Rienso

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-07-2015

Aktiv bestanddel:
Ferumoxytol
Tilgængelig fra:
Takeda Pharma A/S
ATC-kode:
B03
INN (International Name):
ferumoxytol
Terapeutisk gruppe:
Andre præparater antianemic
Terapeutisk område:
Anæmi, Nyresvigt, Kronisk
Terapeutiske indikationer:
Rienso er indiceret til intravenøs behandling af jernmangelanæmi hos voksne patienter med kronisk nyresygdom (CKD). Diagnosticering af jernmangel skal være baseret på passende laboratorieundersøgelser (se afsnit 4.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002215
Autorisation dato:
2012-06-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/002215

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-07-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-07-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-07-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til patienten

Rienso 30 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Jern som ferumoxytol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, om Rienso

Sådan bliver du behandlet med Rienso

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rienso er et jernpræparat som indeholder det aktive stof ferumoxyol, der indgives som infusion i en

blodåre. Det bruges til behandling af jernmangelanæmi som følge af manglende jernlagre hos voksne

patienter med nedsat nyrefunktion.

Jern er et vigtigt stof for dannelse af hæmoglobin, et molekyle i de røde blodceller, som betyder at

ilten kan transporteres rundt i kroppen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt jern i kroppen, kan der ikke

dannes hæmoglobin, og det medfører anæmi (lavt niveau af hæmoglobin).

Formålet med Rienso-behandlingen er at fylde kroppens jerndepoter op.

2.

Det skal du vide om Rienso

Før du får ordineret Rienso, har lægen taget en blodprøve for at sikre, at du har jernmangelanæmi.

Du må ikke få Rienso:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Rienso (angivet i punkt 6).

hvis du har en kendt lægemiddelallergi eller har oplevet alvorlige allergiske reaktioner

(overfølsomhedsreaktioner) ved andre jernpræparater til injektion.

hvis du har for meget jern i kroppen.

hvis din anæmi skyldes andet end jernmangel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Rienso:

hvis du tidligere har haft medicinallergi.

hvis du har systemisk lupus erythematosus.

hvis du har reumatoid artritis.

hvis du lider af astma, eksem eller andre allergier i alvorlig grad.

hvis du har leverproblemer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du har problemer med immunsystemet.

hvis du har en infektion, det gælder også infektioner, der har bredt sig til blodbanen.

hvis du har en planlagt MR-scanning, da Rienso kan påvirke tolkningen af scanningen. Af

samme grund skal du også tale med din læge eller røntgenspecialist, hvis du har fået Rienso

inden for de seneste 6 måneder, og der skal foretages en MR-scanning.

Rienso kan påvirke fortolkningen af blodprøver for jern.

Børn og teenagere

Rienso bør ikke gives til børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Rienso

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Graviditet

Rienso er ikke blevet afprøvet på gravide kvinder. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet. Hvis du

er gravid, skal du ikke have Rienso.

Det er vigtigt at fortælle lægen, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlægger at blive

gravid.

Hvis du kan blive gravid, skal du benytte prævention under behandlingen.

Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du kontakte lægen.

Din læge vil afgøre, om du skal have denne medicin.

Amning

Det vides ikke, om det aktive stof i denne medicin kan gå over i modermælk. Hvis du ammer, skal du

tale med lægen, før du får Rienso.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mennesker kan føle sig svimle, konfuse eller øre efter at have fået behandlingen. Hvis dette sker

for dig, bør du ikke køre bil eller bruge værktøjer eller maskiner.

Rienso indeholder ethanol og natrium

Dette lægemiddel indeholder små mængder ethanol (alkohol), mindre end 100 mg per 17 ml hætteglas.

Lægemidlet indeholder mindre end 23 mg natrium pr. 17 ml hætteglas, dvs. det er stort set ”natrium-

frit”.

3.

Sådan bliver du behandlet med Rienso

Din læge vil beslutte, hvor meget Rienso, du skal have, baseret på din vægt og dine

blodprøveresultater. Den behandling, du vil få, kan være 1 eller 2 hætteglas Rienso (à 510 mg) via

infusion, og hver enkelt dosis indgives i en blodåre. For patienter, der får to hætteglas, indgives det

andet to til otte dage efter den første infusion. Din læge vil beslutte, om der er behov for yderligere

doser Rienso og i hvor lang tid. Han eller hun vil også overvåge dine blodprøveresultater for at undgå

jernophobning.

Din læge eller sygeplejerske vil give dig Rienso ved en infusion i en blodåre. Du skal ligge ned, og dit

blodtryk og din puls bliver overvåget imens. Din behandling med Rienso gives på et sted, hvor enhver

allergisk hændelse straks kan blive behandlet på passende måde.

Du vil blive nøje overvåget under infusionen og i mindst 30 minutter efter hver infusion af lægen eller

en sygeplejerske. Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du begynder at føle dig utilpas. I

så tilfælde vil de eventuelt beslutte at stoppe infusionen.

Hvis du er i hæmodialyse, kan du få Rienso via infusion over 15 minutter under dialyse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du har fået for meget Rienso

Overdosering kan medføre ophobning af jern i kroppen. Din læge vil holde øje med jernniveauerne for

at undgå ophobning.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl omgående lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever nogen af følgende tegn og symptomer,

som er tegn på alvorlige bivirkninger under eller kort efter behandlingen:

Udslæt, kløe, (pludselig) svimmelhed, ørhed, (øget) hævelse, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt

eller eventuelt andre problemer, du må få.

Hos nogle patienter kan disse allergiske reaktioner blive alvorlige eller livstruende (kendt som

anafylaktiske reaktioner). Disses reaktioner kan være forbundet med hjerte og kredsløbsproblemer og

tab af bevidsthed og kan resultere i dødsfald. Hvis du er over 65 år eller har en tilgrundliggende

sygdom som fx lever- eller hjertesygdom, kan risikoen for at få alvorlige følger, herunder dø, være

større efter en alvorlig allergisk reaktion.

Lægerne kender til disse bivirkninger og vil holde øje med dig under infusionen og i mindst

30 minutter efter infusionen er afsluttet, og de har også en akut nødhjælpsbehandling klar, hvis det

skulle blive nødvendigt.

