Rezolsta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-10-2020

Aktiv bestanddel:
darunavir, cobicistat
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International N.V.
ATC-kode:
J05
INN (International Name):
darunavir, cobicistat
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug, , antivirale lægemidler til behandling af HIV-infektioner, kombinationer
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Rezolsta, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af human immunodeficiency virus 1 (HIV 1) infektion hos voksne i alderen 18 år eller derover. Genotypiske test bør vejlede i brugen af Rezolsta.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002819
Autorisation dato:
2014-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002819

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-03-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

darunavir/cobicistat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage REZOLSTA

Sådan skal du tage REZOLSTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er REZOLSTA?

REZOLSTA indeholder de aktive stoffer darunavir og cobicistat.

Darunavir tilhører en gruppe hiv-lægemidler, der kaldes proteasehæmmere, som virker ved at reducere

mængden af hiv i kroppen til et meget lavt niveau. Det gives sammen med cobicistat, som kaldes en

forstærker, idet det øger mængden af darunavir i blodet.

Behandling med REZOLSTA forbedrer dit immunforsvar (kroppens naturlige forsvarssystem) og

nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. REZOLSTA kan

imidlertid ikke kurere hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

REZOLSTA anvendes til at behandle voksne og unge i alderen 12 år og ældre, som vejer mindst 40 kg

og som er smittet med hiv (se afsnittet Sådan skal du tage REZOLSTA).

REZOLSTA skal tages i kombination med anden hiv-medicin. Din læge vil fortælle dig, hvilken

medicinkombination der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage REZOLSTA

Tag ikke REZOLSTA

hvis du er allergisk over for darunavir, cobicistat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

REZOLSTA (angivet i punkt 6).

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende lægemidler

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til anden medicin.

Lægemiddel

Formålet med lægemidlet

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Carbamazepin, phenobarbital og phenytoin

til forebyggelse af krampeanfald

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Colchicin (hvis du har nyre-/leverproblemer)

til behandling af gigt eller familiær

middelhavsfeber

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

Til behandling af hiv

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Perikon (Hypericum perforatum)

et naturlægemiddel mod depression

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Triazolam eller oral (taget gennem munden)

midazolam

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Sildenafil

til behandling af hjerte- og lungesygdommen

pulmonal arteriel hypertension. Sildenafil

anvendes også til andre formål. Se afsnittet

'Brug af anden medicin sammen med

REZOLSTA'.

Avanafil

til behandling af impotens

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at standse sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager REZOLSTA.

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, men risikoen er nedsat ved

effektiv antiretroviral terapi (medicin mod retrovirus, f.eks. hiv). Tal med lægen om, hvilke

forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre.

Personer, der tager REZOLSTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Patienter, der tager REZOLSTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan udslættet blive

alvorligt eller potentielt livstruende. Kontakt lægen, hvis du får udslæt.

Patienter, der tager REZOLSTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være let eller moderat.

REZOLSTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende REZOLSTA.

Læs følgende punkter, og fortæl det til lægen, hvis nogle af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage REZOLSTA.

Fortæl din læge, hvis du har haft nyreproblemer. Din læge vil nøje overveje, om du skal

behandles med REZOLSTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). REZOLSTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder eller feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har

haft usædvanlige infektioner på grund af et svækket immunforsvar (opportunistiske infektioner),

kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner vise sig kort efter påbegyndelse

af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af kroppens

immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have været til

stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (lidelser, der skyldes, at

immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til

behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er

påbegyndt behandling. Du skal straks informere din læge, så du kan få den nødvendige

behandling, hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom

muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem

kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). REZOLSTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

flere forskellige lægemidler mod hiv, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Risikoen for dette øges i

forbindelse med langvarig behandling, alvorlig svækkelse af immunforsvaret, overvægt eller

brug af alkohol eller lægemidler, der kaldes binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Tegnene på

osteonekrose omfatter stivhed, ømhed og smerter i led (især hofter, knæ og skuldre) samt

problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du kontakte

din læge.

Børn og unge

REZOLSTA er ikke beregnet til børn under 12 år eller som vejer under 40 kg.

Brug af anden medicin sammen med REZOLSTA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget

anden medicin.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med REZOLSTA. De er nævnt ovenfor under

overskriften ”Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende lægemidler:”

REZOLSTA må ikke tages sammen med et andet antiviralt lægemiddel, der allerede indeholder en

forstærker, eller et andet antiviralt lægemiddel, der kræver forstærkning. I nogle tilfælde kan det være

nødvendigt at ændre dosis af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din læge, hvis du tager

anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til, hvilke lægemidler der kan

tages sammen.

Virkningen af REZOLSTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler. Du

skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

Bosentan (til behandling af hjertesygdomme)

Dexamethason (til injektion) (kortikosteroid)

Efavirenz, etravirin, nevirapin (til behandling af hiv-infektion)

Rifapentin, rifabutin (til behandling af bakterieinfektioner)

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager REZOLSTA. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tager:

amlodipin, carvedilol, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nicardipin, nifedipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket.

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin, clopidogrel (til at hindre blodpropper), da

virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive ændret. Din læge skal muligvis

kontrollere dit blod.

clonazepam (til at hindre krampeanfald)

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. REZOLSTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner.

ethinylestradiol/drospirenon. REZOLSTA kan øge risikoen for, at drospirenon øger

kaliumniveauet.

atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol

i blodet). Risikoen for en muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken

kolesterolsænkende behandling der egner sig bedst til dig.

