Rivastigmine Actavis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-05-2018

Aktiv bestanddel:
rivastigminhydrogentartrat
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf
ATC-kode:
N06DA03
INN (International Name):
rivastigmine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics,
Terapeutisk område:
Demens, Alzheimers Sygdom, Parkinsons Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af mild til moderat alvorlig Alzheimers demens. Symptomatisk behandling af mild til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002036
Autorisation dato:
2011-06-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/002036

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-07-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 4,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler

rivastigmin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rivastigmine Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rivasigmine Actavis

Sådan skal du tage Rivastigmine Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Rivastigmine Actavis er rivastigmin.

Rivastigmin tilhører en medicingruppe, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med

Alzheimers demens eller demens som følge af Parkinsons sygdom dør visse nerveceller i hjernen,

hvilket resulterer i lave niveauer af neurotransmitteren acetylcholin (et stof, som bruges af

nervecellerne til at kommunikere med hinanden). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der

nedbryder acetylcholin: acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer

kan Rivastigmine Actavis medvirke til, at acetylcholin-indholdet øges i hjernen, hvilket hjælper med

at reducere symptomerne på Alzheimers sygdom eller demens som følge af Parkinsons sygdom.

Rivastigmine Actavis anvendes til behandling af voksne patienter med mild til moderat svær

Alzheimers demens, en fremadskridende hjernesygdom, der gradvis påvirker hukommelse, åndsevner

og adfærd. Det anvendes også til behandling af demens hos voksne patienter med Parkinsons sygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Rivastigmine Actavis

Tag ikke Rivastigmine Actavis

hvis du er allergisk over for rivastigmin eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet

(angivet i pkt. 6).

hvis du får en hudreaktion, som spreder sig uden for selve plasteret, hvis der er en kraftigere

lokal reaktion (som fx blærer, tiltagende hudirritation, hævelse), og hvis det ikke bliver bedre

inden for 48 timer efter, at plasteret er fjernet.

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge og ikke tage Rivastigmine Actavis.

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Rivastigmine Actavis:

hvis du har eller nogensinde har haft uregelmæssig eller langsom hjerterytme.

hvis du har eller nogensinde har haft aktivt mavesår.

hvis du har eller nogensinde har haft vandladningsbesvær.

hvis du har eller nogensinde har haft krampeanfald.

hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom.

hvis du har eller har haft nedsat nyrefunktion.

hvis du har eller har haft nedsat leverfunktion.

hvis du ryster meget.

hvis din kropsvægt er lav.

hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive

dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid.

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig

tæt, mens du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine Actavis i mere end tre dage, må du ikke tage den næste dosis, før

du har talt med din læge.

Børn og teenagere

Der er ingen relevante indikationer for brug af Rivastigmine Actavis til behandling af Alzheimers

sygdom hos børn og teenagere.

Brug af anden medicin sammen med Rivastigmine Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for

nylig eller muligvis vil komme til det.

Du må ikke tage Rivastigmine Actavis samtidig med andre lægemidler, der har en virkning, der virker

på samme måde som Rivastigmine Actavis. Rivastigmine Actavis kan påvirke antikolinerg medicin

(medicin, der bruges mod mavekramper og Parkinsons sygdom eller til at forebygge transportsyge).

Rivastigmine Actavis bør ikke gives sammen med metoclopramid (et lægemiddel som bruges til at

lindre eller forebygge kvalme og opkastning). Samtidig brug af de to lægemidler kan give problemer

såsom stive lemmer og rysten på hænderne.

Hvis du skal gennemgå en operation, mens du er i behandling med Rivastigmine Actavis, skal du

fortælle det til din læge, inden du modtager nogen form for bedøvelse, da Rivastigmine Actavis kan

forstærke virkningen af muskelafslappende midler under bedøvelse.

Vær forsigtig, hvis du tager Rivastigmine Actavis sammen med betablokkere (lægemidler som

atenolol, som bruges til behandling af hypertension, hjertekrampe (angina pectoris) og andre

hjertesygdomme). Brug af de to lægemidler sammen kan give problemer som langsommere hjerteslag

(bradykardi), hvilket kan føre til besvimelse eller bevistløshed.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid, skal fordelen ved at bruge Rivastigmine Actavis afvejes i forhold til de mulige

bivirkninger på fosteret. Rivastigmine Actavis må ikke bruges under graviditet, medmindre det er

strengt nødvendigt.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Rivastigmine Actavis

depotplastre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil eller betjene maskiner i forbindelse med din

sygdom.

Rivastigmine Actavis kan give svimmelhed og døsighed, specielt i starten af

behandlingen, eller når dosis øges. Hvis du

føler dig svimmel eller træt, skal du lade være

med at køre bil, betjene maskiner eller gøre andet, som kræver opmærksomhed.

3.

Sådan skal du bruge Rivastigmine Actavis

Brug altid lægemidlet nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Start af behandling

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis Rivastigmine Actavis du skal tage.

Behandlingen starter normalt med en lav dosis.

Din læge vil gradvist øge din dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Den højeste dosis, som bør tages, er 6 mg to gange daglig.

Din læge vil løbende vurdere, om medicinen har den ønskede effekt. Din læge vil også holde øje med

din vægt, så længe du tager denne medicin.

Hvis du ikke har taget Rivastigmine Actavis i mere end tre dage, skal du tale med din læge, før du

tager den næste dosis.

Brug af denne medicin

Fortæl dine nærmeste, at du er i behandling med Rivastigmine Actavis.

Du skal tage medicinen hver dag for at få gavn af den.

Tag Rivastigmine Actavis to gange om dagen (morgen og aften) sammen med mad.

Synk kapslerne hele sammen med væske.

Kapslerne må hverken åbnes eller knuses.

