Refixia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-08-2017

Aktiv bestanddel:
Nonacog beta pegol
Tilgængelig fra:
Novo Nordisk A/S
ATC-kode:
B02BD04
INN (International Name):
nonacog beta pegol
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hæmofili B
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter 12 år og derover med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 1
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004178
Autorisation dato:
2017-06-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/004178

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-08-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-08-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-08-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Refixia 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Refixia 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Refixia 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

nonacog betapegol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Refixia

Sådan skal du bruge Refixia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Refixia indeholder det aktive stof nonacog betapegol, som er en langtidsvirkende rekombinant

koagulationsfaktor IX. Faktor IX er et protein, som findes naturligt i blodet, og som hjælper med at

stoppe blødning.

Anvendelse

Refixia anvendes til at behandle og forebygge blødning hos patienter på 12 år og derover med

hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).

Patienter med hæmofili B mangler faktor IX, eller faktor IX virker ikke korrekt. Refixia erstatter den

defekte eller manglende faktor IX og hjælper blodet til at størkne ved blødningsstedet. Når du bløder,

aktiveres Refixia i blodet og danner faktor IX.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Refixia

Brug ikke Refixia:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Refixia (angivet

i punkt 6).

hvis du er allergisk over for hamsterproteiner.

Kontakt lægen, før du bruger dette lægemiddel, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående gælder

for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Allergiske reaktioner og udvikling af inhibitorer

Der er en lille risiko for, at du oplever en pludselig og alvorlig allergisk reaktion (f.eks. en anafylaktisk

reaktion) over for Refixia. Stop injektionen, og søg omgående læge eller tag på skadestuen, hvis du får

tegn på en allergisk reaktion såsom udslæt, nældefeber, hævelse, kløe på store områder af huden,

rødme og/eller hævelse af læber, tunge, ansigt eller hænder, synke- eller åndedrætsbesvær, åndenød,

hiven efter vejret, trykken for brystet, bleg og kold hud, hurtige hjerteslag (puls) og/eller svimmelhed.

Disse reaktioner kan kræve omgående lægebehandling. Din læge kan også tage en blodprøve for at

kontrollere, om du har dannet faktor IX-inhibitorer (neutraliserende antistoffer) mod dit lægemiddel,

da der kan dannes inhibitorer i forbindelse med allergiske reaktioner. Hvis du har dannet sådanne

antistoffer, kan du have en øget risiko for pludselige og alvorlige allergiske reaktioner (f.eks. en

anafylaktisk reaktion) ved fremtidige behandlinger med faktor IX.

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX bør din første behandling med Refixia

gives på en lægeklinik eller under opsyn af sundhedspersonale, så der kan ydes korrekt behandling af

allergiske reaktioner, hvis det er nødvendigt.

Tal straks med din læge, hvis din blødning ikke stopper som forventet, eller hvis du er nødt til at bruge

betydeligt mere Refixia for at stoppe en blødning. Din læge vil tage en blodprøve for at kontrollere,

om du har dannet inhibitorer (neutraliserende antistoffer) mod Refixia. Risikoen for at danne

inhibitorer er størst, hvis du ikke er blevet behandlet med faktor IX-lægemidler før, f.eks. hos små

børn.

Blodpropper

Fortæl det til din læge, hvis noget af følgende gælder for dig, da der er øget risiko for blodpropper

under behandling med Refixia:

du er blevet opereret for nylig

du lider af andre alvorlige sygdomme, f.eks. leversygdom, hjertesygdom eller kræft

du har risikofaktorer for hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk, svær overvægt eller rygning.

Nyresygdom (nefrotisk syndrom)

Der er en lille risiko for at udvikle en særlig nyresygdom, som kaldes nefrotisk syndrom, efter brug af

høje doser af faktor IX hos hæmofili B-patienter med faktor IX-inhibitorer, der tidligere har haft

allergiske reaktioner.

Kateterrelaterede problemer

Hvis du har et centralt venekateter (CVAD), kan du udvikle infektioner eller blodpropper på

kateterstedet.

Brug af anden medicin sammen med Refixia

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger Refixia.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Refixia påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Refixia indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per hætteglas, hvilket betyder, at

det stort set er natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Refixia

Behandling med Refixia skal påbegyndes af en læge, som har erfaring med at behandle patienter med

hæmofili B. Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen.

Din læge vil beregne din dosis. Dosis afhænger af din legemsvægt, og hvad lægemidlet anvendes til.

Forebyggelse af blødning

Dosis af Refixia er 40 IE (Internationale Enheder) per kg legemsvægt. Dosis gives som én injektion

hver uge. Din læge kan vælge en anden dosis eller ændre på, hvor ofte injektionen skal gives, ud fra

dine behov.

Behandling af blødning

Dosis af Refixia er 40 IE (Internationale Enheder) per kg legemsvægt. Afhængigt af blødningsstedet

og blødningens sværhedsgrad har du muligvis brug for en højere dosis (80 IE per kg) eller yderligere

injektioner. Tal med din læge om, hvilken dosis og hvor mange injektioner du har brug for.

Børn og unge

Refixia må kun bruges af unge (på 12 år og derover). Dosis til unge beregnes også i forhold til

legemsvægt og er den samme som til voksne.

Sådan gives Refixia

Refixia gives som en injektion i en vene. Se ’Brugervejledning til Refixia’ for yderligere information.

Hvis du har taget for meget Refixia

Hvis du har taget for meget Refixia, skal du kontakte din læge.

Hvis du er nødt til at bruge betydeligt mere Refixia for at stoppe en blødning, skal du straks kontakte

din læge. Se punkt 2 under ’Allergiske reaktioner og udvikling af inhibitorer’ for yderligere

information.

Hvis du har glemt at tage Refixia

Hvis du har glemt en dosis, skal du injicere den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Du

må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

Hvis du holder op med at tage Refixia

Hvis du holder op med at tage Refixia, er du måske ikke længere beskyttet mod blødning eller mod, at

en aktuel blødning ikke stopper. Du må ikke holde op med at tage Refixia uden først at have talt med

din læge om det.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme allergiske reaktioner med dette lægemiddel.

Hvis der forekommer pludselige og alvorlige allergiske reaktioner (f.eks. anafylaktiske reaktioner),

skal injektionen straks ophøre. Du skal omgående søge læge eller tage på skadestuen, hvis du får

tidlige tegn på en allergisk reaktion, såsom:

besvær med at synke eller med at trække vejret

åndenød eller hiven efter vejret

trykken for brystet

rødme og/eller hævelse af læber, tunge, ansigt eller hænder

udslæt, nældefeber, hævelse eller kløe

bleg og kold hud, hurtige hjerteslag (puls) og/eller svimmelhed (for lavt blodtryk).

