Revinty Ellipta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-05-2019

Aktiv bestanddel:
fluticason furoate, vilanterol trifenatate
Tilgængelig fra:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC-kode:
R03AK10
INN (International Name):
fluticasone furoate, vilanterol
Terapeutisk gruppe:
Adrenergika og andre lægemidler til obstruktiv luftvejssygdomme
Terapeutisk område:
Astma
Terapeutiske indikationer:
Astma IndicationRevinty Ellipta er angivet i den almindelige behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12 år og ældre, hvor anvendelsen af en kombination produkt (langtidsvirkende beta2-agonister og inhalerede kortikosteroider) er hensigtsmæssige:patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med inhalerede kortikosteroider og "efter behov" inhaleret korttidsvirkende beta2-agonister. KOL IndicationRevinty Ellipta er indiceret til symptomatisk behandling af voksne med KOL med FEV1.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002745
Autorisation dato:
2014-05-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/002745

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-05-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Revinty Ellipta 92 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt

Revinty Ellipta 184 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt

fluticasonfuroat/vilanterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Revinty Ellipta

Sådan skal du tage Revinty Ellipta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brugervejledning

1.

Virkning og anvendelse

Revinty Ellipta indeholder to aktive stoffer: fluticasonfuroat og vilanterol. Revinty Ellipta findes i to

forskellige styrker: 92 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol eller 184 mikrogram

fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol.

Styrken på 92/22 mikrogram anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (

KOL

) hos voksne,

og til behandling af

astma

hos voksne og unge fra 12 år og derover.

Styrken på 184/22 mikrogram anvendes til behandling af

astma

hos voksne og unge fra 12 år og derover.

Styrken på 184/22 mikrogram er ikke godkendt til behandling af KOL.

Revinty Ellipta skal tages hver dag og ikke kun, når du har problemer med vejrtrækningen eller

andre symptomer på KOL og astma. Det kan ikke anvendes til lindring ved pludselige anfald af

åndenød eller hvæsende vejrtrækning

. Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et

lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol). Kontakt din læge, hvis du ikke har en

hurtigtvirkende inhalator.

Fluticasonfuroat tilhører en gruppe lægemidler, som hedder kortikosteroider, men som ofte bare kaldes

steroider

.

Kortikosteroider nedsætter inflammation (en betændelseslignende tilstand). De mindsker hævelse

og irritation i de små luftveje i lungerne og letter derved gradvist vejrtrækningsproblemer. Kortikosteroider

er også med til at forebygge astma-anfald og forværring af KOL.

Vilanterol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer. Det afslapper

musklerne i de små luftveje i lungerne, hvilket er med til at åbne luftvejene og gøre det lettere for luften at

komme ind og ud af lungerne. Når det tages regelmæssigt, er det med til at holde de små luftveje åbne.

Når du regelmæssigt tager disse to aktive stoffer sammen, hjælper de med at holde dine

vejrtrækningsproblemer under kontrol i højere grad, end hvis du tog de to lægemidler hver for sig.

Astma

er en alvorlig, langvarig lungesygdom, hvor musklerne omkring de små luftveje trækker sig sammen

og strammes og dermed besværliggør luftpassage (

bronkokonstriktion

) samtidigt med, at luftvejene er

hævede og irriterede (

inflammation

). Symptomerne kommer og går og omfatter åndenød, hvæsende

vejrtrækning, trykken for brystet og hoste. Det er påvist, at Revinty Ellipta reducerer opblussen af og

symptomer på astma.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

er en alvorlig, langvarig lungesygdom, hvor luftvejene bliver

irriterede (inflammation) og fortykkede. Symptomerne omfatter åndenød, hoste, ubehag i brystet og

ophostning af slim. Det er påvist, at Revinty Ellipta reducerer opblussen af KOL-symptomer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Revinty Ellipta

Tag ikke Revinty Ellipta

hvis du er

allergisk

over for fluticasonfuroat, vilanterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

Hvis du tror, at ovenstående gælder for dig,

må du ikke tage Revinty Ellipta

, før du har talt med

lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Revinty Ellipta:

hvis du har en

leversygdom

, da det kan øge risikoen for bivirkninger. Hvis du har moderat eller

alvorlig leversygdom, vil lægen muligvis ændre din dosis til den laveste styrke af Revinty Ellipta

(92/22 mikrogram én gang daglig)

hvis du har

hjerteproblemer

eller

forhøjet blodtryk

hvis du har lungetuberkulose eller en anden langvarig eller ubehandlet infektion.

hvis du på noget tidspunkt har fået konstateret diabetes eller højt blodsukker

hvis du har

problemer med skjoldbruskkirtlen

hvis du har

lavt kaliumindhold

i blodet

hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen,

før du begynder at tage dette lægemiddel, hvis du tror, at noget af det

ovenstående gælder for dig.

Mens du bruger Revinty Ellipta

Kontakt din læge hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt din læge hvis du oplever øget tørst, hypige vandlandninger eller uforklarlig træthed (tegn på

højt blodsukker).

Akutte vejrtrækningsproblemer

Hvis din vejrtrækning eller hvæsen bliver værre umiddelbart efter, at du har taget Revinty Ellipta, skal du

stoppe med at tage medicinen

søge lægehjælp

med det samme.

Infektion i lungerne

Hvis du tager dette lægemiddel mod KOL, kan du have en øget risiko for at få lungebetændelse

.

Se punkt 4

for oplysninger om de symptomer, du skal være opmærksom på, mens du tager dette lægemiddel. Kontakt

lægen så hurtigt som muligt, hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til behandling af astma hos børn under 12 år eller til behandling af KOL hos børn og

unge, uanset alder.

Brug af anden medicin sammen med Revinty Ellipta

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Hvis du

ikke er sikker på, hvad din medicin indeholder, så tal med lægen eller apotekspersonalet.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af dette lægemiddel eller gøre det mere sandsynligt, at du får

bivirkninger. Disse lægemidler omfatter:

betablokkere, såsom metoprolol, der bruges til behandling af

for højt blodtryk

eller

hjertesygdom

ketoconazol, der bruges til behandling af

svampeinfektioner

ritonavir eller cobicistat, der bruges til behandling af

hiv-infektioner

langtidsvirkende beta

-agonister, såsom salmeterol.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler. Lægen kan

vælge at følge dig tæt, hvis du tager et af disse lægemidler, da de kan øge bivirkningerne af Revinty Ellipta.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Brug ikke dette lægemiddel hvis du er gravid, med

mindre din læge siger, at du kan.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i dette lægemiddel kan gå over i modermælken. Hvis du ammer, skal

du kontakte din læge, inden du bruger Revinty Ellipta. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ammer, med

mindre din læge siger, at du kan.

Hvis du ammer,

skal du tale med lægen

, før du tager Revinty Ellipta.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Revinty Ellipta indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

eller mælkeprotein.

3.

Sådan skal du tage Revinty Ellipta

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

sundhedspersonalet eller på apoteket.

Hvor meget skal der tages

Astma

Den sædvanlige dosis

til behandling af astma er en inhalation (92 mikrogram fluticasonfuroat og

22 mikrogram vilanterol) én gang

dagligt på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har alvorlig astma, kan lægen ordinere en inhalation med den høje styrke (184 mikrogram

fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol). Denne dosis skal også tages én gang dagligt på samme

tidspunkt hver dag.

KOL

Den sædvanlige dosis

til behandling af KOL er en inhalation (92 mikrogram fluticasonfuroat og

22 mikrogram vilanterol) én gang

dagligt på samme tidspunkt hver dag.

Den høje styrke af Revinty Ellipta (184 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol) er ikke

egnet til behandling af KOL.

Revinty Ellipta er til inhalations brug.

Tag Revinty Ellipta på samme tidspunkt hver dag, da det virker i 24 timer

Det er meget vigtigt, at du tager dette lægemiddel hver dag i henhold til lægens anvisninger. Det vil hjælpe

med at holde dig symptomfri hele dagen og hele natten.

Revinty Ellipta kan ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende

vejrtrækning

. Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks.

salbutamol).

Kontakt lægen, hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning hyppigere end normalt, eller

hvis du bruger din inhalator med hurtigt virkende lægemiddel oftere end normalt.

Sådan skal du tage Revinty Ellipta

Du kan finde en udførlig beskrivelse i ’Brugervejledning’ efter punkt 6 i denne indlægsseddel.

Du behøver ikke at klargøre Revinty Ellipta på nogen særlig måde, ikke engang den første gang du skal

bruge den.

Hvis dine symptomer ikke aftager

Hvis dine symptomer (åndenød, hvæsende vejrtrækning, hoste) ikke aftager, eller hvis de bliver værre, eller

hvis du oftere inhalerer et lægemiddel med hurtig virkning,

skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt

Hvis du har taget for meget Revinty Ellipta

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget mere Revinty Ellipta, end lægen har foreskrevet.

Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, at du ryster, eller at du får hovedpine.

Hvis du har taget mere, end lægen har anvist, i en længere periode, er det særligt vigtigt, at du

kontakter lægen eller apoteket med henblik på rådgivning. Det skyldes, at store doser af

Revinty

Ellipta kan nedsætte mængden af det steroidhormon, du danner naturligt i kroppen.

Hvis du har glemt at tage Revinty Ellipta

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

. Tag blot den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller åndenød eller udvikler andre symptomer på et astma-anfald, skal du

inhalere et lægemiddel med hurtig virkning

(f.eks. salbutamol) og derefter søge lægehjælp.

Stop ikke med at tage Revinty Ellipta uden lægens anvisning

Tag dette lægemiddel i den periode, som lægen anbefaler. Medicinen virker kun, så længe du tager den. Du

må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen siger det. Heller ikke selvom du får det bedre.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Allergiske reaktioner over for Revinty Ellipta er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer efter at have taget Revinty Ellipta, skal du

stoppe med at

tage medicinen og straks kontakte lægen

udslæt (

nældefeber

) eller rødme

hævelse, nogle gange i ansigtet eller i munden (

angioødem

meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsbesvær

pludselig svaghedsfornemmelse eller svimmelhed (kan føre til kollaps eller bevidstløshed).

Akutte vejrtrækningsproblemer

Akutte vejrtrækningsproblemer efter brug af Revinty Ellipta er sjældne.

Hvis din vejrtrækning eller hvæsen bliver værre umiddelbart efter, at du har taget dette lægemiddel, skal du

stoppe med at tage medicinen

søge lægehjælp

med det samme.

Lungebetændelse (pneumoni)

(almindelig bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Fortæl lægen

, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Revinty Ellipta – det kan være

tegn på lungebetændelse:

feber eller kulderystelser

øget slimproduktion, ændring i slimens farve

tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10

personer:

hovedpine

almindelig forkølelse.

Almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer:

ømme, hævede pletter i munden eller svælget på grund af en svampeinfektion (candidiasis). Hvis du

skyller munden med vand, og spytter vandet ud, umiddelbart efter, du har taget Revinty Ellipta, kan

det være med til at forebygge, at du får denne bivirkning.

bronkitis

bihulebetændelse eller halsbetændelse

influenza

smerte og irritation bagest i munden og svælget

pandehulebetændelse

kløende, løbende eller tilstoppet næse

hoste

ændring af stemme

svækkelse af knoglerne, hvilket kan medføre knoglebrud

mavesmerter

rygsmerter

feber

ledsmerter

muskelsammentrækninger.

Ikke almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos

op til 1 ud af 100

personer:

uregelmæssig hjerterytme (puls)

sløret syn

stigning i blodsukker

(hyperglykæmi)

Sjældne bivirkninger

Kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000

personer:

hurtigere hjerterytme

(takykardi)

hjertebanken

(palpitationer)

ufrivillige, rystende, rytmiske bevægelser

(tremor)

angst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel

. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Inhalatoren skal opbevares i den forseglede bakke for at beskytte mod fugt, og skal først tages ud

umiddelbart før første brug. Når bakken er åbnet, kan inhalatoren anvendes i op til 6 uger fra den dag, hvor

bakken blev åbnet. Skriv datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, i det dertil beregnede felt på etiketten.

Datoen skal skrives på etiketten umiddelbart efter, at inhalatoren er taget ud af bakken.

Hvis du opbevarer inhalatoren på køl, skal den ligge

ved stuetemperatur i

mindst én time før brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Revinty Ellipta indeholder

Aktive stoffer: fluticasonfuroat og vilanterol.

92/22 mikrogram dosis: Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra

mundstykket) på 92 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

184/22 mikrogram dosis: Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra

mundstykket) på 184 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ellipta-inhalatoren er en lysegrå inhalator med en gul beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller.

Den er pakket i en bakke af laminatfolie med afriveligt folielåg. Bakken indeholder en pose med tørremiddel

for at beskytte mod fugt i pakningen. Når du har åbnet låget på bakken, så smid tørremidlet ud – det må ikke

spises eller inhaleres. Det er ikke nødvendigt at opbevare inhalatoren i bakken af laminatfolie efter åbning.

Inhalatoren indeholder to laminerede aluminiumsfolie-strips (en for hvert aktivt stof) med enten 14 eller 30

doser. Multipakninger indeholder 3 inhalatorer med hver 30 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

Fremstiller:

Glaxo Operations UK Ltd (handler som Glaxo Wellcome Operations),

Priory Street,

Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ

Storbritannien

Glaxo Operations UK Limited (handler som Glaxo Wellcome Operations),

Harmire Road,

Barnard Castle,

County Durham DL 12 8DT

Storbritannien.

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2,

23 Rue Lavoisier,

27000 Evreux,

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

BERLIN-CHEMIE AG

Tel: + 49 (0) 30 67070

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Menarini Hellas Α.Ε.

Τηλ. + 30 210 8316111-13

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

FAES FARMA, S.A.

Tel: + 34 900 460 153

aweber@faes.es

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

MENARINI France

Tél : + 33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

BIAL, Portela & Ca. SA.

Tel: + 351 22 986 61 00

info@bial.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>

Indlægsseddel

Æske

Låg til bakke

Inhalator

Tørremiddel

Bakke

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu

Brugervejledning

Hvad er en Ellipta-inhalator?

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om Ellipta-inhalatoren virker korrekt, før du bruger den første gang,

ligesom det heller ikke er nødvendigt på anden måde at klargøre den til brug. Bare følg denne trinvise

brugervejledning.

Din æske med Revinty Ellipta-inhalator indeholder

Inhalatoren er pakket i en bakke.

Du må ikke åbne bakken, før du er klar til at begynde at bruge din nye

inhalator.

Når du er klar til at bruge din inhalator, træk da låget af for at åbne bakken. Bakken indeholder en

pose med

tørremiddel

for at beskytte mod fugt. Smid posen med tørremiddel ud – du må

ikke

åbne, spise

eller inhalere posen med tørremiddel.

Tørremiddel

Når du tager inhalatoren ud af bakken, er den i en ”lukket” position.

Åbn ikke inhalatoren, før du er klar

til at inhalere en dosis af medicinen.

Skriv dato for ”Kasseres senest” i det felt, der er angivet på

inhalatorens etiket. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger efter den dag, hvor bakken blev åbnet. Efter denne

dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan smides ud efter åbning.

Den trinvise brugervejledning, der er vist nedenfor for Ellipta-inhalatoren med 30 doser (30 dages forbrug),

gælder også for Ellipta-inhalatoren med 14 doser (14 dages forbrug).

1.

Læs dette, inden du starter

Hvis du åbner og lukker beskyttelseshætten, uden at medicinen inhaleres, vil dosis gå tabt.

En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig.

Det er ikke muligt, at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én inhalation ved et

uheld.

2.

Klargøring af dosis

Vent med at åbne beskyttelseshætten, til du er klar til at tage din dosis. Omryst ikke

inhalatoren.

Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et ’klik’.

Dosistæller

Viser, hvor mange medicindoser, der er

tilbage i inhalatoren.

Inden brug af inhalatoren viser den

nøjagtigt 30 doser.

Tæller ned med 1, hver gang du åbner

beskyttelseshætten.

Når der er under 10 doser tilbage, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt.

Når du har taget den sidste dosis, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt, og

tallet 0 vises. Din inhalator er nu tom.

