ReFacto AF

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-10-2019

Aktiv bestanddel:
moroctocog alfa
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
moroctocog alfa
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ReFacto AF er egnede til anvendelse i både voksne og børn i alle aldre, herunder nyfødte. ReFacto AF indeholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indiceret ved von Willebrand ' s sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 37
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000232
Autorisation dato:
1999-04-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/000232

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-09-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Moroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder viggtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret ReFacto AF til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen, apotekspersoanlet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge ReFacto AF

Sådan skal De bruge ReFacto AF

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ReFacto AF indeholder det aktive stof moroctocog alfa, human koagulationsfaktor VIII. Faktor VIII er

nødvendig for at blodet kan størkne og stopper blødninger. Patienter med hæmofili A (medfødt faktor

VIII-mangel) mangler faktor VIII, eller deres faktor VIII virker ikke godt nok.

ReFacto AF anvendes til behandling og forebyggelse af blødning (profylakse) hos voksne og børn i

alle aldre (også nyfødte) med hæmofili A.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge ReFacto AF

Brug ikke ReFacto AF

hvis De er allergisk over for moroctocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i ReFacto AF

(angivet i punkt 6).

hvis De er allergisk over for hamsterproteiner.

Spørg lægen, hvis De er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før De bruger ReFacto AF:

hvis De får allergiske reaktioner. Nogle af tegnene på allergiske reaktioner er besvær med at

trække vejret, kortåndethed, hævelse, nældefeber, kløe, trykken for brystet, hiven efter vejret og

lavt blodtryk. Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaktion, som kan medføre besvær med at

synke og/eller trække vejret, rødt eller opsvulmet ansigt og/eller hænder. Hvis nogen af disse

symptomer opstår, skal De straks standse injektionen og kontakte en læge eller straks tage på

skadestuen. I tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner bør en alternativ behandling overvejes.

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling

med alle faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde korrekt,

især ved høje niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse

inhibitorer. Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under

kontrol med ReFacto AF.

hvis Deres blødninger ikke stopper som forventet, skal De kontakte Deres læge eller straks tage

på skadestuen.

Brug af anden medicin sammen med ReFacto AF

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De bruger ReFacto AF.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ReFacto AF har ingen virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

ReFacto AF indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 1,23 mmol (eller 29 mg) natrium pr. hætteglas rekonstitueret pulver.

Fortæl det til lægen, hvis De er på en kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal De bruge ReFacto AF

Brug altid ReFacto AF nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er

De i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Behandling med ReFacto AF bør indledes af en læge, der har erfaring med behandling af patienter

med hæmofili A. Deres læge bestemmer den dosis ReFacto AF, som De får. Denne dosis og

varigheden afhænger af Deres individuelle behov for substitutionsbehandling med faktor VIII.

ReFacto AF gives som injektion i en vene, som tager flere minutter. Patienter eller deres

omsorgspersoner kan give injektioner af ReFacto AF, forudsat at de har fået passende instruktion.

Under behandlingen kan Deres læge beslutte at ændre den dosis ReFacto AF, som De modtager.

Tal med lægen, før De tager ud at rejse. De skal medbringe en tilstrækkelig mængde af Deres

faktor VIII-produkt til forventet behandling i forbindelse med rejser.

Det anbefales, at De skriver navnet på produktets æske og produktets batchnummer ned, hver gang De

bruger ReFacto AF. De kan bruge en af de aftagelige etiketter, der findes på hætteglasset, til at

dokumentere batchnummeret i Deres dagbog eller til at indberette bivirkninger.

Tilberedning og administration

Anvisningerne nedenfor er almene råd. Følg Deres læges anvisninger i forbindelse med tilberedning

og indgivelse af ReFacto AF.

Anvend kun den fyldte injektionssprøjte, der følger med i æsken, til tilberedning. De kan bruge andre

sterile engangssprøjter ved indgivelse af medicinen.

ReFacto AF gives som intravenøs (IV) infusion efter opløsning af det frysetørrede pulver til injektion

med den medfølgende solvenssprøjte [0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske]. ReFacto AF

må ikke blandes med andre infusionsvæsker.

Vask altid hænder, før De udfører følgende tilberednings- og indgivelsesprocedurer. Aseptisk teknik

(dvs. ren og bakteriefri) skal anvendes under hele tilberedningsprocessen.

Tilberedning:

Lad hætteglasset med frysetørret ReFacto AF og den fyldte injektionssprøjte med solvens opnå

stuetemperatur.

Fjern plastikkappen fra hætteglasset med ReFacto AF for at afdække midten af gummiproppen.

Aftør toppen på hætteglasset med det medfølgende alkoholkompres, eller anvend en anden

antiseptisk opløsning, og lad det tørre. Efter rensning må De ikke røre gummiproppen med

hænderne eller lade den røre nogen overflade.

Træk låget af den klare plastikæske med adapteren. Tag ikke adapteren ud af æsken.

Placér hætteglasset på en plan bordplade. Mens De holder adapteræsken, sættes adapteren over

hætteglasset. Pres fast mod æsken, indtil adapteren klikker på plads oven på hætteglasset, idet

adapterspidsen trænger igennem hætteglassets prop.

Løft æsken væk fra adapteren, og smid æsken ud.

Sæt stempelstangen på sprøjten med solvens ved at stikke stangen ind i åbningen i sprøjtens

prop og derefter skubbe og dreje med fast hånd, indtil den sidder fast i proppen.

Bræk sikkerhedsplastikkappen på solvenssprøjten af ved at brække perforeringen på kappen.

Dette gøres ved at bøje kappen op og ned, indtil perforeringen brækker. Rør ikke den indvendige

side af kappen eller sprøjtespidsen. Kappen skal måske sættes på igen (hvis ikke den færdige

opløsning af ReFacto AF skal bruges straks), så sæt den til side på toppen.

Placér hætteglasset på en plan bordplade. Sæt solvenssprøjten sammen med adapteren ved at

sætte spidsen af sprøjten ind i adapteråbningen, mens De med fast hånd skubber og drejer

sprøjten med uret, indtil den sidder fast.

Tryk langsomt stempelstangen ned for at sprøjte al solvensen ind i ReFacto AF-hætteglasset.

Mens sprøjten stadig sidder sammen med adapteren, roteres hætteglasset forsigtigt, indtil

pulveret er opløst.

Den færdige opløsning skal undersøges visuelt for partikler inden indgivelse. Opløsningen vil

være klar til let opalagtig og farveløs.

Bemærk: Hvis De anvender mere end et hætteglas ReFacto AF per infusion, skal hvert

hætteglas tilberedes ifølge ovenstående instruktioner. Solvenssprøjten skal fjernes, så adapteren

til hætteglasset er på plads, og en enkelt større luer-lock sprøjte kan bruges til at trække det

færdige indhold fra hvert enkelt hætteglas tilbage.

Vær sikker på, at sprøjtens stempelstang er trykket helt i bund, og vend hætteglasset. Træk

langsomt al opløsning gennem adapteren og tilbage i sprøjten.

Tag sprøjten af adapteren ved forsigtigt at trække og dreje sprøjten mod uret. Smid hætteglasset

med adapteren væk.

Bemærk: Hvis opløsningen ikke skal bruges straks, skal sprøjtens kappe sættes forsigtigt på

igen. Rør ikke sprøjtens spids eller den indvendige side af kappen.

ReFacto AF skal anvendes inden for 3 timer efter tilberedning. Den tilberedte opløsning kan opbevares

ved stuetemperatur indtil indgift.

Administration (intravenøs infusion):

ReFacto AF skal indgives ved at bruge det infusionssæt, der følger med i pakningen, og den fyldte

solvenssprøjte eller en steril plastik luer-lock engangssprøjte.

Tilslut sprøjten til luer-enden af infusionssættets slange.

Anlæg en årepresse og forbered injektionsstedet ved at aftørre huden grundigt med et

alkoholkompres fra pakningen.

Indfør kanylen på infusionssættets slange i en blodåre efter lægens anvisninger, og fjern

årepressen. Fjern al luft i infusionssættets slange ved at trække sprøjten tilbage. Den færdige

opløsning skal injiceres intravenøst over adskillige minutter. Deres læge kan ændre den

anbefalede infusionshastighed for at gøre infusionen mere behagelig.