Følgende bivirkninger er set med Refixia:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

kløe

hudreaktioner på injektionsstedet.

kvalme

udtalt træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

allergiske reaktioner (overfølsomhed). Disse kan blive alvorlige og være livstruende

(anafylaktiske reaktioner)

hjertebanken

hedeture.

Bivirkninger med ukendt hyppighed

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

dannelse af neutraliserende antistoffer (inhibitorer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Refixia efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP” på kartonen og etiketten på

hætteglasset og den fyldte sprøjte . Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses. Opbevares i den originale pakning for at beskytte

mod lys.

Refixia kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur (op til 30°C) i en periode på højst

6 måneder. Notér den dato på kartonen, hvor Refixia tages ud af køleskabet og opbevares ved

stuetemperatur. Denne nye udløbsdato må aldrig overskride den oprindelige udløbsdato, der er angivet

på den ydre karton. Hvis lægemidlet ikke er blevet anvendt inden den nye udløbsdato, skal det

kasseres. Efter opbevaring ved stuetemperatur må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskab.

Brug injektionsvæsken straks efter opblanding. Hvis den ikke kan bruges straks, skal den bruges inden

for 24 timer, hvis den har været opbevaret i køleskab ved 2°C – 8°C, eller inden for 4 timer, hvis den

har været opbevaret uden for køleskab ved en temperatur på højst 30°C.

Pulveret i hætteglasset fremstår som et hvidt eller råhvidt pulver. Brug ikke pulveret, hvis farven er

forandret.

Den opblandede injektionsvæske er klar og farveløs. Brug ikke injektionsvæsken, hvis du bemærker

nogen partikler eller misfarvning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Refixia indeholder:

Aktivt stof: Nonacog betapegol (pegyleret human koagulationsfaktor IX (rDNA)). Hvert

hætteglas med Refixia indeholder nominelt 500 IE, 1000 IE eller 2000 IE nonacog betapegol

svarende til henholdsvis cirka 125 IE/ml, 250 IE/ml eller 500 IE/ml efter opblanding med

histidinsolvens.

Øvrige indholdsstoffer i pulveret: Natriumchlorid, histidin, saccharose, polysorbat 80, mannitol,

natriumhydroxid og saltsyre.

Indholdsstoffer i den sterile solvens: Histidin, vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid og

saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Refixia leveres som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (500 IE, 1000 IE eller

2000 IE pulver i et hætteglas og 4 ml solvens i en fyldt sprøjte, en stempelstang og en

hætteglasadapter - pakninger med 1 sæt).

Pulveret er hvidt eller råhvidt, og solvensen er klar og farveløs.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Brugervejledning til Refixia

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger Refixia.

Refixia leveres som et pulver. Før injektion (administration) skal det opblandes med den solvens, der

medfølger i sprøjten. Solvensen er en histidinopløsning. Den opblandede injektionsvæske skal

injiceres i en vene (intravenøs (i.v.) injektion). Udstyret i denne pakning er beregnet til opblanding og

injektion af Refixia.

Du skal desuden bruge et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind

og plaster. Disse ting er ikke vedlagt i pakningen med Refixia.

Brug ikke udstyret uden ordentlig undervisning fra din læge eller sygeplejerske.

Vask altid dine hænder, og sørg for at området omkring dig er rent.

Når du klargør og injicerer et lægemiddel direkte ind i en vene, er det vigtigt at

bruge en ren og

bakteriefri (aseptisk) metode.

En forkert fremgangsmåde kan forårsage en bakterieinfektion i blodet.

Åbn ikke udstyret, før du er klar til at bruge det.

Anvend ikke udstyret, hvis det har været tabt, eller det er ødelagt.

Tag i stedet en ny pakning i

brug.

Anvend ikke udstyret, hvis det er udløbet.

Tag i stedet en ny pakning i brug. Udløbsdatoen står på

den ydre karton, på hætteglasset, på hætteglasadapteren og på den fyldte sprøjte.

Anvend ikke udstyret, hvis du har mistanke om, at det er forurenet.

Tag i stedet en ny pakning i

brug.

Smid ikke nogen af tingene ud, før du har injiceret den opblandede injektionsvæske.

Udstyret er kun til engangsbrug.

Indhold

Pakningen indeholder:

1 hætteglas med Refixia pulver

1 hætteglasadapter

1 fyldt sprøjte med solvens

1 stempelstang (placeret under sprøjten)

Hætteglas med Refixia pulver

Plastikhætte

Gummiprop

(under plastikhætten)

Oversigt

Hætteglasadapter

Beskyttelseshætte

Spids

(under beskyttelsespapiret)

Beskyttelses-

papir

Fyldt sprøjte med solvens

Sprøjtespids

(under sprøjtehætten)

Skala

Stempel

Sprøjtehætte

Stempelstang

Gevind

Bred

ende

1. Klargøring af hætteglas og sprøjte

Tag det antal pakninger med Refixia, du

har brug for.

Kontrollér udløbsdatoen.

Kontrollér navnet, styrken og farven

pakningen for at sikre, at den indeholder

det rigtige præparat.

Vask dine hænder

, og tør dem af i et rent

håndklæde, eller lufttør dem.

Tag hætteglasset, hætteglasadapteren og

den fyldte sprøjte ud af kartonen.

Lad

stempelstangen være urørt i kartonen.

Lad hætteglasset og den fyldte sprøjte

opnå stuetemperatur.

Du kan gøre dette

ved at holde dem i dine hænder, indtil de

føles lige så varme som dine hænder.

Anvend ikke andre metoder til at

opvarme

hætteglasset og den fyldte

sprøjte.

A

Fjern plastikhætten

fra hætteglasset.

Brug ikke hætteglasset, hvis

plastikhætten mangler eller sidder løst.

Tør gummiproppen på hætteglasset af

med en steril alkoholserviet

, og lad den

lufttørre i nogle sekunder før brug for at

sikre, at den er så bakteriefri som muligt.

Rør ikke ved gummiproppen med dine

fingre, da dette kan overføre bakterier.

B

2. Påsæt hætteglasadapteren

Fjern beskyttelsespapiret fra

hætteglasadapteren.

Brug ikke hætteglasadapteren, hvis

beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet

eller er ødelagt.