Hvis du har taget for meget Rivastigmine Actavis

Hvis du ved en fejltagelse er kommet til at tage mere Rivastigmine Actavis, end du har fået besked

på, skal du sige det til din læge. Du kan have brug for lægehjælp. Nogle personer, som er kommet til

at tage for meget Rivastigmine Actavis, har oplevet kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk og

hallucinationer. Langsom hjerterytme og besvimelsesanfald kan ligeledes forekomme.

Hvis du har glemt at tage Rivastigmine Actavis

Hvis du finder ud af, at du har glemt at tage en dosis Rivastigmine Actavis, skal du blot vente og tage

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemideel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste

tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen.

Meget almindelig (kan forekomme hos over 1 ud af 10 patienter)

Svimmelhed

Appetitløshed

Maveproblemer, såsom kvalme eller opkastning, diarré

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Angst

Svedtendens

Hovedpine

Halsbrand

Vægttab

Mavesmerter

Følelse af uro

Træthed- eller svaghedsfornemmelse

Generel utilpashed

Rysten eller følelse af forvirring

Nedsat appetit

Mareridt

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Depression

Søvnbesvær

Besvimelsesanfald eller fald ved et uheld

Ændringer i leverfunktionen

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Brystsmerter

Udslæt, kløe

Krampeanfald

Mavesår eller sår på tarmen

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Forhøjet blodtryk

Urinvejsinfektion

Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)

Hurtig eller langsom hjerterytme (puls)

Blødning i tarmen – blod i afføringen eller ved opkastning

Betændelse i bugspytkirtelen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte

med kvalme eller opkastning

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed og bevægelsesbesvær

Ikke kendt (hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Voldsom opkastning, der kan medføre hul (ruptur) i spiserøret

Dehydrering (for stort væsketab)

Leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller

uforklarlig kvalme, opkastning, træthed og appetitløshed)

Aggressiv adfærd, rastløshed

Uregelmæssig hjerterytme (puls)

Patienter med demens og Parkinsons sygdom

Disse patienter får visse bivirkninger oftere. De får også visse andre bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos over 1 ud af 10 patienter)

Rysten

Besvimelsesanfald

Tilfældige fald

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Angst

Rastløshed

Langsom og hurtig hjerterytme (puls)

Søvnbesvær

For meget spyt, dehydrering

Unormalt langsomme eller ukontrollerede bevægelser

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende

symptomer – såsom muskelstivhed, bevægelsesbesvær og muskelsvaghed

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Uregelmæssig hjerterytme (puls), dårlig kontrol over bevægelser

Andre bivirkninger, der er set med rivastigmin depotplaster, og som kan forekomme ved brug

af hårde kapsler:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Feber

Svær forvirring

Inkontinens (manglende evne til at kunne tilbageholde urin)

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed)

Ikke kendt (hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Allergisk reaktion de steder, hvor plastret blev brugt, såsom blærer eller hudirritationer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato (EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rivastigmine Actavis indeholder

Aktivt stof: Rivastigminhydrogentartrat

Øvrige indholdsstoffer:

Indhold i kapsel:Magnesiumstearat, Silica, kolloid vandfri,

Hypromellose, Mikrokrystallinsk cellulose

Kapsel skal:

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler: Titandioxid (E171), Gul jernoxid

(E 172), Gelatine. Rivastigmine Actavis 3 mg, 4,5 mg og 6 mg hårde kapsler:

Rød jernoxid (E172), Titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) og Gelatine

Trykfarve:

Shellak, Propylenglycol, Rød jernoxid (E172).

Farven kan måske indeholde kaliumhydroxid

Hver Rivastigmine Actavis 1,5 mg kapsel indeholder 1,5 mg rivastigmin

Hver Rivastigmine Actavis 3 mg kapsel indeholder 3 mg rivastigmin

Hver Rivastigmine Actavis 4,5 mg kapsel indeholder 4,5 mg rivastigmin

Hver Rivastigmine Actavis 6 mg kapsel indeholder 6 mg rivastigmin

Rivastigmine Actavis udseende og pakningsstørrelser

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en gul hætte og en gul skal, og er præget ”RIV 1,5mg” med rødt på skallen.

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har en

orange hætte og en orange skal, og er præget ”RIV 3mg” med rødt på skallen.

Rivastigmine Actavis 4,5 mg hårde kapsler indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har

en rød hætte og en rød skal, og er præget ”RIV 4,5mg” med hvidt på skallen.

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler indeholder et råhvidt til svagt gulligt pulver, har en

rød hætte og en orange skal, og er præget ”RIV 6mg” med rødt på skallen.

Kapslerne er pakket i blisterkort, der findes i tre forskellige pakningsstørrelser (28, 56 eller 112

kapsler) og kapselbeholdere med 250 kapsler, men ikke alle er nødvendigvis tilgængelige i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Fremstiller

Specifar S.A

1, 28 Octovriou str.

123 51 Ag. Varvara

Athen

Grækenland

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Tjoapack Netherlands BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Rivastigmine Actavis, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

Actavis Group PTC ehf.

Island

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

IJsland

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Actavis Group PTC ehf.

Islandia

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Islândia

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Actavis Group PTC ehf.

Islanda

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Rivastigmine Actavis på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 4,5 mg hårde kapsler

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 1,5 mg rivastigmin.

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 3 mg rivastigmin.

Rivastigmine Actavis 4,5 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 4,5 mg rivastigmin.

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 6 mg rivastigmin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler (Kapsler).

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en hård kapsel med gul hætte og gul skal, med ”RIV 1,5mg” præget

med rødt på skallen.

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en hård kapsel med orange hætte og orange skal, med ”RIV 3mg”

præget med rødt på skallen.

Rivastigmine Actavis 4,5 mg hårde kapsler

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en hård kapsel med rød hætte og rødt skal, med ”RIV 4,5mg” præget

med hvidt på skallen.

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler

Råhvidt til svagt gulligt pulver i en hård kapsel med rød hætte og rødt skal, med ”RIV 6mg” præget

med rødt på skallen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens.

