Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-09-2014

Aktiv bestanddel:
rivastigmin
Tilgængelig fra:
3M Health Care Limited
ATC-kode:
N06DA03
INN (International Name):
rivastigmine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics, , Anticholinesterases
Terapeutisk område:
Alzheimers sygdom
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af mild til moderat alvorlig Alzheimers demens.
Produkt oversigt:
Revision: 1
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003824
Autorisation dato:
2014-04-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/003824

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

18-09-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

18-09-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

18-09-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

18-09-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rivastigmine3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer depotplaster

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 timer depotplaster

rivastigmin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rivastigmine 3M Health Care Ltd. til dig personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Sådan skal du bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddel i Rivastigmine 3M Health Care Ltd. er rivastigmin.

Rivastigmin tilhører en medicingruppe, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med

Alzheimers demens dør visse nerveceller i hjernen, hvilket resulterer i lave niveauer af

neurotransmitteren acetylcholin (et stof, som bruges af nervecellerne til at kommunikere med

hinanden). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der nedbryder acetylcholin:

acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer kan Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. medvirke til, at acetylcholin-indholdet øges i hjernen, hvilket hjælper med at

reducere symptomerne på Alzheimers sygdom.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. anvendes til behandling af voksne patienter med mild til moderat

svær Alzheimers demens, en fremadskridende hjernesygdom, der gradvis påvirker hukommelse,

åndsevner og adfærd.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Brug ikke Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

hvis du er allergisk over for rivastigmin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for en lignende type medicin

(carbamatderivater).

hvis du får en hudreaktion, som spreder sig uden for selve plasteret, hvis der er en kraftigere

lokal reaktion (som fx blærer, tiltagende betændelse i huden, hævelse), og hvis det ikke bliver

bedre inden for 48 timer efter, at plasteret er fjernet.

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge og ikke bruge Rivastigmine 3M Health Care

Ltd. depotplastre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Rivastigmine 3M Health Care Ltd. :

hvis du har eller har haft uregelmæssig hjerterytme (puls).

hvis du har eller har haft mavesår.

hvis du har eller har haft vandladningsbesvær.

hvis du har eller har haft krampeanfald.

hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom.

hvis du ryster meget.

hvis din kropsvægt er lav.

hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive

dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid.

hvis du har nedsat leverfunktion.

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig

tæt, så længe du bruger denne medicin.

Hvis du ikke har brugt et depotplaster i flere dage, skal du ikke bruge det næste, før du har talt med

din læge.

Brug til børn og teenagere

Der er ingen relevante indikationer for brug af Rivastigmine 3M Health Care Ltd. til behandling af

Alzheimers sygdom hos børn og teenagere.

Brug af anden medicin sammen med Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. kan påvirke antikolinerg medicin hvoraf noget er medicin, der

bruges mod mavekramper eller spasmer (fx dicyclomin), til at behandle Parkinsons sygdom (fx

amantadin) eller til at forebygge transportsyge (fx difenhydramin, scopolamin eller meclizin).

Hvis du skal opereres, mens du er i behandling med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre,

skal du fortælle det til din læge, da Rivastigmine 3M Health Care Ltd. kan forstærke effekten af

muskelafslappende midler under bedøvelse.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at bliver gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid, skal fordelen ved at bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd. afvejes i forhold til

de mulige bivirkninger på fosteret. Rivastigmine 3M Health Care Ltd. må ikke bruges under

graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil eller betjene maskiner i forbindelse med din sygdom.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre kan fremkalde besvimelse eller stærk forvirring. Hvis

du føler dig svag eller konfus, skal du lade være med at køre bil, betjene maskiner eller gøre andet,

som kræver opmærksomhed.

3.

Sådan skal du bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Brug altid Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel, eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

VIGTIGT:

Fjern det gamle plaster, før du påsætter ÉT nyt plaster.

Kun et plaster pr. dag.

Klip ikke plasteret i stykker.

Tryk plasteret fast på huden i mindst 30 sekunder ved brug af håndfladen.

Start af behandling

Din læge vil fortælle dig, hvilket Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster, der er bedst egnet

til dig.

Behandlingen starter normalt med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer.

Den anbefalede sædvanlige daglige dosis er Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

9,5 mg/24 timer.

Du må kun bruge ét plaster ad gangen. Udskift plasteret med et nyt efter 24 timer.

Under behandlingen kan din læge justere dosis, så den passer bedre til dig.

Hvis du ikke har brugt et depotplaster i 3 dage, skal du tale med din læge, før du bruger det næste.

Behandling med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen ikke har været

afbrudt i mere end 3 dage. Ellers vil din læge genstarte din behandling med Rivastigmine 3M Health

Care Ltd. 4,6 mg/24 timer.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. kan anvendes sammen med mad, drikke og alkohol.

Placering af dit Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster

Før du sætter et depotplaster på, skal du sørge for, at huden er ren, tør og glat uden hår, fri for

pudder, olie, fugtighedscreme eller lotion, som kan bevirke, at depotplasteret ikke klæber rigtigt

til huden, fri for sår/rifter, udslæt og/eller irritation.

Fjern omhyggeligt det gamle depotplaster, før et nyt sættes på.

Hvis du har flere

depotplastre på din krop samtidigt, kan du udsætte dig for en for stor mængde medicin, hvilket

kan være farligt.

Sæt

ÉT

depotplaster på hver dag og

KUN PÅ ÉT

af de mulige steder, som vist på

nedenstående tegninger:

Fjern plasteret fra i går hver 24. time, inden ÉT nyt plaster

sættes på, KUN PÅ ÉT af følgende steder.

venstre overarm

eller

højre overarm

ventre over bryst

eller

højre over bryst

(undgå bryst)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ventre øvre ryg

eller

højre øvre ryg

venstre nedre ryg

eller

højre nedre ryg

Når du skifter depotplasteret, skal du fjerne plasteret fra i går, inden du sætter det nye plaster et nyt

sted på huden hver dag (f.eks. på højre side af kroppen en dag, på venstre side næste dag, på

overkroppen en dag, længere nede på kroppen næste dag). Du må ikke sætte et nyt plaster på samme

hudområde inden for 14 dage.

Sådan sætter du dit Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster på

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre er tynde, uigennemsigtigte plast-plastre, som klæber

til huden. Hvert depotplaster ligger i sit eget brev, som beskytter det, indtil du er klar til at sætte det

på. Du må ikke åbne brevet eller tage et plaster ud, før du er klar til at sætte det på.

Fjern forsigtigt det eksisterende plaster inden et nyt sættes på.

Til patienter, som starter behandlingen for første gang eller

patienter som genstarter Rivastigmine 3M Health Care Ltd. efter

behandlingsstop, skal starte med billede 2.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvert plaster er forseglet i et eget beskyttelsesbrev.

Brevet bør kun åbnes, når du er klar til at påføre plastret.

Riv brevet op som vist, og tag plastret ud af brevet. Brevet

kanåbnes to steder.

Et beskyttende dæklag dækker plastrets klisterside.

Træk halvdelen af dæklaget af, og rør ikke klisterdelen på

plastret med fingrene.

Placer plastrets klisterside på øvre eller nedre del af

ryggen, overarmen eller over brystet, og træk herefter den

anden halvdel af dæklaget af.

Tryk herefter plastret godt fast i mindst 30 sekunder ved

hjælp af håndfladen for at sikre, at hjørnerne sidder fast.

Du kan som hjælp notere ugedagen på plastret med en tynd

kuglepen.

Plasteret skal sidde på hele tiden, indtil det skal udskiftes med et nyt. Du kan eksperimentere med

forskellige placeringer, når du sætter et nyt plaster på, for at finde de steder, som er mest behagelige

for dig, og hvor tøjet ikke gnider mod plasteret.

Sådan tager du dit Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster af

Træk forsigtigt i kanten af plasteret for at fjerne det langsomt helt fra huden. I tilfælde af, at limrester

er tilovers på din hud, opblød forsigtigt området med varmt vand og mild sæbe eller brug babyolie til

at fjerne det. Alkohol eller andre opløsningsvæsker (neglelakfjerner eller andre opløsningsmidler) må

ikke anvendes.

Du skal vaske dine hænder med sæbe og vand, når du har fjernet plasteret. I tilfælde af kontakt med

øjnene, eller hvis øjnene bliver røde efter håndtering af plasteret, skyl straks grundigt med vand og søg

læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kan du have dit Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster på, når du bader, svømmer

eller solbader?

Badning, svømning eller brusebad påvirker ikke plasteret. Sørg for, at depotplasteret ikke løsner

sig under disse aktiviteter.

Du må ikke udsætte depotplasteret for eksterne varmekilder (f.eks. kraftigt sollys, sauna,

solarium) i længere tid.

Hvis Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplasteret falder af

Hvis et depotplaster falder af, sætter du et nyt plaster på og lader det sidde resten af dagen. Næste dag

udskifter du depotplasteret med et nyt til sædvanlig tid.

Hvornår og hvor længe skal dit Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplaster sidde

Du skal sætte et nyt plaster på hver dag for at få gavn af behandlingen, helst på den samme tid

af dagen.

Brug kun ét plaster ad gangen og udskift plasteret med et nyt efter 24 timer.

Hvis du har brugt for mange Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre

Hvis du kommer til at sætte mere end ét plaster på, skal du tage alle plastre af huden og informere din

læge om, at du er kommet til at sætte flere plastre på. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Nogle mennesker, som ved et uheld er kommet til at bruge for meget Rivastigmine 3M Health Care

Ltd. , har haft kvalme, kastet op, haft diarré, højt blodtryk og hallucinationer. Langsom hjerterytme og

besvimelsesanfald kan også forekomme.

Hvis du har glemt at bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Hvis du har glemt at sætte et plaster på, skal du straks sætte et på. Du kan derefter sætte det næste

plaster på til sædvanlig tid næste dag. Du må ikke sætte to plastre på samtidig som erstatning for det

glemte plaster.

Hvis du holder op med at bruge Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du holder op med at bruge plasteret.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Rivastigmin depotplaster kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen, eller går op til en højere dosis. I de fleste

tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen.

Tag plasteret af og fortæl straks din læge, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, som

kan blive alvorlige:

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Appetitløshed

Svimmelhed

Træthed- eller svaghedsfornemmelse

Urininkontinens (manglende evne til at holde på urinen)

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Problemer med hjerterytmen, såsom langsom hjerterytme (puls)

Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)

Mavesår

Dehydrering (for stort væsketab)

Hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed)

Aggressiv adfærd

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Fald

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Stivhed i arme eller ben

Rystende hænder

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Reaktioner på applikationsstedet, såsom blister eller betændelse i huden

Symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre– såsom rysten, stivhed og slæben

Betændelse i bugspytkirtelen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte

med kvalme eller opkastning

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Forhøjet blodtryk

Krampeanfald

Leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller

uforklarlig kvalme, opkastning, træthed eller appettitløshed)

Ændringer i tests, som viser hvor godt leveren fungerer

Rastløshed

Tag dit plaster af og fortæl straks din læge, hvis du oplever nogen af ovenstående bivirkninger.

Andre bivirkninger, der er set med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. kapsler eller oral

opløsning, og som kan forekomme ved brug af plasteret:

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

For meget spyt

Appetitløshed

Rastløshed

Generel utilpashed

Rysten eller følelse af forvirring

Øget svedtendens

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Uregelmæssig hjerterytme (f.eks. hurtig hjerterytme (puls))

Søvnbesvær

Fald ved uheld

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Krampeanfald

Sår på tarmen

stsmerter – kan skyldes hjertekramper

Meget sjælden

(kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Forhøjet blodtryk

Betændelse i bugspytkirtelen – symptomerne omfatter alvorlige smerter øverst i maven, ofte

med kvalme eller opkastning

Blødning i tarmen – viser sig ved blod i afføringen eller ved opkastning

Ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallunicationer)

Nogle mennesker, der har haft voldsom opkastning, har fået hul (ruptur) i spiserøret

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken eller brevet efter udløbsdato

(EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Rivastigmine 3M Health Care Ltd., hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn på,

at nogen har forsøgt at åbne den.