Anbring al ubrugt opløsning, det/de tomme hætteglas og de brugte kanyler og sprøjter i en egnet

beholder til kassering af medicinaffald, da disse materialer kan skade andre, hvis de ikke håndteres

korrekt.

Hvis De har brugt for meget ReFacto AF

Spørg lægen eller på apoteket.

Hvis De holder op med at bruge ReFacto AF

De må ikke holde op med at bruge ReFacto AF uden at tale med Deres læge om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis der opstår alvorlige, pludselige allergiske reaktioner (anafylaktiske), skal infusionen stoppes

straks. De skal straks kontakte Deres læge, hvis De oplever nogen af følgende tidlige symptomer på

allergiske reaktioner:

udslæt, nældefeber, vabler, udbredt kløe

opsvulmen af læber og tunge

besvær med at trække vejret, hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet

generel utilpashed

svimmelhed eller tab af bevidsthed

Alvorlige symptomer, såsom besvær med at trække vejret og hvis De (næsten) besvimer, kræver

omgående, akut behandling. Alvorlige, pludselige allergiske reaktioner er ikke almindelige

(forekommer hos op til 1 ud af 100 personer).

Udvikling af antistoffer (inhibitorer)

Hos børn, som ikke tidligere har været i behandling med faktor VIII-lægemidler, er det meget

almindeligt (flere end 1 ud af 10 patienter), at der udvikles inhibitor-antistoffer (se punkt 2), mens hos

patienter, som tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (flere end 150 behandlingsdage), er

risikoen ikke almindelig (færre end 1 ud af 100 patienter). Hvis det sker, kan din eller dit barns

medicin stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve vedvarende blødning. Kontakt i så

fald straks din læge.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Udvikling af antistoffer hos patienter, som aldrig tidligere er blevet behandlet med faktor VIII-

produkter

Hovedpine

Hoste

Ledsmerter

Feber

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Blødning

Svimmelhed

Nedsat appetit, diarré, opkastning, mavesmerter, kvalme

Nældefeber, udslæt, kløe

Muskelsmerter

Kuldegysninger, reaktion på kateterstedet

Visse blodprøver kan udvise en stigning i antistoffer mod faktor VIII

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer):

Udvikling af antistoffer hos patienter, som tidligere er blevet behandlet med faktor VIII-produkter

(færre end 1 ud af 100 personer)

Alvorlig overfølsomhedsreaktion

Følelsesløshed, søvnighed, smagsændringer

Brystsmerte, hurtige hjerteslag, hjertebanken

Lavt blodtryk, smerte og rødme af vener forbundet med en blodprop, ansigtsrødmen

Kortåndethed

Kraftig svedafsondring

Svaghed, reaktioner på injektionsstedet herunder smerte

Let forøgelse af hjerteenzymer

Forhøjet niveau af leverenzymer, forhøjet bilirubin

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke ReFacto AF efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og på hætteglassets etiket efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses, da det kan skade den

fyldte solvenssprøjte.

For at gøre det nemmere for Dem kan medicinen fjernes fra køleskab i en enkelt periode på højst 3

måneder ved stuetemperatur (op til 25 °C). Efter denne opbevaringsperiode ved stuetemperatur må

produktet ikke sættes tilbage i køleskab igen, men skal anvendes eller bortskaffes. Datoen for, hvornår

pakningen med ReFacto AF er taget ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur (op til 25

skal noteres på den ydre karton. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den tilberedte opløsning skal anvendes inden for 3 timer efter tilberedning.

Opløsningen vil være klar til let opalagtig og farveløs. De må ikke bruge dette lægemiddel, hvis

opløsningen er uklar eller indeholder synlige partikler.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ReFacto AF indeholder

-

Aktivt stof: moroctocog alfa (rekombinant koagulationsfaktor VIII). Hvert hætteglas med

ReFacto AF indeholder nominelt 250, 500, 1.000 eller 2.000 IE moroctocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, calciumchloriddihydrat, L-histidin, polysorbat 80 og

natriumchlorid. Der medfølger også en solvens [0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-

injektionsvæske] til rekonstituering.

Efter at midlet er opløst i den medfølgende solvens [0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-

injektionsvæske], indeholder hvert hætteglas henholdsvis 62,5, 125, 250 eller 500 IE (baseret på

styrken af moroctocog alfa, dvs. 250, 500, 1.000 eller 2.000 IE) moroctocog alfa pr. 1 ml af den

færdigblandede injektionsopløsning.

Udseende og pakningsstørrelser

ReFacto AF leveres som et pulver til injektion i et hætteglas, og der medfølger en solvens i en fyldt

injektionssprøjte.

Pakningen indeholder:

Et hætteglas moroctocog alfa 250, 500, 1.000 eller 2.000 IE pulver

En fyldt injektionssprøjte med solvens, 4 ml steril 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-

injektionsvæske til tilberedning, med en stempelstang

En steril adapter til hætteglas

Et sterilt infusionssæt

To alkoholkompresser

Et plaster

Et kompres

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Wyeth Farma S.A.

Autovia del Norte A-1 Km 23

Desvio Algete Km 1

28700 San Sebastian de los Reyes

Madrid

Spanien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21 344 610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti

filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 678 5800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS

BRANCH)

Τηλ: +357 22 81 7690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel:

+ 46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysniger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Moroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder viggtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret ReFacto AF til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge ReFacto AF

Sådan skal De bruge ReFacto AF

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ReFacto AF indeholder det aktive stof moroctocog alfa, human koagulationsfaktor VIII. Faktor VIII er

nødvendig for at blodet kan størkne og stopper blødninger. Patienter med hæmofili A (medfødt faktor

VIII-mangel) mangler faktor VIII, eller deres faktor VIII virker ikke godt nok.

ReFacto AF anvendes til behandling og forebyggelse af blødning (profylakse) hos voksne og børn i

alle aldre (også nyfødte) med hæmofili A.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge ReFacto AF

Brug ikke ReFacto AF

hvis De er allergisk over for moroctocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i ReFacto AF

(angivet i punkt 6).

hvis De er allergisk over for hamsterproteiner.

Spørg lægen, hvis De er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før De bruger ReFacto AF:

hvis De får allergiske reaktioner. Nogle af tegnene på allergiske reaktioner er besvær med at

trække vejret, kortåndethed, hævelse, nældefeber, kløe, trykken for brystet, hiven efter vejret og

lavt blodtryk. Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaktion, som kan medføre besvær med at

synke og/eller trække vejret, rødt eller opsvulmet ansigt og/eller hænder. Hvis nogen af disse

symptomer opstår, skal De straks standse injektionen og kontakte en læge eller straks tage på

skadestuen. I tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner bør en alternativ behandling overvejes.

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling

med alle faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde korrekt,

især ved høje niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse

inhibitorer. Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under

kontrol med ReFacto AF.

hvis Deres blødninger ikke stopper som forventet, skal De kontakte Deres læge eller straks tage

på skadestuen.

Brug af anden medicin sammen med ReFacto AF

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De bruger ReFacto AF.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ReFacto AF har ingen virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

ReFacto AF indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 1,23 mmol (eller 29 mg) natrium pr. fyldt sprøjte med rekonstitueret

pulver. Fortæl det til lægen, hvis De er på en kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal De bruge ReFacto AF

Brug altid ReFacto AF nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er

De i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Behandling med ReFacto AF bør indledes af en læge, der har erfaring med behandling af patienter

med hæmofili A. Deres læge bestemmer den dosis ReFacto AF, som De får. Denne dosis og

varigheden afhænger af Deres individuelle behov for substitutionsbehandling med faktor VIII.

ReFacto AF gives som injektion i en vene, og den tager flere minutter. Patienter eller deres

omsorgspersoner kan give injektioner af ReFacto AF, forudsat at de har fået passende instruktion.

Under behandlingen kan Deres læge beslutte at ændre den dosis ReFacto AF, som De modtager.

Tal med lægen, før De tager ud at rejse. De skal medbringe en tilstrækkelig mængde af Deres

faktor VIII-produkt til forventet behandling i forbindelse med rejser.