Andre bivirkninger, som du skal fortælle lægen eller sygeplejersken om, hvis de bliver alvorlige:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Blødning, hævelse, misfarvning, smerter, udslæt, irritation eller varme på infusions-

/injektionsstedet

Ikke-almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

svimmelhed

lavt blodtryk

følelse af svaghed eller træthed

følelse af døsighed eller søvnighed

rødmen, hedeture

følelse af varme, feber

sved (inklusiv nattesved)

kulderystelser

forhøjet blodtryk (pludselig forhøjelse af blodtrykket)

hududslæt, kløe, mørkfarvning af et område i huden eller neglene, blå mærker, nældefeber

brændende fornemmelse i huden

kortåndethed

diarré

forstoppelse

mavepine / ubehag

udspilet eller oppustet mave

kvalme, opkastning

misfarvet afføring

smagsforandringer

øget eller nedsat appetit

muskel/ledsmerter, svaghed eller stivhed, muskelspasmer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hovedpine

brystsmerter / ubehag

rygsmerter

ændringer i blodprøveresultater (fx jernparametre)

allergiske reaktioner inklusiv alvorlige allergiske reaktionener (se afsnittet “alvorlige

bivirkninger”).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

brændende, stikkende, følelsesløs eller snurrende fornemmelse i huden

dehydrering

mavebesvær / fordøjelsesbesvær

næseblod

mundtørhed

brændende eller snurrende fornemmelse i tungen / munden

øget tåredannelse

uklart syn

gigt

unormale blodprøver (nedsat glucose, forhøjet kalium, unormale leverfunktionsprøver, forhøjet

antal hvide blodceller, f.eks. eosinofili)

Bivirkninger med ukendt frekvens (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Følgende alvorlige bivirkninger er blevet indberettet kort efter administration af Rienso:

Livstruende og dødelige allergiske reaktioner (anafylaktisk/anafylaktoid overfølsomhed)

Hjerte-/karkomplikationer (som påvirker hjerte og blodkar) herunder hjerteanfald, hjertestop,

hjertebanken, udvidede blodkar, forandringer i puls, herunder svag/manglende puls, hjertet

ophører at slå, hjerte- og vejrtrækningsstop, blå misfarvning af huden og/eller slimhinderne på

grund af manglende ilt i blodet (cyanose)

Besvimelse/tab af bevidsthed/manglende reaktion

Pludselig hævelse af hud eller slimhinder (angioødem), hududslæt

Hvæsende vejrtrækning (bronkospasme), hoste, hævelser i de øvre luftveje, vejrtrækningsbesvær

(ændret hastighed af vejrtrækning), manglende evne til at trække vejret

Halsirritation, sammensnøring af halsen, hævelse af læber, hævelse af tunge

Misfarvning på injektionsstedet, kløe og misfarvning på injektionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte produktet mod lys.

Må ikke nedfryses.

Inden administrationen efterser den person, der skal indgive medicinen, hætteglassene for tegn på

skader eller nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rienso indeholder

Aktivt stof: jern (som ferumoxytol 30 mg/ml).

1 ml infsuionsæske, opløsning indeholder 30 mg jern som ferumoxytol.

17 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 510 mg jern som ferumoxytol.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, polyglucose-sorbitol carboxymethylether (PSC),

natriumhydroxid (til pH-justering, saltsyre (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Rienso er en sort til rødbrun infusionsvæske, opløsning.

Rienso leveres i hætteglas af glas med 17 ml.

Rienso fås i pakningsstørrelser på 1, 2, 6 eller 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

T: +45 4677 1111

F: +45 4675 6640

Fremstiller:

Takeda Italia S.p.A.

Via Crosa, 86

28065 Cerano (NO)

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Teл.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél./Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel.: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: + 47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Tηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France S.A.S

Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: +351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Kύπρος

Takeda Pharma A/S

Tηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale (se punkt 3):

Administration af Rienso

Rienso må kun administreres, når der er personale trænet til at evaluere og håndtere tilfælde af

anafylaktiske reaktioner.

Rienso skal administreres som en intravenøs infusion på et nyt eller eksisterende venøst adgangssted.

Administrationen skal foretages som følger:

Hæmodialysepatienter:

Doseringen skal påbegyndes, når blodtrykket er stabilt, og patienten har gennemgået mindst en times

hæmodialyse.

Alle patienter:

Indgiv Rienso som en infusion efter følgende vejledning:

510 mg (ét hætteglas) fortyndet i 50-250 ml af steril 0,9 % natriumchlorid eller steril 5 %

glucose administreret over mindst 15 minutter (svarer til en koncentration på 2-8 mg jern

pr. ml).

Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner herunder

overvågning af blodtryk og puls, under og i mindst 30 minutter efter hver infusion af Rienso.

Derudover bør patienter placeres i liggende eller halvt liggende stilling under infusionen og i

mindst 30 minutter efter afsluttet infusion.

Indgiv et enkelt hætteglas som en infusion. Der kan om nødvendigt indgives endnu et hætteglas

som en infusion to til otte dage senere hvis det er indiceret ifølge produktresuméet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Uforligeligheder

Rienso må ikke blandes med andre lægemidler end de nedenfor nævnte infusionsvæsker.

Rienso må kun blandes med steril natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller steril 5 % glucose op til

en endelig koncentration på 2-8 mg jern pr. ml.

Der må ikke anvendes andre intravenøse fortyndingsopløsninger og terapeutiske midler. For

instruktioner om fortynding, se pkt 4.2.

Overdosis

Overdosering skal behandles, om nødvendigt, med et jernkeleringsmiddel. Se yderligere

oplysninger i produktresuméet under pkt. 4.9.

Stabilitet og opbevaring

Opbevaringstid – 48 måneder

Holdbarhed efter anbrud og efter fortynding til infusion:

Kemisk og fysisk in use holdbarhed er dokumenteret i 96 timer ved 25 °C

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter første anbrud eller

umiddelbart efter fortynding. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid under anvendelse

og betingelser forud for anvendelsen brugerens ansvar og kan ikke holde sig længere end

4 timer ved 25 °C.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte produktet mod lys. Må ikke nedfryses.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ANBEFALING AF

ÆNDRING AF BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR for Rienso er PRAC nået frem til

følgende videnskabelige konklusioner:

Overfølsomhedsreaktioner

Kumulativt 21 tilfælde af hypersensitivitet (8 alvorlige, 13 ikke alvorlige) er blevet indberettet under

kliniske forsøg. Kumulativt, siden tildeling af markedsføringstilladelsen op til datalåsepunktet (data

lock-point (DLP) for den aktuelle PSUR indberettedes i alt 527 tilfælde af overfølsomhedsreaktioner

efter markedsføring, heraf var mere end 50 % alvorlige og omfattede livstruende allergiske reaktioner

(264 alvorlige, 263 ikke alvorlige). I alt er der indberettet 42 dødelige tilfælde kumulativt. 29 af disse

var forbundet med overfølsomhedsreaktioner. Inden for de begrænsninger, der ligger i indberetning

efter markedsføring, kan følgende indberetningsgrad beregnes: Per 30. juni 2014 er den kumulative

samlede indberetningsrate efter markedsføring for hypersensitivitet baseret på 2 g per person per år:

266.914 × 100 = 0,20 %. I PSUR-dækningsperioden er der indberettet 45 nye tilfælde af

overfølsomhedsreaktioner: 24 alvorlige inklusive et dødeligt tilfælde er allerede indberettet som en del

af den tidligere PSUR som seneste information, og 21 ikke alvorlige tilfælde.