Tag ikke hætteglasadapteren ud af

beskyttelseshætten med dine fingre.

Hvis du rører spidsen på

hætteglasadapteren, kan der blive overført

bakterier fra dine fingre.

C

Placer hætteglasset på en flad og fast

overflade.

Vend beskyttelseshætten,

og klik

hætteglasadapteren fast på hætteglasset.

Fjern ikke hætteglasadapteren fra

hætteglasset, efter den er påsat.

D

Tryk let

på beskyttelseshætten

tommel- og pegefinger som vist på figuren.

Fjern beskyttelseshætten

hætteglasadapteren.

Løft ikke hætteglasadapteren op fra

hætteglasset,

når du fjerner

beskyttelseshætten.

E

3. Påsæt stempelstangen og sprøjten

Tag stempelstangen i den brede ende, og

tag den ud af kartonen.

Rør ikke ved

siderne eller gevindet på stempelstangen.

Hvis du rører ved siderne eller gevindet,

kan der blive overført bakterier fra dine

fingre.

Påsæt

straks

stempelstangen til sprøjten

ved at dreje den i urets retning ind i

gummistemplet inde i den fyldte sprøjte,

indtil der mærkes modstand.

F

Fjern sprøjtehætten

fra den fyldte sprøjte

ved at bøje den ned, indtil perforeringen

knækker.

Rør ikke ved sprøjtens spids under

sprøjtehætten.

Hvis du rører ved sprøjtens

spids, kan der blive overført bakterier fra

dine fingre.

Brug ikke den fyldte sprøjte, hvis

sprøjtehætten er løs eller mangler.

G

Skru den fyldte sprøjte fast

hætteglasadapteren, indtil der mærkes

modstand.

H

4. Opblanding af pulver med solvens

Hold den fyldte sprøjte en smule skråt

med hætteglasset nedad.

Pres stempelstangen ned

for at injicere al

solvensen ind i hætteglasset.

I

Hold stempelstangen nede, mens

hætteglasset hvirvles

forsigtigt rundt,

indtil alt pulveret er opløst.

Ryst ikke hætteglasset, da dette vil

medføre skumdannelse.

Tjek den opblandede opløsning.

Den skal

være klar og farveløs, og der må ikke være

synlige partikler.

Brug den ikke, hvis der

er partikler eller misfarvning.

Brug i

stedet en ny pakning.

J

Det anbefales, at Refixia bruges straks efter opblanding.

Hvis det opbevares, er lægemidlet

muligvis ikke længere er sterilt, og dette kan forårsage en infektion.

Hvis du ikke kan bruge den opblandede Refixia injektionsvæske straks,

skal den bruges inden for

4 timer, hvis den har været opbevaret ved stuetemperatur (op til 30°C), og inden for 24 timer, hvis den

har været opbevaret i køleskab (2°C – 8°C). Opbevar den opblandede injektionsvæske i hætteglasset.

Opblandet Refixia injektionsvæske må ikke fryses eller opbevares i sprøjter.

Opblandet Refixia injektionsvæske må ikke opbevares i direkte lys.

Hvis din dosis kræver mere end et hætteglas, gentages trinene

A

J

med yderligere hætteglas,

hætteglasadaptere og fyldte sprøjter, indtil du har blandet den nødvendige dosis.

Hold stempelstangen presset helt i bund

Vend sprøjten

med hætteglasset på

hovedet.

Stop med at holde stempelstangen i

bund, og lad den trække sig tilbage

af sig

selv, mens den opblandede injektionsvæske

fyldes i sprøjten.

Træk stempelstangen en smule tilbage

for at trække injektionsvæsken ind i

sprøjten.

I tilfælde af at du ikke har brug for hele

dosen i hætteglasset, skal du bruge

skalaen på sprøjten for at se, hvor meget

injektionsvæske du trækker ind i

sprøjten, som din læge eller

sygeplejerske har anvist.

Hvis der på noget tidspunkt er luft i

sprøjten, skal luften injiceres tilbage i

hætteglasset.

Med hætteglasset vendt på hovedet

bankes

der let på sprøjten

for at lade eventuelle

luftbobler stige til tops.

Pres forsigtigt på stempelstangen

, indtil

alle luftbobler er væk.

K

Skru hætteglasadapteren

af hætteglasset.

Rør ikke ved sprøjtens spids.

Hvis du

rører ved sprøjtens spids, kan der blive

overført bakterier fra dine fingre.

L

5. Injicér den opblandede injektionsvæske

Refixia er nu klar til at blive injiceret i en vene.

Injicér injektionsvæsken som instrueret af din læge eller sygeplejerske.

Injicér langsomt over 1 til 3 minutter.

Bland ikke Refixia med andre intravenøse infusionsvæsker eller lægemidler.

Injektion af Refixia via anordninger uden nål til intravenøse (i.v.) katetre

Advarsel:

Den fyldte sprøjte er lavet af glas og er designet til at passe sammen med standard luer-lock

anordninger. Nogle anordninger uden nål har en indvendig spids og passer ikke sammen med den

fyldte sprøjte. Når anordning og sprøjte ikke passer sammen, kan det forhindre indgivelse af

lægemidlet og/eller resultere i, at anordningen uden nål beskadiges.

Injektion af injektionsvæsken gennem et udstyr til central venøs adgang (CVAD), såsom et centralt

venekateter eller en subkutan port:

Anvend en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. Følg instruktionen for brug af din anordning og

CVAD i samråd med din læge eller sygeplejerske.

Injektion ind i et CVAD kræver muligvis en steril 10 ml plastiksprøjte til optrækning af den

opblandede injektionsvæske. Dette skal gøres lige efter trin J.

Hvis slangen til CVAD skal skylles igennem enten før eller efter injektion af Refixia, skal du

bruge 9 mg/ml natriumchlorid-injektionsvæske.

Bortskaffelse

Efter injektion kasseres

alt ikke anvendt

Refixia injektionsvæske, sprøjten med

infusionssættet, hætteglasset med

hætteglasadapteren samt andet affald, som

instrueret af apotekspersonalet.

Smid det ikke ud med

husholdningsaffaldet.

M

Skil ikke udstyret fra hinanden før bortskaffelse.

Genbrug ikke udstyret.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Refixia 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Refixia 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Refixia 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Refixia 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE nonacog betapegol*.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml Refixia cirka 125 IE nonacog betapegol.

Refixia 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE nonacog betapegol*.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml Refixia cirka 250 IE nonacog betapegol.

