Revatio

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-12-2020

Aktiv bestanddel:
sildenafil
Tilgængelig fra:
Upjohn EESV
ATC-kode:
G04BE03
INN (International Name):
sildenafil
Terapeutisk gruppe:
Urologicals
Terapeutisk område:
Hypertension, lunge
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension klassificeret som World Health Organization (WHO) funktionelle klasse II og III, for at forbedre træningskapaciteten. Effekt har vist sig ved primær lunghypertension og lunghypertension associeret med bindevævssygdom. Pædiatrisk populationTreatment af pædiatriske patienter i alderen fra et år til 17 år med pulmonal arteriel hypertension. Effektivitet med hensyn til forbedring af træningskapacitet eller pulmonal hæmodynamik har vist sig ved primær lunghypertension og lunghypertension forbundet med medfødt hjertesygdom. Revatio opløsning til injektion er til behandling af voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension, der i øjeblikket er ordineret mundtlig Revatio og der er midlertidigt ude af stand til at tage oral behandling, men ellers er klinisk stabil haemodynamically. Revatio (mundtlig) er indiceret til behandling af voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension, der er klassificeret som funktionelle klasse II og III, til at for
Produkt oversigt:
Revision: 41
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000638
Autorisation dato:
2005-10-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/000638

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-11-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Revatio 20 mg filmovertrukne tabletter

sildenafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Revatio

Sådan skal De tage Revatio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Revatio indeholder sildenafil, der hører til en gruppe af lægemidler, som kaldes fosfodiesterase-type 5-

(PDE5)-hæmmere.

Revatio nedsætter blodtrykket i lungerne ved at udvide blodkarrene i lungerne.

Revatio anvendes til at behandle voksne, børn og unge fra 1-17 år med for højt blodtryk i blodkarrene

i lungerne (pulmonal arteriel hypertension).

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Revatio

Tag ikke Revatio

hvis De er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Revatio (angivet i

afsnit 6).

hvis De tager medicin, som indeholder nitrater eller nitrogenoxiddonorer som amylnitrit

(“poppers”). Denne type medicin gives ofte til lindring af smerter i brystet (eller “angina

pectoris”). Revatio kan øge disse præparaters virkning i uønsket, alvorlig grad. Fortæl Deres

læge, hvis De tager nogle af disse præparater. Er De usikker, så spørg lægen eller på apoteket.

hvis De tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension

(højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Revatio, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med Deres læge hvis De tager riociguat eller

er usikker.

hvis De for nylig har haft et slagtilfælde, eller et hjerteanfald, eller hvis De har svær

leversygdom eller meget lavt blodtryk (<90/50 mmHg).

hvis De tager medicin til behandling af svampeinfektioner som f.eks. ketoconazol eller

itraconazol eller medicin som indeholder ritonavir (mod hiv).

hvis De på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af problemer med

blodtilførslen til nerven i øjet, tilstanden kaldes non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati

(NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager Revatio, hvis De

har sygdom forårsaget af blokeret eller forsnævret vene i lungerne og ikke en blokeret eller

forsnævret arterie.

har et alvorligt hjerteproblem.

har problemer med, at hjertekamrene ikke pumper normalt.

har for højt blodtryk i blodkarrene i lungerne.

har lavt blodtryk i hvile.

har mistet store mængder væske (dehydrering), dette kan ske, hvis De sveder meget, eller hvis

De ikke drikker nok væske. Det kan ske, hvis De er syg med feber, kaster op eller har diarré.

har en sjælden, arvelig øjensygdom (retinitis pigmentosa).

har unormale røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft

(myelomatose/multipelt myelom)

har en hvilken som helst sygdom eller deformitet af penis.

for tiden har mavesår eller har blødningsforstyrrelse (som f.eks. hæmofili) eller hyppigt får

næseblod.

tager medicin for impotens (erektil dysfunktion).

Når PDE5-hæmmere, herunder sildenafil, anvendes til behandling af rejsningsproblemer hos mænd, er

der med ukendt hyppighed set bivirkninger, der påvirker synet: delvist, pludseligt, midlertidigt eller

permanent nedsat syn eller synstab på det ene eller begge øjne.

Hvis De oplever pludseligt nedsat syn eller synstab, skal De stoppe med at tage Revatio og straks

kontakte Deres læge (se også afsnit 4).

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner er set hos mænd efter indtagelse af sildenafil. Hvis

De får erektion, som varer længere end 4 timer, skal De stoppe med at tage Revatio og straks

kontakte Deres læge (se også afsnit 4).

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer

Fortæl lægen, hvis De har nyre- eller leverproblemer, da dosis måske skal justeres.

Børn

Revatio bør ikke gives til børn under 1 år.

Brug af anden medicin sammen med Revatio

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

medicin der indeholder nitrater eller såkaldte nitrogenoxiddonorer som f.eks. amylnitrit

(“poppers”). Denne type medicin bruges ofte til lindring af angina pectoris eller “brystsmerter”

(se afsnit 2 Før De tager Revatio).

medicin der indeholder riociguat.

behandling af pulmonal hypertension (f.eks. bosentan eller iloprost).

medicin, der indeholder perikon (naturmedicin), rifampicin (mod tuberkulose), carbamazepin,

phenytoin og phenobarbital (bruges bl.a. til behandling af epilepsi).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin), selv om det ikke resulterede i bivirkninger.

medicin, der indeholder erythromycin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til at behandle

visse typer bakterieinfektioner), saquinavir (mod hiv) eller nefazodon (mod depression), da

dosis måske skal justeres.

alfa-blokker (f.eks. doxazosin) til behandling af for højt blodtryk eller vandladningsbesvær ved

forstørret blærehalskirtel (prostata), da kombination af disse to lægemidler kan give symptomer

på grund af blodtryksnedsættelse (f.eks. svimmelhed).

Brug af Revatio sammen med mad og drikke

De må ikke drikke grapefrugtjuice, mens De er i behandling med Revatio.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før

De tager Revatio. Revatio må kun anvendes under graviditet, hvis det er strengt nødvendigt.

Revatio må ikke gives til kvinder i den fødedygtige alder, medmindre der anvendes sikker prævention.

Revatio udskilles i modermælken i meget små mængder og forventes ikke at skade barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Revatio kan give svimmelhed og kan påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan De reagerer på

medicinen, inden bilkørsel eller betjening af maskiner.

