Rilonacept Regeneron (previously Arcalyst)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-09-2012

Aktiv bestanddel:
Rilonacept
Tilgængelig fra:
Regeneron UK Limited
ATC-kode:
L04AC08
INN (International Name):
rilonacept
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer
Terapeutiske indikationer:
Rilonacept Regeneron er indiceret til behandling af cryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS) med svære symptomer, herunder familiær kolde auto-inflammatoriske syndrom (FCAS) og Muckle-Wells syndrom (MWS), hos voksne og børn i alderen 12 år og ældre.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001047
Autorisation dato:
2009-10-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/001047

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-09-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-09-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-09-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-09-2012

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rilonacept Regeneron 80 mg/ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

rilonacept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder

oplysninger, der er vigtige for Dem.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret denne medicin udelukkende til Dem. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme tegn på sygdom, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis De får nogen form for bivirkninger. Det gælder også eventuelle

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedlens indhold:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Rilonacept Regeneron

Sådan skal De tage Rilonacept Regeneron

Bivirkninger

Opbevaring

Indholdet i pakningen og andre oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rilonacept Regeneron anvendes til behandling af voksne og unge i alderen 12 år og derover med

svære symptomer på familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) og Muckle-Wells syndrom

(MWS).

Rilonacept Regeneron tilhører en gruppe medicin, som kaldes interleukin-hæmmere. Rilonacept

Regeneron hæmmer aktiviteten af stoffer, herunder interleukin-1 beta (IL-1 beta). Hos patienter med

CAPS producerer kroppen et overskud af IL-1 beta. Dette kan føre til symptomer som feber,

hovedpine, træthed, hududslæt eller smerter i led og muskler. Ved at blokere aktiviteten af IL-1 beta,

fører Rilonacept Regeneron til en forbedring af disse symptomer.

Spørg Deres læge hvis De har nogle spørgsmål om, hvordan Rilonacept Regeneron virker, eller

hvorfor De har fået ordineret dette lægemiddel.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Rilonacept Regeneron

Tag ikke Rilonacept Regeneron:

hvis De er allergisk over for rilonacept eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(beskrevet i afsnit 6);

hvis De har en aktiv, svær infektion.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal tale med Deres læge, før de bruger Rilonacept Regeneron

De bør fortælle det til Deres læge, hvis De har:

en infektion;

tuberkulose, eller hvis De har været i nærkontakt med en person, som har haft tuberkulose;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

en sygehistorie med infektioner, som bliver ved med at vende tilbage;

en aftale om at få vaccinationer.

Børn og unge

Rilonacept Regeneron anbefales ikke til børn under 12 år.

Anden medicin og Rilonacept Regeneron

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig,

eller overvejer at bruge anden medicin.

De bør især fortælle det til Deres læge, hvis De anvender nedennævnte medicin:

Anden medicin, der blokerer interleukin-1, som anakinra eller canakinumab.

Tumornekrosefaktor (TNF)-hæmmere (som etanercept, adalimumbab eller infliximab), der

primært anvendes til reumatisk og autoimmun sygdom.

Medicin for kroniske tilstande, da Rilonacept Regeneron kan påvirke, måden hvorpå leveren

behandler visse former for medicin, såsom warfarin (et blodfortyndende middel). Det kan være

nødvendigt, at Deres læge udfører nogle tests og justerer dosen af denne type medicin.

Graviditet og amning

Rilonacept Regeneron er ikke blevet testet på gravide kvinder og må ikke anvendes under graviditet,

medmindre det er på tvingende indikation. De må ikke blive gravid, og De skal anvende prævention,

mens De tager Rilonacept Regeneron og i mindst seks uger efter Deres sidste dosis. Hvis De er gravid,

tror De kan være gravid, eller hvis De planlægger at blive gravid, skal De rådføre Dem med Deres

læge, før De tager denne medicin.

Sikkerheden af Rilonacept Regeneron hos ammende kvinder er ikke kendt. Hvis De ammer, bør De

spørge Deres læge, før De tager Rilonacept Regeneron.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle symptomer med tilknytning til CAPS eller til Rilonacept Regeneron-behandling, såsom

svimmelhed (der kaldes vertigo), kan påvirke Deres evne til at køre eller betjene maskiner. Hvis De

oplever en snurrende fornemmelse, bør De ikke køre eller betjene værktøj eller maskiner, indtil De

igen føler Dem normalt tilpas.

Spørg Deres læge, sygeplejerske eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

3.

Sådan skal De tage Rilonacept Regeneron

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Rilonacept Regeneron er kun beregnet til subkutan brug. Det betyder, at det indsprøjtes i fedtlaget lige

under huden gennem en kort kanyle.

Mængden af Rilonacept Regeneron

Voksne (herunder ældre)

Startdosen er 2 injektioner med hver 2 milliliter (ml) opløsning, som gives på den samme dag på

to forskellige steder på kroppen.

Herefter er den anbefalede dosis 1 injektion på 2 ml, der injiceres én gang ugentligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Unge (i alderen 12 til 17 år)

Dosis afhænger af patientens kropsvægt og vil være forskellig fra patient til patient. Lægen vil fortælle

Dem, hvor meget medicin, der skal injiceres.

Startdosen er 4,4 milligram pr. kilo kropsvægt, op til 320 milligram (mg), der gives som en eller

to injektioner.

Herefter er den anbefalede dosis 2,2 milligram pr. kilo, op til 160 mg, én gang ugentligt på den

samme ugedag.

I begge tilfælde vil Deres læge beregne det tilhørende injektionsvolumen. Det kan være nødvendigt at

justere Rilonacept Regeneron-dosen i takt med, at barnet vokser. Tal med Deres læge, før der

foretages justeringer af dosis.

Sådan skal Rilonacept Regeneron injiceres

Rilonacept Regeneron injiceres under huden (subkutant). Den første injektion af Rilonacept

Regeneron bør gives under overvågning af uddannet sundhedspersonale. De eller Deres plejer vil

modtage tilstrækkelig træning i at blande pulveret (opløse det for at lave en opløsning), klargøre

dosen, og administrere injektionen.

Læs venligst afsnittet “BRUGSVEJLEDNING TIL OPLØSNING AF RILONACEPT REGENERON

PULVER TIL INJEKTIONSVÆSKE” til sidst i denne indlægsseddel. Hvis De har spørsmål, bedes

De kontakte deres læge, sygeplejerske eller apotektet.

Hvis De har taget for meget Rilonacept Regeneron

Hvis De ved et uheld kommer til at injicere mere Rilonacept Regeneron end den anbefalede dosis, bør

De straks kontakte Deres læge.

Hvis De har glemt at tage Rilonacept Regeneron

Hvis De glemmer at tage en dosis af Rilonacept Regeneron og husker det inden for nogle få dage, skal

De injicere det, så snart De husker det. Den næste dosis bør injiceres på det næste regelmæssigt

skemalagte tidspunkt. De må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Rilonacept Regeneron må ikke injiceres oftere end en gang om ugen.

4.

Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal straks fortælle det til Deres læge, hvis en eller flere af de følgende alvorlige bivirkninger

forekommer, mens De anvender Rilonacept Regeneron:

Svære infektioner. De skal straks fortælle det til Deres læge, hvis De udvikler symptomer på en

infektion, mens De behandles med Rilonacept Regeneron, såsom:

- langvarig feber, dvs. feber som varer mere end 3 dage, eller andre symptomer med mulig

forbindelse til en infektion, såsom langvarig hoste, langvarig hovedpine eller lokaliseret

rødmen, varme eller hævelse af huden.

De skal stoppe behandling med Rilonacept Regeneron, hvis De udvikler en svær infektion.

Overfølsomhedsreaktioner. Hvis De udvikler tegn på en overfølsomhedsreaktion (allergisk

reaktion) under behandling med Rilonacept Regeneron (som trykken for brystet, hiven efter vejret,

åndedrætsbesvær, alvorlig svimmelhed eller uklarhed, hævelse af læber eller udslæt under eller efter

injektion), skal De straks fortælle det til Deres læge.

Meget almindelige bivirkninger (påvirker 1 eller flere brugere ud af 10)

Reaktioner på injektionsstedet, (som rødmen, hævelse, kløe og blå mærker på

injektionsstedet).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Infektion i de øvre luftveje

Bihulebetændelse

Hovedpine

Almindelige bivirkninger (påvirker fra 1 op til 10 brugere ud af 100)

Virusinfektion

Bronkitis

Infektion i hud, øjne eller ører

Træthed (fatigue)

Forhøjet blodtryk

Lungebetændelse

Mave-tarm-infektion

Svimmelhed

Rødmen

Overfølsomhedsreaktion

Angst

Søvnløshed (insomnia)

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker fra 1 op til 10 brugere ud af 1000)

Meningitis

Betændelse i øjet (iritis)

Der kan også forekomme ændringer i blodets kolesterolniveau eller Deres blodtal. Disse ændringer vil

blive overvåget af Deres læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis De får nogen form for bivirkninger. Det gælder også bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

5.