Efter DLP for den nuværende PSUR er yderligere 6dødelige tilfælde af overfølsomhedsreaktioner over

for ferumoxytol blevet indberettet. To af disse indberetninger var inkluderet af MAH som seneste

information i denne PSUR. De andre fire tilfælde blev indberettet efter, at denne PSUR blev indsendt

til vurdering. Alle seks dødelig overfølsomhedstilfælde blev indberettet i USA og omfattede ældre

patienter (> 65 år) med co-morbiditeter. En af patienterne havde lægemiddelallergi i anamnesen. I 5 ud

af disse 6 tilfælde blev ferumoxytol administreret som IV-injektion (enten hurtig eller langsom IV

indgift), for det øvrige tilfælde er administrationsmetoden ukendt.

Det skal bemærkes, at 28 ud af de 35 dødelige tilfælde af overfølsomhedsreaktioner forekom hos

ældre patienter (> 65 år). Der er intet tegn på, at risikoen for overfølsomhedsreaktioner som sådan er

øget hos ældre patienter, men disse patienter har en øget risiko for komplikationer.

I betragtning af det kumulative antal indberettede tilfælde af overfølsomhedsreaktioner (alvorlige, ikke

alvorlige), herunder 35 dødelige tilfælde, overvejede PRAC nye yderligere

risikominimeringsforanstaltninger ud over dem, der allerede er implementeret som en del af den

foregående PSUR og anbefalede, at der tilføjes en advarsel om den resulterende sværhed af

overfølsomhedsreaktionerne hos patienter over 65 år med co-morbiditeter i punkt 4.4 i

produktresuméet.

Forstyrrelse i forbindelse med MR (Magnetressonans-scanning)

Der er til dato ikke modtaget nogen spontane indberetninger efter markedsføring om MR-påvirkning. I

denne PSUR er der fremlagt yderligere dokumentation af indehaveren af markedsføringstilladelsen,

som identificerer 9 relevante publikationer, der handler om ferumoxytol og MR. Fire rapporter om

tilfælde er blevet publiceret, som beskriver de supraparamagnetiske virkninger af ferumoxytol på MR-

billeddannelse og understregede vigtigheden af, at radiologerne er opmærksomme på, om en patient

nyligt har modtaget ferumoxytol. Baseret på et begrænset antal indberetninger af tilfælde lader det til,

at påvirkningen af ferumoxytol på fortolkningen af MR-scanninger på grund at dets unikke

krystallinske struktur primært bemærkes i de første få uger efter administration og, baseret på data fra

dyr, forsvinder inden for 3 måneder. MAH er af den opfattelse, at det nuværende produktresumé i EU

nøjagtigt afspejler den aktuelle litteratur og leverer passende vejledning for praktiserende læger i EU.

MAH erkender, at Rostoker og Cohen anbefaler mindst 6 måneder mellem administration af

ferumoxytol og MR, hvilket de baserer på studiet af 6 raske frivillige publiceret af Storey et al. Derfor

foreslog MAH som en del af denne PSUR at ændre den aktuelle advarsel i pkt. 4.4 i produktresuméet,

så det afspejler, at interferens med MR kan forekomme i op til 6 måneder efter administration af

ferumoxytol, hvilket blev tiltrådt af PRAC.

Derfor mente PRAC, ud fra de tilgængelige data vedrørende overfølsomhedsreaktioner og interferens

med magnetresonansscanning (MR), at ændringer af produktoplysningerne og betingelserne for

markedsføringstilladelsen var berettigede.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

CHMP er enig i de videnskabelige konklusioner, som PRAC har fremsat.

Begrundelser for at anbefale ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for Rienso er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel, der indeholder det aktive stof ferumoxytol, er gunstigt

under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen ændres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rienso 30 mg/ml infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 30 mg jern som ferumoxytol.

Hvert hætteglas med 17 ml injektionsvæske indeholder 510 mg jern som ferumoxytol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

Sort til rødlig brun opløsning

Osmolalitet: 270-330 mosm/kg

pH: 6,5 til 8,0

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Rienso er indiceret til intravenøs behandling af jernmangelanæmi hos voksne patienter med kronisk

nyreinsufficiens (CKD).

Diagnosen jernmangel skal være baseret på egnede laboratorietests (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Rienso bør kun indgives, når et personale, der har erfaring med at vurdere og håndtere anafylaktiske

reaktioner, er umiddelbart tilgængeligt, og kun i faciliteter, hvor der er sikret adgang til komplet

genoplivningsudstyr.

Patienter bør overvåges omhyggeligt for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner, herunder

overvågning af blodtryk og puls, under og minimum 30 minutter efter hver infusion med Rienso.

Patienter bør desuden placeres i en liggende eller en halvt liggende stilling under infusion og i mindst

30 minutter efter endt infusion (se pkt. 4.4).

Dosering

Behandlingsforløb

Det anbefalede behandlingsforløb med Rienso er baseret på patientens hæmoglobinværdi og

kropsvægt i henhold til Tabel 1.

Hver 510 mg dosis administreres som en intravenøs infusion over mindst 15 minutter. For patienter,

der får to doser, skal den anden 510 mg infusion administreres mellem 2 og 8 dage senere, som anvist

i tabel 1.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 1: Anbefalet doseringstabel for administration af Rienso

Total mængde Rienso, der skal administreres

mg jern (antal hætteglas)

Hæmoglobin

≤50 kg kropsvægt

>50 kg kropsvægt

>10-12 g/dl

510 mg jern (1 hætteglas)

2 × 510 mg jern (2 hætteglas)

≤10 g/dl

2 × 510 mg jern (2 hætteglas)

2 × 510 mg jern (2 hætteglas)

Den maksimale dosis er 1.020 mg (2 hætteglas), og de to doser Rienso må ikke administreres

samtidig.