Revatio indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

Revatio indeholder natrium

Revatio 20 mg tabletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De tage Revatio

Tag altid Revatio nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Til voksne er den sædvanlige dosis 20 mg 3 gange dagligt (taget med 6-8 timers mellemrum).

Tabletten tages sammen med eller uden mad.

Brug til børn og unge

Den sædvanlige dosis til børn og unge i alderen 1-17 år er 10 mg 3 gange dagligt ved legemsvægt

20 kg eller derunder og 20 mg 3 gange dagligt ved legemsvægt over 20 kg. Revatio kan tages sammen

med eller uden mad. Der må ikke anvendes højere doser til børn. Denne medicin må kun anvendes i de

tilfælde, hvor dosis er 20 mg 3 gange dagligt. Andre lægemiddelformer kan være bedre egnet til

patienter ved legemsvægt 20 kg eller derunder og yngre patienter som ikke kan synke tabletter.

Hvis De har taget for meget Revatio

De må ikke tage mere medicin, end Deres læge har foreskrevet.

Kontakt straks lægen, hvis De tager mere medicin, end lægen har foreskrevet. Hvis De tager mere

Revatio, end De skal, kan det øge risikoen for bivirkninger.

Hvis De har glemt at tage Revatio

Hvis De glemmer at tage Revatio, så tag en dosis, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt så

med at tage Deres medicin til den sædvanlige tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Revatio

Hvis De pludseligt stopper med at tage Revatio, kan Deres symptomer blive forværret. Stop ikke med

at tage Revatio, medmindre det sker i samråd med lægen. Lægen vil bede Dem om, at nedsætte dosis

over nogle få dage, førend De standser behandlingen fuldstændigt.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis De oplever en af følgende bivirkninger, skal De stoppe med at tage Revatio og straks søge læge

(se også afsnit 2):

pludseligt nedsat syn eller synstab (hyppighed er ukendt)

erektion, som varer uafbrudt i mere end 4 timer. Vedvarende og til tider smertefulde erektion er

set hos mænd efter indtagelse af sildenafil (hyppighed er ukendt).

Voksne

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine, rødmen i

ansigtet, mavebesvær, diarré og smerter i arme og ben.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 patienter) er: Infektion under huden,

influenzalignende symptomer, bihulebetændelse, nedsat antal røde blodlegemer (blodmangel),

væskeansamling, søvnbesvær, angst, migræne, rysten, prikkende og stikkende fornemmelse,

brændende fornemmelse, nedsat følesans, blødning bag i øjet, påvirkning af synet, sløret syn og

lysfølsom, ændret farvesyn, øjenirritation, blodsprængte øjne/røde øjne, svimmelhed, bronkitis,

næseblod, løbende næse, hoste, tilstoppet næse, mavekatar, maveonde, hjertebanken, hæmorroider,

oppustet mave, mundtørhed, hårtab, rødmen af huden, svedtendens om natten, muskelsmerter,

rygsmerter, forhøjet legemstemperatur.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) omfatter: nedsat

skarpsyn, dobbeltsyn, unormal følelse i øjet, blødning fra penis, blod i sæden og/eller urinen samt

forstørrelse af brysterne hos mænd.

Hududslæt og pludselig hørenedsættelse eller døvhed og for lavt blodtryk er også set (hyppighed er

ukendt, kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data).

Børn og unge

Følgende alvorlige bivirkninger er almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 patienter):

lungebetændelse, hjertesvigt, højresidigt hjertesvigt, shock pga. hjerteproblemer, høj blodtryk i

lungerne, smerter i brystet, besvimelse, infektion i luftvejene, bronkitis, virusinfektion i maven og

tarmen, urinvejsinfektion og huller i tænderne.

Følgende alvorlige bivirkninger betragtes som forbundet med behandlingen og er ikke almindelige

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): allergisk reaktion (såsom hududslæt, hævelser i

ansigt, læber og tunge, hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær og synkebesvær), kramper,

uregelmæssig puls, nedsat hørelse, åndenød, betændelseslignende reaktion i mave-tarmkanalen og

hvæsende vejrtrækning pga. blokering af luftvejene.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): hovedpine, opkastning,,

halsbetændelse, feber, diarré, influenza og næseblod.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 patienter): kvalme, hyppigere, forlænget eller

kraftigere erektion, herunder spontan erektion, lungebetændelse og løbenæse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i den originale blisterpakning for at

beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Revatio indeholder

Aktivt stof: sildenafil. Hver tablet indeholder 20 mg sildenafil (som citrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenfosfat (vandfrit),

croscarmellosenatrium (se afsnit 2 ”Revatio indeholder natrium”), magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Revatio

indeholder lactose”), glyceroltriacetat.

Udseende og pakningsstørrelser

Revatio filmovertrukne tabletter er hvide og runde. Tabletterne er mærket “PFIZER” på den ene side

og “RVT 20” på den anden side. Tabletterne findes i blisterpakninger med 90 tabletter, 90 x 1 tablet

som perforeret enkeltdosisblister og i blisterpakninger med 300 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederlandene.

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +356 21344610

Deutschland

Nederland

Pfizer OFG Germany GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 5500634

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 2100 100 002

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

GPA Pharmaceuticals Ltd

Pfizer AB

Τηλ: +357 22863100

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Revatio 0,8 mg/ml injektionsvæske, opløsning

sildenafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Revatio

Sådan får De Revatio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Revatio indeholder sildenafil, der hører til en gruppe af lægemidler, som kaldes fosfodiesterase-type 5-

(PDE5)-hæmmere.

Revatio nedsætter blodtrykket i lungerne ved at udvide blodkarrene i lungerne.

Revatio anvendes til at behandle voksne, børn og unge fra 1-17 år med for højt blodtryk i blodkarrene

i lungerne (pulmonal arteriel hypertension).

Revatio-injektionsvæske er et alternativ til patienter, der midlertidigt er ude af stand til at tage

Revatio-tabletter.

2.

