Protelos

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-12-2018

Aktiv bestanddel:
strontiumranelat
Tilgængelig fra:
Les Laboratoires Servier
ATC-kode:
M05BX03
INN (International Name):
strontium ranelate
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Osteoporose, postmenopausale
Terapeutiske indikationer:
Behandling af alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for brud for at reducere risikoen for hvirvel og hoftefrakturer. Behandling af svær osteoporose hos voksne mænd med øget risiko for fraktur. Beslutningen om at ordinere strontium ranelate bør være baseret på en vurdering af den enkelte patients samlede risici.
Produkt oversigt:
Revision: 19
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000560
Autorisation dato:
2004-09-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000560

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-12-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-12-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-12-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-12-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-07-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

PROTELOS 2 g granulat til oral suspension

Strontiumranelat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret PROTELOS til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage PROTELOS

Sådan skal De tage PROTELOS

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

PROTELOS er et lægemiddel til behandling af alvorlig knogleskørhed (osteoporose):

hos kvinder, når de er holdt op med at menstruere,

hos voksne mænd,

med øget risiko for brud, hvor alternative behandlinger ikke er mulige. Hos kvinder, der er holdt op

med at menstruere, reducerer strontiumranelat risikoen for brud på rygsøjle og hofte.

U

Om osteoporose

Kroppen nedbryder hele tiden gammelt knoglevæv og danner nyt. Når man har osteoporose eller

knogleskørhed, nedbryder kroppen mere knoglevæv, end den danner. Gradvist vil der opstå knogletab,

og knoglerne bliver tyndere og skøre. Dette sker især hos kvinder, når de er holdt op med at få

menstruation.

Mange mennesker med osteoporose har ingen symptomer og er måske slet ikke klar over, at de har

sygdommen. Osteoporose øger sandsynligheden for knoglebrud eller frakturer, især i ryg, hofter og

håndled.

U

Sådan virker PROTELOS

PROTELOS, der indeholder stoffet strontiumranelat, hører til en gruppe lægemidler til behandling af

knoglesygdomme.

PROTELOS virker ved at nedsætte nedbrydningen af knogler og stimulere genopbygningen af knogle-

masse, hvorved risikoen for frakturer nedsættes. Kvaliteten af de nydannede knogler er normal.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at tage PROTELOS

Tag ikke PROTELOS

hvis De er allergisk over for strontiumranelat eller et af de øvrige indholdsstoffer i PROTELOS

(angivet i punkt 6).

hvis De har eller tidligere har haft en blodprop (fx i en blodåre i ben eller lunger).

hvis De er immobil, dvs. Deres bevægelighed er nedsat permanent eller i nogen tid, og De fx er

bundet til en kørestol eller sengeliggende, eller hvis De skal opereres eller er ved at komme

Dem efter en operation. Risikoen for blodpropper i ben eller lunger kan blive større ved

langvarig immobilisation.

hvis De har fået påvist hjerte-karsygdom med nedsat ilttilførsel til hjertet, eller problemer med

blodtilførslen til hjernen, fx hvis De har fået diagnosticeret hjertetilfælde, slagtilfælde eller

forbigående blodprop i hjernen (midlertidig nedsættelse af blodtilførsel til hjernen, også kendt

som ”et lille slagtilfælde”) hjertekramper (angina), eller blokering af en blodåre til hjertet eller

hjernen.

hvis De har eller har haft problemer med Deres blodcirkulation (nedsat blodtilførsel til hænder,

underben og fødder) eller hvis De har fået foretaget operation af arterierne i Deres ben.

hvis De har højt blodtryk, der ikke kan kontrolleres med behandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager PROTELOS:

hvis De har risiko for hjertesygdom. Dette omfatter højt blodtryk, højt kolesterol, sukkersyge,

rygning.

hvis De har risiko for blodpropper.

hvis De lider af en alvorlig nyresygdom.

Deres læge vil regelmæssigt undersøge Deres hjerte og blodårer, normalt hver 6. til 12. måned, så

længe, De tager PROTELOS.

Hvis De får en allergisk reaktion under behandlingen (såsom hævelser i ansigt, tunge eller hals,

besvær med at trække vejret eller synke, hududslæt), skal De omgående stoppe med at tage

PROTELOS og søge lægehjælp (se punkt 4).