Hvis du åbner beskyttelseshætten

herefter, vil dosistælleren ændres fra at

være halvt rød til at være helt rød.

Beskyttelseshætte

Hver gang du åbner

denne, klargør du

en dosis medicin.

Din medicin er nu klar til at blive inhaleret.

Dosistælleren har talt 1 ned som bekræftelse.

Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører ’klikket’, vil inhalatoren ikke afgive

medicin.

Returnér den til apoteket og bed om hjælp.

3.

Inhalér din medicin

Hold inhalatoren væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

Ånd

ikke

ud i inhalatoren.

Placér mundstykket mellem læberne og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.

Spær

ikke

for luftkanalerne med dine fingre.

Foretag en lang, jævn, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt

(i mindst 3-4 sekunder).

Fjern inhalatoren fra munden.

Pust stille og roligt ud.

Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom du bruger inhalatoren korrekt.

Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en

tør serviet, før

du lukker beskyttelseshætten.

”Klik”

Lufthuller

Mundstykke

Luftkanaler

4.

Luk inhalatoren og skyl munden

Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket.

Efter brug af inhalatoren skylles munden med vand uden at synke det.

Det nedsætter sandsynligheden for udvikling af bivirkninger i form af ømhed i mund eller hals.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Revinty Ellipta 92 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkelt inhalation leverer en afgivet dosis (den dosis, der forlader mundstykket) på 92 mikrogram

fluticasonfuroat (FF) og 22 mikrogram vilanterol (VI) (som trifenatat). Dette svarer til en afdelt dosis på

100 mikrogram fluticasonfuroat og 25 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver afgivet dosis indeholder ca. 25 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt

(Inhalationspulver)

Hvidt pulver i en lysegrå inhalator med en gul beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Astma

Revinty Ellipta er indiceret til behandling af astma hos voksne og unge på 12 år og derover, hvor behandling

med et kombinationspræparat (langtidsvirkende beta

-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig:

hos patienter, der ikke er tilstrækkelig kontrolleret på inhalationssteroid og korttidsvirkende beta

agonist ved behov.

hos patienter, der allerede er tilstrækkelig kontrolleret på både inhalationssteroid og langtidsvirkende

beta

-agonist.

KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

Revinty Ellipta er indiceret til symptomatisk behandling af voksne med KOL med FEV

< 70 % af forventet

(post-bronkodilatator) med tilbagevendende eksacerbationer, hvor fast behandling med bronkodilatator ikke

er tilstrækkelig.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Astma

Astmapatienter bør behandles med den styrke af Revinty Ellipta, der indeholder den dosis fluticasonfuroat

(FF), der passer til patientens sværhedsgrad af sygdommen. Lægen skal være opmærksom på, at 100

mikrogram fluticasonfuroat (FF) én gang dagligt omtrent er ækvivalent med 250 mg fluticasonpropionat (FP)

to gange dagligt, mens 200 mikrogram FF én gang dagligt omtrent er ækvivalent med 500 mikrogram FP to

gange dagligt, hos patienter med astma.

Voksne og unge i alderen 12 år og derover

En startdosis med en inhalation én gang dagligt af Revinty Ellipta 92/22 mikrogram kan overvejes hos

voksne og unge på 12 år og derover, der har behov for en lav til middel dosis inhalationssteroid i

kombination med en langtidsvirkende beta

-agonist.

Hvis patienten ikke er velkontrolleret på Revinty Ellipta

92/22 mikrogram, kan dosis øges til 184/22 mikrogram, der kan give en yderligere forbedring af

astmakontrollen.

Patienterne skal jævnligt kontrolleres af en læge/sygeplejerske, så den styrke fluticasonfuroat/vilanterol, de

får, forbliver optimal, og kun ændres efter lægens anvisning. Dosis skal titreres til laveste dosis, der giver

effektiv symptomkontrol.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogram bør overvejes hos voksne og unge på 12 og derover, der har brug for en

højere dosis inhalationssteroid i kombination med en langtidsvirkende beta

-agonist.

Patienten oplever normalt en forbedring af lungefunktionen i løbet af 15 minutter efter inhalation af Revinty

Ellipta.

Patienten bør dog informeres om, at regelmæssig daglig brug er nødvendig for at kontrollere

astmasymptomerne, og at brugen skal fortsætte, selv når patienten ikke har symptomer.

Hvis der opstår symptomer i perioden mellem doserne, bør en korttidsvirkende beta

-agonist inhaleres for

akut lindring.

Børn under 12 år

Sikkerhed og virkning af Revinty Ellipta hos børn med astma under 12 år er endnu ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

KOL

Voksne på 18 år og derover

En inhalation af Revinty Ellipta 92/22 mikrogram én gang dagligt.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogram er ikke indiceret til patienter med KOL. Der er ingen yderligere fordel ved

dosen på 184/22 mikrogram sammenlignet med dosen på 92/22 mikrogram, og der er en potentielt øget

risiko for pneumoni og bivirkninger relateret til kortikosteroiders systemiske virkninger (se pkt. 4.4 og 4.8).

Patienter oplever normalt en forbedring af lungefunktionen i løbet af 16-17 minutter efter inhalation af

Revinty Ellipta.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Revinty Ellipta i den pædiatriske population på indikationen KOL.

Særlige populationer

Ældre patienter (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig i denne population (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig i denne population (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Studier med personer med let, moderat og svær leverinsufficiens viste en stigning i den systemiske

eksponering af fluticasonfuroat (både C

og AUC) (se pkt. 5.2).

Der skal udvises forsigtighed ved dosering til patienter med leverinsufficiens, da de kan have en øget risiko

for systemiske bivirkninger ved behandling med kortikosteroider.

Den maksimale dosis til patienter med moderat eller svær leverinsufficiens er 92/22 mikrogram (se pkt. 4.4).

Administration

Revinty Ellipta er kun beregnet til inhalation.

Den skal administreres på samme tidspunkt hver dag.

Den endelige beslutning om, hvorvidt der skal doseres om aftenen eller om morgenen, bør træffes af lægen.

Hvis patienten glemmer en dosis, skal den næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt dagen efter.

Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst en time før brug.

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, før den anvendes første gang, eller på

anden måde at klargøre den til brug. Den trinvise brugervejledning skal følges.

Ellipta-inhalatoren er pakket i en bakke, der indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt.

Posen med tørremiddel skal kasseres, og må ikke åbnes, spises eller inhaleres.

Patienten skal rådes til først at åbne bakken, når han eller hun er klar til at inhalere en dosis.

Inhalatoren vil være i ”lukket” position, når den tages ud af den forseglede bakke. På inhalatorens etiket er et

felt, hvor datoen for ”Kasseres senest” skal angives. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger efter den dag, hvor

bakken åbnes. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan kasseres efter åbning.

Efter inhalation skal patienten skylle munden med vand uden at synke det.

Den trinvise brugervejledning, der er vist nedenfor for Ellipta-inhalatoren med 30 doser (30 dages forbrug),

gælder også for Ellipta-inhalatoren med 14 doser (14 dages forbrug).

Brugervejledning

1.

Læs dette, inden du starter

Hvis beskyttelseshætten på inhalatoren åbnes og lukkes, uden at medicinen inhaleres, vil dosis gå tabt.

En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig til

inhalation.

Det er ikke muligt ved et tilfælde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én

inhalation.

2.

Sådan skal du klargøre en dosis

Åben beskyttelseshætten, når du er klar til at inhalere en dosis

. Omryst ikke inhalatoren.

Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et ’

klik

’.

Dosistælleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar til at blive inhaleret.

Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører ’

klikket

’, vil inhalatoren ikke afgive medicin. Returnér

den til apoteket og bed om hjælp.

3.

Sådan inhalerer du medicinen

Hold inhalatoren væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

Ånd ikke ud i inhalatoren.

Placér mundstykket mellem læberne og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.

Spær ikke for luftkanalerne med dine fingre.

”Klik”

Lufthuller

Dosistæller

Viser, hvor mange medicindoser, der er

tilbage i inhalatoren.

Inden brug af inhalatoren viser den

nøjagtigt 30 doser.

Tæller ned med 1, hver gang du åbner

beskyttelseshætten.

Når der er under 10 doser tilbage, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt.

Når du har taget den sidste dosis, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt, og

tallet 0 vises. Din inhalator er nu tom.

Hvis du åbner beskyttelseshætten

herefter, vil dosistælleren ændres fra at

være halvt rød til at være helt rød.

Beskyttelseshætte

Hver gang du åbner

denne, klargør du en

dosis medicin.

Mundstykke

Luftkanaler

Foretag en lang, stabil, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).

Fjern inhalatoren fra munden.

Pust stille og roligt ud.

Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom inhalatoren anvendes korrekt.

Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en

tør serviet, før

du lukker beskyttelseshætten.

4.

Luk inhalatoren og skyl munden

Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket.

Efter brug af inhalatoren skylles munden med vand uden at synke det.

Det nedsætter risikoen for udvikling af bivirkninger som ømhed i mund eller hals.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forværring af sygdom

Fluticasonfuroat/vilanterol bør ikke anvendes til behandling af akutte astmasymptomer eller akut

eksacerbation af KOL, hvor behandling med en korttidsvirkende bronkodilatator er nødvendig. Øget brug af

korttidsvirkende bronkodilatatorer til symptomlindring indikerer dårligere sygdomskontrol, og patienten bør

undersøges af en læge.

Patienten bør ikke stoppe behandlingen med fluticasonfuroat/vilanterol mod astma eller KOL uden samråd

med lægen, da symptomerne kan vende tilbage efter seponering.

Astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer kan indtræde under behandling med

fluticasonfuroat/vilanterol. Patienterne skal informeres om at fortsætte behandlingen og søge læge, hvis

astmasymptomerne ikke kan kontrolleres efter opstart af behandling med Revinty Ellipta, eller hvis de

forværres.

Paradoks bronkospasme

Der kan forekomme paradoks bronkospasme med akut øget hvæsen efter indtagelse af dosis. Dette bør

omgående behandles med en korttidsvirkende inhalationsbronkodilatator. Revinty Ellipta bør omgående

seponeres og patienten vurderes. Om nødvendigt iværksættes anden behandling.

Kardiovaskulær effekt

Der kan ses kardiovaskulære effekter, såsom hjertearytmier, f.eks. supraventrikulær takykardi og

ekstrasystoli, med sympatomimetika, inklusive Revinty Ellipta. I et placebokontrolleret studie hos personer

med moderat KOL og en fortid med, eller en forøget risiko for kardiovaskulær sygdom, var der ingen

stigning i risikoen for kardiovaskulære hændelser hos patienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol

sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Fluticasonfuroat/vilanterol bør dog anvendes med forsigtighed hos

patienter med svær kardiovaskulær sygdom eller hjerterytmeforstyrrelser, tyreotoksikose,

ukorrigeret

hypokaliæmi og hos patienter disponeret for lave serumkaliumniveauer.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat til svær leverinsufficiens bør styrken på 92/22 mikrogram anvendes, og

patienterne bør monitoreres for bivirkninger relateret til kortikosteroiders systemiske virkninger (se pkt. 5.2).

Systemiske kortikosteroidbivirkninger

Systemiske bivirkninger kan opstå efter inhalation af alle typer af kortikosteroider, specielt ved høje doser

givet i længere perioder. Disse bivirkninger er langt mindre sandsynlige end ved oral steroidbehandling.

Eventuelle systemiske virkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyrebarksuppression,

nedsat knoglemineraltæthed, væksthæmning hos børn og unge, katarakt og glaukom og sjældnere en række

psykiske eller adfærdsrelaterede bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (specielt hos børn).

Fluticasonfuroat/vilanterol bør administreres med forsigtighed hos patienter med lungetuberkulose og hos

patienter med kroniske eller ubehandlede infektioner.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikal kortikosteroid kan der blive indberettet sysnforstyrrelser. Ved symptomer

som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik

på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central

serøs korioretinopati (CSCR), som er indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Hyperglykæmi

Der er rapporter om øget blodglucoseniveau hos diabetespatienter, og dette skal der tages hensyn til, når

Revinty Ellipta udskrives til patienter med diabetes mellitus i anamnesen.

Pneumoni hos KOL-patienter

Der er set en øget forekomst af pneumoni, herunder pneumoni, der krævede hospitalsindlæggelse, hos KOL-

patienter, der fik kortikosteroider til inhalation. Der er visse tegn på, at der er en øget risiko for pneumoni,

når steroiddosis øges, men dette er ikke blevet vist endegyldigt på tværs af studierne.

Der er ikke fundet afgørende klinisk evidens på forskelle i risikoen for pneumoni mellem de enkelte klasser

af kortikosteroider til inhalation.

Lægen skal være opmærksom på mulig udvikling af pneumoni hos KOL-patienter, da de kliniske tegn på

sådanne infektioner ligner symptomerne på KOL-eksacerbationer.

Risikofaktorer for pneumoni hos KOL-patienter inkluderer aktiv rygning, højere alder, lavt BMI (

body mass

index

) og svær KOL.

Pneumoni hos astmapatienter

Hyppigheden af pneumoni hos astmapatienter var almindelig ved den højeste dosering. Hyppigheden af

pneumoni hos astmapatienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol 184/22 mikrogram, var numerisk højere

sammenlignet med de patienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram eller placebo (se pkt.

4.8). Der blev ikke identificeret nogen risikofaktorer.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans,

total lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af de lave plasmakoncentrationer, der opnås efter inhalation, anses det for usandsynligt, at kliniske

doser af fluticasonfuroat/vilanterol vil medføre klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner.

Interaktion med betablokkere

Beta

-adrenerge blokkere kan svække eller antagonisere virkningen af beta

-adrenerge agonister. Samtidig

brug af både ikke-selektive og selektive beta

-adrenerge blokkere bør undgås, medmindre der er tvingende

grunde hertil.

Interaktion med CYP3A4-hæmmere

Både fluticasonfuroat og vilanterol elimineres hurtigt via omfattende

first pass

-metabolisme, medieret af

leverenzymet CYP3A4.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. produkter,

der indeholder ketoconazol, ritonavir og cobicistat), da der er mulighed for øget systemisk eksponering af

både fluticasonfuroat og vilanterol. Samtidig administration bør undgås medmindre fordelene overstiger den

øgede risiko for systemiske kortikosteroide bivirkninger, i sådanne tilfælde bør patienten monitoreres for

systemiske kortikosteroide bivirkninger. Der er udført et CYP3A4-interaktionsstudie med gentagen dosering

hos raske voksne af kombinationen fluticasonfuroat/vilanterol (184/22 mikrogram) og den potente CYP3A4-

hæmmer ketoconazol (400 mg). Samtidig administration øgede det gennemsnitlige AUC

(0-24)

og C

fluticasonfuroat med henholdsvis 36 % og 33 %. Den øgede eksponering af fluticasonfuroat var forbundet

med en reduktion på 27 % i vægtet gennemsnit af serumkortisol i løbet af de første 24 timer. Samtidig

administration øgede det gennemsnitlige AUC

(0-t)

og C

af vilanterol

med henholdsvis 65 % og 22 %. Den

øgede eksponering af vilanterol var ikke forbundet med en stigning i beta

-agonist-relaterede systemiske

virkninger på hjertefrekvens, blodkalium eller QTcF-interval.

Interaktion med P-glykoproteinhæmmere

Fluticasonfuroat og vilanterol er begge substrater for P-glykoprotein (P-gp). I et klinisk farmakologisk studie

med raske personer, der fik samtidig administration af vilanterol og verapamil, der er en potent P-gp-

hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer, blev der ikke set nogen signifikant effekt på farmakokinetikken

af vilanterol. Der er ikke udført klinisk farmakologiske studier med en specifik P-gp-hæmmer og

fluticasonfuroat.

Sympatomimetika

Samtidig administration af andre sympatomimetika (alene eller som del af kombinationsbehandling) kan

forstærke bivirkningerne af fluticasonfuroat/vilanterol. Revinty Ellipta bør ikke anvendes i kombination med

andre langtidsvirkende beta

-agonister eller lægemidler, der indeholder langtidsvirkende beta

-agonister.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved eksponeringer, der ikke er klinisk relevante (se pkt. 5.3).