Det skal De vide, før De får Revatio

De må ikke få Revatio

hvis De er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Revatio (angivet i

afsnit 6).

hvis De tager medicin, som indeholder nitrater eller nitrogenoxiddonorer som amylnitrit

(“poppers”). Denne type medicin gives ofte til lindring af smerter i brystet (eller “angina

pectoris”). Revatio kan øge disse præparaters virkning i uønsket, alvorlig grad. Fortæl Deres

læge, hvis De tager nogle af disse præparater. Er De usikker, så spørg lægen eller på apoteket.

hvis De tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension

(højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i

lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Revatio, har vist sig at øge den

blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med Deres læge hvis De tager riociguat eller

er usikker.

hvis De for nylig har haft et slagtilfælde, eller et hjerteanfald, eller hvis De har svær

leversygdom eller meget lavt blodtryk (<90/50 mmHg).

hvis De tager medicin til behandling af svampeinfektioner

som f.eks. ketoconazol eller

itraconazol eller medicin som indeholder ritonavir (mod hiv).

hvis De på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af problemer med

blodtilførslen til nerven i øjet, tilstanden kaldes non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati

(NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De får Revatio, hvis De

har sygdom forårsaget af blokeret eller forsnævret vene i lungerne og ikke en blokeret eller

forsnævret arterie.

har et alvorligt hjerteproblem.

har problemer med at hjertekamrene ikke pumper normalt.

har for højt blodtryk i blodkarrene i lungerne.

har lavt blodtryk i hvile.

har mistet store mængder væske (dehydrering), dette kan ske, hvis De sveder meget, eller hvis

De ikke drikker nok væske. Det kan ske, hvis De er syg med feber, kaster op eller har diarré.

har en sjælden, arvelig øjensygdom (Retinitis pigmentosa).

har unormale røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft

(myelomatose/multipelt myelom)

har en hvilken som helst sygdom eller deformitet af penis.

for tiden har mavesår eller har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hæmofili) eller hyppigt får

næseblod.

tager medicin for impotens (erektil dysfunktion).

Når PDE5-hæmmere, herunder sildenafil, anvendes til behandling af rejsningsproblemer hos mænd, er

der med ukendt hyppighed set bivirkninger, der påvirker synet: delvist, pludseligt, midlertidigt eller

permanent nedsat syn eller synstab på det ene eller begge øjne.

Hvis De oplever pludseligt nedsat syn eller synstab, skal De stoppe med at tage Revatio og straks

kontakte Deres læge (se også afsnit 4).

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner er set hos mænd efter indtagelse af sildenafil. Hvis

De får erektion, som varer længere end 4 timer, skal De stoppe med at tage Revatio og straks

kontakte Deres læge (se også afsnit 4).

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer

Fortæl lægen, hvis De har nyre- eller leverproblemer, da dosis måske skal justeres.

Børn og unge

Revatio bør ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Revatio

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

medicin der indeholder nitrater eller såkaldte nitrogenoxiddonorer som f.eks. amylnitrit

(“poppers”). Denne type medicin bruges ofte til lindring af angina pectoris eller “brystsmerter”

(se afsnit 2 Før De tager Revatio).

Medicin der indeholder riociguat.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Revatio 20 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg sildenafil (som citrat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder også 0,7 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, mærket “PFIZER” på den ene side og "RVT 20” på

den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Behandling af voksne patienter med pulmonal arteriel hypertension klassificeret som WHO-

funktionsklasse II og III, til at forbedre det fysiske funktionsniveau. Virkningen er set ved primær

pulmonal hypertension og ved pulmonal hypertension i forbindelse med bindevævssygdom.

Pædiatrisk population

Behandling af pædiatriske patienter i alderen 1-17 år med pulmonal arteriel hypertension. Virkning i

form af forbedret fysisk funktionsniveau eller pulmonal hæmodynamik er set ved primær pulmonal

hypertension og ved pulmonal hypertension i forbindelse med kongenit hjertesygdom (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling bør kun initieres og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af pulmonal arteriel

hypertension (PAH). I tilfælde af klinisk forværring på trods af Revatio-behandling, bør alternative

behandlingsmuligheder overvejes.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er 20 mg 3 gange dagligt. Lægen skal informere patienter, der glemmer at tage

Revatio, om at tage dosis hurtigst muligt og derefter fortsætte med at tage den normale dosis.

Patienterne må ikke tage dobbelt dosis for at kompensere for den glemte dosis.

Pædiatrisk population (1-17 år)

Hos pædiatriske patienter i alderen 1-17 år er den anbefalede dosis til patienter ≤20 kg 10 mg 3 gange

dagligt, og til patienter ≥20 kg er dosis 20 mg 3 gange dagligt. Der bør ikke anvendes højere doser end

de anbefalede til pædiatriske patienter med PAH (se også pkt. 4.4 og 5.1).

Tabletten med 20 mg bør ikke anvendes i de tilfælde, hvor der administeres 10 mg 3 gange dagligt hos

yngere patienter. Andre lægemiddelformer er tilgængelige til administration til patienter ≤20 kg og

andre yngre patienter som ikke kan synke tabletter.

Patienter, som får anden medicin

Generelt bør enhver dosisjustering kun foretages efter en omhyggelig vurdering af risk/benefit.

Dosisjustering af sildenafil til 20 mg 2 gange dagligt bør overvejes til patienter i behandling med

CYP3A4-hæmmere som erythromycin eller saquinavir. Dosisjustering til 20 mg 1 gang dagligt

anbefales ved samtidig behandling med mere potente CYP3A4-hæmmere som clarithromycin,

telithromycin og nefazodon. For samtidig behandling med sildenafil og de mest potente CYP3A4-

hæmmere, se pkt. 4.3. Dosisjustering af sildenafil kan være påkrævet ved samtidig anvendelse af

CYP3A4-induktorer (se pkt. 4.5).

Særlige patientpopulationer

Ældre (≥65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre. Klinisk effekt målt på en 6 minutters gangdistance kan

være mindre hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Initial dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion, inklusiv svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min). Dosisjustering til 20 mg 2 gange dagligt bør overvejes

efter omhyggelig risk/benefit-vurdering, og kun hvis behandlingen ikke er veltolereret.

Nedsat leverfunktion

Initial dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A

og B). Dosisjustering til 20 mg 2 gange dagligt bør overvejes efter omhyggelig risk/benefit-vurdering,

og kun hvis behandlingen ikke er veltolereret.

Revatio er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se

pkt. 4.3).

Pædiatrisk population (børn under ét år og nyfødte)

Uden for de godkendte indikationer må sildenafil ikke anvendes til nyfødte med persisterende

pulmonal hypertension hos nyfødte, eftersom fordelene ikke opvejer risici (se pkt. 5.1). Revatios

sikkerhed og virkning ved andre tilstande hos børn under 1 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Afbrydelse af behandling

Data fra et begrænset antal antyder, at en pludselig afbrydelse af Revatio-behandlingen ikke er

forbundet med et forværret tilbagefald af pulmonal arteriel hypertension. For at undgå en potentiel

pludselig klinisk forværring under seponering af behandling bør gradvis dosisreduktion overvejes. Tæt

monitorering er anbefalet i seponeringsperioden.