Der er rapporteret potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse og svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS)) ved anvendelse af PROTELOS.

Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hudreaktioner de første uger af behandlingen, hvad angår

Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, mens DRESS sædvanligvis opstår efter ca.

3-6 uger.

Hvis De udvikler hududslæt eller alvorlige hudsymptomer (se punkt 4) skal De stoppe med at tage

PROTELOS og straks søge læge. Fortæl lægen, at De tager dette lægemiddel.

Hvis De har udviklet Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller DRESS ved

behandling med PROTELOS, må De aldrig tage PROTELOS igen.

Hvis De er af asiatisk oprindelse, kan De have en større risiko for at få hudreaktioner.

Risikoen for disse hudreaktioner kan muligvis forudsiges hos patienter af asiatisk og særlig

hankinesisk oprindelse. Det er mere sandsynligt, at patienter, som har HLA-A*33:03 eller HLA-

B’58:01-gener, udvikler en alvorlig hudreaktion end dem, som ikke har disse gener.

Deres læge vil kunne rådgive Dem, om det er nødvendigt at tage en blodprøve før en behandling med

PROTELOS.

Børn og unge

PROTELOS er ikke beregnet til børn og unge (under 18 år).

Brug af anden medicin sammen med PROTELOS

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis De skal have antibiotika såsom tetracykliner såsom doxycyclin eller quinoloner såsom

ciprofloxacin til indtagelse gennem munden, bør De holde op med at tage PROTELOS. Når

behandlingen med antibiotika er afsluttet, kan De atter begynde at tage PROTELOS. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvis De tager medicin, der indeholder kalk, skal der gå mindst 2 timer, før De tager PROTELOS.

Hvis De får syreneutraliserende medicin (mod halsbrand), skal De helst tage dem mindst 2 timer efter,

at De tager PROTELOS. Hvis dette ikke er muligt, er det acceptabelt at tage de to midler samtidig.

Hvis De skal have taget blod- eller urinprøver for at kontrollere Deres koncentration af calcium, skal

De fortælle på laboratoriet, at De tager PROTELOS, da det kan påvirke nogle undersøgelsesmetoder.

Brug af PROTELOS sammen med mad og drikke

Mad, mælk og mælkeprodukter nedsætter optagelsen af strontiumranelat. Det anbefales, at De tager

PROTELOS mellem måltiderne, helst ved sengetid og mindst to timer efter indtagelse af mad, mælk

eller mælkeprodukter eller kalktilskud.

Graviditet og amning

De må ikke tage PROTELOS, hvis De er gravid, eller hvis De ammer. Hvis De er gravid eller ammer

og får medicinen ved en fejltagelse, skal De straks holde op med at tage det og tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at PROTELOS påvirker Deres evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.

PROTELOS indeholder aspartam (E951)

Hvis De lider af fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), der er en sjælden arvelig stofskiftesygdom,

skal De tale med lægen, før De begynder at tage lægemidlet.

3.

Sådan skal De tage PROTELOS

Behandlingen bør kun indledes af en læge, der har erfaring med behandling af osteoporose.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

PROTELOS er beregnet til indtagelse gennem munden.

Den sædvanlige dosis er et brev med 2 g en gang daglig.

Det anbefales at tage PROTELOS ved sengetid og helst mindst 2 timer efter aftensmåltidet. De må

gerne lægge Dem ned umiddelbart efter indtagelse af PROTELOS.

Granulatet i brevene skal opslæmmes i et glas vand indeholdende mindst 30 ml (omkring 1/3 af et

almindeligt glas). Se vejledningen nedenfor. PROTELOS kan reagere med mælk og mælkeprodukter.

Derfor er det vigtigt kun at blande PROTELOS med vand for at sikre, at det virker korrekt.

Tøm granulatet i brevet over i et glas.

Tilsæt vand.

Rør rundt, indtil granulatet er jævnt fordelt i vandet.

Drik opslæmningen med det samme. De må ikke lade opslæmningen stå længere end 24 timer, før De

drikker den. Hvis De af en eller anden grund ikke kan drikke den med det samme, skal De sørge for at

røre rundt igen, før De drikker.

Lægen vil måske anbefale, at De ud over PROTELOS får kalk- og D-vitamintilskud. De må ikke tage

kalktilskud ved sengetid samtidig med PROTELOS.

