilfælde bør behandling seponeres (se pkt. 4.3).

Patienter, der får reaktioner på applikationsstedet, som tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigminplasteret, og som fortsat har behov for rivastigminbehandling, bør kun skifte til oral

rivastigmin efter en negativ allergitest og under tæt lægelig supervision. Det er muligt, at nogle af de

patienter, der er sensibiliseret over for rivastigmin ved eksponering for rivastigminplasteret, ikke vil

kunne tage nogen form for rivastigmin.

Der har været sjældne post-marketing-indberetninger om patienter, der har fået allergisk kontakteksem

(dissemineret) efter administration af rivastigmin uanset administrationsvej (oral, transdermal). I disse

tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter og omsorgsgivende personer skal instrueres i dette.

Dosistitrering: Bivirkninger (f.eks. hypertension og hallucinationer hos patienter med Alzheimers

demens og forværring af ekstrapyramidale symptomer, specielt tremor hos patienter med demens, der

er associeret med Parkinsons sygdom) er observeret kort efter dosisøgning. Nævnte bivirkninger

responderer muligvis på dosisreduktion. I andre tilfælde er rivastigmin blevet seponeret (se pkt. 4.8).

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og diarré er dosisrelaterede og kan specielt

forekomme, når behandlingen påbegyndes, og/eller når dosis øges (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger

forekommer hyppigere hos kvinder. Patienter, som viser tegn eller symptomer på dehydrering som

følge af langvarig opkastning eller diarré, kan behandles med intravenøs væske og dosisnedsættelse

eller seponering, hvis tilstanden erkendes hurtigt og behandles omgående. Dehydrering kan få

alvorlige følger

Patienter med Alzheimers sygdom kan tabe sig. Kolinesterasehæmmere, inklusive rivastigmin, har

været sat i forbindelse med vægttab hos disse patienter. Patienters vægt bør monitoreres gennem

behandlingen.

I tilfælde af alvorlig opkastning, der er associeret med rivastigmin-behandling, skal der foretages

passende dosisjustering som anbefalet i pkt. 4.2. Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret

med esophagusruptur (jævnfør pkt. 4.8). Sådanne hændelser synes at forekomme særligt efter

dosisstigninger eller høje doser af rivastigmin.

Der skal udvises forsigtighed ved brug af rivastigmin til patienter med sygt sinussyndrom eller

overledningsdefekter (sino-atrialt blok, atrio-ventrikulært blok) (jævnfør pkt. 4.8).

Rivastigmin kan medføre bradykardi, som udgør en risikofaktor i forekomsten af torsade de pointes,

primært hos patienter med risikofaktorer. Forsigtighed tilrådes hos patienter med højere risiko for at

udvikle torsade de pointes, for eksempel hos patienter med ubehandlet hjertesvigt, nylig hjerteinfarkt,

bradyarytmier, prædisponering for hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi eller samtidig anvendelse af

lægemidler, som er kendt for at inducere QT-forlængelse og/eller torsade de pointes (se pkt. 4.5 og

4.8).

Rivastigmin kan medføre øget mavesyresekretion. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af

patienter med aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller patienter, som er prædisponeret for

sådanne sygdomme.

Kolinesterasehæmmere bør udskrives med forsigtighed til patienter, som tidligere har haft astma eller

kronisk obstruktiv lungesygdom.

Kolinomimetika kan forårsage eller forværre urinvejsobstruktion og krampeanfald. Der tilrådes derfor

forsigtighed ved behandling af patienter, der er prædisponerede for sådanne sygdomme.

Brugen af rivastigmin til patienter med svær demens af Alzheimers sygdom eller associeret med

Parkinsons sygdom, andre typer demens eller andre typer hukommelsessvækkelse (f.eks.

aldersrelateret kognitiv tilbagegang) er ikke blevet undersøgt, og anvendelse hos disse

patientpopulationer kan derfor ikke anbefales.

Som andre kolinomimetika kan rivastigmin forværre eller fremkalde ekstrapyramidale symptomer.

Forværring (inklusive bradykinesi, dyskinesi, gangforstyrrelser) og forøget incidens eller intensitet af

tremor er blevet observeret hos patienter med demens, der er associeret med Parkinsons sygdom (se

pkt. 4.8). Disse hændelser førte til seponering af rivastigmin i nogle tilfælde (f.eks. seponering grundet

tremor 1,7 % på rivastigmin versus 0 % på placebo). Klinisk monitorering er anbefalet for disse

bivirkninger.

Specielle populationer

Patienter med klinisk signifikant nedsat nyre- eller leverfunktion kan opleve flere bivirkninger (se pkt.

4.2 og 5.2). Anbefalinger vedr. dosistitrering skal følges nøje i henhold den enkelte patients

tolerabilitet. Patienter med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt. Rivastigmine kan

imidlertid anvendes hos denne patientpopulation, men det er nødvendigt at følge patienterne tæt.

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg kan opleve flere bivirkninger og har større risiko for at

måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Rivastigmin kan, som en kolinesterasehæmmer, muligvis forstærke virkningerne af muskelrelaksantia

af succinylkolintypen under anæstesi. Det anbefales at udvise forsigtighed ved valg af anæstesimiddel.

Mulige dosisjusteringer eller midlertidig standsning af behandlingen kan overvejes, hvis det findes

nødvendigt.

Som følge af sine farmakodynamiske virkninger og eventuelle additive virkninger bør rivastigmin ikke

gives samtidig med andre kolinomimetika. Rivastigmin kan interferere med antikolinerge lægemidlers

aktivitet (f.eks. oxybutynin, tolterodin).

Additive virkninger, der fører til bradykardi (hvilket kan resultere i synkope), er blevet rapporteret i

forbindelse med kombineret anvendelse af forskellige betablokkere (herunder atenolol) og

rivastigmin. Kardiovaskulære betablokkere forventes at være forbundet med den største risiko, men

der er også modtaget rapporter om patienter, som bruger andre betablokkere. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når rivastigmin kombineres med betablokkere og med andre bradykardimidler (f.eks.

antiarytmika af klasse III, calciumantagonister, digitalis glycosid, pilocarpin).

Da bradykardi udgør en risikofaktor ved forekomst af torsades de pointes, bør kombinationen af

rivastigmin med torsades de pointes-inducerende lægemidler, såsom antipsykotika, dvs. visse

phenothiaziner (chlorpromazin, levomepromazin), benzamider (sulpirid, sultoprid, amisulprid,

tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, diphemanil, erythromycin

IV, halofantrin, mizolastin, metadon, pentamidin og moxifloxacin anvendes med forsigtighed, og

klinisk monitorering (EKG) kan også være nødvendig.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem rivastigmin og digoxin, warfarin, diazepam eller

fluoxetin i undersøgelser med raske frivillige forsøgspersoner. Den warfarin-inducerede stigning i

protrombin-tid påvirkes ikke af indgift af rivastigmin. Der sås ingen negative virkninger på kardial

overledning efter samtidig indgift af digoxin og rivastigmin.

Ifølge dets metabolisme forekommer metaboliske interaktioner med andre lægemidler højst

sandsynligt ikke, selvom rivastigmin kan hæmme den butylkolinesterase-medierede metabolisme hos

andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Rivastigmin og/eller metabolitter passerede placenta hos drægtige dyr. Det er endnu ukendt, om dette

også forekommer hos mennesker. Der foreligger ikke kliniske data om eksponering under graviditet. I

peri-/postnatale undersøgelser på rotter blev der observeret en forlænget drægtighedsperiode.

Rivastigmin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er absolut nødvendigt.

Amning

Rivastigmin udskilles i mælk hos dyr. Hvorvidt rivastigmin udskilles i human mælk, vides ikke.

Kvinder i behandling med rivastigmin bør derfor ikke amme.

Fertilitet

Der blev ikke observeret nogen bivirkninger af rivastigmin på fertilitet eller reproduktionsevne hos

rotter (se pkt. 5.3). Virkningerne af rivastigmin på human fertilitet er ukendte.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alzheimers sygdom kan medføre gradvis forringelse af køreegenskaber eller nedsætte evnen til at

betjene maskiner. Ydermere kan rivastigmin medføre svimmelhed og døsighed, specielt ved

indledning af behandling eller øgning af dosis. Som følge heraf har rivastigmin en mild eller moderat

indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Derfor bør rivastigmin-behandlede

demenspatienters evne til fortsat at køre bil eller betjene indviklede maskiner løbende vurderes af den

behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er gastrointestinale, inklusive kvalme (38 %) og

opkastning (23 %), særligt under dosistitrering. Kvindelige patienter i kliniske studier viste sig at være

mere modtagelige end mandlige patienter med hensyn til gastrointestinale bivirkninger og vægttab.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkninger i tabel 1 og tabel 2 er opstillet i henhold til MedDRA organklasse og hyppighed.