Refixia 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IE nonacog betapegol*.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml Refixia cirka 500 IE nonacog betapegol.

*rekombinant human faktor IX fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske

hamstre (CHO) og konjugeret kovalent til et 40 kDa polyethylenglycol (PEG).

Potensen (Internationale Enheder) er bestemt ved brug af den Europæiske Farmakopés 1-trins-

koagulationstest. Den specifikke aktivitet af Refixia er cirka 152 IE/mg protein.

Refixia er en oprenset rekombinant human faktor IX (rFIX) med et 40 kDa polyethylenglycol (PEG),

som er selektivt bundet til specifikke N-bundne glykaner i rFIX-aktiveringspeptidet. Efter aktivering

af Refixia spaltes aktiveringspeptidet, inklusive 40 kDA polyethylenglycol-molekyledelen, fra og

efterlader det native aktiverede faktor IX-molekyle. Den primære aminosyresekvens af rFIX i Refixia

er identisk med Ala148 allel-formen af humant plasmaafledt faktor IX. Der anvendes ingen

tilsætningsstoffer af human eller animalsk oprindelse i cellekulturen eller ved oprensning, konjugering

eller formulering af Refixia.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 hætteglas indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til råhvidt.

Solvensen er klar og farveløs.

pH: 6,4.

Osmolalitet: 272 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter fra 12 år og derover med hæmofili B (medfødt

faktor IX-mangel).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal foregå under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet

Sikkerhed og virkning af Refixia hos patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet, er endnu ikke

klarlagt.

Monitorering af behandlingen

Rutinemæssig monitorering af faktor IX-aktivitetsniveauet med henblik på dosisjustering er ikke

nødvendig. I det kliniske forsøgsprogram blev der ikke foretaget dosisjustering. Ved

steady state

blev

der observeret gennemsnitlige dal (

trough

)-niveauer af faktor IX på over 15% i alle aldersgrupper, se

pkt. 5.2 for yderligere oplysninger.

Da polyethylenglycol (PEG) interfererer med forskellige aPTT-reagenser i 1-trins-

koagulationsanalysen, anbefales det at anvende en kromogenanalyse (f.eks. Rox Factor IX eller

Biophen), når monitorering er nødvendig. Hvis en kromogenanalyse ikke er tilgængelig, anbefales det

at anvende en 1-trins-koagulationsanalyse med et aPTT-reagens, der er kvalificeret til brug ved

Refixia (f.eks. Cephascreen). For modificerede langtidsvirkende faktorprodukter er det kendt, at

resultaterne af 1-trins-koagulationsanalysen er stærkt afhængige af det aPTT-reagens og den

referencestandard, der anvendes. Nogle reagenser vil medføre en underestimering (30-50%) for

Refixia, mens de fleste silicaholdige reagenser vil medføre en markant overestimering af faktor IX-

aktiviteten (over 400%). Silicaholdige reagenser bør derfor undgås. Hvis en kromogenanalyse eller en

kvalificeret 1-trins-koagulationsanalyse ikke er tilgængelig lokalt, anbefales det at anvende et

referencelaboratorium.

Dosering

Antal administrerede enheder af faktor IX udtrykkes i Internationale Enheder (IE), som er relateret til

den nuværende gældende WHO-standard for faktor IX-produkter. Faktor IX-aktiviteten i plasma er

udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i Internationale Enheder (i

forhold til den internationale standard for faktor IX i plasma).

Profylakse

40 IE/kg legemsvægt en gang om ugen.

Justering af dosis og doseringsinterval kan overvejes på basis af opnået FIX-niveau og individuel

blødningstendens. Det opnåede dal-niveau ved et dosisregime på 40 IE/kg en gang om ugen er

opsummeret i pkt. 5.2.

Patienter, som får profylakse, og som glemmer en dosis, skal informeres om at tage dosis, når de

opdager forglemmelsen, og derefter fortsætte deres sædvanlige doseringsplan med dosering en gang

om ugen. De må ikke tage en dobbeltdosis.

Behandling ved behov

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af blødningsstedet og blødningens

sværhedsgrad. Se tabel 1 for doseringsvejledning ved blødningsepisoder.

Tabel 1

Behandling af blødningsepisoder med Refixia

Blødningsgrad

Anbefalet dosis

IE/kg Refixia

Doseringsanbefaling

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning

eller oral blødning.

Mere udbredt

hæmartrose,

muskelblødning

eller hæmatom.

En enkelt dosis anbefales.

Svære eller

livstruende

blødninger.

Der kan gives yderligere doser på

40 IE/kg.

Kirurgi

Dosisniveau og doseringsinterval i forbindelse med kirurgi afhænger af indgrebet og den lokale

praksis. Generelle anbefalinger findes i tabel 2.

Tabel 2

Behandling med Refixia i forbindelse med kirurgi

Type af kirurgisk

indgreb

Anbefalet dosis

IE/kg

legemsvægt

Doseringsanbefaling

Mindre kirurgi,

herunder

tandudtrækning.

Der kan om nødvendigt gives yderligere

doser.

Større kirurgi.

Præoperativ dosis.

Overvej to gentagne doser på 40 IE/kg (i

intervaller på 1-3 dage) i den første uge

efter indgrebet.

Som følge af den lange halveringstid af

Refixia kan doseringshyppigheden i

perioden efter det kirurgiske indgreb

forlænges til en gang om ugen efter den

første uge, indtil blødningen er standset,

og heling er opnået.

Pædiatrisk population

Dosisanbefalingerne for unge (12-18 år) er de samme som for voksne: 40 IE/kg legemsvægt. Den

langtidsvarende sikkerhed af Refixia hos børn under 12 år er endnu ikke klarlagt.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Refixia administreres som intravenøs bolusinjektion over flere minutter efter rekonstitution af pulveret

med histidinsolvensen. Administrationshastigheden bør bestemmes ud fra patientkomfort med en

maksimal injektionshastighed på 4 ml/min.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

I tilfælde af selvadministration eller administration, der foretages af en omsorgsperson, er passende

oplæring nødvendig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt.

6.1.

Kendt allergisk reaktion over for hamsterprotein.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med Refixia. Præparatet indeholder spor af

hamsterproteiner. Patienterne skal informeres om straks at afbryde behandling med præparatet, hvis

symptomer på overfølsomhed optræder, og tage kontakt til deres læge. Patienterne skal informeres om

tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for

brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock skal standardbehandling for shock følges.