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da virkningen

eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket. Din læge vil muligvis foretage

yderligere test.

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison og

triamcinolon. Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske

(betændelseslignende) tarmsygdomme, inflammatoriske tilstande i øjne, led og muskler samt

andre inflammatoriske tilstande. Du må kun bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke

kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering og under tæt lægelig overvågning for

kortikosteroid-bivirkninger.

buprenorphin/naloxon, methadon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og

lignende).

salmeterol (medicin til behandling af astma).

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria).

dasatinib, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (lægemidler til behandling af kræft).

perphenazin, risperidon, thioridazin (lægemidler til behandling af psykiske lidelser).

clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam (lægemidler til behandling af søvnforstyrrelser

eller angst).

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens og hjerte- og lungesygdommen

pulmonal arteriel hypertension).

glecaprevir/pibrentasvir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da virkningen eller bivirkningerne af enten denne

eller REZOLSTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer).

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme).

clarithromycin (antibiotikum).

clotrimazol, fluconazol, itraconazol, isavuconazol, posaconazol (mod svampeinfektioner)

voriconazol må kun tages, når en læge har bedømt brugen af det.

rifabutin (mod bakterieinfektioner).

tadalafil, sildenafil, vardenafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet).

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst).

maraviroc (til behandling af hiv-infektion).

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber). Hvis du har nedsat

nyre- og/eller leverfunktion, se afsnittet 'Du må ikke tage REZOLSTA sammen med følgende

lægemidler'.)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet).

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem og midazolam brugt som

injektion (medicin til behandling af søvnforstyrrelser og/eller angst).

metformin (til behandling af type 2-diabetes).

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerte).

Dette er ikke en udførlig liste over lægemidler. Fortæl din læge om alle lægemidler, du tager.

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid eller ammer eller planlægger at blive gravid. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage REZOLSTA. Du må ikke amme, hvis du har hiv, både fordi der er en

risiko for, at dit spædbarn kan blive smittet med hiv via mælken, og fordi medicinens virkning på dit

barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af REZOLSTA.

REZOLSTA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage REZOLSTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejerskens.

Du skal tage REZOLSTA hver dag og altid sammen med mad. REZOLSTA virker ikke korrekt uden

mad. Du skal spise et måltid eller en snack indenfor 30 minutter før, du tager REZOLSTA. Typen af

mad er ikke vigtig.

Slug tabletten hel med væske som f.eks. vand eller mælk. Fortæl din læge, hvis du har svært ved

sluge REZOLSTA. Tabletten kan deles med en tabletdeler. Når tabletten er delt, skal hele dosen

(begge halvdele) tages med det samme med væske som f.eks. vand eller mælk.

Tag din anden hiv-medicin, der skal tages i kombination med REZOLSTA, efter din læges

anvisninger.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad, samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for meget REZOLSTA

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Hvis du har glemt at tage REZOLSTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 12 timer, skal du straks tage den. Skal altid

tages sammen med mad. Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis efter mere end 12 timer, skal

du springe den over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for en glemt dosis.

Hvis du kaster op efter at have taget REZOLSTA

Hvis du kaster op inden for 4 timer efter at have taget lægemidlet, skal du tage en anden dosis

sammen med mad så snart som muligt. Hvis du kaster op efter mere end 4 timer efter at have taget

lægemidlet, skal du ikke tage en anden dosis REZOLSTA før næste planlagte tidspunkt.

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du har glemt at tage en dosis eller

kaster op.

Du må ikke stoppe med at tage REZOLSTA uden først at tale med din læge

Når behandlingen er startet, må du ikke stoppe den uden vejledning fra din læge.

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage REZOLSTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge vil tage nogle

blodprøver, før du starter behandling med REZOLSTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal

du oftere til blodprøvekontrol hos lægen, fordi du har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med

din læge om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i

øjnene, mørk (tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetitløshed eller smerter, jag eller

smerter og ubehag i din højre side under ribbenene.

Hududslæt, eventuelt med kløe, er en almindelig bivirkning i forbindelse med REZOLSTA (ses oftere

ved anvendelse sammen med raltegravir). Udslættet er sædvanligvis let til moderat. Hududslæt kan

også være et symptom på en sjælden, men alvorlig tilstand. Derfor er det vigtigt, at du taler med

lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad du skal gøre ved symptomerne, eller om

du skal holde op med at tage REZOLSTA.

Andre alvorlige bivirkninger, der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter, var diabetes.

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) har været indberettet hos op til 1 ud af 100 patienter.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine

diarré, kvalme.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

allergiske reaktioner såsom kløe

nedsat appetit

unormale drømme

opkastning, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

muskelsmerter

træthed

unormale resultater af blodprøver som for eksempel visse undersøgelser af lever eller nyrer; din

læge vil forklare dig om dette

svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

symptomer på infektion eller på autoimmune lidelser (immunrekonstitutionsinflammatorisk

syndrom (IRIS))

osteonekrose (hvor knoglevævet dør på grund af manglende blodforsyning til knoglen)

udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti)

unormale resultater af blodprøver som for eksempel undersøgelser af bugspytkirtel, højt

sukkerniveau, unormale niveauer af "lipider" (fedtstoffer); din læge vil forklare dig om dette

allergiske reaktioner som for eksempel nældefeber (urticaria), svær hævelse af huden og andre

væv (oftest læberne eller øjnene)

alvorligt udslæt med blærer og afskallende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer) samt

påvirkning af lever, nyrer eller lunger].