Hyppighed er angivet efter følgende regler: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10);

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Bivirkningerne i tabel 1 er blevet akkumuleret hos patienter med Alzheimers demens, som har

modtaget behandling med rivastigmin.

Tabel 1

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget sjælden

Urinvejsinfektion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Anoreksi

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Agitation

Konfusion

AngstMareridt

Søvnløshed

Depression

Hallucinationer

Aggression, rastløshed

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Svimmelhed

Hovedpine

Somnolens

Tremor

Besvimelsesanfald

Krampeanfald

Ekstrapyramidale symptomer (inklusive forværring af

Parkinsons sygdom)

Hjerte

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Angina pectoris

Hjertearytmi (f.eks. bradykardi, atrio-ventrikulært blok,

atrieflimren og takykardi)

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Mavesår og sår på tolvfingertarmen

Gastrointestinal blødning

Pankreatitis

Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret med

esophagusruptur (se pkt. 4.4).

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstest

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hyperhidrose

Udslæt

Kløe, allergisk kontakteksem (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Træthed og asteni

Generel utilpashed

Fald

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

Følgende bivirkninger er blevet observeret i forbindelse med rivastigmin-depotplaster: delirium, feber,

nedsat appetit, urininkontinens (almindelig), psykomotorhyperaktivitet (ikke almindelig), erytem,

urticaria, blærer, allergisk dermatitis (ikke kendt).

Tabel 2 viser de bivirkninger, der er rapporteret fra kliniske studier med rivastigmin kapsler hos

patienter med demens associeret med Parkinsons sygdom.

Tabel 2

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Almindelig

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Visuelle hallucinationer

Depression

Aggression

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Tremor

Svimmelhed

Somnolens

Hovedpine

Parkinsons sygdom (forværring)

Bradykinesi

Dyskinesi

Hypokinesi

Tandhjulsrigiditet

Dystoni

Hjerte

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Bradykardi

Atrieflimren

Atrioventrikulært blok

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Hypertension

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Hypersekretion af spyt

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke kendt

Hyperhidrose

Allergisk kontakteksem (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Fald

Træthed og asteni

Gangforstyrrelse

Parkinson gangart

Følgende yderligere bivirkninger er blevet observeret i et studie af patienter med demens associeret

med Parkinsons sygdom, som er blevet behandlet med rivastigmin-depotplaster: uro (almindelig).

Tabel 3 angiver antallet og procentdelen af patienterne fra det specifikke 24-ugers studie, der blev

udført med rivastigmin hos patienter med demens, der er associeret med Parkinsons sygdom, med præ-

definerede bivirkninger, der muligvis kan reflektere angiver en forværring af Parkinsons symptomer.

Tabel 3

Prædefinerede bivirkninger, der muligvis kan

reflektere en forværring af Parkinsons symptomer

hos patienter med demens, der er associeret med

Parkinsons sygdom

Rivastigmin

n (%)

Placebo

n (%)

Totalt antal patienter i studiet

Totalt antal patienter med prædefinerede bivirkninger

362 (100)

99 (27,3)

179 (100)

28 (15,6)

Tremor

Fald

Parkinsons sygdom (forværring)

Øget spytsekretion

Dyskinesi

Parkinsonisme

Hypokinesi

Bevægelsesforstyrrelser

Bradykinesi

Dystoni

Abnorm måde at gå på

Muskelstivhed

Balanceforstyrrelser

Muskuloskeletal stivhed

Rigor

Motorisk dysfunktion

37 (10,2)

21 (5,8)

12 (3,3)

5 (1,4)

5 (1,4)

8 (2,2)

1 (0,3)

1 (0,3)

9 (2,5)

3 (0,8)

5 (1,4)

1 (0,3)

3 (0,8)

3 (0,8)

1 (0,3)

1 (0,3)

7 (3,9)

11 (6,1)

2 (1,1)

1 (0,6)

1 (0,6)

3 (1,7)

1 (0,6)

2 (1,1)

Rapportering af mistænkte bivirkninger

Det er vigtigt at rapportere mistænkte bivirkninger efter autorisation af lægemidlet. Det tillader fortsat

monitorering af fordele/risici-balancen af lægemidlet. Sundhedspersonalet anmodes om at rapportere

alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem, der er anført i bilag V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De fleste tilfælde af tilfældig overdosering har ikke været forbundet med kliniske tegn eller

symptomer, og næsten alle de pågældende patienter fortsatte behandlingen med rivastigmin 24 timer

efter overdoseringen.

Kolinerg toksicitet er blevet rapporteret med muskarine symptomer, som er observeret med moderate

forgiftningssymptomer, såsom pupilforsnævring, blussen, fordøjelsesforstyrrelser, herunder

mavesmerter, kvalme, opkastning og diarré, bradykardi, bronkospasme og forøget bronkial sekretion,

hyperhidrose, ufrivillig vandladning og/eller afføring, tåresekretion, hypotension og forøget

spytafsondring.

I mere alvorlige tilfælde er der blevet observeret nikotinvirkninger, såsom muskelslaphed,

muskeltrækninger, krampeanfald og respirationsophør med muligt dødeligt udfald.

Derudover har der været post-marketing-indberetninger om svimmelhed, tremor, hovedpine,

somnolens, forvirringstilstand, hypertension, hallucinationer og utilpashed.

Behandling

Eftersom rivastigmin har en plasmahalveringstid på ca. 1 time og en acetylkolinesterasehæmning, som

varer ca. 9 timer, anbefales det i tilfælde af asymptomatisk overdosering ikke at indgive yderligere

dosis af rivastigmin i de efterfølgende 24 timer. I tilfælde af overdosering, som efterfølges af svær

kvalme og opkastning, bør anvendelse af antiemetika overvejes. Symptomatisk behandling for andre

bivirkninger bør gives, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved massiv overdosering kan atropin anvendes. En initial dosis på 0,03 mg/kg intravenøs atropinsulfat

anbefales med efterfølgende doser afhængig af klinisk respons. Anvendelse af skopolamin som antidot

kan ikke anbefales.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, kolinesterasehæmmer, ATC-kode: N06DA03

Rivastigmin er en acetyl- og butyrylkolinesterasehæmmer af carbamattypen, som menes at lette

kolinerg neurotransmission ved at nedsætte nedbrydningen af acetylkolin, som er frigjort af

funktionelt intakte kolinerge neuroner. Følgelig har rivastigmin muligvis en forbedrende effekt på

kolinergmedierede kognitive udfald af demens, som er forbundet med Alzheimers sygdom og

Parkinsons sygdom.

Rivastigmin reagerer med sine målenzymer ved at danne et kovalentbundet kompleks, som

midlertidigt inaktiverer enzymerne. Hos raske, unge mænd sænker en peroral dosis på 3 mg aktiviteten

af acetylkolinesterase (AChE) i CSF med ca. 40% inden for den første 1,5 time efter indgift. Enzymets

aktivitet er tilbage på baseline-niveau ca. 9 timer efter, at den maksimale hæmmende effekt er opnået.

Hos patienter med Alzheimers sygdom var rivastigmins hæmning af AChE i CSF afhængig af dosis op

til 6 mg, der blev indgivet to gange daglig, som var den højeste dosis, som blev testet. Rivastigmins

hæmning af butyrylcholinesterase-aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimer var sammenlignelig

med hæmningen af AChE.

Kliniske studier af Alzheimers demens

Effekten af rivastigmin er blevet påvist ved brug af tre uafhængige og domænespecifikke

vurderingsredskaber, som blev vurderet med periodiske intervaller gennem 6 måneders

behandlingsperioder. Disse omfatter ADAS-Cog (

Alzheimer´s Disease Assessment Scale – Cognitive

subscale

, en præstationsbaseret måling af kognition), CIBIC-Plus (

Clinician´s Interview Based

Impression of Change-Plus

, en omfattende global vurdering af patienten, der dannes af den

behandlende læge med input fra den omsorgsgivende person) og PDS (

Progressive Deterioration

Scale

, den omsorgsgivende persons vurdering af dagligdagsaktiviteter, som indbefatter personlig

hygiejne, fødeindtagelse, påklædning, husføring som indkøb, opretholdelse af evner så som at orientere

sig i forhold til omgivelserne og involvere sig i økonomiske anliggender, og så videre).

