Resolor

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-07-2020

Aktiv bestanddel:
Prucalopride tocopherolsuccinat hidrørende
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd
ATC-kode:
A06AX05
INN (International Name):
prucalopride
Terapeutisk gruppe:
Andre stoffer til forstoppelse
Terapeutisk område:
Forstoppelse
Terapeutiske indikationer:
Resolor er indiceret til symptomatisk behandling af kronisk forstoppelse hos voksne, hvor afføringsmidler ikke giver tilstrækkelig lindring.
Produkt oversigt:
Revision: 24
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001012
Autorisation dato:
2009-10-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/001012

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

20-08-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Resolor 1 mg filmovertrukne tabletter

Resolor 2 mg filmovertrukne tabletter

prucaloprid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Resolor

Sådan skal du tage Resolor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Resolor indeholder det aktive stof prucaloprid.

Resolor tilhører en gruppe lægemidler, der øger tarmbevægelserne (gastrointestinale prokinetika). Det

virker på tarmens muskelvæg og bidrager til at genskabe tarmens normale funktion. Resolor anvendes

til behandling af kronisk forstoppelse hos voksne, hvor afføringsmidler ikke virker godt nok.

Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Resolor

Tag ikke Resolor:

hvis du er allergisk over for prucaloprid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Resolor (angivet i

punkt 6).

hvis du er i dialyse

hvis du lider af perforation eller tillukning af tarmvæggen eller svær betændelse i tarmkanalen

såsom Crohns sygdom, ulcerøs colitis (sårdannelse og betændelse i tyktarmen) eller toksisk

megakolon/megarektum (kraftig udvidelse af tyktarmen/endetarmen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Resolor.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Resolor og fortæl det til lægen:

hvis du lider af svær nyresygdom

hvis du lider af svær leversygdom

hvis du i øjeblikket går til kontrol hos en læge på grund af en alvorlig sygdom såsom lunge-

eller hjertesygdom, problemer med nervesystemet eller psykiske problemer, kræft, aids eller

hormonforstyrrelser.

Hvis du lider af meget slem diarré, virker dine p-piller muligvis ikke korrekt, og du anbefales derfor at

bruge et ekstra præventionsmiddel. Se oplysningerne i indlægssedlen for den p-pille, som du bruger.

Brug af anden medicin sammen med Resolor

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Resolor sammen med mad og drikke

Resolor kan tages sammen med eller uden mad og drikke når som helst i løbet af dagen.

Graviditet og amning

Resolor bør ikke anvendes under graviditet.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Anvend en sikker præventionsmetode, mens du tager Resolor, for at undgå graviditet.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Resolor, skal du fortælle det til lægen.

Prucaloprid kan udskilles i mælken ved amning. Amning anbefales ikke under behandling med

Resolor. Tal med lægen om dette.

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Resolor påvirker din evne til at færdes sikkert i trafikken og betjene maskiner.

Resolor kan dog forårsage svimmelhed og træthed, især på den første dag af behandlingen, og dette

kan påvirke trafik- og arbejdssikkerheden.

Resolor indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Resolor

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Tag Resolor hver dag i så lang tid, som din læge har

ordineret.

Lægen vil muligvis undersøge din sygdom og fordelen ved forlænget behandling på ny efter de første

4 uger og derefter med regelmæssige intervaller.

Den sædvanlige dosis Resolor til de fleste patienter er én 2 mg-tablet én gang dagligt.

Hvis du er over 65 år, eller hvis du har en alvorlig leversygdom, er startdosis én 1 mg-tablet én gang

dagligt. Din læge kan øge dosis til 2 mg én gang dagligt efter behov.

Din læge kan også anbefale en lavere dosis på én 1 mg-tablet én gang dagligt, hvis du lider af en svær

nyresygdom.

Indtagelse af en højere dosis end anbefalet får ikke medicinen til at virke bedre.

Resolor er kun til voksne og bør ikke tages af børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Resolor

Det er vigtigt, at du tager præcis den dosis, som din læge har ordineret. Hvis du har taget for mange

Resolor-tabletter, er det muligt, at du får diarré, hovedpine og/eller kvalme. I tilfælde af diarré skal du

sørge for at drikke rigeligt vand.

Hvis du har glemt at tage Resolor

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag blot den næste dosis til

sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Resolor

Hvis du holder op med at tage Resolor, kan symptomerne på forstoppelse komme igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne optræder især i starten af behandlingen og forsvinder typisk inden for nogle få dage

ved fortsat behandling.