Bivirkninger med ukendt hyppighed: et udslæt kan blive alvorligt eller muligvis livstruende:

udslæt med blærer og afskalning af huden over en stor del af kroppen

rødt udslæt med små, pusfyldte knopper, der kan sprede sig over hele kroppen; nogle gange med

feber.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som REZOLSTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde

været alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet senere end 6 uger efter første åbning af beholderen.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

REZOLSTA indeholder:

Aktive stoffer: darunavir og cobicistat. Hver tablet indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat)

og 150 mg cobicistat.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, silicificeret mikrokrystallinsk cellulose, kolloid silica,

crospovidon og magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol (delvist

hydrolyseret), titandioxid, polyethylenglycol (macrogol), talcum, rød jernoxid og sort jernoxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken, lyserød, oval tablet med TG trykt på den ene side og 800 på den anden side.

30 tabletter i en plastbeholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat) og 150 mg cobicistat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Lyserød, oval tablet på 23 mm x 11,5 mm med ”800” præget på den ene side og ”TG” på den anden

side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

REZOLSTA er indiceret, i kombination med andre antiretrovirale lægemidler, til behandling af

humant immundefektvirus 1 (hiv-1)-infektion hos voksne og unge (i alderen 12 år og derover og som

vejer mindst 40 kg).

Genotypebestemmelse skal være vejledende for brugen af REZOLSTA (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med håndtering af hiv-infektion.

Dosering

Det anbefalede dosisregime til voksne og unge fra 12 år, som vejer mindst 40 kg, er en tablet taget en

gang dagligt i forbindelse med et måltid.

ART-naive patienter

Den anbefalede dosis REZOLSTA er en filmovertrukken tablet en gang dagligt i forbindelse med et

måltid.

ART-erfarne patienter

En REZOLSTA filmovertrukken tablet, en gang dagligt, i forbindelse med et måltid, kan anvendes til

patienter, der tidligere har været eksponeret for antiretrovirale lægemidler, men ikke har mutationer

associeret med darunavirresistens (DRV-RAM)*, og som har plasma-hiv-1 RNA < 100.000 kopier/ml

og CD4+-celletal ≥ 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.1).

DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V.

Hos alle andre ART-erfarne patienter eller i tilfælde, hvor der ikke foreligger hiv-1-

genotypebestemmelse, er REZOLSTA ikke egnet. Der skal i stedet anvendes et andet antiretroviralt

behandlingsregime. Se produktresuméerne for andre antiretrovirale lægemidler for yderligere

oplysninger om dosering.

Rådgivning om glemte doser

Patienter skal informeres om, at hvis en dosis REZOLSTA glemmes i op til 12 timer efter det

tidspunkt, hvor den sædvanligvis tages, skal den glemte dosis tages tages sammen med mad hurtigst

muligt. Hvis det bliver opdaget senere end 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt for indtagelse af en

dosis, skal den glemte dosis springes over, og patienten skal fortsætte efter den sædvanlige

doseringssplan.

Hvis patienten kaster op inden for 4 timer efter at have taget lægemidlet, skal patienten tage en ny

dosis REZOLSTA sammen med et måltid så snart som muligt. Hvis patienten kaster op senere end

4 timer efter at have taget lægemidlet, skal patienten ikke tage en ny dosis REZOLSTA før næste

planlagte tidspunkt.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger kun begrænsede oplysninger for denne population, og REZOLSTA skal derfor

anvendes med forsigtighed til patienter over 65 år (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen farmakokinetiske data vedrørende anvendelse af REZOLSTA til patienter med

nedsat leverfunktion.

Darunavir og cobicistat metaboliseres i leveren. Separate studier med darunavir/ritonavir og cobicistat

tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter med let (Child-Pugh klasse A) eller moderat

(Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion. Dog skal REZOLSTA anvendes med forsigtighed til disse

patienter.

Der foreligger ingen data vedrørende anvendelse af darunavir eller cobicistat til patienter med svært

nedsat leverfunktion. Alvorlig leverfunktionsnedsættelse kan medføre øget eksponering for darunavir

og/eller cobicistat og forværring af deres sikkerhedsprofil. REZOLSTA må derfor ikke anvendes til

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er vist, at cobicistat nedsætter den estimerede kreatininclearance på grund af hæmning af

den tubulære sekretion af kreatinin. Behandling med REZOLSTA bør ikke initieres hos patienter med

kreatininclearance under 70 ml/min, hvis dosisjustering på basis af kreatininclearance for et samtidigt

administreret lægemiddel (f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxilfumarat (som furamat,

fosfat eller succinat) eller adefovirdipivoxil) er nødvendig (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

På grund af cobicistats og darunavirs meget begrænsede renale elimination, kræves der ingen særlige

forholdsregler eller dosisjusteringer af REZOLSTA hos patienter med nedsat nyrefunktion. Hverken

darunavir, cobicistat eller kombinationen af disse er blevet undersøgt hos patienter i dialyse, og der

kan derfor ikke gives nogen anbefalinger for disse patienter (se pkt. 5.2).

Der henvises til produktresuméet for cobicistat for yderligere oplysninger.