Patienterne i studiet havde en MMSE (Mini-Mental State Examination) score på 10–24.

Resultaterne for patienter med klinisk relevant respons, der var poolet fra to fleksible

dosisundersøgelser ud af tre pivotale 26-ugers multicenterundersøgelser hos patienter med mild til

moderat svær Alzheimers demens, er vist i Tabel 4 nedenfor. Klinisk relevant forbedring var i disse

undersøgelser på forhånd defineret som en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, forbedring af

CIBIC-Plus eller en forbedring på mindst 10% af PDS.

Ydermere er en post-hoc definition af respons vist i samme tabel. Den sekundære definition af respons

krævede en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, ingen forværring af CIBIC-Plus og ingen

forværring af PDS. Den gennemsnitlige aktuelle dagsdosis for responderende i 6-12 mg gruppen, der

svarede til denne definition, var 9,3 mg. Det er vigtigt at bemærke, at de benyttede skalaer til sådanne

målinger varierer, og at direkte sammenligninger af resultater for forskellige terapeutiske stoffer ikke

er valide.

Tabel 4

Patienter med klinisk signifikant respons (%)

Intention to Treat

Last Observation Carried

Forward

Måling af respons

Rivastigmin

6

12 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmin

6-12 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: mindst 4-

pointsforbedring

21***

25***

CIBIC-Plus: forbedring

29***

32***

PDS: mindst 10 % forbedring

26***

30***

Mindst 4-pointsforbedring af

ADAS-Cog med ingen forværring

af CIBIC-Plus og PDS

12**

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Kliniske studier af demens, der er associeret med Parkinsons sygdom

Effekten af rivastigmin ved demens, der er associeret med Parkinsons sygdom, er demonstreret i et 24-

ugers multicenter, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret hovedstudie og dets 24-ugers open-label

forlængelsesfase. Patienter, der var involveret i dette studie, havde en MMSE-score (Mini-Mental State

Examination) på 10–24. Effekten blevet fastslået ved hjælp af to uafhængige skalaer, som blev

vurderet ved regelmæssige intervaller i løbet af en 6-måneders behandlingsperiode, som vist i tabel 5

nedenfor: ADAS-Cog, en måling af kognition og den globale måling ADCS-CGIC (Alheimer’s

Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabel 5

Demens associeret med

Parkinsons sygdom

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmin

ADCS-CGIC

Placebo

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=329)

23,8 ± 10,2

2,1 ± 8,2

(n=161)

24,3 ± 10,5

-0,7 ± 7,5

(n=329)

ikke relevant

3,8 ± 1,4

(n=165)

ikke relevant

4,3 ± 1,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

2,88

<0,001

ikke relevant

0,007

ITT - LOCF population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=287)

24,0 ± 10,3

2,5 ± 8,4

(n=154)

24,5 ± 10,6

-0,8 ± 7,5

(n=289)

ikke relevant

3,7 ± 1,4

(n=158)

ikke relevant

4,3 ± 1,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

3,54

<0,001

ikke relevant

<0,001

ANCOVA med behandling og land som faktorer og baseline ADAS-Cog som en co-variat. En

positiv ændring indikerer forbedring.

Middeldata vist for belejlighed, kategorisk analyse, der blev udført ved brug af van Elteren-test

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs; LOCF: Last Observation Carried Forward.

Selvom behandlingseffekten blev demonstreret i den samlede studiepopulation, indikerede data, at en

større behandlingseffekt i forhold til placebo blev set i subgruppen af patienter med moderat demens,

der var associeret med Parkinsons sygdom. Tilsvarende blev der observeret en større behandlingseffekt

hos patienter med visuelle hallucinationer (se tabel 6).

Tabel 6

Demens, der er associeret

med Parkinsons sygdom

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C og

Placebo

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C og

Placebo

Patienter med visuelle

hallucinationer

Patienter uden visuelle

hallucinationer

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=107)

25,4 ± 9,9

1,0 ± 9,2

(n=60)

27,4 ± 10,4

-2,1 ± 8,3

(n=220)

23,1 ± 10,4

2,6 ± 7,6

(n=101)

22,5 ± 10,1

0,1 ± 6,9

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

4,27

0,002

2,09

0,015

Patienter med moderat

demens (MMSE 10-17)

Patienter med mild demens

(MMSE 18-24)

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=87)

32,6 ± 10,4

2,6 ± 9,4

(n=44)

33,7 ± 10,3

-1,8 ± 7,2

(n=237)

20,6 ± 7,9

1,9 ± 7,7

(n=115)

20,7 ± 7,9

-0,2 ± 7,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

4,73

0,002

2,14

0,010

Baseret på ANCOVA med behandling og land som faktorer, og baseline-ADAS-Cog som covariat.

En positiv ændring indikerer forbedring.

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med Rivastigmin hos alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

Alzheimers demens og demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rivastigmin absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås på ca. 1 time.

Som følge af rivastigmins reaktion med sit målenzym er stigningen i biotilgængelighed ca. 1,5 gange

højere end forventet fra øgningen af dosis. Absolut biotilgængelighed efter en 3 mg dosis er ca.

13 %. Indgift af rivastigmin sammen med føde forsinker optagelsen (t

) med 90 min, sænker

og øger AUC med ca. 30 %.

Fordeling

Proteinbinding af rivastigmin er ca. 40 %. Det krydser let blodhjernebarrieren og har et tilsyneladende

fordelingsvolumen på 1,8-2,7 l/kg.

Biotransformation

Rivastigmin metaboliseres hurtigt og fuldstændigt (halveringstid i plasma er ca. 1 time), primært via

kolinesterasemedieret hydrolyse til den decarbamylerede metabolit. Denne metabolit viser in vitro

minimal hæmning af acetylkolinesterase (<10%).

Resultater fra

in vitro

-undersøgelser viser, at der ikke forventes nogen farmakokinetisk interaktion

med lægemidler, der metaboliseres af følgende cytokrom-isoenzymer: CYP1A2, CYP2D6,

CYP3A4 / 5, CYP2E1, CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19 eller CYP2B6. Resultater fra dyreundersøgelser

viser, at cytokrom-P450 iso-enzymer kun i ringe grad er involveret i rivastigmin-metabolisering.

Rivastigmins totale plasmaclearance var ca. 130 l/t efter en 0,2 mg intravenøs dosis og faldt til 70 l/t

efter en 2,7 mg intravenøs dosis.

Elimination

Der findes ikke uændret rivastigmin i urinen; renal udskillelse af metabolitterne er den væsentligste

udskillelsesvej. Efter indgift af

C-rivastigmin var renal udskillelse hurtig og nærmest fuldstændig

(>90%) inden for 24 timer. Under 1% af den indgivne dosis udskilles med fæces. Der er ikke nogen

akkumulering af rivastigmin eller decarbamyleret metabolit hos patienter med Alzheimers sygdom.

En farmakokinetisk populationsanalyse viste, at brug af nikotin øger den orale clearance af rivastigmin

med 23 % hos patienter med Alzheimers sygdom (n = 75 rygere og 549 ikke-rygere) efter orale

kapsler med rivastigmin-doser på op til 12 mg/dag.

Ældre population

Selv om biotilgængeligheden for rivastigmin er højere hos ældre end hos yngre raske frivillige

forsøgspersoner, viste undersøgelser af Alzheimerpatienter i alderen mellem 50 og 92 år ingen

ændring i biotilgængelighed med alderen.

Nedsat leverfunktion

for rivastigmin var cirka 60 % højere, og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos

personer med mild til moderat nedsat leverfunktion end hos raske personer.

Nedsat nyrefunktion

og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos personer med moderat nedsat

nyrefunktion sammenlignet med raske personer; der var dog ingen ændringer af C

og AUC for

rivastigmin hos personer med svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kroniske toksicitetsundersøgelser af rotter, mus og hunde viste kun effekter, der var forbundet med en

unormal høj farmakologisk aktivitet. Der blev ikke observeret nogen mål-organtoksicitet. Der blev

ikke fundet nogen human sikkerhedsmargin i dyreforsøgene på grund af følsomheden af de anvendte

dyremodeller.

