Raplixa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-10-2018

Aktiv bestanddel:
humant fibrinogen, human thrombin
Tilgængelig fra:
Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC-kode:
B02BC30
INN (International Name):
human fibrinogen, human thrombin
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemostase, kirurgisk
Terapeutiske indikationer:
Støttende behandling, hvor standard kirurgiske teknikker er utilstrækkelige til forbedring af hæmostase. Raplixa skal anvendes i kombination med en godkendt gelatine svamp. Raplixa er indiceret hos voksne over 18 år.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002807
Autorisation dato:
2015-03-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002807

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-05-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-05-2015

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle

formodedebivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram pulver indeholder 79 mg humant fibrinogen og 726 IE humant thrombin.

Raplixa fås i tre forskellige styrker: 0,5 gram (39,5 mg humant fibrinogen og 363 IE humant

thrombin), 1 gram (79 mg humant fibrinogen og 726 IE humant thrombin) og 2 gram (158 mg humant

fibrinogen og 1452 IE humant thrombin).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vævsklæberpulver

Tørt hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Understøttende behandling, hvor kirurgiske standardteknikker ikke er tilstrækkelige til at forbedre

hæmostasen. Raplixa skal anvendes i kombination med en godkendt gelatinesvamp (se pkt. 5.1).

Raplixa er indiceret til voksne over 18 år.

4.2

Dosering og administration

Raplixa må kun anvendes af erfarne kirurger.

Der skal anvendes gelatinesvampe i kombination med Raplixa. Gelatinesvampe er CE-mærkede og

leveres og pakkes separat (se brugsanvisningen til den specifikke gelatinesvamp).

Dosering

Mængden af Raplixa, der skal påføres, og applikationshyppigheden bør altid være i overensstemmelse

med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient. Den dosis, der skal påføres,

afhænger af en række variabler, der inkluderer, men ikke er begrænset til, typen af kirurgisk indgreb,

størrelsen på den blødende overflade, graden af blødning, den af kirurgen valgte applikationsmetode

og antal applikationer.

Applikation af produktet skal tilpasses individuelt af den behandlende kirurg. I kliniske forsøg

applicerede kirurgen et tyndt lag Raplixa der typisk svarede til doser på 0,3 g til 2 g. Til visse indgreb,

f.eks. leverresektion, kan der være behov for større mængder. Den indledende mængde produkt, der

skal påføres et valgt anatomisk område eller en måloverflade, skal være tilstrækkelig til at dække det

påtænkte applikationsområde fuldstændigt med et tyndt lag Raplixa, som derefter dækkes med en

resorberbar gelatinesvamp (vædet i saltvand). Appliceringen kan om nødvendigt gentages.

Den nødvendige dosis Raplixa kan variere efter størrelsen på det område, der skal behandles. I

kliniske forsøg blev der på mindre blødende områder (< 10 cm²) i gennemsnit anvendt 0,5 til 1 g. På

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

større blødende områder (10-100 cm²) blev der anvendt 1 til 2 gram. In vitro-test har vist, at 1 g kan

dække 100 cm² med RaplixaSpray-enheden. Den maksimalt anbefalede mængde Raplixa er 3 gram.

Den nødvendige dosis Raplixa baseret på størrelsen af blødningsområdet, som skal behandles, er vist i

nedenstående tabel:

Tabel 1:

Nødvendig dosis Raplixa

Maksimal overflade

Direkte applikation fra

hætteglas

Maksimal overflade

Applikation med RaplixaSpray

Raplixa,

pakningsstørrelse

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Pædiatrisk population

Raplixas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data, og Raplixa anbefales derfor ikke til børn og unge.

Ældre

Dosisjustering ikke nødvendig.

Administration

Kun til anvendelse på læsioner.

For instruktioner om anvendelse af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

En af følgende applikationsmetoder kan anvendes ud fra operationstypen samt blødningens placering,

størrelse og grad:

Direkte applikation efterfulgt af gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på det blødende område og derefter på en CE-mærket

gelatinesvamp, som er tilpasset i størrelsen, og der påføres manuelt tryk med steril gaze.

Applicér først på gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på en saltvandsfugtet, CE-mærket gelatinesvamp og

appliceres derefter på blødningsstedet. Når der anvendes en fugtet gelatinesvamp, appliceres der et

tyndt lag Raplixa på svampen umiddelbart før applicering på blødningsstedet.

Sprayapplikation med RaplixaSpray-enhed efterfulgt af gelatinesvamp

Hætteglasset og RaplixaSpray-enheden tages ud af de respektive poser, idet der opretholdes sterilitet.

RaplixaSpray-enheden sættes på RaplixaReg-trykregulatoren, hvorved den kobles til den medicinske

-gasforsyning (CO

anbefales; Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft), som er indstillet til

et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hætteglasset holdes lodret og rystes forsigtigt, og aluminiumskapslen og gummiproppen fjernes.

Hætteglasset med pulver sættes på RaplixaSpray-enheden ved at vende Raplixa Spray-enheden paa

hovedet over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset på plads.

RaplixaSpray-enheden bruges til at spraye pulveret på blødningsstedet, og derefter appliceres

gelatinesvampen (se brugsanvisningen til RaplixaSpray-enheden og gelatinesvampen).

Appliceringen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden.

Med RaplixaSpray-enheden følger en hård lige Spray spids. Denne kan fjernes, og den bøjelige spids

kan påsættes, alt efter anvendelse og kirurgens præference.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft (se pkt. 4.4 og 6.6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Raplixa må ikke appliceres intravaskulært.

Sprayapplikation af Raplixa må ikke anvendes under endoskopiske eller laparoskopiske indgreb.

Raplixa må ikke anvendes til fiksation af lapper.

Raplixa må ikke anvendes som lim til tarmene (gastrointestinale anastomoser).

Raplixa må ikke anvendes til behandling af kraftig arterieblødning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse og applicering

Kun til anvendelse på læsioner. Må ikke appliceres intravaskulært. Følg specifikke anvisninger i

brugsanvisningen til den resorberbare gelatinesvamp.

Raplixa (og gelatinesvampen) må ikke anvendes på kontaminerede områder af kroppen eller i tilfælde

af en aktiv infektion.

Intravaskulær applicering

Livstruende tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis præparatet utilsigtet appliceres

intravaskulært.

Luft- eller gasemboli

Livstruende luft- eller gasembolier er forekommet i forbindelse med sprayenheder, hvor der anvendtes

en trykregulator til at administrere fibrinklæber/hæmostaseprodukter. Dette synes at være relateret til

anvendelsen af sprayenheder ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på

vævsoverfladen. Risikoen synes at være højere, når fibrinklæbere sprøjtes med luft end med CO

, og

dette kan derfor ikke udelukkes med Raplixa.

Før administration af Raplixa skal de dele af kroppen, som ligger uden for det ønskede

applikationsområde, beskyttes tilstrækkeligt (tildækkes) for at forhindre vævsadhæsion på uønskede

steder. Sprayapplikation af Raplixa bør kun anvendes, hvis det er muligt at bedømme sprayafstanden

nøjagtigt. Sprayafstanden fra vævet og trykket skal ligge inden for producentens anbefalinger (se tryk

og afstand i tabellen i pkt. 6.6).

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

monitoreres

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Når der anvendes tilbehørsspidser med dette produkt, skal brugsanvisningen til spidserne følges.

Overfølsomhedsreaktioner

Som ved ethvert proteinholdigt produkt kan der forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner.

Tegn på overfølsomhedsreaktioner kan omfatte nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet,

hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer forekommer, skal

administrationen afbrydes omgående.

I tilfælde af shock iværksættes standardbehandling for shock.

Overførbare smitstoffer

Standardforholdsregler for at forebygge infektioner, som skyldes brugen af lægemidler fremstillet af

humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af de enkelte bloddonationer og

plasmapools for specifikke infektionsmarkører samt anvendelse af effektive foranstaltninger under

produktionen for at inaktivere/fjerne vira. Alligevel kan muligheden for at overføre smitsomme stoffer

ikke helt udelukkes, når der administreres lægemidler, som er fremstillet af humant blod eller plasma.

Dette gælder også ukendte eller opdukkende vira eller andre patogener.

De forholdsregler, der er truffet, betragtes som effektive mod kappeklædte vira såsom humant

immundefektvirus (HIV), hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV).