Pædiatrisk population

REZOLSTAs sikkerhed og virkning hos pædiatriske patienter i alderen 3 til 11 år, eller som vejer

< 40 kg, er ikke klarlagt (se pkt. 4.4 og 5.3). Der foreligger ingen data. REZOLSTA bør ikke anvendes

til pædiatriske patienter under 3 år på grund af problemstillinger vedrørende sikkerhed (se pkt. 4.4 og

5.3).

Graviditet og post partum

Behandling med REZOLSTA under graviditet fører til lav eksponering for darunavir (se pkt. 4.4 og

5.2). Behandling med REZOLSTA bør derfor ikke påbegyndes under graviditet, og kvinder, som

bliver gravide under behandling med REZOLSTA, bør skiftes til et alternativt regime (se pkt. 4.4 og

4.6). Darunavir/ritonavir kan overvejes som et alternativ.

Administration

Oral anvendelse

Tabletten skal sluges hel for at sikre administration af hele dosen af både darunavir og cobicistat. Til

patienter, som ikke kan sluge tabletten hel, kan REZOLSTA deles i to med en tabletdeler. Hele dosen

skal tages straks efter deling.

Patienterne bør informeres om at tage REZOLSTA inden for 30 minutter efter indtagelse af et måltid

(se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion.

Co-administration med følgende lægemidler på grund af risikoen for tab af terapeutisk virkning (se

pkt. 4.5):

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin

rifampicin

lopinavir/ritonavir

perikon (Hypericum perforatum).

Co-administration med følgende lægemidler på grund af risikoen for alvorlige og/eller livstruende

bivirkninger (se pkt. 4.5):

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

colchicin, ved anvendelse hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 4.5)

rifampicin

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

cisaprid

dapoxetin

domperidon

naloxegol

lurasidon, pimozid, quetiapin, sertindol (se pkt. 4.5)

elbasvir/grazoprevir

triazolam, midazolam administreret oralt (om forsigtighed ved parenteral administration af

midazolam, se pkt. 4.5)

sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension, avanafil

simvastatin, lovastatin og lomitapid (se pkt. 4.5)

dabigatran, ticagrelor.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist at nedsætte risikoen for

seksuel overførsel væsentligt, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der skal træffes foranstaltninger

med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

Regelmæssig kontrol af virologisk respons anbefales. Ved manglende eller tab af virologisk respons

bør patienten testes for resistens.

Darunavir bindes hovedsageligt til surt

-glykoprotein. Denne proteinbinding er

koncentrationsafhængig, hvilket indikerer, at bindingskapaciteten mættes. Derfor kan displacering af

lægemidler, der i udstrakt grad bindes til surt

-glykoprotein, ikke udelukkes (se pkt. 4.5).

ART-erfarne patienter

REZOLSTA bør ikke anvendes til behandlingserfarne patienter med en eller flere DRV-RAM hiv-1

RNA ≥ 100.000 kopier/ml eller CD4+-celletal < 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2).

Kombinationer med andre optimerede baggrundsregimer (OBR’er) end ≥ 2 NRTI’er er ikke undersøgt

hos denne population.

Der foreligger begrænsede data for patienter med andre hiv-1-subtyper end subtype B (se pkt. 5.1).

Graviditet

Det er påvist, at behandling med 800/150 mg darunavir/cobicistat i det andet og tredje trimester fører

til lav eksponering for darunavir med en reduktion i værdierne for C

på ca. 90 % (se pkt. 5.2).

Værdierne for cobicistat falder og giver muligvis ikke tilstrækkelig boostning. Den betydelige

reduktion i eksponeringen for darunavir kan medføre virologisk svigt og en øget risiko for overførsel

af hiv-infektion fra mor til barn. Behandling med REZOLSTA bør derfor ikke påbegyndes under

graviditet, og kvinder, som bliver gravide under behandling med REZOLSTA, bør skiftes til et

alternativt regime (se pkt. 4.2 og 4.6). Darunavir i kombination med en lav dosis ritonavir kan

overvejes som et alternativ.

Ældre

Da der kun foreligger begrænsede oplysninger om brug af REZOLSTA til patienter over 65 år, skal

der udvises forsigtighed, og der skal tages højde for den hyppigere forekomst af nedsat leverfunktion,

samtidige sygdomme og andre behandlinger (se pkt. 4.2 og 5.2).

Alvorlige hudreaktioner

I det kliniske udviklingsprogram for darunavir/ritonavir (N=3.063) blev der rapporteret alvorlige

hudreaktioner, som kunne være ledsaget af feber og/eller forhøjede aminotransferaser, hos 0,4 % af

patienterne. DRESS (hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer) og Stevens-Johnsons

syndrom er rapporteret i sjældne tilfælde (< 0,1 %), og efter markedsføringen er toksisk epidermal

nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose blevet rapporteret. Ved symptomer på

alvorlige hudreaktioner skal REZOLSTA straks seponeres. Disse reaktioner kan omfatte, men er ikke

begrænset til, alvorligt udslæt eller udslæt ledsaget af feber, almen utilpashed, træthed, muskel- eller

ledsmerter, blæredannelse, mundsår, konjunktivitis, hepatitis og/eller eosinofili.

Udslæt forekom hyppigere hos behandlingserfarne patienter, der blev behandlet med

darunavir/ritonavir + raltegravir, end hos patienter, der fik darunavir/ritonavir uden raltegravir eller

raltegravir uden darunavir/ritonavir (se pkt. 4.8).