Opbevaring. Opbevares utilgængeligt for børn

Brug ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassets etiket.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter klargøring af opløsningen med Rilonacept Regeneron, er det bedst at anvende den straks, da den

ikke indeholder et konserveringsmiddel. Produktet kan opbevares ved stuetemperatur, hvis det er

nødvendigt, men bør anvendes inden for 3 timer efter blanding.

Opløsningen er viskos, klar og farveløs til lysegul. Før injektion skal opløsningen inspiceres nøje, for

at se om der er misfarvning eller partikler i opløsningen. Hvis der er misfarvning eller partikler i

opløsningen, må produktet ikke anvendes.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Indholdet i pakningen og andre oplysninger

Rilonacept Regeneron indeholder:

- Aktivt stof: rilonacept. Hvert hætteglas med pulver indeholder 220 mg rilonacept. Efter

rekonstitution indeholder hver ml opløsning 80 mg rilonacept.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

- Øvrige indholdsstoffer i pulveret: Glycin, argininhydrochlorid, histidin,

histidinhydrochloridmonohydrat, polyethylenglycol 3350 og sakkarose. Solvensen er vand til

injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

- Rilonacept Regeneron leveres som et pulver til opløsning til injektionsvæske i et hætteglas.

Pulveret er hvidt til cremefarvet.

- Solvens leveres i et 5 ml hætteglas af gennemsigtigt plastic indeholdende 5 ml vand til

injektionsvæske. Solvensen er en farveløs væske.

Hver pakning indeholder:

4 hætteglas med pulver til injektionsvæske, opløsning

4 hætteglas med solvens

8 engangssprøjter på 3 ml

8 27-gauge, ½-inch engangskanyler

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Regeneron UK Limited

40 Bank Street

E14 5DS London

Storbritannien

Fremstiller

Brecon Pharmaceuticals Ltd

Wye Valley Business Park

Hay-on-Wye

HR3 5PG Hereford

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Denne medicin har fået en ”betinget godkendelse”. Det betyder, at der kommer yderligere

dokumentation vedrørende denne medicin.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil gennemgå nye oplysninger om denne medicin mindst hvert år,

og denne indlægsseddel vil blive opdateret efter behov.

Anden information

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Denne indlægsseddel findes på alle EU/EØF-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BRUGSVEJLEDNING TIL OPLØSNING AF RILONACEPT REGENERON PULVER TIL

INJEKTIONSVÆSKE

Se også afsnit 3 “Sådan skal Rilonacept Regeneron injiceres”.

Læs hele denne vejledning grundigt før start.

Nødvendige dele:

Hver enkelt Rilonacept Regeneron dosispakning inderholder følgende dele:

8 sterile 3-ml engangssprøjter

8 sterile engangskanyler (27-gauge, ½-inch)

4 hætteglas med Rilonacept Regeneron pulver

4 hætteglas med sterilt vand (solvens)

Følgende dele er også nødvendige og kan købes på apotektet. De følger ikke med Rilonacept

Regeneron dosispakningen:

Vådservietter med alkohol

Gazebind

En punkterfri beholder til bortskaffelse af brugte kanyler, sprøjter og hætteglas

Spørg efter disse dele på apoteket.

Generelle retningslinjer for injektion af Rilonacept Regeneron:

Kontrollér udløbsdatoen (måned og år) på Rilonacept Regeneron æsken og hætteglasset. Den

er angivet på hætteglassets etiket og æsken efter “EXP”. Rilonacept Regeneron må ikke

anvendes efter udløbsdatoen. Udløbsdatoen henviser til sidste dag i den nævnte måned.

Rør ikke ved kanylerne eller gummiproppen på Rilonacept Regeneron hætteglasset med

hænderne. Hvis De kommer til at røre ved gummiproppen, skal den rengøres med en ren

vådserviet med alkohol.

Hvis De kommer til at røre ved en kanyle, eller kanylen rører ved en overflade, skal hele

sprøjten kasseres og placeres i den brudsikre beholder, og der startes forfra med en ny sprøjte.

Kanyler og sprøjter må ikke genbruges.

For at beskytte Dem selv og andre mod nålestik er det meget vigtigt at kassere alle sprøjter

med den påsatte kanyle og placere dem i den brudsikre beholder straks efter brug. Forsøg

ikke at sætte hætten tilbage på kanylen.

TRIN 1: Klargøring før en injektion

Vask Deres hænder grundigt med sæbe og vand.

Sæt de følgende dele på en ren, plan overflade (se Figur 1):

2 sterile 3-ml engangssprøjter

en sprøjte til at tilføje det sterile vand (solvens) til Rilonacept Regeneron pulveret

en sprøjte til injektionen

2 sterile engangskanyler (27-gauge, ½-inch)

en kanyle til at tilføje det sterile vand (solvens) til Rilonacept Regeneron pulveret

en kanyle til injektionen

1 hætteglas med Rilonacept Regeneron pulver

1 hætteglas med sterilt vand (solvens)

3 vådservietter med alkohol

1 gazebind

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1 punkterfri beholder til bortskaffelse af brugte kanyler, sprøjter og hætteglas

Figur 1

TRIN 2: Klargøring af hætteglasset med Rilonacept Regeneron pulver

Fjern plastichætten fra hætteglasset med Rilonacept Regeneron.

Toppen af hætteglasset med Rilonacept Regeneron rengøres med en ny, ren vådserviet med

alkohol, ved at tørre i samme retning rundt om toppen.

Sæt hætteglasset til side.

TRIN 3: Påfyldning af sprøjte med sterilt vand til injektion (solvens)

Plasticfligen øverst på hætteglasset med sterilt vand til injektionsvæske brækkes af.

Indpakningen, som indeholder en 27-gauge kanyle, åbnes ved at trække fligene fra hinanden.

Kanylen med påsat hætte placeres på en ren overflade. Indpakningen, som indeholder en sprøjte,

åbnes ved at trække fligene fra hinanden.

Fastgør den blotlagte top på hætteglasset med sterilt vand på toppen af sprøjten ved at dreje

sprøjten fast på hætteglasset med sterilt vand (solvens) (se Figur 2).

Figur 2

Kanyler med

hætter

Sprøjter

Rilonacept

Regeneron

hætteglas

Solvens (sterilt vand

til injektionsvæske)

hætteglas

Vådservietter

med alkohol

Gazebind

Punkterfri

beholder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hold hætteglasset med det sterile vand (solvens) i den ene hånd, og sprøjten i den anden hånd.

Vend forsigtigt hætteglasset på hovedet. Hold sprøjten i øjenhøjde, og træk langsomt sprøjtens

stempel tilbage til markeringen med 2,5 ml, så det sterile vand (solvens) løber fra hætteglasset

og ind i sprøjten (se Figur 3).

Figur 3

Fjern hætteglasset fra sprøjten. Hold sprøjtens cylinder med den ene hånd, og skru den 27-

gauge kanyle fast på spidsen af sprøjten med den anden hånd, indtil den er strammet godt til (se

Figur 4).

Figur 4

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Drej sprøjten så kanylen peger lige opad. Træk kanylens hætte lige af. Drej ikke kanylen eller

hætten, når den trækkes af. Bank forsigtigt på sprøjten, indtil luftboblerne stiger op øverst i

sprøjten (se Figur 5).

Figur 5

Vend sprøjten og kanylen lige opad. Det sterile vand skal være ved markeringen 2,3 ml (se

Figur 6). Hvis der er mere sterilt vand i sprøjten, skubbes sprøjtens stempel op for at tvinge det

sterile vand ud, indtil vandet når markeringen på 2,3 ml.

Figur 6

TRIN 4: Opløsning af Rilonacept Regeneron pulveret i det sterile vand til injektion (solvens)

Med den ene hånd holdes hætteglasset med Rilonacept Regeneron pulveret på en fast

overflade.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Med den anden hånd tages sprøjten med det sterile vand (solvens), og kanylen stikkes langsomt

lige ned gennem midten på gummiproppen på hætteglasset med Rilonacept Regeneron pulveret.

Skub sprøjtens stempel helt ned, så det sterile vand (solvens) i sprøjten flyder ind i hætteglasset

(se Figur 7).

Figur 7

Sprøjten og kanylen fjernes fra proppen, og sprøjten, der sidder på kanylen, og hætteglasset med

det sterile vand (solvens) bortskaffes i den punkterfri beholder. Kanylehætten må ikke sættes

tilbage på kanylen.

Hold hætteglasset med blandingen af pulver og sterilt vand (solvens) sidelæns (ikke lodret)

mellem tommelfingeren og en anden finger, foroven og forneden på hætteglasset, og ryst hurtigt

hætteglasset frem og tilbage (fra side til side) i omkring 1 minut.