Følgende meget almindelige bivirkninger er blevet indberettet (kan forekomme hos flere end 1 ud af

10 personer): hovedpine, kvalme, diarré og mavesmerter.

Følgende almindelige bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 10

personer): nedsat appetit, svimmelhed, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser (dyspepsi), luft i maven,

unormale tarmlyde, træthed.

Følgende ikke almindelige bivirkninger er også set (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

rystelser, hjertebanken, blødning fra endetarmen, hyppig vandladning (pollakisuri), feber og

utilpashed. Hvis du får kraftig hjertebanken, skal du sige det til din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i det originale blisterkort for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Resolor indeholder:

Aktivt stof: prucaloprid.

Én filmovertrukken tablet Resolor 1 mg indeholder 1 mg prucaloprid (som succinat).

Én filmovertrukken tablet Resolor 2 mg indeholder 2 mg prucaloprid (som succinat).

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat (se afsnit 2), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid silica, magnesiumstearat,

hypromellose, triacetin, titaniumdioxid (E 171) og macrogol. 2 mg-tabletten indeholder også rødt

jernoxid (E 172), gult jernoxid (E 172) og indigocarmin aluminium lake (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Resolor 1 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, runde tabletter mærket med ’PRU 1’ på den

ene side.

Resolor 2 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde tabletter mærket med ’PRU 2’ på den ene

side.

Resolor fås i aluminium/aluminium perforerede enkeltdosisblisterkort (mærket med ugedagene)

indeholdende 7 tabletter. Hver pakning indeholder 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 eller 84 x 1 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Tlf: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Fremstiller

Sanico NV

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgien

Janssen Cilag S.P.A.

Via C. Janssen

I-04100 Borgo San Michele (Latina)

Italien

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

Du kan finde yderligere information om Resolor på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Resolor 1 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg prucaloprid (som succinat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukken tablet indeholder

142,5 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter mærket med ’PRU 1’ på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Resolor er indiceret til symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos voksne, der ikke opnår

tilstrækkelig lindring med laksantia.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

: 2 mg én gang dagligt med eller uden mad på et vilkårligt tidspunkt af dagen.

På grund af prucaloprids specifikke virkningsmekanisme (stimulering af den fremaddrivende motilitet)

forventes en større daglig dosis end 2 mg ikke at øge virkningen.

Hvis indtagelse af prucaloprid én gang dagligt ikke er effektivt efter 4 ugers behandling, bør patienten

undersøges på ny og fordelen ved fortsat behandling vurderes.

Prucaloprids virkning er blevet klarlagt i dobbeltblindede, placebokontrollerede studier af en varighed

på op til 3 måneder. Effekt ud over tre måneder er ikke blevet påvist i placebokontrollerede studier (se

pkt. 5.1). Ved længerevarende behandling bør fordelen vurderes regelmæssigt.

Specielle populationer

Ældre personer (> 65 år):

Start med 1 mg én gang dagligt (se pkt. 5.2); om nødvendigt kan dosis øges

til 2 mg én gang dagligt.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(GFR < 30 ml/min/1,73 m

) er dosis 1 mg én gang dagligt (se pkt. 4.3 og 5.2). Dosisjustering er ikke

nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C)

skal starte med 1 mg én gang dagligt, som om nødvendigt kan øges til 2 mg for at forbedre virkningen,

hvis 1 mg dosis er veltolereret (se pkt. 4.4 og 5.2). Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med

let til moderat nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

: Resolor bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se pkt. 5.1).

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Nedsat nyrefunktion, der kræver dialyse.

Perforation af eller obstruktion i tarmen som følge af strukturel eller funktionel dysfunktion i

tarmvæggen, mekanisk ileus, svær inflammation i tarmen, f.eks. ved Crohns sygdom, colitis

ulcerosa og toksisk megakolon/megarektum.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Eliminationen af prucaloprid sker hovedsagligt gennem renal udskillelse (se pkt. 5.2.). En dosis på

1 mg anbefales hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Der bør udvises forsigtighed, når Resolor ordineres til patienter med svært nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse C) på grund af begrænsede data hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.2).