Symptomatisk behandling af let til moderat svær demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons

sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge, der har erfaring med diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens eller demens, associeret med Parkinsons sygdom. Diagnosen bør

stilles i henhold til de gældende retningslinjer. Rivastigmibehandling bør kun påbegyndes, hvis der er

en plejegivende person, som løbende vil holde øje med indtagelsen af lægemidlet hos patienten.

Posologi

Rivastigmin skal indtages to gange daglig sammen med morgen- og aftensmåltid.

Kapslerne skal synkes hele.

Initialdosis

1,5 mg to gange daglig.

Dosistitrering

Startdosis er 1,5 mg to gange daglig. Hvis denne dosis tåles godt efter mindst to ugers

behandling, kan dosis øges til 3 mg to gange daglig. Efterfølgende øgninger til 4,5 mg og

dernæst 6 mg to gange daglig skal også være baseret på god tolerance ved den aktuelle dosis

og kan overvejes efter mindst to ugers behandling på det pågældende dosisniveau.

Hvis der observeres bivirkninger i løbet af behandlingen f.eks. kvalme, opkastning, mavesmerter

eller appetitløshed, vægttab eller forværring af ekstrapyramidale symptomer (f.eks. tremor) hos

patienter med demens, associeret med Parkinsons sygdom, vil disse muligvis kunne undgås ved

udeladelse af en eller flere doser. Hvis bivirkningerne varer ved, bør den daglige dosis midlertidigt

nedsættes til den tidligere veltolererede dosis, eller behandlingen kan seponeres.

Vedligeholdelsesdosis

Den effektive dosis er 3 til 6 mg to gange daglig; for at opnå maksimal terapeutisk udbytte skal

patienterne holdes på den højeste veltolererede dosis. Den anbefalede maksimale daglige dosis er 6 mg

to gange daglig.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte så længe, der er terapeutisk effekt for patienten. Derfor bør

den kliniske effekt af rivastigmin revurderes løbende, specielt hos patienter, der behandles med doser

der er mindre end 3 mg to gange daglig. Hvis der ikke er en positiv ændring i patientens

tilbagefaldsrate af demenssymptomer efter 3 måneders vedligeholdelsesbehandling, bør behandlingen

afbrydes. Behandlingsophør bør også overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt.

Individuel respons på rivastigmin kan ikke forudsiges. Dog blev der set en bedre effekt hos

Parkinsons patienter med moderat demens. Tilsvarende blev der observeret en større effekt

hos Parkinsons patienter med visuelle hallucinationer (se pkt. 5.1).

Behandlingens effekt er ikke blevet undersøgt i placebo-kontrollerede studier ud over 6

måneder.

Genoptagelse af terapi

Hvis behandlingen afbrydes i mere end tre dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange

daglig. Dosistitrering skal udføres som tidligere beskrevet.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyre- eller

leverfunktion. På grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter bør anbefalingerne

vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance dog følges nøje, da patienter med

klinisk signifikant nedsat nyre- eller leverfunktion kan opleve flere

dosisafhængige bivirkninger.

Patienter med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt. Rivastigmine Actavis kapsler kan

dog bruges hos denne patientpopulation under forudsætning af nøje monitorering (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ikke relevante at anvende rigvastigmin hos den pædiatriske population til indikationen

Alzheimers sygdom.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, eller andre carbamatderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

Anamnese med reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplaster (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger øges generelt ved højere doser. Hvis behandlingen

afbrydes i mere end tre dage, skal behandlingen genoptages med 1,5 mg 2 gange daglig for at

mindske risikoen for bivirkninger (f.eks. opkastninger).

Hudreaktioner på applikationsstedet kan forekomme med rivastigminplaster og er ofte lette eller

moderate i intensitet. Disse reaktioner er ikke i sig selv et tegn på overfølsomhed. Brug af

rivastigminplaster kan imidlertid medføre allergisk kontaktdermatitis.

Allergisk kontaktdermatitis skal mistænkes, hvis reaktioner på applikationsstedet spreder sig uden for

selve plasteret, hvis der er tegn på en kraftigere lokal reaktion (f.eks. tiltagende erytem, ødem, papler,

vesikler), og hvis symptomerne ikke forbedres betydeligt inden for 48 timer efter fjernelse af plasteret.

I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter, der får reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplasteret, og som fortsat har behov for rivastigminbehandling, bør kun skiftes over til oral

rivastigmin efter en negativ allergitest og under tæt supervision. Det er muligt, at nogle patienter, der

er sensibiliseret over for rivastigmin ved eksponering for rivastigminplasteret, ikke vil være i stand til

at tage nogen form for rivastigmin.

Der har været sjældne post-marketing-indberetninger om patienter, der har fået allergisk dermatitis

(dissemineret) i huden efter administration af rivastigmin uanset administrationsvej (oral,

transdermal). I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter og omsorgsgivende personer skal instrueres i dette.

Dosistitrering: Bivirkninger (f.eks. hypertension og hallucinationer hos patienter med Alzheimers

demens og forværring af ekstrapyramidale symptomer, specielt tremor hos patienter med demens,

der er associeret med Parkinsons sygdom) er observeret kort efter dosisøgning. Nævnte bivirkninger

responderer muligvis på dosisreduktion. I andre tilfælde er rivastigmin blevet seponeret (se pkt. 4.8).

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og diarré er dosisrelaterede og kan specielt

forekomme, når behandlingen påbegyndes, og/eller når dosis øges (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger

forekommer hyppigere hos kvinder.

Patienter, som viser tegn eller symptomer på dehydrering

som følge af langvarig opkastning eller diarré, kan behandles med intravenøs væske og

dosisnedsættelse eller seponering, hvis tilstanden erkendes hurtigt og behandles omgående.

Dehydrering kan få alvorlige følger.