De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte vira, som HAV og

parvovirus B19. Parvovirus B19 kan være alvorligt for gravide (føtal infektion) og for personer med

immundefekt eller øget erythropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Andet

Raplixa er undersøgt hos patienter, som gennemgik operationer på rygsøjlen, vaskulære operationer,

operationer i det bløde væv samt leverresektion. Der er begrænset erfaring med anvendelse af Raplixa

i vaskulære indgreb, hvor Raplixa appliceres med RaplixaSpray-enheden.

Der foreligger ingen data til støtte for anvendelse af dette produkt til vævslimning, neurokirurgi,

applicering gennem et fleksibelt endoskop til behandling af blødning eller til gastrointestinale

anastomoser.

Det anbefales på det kraftigste at notere navn og batchnummer på det anvendte produkt, hver gang en

patient modtager en dosis Raplixa, for derved at kunne knytte patienten og produktbatchet sammen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført nogen formelle interaktionsforsøg.

Raplixa kan denaturere efter eksponering for opløsninger, der indeholder alkohol, jod eller

tungmetaller (f.eks. antiseptiske opløsninger). Sådanne stoffer skal så vidt muligt fjernes, inden

produktet appliceres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der har ikke været udført dyrereproduktionsstudier med Raplixa. Sikkerheden af Raplixa for

mennesker under graviditet eller amning er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg.

Produktet bør ikke administreres til gravide og ammende kvinder.

Fertilitet

Der har ikke været udført dyrereproduktionsstudier.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, en brændende eller sviende

fornemmelse på applikationsstedet, bronkospasme, kulderystelser, rødme, generaliseret urticaria,

hovedpine, nældefeber, hypotension, apati, kvalme, uro, takykardi, trykken for brystet, prikken,

opkastning, hvæsende vejrtrækning) kan forekomme i sjældne tilfælde hos patienter, der behandles

med fibrinvævsklæbere/hæmostatika. Disse reaktioner er progredieret til svær anafylaksi. Sådanne

reaktioner kan især ses, hvis præparatet appliceres gentagne gange eller administreres til patienter med

kendt overfølsomhed over for produktets bestanddele.

Der kan i sjældne tilfælde forekomme antistoffer mod komponenterne i fibrinvævsklæbere/

hæmostatika.

Utilsigtet intravaskulær injektion kan føre til tromboemboliske hændelser og dissemineret

intravaskulær koagulation (DIC), ligesom der også er risiko for en anafylaktisk reaktion (se pkt. 4.4).

Livstruende luft- eller gasemboli er forekommet ved anvendelse af sprayenheder med trykregulator til

administration af fibrinvævsklæberen. Dette synes at være relateret til anvendelsen af sprayenheden

ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen synes at være

højere, når fibrinklæbere sprøjtes med luft end med CO

, og dette kan derfor ikke udelukkes med

Raplixa.

Vedrørende sikkerhed med hensyn til overførbare smitstoffer henvises til pkt. 4.4.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabuleret liste over bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Insomni

Pruritus

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering skal patienterne monitoreres tæt for tegn eller symptomer på bivirkninger,

og passende symptomatisk og understøttende behandling skal iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatiska til lokalbrug, andre hæmostatika,

ATC-kode: B02BC30

Virkningsmekanisme

Fibrinadhæsionssystemet initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen

omdannes til fibrin ved spaltning af fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider.

Fibrinmonomererne aggregerer og danner et fibrinkoagel. Faktor XIIIa, som er en aktiveret form af

faktor XIII med trombin, krydsbinder fibrin. Calciumioner er påkrævet for både omdannelse af

fibrinogen og krydsbinding af fibrin.

Idet sårhelingen skrider frem, vil plasmin forårsage en forøget fibrinolytisk aktivitet, og en

nedbrydning af fibrin til fibrinnedbrydningsprodukter vil blive initieret.

Kliniske forsøg med Raplixa, som påviser hæmostase, blev gennemført med patienter, som gennemgik

spinal (n=146), vaskulær (n=137), lever- (n=158) og blødvævskirurgi (n=125).

Der er udført kliniske forsøg i EU med den CE-mærkede Spongostan-gelatinesvamp. Blødningen på

målområderne var mild eller moderat. Konventionelle kirurgiske teknikker som sutur, ligatur og

kauterisation var uvirksomme eller ikke praktisk mulige. Kombinationen af Raplixa og en

gelatinesvamp reducerede mediantiden til hæmostase på målområderne med op til 2 minutter i forhold

til en gelatinesvamp alene.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Raplixa i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til behandling af hæmoragi

som følge af kirurgisk indgreb i den godkendte indikation i henhold til afgørelsen i det Pædiatriske

Forsknings- og Udviklingsprogram (PIP) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Raplixa er kun til anvendelse på læsioner. Intravaskulær administration er kontraindiceret. Der er

derfor ikke foretaget intravaskulære farmakokinetiske studier på mennesker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fibrinvævsklæbere/hæmostatika metaboliseres på samme måde som endogen fibrin ved fibrinolyse og

fagocytose.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trehalose

Calciumchlorid

Albumin

Natriumchlorid

Natriumcitrat

L-argininhydrochlorid

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må Raplixa ikke blandes med andre

lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Efter anbrud: Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa appliceres inden for 2 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved + 2 °C til + 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 g, 1 g, 2 g pulver pr. hætteglas (Type I-glas) med gummiprop og aluminiums-/plastickapsel.

Udformning

Pakning med 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Raplixa er en forblandet, brugsklar blanding af thrombin og fibrinogen, der leveres som en brugsklar

fibrinvævsklæber i pulverform i et hætteglas med 0,5, 1 g eller 2 g Raplixa, som appliceres på det

kirurgiske blødningssted direkte fra hætteglasset eller med RaplixaSpray-enheden. Raplixa skal

opbevares ved kontrolleret rumtemperatur. Den ydre aluminiumspose kan åbnes i et ikke-sterilt

operationsområde. Hætteglasset skal åbnes i et sterilt felt.

Der er tre appliceringsmetoder: direkte applikation af Raplixa på det blødende væv efterfulgt af

applicering af gelatinesvamp eller applikation på gelatinesvamp først og applicering af svampen på det

blødende væv eller applicering af Raplixa-pulveret ved hjælp af RaplixaSpray-enheden efterfulgt af

applicering af gelatinesvampen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Før Raplixa appliceres på overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks.

intermitterende applicering af kompres, servietter, sug).

Produktet må kun administreres i henhold til anvisningerne og med de enheder, der anbefales til

produktet.

Den indledende mængde produkt, der skal påføres et valgt anatomisk område eller en måloverflade,

skal være tilstrækkelig til at dække det påtænkte applikationsområde fuldstændigt med et tyndt lag

Raplixa, som derefter dækkes med en resorberbar gelatinesvamp (vædet i saltvand). Appliceringen kan

om nødvendigt gentages.

Ved anvendelse af RaplixaSpray-enheden

Tag hætteglasset og enheden ud af de respektive poser, og oprethold sterilitet. Sæt RaplixaSpray-

enheden på RaplixaReg-trykregulatoren eller CO

-trykregulatoren, hvorved den kobles til den

medicinske luftforsyning eller CO

-gasforsyningen, som er indstillet til et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hold hætteglasset lodret, ryst forsigtigt, og fjern aluminiumskapslen og gummiproppen.

Sæt hætteglasset på enheden ved at vende enheden over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset

på plads. Raplixa må ikke sprayes ved kortere afstand end den, der anbefales af producenten af

sprayenheden, og under ingen omstændigheder mindre end 5 cm fra vævsoverfladen.

Trykket skal ligge inden for det område, der anbefales af ProFibrix. Sprayapplikation af Raplixa må

kun udføres med det medfølgende sprayapplikationsudstyr, og trykket må ikke overstige 1,5 bar

(22 psi).

Applikationen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden. RaplixaSpray-enheden

leveres med en hård spids påsat. Denne kan nemt fjernes, og den bøjelige spids kan påsættes, alt efter

anvendelse og kirurgens præference.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft. Se pkt. 4.4.

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

monitoreres

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park

Cruiserath

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

EU/1/14/985/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. marts 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG II

A.

FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL

SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A.

FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af det (de) biologisk aktive stof(fer)

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

CSL Behring GmbH

Goerzhaeuser Hof 1

35041 Marburg (Stadtteil Michelbach)

Tyskland

Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), der er ansvarlig(e) for batchfrigivelse

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston,

Leicester, Leicestershire, LE18 4YL,

Storbritannien

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

Officiel batchfrigivelse

I henhold til artikel 114 i direktiv 2001/83/EC foretages den officielle batchfrigivelse af et statsligt

laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil.