Sæt hætteglasset tilbage på bordet, og lad det hvile i omkring 1 minut.

Se hætteglasset efter for partikler og klumper af pulver, som ikke er blevet opløst.

Hvis pulveret ikke er fuldstændigt opløst, rystes hætteglasset hurtigt frem og tilbage i endnu 30

sekunder. Lad hætteglasset hvile i omkring 1 minut.

Trin 7 gentages indtil pulveret er fuldstændigt opløst, og opløsningen er klar.

Den opløste Rilonacept Regeneron opløsning bør være en farveløs til lysegul, tyk, klar væske.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er misfarvet eller uklar, eller hvis den indeholder små

partikler (se Figur 8).

BEMÆRK: Hvis det opløste Rilonacept Regeneron er misfarvet eller indeholder partikler, skal De

kontakte apoteket for at informere dem om det.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Figur 8

Det er bedst at gå videre til næste trin og injicere medicinen straks efter opløsning af Rilonacept

Regeneron pulveret i det sterile vand (solvens). Produktet kan opbevares ved stuetemperatur,

hvis det er nødvendigt (20 til 25

C), men maksimalt i 3 timer. Rilonacept Regeneron skal

beskyttes mod lys.

TRIN 5: Klargøring af injektionen

Hold hætteglasset med opløsningen på en fast overflade, og tør toppen af hætteglasset af med en

ny vådserviet med alkohol.

Åbn en indpakning med en ny, steril engangskanyle. Åbn en indpakning med en ny

engangssprøjte. Sæt kanylen godt fast på sprøjten uden at fjerne kanylens hætte.

Hold sprøjten lodret i øjenhøjde. Med nålehætten på trækkes sprøjtens stempel tilbage til den

markering, der svarer til den mængde opløsning, som Deres læge har ordineret til injektion, og

der trækkes luft ind i sprøjten (se Figur 9).

Figur 9

Misfarvet/uklar

Klar

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kanylehætten fjernes og undgå omhyggeligt at berøre kanylen. Hold hætteglasset på en flad

overflade, og stik langsomt kanylen lige ned gennem proppen. Stemplet skubbes ned og al

luften indsprøjtes i hætteglasset (se Figur 10).

Figur 10

Hold hætteglasset i den ene hånd, og sprøjten i den anden hånd, og vend forsigtigt hætteglasset

på hovedet, så kanylen peger lige opad. Hold hætteglasset i øjenhøjde.

Kanylespidsen holdes nede i væsken, og stemplet trækkes langsomt tilbage til den markering på

sprøjten, der stemmer overens med den mængde medicin, som Deres læge har ordineret (se

Figur 11).

Figur 11

Bank på sprøjten, indtil luftboblerne stiger op øverst i sprøjten. Skub derefter stemplet langsomt

og forsigtigt ind, så al luft skubbes gennem kanylen.

Kontrollér, at De har den mængde medicin i sprøjten, som Deres læge har ordineret.

Hætteglasset bortskaffes i den punkterfri beholder, også selvom der er noget medicin tilbage i

hætteglasset. Et hætteglas med Rilonacept Regeneron må ikke anvendes mere end én gang.

Hold sprøjten og kanylen i hånden, så de er klar til injektion. Kanylen må ikke berøres med

hænderne, og den må ikke få kontakt med nogen overflader. Fortsæt med indsprøjtningen, som

beskrevet i Trin 6 herunder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

TRIN 6: Selve indsprøjtningen

Rilonacept Regeneron injiceres i vævet lige under huden. Den er ikke beregnet til indsprøjtning

i muskler, blodårer eller arterier.

Injektionssted

De bør foretage indsprøjtningerne på et nyt sted hver gang for at holde Deres hud sund.

Ved at indsprøjte forskellige steder, hjælper det med at forebygge irritation, og medicinen har

mulighed for at absorberes bedre. Hvis De har spørgsmål om, hvordan injektionsstederne

roteres, skal De spørge Deres læge.

Indsprøjt ikke i hud, som er øm, rød eller hård. Hvis området er ømt eller føles hærdet,

skal de vælge et andet sted til injektion, indtil ømheden eller forhærdelsen går væk.

Fortæl det til Deres læge, hvis De oplever hudreaktioner, herunder rødmen, hævelse

eller forhærdelse af huden.

Områderne, hvor De kan injicere Rilonacept Regeneron, omfatter venstre og højre side

af maven, og venstre og højre lår. Hvis andre giver Dem injektionen, kan overarmene

også anvendes til injektion (se Figur 12):

(Må ikke injiceres i et område på 5 cm rundt om navlen)

Figur 12

Injektionsområdet vælges. Området rengøres med cirkelbevægelser med en ny vådserviet med

alkohol. Begynd midt på stedet og bevæge udad. Lad alkoholen lufttørre fuldstændigt. Rør ikke

ved dette område igen før injicering.

Hold sprøjten i den ene hånd, som De ville holde på en blyant.

Med den anden hånd klemmes en hudfold forsigtigt sammen på det rengjorte injektionssted.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Anvend en hurtig bevægelse til at stikke kanylen direkte ind i huden i en vinkel på 90° (se

Figur 13a). Stemplet må ikke skubbes ned, mens kanylen stikkes ind i huden. Det kan være

nødvendigt at holde sprøjten og kanylen i en 45° vinkel (se Figur 13b) hos små børn og

personer, der kun har et lille fedtlag under huden.

Figur 13a (voksne)

Figur 13b (små børn, tynde patienter)

Når kanylen er stukket helt ind i huden, slippes den sammenklemte hud.

Hold fast på sprøjten tæt ved bunden med den frie hånd. Stemplet trækkes forsigtigt tilbage.

Hvis der kommer blod ind i sprøjten, er kanylen blevet stukket ind i en blodåre. Kanylen

fjernes, og sprøjten samt kanylen bortskaffes. Start igen med ‘TRIN 1: ’Klargøring før en

injektion’ med nye forsyninger.

Hvis der ikke fremkommer blod, injiceres al medicinen i sprøjten med en langsom, jævn

hastighed, og stemplet trykkes helt i bund. Det kan tage op til 30 sekunder at injicere hele dosen.

Kanylen trækkes ud af huden, og et stykke sterilt gazebind holdes på injektionsstedet i adskillige

sekunder.

Kanylehætten må ikke sættes på igen. Hætteglassene, anvendte sprøjter og kanyler bortskaffes i

den punkterfri beholder. Beholderen må ikke genbruges. Hætteglas, kanyler og sprøjter må ikke

smides i skraldespanden.

Den punkterfri beholder skal opbevares utilgængeligt for børn. Når beholderen er omkring to-

tredjedel fuld, skal den bortskaffes som anvist af Deres læge eller apoteket.

Brugte vådservietter med alkohol kan smides i skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale og leveres som en indlægsseddel,

der kan rives af:

Indikation

Rilonacept Regeneron er indikeret for behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer

(CAPS) med svære symptomer, herunder familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) og

Muckle-Wells syndrom (MWS), hos voksne og børn i alderen 12 år og derover.

Dosering

Voksne

Behandling hos voksne bør indledes med en støddosis på 320 mg. Doseringen bør fortsætte med en

ugentlig injektion på 160 mg. Rilonacept Regeneron bør ikke gives hyppigere end én gang om ugen.

Pædiatrisk population (12 til 17 år)

Behandlingen bør indledes med en støddosis på 4,4 mg/kg, op til et maksimum på 320 mg. Doseringen

bør fortsættes med en ugentlig injektion på 2,2 mg/kg, op til et maksimum på 160 mg (se Tabel 1).

Dosering hos børn skal justeres i takt med at barnet vokser. Patienten eller plejeren bør rådes til at

konsultere den behandlende læge, før dosis justeres. Erfaring med behandling af børn er begrænset. I

det kliniske program for CAPS, blev 8 unge i alderen 12-17 år behandlet i op til 18 måneder.

Pædiatrisk population (op til 12 år)

Der findes ingen data for anvendelsen af Rilonacept Regeneron hos børn med CAPS under 12 år,

derfor anbefales det ikke i denne pædiatriske aldersgruppe.

Ældre (65 år og derover)

De foreliggende data indikerer, at dosisjustering på grund af fremskreden alder ikke er nødvendig.

Klinisk erfaring hos patienter over 65 år er dog begrænset, hvorfor forsigtighed anbefales.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion eller

med nyresygdom i slutstadiet. Klinisk erfaring hos sådanne patienter er dog begrænset.

Nedsat leverfunktion

Rilonacept Regeneron er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion.

Indgivelsesmåde

Rilonacept Regeneron er kun til subkutan anvendelse. Det er ikke beregnet til intravenøs eller

intramuskulær anvendelse.