Patienter med Alzheimers sygdom kan opleve vægttab. Kolinesterasehæmmere, inklusiv rivastigmin,

har været sat i forbindelse med vægttab hos disse patienter. Patientens vægt bør monitoreres gennem

behandlingen.

I tilfælde af alvorlig opkastning associeret med rivastigmin-behandling, skal der foretages passende

dosisjustering som anbefalet i afsnit 4.2. Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret med

oesophagusruptur (jævnfør afsnit 4.8). Sådanne hændelser synes at forekomme særligt efter

dosisstigninger eller høje doser af rivastigmin.

Rivastigmin kan medføre bradykardi, som udgør en risikofaktor i forekomsten af torsade de pointes,

primært hos patienter med risikofaktorer. Forsigtighed tilrådes hos patienter med højere risiko for at

udvikle torsade de pointes, for eksempel hos patienter med ubehandlet hjertesvigt, nylig hjerteinfarkt,

bradyarytmier, prædisponering for hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi eller samtidig anvendelse af

lægemidler, som er kendt for at inducere QT-forlængelse og/eller torsade de pointes (se pkt. 4.5 og

4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved brug af rivastigmin til patienter med sygt sinussyndrom

eller overledningsdefekter (sino-atrialt blok, atrio-ventrikulært blok) (jævnfør afsnit 4.8).

Rivastigmin kan medføre øget mavesyresekretion. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af

patienter med aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller patienter, som er prædisponeret for

sådanne sygdomme.

Kolinesterasehæmmere bør ordineres med forsigtighed til patienter, som tidligere har haft astma eller

kronisk obstruktiv lungesygdom.

Kolinomimetika kan forårsage eller forværre urinvejsobstruktion og krampeanfald. Der tilrådes

derfor forsigtighed ved behandling af patienter, der er prædisponerede for sådanne sygdomme.

Brugen af rivastigmin til patienter med svær demens af Alzheimers sygdom eller associeret med

Parkinsons sygdom, andre typer demens eller andre typer hukommelsessvækkelse (f.eks.

aldersrelateret kognitiv tilbagegang) er ikke undersøgt, og anvendelse hos disse patientpopulationer

kan derfor ikke anbefales.

Som andre kolinomimetika kan rivastigmine forværre eller fremkalde ekstrapyramidale symptomer.

Forværring (inklusive bradykinesi, dyskinesi, gangforstyrrelser) og forøget incidens eller intensitet af

tremor er blevet observeret hos patienter med demens, associeret med Parkinsons sygdom (se pkt.

4.8). Disse hændelser førte i nogle tilfælde til seponering af rivastigmin (f.eks. seponering grundet

tremor 1,7% ved rivastigmine versus 0% ved placebo). Klinisk monitorering af disse bivirkninger

anbefales.

Specielle populationer

Patienter med klinisk signifikant nedsat nyre- eller leverfunktion kan opleve flere bivirkninger (se pkt.

4.2 og 5.2). Dosisanbefalingerne vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance skal følges

nøje. Patienter med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt. Rivastigmin kan imidlertid

anvendes hos denne patientpopulation, men det er nødvendigt at følge patienterne tæt.

Patienter med legemsvægt under 50 kg kan opleve flere bivirkninger og har større risiko for at

måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Som kolinesterasehæmmer kan rivastigmin muligvis forstærke virkningerne af muskelrelaksantia af

succinylkolintypen under anæstesi. Det anbefales at udvise forsigtighed ved valg af anæstesimiddel.

Mulige dosisjusteringer eller midlertidig seponering af behandlingen kan overvejes, hvis det findes

nødvendigt.

Som følge af de farmakodynamiske virkninger og mulige additive virkninger bør rivastigmin ikke

gives samtidig med andre parasympatomimetika.Rivastigmin kan interferere med antikolinerge

lægemidlers aktivitet (f.eks. oxybutynin, tolterodin).

Der er blevet rapporteret additive virkninger, som medfører bradykardi (der kan resultere i

synkope), ved brug af forskellige betablokkere (inklusive atenolol) sammen med rivastigmin.

Kardiovaskulære betablokkere forventes at være forbundet med den største risiko, men der er

også modtaget rapporter fra patienter, som har brugt andre betablokkere. Der skal derfor

udvises forsigtighed, når rivastigmin kombineres med betablokkere og andre stoffer, som kan

føre til bradykardi (f.eks. klasse III-antiarytmika, calciumantagonister, digitalisglykosider,

pilocarpin).

Da bradykardi udgør en risikofaktor i forbindelse med torsades de pointes skal samtidig behandling

med rivastigmin og torsades de pointes-inducerende lægemidler såsom antipsykotika fx

vissephenothiaziner (chlorpromazin, levomepromazin) samt benzamider (sulpirid, sultoprid,

amisulprid, tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, diphemanil,

erythromycin intravenøst, halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin ogmoxifloxacin gives med

forsigtighed og klinisk monitorering (EKG) kan også være påkrævet.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem rivastigmin og digoxin, warfarin, diazepam

eller fluoxetin i studier med raske frivillige forsøgspersoner. Den warfarin-inducerede stigning i

protrombin-tid påvirkes ikke af indgift af rivastigmin. Der sås ingen negative virkninger på kardial

overledning efter samtidig indgift af digoxin og rivastigmin.

I overensstemmelse med dets metabolisme forekommer metaboliske interaktioner med andre

lægemidler sandsynligvis ikke, selvom rivastigmin kan hæmme den butylkolinesterase-medierede

metabolisme i andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Rivastigmin og/eller dets metabolitter passerer placenta hos drægtige dyr. Det vides ikke, om

dette er tilfældet hos mennesker. Der foreligger ingen kliniske data om eksponering for

rivastigmin under graviditet.

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering under graviditet. I

peri-/postnatale studier på rotter blev der observeret en forlænget drægtighedsperiode. Rivastigmin bør

ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Rivastigmin udskilles i mælk hos dyr. Hvorvidt rivastigmin udskilles i human mælk, vides ikke.