Det anbefales, at De skriver navnet på produktets æske og produktets batchnummer ned, hver gang De

bruger ReFacto AF. De kan bruge en af de aftagelige etiketter, der findes på den fyldte sprøjte, til at

dokumentere batchnummeret i Deres dagbog eller til at indberette bivirkninger.

Tilberedning og administration

Anvisningerne nedenfor er almene råd. Følg Deres læges anvisninger i forbindelse med tilberedning

og indgivelse af ReFacto AF, der leveres i en fyldt injektionssprøjte. Patienter skal følge de specifikke

procedurer vedrørende tilberedning og administration, som de har fået udleveret af deres læge.

ReFacto AF gives som intravenøs (IV) infusion efter tilberedning. Den fyldte injektionssprøjte består

af to kamre, det ene kammer indeholder ReFacto frysetørret pulver og det andet kammer indeholder

solvensen [9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid-injektionsvæske]. I forbindelse med denne vejledning vil

den omtalte anordning blive omtalt som en fyldt injektionssprøjte.

Anvend kun den fyldte injektionssprøjte, der følger med i æsken, til tilberedning. De kan bruge andre

sterile engangssprøjter ved indgivelse af medicinen.

ReFacto AF må ikke blandes med andre infusionsopløsninger.

Bemærk: Hvis De har behov for at anvende mere end en fyldt sprøjte med ReFacto AF pr. infusion,

skal hver sprøjte tilberedes i henhold til de specifikke anvisninger. En særskilt 10 cc Luer-Lock eller

større (ikke indbefattet i dette kit) kan anvendes til at trække det rekonstituerede indhold af hver

sprøjte tilbage (se Yderligere instruktioner)

Klargøring

Vask altid hænder, før De udfører følgende procedurer.

Der skal anvendes en aseptisk teknik (som betyder ren og fri for bakterier) under hele

tilberedningsproceduren.

Alle komponenter, der anvendes til tilberedning og administration af dette produkt, skal bruges

så hurtigt som muligt efter åbning af deres sterile beholdere for at minimere unødvendig

udsættelse for luft.

Tilberedning

Lad den fyldte injektionssprøjte opnå stuetemperatur.

Fjern indholdet fra ReFacto AF-kittet med den fyldte injektionssprøjte, og anbring det på en ren

flade, så De er sikker på, at De har alt, hvad De får brug for.

Tag fat om stempelstangen, som det er vist på følgende diagram. Skru stempelstangen fast i

åbningen i fingergrebet på ReFacto AF fyldt injektionssprøjte ved at skubbe og dreje den med

uret, indtil man kan mærke modstand (ca. 2 omdrejninger).

Gennem hele tilberedningsprocessen er det vigtigt at holde ReFacto fyldt injektionssprøjte lodret (med

det hvide pulver oven over den klare solvens) for at undgå evt. lækage.

Mens De holder den fyldte injektionssprøjte lodret, fjernes den hvide forsegling ved at bøje

seglet fra højre mod venstre (eller med en blid rokkende bevægelse) for at fjerne hættens

perforation og komme ind til den grå gummihætte på spidsen af ReFacto fyldt injektionssprøjte.

Tag den blå sterile beskyttelseshætte med udluftning ud af sin indpakning.

Mens De fortsat holder den fyldte injektionssprøjte lodret, fjernes den grå gummihætte på spidsen og

den udskiftes med den blå beskyttelseshætte med udluftning. Denne hætte med udluftning har

bittesmå huller, der tillader luften at slippe ud, så man undgår, at der opbygges tryk. Undgå at røre ved

sprøjtens åbne ende eller den blå beskyttelseshætte med udluftning.

Stille og roligt skubbes stempelstangen opad, indtil de to stempler inde i den fyldte

injektionssprøjte møder hinanden, og al solvensen er blevet overført til det øverste kammer, der

indeholder ReFacto AF pulveret.

Bemærk: For at undgå, at der flyder væske fra spidsen af sprøjten, skal man lade være at trykke på

stempelstangen med unødig kraft.

Mens De fortsat holder den fyldte injektionssprøjte lodret, roteres den blidt adskillige gange,

indtil pulveret er opløst.

Efterse den færdige opløsning for partikler eller nisfarvning. Opløsningen skal være klar eller let

opaliserende og farveløs. Kassér den fyldte injektionssprøjte, hvis der observeres synlige partikler eller

misfarvninger.

Mens De fortsat holder den fyldte injektionssprøjte lodret, skubbes stempelstangen langsomt

opad, indtil det meste, men ikke al, luften er fjernet fra det øverste kammer.

ReFacto AF skal indgives inden for 3 timer efter enten tilberedning eller fjernelse af den grå hætte på

spidsen af den fyldte injektionssprøjte.

Hvis De ikke bruger ReFacto AF opløsningen med det samme, skal De opbevare sprøjten i lodret

position med den blå beskyttelseshætte med udluftning sat på den fyldte injektionssprøjte, indtil De er

klar til at injicere. Den tilberedte opløsning kan opbevares ved stuetemperatur i op til 3 timer. Hvis den

ikke er blevet anvendt inden for 3 timer, skal den kasseres.

Administration (intravenøs infusion)

Deres læge eller en anden sundhedsperson skal lære Dem at injicere ReFacto AF. Når De først selv har

lært at injicere, kan De følge instruktionerne i denne indlægsseddel.

ReFacto AF ingives med intravenøs (i.v.) infusion efter at pulveret er tilberedt med solvensen (0,9 %

natriumchlorid). Når ReFacto AF er blevet tilberedt, skal det efterses for partikler og misfarvning

inden indgift.

ReFacto AF skal indgives ved hjælp af det infusionssæt, der er med i kittet, med mindre De har fået

andet at vide af Deres læge eller en anden sundhedsperson.

Fjern den blå beskyttelseshætte med udluftning og sæt det medfølgende intravenøse

infusionssæt godt fast på ReFacto AF fyldt injektionssprøjte.

Anbring en staseslange og gør klar til injektionen ved at aftørre huden godt med en

spritserviet, der følger med i kittet.

Fjern nålebeskyttelseshætten og indfør sommerfuglenålen, der sidder på infusionssættets

slange, i venen, sådan som De er blevet instrueret i af Deres læge eller en anden

sundhedsperson. Fjern staseslangen. Det tilberedte ReFacto AF produkt injiceres intravenøst

og over adskillige minutter. Deres læge kan ændres på infusionshastigheden for at gøre

infusionen mere behagelig. De kan drøfte den intravenøse infusionsprocedure med lægen eller

en anden sundhedsperson. Forsøg ikke at injicere selv, medmindre De er grundigt oplært.

Tilberedt ReFacto AF må ikke indgives i samme slange eller beholder som andre medicinske

produkter.

Når infusionen med ReFacto AF er slut, skal infusionssættet fjernes og kasseres. Mængden af

lægemiddel, der er tilbage i infusionssættet, har ingen betydningen for din behandling.

Bemærk: Al ubrugt opløsning, den tomme injektionssprøjte og de brugte medicinske forsyninger skal

bortskaffes i en beholder, der er beregnet på medicinsk affald, da disse materialer kan skade andre,

hvis de ikke bortskaffes på en ordentlig måde.

Det anbefales at registrere lot-nummeret på etikketten fra ReFacto AF fyldt injektionssprøjte, hver

gang man anvender ReFacto AF. Man kan bruge den aftagelige etiket, der sidder på ReFacto fyldt

injektionssprøjte, til registrering af lot-nummeret.

Supplerende instruktioner:

Tilberedning af ReFacto AF i fyldt injektionssprøjte til en 10 cc eller større sprøjte med Luer-

Lock i (sprøjter på 10 cc eller større med Luer-Lock leveres ikke med)

lberedning (Alle ReFacto AF fyldte injektionssprøjter tilberedes i henhold til instruktionerne

herover om tise Tilberedning og administration).

Mens De holder den fyldte injektionssprøjte lodret, skubbes stempelstangen langsomt opad,

indtil det meste, men ikke al, luften er fjernet fra kammeret med lægemidlet.

Tag Luer-til-Luer sprøjtekonnektoren ud af sin indpakning (Luer-til-Luer sprøjtekonnektorer

leveres ikke med).