Støddosis til voksne bør administreres som to 2 ml subkutane injektioner (i alt 320 mg rilonacept),

som gives på samme dag på forskellige steder. De efterfølgende doser administreres som en subkutan

injektion på 2 ml (160 mg rilonacept) én gang om ugen.

Hos pædiatriske patienter gives dosis som en eller to (til støddosis) subkutane injektioner, med et

maksimalt enkelt-injektionsvolumen på 2 ml.

For nemheds skyld vises det tilsvarende dosisvolumen for ugentlige injektioner hos pædiatriske

patienter i nedenstående Tabel 1.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 1: Rilonacept Regeneron dosisvolumen (efter rekonstitution) som funktion af kropsvægt for

pædiatriske patienter i alderen 12-17 år.

Vægtinterval (kg)

Dosisvolumen (ml)

23,6 til 27,2

27,3 til 30,8

30,9 til 34,4

34,5 til 38,1

38,2 til 41,7

41,8 til 45,4

45,5 til 49,0

49,1 til 52,6

52,7 til 56,3

56,4 til 59,9

60,0 til 63,5

63,6 til 67,2

67,3 til 70,8

70,9 eller derover

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution kan produktet opbevares ved stuetemperatur, hvis det er nødvendigt, men det bør

anvendes inden for tre timer efter rekonstitution, da det ikke indeholder konserveringsmiddel.

Anvisninger for rekonstitution og administrering

Rekonstitutionsanvisninger

Ved hjælp af aseptisk teknik skal Rilonacept Regeneron-pulveret rekonstitueres med 2,3 ml solvens

(vand til injektionsvæske) før administrering.

De 2,3 ml solvens skal trækkes op fra hætteglasset med solvens, som er sat direkte på en 3-ml sprøjte,

og skal derefter injiceres i hætteglasset med pulver til rekonstitution med en 27-gauge, ½-inch kanyle

(for at opnå et endeligt rekonstitutionsvolumen på 2,75 ml). Kanylen og sprøjten, som anvendes til

rekonstitution med solvens, skal derefter bortskaffes, og må ikke anvendes til subkutane injektioner.

Efter tilsætning af solvensen, skal indholdet i hætteglasset rekonstitueres ved at ryste hætteglasset i ca.

et minut, og derefter lade det stå i et minut. Den resulterende 80 mg/ml opløsning er tilstrækkelig til at

gøre det muligt at trække et volumen på 2 ml op til subkutan administration.

Den rekonstituerede opløsning er viskøs, klar og farveløs til lysegul. Før injektion skal den

rekonstituerede opløsning inspiceres nøje for at se om der er misfarvning eller partikler i opløsningen.

Hvis der er misfarvning eller partikler i opløsningen, må produktet ikke anvendes.

Anvisninger for administration

Ved hjælp af aseptisk teknik skal det anbefalede dosisvolumen på op til 2 ml (160 mg) af opløsningen

trækkes op med en ny 27-gauge, ½-inch injektionskanyle, som er sat på en ny 3-ml sprøjte til subkutan

injektion.

Der skal roteres mellem de subkutane injektionssteder, som maven, låret eller overarmen.

Injektionerne må aldrig foretages på steder med blå mærker, rødmen, ømhed er hærdning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den første administration af Rilonacept Regeneron, som foretages af en patient eller plejer, bør gives

under vejledning fra uddannet sundhedspersonale. For de efterfølgende administrationer, der foretages

af patienterne selv, skal nødvendig vejledning i korrekt injektionsteknik gives, og det skal sikres, at

patienterne er i stand til at udføre teknikken.

Bortskaffelse

Hvert hætteglas kan kun anvendes til en enkelt dosis. Hætteglasset skal bortskaffes efter opløsningen

er trukket op.

Patienter eller plejere bør vejledes i den korrekte procedure for bortskaffelse af hætteglas, kanyler og

sprøjter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rilonacept Regeneron 80 mg/ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 220 mg rilonacept. Efter rekonstitution indeholder hver ml

opløsning 80 mg rilonacept.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til råhvidt.

Solvensen er en klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Rilonacept Regeneron er indiceret til behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer

(CAPS) med svære symptomer, herunder familiært kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) og

Muckle-Wells syndrom (MWS) hos voksne og børn i alderen 12 år og derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør påbegyndes og superviseres af en speciallæge med erfaring i diagnosticering og

behandling af CAPS.

Efter passende træning i den korrekte injektionsteknik kan patienter selv injicere Rilonacept

Regeneron, hvis deres læge bedømmer, at det er hensigtsmæssigt, og med den nødvendige lægelige

opfølgning.

Dosering

Voksne

Behandling hos voksne bør indledes med en støddosis på 320 mg. Doseringen bør fortsætte med en

ugentlig injektion på 160 mg. Rilonacept Regeneron bør ikke gives hyppigere end én gang om ugen.

Pædiatrisk population (12 til 17 år)

Behandlingen bør indledes med en støddosis på 4,4 mg/kg op til et maksimum på 320 mg. Doseringen

bør fortsættes med en ugentlig injektion på 2,2 mg/kg op til et maksimum på 160 mg (se Tabel 1).

Dosis til børn skal justeres i takt med, at barnet vokser. Patienten eller den patientansvarlige bør rådes

til at konsultere den behandlende læge, før dosis justeres. Erfaring med behandling af børn er

begrænset. I det kliniske program for CAPS, blev 8 unge i alderen 12-17 år behandlet i op til 18

måneder.

Pædiatrisk population (op til 12 år)

Der findes ingen data for anvendelsen af Rilonacept Regeneron hos børn under 12 år med CAPS.

Derfor anbefales det ikke i denne pædiatriske aldersgruppe.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre (65 år og derover)

De foreliggende data indikerer, at dosisjustering på grund af fremskreden alder ikke er nødvendig.

Klinisk erfaring hos patienter over 65 år er dog begrænset, hvorfor forsigtighed anbefales (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion eller

med nyresygdom i slutstadiet. Klinisk erfaring hos sådanne patienter er dog begrænset.

Nedsat leverfunktion

Rilonacept Regeneron er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion.

Administration

Rilonacept Regeneron er kun til subkutan anvendelse. Det er ikke beregnet til intravenøs eller

intramuskulær anvendelse.

For vejledning i rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Støddosis til voksne bør administreres som to 2 ml subkutane injektioner (i alt 320 mg rilonacept),

som gives på samme dag på forskellige steder. De efterfølgende doser administreres som en subkutan

injektion på 2 ml (160 mg rilonacept) én gang om ugen.

Hos pædiatriske patienter gives dosis som en eller to (til støddosis) subkutane injektioner, med et

maksimalt enkelt-injektionsvolumen på 2 ml.

For at gøre det enkelt vises det tilsvarende dosisvolumen for ugentlige injektioner hos pædiatriske

patienter i nedenstående Tabel 1.

Tabel 1: Rilonacept Regeneron dosisvolumen (efter rekonstitution) som funktion af kropsvægt for

pædiatriske patienter i alderen 12-17 år.

Vægtinterval (kg)

Dosisvolumen (ml)

23,6 til 27,2

27,3 til 30,8

30,9 til 34,4

34,5 til 38,1

38,2 til 41,7

41,8 til 45,4

45,5 til 49,0

49,1 til 52,6

52,7 til 56,3

56,4 til 59,9

60,0 til 63,5

63,6 til 67,2

67,3 til 70,8

70,9 eller derover

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for rilonacept eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Aktive, svære infektioner (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Svære infektioner

Interleukin-1 (IL-1)-blokade kan gribe ind i immunforsvaret mod infektioner. Svære, livstruende

infektioner er blevet indberettet, men er ikke almindelige hos patienter, der tager Rilonacept

Regeneron.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I en open-label forlængelsesperiode i en klinisk undersøgelse udviklede en patient bakteriel meningitis

og døde. Rilonacept Regeneron bør seponeres, hvis en patient udvikler en alvorlig infektion.

Behandling bør ikke påbegyndes hos patienter med en aktiv eller kronisk infektion (se pkt. 4.3).

Desuden bør læger udvise forsigtighed, når Rilonacept Regeneron administreres til patienter med

gentagne infektioner i anamnesen, eller med underliggende tilstande, der kan gøre patienterne sårbare

over for infektioner.

Da Rilonacept Regeneron dæmper det inflammatoriske respons, kræves der årvågenhed for at

udelukke underliggende infektioner hos patienter, der ikke er raske.

Tumornekrosefaktor (TNF)-hæmmere er blevet associeret med en forhøjet risiko for reaktivering af

latent tuberkulose (TB). Det vides ikke, om anvendelsen af IL-1-hæmmere såsom rilonacept forhøjer

risikoen for genaktivering af TB eller for opportunistiske infektioner. Før behandling med Rilonacept

Regeneron påbegyndes, skal alle patienter evalueres for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose.

Ikke anbefalede kombinationer

Kombinationen af Rilonacept Regeneron og TNF-hæmmere er ikke evalueret i kliniske undersøgelser.