Kvinder i behandling med rivastigminbør derfor ikke amme.

Fertilitet

Der blev ikke observeret negative virkninger af rivastigmin på fertilitet eller reproduktionsevne hos rotter

(se pkt. 5.3). Rivastigmins virkning på human fertilitet er ukendt

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Alzheimers sygdom kan medføre gradvis forringelse af køreegenskaber eller nedsætte evnen til at

betjene maskiner. Ydermere kan rivastigmin medføre svimmelhed og døsighed, specielt ved

behandlingsstart eller dosisøgning. Som følge heraf påvirker rivastigmin i mindre eller moderat grad

evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Derfor bør rivastigmin-behandlede

demenspatienters evne til fortsat at køre bil eller betjene indviklede maskiner løbende vurderes af den

behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er gastrointestinale, inklusive kvalme (38 %) og

opkastning (23 %), særligt under dosistitrering. Kvindelige patienter i kliniske studier viste sig at

være mere modtagelige end mandlige patienter med hensyn til gastrointestinale bivirkninger og

vægttab.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger i tabel 1og tabel 2 er opstillet i henhold til MedDRA organklasse og hyppighed.

Hyppighed er angivet efter følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Bivirkningerne i tabel 1 er rapporteret hos patienter med Alzheimers demens, som har fået

rigvastigmin.

Tabel 1

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden

Urinvejsinfektion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Anoreksi

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Mareridt

Agitation

Konfusion

Angst

Søvnløshed

Depression

Hallucinationer

Aggression, rastløshed

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Svimmelhed

Hovedpine

Døsighed

Tremor

Besvimelsesanfald

Krampeanfald

Ekstrapyramidale symptomer (inklusive forværring

af Parkinsons sygdom)

Hjerte

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Angina pectoris

Kardielle arytmier (f.eks. bradykardi, atrio-

ventrikulært blok, atrieflimren og takykardi)

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Mavesår og sår på tolvfingertarmen

Gastrointestinal blødning

Pankreatitis

Nogle tilfælde af alvorlig opkastning blev associeret

med oesophagusruptur (se pkt 4.4).

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstest

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hyperhidrose

Udslæt

Kløe allergisk dermatitis (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Træthed og asteni

Generel utilpashed

Fald

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

Følgende bivirkninger er blevet observeret med rivastigmin depotplastre:

Delirium, feber, nedsat appetit, inkontinens (almindelig), psykomotorisk hyperaktivitet (ualmindelig),

solbrændthed, nældefeber, blærer, allergisk dermatitis (ikke kendt).

Tabel 2 viser bivirkninger, der er rapporteret

fra kliniske studier

med rivastigmin kapsler, hos

patienter med demens associeret med Parkinsons sygdom.

Tabel 2

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Almindelig

Nedsat appetit

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Visuelle hallucinationer

Depression

Aggression

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Tremor

Svimmelhed

Døsighed

Hovedpine

Parkinsons sygdom (forværring)

Bradykinesi

Dyskinesi

Hypokinesi

Tandhjulsrigiditet

Dystoni

Hjerte

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Bradykardi

Atrieflimren

Atrioventrikulært blok

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Hypertension

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Kvalme

Opkastning

Diarré

Abdominale smerter og dyspepsi

Øget spytsekretion

Lever- og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke kendt

Hyperhidrose

Allergisk dermatitis (dissemineret)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Fald

Træthed og asteni

Gangforstyrrelse

Parkinsonlignende gang

Yderligere er følgende bivirkning blevet observeret i et studie med patienter med demens associeret

med Parkinsons sygdom, som har fået behandling med rivastigmin depotplaster: agitation

(almindelig).

Tabel 3 angiver antallet og procentdelen af patienter fra det specifikke kliniske 24-ugers studie, der

blev udført med rivastigmin hos patienter med demens, der er associeret med Parkinsons sygdom med

præ-definerede bivirkninger, der muligvis kan reflektere en forværring af Parkinsons symptomer.

Tabel 3

Prædefinerede bivirkninger, der muligvis kan

reflektere en forværring af Parkinsons symptomer hos

patienter med demens, associeret med Parkinsons

sygdom

Rivastigmin

n (%)

Placebo

n (%)

Totalt antal patienter i studiet

362 (100)

179 (100)

Totalt antal patienter med prædefinerede bivirkninger

99 (27,3)

28 (15,6)

Tremor

Fald

Parkinsons sygdom (forværring)

Øget spytsekretion

Dyskinesi

Parkinsonisme

Hypokinesi

Bevægelsesforstyrrelser

Bradykinesi

Dystoni

Gangforstyrrelse

Muskelstivhed

Balanceforstyrrelser

Muskuloskeletal stivhed

Rigor

Motorisk dysfunktion

37 (10,2)

21 (5,8)

12 (3,3)

5 (1,4)

5 (1,4)

8 (2,2)

1 (0,3)

1 (0,3)

9 (2,5)

3 (0,8)

5 (1,4)

1 (0,3)

3 (0,8)

3 (0,8)

1 (0,3)

1 (0,3)

7 (3,9)

11 (6,1)

2 (1,1)

1 (0,6)

1 (0,6)

3 (1,7)

1 (0,6)

2 (1,1)

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De fleste tilfælde af tilfældig overdosering har ikke været forbundet med kliniske tegn eller

symptomer, og næsten alle de pågældende patienter fortsatte behandlingen med rivastigmin 24 timer

efter overdoseringen.

Der er rapporteret kolinerg toksicitet med muskarine symptomer, som er observeret ved moderate

forgiftninger, såsom miosis, ansigtsrødme, fordøjelsesproblemer inklusive abdominalsmerter, kvalme,

opkastning og diarre, bradykardi, bronkospasme og øget bronkial sekretion, hyperhidrose, ufrivillig

vandladning og/eller afføring, tåreflåd, hypotension og øget spytsekretion.

