Rilutek

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-12-2020

Aktiv bestanddel:
Riluzole
Tilgængelig fra:
Sanofi Mature IP
ATC-kode:
N07XX02
INN (International Name):
riluzole
Terapeutisk gruppe:
Andre nervesystem lægemidler,
Terapeutisk område:
Amyotrofisk lateral sklerose
Terapeutiske indikationer:
Rilutek er indiceret for at forlænge livet eller tiden til mekanisk ventilation for patienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Kliniske forsøg har vist, at Rilutek forlænger overlevelsen for patienter med ALS. Overlevelse er defineret som patienter, der var i live, ikke er intuberet for mekanisk ventilation og trakeotomi-gratis. Der er ingen beviser for, at Rilutek har en terapeutisk effekt på den motoriske funktion, lungefunktion, facikulationer, muskelstyrke og motoriske symptomer. Rilutek har ikke vist sig at være effektiv i de sene stadier af ALS. Sikkerheden og effektiviteten af Rilutek er kun blevet undersøgt i ALS. Derfor, Rilutek bør ikke anvendes hos patienter med enhver anden form for motor-neuron sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 28
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000109
Autorisation dato:
1996-06-10
EMEA kode:
EMEA/H/C/000109

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-05-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rilutek 50 mg, filmovertrukne tabletter

Riluzol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rilutek

Sådan skal du tage Rilutek

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Riluteker

Det aktive indholdsstof i Riluteker riluzol, som virker på nervesystemet.

Hvad Rilutekanvendes til

Rilutekanvendes til patienter med amyotrofisk lateral sclerose (ALS).

ALS er en form for motor-neuronsygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende

instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse.

Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk

stof) i hjernen og rygmarven. Rilutek forhindrer frigivelsen af glutamat og dette kan hjælpe med at

forebygge, at nerveceller bliver ødelagt.

Få mere information hos din læge om ALS, og hvorfor du får denne medicin

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rilutek

Tag ikke Rilutek

hvis du er

allergisk

over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rilutek (angivet i

punkt 6).

hvis du har en

leversygdom

eller forhøjede niveauer af visse lever-enzymer (aminotransferaser)

i blodet.

hvis du er

gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Rilutek:

hvis du har nogen form for

leverproblemer

: gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne

(gulsot), kløe over det hele, føler dig syg, er syg.

hvis dine

nyrer

ikke fungerer normalt.

hvis du får

feber

. Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan

medføre forøget risiko for infektion.

Hvis du oplever noget af ovenstående, eller hvis du føler dig usikker, så fortæl det til din læge,

som vil beslutte, hvad der skal gøres.

Børn og unge

Hvis du er under 18 år, anbefales det ikke, at du tager Rilutek, da der ikke er nogen information

tilgængelig for denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Rilutek

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Rilutek, hvis du er gravid eller ammer, eller har mistanke om, at du er gravid.

Hvis du har mistanke om, du er gravid, eller hvis du overvejer at amme, skal du diskutere det med din

læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og anvende værktøj og maskiner, når du tager Rilutek, medmindre du føler dig

svimmel eller omtåget.

Rilutek indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Rilutek

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange om dagen.

Du skal indtage tabletterne oralt hver 12. time, på samme tidspunkt af dagen hver dag (for eksempel

om morgenen og om aftenen).

Hvis du har taget for mange Rilutek

Hvis du har taget for mange tabletter, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Hvis du har glemt at tage Rilutek

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

VIGTIGT

Kontakt straks din læge

Hvis du får nogen form for

feber

(forhøjet temperatur), da Rilutek kan medføre nedsættelse af

antallet af hvide blodlegemer. Din læge kan ønske at tage blodprøver for at kontrollere antallet

af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.

Hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

(gulsot), kløe over hele kroppen, du føler dig syg, eller kaster op, da dette kan være tegn på

leverbetændelse

(hepatitis). Din læge kan udføre regelmæssige blodprøver, mens du får

Rilutek, for at sikre sig, at dette ikke sker.