Deres læge vil oplyse Dem om, hvor længe De skal fortsætte med at tage PROTELOS. Det er

sædvanligvis nødvendigt med langtidsbehandling for osteoporose. Det er vigtigt, at De bliver ved med

at tage PROTELOS i den periode, lægen har fastlagt.

Hvis De har taget for meget PROTELOS

Hvis De tager flere breve PROTELOS end Deres læge har anbefalet, skal De oplyse det til Deres læge

eller apotek. De vil måske få anbefalet at drikke mælk eller tager syreneutraliserende medicin for at

nedsætte optagelsen af det aktive stof.

Hvis De har glemt at tage PROTELOS

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med næste dosis til

normal tid.

Hvis De holder op med at tage PROTELOS

Det er vigtigt, at De bliver ved med at tage PROTELOS så længe, som Deres læge har ordineret det.

PROTELOS kan kun behandle Deres alvorlige knogleskørhed, hvis De bliver ved med at tage det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis De oplever følgende skal De stoppe med at tage PROTELOS og øjeblikkelig tale med Deres

læge:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Hjertetilfælde: pludselige knugende smerter i brystkassen som kan trække ud i Deres venstre

arm, kæbe, mave, ryg og/eller skuldre. Andre symptomer kan være kvalme/opkast, svedtendens,

åndenød, hjertebanken, (udtalt) træthed og/eller svimmelhed. Hjertetilfælde kan forekomme

med hyppigheden almindelig hos patienter med høj risiko for hjertesygdom. Deres læge vil ikke

ordinere PROTELOS, hvis De har særlig risiko for dette.

Blodpropper i blodårer: smerter, rødme, hævelse i benet, pludselige brystsmerter eller

vejrtrækningsbesvær.

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):

Tegn på svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS): i starten som influenzalignende symptomer

og udslæt i ansigtet, efterfølgende udbredt udslæt med høj temperatur (

ikke almindelig),

forhøjet

koncentration af leverenzymer set i blodprøver (

ikke almindelig

), stigning i en type af hvide

blodlegemer (eosinofili) (

sjælden

) og forstørrede lymfeknuder (

ikke almindelig

Meget sjælden (kan påvirke op til 1ud af 10.000 personer):

Tegn på potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse): i starten som rødlige pletter (målskivelignende) eller runde pletter, ofte med blistre

på overkroppen. Yderligere tegn kan være sår i munden, svælget, næsen, på kønsorganer samt

bindehindebetændelse (røde og hævede øjne). Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte

ledsaget af influenzalignende symptomer. Udslættene kan udvikle sig til udbredt blæredannelse

eller afskalning af huden.

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Kløe, nældefeber, hududslæt, angioødem (såsom hævelser i ansigtet, tunge eller svælge, besvær med

at trække vejret eller synke), smerter i knogler, ekstremiteter-, muskler og/eller led, muskelkramper.

Almindelig:

Opkast, mavesmerter, sure opstød, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, søvnbesvær,

leverbetændelse (hepatitis), hævelser i arme og ben, bronkial hyperreaktivitet (symptomer omfatter

hvæsende vejrtrækning og åndenød og hoste), forhøjet niveau af et muskelenzym (kreatinfosfokinase),

forhøjede niveauer af kolesterol.

Kvalme, diarré, hovedpine, eksem, hukommelsesproblemer, besvimelsesanfald, stikkende og

prikkende fornemmelse, svimmelhed, vertigo (følelse af at dreje rundt).

Disse bivirkninger var dog lette og kortvarige og fik normalt ikke patienterne til at afbryde

behandlingen. Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver generende eller varer ved.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Krampeanfald, irritation i munden (såsom mundsår og tandkødsbetændelse), hårtab, forvirring,

utilpashed, mundtørhed, hudirritation.

Sjælden:

Nedsat produktion af røde blodlegemer i knoglemarven.

Hvis De har stoppet behandlingen på grund af overfølsomhedsreaktioner, må De aldrig tage

PROTELOS igen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i

31TU

Appendiks V

U31T

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Når granulatet er blandet med vand, er suspensionen holdbar i 24 timer. Det anbefales dog at drikke

suspensionen umiddelbart efter tilberedning (se punkt 3).

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PROTELOS indeholder:

Aktivt stof: strontiumranelat. Et brev indeholder 2 g strontiumranelat.