Rivastigmin var ikke mutagen i et standardbatteri af

in vitro

- og

in vivo

-test, på nær i en kromosonal

Abberation Test i humane perifere lymfocytter ved en dosis på 10

gange den maksimale kliniske

relevante.

In vivo

Micronucleus-testen var negativ. Hovedmetabolitten NAP226-90 viste heller ikke et

genotoksisk potentiale.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i undersøgelser på mus og rotter ved den maksimalt tolererede

dosis, selvom optagelsen af rivastigmin og dets metabolitter var lavere end den humane optagelse. Når

mængde og koncentration af rivastigmin og dets metabolitter blev sat i relation til arealet af

legemsoverfladen var det omtrent ækvivalent til den maksimalt anbefalede humane daglige dosis på

12 mg; ved sammenligning med maksimal human dosis blev der dog opnået en seksdobling af dosis

hos dyr.

Rivastigmin passerer placenta og udskilles i mælk hos dyr. Undersøgelser på gravide rotter og kaniner

med peroral indgift af rivastigmin gav ingen indikation af et teratogent potentiale. Ved peroral indgift

af rivastigmin på han- og hunrotter blev der ikke observeret bivirkninger hvad angår fertilitet eller

forplantningsdygtighed hos hverken forældregenerationen eller afkom af forældrene.

I et kaninstudie blev der observeret et mildt potentiale for øjen-/slimhindeirritation af rivastigmin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Rivastigmine HEXAL 1,5 mg hårde kapsler:

Kapselskal:

Gelatin

Titaniumdioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Kapselindhold:

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Hypromellose

Silica, kolloid vandfri

Trykblæk:

Shellac

Rød jernoxid (E172)

Rivastigmine HEXAL 3 mg og 6 mg hårde kapsler:

Kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Kapselfyldning:

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Hypromellose

Silica, kolloid vandfri

Trykfarve:

Shellac

Rød jernoxid (E172)

Rivastigmine HEXAL 4,5 mg hårde kapsler:

Kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Kapselfyldning:

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Hypromellose

Silica, kolloid vandfri

Trykfarve:

Shellac

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister med klar PVC-bund og blåt folielåg med 14 kapsler. Hver æske indeholder 2, 4 eller

8 blister.

HDPE-flaske med plastiklukke med indre tætningsanordning. Hver flaske indeholder

250 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Rivastigmine HEXAL 1,5 mg hårde kapsler:

EU/1/09/589/001

EU/1/09/589/002

EU/1/09/589/003

EU/1/09/589/004

Rivastigmine HEXAL 3 mg hårde kapsler:

EU/1/09/589/005

EU/1/09/589/006

EU/1/09/589/007

EU/1/09/589/008

Rivastigmine HEXAL 4,5 mg hårde kapsler:

EU/1/09/589/009

EU/1/09/589/010

EU/1/09/589/011

EU/1/09/589/012

Rivastigmine HEXAL 6 mg hårde kapsler:

EU/1/09/589/013

EU/1/09/589/014

EU/1/09/589/015

EU/1/09/589/016

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 11/12/2009Dato for første fornyelse: 11/07/2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rivastigmine HEXAL 2 mg/ml oral opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder rivastigmin-hydrogentartrat svarende til 2 mg rivastigmin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning

Klar, gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens.

Symptomatisk behandling af let til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons

sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge, der har erfaring med diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens eller demens, der er associeret med Parkinsons sygdom. Diagnosen

bør stilles i henhold til de gældende retningslinjer. Rivastigminterapi bør kun påbegyndes, hvis der er

en plejegivende person, som løbende vil holde øje med indtagelsen af lægemidlet hos patienten.

Dosologi

Rivastigmin oral opløsning skal indtages to gange daglig sammen med henholdsvis morgen- og

aftensmåltid. Den doserede mængde oral opløsning skal udtages fra flasken ved hjælp af den vedlagte

orale doseringssprøjte. Rivastigmin oral opløsning kan synkes direkte fra sprøjten. Rivastigmin oral

opløsning og rivastigmin-kapsler kan substitueres ved ens dosis.

Initialdosis

1,5 mg to gange daglig.

Dosistitrering

Startdosis er 1,5 mg to gange daglig. Hvis denne dosis tåles godt efter mindst to ugers behandling, kan

dosis øges til 3 mg to gange daglig. Efterfølgende øgninger til 4,5 mg og dernæst 6 mg to gange daglig

skal også være baseret på god tolerance af den aktuelle dosis og kan overvejes efter mindst to ugers

behandling på det pågældende dosisniveau.

Hvis der observeres bivirkninger (f.eks. kvalme, opkastning, mavesmerter, appetitløshed), vægttab

eller forværring af ekstrapyramidale symptomer (f.eks. tremor) hos patienter med demens, der er

associeret med Parkinsons sygdom, i løbet af behandlingen, vil disse muligvis kunne undgås ved

udeladelse af en eller flere doser. Hvis bivirkningerne varer ved, bør den daglige dosis midlertidigt

nedsættes til det niveau, som tidligere tåltes godt, eller behandlingen kan seponeres.

Vedligeholdelsesdosis

Den effektive dosis er 3 til 6 mg to gange daglig; for at opnå maksimal terapeutisk fordel skal

patienterne holdes på den højeste dosis, som de tåler godt. Den anbefalede maksimale daglige dosis er

6 mg to gange daglig.

Der kan foregå vedligeholdelsesbehandling så længe, der er terapeutisk effekt for patienten. Derfor bør

den kliniske effekt af rivastigmin revurderes løbende, specielt hos patienter, der behandles med doser

mindre end 3 mg to gange daglig. Hvis der ikke er en positiv ændring i patientens tilbagefaldsrate af

demenssymptomer efter 3 måneders vedligeholdelsesbehandling, bør behandlingen afbrydes.

Behandlingsophør bør også overvejes, når der ikke længere eksisterer nogen tegn på terapeutisk effekt.

Individuelt respons på rivastigmin kan ikke forudsiges. Dog blev der set en bedre effekt hos

Parkinsons patienter med moderat demens. Tilsvarende blev der observeret en større effekt hos

Parkinsons patienter med visuelle hallucinationer (se pkt. 5.1).

Behandlingens effekt er ikke blevet undersøgt i placebo-kontrollerede undersøgelser ud over

6 måneder.

Genoptagelse af terapi

Hvis behandlingen afbrydes i mere end tre dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange

daglig. Dosistitreringen skal udføres som tidligere beskrevet.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion. På

grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold

til individuel tolerance dog følges nøje, da patienter med klinisk signifikant nedsat nyre- eller

leverfunktion kan opleve flere dosisafhængige bivirkninger.

Patienter med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt, men rivastigmin oral opløsning

kan anvendes i denne patientpopulation under betingelse af, at den overvåges nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for brug af Rivastigmin i den pædiatriske population til behandling

af Alzheimers sygdom.

4.3

Kontraindikationer

Anvendelse af denne medicin er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det

aktive stof rivastigmin, over for andre carbamatderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Anamnese med reaktioner på applikationsstedet, som tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigminplasteret (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger øges generelt ved højere doser. Hvis behandlingen

afbrydes i mere end tre dage, må behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange daglig for at

formindske muligheden for bivirkninger (f.eks. opkastninger).

Reaktioner på hudapplikationsstedet kan forekomme med rivastigminplaster, som sædvanligvis er

milde eller moderate af intensitet. Disse reaktioner er ikke i sig selv en indikation på overfølsomhed.

Anvendelse af rivastigmin kan imidlertid føre til allergisk kontakteksem.

Der skal være mistanke om allergisk kontakteksem, hvis applikationsstedets reaktioner spreder sig ud

over plasterstørrelsen, hvis der er tegn på en mere lokal reaktion (f.eks. stigende erytem, ødem, blærer,

vesikler), og hvis symptomerne ikke bedres væsentligt inden for 48 timer efter fjernelse af plaster. I

disse tilfælde bør behandling seponeres (se pkt. 4.3).

Patienter, der får reaktioner på applikationsstedet, som tyder på allergisk kontakteksem forårsaget af

rivastigminplasteret, og som fortsat har behov for rivastigminbehandling, bør kun skifte til oral

rivastigmin efter en negativ allergitest og under tæt lægelig supervision. Det er muligt, at nogle af de

patienter, der er sensibiliseret over for rivastigmin ved eksponering for rivastigminplasteret, ikke vil

kunne tage nogen form for rivastigmin.