Sulfonamidallergi

Darunavir indeholder en sulfonamid-del. REZOLSTA skal anvendes med forsigtighed hos patienter

med kendt sulfonamidallergi.

Hepatotoksicitet

Lægemiddelinduceret hepatitis (f.eks. akut hepatitis, cytolytisk hepatitis) er blevet rapporteret efter

anvendelse af darunavir/ritonavir. Under det kliniske udviklingsprogram (N=3.063) rapporteredes

hepatitis hos 0,5 % af de patienter, der fik antiretroviral kombinationsbehandling med

darunavir/ritonavir. Patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis B

eller C, har en øget risiko for leverfunktionsanomalier, herunder alvorlige og potentielt dødelige

leverbivirkninger. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C henvises der til den

relevante produktinformation for disse lægemidler.

Relevante laboratorieundersøgelser bør udføres før behandling med REZOLSTA, og patienterne bør

monitoreres under behandlingen. Monitorering for forhøjet ASAT/ALAT bør overvejes hos patienter

med underliggende kronisk hepatitis eller cirrose og hos patienter med forhøjede aminotransferaser før

behandlingen – specielt i de første mange måneder af REZOLSTA-behandling.

Ved nyopstået eller forværret leverdysfunktion (med klinisk signifikant forhøjede leverenzymer

og/eller symptomer såsom træthed, anoreksi, kvalme, gulsot, mørk urin, ømhed over leveren,

hepatomegali) hos patienter, der tager REZOLSTA, skal det omgående overvejes midlertigt at afbryde

eller helt seponere behandlingen.

Patienter med co-eksisterende tilstande

Nedsat leverfunktion

Sikkerheden og virkningen af REZOLSTA, darunavir eller cobicistat er ikke blevet fastslået hos

patienter med alvorlige, underliggende leversygdomme. REZOLSTA er derfor kontraindiceret til

patienter med svært nedsat leverfunktion. På grund af en stigning i plasmakoncentrationen af ubundet

darunavir bør REZOLSTA anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er vist, at cobicistat nedsætter den estimerede kreatininclearance på grund af hæmning af

den tubulære sekretion af kreatinin. Denne påvirkning af serumkreatinin, som fører til et fald i den

estimerede kreatininclearance, skal tages i betragtning, når REZOLSTA administreres til patienter,

hvor den estimerede kreatininclearance anvendes som vejledning for den kliniske behandling,

herunder dosisjustering af samtidigt administrerede lægemidler. Der henvises til produktresuméet for

cobicistat for yderligere oplysninger.

Behandling med REZOLSTA bør ikke initieres hos patienter med kreatininclearance under 70 ml/min,

hvis dosisjustering på basis af kreatininclearance er nødvendigt for et samtidigt administreret

lægemiddel (f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat, fosfat eller succinat)

eller adefovirdipivoxil) (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Der gælder ingen særlige forholdsregler eller dosisjusteringer hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Da darunavir og cobicistat i høj grad bindes til plasmaproteiner, er det usandsynligt, at disse

lægemidler vil blive fjernet i signifikant grad ved hæmodialyse eller peritonealdialyse (se pkt. 4.2

and 5.2).

Der foreligger i øjeblikket ikke tilstrækkelige data til at afgøre, om co-administration af

tenofovirdisoproxil og cobicistat er forbundet med en større risiko for renale bivirkninger

sammenlignet med regimer, der omfatter tenofovirdisoproxil uden cobicistat.

Patienter med hæmofili

Der har været rapporter om øget blødningstendens, herunder spontane hudhæmatomer og hæmartrose

hos patienter med type A- og B-hæmofili, der blev behandlet med hiv-PI (proteasehæmmere). Hos

nogle patienter blev der givet supplerende faktor VIII. I mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde

fortsatte behandlingen med hiv-PI, eller behandlingen blev genoptaget, hvis den havde været afbrudt.

En kausal sammenhæng har været foreslået, selvom virkningsmekanismen ikke er blevet belyst.

Patienter med hæmofili skal derfor være opmærksomme på risikoen for øget blødningstendens.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Osteonekrose

Omend ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder kortikosteroidbehandling,

alkoholforbrug, alvorlig immunsuppression, højt BMI), er der rapporteret tilfælde af osteonekrose,

især hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller langvarig eksponering for antiretroviral

kombinationsbehandling (CART). Patienterne skal informeres om at søge læge, hvis de oplever

ømhed, smerter eller stivhed i led eller bevægelsesbesvær.

Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS)

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens på tidspunktet for påbegyndelse af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første

uger eller måneder efter påbegyndelse af CART. Relevante eksempler omfatter cytomegalovirus

retinitis, generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og pneumoni forårsaget af

Pneumocystis jirovecii (tidligere Pneumocystis carinii). Alle symptomer på inflammation skal

vurderes og behandling påbegyndes ved behov. Derudover er der observeret reaktivering af herpes

simplex og herpes zoster i kliniske studier med darunavir co-administreret med lavdosis ritonavir.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret i forbindelse

med immunreaktivering. Tiden til udbrud er imidlertid mere variabel og kan være mange måneder

efter behandlingsstart (se pkt. 4.8).

Interaktioner med lægemidler

Der er indberettet livstruende og dødelige lægemiddelinteraktioner hos patienter, der blev behandlet

med colchicin og potente CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere (se pkt. 4.5).