Rienso bør ikke gives til patienter, hvis deres hæmoglobin er højere end 12 g/dl, serum transferrin-

mætning (TSAT) er højere end 50 % eller ferritin er højere end 800 ng/ml (se pkt. 4.4).

Patienter bør tidligst revurderes en måned efter et gennemført/afsluttet behandlingsforløb med Rienso,

og revurderingen skal omfatte laboratorietestning af hæmatologiske - og blod-jern-parametre.

Yderligere behandlingsforløb

For at holde hæmoglobinniveauet kan yderligere behandlingforløb med Rienso gennemføres når

patienten er revurderet og bekræftet at være i jernunderskud. For vedligeholdelsesbehandling og

monitorerering af patienter bør anbefalingerne i gældende guidelines følges (f.eks. reviderede

European Best Practice Guidelines).

Pædiatrisk population

Riensos sikkerhed og virkning hos børn og teenagere under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data. Derfor bør Rienso ikke administreres til børn og teenagere under 18 år (se pkt. 5.1)

Særlig population (patienter i hæmodialyse)

For patienter i hæmodialyse bør Rienso først administreres, når blodtrykket er stabilt, og patienten har

gennemgået mindst en time af hæmodialysen.

Nedsat leverfunktion

Rienso er ikke specifikt undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion; den kliniske erfaring er

begrænset til 8 patienter. Hos patienter med leverinsufficiens må parenteralt jern kun administreres

efter omhyggelig vurdering af forholdet mellem risiko og fordele. Der anbefales ingen

doseringsændring i forhold til Tabel 1.

Administration

Intravenøs anvendelse via infusion.

Rienso skal indgives som en infusion i 50-250 ml steril 0,9 % natriumchlorid eller steril 5 % glucose

over mindst 15 minutter (se pkt. 6.3 og 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Brugen af Rienso er kontraindiceret ved:

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for Rienso eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Patienter med enhver kendt lægemiddelallergi herunder overfølsomhed over for andre

parenterale jernpræparater

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tegn på jernoverskud

Anæmi, som ikke skyldes jernmangel

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Parenteralt administrerede jernpræparater kan forårsage overfølsomhedsreaktioner, herunder alvorlige

og potentielt dødelige anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner. Der er også rapporteret

overfølsomhedsreaktioner efter tidligere uproblematiske doser af parenterale jernkomplekser.

Risikoen er højere hos patienter med kendte allergier, herunder lægemiddelallergier, og hos patienter

med svær astma, eksem eller anden atopisk allergi i anamnesen (se pkt. 4.3).

Der er også en øget risiko for overfølsomhedsreaktioner på parenterale jernkomplekser hos patienter

med immunologiske eller inflammatoriske tilstande (f.eks. systemisk lupus erythematosus, reumatoid

artritis).

Rienso bør kun administreres, når et personale, der har erfaring med at vurdere og håndtere

anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart tilgængeligt og kun i et miljø, hvor der er adgang til komplet

genoplivningsudstyr. Patienter bør overvåges nøje for tegn og symptomer på

overfølsomhedsreaktioner, herunder overvågning af blodtryk og puls under og i mindst 30 minutter

efter hver infusion af Rienso. Derudover bør patienten placeres i liggende eller halvt liggende stilling

under infusionen og i mindst 30 minutter efter endt infusion.

Hvis der opstår overfølsomhedsreaktioner eller tegn på intolerans under indgivelse, skal behandlingen

stoppes øjeblikkeligt. Faciliteter til genoplivning (hjertestop, respirationsstop) og udstyr til håndtering

af akutte anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner skal være tilgængelige, herunder 1 mg/ml adrenalin-

injektionsvæske. Yderligere behandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider skal gives efter

behov.

Dødelig og livstruende overfølsomhedsreaktioner med Rienso er forekommet efter markedsføring af

produktet. De kliniske manifestationer inkluderede anafylaktiske reaktioner, der viser sig ved

hjertestop/kardiorespiratorisk stop, klinisk signifikant hypotension, synkope og manglende respons (se

pkt. 4.8).

Ældre patienter (> 65 år) eller patienter med flere samtidige sygdomme, som oplever alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, kan have alvorligere konsekvenser.

Hypotension

Klinisk signifikant hypotension er indberettet som alvorlig bivirkning. Hyopotension kan forekomme

efter Rienso-administration med eller uden ledsagende tegn på overfølsomhed (se pkt. 4.8).

Patienterne skal monitoreres for objektive fund og symptomer på hypotension efter hver

administration af Rienso.

Jernoverskud

Rienso bør ikke administreres til patienter med jernoverskud. Rienso må ikke gives til patienter, hvis

deres hæmoglobin er højere end 12 g/dl, serum transferrin-mætning (TSAT) er højere end 50 % eller

ferritin er højere end 800 ng/ml (se pkt. 4.2).

Immunologisk sygdom eller infektion

Parenteralt jern bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af immunologisk sygdom eller akut eller

kronisk infektion. Det anbefales ikke at administrere Rienso til patienter med aktiv bakteriæmi.

Yderligere behandlingsforløb/langtidsbehandling

Der er begrænset mængde data fra kliniske studier tilgængelige vedrørende yderligere

behandlingsforløb med Rienso, og der findes ingen data fra kliniske studier for langtidsbehandling.

For information om post-marketing erfaring se pkt. 5.1.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ethanol og natrium indhold

Dette lægemiddel indeholder små mængder ethanol (alkohol), mindre end 100 mg per 17 ml hætteglas.

Lægemidlet indeholder mindre end 23 mg natrium pr. 17 ml hætteglas, dvs. det er stort set ”natrium-

frit”.

Magnetisk Resonans (MR)-scanning

Administration af Rienso kan forbigående påvirke den diagnostiske evne ved MR-scanning.

Planlagte MR-undersøgelser bør udføres før administration af Rienso.

Påvirkningen på vaskulære MR-scanninger varer cirka 1-2 dage, mens vævsdiagnostisk billeddannelse

kan påvirkes i op til 6 måneder.

MR-billeder kan tolkes tidligere, hvis den, der aflæser dem, er vidende om, den nyelige

administration af Rienso, eller ved at anvende T1- eller protondensitets-vægtede MR-impulssekvenser.

Rienso vil ikke påvirke røntgenbilleder, computertomografi (CT-scanning), positronemissions-

tomografi (PET-scanning), enkelt fotonemissions-computertomografi (SPECT-scanning),

ultralydsscanning eller nuklearmedicinsk billeddannelse.