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR'er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for

lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Før Raplixa lanceres i de enkelte medlemsstater, skal indehaveren af markedsføringstilladelsen aftale

indholdet af og formatet for uddannelsesprogrammet, herunder kommunikationsmedier,

distributionsformer og andre aspekter af programmet, med det enkelte lands kompetente myndighed.

Uddannelsesprogrammet har til formål at øge kendskabet til risikoen for luft- eller gasemboli i

forbindelse med anvendelse af Raplixa-sprayenheden og give instrukser i korrekt anvendelse af

trykregulatorer.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at alle læger og sundhedspersonale, som forventes

at anvende Raplixa, i de lande, hvor Raplixa markedsføres, får udleveret følgende

uddannelsesmateriale:

Produktresumé

Vejledning til læger og sundhedspersonale

Vejledningen til læger og sundhedspersonale skal informere om følgende nøgleelementer:

Risiko for livstruende luft- eller gasemboli, hvis produktet ikke sprayes korrekt

Anvendelse af foretrukken CO

under tryk i stedet for luft under tryk

Anvendelse af Raplixa-sprayenheden til åben kirurgi, ikke endoskopiske indgreb

Anvendelse af det korrekte tryk (må ikke overstige 1,5 bar eller 22 psi), og afstanden fra vævet

må ikke være under 5 cm

Krav om at tørre såret med standardteknikker (f.eks. intermitterende applicering af kompres,

servietter, sug), før produktet anvendes

Krav om tæt monitorering af blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

, når produktet sprøjtes,

på grund af muligheden for gasemboli

Hvilke(n) regulator(er) der skal anvendes, i overensstemmelse med producentens anbefalinger

og produktresuméets anvisninger

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Trehalose, Calciumchlorid, Humant albumin, Natriumchlorid, Natriumcitrat,

L-argininhydrochlorid

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vævsklæberpulver

1 hætteglas 0,5 g

1 hætteglas 1 g

1 hætteglas 2 g

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse på læsioner

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer mellem + 2 °C og + 25 °C

Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa anvendes inden for 2 timer.

Sterilt

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ALUMINIUMSFOLIEPOSE

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Trehalose, Calciumchlorid, Humant albumin, Natriumchlorid, Natriumcitrat,

L-argininhydrochlorid

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vævsklæberpulver

1 hætteglas 0,5 g

1 hætteglas 1 g

1 hætteglas 2 g

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse på læsioner

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer mellem + 2 °C og + 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa anvendes inden 2 timer.

Sterilt

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLASETIKET

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Raplixa vævsklæberpulver

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

Til anvendelse på læsioner

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 g

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

RAPLIXA vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før, du bliver behandlet med Raplixa

Sådan skal du bruge Raplixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det ene aktivstof, fibrinogen, er et koncentrat af koagulabelt protein, det andet aktivstof, thrombin, er

et enzym, som får koagulabelt protein til at samle sig og danne en prop.

Raplixa påføres under operationer på voksne for at mindske blødning og siveblødning under og efter

operationen. Raplixa kombineres med en gelatinesvamp og påføres eller sprayes på væv med snit,

hvor det danner et lag, som er med til at stoppe blødning.

2.

Det skal du vide, før, du bliver behandlet med Raplixa

Brug ikke Raplixa

hvis du er allergisk over for humant fibrinogen, humant thrombin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Raplixa (angivet i punkt 6)

direkte i et blodkar

ved endoskopiprocedurer (kikkertoperation)

som lim til fastgøring af lapper

som lim til tarme (gastrointestinale anastomoser)

på kraftige pulsåreblødninger

Advarsler og forholdsregler

Når Raplixa påføres under en operation, skal kirurgen sørge for, at det kun påføres på

vævsoverfladen. Raplixa må ikke sprøjtes ind i blodkarrene, fordi det kan give blodpropper,

som kan være dødelige.

Brugen af Raplixa har kun vist sig at standse blødninger i operationer, der kan ses gennem et

snit (åbne operationer).

Raplixa påføres i et tyndt lag. For stor koageltykkelse kan have en negativ indvirkning på

produktets virkning og sårhelingsprocessen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er forekommet livstruende bivirkninger, når der har været anvendt andre sprayenheder med

trykregulator til at påføre andre fibrinvævsklæbere. Det sker, når en eller flere luft- eller gasbobler

kommer ind i en vene eller pulsåre og blokerer den. Det kaldes en luft- eller gasemboli. Dette synes at

være relateret til anvendelsen af sprayenheden ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt

på vævsoverfladen. Risikoen ser ud til at være højere, når fibrinvævsklæbere sprayes med luft i

modsætning til CO

, og det kan derfor ikke udelukkes med Raplixa. RaplixaSpray-enheden (Raplixa-

sprayen) må kun anvendes, hvis det er muligt at bedømme sprayafstanden nøjagtigt.

Når Raplixa påføres med en sprayenhed, skal der anvendes et defineret tryk, som ligger inden for

producentens anbefalinger. Desuden må der ikke sprayes med kortere afstand end anbefalet. Når der

sprayes med Raplixa, overvåges sikkerheden på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Sprayenheden og den tilhørende spids leveres med en brugsanvisning, som skal følges omhyggeligt.

Nærliggende områder skal beskyttes for at sikre, at Raplixa kun påføres den overflade, der skal

behandles.

Når der fremstilles lægemidler af blod eller plasma fra mennesker, benyttes forskellige

foranstaltninger til at forhindre overførsel af infektioner mellem patienter. Det omfatter omhyggelig

udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre, at risikoen for infektioner udelukkes, og test af alle

bloddonationer og puljer af plasma for tegn på virus/infektioner. Producenterne af disse produkter har

også forskellige trin i behandlingen af blod og plasma, som kan inaktivere eller fjerne virus. Til trods

for disse foranstaltninger kan muligheden for at overføre infektioner ikke helt udelukkes, når der

fremstilles medicin af blod eller plasma fra mennesker. Dette gælder også ukendte eller opdukkende

vira eller andre former for infektioner.

De forholdsregler, der tages under fremstillingen af fibrinogen og thrombin, betragtes som effektive

mod fedtindkapslede vira som HIV (humant immundefektvirus) og leverbetændelse (hepatitis B-virus

og hepatitis C-virus). De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte

vira som hepatitis A-virus og parvovirus B19 (som giver lussingesyge). Parvovirus B19-infektion kan

være alvorlig for gravide kvinder (fosteret bliver smittet) og for personer, hvis immunsystem ikke

fungerer så godt, eller som har visse former for anæmi (f.eks. seglcellesygdom eller hæmolytisk

anæmi).

Det anbefales på det kraftigste at få registreret navn og batchnummer på medicinen, hver gang du får

en dosis Raplixa, for derved at kunne føre protokol over de anvendte batch.

Børn og unge

Raplixas sikkerhed og virkning hos børn er ikke undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Raplixa

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Produktet bør ikke gives til gravide og ammende kvinder. Der foreligger ikke tilstrækkelig

dokumentation for, om der er nogen særlige risici forbundet med at bruge Raplixa under graviditet

eller amning.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du bruge Raplixa

Raplixa må kun anvendes af erfarne kirurger, som er uddannet i brug af Raplixa.

Den kirurg, der behandler dig, giver Raplixa under operationen.

Før Raplixa påføres overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks. kompresser,

servietter eller sug).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er tre måder at påføre Raplixa på:

Direkte påføring af Raplixa fra hætteglasset til det blødende område og derefter påføring af

gelatinesvampen.

Påføring fra hætteglasset på en fugtet gelatinesvamp og derefter påføring på det blødende

område.

Den tredje metode er påføring af Raplixa på det blødende område med den anbefalede

sprayenhed og derefter påføring af gelatinesvampen.

Den mængde Raplixa, der påføres, afhænger af, hvor stort et område der skal behandles under

operationen af områdets og blodtabets størrelse. Når Raplixa påføres direkte på blødningsstedet, skal

der anvendes et tyndt lag, som dækker det blødende/sivende område helt. Hvis et lag Raplixa ikke

stopper blødningen helt, kan der påføres mere.