Forbind en steril 10 cc eller større Luer-Lock sprøjte med den ene åbning i sprøjtekonnektoren

og ReFacto AF fyldt injektionssprøjte i den anden åbning i den modsatte ende.

Med den fyldte ReFacto AF injektionssprøjte øverst trykkes stemplet langsomt ned, indtil

indholdet er tømt ud i en 10 cc eller større Luer-Lock sprøjte.

Fjern den tomme ReFacto AF fyldte injektionssprøjte og gentag trin 3 og 4 ovenfor til

yderligere rekonstituerede sprøjter.

Fjern Luer-til-Luer sprøjtekonnektoren fra den 10 cc eller større Luer-Lock sprøjte og sæt

infusionssættet på som beskrevet ovenfor under anvisningerne for den fyldte injektionssprøjte

(se Administration (intravenøs infusion).

Bemærk: Al ubrugt opløsning, den tomme sprøjte og de brugte medicinske forsyninger skal

bortskaffes i en beholder, der er beregnet på medicinsk affald, da disse materialer kan skade andre,

hvis de ikke bortskaffes på en ordentlig måde.

Hvis De har brugt for meget ReFacto AF

Henvend Dem til lægen eller på apoteket.

Hvis De holder op med at bruge ReFacto AF

Hold ikke op med at tage ReFacto AF uden efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis der opstår alvorlige, pludselige allergiske reaktioner (anafylaktiske), skal injektionen stoppes

straks. De skal straks kontakte Deres læge, hvis De oplever nogen af følgende tidlige symptomer på

allergiske reaktioner:

udslæt, nældefeber, vabler, udbredt kløe

opsvulmen af læber og tunge

besvær med at trække vejret, hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet

generel utilpashed

svimmelhed eller tab af bevidsthed

Alvorlige symptomer, såsom besvær med at trække vejret og hvis De (næsten) besvimer, kræver

omgående, akut behandling. Alvorlige, pludselige allergiske reaktioner er ikke almindelige

(forekommer hos op til 1 ud af 100 personer).

Udvikling af antistoffer (inhibitorer)

Hos børn, der ikke tidligere er behandlet med faktor VIII-lægemidler, kan der dannes

inhibitorantistoffer (se afsnit 2) med en meget almindelig hyppighed (flere end 1 ud af 10 patienter).

Men hos patienter, der tidligere er behandlet med faktor VIII (flere end 150 dages behandling) er

risikoen ikke almindelig (færre end 1 ud af 100 patienter. Hvis dette sker, vil De eller Deres barns

medicin måske holde op med at virke rigtigt, og De eller Deres barn kan opleve vedvarende blødning.

Hvis dette sker, skal De straks kontakte Deres læge.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Udvikling af antistoffer hos patienter, som aldrig tidligere er blevet behandlet med faktor VIII-

produkter

Hovedpine

Hoste

Ledsmerter

Feber

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Blødning

Svimmelhed

Nedsat appetit, diarré, opkastning, mavesmerter, kvalme

Nældefeber, udslæt, kløen

Muskelsmerter

Kuldegysninger, reaktion på kateterstedet

Visse blodanalyser kan vise en stigning i antistoffer mod faktor VIII

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer):

Udvikling af antistoffer hos patienter, som tidligere er blevet behandlet med faktor VIII produkter

(færre end 1 ud af 100 personer)

Alvorlig overfølsomhedsreaktion

Følelsesløshed, søvnighed, smagsændringer

Brystsmerter, hurtige hjerteslag, hjertebanken

Lavt blodtryk, smerte og rødme af vener forbundet med en blodprop, ansigtsrødmen

Kortåndethed

Kraftig svedafsondring

Svaghed, reaktioner på injektionsstedet herunder smerte

Let forøgelse af hjerteenzymer

Forhøjet niveau af leverenzymer, forhøjet bilirubin

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke ReFacto AF efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og på etiketten på sprøjten

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses, da det kan skade den

fyldte injektionssprøjte.

For at gøre det nemmere for Dem kan medicinen fjernes fra køleskab i en enkelt periode på højst 3

måneder ved stuetemperatur (op til 25 °C). Efter denne opbevaringsperiode ved stuetemperatur må

produktet ikke sættes tilbage i køleskab igen, men skal anvendes eller bortskaffes. Datoen for, hvornår

pakningen med den fyldte injektionssprøjte med ReFacto AF er taget ud af køleskabet og opbevares

ved stuetemperatur (op til 25

C), skal noteres på den ydre karton.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den tilberedte opløsning skal anvendes inden for 3 timer efter tilberedning eller fjernelsen af den grå

hætte på spidsen.

Opløsningen vil være klar til let opaliserende og farveløs. De må ikke bruge dette lægemiddel, hvis

opløsningen er uklar eller indeholder synlige partikler.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ReFacto AF indeholder

-

Aktivt stof: moroctocog alfa (rekombinant koagulationsfaktor VIII). Hver fyldt injektionssprøjte

med ReFacto AF indeholder nominelt 250, 500, 1000, 2000 eller 3000 IE moroctocog alfa.

Den fyldte injektionssprøjte med ReFacto AF indeholder også en solvens [natriumchlorid 9

mg/ml

(0,9 %) til injektion] til rekonstituering af moroctocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, calciumchloriddihydrat, L-histidin, polysorbat 80 og

natriumchlorid.

Efter at midlet er opløst i den medfølgende solvens [0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-

injektionsvæske], indeholder den tilberedte injektions-opløsning henholdsvis 62,5, 125, 250,

500 eller 750 IE af moroctocog alfa (baseret på styrken af moroctocog alfa, dvs. 250, 500, 1000,

2000 eller 3000 IE)

Udseende og pakningsstørrelser

ReFacto AF leveres som et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

som indeholder ReFacto AF pulver i det øverste kammer og en solvens [9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid-injektionsvæske] i det nederste kammer.

Pakningen indeholder:

En fyldt injektionssprøjte med moroctocog alfa 250, 500, 1000, 2000 eller 3000 IE som pulver

og en solvens, 4 ml steril natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) til tilberedning til injektion

En stempelstang

En blå steril beskyttelseskappe med udluftning

Et sterilt infusionssæt

To spritservietter

Et plaster

Et kompres

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Wyeth Farma S.A.

Autovia del Norte A-1 Km 23

Desvio Algete Km 1

28700 San Sebastian de los Reyes

Madrid

Spanien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel : + 356 21 344 610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti

filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 678 5800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoa Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS

BRANCH)

Τηλ: +357 22 81 7690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel:

+ 46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

ReFacto AF 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 62,5 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 125 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 250 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 500 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder nominelt 250 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 62,5 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder nominelt 500 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 125 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder nominelt 1000 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 250 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder nominelt 2000 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 500 IE moroctocog alfa.

ReFacto AF 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder nominelt 3000 IE* moroctocog alfa**.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning ca. 750 IE moroctocog alfa.

*Styrken (Internationale Enheder) bestemmes ved anvendelse af kromogentest ifølge den Europæiske

Farmakopé. Den specifikke aktivitet for ReFacto AF er 7.600-13.800 IE/mg protein.

**Human koagulationsfaktor VIII fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i kinesiske

hamsterovarieceller (CHO). Moroctocog alfa er et glycoprotein med 1438 aminosyrer med en sekvens,

som kan sammenlignes med faktor VIII 90 + 80 kDA-formen (dvs. B-domænet fjernet), og med de

samme post-translationelle modifikationer, der findes i molekyler udvundet fra plasma.

Fremstillingsprocessen for ReFacto AF blev modificeret for at eliminere alle exogene, humant eller

animalsk afledte proteiner i celledyrkningsprocessen, oprensningen og den endelige formulering, og

samtidig blev navnet ændret til ReFacto AF.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Efter rekonstituering er der 1,23 mmol (29 mg) natrium pr. hætteglas eller fyldt injektionssprøjte

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvidt til off-white pulver/kage

Klar, farveløs solvens

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hvidt til off-white kage/pulver i øverste kammer af den fyldte injektionssprøjte

Klar, farveløs solvens i det nederste kammer af den fyldte injektionssprøjte

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ReFacto AF er indiceret til kontrol og forebyggelse af blødningsepisoder hos patienter med

hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel eller klassisk hæmofili).