Hvis du får hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom

(som hedder interstitiel lungesygdom).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) af Riluteker:

Træthed

Kvalme

Forføjet niveau af nogle enzymer (aminotransferaser) i blodet.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) af Riluteker:

Svimmelhed

Prikken i munden

Opkastning

Søvnighed

Hurtigere hjerterytme

Diarré

Hovedpine

Mavesmerter

Smerter.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) af Riluteker:

Blodmangel

Allergiske reaktioner

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rilutek indeholder

Aktivt stof: Riluzol.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: vandfri calciumphosphat, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat,

samt croscarmellosenatrium.

Overtræk: hypromellose, macrogol 6000 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er filmovertrukne, kapselformede og hvide. Hver tablet indeholder 50 mg riluzol og har

”RPR 202” præget på den ene side af tabletten.

Rilutek fås i en pakning af 56 tabletter til oral anvendelse.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi Mature IP

54 rue La Boétie

75008 Paris

Frankrig

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie

56, Route de Choisy au Bac

F-60205 Compiègne

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/ Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland gmbh

Tel: +49 (0)180 2 222010

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

Sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

Sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

Sanofi-aventis gmbh

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

Sanofi-aventis Sp. Z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

Sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

Sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

RILUTEK 50 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 50 mg riluzol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Tabletten er kapselformet, hvid og mærket ”RPR 202” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

RILUTEK anvendes for at forlænge livet eller tiden indtil mekanisk ventilation hos patienter med

amyotrofisk lateral sclerose (ALS).

Kliniske undersøgelser har vist, at RILUTEK forlænger overlevelsen for patienter med ALS (se

pkt. 5.1). Overlevelse er defineret som patienter, der var i live uden at være intuberet for mekanisk

ventilation og uden trakeostomi.

Der er intet bevis for, at RILUTEK udviser terapeutisk effekt på den motoriske funktion, på

lungefunktion, facikulationer, muskelstyrke og motoriske symptomer. RILUTEK er ikke vist at være

effektiv i behandlingen af de sene stadier af ALS.

Sikkerhed og effekt af RILUTEK ved andre motor-neuronsygdomme end ALS er ikke undersøgt.

Derfor bør RILUTEK ikke bruges til patienter med andre former af motor-neuronsygdomme.

4.2

Dosering og administration

Behandling med RILUTEK bør kun iværksættes af speciallæger med erfaring i behandling af motor-

neuronsygdomme.

Dosering

Anbefalet daglig dosis for voksne og ældre er 100 mg (50 mg hver 12. time).

Der kan ikke forventes nogen signifikant bedre effekt af en højere daglig dosering.

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

RILUTEK kan ikke anbefales til patienter med nedsat nyrefunktion, da der ikke er foretaget

undersøgelser med gentagne doseringer hos denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Ældre

Med udgangspunkt i de farmakokinetiske undersøgelser, er der ingen særlige anvisninger for brug af

RILUTEK i denne patientgruppe.

Nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2.

Pædiatrisk population

RILUTEK anbefales ikke til pædiatriske patienter, pga. manglende data vedrørende riluzols sikkerhed

og virkning ved neurodegenerative sygdomme hos børn og unge.

Administration

Oral anvendelse

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Leversygdom eller

baseline-

værdier af aminotransferaser på mere end 3 gange øvre normalgrænse.

Patienter, som er gravide eller ammer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

Riluzol bør gives med forsigtighed til patienter med anamnestisk patologisk leverfunktion eller til

patienter med let forhøjede værdier af serum-aminotransferaser (ALAT, ASAT op til 3 gange de øvre

normalværdier) bilirubin og/eller gamma-glutamyl transferase (GGT) niveauer. Forhøjede

baseline

værdier af adskillige leverfunktionsprøver (især forhøjet bilirubin) bør udelukke brugen af riluzol (se

pkt. 4.8).

På grund af risikoen for hepatitis skal serum-aminotransferaser, inklusive ALAT, måles før og under

behandling med riluzol. I de første 3 måneder bør ALAT måles hver måned, resten af det første år

hver 3. måned, og derefter periodevis. ALAT bør undersøges oftere hos patienter, som viser ALAT

stigning under behandling.