Når depotplasteret er taget af, folder du det sammen på midten med den klæbende side indad.

Læg det brugte depotplaster i dets brev, og kassér det på en måde, så børn ikke kan få fat i det.

Du må ikke røre ved øjnene med fingrene, når du har rørt ved plasteret, før du har vasket

hænderne med vand og sæbe. Hvis din kommune brænder dagrenovation, kan du smide

depotplasteret i skraldespanden. Hvis den ikke gør det, kan du aflevere depotplastrene på

apoteket, gerne i den originale emballage.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. indeholder:

Aktivt stof: rivastigmin.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer depotplaster: Hvert depotplaster frigiver

4,6 mg rivastigmin pr. 24 timer, er 4,15 cm

og indeholder 7,17 mg rivastigmin.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 timer depotplaster: Hvert depotplaster frigiver

9,5 mg rivastigmin pr. 24 timer, er 8,3 cm

og indeholder 14,33mg rivastigmin.

Øvrige indholdsstoffer polyester, ethylvinylacetat, acrylatcopolymerklæbemiddel og

isopropylmyristat.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. udseende og pakningsstørrelser

Depotplastrene er rektangulære med afrundede hjørner, plastre, cirka 2,5 cm x 1,8 cm Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer depotplaster) eller 3,5 cm x 2,6 cm (Rivastigmine 3M Health Care

Ltd. 9,5 mg/24 timer depotplaster).

Hvert depotplaster består af tre lag: et bagsidelag, et klæbelag med lægemiddel og et gennemsigtigt

dæklag. Bagsidelaget er gennemsigtigt til gennemskinneligt og mærket med "R5" (Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer depotplaster) eller 3,5 cm x 2,6 cm (Rivastigmine 3M Health Care

Ltd. 9,5 mg/24 timer depotplaster).

Hvert depotplaster er forseglet i et brev. Depotplastrene fås i æsker med ,7 30, 60 og 90 breve. Ikke

alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Storbritannien

Fremstiller

Enestia

Klöcknerstraat 1

3930 Hamont-Achel

Belgien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Storbritannien

Tel: +44 (0)1509 611611

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 timer depotplaster

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert depotplaster frigiver 4,6 mg rivastigmin pr. 24 timer. Hvert depotplaster på 4,15 cm

indeholder

7,17 mg rivastigmin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplaster

Rektangulære plastre, cirka 2,5 cm x 1,8 cm med afrundede hjørner. Hvert plaster består af en

kombination af et aftageligt, gennemsigtigt dæklag, et funktionslag bestående af DIA-matrix og et

beskyttelseslag på bagsiden. Bagsidelaget er gennemsigtigt til gennemskinneligt, mærket med "R5" i et

gentagelsesmønster.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge, der har erfaring med diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens. Diagnosen bør stilles i henhold til de gældende retningslinjer. Som ved al

behandling af patienter med demens bør rivastigminterapi kun påbegyndes, hvis der er en

omsorgsgivende person, som løbende vil administrere og holde øje med behandlingen hos patienten.

Posologi

Depotplastre

Rivastigminfrigivelse

pr. 24 timer in vivo

Rivastigmin 4,6 mg/24 timer

4,6 mg

Rivastigmin 9,5 mg/24 timer

9,5 mg

Rivastigmin 9,5 mg/24 timer*

13,3 mg

*En marknadsføringstilladelse for Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 13,3 mg/24 timer depotplaster

er i øjeblikket ikke til rådighed, denne styrke kan være tillgængelig fra andre marknadsføringtilladelse

indehavere.

Initialdosis

Behandlingen indledes med 4,6 mg/24 timer.

Vedligeholdelsesdosis

Efter mindst fire ugers behandling, og hvis denne dosis ifølge den behandlende læge tåles godt, bør dosis

med 4,6 mg/24 timer øges til 9,5 mg/24 timer, som er den anbefalede virksomme dosis, anvendes så

længe der er terapeutisk effekt for patienten.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dosiseskalering

9,5 mg/24 timer er den anbefalede daglige virksomme dosis, som bør anvendes, så længe der er

terapeutisk effekt for patienten. Hvis dette tåles godt, og kun efter minimum 6 måneders behandling med

9,5 mg/24 timer, kan den behandlende læge overveje at øge dosis til 13,3 mg/24 timer, hos patienter

som har vist betydningsfuld kognitiv tilbagegang (fx nedgang i MMSE) og/eller funktionel nedgang

(baseret på lægens bedømmelse) ved anvendelse af den anbefalede daglige vedligeholdelsesdosis på

9,5 mg/24 timer (se pkt 5.1).

Den kliniske fordel af rivastigmin bør revurderes regelmæssigt. Seponering bør også overvejes, når der

ikke længere er tegn på terapeutisk effekt ved den optimale dosis.

Hvis der observeres gastrointestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil

bivirkningerne er ophørt. Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis

behandlingen kun er afbrudt i 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen

med 4,6 mg/24 timer.

Skift fra kapsler eller oral opløsning til depotplastre

Baseret på sammenlignelig eksponering mellem oral og transdermal rivastigmin (se pkt. 5.2), kan

patienter, som behandles med rivastigmin kapsler eller oral opløsning, skiftes til Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. depotplastre, som følger:

En patient, som får en dosis på 3 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 4,6 mg/24 timer

depotplastre.

En patient, som får en dosis på 6 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 4,6 mg/24 timer

depotplastre.

En patient, som får en stabil og veltolereret dosis på 9 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til

9,5 mg/24 timer depotplastre. Hvis den orale dosis på 9 mg/dag ikke er stabil og veltolereret,

anbefales et skift til 4,6 mg/24 timer depotplastre.

En patient, som får en dosis på 12 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 9,5 mg/24 timer

depotplastre.

Efter at have skiftet til 4,6 mg/24 timer depotplastre, bør dosis på 4,6 mg/24 timer, forudsat at denne er

veltolereret efter minimum 4 ugers behandling, øges til 9,5 mg/24 timer, som er den anbefalede

effektive dosis.

Det anbefales at påføre det første depotplaster dagen efter den sidste orale dosis.

Specielle populationer

Pædiatrisk population: Der er ingen relevante indikationer for brug af Rivastigmine 3M Health

Care Ltd. i den pædiatriske population til behandling af Alzheimers demens.

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg: Særlig forsigtighed bør udvises ved titrering hos

patienter med en legemsvægt på under 50 kg ud over den anbefalede virksomme dosis på

9,5 mg/24 timer (se pkt. 4.4). De kan opleve flere bivirkninger og har større risiko for at måtte

afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion.

På grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter observeret med de orale formuleringer,

bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance dog følges nøje, da

patienter med klinisk signifikant nedsat leverfunktion kan opleve flere bivirkninger. Patienter

med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

På grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter observeret med de orale formuleringer,

bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance dog følges nøje, da

patienter med klinisk signifikant nedsat nyrefunktion kan opleve flere bivirkninger (se pkt. 4.4

og 5.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Administration

Depotplasteret påføres én gang dagligt på ren, tør, hårløs intakt sund hud på ryg, overarm eller bryst

på et sted, hvor stramt tøj ikke kan gnide mod plasteret. Det frarådes at påføre depotplasteret på låret

eller på maven, da der er observeret mindsket biotilgængelighed af rivastigmin, når depotplasteret påføres

disse områder af kroppen.

Depotplasteret må ikke påføres rød eller irriteret hud eller hud med rifter. For at mindske risikoen for

hudirritation bør der gå mindst 14 dage mellem, at plasteret påføres samme sted på huden.

Patienter og omsorgspersoner bør instrueres i vigtige administrationsinstruktioner:

Foregående dags plaster skal fjernes inden det hver dag påføres et nyt plaster (se pkt. 4.9).

Plasteret udskiftes efter 24 timer. Der må kun påføres ét plaster ad gangen (se pkt. 4.9).

Plasteret trykkes godt ned i mindst 30 sekunder med håndfladen , indtil kanterne sidder godt fast.

Hvis plasteret faller af, skal et nyt plaster påføres for resten af dagen. Det skal derefter udskiftes på

samme tid som sædvanlig næste dag.

Plasteret kan anvendes i hverdagssituationer, herunder badning og varmt vejr.

Plasteret bør ikke udsættes for eksterne varmekilder (fx kraftigt sollys, sauna, solarium) i længre

perioder.

Plasteret må ikke klippes i stykker.

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for det aktive stof rivastigmin, over for andre carbamatderivater eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Anamnese med reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplaster (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger øges generelt ved højere doser, især ved

dosisændringer. Hvis behandlingen afbrydes i mere end 3 dage, skal den genoptages med

4,6 mg/24 timer.

Forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl, der resulteret i overdosering

Forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl med rivastigmin depotplaster har resulteret i alvorlige

bivirkninger, nogle tilfælde har krævet hospitalsindlæggelse og i sjældne tilfælde ført til dødsfald (se

pkt. 4.9). De fleste tilfælde af forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl har omfattet ikke at fjerne

det gamle plaster, når nyt plaster sættes på, og brug af flere plastre på samme tid. Patienterne og deres

omsorgspersoner skal instrueres i vigtige administrationsinstruktioner for Rivastigmine 3M Health

Care Ltd. depotplaster (se pkt. 4.2)

Gastrointestinale gener

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og diarré er dosisrelaterede og kan specielt

forekomme, når behandlingen påbegyndes, og/eller når dosis øges (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger

forekommer hyppigere hos kvinder. Patienter, som viser tegn eller symptomer på dehydrering som

følge af langvarig opkastning eller diarré, kan behandles med intravenøs væske og dosisnedsættelse

eller seponering, hvis tilstanden erkendes hurtigt og behandles omgående. Dehydrering kan få

alvorlige følger.

Vægttab

Patienter med Alzheimers demens kan tabe sig, når de tager kolinesterasehæmmere, inklusive

rivastigmin. Patientens vægt bør overvåges under behandling med Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

depotplastre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andre bivirkninger

Der skal udvises forsigtighed ved ordination af Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre:

til patienter med sygt sinus-syndrom eller overledningsforstyrrelser (sinoatrialt blok,

atrioventrikulært blok) (se pkt. 4.8)

til patienter med aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller patienter, som er

prædisponeret for sådanne sygdomme, da rivastigmin kan medføre øget mavesyresekretion (se

pkt. 4.8)

til patienter, som er prædisponeret for urinvejsobstruktion og krampeanfald, da kolinomimetika

kan forårsage eller forværre disse sygdomme

til patienter, som tidligere har haft astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Hudreaktioner på applikationsstedet

Hudreaktioner på applikationsstedet kan forekomme med rivastigminplaster og er ofte lette eller

moderate i intensitet. Patienter og omsorgsgivende personer skal instrueres i dette.

Disse reaktioner er ikke i sig selv et tegn på overfølsomhed. Brug af rivastigminplaster kan imidlertid

medføre allergisk kontaktdermatitis.

Allergisk kontaktdermatitis skal mistænkes, hvis reaktioner på applikationsstedet spreder sig uden for

selve plasteret, hvis der er tegn på en kraftigere lokal reaktion (f.eks. tiltagende erytem, ødem, papler,

vesikler), og hvis symptomerne ikke forbedres betydeligt inden for 48 timer efter fjernelse af plasteret.

I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter, der får reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplasteret, og som fortsat har behov for rivastigminbehandling, bør kun skiftes over til oral

rivastigmin efter en negativ allergitest og under tæt supervision. Det er muligt, at nogle patienter, der

er sensibiliseret over for rivastigmin ved eksponering for rivastigminplasteret, ikke vil være i stand til

at tage nogen form for rivastigmin.