Der er ingen eller begrænsede data fra anvendelse af fluticasonfuroat og vilanteroltrifenatat til gravide

kvinder.

Administration af fluticasonfuroat/vilanterol til gravide kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede

fordel for moderen opvejer enhver mulig risiko for fostret.

Amning

Data for udskillelse af fluticasonfuroat eller vilanteroltrifenatat og/eller metabolitter i human mælk er

utilstrækkelige. Andre kortikosteroider og beta

-agonister kan dog spores i human mælk (se pkt. 5.3). En

risiko for ammede nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med fluticasonfuroat/vilanterol skal ophøre, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende fertilitet hos mennesker. Dyrestudier viste ingen effekt af

fluticasonfuroat/vilanteroltrifenatat på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Fluticasonfuroat eller vilanterol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Data fra store kliniske studier med astma og KOL danner baggrund for at fastlægge hyppigheden af

bivirkninger forbundet med fluticasonfuroat/vilanterol. I det kliniske udviklingsprogram med astmapatienter

blev der i alt inkluderet 7.034 patienter, som danner basis for en samlet vurdering af bivirkninger. I det

kliniske udviklingsprogram med KOL blev der i alt inkluderet 6.237 patienter, som danner basis for en

samlet vurdering af bivirkninger.

De hyppigst rapporterede bivirkninger for fluticasonfuroat og vilanterol var hovedpine og nasopharyngitis.

Med undtagelse af pneumoni og frakturer var sikkerhedsprofilen ens hos patienter med astma og KOL. I de

kliniske studier blev pneumoni og frakturer set hyppigere hos KOL-patienter.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne står anført efter systemorganklasser og hyppighed. Følgende konvention er anvendt til

klassificering af hyppighed: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til <1/10); ikke almindelig

1/1.000 til <1/100); sjælden (

1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000).

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende grad af alvorlighed.

Systemorganklasse

Bivirkning(er)

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Pneumoni*

Infektion i øvre luftveje

Bronkitis

Influenza

Candidiasis i mund og svælg

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner, herunder

anafylaksi, angioødem, udslæt og

urticaria

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Angst

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Meget almindelig

Sjælden

Øjne

Sløret syn (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Hjerte

Ekstrasystoler

Palpitationer

Takykardi

Ikke almindelig

Sjælden

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasopharyngitis

Paradoks bronkospasme

Orofaryngeal smerte

Sinuitis

Pharyngitis

Rhinitis

Hoste

Dysfoni

Meget almindelig

Sjælden

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi

Rygsmerter

Frakturer**

Muskelspasmer

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Almindelig

* ,** Se nedenfor ’Beskrivelse af udvalgte bivirkninger’

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger*

Pneumoni

(se pkt. 4.4)

I en samlet analyse af to identiske 1-års studier med moderate til svære KOL-patienter (forventede

middelværdi for post-bronkodilatator screening FEV

på 45%, standardafvigelse (SD) 13 %), som havde haft

en eksacerbation i det foregående år (n=3.255) var antallet af pneumonitilfælde pr. 1.000 patientår 97,9 for

gruppen behandlet med FF/VI 184/22; 85,7 i FF/VI 92/22-gruppen og 42,3 i VI 22-gruppen. For svær

pneumoni var antallet af hændelser pr. 1.000 patientår henholdsvis 33,6; 35,5 og 7,6 og for alvorlig

pneumoni tilsvarende 35,1 for FF/VI 184/22; 42,9 for FF/VI 92/22 og 12,1 for VI 22. For dødelig pneumoni

var antallet, justeret for eksponering, 8,8 for FF/VI 184/22

versus

1,5 for FF/VI 92/22 og 0 for VI 22.

I et placebokontrolleret studie (SUMMIT) hos personer med moderat KOL (procentvis gennemsnitlig post-

bronkodilatator screening FEV

på 60 %, SD 6 %), og en fortid med, eller en forøget risiko for

kardiovaskulær sygdom var incidensen af pneumoni med FF/VI, FF, VI og placebo henholdsvis:

bivirkninger (6 %, 5 %, 4 %, 5 %); alvorlige bivirkninger (3 %, 4 %, 3 %, 3 %); dødsfald på grund af

pneumoni under behandling (0,3 %, 0,2 %, 0,1 %, 0,2 %); forekomst justeret for eksponering (pr. 1000

behandlingsår) var henholdsvis: bivirkninger (39,5, 42,4, 27,7, 38,4); alvorlige bivirkninger (22,4, 25,1, 16,4,

22,2); dødsfald på grund af pneumoni under behandling (1,8, 1,5, 0,9, 1,4).

I en samlet analyse af 11 studier med astmapatienter (7.034 patienter) var forekomsten af pneumoni pr. 1.000

patientår 18,4 for FF/VI 184/22 versus 9,6 for FF/VI 92/22 og 8,0 for placebo.

Frakturer

I to identiske 12-måneders studier med i alt 3.255 KOL-patienter var forekomsten af knoglefrakturer samlet

set lav i alle behandlingsgrupper, men højere i alle Revinty Ellipta-grupper (2 %) sammenlignet med

gruppen, der fik vilanterol 22 mikrogram (<1 %). Selvom der var flere frakturer i Revinty Ellipta-grupperne

sammenlignet med gruppen, der fik vilanterol 22 mikrogram, var forekomsten af de frakturer, der typisk er

forbundet med brug af kortikosteroider (f.eks. spinale kompressionsfrakturer/torakolumbale vertebrale

frakturer, hofte- og hofteskålsfrakturer), <1 % i behandlingsarmene med Revinty Ellipta og vilanterol.

I SUMMIT studiet var hyppigheden af alle hændelser for fraktur med FF/VI, FF, VI og placebo 2 % i hver

arm; frakturer almindeligvis forbundet med brug af ICS var mindre end 1 % i hver arm. Forekomst justeret

for eksponering (pr. 1000 behandlingsår) for alle hændelser med frakturer var henholdsvis 13,6, 12,8, 13,2,

11,5; frakturer almindeligvis forbundet med brug af ICS var henholdsvis 3,4, 3,9, 2,4, 2,1.

I en samlet analyse af 11 studier med astmapatienter (7.034 patienter) var forekomsten af frakturer <1 % og

oftest forbundet med et traume.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

En overdosis af fluticasonfuroat/vilanterol kan medføre tegn og symptomer som følge af de enkelte

indholdsstoffers virkninger, inklusive symptomer, som ses ved overdosering med andre beta

-agonister, og

som stemmer overens med de kendte klasseeffekter af inhalationssteroider (se pkt. 4.4).

Behandling

Der findes ingen specifik behandling af overdosering med fluticasonfuroat/vilanterol. I tilfælde af

overdosering skal patienten have understøttende behandling og monitoreres efter behov.

Kardioselektiv betablokade bør kun overvejes i tilfælde, hvor overdosering med vilanterol medfører udtalte,

klinisk betydningsfulde bivirkninger, som ikke responderer på andre understøttende tiltag. Kardioselektive

betablokkere skal anvendes med forsigtighed hos patienter med bronkospasme i anamnesen.

Yderligere behandling gives efter klinisk behov eller i henhold til den nationale giftcentrals anbefalinger

(www.giftlinjen.dk).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation:

Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergika i kombination med

kortikosteroider eller andre lægemidler, ex. antikolinergika.ATC-kode: R03AK10.

Virkningsmekanisme

Fluticasonfuroat og vilanterol repræsenterer to klasser af lægemidler (et syntetisk kortikosteroid og en

selektiv, langtidsvirkende beta

-receptor agonist).

Farmakodynamisk virkning

Fluticasonfuroat

Fluticasonfuroat er et syntetisk trifluorineret kortikosteroid med potent antiinflammatorisk effekt. Den

præcise mekanisme bag fluticasonfuroats effekt på astma- og KOL-symptomer kendes ikke. Det er vist, at

kortikosteroider har en lang række effekter på mange forskellige celletyper (f.eks. eosinofile celler,

makrofager og lymfocytter) og på mediatorer (f.eks. cytokiner og kemokiner involveret i inflammation).

Vilanteroltrifenatat

Vilanteroltrifenatat er en selektiv, langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist (LABA).

De farmakologiske effekter af beta

-agoniste aktive substanser, herunder vilanteroltrifenatat, kan i det

mindste delvist tilskrives stimulering af intracellulær adenylatcyklase, som er det enzym, der katalyserer

omdannelsen af adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk-3’,5’-adenosinmonofosfat (cyklisk AMP). Øgede

niveauer af cyklisk AMP medfører afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne og hæmmer frigivelsen

af mediatorer fra celler ved akut overfølsomhed, særligt fra mastcellerne.

Der opstår molekylære interaktioner mellem kortikosteroider og LABA’er, hvorved steroiderne aktiverer

beta

-receptorgenet og øger antallet af receptorer og receptorfølsomheden, og LABA’er aktiverer

glukokortikoidreceptorerne under tilstedeværelse af steroid og styrker cellens nukleære translokation. Disse

synergistiske interaktioner afspejles i en øget antiinflammatorisk effekt, der er påvist i

in vitro

in vivo

studier med en række inflammatoriske celler, der er relevante for patofysiologien ved både astma og KOL.

I de mononukleære celler i perifert blod hos personer med KOL, blev der set en større antiinflamatorisk

virkning i forbindelse med kombinationen af fluticasonfuroat/vilanterol sammenlignet med fluticasonfuroat

alene ved koncentrationer opnået med kliniske doser. Den forbedrede antiinflammatoriske virkning af LABA

komponenten svarede til den, der blet opnået med andre ICS/LABA kombinationer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Astma

Sikkerheden og virkningen af fluticasonfuroat/vilanterol hos voksne og unge patienter med persisterende

astma er blevet vurderet i tre randomiserede, dobbeltblindede fase III-studier af forskellig varighed

(HZA106827, HZA106829 og HZA106837). Alle patienter havde anvendt et inhalationssteroid (ICS)

sammen med eller uden en LABA i mindst 12 uger inden besøg 1. I HZA106837 havde alle patienterne

oplevet mindst én eksacerbation, der krævede kortikosteroidbehandling, i året inden besøg 1. HZA106827

var et 12 ugers studie, der vurderede effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=201] og FF

92 mikrogram [n=205]

versus

placebo [n=203], alle administreret en gang daglig. HZA106829 var et 24

ugers studie, der vurderede effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 184/22 mikrogram [n=197] og FF 184

mikrogram [n=194], begge administreret en gang daglig,

versus

FP 500 mikrogram to gange daglig [n=195].

I HZA106827/HZA106829 var der 2 sammensatte primære endepunkter for effekt:

1) En ændring i

trough

-FEV

(måling af FEV

lige før indtagelsen af næste dosis, præ-bronkodilatorisk) i

forhold til

baseline

-FEV

ved det afsluttende besøg hos alle patienter.

2) En vægtet gennemsnitlig seriemåling af FEV

i de første 24 timer efter dosering, udregnet hos en

undergruppe af patienter ved afslutningen af behandlingsperioden.

Et sekundært endepunkt var ændring i forhold til

baseline

i procentdelen af 24-timers perioder uden behov

for anfaldsmedicin. Dette indgik i power-beregningen. Resultaterne af de primære og vigtigste sekundære

endepunkter i disse studier er angivet i tabel 1.

Tabel 1 – Resultat af primære og vigtigste sekundære endepunkter i HZA106827 og HZA106829

Studienr.

HZA106829

HZA106827

Behandlingsdosis af

FF/VI*(mikrogram)

FF/VI 184/22

en gang

daglig

versus

FF 184 en

gang daglig

FF/VI 184/22

en gang

daglig

versus

FP 500

to gange

daglig

FF/VI 92/22

en gang

daglig

versus

FF 92

en gang

daglig

FF/VI 92/22 en

gang daglig

versus

placebo

en gang daglig

Ændring i forhold til baseline i trough-FEV

1

LOCF (Last Observation Carried Forward

(sidste observation ekstrapoleret))

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

193 ml

p<0,001

(108; 277)

210 ml

p<0,001

(127; 294)

36 ml

p=0,405

(-48; 120)

172 ml

p<0,001

(87; 258)

Vægtet gennemsnitligt seriemåling af FEV

1

i de første 24 timer efter dosering

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

136 ml

p=0,048

(1; 270)

206 ml

p=0,003

(73; 339)

116 ml

p=0,06

(-5; 236)

302 ml

p<0,001

(178; 426)

Ændring i forhold til baseline i procentdelen af 24-timers perioder uden anfaldsmedicin

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

11,7 %

p<0,001

(4,9; 18,4)

6,3 %

p=0,067

(-0,4; 13,1)

10,6 %

p<0,001

(4,3; 16,8)

19,3 %

p<0,001

(13,0; 25,6)

Ændring i forhold til baseline i procentdelen af 24-timers perioder uden symptomer

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

8,4 %

p=0,010

(2,0; 14,8)

4,9 %

p=0,137

(-1,6; 11,3)

12,1 %

p<0,001

(6,2; 18,1)

18,0 %

p<0,001

(12,0; 23,9)

Ændring i forhold til baseline i ekspiratorisk peak flow om morgenen

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

33,5 l/min.

p<0,001

(22,3; 41,7)

32,9 l/min.

p<0,001

(24,8; 41,1)

14,6 l/min.

p<0,001

(7,9; 21,3)

33,3 l/min.

p<0,001

(26,5; 40,0)

Ændring i forhold til baseline i ekspiratorisk peak flow om aftenen

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

30,7 l/min.

p<0,001

(22,5; 38,9)

26,2 l/min.

p<0,001

(18,0; 34,3)

12,3 l/min.

p<0,001

(5,8; 18,8)

28,2 l/min.

p<0,001

(21,7; 34,8)

*FF/VI = fluticasonfuroat/vilanterol

HZA106837 var med variabel behandlingstid (fra minimum 24 uger til maksimalt 76 uger, hvor de fleste

patienter blev behandlet i mindst 52 uger). I HZA106837 blev patienterne randomiseret til at få enten

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=1.009] eller FF 92 mikrogram [n=1.010], begge

administreret en gang daglig. I HZA106837 var det primære endepunkt tid til første svære

astmaeksacerbation. Svær astmaeksacerbation var defineret som astmaforværring, der krævede brug af

systemiske kortikosteroider i mindst 3 dage, hospitalsindlæggelse eller besøg på skadestue på grund af

astma, der krævede behandling med systemiske kortikosteroider. Den justerede gennemsnitlige ændring i

trough

-FEV

i forhold til

baseline

blev også vurderet som et sekundært endepunkt.

I HZA106837 var risikoen for at opleve svær astmaeksacerbation reduceret med 20 % hos de patienter, der

fik fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, sammenlignet med patienter behandlet med FF 92

mikrogram alene (

hazard

ratio 0,795; p = 0,036; 95 % konfidensinterval 0,642; 0,985). Forekomsten af

svære astma-eksacerbationer pr. patient pr. år var 0,19 i FF 92 mikrogram-gruppen (ca. 1 hvert 5. år) og 0,14

i gruppen med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram (ca. 1 hvert 7. år). Forholdet mellem forekomsten

af eksacerbationer med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram

versus

FF 92 mikrogram var 0,755

(95 % konfidensinterval 0,603; 0,945). Dette repræsenterer en reduktion på 25 % i forekomsten af svære

astmaeksacerbationer hos de patienter, der blev behandlet med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram,

sammenlignet med FF 92 mikrogram (p=0,014). Den bronkodilaterende effekt af fluticasonfuroat/vilanterol

over 24 timer var konstant igennem hele behandlingsperioden på et år uden tegn på nedsat effekt (ingen

takyfylaksi). Fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram udviste konsekvent forbedringer på 83 ml til 95 ml

trough

-FEV

ved uge 12, 36 og 52 og endepunktet sammenlignet med FF 92 mikrogram (p< 0,001; 95 %

konfidensinterval 52;126 ml ved endepunktet). 44 % af patienterne i den gruppe, der fik

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, var velkontrollerede (ACQ7 ≤ 0,75) ved afslutningen af

behandlingen sammenlignet med 36 % af patienterne i den gruppe, der fik FF 92 mikrogram (p < 0,001;

95 % konfidensinterval 1,23; 1,82).