ReFacto AF er velegnet til voksne og børn i alle aldre, samt nyfødte.

ReFacto AF indeholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indiceret ved von Willebrands

sygdom.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal iværksættes under supervision af en læge, der har erfaring med behandling af

hæmofili A.

Overvågning af behandling

Under behandlingen anbefales relevant måling af faktor VIII-niveauer for at styre den dosis, der skal

indgives, og hyppighederne af de gentagne infusioner. De enkelte patienters respons over for faktor

VIII kan variere, således at der udvises forskellige halveringstider og genfindinger. Doser baseret på

kropsvægt kan kræve justering hos under- eller overvægtige patienter. Især i tilfælde af større

kirurgiske indgreb er præcis monitorering af substitutionsbehandlingen ved hjælp af

koagulationsanalyse (plasmafaktor VIII-aktivitet) helt nødvendig.

Ved monitorering af patientens faktor VIII-aktivitet under behandling med ReFacto AF anbefales det

at anvende den kromogeniske analyse. Ved brug af en in vitro thromboplastintid (aPTT)-baseret

éttrins-koagulationsanalyse til bestemmelse af faktor VIII-aktivitet i patienters blodprøver kan

resultater for faktor VIII-aktivitet i plasma være væsentligt påvirkede både af typen af aPTTT-reagens

og den referencestandard, som benyttes i analysen. Der kan desuden være signifikante

uoverensstemmelser mellem de analyseresultater, der opnås med en aPTT-baseret éttrins-

koagulationsanalyse og den kromogeniske analyse. Resultaterne fra éttrinskoagulationsanalysen er

typisk 20-50 % lavere end resultaterne fra den kromogeniske substratanalyse. ReFacto AF-

laboratoriestandarden kan anvendes til at korrigere for denne uoverensstemmelse (se pkt. 5.2). Dette er

især vigtigt, når laboratoriet og/eller de anvendte reagenser udskiftes.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsterapien er afhængige af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel, af

lokalisering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Indgivelsesdoserne bør

titreres efter patientens kliniske respons. Hvis der findes en inhibitor, kan det være nødvendigt med

højere doser eller en passende specifik behandling.

Antallet af indgivne enheder af faktor VIII udtrykkes i Internationale Enheder (IE), der er relateret til

den aktuelle WHO-standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma udtrykkes

enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i IE (i forhold til en International

Standard for faktor VIII i plasma). En IE af faktor VIII-aktivitet svarer til den mængde faktor VIII, der

er i 1 ml normalt, humant plasma.

Et andet moroctocog alfa-produkt, der er godkendt til anvendelse uden for Europa, har en anden

fastlagt fremstillingsstyrke, som er blevet kalibreret i forhold til WHO’s internationale standard ved

brug af en éttrins-koagulationsanalyse: Dette produkt har handelsnavnet XYNTHA. På grund af

forskellen på metoderne ved fastsættelse af styrken af XYNTHA og ReFacto AF svarer 1 IE

XYNTHA (kalibreret éttrinsanalyse) til ca. 1,38 IE ReFacto AF (kalibreret kromogenisk analyse).

Hvis en patient, som normalt behandles med XYNTHA, får ordineret ReFacto AF, kan den

behandlende læge overveje at justere dosisanbefalingerne baseret på faktor VIII-genfindingsværdierne.

Personer med hæmofili A skal med udgangspunkt i deres aktuelle regimen rådes til at medbringe en

passende forsyning af faktor VIII-produktet til forventet behandling i forbindelse med rejser.

Patienterne skal rådes til at kontakte deres læge, før de rejser.

Behovsbaseret behandling

Beregning af den nødvendige dosis af faktor VIII baseres på erfaringen, at en IE af faktor VIII

pr. kg legemsvægt forøger plasmafaktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis fastsættes

ved brug af følgende formel:

Antal krævede enheder (IE) = kropsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (% eller IE/dl) x 0,5 (IE/kg

pr. IE/dl), hvor 0,5 IE/kg per IE/dl repræsenterer den reciprokke værdi af genfinding af faktor VIII,

som normalt observeres efter infusion af faktor VIII.

Den indgivne mængde og indgivelsesfrekvensen skal altid justeres i forhold til den kliniske virkning i

de enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende hæmoragiske begivenheder bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde til under de

givne plasmaniveauer (i % af det normale eller i IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende

doseringstabel kan anvendes som vejledning ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/

Type kirurgisk indgreb

Nødvendigt

faktor VIII-niveau

(% eller IE/dl)

Dosisfrekvens (timer)/

Behandlingens varighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmarthron, muskelblødning

eller oral blødning

20-40

Gentages for hver 12-24 timer. Mindst

1 dag, indtil blødningsepisoden som

indikeret af smerte er afhjulpet, eller

heling er opnået.

Mere omfattende hæmarthron,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Gentag infusion for hver 12-24 timer i

3-4 dage eller mere, til smerte og akut

invaliditet er afhjulpet

Livstruende blødninger

60-100

Gentag infusion for hver 8-24 timer, til

faren er afhjulpet.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

herunder tandudtrækning

30-60

For hver 24 timer, mindst 1 dag, indtil

heling er opnået.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og post-

operativt)

Gentag infusion for hver 8-24 timer,

indtil tilstrækkelig sårheling, derefter

behandling i mindst yderligere 7 dage

for at opretholde en faktor VIII-aktivitet

på 30 % til 60 % (IE/dl).

Profylakse

Som rutinemæssig forebyggelse af spontane blødninger hos patienter med svær hæmofili A bør der

gives doser på 20-40 IE af faktor VIII pr. kg kropsvægt med intervaller på 2 til 3 dage. I nogle tilfælde,

især hos yngre patienter, kan kortere doseringsintervaller eller højere doser være nødvendige.

Pædiatrisk population

Det må forventes, at der er behov for en øget dosis ved behandling af yngre børn (under 6 år) med

ReFacto AF i forhold til den dosis, der anvendes til voksne og ældre børn (se pkt. 5.2).

Ældre

Kliniske studier inkluderede ikke forsøgspersoner på 65 år og derover. Dosisvalg for ældre patienter

skal generelt set tilpasses individuelt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dosisjustering til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er ikke undersøgt i kliniske

afprøvninger.

Administration

Intravenøs anvendelse.

ReFacto AF indgives ved intravenøs (i.v.) infusion over flere minutter efter rekonstituering af det

frysetørrede pulver til injektionsvæske med 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske

(medfølger). Indgivelseshastigheden bør justeres alt efter patientens velbefindende.

Passende uddannelse anbefales til personer, der ikke er sundhedsfagligt uddannede, som skal indgive

produktet.

Se pkt. 6.6 for instruktioner om rekonstituering før indgivelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt allergisk reaktion over for hamsterprotein.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, bør navnet og batchnummeret på det indgivne

præparat registreres tydeligt.

Det anbefales kraftigt, at navnet på pakningen og batchnummeret registreres, hver gang ReFacto AF

indgives til en patient, så der findes en forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer.

Patienterne kan klæbe en af de aftagelige etiketter, der findes på hætteglasset eller den fyldte

injektionssprøjte, i deres dagbog for at dokumentere batchnummeret eller for at indberette

bivirkninger.

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er set med ReFacto AF. Lægemidlet indeholder spor af

hamsterproteiner. Ved symptomer på overfølsomhed bør patienter rådes til at ophøre med at bruge

lægemidlet straks og kontakte deres læge. Patienter skal oplyses om de tidlige tegn på overfølsom-

hedsreaktioner, herunder nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende

vejrtrækning, lavt blodtryk og anafylaksi.

Ved chok skal den medicinske standardbehandling for chok anvendes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de

første 50 eksponeringsdage, men varer ved resten af livet selvom risikoen ikke er almindelig.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lavtiter-inhibitorer

udgør en mindre risiko for utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII-produkter overvåges omhyggeligt

for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede

faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en

passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer

af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør

overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili og

faktor VIII-inhibitorer.