Der har været sjældne post-marketing-indberetninger om patienter, der har fået allergisk kontakteksem

(dissemineret) efter administration af rivastigmin uanset administrationsvej (oral, transdermal). I disse

tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter og omsorgsgivende personer skal instrueres i dette.

Dosistitrering: Bivirkninger (f.eks. hypertension og hallucinationer hos patienter med Alzheimers

demens og forværring af ekstrapyramidale symptomer, specielt tremor hos patienter med demens, der

er associeret med Parkinsons sygdom) er observeret kort efter dosisøgning. Nævnte bivirkninger

responderer muligvis på dosisreduktion. I andre tilfælde er rivastigmin blevet seponeret (se pkt. 4.8).

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og diarré er dosisafhængige og kan specielt

forekomme, når behandlingen påbegyndes, og/eller når dosis øges (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger

forekommer hyppigere hos kvinder. Patienter, som viser tegn eller symptomer på dehydrering som

følge af langvarig opkastning eller diarré, kan behandles med intravenøs væske og dosisnedsættelse

eller seponering, hvis tilstanden erkendes hurtigt og behandles omgående. Dehydrering kan få

alvorlige følger

Patienter med Alzheimers sygdom kan tabe sig. Kolinesterasehæmmere, inklusive rivastigmin, har

været sat i forbindelse med vægttab hos disse patienter. Patienters vægt bør monitoreres gennem

behandlingen.

I tilfælde af alvorlig opkastning, der er associeret med rivastigmin-behandling, skal der foretages

passende dosisjustering som anbefalet i pkt. 4.2. Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret

med esophagusruptur (jævnfør pkt. 4.8). Sådanne hændelser synes at forekomme særligt efter

dosisstigninger eller høje doser af rivastigmin.

Der skal udvises forsigtighed ved brug af rivastigmin til patienter med sygt sinussyndrom eller

overledningsdefekter (sino-atrialt blok, atrio-ventrikulært blok) (jævnfør pkt. 4.8).

Rivastigmin kan medføre bradykardi, som udgør en risikofaktor i forekomsten af torsade de pointes,

primært hos patienter med risikofaktorer. Forsigtighed tilrådes hos patienter med højere risiko for at

udvikle torsade de pointes, for eksempel hos patienter med ubehandlet hjertesvigt, nylig hjerteinfarkt,

bradyarytmier, prædisponering for hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi eller samtidig anvendelse af

lægemidler, som er kendt for at inducere QT-forlængelse og/eller torsade de pointes (se pkt. 4.5 og

4.8).

Rivastigmin kan medføre øget mavesyresekretion. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af

patienter med aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller patienter, som er prædisponeret for

sådanne sygdomme.

Kolinesterasehæmmere bør udskrives med forsigtighed til patienter, som tidligere har haft astma eller

kronisk obstruktiv lungesygdom.

Kolinomimetika kan forårsage eller forværre urinvejsobstruktion og krampeanfald. Der tilrådes derfor

forsigtighed ved behandling af patienter, der er prædisponerede for sådanne sygdomme.

Et af hjælpestofferne i Rivastigmine HEXAL oral opløsning er natriumbenzoat. Benzoesyre er mildt

irriterende for huden, øjnene og slimhinderne.

Brugen af rivastigmin til patienter med svær demens af Alzheimers sygdom eller associeret med

Parkinsons sygdom, andre typer demens eller andre typer hukommelsessvækkelse (f.eks.

aldersrelateret kognitiv tilbagegang) er ikke blevet undersøgt, og anvendelse hos disse

patientpopulationer kan derfor ikke anbefales.

Som andre kolinomimetika kan rivastigmin forværre eller fremkalde ekstrapyramidale symptomer.

Forværring (inklusive bradykinesi, dyskinesi, gangforstyrrelser) og forøget incidens eller intensitet af

tremor er blevet observeret hos patienter med demens, der er associeret med Parkinsons sygdom (se

pkt. 4.8). Disse hændelser førte til seponering af rivastigmin i nogle tilfælde (f.eks. seponering grundet

tremor 1,7% på rivastigmin versus 0% på placebo). Klinisk monitorering er anbefalet for disse

bivirkninger.

Specielle populationer

Patienter med klinisk signifikant nedsat nyre- eller leverfunktion kan opleve flere bivirkninger (se pkt.

4.2 og 5.2). Anbefalinger vedr. dosistitrering skal følges nøje i henhold den enkelte patients

tolerabilitet. Patienter med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt. Rivastigmine kan

imidlertid anvendes hos denne patientpopulation, men det er nødvendigt at følge patienterne tæt.

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg kan opleve flere bivirkninger og har større risiko for at

måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Rivastigmin kan, som en kolinesterasehæmmer, muligvis forstærke virkningerne af muskelrelaksantia

af succinylkolintypen under anæstesi. Det anbefales at udvise forsigtighed ved valg af anæstesimiddel.

Mulige dosisjusteringer eller midlertidig standsning af behandlingen kan overvejes, hvis det findes

nødvendigt.

Som følge af sine farmakodynamiske virkninger og mulige additive virkninger bør rivastigmin ikke

gives samtidig med andre kolinomimetika. Rivastigmin kan interferere med antikolinerge lægemidlers

aktivitet (f.eks. oxybutynin, tolterodin).

Additive virkninger, der fører til bradykardi (hvilket kan resultere i synkope), er blevet rapporteret i

forbindelse med kombineret anvendelse af forskellige betablokkere (herunder atenolol) og

rivastigmin. Kardiovaskulære betablokkere forventes at være forbundet med den største risiko, men

der er også modtaget rapporter om patienter, som bruger andre betablokkere. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når rivastigmin kombineres med betablokkere og med andre bradykardimidler (f.eks.

antiarytmika af klasse III, calciumantagonister, digitalis glycosid, pilocarpin).

Da bradykardi udgør en risikofaktor ved forekomst af torsades de pointes, bør kombinationen af

rivastigmin med torsades de pointes-inducerende lægemidler, såsom antipsykotika, dvs. visse

phenothiaziner (chlorpromazin, levomepromazin), benzamider (sulpirid, sultoprid, amisulprid,

tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, diphemanil, erythromycin

IV, halofantrin, mizolastin, metadon, pentamidin og moxifloxacin anvendes med forsigtighed, og

klinisk monitorering (EKG) kan også være nødvendig.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem rivastigmin og digoxin, warfarin, diazepam eller

fluoxetin i undersøgelser med raske frivillige forsøgspersoner. Den warfarin-inducerede stigning i

protrombin-tid påvirkes ikke af indgift af rivastigmin. Der sås ingen negative virkninger på kardial

overledning efter samtidig indgift af digoxin og rivastigmin.

Ifølge dets metabolisme forekommer metaboliske interaktioner med andre lægemidler højst

sandsynligt ikke, selvom rivastigmin kan hæmme den butylkolinesterase-medierede metabolisme hos

andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Rivastigmin og/eller metabolitter passerede placenta hos drægtige dyr. Det er endnu ukendt, om dette

også forekommer hos mennesker. Der foreligger ikke kliniske data om eksponering under graviditet. I

peri-/postnatale undersøgelser på rotter blev der observeret en forlænget drægtighedsperiode.

Rivastigmin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er absolut nødvendigt.

Amning

Rivastigmin udskilles i mælk hos dyr. Hvorvidt rivastigmin udskilles i human mælk, vides ikke.

Kvinder i behandling med rivastigmin bør derfor ikke amme.

Fertilitet

Der blev ikke observeret nogen bivirkninger på fertilitet eller forplantningsdygtighed hos rotter (se

pkt. 5.3). Virkningerne af rivastigmin på human fertilitet er ukendte.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alzheimers sygdom kan medføre gradvis forringelse af køreegenskaber eller nedsætte evnen til at

betjene maskiner. Ydermere kan rivastigmin medføre svimmelhed og døsighed, specielt ved

indledning af behandling eller øgning af dosis. Som følge heraf har rivastigmin en mild eller moderat

indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Derfor bør rivastigmin-behandlede

demenspatienters evne til fortsat at køre bil eller betjene indviklede maskiner løbende vurderes af den

behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er gastrointestinale, inklusive kvalme (38%) og

opkastning (23%), særligt under dosistitrering. Kvindelige patienter i kliniske studier viste sig at være

mere modtagelige end mandlige patienter med hensyn til gastrointestinale bivirkninger og vægttab.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkninger i tabel 1 og tabel 2 er opstillet i henhold til MedDRA organklasse og hyppighed.