Studier versus kombinationer af salmeterol/fluticasonpropionat

I et 24-ugers studie (HZA113091) med voksne og unge patienter med ukontrolleret persisterende astma blev

der påvist forbedringer i lungefunktionen i forhold til

baseline

med både fluticasonfuroat/vilanterol 92/22

mikrogram indgivet en gang daglig om aftenen og salmeterol/FP 50/250 mikrogram indgivet to gange daglig.

Gennemsnitlig stigning (justeret) i FEV

over 24 timer på 341 ml (fluticasonfuroat/vilanterol) og 377 ml

(salmeterol/FP) i forhold til vægtet gennemsnitligt FEV

(0-24 timer) ved

baseline

viser en forbedring af

lungefunktionen over 24 timer for begge behandlinger. Den justerede gennemsnitlige behandlingsforskel på

-37 ml imellem grupperne var ikke statistisk signifikant (p = 0,162). Patienterne i fluticasonfuroat/vilanterol-

gruppen opnåede en gennemsnitlig ændring i

trough

-FEV

(udregnet vha. mindste kvadraters metode) fra

baseline

på 281 ml, og patienterne i salmeterol/FP-gruppen en ændring på 300 ml (forskellen i justeret

gennemsnit på -19 ml (95% konfidensinterval -0,073;0,034) var ikke statistisk significant (p=0,485)).

Et randomiseret, dobbeltblindet, 24-ugers studie med parallelle grupper (201378) blev udført for at

demonstrere non-inferioritet (ved anvendelse af en margin på -100 ml for

trough

-FEV

) af

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 givet en gang daglig overfor salmeterol/FP 50/250 givet to gange daglig hos

voksne og unge, hvis astma var velkontrolleret efter 4 ugers behandling med open-label salmeterol/FP

50/250 givet to gange daglig (n=1504). Patienter randomiseret til FF/VI givet en gang daglig vedligeholdte

lungefunktion, sammenlignelig med patienter randomiseret til salmeterol/FP givet to gange daglig [forskel i

trough

-FEV

-værdien på +19 ml (95 % konfidensinterval -11;49)].

Der er ikke udført sammenlignende studier

versus

salmeterol/FP eller andre ICS/LABA-kombinationer, der

sammenligner effekten på astmaeksacerbationer.

Monoterapi med fluticasonfuroat

Sikkerheden og virkningen af FF 92 mikrogram en gang daglig [n=114] og FP 250 mikrogram to gange

daglig [n=114]

versus

placebo [n=115] hos voksne og unge patienter med persisterende astma er blevet

undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 24 ugers varighed (FFA112059).

Alle patienter skulle have været på en stabil dosis af ICS i mindst 4 uger inden besøg 1 (screeningsbesøg), og

det var ikke tilladt at anvende LABA i 4 uger inden besøg 1. Det primære endepunkt for effekt var ændring i

forhold til

baseline

trough

-FEV

(måling af FEV

lige før indtagelsen af næste dosis, præ-bronkodilatorisk)

ved klinikbesøget ved afslutningen af behandlingsperioden. Ændring i forhold til

baseline

i procentdelen af

24-timers perioder uden behov for anfaldsmedicin, under den 24 ugers lange behandlingsperiode, udgjorde et

styrket sekundært endepunkt. Ved uge 24 havde gruppen behandlet med FF og FP øget

trough

-FEV

henholdsvis 146 ml (95 % konfidensinterval 36; 257 ml; p = 0,009) og 145 ml (95 % konfidensinterval 33;

257 ml; p = 0,011) sammenlignet med placebo. FF og FP øgede procentdelen af 24-timers perioder uden

anfaldsmedicin med henholdsvis 14,8 % (95 % konfidensinterval 6,9; 22,7; p < 0,001) og 17,9 % (95 %

konfidensinterval 10,0; 25,7; p < 0,001)

versus

placebo.

Allergenbelastningsstudie

Den bronkoprotektive effekt af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram på tidligt og sent astmatisk

respons på inhaleret allergen blev undersøgt hos patienter med let astma i et placebokontrolleret, fire gange

overkrydsningsstudie med gentagen dosering (HZA113126). Patienterne blev randomiseret til at få

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, FF 92 mikrogram, vilanterol 22 mikrogram eller placebo en

gang daglig i 21 dage efterfulgt af allergeneksponering 1 time efter den sidste dosis. Allergenet var

husstøvmide, katteskæl eller birkepollen, der blev valgt på baggrund af en individuel screeningtest. Serielle

-målinger blev sammenlignet med de værdier, der blev målt inden allergeneksponering efter inhalation

af saltvandsopløsning (

baseline

). Overordnet blev den største effekt på tidligt astmatisk respons set med

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram sammenlignet med FF 92 mikrogram eller vilanterol

22 mikrogram alene. Både fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram og FF 92 mikrogram ophævede stort

set det sene astmatiske respons sammenlignet med vilanterol alene. Fluticasonfuroat/vilanterol

92/22 mikrogram medførte signifikant større beskyttelse mod allergeninduceret bronkial hyperreaktivitet

sammenlignet med monoterapi med FF og vilanterol, målt ved metacholintest på dag 22.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Det kliniske udviklingsprogram vedrørende KOL omfattede et 12-ugers (HZC113107), to 6-måneders

(HZC112206, HZC112207), to 1-års (HZC102970, HZC102871) og et >1 års studie (SUMMIT). Disse var

randomiserede, kontrollerede studier gennemført hos patienter med en klinisk KOL-diagnose. Disse studier

omfattede måling af lungefunktion, dyspnø og moderate og svære eksacerbationer.

6-måneders studier

HZC112206 og HZC112207 var randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede, parallelgruppe-

studier af 24 ugers varighed, der sammenlignede effekten af kombinationen i forhold til vilanterol og FF

alene og placebo. I HZC112206 blev effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 46/22 mikrogram [n=206] og

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=206] sammenlignet med FF 92 mikrogram [n=206],

vilanterol 22 mikrogram [n=205] og placebo [n=207], alle administreret en gang daglig. I HZC112207 blev

effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=204] og fluticasonfuroat/vilanterol 184/22

mikrogram [n=205] sammenlignet med FF 92 mikrogram [n=204], FF 184 mikrogram [n=203], vilanterol 22

mikrogram [n=203] og placebo [n=205], alle administreret en gang daglig.

Alle patienter skulle have en rygeanamnese på mindst 10 pakkeår, en FEV

/FVC-ratio efter salbutamol

under eller lig med 0,70, et FEV

efter salbutamol under eller lig med 70 % af forventet værdi og en dyspnø-

score ≥ 2 på

Modified Medical Research Council (mMRC) dyspnea scale

(skala 0-4) ved screening. Ved

screeningen var den gennemsnitlige præ-bronkodilatoriske FEV

-værdi 42,6 % og 43,6 % af den forventede

værdi, og den gennemsnitlige reversibilitet var 15,9 % og 12,0 % i henholdsvis HZC112206 og HZC112207.

De sammensatte primære endepunkter for begge studier var vægtet gennemsnitligt FEV

i de første 4 timer

efter dosering på dag 168 og ændring i forhold til

baseline

trough

-FEV

inden dosering på dag 169.

I en samlet analyse af begge studier blev der set klinisk relevante forbedringer af lungefunktionen med

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram. På dag 169 blev der set en stigning i den justerede

gennemsnitlige

trough

-FEV

på 129 ml (95 % konfidensinterval 91;167 ml; p < 0,001) med

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram og på 83 ml (95 % konfidensinterval 46;121 ml; p < 0,001) med

vilanterol sammenlignet med placebo. Fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram øgede

trough

-FEV

46 ml sammenlignet med vilanterol (95 % konfidensinterval 8; 83 ml; p = 0,017). På dag 168 blev der set en

stigning i den justerede gennemsnitlig vægtet FEV

over de første 4 timer på 193 ml (95 % konfidensinterval

156; 230 ml; p < 0,001) med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram og 145 ml (95 % konfidensinterval

108; 181 ml; p < 0,001) med vilanterol sammenlignet med placebo. Fluticasonfuroat/vilanterol

92/22 mikrogram øgede den justerede gennemsnitligt vægtet FEV

i de første 4 timer med 148 ml

sammenlignet med FF alene (95 % konfidensinterval 112; 184 ml; p < 0,001).

12-måneders studier

HZC102970 og HZC102871 var randomiserede, dobbeltblindede, parallelgruppe-studier af 52 ugers

varighed, der sammenlignede effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 184/22 mikrogram,

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, fluticasonfuroat/vilanterol 46/22 mikrogram med vilanterol 22

mikrogram, alle blev administreret en gang daglig. Effektmål var: Den årlige rate af moderate/svære

eksacerbationer hos patienter med KOL med en rygeanamnese på mindst 10 pakkeår, en FEV

/FVC-ratio

under eller lig med 0,70 efter salbutamol og FEV

efter salbutamol under eller lig med 70 % af den

forventede værdi samt ≥ 1 dokumenteret KOL-eksacerbation, der krævede antibiotika og/eller orale

kortikosteroider eller indlæggelse i løbet af de 12 måneder, der gik forud for besøg 1. Det primære endepunkt

var årlig rate af moderate og svære eksacerbationer. Moderate/svære eksacerbationer var defineret som

symptomforværring, der krævede behandling med orale kortikosteroider og/eller antibiotika eller

hospitalsindlæggelse. I begge studier var der en 4-ugers indkøringsperiode, hvor alle patienterne åbent fik

salmeterol/FP 50/250 to gange daglig for at standardisere KOL-behandlingen og for at stabilisere

sygdommen inden randomisering til blindet studiemedicin i 52 uger. Inden indkøringsperioden fik

patienterne seponeret tidligere KOL-medicin, bortset fra korttidsvirkende bronkodilatatorer. Samtidig brug af

inhalerede langtidsvirkende bronkodilatatorer (beta

-agonister og antikolinergika), kombinationspræparater

med ipratropium/salbutamol, orale beta

-agonister og theophyllinpræparater var ikke tilladt i

behandlingsperioden. Orale kortikosteroider og antibiotika var tilladte til akut behandling af KOL-

eksacerbationer i henhold til specifikke retningslinjer vedrørende brugen. Patienterne anvendte salbutamol

efter behov igennem studierne.

Resultaterne fra begge studier viste, at behandling med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram en gang

daglig resulterede i en lavere årlig rate af moderate/svære KOL-eksacerbationer sammenlignet med

vilanterol (tabel 2).

Tabel 2: Analyse af eksacerbationsrater efter 12 måneders behandling

Endepunkt

HZC102970

HZC102871

HZC102970 og HZC102871

samlet

Vilanterol

(n=409)

Fluticason-

furoat/

vilanterol

92/22

(n=403)

Vilanterol

(n=409)

Fluticason-

furoat/

vilanterol

92/22

(n=403)

Vilanterol

(n=818)

Fluticason-

furoat/

vilanterol

92/22

(n=806)

Moderate og svære eksacerbationer

Justeret

gennemsnitlig årlig

rate

1,14

0,90

1,05

0,70

1,11

0,81

Ratio

versus

95 %

Konfidensinterval

P-værdi

Reduktion i %

(95 %

konfidensinterval)

0,79

(0,64; 0,97)

0,024

(3; 36)

0,66

(0,54; 0,81)

< 0,001

(19; 46)

0,73

(0,63; 0,84)

< 0,001

(16; 37)

Absolut forskel i

antal pr. år

versus

VI (95 %

konfidensinterval)

0,24

(0,03; 0.41)

0,36

(0,20; 0,48)

0,30

(0,18; 0,41)

Tid til første

eksacerbation:

Hazard

ratio

(95 %

konfidensinterval)

Risikoreduktion i %

P-værdi

0,80

(0,66; 0,99)

0,036

0,72

(0,59; 0,89)

0,002

0,76

(0,66; 0,88)

p < 0,001

I en samlet analyse af HZC102970 og HZC102871 ved uge 52 blev der ved sammenligning af

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram

versus

vilanterol 22 mikrogram set en forbedring i justeret

gennemsnitligt

trough

-FEV

(42 ml; 95 % konfidensinterval 19-64 ml; p < 0,001). Den 24 timers

bronkodilaterende effekt af fluticasonfuroat/vilanterol blev opretholdt fra første dosis og igennem hele

behandlingsperioden på et år uden tegn på nedsat effekt (ingen takyfylaksi).

På tværs af de to studier var der samlet set 2.009 (62 %) af patienterne, der havde kardiovaskulære hændelser

i anamnesen eller risikofaktorer herfor ved screeningen. Forekomsten af kardiovaskulære hændelser i

anamnesen/risikofaktorer var ens på tværs af behandlingsgrupperne, hvor patienterne oftest led af

hypertension (46 %) efterfulgt af hyperkolesterolæmi (29 %) og diabetes mellitus (12 %). I denne

undergruppe af patienter blev der set den samme effekt på reduktion af moderate og svære eksacerbationer

som i den samlede population. Hos patienter med kardiovaskulære hændelser i anamnesen/risikofaktorer

resulterede fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram i en signifikant lavere årlig rate af moderate/svære

KOL-eksacerbationer sammenlignet med vilanterol (justerede gennemsnitlige årlige rater på henholdsvis

0,83 og 1,18; 30 % reduktion (95 % konfidensinterval 16-42 %; p < 0,001)). Også i denne undergruppe blev

der set forbedringer i justeret gennemsnitligt

trough

-FEV

(44 ml, 95 % konfidensinterval 15-73 ml;

p=0,003) ved uge 52, når fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram blev sammenlignet med vilanterol

22 mikrogram.

Studier > 1 års varighed

SUMMIT var et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet studie med 16.485 personer, der undersøgte

effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram på overlevelsen sammenlignet med placebo. Det

primære endepunkt var total mortalitet. Et sekundært endepunkt var en sammensætning af kardiovaskulære

hændelser (kardiovaskulære dødsfald under behandling, myokardieinfarkt, slagtilfælde, ustabil angina, eller

forbigående iskæmisk anfald).

Inden randomisering blev personerne bedt om at afbryde behandling med tidligere KOL medicin, der blev

anvendt ved baseline, dette omfattede langtidsvirkende bronkodilatatorer samt inhalerede kortikosteroider

(28 %), langtidsvirkende bronkodilatatorer alene (11 %) og inhalerede kortikosteroider alene (4 %).

Personerne blev derefter randomiseret til at få enten fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram

fluticasonfuroat 92 mikrogram, vilanterol 22 mikrogram, eller placebo, og de blev i gennemsnit behandlet i

1,7 år (SD = 0,9 år).

Personerne havde moderat KOL (gennemsnitlig procent post-bronkodilatator screening FEV

på 60 % [SD =

6 %], og en fortid med, eller en øget risiko for kardiovaskulær sygdom. I de 12 måneder forud for studiet,

rapporterede 61 % af personerne ingen KOL eksacerbationer og 39 % af personerne rapporterede ≥1

moderat/svær KOL eksacerbation.

Total mortalitet var: fluticasonfuroat/vilanterol, 6,0 %; placebo, 6,7 %; fluticasonfuroat, 6,1 %; vilanterol,

6,4 %. Forekomst justeret for eksponering for total mortalitet pr. 100 patienter/år (%/år) var:

fluticasonfuroat/vilanterol, 3,1 %/år; placebo, 3,5 %/år; fluticasonfuroat, 3,2 %/år; og vilanterol, 3,4 %/år.

Risiko for mortalitet med fluticasonfuroat/vilanterol var ikke signifikant forskellig sammenlignet med

placebo (HR 0,88; 95 % CI: 0,74-1,04; p = 0,137), fluticasonfuroat (HR 0,96; 95 % CI: 0,81-1,15; p = 0,681)

eller vilanterol (HR 0,91; 95 % CI: 0,77-1,09; p = 0,299).