Der er begrænsede oplysninger om Resolors sikkerhed og virkning hos patienter med svær og klinisk

ustabil sygdom (f.eks. hjerte-kar- eller lungesygdom, neurologiske eller psykiatriske lidelser, kræft

eller aids og endokrine sygdomme). Der skal udvises forsigtighed ved ordination af Resolor til

patienter med disse sygdomme, især når det anvendes til patienter med arytmier eller iskæmisk hjerte-

kar-sygdom i anamnesen.

I tilfælde af svær diarré kan virkningen af orale kontraceptiva reduceres, og anvendelse af en ekstra

kontraceptionsmetode anbefales for at forebygge et muligt svigt af det orale kontraceptivum (se

oplysninger for det pågældende kontraceptivum vedrørende ordination).

Tabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Prucaloprid har et lavt farmakokinetisk interaktionspotentiale. Det udskilles i omfattende grad uændret

i urinen (ca. 60 % af dosis) og

in vitro

-metabolismen er meget langsom.

Prucaloprid hæmmede ikke specifikke CYP-aktiviteter i

in vitro

-studier med humane levermikrosomer

ved terapeutisk relevante koncentrationer.

Selvom prucaloprid kan være et svagt substrat for P-glykoprotein (P-gp), er det ikke en hæmmer af P-

gp ved klinisk relevante koncentrationer.

Prucaloprids virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Der blev fundet en 30 % forøgelse af plasmakoncentrationen af erythromycin ved samtidig

administration med prucaloprid. Mekanismen for denne interaktion er ikke klarlagt.

Prucaloprid havde ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af warfarin, digoxin, alkohol,

paroxetin eller orale kontraceptiva.

Andre lægemidlers virkning på prucaloprids farmakokinetik

Ketoconazol (200 mg to gange dagligt), der er en potent hæmmer af CYP3A4 og P-gp, øgede den

systemiske eksponering for prucaloprid med cirka 40 %. Denne virkning er for lille til at være klinisk

relevant. Interaktioner af samme størrelsesorden kan forventes med andre potente hæmmere af P-gp

såsom verapamil, ciclosporin og quinidin.

Terapeutiske doser af probenecid, cimetidin, erytromycin og paroxetin påvirkede ikke prucaloprids

farmakokinetik.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med prucaloprid.

Graviditet

Der er en begrænset mængde data fra brugen af prucaloprid hos gravide kvinder. Der er observeret

tilfælde af spontan abort i kliniske studier, men da der også er fundet andre risikofaktorer, vides det

ikke, om der er sammenhæng med prucaloprid. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte

skadelige virkninger hvad angår forplantningstoksicitet (herunder graviditet, embryoets/fostrets

udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling) (se pkt. 5.3). Resolor anbefales ikke under graviditet

eller til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke anvender kontraception.

Amning

Et humant studie har påvist, at prucaloprid udskilles i mælk. Der forventes ingen påvirkning af nyfødte

børn/spædbørn ammet af kvinder, der har taget terapeutiske doser af Resolor. Da der ikke foreligger

humane data fra kvinder, der aktivt ammer, mens de tager Resolor, skal det besluttes, om amning eller

behandling med Resolor skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Dyrestudier indikerer, at der ingen påvirkning er af fertiliteten hos hanner eller hunner.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Resolor kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner da der i kliniske

studier er observeret svimmelhed og udmattelse, især på den første behandlingsdag (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I en samlet analyse af 17 dobbeltblindede, placebokontrollede studier blev Resolor anvendt oralt hos

ca. 3.300 patienter med kronisk obstipation. Heraf fik mere end 1.500 patienter Resolor i den

anbefalede dosis på 2 mg pr. dag, mens cirka 1.360 patienter blev behandlet med 4 mg prucaloprid

dagligt. De hyppigst rapporterede bivirkninger ved behandling med 2 mg Resolor var hovedpine

(17,8 %) og symptomer i mave-tarm-kanalen (abdominalsmerter (13,7 %), kvalme (13,7 %) og diarré

(12,0 %)). Bivirkningerne optrådte især i starten af behandlingen og forsvandt typisk inden for nogle

få dage ved fortsat behandling. Andre bivirkninger blev rapporteret lejlighedsvist. Størstedelen af

bivirkningerne var lette til moderate i intensitet.

Tabel over bivirkninger

Følgende bivirkninger blev rapporteret i kontrollerede kliniske studier ved den anbefalede dosis på

2 mg med hyppigheder, som er defineret på følgende måde: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget

sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først. Hyppighederne er baseret på den samlede analyse af 17 dobbeltblindede,

placebokontrollerede kliniske studier.