Der har været sjældne post-marketing-indberetninger om patienter, der har fået disseminerede

overfølsomhedsreaktioner i huden efter administration af rivastigmin uanset administrationsvej (oral,

transdermal). I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Andre advarsler og forsigtighedsregler

Rivastigmin kan forværre eller inducere ekstrapyramidale symptomer.

Undgå kontakt med øjnene efter håndtering af Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

depotplastre (se pkt. 5.3). Hænderne skal vaskes med sæbe og vand efter fjernelse af plasteret. I

tilfælde af kontakt med øjnene, eller hvis øjnene bliver røde efter håndtering af plasteret, skyld straks

grundigt med vand og søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Specielle populationer

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg kan opleve flere bivirkninger og har større risiko

for at måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger (se pkt. 4.2). Patienter skal titreres

forsigtigt og monitoreres for bivirkninger (fx overdreven kvalme eller opkastning) og overvej at

reducere vedligeholdelsesdosis til 4,6 mg/24 timer depotplaster, hvis sådanne bivirkninger

udvikler sig.

Nedsat leverfunktion: Patienter med klinisk signifikant nedsat leverfunktion kan opleve flere

bivirkninger (se pkt. 4.2 og 5.2). Overvej at anvende 4,6 mg/24 timer depotplaster både som

start og

maksimum

dosis hos disse patienter.

Nedsat nyrefunktion: Patienter med klinisk signifikant nedsat nyrefunktion kan opleve flere

bivirkninger (se pkt. 4.2 og 5.2). Overvej at anvende 4,6 mg/24 timer depotplaster både som

start og

maksimum

dosis hos disse patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre.

Rivastigmin er en kolinesterasehæmmer og kan forstærke virkningen af muskelrelaksantia af

succinylkolintypen under anæstesi. Der anbefales at udvise forsigtighed ved valg af anæstesimiddel.

Mulige dosisjusteringer eller midlertidig standsning af behandlingen kan overvejes, hvis det findes

nødvendigt.

Som følge af sine farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre

kolinomimetika, og det kan interferere med antikolinerge lægemidlers aktivitet.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem oral rivastigmin og digoxin, warfarin, diazepam eller

fluoxetin i undersøgelser med raske frivillige forsøgspersoner. Den warfarin-inducerede stigning i

protrombin-tid påvirkes ikke af indgift af rivastigmin. Der sås ingen negative virkninger på kardial

overledning efter samtidig indgift af digoxin og oral rivastigmin.

Samtidig indgift af rivastigmin og almindeligt ordinerede lægemidler associeres ikke med en ændring i

rivastigmins kinetik eller en øget risiko for klinisk relevante uønskede virkninger. Eksempler på disse

lægemidler er: antacida, antiemetika, antidiabetika, centralt virkende antihypertensiva, betablokkere,

calciumkanalblokkere, inotrope midler, midler mod angina pectoris, non-steroide antiinflammatoriske

stoffer, østrogener, analgetika, benzodiazepiner og antihistaminer.

Ifølge dets metabolisme forekommer metaboliske interaktioner med andre lægemidler højst

sandsynligt ikke, selvom rivastigmin kan hæmme den butyrylkolinesterase-medierede metabolisme af

andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data om eksponering for rivastigmin under graviditet. I peri-/postnatale

undersøgelser på rotter blev der observeret forlænget drægtighedsperiode. Rivastigmin bør ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Rivastigmin udskilles i mælken hos dyr. Hvorvidt rivastigmin udskilles i human mælk, vides ikke.

Kvinder i behandling med rivastigmin bør derfor ikke amme.

Fertilitet

Der blev ikke observeret effekt på fertiliteten eller fosterudviklingen hos rotter og kaniner undtaget ved

doser, der medførte maternel toksicitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alzheimers sygdom kan medføre en gradvis forringelse af køreegenskaberne eller nedsætte evnen til at

betjene maskiner. Ydermere kan rivastigmin medføre synkope eller delirium. Som følge heraf påvirker

rivastigmin i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Derfor

bør rivastigminbehandlede demenspatienters evne til fortsat at køre bil eller betjene indviklede maskiner

løbende vurderes af den behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Hudreaktioner på applikationsstedet (normalt let til moderat erytem på applikationsstedet), er de

hyppigste bivirkninger observeret ved brug af rivastigmin. depotplaster. De næst mest almindelige

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

bivirkninger er gastrointestinale, herunder kvalme og opkastning.

Bivirkninger i tabel 1 er opstillet i henhold til MedDRA organklasse og hyppighed. Hyppighed er

angivet efter følgende regler: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser de bivirkninger, som blev rapporteret hos 854 patienter med Alzheimers demens

behandlet med rivastigmin depotplastre med en varighed på 24-48 uger og fra post-marketing data i

randomiserede, dobbeltblindede, placebo- og aktivkontrollerede kliniske studier.

Tabel 1

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektion

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi, nedsat appetit

Ikke almindelig

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst, depression, delirium, agitation

Ikke almindelig

Aggression

Ikke kendt

Hallucinationer, rastløshed

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, synkope, svimmelhed

Ikke almindelig

Psykomotorisk hyperaktivitet

Meget sjælden

Ekstrapyramidale symptomer

Ikke kendt

Forværring af Parkinsons sygdom, krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Bradykardi

Ikke kendt

Atrioventrikulært blok, atrieflimren, takykardi, syg sinus-syndrom

Væskulære sygdomme

Ikke kendt

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, opkastning, diarré, dyspepsi, mavesmerter

Ikke almindelig

Mavesår

Ikke kendt

Pancreatitis

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis, forhøjede leverfunktionstest

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Ikke kendt

Kløe, erytem, urticaria, blærer, allergisk dermatitis, spredte kutane

overfølsomhedsreaktioner

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urininkontinens

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Hudreaktioner på applikationsstedet (f.eks. erytem på

applikationsstedet, kløe ved applikationsstedet, ødem ved

applikationsstedet, dermatitis på applikationsstedet, irritation ved

applikationsstedet), asteniske lidelser (f.eks. træthed, asteni), pyreksi,

vægttab

Sjælden

Fald

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Når der blev anvendt højere doser end 13,3 mg/24 timer i ovennævnte placebo-kontrollerede studie,

blev der observeret søvnløshed og hjertesvigt oftere end med 13,3 mg/24 timer eller placebo. Det tyder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

på en dosis-effekt-sammenhæng. Disse bivirkninger forekom dog ikke med en højere frekvens for

rivastigmin 13,3 mg/24 timer end for placebo.

Følgende bivirkninger er kun observeret med rivastigmin-kapsler og oral opløsning og ikke i kliniske

studier med rivastigmin depotplaster: Døsighed, utilpashed, tremor, konfusion, øget perspiration

(almindelig), sår på tolvfingertarmen, angina pectoris (sjælden), gastrointestinal blødning (meget

sjælden) samt nogle tilfælde af svære opkastninger, der blev associeret med øsofagusruptur (ikke

kendt).

Hudirritation

I et 24-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk forsøg blev hudreaktionerne ved hvert besøg

målt i forhold til en hudirritationsskala, som målte graden af erytem, ødem, afskalning, fissurer, kløe

og smerte/svie/brænden på applikationsstedet. Det mest almindeligt observerede symptom var erytem,

som hos langt de fleste patienter forsvandt inden for 24 timer. I det 24-ugers dobbeltblindede studie

var de mest almindeligt observerede symptomer (hudirritationsskalaen) med rivastigmin

9,5 mg/24 timer depotplastre meget let (21,8%), mildt (12,5%) eller moderat (6,5%) erytem eller

meget let (11,9%), mild (7,3%) eller moderat (5,0%) kløe. De mest almindeligt observerede svære

symptomer med rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre var kløe (1,7%) og erytem (1,1%). De fleste

hudreaktioner var begrænset til applikationsstedet og resulterede kun i afbrydelse hos 2,4% af

patienterne i rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre-behandlingsgruppen.

I et 48-ugers aktivkontrolleret klinisk forsøg blev tilfælde af hudreaktioner indsamlet samtidig med, at

patienter eller pårørende rapporterede bivirkninger. De hyppigst rapporterede hændelser med

hudirritationer i løbet af de første 24 uger af den dobbeltblindede periode med

rivastigmin 13,3 mg/24 timer depotplastre og rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre, var

henholdsvis erytem på applikationsstedet (5,7% mod 4,6%) og kløe på applikationsstedet (3,6% mod

2,8%). Procentdelen faldt hos behandlingsgruppen over tid (>24 uger) med både rivastigmin

13,3 mg/24 timer depotplaster og rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplaster: Henholdsvis erytem på

applikationsstedet (0,8% mod 1,6%) og kløe på applikationsstedet (0,4% mod 1,2%). Kløe på

applikationsstedet førte til seponering hos 1,1% af patienterne fra hver af behandlingsgrupperne under

den samlede 48-ugers dobbeltblindet behandlingsfase. Reaktioner på applikationsstedet var for det

meste milde til moderate i sværhedsgrad og blev bedømt som alvorlig hos mindre end 2% af

patienterne.

En direkte sammenligning af frekvensen af hudirritationshændelser rapporteret i hvert af disse studier

kan ikke foretages på grund af brug af forskellige dataindsamlingsmetoder.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De fleste tilfælde af tilfældig overdosering med oral rivastigmin har ikke været forbundet med kliniske

tegn eller symptomer, og næsten alle de pågældende patienter fortsatte behandlingen med rivastigmin. I

de tilfælde, hvor der er set symptomer, har disse omfattet kvalme, opkastning og diarré, hypertension

eller hallucinationer. På grund af kolinesterasehæmmeres vagotoniske effekt på hjerterytmen kan der

også forekomme bradykardi og/eller synkope. Der har været et tilfælde af indtagelse af 46 mg oral

rivastigmin. Efter traditionel behandling kom patienten sig fuldstændigt inden for 24 timer. Overdosering

med rivastigmin depotplaster som følge af forkert brug/doseringsfejl (anvendelse af flere plastre på

samme tid) er blevet rapporteret post-marketing. Typiske symptomer, der blev rapporteret i disse tilfælde,

minder om symptomerne, der er set ved overdosering med de orale formuleringer af rivastigmin.

Behandling

Eftersom rivastigmin har en plasmahalveringstid på ca. 3,4 timer og en acetylkolinesterasehæmning, som

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

varer ca. 9 timer, anbefales det i tilfælde af asymptomatisk overdosering, at alle Rivastigmine 3M

depotplastre straks fjernes, og at der ikke påføres nye depotplastre inden for de næste 24 timer. I tilfælde

af overdosering, som efterfølges af svær kvalme og opkastning, bør anvendelse af antiemetika overvejes.

Symptomatisk behandling for andre bivirkninger bør gives, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved massiv overdosering kan atropin anvendes. En initialdosis på 0,03 mg/kg intravenøs atropinsulfat

anbefales med efterfølgende doser afhængigt af klinisk respons. Anvendelse af skolopamin som antidot

kan ikke anbefales.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, antikolinesteraser, ATC-kode: N06DA03

Rivastigmin er en acetyl- og butyrylkolinesterasehæmmer af carbamattypen, som menes at lette

kolinerg neurotransmission ved at nedsætte nedbrydningen af acetylkolin, som er frigjort af

funktionelt intakte kolinerge neuroner. Følgelig har rivastigmin muligvis en forbedrende effekt på

kolinergmedierede kognitive udfald ved demens, som er forbundet med Alzheimers sygdom.

Rivastigmin reagerer med sine målenzymer ved at danne et kovalentbundet kompleks, som

midlertidigt inaktiverer enzymerne. Hos raske, unge mænd sænker en oral dosis på 3 mg aktiviteten af

acetylkolinesterase (AChE) i CSF med ca. 40% inden for den første 1,5 time efter indgift. Enzymets

aktivitet er tilbage på baseline-niveau ca. 9 timer efter, at den maksimale hæmmende effekt er opnået.