Når Raplixa påføres med den anbefalede sprayenhed, skal kirurgen sørge for at anvende et tryk og en

afstand fra vævet, som ligger inden for producentens anbefalinger:

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

overvåges

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fibrinvævsklæbere kan i sjældne tilfælde (op til 1 ud af 1000 patienter) give en allergisk reaktion.

Hvis du oplever en allergisk reaktion, kan du have et eller flere af følgende symptomer: hududslæt,

nældefeber, trykken for brystet, kulderystelser, rødme, hovedpine, lavt blodtryk, apati, kvalme, uro,

høj puls, prikken, opkastning eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får symptomer som opkastning

med blod, blod i afføringen, blod i drænet fra maveregionen, hævelse eller misfarvning af huden på

arme eller ben, brystsmerter og kortåndethed og/eller andre symptomer i forbindelse med operationen,

skal du straks kontakte din læge eller den kirurg, der har opereret dig.

Der er også en mulighed for, at du kan udvikle antistoffer mod proteinerne i Raplixa, hvilket kan

påvirke blodets evne til at størkne (koagulere). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Følgende bivirkninger er også indberettet:

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 patienter):

Kløe

Søvnbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den dato, der står på pakningen. Raplixa skal anvendes senest 2 timer efter

åbning af hætteglasset.

Raplixa-hætteglas med pulver opbevares ved 2 °C til 25 °C.

Raplixa må ikke anvendes, hvis forseglingen på hætteglasset ikke er intakt.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Raplixa indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: fibrinogen fra humant plasma og humant thrombin.

Sammensætningen af Raplixa pr. gram pulver er anført i tabel 1.

Tabel 1:

Sammensætning af Raplixa (pr. gram pulver)

Komponent

Målmængde Quantity

Kilde

Funktion

Humant fibrinogen

79 mg/g

Humant plasma

Aktiv

Humant thrombin

726 IE/g

Humant plasma

Aktiv

Øvrige indholdsstoffer: trehalose, calciumchlorid, albumin, natriumchlorid, natriumcitrat, L-

argininhydrochlorid.

Udseende og pakningsstørrelser

Raplixa er et brugsklart, forblandet, sterilt, hvidt, tørt pulver, som leveres i et hætteglas med enten

0,5 g, 1 g eller 2 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

Fremstiller

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston, Leicester, Leicestershire, LE18 4YL, Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Raplixa er en forblandet kombination af thrombin og fibrinogen i form af en brugsklar

fibrinvævsklæber i pulverform i et hætteglas med 0,5 g, 1 g eller 2 Raplixa. Raplixa påføres

operationsstedet med blødningen direkte fra hætteglasset eller ved hjælp af RaplixaSpray-enheden

eller på en fugtet gelatinesvamp, som derefter appliceres på operationsstedet med blødningen. Raplixa

og enheden skal opbevares ved kontrolleret rumtemperatur.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Før Raplixa påføres overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks. kompresser,

servietter eller sug).

Gelatinesvampene skal håndteres og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger i

den indlægsseddel, som følger med gelatinesvampen.

Den nødvendige dosis Raplixa baseret på størrelsen af blødningsområdet, som skal behandles, er vist i

nedenstående tabel:

Maksimal overflade

Direkte applikation fra hætteglas

Maksimal overflade

Applikation med RaplixaSpray

Raplixa,

pakningsstørrelse

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Der kan være behov for højere doser på op til 4 g (inklusive reapplicering og behandling af mere end

et enkelt blødningssted).

En af følgende applikationsmetoder kan anvendes ud fra operationstypen samt blødningens placering,

størrelse og grad:

Direkte applikation efterfulgt af gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på det blødende område, og derefter på en CE-mærket

gelatinesvamp, som er tilpasset i størrelsen, og påfør manuelt tryk med steril gaze.

Applicér først på gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på en saltvandsfugtet, CE-mærket gelatinesvamp og

appliceres derefter på blødningsstedet. Når der anvendes en fugtet gelatinesvamp, appliceres der et

tyndt lag Raplixa på svampen umiddelbart før applicering på blødningsstedet.

Sprayapplikation med RaplixaSpray-enhed efterfulgt af gelatinesvamp

Brug Raplixa med RaplixaSpray-enheden.

Hætteglasset og RaplixaSpray-enheden tages ud af de respektive poser, idet der opretholdes sterilitet.

RaplixaSpray-enheden sættes på RaplixaReg-lufttrykregulatoren og dermed til den medicinske

luftforsyning, som er indstillet til et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hætteglasset holdes lodret rystes forsigtigt, og aluminiumskapslen og gummiproppen fjernes.

Hætteglasset med pulver sættes på RaplixaSpray-enheden ved at vende Spray-enheden paa hovedet

over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset på plads.

RaplixaSpray-enheden bruges til at spraye pulveret på blødningsstedet, og derefter appliceres

gelatinesvampen (se brugsanvisningen til RaplixaSpray-enheden og gelatinesvampen).

Appliceringen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden.

Med RaplixaSpray-enheden følger den hårde lige Spray spids. Den kan fjernes, og den bøjelige spids

kan påsættes, alt efter anvendelse og kirurgens præference.

Der er forekommet livstruende luft- eller gasembolier, når der har været anvendt sprayenheder med

trykregulatorer til at administrere fibrinklæberen. Dette synes at være relateret til anvendelsen af

sprayenheden ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen ser

ud til at være højere, når fibrinvævsklæbere sprayes med luft i modsætning til CO

, og det kan derfor

ikke udelukkes med Raplixa.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

overvåges

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Når Raplixa appliceres med RaplixaSpray-enheden, skal trykket ligge inden for det område, der

anbefales af ProFibrix. Sprayapplicering af Raplixa må kun udføres med det medfølgende

sprayappliceringsudstyr, og trykket må ikke overstige 1,5 bar (22 psi). Raplixa må ikke sprayes ved

kortere afstand end den, der anbefales af producenten af sprayenheden, og under ingen

omstændigheder mindre end 5 cm fra vævsoverfladen.

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle

formodedebivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram pulver indeholder 79 mg humant fibrinogen og 726 IE humant thrombin.

Raplixa fås i tre forskellige styrker: 0,5 gram (39,5 mg humant fibrinogen og 363 IE humant

thrombin), 1 gram (79 mg humant fibrinogen og 726 IE humant thrombin) og 2 gram (158 mg humant

fibrinogen og 1452 IE humant thrombin).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vævsklæberpulver

Tørt hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Understøttende behandling, hvor kirurgiske standardteknikker ikke er tilstrækkelige til at forbedre

hæmostasen. Raplixa skal anvendes i kombination med en godkendt gelatinesvamp (se pkt. 5.1).

Raplixa er indiceret til voksne over 18 år.

4.2

Dosering og administration

Raplixa må kun anvendes af erfarne kirurger.

Der skal anvendes gelatinesvampe i kombination med Raplixa. Gelatinesvampe er CE-mærkede og

leveres og pakkes separat (se brugsanvisningen til den specifikke gelatinesvamp).

Dosering

Mængden af Raplixa, der skal påføres, og applikationshyppigheden bør altid være i overensstemmelse

med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient. Den dosis, der skal påføres,

afhænger af en række variabler, der inkluderer, men ikke er begrænset til, typen af kirurgisk indgreb,

størrelsen på den blødende overflade, graden af blødning, den af kirurgen valgte applikationsmetode

og antal applikationer.

Applikation af produktet skal tilpasses individuelt af den behandlende kirurg. I kliniske forsøg

applicerede kirurgen et tyndt lag Raplixa der typisk svarede til doser på 0,3 g til 2 g. Til visse indgreb,

f.eks. leverresektion, kan der være behov for større mængder. Den indledende mængde produkt, der

skal påføres et valgt anatomisk område eller en måloverflade, skal være tilstrækkelig til at dække det

påtænkte applikationsområde fuldstændigt med et tyndt lag Raplixa, som derefter dækkes med en

resorberbar gelatinesvamp (vædet i saltvand). Appliceringen kan om nødvendigt gentages.

Den nødvendige dosis Raplixa kan variere efter størrelsen på det område, der skal behandles. I

kliniske forsøg blev der på mindre blødende områder (< 10 cm²) i gennemsnit anvendt 0,5 til 1 g. På

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

større blødende områder (10-100 cm²) blev der anvendt 1 til 2 gram. In vitro-test har vist, at 1 g kan

dække 100 cm² med RaplixaSpray-enheden. Den maksimalt anbefalede mængde Raplixa er 3 gram.