Påvirkning af Laboratorieanalyser

I 24 timer efter administration af Rienso, kan laboratorieanalyser overvurdere serum-jern og

transferrin-bundet jern ved også at måle jernet i Rienso-komplekset.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Som ved alle parenterale jernpræparater reduceres absorptionen

af oralt indgivet jern ved samtidig administration.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder og graviditet

Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg med anvendelse af Rienso til gravide kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det er derfor nødvendigt omhyggeligt at

vurdere fordele og ulemper inden brug under graviditet, og Rienso bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det er klart nødvendigt (se pkt. 4.4).

Jernmangelanæmi i første trimester af graviditeten kan i mange tilfælde behandles med oralt jern.

Behandling med Rienso bør begrænses til andet og tredje trimester, hvis fordelen vurderes at veje

tungere end den potentielle risiko for både mor og foster.

Rienso bør ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om Rienso udskilles i human mælk. De tilgængelige farmakodynamiske data fra

dyreforsøg viser, at Rienso udskilles i mælk (se pkt. 5.3).

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Rienso skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ikke set indvirkninger på fertiliteten eller reproduktionsevnen hos voksne rotter (se pkt. 5.3). I

et prænatalt og postnatalt udviklingsstudie på rotter sås utilsigtede bivirkninger på kønsmodning og

reproduktionsevne i F1-generationen (se pkt. 5.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Rienso kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: I tilfælde af

symptomer som svimmelhed eller konfusion efter administration af Rienso bør patienterne ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, før symptomerne er ophørt.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.562 forsøgspersoner med CKD observeredes bivirkninger hos

7,9 % af de patienter, der fik Rienso, hvoraf 0,2 % ansås for alvorlige.

De hyppigst indberettede bivirkninger var gastrointestinale symptomer (diarré, obstipation, kvalme og

opkastning), hovedpine, svimmelhed og hypotension, som alle forekom hos mindre end 2,5 % af

patienterne. Svær hypersensitivitet eller hypotensive reaktioner er ikke almindelige (mindre end 1

tilfælde per 100 patienter) og blev indberettet hos 0,2 % (3/1.562) af forsøgspersonerne med CKD,

som fik Rienso under de kliniske studier. Et af disse tre tilfælde blev også karakteriseret som en

anafylaktoid reaktion.

Liste over bivirkninger

Tabel 2 viser alle hændelser, der er observeret under de kliniske studier, hvor 1.562 forsøgspersoner

med CKD fik to injektioner a 510 mg Rienso med et interval på 2-8 dage og post-marketing erfaring.

Tabel 2:

Bivirkninger observeret under kliniske studier og post-markedsføring

SYSTEM-

ORGANKLASSE

ALMINDELIG

(≥1/100 til

<1/10)

IKKE

ALMINDELIG

(≥1/1.000 til

<1/100)

SJÆLDEN

(>1/10.000 til

<1/1.000)

IKKE KENDT

(kan ikke estimeres

ud fra forhånden-

værende data)

Blod og

lymfesystem

Eosinofili

Immunsystemet

Hypersensitivite

t, inklusiv

anafylaksi*

Livstruende

anafylaktiske/

anafyl-aktoide

reaktioner*

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Øget appetit

Dehydrering

Gigt

Hyperkaliæmi

Nervesystemet

Svimmelhed

Dysgeusi

Hovedpine

Somnolens

Brændende

følelse

Paræstesi

Synkope

Manglende reaktion

Tab af bevidsthed

Øjne

Øget

tåresekretion

Uklart syn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SYSTEM-

ORGANKLASSE

ALMINDELIG

(≥1/100 til

<1/10)

IKKE

ALMINDELIG

(≥1/1.000 til

<1/100)

SJÆLDEN

(>1/10.000 til

<1/1.000)

IKKE KENDT

(kan ikke estimeres

ud fra forhånden-

værende data)

Hjerte

Takykardi/arytmi,

Hjertestop

Kardiorespiratorisk

stop

Myokardieinfarkt

Cyanose

Kongestiv

hjerteinsufficiens

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

(hypotension,

blodtrykket er

faldet)

Rødmen

(rødmen,

hedeture)

Hypertension

(hypertension,

accelereret

hypertension)

Vasodilatation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Epistaxis

Bronchospasme

Hoste

Hyperventilation

Hypoxi

Laryngealt ødem

Faryngealt ødem

Respiratorisk stop

Respiratorisk svigt

Svælg-irritation

Sammensnøring af

halsen

Hvæsende åndedræt

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Obstipation

Kvalme

Mavesmerter

(udspilning af

abdomen,

mavesmerter,

ubehag i øvre

abdomen)

Opkastning

Misfarvet fæces

Mundtørhed

Dyspepsi

Glossodyni

Hævelse af læber

Hævelse af tunge

Lever og galdeveje

Unormal

leverfunktion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SYSTEM-

ORGANKLASSE

ALMINDELIG

(≥1/100 til

<1/10)

IKKE

ALMINDELIG

(≥1/1.000 til

<1/100)

SJÆLDEN

(>1/10.000 til

<1/1.000)

IKKE KENDT

(kan ikke estimeres

ud fra forhånden-

værende data)

Hud og subkutane

væv

Udslæt (udslæt,

generaliseret

udslæt, kløende

udslæt,

urticaria)

Pruritus

(pruritus,

generaliseret

pruritus)

Ekkymoser

Svedtendens

(hyperhidrose,

nattesved)

Hyperpigmente-

ring af huden

Hudreaktion

Angioødem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel/

ledsmerter eller

stivhed (artralgi,

myalgi,

muskelsvaghed,

muskuloskeletal

stivhed)

Rygsmerter

Muskelspasmer

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Reaktioner på

injektionsstedet

(blå mærker på

infusions/injek-

tionsstedet,

smerte, reaktion,

hævelse, varme,

blødning,

irritation,

udslæt)

Træthed (asteni,

træthed)

Brystsmerter

(ubehag i

brystet,

brystsmerter)

Kulderystelser

Feber (følelse af

varme, pyreksi)

Misfarvning på

injektionsstedet

Pruritus på

injektionsstedet

Undersøgelser

Forhøjet serum-

ferritin

Nedsat

blodglucose

Manglende puls

Nedsat iltmætning

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskom-

plikationer

Kontusion

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger som førte til behandlingsophør i kliniske forsøg og forekom hos ≥2 Rienso-behandlede

patienter inkluderede: hypotension, hævelse på infusionsstedet, forhøjede serum-ferritinniveauer,

brystsmerter, diarré, svimmelhed, ekkymose, pruritus, kronisk nyreinsufficiens og urticaria.