Hos patienter med Alzheimers sygdom var rivastigmins hæmning af AChE i CSF dosisafhængig op til

6 mg, der blev indgivet to gange dagligt, som var den højeste dosis, der blev testet. Rivastigmins

hæmning af butyrylkolinesterase-aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimers var sammenlignelig

med hæmningen af AChE aktivitet.

Kliniske studier af Alzheimers demens

Effekten af rivastigmin depotplastre hos patienter med Alzheimers demens er blevet påvist i et 24-

ugers dobbeltblindet, placebo-kontrolleret kernestudie og dets open label-forlængelsesfase og i et 48-

ugers dobbelblindet komparator studie.

24-ugers placebo-kontrolleret studie

Patienterne i det placebo-kontrollerede studie havde en MMSE-score (Mini-Mental State

Examination) på 10-20. Virkningen blev fastslået ved brug af uafhængige domænespecifikke

vurderingsredskaber, som blev anvendt med regelmæssige intervaller i den 24 uger lange

behandlingsperiode. Disse omfatter ADAS-Cog (

Alzheimer´s Disease Assessment Scale – Cognitive

subscale

, en præstationsbaseret måling af kognition), ADCS-CGIC (

Alzheimer´s Disease Cooperative

Study – Clinician´s Global Impression of Change

, en omfattende global vurdering af patienten, der

dannes af den behandlende læge med input fra den omsorgsgivende person) og ADCS-ADL

Alzheimer´s Disease Cooperative Study

– Activities of Daily Living,

den omsorgsgivende persons

vurdering af dagligdagsaktiviteter herunder personlig hygiejne, fødeindtagelse, påklædning, husføring

såsom indkøb, opretholdelse af evnen til at orientere sig i forhold til omgivelserne og involvere sig i

økonomiske anliggender). Resultaterne af de tre vurderingsredskaber for de 24 uger er opsummeret i

tabel 2.

Tabel 2

Rivastigmin

depotplastre

9,5 mg/24 t

Rivastigmin

kapsler

12 mg

dagligt

Placebo

ITT-LOCF-population

N = 251

N = 256

N = 282

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ADAS-Cog

(n=248)

(n=253)

(n=281)

Gennemsnitsbaseline

27,0

10,3

27,9

28,6

Gennemsnitsændring ved uge

-0,6

-0,6

p-værdi versus placebo

0,005*

0,003*

ADCS-CGIC

(n=248)

(n=253)

(n=278)

Gennemsnitsscore

1,20

1,25

1,26

p-værdi versus placebo

0,010*

0,009*

ADCS-ADL

(n=247)

(n=254)

(n=281)

Gennemsnitsbaseline

50,1

16,3

49,3

15,8

49,2

16,0

Gennemsnitsændring ved uge

-0,1

-0,5

-2,3

p-værdi versus placebo

0,013*

0,039*

* p≤0,05 versus placebo

ITT: Intent-To-Treat; LOCF: Last Observation Carried Forward

Baseret på ANCOVA med behandling og land som faktorer og baselineværdi som co-variant.

Negative ADAS-Cog-ændringer tyder på forbedring. Positive ADCS-ADL-ændringer tyder på

forbedring.

Baseret på CMH-testblokning (van Elteren-test) for land. ADCS-CGIC-scorer <4 tyder på

forbedring.

Resultaterne for patienter med klinisk relevant respons fra de 24 ugers placebo-kontrolleret studie er

angivet i tabel 3. Klinisk relevant forbedring var på forhånd defineret som mindst en 4-

pointsforbedring på ADAS-Cog, ingen forværring på ADCS-CGIC og ingen forværring på ADCS-

ADL.

Tabel 3

Patienter med klinisk signifikant respons (%)

ITT-LOCF-population

Rivastigmin

depotplastre

9,5 mg/24 t

N = 251

Rivastigmin

kapsler

12 mg dagligt

N = 256

Placebo

N = 282

Mindst 4 pointsforbedring på

ADAS-Cog og ingen

forværring på ADCS-CGIC og

ADCS-ADL

17,4

19,0

10,5

p-værdi versus placebo

0,037*

0,004*

*p<0,05 versus placebo

Som antydet ved compartment-modellen viste rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre eksponering

tilsvarende den, der fås ved en oral dosis på 12 mg dagligt.

48-ugers aktiv komparator-kontrolleret studie

Patienter, der deltog i det aktive komparator-kontrollerede studie, havde en indledende baseline MMSE

score på 10-24. Studiet var designet til at sammenligne effekten af 13,3 mg/24 timer depotplaster med

9,5 mg/24 timer depotplaster i løbet af en 48-ugers dobbeltblindet behandlingsfase hos patienter med

Alzheimers sygdom, som viste funktionel og kognitiv tilbagegang efter en indledende 24-48 ugers

åben behandlingsfase med anvendelse af en vedligeholdelsesdosis på 9,5 mg/24 timer depotplaster.

Funktionel tilbagegang blev vurderet af investigator, og kognitiv tilbagegang blev defineret som et fald

i MMSE score på >2 point fra det forrige besøg eller et fald på >3 point fra baseline. Effekten blev

fastslået ved hjælp af ADAS-Cog (

Alzheimers Disease Assessment Scale

Cognitive subscale

, en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

præstationsbaseret måling af kognition) og ADCS-IADL (

Alzheimers Disease Cooperative Study -

Instrumental Activities of Daily Living

) der vurderer instrumentale aktiviteter, som omfatter

vedligeholdelse af budget, tilberedning af måltider, indkøb, evnen til at orientere sig til omgivelserne,

evnen til at klare sig uden opsyn. 48-ugers resultaterne af de to vurderingsværktøjer er opsummeret i

tabel 4.

Tabel 4

Population/Besøg

Rivastigmin

15 cm

2

N = 265

Rivastigmin

10 cm

2

N = 271

Rivastigmin 15 cm

2

Rivastig

min

10 cm

2

n

Genne

msnit

n

Genne

msnit

DLSM

95% CI

p-værdi

ADAS-Cog

LOCF

Baseline

34,4

34,9

uge 48

Værdi

38,5

39,7

Ændring

-0,8

(-2,1, 0,5)

0,227

ADCS-IADL

LOCF

Baseline

27,5

25,8

Uge 48

Værdi

23,1

19,6

Ændring

-4,4

-6,2

(0,8, 3,6)

0,002*

CI – confidence interval.

DLSM – difference in least square means.

LOCF – Last Observation Carried Forward.

ADAS-cog score: En negativ forskel i DLSM indikerer større forbedring med rivastigmin 15 cm

sammenlignet med rivastigmin 10 cm

ADCS-IADL score: En positiv forskel i DLSM indikerer større forbedring med rivastigmin 15 cm

sammenlignet med rivastigmin 10 cm

N er antal af patienter med vurdering ved baseline (sidste vurdering i den første open-label fase) og

med mindst 1 post baseline vurdering (for LOCF).

DLSM, 95% CI, og p-værdi er baseret på ANCOVA (analysis of covariance) model tilpasset for

lande og baseline ADAS-cog score.

* p<0,05

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med rivastigmin i alle undergrupper af den pædiatriske population med behandling af Alzheimers

demens (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rivastigmin fra rivastigmin depotplastre absorberes langsomt. Efter den første dosis observeres der

påviselige plasmakoncentrationer efter et interval på 0,5

1 time. C

nås efter 10-16 timer. Efter at

have nået den maksimale koncentration mindskes plasmakoncentrationen langsomt over den

resterende del af 24-timers-behandlingsperioden. Med multidosering (f.eks. ved steady state) efter

udskiftning af det foregående depotplaster falder plasmakoncentrationerne først langsomt i ca.

40 minutter i gennemsnit, indtil absorptionen fra det nypåførte depotplaster bliver hurtigere end

eliminationen, og plasmaniveauerne begynder at stige igen for atter at nå den maksimale koncentration

efter ca. 8 timer. Ved steady state er de laveste niveauer ca. 50% af de maksimale niveauer i

modsætning til oral administration, hvor koncentrationerne falder næsten til nul mellem doserne.

Eksponeringen for rivastigmin (C

og AUC) steg overproportionalt med en faktor på 2,6 og 4,9 ved

skift fra 4,6 mg/24 timer til henholdsvis 9,5 mg/24 timer og til 13,3 mg/24 timer, hvilket er mindre

udtalt end ved den orale formulering. Fluktuationsindekset (FI), som er et mål for den relative forskel

mellem højeste og laveste koncentration ((C

), var 0,58 for rivastigmin 4,6 mg/24 timer

depotplastre, 0,77 for rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre og 0,72 for rivastigmin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

13,3 mg/24 timer depotplaster, og viste dermed et mindre udsving mellem laveste og højeste

koncentration end den orale formulering (FI = 3,96 (6 mg dagligt) og 4,15 (12 mg dagligt)).

I forhold til plasmakoncentrationen over 24 timer, kan der ikke direkte sættes lighedstegn mellem

dosen af rivastigmin frigivet fra depotplastret over 24 timer (mg/24 timer) og mængden (mg)

rivastigmin en kapsel indeholder.

Enkelt-dosis inter-patientvariationerne i rivastigmins farmakokinetiske parametre (normaliseret til

dosis/kg legemsvægt) var 43% (C

) og 49% (AUC

0-24h

) efter transdermal administration mod

henholdsvis 74% og 103% efter den orale formulering. Inter-patientvariationerne i et steady state-

studie af Alzheimers demens var højst 45% (C

) og 43% (AUC

0-24h

) efter brug af depotplasteret, og

henholdsvis 71% og 73% efter administration af den orale formulering.

Der blev observeret en sammenhæng mellem eksponering for aktive stoffer ved steady state

(rivastigmin og metabolit NAP226-90) og legemsvægt hos patienter med Alzheimers demens.

Sammenlignet med en patient med en legemsvægt på 65 kg vil rivastigminkoncentrationerne ved

steady state hos en patient med en legemsvægt på 35 kg være næsten fordoblet, mens

koncentrationerne for en patient med en legemsvægt på 100 kg vil være omtrent halveret.

Legemsvægtens indvirkning på eksponeringen for aktive stoffer tyder på, at man under titreringen skal

være særligt opmærksom på patienter med meget lav legemsvægt (se pkt. 4.4).

Eksponeringen (AUC

) over for rivastigmin (og metabolitten NAP266-90) var størst, når

depotplasteret blev påført øverst på ryggen, på brystet eller på overarmen, og ca. 20-30% lavere, når

det blev påført maven eller låret.

Der var ingen relevant akkumulering af rivastigmin eller metabolitten NAP226-90 i plasma hos patienter

med Alzheimers demens. Dog var plasmaniveauerne på andendagen højere end på førstedagen ved

behandling med depotplaster.

Distribution

Rivastigmin bindes svagt til plasmaproteiner (ca. 40%). Det krydser let blod-hjerne-barrieren og har et

tilsyneladende fordelingsvolumen på 1,8-2,7 l/kg.

Biotransformation

Rivastigmin metaboliseres hurtigt og omfattende med en eliminationshalveringstid i plasma på ca.

3,4 timer efter fjernelse af depotplasteret. Eliminationen var absorptionshastighedsbegrænset (flip-flop-

kinetik), hvilket forklarer den længere t

efter depotplaster (3,4 timer) mod oral eller intravenøs indgift

(1,4 til 1,7 time). Metaboliseringen sker primært via kolinesterasemedieret hydrolyse til metabolitten

NAP226-90.

In vitro

viser metabolitten minimal hæmning af acetylkolinesterase (<10%).

In vitro

- og

dyreforsøg har vist, at de større cytokrome P450-isoenzymer spiller en minimal rolle i metaboliseringen

af rivastigmin. Rivastigmins totale plasmaclearance var ca. 130 liter/time efter en intravenøs dosis på

0,2 mg og faldt til 70 liter/time efter en intravenøs dosis på 2,7 mg, hvilket er konsistent med rivastigmins

ikke-lineære, overproportionale farmakokinetik på grund af mætning af eliminationen.