Den nødvendige dosis Raplixa baseret på størrelsen af blødningsområdet, som skal behandles, er vist i

nedenstående tabel:

Tabel 1:

Nødvendig dosis Raplixa

Maksimal overflade

Direkte applikation fra

hætteglas

Maksimal overflade

Applikation med RaplixaSpray

Raplixa,

pakningsstørrelse

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Pædiatrisk population

Raplixas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data, og Raplixa anbefales derfor ikke til børn og unge.

Ældre

Dosisjustering ikke nødvendig.

Administration

Kun til anvendelse på læsioner.

For instruktioner om anvendelse af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

En af følgende applikationsmetoder kan anvendes ud fra operationstypen samt blødningens placering,

størrelse og grad:

Direkte applikation efterfulgt af gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på det blødende område og derefter på en CE-mærket

gelatinesvamp, som er tilpasset i størrelsen, og der påføres manuelt tryk med steril gaze.

Applicér først på gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på en saltvandsfugtet, CE-mærket gelatinesvamp og

appliceres derefter på blødningsstedet. Når der anvendes en fugtet gelatinesvamp, appliceres der et

tyndt lag Raplixa på svampen umiddelbart før applicering på blødningsstedet.

Sprayapplikation med RaplixaSpray-enhed efterfulgt af gelatinesvamp

Hætteglasset og RaplixaSpray-enheden tages ud af de respektive poser, idet der opretholdes sterilitet.

RaplixaSpray-enheden sættes på RaplixaReg-trykregulatoren, hvorved den kobles til den medicinske

-gasforsyning (CO

anbefales; Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft), som er indstillet til

et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hætteglasset holdes lodret og rystes forsigtigt, og aluminiumskapslen og gummiproppen fjernes.

Hætteglasset med pulver sættes på RaplixaSpray-enheden ved at vende Raplixa Spray-enheden paa

hovedet over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset på plads.

RaplixaSpray-enheden bruges til at spraye pulveret på blødningsstedet, og derefter appliceres

gelatinesvampen (se brugsanvisningen til RaplixaSpray-enheden og gelatinesvampen).

Appliceringen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden.

Med RaplixaSpray-enheden følger en hård lige Spray spids. Denne kan fjernes, og den bøjelige spids

kan påsættes, alt efter anvendelse og kirurgens præference.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft (se pkt. 4.4 og 6.6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Raplixa må ikke appliceres intravaskulært.

Sprayapplikation af Raplixa må ikke anvendes under endoskopiske eller laparoskopiske indgreb.

Raplixa må ikke anvendes til fiksation af lapper.

Raplixa må ikke anvendes som lim til tarmene (gastrointestinale anastomoser).

Raplixa må ikke anvendes til behandling af kraftig arterieblødning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse og applicering

Kun til anvendelse på læsioner. Må ikke appliceres intravaskulært. Følg specifikke anvisninger i

brugsanvisningen til den resorberbare gelatinesvamp.

Raplixa (og gelatinesvampen) må ikke anvendes på kontaminerede områder af kroppen eller i tilfælde

af en aktiv infektion.

Intravaskulær applicering

Livstruende tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis præparatet utilsigtet appliceres

intravaskulært.

Luft- eller gasemboli

Livstruende luft- eller gasembolier er forekommet i forbindelse med sprayenheder, hvor der anvendtes

en trykregulator til at administrere fibrinklæber/hæmostaseprodukter. Dette synes at være relateret til

anvendelsen af sprayenheder ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på

vævsoverfladen. Risikoen synes at være højere, når fibrinklæbere sprøjtes med luft end med CO

, og

dette kan derfor ikke udelukkes med Raplixa.

Før administration af Raplixa skal de dele af kroppen, som ligger uden for det ønskede

applikationsområde, beskyttes tilstrækkeligt (tildækkes) for at forhindre vævsadhæsion på uønskede

steder. Sprayapplikation af Raplixa bør kun anvendes, hvis det er muligt at bedømme sprayafstanden

nøjagtigt. Sprayafstanden fra vævet og trykket skal ligge inden for producentens anbefalinger (se tryk

og afstand i tabellen i pkt. 6.6).

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

monitoreres

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Når der anvendes tilbehørsspidser med dette produkt, skal brugsanvisningen til spidserne følges.

Overfølsomhedsreaktioner

Som ved ethvert proteinholdigt produkt kan der forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner.

Tegn på overfølsomhedsreaktioner kan omfatte nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet,

hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer forekommer, skal

administrationen afbrydes omgående.

I tilfælde af shock iværksættes standardbehandling for shock.

Overførbare smitstoffer

Standardforholdsregler for at forebygge infektioner, som skyldes brugen af lægemidler fremstillet af

humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af de enkelte bloddonationer og

plasmapools for specifikke infektionsmarkører samt anvendelse af effektive foranstaltninger under

produktionen for at inaktivere/fjerne vira. Alligevel kan muligheden for at overføre smitsomme stoffer

ikke helt udelukkes, når der administreres lægemidler, som er fremstillet af humant blod eller plasma.

Dette gælder også ukendte eller opdukkende vira eller andre patogener.

De forholdsregler, der er truffet, betragtes som effektive mod kappeklædte vira såsom humant

immundefektvirus (HIV), hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV).

De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte vira, som HAV og

parvovirus B19. Parvovirus B19 kan være alvorligt for gravide (føtal infektion) og for personer med

immundefekt eller øget erythropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Andet

Raplixa er undersøgt hos patienter, som gennemgik operationer på rygsøjlen, vaskulære operationer,

operationer i det bløde væv samt leverresektion. Der er begrænset erfaring med anvendelse af Raplixa

i vaskulære indgreb, hvor Raplixa appliceres med RaplixaSpray-enheden.

Der foreligger ingen data til støtte for anvendelse af dette produkt til vævslimning, neurokirurgi,

applicering gennem et fleksibelt endoskop til behandling af blødning eller til gastrointestinale

anastomoser.

Det anbefales på det kraftigste at notere navn og batchnummer på det anvendte produkt, hver gang en

patient modtager en dosis Raplixa, for derved at kunne knytte patienten og produktbatchet sammen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført nogen formelle interaktionsforsøg.

Raplixa kan denaturere efter eksponering for opløsninger, der indeholder alkohol, jod eller

tungmetaller (f.eks. antiseptiske opløsninger). Sådanne stoffer skal så vidt muligt fjernes, inden

produktet appliceres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der har ikke været udført dyrereproduktionsstudier med Raplixa. Sikkerheden af Raplixa for

mennesker under graviditet eller amning er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg.

Produktet bør ikke administreres til gravide og ammende kvinder.

Fertilitet

Der har ikke været udført dyrereproduktionsstudier.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, en brændende eller sviende

fornemmelse på applikationsstedet, bronkospasme, kulderystelser, rødme, generaliseret urticaria,

hovedpine, nældefeber, hypotension, apati, kvalme, uro, takykardi, trykken for brystet, prikken,

opkastning, hvæsende vejrtrækning) kan forekomme i sjældne tilfælde hos patienter, der behandles

med fibrinvævsklæbere/hæmostatika. Disse reaktioner er progredieret til svær anafylaksi. Sådanne

reaktioner kan især ses, hvis præparatet appliceres gentagne gange eller administreres til patienter med

kendt overfølsomhed over for produktets bestanddele.

Der kan i sjældne tilfælde forekomme antistoffer mod komponenterne i fibrinvævsklæbere/

hæmostatika.

Utilsigtet intravaskulær injektion kan føre til tromboemboliske hændelser og dissemineret

intravaskulær koagulation (DIC), ligesom der også er risiko for en anafylaktisk reaktion (se pkt. 4.4).

Livstruende luft- eller gasemboli er forekommet ved anvendelse af sprayenheder med trykregulator til

administration af fibrinvævsklæberen. Dette synes at være relateret til anvendelsen af sprayenheden

ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen synes at være

højere, når fibrinklæbere sprøjtes med luft end med CO

, og dette kan derfor ikke udelukkes med

Raplixa.

Vedrørende sikkerhed med hensyn til overførbare smitstoffer henvises til pkt. 4.4.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabuleret liste over bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Insomni

Pruritus

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering skal patienterne monitoreres tæt for tegn eller symptomer på bivirkninger,

og passende symptomatisk og understøttende behandling skal iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatiska til lokalbrug, andre hæmostatika,

ATC-kode: B02BC30

Virkningsmekanisme

Fibrinadhæsionssystemet initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen

omdannes til fibrin ved spaltning af fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider.