Administration

Revatio er kun beregnet til oral anvendelse. Tabletterne skal tages med ca. 6-8 timers mellemrum med

eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med nitrogenoxiddonorer (som amylnitrit) eller enhver form for nitrater pga.

nitraters hypotensive virkning (se pkt. 5.1).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, med guanylatcyklase-stimulatorer,

som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

Kombination med de mest potente af CYP3A4-hæmmerne (f.eks. ketoconazol, itraconazol, ritonavir)

(se pkt. 4.5).

Patienter, som pga. non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af

synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med

brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Sikkerheden af sildenafil er ikke undersøgt hos følgende patientundergrupper, og dets anvendelse er

derfor kontraindiceret:

Svært nedsat leverfunktion,

Nyligt overstået slagtilfælde eller myokardieinfarkt.

Svær hypotension (blodtryk <90/50 mmHg) ved initiering.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Effekten af Revatio er ikke fastslået hos patienter med alvorlig pulmonal arteriel hypertension

(funktionsklasse IV). Hvis det kliniske billede forværres, bør behandling, der er anbefalet i en mere

alvorlig fase af sygdommen, overvejes (f.eks. epoprosterol) (se pkt. 4.2). Risk/benefit-ratio for

sildenafil er ikke fastslået hos patienter med pulmonal arteriel hypertension funktionsklasse I efter

WHO-klassifikation.

Studier med sildenafil er udført med typer af pulmonal arteriel hypertension, der er relateret til primær

(idiopatisk) sygdom eller forbundet med bindevævssygdom eller kongenit hjertesygdom. Anvendelse

til andre former for pulmonal arteriel hypertension anbefales ikke.

I det langvarige pædiatriske studie, der blev forlænget, blev der observeret en øget forekomst af

dødsfald hos patienter, der fik højere doser end de anbefalede. Derfor bør pædiatriske patienter med

PAH ikke få doser, der overstiger de anbefalede (se også pkt. 4.2 og 5.1).

Retinitis pigmentosa

Sikkerheden af sildenafil er ikke undersøgt hos patienter med kendte arvelige degenerative sygdomme

i retina, som retinitis pigmentosa (et mindretal af disse patienter har arvelige sygdomme i retinas

fosfodiesteraser), og dets anvendelse kan derfor ikke anbefales.

Vasodilaterende effekt

Ved ordination af sildenafil skal lægen omhyggeligt overveje, om patienter med visse underliggende

tilstande vil kunne blive påvirket af sildenafils lette til moderate vasodilaterende effekt, f.eks.

hypotensive eller dehydrerede patienter eller patienter med svær venstre ventrikel udløbsobstruktion

eller autonom dysfunktion (se pkt. 4.4).

Kardiovaskulære risikofaktorer

Efter markedsføringen er der i forbindelse med brugen af sildenafil til mandlig erektil dysfunktion

rapporteret alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusive myokardieinfarkt, ustabil angina pectoris,

pludselig hjertedød, ventrikulær arytmi, cerebrovaskulær blødning, transitorisk iskæmisk attak,

hypertension og hypotension. De fleste, men ikke alle, af disse patienter havde allerede eksisterende

kardiovaskulære risikofaktorer. Mange hændelser er rapporteret som opstået under eller kort tid efter

samleje. Få hændelser er rapporteret som opstået kort tid efter brugen af sildenafil uden seksuel

aktivitet. Det har ikke været muligt at fastslå, om disse hændelser er direkte forbundet med disse eller

andre faktorer.

Priapisme

Sildenafil, bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis (som f.eks.

vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom), eller hos patienter med lidelser, som kan

prædisponere til priapisme (som f.eks. seglcelleanæmi, multipelt myelom eller leukæmi).

Efter markedsføringen er der rapporteret forlænget erektion og priapisme ved brug af sildenafil.

Patienten skal informeres om straks at søge læge, hvis en erektion varer længere end 4 timer. Hvis

priapisme ikke behandles med det samme, kan det resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent

impotens (se pkt. 4.8).

Vaso-okklusiv krise hos patienter med seglcelleanæmi

Sildenafil må ikke anvendes til patienter med pulmonal hypertension sekundært til seglcelleanæmi. I et

klinisk studie blev tilfælde af vaso-okklusiv krise, der krævede indlæggelse, set hyppigere hos

patienter, der fik Revatio, end hos patienter, der fik placebo, hvilket førte til, at studiet blev afsluttet

før tid.

Synsrelaterede hændelser

Der er spontant rapporteret synsdefekter i forbindelse med indtagelse af sildenafil og andre PDE5-

hæmmere (se pkt. 4.8). Tilfælde af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati, der er en sjælden

tilstand, er både rapporteret spontant og i et observationsstudie i forbindelse med indtagelse af

sildenafil og andre PDE5-hæmmere (se pkt. 4.8). Hvis der pludseligt opstår synsdefekt, skal

behandlingen straks seponeres, og alternativ behandling bør overvejes.(se pkt. 4.3).

Alfa-blokkere

Det anbefales at udvise forsigtighed, når sildenafil anvendes hos patienter, der samtidigt anvender en

alfa-blokker, idet dette hos følsomme patienter kan føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.5).

For at mindske risikoen for udvikling af ortostatisk hypotension, bør patienterne være hæmodynamisk

stabile på alfa-blokker-behandling, førend sildenafilbehandling initieres. Lægen bør informere

patienten om, hvad han/hun skal gøre i tilfælde af ortostatiske hypotensive symptomer.

Blødningsforstyrrelser

Studier med humane blodplader tyder på, at sildenafil kan forstærke den antikoagulerende effekt af

natriumnitroprussid in vitro. Der er ingen sikkerhedsinformation vedrørende anvendelsen af sildenafil

til patienter med blødningslidelser eller aktive sår i mave-tarmkanalen. Sildenafil bør derfor kun

anvendes til disse patienter efter omhyggelig risk/benefit-vurdering.

Vitamin-K-antagonister

Hos patienter med pulmonal arteriel hypertension kan der være en potential øget risiko for blødning,

når sildenafil initieres hos patienter, der allerede anvender en vitamin-K-antagonist, især hos patienter

med pulmonal arteriel hypertension sekundært til bindevævssygdom.