M/P-ratio for AUC

var omkring 0,7 efter depotplaster administration mod 3,5 efter oral

administration. Det tyder på, at der forekom meget mindre metabolisering efter dermal behandling i

forhold til oral behandling. Der dannes mindre NAP226-90 efter påføring af depotplasteret,

formodentlig på grund af manglende præsystemisk (hepatisk first pass) metabolisering i modsætning

til oral indgift.

Elimination

Der findes spor af uændret rivastigmin i urinen. Renal udskillelse af metabolitterne er den væsentligste

udskillelsesvej efter administration af depotplaster. Efter indgift af oral

C-rivastigmin var den renale

udskillelse hurtig og nærmest fuldstændig (>90%) inden for 24 timer. Under 1% af den givne dosis

udskilles i fæces.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre population

Alder havde ingen indvirkning på eksponering for rivastigmin hos patienter med Alzheimers demens,

som blev behandlet med rivastigmin depotplastre.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført nogen undersøgelser med rivastigmin depotplastre hos patienter med nedsat

leverfunktion. Efter oral indgift var C

for rivastigmin ca. 60% højere, og AUC for rivastigmin var mere

end dobbelt så høj hos personer med mildt til moderat nedsat leverfunktion end hos raske personer.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført nogen studier med rivastigmin depotplastre hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Efter oral indgift var C

og AUC for rivastigmin mere end dobbelt så høj hos Alzheimers-patienter med

moderat nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer, men der var ingen ændringer i C

AUC for rivastigmin hos Alzheimers-patienter med svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Oral og topikal kronisk toksicitet i undersøgelser af mus, rotter, kaniner, hunde og minigrise viste kun

effekt forbundet med en unormalt høj farmakologisk aktivitet. Der blev ikke observeret nogen mål-

organ toksicitet. Oral og topikal dosering i dyreforsøg var begrænset på grund af følsomheden af de

anvendte dyremodeller.

Rivastigmin var ikke mutagen i et standardbatteri af

in vitro-

in vivo

-test, på nær i en kromosomal

Aberration Test i humane perifere lymfocytter ved en dosis på 10

gange den forudsete kliniske

eksponering.

In vivo

-micronucleus-testen var negativ.

Der var ingen tegn på karcinogenitet i orale og topiske studier på mus og i en oral undersøgelse på

rotter ved maksimalt tolereret dosis. Eksponeringen for rivastigmin og dets metabolit svarede omtrent

til human eksponering med de højeste doser rivastigminkapsler og -depotplastre.

Rivastigmin passerer placenta og udskilles i mælken hos dyr. Undersøgelser på gravide rotter og kaniner

med oral indgift af rivastigmin gav ingen indikation af et teratogent potentiale. Der er ikke udført

specifikke dermale studier på gravide dyr.

Rivastigmin-depotplastrene var ikke fototoksiske. I nogle andre dermale toksicitetsundersøgelser blev der

observeret en mildt irriterende effekt på laboratoriedyr, herunder kontroldyr. Det kan tyde på, at

rivastigmin depotplastre kan fremkalde mildt erytem hos patienterne. Ved administration på kaninøjne i

primære øjenirritationsstudier forårsagede rivastigmin rødme og hævelse af konjunktiva, uklarhed i

cornea og myosis, som varede i 7 dage. Derfor bør patienten/omsorgsgiveren undgå kontakt med øjnene

efter at have rørt ved depotplasteret (se pkt. 4.4).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Bagsidelag:

- Polyester og ethylvinylacetat

DIA-matrix:

- Acrylatcopolymerklæbemiddel

- Isopropylmyristat

Dæklag:

-Polyester

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.2

Uforligeligheder

For at forhindre interferens med depotplasterets klæbeegenskaber må huden ikke påføres creme, lotion

eller pudder på det område, hvor lægemidlet skal påføres.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalemballagen for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Varmeforseglede breve af papir/aluminium/acrylonitril-methacrylatcopolymerlaminat. Et brev indeholder

et depotplaster.

Fås i pakker med 7, 30, 60 og 90 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Brugte depotplastre foldes sammen på midten med den klæbende side indad, placeres i det originale brev

og kasseres på en sikker måde utilgængeligt for børn. Brugte eller ubrugte depotplastre destrueres i

henhold til lokale retningslinjer eller indleveres på apoteket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/911/001

EU/1/14/911/002

EU/1/14/911/003

EU/1/14/911/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 timer depotplaster

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert depotplaster frigiver 9,5 mg rivastigmin pr. 24 timer. Hvert depotplaster på 8,3 cm

indeholder

14,33 mg rivastigmin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplaster

Rektangulære plastre, cirka 3,5 cm x 2,6 cm med afrundede hjørner. Hvert plaster består af en

kombination af et aftageligt, gennemsigtigt dæklag, et funktionslag bestående af DIA-matrix og et

beskyttelseslag på bagsiden. Bagsidelaget er gennemsigtigt til gennemskinneligt, mærket med "R10" i et

gentagelsesmønster.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af let til moderat svær Alzheimers demens.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør indledes og overvåges af en læge, der har erfaring med diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens. Diagnosen bør stilles i henhold til de gældende retningslinjer. Som ved al

behandling af patienter med demens bør rivastigminterapi kun påbegyndes, hvis der er en

omsorgsgivende person, som løbende vil administrere og holde øje med behandlingen hos patienten.

Dosering

Depotplastre

Rivastigminfrigivelse

pr. 24 timer in vivo

Rivastigmin 4,6 mg/24 timer

4,6 mg

Rivastigmin 9,5 mg/24 timer

9,5 mg

Rivastigmin 13,3 mg/24 timer*

13,3 mg

*En marknadsføringstilladelse for Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 13,3 mg/24 timer depotplaster er

i øjeblikket ikke til rådighed, denne styrke kan være tillgængelig fra andre marknadsføringtilladelse

indehavere.

Initialdosis

Behandlingen indledes med 4,6 mg/24 timer.

Vedligeholdelsesdosis

Efter mindst fire ugers behandling, og hvis denne dosis ifølge den behandlende læge tåles godt, bør dosis

med 4,6 mg/24 timer øges til 9,5 mg/24 timer, som er den anbefalede virksomme dosis, anvendes så

længe der er terapeutisk effekt for patienten.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dosiseskalering

9,5 mg/24 timer er den anbefalede daglige virksomme dosis, som bør anvendes, så længe der er

terapeutisk effekt for patienten. Hvis dette tåles godt, og kun efter minimum 6 måneders behandling med

9,5 mg/24 timer, kan den behandlende læge overveje at øge dosis til 13,3 mg/24 timer, hos patienter

som har vist betydningsfuld kognitiv tilbagegang (fx nedgang i MMSE) og/eller funktionel nedgang

(baseret på lægens bedømmelse) ved anvendelse af den anbefalede daglige vedligeholdelsesdosis på

9,5 mg/24 timer (se pkt 5.1).

Den kliniske fordel af rivastigmin bør revurderes regelmæssigt. Seponering bør også overvejes, når der

ikke længere er tegn på terapeutisk effekt ved den optimale dosis.

Hvis der observeres gastrointestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil

bivirkningerne er ophørt. Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis

behandlingen kun er afbrudt i 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen

med 4,6 mg/24 timer.

Skift fra kapsler eller oral opløsning til depotplastre

Baseret på sammenlignelig eksponering mellem oral og transdermal rivastigmin (se pkt. 5.2), kan

patienter, som behandles med rivastigmin kapsler eller oral opløsning, skiftes til Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. depotplastre, som følger:

En patient, som får en dosis på 3 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 4,6 mg/24 timer

depotplastre.

En patient, som får en dosis på 6 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 4,6 mg/24 timer

depotplastre.

En patient, som får en stabil og veltolereret dosis på 9 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til

9,5 mg/24 timer depotplastre. Hvis den orale dosis på 9 mg/dag ikke er stabil og veltolereret,

anbefales et skift til 4,6 mg/24 timer depotplastre.

En patient, som får en dosis på 12 mg/dag oral rivastigmin, kan skiftes til 9,5 mg/24 timer

depotplastre.

Efter at have skiftet til 4,6 mg/24 timer depotplastre, bør dosis på 4,6 mg/24 timer, forudsat at denne er

veltolereret efter minimum 4 ugers behandling, øges til 9,5 mg/24 timer, som er den anbefalede

effektive dosis.

Det anbefales at påføre det første depotplaster dagen efter den sidste orale dosis.

Specielle populationer

Pædiatrisk population: Der er ingen relevante indikationer for brug af Rivastigmine 3M Health

Care Ltd. i den pædiatriske population til behandling af Alzheimers demens.

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg: Særlig forsigtighed bør udvises ved titrering hos

patienter med en legemsvægt på under 50 kg ud over den anbefalede virksomme dosis på

9,5 mg/24 timer (se pkt. 4.4). De kan opleve flere bivirkninger og har større risiko for at måtte

afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion.

På grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter observeret med de orale formuleringer,

bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance dog følges nøje, da

patienter med klinisk signifikant nedsat leverfunktion kan opleve flere bivirkninger. Patienter

med stærkt nedsat leverfunktion er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

På grund af øget biotilgængelighed hos disse patienter observeret med de orale formuleringer,

bør anbefalingerne vedrørende titrering i henhold til individuel tolerance dog følges nøje, da

patienter med klinisk signifikant nedsat nyrefunktion kan opleve flere bivirkninger (se pkt. 4.4

og 5.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Administration

Depotplasteret påføres én gang dagligt på ren, tør, hårløs intakt sund hud på ryg, overarm eller bryst

på et sted, hvor stramt tøj ikke kan gnide mod plasteret. Det frarådes at påføre depotplasteret på låret

eller på maven, da der er observeret mindsket biotilgængelighed af rivastigmin, når depotplasteret påføres

disse områder af kroppen.

Depotplasteret må ikke påføres rød eller irriteret hud eller hud med rifter. For at mindske risikoen for

hudirritation bør der gå mindst 14 dage mellem, at plasteret påføres samme sted på huden.

Patienter og omsorgspersoner bør instrueres i vigtige administrationsinstruktioner:

Foregående dags plaster skal fjernes inden det hver dag påføres et nyt plaster (se pkt. 4.9).

Plasteret udskiftes efter 24 timer. Der må kun påføres ét plaster ad gangen (se pkt. 4.9).

Plasteret trykkes godt ned i mindst 30 sekunder med håndfladen , indtil kanterne sidder godt fast.

Hvis plasteret faller af, skal et nyt plaster påføres for resten af dagen. Det skal derefter udskiftes på

samme tid som sædvanlig næste dag.

Plasteret kan anvendes i hverdagssituationer, herunder badning og varmt vejr.

Plasteret bør ikke udsættes for eksterne varmekilder (fx kraftigt sollys, sauna, solarium) i længre

perioder.

Plasteret må ikke klippes i stykker.

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for det aktive stof rivastigmin, over for andre carbamatderivater eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Anamnese med reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplaster (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger øges generelt ved højere doser, især ved

dosisændringer. Hvis behandlingen afbrydes i mere end 3 dage, skal den genoptages med

4,6 mg/24 timer.

Forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl, der resulteret i overdosering

Forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl med rivastigmin depotplaster har resulteret i alvorlige

bivirkninger, nogle tilfælde har krævet hospitalsindlæggelse og i sjældne tilfælde ført til dødsfald (se

pkt. 4.9). De fleste tilfælde af forkert brug af lægemidlet og doseringsfejl har omfattet ikke at fjerne

det gamle plaster, når nyt plaster sættes på, og brug af flere plastre på samme tid. Patienterne og deres

omsorgspersoner skal instrueres i vigtige administrationsinstruktioner for Rivastigmine 3M Health

Care Ltd. depotplaster (se pkt. 4.2)

Gastrointestinale gener

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og diarré er dosisrelaterede og kan specielt

forekomme, når behandlingen påbegyndes, og/eller når dosis øges (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger

forekommer hyppigere hos kvinder. Patienter, som viser tegn eller symptomer på dehydrering som

følge af langvarig opkastning eller diarré, kan behandles med intravenøs væske og dosisnedsættelse

eller seponering, hvis tilstanden erkendes hurtigt og behandles omgående. Dehydrering kan få

alvorlige følger.