Øvrige indholdsstoffer: aspartam (E951), maltodextrin og mannitol (E421).

Udseende og pakningsstørrelser

PROTELOS fås som breve, der indeholder et gult granulat til oral suspension.

PROTELOS udleveres i æsker med 7, 14, 28, 56, 84 eller 100 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillere

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

Fremstiller(e)

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

F-45520 Gidy

Frankrig

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6B

Polen

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

Galepharma Ltd

Tel: +(356) 21 247 082

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +40 21 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 6638110

Slovenija

Servier Pharma d.o.o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0)2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel. +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om PROTELOS på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

U

http://www.ema.europa.eu/

U

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om den ikke-interventionelle, pålagte endelige

PASS-studierapport vedrørende det lægemiddel, der er nævnt ovenfor, er CHMP nået frem til

følgende videnskabelige konklusioner:

Med indsendelse af den endelige PASS-studierapport har indehaveren af markedsføringstilladelsen

opfyldt sin forpligtelse til at gennemføre et PASS-studie for at undersøge risikoen for alvorlige

hjertesygdomme, som pålagt i henhold til artikel 20 under proceduren EMA/112925/2014.

På baggrund af de tilgængelige data vedrørende den endelige PASS-studierapport vurderede PRAC

derfor, at ændringerne af betingelserne for markedsføringstilladelsen var berettigede.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen

På baggrund af de videnskabelige konklusioner vedrørende resultaterne af studiet af det lægemiddel,

der er nævnt ovenfor, er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for dette lægemiddel

forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP mener, at betingelserne for markedsføringstilladelsen for det lægemiddel, der er nævnt

ovenfor, bør ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

PROTELOS 2 g granulat til oral suspension.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et brev indeholder 2 g strontiumranelat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert brev indeholder også 20 mg aspartam (E951).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat til oral suspension

Gult granulat

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af svær osteoporose:

hos postmenopausale kvinder,

hos voksne mænd,

med høj risiko for frakturer, hvor andre lægemidler godkendt til behandling af osteoporose ikke er en

mulighed, fx på grund af kontraindikationer eller intolerance. Hos postmenopausale kvinder reducerer

strontiumranelat risikoen for vertebrale frakturer og hoftefrakturer (se pkt. 5.1).

Beslutningen om at ordinere strontiumranelat bør baseres på en vurdering af den enkelte patients

samlede risiko (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og administration

Behandling bør kun initieres af læger med erfaring i behandling af osteoporose.

U

Dosering

Anbefalet dosis er 1 brev med 2 g én gang daglig per os.

På grund af den sygdom, der behandles, er strontiumranelat beregnet til langtidsbehandling.

Absorptionen af strontiumranelat nedsættes af føde, mælk og mælkeprodukter, og PROTELOS bør

derfor tages mellem måltiderne. På grund af den langsomme absorption bør PROTELOS tages ved

sengetid og fortrinsvis mindst 2 timer efter et måltid (se pkt. 4.5 og 5.2).

Patienter, der behandles med strontiumranelat, skal have calcium- og D-vitamintilskud, hvis de ikke

får deres behov dækket via kosten.

Ældre

Strontiumranelats sikkerhed og virkning er fastlagt i et bredt aldersudsnit (op til 100 år ved inklusion)

af voksne mænd og postmenopausale kvinder med osteoporose. Dosisjustering på grund af alder er

ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Strontiumranelat bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min) (se pkt. 4.4 og 5.2). Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat

nyrefunktionsnedsættelse (kreatininclearance 30-70 ml/min) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population.

PROTELOS’ sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

U

Administration

Til oral anvendelse.

Granulatet i brevene skal tages som suspension opslæmmet i et glas med mindst 30 ml vand (et

normalt glas fyldes ca. en tredjedel). Selv om studier med brug af strontiumranelat har påvist, at stoffet

er holdbart i en suspension i 24 timer efter opslæmning, bør suspensionen drikkes umiddelbart efter

tilberedningen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Anamnese med nuværende eller tidligere venøse tromboemboliske komplikationer (VTE) inklusive

dyb venøs trombose og lungeemboli.

Midlertidig eller permanent immobilisation fx under restitution efter kirurgi eller ved

længerevarende sengeleje.