Riluzolbehandling bør afbrydes, hvis ALAT værdierne stiger til 5 gange øvre normalværdi. Der er

ingen erfaring med dosisreduktion eller re-eksposition hos patienter, som har udviklet ALAT stigning

til 5 gange normalværdien. Fornyet indgift af riluzol til patienter i denne situation kan ikke anbefales.

Neutropeni

Patienterne bør indskærpes, at enhver febril sygdom skal rapporteres til deres læge. Tilfælde af febril

sygdom bør tilskynde lægen at kontrollere leukocyttallet og at afbryde riluzolbehandling i tilfælde af

neutropeni (se pkt. 4.8).

Interstitiel lungesygdom

Der har været rapporteret om tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i behandling med

riluzol, hvoraf nogle var alvorlige (se afsnit 4.8). Hvis der opstår respiratoriske symptomer som tør

hoste og/eller dyspnø, bør der tages et røgtenbillede af brystkassen, og ved tegn på eventuelle

interstitielle lungesygdomme (f.eks. bilaterale diffuse lungeinfiltrater) bør behandling med riluzol

seponeres øjeblikkeligt. I de fleste af de rapporterede tilfælde forsvandt symptomerne efter seponering

af lægemidlet og ved behandling af symptomerne.

Nedsat nyrefunktion

Der ikke udført undersøgelser med gentagne doseringer hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.2).

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kliniske studier, der har vurderet interaktion mellem riluzol og andre lægemidler.

In vitro

studier med anvendelse af human lever mikrosomale præparationer antyder, at CYP1A2 er det

principielle isoenzym involveret i den initiale oxidative metabolisme af riluzol. Hæmmere af CYP1A2

(f.eks. caffein, diclofac, diazepam, nicergolin, clomepramin, imipramin, fluvoxamin, phenacetin,

theophyllin, amitriptylin, og quinoloner) kan potentielt nedsætte riluzols eliminations-hastighed,

hvorimod stoffer, der fremmer CYP1A2 (f.eks. cigaretrygning, grillmad, rifampicin og omeprazol)

kan øge eliminationshastigheden af riluzol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

RILUTEK er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3 og 5.3).

Klinisk erfaring med riluzol mangler hos gravide.

Amning

RILUTEK er kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3 og 5.3).

Det vides ikke, om riluzol udskilles i human mælk.

Fertilitet

Fertilitetsstudier hos rotter viste en mindre forringelse af reproduktionsevne og fertilitet ved doser på

15 mg/kg/dag (hvilket er højere end den terapeutiske dosis). Dette skyldes sandsynligvis sedation og

apati.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patienter bør advares om muligheden for at blive svimle eller omtågede, og de bør opfordres til ikke at

køre bil eller betjene maskiner, hvis disse symptomer opstår.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier, fase III, udført på ALS patienter behandlet med riluzol, var de mest almindeligt

rapporterede bivirkninger asteni, kvalme og abnorme leverfunktionstests.

Tabel over bivirkninger

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først. Følgende benævnelser anvendes: Meget almindelige

(≥1/10), almindelige (≥1/100 til til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100), sjældne (≥1/10.000

til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000) og ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke

almindelige

Ikke

kendte

Blod og lymfesystem

Anæmi

Alvorlig

neutropeni

(se pkt. 4.4)

Immunsystemet

Anafylaktoid

reaktion,

angioødem

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed, oral

paræstesi og

døsighed

Hjerte

Takykardi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Interstitiel

lungesygdom

(se pkt. 4.4)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diarré,

abdominalsmerter,

opkastning

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Abnorme

leverfunktionstests

Hepatitis

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Smerter

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Lever og galdeveje

Øget alanin aminotransferase i de første tre måneder efter påbegyndt behandling med riluzol; det var

oftest forbigående og niveauet vendte tilbage til under dobbelt ULN efter 2 til 6 måneder ved fortsat

behandling. Disse forøgelser kan være forbundet med gulsot. Hos patienter fra kliniske studier (n=20)

hvor ALAT var forøget til mere end 5 gange ULN, blev behandlingen stoppet, og niveauet faldt til

mindre end 2 gange ULN, i de fleste tilfælde inden for 2-4 måneder (se pkt. 4.4).