En forhøjet incidens af svære infektioner er blevet associeret med administration af en anden IL-1-

hæmmer i kombination med en TNF-hæmmer.

Rilonacept Regeneron bør ikke anvendes i kombination med TNF-hæmmere pga. en forhøjet

risiko for svære infektioner (se pkt. 4.5).

Samtidig anvendelse af Rilonacept Regeneron og andre IL-1-hæmmere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Overfølsomhed

Selvom overfølsomhedsreaktioner, som er forbundet med Rilonacept Regeneron-behandlingen, ikke er

set i det indledende kliniske program, skal administrationen standses straks og permanent, og relevant

behandling startes, hvis en overfølsomhedsreaktion forekommer.

Risikoen for svære overfølsomhedsreaktioner, hvilket ikke er ualmindeligt ved brug af injicerbare

proteiner, kan ikke udelukkes (se pkt. 4.3).

Immunogenicitet

Antistoffer mod rilonacepts receptordomæner blev detekteret i en ELISA-assay hos 35% af patienter

(19 ud af 55), som blev behandlet i mindst 6 uger i den kliniske undersøgelse. Der var hverken

korrelation mellem antistofaktivitet og klinisk effektivitet eller mellem antistofaktivitet og sikkerhed.

Neutropeni

Neutropeni (absolut neutrofiltal [ANC] < 1,5 x 10

/l) er hyppigt observeret ved anvendelse af et andet

lægemiddel, der hæmmer IL-1, i en anden patientpopulation (reumatoid artritis) end CAPS.

Neutropeni var en almindelig observation hos patienter med reumatoid artritis (ikke en godkendt

anvendelse), som fik Rilonacept Regeneron administreret subkutant i kliniske undersøgelser. Ingen af

disse patienter havde svære infektioner forbundet med neutropeni. Der blev observeret neutropeni hos

CAPS-patienter, men det var ikke almindeligt, og antallet af undersøgte patienter var ikke stort.

Behandling med Rilonacept Regeneron bør ikke påbegyndes hos patienter med neutropeni. Det

anbefales, at neutrofiltallet vurderes, før behandlingen påbegyndes, efter 1 til 2 måneder, og periodisk

herefter under behandling med Rilonacept Regeneron. Hvis en patient bliver neutropen, bør ANC nøje

monitoreres, og det bør overvejes at afbryde behandlingen.

Maligniteter

Indvirkningen af Rilonacept Regeneron-behandlingen på udvikling af maligniteter er ikke kendt.

Behandling med immunsupprimerende midler, herunder Rilonacept Regeneron, kan dog resultere i en

forhøjet risiko for maligniteter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vacciner

Levende vacciner bør ikke gives samtidigt med Rilonacept Regeneron (se pkt. 4.5). Før behandling

med Rilonacept Regeneron indledes, bør voksne og pædiatriske patienter modtage alle de anbefalede

relevante vaccinationer, herunder pneumokokvaccine og inaktiveret influenzavaccine.

Ændringer i lipidprofil

Patienter bør overvåges for ændringer i deres lipidprofiler og modtage medicinsk behandling, hvis det

påkræves (se pkt. 4.8).

Mutation in NLRP3-genet

Alle forsøgsdeltagere i de kliniske undersøgelser havde en bekræftet mutation i NLRP3-genet.

Effekten blev ikke evalueret hos patienter uden en bekræftet mutation i NLRP3-genet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Samtidig behandling med Rilonacept Regeneron og en TNF-hæmmer anbefales ikke (se pkt. 4.4), da

en forhøjet incidens af svære infektioner er blevet associeret med administration af en anden IL-1-

hæmmer i kombination med TNF-hæmmere.

Samtidig administration af Rilonacept Regeneron med andre IL-1-hæmmere er ikke blevet undersøgt,

og anbefales derfor ikke.

Dannelsen af CYP450-enzymer undertrykkes af forhøjede niveauer af cytokiner under kronisk

inflammation. Derfor forventes det, at dannelsen af CYP450-enzymer kan normaliseres efter

administration af et molekyle, der binder til IL-1, såsom rilonacept. Dette er klinisk relevant for

CYP450-substrater med et snævert terapeutisk indeks, hvor dosis justeres individuelt (f.eks. warfarin).

Når behandling med Rilonacept Regeneron indledes, bør der udføres terapeutisk overvågning af

effekten eller plasmaniveauerne hos patienter, som behandles med disse typer lægemidler, og det kan

forekomme at den individuelle dosis af lægemidlet skal justeres efter behov.

Der foreligger ingen data for hverken effekterne af levende vaccination eller den sekundære

infektionsoverførsel af levende vacciner hos patienter, som får Rilonacept Regeneron. Derfor bør

levende vacciner ikke gives samtidigt med Rilonacept Regeneron, med mindre fordelene klart opvejer

risici. Hvis vaccination med levende vacciner er indikeret efter start af behandling med Rilonacept

Regeneron, anbefales det af vente i mindst 6 uger efter den sidste injektion af Rilonacept Regeneron

og før den næste injektion (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data for anvendelse af rilonacept til gravide er utilstrækkelige. Der er blevet udført

reproduktionstoksicitetsundersøgelser i dyr, som ikke påviste nogen effekt på fertilitet eller føtal

morfologi; en undersøgelse med drægtige aber viste dog reducerede niveauer af østrogen (se pkt. 5.3).

Risikoen for fosteret/moderen kendes ikke. Kvinder bør anvende effektiv prævention under

behandling med Rilonacept Regeneron og i op til 6 uger efter den sidste dosis. Kvinder, som er

gravide eller ønsker at blive gravide, bør derfor kun behandles efter er grundig evaluering af

risk/benefit-forholdet.

Amning

Det vides ikke, om rilonacept udskilles i modermælken hos mennesker eller dyr. En beslutning om at

fortsætte/afbryde amning eller at fortsætte/afbryde behandling med Rilonacept Regeneron bør baseres

på en afvejning af fordele ved amning for barnet og fordele ved behandling med Rilonacept

Regeneron for kvinden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan være hæmmet på grund af nogle CAPS-

associerede symptomer. Patienter, som oplever vertigo under Rilonacept Regeneron-behandling, bør

vente på at dette går helt væk, før der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

De fleste behandlingsrelaterede bivirkninger i de kliniske undersøgelser blev klassificeret som

reaktioner på injektionsstedet (injection site reactions, ISR’er), som ca. 50 % af patienterne i fase 3-

undersøgelsen oplevede. De indberettede ISR’er var generelt af en mild til moderat sværhedsgrad.

Ingen patienter trak sig ud af undersøgelsen pga. ISR’er.

Bivirkningerne ved Rilonacept Regeneron, som blev indberettet under fase 2/3-programmet hos i alt

109 patienter, hvoraf nogle blev behandlet i længere end 2 år, er opstillet herunder. Følgende

hyppighedsfrekvenser anvendes: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10) ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100).

På grund af den lille patientpopulation, klassificeres en bivirkning, som indberettes hos 2 eller

flere patienter som “almindelig”.

Tabel 2: Bivirkninger med Rilonacept Regeneron hos patienter med CAPS

MedDRA

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner på injektionsstedet, herunder

erytem, blå mærker, pruritus, hævelse,

inflammation, smerte, dermatitis, ødem,

urticaria-vesikler

meget almindelig

Træthed

almindelig

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion i de øvre luftveje, sinuitis

meget almindelig

Bronkitis; gastroenteritis; virale

infektioner; infektioner i hud, øjne og

ører; lungebetændelse

almindelig

Bakteriel meningitis

ikke almindelig

Undersøgelser

Forhøjet eosinofiltal

almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

meget almindelig

Svimmelhed

almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypertension, rødmen

almindelig

Øre og labyrint

Vertigo

almindelig

Øjne

Iritis

ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Angst, søvnløshed

almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

almindelig

Infektioner og parasitære sygdomme

Under Del A af den pivotale undersøgelse (se pkt. 5.1) var incidensen af patienter, som indberettede

infektioner, der af investigatoren blev anset som behandlingsrelateret, større med Rilonacept

Regeneron (9 %) end med placebo (0 %). Under Del B, randomiseret behandlingsophør fra

undersøgelsen, var incidensen af infektioner sammenlignelig hos patienter, der fik Rilonacept

Regeneron (0 %) og patienter, der fik placebo (4 %). Del A af undersøgelsen blev indledt i

vintermånederne, mens Del B hovedsageligt blev udført i sommermånederne.

I placebokontrollerede undersøgelser af forskellige patientpopulationer, der omfattede 336 patienter

behandlet med rilonacept og 165 behandlet med placebo, var incidensen af infektioner hhv. 6,8 % og

3 % (0,44 pr. patientår for eksponering og 0,19 pr. patientår for eksponering), for rilonacept og

placebo.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Svære infektioner

En patient i en open-label undersøgelse af CAPS døde efter at have udviklet sinuitis og bakteriel

(Streptococcus pneumoniae) meningitis.