Veneokklusiv sygdom

Der er ikke tilgængelige data vedrørende sildenafil til patienter med pulmonal hypertension i

forbindelse med pulmonal veneokklusiv sygdom. Tilfælde af livstruende lungeødem er imidlertid

rapporteret ved brug af vasodilatorer (hovedsagelig prostacyclin) hos disse patienter. Som en

konsekvens bør muligheden for en veneokklusiv sygdom overvejes, hvis der er tegn på lungeødem,

når sildenafil anvendes hos patienter med pulmonal hypertension.

Hjælpestoffer

Tablettens filmovertræk indeholder lactosemonohydrat. Lægemidlet bør derfor ikke anvendes til

patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Revatio 20 mg tabletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet. Patienter, som skal

have diæt med lavt natriumindhold, kan oplyses om, at dette lægemiddel i det væsentlige er

natriumfrit.

Anvendelse af sildenafil sammen med bosentan

Sildenafils virkningsevne hos patienter, der allerede er i behandling med bosentan, er ikke påvist

endegyldigt (se pkt. 4.5 og 5.1).

Samtidig anvendelse med andre PDE5-hæmmere

Sildenafils sikkerhed og effekt ved samtidig anvendelse af andre PDE5-hæmmere, herunder Viagra, er

ikke undersøgt hos patienter med pulmonal arteriel hypertension og samtidig anvendelse kan ikke

anbefales (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre præparater på sildenafil

In vitro studier

Sildenafils metabolisme finder overvejende sted via CYP (cytokrom P450) isoformer 3A4 (primær

vej) og 2C9 (sekundær vej). Derfor kan hæmmere af disse isoenzymer nedsætte clearance af sildenafil,

og induktorer af disse isoenzymer kan øge clearance af sildenafil. Dosisrekommandation se pkt. 4.2 og

4.3.

In vivo studier

Samtidig anvendelse af sildenafil og intravenøs epoprostenol er undersøgt (se pkt. 4.8 og 5.1).

Sikkerhed og effekt af sildenafil ved samtidig anvendelse af andre lægemidler til pulmonal arteriel

hypertension (f.eks ambrisentan, iloprost) er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske studier.

Forsigtighed tilrådes derfor ved samtidig anvendelse.

Sikkerhed og effekt af sildenafil ved samtidig anvendelse af andre PDE5-hæmmere er ikke undersøgt

hos patienter med pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.4).

Populationsfarmakokinetiske analyser af kliniske undersøgelsesdata af pulmonal arteriel hypertension

tyder på en reduktion af sildenafils clearance og/eller en stigning i oral biotilgængelighed, ved

administration sammen med CYP3A4-substrater og kombinationen af CYP3A4-substrater og beta-

blokkere. Disse var de eneste faktorer med statistisk signifikant indvirkning på sildenafils

farmakokinetik hos patienter med pulmonal arteriel hypertension. Hos patienter på CYP3A4-substrater

og CYP3A4-substrater plus beta-blokker, var eksponeringen til sildenafil hhv. 43% og 66% højere

sammenlignet med patienter, der ikke fik disse lægemidler. Sildenafils eksponering var 5 gange højere

ved dosis på 80 mg 3 gange dagligt sammenlignet med en eksponering med en dosis på 20 mg 3 gange

dagligt. Dette koncentrationsinterval dækker stigningen i sildenafils eksponering set i specielt

designede lægemiddelinteraktionsstudier med CYP3A4-hæmmere (undtagen med de mest potente af

CYP3A4-hæmmerne som f.eks. ketoconazol, itraconazol, ritonavir).

CYP3A4-induktorer ser ud til at have en betydelig indvirkning på farmakokinetikken af sildenafil hos

patienter med pulmonal arteriel hypertension, hvilket er bekræftet i et in-vivo interaktionsstudie med

CYP3A4-induktoren bosentan.

Samtidig anvendelse af bosentan (en moderat induktor af CYP3A4, CYP2C9 og muligvis af

CYP2C19) 125 mg 2 gange dagligt og sildenafil 80 mg 3 gange dagligt (ved steady-state) i 6 dage gav

et fald i sildenafils AUC på 63% hos raske frivillige forsøgspersoner. En populationsfarmakokinetisk

analyse af data fra kliniske studier med sildenafil hos voksne PAH-patienter, herunder et 12-ugers

studie, der vurderede effekten og sikkerheden af 20 mg sildenafil oralt 3 gange dagligt som tillæg til

en stabil dosis bosentan (62,5-125 mg 2 gange dagligt), indikerede et fald i eksponeringen for

sildenafil ved samtidig administration af bosentan, som svarede til det, der sås hos raske frivillige

forsøgspersoner (se pkt. 4.4 og 5.1).

Effekten af sildenafil bør overvåges nøje hos patienter, der samtidigt anvender potente CYP3A4-

induktorer som carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, perikon og rifampicin.

Samtidig indgift med HIV-proteasehæmmeren, ritonavir, som er en meget potent P450 hæmmer, ved

steady-state (500 mg 2 gange dagligt) og enkeltdosis af sildenafil (100 mg) gav en stigning i

sildenafils C

på 300% (4 gange) og en stigning i sildenafils plasma AUC på 1.000% (11 gange).

Efter 24 timer er sildenafils plasmaniveauer stadig ca. 200 ng/ml sammenlignet med ca. 5 ng/ml, når

sildenafil bliver anvendt alene. Dette er i overensstemmelse med ritonavirs udtalte virkning på et bredt

udvalg af P450-substrater. På baggrund af resultaterne af disse farmakokinetiske studier er samtidig

indgift af sildenafil og ritonavir kontraindiceret hos patienter med pulmonal arteriel hypertension (se

pkt. 4.3).

Samtidig indgift med HIV-proteasehæmmeren saquinavir, en CYP3A4-hæmmer, ved steady-state

(1200 mg 3 gange dagligt) og enkeltdosis sildenafil (100 mg) gav en stigning i sildenafils C

140% og en stigning i sildenafils plasma AUC på 210%. Sildenafil har ingen virkning på saquinavirs

farmakokinetik. Dosisrekommandation, se pkt. 4.2.

Ved indgift af en enkeltdosis sildenafil 100 mg sammen med erythromycin, en moderat CYP3A4-

hæmmer, i steady-state (500 mg 2 gange daglig i 5 dage) ses en 182% stigning i optagelsen af

sildenafil (AUC). Dosisrekommandation, se pkt. 4.2. Hos raske mandlige frivillige forsøgspersoner

ses for azithromycin (500 mg daglig i 3 dage) ingen tegn på ændringer af AUC, C

max,

eliminationshastigheds-konstanten eller efterfølgende halveringstid for sildenafil eller dets

væsentligste cirkulerende metabolit. Dosisjustering er ikke nødvendig. Hos raske frivillige

forsøgspersoner gav cimetidin (800 mg), en CYP450-hæmmer og ikke specifik CYP3A4-hæmmer, en

56% stigning i plasmakoncentrationer af sildenafil ved indgift sammen med sildenafil (50 mg).