Hyppighed er angivet efter følgende regler: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10);

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Bivirkningerne i tabel 1 er blevet akkumuleret hos patienter med Alzheimers demens, som har

modtaget behandling med rivastigmin.

Tabel 1

Infektiøse og parasitære

sygdomme

Meget sjælden

Urinvejsinfektion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Anoreksi

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Agitation

Konfusion

Angst

Mareridt

Søvnløshed

Depression

Hallucinationer

Aggression, rastløshed

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Svimmelhed

Hovedpine

Somnolens

Tremor

Besvimelsesanfald

Krampeanfald

Ekstrapyramidale symptomer (inklusive forværring af

Parkinsons sygdom)

Hjerte

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Angina pectoris

Hjertearytmi (f.eks. bradykardi, atrioventrikulært blok,

atrieflimren og takykardi)

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Mavesår og sår på tolvfingertarmen

Gastrointestinal blødning

Pankreatitis

Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret med

esophagusruptur (se pkt. 4.4).

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstest

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hyperhidrose

Udslæt

Kløe, allergisk kontakteksem (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Træthed og asteni

Generel utilpashed

Fald ved uheld

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

Følgende bivirkninger er blevet observeret med rivastigmin-depotplaster: delirium, feber, nedsat appetit,

urininkontinens (almindelig), psykomotorhyperaktivitet (ikke almindelig), erytem, urticaria, blærer,

allergisk kontakteksem (ikke kendt).

Tabel 2 viser de bivirkninger, der er rapporteret fra kliniske studier med rivastigmin kapsler hos

patienter med demens associeret med Parkinsons sygdom.

Tabel 2

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Almindelig

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Visuelle hallucinationer

Depression

Aggression

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Tremor

Svimmelhed

Somnolens

Hovedpine

Parkinsons sygdom (forværring)

Bradykinesi

Dyskinesi

Hypokinesi

Tandhjulsrigiditet

Dystoni

Hjerte

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Bradykardi

Atrieflimren

Atrioventrikulært blok

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Hypertension

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Hypersekretion af spyt

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke kendt

Hyperhidrose

Allergisk kontakteksem (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Fald

Træthed og asteni

Gangforstyrrelse

Parkinson gangart

Følgende yderligere bivirkninger er blevet observeret i et studie af patienter med demens associeret

med Parkinsons sygdom, som er blevet behandlet med rivastigmin-depotplaster: uro (almindelig).

Tabel 3 angiver antallet og procentdelen af patienterne fra det specifikke 24-ugers studie, der blev

udført med rivastigmin hos patienter med demens, der er associeret med Parkinsons sygdom med præ-

definerede bivirkninger, der muligvis kan reflektere en forværring af Parkinsons symptomer.

Tabel 3

Prædefinerede bivirkninger, der muligvis kan

reflektere en forværring af Parkinsons symptomer

hos patienter med demens, der er associeret med

Parkinsons sygdom

Rivastigmin

n (%)

Placebo

n (%)

Totalt antal patienter i studiet

Totalt antal patienter med prædefinerede bivirkninger

362 (100)

99 (27,3)

179 (100)

28 (15,6)

Tremor

Fald

Parkinsons sygdom (forværring)

Øget spytsekretion

Dyskinesi

Parkinsonisme

Hypokinesi

Bevægelsesforstyrrelser

Bradykinesi

Dystoni

Abnorm måde at gå på

Muskelstivhed

Balanceforstyrrelser

37 (10,2)

21 (5,8)

12 (3,3)

5 (1,4)

5 (1,4)

8 (2,2)

1 (0,3)

1 (0,3)

9 (2,5)

3 (0,8)

5 (1,4)

1 (0,3)

3 (0,8)

7 (3,9)

11 (6,1)

2 (1,1)

1 (0,6)

1 (0,6)

3 (1,7)

1 (0,6)

2 (1,1)

Muskuloskeletal stivhed

Rigor

Motorisk dysfunktion

3 (0,8)

1 (0,3)

1 (0,3)

Rapportering af mistænkte bivirkninger

Det er vigtigt at rapportere mistænkte bivirkninger efter autorisation af lægemidlet. Det tillader fortsat

monitorering af fordele/risici-balancen af lægemidlet. Sundhedspersonalet anmodes om at rapportere

alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem, der er anført i bilag V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De fleste tilfælde af tilfældig overdosering har ikke været forbundet med kliniske tegn eller

symptomer, og næsten alle de pågældende patienter fortsatte behandlingen med rivastigmin 24 timer

efter overdoseringen.

Kolinerg toksicitet er blevet rapporteret med muskarine symptomer, som er observeret med moderate

forgiftningssymptomer, såsom pupilforsnævring, blussen, fordøjelsesforstyrrelser, herunder

mavesmerter, kvalme, opkastning og diarré, bradykardi, bronkospasme og forøget bronkial sekretion,

hyperhidrose, ufrivillig vandladning og/eller afføring, tåresekretion, hypotension og forøget

spytafsondring.

I mere alvorlige tilfælde er der blevet observeret nikotinvirkninger, såsom muskelslaphed,

muskeltrækninger, krampeanfald og respirationsophør med muligt dødeligt udfald.

Derudover har der været post-marketing-indberetninger om svimmelhed, tremor, hovedpine,

somnolens, forvirringstilstand, hypertension, hallucinationer og utilpashed.

Behandling

Eftersom rivastigmin har en plasmahalveringstid på ca. 1 time og en acetylkolinesterasehæmning, som

varer ca. 9 timer, anbefales det i tilfælde af asymptomatisk overdosering ikke at indgive yderligere

dosis af rivastigmin i de efterfølgende 24 timer. I tilfælde af overdosering, som efterfølges af svær

kvalme og opkastning, bør anvendelse af antiemetika overvejes. Symptomatisk behandling for andre

bivirkninger bør gives, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved massiv overdosering kan atropin anvendes. En initial dosis på 0,03 mg/kg intravenøs atropinsulfat

anbefales med efterfølgende doser afhængig af klinisk respons. Anvendelse af skopolamin som antidot

kan ikke anbefales.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, kolinesterasehæmmer, ATC-kode: N06DA03

Rivastigmin er en acetyl- og butyrylkolinesterasehæmmer af carbamattypen, som menes at lette

kolinerg neurotransmission ved at nedsætte nedbrydningen af acetylkolin, som er frigjort af

funktionelt intakte kolinerge neuroner. Følgelig har rivastigmin muligvis en forbedrende effekt på

kolinergmedierede kognitive udfald af demens, som er forbundet med Alzheimers sygdom og

Parkinsons sygdom.

Rivastigmin reagerer med sine målenzymer ved at danne et kovalentbundet kompleks, som

midlertidigt inaktiverer enzymerne. Hos raske, unge mænd sænker en peroral dosis på 3 mg aktiviteten

af acetylkolinesterase (AChE) i CSF med ca. 40% inden for den første 1,5 time efter indgift. Enzymets

aktivitet er tilbage på baseline-niveau ca. 9 timer efter, at den maksimale hæmmende effekt er opnået.

Hos patienter med Alzheimers sygdom var rivastigmins hæmning af AChE i CSF afhængig af dosis op

til 6 mg, der blev indgivet to gange daglig, som var den højeste dosis, som blev testet. Rivastigmins

hæmning af butyrylcholinesterase-aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimer var sammenlignelig

med hæmningen af AChE.

Kliniske studier af Alzheimers demens

Effekten af rivastigmin er blevet påvist ved brug af tre uafhængige og domænespecifikke

vurderingsredskaber, som blev vurderet med periodiske intervaller gennem 6 måneders

behandlingsperioder. Disse omfatter ADAS-Cog (

Alzheimer´s Disease Assessment Scale – Cognitive

subscale

, en præstationsbaseret måling af kognition), CIBIC-Plus (

Clinician´s Interview Based

Impression of Change-Plus

, en omfattende global vurdering af patienten, der dannes af den

behandlende læge med input fra den omsorgsgivende person) og PDS (

Progressive Deterioration

Scale

, den omsorgsgivende persons vurdering af dagligdagsaktiviteter, som indbefatter personlig

hygiejne, fødeindtagelse, påklædning, husføring som indkøb, opretholdelse af evner så som at orientere

sig i forhold til omgivelserne og involvere sig i økonomiske anliggender, og så videre).