Rapporter om manglende virkning

Fra de kliniske undersøgelser og på baggrund af undersøgelser, som er udført efter markedsføringen af

ReFacto, er der modtaget rapporter om mangel på virkning, primært hos patienter i profylaktisk

behandling. Den manglende virkning af ReFacto er beskrevet som blødning i mål-ledene, blødning i

nye led eller en subjektiv følelse hos patienten af nye blødninger. Ved ordination af ReFacto AF er det

vigtigt at foretage en individuel titrering og kontrol af hver patients faktor-niveau for at sikre

tilstrækkelig terapeutisk respons (se pkt 4.8).

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med faktor

VIII forøge den kardiovaskulære risiko.

Kateter-relaterede komplikationer

Når det er nødvendigt at anvende et centralt venekateter (CVK), bør risikoen for CVK-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet overvejes (se

pkt. 4.8).

Natriumindhold

Efter rekonstituering indeholder dette lægemiddel 1,23 mmol (29 mg) natrium pr. hætteglas eller fyldt

injektionssprøjte, hvilket bør tages med i overvejelserne hos patienter på kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke indberettet interaktion mellem rekombinante koagulationsfaktor VIII-produkter og andre

lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Ingen dyrestudier under graviditet og amning er gennemført med faktor VIII, og der foreligger derfor

ingen data om fertilitet. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder findes ingen

erfaringer vedrørende brug af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun

anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ReFacto AF har ingen virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brændende eller stikkende

fornemmelse ved infusionsstedet, kuldegysninger, rødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt,

hypotension, lethargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikken, opkast, hvæsende

vejrtrækning) er i sjældne tilfælde blevet set ved ReFacto og kan i nogle tilfælde udvikle sig til

alvorlig anafylaksi, herunder chok (se pkt. 4.4).

Der kan forekomme spormængder af hamsterprotein i ReFacto AF. I meget sjældne tilfælde er der set

udvikling af antistoffer mod hamsterprotein, men der er ikke konstateret kliniske følgetilstande. I en

undersøgelse af ReFacto havde tyve ud af 113 (18 %) tidligere behandlede patienter (PTP’er) en øget

anti-CHO-antistoftiter uden nogen synlig klinisk effekt.

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med ReFacto AF. Hvis disse inhibitorer opstår, kan tilstanden

komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et

specialiseret hæmofilicenter.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel er i overensstemmelse med MedDRA’s systemorganklassifikation (SOC- og

foretrukken term-niveau). Frekvenser er blevet evalueret i henhold til følgende konvention: Meget

almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke almindelig (≥ 1/1000 til < 1/100). Tabellen

anfører bivirkninger, der er rapporteret i kliniske studier med ReFacto eller ReFacto AF. Frekvenserne

er baseret på alle behandlingsfremkaldte bivirkninger i poolede kliniske studier med

765 forsøgspersoner.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100

til < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1000 til

< 1/100

Blod og lymfesystem

FVIII-inhibitor

(PUP’er)

FVIII-inhibitor

(PTP’er)

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Perifer neuropati, søvnighed,

dysgeusi

Hjerte

Angina pectoris, takykardi,

palpitationer

Vaskulære sygdomme

Hæmoragi, hæmatom

Hypotension, thrombophlebitis,

rødme

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Dyspnø

Mave-tarmkanalen

Diarré, opkastning,

abdominale smerter,

kvalme

Hud og subkutane væv

Urticaria, udslæt,

pruritus

Hyperhidrose

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgi

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Kuldegysninger,

reaktion på

kateterstedet

Asteni, reaktion på

injektionsstedet, smerte på

injektionsstedet, inflammation

på injektionsstedet

Undersøgelser

Antistoftest positiv,

anti-faktor VIII-

antistoftest positiv

Forhøjet aspartat-

aminotransferase, forhøjet

alaninaminotransferase, forhøjet

blodbilirubin, forhøjet

kreatininfosfokinase i blodet

Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII-produkter, der inkluderede patienter med svær

hæmofili A. PTP’er = tidligere behandlede patienter, PUP’er = tidligere ubehandlede patienter

Pædiatrisk population

Der er blevet rapporteret om et tilfælde af en cyste hos en 11-årig patient og en hændelse beskrevet

som konfusion hos en 13-årig patient. Disse tilfælde var muligvis relateret til behandling med ReFacto

Sikkerheden af ReFacto AF blev evalueret i undersøgelser med både tidligere behandlede voksne og

tidligere behandlede børn og unge (i alderen 12-16 år i en undersøgelse (n=18), og i alderen 7-16 år i

en understøttende undersøgelse (n=49)), og der er en tendens til en højere bivirkningsfrekvens hos

børn i alderen 7-16 år sammenlignet med voksne. Der er blevet indsamlet yderligere

sikkerhedsoplysninger hos børn i undersøgelser med både tidligere behandlede patienter (i alderen < 6

år (n=18) og i alderen 6 til < 12 år (n=19)) og tidligere ubehandlede patienter (i alderen < 6 år (n=23)),

som understøtter en sikkerhedsprofil svarende til den, der blev observeret hos voksne patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII-

produkter.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: hæmostatika, koagulationsfaktor VIII;

ATC-kode: B02BD02.

ReFacto AF indeholder rekombinant koagulationsfaktor VIII (moroctocog alfa) uden B-domæne. Det

er et glycoprotein med en molekylmasse på ca. 170.000 Da, som består af 1438 aminosyrer. ReFacto

AF har funktionelle egenskaber, der kan sammenlignes med endogen faktor VIII.

Faktor VIII-aktiviteten er betydeligt nedsat hos patienter med hæmofili A, og substitutionsterapi er

derfor nødvendig.

Når faktor VIII injiceres i en patient med hæmofili, går den i forbindelse med von Willebrand-faktoren

i patientens kredsløb.

Aktiveret faktor VIII virker som en kofaktor for aktiveret faktor IX, hvorved omdannelsen af faktor X

til aktiveret faktor X fremskyndes. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin

omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og der dannes et koagel. Hæmofili A er en kønsbestemt,

arvelig blodkoagulationssygdom, der skyldes nedsat indhold af faktor VIII:C og medfører kraftig

blødning i led, muskler eller indre organer, enten spontant eller som følge af traumer i forbindelse med

ulykker eller operation. Ved substitutionsterapi øges indholdet af faktor VIII i plasma, hvorved det

bliver muligt at opnå en midlertidig korrektion af faktormanglen og en afhjælpning af

blødningstendenserne.

Klinisk virkning

Dataene i nedenstående tabel vedrører PUP- og PTP-data fra undersøgelser med ReFacto AF hos

patienter på < 12 år.

Indtagelse og virkning hos pædiatrisk population

PTP'er

< 6 år

PTP'er

6 til < 12 år

PUP'er

< 6 år

Dosis efter vægt (IE/kg) pr.

forebyggende infusion

median (min.; maks.)

N=14

36 IE/kg

(28; 51)

N=13

32 IE/kg

(21; 49)

N=22

46 IE/kg

(17;161)

Samlet antal blødninger pr. år for

alle forsøgspersoner

median (min.; maks)

N=23

3,17

(0,0; 39,5)

Samlet antal blødninger pr. år for

forsøgspersoner, der rapporterede,

at de fulgte en behovsrelateret

behandling ved baseline

median (min.; maks)

41,47

(1,6; 50,6)

25,22

(0,0; 46,6)

Samlet antal blødninger pr. år for

forsøgspersoner, der rapporterede,

at de fulgte en forebyggende

behandling ved baseline

median (min.; maks)

N=13

1,99

(0,0; 11,2)

5,55

(0,0; 13,0)

Dosis efter vægt (IE/kg) pr.

blødningsepisode til behandling af

blødning

median (min.; maks)

N=13

35 IE/kg

(28; 86)

N=14

33 IE/kg

(17; 229)

N=21

55 IE/kg

(11; 221)

% af blødninger, hvor

behandlingen lykkedes efter ≤ 2

infusioner

98,7 %

98,8 %

96,7 %

Dosis og hyppighed af ReFacto AF, som blev ordineret under hele undersøgelsen, skete efter

investigators skøn iht. lokal standardbehandling.