Tabel 1: Bivirkninger ved Resolor

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Tremor, migræne

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, diarré,

abdominalsmerter

Almindelig

Opkastning, dyspepsi, flatulens,

unormale tarmlyde

Ikke almindelig

Rektal blødning

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Pollakisuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Udmattelse

Ikke almindelig

Pyreksi, utilpashed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter første behandlingsdag blev de hyppigste bivirkninger rapporteret med samme hyppighed for

både Resolor og placebo (højst 1 % forskel mellem prucaloprid og placebo i incidens), bortset fra

kvalme og diarré, der stadig optrådte hyppigere under Resolor-behandling, men mindre udtalt

(forskellene i incidens mellem Resolor og placebo var på henholdsvis 1,3 % (kvalme) og 3,4 %

(diarré)).

Palpitationer blev rapporteret hos 0,7 % af de placebo-behandlede patienter, hos 0,9 % af de patienter,

der blev behandlet med 1 mg prucaloprid, hos 0,9 % af de patienter, der blev behandlet med 2 mg

prucaloprid, og hos 1,9 % af de patienter, der blev behandlet med 4 mg prucaloprid. Størstedelen af

patienterne fortsatte behandlingen med prucaloprid. Ligesom ved ethvert andet nyt symptom bør

patienten drøfte nyopståede palpitationer med deres læge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I en undersøgelse af raske frivillige studiepersoner tolereredes behandling med prucaloprid godt, når

det blev givet i en optitreringsplan op til 20 mg én gang dagligt (10 gange den anbefalede terapeutiske

dosis). Overdosering kan medføre symptomer, der opstår ved en forstærkelse af prucaloprids kendte

farmakodynamiske virkning, og som omfatter hovedpine, kvalme og diarré. Der findes ingen specifik

behandling mod overdosering af Resolor. I tilfælde af overdosering skal patienten behandles

symptomatisk, og understøttende foranstaltninger skal iværksættes efter behov. Omfattende væsketab

ved diarré eller opkastning kan nødvendiggøre korrektion af elektrolytforstyrrelserne.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre laksantia, ATC-kode: A06AX05.

Virkningsmekanisme

Prucaloprid er et dihydrobenzofurancarboxamid med gastrointestinal prokinetisk aktivitet. Prucaloprid

er en selektiv, højaffinitets-serotonin (5-HT

)-receptoragonist, hvilket sandsynligvis forklarer stoffets

prokinetiske virkning. Der er i

in vitro

-studier kun fundet affinitet for andre receptorer ved

koncentrationer, der var mere end 150 gange højere end dets 5-HT

-receptoraffinitet. Ved doser over

5 mg/kg

in vivo

hos rotter (svarende til 30-70 gange højere eller mere end den kliniske eksponering)

inducerede prucaloprid hyperprolaktinæmi som følge af en antagonistisk handling ved D2-receptoren.

Hos hunde ændrer prucaloprid tarmmotilitetsmønstrene via stimulering af 5-HT

-receptoren: Det

stimulerer proksimal tarmmotilitet, forstærker gastroduodenal motilitet og accelererer forsinket

gastrisk tømning. Ydermere inducerer prucaloprid kæmpestore migrerende kontraktioner. De svarer til

massebevægelserne i tyktarmen hos mennesker og udgør den væsentligste fremdrivende kraft ved

defækation. I hunde var de observerede virkninger i mave-tarm-kanalen følsomme over for blokade

med selektive 5-HT

-receptorantagonister, hvilket viser, at de observerede virkninger sker via selektiv

virkning på 5-HT

-receptorerne.

Disse farmakodynamiske virkninger af prucaloprid er bekræftet hos patienter med kronisk obstipation

ved brug af manometri i et åbent, randomiseret, læserblindet overkrydsningsstudie, hvor man

undersøgte effekten af 2 mg prucaloprid og et osmotisk afføringsmiddel på tarmmotiliteten, defineret

som antallet af kraftige propagerende kontraktioner i colon (HAPC'er, også kaldet kraftige migrerende

kontraktioner). Sammenlignet med behandling med osmotisk virkende laksantia øgede prokinetisk

stimulation med prucaloprid tarmmotiliteten målt ved antallet af HAPC'er i de første 12 timer efter

indtagelse af studielægemidlet. Den kliniske betydning eller fordel ved denne virkningsmekanisme

sammenholdt med andre afføringsmidler er ikke undersøgt.