* Der er registreret dødelig og livstruende overfølsomhedreaktioner med Rienso efter markedsføring

af produktet (se pkt. 4.3 og 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen tilgængelige data fra kliniske forsøg vedrørende overdosering af Rienso til mennesker. I

fasen efter markedsføring fik flere patienter en overdosis af Rienso fra 1 g på 1 dag til 2,5 g over

21 dage. Der blev kun observeret et enkelt tilfælde af mindre udslæt. Overdreven administration af

Rienso kan medføre akkumulation af jern i depoterne, hvilket kan medføre hæmosiderose.

Jævnlig monitorering af laboratorieparametre for jerndepoter, så som serumferritin og

transferrinmætning, muliggør opdagelse af akkumulation af jern. Dog skal der udvises forsigtighed

med fortolkning af serum-jernniveauer i de 24 timer, der følger efter administrationen af Rienso, da

laboratorieanalyser kan overvurdere serumjern og transferrinbundet jern ved at måle jernet i Rienso

med. Se afsnit om jernoverskud i pkt. 4.4 og for doseringsvejledning, se pkt. 4.2.

Overdosering skal behandles, om nødvendigt, med et jernkeleringsmiddel.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endnu ikke tildelt, ATC-kode: Endnu ikke tildelt

Virkningsmekanisme

Rienso er et kolloidt jern-kulhydratkompleks. Det indeholder jernoxid-partikler med en jernoxidkerne

omgivet af en skal af polyglucose-sorbitol-carboxymethylether.

Skallen isolerer det bioaktive jern fra

plasmakomponenterne, indtil jern-kulhydratkomplekset indtræder i det reticuloendoteliale systems

makrofager i lever, milt og knoglemarv. Jernet frigives derefter intracellulært fra jern-

kulhydratkomplekset i makrofagernes vesikler. Derefter indtræder jernet enten ind i det intracellulære

jerndepot (fx ferritin) eller det overføres til plasmatransferrin med henblik på transport til erytroide

precurser celler, så de kan indkorporereres i hæmoglobin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Riensos sikkerhed og virkning (kumulativ dosis på 1,02 gram) til behandling af jernmangel hos CKD-

patienter med IDA er blevet vurderet i tre randomiserede, open-label, kontrollerede kliniske studier

(Studie 1, 2 og 3). De vigtigste virkningsresultater på dag 35 fra den kontrollerede fase af hvert enkelt

studie er vist i Tabel 3. Dette omfatter

baseline

og gennemsnitlig ændring frem til dag 35 i

hæmoglobin (Hgb, g/dl), transferrinmætning (TSAT, %) og ferritin (ng/ml) samt den andel af

forsøgspersonerne, der var Hgb-respondenter på dag 35 (defineret som andelen af forsøgspersoner

med en forhøjelse af Hgb på mindst 1,0 g/dl) i hver enkelt behandlingsgruppe for studie 1, 2 og 3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3:

Resumé af effektendepunkter på dag 35 (Intention to Treat Population)

Endepunkt

Studie 1

Ikke-dialyse CKD

Studie 2

Ikke-dialyse CKD

Studie 3

CKD i hæmodialyse

Rienso

n = 226

Oralt jern

n = 77

Rienso

n = 228

Oralt jern

n = 76

Rienso

n = 114

Oralt jern

n = 116

Baseline

(Mean ± SD, g/dl)

9,9

± 0,8

9,9

± 0,7

10,0

± 0,7

10,0

± 0,8

10,6

± 0,7

10,7

± 0,6

Hgb-ændring fra

baseline

på dag 35

(Mean ± SD, g/dl)

1,2*

± 1,3

0,5

± 1,0

0,8*

± 1,2

0,2

± 1,0

1,0*

± 1,1

0,5

± 1,1

Andel af Hgb-

respondenter (%)

51,8

19,5

39,0

18,4

49,1

25,0

Baseline

TSAT

(Mean ± SD, %)

9,8

± 5,4

10,4

± 5,2

11,3

± 6,1

10,1

± 5,5

15,7

± 7,2

15,9

± 6,3

TSAT-ændring fra

baseline

på dag 35

(Mean ± SD, %)

9,2

± 9,4

0,3

± 4,7

9,8

± 9,2

1,3

± 6,4

6,4

± 12,6

0,6

± 8,3

Baseline

ferritin

(Mean ± SD, ng/ml)

123,7

± 125,4

146,2

± 136,3

146,1

± 173,6

143,5

± 144,9

340,5

± 159,1

357,6

± 171,7

Ferritin-ændring fra

baseline

på dag 35

(Mean ± SD, ng/ml)

300,7

± 214,9

0,3

± 82,0

381,7

± 278,6

6,9

± 60,1

233,9

± 207,0

-59,2

± 106,2

p≤0,001 for hovedeffektendepunkt

Hgb = hæmoglobin; TSAT = transferrinmætning; SD = standarddeviation

I alle tre studier blev patienter med CKD og jernmangelanæmi randomiseret til behandling med

Rienso eller oralt jern. Rienso blev administreret som to 510 mg intravenøse injektioner (med

2-8 dages mellemrum), og oralt jern (ferrofumarat) blev administreret som en samlet daglig dosis på

200 mg usammensat jern i 21 dage. De vigtigste studieresultater vurderede ændringerne i hæmoglobin

fra baseline til dag 35. Studie 1 og 2 inkluderede patienter med ikke-dialysekrævende CKD, og

Studie 3 inkluderede patienter, der gennemgik hæmodialyse.

I Studie 1 var patienternes gennemsnitsalder 66 år (23-95 år); 60 % var kvinder; 65 % var kaukasere,

32 % var negroide, og 2 % var andre racer. I grupperne med Rienso og oralt jern fik henholdsvis 42 %

og 44 % af patienterne erytropoiese-stimulerende midler (ESAs) ved baseline.

I Studie 2 var patienternes gennemsnitsalder 65 år (31-96 år); 61 % var kvinder; 58 % var kaukasere,

35 % var negroide, og 7 % var andre racer. I grupperne med Rienso og oralt jern fik henholdsvis 36 %

og 43 % af patienterne ESAs ved

baseline

I Studie 3 var patienternes gennemsnitsalder 60 år (24-87 år); 43 % var kvinder; 34 % var kaukasere,

59 % var negroide, og 7 % var andre racer. Alle patienter fik ESAs ved baseline.