Dosisjustering er ikke nødvendig.

De mest potente af CYP3A4-hæmmerne såsom ketoconazol og itraconazol må forventes at have en

effekt tilsvarende ritonavir (se pkt 4.3). CYP3A4-hæmmere (som f.eks. clarithromycin, telithromycin

og nefazodon) forventes at have en effekt, der ligger imellem ritonavir og CYP3A4-hæmmere (som

f.eks. saquinavir eller erythromycin), formodet en 7-gange øgning i eksponering. Derfor anbefales

dosisjustering ved anvendelse af CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.2).

Populationsfarmakokinetiske analyser hos patienter med pulmonal arteriel hypertension tyder på, at

samtidig anvendelse af beta-blokkere i kombination med CYP3A4-substrater kan resultere i en øget

sildenafil-eksponering sammenlignet med anvendelse af CYP3A4-substrater alene.

Grapefrugtjuice er en svag CYP3A4-hæmmer af tarmvæggens metabolisme, og kan give en mindre

stigning i plasmakoncentrationen af sildenafil. Dosisjustering er ikke nødvendig, men samtidig

indtagelse af sildenafil og grapefrugtjuice anbefales ikke.

Enkeltdoser af antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påvirker ikke biotilgængeligheden

af sildenafil.

Samtidig administration af orale antikonceptiva (30

g ethinylestradiol og 150

g levonorgestrel)

påvirker ikke sildenafils farmakokinetik.

Nicorandil er en hybrid af kaliumkanalaktivator og nitrat. På grund af nitratkomponenten kan det

muligvis give alvorlig interaktion med sildenafil (se pkt. 4.3).

Virkninger af sildenafil på andre lægemidler

In vitro studier

Sildenafil er en svag hæmmer af CYP-isoformer 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4

>150 µM).

Der er ingen data vedrørende interaktion af sildenafil og ikke-specifikke fosfodiesterasehæmmere,

såsom teophyllin eller dipyridamol.

In vivo studier

Der ses ingen signifikante interaktioner, når sildenafil (50 mg) anvendes sammen med tolbutamid

(250 mg) eller warfarin (40 mg), som begge metaboliseres af CYP2C9.

Sildenafil har ingen signifikant effekt på atorvastatins eksponering (AUC steg 11%), hvilket tyder på

at sildenafil ikke har en relevant klinisk effekt på CYP3A4.

Der ses ingen interaktioner mellem sildenafil (100 mg enkeltdosis) og acenocoumarol.

Sildenafil (50 mg) øger ikke den af acetylsalicylsyre (150 mg) forlængede blødningstid.

Sildenafil (50 mg) forstærker ikke den hypotensive effekt af alkohol hos raske frivillige

forsøgspersoner med gennemsnitlige maksimale koncentrationer af alkohol i blodet på 80 mg/dl

(0,8 ‰).

I et studie med raske frivillige forsøgspersoner gav sildenafil ved steady-state (80 mg 3 gange dagligt)

en stigning i bosentans AUC på 50% (125 mg 2 gange dagligt). En populationsfarmakokinetisk

analyse af data fra et studie med voksne PAH-patienter, som fik baggrundsbehandling med bosentan

(62,5 – 125 mg 2 gange dagligt), indikerede en stigning i AUC (20% (95% CI: 9,8-30,8) for bosentan

ved samtidig administration af steady-state sildenafil (20 mg 3 gange dagligt), som er mindre end den,

der ses hos raske frivillige forsøgspersoner ved samtidig administration af 80 mg sildenafil 3 gange

dagligt (se pkt. 4.4 og 5.1).

I et særligt interaktionsstudie, hvor sildenafil (100 mg) blev givet sammen med amlodipin til

hypertensive patienter, sås et yderligere fald i det systoliske blodtryk i liggende stilling på 8 mmHg.

Det tilsvarende fald i det diastoliske blodtryk i liggende stilling var 7 mmHg. Disse yderligere

blodtryksfald var af samme størrelsesorden, som når sildenafil blev givet alene til raske frivillige

forsøgspersoner.

I 3 specifikke lægemiddel-interaktionsstudier blev alfa-blokkeren doxazosin (4 mg og 8 mg) og

sildenafil (25 mg, 50 mg eller 100 mg) anvendt samtidigt hos patienter med benign prostatahyperplasi

(BPH) stabiliseret på doxazosinbehandling. Hos disse studiepopulationer ses gennemsnitlig yderligere

fald i det systoliske og diastoliske blodtryk i liggende stilling på hhv. 7/7 mmHg, 9/5 mmHg og 8/4

mmHg, og gennemsnitlig yderligere fald i blodtrykket i stående stilling på hhv. 6/6 mmHg, 11/4

mmHg og 4/5 mmHg. Når sildenafil og doxazosin gives samtidigt til patienter, der er stabiliseret på

doxazosinbehandling, ses af og til rapporter, hvor patienter oplever symptomatisk ortostatisk

hypotension. Disse rapporter omfatter svimmelhed og uklarhed, men ikke synkope. Samtidig

administration af sildenafil hos patienter, der er i alfa-blokker-behandling, kan hos følsomme patienter

føre til symptomatisk hypotension (se pkt. 4.4).

Sildenafil (100 mg enkeltdosis) påvirker ikke steady-state farmakokinetikken af HIV-

proteasehæmmeren saquinavir, som er et CYP3A4-substrat/hæmmer.

I overensstemmelse med sildenafils kendte effekt på nitrogenoxid/cGMP-vejen (se pkt. 5.1) har

sildenafil vist sig at forstærke den hypotensive effekt af nitrater. Samtidig anvendelse af

nitrogenoxiddonorer eller nitrater i en hvilken som helst form er derfor kontraindicerede (se pkt. 4.3).

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-hæmmere blev

kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at forstærke den hypotensive

virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en gunstig klinisk effekt af kombinationen i

den undersøgte population. Samtidig brug af riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive sildenafil, er

kontraindikeret (se pkt. 4.3).

Sildenafil har ingen klinisk betydende indvirkning på plasmaniveauerne af orale antikonceptiva (30

ethinylestradiol og 150

g levonorgestrel).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder og prævention hos mænd og kvinder

På grund af manglende data om virkningen af Revatio hos gravide kvinderbør Revatio ikke anvendes

til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af sildenafil til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer hverken direkte

eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår ved graviditet og embryonets/fosterets udvikling.