Anamnese med påvist nuværende eller tidligere iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom

og/eller cerebrovaskulær sygdom.

Ukontrolleret hypertension.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kardielle iskæmiske hændelser

I poolede, randomiserede, placebokontrollerede studier med postmenopausale, osteoporotiske

patienter er der observeret en betydeligt højere frekvens af myokardieinfarkt hos PROTELOS-

behandlede patienter sammenlignet med placebo (se pkt. 4.8).

Før behandling initieres, bør patienterne evalueres med hensyn til kardiovaskulær risiko.

Patienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension,

hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med strontiumranelat efter omhyggelig

overvejelse (se pkt. 4.3 og 4.8).

Under PROTELOS-behandlingen bør disse kardiovaskulære risici monitoreres med regelmæssige

intervaller sædvanligvis hver 6. til 12. måned.

Behandlingen bør seponeres, hvis patienten udvikler iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriel sygdom

eller cerebrovaskulær sygdom, eller hvis hypertension ikke kan kontrolleres (se pkt. 4.3).

Venøs tromboembolisk sygdom

I placebokontrollerede fase III-studier blev strontiumranelat sat i forbindelse med en øget årlig

incidens af venøse tromboemboliske komplikationer (VTE) inklusive lungeemboli (se pkt. 4.8).

Årsagen til dette fund kendes ikke. PROTELOS er kontraindiceret hos patienter med VTE i

anamnesen (se pkt. 4.3) og skal anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for VTE.

Ved behandling af patienter over 80 år med risiko for VTE bør behovet for fortsat behandling med

PROTELOS revurderes. I tilfælde af en sygdom eller lidelse, der fører til immobilisation (se pkt. 4.3),

bør PROTELOS seponeres snarest muligt, og der bør træffes passende forebyggende foranstaltninger.

Behandlingen bør ikke genoptages, før den udløsende faktor er forsvundet, og patienten atter er fuldt

mobil. I tilfælde af en venøs tromboembolisk komplikation bør PROTELOS seponeres.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da der ikke foreligger data for knoglerelateret sikkerhed hos strontiumranelatbehandlede patienter

med alvorligt nedsat nyrefunktion, anbefales PROTELOS ikke til patienter med kreatininclearance

< 30 ml/min (se pkt. 5.2). I henhold til god klinisk praksis anbefales regelmæssig vurdering af

nyrefunktionen hos patienter med kronisk nedsat nyrefunktion. Hos patienter, der udvikler alvorligt

nedsat nyrefunktion, bør det vurderes individuelt, om behandlingen med PROTELOS kan fortsættes.

Hudreaktioner

Livstruende hudreaktioner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

og DRESS-syndromet (medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer) er rapporteret

i forbindelse med PROTELOS.

Patienterne bør informeres om tegn og symptomer og overvåges nøje for hudreaktioner. Risikoen for

SJS eller TEN er størst de første uger af behandlingen og for DRESS efter ca. 3-6 uger.

Hvis der er symptomer eller tegn på SJS eller TEN (fx progressivt udslæt, ofte med blister, eller

slimhindelæsioner) eller på DRESS (fx udslæt, feber, eosinofili og systemisk påvirkning (fx adenopati,

hepatitis, interstitiel nefropati, interstitiel lungesygdom)), bør PROTELOS øjeblikkeligt seponeres.

Ved håndtering af SJS, TEN eller DRESS opnås de bedste resultater ved tidlig diagnosticering og

øjeblikkelig seponering af det mistænkte lægemiddel. Tidligt seponering er forbundet med en bedre

prognose. I de fleste tilfælde af DRESS restitueres patienten efter seponering af PROTELOS og om

nødvendigt efter initiering af behandling med kortikosteroider. Bedring kan indtræffe langsomt, og i

nogle tilfælde er der set recidiv efter seponering af kortikosteroidbehandlingen.

Hvis patienten har udviklet SJS, TEN eller DRESS ved behandling med PROTELOS, må behandling

med PROTELOS ikke genoptages på et senere tidspunkt.

En højere incidens af overfølsomhedsreaktioner omfattende hududslæt, SJS, eller TEN er blevet

rapporteret hos patienter af asiatisk oprindelse, men det er stadigt sjældent (se pkt. 4.8).