Inhibitorer

Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IX-produkter (rDNA) skal patienterne

monitoreres for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), som skal kvantificeres i

Bethesda-enheder (BE) ved hjælp af passende biologiske test.

Der har været rapporter i litteraturen, som viste en forbindelse mellem forekomsten af faktor IX-

inhibitorer og allergiske reaktioner. Derfor skal patienter, der oplever allergiske reaktioner, undersøges

for tilstedeværelse af en inhibitor. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have

øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX.

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX-produkter bør de initiale administrationer

af faktor IX foretages under lægeligt opsyn i henhold til den behandlende læges vurdering, med

mulighed for korrekt behandling af allergiske reaktioner.

I tilfælde af residualt FIX-aktivitetsniveau,er der risiko for interferens, når den Nijmegen-modificerede

Bethesda-analyse udføres for at teste for inhibitorer. Derfor anbefales et forvarmningstrin eller en

udvaskning for at sikre påvisning af inhibitorer med lav titre.

Tromboemboli

Da der er en potentiel risiko for trombotiske komplikationer, skal klinisk overvågning med passende

biologiske test for tidlige tegn på trombotisk og konsumptiv koagulopati initieres, når præparatet

administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til nyfødte børn eller til

patienter med risiko for trombotiske fænomener eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC). I

alle disse situationer skal fordelen ved behandling med Refixia vejes op imod risikoen for disse

komplikationer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med FIX

øge den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

Hvis central venøs adgang (CVAD) er nødvendig, skal der tages højde for risikoen for komplikationer

ved brug af centralt venekateter, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet.

Pædiatrisk population

Refixia er ikke indiceret til brug hos børn (under 12 år). De opførte advarsler og forholdsregler gælder

for både voksne og unge (12-18 år).

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, hvilket betyder, at det

stort set er ’natriumfrit’.

Registrering af brug

Det anbefales stærkt at notere præparatnavn og batchnummer, hver gang, Refixia administreres til en

patient, for at opretholde en forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem human koagulationsfaktor IX-produkter (rDNA) og andre

lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier hos dyr med faktor IX. På grund af den sjældne forekomst af

hæmofili B hos kvinder er der ingen erfaring med anvendelse af faktor IX under graviditet og amning.

Faktor IX skal derfor kun anvendes på tvingende indikation under graviditet og amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Refixia påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og

stikkende fornemmelse ved infusionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, generaliseret urticaria,

hovedpine, urticaria, hypotension, sløvhed, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet,

prikkende fornemmelse i huden, opkastning, hiven efter vejret) har i sjældne tilfælde været observeret

med rekombinante faktor IX-produkter og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (herunder

shock). I nogle tilfælde er disse reaktioner progredieret til svær anafylaksi, og de er opstået i tæt

tidsmæssig sammenhæng med udvikling af faktor IX-inhibitorer (se også pkt. 4.4). Der er rapporteret

nefrotisk syndrom efter forsøg på induktion af immuntolerans hos hæmofili B-patienter med faktor IX-

inhibitorer og allergiske reaktioner i anamnesen.

Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamsterprotein med relaterede

overfølsomhedsreaktioner.

Patienter med hæmofili B kan danne neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis

sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig ved et utilstrækkeligt klinisk respons. I

sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter administration af faktor IX-produkter, og

risikoen er større for præparater med lav renhed. Anvendelse af faktor IX-produkter med lav renhed er

blevet forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøs

trombose og lungeemboli. Anvendelse af faktor IX-produkter med høj renhed såsom Refixia er

sjældent forbundet med sådanne bivirkninger.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel er opstillet i henhold til MedDRA-systemorganklassifikationen (SOC og

Preferred

Term Level

Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til

< 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

I alt 115 tidligere behandlede mandlige patienter med moderat eller svær hæmofili B blev eksponeret

for Refixia i 170 patientår i alt i de afsluttede kliniske studier.

Tabel 3

Hyppigheden af bivirkninger i kliniske studier

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylaksi

Inhibitorer

Ikke almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus*

Almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Hedeture

Reaktioner på

injektionsstedet**

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

*Pruritus inkluderer termerne pruritus og ørepruritus

**Reaktioner på injektionsstedet inkluderer smerter på injektionsstedet, smerter på infusionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, erytem på injektionsstedet og udslæt på injektionsstedet.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I et igangværende studie med tidligere ubehandlede patienter forekom der anafylaksi i tæt tidsmæssig

sammenhæng med udvikling af faktor IX-inhibitorer efter behandling med Refixia. De foreliggende

data er ikke tilstrækkelige til at give information om incidenser af inhibitorer hos tidligere

ubehandlede patienter.

Pædiatrisk population

Refixia er indiceret til patienter på 12 år og derover. Der blev ikke observeret nogen forskel i

sikkerhedsprofilen for Refixia mellem tidligere behandlede unge (12-18 år) og voksne patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er rapporteret overdosering på op til 169 IE/kg i kliniske studier. Der er ikke rapporteret nogen

symptomer i forbindelse med overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika, blodkoagulationsfaktor IX, ATC-kode: B02BD04.

Virkningsmekanisme

Refixia er oprenset rekombinant human faktor IX (rFIX) med et 40 kDa polyethylenglycol (PEG), som

er konjugeret til proteinet. Den gennemsnitlige molekylevægt af Refixia er cirka 98 kDa, og

molekylevægten af proteinmolekyledelen alene er 56 kDa. Ved aktivering af Refixia fraspaltes

aktiveringspeptidet, herunder 40 kDa polyethylenglycol-molekyledelen, og det native aktiverede

faktor IX-molekyle bliver tilbage.

Faktor IX er et enkeltkædet glykoprotein. Det er en vitamin K-afhængig koagulationsfaktor, der

syntetiseres i leveren. Faktor IX aktiveres af faktor XIa og af faktor VII/vævsfaktorkompleks.

Aktiveret faktor IX, i kombination med aktiveret faktor VIII, aktiverer faktor X. Aktiveret faktor X

omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner herefter fibrinogen til fibrin, og et koagel

dannes.

Hæmofili B er en kønsbunden arvelig koagulationssygdom, der skyldes nedsat niveau af faktor IX, og

som indebærer kraftige blødninger i led, muskler eller indre organer, enten spontant eller som følge af

et tilfældigt eller kirurgisk traume. Ved substitutionsbehandling øges plasmaniveauet af faktor IX,

hvorved faktormanglen midlertidigt udbedres, og blødningstendensen afhjælpes.