Dyreforsøg har påvist toksicitet med hensyn til den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Revatio bør pga. manglende data ikke anvendes til gravide, medmindre det er strengt nødvendigt.

Amning

Der findes ikke tilstrækkelige og velkontrollerede studier med ammende kvinder. Data fra en enkelt

ammende kvinde indikerer, at sildenafil og dets aktive metabolit N-desmethylsildenafil udskilles i

meget små mængder i human mælk. Der findes ingen tilgængelige kliniske data vedrørende

bivirkninger hos ammede spædbørn, men de indtagne mængder forventes ikke at forårsage

bivirkninger. Ordinerende læger bør nøje vurdere moderens kliniske behov for sildenafil samt

eventuelle potentielle bivirkninger hos det ammede barn.

Fertilitet

Præ-kliniske data tyder ikke på særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle fertilitetsstudier

(se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Revatio påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Da der er rapporteret svimmelhed og ændret syn i kliniske studier med sildenafil, bør patienter være

opmærksomme på, hvordan de reagerer på Revatio, inden de kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

I det pivotale placebo-kontrollerede studie af Revatio ved pulmonal arteriel hypertension blev i alt

207 patienter randomiseret til behandling med 20 mg, 40 mg eller 80 mg Revatio 3 gange dagligt, og

70 patienter blev randomiseret til placebo. Behandlingsvarigheden var 12 uger. Totalt seponerede hhv.

2,9%, 3,0% og 8,5% af patienterne behandlingen med 20 mg, 40 mg og 80 mg sildenafil 3 gange

dagligt sammenlignet med 2,9% i placebogruppen. Af de 277 forsøgspersoner, som deltog i pivotal-

studiet, indgik 259 i det langvarige forlængelsesstudie. Der blev givet doser på op til 80 mg 3 gange

dagligt (4 gange den anbefalede dosis på 20 mg 3 gange dagligt) og efter 3 år blev 87% af 183

patienter behandlet med Revatio 80 mg 3 gange dagligt.

I et placebo-kontrolleret studie af Revatio som tillæg til intravenøs epoprostenol ved pulmonal arteriel

hypertension blev i alt 134 patienter behandlet med Revatio (i en fast dosistitrering, der startede fra 20

mg 3 gange dagligt til 40 mg og herefter 80 mg 3 gange dagligt alt efter, hvor godt det blev tolereret)

og epoprostenol; 131 patienter blev behandlet med placebo og epoprostenol. Behandlingsvarigheden

var 16 uger. For sildenafil/epoprostenol-behandlede patienter var den samlede hyppighed for ophør

med behandling pga. bivirkninger 5,2% sammenlignet med 10,7% hos de placebo/epoprostenol-

behandlede patienter. De senest rapporterede bivirkninger, som forekommer hyppigere i

sildenafil/epoprostenolgruppen, er okulær hyperæmi, sløret syn, tilstopning af næsen, svedtendens om

natten, rygsmerter og mundtørhed. De kendte bivirkninger, som hovedpine, ansigtsrødme, smerter i

ekstremiteterne og ødemer, ses hyppigere hos sildenafil/epoprostenol-behandlede patienter

sammenlignet med placebo/epoprostenol-behandlede patienter. Af de patienter, der gennemførte det

indledende studie, indgik 242 i et langvarigt forlængelsesstudie. Patienterne fik doser på op til 80 mg 3

gange dagligt og efter 3 år var 68% af 133 patienter i behandling med Revatio 80 mg 3 gange dagligt.

I to placebo-kontrollerede studier er bivirkningerne generelt milde til moderate. De mest almindeligt

rapporterede bivirkninger (større eller lig med 10%) for Revatio sammenlignet med placebo er

hovedpine, ansigtsrødme, dyspepsi, diarré og smerter i ekstremiteterne.

Skema over bivirkninger

Bivirkninger, der forekommer hos >1% af Revatio-behandlede patienter, og som er hyppigere (>1%

forskel) for Revatio i pivotal-studiet eller i det Revatiokombinerede datasæt for begge placebo-

kontrollerede studier med pulmonal arteriel hypertension i doser på 20 mg, 40 mg eller 80 mg 3 gange

dagligt, er anført i skemaet nedenfor. Bivirkningerne er angivet efter klasse og frekvens (meget

almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1000 og <1/100), ikke kendt

(kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data)). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkninger rapporteret efter markedsføring er anført i kursiv.

MedDRA-system organklasse (V 14.0)

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

cellulitis, influenza, bronkitis, sinuitis, rinitis,

gastroenteritis

Blod og lymfesystem

Almindelig

anæmi

Metabolisme og ernæring

Almindelig

væskeophobning

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

søvnløshed, angst

Nervesystemet

Meget almindelig

hovedpine

Almindelig

migræne, tremor, paræstesi, brændende følelse,

hypæstesi

Øjne

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

retinablødning, nedsat syn, sløret syn, fotofobi,

chromatopsia, cyanopsia, øjenirritation, okulær

hyperæmi

uskarpt syn, dobbeltsyn, usædvanlig følelse i

øjet

non-arteritis anterior iskæmisk

opticusneuropati (NAION)*, vaskulær

okklusion i retina*, synsfeltdefekt*

Øre og labyrint

Almindelig

Ikke kendt

vertigo

pludseligt høretab

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

ansigtsrødme

Ikke kendt

hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

epistaxis, hoste, tilstopning af næsen

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

diarré, dyspepsi

Almindelig

gastritis, gastroøsofageal reflukssygdom,

hæmorroider, oppustet abdomen, mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

alopeci, erytem, svedtendens om natten

Ikke kendt

udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

ekstremitetssmerter

Almindelig

myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

blødning fra penis, hæmospermi, gynækomasti

Ikke kendt

priapisme, kraftigere erektion

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667007/2016

EMEA/H/C/000638

EPAR – sammendrag for offentligheden

Revatio

sildenafil

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Revatio.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Revatio bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Revatio, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Revatio, og hvad anvendes det til?

Revatio anvendes til at behandle voksne og børn fra 1 år og opefter med pulmonal arteriel

hypertension (PAH), som er unormalt højt blodtryk i lungearterierne. Hos voksne anvendes Revatio til

behandling af patienter med PAH i klasse II (lettere begrænsning af fysisk aktivitet) og III (markant

begrænsning af fysisk aktivitet).