I alvorligere tilfælde kan der udvikles nikotinerge virkninger såsom muskelsvaghed, fascikulationer,

krampeanfald og respirationsstop med mulig dødelig udgang.

Derudover har der efter markedsføringen været tilfælde af svimmelhed, tremor, hovedpine, døsighed,

konfusion, hypertension, hallucinationer og utilpashed.

Behandling

Eftersom rivastigmin har en plasmahalveringstid på ca. 1 time og en acetylkolinesterasehæmning, som

varer ca. 9 timer, anbefales det i tilfælde af asymptomatisk overdosering ikke at indgive yderligere

dosis af rivastigmin i de efterfølgende 24 timer. I tilfælde af overdosering, som efterfølges af svær

kvalme og opkastning, bør antiemetika overvejes. Symptomatisk behandling for andre bivirkninger

bør gives, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved massiv overdosering kan atropin anvendes. En initial dosis på 0,03 mg/kg intravenøs atropinsulfat

anbefales med efterfølgende doser afhængigt af klinisk respons. Anvendelse af scopolamin som

antidot anbefales ikke .

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: psykoanaleptika, kolinesterasehæmmer, ATC-kode: N06DA03

Rivastigmin er en acetyl- og butyrylkolinesterasehæmmer af carbamattypen, som menes at lette

kolinerg neurotransmission ved at nedsætte nedbrydningen af acetylkolin, som er frigjort af

funktionelt intakte kolinerge neuroner. Følgelig har rivastigmin muligvis en forbedrende effekt på

kolinergmedierede kognitive udfald af demens, som er forbundet med Alzheimers sygdom og

Parkinsons sygdom.

Rivastigmin reagerer med sine målenzymer ved at danne et kovalentbundet kompleks, som

midlertidigt inaktiverer enzymerne. Hos raske, unge mænd sænker en peroral dosis på 3 mg aktiviteten

af acetylkolinesterase (AChE) i CSF med ca. 40% inden for den første 1,5 time efter indgift. Enzymets

aktivitet er tilbage på baseline-niveau ca. 9 timer efter, at den maksimale hæmmende effekt er opnået.

Hos patienter med Alzheimers sygdom var rivastigmins hæmning af AChE i CSF dosisafhængigt op

til 6 mg, der blev indgivet to gange daglig, som var den højeste dosis, som blev testet. Rivastigmins

hæmning af butyrylcholinesterase-aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimer var sammenlignelig

med hæmningen af AChE.

Kliniske studier af Alzheimers demens

Effekten af rivastigmin er påvist ved brug af tre uafhængige og domænespecifikke

vurderingsredskaber, som blev vurderet med periodiske intervaller gennem 6 måneders

behandlingsperioder. Disse omfatter ADAS-Cog (

Alzheimer´s Disease Assessment Scale –

Cognitive subscale

en præstationsbaseret måling af kognition), CIBIC-Plus (

Clinician´s Interview

Based Impression of Change-Plus

en omfattende global vurdering af patienten, der dannes af den

behandlende læge med input fra den omsorgsgivende person) og PDS (

Progressive Deterioration

Scale

den omsorgsgivende persons vurdering af dagligdagsaktiviteter, som indbefatter personlig

hygiejne, fødeindtagelse, påklædning, husføring som indkøb, opretholdelse af evner så som at

orientere sig i forhold til omgivelserne og involvere sig i økonomiske anliggender,etc.).

Patienterne i studiet havde en MMSE (Mini-Mental State Examination) score på 10–24.

Resultaterne for patienter med klinisk relevant respons, der var poolet fra to fleksible dosisstudier

ud af tre pivotale 26-ugers multicenterstudier hos patienter med mild til moderat svær Alzheimers

demens, er vist i Tabel 4 nedenfor. Klinisk relevant forbedring var i disse studier på forhånd

defineret som en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, forbedring af CIBIC-Plus eller en

forbedring på mindst 10% af PDS.

Ydermere er en post-hoc definition af respons vist i samme tabel. Den sekundære definition af respons

krævede en mindst 4-pointsforbedring af ADAS-Cog, ingen forværring af CIBIC-Plus og ingen

forværring af PDS. Den gennemsnitlige aktuelle dagsdosis for responderende i 6–12 mg gruppen, der

svarede til denne definition, var 9,3 mg. Det er vigtigt at bemærke, at de benyttede skalaer til sådanne

målinger varierer, og at direkte sammenligninger af resultater for forskellige terapeutiske stoffer ikke

er valide.

Tabel 4

Patienter med klinisk signifikant respons (%)

Intention to Treat

Last Observation Carried

Forward

Måling af respons

Rivastigmin

612 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmin

612 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: mindst 4-

pointsforbedring

21***

25***

CIBIC-Plus: forbedring

29***

32***

PDS: mindst 10% forbedring

26***

30***

Mindst 4-pointsforbedring af

ADAS-Cog med ingen forværring

af CIBIC-Plus og PDS

12**

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Kliniske studier af demens associeret med Parkinsons sygdom

Effekten af rivastigmin ved demens associeret med Parkinsons sygdom, er demonstreret i et 24ugers

multicenter, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret hovedstudie og dets 24-ugers open-label

forlængelsesfase. Patienter, der var involveret i dette studie, havde en MMSE-score (Mini-Mental

State Examination) på 10–24. Effekten blevet fastslået ved hjælp af to uafhængige skalaer, som blev

vurderet ved regelmæssige intervaller i løbet af en 6-måneders behandlingsperiode, som vist i tabel 5

nedenfor: ADAS-Cog, en måling af kognition og den globale måling ADCS-CGIC (Alzheimer’s

Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabel 5

Demens associeret med

Parkinsons sygdom

ADAS-Cog

Rivastigmin

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmin

ADCS-CGIC

Placebo

ITT + RDO population

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Gennemsnitlig baseline ± SD

23,8 ± 10.2

24,3 ± 10,5

ikke relevant

ikke relevant

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3.8 ± 1.4

4.3 ± 1.5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

2,881

<0,0011

ikke relevant

0.007

ITT - LOCF population

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Gennemsnitlig baseline ± SD

24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

ikke relevant

ikke relevant

Gennemsnitsændring ved

24 uger ± SD

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3.7 ± 1.4

4.3 ± 1.5

Justeret behandlingsforskel

p-værdi versus placebo

3,54

<0,001

ikke relevant

<0,001

ANCOVA med behandling og land som faktorer og baseline ADAS-Cog som en co-variat. En

positiv ændring indikerer forbedring.