Klinisk virkning

Det afsluttede kliniske forsøgsprogram omfattede et fase 1-studie og fire ikke-kontrollerede fase 3-

multicenterstudier.

Profylakse

54 af patienterne på tværs af alle aldersgrupper blev behandlet med en ugentlig profylaktisk dosis på

40 IE/kg, og 23 (43%) af disse patienter havde ingen blødningsepisoder.

Pivotalt studie

Det pivotale studie omfattede 74 unge (13-17 år) og voksne (18-65 år) tidligere behandlede patienter.

Studiet omfattede en åben arm med behandling ved behov i cirka 28 uger og to arme med

enkeltblindet randomisering til profylaktisk behandling med enten 10 IE/kg eller 40 IE/kg en gang om

ugen i cirka 52 uger. Ved sammenligning af behandlingerne med 10 IE/kg og 40 IE/kg blev det

konstateret, at den årlige blødningsrate for patienter i 40 IE/kg-armen var 49% lavere end

blødningsraten (95% CI: 5%; 73%) for patienterne i 10 IE/kg-armen (p<0,05).

Medianværdien (IQR) for den samlede årlige blødningsrate (ABR) hos patienter (13-65 år), behandlet

med en profylaktisk dosis på 40 IE/kg en gang om ugen var 1,04 (0,00; 4,01), mens ABR for traumer

var 0,00 (0,00; 2,05), ABR for led var 0,97 (0,00; 2,07), og ABR for spontane blødninger var 0,00

(0,00; 0,99).

Det skal bemærkes, at ABR ikke er sammenlignelig mellem forskellige faktorkoncentrater og mellem

forskellige kliniske studier.

I dette pivotale studie med unge og voksne patienter var der 70 episoder med gennembrudsblødning

hos 16 ud af 29 patienter i profylaksearmen med 40 IE/kg. Den samlede succesrate for behandling af

gennembrudsblødninger var 97,1% (67 ud af 69 evaluerede blødninger). I alt 69 (98,6%) af de 70

blødningsepisoder blev behandlet med én injektion. Blødningsepisoder med let eller moderat blødning

blev behandlet med 40 IE/kg Refixia.

Ud af 29 behandlede voksne og unge patienter blev 13 patienter med 20

target joints

(led, der er

særligt udsatte for gentagne blødninger) behandlet i et år med en ugentlig profylaktisk dosis på

40 IE/kg. 18 ud af disse 20 led (90%) blev ikke længere betragtet som

target joints

ved studiets

afslutning.

Behandling ved behov

Det pivotale studie omfattede en ikke-randomiseret arm, hvor 15 patienter blev behandlet i et

behovsregime med 40 IE/kg ved let eller moderat blødning og 80 IE/kg ved svær blødning. Den

overordnede succesrate (defineret som ’meget god’ eller ’god’) for behandling af blødning var 95%,

hvor 98% af blødningerne blev behandlet med en eller to injektioner.

Pædiatrisk population

Refixia er ikke indiceret hos børn under 12 år (se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse).

Der er blevet udført et studie, som omfattede 25 tidligere behandlede pædiatriske patienter (i alderen

0-12 år), som fik en profylaktisk dosis på 40 IE/kg én gang om ugen.

Hos børn i alderen 0-12 år var medianværdien (IQR) for den årlige blødningsrate 1,0 (0,00; 2,06), og

den spontane blødningsrate var 0,00 (0,00; 0,00).

For behandling af blødninger hos pædiatriske patienter var den overordnede succesrate (defineret som

’meget god’ eller ’god’) 93% (39 ud af 42 blødninger), hvor 36 (86%) af blødningerne blev stoppet

med 1 injektion af Refixia, og 5 (12%) af blødningerne blev stoppet med 2 injektioner.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat afslutningen af studiet med Refixia hos tidligere

ubehandlede patienter (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Samlet hæmostatisk virkning

Blødningsepisoder blev behandlet med 40 IE/kg Refixia ved lette eller moderate blødninger og med

80 IE/kg ved svære blødninger, hvor én blødning blev evalueret som svær. En samlet vurdering af den

hæmostatiske virkning blev foretaget af patienten eller omsorgspersonen (ved hjemmebehandling)

eller af forsøgsstedets investigator (ved behandling under supervision af sundhedspersonale) ved hjælp

af en 4-punktsskala med mulighederne ’meget god’, ’god’, ’moderat’ eller ’dårlig’. Den overordnede

succesrate (defineret som ’meget god’ eller ’god’) for behandling af blødningerne var 93% (551 ud af

591). Ud af de 597 behandlede blødninger, der blev observeret hos 79 af de 105 patienter (75%), blev

521 (87%) af blødningerne stoppet med 1 injektion, og 60 (10%) af blødningerne blev stoppet med

2 injektioner af Refixia.

Succesraten og den nødvendige dosis til behandling af blødningsepisoderne var uafhængige af

blødningsstedet. Succesraten for behandling af blødningsepisoderne var ligeledes uafhængig af, om

blødningen var af traumatisk eller spontan karakter.

Kirurgi

Tre studier, hvoraf det ene var et dedikeret kirurgistudie, omfattede i alt 15 større og 26 mindre

kirurgiske indgreb (patienter i alderen 13 til 56 år). Den hæmostatiske effekt af Refixia under kirurgi

blev bekræftet med en succesrate på 100% i de 15 større kirurgiske indgreb i studierne. Alle

evaluerede mindre kirurgiske indgreb var udført med succes.

I et dedikeret kirurgistudie omfattede virkningsanalysen 13 større kirurgiske indgreb foretaget hos

13 tidligere behandlede voksne og unge patienter. Indgrebene omfattede 9 ortopædiske indgreb,

1 gastrointestinalt indgreb og 3 indgreb i mundhulen. Patienterne fik 1 præoperativ injektion af

80 IE/kg på operationsdagen og postoperative injektioner på 40 IE/kg. En præoperativ dosis på

80 IE/kg Refixia var effektiv, og ingen patienter havde behov for yderligere doser på operationsdagen.

I den postoperative periode fra Dag 1 til 6 og Dag 7 til 13 var det mediane antal yderligere

administrerede doser på 40 IE/kg henholdsvis 2,0 og 1,5. Det gennemsnitlige totale forbrug af Refixia

under og efter indgrebet var 241 IE/kg (interval: 81-460 IE/kg).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Refixia har en forlænget halveringstid sammenlignet med ikke-modificeret faktor IX. Alle

farmakokinetiske studier med Refixia blev udført hos tidligere behandlede patienter med hæmofili B

(faktor IX ≤2 %). Analysen af plasmaprøver blev udført ved anvendelse af 1-trins-

koagulationsanalysen.