Fibrinmonomererne aggregerer og danner et fibrinkoagel. Faktor XIIIa, som er en aktiveret form af

faktor XIII med trombin, krydsbinder fibrin. Calciumioner er påkrævet for både omdannelse af

fibrinogen og krydsbinding af fibrin.

Idet sårhelingen skrider frem, vil plasmin forårsage en forøget fibrinolytisk aktivitet, og en

nedbrydning af fibrin til fibrinnedbrydningsprodukter vil blive initieret.

Kliniske forsøg med Raplixa, som påviser hæmostase, blev gennemført med patienter, som gennemgik

spinal (n=146), vaskulær (n=137), lever- (n=158) og blødvævskirurgi (n=125).

Der er udført kliniske forsøg i EU med den CE-mærkede Spongostan-gelatinesvamp. Blødningen på

målområderne var mild eller moderat. Konventionelle kirurgiske teknikker som sutur, ligatur og

kauterisation var uvirksomme eller ikke praktisk mulige. Kombinationen af Raplixa og en

gelatinesvamp reducerede mediantiden til hæmostase på målområderne med op til 2 minutter i forhold

til en gelatinesvamp alene.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Raplixa i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til behandling af hæmoragi

som følge af kirurgisk indgreb i den godkendte indikation i henhold til afgørelsen i det Pædiatriske

Forsknings- og Udviklingsprogram (PIP) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Raplixa er kun til anvendelse på læsioner. Intravaskulær administration er kontraindiceret. Der er

derfor ikke foretaget intravaskulære farmakokinetiske studier på mennesker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fibrinvævsklæbere/hæmostatika metaboliseres på samme måde som endogen fibrin ved fibrinolyse og

fagocytose.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trehalose

Calciumchlorid

Albumin

Natriumchlorid

Natriumcitrat

L-argininhydrochlorid

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må Raplixa ikke blandes med andre

lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Efter anbrud: Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa appliceres inden for 2 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved + 2 °C til + 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 g, 1 g, 2 g pulver pr. hætteglas (Type I-glas) med gummiprop og aluminiums-/plastickapsel.

Udformning

Pakning med 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Raplixa er en forblandet, brugsklar blanding af thrombin og fibrinogen, der leveres som en brugsklar

fibrinvævsklæber i pulverform i et hætteglas med 0,5, 1 g eller 2 g Raplixa, som appliceres på det

kirurgiske blødningssted direkte fra hætteglasset eller med RaplixaSpray-enheden. Raplixa skal

opbevares ved kontrolleret rumtemperatur. Den ydre aluminiumspose kan åbnes i et ikke-sterilt

operationsområde. Hætteglasset skal åbnes i et sterilt felt.

Der er tre appliceringsmetoder: direkte applikation af Raplixa på det blødende væv efterfulgt af

applicering af gelatinesvamp eller applikation på gelatinesvamp først og applicering af svampen på det

blødende væv eller applicering af Raplixa-pulveret ved hjælp af RaplixaSpray-enheden efterfulgt af

applicering af gelatinesvampen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Før Raplixa appliceres på overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks.

intermitterende applicering af kompres, servietter, sug).

Produktet må kun administreres i henhold til anvisningerne og med de enheder, der anbefales til

produktet.

Den indledende mængde produkt, der skal påføres et valgt anatomisk område eller en måloverflade,

skal være tilstrækkelig til at dække det påtænkte applikationsområde fuldstændigt med et tyndt lag

Raplixa, som derefter dækkes med en resorberbar gelatinesvamp (vædet i saltvand). Appliceringen kan

om nødvendigt gentages.

Ved anvendelse af RaplixaSpray-enheden

Tag hætteglasset og enheden ud af de respektive poser, og oprethold sterilitet. Sæt RaplixaSpray-

enheden på RaplixaReg-trykregulatoren eller CO

-trykregulatoren, hvorved den kobles til den

medicinske luftforsyning eller CO

-gasforsyningen, som er indstillet til et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hold hætteglasset lodret, ryst forsigtigt, og fjern aluminiumskapslen og gummiproppen.

Sæt hætteglasset på enheden ved at vende enheden over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset

på plads. Raplixa må ikke sprayes ved kortere afstand end den, der anbefales af producenten af

sprayenheden, og under ingen omstændigheder mindre end 5 cm fra vævsoverfladen.

Trykket skal ligge inden for det område, der anbefales af ProFibrix. Sprayapplikation af Raplixa må

kun udføres med det medfølgende sprayapplikationsudstyr, og trykket må ikke overstige 1,5 bar

(22 psi).

Applikationen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden. RaplixaSpray-enheden

leveres med en hård spids påsat. Denne kan nemt fjernes, og den bøjelige spids kan påsættes, alt efter

anvendelse og kirurgens præference.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft. Se pkt. 4.4.

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

monitoreres

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park

Cruiserath

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

EU/1/14/985/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. marts 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG II

A.

FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL

SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A.

FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af det (de) biologisk aktive stof(fer)

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

CSL Behring GmbH

Goerzhaeuser Hof 1

35041 Marburg (Stadtteil Michelbach)

Tyskland

Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), der er ansvarlig(e) for batchfrigivelse

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston,

Leicester, Leicestershire, LE18 4YL,

Storbritannien

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

Officiel batchfrigivelse

I henhold til artikel 114 i direktiv 2001/83/EC foretages den officielle batchfrigivelse af et statsligt

laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil.

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR'er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for

lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Før Raplixa lanceres i de enkelte medlemsstater, skal indehaveren af markedsføringstilladelsen aftale

indholdet af og formatet for uddannelsesprogrammet, herunder kommunikationsmedier,

distributionsformer og andre aspekter af programmet, med det enkelte lands kompetente myndighed.

Uddannelsesprogrammet har til formål at øge kendskabet til risikoen for luft- eller gasemboli i

forbindelse med anvendelse af Raplixa-sprayenheden og give instrukser i korrekt anvendelse af

trykregulatorer.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at alle læger og sundhedspersonale, som forventes

at anvende Raplixa, i de lande, hvor Raplixa markedsføres, får udleveret følgende

uddannelsesmateriale:

Produktresumé

Vejledning til læger og sundhedspersonale

Vejledningen til læger og sundhedspersonale skal informere om følgende nøgleelementer:

Risiko for livstruende luft- eller gasemboli, hvis produktet ikke sprayes korrekt

Anvendelse af foretrukken CO

under tryk i stedet for luft under tryk

Anvendelse af Raplixa-sprayenheden til åben kirurgi, ikke endoskopiske indgreb

Anvendelse af det korrekte tryk (må ikke overstige 1,5 bar eller 22 psi), og afstanden fra vævet

må ikke være under 5 cm

Krav om at tørre såret med standardteknikker (f.eks. intermitterende applicering af kompres,

servietter, sug), før produktet anvendes

Krav om tæt monitorering af blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

, når produktet sprøjtes,

på grund af muligheden for gasemboli

Hvilke(n) regulator(er) der skal anvendes, i overensstemmelse med producentens anbefalinger

og produktresuméets anvisninger

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Trehalose, Calciumchlorid, Humant albumin, Natriumchlorid, Natriumcitrat,

L-argininhydrochlorid

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vævsklæberpulver

1 hætteglas 0,5 g

1 hætteglas 1 g

1 hætteglas 2 g

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse på læsioner

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer mellem + 2 °C og + 25 °C

Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa anvendes inden for 2 timer.

Sterilt

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ALUMINIUMSFOLIEPOSE

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raplixa vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Trehalose, Calciumchlorid, Humant albumin, Natriumchlorid, Natriumcitrat,

L-argininhydrochlorid

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vævsklæberpulver

1 hætteglas 0,5 g

1 hætteglas 1 g

1 hætteglas 2 g

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til anvendelse på læsioner

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer mellem + 2 °C og + 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Når hætteglasset er åbnet, skal Raplixa anvendes inden 2 timer.

Sterilt

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLASETIKET

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Raplixa vævsklæberpulver

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

Til anvendelse på læsioner

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 g

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant thrombin 726 IE/g

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

RAPLIXA vævsklæberpulver

Humant fibrinogen/humant thrombin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før, du bliver behandlet med Raplixa

Sådan skal du bruge Raplixa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det ene aktivstof, fibrinogen, er et koncentrat af koagulabelt protein, det andet aktivstof, thrombin, er

et enzym, som får koagulabelt protein til at samle sig og danne en prop.