Efter gennemførelse af den kontrollerede fase af hvert af fase 3-forsøgene kunne de patienter, der

havde jernmangel og anæmi valgfrit blive genbehandlet og få to ekstra 510 mg intravenøse injektioner

med Rienso og opnå en total kumulativ dosis på 2,04 g. I alt 69 patienter fik en total kumulativ dosis

på 2,04 g. Bivirkningerne efter denne gentagne Rienso-dosering havde tilsvarende karakter og

frekvens som det, der observeredes efter de første to intravenøse injektioner.

I et placebo-kontrolleret, cross-over-forsøg fik 713 patienter med CKD en enkelt 510 mg dosis Rienso

og placebo. De indberettede bivirkninger fra disse patienter svarede i karakter og frekvens til det, der

observeredes i de øvrige kliniske forsøg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Data efter markedsføring fra dialyseklinikker i USA

Retrospektive observationsdata fra tre store hæmodialyseklinikker i USA over en 1-årig periode

omfattede behandling af over 8.600 patienter med mere end 33.300 administrerede doser Rienso;

næsten 50 % af patienterne fik gentagne doser med 4 eller flere doser. Det gennemsnitlige

hæmoglobinniveau blev øget (0,5- 0,9 g/dl) efter behandlingen og stabiliseredes i området 11-11,7 g/dl

over en 10 måneders periode efter doseringen; der identificeredes ingen nye sikkerhedssignaler ved

gentagen dosering.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Rienso i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

jernmangelanæmi (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske (PK) egenskaber for Rienso er blevet undersøgt hos raske forsøgspersoner og hos

patienter med CKD stadie 5D i hæmodialyse. Rienso udviste dosisafhængig, kapacitetsbegrænsenset

udskillelse fra plasma med en halveringstid på cirka 16 timer hos mennesker. Clearance (CL) var

nedsat ved øgede doser af Rienso. Distributionsvolumen (Vd) var i overensstemmende med

plasmavolumen, og de gennemsnitlige maksimale observerede værdier for plasmakoncentration (C

og terminal halveringstid (t

) øgedes med dosis. De estimerede værdier for CL og Vd efter to

510 mg-doser Rienso administreret intravenøst inden for 24 timer var henholdsvis 69,1 ml/t og

3,3 liter. C

og tid til maksimal koncentration (t

) var henholdsvis 206 mcg/ml og 0,32 t.

Infusionshastigheden havde ingen indflydelse på Riensos PK-parametre. Der observeredes ingen

kønsforskelle i Riensos PK-parametre. Rienso fjernes ikke ved hæmodialyse.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data påviser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra traditionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi,gentaget dosis toksicitet, genotoksicitet, lokal tolerance og immuntoksicitet.

I et 4 ugers toksicitetsstudie med gentaget dosis i rotter, blev der efter 26 ugers restitution set

hepatiske forandringer (fokal eller multifokal blødning, hæmorragisk nekrose, kronisk inflammation,

og/eller galdevejshyperplasi) hos hundyr. Den kumulative HED for dosisgrupperne svarer til en

sikkerhedsfaktor på 5,1 og 10,5 i forhold til den kumulative humane terapeutiske dosis (2 x 510 mg

Fe) i et menneske på 60 kg. Sådanne effekter blev ikke set hos handyrene i dette studie eller i det

13-ugers gentaget dosis toksicitetsstudie i rotter (uden restitution). Baseret på de kliniske data er der

ingen evidens for at de effekter, som er set i hunrotter, har relevans for mennesker.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med Rienso.

Der er ikke iagttaget nogen indvirkninger på fertilitet eller general reproduktionsevne hos rotter, der

fik IV Rienso i doser på op til 18 mg Fe/kg/dag (Human ækvivalent dosis (HED) på

2,9 mg Fe/kg/dag). Administration af Rienso under organogenese hos rotter i doser, der er toksiske for

moderdyret, (100 mg Fe/kg/dag) forårsagede et fald i fødselsvægten.

Hos kaniner medførte administration af Rienso under organogenesen nedsat føtal vægt samt

deformering af ekstremiteter og/eller bløddele (fejlroterede eller flekterede for- og fejlroterede

baglemmer, intern hydrocefalus, manglende hjerne, ganespalte og mikroglossi) i den høje dosis på

45,3 mg Fe/kg/dag (HED på 14,6 mg Fe/kg/dag). Denne dosis forårsagede kun minimal toksicitet for

moderdyret.

I et præ- og postnatalt udviklingsstudie på rotter var kønsmodningen forsinket hos hanunger ved den

høje dosis på 60 mg Fe/kg/dag (HED på 9,7 mg Fe/kg/dag). Hos hunungerne i middel og høj

dosisgrupperne (på henholdsvis 30 mg Fe/kg/dag og 60 mg Fe/kg/dag (HED på henholdsvis 4,8 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fe/kg/dag og 9,7 mg Fe/kg/dag), var kønsmodningen forsinket og der bemærkedes en afbrydelse af

brunstcyklus i nogle hundyr. Evnen til at producere afkom (reproduktionsevnen) var reduceret ved

høje doser hos handyr og hos hundyr ved middel og høje doser, uanset om F1-hanner blev parret med

F1-hunner, eller F1-hanner blev parret med naive hunner og omvendt.

I et diestudie på rotter: Der var minimal udskillelse af Rienso eller Rienso-deriveret radioaktivitet i

mælk efter en enkelt IV administration på cirka 100 mg Fe/kg (HED på 16,1 mg Fe/kg, cirka 2 gange

den anbefalede humandosis på 510 mg baseret på mg/m

) af enten det umærkede,

Fe eller

mærkede produkt til diegivende rotter 10-11 dage post partum, som toppede 8-24 timer efter

administrationen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyglucose-sorbitol carboxymethylether (PSC)

Mannitol

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

48 måneder

Opbevaringsbetingelser efter anbrud og fortynding til infusion:

Kemisk og fysisk in use stabilitet er dokumenteret for 96 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart efter anbrud og fortynding.

Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid under anvendelse og betingelser forud for

anvendelsen brugerens ansvar og skal ikke være længere end 4 timer ved 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Rienso må kun blandes med steril natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller steril 5 % glucose i en

koncentration svarende til 2-8 mg jern pr. ml.