Risikoen for sammensatte kardiovaskulære hændelser med fluticasonfuroat/vilanterol var ikke signifikant

forskellig sammenlignet med placebo (HR 0,93; 95 % CI: 0,75 til 1,14), fluticasonfuroat (HR 1,03; 95 % CI

0,83 til 1,28) eller vilanterol (HR 0,94; 95 % CI 0,76 til 1,16).

Studier versus kombinationer af salmeterol/fluticasonpropionat

I et 12-ugers studie (HZC113107) med KOL-patienter behandlet med både fluticasonfuroat/vilanterol

92/22 mikrogram indgivet en gang daglig om morgenen og salmeterol/FP 50/500 mikrogram indgivet to

gange daglig blev der set forbedringer i lungefunktionen i forhold til

baseline

. Ved begge behandlinger blev

der set en forbedret lungefunktion over 24 timer målt ved 24 timers justeret gennemsnitlig stigning i vægtet

gennemsnitligt FEV

på 130 ml (fluticasonfuroat/vilanterol) og 108 ml (salmeterol/FP) i forhold til

baseline

Den justerede gennemsnitlige behandlingsforskel på 22 ml (95 % konfidensinterval -18; 63) mellem

grupperne var ikke statistisk signifikant (p=0,282).

Den justerede gennemsnitlige ændring i

trough

-FEV

på dag 85 i forhold til

baseline

var 111 ml i

fluticasonfuroat/vilanterol-gruppen og 88 ml i salmeterol/FP-gruppen. Forskellen på 23 ml (95 %

konfidensinterval -20; 66) mellem de to behandlingsgrupper var ikke klinisk relevant eller statistisk

signifikant (p=0,294).

Der er ikke gennemført sammenlignende studier

versus

salmeterol/FP eller andre bronkodilatatorer, der

sammenligner effekten på KOL-eksacerbationer.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med

Revinty Ellipta i alle undergrupper af den pædiatriske population ved indikationen KOL (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med

Revinty Ellipta i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med astma (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed for fluticasonfuroat og vilanterol, administreret i kombination som

inhalation, var i gennemsnit henholdsvis 15,2 % og 27,3 %. Den orale biotilgængelighed for både

fluticasonfuroat og vilanterol var lav, i gennemsnit henholdsvis. 1,26 % og < 2 %. Som konsekvens af denne

lave orale biotilgængelighed kan den systemiske eksponering af fluticasonfuroat og vilanterol efter

inhalation primært tilskrives absorption af en del af den dosis, der leveres til lungerne.

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles både fluticasonfuroat og vilanterol i stor udstrækning med et

gennemsnitligt distributionsvolumen ved

steady state

på henholdsvis 661 l og 165 l.

Både fluticasonfuroat og vilanterol har lav binding til de røde blodlegemer.

In vitro

human

plasmaproteinbinding af fluticasonfuroat og vilanterol var høj: I gennemsnit henholdsvis > 99,6 % og

93,9 %. Der var ingen reduktion i plasmaproteinbindingen

in vitro

hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Fluticasonfuroat og vilanterol er substrater for P-glykoprotein (P-gp). Det anses dog for usandsynligt, at

samtidig administration af fluticasonfuroat/vilanterol og P-gp-hæmmere vil ændre den systemiske

eksponering af fluticasonfuroat eller vilanterol, da begge molekyler absorberes godt.

Biotransformation

Baseret på

in vitro

-data metaboliseres både fluticasonfuroat og vilanterol primært via CYP3A4 hos

mennesker.

Fluticasonfuroat metaboliseres primært ved hydrolyse af S-fluorometylkarbotioat-gruppen til metabolitter

med signifikant reduceret kortikosteroid-aktivitet. Vilanterol metaboliseres primært via O-dealkylering til en

række metabolitter med signifikant lavere

- og

-agonist-aktivitet.

Elimination

Efter oral administration hos mennesker blev fluticasonfuroat primært elimineret via metabolisering.

Metabolitterne blev næsten udelukkende udskilt med fæces, og < 1 % af den genfundne radioaktive dosis

blev udskilt via urinen.

I et klinisk studie med oral administration af radioaktivt mærket vilanterol blev vilanterol hovedsageligt

elimineret via metabolisering med efterfølgende udskillelse af metabolitter i urin og fæces med henholdsvis

ca. 70 % og 30 %. Den tilsyneladende halveringstid for eliminationen af vilanterol i plasma efter en enkelt

administration af inhaleret fluticasonfuroat/vilanterol var i gennemsnit 2,5 timer. Den effektive halveringstid

for akkumulering af vilanterol, bestemt efter inhalation af gentagne doser af vilanterol 25 mikrogram, er

16,0 timer hos patienter med astma og 21,3 timer hos patienter med KOL.

Pædiatrisk population

Der findes ingen anbefalinger vedrørende dosisændringer til unge (på 12 år og derover).

Farmakokinetikken af fluticasonfuroat/vilanterol hos patienter under 12 år er ikke blevet undersøgt.

Sikkerheden og virkningen af fluticasonfuroat/vilanterol hos børn under 12 år er endnu ikke klarlagt.

Særlige populationer

Ældre patienter (> 65 år)

Alderens indvirkning på farmakokinetikken af fluticasonfuroat og vilanterol er blevet undersøgt i fase III-

studier med KOL-og astma patienter. Der var ingen evidens for, at alder (12-84) påvirker farmakokinetikken

af fluticasonfuroat og vilanterol hos patienter med astma.

Der var ingen evidens for, at alder påvirker farmakokinetikken af fluticasonfuroat hos patienter med KOL,

hvorimod der blev set en stigning (37 %) i AUC

(0-24)

af vilanterol i det observerede aldersinterval fra 41 til

84 år. Hos en ældre patient (på 84 år) med lav legemsvægt (35 kg) forventes AUC

(0-24)

af vilanterol at være

35 % højere end den generelle population (KOL-patienter på 60 år med en legemsvægt på 70 kg), hvorimod

var uændret. Disse forskelle har sandsynligvis ikke klinisk relevans.

Der findes ingen anbefalinger vedrørende dosisændringer til astma- og KOL-patienter.

Nedsat nyrefunktion

Et klinisk farmakologisk studie med fluticasonfuroat/vilanterol viste, at svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min) ikke resulterede i signifikant større eksponering af fluticasonfuroat eller

vilanterol eller i en mere udtalt systemisk virkning af kortikosteroid eller beta

-agonist end hos raske

personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Effekten af hæmodialyse er ikke blevet undersøgt.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverinsufficiens (Child-Pugh A, B eller C) blev der efter gentagen dosering af

fluticasonfuroat/vilanterol i 7 dage set en stigning i systemisk eksponering af fluticasonfuroat (op til 3 gange

større målt ved AUC

(0-24)

) sammenlignet med raske personer. Den øgede systemiske eksponering af

fluticasonfuroat hos patienter med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh B; fluticasonfuroat/vilanterol

184/22 mikrogram) var forbundet med serumkortisolniveauer, der i gennemsnit var 34 % lavere end hos

raske personer. Den dosis-normaliserede systemiske eksponering af fluticasonfuroat var ens hos patienter

med moderat og svær leverinsufficiens (Child-Pugh B eller C).

Efter gentagen dosering af fluticasonfuroat/vilanterol i 7 dage var der ingen signifikant stigning i den

systemiske eksponering af vilanterol (C

og AUC) hos patienter med let, moderat eller svær

leverinsufficiens (Child-Pugh A, B eller C).

Der var ingen klinisk relevant effekt af fluticasonfuroat/vilanterol-kombinationen på beta-adrenerge

systemiske måleobjekter (hjertefrekvens eller serumkalium) hos patienter med let eller moderat

leverinsufficiens (22 mikrogram vilanterol) eller svær leverinsufficiens (12,5 mikrogram vilanterol)

sammenlignet med raske personer.

Andre særlige populationer

Hos østasiatiske, japanske og sydøstasiatiske patienter (12-13 % af patienterne i studierne) med astma var

estimaterne af fluticasonfuroat AUC

(0-24)

i gennemsnit 33-53 % højere sammenlignet med andre etniske

grupper. Der var dog ingen evidens for, at den højere systemiske eksponering i denne population var

forbundet med større effekt på urinudskillelsen af kortisol over 24 timer. I gennemsnit forventes det, at

vilanterol-C

vil være 220-287 % højere hos patienter af asiatisk herkomst sammenlignet med patienter fra

andre etniske grupper, hvorimod AUC

(0-24)

forventes at være på samme niveau. Der var dog ingen evidens

for, at det forhøjede vilanterol-C

havde klinisk signifikant effekt på hjertefrekvensen.

Hos patienter med KOL var estimaterne af fluticasonfuroat AUC

(0-24)

i gennemsnit 23-30 % højere hos

østasiatiske, japanske og sydøstasiatiske patienter (13-14 % af patienterne i studierne) sammenlignet med

kaukasiere. Der var dog ingen evidens for, at den højere systemiske eksponering i denne population var

forbundet med større effekt på urinudskillelsen af kortisol over 24 timer. Race havde ingen indvirkning på

estimaterne af de farmakokinetiske parametre for vilanterol hos KOL-patienter.

Køn, vægt og BMI

Der var ingen evidens for, at køn, vægt eller BMI (body mass index) påvirker farmakokinetikken af

fluticasonfuroat, baseret på en populationsfarmakokinetisk analyse af fase III-data med 1.213 patienter med

astma (712 kvinder) og 1.225 patienter med KOL (392 kvinder).

Der var ingen evidens for, at køn, vægt eller BMI påvirker farmakokinetikken af vilanterol, baseret på en

populationsfarmakokinetisk analyse med 856 patienter med astma (500 kvinder) og 1.091 patienter med

KOL (340 kvinder).

Dosisjustering på baggrund af køn, vægt eller BMI er ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De farmakologiske og toksikologiske effekter, der blev set med fluticasonfuroat eller vilanterol i prækliniske

studier, var typisk de samme, som normalt ses med henholdsvis glukokortikoider og beta

-agonister.

Administration af fluticasonfuroat i kombination med vilanterol resulterede ikke i signifikant ny toksicitet.

Genotoksicitet og karcinogenicitet

Fluticasonfuroat

Fluticasonfuroat var ikke genotoksisk i en række standardstudier og ikke karcinogent ved livslang

inhalationsbehandling hos rotter og mus ved eksponeringer, der svarer til dem, der opnås hos mennesker ved

den maksimalt anbefalede dosis, baseret på AUC.

Vilanteroltrifenatat

I genetiske toksicitetsstudier var vilanterol (som alfa-phenylcinnamat) og triphenyleddikesyre ikke

genotoksiske, hvilket indikerer, at vilanterol (som trifenatat) ikke udgør nogen genotoksisk fare for

mennesker.

I overensstemmelse med resultater med andre beta

-agonister viste livstidsstudier med inhaleret

vilanteroltrifenatat proliferative effekter i reproduktionskanalen hos hunrotter og hunmus og i hypofysen hos

rotter. Der var ingen stigning i forekomsten af tumorer hos rotter eller mus ved eksponeringer, der var

henholdsvis 2 og 30 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den maksimalt anbefalede dosis,

baseret på AUC.

Reproduktionstoksicitet

Fluticasonfuroat

De effekter, der blev set efter inhalation af fluticasonfuroat i kombination med vilanterol hos rotter, var de

samme som dem, der blev set med fluticasonfuroat alene.

Fluticasonfuroat var ikke teratogent hos rotter eller kaniner, men forsinkede udviklingen hos rotter og

medførte abort hos kaniner ved maternelt toksiske doser. Der var ingen effekt på udviklingen hos rotter ved

eksponeringer, der var ca. 3 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den maksimalt anbefalede

dosis, baseret på AUC.

Vilanteroltrifenatat

Vilanteroltrifenatat var ikke teratogent hos rotter. I inhalationsstudier med kaniner medførte

vilanteroltrifenatat effekter, der lignede de effekter, der ses med andre beta

-agonister (ganespalte, åbne

øjenlåg, sammenvoksning ved sternum og abnormt bøjede lemmer/malrotation). Ved subkutan indgift var

der ingen effekter ved eksponeringer, der var 84 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den

maksimalt anbefalede dosis, baseret på AUC.

Hverken fluticasonfuroat eller vilanteroltrifenatat havde nogen negative virkninger på fertiliteten eller den

præ- og postnatale udvikling hos rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

2 år

Holdbarhed efter anbrud af bakken: 6 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved

stuetemperatur i mindst én time før brug.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, skal angives på etiketten i det dertil beregnede felt. Datoen

skal noteres, så snart inhalatoren er taget ud af bakken.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Inhalatoren er lysegrå med en gul beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller. Den er pakket i en

bakke af laminatfolie, der indeholder en silica-gel tørrepose. Bakken er forseglet med et afriveligt folielåg.

Inhalatoren består af flere komponenter i polypropylen, højdensitetspolyethylen, polyoxymethylen,

polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-styren, polycarbonat og rustfrit stål.

Inhalatoren indeholder to laminerede aluminiumsfolie-strips med enten 14 eller 30 doser.

Pakningsstørrelser med inhalator med 14 eller 30 doser. Multipakning med 3 inhalatorer med hver 30 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/929/001

EU/1/14/929/002

EU/1/14/929/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. maj 2014

Dato for seneste fornyelse: 26. juli 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Revinty Ellipta 184 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkelt inhalation leverer en afgivet dosis (den dosis, der forlader mundstykket) på 184 mikrogram

fluticasonfuroat (FF) og 22 mikrogram vilanterol (VI) (som trifenatat). Dette svarer til en afdelt dosis på

200 mikrogram fluticasonfuroat og 25 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver afgivet dosis indeholder ca. 25 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt

(Inhalationspulver)

Hvidt pulver i en lysegrå inhalator med en gul beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Astma

Revinty Ellipta er indiceret til behandling af astma hos voksne og unge på 12 år og derover, hvor behandling

med et kombinationspræparat (langtidsvirkende beta

-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig:

hos patienter, der ikke er tilstrækkelig kontrolleret på inhalationssteroid og korttidsvirkende beta

agonist ved behov.

hos patienter, der allerede er tilstrækkelig kontrolleret på både inhalationssteroid og langtidsvirkende

beta

-agonist.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Astma

Astmapatienter bør behandles med den styrke af Revinty Ellipta, der indeholder den dosis fluticasonfuroat

(FF), der passer til patientens sværhedsgrad af sygdommen. Lægen skal være opmærksom på, at hos

patienter med astma er 100 mikrogram fluticasonfuroat (FF) én gang dagligt omtrent er ækvivalent med

250 mg fluticasonpropionat (FP) to gange dagligt, mens 200 mikrogram FF én gang dagligt omtrent er

ækvivalent med 500 mikrogram FP to gange dagligt, hos patienter med astma.

Voksne og unge i alderen 12 år og derover

En startdosis med én inhalation en gang dagligt af Revinty Ellipta 92/22 mikrogram kan overvejes hos

voksne og unge på 12 år og derover, der har behov for en lav til middel dosis inhalationssteroid i

kombination med en langtidsvirkende beta

-agonist.

Hvis patienten ikke er velkontrolleret på Revinty Ellipta

92/22 mikrogram, kan dosis øges til 184/22 mikrogram, der kan give en yderligere forbedring af

astmakontrollen.

Patienterne skal jævnligt kontrolleres af en læge/sygeplejerske, så den styrke fluticasonfuroat/vilanterol, de

får, forbliver optimal, og kun ændres efter lægens anvisning. Dosis skal titreres til laveste dosis, der giver

effektiv symptomkontrol.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogram bør overvejes hos voksne og unge på 12 og derover, der har brug for en

højere dosis inhalationssteroid i kombination med en langtidsvirkende beta

-agonist.

Patienten oplever normalt en forbedring af lungefunktionen i løbet af 15 minutter efter inhalation af Revinty

Ellipta.

Patienten bør dog informeres om, at regelmæssig daglig brug er nødvendig for at kontrollere

astmasymptomerne, og at brugen skal fortsætte, selv når patienten ikke har symptomer.

Hvis der opstår symptomer i perioden mellem doserne, bør en korttidsvirkende beta

-agonist inhaleres for

akut lindring.

Den anbefalede maksimale dosis er Revinty Ellipta 184/22 mikrogram én gang dagligt.