Data fra studier indikerer, at asiatiske patienter kan være mere udsatte for unormale leverfunktionstests

– 3,2 % (194/5995) af asiatiske patienter mod 1,8 % (100/5641) af patienter med kaukasisk

afstamning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Neurologiske og psykiatriske symptomer, akut toxisk encefalopati med feberdøs, koma og

methæmoglobinæmi er blevet observeret i enkelte tilfælde.

I tilfælde af overdosering er behandling symptomatisk og understøttende.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation: Centralnervesystemet, øvrige lægemidler, ATC kode: N07XX02

Virkningsmekanisme

Skønt patogenesen ved ALS ikke er helt belyst, er der dog en formodning om, at glutaminat (den

primære excitatoriske neurotransmitter i centralnervesystemet) spiller en stor rolle for celledød ved

sygdommen.

Riluzol formodes at virke ved hæmning af glutamatprocessen. Virkningsmekanismen er uklar.

Klinisk virkning og sikkerhed

I en klinisk undersøgelse blev 155 patienter randomiseret til enten riluzol 100 mg/dag (50 mg bid)

eller placebo, og de blev fulgt i 12 til 21 måneder. Overlevelsen, som defineret i andet afsnit af pkt.

4.1, var signifikant forlænget for de patienter, der havde fået riluzol sammenlignet med de patienter,

som fik placebo. Den mediane overlevelse var 17,7 måneder for riluzol-gruppen mod 14,9 måneder

for placebo-gruppen.

I en dosis-virkningsundersøgelse blev 959 patienter med ALS randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper: Riluzol 50, 100, 200 mg/dag eller placebo, og de blev fulgt i 18 måneder. Hos

patienter behandlet med riluzol 100 mg/dag var overlevelsen signifikant forlænget sammenlignet med

patienter, som fik placebo. Effekten af riluzol 50 mg/dag var ikke signifikant forskellig fra placebo, og

effekten af 200 mg/dag var i al væsentlighed sammenlignelig med 100 mg/dag. Den mediane

overlevelse nærmede sig 16,5 måneder mod 13,5 måneder for henholdsvis riluzol 100 mg/dag og

placebo.

I en parallel-gruppeundersøgelse designet til at bestemme effekten og sikkerheden af riluzol hos

patienter i et sent stadium af sygdommen afveg overlevelse og motorisk funktion under

riluzolbehandling ikke signifikant fra placebo. I denne undersøgelse havde flertallet af patienterne en

vitalkapacitetsratio på mindre end 60%.

I et dobbelt-blindt placebo kontrolleret studie, der var designet til at undersøge effekt og sikkerhed hos

japanske patienter, blev 204 patienter randomiseret til enten 100 mg riluzol/dag (50 mg 2 gange

daglig) eller placebo. Patienterne blev fulgt i 18 måneder. I dette studie blev effekten målt på

manglende evne til at gå alene, tab af funktionsevne i de øvre lemmer, tracheostomi, behov for kunstig

ventilering, fødeindtagelse gennem sonde eller død. Tracheostomi-fri overlevelse var ikke signifikant

højere hos patienter behandlet med riluzol sammenlignet med placebo. Imidlertid var styrken af dette

studie, til at bestemme forskelle mellem grupperne, lav. Meta-analyser, der inkluderede dette studie og

de ovenfor nævnte, viste en mindre tydelig effekt på overlevelse i riluzol-gruppen sammenlignet med

placebo, selvom forskellene forblev statistisk signifikante.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Riluzols farmakokinetik er undersøgt hos raske mandlige frivillige efter peroral enkeltdosering af 25

til 300 mg og efter gentagen oral dosering af 25 til 100 mg to gange dagligt. Plasmaniveauerne stiger

lineært med dosis, og den farmakokinetiske profil er dosis-uafhængig.

Ved gentagen indgift (10 dages behandling med 50 mg riluzol to gange dagligt) fordobles

akkumulationen af uomdannet riluzol i plasma, og steady state nås på mindre end 5 dage.

Absorption

Riluzol absorberes hurtigt efter peroral administration med maksimal plasmakoncentration efter 60 til

90 minutter (C

= 173 ± 72 (SD) ng/ml). Omkring 90% absorberes og den absolutte biotilgæn-

gelighed er 60 ± 18%.