Forsøgspersoner i PUP-undersøgelsen var ikke forpligtet til at følge en regelmæssig,

fortløbende, forebyggende behandling. Størstedelen af forsøgspersonerne fik dog

regelmæssige forebyggende infusioner, med undtagelse af én forsøgsperson (som kun fik

behovsrelateret behandling). Flere forsøgspersoner startede med behovsrelateret behandling,

men skiftede til forebyggende behandling i løbet af undersøgelsen, og nogle forsøgspersoner

fik kun sporadiske forebyggende infusioner.

Forsøgspersoner i PTP-undersøgelsen rapporterede deres faktor VIII-behandlingsform

(forebyggende eller behovsrelateret) ved baseline, og de var ikke forpligtet til at fortsætte

denne behandlingsform for at kunne deltage i undersøgelsen. Dosis og hyppighed af ReFacto

AF, som blev ordineret under hele undersøgelsen, skete efter investigators skøn iht. lokal

standardbehandling.

Bemærk, at antal blødninger pr. år ikke er sammenlignelig mellem forskellige faktorkoncentrater og

mellem forskellige kliniske undersøgelser.

Induktion af immuntolerans

Data for induktion af immuntolerans (ITI) er blevet indsamlet fra patienter med hæmofili A, der havde

udviklet faktor VIII-inhibitorer. Som en del af det pivotale studie med ReFacto hos PUP’er blev ITI-

data fra 25 patienter vurderet (15 med høje titre, 10 med lave titre). Ud af disse 25 patienter havde 20

et fald i inhibitortiter til < 0,6 BE/ml, heraf 11 ud af 15 med oprindelig høj titer (≥ 5 BE/ml) og 9 ud af

10 med lav titer. Ud af 6 patienter, der havde udviklet lav titer-inhibitorer, men ikke fik ITI, havde 5

tilsvarende fald i titer. Langsigtede resultater foreligger ikke.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber ved ReFacto, der er udledt af en overkrydsningsundersøgelse med

ReFacto og et plasmaderiveret FVIII-koncentrat under anvendelse af den kromogeniske

substratanalyse (se pkt. 4.2) hos 18 tidligere behandlede patienter, er anført i nedenstående tabel.

Estimater for farmakokinetiske parametre for ReFacto hos tidligere behandlede patienter med

hæmofili A

Farmakokinetisk parameter

Middel

Median

(IE·time/ml)

19,9

19,9

(time)

14,8

12,7

CL (ml/time·kg)

0,75

MRT (time)

20,2

18,0

Genfinding

(IE/dl stigning i FVIII:C pr. IE/kg indgivet FVIII)

0,38

Forkortelser: AUC

= areal under plasmakoncentrations-tids-kurven fra nul til sidste målbare koncentration;

= halveringstid; CL = clearance; FVIII:C = FVIII-aktivitet; MRT = middel residenstid

I en undersøgelse, hvor styrken af ReFacto AF, ReFacto og FVIII-aktiviteten i patientplasma blev målt

under anvendelse af den kromogeniske substratanalyse, viste det sig, at ReFacto AF var bioækvivalent

med ReFacto. Rationerne af middelværdierne fundet ved mindste kvadraters metode for ReFacto AF i

forhold til ReFacto var 100,6 %, 99,5 % og 98,1 % for henholdsvis genfinding, AUC

og AUC

(areal

under plasmakoncentrations-tids-kurven fra tid nul til uendelig). De tilsvarende 90 %-

konfidensintervaller for forholdet mellem de geometriske middelværdier for ReFacto AF og ReFacto

lå inden for bioækvivalensintervallet på 80 % til 125 %, hvilket påviste bioækvivalens mellem

ReFacto AF og ReFacto.

I en farmakokinetisk overkrydsningsstudie blev de farmakokinetiske parametre for ReFacto AF

bestemt ved behandlingsstart (baseline) og fulgt op hos 25 tidligere behandlede patienter (≥12 år) efter

gentagen indgift af ReFacto AF i seks måneder. Ratioerne for geometriske mindste kvadraters

farmakokinetiske middelværdier ved måned 6 i forhold til baseline var 107 %, 100 % og 104 % for

henholdsvis genfinding, AUC

og AUC

. De tilsvarende 90 %-konfidensintervaller omkring ratioerne

for måned 6 i forhold til baseline for de ovennævnte farmakokinetiske parametre lå inden for

ækvivalensintervallet på 80 % til 125 %. Dette tyder på, at der ikke er nogen tidsafhængige ændringer

i de farmakokinetiske egenskaber for ReFacto AF.

I samme undersøgelse, hvor lægemiddelstyrken for ReFacto AF og for et sammenligningspræparat

med rekombinant faktor VIII i fuld længde (FLrFVIII) samt FVIII-aktiviteten målt i

patientplasmaprøver blev bestemt under anvendelse af den samme éttrins-koagulationsanalyse på et

centralt laboratorium, viste ReFacto AF sig under anvendelse af standard bioækvivalensmetoden at

være farmakokinetisk ækvivalent med FLrFVIII hos 30 tidligere behandlede patienter (≥12 år).

Hos tidligere ubehandlede patienter (PUP’er) blev de farmakokinetiske parametre for ReFacto

evalueret under anvendelse af den kromogeniske analyse. Disse patienter (n=59; medianalder 10 ± 8,3

måneder) havde en gennemsnitlig genfinding i uge 0 på 1,5 ± 0,6 IE/dl pr. IE/kg (interval 0,2-2,8 IE/dl

pr. IE/kg), hvilket var lavere end den, der blev opnået hos tidligere behandlede patienter, der fik

ReFacto i uge 0 med en gennemsnitlig genfinding på 2,4 ± 0,4 IE/dl pr. IE/kg (interval 1,1-3,8 IE/dl

pr. IE/kg). I PUP-gruppen var den gennemsnitlige genfinding stabil over tid (5 besøg i løbet af 2 år) og

lå fra 1,5 til 1,8 IE/dl pr. IE/kg. Farmakokinetisk populationsmodellering med data fra 44 tidligere

ubehandlede patienter gav en gennemsnitlig, estimeret halveringstid på 8,0 ± 2,2 timer.

I en undersøgelse med ReFacto AF hos 19 PUP'er havde 17 børn i alderen 28 dage til under 2 år

genfinding i begyndelsen af undersøgelsen på 1,32 ± 0,65 IE/dl pr. IE/kg, og 2 børn i alderen 2 til < 6

år på 1,7 og 1,8 IE/dl pr. IE/kg. Bortset fra de tilfælde, hvor der blev påvist inhibitorer, var den

gennemsnitlige genfinding den samme over tid (6 besøg i løbet af en 2-årig periode), og individuelle

værdier varierede fra 0 (ved tilstedeværelse af inhibitor) til 2,7 IE/dl pr. IE/kg.

Tabellen nedenfor viser de farmakokinetiske parametre for ReFacto AF, der blev observeret efter en

dosis på 50 IE/kg i en undersøgelse hos 37 pædiatriske PTP'er.

Middel

SD faktor VIII farmakokinetiske parametre efter en enkelt dosis på 50 IE/kg hos pædiatriske PTP'er

PK parameter

Antal forsøgspersoner

Middel

Genfinding, IE/dl pr. IE/kg

I alderen < 6 år

I alderen 6 til 12 år

1,7 ± 0,4

2,1 ± 0,8

, IE/ml

0,9 (45)

, IE∙h/ml

9,9 (41)

9,1 ± 1,9

CL, ml/h/kg

4,4 (30)

ml/kg

56,4 (15)

Geometrisk middelværdi (geometrisk CV%) for alle, undtagen aritmetisk middelværdi ± SD for trinvis genfinding og

Kun patienter i alderen 6 til < 12 år.

Forkortelser: C

max,

maksimal observeret plasmakoncentration, CV, variationskoefficient, AUC

, areal under

plasmakoncentrations-tids-kurven fra tid nul til uendelig, t

, terminal halveringstid, CL, clearance, V

, steady state

distributionsvolumen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

Der er ikke foretaget nogen undersøgelser af karcinogenicitet eller reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Calciumchloriddihydrat

L-histidin

Polysorbat 80

Natriumchlorid

Solvens

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke

blandes med andre præparater, herunder andre infusionsopløsninger.