Klinisk virkning og sikkerhed

Voksne

Resolors virkning blev påvist i tre randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede

multicenterstudier af 12 ugers varighed hos studiepersoner med kronisk obstipation (n = 1.279 på

Resolor; 1.124 kvinder og 155 mænd). De Resolor-doser, der blev undersøgt i hver af disse tre studier,

omfattede 2 mg og 4 mg én gang dagligt. Det primære effektmål var andelen (%) af studiepersoner,

der nåede normalisering af afføringen defineret som gennemsnitligt mindst tre spontane, fuldstændige

afføringer (SCBM) pr. uge over den 12-ugers behandlingsperiode.

Andelen af kvindelige patienter, hvor laksantia ikke giver tilstrækkelig lindring, som opnåede i

gennemsnit ≥ 3 SCBM pr. uge, var 31,0 % (uge 4) og 24,7 % (uge 12) ved behandling med den

anbefalede dosis på 2 mg Resolor (n=458)

vs.

8,6 % (uge 4) og 9,2 % (uge 12) i placebogruppen. En

klinisk relevant forbedring på ≥ 1 SCBM pr. uge, det vigtigste sekundære endepunkt, blev opnået hos

51,0 % (uge 4) og 44,2 % (uge 12) af patienterne behandlet med 2 mg Resolor

vs.

21,7 % (uge 4) og

22,6 % (uge 12) af placebopatienterne.

Det blev vist, at Resolors virkning på spontane afføringer (

spontaneous bowel movements

, SBM) også

var statistisk superior i forhold til placebo hos den andel af patienterne, der havde en stigning på

≥1 SBM/uge over den 12-ugers behandlingsperiode. Ved uge 12 havde 68,3 % af patienterne i

behandling med 2 mg prucaloprid en gennemsnitlig stigning på ≥1 SBM/uge

vs.

37,0 % af

placebopatienterne (p<0,001

vs.

placebo).

I alle tre studier medførte behandling med Resolor også signifikante forbedringer i et valideret og

sygdomsspecifikt sæt af symptommålinger (PAC-SYM), herunder abdominale (oppustethed,

mavebesvær, smerter og kramper), afføringsrelaterede (ufuldstændige afføringer, falsk alarm,

forcering, for hårde, for små) og rektale symptomer (smertefulde afføringer, brændende fornemmelse,

blødning/fissurer), vurderet i uge 4 og 12. Ved uge 4 var andelen af patienter med en forbedring på ≥1

vs.

baseline i PAC-SYM-delskalaerne for abdominal-, afførings- og rektalsymptomer hhv. 41,3 %,

41,6 % og 31,3 % hos patienter i behandling med 2 mg Resolor, sammenlignet med hhv. 26,9 %,

24,4 % og 22,9 % hos patienter på placebo. Tilsvarende resultater blev observeret ved uge 12: hhv.

43,4 %, 42,9 % og 31,7 % hos patienter i behandling med 2 mg Resolor

vs.

hhv. 26,9 %, 27,2 % og

23,4 % hos patienter på placebo (p<0,001

vs.

placebo).

Der sås også en signifikant fordel på en række målepunkter for livskvalitet såsom grad af tilfredshed

med behandlingen og afføringsvaner, fysisk og psykisk ubehag, bekymringer og betænkeligheder, ved

vurderingstidspunktet i både uge 4 og uge 12. Ved uge 4 var andelen af patienter med en forbedring på

≥1

vs.

baseline i delskalaerne for

Patient Assessment of Constipation-Quality of Life

-tilfredshed (PAC-

QOL) 47,7 % hos patienter i behandling med 2 mg Resolor, sammenlignet med 20,2 % hos patienter

på placebo. Tilsvarende resultater blev observeret ved uge 12: 46,9 % hos patienter i behandling med

2 mg Resolor

vs.

19,0 % hos patienter på placebo (p<0,001

vs.

placebo).

Derudover blev Resolors virkning, sikkerhed og tolerabilitet hos mandlige patienter med kronisk

obstipation vurderet i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 12-ugers multicenterstudie

(N = 370). Studiets primære endepunkt blev opfyldt: En statistisk signifikant højere andel af

patienterne i Resolor-gruppen (37,9 %) havde gennemsnitligt ≥ 3 SCBM'er/uge sammenholdt med

patienterne i placebo-gruppen (17,7 %) (p < 0,0001) i den dobbeltblindede behandlingsperiode på 12

uger. Resolors sikkerhedsprofil var den samme som hos kvindelige patienter.