REZOLSTA bør ikke anvendes i kombination med et andet antiretroviralt lægemiddel, der kræver

farmakokinetisk forstærkning, da der ikke er fastsat doseringsanbefalinger for en sådan kombination.

REZOLSTA bør ikke anvendes sammen med præparater, der indeholder ritonavir, eller regimer, der

indeholder ritonavir eller cobicistat.

I modsætning til ritonavir inducerer cobicistat ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19

eller UGT1A1. Hvis der skiftes fra ritonavir til cobicistat som farmakokinetisk forstærker, skal der

udvises forsigtighed de første to uger af REZOLSTA-behandlingen, især hvis dosis af eventuelle

samtidigt administrerede lægemidler er blevet titreret eller justeret, mens ritonavir blev anvendt som

farmakokinetisk forstærker.

Pædiatrisk population

REZOLSTA anbefales ikke til pædiatriske patienter (3 til 11 år). REZOLSTA bør ikke anvendes til

pædiatriske patienter under 3 år (se pkt. 4.2 og 5.3).

REZOLSTA indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da REZOLSTA indeholder darunavir og cobicistat, kan interaktioner, som er identificeret med

darunavir (i kombination med cobicistat eller med lavdosis ritonavir) eller med cobicistat, muligvis

forekommer med REZOLSTA. Interaktionsstudier med darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir og

cobicistat er kun udført hos voksne.

Lægemidler, der kan påvirkes af darunavir/cobicistat

Darunavir er en CYP3A-hæmmer, en svag CYP2D6-hæmmer og en P-gp-hæmmer. Cobicistat er en

mekanismebaseret CYP3A-hæmmer og en svag CYP2D6-hæmmer. Cobicistat hæmmer

transportørerne P-glykoprotein (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 og OATP1B3. Co-administration

af cobicistat med lægemidler, der er substrater for disse transportører, kan medføre øgede

plasmakoncentrationer af de samtidigt administrerede lægemidler. Det forventes ikke, at cobicistat

hæmmer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 eller CYP2C19, eller at det inducerer CYP1A2,

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A1 eller P-gp (MDR1). Co-administration af

darunavir/cobicistat med lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A, kan forårsage øget

systemisk eksponering for sådanne lægemidler, hvilket kan øge eller forlænge både den terapeutiske

virkning og bivirkninger.

REZOLSTA må derfor ikke kombineres med lægemidler, der er meget afhængige af CYP3A i

forbindelse med clearance, og for hvilke øget systemisk eksponering er forbundet med alvorlige

og/eller livstruende bivirkninger (snævert terapeutisk indeks) (se pkt. 4.3).

Co-administration af REZOLSTA med lægemidler, der har aktive metabolitter dannet af CYP3A, kan

medføre reducerede plasmakoncentrationer af disse aktive metabolitter, hvilket potentielt kan føre til

tab af deres terapeutiske virkning. Disse interaktioner er beskrevet i interaktionstabellen nedenfor.

Lægemidler, der påvirker eksponeringen for darunavir/cobicistat

Darunavir og cobicistat metaboliseres via CYP3A. Lægemidler, der inducerer CYP3A-aktivitet, må

forventes at øge clearance af darunavir og cobicistat, hvilket kan medføre en lavere

plasmakoncentration af darunavir og cobicistat (f.eks. efavirenz, carbamazepin, phenytoin,

phenobarbital, rifampicin, rifapentin, rifabutin, perikon) (se pkt. 4.3 og interaktionstabellen nedenfor).

Co-administration af REZOLSTA og andre lægemidler, der hæmmer CYP3A, kan nedsætte clearance

af darunavir og cobicistat og medføre øgede plasmakoncentrationer af darunavir og cobicistat (f.eks.

antimykotiske azoler som clotrimazol). Disse interaktioner er beskrevet i interaktionstabellen

nedenfor.

REZOLSTA bør ikke anvendes sammen med præparater eller regimer, der indeholder ritonavir eller

cobicistat. REZOLSTA bør ikke anvendes i kombination med de enkelte indholdsstoffer i

REZOLSTA (darunavir eller cobicistat). REZOLSTA bør ikke anvendes i kombination med et andet

antiretroviralt lægemiddel, der kræver farmakokinetisk forstærkning, da der ikke er fastsat

doseringsanbefalinger for en sådan kombination.

Interaktionstabel

Forventede interaktioner mellem REZOLSTA og antiretrovirale og non-antiretrovirale lægemidler er

anført i tabellen nedenfor og er baseret på de identificerede interaktioner med darunavir/ritonavir, med

darunavir/cobicistat og med cobicistat.

Interaktionsprofilen for darunavir afhænger af, om ritonavir eller cobicistat benyttes som

farmakokinetisk forstærker. Der kan derfor være forskellige anbefalinger for brug af darunavir

sammen med andre lægemidler. Det er angivet i tabellen nedenfor, hvis anbefalingerne for

REZOLSTA er forskellige fra dem for darunavir boostet med lavdosis ritonavir. Se produktresuméet

for PREZISTA for yderligere oplysninger.

Listen nedenfor med eksempler på lægemiddelinteraktioner er ikke fyldestgørende. Derfor skal

mærkningen af hvert lægemiddel, som administreres sammen med REZOLSTA, gennemgås for

information releteret til metabolismevejen, interaktions mekanismerne, potentielle riscici og konkrete

forholdsregler, som skal tages i forbindelse med co-administration.