Patienterne i studiet havde en MMSE (Mini-Mental State Examination) score på 10-24.

Resultaterne for patienter med klinisk relevant respons, der var poolet fra to fleksible

dosisundersøgelser ud af tre pivotale 26-ugers multicenterundersøgelser hos patienter med mild til

moderat svær Alzheimers demens, er vist i Tabel 4 nedenfor. Klinisk relevant forbedring var i disse

undersøgelser på forhånd defineret som en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, forbedring af

CIBIC-Plus eller en forbedring på mindst 10% af PDS.

Ydermere er en post-hoc definition af respons vist i samme tabel. Den sekundære definition af respons

krævede en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, ingen forværring af CIBIC-Plus og ingen

forværring af PDS. Den gennemsnitlige aktuelle dagsdosis for responderende i 6-12 mg gruppen, der

svarede til denne definition, var 9,3 mg. Det er vigtigt at bemærke, at de benyttede skalaer til sådanne

målinger varierer, og at direkte sammenligninger af resultater for forskellige terapeutiske stoffer ikke

er valide.

Tabel 4

Patienter med klinisk signifikant respons (%)

Intention to Treat

Last Observation Carried

Forward

Måling af respons

Rivastigmin

6

12 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmin

6

12 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: mindst 4-

pointsforbedring

21***

25***

CIBIC-Plus: forbedring

29***

32***

PDS: mindst 10% forbedring

26***

30***

Mindst 4-pointsforbedring af

ADAS-Cog med ingen forværring

af CIBIC-Plus og PDS

12**

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Kliniske studier af demens, der er associeret med Parkinsons sygdom

Effekten af rivastigmin ved demens, der er associeret med Parkinsons sygdom, er demonstreret i et 24-

ugers multicenter, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret hovedstudie og dets 24-ugers open-label

forlængelsesfase. Patienter, der var involveret i dette studie, havde en MMSE-score (Mini-Mental State

Examination) på 10-24. Effekten blevet fastslået ved hjælp af to uafhængige skalaer, som blev vurderet

ved regelmæssige intervaller i løbet af en 6-måneders behandlingsperiode, som vist i tabel 5 nedenfor:

ADAS-Cog, en måling af kognition og den globale måling ADCS-CGIC (Alheimer’s Disease

Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabel 5

Demens associeret med

Parkinsons sygdom

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmin

ADCS-CGIC

Placebo

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=329)

23,8 ± 10,2

2,1 ± 8,2

(n=161)

24,3 ± 10,5

-0,7 ± 7,5

(n=329)

ikke relevant

3,8 ± 1,4

(n=165)

ikke relevant

4,3 ± 1,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

2,88

<0,001

ikke relevant

0,007

ITT - LOCF population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=287)

24,0 ± 10,3

2,5 ± 8,4

(n=154)

24,5 ± 10,6

-0,8 ± 7,5

(n=289)

ikke relevant

3,7 ± 1,4

(n=158)

ikke relevant

4,3 ± 1,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

3,54

<0,001

ikke relevant

<0,001

ANCOVA med behandling og land som faktorer og baseline ADAS-Cog som en co-variat. En

positiv ændring indikerer forbedring.

Middeldata vist for belejlighed, kategorisk analyse, der blev udført ved brug af van Elteren-test

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs; LOCF: Last Observation Carried Forward.

Selvom behandlingseffekten blev demonstreret i den samlede studiepopulation, indikerede data, at en

større behandlingseffekt i forhold til placebo blev set i subgruppen af patienter med moderat demens,

der var associeret med Parkinsons sygdom. Tilsvarende blev der observeret en større behandlingseffekt

hos patienter med visuelle hallucinationer (se tabel 6).

Tabel 6

Demens, der er associeret

med Parkinsons sygdom

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C og

Placebo

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C

og

Placebo

Patienter med visuelle

hallucinationer

Patienter uden visuelle

hallucinationer

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=107)

25,4 ± 9,9

1,0 ± 9,2

(n=60)

27,4 ± 10,4

-2,1 ± 8,3

(n=220)

23,1 ± 10,4

2,6 ± 7,6

(n=101)

22,5 ± 10,1

0,1 ± 6,9

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

4,27

0,002

2,09

0,015

Patienter med moderat

demens (MMSE 10-17)

Patienter med mild demens

(MMSE 18-24)

ITT + RDO population

Gennemsnitlig baseline ± SD

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

(n=87)

32,6 ± 10,4

2,6 ± 9,4

(n=44)

33,7 ± 10,3

-1,8 ± 7,2

(n=237)

20,6 ± 7,9

1,9 ± 7,7

(n=115)

20,7 ± 7,9

-0,2 ± 7,5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

4,73

0,002

2,14

0,010

Baseret på ANCOVA med behandling og land som faktorer og baseline ADAS-Cog som covariat. En

positiv ændring indikerer forbedring.

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med Rivastigmin hos alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

Alzheimers demens og demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rivastigmin absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås på ca. 1 time.

Som følge af rivastigmins reaktion med sit målenzym er stigningen i biotilgængelighed ca. 1,5 gange

højere end forventet fra øgningen af dosis. Absolut biotilgængelighed efter en 3 mg dosis er ca.

13%. Indgift af rivastigmin oral opløsningsammen med føde forsinker optagelsen (t

) med

74 min, sænker C

med 43% og øger AUC med ca. 9%.

Fordeling

Proteinbinding af rivastigmin er ca. 40%. Det krydser let blodhjernebarrieren og har et tilsyneladende

fordelingsvolumen på 1,8–2,7 l/kg.

Biotransformation

Rivastigmin metaboliseres hurtigt og fuldstændigt (halveringstid i plasma er ca. 1 time), primært via

kolinesterasemedieret hydrolyse til den decarbamylerede metabolit. Denne metabolit viser in vitro

minimal hæmning af acetylkolinesterase (<10%).

Resultater fra

in vitro

-undersøgelser viser, at der ikke forventes nogen farmakokinetisk interaktion

med lægemidler, der metaboliseres af følgende cytokrom-isoenzymer: CYP1A2, CYP2D6,

CYP3A4 / 5, CYP2E1, CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19 eller CYP2B6. Resultater fra dyreundersøgelser

viser, at cytokrom-P450 iso-enzymer kun i ringe grad er involveret i rivastigmin-metabolisering.

Rivastigmins totale plasmaclearance var ca. 130 l/t efter en 0,2 mg intravenøs dosis og faldt til 70 l/t

efter en 2,7 mg intravenøs dosis.

Elimination

Der findes ikke uændret rivastigmin i urinen; renal udskillelse af metabolitterne er den væsentligste

udskillelsesvej. Efter indgift af

C-rivastigmin var renal udskillelse hurtig og nærmest fuldstændig

(>90%) inden for 24 timer. Under 1% af den indgivne dosis udskilles med fæces. Der er ikke nogen

akkumulering af rivastigmin eller decarbamyleret metabolit hos patienter med Alzheimers sygdom.

En farmakokinetisk populationsanalyse viste, at brug af nikotin øger den orale clearance af rivastigmin

med 23 % hos patienter med Alzheimers sygdom (n = 75 rygere og 549 ikke-rygere) efter orale

kapsler med rivastigmin-doser på op til 12 mg/dag.

Ældre population

Selv om biotilgængeligheden for rivastigmin er højere hos ældre end hos yngre raske frivillige

forsøgspersoner, viste undersøgelser af Alzheimerpatienter i alderen mellem 50 og 92 år ingen

ændring i biotilgængelighed med alderen.

Nedsat leverfunktion

for rivastigmin var cirka 60% højere, og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos

personer med mild til moderat nedsat leverfunktion end hos raske personer.

Nedsat nyrefunktion

og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos personer med moderat nedsat

nyrefunktion sammenlignet med raske personer; der var dog ingen ændringer af C

og AUC for

rivastigmin hos personer med svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kroniske toksicitetsundersøgelser af rotter, mus og hunde viste kun effekter, der var forbundet med en

unormal høj farmakologisk aktivitet. Der blev ikke observeret nogen mål-organtoksicitet. Der blev

ikke fundet nogen human sikkerhedsmargin i dyreforsøgene på grund af følsomheden af de anvendte

dyremodeller.

Rivastigmin var ikke mutagen i et standardbatteri af

in vitro

- og

in vivo

-test, på nær i en kromosonal

Abberation Test i humane perifere lymfocytter ved en dosis på 10

gange den maksimale kliniske

relevante.