Der må ikke anvendes andre intravenøse fortyndingsopløsninger og terapeutiske substanser. For

instruktion om fortynding, se pkt 4.2.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

17 ml opløsning i et hætteglas (type I glas) med en prop (chlorbutylgummi) og en aluminium-

krympetætning.

Fås i pakningsstørrelser på 1, 2, 6 eller 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Administration af Rienso

Hætteglassene er kun beregnet til engangsbrug.

Hætteglassene skal kontrolleres visuelt før administration for at sikre, at der ikke er nogen partikler og

skader.

Rienso skal administreres som en intravenøs infusion på et nyt eller eksisterende venøst adgangssted.

Administrationen skal foretages som følger:

Hæmodialysepatienter:

Doseringen skal påbegyndes, når blodtrykket er stabilt, og patienten har gennemgået mindst en times

hæmodialyse.

Alle patienter:

Indgiv Rienso som en infusion, på følgende måde:

510 mg (ét hætteglas) fortyndet i 50-250 ml steril 0,9 % natriumchlorid eller steril

5 % glucose administreres over mindst 15 minutter (koncentration svarende til 2-8 mg

jern pr. ml).

Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner herunder ved

overvågning af blodtryk og puls, under og i mindst 30 minutter efter hver infusion af Rienso.

Derudover bør patienten placeres i liggende eller halvt liggende stilling under infusionen og i

mindst 30 minutter efter afsluttet infusion.

Indgiv et enkelt hætteglas som en infusion. Der kan, om nødvendigt, ingives endnu et hætteglas

som en infusion to til otte dage seneres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

T: +45 4677 1111

F: +45 4675 6640

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/774/001

EU/1/12/774/002

EU/1/12/774/003

EU/1/12/774/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. juni 2012

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Rienso findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/102191/2015

EMEA/H/C/002215

EPAR - sammendrag for offentligheden

Rienso

ferumoxytol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Rienso.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Rienso skal anvendes.

Hvad er Rienso?

Rienso er et jernpræparat, som indeholder det aktive stof ferumoxytol. Det leveres som en

infusionsvæske (drop i en vene).

Hvad anvendes Rienso til?

Rienso anvendes til behandling af anæmi (mangel på røde blodlegemer eller hæmoglobin), som

skyldes jernmangel, hos patienter med kronisk nyresygdom (langvarig, fremadskridende nedsættelse

af nyrefunktionen).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Rienso?

Rienso bør kun gives, når der er sundhedspersonale tilstede, som er uddannet i håndtering af

anafylaktiske (svære allergiske) reaktioner, og når der er genoplivningsudstyr til rådighed.

Rienso gives som en infusion, der varer mindst 15 minutter. Afhængigt af anæmiens sværhedsgrad og

patientens kropsvægt kan der gives endnu en infusion to til otte dage efter den første dosis. Lægen

bør sikre, at patienten observeres for bivirkninger i mindst 30 minutter efter infusionen.

Patientens blod og jernindhold bør kontrolleres mindst en måned efter behandlingen. For at opretholde

et normalt hæmoglobinindhold kan det være nødvendigt at genbehandle patienter med Rienso, hvis

det viser sig, at de stadig mangler jern.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rienso

EMA/102191/2015

Side 2/3

Hvordan virker Rienso?

Jernmangel er en almindelig årsag til anæmi hos patienter med kronisk nyresygdom, og den kan

skyldes mange faktorer som f.eks. ringe optagelse af jern fra kosten.

Det aktive stof i Rienso, ferumoxytol, er en jernholdig forbindelse. Når det injiceres i blodet, optages

det af celler i leveren, milten og knoglemarven, hvor jernet frigives og fylder kroppens tomme

jernlagre op. Med genopfyldte jernlagre kan kroppen producere mere hæmoglobin, som vil medvirke til

at korrigere anæmien.

Hvordan blev Rienso undersøgt?

Der blev gennemført tre hovedundersøgelser af 838 patienter med kronisk nyresygdom og

jernmangelanæmi for at sammenligne behandlingen med Rienso med oral jernbehandling. Hovedmålet

for virkningen var, hvor meget hæmoglobinniveauet (målt i gram pr. deciliter, g/dl) var steget efter

fem uger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Rienso?

Rienso var mere effektivt til at øge hæmoglobinniveauet end den orale jernbehandling. I alle tre

undersøgelser sås en større gennemsnitlig stigning i hæmoglobinniveauet hos patienter, der fik Rienso:

1,2 g/dl i forhold til 0,5 g/dl; 0,8 g/dl i forhold til 0,2 g/dl; og 1,0 g/dl i forhold til 0,5 g/dl.

Hvilken risiko er der forbundet med Rienso?

I undersøgelserne med Rienso blev der observeret bivirkninger hos 7,9 % af de patienter, som fik

lægemidlet, hvor 0,2 % var alvorlige bivirkninger. De hyppigst indberettede bivirkninger var

gastrointestinale symptomer (diarré, forstoppelse, kvalme og opkastning), hovedpine, svimmelhed og

hypotension, som alle forekom hos mindre end 2,5 % af patienterne. Svær hypersensitivitet (allergisk

reaktion) eller hypotension er ikke almindelige og blev indberettet for 0,2 % af patienterne. Den

fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Rienso fremgår af indlægssedlen.

Rienso må ikke anvendes til patienter med tidligere lægemiddelallergi, herunder allergi over for

ferumoxytol eller noget andet jernpræparat. Det må ikke anvendes til patienter med tegn på

jernoverskud i kroppen eller til patienter, hvis anæmi ikke skyldes jernmangel. Den fuldstændige liste

over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Rienso godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Rienso opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Rienso. Rienso viste sig at være bedre end oralt taget jern til behandling af

jernmangelanæmi hos patienter med kronisk nyresygdom. CHMP anså stigningen i

hæmoglobinindholdet i hovedundersøgelsen for at være en betydelig forbedring og sammenlignelig

med resultaterne af behandling med almindelige intravenøse jernpræparater.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Rienso?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Riensoi anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og på indlægssedlen for

Rienso, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør følge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rienso

EMA/102191/2015

Side 3/3

Virksomheden, der markedsfører Rienso, vil desuden udlevere informationsmateriale til patienter og

læger, som forventes at anvende Rienso, om risikoen for allergiske reaktioner. Virksomheden vil

desuden gennemføre undersøgelser for at beskrive denne risiko yderligere.

Andre oplysninger om Rienso

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Rienso den 15. juni 2012.

Den fuldstændige EPAR for Rienso findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Rienso, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2015.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information