INTERAKTIONER OG DOSISANBEFALINGER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Lægemidler efter terapeutisk

område

Interaktioner

Anbefalinger vedrørende co-

administration

ANTIRETROVIRALE MIDLER MOD HIV

Integrasehæmmere

Dolutegravir

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes det ikke, at dolutegravir

påvirker farmakokinetikken af

REZOLSTA.

REZOLSTA og dolutegravir kan

anvendes uden dosisjustering.

Raltegravir

Visse kliniske studier tyder på, at

raltegravir kan forårsage et

beskedent fald i darunavirs

plasmakoncentration.

Aktuelt synes raltegravirs

påvirkning af darunavirs

plasmakoncentration ikke at

være klinisk relevant.

REZOLSTA og raltegravir kan

anvendes uden dosisjusteringer.

Nukleos(t)id-revers-transkriptase-hæmmere (NRTI’er) mod hiv

Didanosin

400 mg en gang dagligt

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes der ingen mekanistisk

interaktion.

REZOLSTA og didanosin kan

anvendes uden dosisjustering.

Når didanosin co-administreres

med REZOLSTA, skal

didanosin administreres på tom

mave 1 time før eller 2 timer

efter REZOLSTA (som tages i

forbindelse med et måltid).

Tenofovirdisoproxil*

*studiet blev udført med

tenofovirdisoproxilfumarat

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af

tenofovir. (P-glykoprotein-

hæmning)

REZOLSTA og

tenofovirdisoproxil kan

anvendes uden dosisjustering.

Monitorering af nyrefunktionen

kan være indiceret, når

REZOLSTA gives i kombination

med tenofovirdisoproxil, især

hos patienter med underliggende

systemisk eller renal sygdom og

hos patienter, der tager

nefrotoksiske midler.

Emtricitabin/tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid ↔

Tenofovir ↑

Den anbefalede dosis af

emtricitabin/tenofoviralafenamid

er 200/10 mg en gang dagligt

ved brug sammen med

REZOLSTA.

Abacavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

På grund af forskellig

eliminationsvej for de andre

NRTI-midler (dvs. emtricitabin,

lamivudin, stavudin og zidovudin),

der primært udskilles via nyrerne,

og abacavir, hvis metabolisering

ikke medieres af CYP, forventes

der ikke nogen

lægemiddelinteraktioner mellem

disse lægemidler og REZOLSTA.

REZOLSTA kan anvendes

sammen med disse NRTI-midler

uden dosisjustering.

Non-nukleos(t)id-revers-transkriptase-hæmmere (NNRTI’er) mod hiv

Efavirenz

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes efavirenz at nedsætte

plasmakoncentrationen af

darunavir og/eller cobicistat.

(CYP3A-induktion)

Co-administration af

REZOLSTA og efavirenz

frarådes.

Denne anbefaling er forskellig

fra ritonavir

boostet darunavir.

Se produktresuméet for

darunavir for yderligere

oplysninger.

Etravirin

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes etravirin at nedsætte

plasmakoncentrationen af

darunavir og/eller cobicistat.

(CYP3A-induktion)

Co-administration af

REZOLSTA og etravirin

frarådes.

Denne anbefaling er forskellig

fra ritonavir

boostet darunavir.

Se produktresuméet for

darunavir for yderligere

oplysninger.

Nevirapin

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes nevirapin at nedsætte

plasmakoncentrationen af

darunavir og/eller cobicistat

(CYP3A-induktion). REZOLSTA

forventes at øge

plasmakoncentrationen af

nevirapin. (CYP3A-hæmning)

Co-administration af

REZOLSTA og nevirapin

frarådes.

Denne anbefaling er forskellig

fra ritonavir

boostet darunavir.

Se produktresuméet for

darunavir for yderligere

oplysninger.

Rilpivirin

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af

rilpivirin. (CYP3A-hæmning)

REZOLSTA og rilpivirin kan

co-administreres uden

dosisjusteringer, da den

forventede stigning i rilpivirin-

koncentrationen ikke betragtes

som klinisk relevant.

CCR5-ANTAGONIST

Maraviroc

150 mg to gange dagligt

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af

maraviroc. (CYP3A-hæmning)

Den anbefalede dosis af

maraviroc er 150 mg to gange

dagligt ved co-administration

med REZOLSTA. Der henvises

til produktresuméet for

maraviroc for yderligere

oplysninger.

Alfa

1

-RECEPTOR-ANTAGONISTER

Alfuzosin

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af

alfuzosin. (CYP3A-hæmning)

Samtidig administration af

REZOLSTA og alfuzosin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

ANÆSTETIKA

Alfentanil

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af

alfentanil.

Samtidig brug med REZOLSTA

kan nødvendiggøre nedsættelse

af alfentanildosis og kræver

overvågning for risici i

forbindelse med forlænget eller

forsinket respirationsdepression.

ANTACIDA

Aluminium/magnesiumhydroxid

Calciumcarbonat

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes der ingen mekanistisk

interaktion.

REZOLSTA og antacida kan

anvendes samtidig uden

dosisjustering.