Vægttab

Patienter med Alzheimers demens kan tabe sig, når de tager kolinesterasehæmmere, inklusive

rivastigmin. Patientens vægt bør overvåges under behandling med Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

depotplastre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andre bivirkninger

Der skal udvises forsigtighed ved ordination af Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre:

til patienter med sygt sinus-syndrom eller overledningsforstyrrelser (sinoatrialt blok,

atrioventrikulært blok) (se pkt. 4.8)

til patienter med aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller patienter, som er

prædisponeret for sådanne sygdomme, da rivastigmin kan medføre øget mavesyresekretion (se

pkt. 4.8)

til patienter, som er prædisponeret for urinvejsobstruktion og krampeanfald, da kolinomimetika

kan forårsage eller forværre disse sygdomme

til patienter, som tidligere har haft astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Hudreaktioner på applikationsstedet

Hudreaktioner på applikationsstedet kan forekomme med rivastigminplaster og er ofte lette eller

moderate i intensitet. Patienter og omsorgsgivende personer skal instrueres i dette.

Disse reaktioner er ikke i sig selv et tegn på overfølsomhed. Brug af rivastigminplaster kan imidlertid

medføre allergisk kontaktdermatitis.

Allergisk kontaktdermatitis skal mistænkes, hvis reaktioner på applikationsstedet spreder sig uden for

selve plasteret, hvis der er tegn på en kraftigere lokal reaktion (f.eks. tiltagende erytem, ødem, papler,

vesikler), og hvis symptomerne ikke forbedres betydeligt inden for 48 timer efter fjernelse af plasteret.

I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Patienter, der får reaktioner på applikationsstedet, der tyder på allergisk kontaktdermatitis af

rivastigminplasteret, og som fortsat har behov for rivastigminbehandling, bør kun skiftes over til oral

rivastigmin efter en negativ allergitest og under tæt supervision. Det er muligt, at nogle patienter, der

er sensibiliseret over for rivastigmin ved eksponering for rivastigminplasteret, ikke vil være i stand til

at tage nogen form for rivastigmin.

Der har været sjældne post-marketing-indberetninger om patienter, der har fået disseminerede

overfølsomhedsreaktioner i huden efter administration af rivastigmin uanset administrationsvej (oral,

transdermal). I disse tilfælde bør behandlingen afbrydes (se pkt. 4.3).

Andre advarsler og forsigtighedsregler

Rivastigmin kan forværre eller inducere ekstrapyramidale symptomer.

Undgå kontakt med øjnene efter håndtering af Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre (se

pkt. 5.3). Hænderne skal vaskes med sæbe og vand efter fjernelse af plasteret. I tilfælde af kontakt

med øjnene, eller hvis øjnene bliver røde efter håndtering af plasteret, skyld straks grundigt med vand

og søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Specielle populationer

Patienter med en legemsvægt på under 50 kg kan opleve flere bivirkninger og har større risiko

for at måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger (se pkt. 4.2). Patienter skal titreres

forsigtigt og monitoreres for bivirkninger (fx overdreven kvalme eller opkastning) og overvej at

reducere vedligeholdelsesdosis til 4,6 mg/24 timer depotplaster, hvis sådanne bivirkninger

udvikler sig.

Nedsat leverfunktion: Patienter med klinisk signifikant nedsat leverfunktion kan opleve flere

bivirkninger (se pkt. 4.2 og 5.2). Overvej at anvende 4,6 mg/24 timer depotplaster både som

start og

maksimum

dosis hos disse patienter.

Nedsat nyrefunktion: Patienter med klinisk signifikant nedsat nyrefunktion kan opleve flere

bivirkninger (se pkt. 4.2 og 5.2). Overvej at anvende 4,6 mg/24 timer depotplaster både som

start og

maksimum

dosis hos disse patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med Rivastigmine 3M Health Care Ltd. depotplastre.

Rivastigmin er en kolinesterasehæmmer og kan forstærke virkningen af muskelrelaksantia af

succinylkolintypen under anæstesi. Der anbefales at udvise forsigtighed ved valg af anæstesimiddel.

Mulige dosisjusteringer eller midlertidig standsning af behandlingen kan overvejes, hvis det findes

nødvendigt.

Som følge af sine farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre

kolinomimetika, og det kan interferere med antikolinerge lægemidlers aktivitet.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem oral rivastigmin og digoxin, warfarin, diazepam eller

fluoxetin i undersøgelser med raske frivillige forsøgspersoner. Den warfarin-inducerede stigning i

protrombin-tid påvirkes ikke af indgift af rivastigmin. Der sås ingen negative virkninger på kardial

overledning efter samtidig indgift af digoxin og oral rivastigmin.

Samtidig indgift af rivastigmin og almindeligt ordinerede lægemidler associeres ikke med en ændring i

rivastigmins kinetik eller en øget risiko for klinisk relevante uønskede virkninger. Eksempler på disse

lægemidler er: antacida, antiemetika, antidiabetika, centralt virkende antihypertensiva, betablokkere,

calciumkanalblokkere, inotrope midler, midler mod angina pectoris, non-steroide antiinflammatoriske

stoffer, østrogener, analgetika, benzodiazepiner og antihistaminer.

Ifølge dets metabolisme forekommer metaboliske interaktioner med andre lægemidler højst

sandsynligt ikke, selvom rivastigmin kan hæmme den butyrylkolinesterase-medierede metabolisme af

andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data om eksponering for rivastigmin under graviditet. I peri-/postnatale

undersøgelser på rotter blev der observeret forlænget drægtighedsperiode. Rivastigmin bør ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Rivastigmin udskilles i mælken hos dyr. Hvorvidt rivastigmin udskilles i human mælk, vides ikke.

Kvinder i behandling med rivastigmin bør derfor ikke amme.

Fertilitet

Der blev ikke observeret effekt på fertiliteten eller fosterudviklingen hos rotter og kaniner undtaget ved

doser, der medførte maternel toksicitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Alzheimers sygdom kan medføre en gradvis forringelse af køreegenskaberne eller nedsætte evnen til at

betjene maskiner. Ydermere kan rivastigmin medføre synkope eller delirium. Som følge heraf påvirker

rivastigmin i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Derfor

bør rivastigminbehandlede demenspatienters evne til fortsat at køre bil eller betjene indviklede maskiner

løbende vurderes af den behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Hudreaktioner på applikationsstedet (normalt let til moderat erytem på applikationsstedet), er de

hyppigste bivirkninger observeret ved brug af rivastigmin depotplaster. De næst mest almindelige

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

bivirkninger er gastrointestinale, herunder kvalme og opkastning.

Bivirkninger i tabel 1 er opstillet i henhold til MedDRA organklasse og hyppighed. Hyppighed er

angivet efter følgende regler: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser de bivirkninger, som blev rapporteret hos 854 patienter med Alzheimers demens

behandlet med rivastigmin depotplastre med en varighed på 24-48 uger og fra post-marketing data i

randomiserede, dobbeltblindede, placebo- og aktivkontrollerede kliniske studier.

Tabel 1

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektion

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi, nedsat appetit

Ikke almindelig

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst, depression, delirium, agitation

Ikke almindelig

Aggression

Ikke kendt

Hallucinationer, rastløshed

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, synkope, svimmelhed

Ikke almindelig

Psykomotorisk hyperaktivitet

Meget sjælden

Ekstrapyramidale symptomer

Ikke kendt

Forværring af Parkinsons sygdom, krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Bradykardi

Ikke kendt

Atrioventrikulært blok, atrieflimren, takykardi, syg sinus-syndrom

Væskulære sygdomme

Ikke kendt

Hypertension

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, opkastning, diarré, dyspepsi, mavesmerter

Ikke almindelig

Mavesår

Ikke kendt

Pancreatitis

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis, forhøjede leverfunktionstest

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Ikke kendt

Kløe, erytem, urticaria, blærer, allergisk dermatitis, spredte kutane

overfølsomhedsreaktioner

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urininkontinens

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Hudreaktioner på applikationsstedet (f.eks. erytem på

applikationsstedet, kløe ved applikationsstedet, ødem ved

applikationsstedet, dermatitis på applikationsstedet, irritation ved

applikationsstedet), asteniske lidelser (f.eks. træthed, asteni), pyreksi,

vægttab

Sjælden

Fald

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Når der blev anvendt højere doser end 13,3 mg/24 timer i ovennævnte placebo-kontrollerede studie,

blev der observeret søvnløshed og hjertesvigt oftere end med 13,3 mg/24 timer eller placebo. Det tyder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

på en dosis-effekt-sammenhæng. Disse bivirkninger forekom dog ikke med en højere frekvens for

rivastigmin 13,3 mg/24 timer end for placebo.

Følgende bivirkninger er kun observeret med rivastigmin-kapsler og oral opløsning og ikke i kliniske

studier med rivastigmin depotplaster: Døsighed, utilpashed, tremor, konfusion, øget perspiration

(almindelig), sår på tolvfingertarmen, angina pectoris (sjælden), gastrointestinal blødning (meget

sjælden) samt nogle tilfælde af svære opkastninger, der blev associeret med øsofagusruptur (ikke

kendt).

Hudirritation

I et 24-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk forsøg blev hudreaktionerne ved hvert besøg

målt i forhold til en hudirritationsskala, som målte graden af erytem, ødem, afskalning, fissurer, kløe

og smerte/svie/brænden på applikationsstedet. Det mest almindeligt observerede symptom var erytem,

som hos langt de fleste patienter forsvandt inden for 24 timer. I det 24-ugers dobbeltblindede studie

var de mest almindeligt observerede symptomer (hudirritationsskalaen) med rivastigmin

9,5 mg/24 timer depotplastre meget let (21,8%), mildt (12,5%) eller moderat (6,5%) erytem eller

meget let (11,9%), mild (7,3%) eller moderat (5,0%) kløe. De mest almindeligt observerede svære

symptomer med rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre var kløe (1,7%) og erytem (1,1%). De fleste

hudreaktioner var begrænset til applikationsstedet og resulterede kun i afbrydelse hos 2,4% af

patienterne i ivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre-behandlingsgruppen.

I et 48-ugers aktivkontrolleret klinisk forsøg blev tilfælde af hudreaktioner indsamlet samtidig med, at

patienter eller pårørende rapporterede bivirkninger. De hyppigst rapporterede hændelser med

hudirritationer i løbet af de første 24 uger af den dobbeltblindede periode med

rivastigmin 13,3 mg/24 timer depotplastre og rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre, var

henholdsvis erytem på applikationsstedet (5,7% mod 4,6%) og kløe på applikationsstedet (3,6% mod

2,8%). Procentdelen faldt hos behandlingsgruppen over tid (>24 uger) med både rivastigmin

13,3 mg/24 timer depotplaster og rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplaster: Henholdsvis erytem på

applikationsstedet (0,8% mod 1,6%) og kløe på applikationsstedet (0,4% mod 1,2%). Kløe på

applikationsstedet førte til seponering hos 1,1% af patienterne fra hver af behandlingsgrupperne under

den samlede 48-ugers dobbeltblindet behandlingsfase. Reaktioner på applikationsstedet var for det

meste milde til moderate i sværhedsgrad og blev bedømt som alvorlig hos mindre end 2% af

patienterne.