Middeldata vist for belejlighed, kategorisk analyse, der blev udført ved brug af van Elteren-test

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs; LOCF: Last Observation Carried Forward.

Selvom behandlingseffekten blev demonstreret i den samlede studiepopulation, indikerede data, at en

større behandlingseffekt i forhold til placebo blev set i subgruppen af patienter med moderat demens

associeret med Parkinsons sygdom. Tilsvarende blev der observeret en større behandlingseffekt hos

patienter med visuelle hallucinationer (se tabel 6).

Tabel 6

Demens, associeret med

Parkinsons sygdom

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C og

Placebo

ADAS-C og

Rivastigmin

ADAS-C og

Placebo

Patienter med visuelle

hallucinationer

Patienter uden visuelle

hallucinationer

ITT + RDO population

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Gennemsnitlig baseline ± SD

25,4 ± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Gennemsnitsændring ved 24

uger ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Justeret behandlingsforskel p-

værdi versus placebo

4,27

0,002

2,09

0,015

Patienter med moderat

demens (MMSE 10-17)

Patienter med mild demens

(MMSE 18-24)

ITT + RDO population

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Gennemsnitlig baseline ± SD

32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Gennemsnitsændring ved 24

uger ± SD

2,6 ± 9,4

1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

- 0,2 ±7,5

Justeret behandlingsforskel p-

værdi versus placebo

4,73

0,002

2,14

0,010

Baseret på ANCOVA med behandling og land som faktorer og baseline ADAS-Cog som covariat.

En positiv ændring indikerer forbedring.

ITT: Intent-To-Treat; RDO: Retrieved Drop Outs

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med rivastigmin hos alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

Alzheimers demens og demens hos patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

information om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rivastigmin absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maksimale plasmakoncentrationer opnås efter ca.

1 time. Som følge af rivastigmin reaktion med sit målenzym er stigningen i biotilgængelighed ca.

1,5 gange højere end forventet fra øgningen af dosis. Absolut biotilgængelighed efter en 3 mg dosis er

ca. 36% ±13%. Indgift af rivastigminsammen med føde forsinker optagelsen (t

) med 90 min,

sænker C

og øger AUC med ca. 30%.

Fordeling

Proteinbindning af rivastigmin er ca. 40%. Det krydser let blodhjernebarrieren og har et tilsyneladende

fordelingsvolumen på 1,8–2,7 l/kg.

Biotransformation

Rivastigmin metaboliseres hurtigt og fuldstændigt (halveringstid i plasma er ca. 1 time),

primært via kolinesterasemedieret hydrolyse til den decarbamylerede metabolit. Denne

metabolit viser in vitro minimal hæmning af acetylkolinesterase (<10%).

Resultater fra

in vitro

studier giver ikke anledning til forventning om farmakokinetiske interaktioner

med lægemidler, som metaboliseres af følgende CYP-isoenzymer: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5,

CYP2E1, CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19 eller CYP2B6

.

Resultater fra dyrestudier viser, at CYP-iso-

enzymer kun i ringe grad er involveret i rivastigmins metabolisering. Rivastigmins totale

plasmaclearance var ca. 130 l/t efter en 0,2 mg intravenøs dosis og faldt til 70 l/t efter en 2,7 mg

intravenøs dosis.

Eliminering

Der findes ikke uændret Rivastigmin i urinen; renal udskillelse af metabolitterne er den væsentligste

udskillelsesvej. Efter indgift af

C-Rivastigmin var renal udskillelse hurtig og nærmest fuldstændig

(>90%) inden for 24 timer. Under 1% af den indgivne dosis udskilles med fæces. Der er ikke nogen

akkumulering af rivastigmin eller decarbamyleret metabolit hos patienter med Alzheimers sygdom.

En farmakokinetisk populationsanalyse viste, at nicotin øger den orale clearence af rivastigmin med

23% hos patienter med Alzheimers sygdom (n=75 rygere og 549 ikke-rygere), der får rivastigmin-

kapsler i en dosis på op til 12 mg/dag.

Ældre mennesker

Selv om biotilgængeligheden for rivastigmin er højere hos ældre end hos yngre raske frivillige

forsøgspersoner, viste studier af Alzheimerpatienter i alderen mellem 50 og 92 år ingen ændring i

biotilgængelighed med alderen.

Nedsat leverfunktion

for rivastigmin var cirka 60% højere, og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos

personer med let til moderat nedsat leverfunktion end hos raske personer.

Nedsat nyrefunktion

og AUC for rivastigmin var mere end dobbelt så høj hos personer med moderat nedsat

nyrefunktion sammenlignet med raske personer; der var dog ingen ændringer af C

og AUC for

rivastigmin hos personer med svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kroniske toksicitetsstudier af rotter, mus og hunde viste kun effekter, der var forbundet med en

unormal høj farmakologisk aktivitet. Der blev ikke observeret nogen mål-organtoksicitet. Der blev

ikke fundet nogen human sikkerhedsmargin i dyreforsøgene på grund af følsomheden af de anvendte

dyremodeller.