MIDLER MOD ANGINA PECTORIS/ANTIARYTMIKA

Disopyramid

Flecainid

Lidocain (systemisk)

Mexiletin

Propafenon

Amiodaron

Bepridil

Dronedaron

Ivabradin

Kinidin

Ranolazin

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes REZOLSTA at øge

plasmakoncentrationen af disse

antiarytmika. (CYP3A- og/eller

CYP2D6-hæmning)

Forsigtighed tilrådes, og

monitorering af den terapeutiske

koncentration anbefales om

muligt, når disse antiarytmika

co-administreres med

REZOLSTA

Samtidig administration af

amiodaron, bepridil, dronedaron,

ivabradin, quinidin eller

ranolazin og REZOLSTA er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/83065/2020

EMEA/H/C/002819

Rezolsta (darunavir/cobicistat)

En oversigt over Rezolsta, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Rezolsta, og hvad anvendes det til?

Rezolsta er et lægemiddel til behandling af patienter med humant immundefektvirus type 1 (hiv-1), et

virus, der forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids). Det gives i kombination med andre hiv-

lægemidler til behandling af voksne og af unge fra 12 år (og med en vægt på mindst 40 kg).

Rezolsta indeholder de aktive stoffer darunavir og cobicistat. Lægemidlet er kun beregnet til patienter,

der ikke tidligere har modtaget hiv-behandling, eller tidligere behandlede patienter, hvis sygdom ikke

forventes at være resistent over for darunavir, og som er sunde nok og har hiv-virusniveauer under en

vis tærskel.

Hvordan anvendes Rezolsta?

Rezolsta fås kun på recept, og behandlingen bør indledes af en læge med erfaring i behandling af hiv-

infektioner. Rezolsta findes som tabletter indeholdende 800 mg darunavir og 150 mg cobicistat. Den

anbefalede dosis er én tablet om dagen, indtaget sammen med et måltid. Hvis du ønsker mere

information om anvendelsen af Rezolsta, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Rezolsta?

Rezolsta indeholder to aktive stoffer. Darunavir er en proteasehæmmer. Det blokerer et enzym kaldet

protease, som er nødvendigt for at virusset kan fremstille nye kopier af sig selv. Når enzymet blokeres,

reproduceres virusset ikke normalt, og dets formering og spredning hæmmes. Cobicistat fungerer som

"booster" for darunavir ved at forlænge dets aktivitet i kroppen.

Når Rezolsta tages i kombination med andre lægemidler mod hiv, nedsættes mængden af hiv i blodet

og holdes på et lavt niveau. Rezolsta helbreder ikke hivinfektion, men kan sinke eller vende den skade

på immunsystemet og den udvikling af infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Darunavir er i øjeblikket godkendt som Prezista og cobicistat som Tybost.

Rezolsta (darunavir/cobicistat)

EMA/83065/2020

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Rezolsta?

Eftersom darunavir og cobicistat begge tidligere har vist sig at være effektive og er godkendt til

behandling af hiv-infektion, har formålet med studierne primært været at påvise, at den mængde

darunavir i blodet, som Rezolsta producerer, svarer til de to aktive stoffer indgivet separat og til

darunavir indgivet med en anden booster, ritonavir (en anerkendt kombination).

Desuden blev der i ét hovedstudie set på sikkerheden og effektiviteten af darunavir og cobicistat givet i

kombination med andre hiv-lægemidler hos 313 voksne med hiv, som ikke tidligere var blevet

behandlet, eller som var blevet behandlet, og hvis infektion ikke forventedes at være resistent over for

darunavir. Virkningen blev målt ved en reduktion af virusbelastningen (mængden af hiv-1-virus i

blodet) til under 50 kopier/ml. Efter 24 ugers behandling opnåede i alt 258 patienter (82 %) denne

respons, og efter 48 uger var det 253 patienter (81 %), hvilket næsten svarede til resultaterne med

darunavir plus ritonavir.

Af yderligere data fremgik det, at darunavir og cobicistat også førte til en acceptabel reduktion af

virusbelastningen hos unge mellem 12 og 17 år.

Hvilke risici er der forbundet med Rezolsta?

De hyppigste bivirkninger ved Rezolsta (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

diarré, kvalme, hovedpine og udslæt. De alvorligste bivirkninger var udslæt, sukkersyge,

overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), opkastning, Stevens-Johnson-syndrom (en

livstruende reaktion med influenzalignende symptomer og smertefuldt udslæt ved hud, mund, øjne og

kønsdele) og immunrekonstitutionssyndrom. Ved immunrekonstitutionssyndrom bliver patientens

immunsystem aktivt igen og begynder at bekæmpe eksisterende infektioner (hvilket medfører

betændelse) eller angriber sundt væv, såsom leveren og skjoldbruskkirtlen. Den fuldstændige liste

over bivirkninger ved Rezolsta fremgår af indlægssedlen.

Rezolsta må ikke tages af patienter med svært nedsat leverfunktion. Det må heller ikke anvendes

sammen med visse andre lægemidler, da de kan mindske behandlingens effektivitet eller forstærke

bivirkningerne. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Rezolsta godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Rezolsta opvejer risiciene, og

anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Begge aktive stoffer har allerede vist sig at være

effektive, og det blev anset for at være mere hensigtsmæssigt at kombinere dem i en enkelt tablet end

at tage dem separat, fordi risikoen for at begå fejl er lavere. Der var ikke nogen uventede bivirkninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Rezolsta?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Rezolsta.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Rezolsta løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Rezolsta vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Rezolsta (darunavir/cobicistat)

EMA/83065/2020

Side 3/3

Andre oplysninger om Rezolsta

Rezolsta fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU 19.11.2014.

Yderligere information om Rezolsta findes på agenturets websted under:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rezolsta. Denne oversigt blev sidst ajourført i

02-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information