Længerevarende studie

Resolors virkning og sikkerhed hos patienter (i alderen ≥18) med kronisk forstoppelse blev undersøgt i

et 24-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie (N=361). Andelen af

patienter med gennemsnitligt ≥3 spontane, fuldstændige afføringer (SCBM) om ugen (dvs.

respondenter) i den 24-ugers dobbeltblindede behandlingsfase var ikke statistisk forskellig (p=0,367)

mellem Resolor-gruppen (25,1 %) og placebogruppen (20,7 %). Forskellen i den gennemsnitlige

hyppighed på ≥3 SCBM’er om ugen mellem behandlingsgrupperne var ikke statistisk signifikant i uge

1-12. Dette stemmer ikke overens med de 5 andre 12-ugers randomiserede, dobbeltblindede,

placebokontrollerede multicenterstudier, der påviste effekt på dette tidspunkt hos voksne patienter.

Studiet anses derfor for at være inkonklusivt for så vidt angår effekten. De samlede data, herunder de

andre 12-ugers dobbeltblindede, placebokontrollerede studier, understøtter imidlertid effekten af

Resolor. Sikkerhedsprofilen for Resolor i dette 24-ugers studie stemte overens med det, der er

observeret i de tidligere 12-ugers studier.

Det er også påvist, at Resolor ikke forårsager rebound-hændelser og heller ikke inducerer

afhængighed.

Grundigt QT-studie

Et grundigt QT-studie blev gennemført for at evaluere virkningen af Resolor på QT-intervallet ved

terapeutiske (2 mg) og supraterapeutiske (10 mg) doser og sammenlignet med virkningen af placebo

og en positiv kontrol. Undersøgelsen viste ingen signifikante forskelle mellem Resolor og placebo for

nogen af doserne på grundlag af gennemsnitlige QT-målinger og analyse af afvigende værdier.

Resultaterne af to placebokontrollerede QT-studier blev dermed bekræftet. I dobbeltblindede kliniske

studier var incidensen af QT-relaterede bivirkninger og ventrikulære arytmier lav og sammenlignelig

med placebo.

Pædiatrisk population

Resolors virkning og sikkerhed hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til 18 år) med

funktionel obstipation blev undersøgt i et 8 ugers, dobbeltblindt, placebokontrolleret studie (N = 213)

efterfulgt af et 16-ugers åbent komparatorkontrolleret (polyethylenglycol 4000) studie på op til 24

uger (N = 197). Den administrerede startdosis var 0,04 mg/kg/dag, der blev titreret til mellem 0,02 og

0,06 mg/kg/dag (til maksimalt 2 mg dagligt), til børn med en vægt på ≤ 50 kg og blev givet som en

oral opløsning af Resolor eller tilsvarende placebo. Børn med en vægt på > 50 kg fik Resolor-tabletter

2 mg/dag eller tilsvarende placebo.

Behandlingsrespons blev defineret som gennemsnitligt ≥ 3 spontane afføringer (SBM) om ugen og et

gennemsnitligt antal episoder med fækal inkontinens på ≤ 1 pr. 2 uger. Resultaterne af studiet viste

ingen forskel i effekten mellem Resolor og placebo med responsrater på henholdsvis 17 % og 17,8 %

(p= 0,9002). Resolor blev generelt tolereret godt. Forekomsten af patienter med mindst 1 bivirkning,

der var opstået som følge af behandlingen (

treatment-emergent adverse event

, TEAE), var ens i

Resolor-gruppen (69,8 %) og placebogruppen (60,7 %). Sikkerhedsprofilen for Resolor hos børn var

overordnet den samme som hos voksne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Prucaloprid absorberes hurtigt; efter en enkelt peroral dosis på 2 mg hos raske forsøgspersoner blev

nået i løbet af 2-3 timer. Den absolutte orale biotilgængelighed er > 90 %. Samtidig indtagelse af

føde påvirker ikke prucaloprids orale biotilgængelighed.

Fordeling

Prucaloprid distribueres ekstensivt og har et

steady state

-fordelingsvolumen (Vd

) på 567 liter.

Prucaloprids plasmaproteinbinding er cirka 30 %.

Biotransformation

Den væsentligste elimination af prucaloprid sker ikke ved metabolisme.