Børn under 12 år

Sikkerhed og virkning af Revinty Ellipta hos børn med astma under 12 år er endnu ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Særlige populationer

Ældre patienter (> 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig i denne population (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig i denne population (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Studier med personer med let, moderat og svær leverinsufficiens viste en stigning i den systemiske

eksponering af fluticasonfuroat (både C

og AUC) (se pkt. 5.2).

Der skal udvises forsigtighed ved dosering til patienter med leverinsufficiens, da de kan have en øget risiko

for systemiske bivirkninger ved behandling med kortikosteroider.

Den maksimale dosis til patienter med moderat eller svær leverinsufficiens er 92/22 mikrogram (se pkt. 4.4).

Administration

Revinty Ellipta er kun beregnet til inhalation.

Den skal administreres på samme tidspunkt hver dag.

Den endelige beslutning om, hvorvidt der skal doseres om aftenen eller om morgenen, bør træffes af lægen.

Hvis patienten glemmer en dosis, skal den næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt dagen efter.

Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst en time før brug.

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, før den anvendes første gang, eller på

anden måde at klargøre den til brug. Den trinvise brugervejledning skal følges.

Ellipta-inhalatoren er pakket i en bakke, der indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt.

Posen med tørremiddel skal kasseres, og må ikke åbnes, spises eller inhaleres.

Patienten skal rådes til først at åbne bakken, når han eller hun er klar til at inhalere en dosis.

Inhalatoren vil være i ”lukket” position, når den tages ud af den forseglede bakke. På inhalatorens etiket er et

felt, hvor datoen for ”Kasseres senest” skal angives. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger efter den dag, hvor

bakken åbnes. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan kasseres efter åbning.

Efter inhalation skal patienten skylle munden med vand uden at synke det.

Den trinvise brugervejledning, der er vist nedenfor for Ellipta-inhalatoren med 30 doser (30 dages forbrug),

gælder også for Ellipta-inhalatoren med 14 doser (14 dages forbrug).

Brugervejledning

1.

Læs dette, inden du starter

Hvis beskyttelseshætten på inhalatoren åbnes og lukkes, uden at medicinen inhaleres, vil dosis gå tabt.

En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig til

inhalation.

Det er ikke muligt ved et tilfælde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én

inhalation.

2.

Sådan skal du klargøre en dosis

Åben beskyttelseshætten, når du er klar til at inhalere en dosis

. Omryst ikke inhalatoren.

Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et ’

klik

’.

Dosistælleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar til at blive inhaleret.

Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører ’

klikket

’, vil inhalatoren ikke afgive medicin. Returnér

den til apoteket og bed om hjælp.

Dosistæller

Viser, hvor mange medicindoser, der er

tilbage i inhalatoren.

Inden brug af inhalatoren viser den

nøjagtigt 30 doser.

Tæller ned med 1, hver gang du åbner

beskyttelseshætten.

Når der er under 10 doser tilbage, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt.

Når du har taget den sidste dosis, vises

halvdelen af dosistælleren i rødt, og

tallet 0 vises. Din inhalator er nu tom.

Hvis du åbner beskyttelseshætten

herefter, vil dosistælleren ændres fra at

være halvt rød til at være helt rød.

Beskyttelseshætte

Hver gang du åbner

denne, klargør du en

dosis medicin.

3.

Sådan inhalerer du medicinen

Hold inhalatoren væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

Ånd ikke ud i inhalatoren.

Placér mundstykket mellem læberne og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.

Spær ikke for luftkanalerne med dine fingre.

Foretag en lang, stabil, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).

Fjern inhalatoren fra munden.

Pust stille og roligt ud.

Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom inhalatoren anvendes korrekt.

Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en

tør serviet, før

du lukker beskyttelseshætten.

4.

Luk inhalatoren og skyl munden

Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket.

Efter brug af inhalatoren skylles munden med vand uden at synke det.

Det nedsætter risikoen for udvikling af bivirkninger som ømhed i mund eller hals.

”Klik”

Lufthuller

Mundstykke

Luftkanaler

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forværring af sygdom

Fluticasonfuroat/vilanterol bør ikke anvendes til behandling af akutte astmasymptomer, hvor behandling med

en korttidsvirkende bronkodilatator er nødvendig. Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til

symptomlindring indikerer dårligere sygdomskontrol, og patienten bør undersøges af en læge.

Patienten bør ikke stoppe behandlingen med fluticasonfuroat/vilanterol mod astma uden samråd med lægen,

da symptomerne kan vende tilbage efter seponering.

Astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer kan indtræde under behandling med

fluticasonfuroat/vilanterol. Patienterne skal informeres om at fortsætte behandlingen og søge læge, hvis

astmasymptomerne ikke kan kontrolleres efter opstart af behandling med Revinty Ellipta, eller hvis de

forværres.

Paradoks bronkospasme

Der kan forekomme paradoks bronkospasme med akut øget hvæsen efter indtagelse af dosis. Dette bør

omgående behandles med en korttidsvirkende inhalationsbronkodilatator. Revinty Ellipta bør omgående

seponeres og patienten vurderes. Om nødvendigt iværksættes anden behandling.

Kardiovaskulær effekt

Der kan ses kardiovaskulære effekter, såsom hjertearytmier, f.eks. supraventrikulær takykardi og

ekstrasystoli, med sympatomimetika, inklusive Revinty Ellipta. I et placebokontrolleret studie hos personer

med moderat KOL og en fortid med, eller en forøget risiko for kardiovaskulær sygdom, var der ingen

stigning i risikoen for kardiovaskulære hændelser hos patienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol

sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Fluticasonfuroat/vilanterol bør dog anvendes med forsigtighed hos

patienter med svær kardiovaskulær sygdom eller hjerterytmeforstyrrelser, tyreotoksikose,

ukorrigeret

hypokaliæmi og hos patienter disponeret for lave serumkaliumniveauer.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat til svær leverinsufficiens bør styrken på 92/22 mikrogram anvendes, og

patienterne bør monitoreres for bivirkninger relateret til kortikosteroiders systemiske virkninger (se pkt. 5.2).

Systemiske kortikosteroidbivirkninger

Systemiske bivirkninger kan opstå efter inhalation af alle typer af kortikosteroider, specielt ved høje doser

givet i længere perioder. Disse bivirkninger er langt mindre sandsynlige end ved oral steroidbehandling.

Eventuelle systemiske virkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyrebarksuppression,

nedsat knoglemineraltæthed, væksthæmning hos børn og unge, katarakt og glaukom og sjældnere en række

psykiske eller adfærdsrelaterede bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (specielt hos børn).

Fluticasonfuroat/vilanterol bør administreres med forsigtighed hos patienter med lungetuberkulose og hos

patienter med kroniske eller ubehandlede infektioner.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikal kortikosteroid kan der blive indberettet sysnforstyrrelser. Ved symptomer

som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik

på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central

serøs korioretinopati (CSCR), som er indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Hyperglykæmi

Der er rapporter om øget blodglucoseniveau hos diabetespatienter, og dette skal der tages hensyn til, når

Revinty Ellipta udskrives til patienter med diabetes mellitus i anamnesen.

Pneumoni hos KOL-patienter

Der er set en øget forekomst af pneumoni, herunder pneumoni, der krævede hospitalsindlæggelse, hos KOL-

patienter, der fik kortikosteroider til inhalation. Der er visse tegn på, at der er en øget risiko for pneumoni,

når steroiddosis øges, men dette er ikke blevet vist endegyldigt på tværs af studierne.

Der er ikke fundet afgørende klinisk evidens på forskelle i risikoen for pneumoni mellem de enkelte klasser

af kortikosteroider til inhalation.

Lægen skal være opmærksom på mulig udvikling af pneumoni hos KOL-patienter, da de kliniske tegn på

sådanne infektioner ligner symptomerne på KOL-eksacerbationer.

Risikofaktorer for pneumoni hos KOL-patienter inkluderer aktiv rygning, højere alder, lavt BMI (

body mass

index

) og svær KOL.

Pneumoni hos astmapatienter

Hyppigheden af pneumoni hos astmapatienter var almindelig ved den højeste dosering. Hyppigheden af

pneumoni hos astmapatienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol 184/22 mikrogram, var numerisk højere

sammenlignet med de patienter, der fik fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram eller placebo (se pkt.

4.8). Der blev ikke identificeret nogen risikofaktorer.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans,

total lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af de lave plasmakoncentrationer, der opnås efter inhalation, anses det for usandsynligt, at kliniske

doser af fluticasonfuroat/vilanterol vil medføre klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner.

Interaktion med betablokkere

Beta

-adrenerge blokkere kan svække eller antagonisere virkningen af beta

-adrenerge agonister. Samtidig

brug af både ikke-selektive og selektive beta

-adrenerge blokkere bør undgås, medmindre der er tvingende

grunde hertil.

Interaktion med CYP3A4-hæmmere

Både fluticasonfuroat og vilanterol elimineres hurtigt via omfattende

first pass

-metabolisme, medieret af

leverenzymet CYP3A4.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. produkter,

der indeholder ketoconazol, ritonavir og cobicistat), da der er mulighed for øget systemisk eksponering af

både fluticasonfuroat og vilanterol. Samtidig administration bør undgås medmindre fordelene overstiger den

øgede risiko for systemiske kortikosteroide bivirkninger, i sådanne tilfælde bør patienten monitoreres for

systemiske kortikosteroide bivirkninger. Der er udført et CYP3A4-interaktionsstudie med gentagen dosering

hos raske voksne af kombinationen fluticasonfuroat/vilanterol (184/22 mikrogram) og den potente CYP3A4-

hæmmer ketoconazol (400 mg). Samtidig administration øgede det gennemsnitlige AUC

(0-24)

og C

fluticasonfuroat med henholdsvis 36 % og 33 %. Den øgede eksponering af fluticasonfuroat var forbundet

med en reduktion på 27 % i vægtet gennemsnit af serumkortisol i løbet af de første 24 timer. Samtidig

administration øgede det gennemsnitlige AUC

(0-t)

og C

af vilanterol

med henholdsvis 65 % og 22 %. Den

øgede eksponering af vilanterol var ikke forbundet med en stigning i beta

-agonist-relaterede systemiske

virkninger på hjertefrekvens, blodkalium eller QTcF-interval.

Interaktion med P-glykoproteinhæmmere

Fluticasonfuroat og vilanterol er begge substrater for P-glykoprotein (P-gp). I et klinisk farmakologisk studie

med raske personer, der fik samtidig administration af vilanterol og verapamil, der er en potent P-gp-

hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer, blev der ikke set nogen signifikant effekt på farmakokinetikken

af vilanterol. Der er ikke udført klinisk farmakologiske studier med en specifik P-gp-hæmmer og

fluticasonfuroat.

Sympatomimetika

Samtidig administration af andre sympatomimetika (alene eller som del af kombinationsbehandling) kan

forstærke bivirkningerne af fluticasonfuroat/vilanterol. Revinty Ellipta bør ikke anvendes i kombination med

andre langtidsvirkende beta

-agonister eller lægemidler, der indeholder langtidsvirkende beta

-agonister.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved eksponeringer, der ikke er klinisk relevante (se pkt. 5.3).

Der er ingen eller begrænsede data fra anvendelse af fluticasonfuroat og vilanteroltrifenatat til gravide

kvinder.

Administration af fluticasonfuroat/vilanterol til gravide kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede

fordel for moderen opvejer enhver mulig risiko for fostret.

Amning

Data for udskillelse af fluticasonfuroat eller vilanteroltrifenatat og/eller metabolitter i human mælk er

utilstrækkelige. Andre kortikosteroider og beta

-agonister kan dog spores i human mælk (se pkt. 5.3). En

risiko for ammede nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med fluticasonfuroat/vilanterol skal ophøre, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende fertilitet hos mennesker. Dyrestudier viste ingen effekt af

fluticasonfuroat/vilanteroltrifenatat på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Fluticasonfuroat eller vilanterol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Data fra store kliniske studier med astma og KOL danner baggrund for at fastlægge hyppigheden af

bivirkninger forbundet med fluticasonfuroat/vilanterol. I det kliniske udviklingsprogram med astmapatienter

blev der i alt inkluderet 7.034 patienter, som danner basis for en samlet vurdering af bivirkninger. I det

kliniske udviklingsprogram med KOL blev der i alt inkluderet 6.237 patienter, som danner basis for en

samlet vurdering af bivirkninger.

De hyppigst rapporterede bivirkninger for fluticasonfuroat og vilanterol var hovedpine og nasopharyngitis.

Med undtagelse af pneumoni og frakturer var sikkerhedsprofilen ens hos patienter med astma og KOL. I de

kliniske studier blev pneumoni og frakturer set hyppigere hos KOL-patienter.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne står anført efter systemorganklasser og hyppighed. Følgende konvention er anvendt til

klassificering af hyppighed: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til <1/10); ikke almindelig

1/1.000 til <1/100); sjælden (

1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000).

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende grad af alvorlighed.

Systemorganklasse

Bivirkning(er)

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Pneumoni*

Infektion i øvre luftveje

Bronkitis

Influenza

Candidiasis i mund og svælg

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner, herunder

anafylaksi, angioødem, udslæt og

urticaria

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Angst

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Meget almindelig

Sjælden

Øjne

Sløret syn (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Hjerte

Ekstrasystoler

Palpitationer

Takykardi

Ikke almindelig

Sjælden

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasopharyngitis

Paradoks bronkospasme

Orofaryngeal smerte

Sinuitis

Pharyngitis

Rhinitis

Hoste

Dysfoni

Meget almindelig

Sjælden

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi

Rygsmerter

Frakturer**

Muskelspasmer

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Almindelig

* ,** Se nedenfor ’Beskrivelse af udvalgte bivirkninger’

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pneumoni

(se pkt. 4.4)

I en samlet analyse af to identiske 1-års studier med moderate til svære KOL-patienter (forventede

middelværdi for post-bronkodilatator screening FEV

på 45 %, standardafvigelse (SD) 13 %), som havde

haft en eksacerbation i det foregående år (n=3.255) var antallet af pneumonitilfælde pr. 1.000 patientår 97,9

for gruppen behandlet med FF/VI 184/22; 85,7 i FF/VI 92/22-gruppen og 42,3 i VI 22-gruppen. For svær

pneumoni var antallet af hændelser pr. 1.000 patientår henholdsvis 33,6; 35,5 og 7,6 og for alvorlig

pneumoni tilsvarende 35,1 for FF/VI 184/22; 42,9 for FF/VI 92/22 og 12,1 for VI 22. For dødelig pneumoni

var antallet, justeret for eksponering, 8,8 for FF/VI 184/22

versus

1,5 for FF/VI 92/22 og 0 for VI 22.

I et placebokontrolleret studie (SUMMIT) hos personer med moderat KOL (procentvis gennemsnitlig post-

bronkodilatator screening FEV

på 60 %, SD 6 %), og en fortid med, eller en forøget risiko for

kardiovaskulær sygdom var incidensen af pneumoni med FF/VI, FF, VI og placebo henholdsvis:

bivirkninger (6 %, 5 %, 4 %, 5 %); alvorlige bivirkninger (3 %, 4 %, 3 %, 3 %); dødsfald på grund af

pneumoni under behandling (0,3 %, 0,2 %, 0,1 %, 0,2 %); forekomst justeret for eksponering (pr. 1000

behandlingsår) var henholdsvis: bivirkninger (39,5, 42,4, 27,7, 38,4); alvorlige bivirkninger (22,4, 25,1, 16,4,

22,2); dødsfald på grund af pneumoni under behandling (1,8, 1,5, 0,9, 1,4).

I en samlet analyse af 11 studier med astmapatienter (7.034 patienter) var forekomsten af pneumoni pr.

1.000 patientår 18,4 for FF/VI 184/22

versus

9,6 for FF/VI 92/22 og 8,0 for placebo.