I en undersøgelse hos patienter med Stills sygdom, udviklede en patient en infektion med

Mycobacterium intracellulare i albuen efter en intraartikulær injektion med glukokortikoider og

efterfølgende lokal eksponering over for en mistænkt smittekilde med mykobakterier. I en

undersøgelse hos patienter med reumatisk polymyalgi udviklede en patient bronkitis og sinuitis,

hvilket resulterede i en hospitalsindlæggelse.

Blod og lymfesystem

Under den indledende placebo-kontrollerede del af den pivotale undersøgelse var

gennemsnitsværdierne forhøjet for hæmoglobin og reduceret for neutrofiler og blodplader hos

patienter, som blev behandlet med Rilonacept Regeneron. Disse ændringer blev ikke bedømt som

værende klinisk signifikante, og skyldtes potentielt en reduktion i den kroniske inflammatoriske

tilstand hos CAPS-patienter, med en samtidig reduktion i responset i den akutte fase.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Hos patienter med CAPS, er den mest almindelige og regelmæssigt indberettede uønskede hændelse

med forbindelse til behandlingen en reaktion på injektionsstedet (ISR). ISR’er omfattede erytem,

hævelse, pruritus og blå mærker. De fleste ISR’er varede i en eller to dage. Ingen ISR’er blev bedømt

som alvorlige under undersøgelser af patienter med CAPS, og ingen patienter afbrød deres deltagelse i

undersøgelserne på grund af en ISR.

Immunogenicitet

Antistoffer mod rilonacepts receptordomæner blev detekteret i en ELISA-assay hos patienter med

CAPS efter behandling med Rilonacept Regeneron i kliniske undersøgelser. 19 ud af 55 patienter

(35 %), som fik Rilonacept Regeneron i mindst 6 uger, blev testet positive for behandlingsrelaterede

bindende antistoffer, der opstod mindst en gang under behandlingen. Ud af de 19 patienter testede 7

positive ved den sidste vurdering (Uge 18 eller 24 i open-label forlængelsesperioden), og 5 patienter

testede positive for neutraliserende antistoffer mindst én gang. Der var ingen korrelation mellem

antistofaktivitet og klinisk effektivitet eller sikkerhed.

Disse data afspejler procentdelen af patienter med positive testresultater for antistoffer mod rilonacept

i specifikke assays og er i høj grad afhængige af følsomheden og specificiteten af disse assays. Den

observerede incidens af positiv antistofpåvisning kan påvirkes af adskillige faktorer, herunder

følsomhed og specificitet af det pågældende assay, prøvehåndtering, samtidigt anvendte lægemidler og

den underliggende sygdom. Af disse årsager kan det være misvisende at sammenligne incidensen af

antistoffer mod rilonacept med incidensen af antistoffer mod andre lægemidler.

Ændringer i lipidparametre

Kolesterol- og lipidniveauer kan være reduceret hos patienter med kronisk inflammation. Patienter

med CAPS, som blev behandlet med Rilonacept Regeneron, oplevede gennemsnitlige forhøjelser fra

udgangspunktet af total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol og triglycerider på hhv. 19 mg/dl,

2 mg/dl, 10 mg/dl og 57 mg/dl, efter 6 ugers open-label behandling. Lægerne bør overvåge

patienternes lipidprofiler (for eksempel efter 2-3 måneder) og overveje de nødvendige lipidsænkende

behandlinger, baseret på kardiovaskulære risikofaktorer og aktuelle retningslinjer.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. Den maksimale dosis lægemiddel, som det er sikkert

at administrere, er ikke blevet bestemt.

Intravenøs administration af Rilonacept Regeneron i doser på op til 2000 mg om måneden i op til seks

måneder hos en anden patientpopulation var generelt veltolereret. I en undersøgelse af osteoartritis

udviklede en patient forbigående neutropeni (absolut neutrofilttal < 1 x 10

/l), efter at have fået en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

meget stor dosis (2000 mg). Maksimale ugentlige doser på op til 320 mg er blevet administreret

subkutant i op til ca. 2 år eller mere hos et lille antal patienter med CAPS, og i op til 6 måneder hos

patienter med reumatoid artritis i kliniske undersøgelser, uden bevis for dosisbegrænsende toksiciteter.

I tilfælde af en overdosis, anbefales det, at patienten overvåges for kliniske tegn eller symptomer på

bivirkninger, og at relevant symptomatisk behandling igangsættes straks.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC04.

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige omstændigheder”. Det betyder, at det ikke har været

muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel fordi det drejer sig om en sjælden

sygdom. Det europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information vedrørende

lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

Virkemekanisme

Rilonacept er et dimerisk fusionsprotein, som består af de ligandbindende domæner af de

ekstracellulære dele af human type I interleukin-1-receptoren (IL-1RI) og IL-1 receptoraccessorisk

protein (IL-1RAcP) forbundet med Fc-delen af human IgG1. Rilonacept binder til og blokerer

aktiviteten af cytokin IL-1 og binder til både IL-1β og IL-1α, som er de primære proinflammatoriske

cytokiner, der er involveret i mange inflammatoriske sygdomme. Rilonacept binder også til endogene

IL-1-receptorantagonister (IL-1ra), men med en mindre affinitet end IL-1β eller IL-1β.

Farmakodynamiske effekter

I kliniske undersøgelser udviser CAPS-patienter med en ukontrolleret overproduktion af IL-1β et

hurtigt respons på behandling med rilonacept, dvs. at laboratorieparametre som f.eks. C-reaktivt

protein (CRP) og serum amyloid A (SAA)-niveauer, leukocytose og et forhøjet antal blodplader

vender hurtigt tilbage til normalværdien.

Klinisk virkning og sikkerhed

Rilonacepts sikkerhed og virkning i forbindelse med behandling af CAPS, herunder patienter med

FCAS, også kendt som familiær kulde urticaria syndrom (FCUS), og MWS blev påvist i en

randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret undersøgelse i to dele (A og B), der blev udført

efter hinanden hos de samme patienter. Den del af undersøgelsen, som undersøgte virkning,

inkluderede 47 patienter, hvoraf 44 havde en diagnose på FCAS og 3 havde en diagnose på MWS.

Yderligere tolv patienter indgik i løbet af open-label forlængelsen (open label extension, OLE), hvor

effektdata blev indsamlet, 8 voksne med en diagnose på FCAS, og 4 unge (13-16 år), 3 med FCAS og

1 med FCAS og MWS-overlap. Yderligere fire unge (12-17 år), alle med en diagnose på FCAS,

indgik efterfølgende i open-label forlængelsen, hvor vurderinger af virkning ikke blev indsamlet.

Virkningen blev ikke evalueret hos patienter uden en bekræftet NLRP3/CIAS1 genmutation.

Del A var en 6-ugers, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret periode til evaluering af

rilonacept ved en dosis på 160 mg ugentligt, efter en indledende støddosis på 320 mg. Umiddelbart

efter Del A indgik patienterne i Del B, som bestod af en 9-ugers, patientblindet periode, hvor alle

patienterne fik rilonacept 160 mg ugentligt, efterfulgt af en 9-ugers, dobbeltblindet, randomiseret

tilbagetrækningsperiode, hvor patienterne blev randomiseret til enten at forblive på rilonacept 160 mg

ugentligt, eller til at få placebo. Patienterne fik derefter mulighed for at indgå i en 24-ugers open-label

forlængelsesfase, hvor alle patienter blev behandlet med rilonacept 160 mg ugentligt.

Ved hjælp af et spørgeskema i dagbogsform, bedømte patienterne følgende fem tegn og symptomer på

CAPS: ledsmerter, udslæt, feberfølelse/kuldegysninger, røde øjne/øjensmerter og træthed, hver på en

skala fra 0 (ingen, ingen sværhedsgrad) til 10 (meget svære). Undersøgelsen evaluerede den

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

gennemsnitlige symptomscoring, ved at anvende ændringen fra udgangspunktet i forhold til

behandlingens afslutning.

Ændringerne i de gennemsnitlige symptomscoringer for den randomiserede parallel-gruppe-periode

(Del A) og den randomiserede tilbagetrækningsperiode (Del B) af undersøgelsen er vist i Tabel 3.

Patienter, som blev behandlet med rilonacept, oplevede en 84 % reduktion i den gennemsnitlige

symptomscoring i Del A, sammenlignet med 13 % for de patienter, der blev behandlet med placebo

(p<0,0001). I Del B øgedes den gennemsnitlige symptomscoring mere hos patienter, som i

tilbagetrækningsperioden fik placebo, sammenlignet med patienter, som forblev på rilonacept.