In vitro

-studier har vist, at den

humane levermetabolisme er meget langsom, og der findes kun små mængder metabolitter. I en

undersøgelse med oral dosering af radioaktivt mærket prucaloprid hos mennesker blev der fundet små

mængder af syv metabolitter i urin og fæces. Den kvantitativt vigtigste metabolit i ekskreterne,

R107504, tegnede sig for 3,2 % og 3,1 % af dosen i henholdsvis urin og fæces. Andre metabolitter, der

blev identificeret og kvantificeret i urin og fæces, var R084536 (dannet ved N-dealkylering), der

tegnede sig for 3 % af dosen, og hydroxylerings- (3 % af dosen) og N-oxidationsprodukter (2 % af

dosen). Uomdannet aktivt stof udgjorde cirka 92-94 % af den totale radioaktivitet i plasma. R107504,

R084536 og R104065 (dannet ved O-demethylering) blev identificeret som mindre væsentlige

metabolitter i plasma.

Elimination

En stor del af det aktive stof udskilles uomdannet (60-65 % af den indgivne dosis i urin og cirka 5 % i

fæces). Renal udskillelse af uomdannet prucaloprid sker ved både passiv filtration og aktiv sekretion.

Plasmaclearance af prucaloprid er i gennemsnit 317 ml/min. Den terminale halveringstid for stoffet er

cirka én dag. Steady state nås inden for tre til fire dage. Ved behandling én gang dagligt med 2 mg

prucaloprid fluktuerede steady state-plasmakoncentrationerne mellem 2,5 ng/ml og 7 ng/ml som

henholdsvis laveste og højeste værdi. Akkumulationsratioen efter én gang daglig dosering varierede

fra 1,9 til 2,3. Prucaloprids farmakokinetik er dosisproportional inden for og over det terapeutiske

interval (testet op til 20 mg). Prucaloprid én gang dagligt har under forlænget behandling udvist

tidsuafhængig kinetik.

Særlige populationer

Populationsfarmakokinetik

En populationsfarmakokinetisk analyse viste, at den tilsyneladende totale clearance af prucaloprid

korrelerede med kreatininclearance, men at alder, kropsvægt, køn og race ingen indflydelse havde.

Ældre personer

Efter dosering med 1 mg én gang dagligt var maksimumkoncentrationen af og AUC for prucaloprid

26 % til 28 % højere hos ældre personer end hos unge voksne. Denne virkning kan tilskrives nedsat

nyrefunktion hos ældre personer.

Nedsat nyrefunktion

Sammenlignet med studiepersoner med normal nyrefunktion var plasmakoncentrationerne af

prucaloprid efter en enkelt 2 mg-dosis i gennemsnit henholdsvis 25 % og 51 % højere hos

studiepersoner med let nedsat (Cl

50-79 ml/min) og moderat nedsat (Cl

25-49 ml/min)

nyrefunktion. Hos studiepersoner med svært nedsat nyrefunktion (Cl

≤ 24 ml/min) var

plasmakoncentrationerne 2,3 gange niveauet hos raske studiepersoner (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Ikke-renal elimination bidrager til cirka 35 % af den totale elimination. I et lille farmakokinetisk studie

var C

og AUC for prucaloprid i gennemsnit 10-20 % højere hos patienter med moderat til svært

nedsat leverfunktion sammenlignet med raske personer (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. Der blev gennemført en udvidet række af

sikkerhedsfarmakologiske studier. De fokuserede især på kardiovaskulære parametre, men viste ingen

relevante ændringer i hæmodynamiske og ekg-afledte parametre (QTc). Undtagelsen herfra var en

beskeden stigning i hjerterytme og blodtryk observeret hos bedøvede svin efter intravenøs

administration og en stigning i blodtryk hos hunde ved bevidsthed efter intravenøs administration af en

bolus-dosis, hvilket ikke sås hverken hos bedøvede hunde eller efter oral administration hos hunde, der

nåede lignende plasmaniveauer. Et toksicitetsstudie med subkutan administration hos nyfødte/unge

rotter med en alder på 7-55 dage medførte et NOAEL (

no observed adverse effect level

) på 10

mg/kg/dag. AUC

0-24h

eksponeringsratioerne ved NOAEL

vs.

menneskebørn (behandlet med cirka 0,04

mg/kg dagligt) var mellem 21 og 71, hvilket giver en tilstrækkelig sikkerhedsmargen for den kliniske

dosis.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Kolloid silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Hypromellose

Lactosemonohydrat

Triacetin

Titandioxid (E171)

Macrogol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i det originale blisterkort for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/aluminium perforerede enkeltdosisblisterkort (kalendermærket) indeholdende 7 tabletter.