En direkte sammenligning af frekvensen af hudirritationshændelser rapporteret i hvert af disse studier

kan ikke foretages på grund af brug af forskellige dataindsamlingsmetoder.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De fleste tilfælde af tilfældig overdosering med oral rivastigmin har ikke været forbundet med kliniske

tegn eller symptomer, og næsten alle de pågældende patienter fortsatte behandlingen med rivastigmin. I

de tilfælde, hvor der er set symptomer, har disse omfattet kvalme, opkastning og diarré, hypertension

eller hallucinationer. På grund af kolinesterasehæmmeres vagotoniske effekt på hjerterytmen kan der

også forekomme bradykardi og/eller synkope. Der har været et tilfælde af indtagelse af 46 mg oral

rivastigmin. Efter traditionel behandling kom patienten sig fuldstændigt inden for 24 timer. Overdosering

med rivastigmin depotplaster som følge af forkert brug/doseringsfejl (anvendelse af flere plastre på

samme tid) er blevet rapporteret post-marketing. Typiske symptomer, der blev rapporteret i disse tilfælde,

minder om symptomerne, der er set ved overdosering med de orale formuleringer af rivastigmin.

Behandling

Eftersom rivastigmin har en plasmahalveringstid på ca. 3,4 timer og en acetylkolinesterasehæmning, som

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

varer ca. 9 timer, anbefales det i tilfælde af asymptomatisk overdosering, at alle Rivastigmine 3M

depotplastre straks fjernes, og at der ikke påføres nye depotplastre inden for de næste 24 timer. I tilfælde

af overdosering, som efterfølges af svær kvalme og opkastning, bør anvendelse af antiemetika overvejes.

Symptomatisk behandling for andre bivirkninger bør gives, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved massiv overdosering kan atropin anvendes. En initialdosis på 0,03 mg/kg intravenøs atropinsulfat

anbefales med efterfølgende doser afhængigt af klinisk respons. Anvendelse af skolopamin som antidot

kan ikke anbefales.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, antikolinesteraser, ATC-kode: N06DA03

Rivastigmin er en acetyl- og butyrylkolinesterasehæmmer af carbamattypen, som menes at lette

kolinerg neurotransmission ved at nedsætte nedbrydningen af acetylkolin, som er frigjort af

funktionelt intakte kolinerge neuroner. Følgelig har rivastigmin muligvis en forbedrende effekt på

kolinergmedierede kognitive udfald ved demens, som er forbundet med Alzheimers sygdom.

Rivastigmin reagerer med sine målenzymer ved at danne et kovalentbundet kompleks, som

midlertidigt inaktiverer enzymerne. Hos raske, unge mænd sænker en oral dosis på 3 mg aktiviteten af

acetylkolinesterase (AChE) i CSF med ca. 40% inden for den første 1,5 time efter indgift. Enzymets

aktivitet er tilbage på baseline-niveau ca. 9 timer efter, at den maksimale hæmmende effekt er opnået.

Hos patienter med Alzheimers sygdom var rivastigmins hæmning af AChE i CSF dosisafhængig op til

6 mg, der blev indgivet to gange dagligt, som var den højeste dosis, der blev testet. Rivastigmins

hæmning af butyrylkolinesterase-aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimers var sammenlignelig

med hæmningen af AChE aktivitet.

Kliniske studier af Alzheimers demens

Effekten af rivastigmin depotplastre hos patienter med Alzheimers demens er blevet påvist i et 24-

ugers dobbeltblindet, placebo-kontrolleret kernestudie og dets open label-forlængelsesfase og i et 48-

ugers dobbelblindet komparator studie.

24-ugers placebo-kontrolleret studie

Patienterne i det placebo-kontrollerede studie havde en MMSE-score (Mini-Mental State

Examination) på 10-20. Virkningen blev fastslået ved brug af uafhængige domænespecifikke

vurderingsredskaber, som blev anvendt med regelmæssige intervaller i den 24 uger lange

behandlingsperiode. Disse omfatter ADAS-Cog (

Alzheimer´s Disease Assessment Scale – Cognitive

subscale

, en præstationsbaseret måling af kognition), ADCS-CGIC (

Alzheimer´s Disease Cooperative

Study – Clinician´s Global Impression of Change

, en omfattende global vurdering af patienten, der

dannes af den behandlende læge med input fra den omsorgsgivende person) og ADCS-ADL

Alzheimer´s Disease Cooperative Study

– Activities of Daily Living,

den omsorgsgivende persons

vurdering af dagligdagsaktiviteter herunder personlig hygiejne, fødeindtagelse, påklædning, husføring

såsom indkøb, opretholdelse af evnen til at orientere sig i forhold til omgivelserne og involvere sig i

økonomiske anliggender). Resultaterne af de tre vurderingsredskaber for de 24 uger er opsummeret i

tabel 2.

Tabel 2

Rivastigmin

depotplastre

9,5 mg/24 t

Rivastigmin

kapsler

12 mg

dagligt

Placebo

ITT-LOCF-population

N = 251

N = 256

N = 282

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ADAS-Cog

(n=248)

(n=253)

(n=281)

Gennemsnitsbaseline

27,0

10,3

27,9

28,6

Gennemsnitsændring ved uge

-0,6

-0,6

p-værdi versus placebo

0,005*

0,003*

ADCS-CGIC

(n=248)

(n=253)

(n=278)

Gennemsnitsscore

1,20

1,25

1,26

p-værdi versus placebo

0,010*

0,009*

ADCS-ADL

(n=247)

(n=254)

(n=281)

Gennemsnitsbaseline

50,1

16,3

49,3

15,8

49,2

16,0

Gennemsnitsændring ved uge

-0,1

-0,5

-2,3

p-værdi versus placebo

0,013*

0,039*

* p≤0,05 versus placebo

ITT: Intent-To-Treat; LOCF: Last Observation Carried Forward

Baseret på ANCOVA med behandling og land som faktorer og baselineværdi som co-variant.

Negative ADAS-Cog-ændringer tyder på forbedring. Positive ADCS-ADL-ændringer tyder på

forbedring.

Baseret på CMH-testblokning (van Elteren-test) for land. ADCS-CGIC-scorer <4 tyder på

forbedring.

Resultaterne for patienter med klinisk relevant respons fra de 24 ugers placebo-kontrolleret studie er

angivet i tabel 3. Klinisk relevant forbedring var på forhånd defineret som mindst en 4-

pointsforbedring på ADAS-Cog, ingen forværring på ADCS-CGIC og ingen forværring på ADCS-

ADL.

Tabel 3

Patienter med klinisk signifikant respons (%)

ITT-LOCF-population

Rivastigmin

depotplastre

9,5 mg/24 t

N = 251

Rivastigmin

kapsler

12 mg dagligt

N = 256

Placebo

N = 282

Mindst 4 pointsforbedring på

ADAS-Cog og ingen

forværring på ADCS-CGIC og

ADCS-ADL

17,4

19,0

10,5

p-værdi versus placebo

0,037*

0,004*

*p<0,05 versus placebo

Som antydet ved compartment-modellen viste rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre eksponering

tilsvarende den, der fås ved en oral dosis på 12 mg dagligt.

48-ugers aktiv komparator-kontrolleret studie

Patienter, der deltog i det aktive komparator-kontrollerede studie, havde en indledende baseline MMSE

score på 10-24. Studiet var designet til at sammenligne effekten af 13,3 mg/24 timer depotplaster med

9,5 mg/24 timer depotplaster i løbet af en 48-ugers dobbeltblindet behandlingsfase hos patienter med

Alzheimers sygdom, som viste funktionel og kognitiv tilbagegang efter en indledende 24-48 ugers

åben behandlingsfase med anvendelse af en vedligeholdelsesdosis på 9,5 mg/24 timer depotplaster.

Funktionel tilbagegang blev vurderet af investigator, og kognitiv tilbagegang blev defineret som et fald

i MMSE score på >2 point fra det forrige besøg eller et fald på >3 point fra baseline. Effekten blev

fastslået ved hjælp af ADAS-Cog (

Alzheimers Disease Assessment Scale

Cognitive subscale

, en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

præstationsbaseret måling af kognition) og ADCS-IADL (

Alzheimers Disease Cooperative Study -

Instrumental Activities of Daily Living

) der vurderer instrumentale aktiviteter, som omfatter

vedligeholdelse af budget, tilberedning af måltider, indkøb, evnen til at orientere sig til omgivelserne,

evnen til at klare sig uden opsyn. 48-ugers resultaterne af de to vurderingsværktøjer er opsummeret i

tabel 4.

Tabel 4

Population/Besøg

Rivastigmin

15 cm

2

N = 265

Rivastigmin

10 cm

2

N = 271

Rivastigmin 15 cm

2

Rivastig

min

10 cm

2

n

Genne

msnit

n

Genne

msnit

DLSM

95% CI

p-værdi

ADAS-Cog

LOCF

Baseline

34,4

34,9

uge 48

Værdi

38,5

39,7

Ændring

-0,8

(-2,1, 0,5)

0,227

ADCS-IADL

LOCF

Baseline

27,5

25,8

Uge 48

Værdi

23,1

19,6

Ændring

-4,4

-6,2

(0,8, 3,6)

0,002*

CI – confidence interval.

DLSM – difference in least square means.

LOCF – Last Observation Carried Forward.

ADAS-cog score: En negativ forskel i DLSM indikerer større forbedring med rivastigmin 15 cm

sammenlignet med rivastigmin 10 cm

ADCS-IADL score: En positiv forskel i DLSM indikerer større forbedring med rivastigmin 15 cm

sammenlignet med rivastigmin 10 cm

N er antal af patienter med vurdering ved baseline (sidste vurdering i den første open-label fase) og

med mindst 1 post baseline vurdering (for LOCF).

DLSM, 95% CI, og p-værdi er baseret på ANCOVA (analysis of covariance) model tilpasset for

lande og baseline ADAS-cog score.

* p<0,05

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med rivastigmin i alle undergrupper af den pædiatriske population med behandling af Alzheimers

demens (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rivastigmin fra rivastigmin depotplastre absorberes langsomt. Efter den første dosis observeres der

påviselige plasmakoncentrationer efter et interval på 0,5

1 time. C

nås efter 10-16 timer. Efter at

have nået den maksimale koncentration mindskes plasmakoncentrationen langsomt over den

resterende del af 24-timers-behandlingsperioden. Med multidosering (f.eks. ved steady state) efter

udskiftning af det foregående depotplaster falder plasmakoncentrationerne først langsomt i ca.

40 minutter i gennemsnit, indtil absorptionen fra det nypåførte depotplaster bliver hurtigere end

eliminationen, og plasmaniveauerne begynder at stige igen for atter at nå den maksimale koncentration

efter ca. 8 timer. Ved steady state er de laveste niveauer ca. 50% af de maksimale niveauer i

modsætning til oral administration, hvor koncentrationerne falder næsten til nul mellem doserne.

Eksponeringen for rivastigmin (C

og AUC) steg overproportionalt med en faktor på 2,6 og 4,9 ved

skift fra 4,6 mg/24 timer til henholdsvis 9,5 mg/24 timer og til 13,3 mg/24 timer, hvilket er mindre

udtalt end ved den orale formulering. Fluktuationsindekset (FI), som er et mål for den relative forskel

mellem højeste og laveste koncentration ((C

), var 0,58 for rivastigmin 4,6 mg/24 timer

depotplastre, 0,77 for rivastigmin 9,5 mg/24 timer depotplastre og 0,72 for rivastigmin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

13,3 mg/24 timer depotplaster, og viste dermed et mindre udsving mellem laveste og højeste

koncentration end den orale formulering (FI = 3,96 (6 mg dagligt) og 4,15 (12 mg dagligt)).

I forhold til plasmakoncentrationen over 24 timer, kan der ikke direkte sættes lighedstegn mellem

dosen af rivastigmin frigivet fra depotplastret over 24 timer (mg/24 timer) og mængden (mg)

rivastigmin en kapsel indeholder.

Enkelt-dosis inter-patientvariationerne i rivastigmins farmakokinetiske parametre (normaliseret til

dosis/kg legemsvægt) var 43% (C

) og 49% (AUC

0-24h

) efter transdermal administration mod

henholdsvis 74% og 103% efter den orale formulering. Inter-patientvariationerne i et steady state-

studie af Alzheimers demens var højst 45% (C

) og 43% (AUC

0-24h

) efter brug af depotplasteret, og

henholdsvis 71% og 73% efter administration af den orale formulering.