Rivastigmin var ikke mutagen i et standardbatteri af

in vitro

- og

in vivo

-test, på nær i en kromosonal

Abberation Test i humane perifere lymfocytter ved en dosis på 10

gange den maksimale kliniske

relevante.

In vivo

Micronucleus-testen var negativ. Hovedmetabolitten NAP226-90 viste heller ikke

genotoksisk potentiale

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i studier med mus og rotter ved den maksimalt tolererede dosis,

selvom optagelsen af rivastigmin og dets metabolitter var lavere end den humane optagelse. Når

mængde og koncentration af rivastigmin og dets metabolitter blev sat i relation til arealet af

legemsoverfladen var det omtrent ækvivalent til den maksimalt anbefalede humane daglige dosis på

12 mg; ved sammenligning med maksimal human dosis blev der dog opnået en seksdobling af dosis

hos dyr.

Rivastigmin passerer placenta og udskilles i mælk hos dyr. Studier med drægtige rotter og kaniner

med peroral indgift af rivastigmin gav ingen indikation for et teratogent potentiale. Rottestudier med

oral indgift af rivastigmin viste ingen negative virkninger på fertilitet eller reproduktionsevne hos

hanner og hunner for hverken forældrene eller deres afkom.

Rivastigmin viste potentiale for let øjen/mucosal irritation i et studie med kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Indhold i kapsel

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Hypromellose

Mikrokrystallinsk cellulose

Kapsel skal:

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E 172)

Gelatine

Rivastigmine Actavis 3 mg, 4,5 mg og 6 mg hårde kapsler

Rød jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E 172)

Gelatine

Trykfarve:

Shellak

Propylenglycol

Rød jernoxid (E172)

Trykfarven kan måske indeholde kaliumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blistre (Al/PVC): 28, 56 og 112 kapsler.

Kapsel beholdere (HDPE) med LDPE hætter: 250 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actvis Group PTC ehf

Reykjvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Rivastigmine Actavis 1,5 mg hårde kapsler

EU/1/11/693/001

EU/1/11/693/002

EU/1/11/693/003

EU/1/11/693/004

Rivastigmine Actavis 3 mg hårde kapsler

EU/1/11/693/005

EU/1/11/693/006

EU/1/11/693/007

EU/1/11/693/008

Rivastigmine Actavis 4.5 mg hårde kapsler

EU/1/11/693/009

EU/1/11/693/010

EU/1/11/693/011

EU/1/11/693/012

Rivastigmine Actavis 6 mg hårde kapsler

EU/1/11/693/013

EU/1/11/693/014

EU/1/11/693/015

EU/1/11/693/016

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. juni 2011

Dato for seneste fornyelse: 15. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

EMA/383424/2015

EMEA/H/C/002036

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rivastigmin Actavis

rivastigmin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Rivastigmin Actavis. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Rivastigmin Actavis.

Hvad er Rivastigmin Actavis?

Rivastigmin Actavis er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof rivastigmin. Det fås som kapsler

(1,5, 3, 4,5 og 6 mg).

Rivastigmin Actavis er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Rivastigmin Actavis er identisk med et

‘referencelægemiddel’, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Exelon.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her

Hvad anvendes Rivastigmin Actavis til?

Rivastigmin Actavis anvendes til behandling af patienter med let til middelsvær Alzheimers demens, en

fremadskridende hjernesygdom, der gradvis angriber hukommelse, intellektuelle evner og adfærd.

Det anvendes også til behandling af let til middelsvær demens hos patienter med Parkinsons sygdom.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Rivastigmin Actavis?

Behandlingen med Rivastigmin Actavis bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af Alzheimers sygdom eller demens hos patienter med Parkinsons

sygdom. Behandlingen bør kun indledes, hvis der forefindes en plejer, som regelmæssigt overvåger

patientens anvendelse af Rivastigmin Actavis. Behandlingen bør fortsætte, så længe det er til fordel for

patienten. Ved bivirkninger kan dosis nedsættes eller behandlingen ophøre.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Rivastigmin Actavis skal gives to gange dagligt, sammen med morgen- og aftensmåltidet. Startdosis er

1,5 mg to gange dagligt. Hos patienter, der tåler denne dosis, kan dosen øges i trin på 1,5 mg med

mindst to ugers mellemrum, indtil en fast dosis på 3 til 6 mg to gange dagligt er nået. For at få størst

mulig gavnlig virkning bør der anvendes den højeste dosis, som patienten tåler, men dosen må ikke

overstige 6 mg to gange dagligt.

Hvordan virker Rivastigmin Actavis?

Det aktive stof i Rivastigmin Actavis, rivastigmin, er et lægemiddel mod demens. Hos patienter med

Alzheimers sygdom eller med demens som følge af Parkinsons sygdom vil visse hjerneceller dø, hvilket

medfører et for lavt indhold af neurotransmitteren acetylcholin (et kemisk stof, som bevirker, at

nervecellerne kan kommunikere indbyrdes). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der

nedbryder acetylcholin:acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer

øger Rivastigmin Actavis hjernens indhold af acetylcholin. Derved mindskes symptomerne på

Alzheimers sygdom og på demens som følge af Parkinsons sygdom.

Hvordan blev Rivastigmin Actavis undersøgt?

Da Rivastigmin Actavis er et generisk lægemiddel, har undersøgelserne været begrænset til at påvise,

at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Exelon. To lægemidler er bioækvivalente, når de

frembringer samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Rivastigmin Actavis?

Da Rivastigmin Actavis er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Rivastigmin Actavis godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at Rivastigmin Actavis

er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Exelon. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

fordelene opvejer de identificerede risici som for Exelon. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Rivastigmin Actavis.

Andre oplysninger om Rivastigmin Actavis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rivastigmin Actavis den 16. juni 2011.

Den fuldstændige EPAR for Rivastigmin Actavis findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Rivastigmin Actavis, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2015.

Rivastigmin Actavis

EMA/383424/2015

Side 2/2

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information