Hastigheden og graden af absorption reduceres, når riluzol gives med fedtholdige måltider (fald i C

på 44%, fald af AUC på 17%).

Fordeling

Riluzol fordeles i hele kroppen og har vist sig at passere blod-hjernebarrieren. Distributionsvolumen

for riluzol er ca. 245 ± 69 l (3,4 l/kg). Riluzol er ca. 97% proteinbundet og bindes hovedsageligt til

serumalbumin og lipoproteiner.

Biotransformation

Uomdannet riluzol er hovedkomponenten i plasma og metaboliseres ekstensivt af CYP og

efterfølgende glukuronidering.

In vitro

studier med humane leverpræparationer viste, at CYP1A2 er

det væsentlige isoenzym i riluzol-metabolismen. Metabolitterne, som identificeres i urinen, er tre

fenolderivater, et ureido-derivat og uomdannet riluzol.

Den primære metaboliske vej for riluzol er initial oxidation af CYP1A2 fremstillende N-hydroxy-

riluzol (RPR112512) riluzols aktive hovedmetabolit. Denne metabolit konjugeres hurtigt med

glukuronsyre til O- og N- glukuronider.

Elimination

Eliminationshalveringstiden går fra 9 til 15 timer. Riluzol udskilles hovedsagelig i urinen. Den

samlede udskillelse i urinen udgør ca. 90% af dosis. Glucoroniderne udgør mere end 85% af

metabolitterne i urinen. Kun 2 % af en riluzol dosis blev genfundet uomdannet i urinen

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Efter indgift af en enkelt peroral dosis på 50 mg riluzol er der ikke fundet signifikante forskelle i de

farmakokinetiske parametre målt hos patienter med moderat eller svær kronisk nedsat nyrefunktion

(creatininclearence mellem 10 og 50 ml/min) sammenlignet med raske frivillige.

Ældre

Hos ældre (>70 år) bliver riluzols farmakokinetik ikke påvirket af gentagne doser (4,5 dages

behandling med 50 mg riluzol to gange dagligt).

Nedsat leverfunktion

Efter indgift af en enkelt peroral dosis riluzol på 50 mg stiger AUC 1,7 gange hos patienter med mild

kronisk nedsat leverfunktion og ca. 3 gange hos patienter med moderat kronisk nedsat leverfunktion.

Race

Der blev udført et klinisk forsøg for at undersøge farmakokinetikken af riluzol og dets metabolit N-

hydroxyriluzol ved gentagen oral administration 2 gange dagligt i 8 dage til 16 japanske mænd og 16

kaukasiske mænd, alle voksne og raske. Resultaterne viste lavere eksponering af riluzol i den japanske

gruppe (C

0,85 [90 % CI 0,68-1,08] og AUC

0,88 [90 % CI 0,69-1,13]) og lignende eksponering

for metabolitten. Den kliniske betydning af disse resultater er ukendt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Riluzol viser ingen tegn på carcinogene egenskaber hverken i mus eller rotter

.

Standardtests for genotoxicitet udført med riluzol var negative. Tests af riluzols væsentligste aktive

metabolit gav positive resultater i to

in vitro

in vivo

tests. Intensiv testning i syv andre standard

in

vitro

eller

in vivo

forsøg viste ikke noget genotoksisk potentiale for metabolitten. På basis af disse

resultater og de negative forsøg af riluzols carcinogenese på mus og rotter taget i betragtning anses den

genotoksiske effekt af denne metabolit for værende uden relevans for mennesker.

Inkonsistente reduktioner i det røde blodbillede og/eller ændringer i leverparametrene blev observeret i

de subakutte og kroniske toksicitetsundersøgelser hos rotter og aber. Hæmolytisk anæmi blev

observeret hos hunde.

I en enkelt toksicitetsundersøgelse blev fravær af corporar lutea observeret ved en højere incidens i

ovarier fra behandlede rotter sammenlignet med kontrolgruppe. Dette isolerede fund blev ikke

observeret i andre studier eller arter.