Revatio indeholder det aktive stof sildenafil.

Hvordan anvendes Revatio?

Revatio udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes og overvåges af en læge

med erfaring i behandling af pulmonal arteriel hypertension.

Revatio fås som tabletter (20 mg), en injektionsvæske, opløsning (0,8 mg/ml), og et pulver til

fremstilling af en oral suspension (10 mg/ml). Injektionsvæsken, opløsning, anvendes til voksne, hvis

tilstand er stabil, men som i en kort periode ikke kan tage Revatio som tabletter eller som oral

suspension.

Til voksne gives Revatio som en 20 mg-dosis tre gange dagligt. Der kan være behov for lavere doser

af Revatio til patienter, som tager lægemidler, der kan påvirke den måde, hvorpå Revatio nedbrydes i

kroppen. Injektionsvæsken injiceres i en vene i en dosis a 10 mg (12,5 ml) tre gange dagligt af en

læge eller sygeplejerske hos voksne, som ikke kan tage tabletten eller den orale suspension.

Revatio

EMA/667007/2016

Page 2/3

Til børn i alderen 1 til 17 år er den anbefalede dosis Revatio 10 mg tre gange dagligt til børn, som

vejer under 20 kg, eller 20 mg tre gange dagligt til dem, som vejer over 20 kg. Der må ikke anvendes

højere doser.

Hvordan virker Revatio?

Pulmonal arteriel hypertension er en invaliderende sygdom, hvor der sker en alvorlig forsnævring af

blodkarrene i lungerne. Det medfører et forhøjet blodtryk i de kar, der fører blodet fra hjertet til

lungerne, og reducerer den mængde ilt, der kan komme ind i blodet i lungerne, hvilket vanskeliggør

fysisk aktivitet.

Det aktive stof i Revatio, sildenafil, tilhører en gruppe af lægemidler kaldet "phosphodiesterase type 5

(PDE5)-hæmmere", hvilket betyder, at det blokerer PDE5-enzymet. Dette enzym findes i blodkarrene i

lungerne. Når det blokeres, kan et stof kaldet "cyklisk guanin monophosphat" (cGMP) ikke nedbrydes.

Det forbliver derfor i karrene, hvor det får blodkarrene til at slappe af og udvide sig. Hos patienter med

PAH udvider sildenafil blodkarrene i lungerne, hvilket får blodtrykket til at falde og forbedrer

symptomerne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Revatio?

Revatio var mere effektivt end placebo (en virkningsløs behandling) til at forbedre den fysiske

kapacitet i en hovedundersøgelse, hvori der indgik voksne, og i en anden hovedundersøgelse, hvori der

indgik børn.

Hovedundersøgelsen af voksne omfattede 277 patienter med PAH, hvoraf de fleste havde klasse II-

eller klasse III-sygdomme. Ændringen i den fysiske kapacitet blev hovedsagelig målt på forbedringen

af den distance, patienterne kunne gå på 6 minutter efter 12 ugers behandling. Inden behandlingen

kunne voksne med klasse II- sygdom i gennemsnit gå 378m på 6 minutter. Efter 12 uger var denne

distance forlænget med 49 m mere hos patienter, der fik 20 mg Revatio, end hos patienter, der fik

placebo. Voksne med klasse III-sygdomme kunne gennemsnitligt gå 326 m, da undersøgelsen

begyndte. Efter 12 uger var denne distance forlænget med 45 m mere hos de patienter, der fik 20 mg

Revatio,end hos dem, der fik placebo.

Hovedundersøgelse af børn omfattede 235 børn i alderen 1-17 år med PAH. Ændringen i den fysiske

kapacitet blev hovedsagelig målt på forbedringen af den maksimale mængde ilt, der blev brugt under

fysisk aktivitet efter 16 ugers behandling, hos børn, der var i stand til at udføre de fysiske test. Efter

16 uger blev den maksimale mængde ilt, der blev brugt under fysisk aktivitet, øget med 10, 2 % med

Revation sammenlignet med 0,5 % med placebo.

Virksomheden fremlagde endvidere resultaterne af undersøgelser, som viste, at tabletterne svarede til

den orale suspension (producerede de samme mængder sildenafil i blodet), og at en 10 mg-injektion

svarede til en 20 mg-tablet.

Hvilke risici er der forbundet med Revatio?

De hyppigste bivirkninger ved Revatio hos voksne (som kan optræde hos flere end 1 ud af 10

patienter) er hovedpine, rødme, dyspepsi (halsbrand), diarré og smerter i arme og ben. Der er

tilsvarende bivirkninger ved injektionsvæsken. Hos børn var de hyppigste bivirkninger (som kan

optræde hos flere end 1 ud af 10 patienter) hals- og næseindfektioner, hovedpine, opkastning, feber,

diarré, influenza og næseblødninger. Den fuldstændige liste over samtlige bivirkninger ved Revatio

fremgår af indlægssedlen.

Revatio

EMA/667007/2016

Page 3/3

Revatio må ikke indtages af patienter, som på noget tidspunkt har haft et problem med blodtilførslen

til nerven i øjet kaldet non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION). Revatio må ikke

indtages sammen med nitrater (lægemidler, der anvendes til behandling af angina) eller lægemidler,

som kan påvirke den måde, hvorpå Revatio nedbrydes i kroppen, såsom ketoconazol eller itraconazol

(lægemidler til behandling af svampeinfektioner) og ritonavir (lægemiddel til behandling af hiv-

infektion). Behandlingen med Revatio må ikke påbegyndes hos patienter med alvorlige

leversygdomme, alvorlig hypotension (meget lavt blodtryk) eller patienter, som for nylig har haft et

hjertetilfælde, da Revatio ikke er blevet undersøgt hos disse patienter. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Revatio godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Revatio

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP konkluderede, at Revatio

udgør et alternativ til behandling af PAH.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Revatio?

Virksomheden, der fremstiller Revatio, skal aftale med de enkelte EU-medlemsstater, hvordan

injektionsvæsken skal distribueres. Virksomheden sørger desuden for, at der udleveres en

informationspakke i hver medlemsstat til læger og farmaceuter, som ordinerer og udleverer

lægemidlet. Disse pakker skal indeholde oplysninger om, hvordan lægemidlet anvendes, og om

hvordan man indberetter bivirkninger som for eksempel lavt blodtryk.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Revatio.

Andre oplysninger om Revatio

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Revatio den 28.oktober 2005.

Den fuldstændige EPAR for Revatio findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Revatio, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information