Farmakokinetiske parametre (PK) ved

steady state

for unge og voksne er vist i tabel 4.

Tabel 4

Farmakokinetiske parametre ved steady state for Refixia (40 IE/kg) hos unge og

voksne (geometrisk gennemsnit (CV%))

PK-parameter

13-17 år

N=3

≥18 år

N=6

Halveringstid (t

) (timer)

103 (14)

115 (10)

Trinvis bedring (IR) (IE/ml pr. IE/kg)

0,018 (28)

0,019 (20)

Areal under kurven (AUC)

0-168 t

(IE·timer/ml)

91 (22)

93 (15)

Clearance

(CL) (ml/time/kg)

0,4 (17)

0,4 (11)

Gennemsnitlig opholdstid (MRT) (timer)

144 (15)

158 (10)

Fordelingsvolumen (Vss) (ml/kg)

61 (31)

66 (12)

Faktor IX-aktivitet 168 timer efter dosering

(IE/ml)

0,29 (19)

0,32 (17)

Clearance

= legemsvægtjusteret

clearance

; trinvis bedring = trinvis bedring 30 min. efter dosering; fordelingsvolumen =

legemsvægtjusteret fordelingsvolumen ved

steady state

. CV = variationskoefficient. IR =

Incremental recovery

. MRT =

Mean residence time

Alle patienter vurderet ved

steady state

i den farmakokinetiske undersøgelse havde faktor IX-

aktivitetsniveau over 0,24 IE/ml 168 timer efter dosering med en ugentlig dosis på 40 IE/kg.

De farmakokinetiske parametre efter en enkelt dosis Refixia er angivet efter alder i tabel 5. Refixia er

ikke indiceret hos børn under 12 år.

Tabel 5

Farmakokinetiske parametre efter en enkelt dosis Refixia (40 IE/kg) efter alder

(geometrisk gennemsnit (CV%))

PK-parameter

0-6 år

N=12

7-12 år

N=13

13-17 år

N=3

≥18 år

N=6

Halveringstid (t

(timer)

70 (16)

76 (26)

89 (24)

83 (23)

Trinvis bedring

(IR) (IE/ml pr.

IE/kg)

0,015 (7)

0,016 (16)

0,020 (15)

0,023 (11)

Areal under kurven

(AUC)

(IE·timer/ml)

46 (14)

56 (19)

80 (35)

91 (16)

Clearance

(ml/time/kg)

0,8 (13)

0,6 (22)

0,5 (30)

0,4 (15)

Gennemsnitlig

opholdstid (MRT)

(timer)

95 (15)

105 (24)

124 (24)

116 (22)

Fordelingsvolumen

(Vss) (ml/kg)

72 (15)

68 (22)

59 (8)

47 (16)

Faktor IX-aktivitet

168 timer efter

dosering (IE/ml)

0,08 (16)

0,11 (19)

0,15 (60)

0,17 (31)

Clearance

= legemsvægtjusteret

clearance

; trinvis bedring = trinvis bedring 30 min. efter dosering; fordelingsvolumen =

legemsvægtjusteret fordelingsvolumen ved

steady state

. CV = variationskoefficient. IR =

Incremental recovery

. MRT =

Mean residence time

Som forventet var den legemsvægtjusterede

clearance

hos pædiatriske og unge patienter højere end

hos voksne. Dosisjustering var ikke nødvendig for pædiatriske eller unge patienter i kliniske studier.

De gennemsnitlige dal-niveauer ved

steady state

er vist i tabel 6 og er baseret på alle

prædoseringsmålinger udført hver 8. uge ved

steady state

for alle patienter, der fik en dosis på

40 IE/kg en gang om ugen. Refixia er ikke indiceret hos børn under 12 år.

Tabel 6

Gennemsnitlige dal-niveauer* af Refixia (40 IE/kg) ved steady state

0-6 år

N=12

7-12 år

N=13

13-17 år

N=9

18-65 år N=20

Estimerede

gennemsnitlige

dal-niveauer af

faktor IX (IE/ml)

(95% CI)

0,15

(0,13; 0,18)

0,19

(0,16; 0,22)

0,24

(0,20; 0,28)

0,29

(0,26; 0,33)

* Dal (

trough)

-niveauer af faktor IX = faktor IX-aktivitet målt inden næste ugentlige dosis (5-10 dage efter dosering) ved

steady state

Farmakokinetikken blev undersøgt hos 16 voksne og unge patienter, hvoraf 6 var normalvægtige (BMI

18,5-24,9 kg/m

), og 10 var overvægtige (BMI 25-29,9 kg/m

). Der var ingen synlige forskelle mellem

den farmakokinetiske profiler hos normalvægtige og overvægtige patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I et toksicitetsstudie med gentagne doser hos aber blev der set let og forbigående tremor 3 timer efter

dosering. Tremor aftog inden for 1 time og blev observeret ved doser af Refixia (3.750 IE/kg), som var

mere end 90 gange højere end den kliniske dosis (40 IE/kg). Mekanismen bag denne tremor blev ikke

identificeret. Der er ikke rapporteret tremor i de kliniske studier.

Ikke-kliniske data viser ingen risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser hos rotter og aber.

I toksicitetsstudier med gentagne doser hos rotter og aber blev 40 kDa polyethylenglycol (PEG) påvist

ved immunhistokemisk farvning i epitelceller i plexus choroideus i hjernen. Dette fund var ikke

associeret med vævsskader eller unormale kliniske tegn.

Fordelings- og eliminationsstudier hos mus og rotter viste, 40 kDa polyethylenglycol (PEG)-

molekyledelen af Refixia er bredt distribueret til og elimineres fra organer og udskilles via plasma i

urin (44-56%) og fæces (28-50%). Baseret på modellerede data ved brug af observerede terminale

halveringstider (15-49 dage) i distributionsstudier med rottevæv vil 40 kDa polyethylenglycol (PEG)-

molekyledelen nå

steady state

-niveau i alle humane væv inden for 1-2 års behandling.