Der blev observeret en sammenhæng mellem eksponering for aktive stoffer ved steady state

(rivastigmin og metabolit NAP226-90) og legemsvægt hos patienter med Alzheimers demens.

Sammenlignet med en patient med en legemsvægt på 65 kg vil rivastigminkoncentrationerne ved

steady state hos en patient med en legemsvægt på 35 kg være næsten fordoblet, mens

koncentrationerne for en patient med en legemsvægt på 100 kg vil være omtrent halveret.

Legemsvægtens indvirkning på eksponeringen for aktive stoffer tyder på, at man under titreringen skal

være særligt opmærksom på patienter med meget lav legemsvægt (se pkt. 4.4).

Eksponeringen (AUC

) over for rivastigmin (og metabolitten NAP266-90) var størst, når

depotplasteret blev påført øverst på ryggen, på brystet eller på overarmen, og ca. 20-30% lavere, når

det blev påført maven eller låret.

Der var ingen relevant akkumulering af rivastigmin eller metabolitten NAP226-90 i plasma hos patienter

med Alzheimers demens. Dog var plasmaniveauerne på andendagen højere end på førstedagen ved

behandling med depotplaster.

Distribution

Rivastigmin bindes svagt til plasmaproteiner (ca. 40%). Det krydser let blod-hjerne-barrieren og har et

tilsyneladende fordelingsvolumen på 1,8-2,7 l/kg.

Biotransformation

Rivastigmin metaboliseres hurtigt og omfattende med en eliminationshalveringstid i plasma på ca.

3,4 timer efter fjernelse af depotplasteret. Eliminationen var absorptionshastighedsbegrænset (flip-flop-

kinetik), hvilket forklarer den længere t

efter depotplaster (3,4 timer) mod oral eller intravenøs indgift

(1,4 til 1,7 time). Metaboliseringen sker primært via kolinesterasemedieret hydrolyse til metabolitten

NAP226-90.

In vitro

viser metabolitten minimal hæmning af acetylkolinesterase (<10%).

In vitro

- og

dyreforsøg har vist, at de større cytokrome P450-isoenzymer spiller en minimal rolle i metaboliseringen

af rivastigmin. Rivastigmins totale plasmaclearance var ca. 130 liter/time efter en intravenøs dosis på

0,2 mg og faldt til 70 liter/time efter en intravenøs dosis på 2,7 mg, hvilket er konsistent med rivastigmins

ikke-lineære, overproportionale farmakokinetik på grund af mætning af eliminationen.

M/P-ratio for AUC

var omkring 0,7 efter depotplaster administration mod 3,5 efter oral

administration. Det tyder på, at der forekom meget mindre metabolisering efter dermal behandling i

forhold til oral behandling. Der dannes mindre NAP226-90 efter påføring af depotplasteret,

formodentlig på grund af manglende præsystemisk (hepatisk first pass) metabolisering i modsætning

til oral indgift.

Elimination

Der findes spor af uændret rivastigmin i urinen. Renal udskillelse af metabolitterne er den væsentligste

udskillelsesvej efter administration af depotplaster. Efter indgift af oral

C-rivastigmin var den renale

udskillelse hurtig og nærmest fuldstændig (>90%) inden for 24 timer. Under 1% af den givne dosis

udskilles i fæces.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre population

Alder havde ingen indvirkning på eksponering for rivastigmin hos patienter med Alzheimers demens,

som blev behandlet med rivastigmin depotplastre.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført nogen undersøgelser med rivastigmin depotplastre hos patienter med nedsat

leverfunktion. Efter oral indgift var C

for rivastigmin ca. 60% højere, og AUC for rivastigmin var mere

end dobbelt så høj hos personer med mildt til moderat nedsat leverfunktion end hos raske personer.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført nogen studier med rivastigmin depotplastre hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Efter oral indgift var C

og AUC for rivastigmin mere end dobbelt så høj hos Alzheimers-patienter med

moderat nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske personer, men der var ingen ændringer i C

AUC for rivastigmin hos Alzheimers-patienter med svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Oral og topikal kronisk toksicitet i undersøgelser af mus, rotter, kaniner, hunde og minigrise viste kun

effekt forbundet med en unormalt høj farmakologisk aktivitet. Der blev ikke observeret nogen mål-

organ toksicitet. Oral og topikal dosering i dyreforsøg var begrænset på grund af følsomheden af de

anvendte dyremodeller.

Rivastigmin var ikke mutagen i et standardbatteri af

in vitro-

in vivo

-test, på nær i en kromosomal

Aberration Test i humane perifere lymfocytter ved en dosis på 10

gange den forudsete kliniske

eksponering.

In vivo

-micronucleus-testen var negativ.

Der var ingen tegn på karcinogenitet i orale og topiske studier på mus og i en oral undersøgelse på

rotter ved maksimalt tolereret dosis. Eksponeringen for rivastigmin og dets metabolit svarede omtrent

til human eksponering med de højeste doser rivastigminkapsler og -depotplastre.

Rivastigmin passerer placenta og udskilles i mælken hos dyr. Undersøgelser på gravide rotter og kaniner

med oral indgift af rivastigmin gav ingen indikation af et teratogent potentiale. Der er ikke udført

specifikke dermale studier på gravide dyr.

Rivastigmin-depotplastrene var ikke fototoksiske. I nogle andre dermale toksicitetsundersøgelser blev der

observeret en mildt irriterende effekt på laboratoriedyr, herunder kontroldyr. Det kan tyde på, at

rivastigmin depotplastre kan fremkalde mildt erytem hos patienterne. Ved administration på kaninøjne i

primære øjenirritationsstudier forårsagede rivastigmin rødme og hævelse af konjunktiva, uklarhed i

cornea og myosis, som varede i 7 dage. Derfor bør patienten/omsorgsgiveren undgå kontakt med øjnene

efter at have rørt ved depotplasteret (se pkt. 4.4).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Bagsidelag:

- Polyester og ethylvinylacetat

DIA-matrix:

- Acrylatcopolymerklæbemiddel

- Isopropylmyristat

Dæklag:

-Polyester

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.2

Uforligeligheder

For at forhindre interferens med depotplasterets klæbeegenskaber må huden ikke påføres creme, lotion

eller pudder på det område, hvor lægemidlet skal påføres.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalemballagen for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Varmeforseglede breve af papir/aluminium/acrylonitril-methacrylatcopolymerlaminat. Et brev indeholder

et depotplaster.

Fås i pakker med 7, 30, 60 og 90 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Brugte depotplastre foldes sammen på midten med den klæbende side indad, placeres i det originale brev

og kasseres på en sikker måde utilgængeligt for børn. Brugte eller ubrugte depotplastre destrueres i

henhold til lokale retningslinjer eller indleveres på apoteket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/911/005

EU/1/14/911/006

EU/1/14/911/007

EU/1/14/911/008

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMA/58565/2014

EMEA/H/C/003824

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rivastigmine 3M Health Care Ltd

rivastigmin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Rivastigmine 3M

Health Care Ltd. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Rivastigmine 3M Health Care Ltd bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Rivastigmine 3M Health Care Ltd, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Rivastigmine 3M Health Care Ltd, og hvad anvendes det til?

Rivastigmine 3M Health Care Ltd er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof rivastigmin. Det

anvendes til behandling af let til moderat svær Alzheimers sygdom, som er en fremadskridende

hjernesygdom, der gradvis angriber hukommelse, intellektuelle evner og adfærd.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd er et “generisk lægemiddel”. Det betyder, at Rivastigmine 3M Health

Care Ltd svarer til et “referencelægemiddel”, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Referencelægemidlet er her Exelon. Flere oplysninger om generiske lægemidler med spørgsmål og svar

kan du finde her.

Hvordan anvendes Rivastigmine 3M Health Care Ltd?

Rivastigmine 3M Health Care Ltd udleveres kun på recept og leveres som depotplastre, der afgiver 4,6

eller 9,5 mg rivastigmin gennem huden i løbet af 24 timer.

Behandlingen med Rivastigmine 3M Health Care Ltd bør indledes og overvåges af en læge med erfaring

i diagnosticering og behandling af Alzheimers sygdom. Behandlingen bør kun iværksættes, hvis

patienten har en omsorgsgiver, der regelmæssigt giver Rivastigmine 3M Health Care Ltd og overvåger

patientens anvendelse af lægemidlet. Behandlingen bør fortsætte, så længe det er til fordel for

patienten. Ved bivirkninger kan dosis nedsættes eller behandlingen ophøre.

Behandlingen bør begynde med det plaster, der afgiver 4,6 mg pr. 24 timer. Tåles denne dosis godt,

kan der efter mindst fire uger skiftes til den højere styrke 9,5 mg pr. 24 timer. Behandlingen bør

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fortsætte, så længe det er til fordel for patienten. Plasteret sættes på tør, ren, ubehåret, intakt hud på

ryggen, overarmen eller brystkassen og skal skiftes hver 24 timer. Plasteret må ikke anbringes på

irriteret eller rød hud, på låret eller maven eller på steder, hvor det vil gnide mod tætsiddende tøj.

Plasteret kan beholdes på under badning og i varmt vejr. Plasteret må ikke klippes i stykker. Patienten

kan skifte fra rivastigmin i form af kapsler eller oral opløsning til plastre. Flere oplysninger herom

findes i produktresuméet, der ligeledes er en del af EPAR.

Hvordan virker Rivastigmine 3M Health Care Ltd ?

Hos patienter med Alzheimers demens vil visse hjerneceller dø. Det medfører for lavt indhold af

neurotransmitteren acetylcholin, som er et signalstof, nervecellerne anvender til deres indbyrdes

kommunikation.

Det aktive stof i Rivastigmine 3M Health Care Ltd, rivastigmin, blokerer de enzymer, der nedbryder

acetylcholin: acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer øger

Rivastigmine 3M Health Care Ltd hjernens indhold af acetylcholin. Derved mindskes symptomerne på

Alzheimers demens.

Hvordan blev Rivastigmine 3M Health Care Ltd undersøgt?

Da Rivastigmine 3M Health Care Ltd er et generisk lægemiddel, er der udelukkende udført

undersøgelser til at fastslå, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet, Exelon. To lægemidler er

bioækvivalente, når de frembringer samme mængde aktivt stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Rivastigmine 3M Health Care

Ltd?

Da Rivastigmine 3M Health Care Ltd er et generisk lægemiddel og er bioækvivalent med

referencelægemidlet, antages det at have de samme fordele og risici som referencelægemidlet.

Hvorfor er Rivastigmine 3M Health Care Ltd blevet godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) fandt, at Rivastigmine 3M Health Care Ltd i

overensstemmelse med EU-kravene er påvist at have en kvalitet svarende til Exelon og at være

bioækvivalent med dette. CHMP fandt derfor, at fordelene er større end risiciene, ligesom for Exelon.

Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse i EU for Rivastigmine 3M Health Care Ltd.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Rivastigmine 3M Health Care Ltd?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Rivastigmine 3M Health Care Ltd anvendes så

risikofrit som muligt. I produktresuméet og indlægssedlen for Rivastigmine 3M Health Care Ltd er der

indsat sikkerhedsoplysninger baseret på denne plan, herunder passende forholdsregler, der skal følges

af sundhedspersonale og patienter.

Yderligere information findes i sammenfatningen af risikohåndteringsplanen

Andre oplysninger om Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rivastigmine 3M Health Care Ltd den 03. april 2014.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd

EMA/58565/2014

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den fuldstændige EPAR og en sammenfatning af risikohåndteringsplanen for Rivastigmine 3M Health

Care Ltd findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med Rivastigmine 3M Health Care Ltd, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes ligeledes på agenturets websted.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 04-2014.

Rivastigmine 3M Health Care Ltd

EMA/58565/2014

Side 3/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information