Hver pakning indeholder 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 eller 84 x 1 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/581/001 (28 tabletter)

EU/1/09/581/003 (7 tabletter)

EU/1/09/581/005 (14 tabletter)

EU/1/09/581/007 (84 tabletter)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 06 juni 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

EMA/337043/2015

EMEA/H/C/001012

EPAR - sammendrag for offentligheden

Resolor

prucaloprid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Resolor.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Resolor skal anvendes.

Hvad er Resolor?

Resolor er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof prucaloprid. Det leveres som tabletter (1 og

2 mg).

Hvad anvendes Resolor til?

Resolor anvendes til behandling af symptomer på kronisk (langvarig) forstoppelse hos voksne, for

hvem laksativer (afføringsmidler) ikke har tilstrækkelig effekt.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Resolor?

Den anbefalede dosis Resolor er 2 mg én gang dagligt. Patienter over 65 år bør starte med en dosis på

1 mg én gang dagligt, som i givet fald kan øges til 2 mg én gang dagligt.

Hvordan virker Resolor?

Det aktive stof i Resolor, prucaloprid, er en "5-HT

receptoragonist". Det betyder, at det virker som et

stof i kroppen kaldet 5-hydroxytryptamin (5-HT, også kendt som serotonin) og binder sig til receptorer

for 5-HT i tarmene, de såkaldte "5-HT

-receptorer".

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Når 5-HT binder sig til disse receptorer, stimulerer det normalt tarmbevægelserne. Når prucaloprid

binder sig til og stimulerer disse receptorer, øger det på samme måde disse bevægelser og bevirker, at

tarmene kan tømmes hurtigere.

Hvordan blev Resolor undersøgt?

Resolor (2 eller 4 mg én gang dagligt) blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) i tre

hovedundersøgelser med 1 999 patienter med kronisk forstoppelse, hvoraf 88 % var kvinder.

Patienterne havde ikke reageret tilstrækkeligt på tidligere behandling med laksativer.

Resolor i doser på 2 mg én gang dagligt blev også sammenlignet med placebo i en anden

hovedundersøgelse, der omfattede 374 mænd med kronisk forstoppelse.

Undersøgelsernes primære effektmål var antallet af patienter, som fik udtømt deres tarme

fuldstændigt mindst tre gange om ugen over en periode på 12 uger uden hjælp af laksativer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Resolor?

Resolor var mere effektivt end placebo til behandling af kronisk forstoppelse. I løbet af perioden på 12

uger fik 24 % (151 ud af 640) af de patienter, der fik Resolor i doser på 2 mg, fuldstændigt udtømt

deres tarme mindst tre gange om ugen sammenlignet med 11 % (73 ud af 645) af de patienter, der fik

placebo. Resultaterne for de patienter, der fik Resolor i den højere dosis på 4 mg, svarede til

resultaterne for dem, der fik en dosis på 2 mg.

I undersøgelsen af mænd med kronisk forstoppelse udtømte 38 % af de patienter, der modtog Resolor

i doser på 2 mg (67 ud af 177), deres tarme fuldstændigt mindst tre gange om ugen sammenlignet

med 18 % af de patienter, der fik placebo (32 ud af 181).

Hvilken risiko er der forbundet med Resolor?

De hyppigste bivirkninger ved Resolor (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

kvalme, diarré og mavesmerter. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Resolor

fremgår af indlægssedlen.

Resolor må ikke gives til patienter med nyreproblemer, der kræver dialyse (en blodrensningsteknik).

Det må heller ikke gives til patienter med tarmperforation eller -obstruktion, svære inflammatoriske

lidelser i tarmene såsom Crohns sygdom, colitis ulcerosa (betændelse i tyktarmen, som forårsager

sårdannelse og blødning) og toksisk megacolon og megarectum (meget alvorlige komplikationer ved

tyktarmsbetændelse). Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Resolor godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Resolor opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Resolor.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Resolor?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Resolor anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Resolor, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Resolor

EMA/337043/2015

Side 2/3

Andre oplysninger om Resolor

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Resolor den 15. oktober 2009.

Den fuldstændige EPAR for Resolor findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Resolor, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2015.

Resolor

EMA/337043/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information