Der er ikke udført langvarige dyrestudier for at evaluere det karcinogene potentiale af Refixia eller

studier for at bestemme indvirkning af Refixia på genotoksicitet, fertilitet eller reproduktions- og

udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Natriumchlorid

Histidin

Saccharose

Polysorbat 80

Mannitol

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Solvens

Histidin

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler eller rekonstitueres med andre infusionsvæsker end den medfølgende

histidinsolvens.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet

2 år. Inden for opbevaringstiden må Refixia opbevares ved op til 30°C i en enkelt periode, der ikke

overstiger 6 måneder. Når præparatet først er taget ud af køleskab, må det ikke sættes tilbage i

køleskab. Notér datoen for den første dag af opbevaringsperioden ved stuetemperatur på præparatets

karton.

Efter rekonstitution

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved opbevaring i køleskab (2°C – 8°C) og i 4 timer

ved stuetemperatur (≤ 30°C).

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal det rekonstituerede præpararet anvendes straks. Hvis præparatet

ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsforhold brugerens ansvar og anbefales normalt

ikke til mere end 4 timer ved stuetemperatur (≤ 30°C) eller 24 timer i køleskab (2°C – 8°C),

medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Opbevaring ved stuetemperatur og opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder:

1 hætteglas (type I-glas) med pulver og chlorbutylgummiprop

1 steril hætteglasadapter til rekonstitution

1 fyldt sprøjte med 4 ml histidinsolvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel

(bromobutyl) og en endekapsel med en prop (bromobutyl)

1 stempelstang (polypropylen).

Pakningsstørrelse med 1.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Refixia administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med den medfølgende solvens i

sprøjten. Efter rekonstitution fremstår injektionsvæsken som en klar og farveløs opløsning uden

synlige partikler. Rekonstitueret lægemiddel skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før

administration. Brug ikke injektionsvæsker, der er uklare eller har bundfald.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se indlægssedlen.

Administrationshastigheden bør fastsættes ud fra patientkomfort med en maksimal injektionshastighed

på 4 ml/min.

Der vil være brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind

og plaster. Disse dele medfølger ikke i pakningen med Refixia.

Benyt altid aseptisk teknik.

Bortskaffelse

Efter injektion skal sprøjten med infusionssættet og hætteglasset med hætteglasadapteren bortskaffes

på forsvarlig måde.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/17/1193/001

EU/1/17/1193/002

EU/1/17/1193/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/212538/2017

EMEA/H/C/004178

EPAR - sammendrag for offentligheden

Refixia

nonacog beta pegol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Refixia.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Refixia bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Refixia, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Refixia, og hvad anvendes det til?

Refixia er et lægemiddel til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med den arvelige

blødningsforstyrrelse hæmofili B, der skyldes mangel på proteinet faktor IX, som medvirker ved

blodets størkning (koagulation). Det kan anvendes hos voksne og børn over 12 år.

Refixia indeholder det aktive stof nonacog beta pegol.

Hvordan anvendes Refixia?

Refixia udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af hæmofili.

Refixia fås som et pulver med opløsningsvæske (solvens), der blandes til en opløsning, som gives ved

injektion i en vene. Dosis og hyppighed af behandlingen afhænger af, om Refixia anvendes til at

behandle eller forebygge blødning eller til at nedsætte blødning under operation, blødningens omfang

og placering og patientens legemsvægt. Yderligere oplysninger om anvendelsen af dette lægemiddel

fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af EPAR.

Patienten eller dennes omsorgsgiver kan selv injicere Refixia i hjemmet efter at have fået passende

oplæring. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 2/3

Hvordan virker Refixia?

Patienter med hæmofili B mangler proteinet faktor IX, der er nødvendigt for blodets normale

størkning; derfor får de let blødninger. Det aktive stof i Refixia, nonacog beta pegol, virker på samme

måde i kroppen som kroppens egen faktor IX. Det erstatter den manglende faktor IX og medvirker

derved til blodets størkning, så der opnås midlertidig kontrol med blødningen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Refixia?

Refixia er påvist at være effektivt både til at behandle blødningsepisoder og til at holde antallet af

episoder lavt.

I en undersøgelse med 74 voksne og unge over 13 år fik 29 patienter, der fik Refixia som

forebyggende behandling, ca. 1 blødningsepisode om året, mens 15 patienter, der fik Refixia til

behandling af blødning efter behov, fik omkring 16 blødningsepisoder om året. Når blødning forekom,

blev Refixia bedømt til at være fremragende eller godt til behandling af omkring 92 % af

blødningsepisoderne. 87 % af blødningsepisoderne svandt med én injektion af Refixia.

I den anden undersøgelse hos 25 børn under 13 år fik alle patienter Refixia som forebyggende

behandling én gang om ugen. Patienterne fik omkring 1 blødningsepisode om året, og Refixia blev

bedømt som fremragende eller godt til at behandle omkring 93 % af blødningsepisoderne. Omkring 86

% af blødningsepisoderne svandt med én indsprøjtning.

Hvilke risici er der forbundet med Refixia?

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) er ikke almindelige med Refixia (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 patienter) og kan bestå i: hævelse, brænden og stikken på injektionsstedet,

kulderystelser, rødme, kløende udslæt, hovedpine, nældefeber, lavt blodtryk, sløvhed, kvalme og

opkastning, rastløshed, hurtig hjerterytme, trykken for brystet og hiven efter vejret. I nogle tilfælde

kan disse reaktioner blive alvorlige.

Nogle patienter, der får lægemidler med faktor IX, kan udvikle antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX,

hvilket medfører, at medicinen ikke længere virker og blødningskontrollen derved mistes. Faktor IX-

medicin kan også medføre problemer på grund af dannelsen af blodpropper i blodårerne.

Refixia må ikke anvendes hos patienter med allergi over for hamsterproteiner. Den fuldstændige liste

over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Refixia godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Refixia

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Undersøgelser viser, at Refixia er effektivt til at forebygge og behandle blødningsepisoder hos patienter

med hæmofili B, og dets sikkerhed er sammenlignelig med andre faktor IX-produkter. Efter langvarig

behandling kan en del af det aktive stof i Refixia ("PEG)" imidlertid ophobes i kroppen, herunder i

årenettet (plexus choriorideus) i hjernen. Da dette kan tænkes at medføre problemer, især hos børn

under 12 år, er Refixia kun godkendt til voksne og børn over 12 år.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Refixia?

Virksomheden, der markedsfører Refixia, skal gennemføre en undersøgelse af de mulige virkninger af

PEG-ophobning i hjernens plexus chorioideus og andre organer.

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Refixia.

Andre oplysninger om Refixia

Den fuldstændige EPAR for Refixia findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Refixia, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information