De nævnte fund blev observeret ved doser 2-10 gange højere end den humane dosis på 100 mg/dag.

Hos gravide rotter er der konstateret passage af

C-riluzol over placenta til fostret. Hos rotter nedsatte

riluzol frekvensen af graviditet og antallet af fostre ved doser, der var mindst to gange den dosis, som

mennesker får under behandling. Der blev ikke observeret misdannelser i dyre-reproduktionsstudierne.

Hos diegivende rotter blev

C-riluzol detekteret i mælken.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Vandfri calciumphosphat

Mikrokrystallinsk cellulose

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Croscarmellosenatrium

Overtræk:

Hypromellose

Macrogol 6000

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte. Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i matte PVC/aluminium blisterkort.

Hver pakning indeholder 56 tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi Mature IP

54 rue La Boétie

75008 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/96/010/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 10. juni 1996

Dato for seneste fornyelse: 10. juni 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/234576/2016

EMEA/H/C/000109

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rilutek

riluzol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Rilutek.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Rilutek skal anvendes.

Hvad er Rilutek?

Rilutek er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof riluzol. Det leveres som 50 mg-tabletter.

Hvad anvendes Rilutek til?

Rilutek anvendes til behandling af amyotrofisk lateral sklerose (ALS). ALS er en sygdom i

motorneuronerne, hvor de nerveceller, der sender instruktioner til musklerne, gradvist forringes.

Sygdommen medfører muskelsvaghed, muskelsvind og lammelse. Rilutek anvendes til at forlænge

patientens liv eller udskyde tidspunktet, hvor patienten skal i respirator.

Rilutek bør ikke anvendes hos patienter med andre sygdomme i motorneuronerne.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Rilutek?

Behandling med Rilutek bør kun iværksættes af en speciallæge med erfaring i behandling af sygdomme

i motorneuronerne. Den anbefalede dosis er 100 mg dagligt (50 mg hver 12. time). Yderligere

oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Rilutek

EMA/234576/2016

Side 2/2

Hvordan virker Rilutek?

Det aktive stof i Rilutek, riluzol, virker på nervesystemet. Det vides ikke nøjagtigt, hvordan lægemidlet

virker ved ALS. Det menes, at ødelæggelsen af nervecellerne ved sygdommen kan skyldes en for høj

forekomst af neurotransmitteren glutamat. Neurotransmittere er stoffer, som nervecellerne anvender

til deres indbyrdes kommunikation. Riluzol standser frigivelsen af glutamat, og dette kan medvirke til

at forhindre skade på nervecellerne.

Hvordan blev Rilutek undersøgt?

Rilutek blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i tre undersøgelser med

tilsammen 1 282 patienter. Den ene undersøgelse omfattede ældre patienter (over 75 år) og patienter

med fremskreden sygdom. I undersøgelserne blev Rilutek givet i en dosering på 50, 100 eller 200 mg

dagligt i op til 18 måneder. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på den gennemsnitlige

overlevelsestid.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Rilutek?

Den gennemsnitlige overlevelsestid for de patienter, der fik Rilutek, var signifikant længere end for

dem, der fik placebo. Hvis man ser på resultaterne af alle tre undersøgelser under ét over en periode

på 18 måneder, overlevede de patienter, der fik 100 mg Rilutek dagligt, i gennemsnit ca. 2 måneder

længere end dem, der fik placebo. 50 mg Rilutek dagligt var ikke mere effektivt end placebo, og

200 mg dagligt var ikke mere effektivt end 100 mg dagligt. I de sene stadier af ALS virkede

lægemidlet ikke bedre end placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Rilutek?

De hyppigste bivirkninger af Rilutek (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er kvalme,

kraftesløshed og abnorme leverprøver. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger for

Rilutek fremgår af indlægssedlen.

Rilutek bør ikke anvendes hos patienter med leversygdom eller unormalt højt indhold af leverenzymer i

blodet. Rilutek må heller ikke gives til gravide eller ammende. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Rilutek godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Rilutek opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Rilutek.

Andre oplysninger om Rilutek

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rilutek den 10. juni 1996.

Den fuldstændige EPAR for Rilutek findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Rilutek, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information