Forbedringer i de vigtigste symptomscoringer (key symptom scores, KSS) blev hos de fleste patienter

bemærket inden for en dag efter at rilonacept-behandlingen blev indledt. Patienterne, som blev

behandlet med rilonacept, oplevede større forbedringer i hver af de fem komponenter af de

sammensatte endepunkter end de patienter, der blev behandlet med placebo.

Det gennemsnitlige antal af symptomatiske “opblussende” dage (defineret som en dag, hvor den

indberettede gennemsnitlige symptomscoring i patientens dagbog var større end 3) i løbet af den 21-

dages periode, der udgjorde udgangspunktet før behandling, og

slutperioden under behandling i Del A, var reduceret fra 8,6 ved udgangspunktet til 0,1 ved

behandlingsophør for gruppen på rilonacept, sammenlignet med en ændring fra 6,2 til 5,0 for

placebogruppen (p<0,0001 versus placebo).

En signifikant større andel patienter i rilonacept-gruppen, sammenlignet med placebogruppen,

oplevede forbedringer i forhold til udgangspunktet i den sammensatte scoring på mindst 30 % (96 %

versus 29 % af patienterne), på mindst 50 % (87 % versus 8 %) og på mindst 75 % (70 % versus 0 %)

(p<0,0001).

I Del A og Del B var lægens og patientens overordnede vurdering af sygdomsaktivitet og patientens

vurdering af graden af begrænsninger i deres daglige aktiviteter, som skyldtes sygdommen, signifikant

forbedret for patienter, der blev behandlet med rilonacept, sammenlignet med dem på placebo.

De gennemsnitlige niveauer af C-reaktivt protein (CRP) var signifikant reduceret sammenlignet med

baseline for de rilonacept-behandlede patienter, mens der ikke var nogen ændring for dem, der fik

placebo. Rilonacept førte også til en signifikant reduktion i serum amyloid A (SAA) versus baseline,

til niveauer inden for normalområdet.

Under open-label forlængelsesfasen, blev reduktionerne i gennemsnitlige symptomscoringer, serum

CRP- og serum SAA-niveauerne opretholdt i op til et år.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3: Gennemsnitlige symptomscoringer hos voksne (over 18 år)

Del A

Placebo

(n=24)

Rilonacept

(n=23)

Del B

Placebo

(n=23)

Rilonacept

(n=22)

Baselineperioden før

behandling

(Uge -3 til 0)

Aktiv rilonacept

baseline-periode

(Uge 13 til 15)

Endepunktsperioden

(Uge 4 til 6)

Endepunktsperioden

(Uge 22 til 24)

Gennemsnitlig ændring

fra baseline til

endepunkt

-0,3

-2,6*

Gennemsnitlig

ændring fra baseline

til endepunkt

0,1**

p-værdi for

sammenligning af

ændring fra baseline

inden for gruppen

p< 0,0001

p-værdi for

sammenligning af

ændring fra baseline

inden for gruppen

p< 0,0001

*p< 0,0001, sammenligning af rilonacept versus placebo

**p< 0,001, sammenligning af rilonacept versus placebo,

NS = ikke signifikant

En vurdering af virkning med hensyn til aldersgrupper og diagnose blev opnået ved at sammenligne de

vigtigste symptomscoringer (KSS) ved slutningen på den 24-ugers open-label forlængelse (OLE) med

KSS ved baseline, ved at anvende tidsvægtede gennemsnit af daglige gennemsnitsscoringer.

Resultaterne for de voksne, som indgik i undersøgelsens Del A, angives separat fra resultaterne for de

voksne, som indgik direkte i open-label forlængelsen; resultaterne for de fire unge, som indgik direkte

i open-label forlængelsen, gives enkeltvis.

Tabel 4: De vigtigste symptomscoringer (key symptom scores, KSS) opdelt efter alder og

diagnose efter en 24-ugers open-label forlængelse

Gruppe

Aldersgruppe

(interval)

Diagnose

Baseline

Gennemsnitlig

Uge 24

Gennemsnitlig

Reduktion

fra baseline

Voksne, som indgik

i Del A

18 - <65

(24, 63)

FCAS

n=31

75,9%

≥ 65

(67, 78)

FCAS

n=10

77,3%

18 - <65

(22, 45)

90,5%

Voksne, som indgik

i OLE

18 - <65

(18, 56)

FCAS

93,0%

Unge, som indgik i

FCAS

85,6%

FCAS

100%

FCAS

100%

FCAS/MWS

95,7%

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Rilonacepts biotilgængelighed efter en subkutan injektion er estimeret til at være ca. 50 %.

De gennemsnitlige laveste niveauer af rilonacept var ca. 24 µg/ml ved steady state efter ugentlige

subkutane doser på 160 mg i op til 48 uger hos patienter med CAPS. Steady state blev tilsyneladende

nået efter 6 uger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 5: Steady state farmakokinetiske egenskaber af rilonacept

Parameter

Værdi

(mg/l)

31,5

AUC (dag mg/l)

CL /F (l/dag)

0,808

terminal (dag)

7,72

Baseret på populationsmodellering af farmakokinetik

Afledte værdier angivet.

Specielle populationer

Der findes ingen farmakokinetiske data hos patienter med nedsat leverfunktion. Som for andre store

proteiner, forventes elimineringen af rilonacept at ske gennem proteolytisk katabolisme og målrettet

clearance. Som følge deraf forventes det ikke, at nedsat leverfunktion påvirker rilonacepts

farmakokinetik klinisk signifikant.

Resultaterne af en enkeltdosis-undersøgelse hos patienter med nyresygdom i slutstadiet (ESRD)

indikerer, at eliminationshastigheden af rilonacept ikke var nedsat. Elimination af rilonacept via

nyrerne anses derfor for at have en mindre betydning for clearance. Ingen dosisjustering er nødvendig

for patienter med nedsat nyrefunktion.

Ingen undersøgelser er blevet udført for at undersøge effekten af alder, køn eller kropsvægt på

eksponering med rilonacept. Baseret på begrænsede data fra den kliniske undersøgelse var

dalværdierne af steady state-koncentrationerne sammenlignelige mellem mandlige og kvindelige

patienter. Alder (26-78 år) og kropsvægt (50-120 kg) havde ikke en signifikant effekt på dalværdierne

af rilonacept. Den racemæssige effekt kunne ikke vurderes, da kun hvide patienter deltog i de kliniske

undersøgelser af patienter med CAPS, hvilket afspejler sygdommens epidemiologi.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data indikerer ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser.

Undersøgelser i dyr blev udført for at vurdere reproduktionstoksicitet. I mus havde en murin analog af

rilonacept ingen effekt på fertilitet. En undersøgelse af embryoføtal udvikling i aber blev udført med

rilonacept i doser på op til ca. 4 gange den humane dosis. Reduktioner i niveauerne af β-østradiol blev

set i de behandlede grupper, men betydningen af dette resultat er ikke kendt. I en undersøgelse af

prænatal og postnatal reproduktionstoksikologi, hvor mus fik en subkutan dosis af en murin analog til

rilonacept med doser på 20, 100 eller 200 mg/kg tre gange om ugen (den højeste dosis er ca. 6 gange

højere end vedligeholdelsesdosen på 160 mg, baseret på kroppens overfladeareal), var der ingen

behandlingsrelaterede effekter.

Genotoksicitet eller langvarige dyreforsøg for at evaluere rilonacepts mutagene eller carcinogene

potentiale er ikke blevet udført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Glycin

Argininhydrochlorid

Histidin

Histidinhydrochloridmonohydrat

Polyethylenglycol 3350

Saccharose

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke

blandes med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas

2 år.

Fortyndet opløsning

Fra et mikrobiologisk synspunkt vedrørende sikkerhed, skal produktet anvendes snarest muligt, men

inden for 3 timer efter rekonstitution, da det ikke indeholder konserveringsmiddel. Hvis det ikke

anvendes med det samme, er opbevaringstiderne under anvendelse og forhold før anvendelse

brugerens ansvar, og bør ikke være længere end 24 timer ved 2 til 8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold for lægemidlet efter rekonstitution, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas med pulver

20 ml klart type I-hætteglas med gummiprop og lakeret flip-off aluminiumsforsegling indeholdende

220 mg rilonacept.

Hætteglas med solvens

Hætteglas af LDPE indeholdende 5 ml vand til injektionsvæske

Hver pakning indeholder:

4 hætteglas med pulver til injektionsvæske, opløsning

4 hætteglas med solvens

8 engangssprøjter på 3 ml

8 27-gauge, ½-inch engangskanyler

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstitutionsanvisninger

Under anvendelse af en aseptisk teknik, skal Rilonacept Regeneron-pulveret rekonstitueres med 2,3 ml

solvens (vand til injektionsvæske) før administration.