Kun det medfølgende infusionssæt må anvendes, da behandlingssvigt kan opstå som følge af

absorption af human koagulationsfaktor VIII i de indvendige overflader på visse typer infusionsudstyr.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Produktet kan fjernes fra køleskab i en enkelt periode på højst 3 måneder ved stuetemperatur (op til

25 °C). Efter denne opbevaringsperiode ved stuetemperatur må produktet ikke opbevares i køleskab

igen, men skal anvendes eller bortskaffes.

Efter rekonstituering

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i brug i 3 timer ved temperaturer på op til 25°C.

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsningProduktet indeholder ikke konserveringsmiddel, og det rekonstituerede produkt skal

anvendes straks eller inden for 3 timer efter rekonstituering. Anden opbevaringstid og andre

opbevaringsforhold er brugerens ansvar.

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

Produktet indeholder ikke konserveringsmiddel, og det rekonstituerede produkt skal anvendes straks

eller inden for 3 timer efter rekonstituering eller fjernelse af den grå spidshætte. Anden opbevaringstid

og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar produktet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

250 IE, 500 IE, 1000 IE eller 2000 IE pulver i et 10 ml-hætteglas (type 1-glas) med en prop (butyl) og

flip-off-forsegling (aluminium) og 4 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte (type 1-glas) med en

stempelprop (butyl), en kappe (butyl) og en steril hætteglasadapter til rekonstituering, et sterilt

infusionssæt, alkoholkompresser, plaster og et kompres.

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE eller 3000 IE frysetørret pulver i det øverste kammer og 4 ml solvent

i det nederste kammer af den fyldte injektionssprøjte (type 1-glas) med butylgummistempler og

-lukning, én stempelstang pr. enhed, en udluftet steril hætte af polypropylen, et sterilt infusionssæt,

spritservietter, plaster og et kompres.

Pakningsstørrelse: 1 sæt.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Det frysetørrede pulver til injektionsvæske skal rekonstitueres med den medfølgende solvens [0,9 %

(9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske] fra den fyldte injektionssprøjte under anvendelse af den

sterile hætteglasadapter til rekonstituering. Hætteglasset skal rystes forsigtigt, indtil alt pulveret er

opløst. Se indlægssedlen, pkt. 3, for at få yderligere oplysninger om rekonstitution og indgift.

Efter rekonstituering trækkes opløsningen tilbage i sprøjten. Opløsningen vil være klar eller let

opalagtig og farveløs. Opløsningen skal kasseres, hvis der er synlige partikler, eller misfarvning

observeres.

ReFacto AF 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

Det frysetørrede pulver i det øverste kammer af den fyldte injektionssprøjte skal rekonstitueres med

solventen [natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)-opløsning] i det nederste kammer af den fyldte

injektionssprøjte. Den fyldte injektionssprøjte skal drejes forsigtigt, indtil alt pulveret er opløst. Se

indlægssedlen, pkt. 3, for at få yderligere oplysninger om rekonstituering og indgift.

Efter rekonstitution vil opløsningen være klar eller let opalagtig og farveløs. Opløsningen skal

kasseres, hvis der observeres synlige partikler eller misfarvning.

Produktet indeholder efter rekonstitution polysorbat-80, som er kendt for at øge ekstraktionsraten af

di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) fra polyvinylklorid (PVC). Der skal tages højde for dette i

forbindelse med forberedelse og indgivelse af produktet, inklusive opbevaringstiden i en PVC-

beholder efter rekonstitution. Det er vigtigt, at anbefalingerne i pkt. 6.3 følges nøje.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

9.

DATO FOR FØRSTE markedsføringsTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. april 1999

Dato for seneste fornyelse: 15. april 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/460229/2016

EMEA/H/C/000232

EPAR - sammendrag for offentligheden

ReFacto AF

moroctocog alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for ReFacto

AF. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og

nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for ReFacto AF.

Hvad er ReFacto AF?

ReFacto AF er et pulver og en solvens, som blandes til en injektionsvæske, opløsning. ReFacto AF

indeholder det aktive stof moroctocog alfa. Det fås som hætteglas eller fyldte injektionssprøjter.

Hvad anvendes ReFacto AF til?

ReFacto AF anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A (en

medfødt blødersygdom). ReFacto AF kan anvendes til patienter i alle aldre, også nyfødte.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes ReFacto AF?

Behandlingen med ReFacto AF bør indledes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af

hæmofili A.

ReFacto AF gives ved injektion i en vene over flere minutter. Dosis og hyppighed af behandlingen

afhænger af, om ReFacto AF bruges til at behandle eller forebygge blødning, hvor alvorlig tilstanden er,

blødningens omfang og placering eller arten af det kirurgiske indgreb og patientens legemsvægt. De

fuldstændige oplysninger om beregning af dosis fremgår af produktresuméet (ligeledes en del af denne

EPAR).

Patienterne eller deres plejere kan godt selv give injektionerne med ReFacto AF efter at være blevet

behørigt instrueret heri.

ReFacto AF

EMA/460229/2016

Side 2/3

Hvordan virker ReFacto AF?

Patienter med hæmofili A mangler proteinet faktor VIII, der er nødvendigt for blodets normale

størkning. Som følge heraf har de nemt til at bløde og kan få problemer såsom blødning i led, muskler

og indre organer. Det aktive stof i ReFacto AF, moroctocog alfa, virker på samme måde i kroppen som

den menneskelige faktor VIII. Det erstatter den manglende faktor VIII og medvirker derfor til blodets

størkning, så der opnås midlertidig kontrol med blødningen.

Human koagulationsfaktor VIII i ReFacto AF udvindes ikke af humant blod, men fremstilles ved hjælp

af en metode, der kaldes "rekombinant DNA-teknologi", dvs. det fremstilles af en celle, der har

modtaget et gen (DNA), som sætter den i stand til at danne human koagulationsfaktor VIII.

Hvordan blev ReFacto AF undersøgt?

ReFacto AF blev oprindeligt godkendt som ReFacto i april 1999 til brug for tidligere behandlede og

ikke-behandlede hæmofili A-patienter, på grundlag af resultaterne af tre hovedundersøgelser. I februar

2009 blev der indført en række ændringer i måden, ReFacto fremstilles på. Disse ændringer omfattede

fjernelse af proteinet albumin, som dannes af humant blod, fra fremstillingsprocessen. Lægemidlets

navn blev desuden ændret fra ReFacto til ReFacto AF.

Efter disse ændringer gennemførte virksomheden en undersøgelse for at påvise, at ReFacto og ReFacto

AF virkede på samme måde i kroppen. Den gennemførte også to hovedundersøgelser af ReFacto AF's

virkning: Den første så på forebyggelse og behandling af blødningsepisoder hos 94 tidligere

behandlede patienter, og den anden så på forebyggelse af blødning hos 22 patienter ved kirurgisk

indgreb.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved ReFacto AF?

Undersøgelserne viste, at ReFacto AF var lige så sikker og effektiv som ReFacto til at forebygge og

behandle blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A.

Hvilken risiko er der forbundet med ReFacto AF?

De hyppigste bivirkninger ved ReFacto AF (observeret hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, hoste, ledsmerter og feber. Patienter kan også udvikle antistoffer mod faktor VIII-

lægemidler såsom ReFacto AF. Disse kaldes inhibitorer, da de kan forhindre lægemidlet i at virke, så

blødningen ikke længere er under kontrol. I sjældnere tilfælde kan patienter også udvikle alvorlige

allergiske reaktioner. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved ReFacto AF

fremgår af indlægssedlen.

ReFacto AF må ikke gives til personer, som er overfølsomme (allergiske) over for human

koagulationsfaktor VIII eller andre af indholdsstofferne eller hamsterproteiner.

Hvorfor blev ReFacto AF godkendt?

CHMP noterede sig, at ReFacto AF var sammenligneligt med ReFacto, den oprindelige form af

lægemidlet. Udvalget var derfor af den opfattelse, at fordelene ved ReFacto AF opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

ReFacto AF

EMA/460229/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af ReFacto AF?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af ReFacto AF.

Andre oplysninger om ReFacto AF

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for ReFacto AF den 13. april 1999.

Den fuldstændige EPAR for ReFacto AF findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med ReFacto AF, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information