Frakturer

I to identiske 12-måneders studier med i alt 3.255 KOL-patienter var forekomsten af knoglefrakturer samlet

set lav i alle behandlingsgrupper, men højere i alle Revinty Ellipta-grupper (2 %) sammenlignet med

gruppen, der fik vilanterol 22 mikrogram (<1 %). Selvom der var flere frakturer i Revinty Ellipta-grupperne

sammenlignet med gruppen, der fik vilanterol 22 mikrogram, var forekomsten af de frakturer, der typisk er

forbundet med brug af kortikosteroider (f.eks. spinale kompressionsfrakturer/torakolumbale vertebrale

frakturer, hofte- og hofteskålsfrakturer), <1 % i behandlingsarmene med Revinty Ellipta og vilanterol.

I SUMMIT studiet var hyppigheden af alle hændelser for fraktur med FF/VI, FF, VI og placebo 2 % i hver

arm; frakturer almindeligvis forbundet med brug af ICS var mindre end 1 % i hver arm. Forekomst justeret

for eksponering (pr. 1000 behandlingsår) for alle hændelser med frakturer var henholdsvis 13,6, 12,8, 13,2,

11,5; frakturer almindeligvis forbundet med brug af ICS var henholdsvis 3,4, 3,9, 2,4, 2,1.

I en samlet analyse af 11 studier med astmapatienter (7.034 patienter) var forekomsten af frakturer <1 % og

oftest forbundet med et traume.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

En overdosis af fluticasonfuroat/vilanterol kan medføre tegn og symptomer som følge af de enkelte

indholdsstoffers virkninger, inklusive symptomer, som ses ved overdosering med andre beta

-agonister, og

som stemmer overens med de kendte klasseeffekter af inhalationssteroider (se pkt. 4.4).

Behandling

Der findes ingen specifik behandling af overdosering med fluticasonfuroat/vilanterol. I tilfælde af

overdosering skal patienten have understøttende behandling og monitoreres efter behov.

Kardioselektiv betablokade bør kun overvejes i tilfælde, hvor overdosering med vilanterol medfører udtalte,

klinisk betydningsfulde bivirkninger, som ikke responderer på andre understøttende tiltag. Kardioselektive

betablokkere skal anvendes med forsigtighed hos patienter med bronkospasme i anamnesen.

Yderligere behandling gives efter klinisk behov eller i henhold til den nationale giftcentrals anbefalinger

(www.giftlinjen.dk).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation:

Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergika i kombination med

kortikosteroider eller andre lægemidler, ex. antikolinergika.

ATC-kode: R03AK10.

Virkningsmekanisme

Fluticasonfuroat og vilanterol repræsenterer to klasser af lægemidler (et syntetisk kortikosteroid og en

selektiv, langtidsvirkende beta

-receptor agonist).

Farmakodynamisk virkning

Fluticasonfuroat

Fluticasonfuroat er et syntetisk trifluorineret kortikosteroid med potent antiinflammatorisk effekt. Den

præcise mekanisme bag fluticasonfuroats effekt på astma- og KOL-symptomer kendes ikke. Det er vist, at

kortikosteroider har en lang række effekter på mange forskellige celletyper (f.eks. eosinofile celler,

makrofager og lymfocytter) og på mediatorer (f.eks. cytokiner og kemokiner involveret i inflammation).

Vilanteroltrifenatat

Vilanteroltrifenatat er en selektiv, langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist (LABA).

De farmakologiske effekter af beta

-agoniste aktive substanser, herunder vilanteroltrifenatat, kan i det

mindste delvist tilskrives stimulering af intracellulær adenylatcyklase, som er det enzym, der katalyserer

omdannelsen af adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk-3’,5’-adenosinmonofosfat (cyklisk AMP). Øgede

niveauer af cyklisk AMP medfører afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne og hæmmer frigivelsen

af mediatorer fra celler ved akut overfølsomhed, særligt fra mastcellerne.

Der opstår molekylære interaktioner mellem kortikosteroider og LABA’er, hvorved steroiderne aktiverer

beta

-receptorgenet og øger antallet af receptorer og receptorfølsomheden, og LABA’er aktiverer

glukokortikoidreceptorerne under tilstedeværelse af steroid og styrker cellens nukleære translokation. Disse

synergistiske interaktioner afspejles i en øget antiinflammatorisk effekt, der er påvist i

in vitro

in vivo

studier med en række inflammatoriske celler, der er relevante for patofysiologien ved både astma og KOL.

I de mononukleære celler i perifert blod hos personer med KOL, blev der set en større antiinflamatorisk

virkning i forbindelse med kombinationen af fluticasonfuroat/vilanterol sammenlignet med fluticasonfuroat

alene ved koncentrationer opnået med kliniske doser. Den forbedrede antiinflammatoriske virkning af LABA

komponenten svarede til den, der blev opnået med andre ICS/LABA kombinationer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Astma

Sikkerheden og virkningen af fluticasonfuroat/vilanterol hos voksne og unge patienter med persisterende

astma er blevet vurderet i tre randomiserede, dobbeltblindede fase III-studier af forskellig varighed

(HZA106827, HZA106829 og HZA106837). Alle patienter havde anvendt et inhalationssteroid (ICS)

sammen med eller uden en LABA i mindst 12 uger inden besøg 1. I HZA106837 havde alle patienterne

oplevet mindst én eksacerbation, der krævede kortikosteroidbehandling, i året inden besøg 1. HZA106827

var et 12 ugers studie, der vurderede effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=201] og FF

92 mikrogram [n=205]

versus

placebo [n=203], alle administreret en gang daglig. HZA106829 var et 24-

ugers studie, der vurderede effekten af fluticasonfuroat/vilanterol 184/22 mikrogram [n=197] og FF 184

mikrogram [n=194], begge administreret en gang daglig,

versus

FP 500 mikrogram to gange daglig [n=195].

I HZA106827/HZA106829 var der 2 sammensatte primære endepunkter for effekt:

1) En ændring i

trough

-FEV

(måling af FEV

lige før indtagelsen af næste dosis, præ-bronkodilatorisk) i

forhold til

baseline

-FEV

ved det afsluttende besøg hos alle patienter.

2) En vægtet gennemsnitlig seriemåling af FEV

i de første 24 timer efter dosering, udregnet hos en

undergruppe af patienter ved afslutningen af behandlingsperioden.

Et sekundært endepunkt var ændring i forhold til

baseline

i procentdelen af 24-timers perioder uden behov

for anfaldsmedicin. Dette indgik i power-beregningen. Resultaterne af de primære og vigtigste sekundære

endepunkter i disse studier er angivet i tabel 1.

Tabel 1 – Resultat af primære og vigtigste sekundære endepunkter i HZA106827 og HZA106829

Studienr.

HZA106829

HZA106827

Behandlingsdosis af

FF/VI*(mikrogram)

FF/VI 184/22

en gang

daglig

versus

FF 184 en

gang daglig

FF/VI 184/22

en gang

daglig

versus

FP 500

to gange

daglig

FF/VI 92/22

en gang

daglig

versus

FF 92

en gang

daglig

FF/VI 92/22 en

gang daglig

versus

placebo

en gang daglig

Ændring i forhold til baseline i trough-FEV

1

LOCF (Last Observation Carried Forward

(sidste observation ekstrapoleret))

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

193 ml

p < 0,001

(108; 277)

210 ml

p < 0,001

(127; 294)

36 ml

p = 0,405

(-48; 120)

172 ml

p < 0,001

(87; 258)

Vægtet gennemsnitligt seriemåling af FEV

1

i de første 24 timer efter dosering

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

136 ml

p = 0,048

(1; 270)

206 ml

p = 0,003

(73; 339)

116 ml

p = 0,06

(-5; 236)

302 ml

p < 0,001

(178; 426)

Ændring i forhold til baseline i procentdelen af 24-timers perioder uden anfaldsmedicin

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

11,7 %

p < 0,001

(4,9; 18,4)

6,3 %

p = 0,067

(-0,4; 13,1)

10,6 %

p < 0,001

(4,3; 16,8)

19,3 %

p < 0,001

(13,0; 25,6)

Ændring i forhold til baseline i procentdelen af 24-timers perioder uden symptomer

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

8,4 %

p = 0,010

(2,0; 14,8)

4,9 %

p = 0,137

(-1,6; 11,3)

12,1 %

p < 0,001

(6,2; 18,1)

18,0 %

p < 0,001

(12,0; 23,9)

Ændring i forhold til baseline i ekspiratorisk peak flow om morgenen

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

33,5 l/min.

p < 0,001

(22,3; 41,7)

32,9 l/min.

p < 0,001

(24,8; 41,1)

14,6 l/min.

p < 0,001

(7,9; 21,3)

33,3 l/min.

p < 0,001

(26,5; 40,0)

Ændring i forhold til baseline i ekspiratorisk peak flow om aftenen

Behandlingsforskel

P-værdi

(95 % konfidensinterval)

30,7 l/min.

p < 0,001

(22,5; 38,9)

26,2 l/min.

p < 0,001

(18,0; 34,3)

12,3 l/min.

p < 0,001

(5,8; 18,8)

28,2 l/min.

p < 0,001

(21,7; 34,8)

*FF/VI = fluticasonfuroat/vilanterol

HZA106837 var med variabel behandlingstid (fra minimum 24 uger til maksimalt 76 uger, hvor de fleste

patienter blev behandlet i mindst 52 uger). I HZA106837 blev patienterne randomiseret til at få enten

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram [n=1.009] eller FF 92 mikrogram [n=1.010], begge

administreret en gang daglig. I HZA106837 var det primære endepunkt tid til første svære

astmaeksacerbation. Svær astmaeksacerbation var defineret som astmaforværring, der krævede brug af

systemiske kortikosteroider i mindst 3 dage, hospitalsindlæggelse eller besøg på skadestue på grund af

astma, der krævede behandling med systemiske kortikosteroider. Den justerede gennemsnitlige ændring i

trough

-FEV

i forhold til

baseline

blev også vurderet som et sekundært endepunkt.

I HZA106837 var risikoen for at opleve svær astmaeksacerbation reduceret med 20 % hos de patienter, der

fik fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, sammenlignet med patienter behandlet med FF 92

mikrogram alene (

hazard

ratio 0,795; p = 0,036; 95 % konfidensinterval 0,642; 0,985). Forekomsten af

svære astma-eksacerbationer pr. patient pr. år var 0,19 i FF 92 mikrogram-gruppen (ca. 1 hvert 5. år) og 0,14

i gruppen med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram (ca. 1 hvert 7. år). Forholdet mellem forekomsten

af eksacerbationer med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram

versus

FF 92 mikrogram var 0,755

(95 % konfidensinterval 0,603; 0,945). Dette repræsenterer en reduktion på 25 % i forekomsten af svære

astmaeksacerbationer hos de patienter, der blev behandlet med fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram,

sammenlignet med FF 92 mikrogram (p=0,014). Den bronkodilaterende effekt af fluticasonfuroat/vilanterol

over 24 timer var konstant igennem hele behandlingsperioden på et år uden tegn på nedsat effekt (ingen

takyfylaksi). Fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram udviste konsekvent forbedringer på 83 ml til 95 ml

trough

-FEV

ved uge 12, 36 og 52 og endepunktet sammenlignet med FF 92 mikrogram (p< 0,001; 95 %

konfidensinterval 52;126 ml ved endepunktet). 44 % af patienterne i den gruppe, der fik

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, var velkontrollerede (ACQ7 ≤ 0,75) ved afslutningen af

behandlingen sammenlignet med 36 % af patienterne i den gruppe, der fik FF 92 mikrogram (p < 0,001;

95 % konfidensinterval 1,23; 1,82).

Studier versus kombinationer af salmeterol/fluticasonpropionat

I et 24-ugers studie (HZA113091) med voksne og unge patienter med ukontrolleret persisterende astma blev

der påvist forbedringer i lungefunktionen i forhold til

baseline

med både fluticasonfuroat/vilanterol 92/22

mikrogram indgivet en gang daglig om aftenen og salmeterol/FP 50/250 mikrogram indgivet to gange daglig.

Gennemsnitlig stigning (justeret) i FEV

over 24 timer på 341 ml (fluticasonfuroat/vilanterol) og 377 ml

(salmeterol/FP) i forhold til vægtet gennemsnitligt FEV

(0-24 timer) ved

baseline

viser en forbedring af

lungefunktionen over 24 timer for begge behandlinger. Den justerede gennemsnitlige behandlingsforskel på

-37 ml imellem grupperne var ikke statistisk signifikant (p = 0,162). Patienterne i fluticasonfuroat/vilanterol-

gruppen opnåede en gennemsnitlig ændring i

trough

-FEV

(udregnet vha. mindste kvadraters metode) fra

baseline

på 281 ml, og patienterne i salmeterol/FP-gruppen en ændring på 300 ml (forskellen i justeret

gennemsnit på -19 ml (95% konfidensinterval -0,073;0,034) var ikke statistisk significant (p=0,485)).

Et randomiseret, dobbeltblindet, 24-ugers studie med parallelle grupper (201378) blev udført for at

demonstrere non-inferioritet (ved anvendelse af en margin på -100 ml for

trough

-FEV

) af

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 givet en gang daglig overfor salmeterol/FP 50/250 givet to gange daglig hos

voksne og unge, hvis astma var velkontrolleret efter 4 ugers behandling med open-label salmeterol/FP

50/250 givet to gange daglig (n=1504). Patienter randomiseret til FF/VI givet en gang daglig vedligeholdte

lungefunktion, sammenlignelig med patienter randomiseret til salmeterol/FP givet to gange daglig [forskel i

trough-

-værdien på +19 ml (95 % konfidensinterval -11;49)].

Der er ikke udført sammenlignende studier

versus

salmeterol/FP eller andre ICS/LABA-kombinationer, der

sammenligner effekten på astmaeksacerbationer.

Monoterapi med fluticasonfuroat

Sikkerheden og virkningen af FF 92 mikrogram en gang daglig [n=114] og FP 250 mikrogram to gange

daglig [n=114]

versus

placebo [n=115] hos voksne og unge patienter med persisterende astma er blevet

undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 24 ugers varighed (FFA112059).

Alle patienter skulle have været på en stabil dosis af ICS i mindst 4 uger inden besøg 1 (screeningsbesøg), og

det var ikke tilladt at anvende LABA i 4 uger inden besøg 1. Det primære endepunkt for effekt var ændring i

forhold til

baseline

trough

-FEV

(måling af FEV

lige før indtagelsen af næste dosis, præ-bronkodilatorisk)

ved klinikbesøget ved afslutningen af behandlingsperioden. Ændring i forhold til

baseline

i procentdelen af

24-timers perioder uden behov for anfaldsmedicin, under den 24 ugers lange behandlingsperiode, udgjorde et

styrket sekundært endepunkt. Ved uge 24 havde gruppen behandlet med FF og FP øget

trough

-FEV

henholdsvis 146 ml (95 % konfidensinterval 36; 257 ml; p = 0,009) og 145 ml (95 % konfidensinterval 33;

257 ml; p = 0,011) sammenlignet med placebo. FF og FP øgede procentdelen af 24-timers perioder uden

anfaldsmedicin med henholdsvis 14,8 % (95 % konfidensinterval 6,9; 22,7; p < 0,001) og 17,9 % (95 %

konfidensinterval 10,0; 25,7; p < 0,001)

versus

placebo.

Allergenbelastningsstudie

Den bronkoprotektive effekt af fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram på tidligt og sent astmatisk

respons på inhaleret allergen blev undersøgt hos patienter med let astma i et placebokontrolleret, fire gange

overkrydsningsstudie med gentagen dosering (HZA113126). Patienterne blev randomiseret til at få

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram, FF 92 mikrogram, vilanterol 22 mikrogram eller placebo en

gang daglig i 21 dage efterfulgt af allergeneksponering 1 time efter den sidste dosis. Allergenet var

husstøvmide, katteskæl eller birkepollen, der blev valgt på baggrund af en individuel screeningtest. Serielle

-målinger blev sammenlignet med de værdier, der blev målt inden allergeneksponering efter inhalation

af saltvandsopløsning (

baseline

). Overordnet blev den største effekt på tidligt astmatisk respons set med

fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram sammenlignet med FF 92 mikrogram eller vilanterol

22 mikrogram alene. Både fluticasonfuroat/vilanterol 92/22 mikrogram og FF 92 mikrogram ophævede stort

set det sene astmatiske respons sammenlignet med vilanterol alene. Fluticasonfuroat/vilanterol

92/22 mikrogram medførte signifikant større beskyttelse mod allergeninduceret bronkial hyperreaktivitet

sammenlignet med monoterapi med FF og vilanterol, målt ved metacholintest på dag 22.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med

Revinty Ellipta i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med astma (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed for fluticasonfuroat og vilanterol, administreret i kombination som

inhalation, var i gennemsnit henholdsvis 15,2 % og 27,3 %. Den orale biotilgængelighed for både

fluticasonfuroat og vilanterol var lav, i gennemsnit henholdsvis. 1,26 % og < 2 %. Som konsekvens af denne

lave orale biotilgængelighed kan den systemiske eksponering af fluticasonfuroat og vilanterol efter

inhalation primært tilskrives absorption af en del af den dosis, der leveres til lungerne.