De 2,3 ml solvens skal trækkes op fra hætteglasset med solvens, som er sat direkte på en 3-ml sprøjte,

og skal derefter injiceres i hætteglasset med pulver til rekonstitution med en 27-gauge, ½-inch kanyle

(for at opnå et endeligt rekonstitutionsvolumen på 2,75 ml). Kanylen og sprøjten, som anvendes til

rekonstitution med solvens, skal derefter bortskaffes og må ikke anvendes til subkutane injektioner.

Efter tilsætning af solvensen, skal indholdet i hætteglasset rekonstitueres ved at ryste hætteglasset i ca.

et minut, og derefter lade det stå i et minut. Den resulterende 80 mg/ml opløsning er tilstrækkelig til at

gøre det muligt at trække et volumen på 2 ml op til subkutan administration.

Den rekonstituerede opløsning er viskos, klar og farveløs til lysegul. Før injektion skal den

rekonstituerede opløsning inspiceres nøje for at se, om der er misfarvning eller partikler i opløsningen.

Hvis der er misfarvning eller partikler i opløsningen, må lægemidlet ikke anvendes.

Anvisninger for administration

Ved at anvende en aseptisk teknik, skal det anbefalede dosisvolumen på op til 2 ml (160 mg) af

opløsningen trækkes op med en ny 27-gauge, ½-inch injektionskanyle, som er sat på en ny 3-ml

sprøjte til subkutan injektion.

Der skal roteres mellem de subkutane injektionssteder, som abdomen, låret eller overarmen.

Injektionerne må aldrig foretages på steder med blå mærker, rødmen, ømhed eller hærdning.

Den første administration af Rilonacept Regeneron, som foretages af en patient eller plejer, bør gives

under vejledning fra uddannet sundhedspersonale. For de efterfølgende administrationer, der foretages

af patienterne selv, skal nødvendig vejledning i korrekt injektionsteknik gives, og det skal sikres, at

patienterne er i stand til at udføre teknikken.

Bortskaffelse

Hvert hætteglas må kun anvendes til en enkelt dosis. Hætteglasset skal bortskaffes, efter at

opløsningen er trukket op.

Patienter eller plejere bør vejledes i den korrekte procedure for bortskaffelse af hætteglas, kanyler og

sprøjter.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Regeneron UK Limited

40 Bank Street

E14 5DS London

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/582/001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/548888/2010

EMEA/H/C/001047

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rilonacept Regeneron

rilonacept

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Rilonacept Regeneron. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP)

vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Rilonacept

Regeneron.

Hvad er Rilonacept Regeneron?

Rilonacept Regeneron er et pulver og en solvens, som blandes til en injektionsvæske, opløsning. Det

indeholder det aktive stof rilonacept (80 mg/ml).

Hvad anvendes Rilonacept Regeneron til?

Rilonacept Regeneron anvendes til behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS).

CAPS er en gruppe af sygdomme, hvor patienter har en fejl i det gen, der danner et protein, som

kaldes kryopyrin. Dette fører til betændelse i mange dele af kroppen med symptomer såsom feber,

udslæt, ledsmerter og træthed. Svær invaliditet såsom døvhed og tab af syn kan også forekomme.

Rilonacept Regeneron anvendes til behandling af voksne og unge i alderen 12 år og derover med

svære symptomer på CAPS, herunder også symptomer på familiært autoinflammatorisk kuldesyndrom

(FCAS) og Muckle-Wells syndrom (MWS).

Da antallet af patienter med CAPS er lavt, betragtes sygdommene som ”sjældne”, og Rilonacept

Regeneron blev udpeget som ”lægemiddel til sjældne sygdomme” den 10. juli 2007.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Tidligere kendt under navnet Arcalyst.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan anvendes Rilonacept Regeneron?

Behandling med Rilonacept Regeneron skal indledes og overvåges af en speciallæge, der har erfaring i

diagnosticering og behandling af CAPS.

Rilonacept Regeneron gives ved injektion under huden. Startdosis til voksne er to injektioner på hver

160 mg, som gives på to forskellige steder af kroppen på samme dag. Efterfølgende skal patienten

have injektioner på 160 mg én gang om ugen med start en uge efter startdosen. For unge i alderen 12

til 17 år afhænger dosis af patientens kropsvægt Startdosis er 4,4 mg pr. kilo kropsvægt (op til

maksimalt 320 mg), og en uge efter indgivelse af startdosen følges der op med injektioner på 2,2

mg/kg (op til maksimalt 160 mg) én gang om ugen.

Patienterne kan give sig selv indsprøjtningen, når de har lært teknikken, hvis lægen mener, at det er

hensigtsmæssigt. Patienter, som behandles med Rilonacept Regeneron, skal have udleveret et særligt

patientinformationskort med de vigtigste oplysninger om sikkerhed i forbindelse med dette lægemiddel.

Hvordan virker Rilonacept Regeneron?

Det aktive stof i Rilonacept Regeneron, rilonacept, er en interleukinhæmmer. Det virker ved at binde

sig til kemiske signalstoffer i kroppen kaldet interleukin-1 beta og interleukin-1 alpha. Et af disse

signalstoffer, interleukin-1 beta, dannes i store mængder hos patienter med CAPS, hvilket er årsag til

betændelse. Ved at binde sig til interleukin-1 beta blokerer rilonacept dette signalstofs aktivitet og er

dermed med til at lindre symptomerne på sygdommen.

Hvordan blev Rilonacept Regeneron undersøgt?

I den første del af hovedundersøgelsen, hvori der indgik 47 patienter med CAPS, fik patienterne enten

Rilonacept Regeneron eller placebo (en virkningsløs behandling) i seks uger. I den anden del af

undersøgelsen blev alle patienter behandlet med Rilonacept Regeneron, inden de fik Rilonacept

Regeneron eller placebo i yderligere ni uger.

Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på, hvor meget symptomerne var mindsket efter

seks ugers behandling, og hvor længe bedringerne blev fastholdt efter ni ugers behandling. Patienterne

bedømte fem symptomer (udslæt, feber eller kuldegysninger, ledsmerter, træthed og røde øjne eller

øjensmerter) hver på en skala fra 0 til 10 point.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Rilonacept Regeneron?

Rilonacept Regeneron var mere effektivt end placebo til at behandle symptomer på CAPS. Efter seks

ugers behandling havde patienter, der fik Rilonacept Regeneron, en symptomreduktion på 2,5 point på

skalaen sammenlignet med 0,3 point hos patienter, der fik placebo. I anden del af undersøgelsen

øgedes symptomerne mere hos patienter, der skiftede til placebo (0,9 point) end hos patienter, der

fortsatte med Rilonacept Regeneron (0,1 point).

Hvilken risiko er der forbundet med Rilonacept Regeneron?

De hyppigste bivirkninger ved Rilonacept Regeneron (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter)

er reaktioner på injektionsstedet, infektioner i de øvre luftveje (forkølelser), bihulebetændelse, og

hovedpine. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Rilonacept Regeneron fremgår

af indlægssedlen.

Rilonacept Regeneron

EMA/548888/2010

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rilonacept Regeneron

EMA/548888/2010

Side 3/3

Rilonacept Regeneron bør ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over

for rilonacept eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes til patienter, som har en aktiv

svær infektion.

Når interleukin-1 blokeres, kan det påvirke kroppens immunforsvar over for infektioner, og der er

blevet indberettet tilfælde af svære infektioner hos patienter, der tager Rilonacept Regeneron.

Hvorfor blev Rilonacept Regeneron godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Rilonacept Regeneron opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Rilonacept Regeneron.

Rilonacept Regeneron er godkendt under "særlige omstændigheder". Det betyder, at sygdommene er

så sjældne, at der ikke har kunnet skaffes fuldstændige oplysninger om Rilonacept Regeneron. Hvert år

gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og

ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Rilonacept Regeneron?

Virksomheden, der fremstiller Rilonacept Regeneron, skal regelmæssigt fremlægge oplysninger fra et

register om sikkerhed og virkning ved brug af Rilonacept Regeneron hos voksne og børn, og den skal

udføre en undersøgelse af børn for nærmere at granske, hvad der sker med lægemidlet i kroppen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Rilonacept Regeneron?

Virksomheden, der fremstiller Rilonacept Regeneron, skal sørge for, at læger i alle medlemsstater, som

anvender Rilonacept Regeneron, får en pakke med ordineringsoplysninger, et patientinformationskort

og oplysninger til læger om risikoen for bivirkninger og oplysninger om, hvordan lægemidlet anvendes

korrekt.

Andre oplysninger om Rilonacept Regeneron:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Arcalyst til Regeneron UK Limited den 23. oktober 2009. Lægemidlets navn blev ændret til

Rilonacept Regeneron den 23. juli 2010. Markedsføringstilladelsen er gyldig i fem år, hvorefter den kan

fornys.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Rilonacept

Regeneron findes her

Den fuldstændige EPAR for Rilonacept Regeneron findes på agenturets websted under EMA

website/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Rilonacept Regeneron, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2010.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information