In vivo

Micronucleus-testen var negativ. Hovedmetabolitten NAP226-90 viste heller ikke et

genotoksisk potentiale.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i undersøgelser på mus og rotter ved den maksimalt tolererede

dosis, selvom optagelsen af rivastigmin og dets metabolitter var lavere end den humane optagelse. Når

mængde og koncentration af rivastigmin og dets metabolitter blev sat i relation til arealet af

legemsoverfladen var det omtrent ækvivalent til den maksimalt anbefalede humane daglige dosis på

12 mg; ved sammenligning med maksimal human dosis blev der dog opnået en seksdobling af dosis

hos dyr.

Rivastigmin passerer placenta og udskilles i mælk hos dyr. Undersøgelser på gravide rotter og kaniner

med peroral indgift af rivastigmin gav ingen indikation af et teratogent potentiale. Ved peroral indgift

af rivastigmin på han- og hunrotter blev der ikke observeret bivirkninger hvad angår fertilitet eller

forplantningsdygtighed hos hverken forældregenerationen eller afkom af forældrene.

I et kaninstudie blev der observeret et potentiale for mild øjen-/slimhindeirritation af rivastigmin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumbenzoat

Citronsyre

Natriumcitrat

Vandopløselig quinolingult farve (E 104)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Rivastigmine HEXAL oral opløsning skal anvendes inden 1 måned efter, at flasken er åbnet.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i opretstående stilling.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type III brun glasflaske med børnesikret låg, isat rør med holder, hvori doseringssprøjten fastgøres.

Flaske med 50 ml eller 120 ml. Den orale opløsning er pakket sammen med en oral doseringssprøjte i

et plastikrør.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Den doserede mængde opløsning skal udtages fra flasken ved hjælp af den vedlagte orale

doseringssprøjte.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/589/017

EU/1/09/589/018

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 11/12/2009Dato for første fornyelse: 11/07/2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/76721/2012

EMEA/H/C/00 1182

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rivastigmine Hexal

rivastigmin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Rivastigmin Hexal. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Rivastigmin Hexal.

Hvad er Rivastigmine Hexal?

Rivastigmin Hexal er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof rivastigmin. Det leveres som kapsler

(1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg og 6 mg) og som oral opløsning (2 mg/ml).

Hvad anvendes Rivastigmine Hexal til?

Rivastigmine Hexal anvendes til behandling af patienter med let til middelsvær Alzheimers sygdom, en

fremadskridende hjernesygdom, der gradvis angriber hukommelse, intellektuelle evner og adfærd. Det

kan desuden anvendes til behandling af let til middelsvær demens hos patienter med Parkinsons

sygdom.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Rivastigmine Hexal?

Behandlingen med Rivastigmine Hexal bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af Alzheimers sygdom eller demens hos patienter med Parkinsons

sygdom. Behandling bør kun indledes, hvis patienten har en plejer, der regelmæssigt overvåger

patientens indtagelse af Rivastigmine Hexal. Behandlingen bør fortsætte, så længe det er til fordel for

patienten. Ved bivirkninger kan dosis nedsættes eller behandlingen ophøre.

Rivastigmine Hexal skal gives to gange dagligt, sammen med morgen- og aftensmåltidet. Kapslerne

skal synkes hele. Startdosis er 1,5 mg to gange dagligt. Hos patienter, der tåler denne dosis, kan dosis

Rivastigmine Hexal

Side 2/3

øges i trin på 1,5 mg med mindst to uger mellem hvert trin, indtil en fast dosis på 3 til 6 mg to gange

dagligt er nået. For at få størst mulig gavnlig virkning bør der anvendes den højeste dosis, som

patienten tåler, dog ikke over 6 mg to gange dagligt.

Hvordan virker Rivastigmine Hexal?

Det aktive stof i Rivastigmine Hexal, rivastigmin, er et middel til behandling af demens. Hos patienter

med Alzheimers sygdom eller med demens som følge af Parkinsons sygdom vil visse hjerneceller dø,

hvilket medfører et for lavt indhold af neurotransmitteren acetylcholin (et kemisk stof, som bevirker, at

nervecellerne kan kommunikere indbyrdes). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der

nedbryder acetylcholin: acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer

øger Rivastigmine Hexal hjernens indhold af acetylcholin. Derved mindskes symptomerne på

Alzheimers sygdom og på demens som følge af Parkinsons sygdom.

Hvordan blev Rivastigmine Hexal undersøgt?

Rivastigmine Hexal blev undersøgt i tre hovedundersøgelser med 2 126 patienter med let til

middelsvær Alzheimers sygdom. Rivastigmine Hexal blev desuden undersøgt hos 541 patienter med

demens som følge af Parkinsons sygdom. Alle undersøgelserne varede seks måneder. I dem alle blev

virkningerne af Rivastigmine Hexal sammenlignet med virkningerne af placebo (virkningsløs

behandling). Det primære effektmål var ændringen i symptomer på to hovedområder: Dels kognitive

funktioner (evnen til at tænke, lære og huske), dels overordnede funktioner (en kombination af flere

områder bestående af generel funktionsevne, kognitive symptomer, adfærd og evne til at udføre

daglige aktiviteter).

I endnu en undersøgelse hos 27 patienter blev det vist, at Rivastigmine Hexal-kapsler og oral

opløsning giver samme indhold af aktivt stof i blodet.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Rivastigmine Hexal?

Rivastigmine Hexal var mere effektivt end placebo til at begrænse symptomerne. Hos patienter med

Alzheimers sygdom blev der udført tre undersøgelser med Rivastigmine Hexal. Hos de patienter, der

fik Rivastigmine Hexal, 6 til 9 mg dagligt, øgedes de kognitive symptomer med 0,2 points fra et

udgangspunkt på 22,9 points ved undersøgelsens start (lavere score = bedre præstationer). Hos de

patienter, der fik placebo, var der en stigning på 2,6 points fra et udgangspunkt på 22,5. For score

vedrørende overordnede funktioner var der en stigning på 4,1 points hos patienterne på Rivastigmine

Hexal. Hos patienterne på placebo var stigningen 4,4 points.

Af de patienter, der havde demens som følge af Parkinsons sygdom, gav Rivastigmine Hexal-kapsler

en bedring i de kognitive symptomer på 2,1 points, sammenholdt med en forværring på 0,7 points hos

dem, der fik placebo. Udgangspunktet var omkring 24 points. Også i score vedrørende overordnede

funktioner var der større bedring hos de patienter, der fik Rivastigmine Hexal.

Hvilken risiko er der forbundet med Rivastigmine Hexal?

Bivirkningerne af Rivastigmine Hexal afhænger af den form for demens, patienten har. Som helhed er

de mest almindelige bivirkninger kvalme (som optræder hos 38 ud af 100 patienter) og opkastning

(som optræder hos 23 ud af 100 patienter), især i den fase, hvor Rivastigmine Hexal-dosen øges. Den

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Rivastigmine Hexal fremgår af

indlægssedlen.

Rivastigmine Hexal

Side 3/3

Rivastigmine Hexal bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

rivastigmin, andre stoffer afledt af carbamat eller andre af indholdsstofferne. Det må heller ikke

anvendes til patienter, hvor der er mistanke om, at der tidligere er forekommet en svær allergisk

reaktion kaldet ‘allergisk kontaktdermatit’ over for Exelon-depotplaster.

Hvorfor blev Rivastigmine Hexal godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at virkningen af Rivastigmine Hexal

på symptomerne på Alzheimers sygdom er beskeden, men at den hos nogle patienter er vigtig.

Udvalget konkluderede først, at fordelene ved Rivastigmine Hexal ikke opvejer risiciene til behandling

af demens ved Parkinsons sygdom. Efter fornyet overvejelse af denne opfattelse konkluderede

udvalget imidlertid, at lægemidlets beskedne virkning kan være en fordel for nogle af patienterne.

Udvalget var derfor af den opfattelse, at fordelene ved Rivastigmine Hexal opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Rivastigmine Hexal

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rivastigmin 1 A Pharmaden 11. december 2009. Denne tilladelse byggede på den tilladelse,

som blev udstedt for Rivastigmine Hexal i 1998 (‘informeret samtykke’).

Den fuldstændige EPAR for Rivastigmine Hexal findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Rivastigmine Hexal, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2012.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information