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles både fluticasonfuroat og vilanterol i stor udstrækning med et

gennemsnitligt distributionsvolumen ved

steady state

på henholdsvis 661 l og 165 l.

Både fluticasonfuroat og vilanterol har lav binding til de røde blodlegemer.

In vitro

human

plasmaproteinbinding af fluticasonfuroat og vilanterol var høj: I gennemsnit henholdsvis > 99,6 % og

93,9 %. Der var ingen reduktion i plasmaproteinbindingen

in vitro

hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Fluticasonfuroat og vilanterol er substrater for P-glykoprotein (P-gp). Det anses dog for usandsynligt, at

samtidig administration af fluticasonfuroat/vilanterol og P-gp-hæmmere vil ændre den systemiske

eksponering af fluticasonfuroat eller vilanterol, da begge molekyler absorberes godt.

Biotransformation

Baseret på

in vitro

-data metaboliseres både fluticasonfuroat og vilanterol primært via CYP3A4 hos

mennesker.

Fluticasonfuroat metaboliseres primært ved hydrolyse af S-fluorometylkarbotioat-gruppen til metabolitter

med signifikant reduceret kortikosteroid-aktivitet. Vilanterol metaboliseres primært via O-dealkylering til en

række metabolitter med signifikant lavere

- og

-agonist-aktivitet.

Elimination

Efter oral administration hos mennesker blev fluticasonfuroat primært elimineret via metabolisering.

Metabolitterne blev næsten udelukkende udskilt med fæces, og < 1 % af den genfundne radioaktive dosis

blev udskilt via urinen.

I et klinisk studie med oral administration af radioaktivt mærket vilanterol blev vilanterol hovedsageligt

elimineret via metabolisering med efterfølgende udskillelse af metabolitter i urin og fæces med henholdsvis

ca. 70 % og 30 %. Den tilsyneladende halveringstid for eliminationen af vilanterol i plasma efter en enkelt

administration af inhaleret fluticasonfuroat/vilanterol var i gennemsnit 2,5 timer. Den effektive halveringstid

for akkumulering af vilanterol, bestemt efter inhalation af gentagne doser af vilanterol 25 mikrogram, er

16,0 timer hos patienter med astma og 21,3 timer hos patienter med KOL.

Pædiatrisk population

Der findes ingen anbefalinger vedrørende dosisændringer til unge (på 12 år og derover).

Farmakokinetikken af fluticasonfuroat/vilanterol hos patienter under 12 år er ikke blevet undersøgt.

Sikkerheden og virkningen af fluticasonfuroat/vilanterol hos børn under 12 år er endnu ikke klarlagt.

Særlige populationer

Ældre patienter (> 65 år)

Alderens indvirkning på farmakokinetikken af fluticasonfuroat og vilanterol er blevet undersøgt i fase III-

studier med KOL-og astma patienter. Der var ingen evidens for, at alder (12-84) påvirker farmakokinetikken

af fluticasonfuroat og vilanterol hos patienter med astma.

Der findes ingen anbefalinger vedrørende dosisændringer til astma- og KOL-patienter.

Nedsat nyrefunktion

Et klinisk farmakologisk studie med fluticasonfuroat/vilanterol viste, at svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min) ikke resulterede i signifikant større eksponering af fluticasonfuroat eller

vilanterol eller i en mere udtalt systemisk virkning af kortikosteroid eller beta

-agonist end hos raske

personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Effekten af hæmodialyse er ikke blevet undersøgt.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverinsufficiens (Child-Pugh A, B eller C) blev der efter gentagen dosering af

fluticasonfuroat/vilanterol i 7 dage set en stigning i systemisk eksponering af fluticasonfuroat (op til 3 gange

større målt ved AUC

(0-24)

) sammenlignet med raske personer. Den øgede systemiske eksponering af

fluticasonfuroat hos patienter med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh B; fluticasonfuroat/vilanterol

184/22 mikrogram) var forbundet med serumkortisolniveauer, der i gennemsnit var 34 % lavere end hos

raske personer. Den dosis-normaliserede systemiske eksponering af fluticasonfuroat var ens hos patienter

med moderat og svær leverinsufficiens (Child-Pugh B eller C).

Efter gentagen dosering af fluticasonfuroat/vilanterol i 7 dage var der ingen signifikant stigning i den

systemiske eksponering af vilanterol (C

og AUC) hos patienter med let, moderat eller svær

leverinsufficiens (Child-Pugh A, B eller C).

Der var ingen klinisk relevant effekt af fluticasonfuroat/vilanterol-kombinationen på beta-adrenerge

systemiske måleobjekter (hjertefrekvens eller serumkalium) hos patienter med let eller moderat

leverinsufficiens (22 mikrogram vilanterol) eller svær leverinsufficiens (12,5 mikrogram vilanterol)

sammenlignet med raske personer.

Andre særlige populationer

Hos østasiatiske, japanske og sydøstasiatiske patienter (12-13 % af patienterne i studierne) med astma var

estimaterne af fluticasonfuroat AUC

(0-24)

i gennemsnit 33-53 % højere sammenlignet med andre etniske

grupper. Der var dog ingen evidens for, at den højere systemiske eksponering i denne population var

forbundet med større effekt på urinudskillelsen af kortisol over 24 timer. I gennemsnit forventes det, at

vilanterol-C

vil være 220-287 % højere hos patienter af asiatisk herkomst sammenlignet med patienter fra

andre etniske grupper, hvorimod AUC

(0-24)

forventes at være på samme niveau. Der var dog ingen evidens

for, at det forhøjede vilanterol-C

havde klinisk signifikant effekt på hjertefrekvensen.

Køn, vægt og BMI

Der var ingen evidens for, at køn, vægt eller BMI (body mass index) påvirker farmakokinetikken af

fluticasonfuroat, baseret på en populationsfarmakokinetisk analyse af fase III-data med 1.213 patienter med

astma (712 kvinder).

Der var ingen evidens for, at køn, vægt eller BMI påvirker farmakokinetikken af vilanterol, baseret på en

populationsfarmakokinetisk analyse med 856 patienter med astma (500 kvinder).

Dosisjustering på baggrund af køn, vægt eller BMI er ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De farmakologiske og toksikologiske effekter, der blev set med fluticasonfuroat eller vilanterol i prækliniske

studier, var typisk de samme, som normalt ses med henholdsvis glukokortikoider og beta

-agonister.

Administration af fluticasonfuroat i kombination med vilanterol resulterede ikke i signifikant ny toksicitet.

Genotoksicitet og karcinogenicitet

Fluticasonfuroat

Fluticasonfuroat var ikke genotoksisk i en række standardstudier og ikke karcinogent ved livslang

inhalationsbehandling hos rotter og mus ved eksponeringer, der svarer til dem, der opnås hos mennesker ved

den maksimalt anbefalede dosis, baseret på AUC.

Vilanteroltrifenatat

I genetiske toksicitetsstudier var vilanterol (som alfa-phenylcinnamat) og triphenyleddikesyre ikke

genotoksiske, hvilket indikerer, at vilanterol (som trifenatat) ikke udgør nogen genotoksisk fare for

mennesker.

I overensstemmelse med resultater med andre beta

-agonister viste livstidsstudier med inhaleret

vilanteroltrifenatat proliferative effekter i reproduktionskanalen hos hunrotter og hunmus og i hypofysen hos

rotter. Der var ingen stigning i forekomsten af tumorer hos rotter eller mus ved eksponeringer, der var

henholdsvis 2 og 30 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den maksimalt anbefalede dosis,

baseret på AUC.

Reproduktionstoksicitet

Fluticasonfuroat

De effekter, der blev set efter inhalation af fluticasonfuroat i kombination med vilanterol hos rotter, var de

samme som dem, der blev set med fluticasonfuroat alene.

Fluticasonfuroat var ikke teratogent hos rotter eller kaniner, men forsinkede udviklingen hos rotter og

medførte abort hos kaniner ved maternelt toksiske doser. Der var ingen effekt på udviklingen hos rotter ved

eksponeringer, der var ca. 3 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den maksimalt anbefalede

dosis, baseret på AUC.

Vilanteroltrifenatat

Vilanteroltrifenatat var ikke teratogent hos rotter. I inhalationsstudier med kaniner medførte

vilanteroltrifenatat effekter, der lignede de effekter, der ses med andre beta

-agonister (ganespalte, åbne

øjenlåg, sammenvoksning ved sternum og abnormt bøjede lemmer/malrotation). Ved subkutan indgift var

der ingen effekter ved eksponeringer, der var 84 gange højere end dem, der opnås hos mennesker ved den

maksimalt anbefalede dosis, baseret på AUC.

Hverken fluticasonfuroat eller vilanteroltrifenatat havde nogen negative virkninger på fertiliteten eller den

præ- og postnatale udvikling hos rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

2 år

Holdbarhed efter anbrud af bakken: 6 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved

stuetemperatur i mindst én time før brug.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, skal angives på etiketten i det dertil beregnede felt. Datoen

skal noteres, så snart inhalatoren er taget ud af bakken.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Inhalatoren er lysegrå med en lyseblå beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller. Den er pakket i

en bakke af laminatfolie, der indeholder en silica-gel tørrepose. Bakken er forseglet med et afriveligt

folielåg.

Inhalatoren består af flere komponenter i polypropylen, højdensitetspolyethylen, polyoxymethylen,

polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-styren, polycarbonat og rustfrit stål.

Inhalatoren indeholder to laminerede aluminiumsfolie–strips med enten 14 eller 30 doser.

Pakningsstørrelser med inhalator med 14 eller 30 doser. Multipakning med 3 inhalatorer med hver 30 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/929/004

EU/1/14/929/005

EU/1/14/929/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. maj 2014

Dato for seneste fornyelse: 26. juli 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/120116/2018

EMEA/H/C/002745

Revinty Ellipta (fluticasonfuroat/vilanterol)

En oversigt over Revinty Ellipta og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Revinty Ellipta, og hvad anvendes det til?

Revinty Ellipta er et inhalationslægemiddel til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL).

Ved astma anvendes det til regelmæssig behandling af patienter over 12 år:

hos hvem symptomerne ikke er kontrolleret med et inhaleret binyrebarkhormon og et inhaleret

korttidsvirkende beta-2-stimulerende middel

hos hvem symptomerne er tilstrækkeligt kontrolleret med inhalation af både binyrebarkhormon og

et langtidsvirkende beta-2-stimulerende middel

Ved KOL anvendes det hos voksne, der har episoder med forværring af sygdommen trods regelmæssig

behandling med et lægemiddel, der udvider luftvejene (en bronkodilator).

Revinty Ellipta indeholder de aktive stoffer fluticasonfuroat og vilanterol.

Lægemidlet er identisk med Revinty Ellipta, som allerede er godkendt i EU. Virksomheden, som

fremstiller Revinty Ellipta, har indvilget i, at dens videnskabelige oplysninger må anvendes for Revinty

Ellipta ("informeret samtykke").

Hvordan anvendes Revinty Ellipta?

Revinty Ellipta fås som en inhalator i to styrker (92/22 µg og 184/22 µg). Lægen afgør, hvilken

inhalator patienten bør anvende. Dosis er én inhalation (ét drag) i munden én gang om dagen på

samme tidspunkt hver dag.

Revinty Ellipta udleveres kun efter recept. For mere information om brug af Revinty Ellipta, se

indlægssedlen, eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Revinty Ellipta?

Revinty Ellipta indeholder to aktive stoffer, der på hver sin måde forbedrer vejrtrækningen hos

patienter med astma og KOL.

Revinty Ellipta (fluticasonfuroat/vilanterol)

EMA/120116/2018

Side 2/3

Fluticasonfuroat er et binyrebarkhormon. Det virker på forskellige typer immunceller ved at blokere

frigivelsen af stoffer, der medvirker til betændelse (inflammation). Dette nedsætter inflammation i

luftvejene og forbedrer patientens vejrtrækning.

Vilanterol er et langtidsvirkende beta-2-stimulerende middel. Det bindes til beta-2 receptorer i

luftvejene, så musklerne i luftvejene slapper af og udvider sig, så patienten får lettere ved at trække

vejret.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Revinty Ellipta?

Astma

Tre studier hos over 3 200 patienter har vist, at Revinty Ellipta forbedrer vejrtrækningen og reducerer

episoder med forværring hos patienter med vedholdende astma.

I to af studierne øgede Revinty Ellipta 92/22 den mængde luft, en patient kunnet udånde på ét sekund

(FEV

), med 36 ml mere end fluticasonfuroat alene og 172 ml mere end virkningsløs behandling

(placebo). Revinty Ellipta 184/22 forbedrede desuden FEV

med 193 ml mere end fluticasonfuroat og

210 ml mere end en anden inhalator indeholdende fluticasonpropionat.

I et tredje studie havde færre patienter, der fik Revinty Ellipta 92/22, mindst én svær episode med

forværring efter et års behandling, end de, der fik fluticasonfuroat alene (13 % mod 16 %).

Et fjerde studie hos 1 522 patienter viste, at Revinty Ellipta var lige så effektivt som et andet

lægemiddel, der indeholdt et binyrebarkhormon (fluticasonpropionat) og et langtidsvirkende beta-2-

stimulerende middel (salmeterol). Disse patienter var i forvejen velkontrollerede med

sammenligningslægemidlet, og behandlingen med Revinty Ellipta var i stand til at opretholde deres

KOL

Fire studier med over 5 500 patienter har vist, at Revinty Ellipta forbedrer vejrtrækningen og reducerer

episoder med forværring af symptomer hos patienter med KOL.

Det første studie viste, at Revinty Ellipta 92/22 forbedrede det gennemsnitlige FEV

med 115 ml mere

end placebo, mens det andet studie viste, at Revinty Ellipta 184/22 forbedrede det gennemsnitlige

med 131 ml mere end placebo.

I to yderligere studier reducerede Revinty Ellipta antallet af episoder med forværring med mellem 13

og 34 % mere end vilanterol alene

Hvilke risici er der forbundet med Revinty Ellipta?

De hyppigste bivirkninger ved Revinty Ellipta (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

er hovedpine og betændelse i næse og svælg (nasofaryngitis). Mere alvorlige bivirkninger er

lungebetændelse og knoglebrud (optræder hos op til 1 ud af 10 personer), som oftere indberettes for

patienter med KOL end for patienter med astma. Den fuldstændige liste over bivirkninger af Revinty

Ellipta fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Revinty Ellipta godkendt i EU?

Revinty Ellipta giver bedre vejrtrækning og færre episoder med forværring af symptomerne hos

patienter med astma og KOL. Med hensyn til sikkerheden svarer de hyppigste bivirkninger, der er

Revinty Ellipta (fluticasonfuroat/vilanterol)

EMA/120116/2018

Side 3/3

rapporteret med Revinty Ellipta, til dem, der ses med andre KOL- og astmamidler; hos KOL-patienter

iagttoges øget forekomst af lungebetændelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Revinty Ellipta opvejer risiciene,

og det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Revinty Ellipta?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Revinty Ellipta.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Revinty Ellipta løbende overvåget. Bivirkninger

indberettet for Revinty Ellipta vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Revinty Ellipta

Revinty Ellipta fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 2. maj 2014.

Yderligere information om Revinty Ellipta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information