Raplixa påføres under operationer på voksne for at mindske blødning og siveblødning under og efter

operationen. Raplixa kombineres med en gelatinesvamp og påføres eller sprayes på væv med snit,

hvor det danner et lag, som er med til at stoppe blødning.

2.

Det skal du vide, før, du bliver behandlet med Raplixa

Brug ikke Raplixa

hvis du er allergisk over for humant fibrinogen, humant thrombin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Raplixa (angivet i punkt 6)

direkte i et blodkar

ved endoskopiprocedurer (kikkertoperation)

som lim til fastgøring af lapper

som lim til tarme (gastrointestinale anastomoser)

på kraftige pulsåreblødninger

Advarsler og forholdsregler

Når Raplixa påføres under en operation, skal kirurgen sørge for, at det kun påføres på

vævsoverfladen. Raplixa må ikke sprøjtes ind i blodkarrene, fordi det kan give blodpropper,

som kan være dødelige.

Brugen af Raplixa har kun vist sig at standse blødninger i operationer, der kan ses gennem et

snit (åbne operationer).

Raplixa påføres i et tyndt lag. For stor koageltykkelse kan have en negativ indvirkning på

produktets virkning og sårhelingsprocessen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er forekommet livstruende bivirkninger, når der har været anvendt andre sprayenheder med

trykregulator til at påføre andre fibrinvævsklæbere. Det sker, når en eller flere luft- eller gasbobler

kommer ind i en vene eller pulsåre og blokerer den. Det kaldes en luft- eller gasemboli. Dette synes at

være relateret til anvendelsen af sprayenheden ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt

på vævsoverfladen. Risikoen ser ud til at være højere, når fibrinvævsklæbere sprayes med luft i

modsætning til CO

, og det kan derfor ikke udelukkes med Raplixa. RaplixaSpray-enheden (Raplixa-

sprayen) må kun anvendes, hvis det er muligt at bedømme sprayafstanden nøjagtigt.

Når Raplixa påføres med en sprayenhed, skal der anvendes et defineret tryk, som ligger inden for

producentens anbefalinger. Desuden må der ikke sprayes med kortere afstand end anbefalet. Når der

sprayes med Raplixa, overvåges sikkerheden på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Sprayenheden og den tilhørende spids leveres med en brugsanvisning, som skal følges omhyggeligt.

Nærliggende områder skal beskyttes for at sikre, at Raplixa kun påføres den overflade, der skal

behandles.

Når der fremstilles lægemidler af blod eller plasma fra mennesker, benyttes forskellige

foranstaltninger til at forhindre overførsel af infektioner mellem patienter. Det omfatter omhyggelig

udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre, at risikoen for infektioner udelukkes, og test af alle

bloddonationer og puljer af plasma for tegn på virus/infektioner. Producenterne af disse produkter har

også forskellige trin i behandlingen af blod og plasma, som kan inaktivere eller fjerne virus. Til trods

for disse foranstaltninger kan muligheden for at overføre infektioner ikke helt udelukkes, når der

fremstilles medicin af blod eller plasma fra mennesker. Dette gælder også ukendte eller opdukkende

vira eller andre former for infektioner.

De forholdsregler, der tages under fremstillingen af fibrinogen og thrombin, betragtes som effektive

mod fedtindkapslede vira som HIV (humant immundefektvirus) og leverbetændelse (hepatitis B-virus

og hepatitis C-virus). De trufne forholdsregler kan være af begrænset værdi over for ikke-kappeklædte

vira som hepatitis A-virus og parvovirus B19 (som giver lussingesyge). Parvovirus B19-infektion kan

være alvorlig for gravide kvinder (fosteret bliver smittet) og for personer, hvis immunsystem ikke

fungerer så godt, eller som har visse former for anæmi (f.eks. seglcellesygdom eller hæmolytisk

anæmi).

Det anbefales på det kraftigste at få registreret navn og batchnummer på medicinen, hver gang du får

en dosis Raplixa, for derved at kunne føre protokol over de anvendte batch.

Børn og unge

Raplixas sikkerhed og virkning hos børn er ikke undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Raplixa

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Produktet bør ikke gives til gravide og ammende kvinder. Der foreligger ikke tilstrækkelig

dokumentation for, om der er nogen særlige risici forbundet med at bruge Raplixa under graviditet

eller amning.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du bruge Raplixa

Raplixa må kun anvendes af erfarne kirurger, som er uddannet i brug af Raplixa.

Den kirurg, der behandler dig, giver Raplixa under operationen.

Før Raplixa påføres overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks. kompresser,

servietter eller sug).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der er tre måder at påføre Raplixa på:

Direkte påføring af Raplixa fra hætteglasset til det blødende område og derefter påføring af

gelatinesvampen.

Påføring fra hætteglasset på en fugtet gelatinesvamp og derefter påføring på det blødende

område.

Den tredje metode er påføring af Raplixa på det blødende område med den anbefalede

sprayenhed og derefter påføring af gelatinesvampen.

Den mængde Raplixa, der påføres, afhænger af, hvor stort et område der skal behandles under

operationen af områdets og blodtabets størrelse. Når Raplixa påføres direkte på blødningsstedet, skal

der anvendes et tyndt lag, som dækker det blødende/sivende område helt. Hvis et lag Raplixa ikke

stopper blødningen helt, kan der påføres mere.

Når Raplixa påføres med den anbefalede sprayenhed, skal kirurgen sørge for at anvende et tryk og en

afstand fra vævet, som ligger inden for producentens anbefalinger:

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

overvåges

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fibrinvævsklæbere kan i sjældne tilfælde (op til 1 ud af 1000 patienter) give en allergisk reaktion.

Hvis du oplever en allergisk reaktion, kan du have et eller flere af følgende symptomer: hududslæt,

nældefeber, trykken for brystet, kulderystelser, rødme, hovedpine, lavt blodtryk, apati, kvalme, uro,

høj puls, prikken, opkastning eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får symptomer som opkastning

med blod, blod i afføringen, blod i drænet fra maveregionen, hævelse eller misfarvning af huden på

arme eller ben, brystsmerter og kortåndethed og/eller andre symptomer i forbindelse med operationen,

skal du straks kontakte din læge eller den kirurg, der har opereret dig.

Der er også en mulighed for, at du kan udvikle antistoffer mod proteinerne i Raplixa, hvilket kan

påvirke blodets evne til at størkne (koagulere). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Følgende bivirkninger er også indberettet:

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 patienter):

Kløe

Søvnbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den dato, der står på pakningen. Raplixa skal anvendes senest 2 timer efter

åbning af hætteglasset.

Raplixa-hætteglas med pulver opbevares ved 2 °C til 25 °C.

Raplixa må ikke anvendes, hvis forseglingen på hætteglasset ikke er intakt.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Raplixa indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: fibrinogen fra humant plasma og humant thrombin.

Sammensætningen af Raplixa pr. gram pulver er anført i tabel 1.

Tabel 1:

Sammensætning af Raplixa (pr. gram pulver)

Komponent

Målmængde Quantity

Kilde

Funktion

Humant fibrinogen

79 mg/g

Humant plasma

Aktiv

Humant thrombin

726 IE/g

Humant plasma

Aktiv

Øvrige indholdsstoffer: trehalose, calciumchlorid, albumin, natriumchlorid, natriumcitrat, L-

argininhydrochlorid.

Udseende og pakningsstørrelser

Raplixa er et brugsklart, forblandet, sterilt, hvidt, tørt pulver, som leveres i et hætteglas med enten

0,5 g, 1 g eller 2 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

Fremstiller

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston, Leicester, Leicestershire, LE18 4YL, Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Raplixa er en forblandet kombination af thrombin og fibrinogen i form af en brugsklar

fibrinvævsklæber i pulverform i et hætteglas med 0,5 g, 1 g eller 2 Raplixa. Raplixa påføres

operationsstedet med blødningen direkte fra hætteglasset eller ved hjælp af RaplixaSpray-enheden

eller på en fugtet gelatinesvamp, som derefter appliceres på operationsstedet med blødningen. Raplixa

og enheden skal opbevares ved kontrolleret rumtemperatur.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Før Raplixa påføres overfladen, skal sårområdet tørres med standardteknikker (f.eks. kompresser,

servietter eller sug).

Gelatinesvampene skal håndteres og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger i

den indlægsseddel, som følger med gelatinesvampen.

Den nødvendige dosis Raplixa baseret på størrelsen af blødningsområdet, som skal behandles, er vist i

nedenstående tabel:

Maksimal overflade

Direkte applikation fra hætteglas

Maksimal overflade

Applikation med RaplixaSpray

Raplixa,

pakningsstørrelse

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Der kan være behov for højere doser på op til 4 g (inklusive reapplicering og behandling af mere end

et enkelt blødningssted).

En af følgende applikationsmetoder kan anvendes ud fra operationstypen samt blødningens placering,

størrelse og grad:

Direkte applikation efterfulgt af gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på det blødende område, og derefter på en CE-mærket

gelatinesvamp, som er tilpasset i størrelsen, og påfør manuelt tryk med steril gaze.

Applicér først på gelatinesvamp

Pulveret appliceres direkte fra hætteglasset på en saltvandsfugtet, CE-mærket gelatinesvamp og

appliceres derefter på blødningsstedet. Når der anvendes en fugtet gelatinesvamp, appliceres der et

tyndt lag Raplixa på svampen umiddelbart før applicering på blødningsstedet.

Sprayapplikation med RaplixaSpray-enhed efterfulgt af gelatinesvamp

Brug Raplixa med RaplixaSpray-enheden.

Hætteglasset og RaplixaSpray-enheden tages ud af de respektive poser, idet der opretholdes sterilitet.

RaplixaSpray-enheden sættes på RaplixaReg-lufttrykregulatoren og dermed til den medicinske

luftforsyning, som er indstillet til et tryk på 1,5 bar (22 psi).

Hætteglasset holdes lodret rystes forsigtigt, og aluminiumskapslen og gummiproppen fjernes.

Hætteglasset med pulver sættes på RaplixaSpray-enheden ved at vende Spray-enheden paa hovedet

over det lodrette hætteglas og skubbe hætteglasset på plads.

RaplixaSpray-enheden bruges til at spraye pulveret på blødningsstedet, og derefter appliceres

gelatinesvampen (se brugsanvisningen til RaplixaSpray-enheden og gelatinesvampen).

Appliceringen skal ske senest 2 timer efter, at hætteglasset er sat på enheden.

Med RaplixaSpray-enheden følger den hårde lige Spray spids. Den kan fjernes, og den bøjelige spids

kan påsættes, alt efter anvendelse og kirurgens præference.

Der er forekommet livstruende luft- eller gasembolier, når der har været anvendt sprayenheder med

trykregulatorer til at administrere fibrinklæberen. Dette synes at være relateret til anvendelsen af

sprayenheden ved tryk, der er højere end anbefalet, og/eller meget tæt på vævsoverfladen. Risikoen ser

ud til at være højere, når fibrinvævsklæbere sprayes med luft i modsætning til CO

, og det kan derfor

ikke udelukkes med Raplixa.

For at undgå risiko for en potentielt livstruende luftemboli anbefales det, at Raplixa sprayes på med

under tryk. Raplixa kan også anvendes med medicinsk luft.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Når der sprayes med Raplixa, skal ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og sluttidal-CO

overvåges

på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Når Raplixa appliceres med RaplixaSpray-enheden, skal trykket ligge inden for det område, der

anbefales af ProFibrix. Sprayapplicering af Raplixa må kun udføres med det medfølgende

sprayappliceringsudstyr, og trykket må ikke overstige 1,5 bar (22 psi). Raplixa må ikke sprayes ved

kortere afstand end den, der anbefales af producenten af sprayenheden, og under ingen

omstændigheder mindre end 5 cm fra vævsoverfladen.

Operationstype

Spraysæt,

der skal

bruges

Applikatorspidser,

der skal bruges

Trykregulator,

der skal

bruges

Anbefalet

afstand til

målvæv

Anbefalet

spraytryk

Åben kirurgi

1

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar

(22 psi)

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

EMA/55672/2015

EMEA/H/C/002807

EPAR – sammendrag for offentligheden

Raplixa

humant fibrinogen / humant trombin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Raplixa.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Raplixa bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Raplixa, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Raplixa, og hvad anvendes det til?

Raplixa er et lægemiddel, der anvendes til at standse blødning ved operationer hos voksne, hvor

blødningen ikke lader sig kontrollere med sædvanlige metoder såsom syning.

De aktive stoffer i Raplixa er humant fibrinogen og humant trombin. Det skal anvendes sammen med

en gelatinesvamp af godkendt type.

Hvordan anvendes Raplixa?

Raplixa bør kun anvendes af erfarne kirurger og fås kun på recept.

Raplixa fås som et pulver (0,5, 1 og 2 g). Den påførte mængde af Raplixa og hyppigheden af

påføringen afhænger dels af patientens behov, dels af faktorer som operationens art, sårets størrelse

og blødningens sværhed. Der kan påføres et tyndt lag af pulveret enten direkte fra hætteglasset eller

med en sprayanordning direkte på den blødende overflade, hvorefter gelatinesvampen anbringes.

Pulveret kan også påføres på den fugtede gelatinesvamp, som derefter straks anbringes på den

blødende overflade. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Raplixa?

De aktive stoffer i Raplixa, humant fibrinogen og humant trombin, er naturlige blodproteiner fra

donorblod. Når trombinet påføres på en fugtig overflade, aktiveres det og spalter fibrinogen til mindre

enheder, der kaldes fibrin. Fibrinet klæber derefter sammen til en klump, der holder gelatinesvampen

tæt mod såroverfladen, så blødning forhindres, og vævet tætnes. Svampen efterlades i kroppen, hvor

den opløses og forsvinder fuldstændig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Raplixa?

Raplixa er påvist at være effektivt til at standse blødning i én hovedundersøgelse med 721 patienter,

der blev opereret i rygsøjle, lever, blodkar eller bløddele, og som havde let eller moderat blødning, der

ikke kunne kontrolleres med sædvanlige teknikker. I undersøgelsen sammenlignede man anvendelse

af Raplixa sammen med gelatinesvampen og anvendelse af gelatinesvampen alene. Hos de patienter,

der fik Raplixa, standsede blødningen inden for 1-2 minutter, sammenholdt med 2-4 minutter hos

patienterne i kontrolgruppen. I gennemsnit blev blødningstiden nedsat med ca. 2 minutter, når Raplixa

blev anvendt.

Hvilke risici er der forbundet med Raplixa?

De hyppigste bivirkninger ved Raplixa (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

søvnløshed (insomni) og kløe (pruritus). Andre bivirkninger ved denne type lægemidler ses sjældent,

men kan omfatte allergiske reaktioner.

I forbindelse med brug af andre sprayanordninger til påføring af fibrin er der forekommet luft- eller

gasbobler i blodet, (luft- eller gasemboli). Dette griber ind i blodforsyningen og kan være livstruende.

Det kan ikke helt udelukkes, at denne meget lave risiko også er til stede med Raplixa. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Raplixa fremgår af indlægssedlen.

Raplixa må ikke anvendes i karsystemet (intravaskulært); det må ikke anvendes som spray ved

kikkertundersøgelser i kroppen (endoskopi) eller ved operationer, der foretages gennem et rør uden et

stort snit i kroppen (laparoskopi). Det må heller ikke anvendes til pålimning af plastre eller

sammenlimning af ikke-tætliggende tarmafsnit (gastrointestinale anastomoser). Det må desuden ikke

anvendes til behandling af svær blødning fra arterier. Den fuldstændige liste over begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Raplixa godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Raplixa

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget fandt, at Raplixa er

effektivt til at afkorte den tid, det tager at standse let eller moderat blødning under operationer, når

sædvanlig teknik såsom syning er utilstrækkelig. Raplixa er formuleret som et pulver i hætteglas, der

kan opbevares ved rumtemperatur og kan bruges i to timer efter åbning, så det kan anvendes på flere

forskellige blødningssteder. Sikkerheden blev anset for acceptabel, forudsat at de vedtagne

foranstaltninger overholdes.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Raplixa?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Raplixa anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Raplixa, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Raplixa

EMA/55672/2015

Side 2/3

Den virksomhed, der markedsfører Raplixa, skal desuden sørge for, at alle kirurger, som anvender

Raplixa, får udleveret informationsmateriale om risikoen for luft- eller gasemboli, og om, hvordan de

bruger sprayen korrekt.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Raplixa

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Raplixa den 19. marts 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Raplixa findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Raplixa, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 03-2015.

Raplixa

EMA/55672/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information