I et retrospektivt, farmakogenetisk case-kontrolstudie hos patienter af hankinesisk oprindelse blev

HLA-A*33:03 og HLA-B*58:01 alleler identificeret som potentielle genetiske risikofaktorer for

strontiumranelat-associeret SJS/TEN. Når det er muligt, kan en screening for HLA-A*33:03 og HLA-

B*58:01 alleler overvejes før initiering af en behandling med PROTELOS hos patienter af hankinesisk

oprindelse. Hvis resultaterne er positive for en eller begge alleler, bør PROTELOS ikke initieres. Hvis

der efter genotypebestemmelse ikke findes alleler, kan det dog ikke udelukkes, at der kan forekomme

SJS/TEN.

Interaktion med laboratorieprøver

Strontium påvirker kolorimetriske metoder til bestemmelse af calciumkoncentrationen i blod og urin. I

lægelig praksis bør der derfor anvendes en metode baseret på atomemissionsspektrometri med

induktivt koblet plasma (ICP-AES) eller atomabsorptionsspektrofotometri for at sikre en nøjagtig

vurdering af calciumkoncentrationerne i blod og urin.

Hjælpestof

PROTELOS indeholder aspartam, en kilde til phenylalanin, som kan være skadeligt for patienter med

fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Føde, mælk og mælkeprodukter samt lægemidler, der indeholder calcium, kan nedsætte strontium-

ranelats biotilgængelighed med ca. 60-70 %. Der bør derfor gå mindst to timer mellem administration

af PROTELOS og denne type produkter (se pkt. 4.2. og 5.2).

Divalente kationer kan danne komplekser med peroralt tetracyclin (f.eks. doxycyclin) og quinolon

(f.eks. ciprofloxacin) i det gastrointestinale system, hvorved absorptionen af disse antibiotika

reduceres. Strontiumranelat bør derfor ikke anvendes samtidig med disse lægemidler. Som

forsigtighedsregel bør behandling med PROTELOS indstilles under peroral antibiotikabehandling med

tetracyclin og quinolon.

Et klinisk interaktionsstudie udført

in vivo

viste, at administration af aluminium- og magnesium-

hydroxid enten to timer før eller sammen med strontiumranelat gav en mindre nedsættelse i

strontiumranelats absorption (AUC faldt med 20-25 %), mens absorptionen var næsten upåvirket, når

antacida blev givet to timer efter strontiumranelat. Antacida skal derfor fortrinsvis tages mindst to

timer efter PROTELOS. Hvis et sådant behandlingsregime ikke er praktisk muligt på grund af den

anbefalede indgivelse af PROTELOS ved sengetid, vil samtidig indgivelse dog være acceptabelt.

Der er ikke konstateret interaktion med perorale D-vitamintilskud.

Der er i kliniske studier ikke påvist klinisk interaktion eller relevant stigning i plasmakoncentrationen

af strontium med lægemidler, som normalt kan forventes at blive ordineret samtidig med PROTELOS

til målgruppen. De omfattede følgende: Nonsteroide antiinflammatoriske midler (inklusive acetyl-

salicylsyre), anilider (såsom paracetamol), H

R

R

-receptorantagonister og syrepumpehæmmere, diuretika,

digoxin og hjerteglycosider, organiske nitrater og andre vasodilatatorer til hjertesygdom, calcium-

antagonister, betablokkere, ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister, selektive beta-2-adreno-

ceptoragonister, peroral antikoagulantia, trombocytfunktionshæmmende midler, statiner, fibrater og

benzodiazepinderivater.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen data fra anvendelse af strontiumranelat til gravide kvinder.

Ved store doser i dyrestudier er der forekommet reversibel knoglepåvirkning hos afkommet ved

behandling af drægtige rotter og kaniner (se pkt. 5.3). Hvis PROTELOS ved en fejltagelse anvendes

under graviditet, skal det seponeres.

Amning

Fysisk-kemiske data indikerer, at strontiumranelat udskilles i human mælk. PROTELOS må ikke

anvendes under amning.

Fertilitet

Der blev ikke set påvirkning af fertiliteten hos hanner eller hunner i dyrestudier.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Strontiumranelat påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

PROTELOS er undersøgt i kliniske studier med næsten 8.000 deltagere. Langtidssikkerheden er

evalueret hos postmenopausale kvinder med osteoporose, der blev behandlet i op til 60 måneder med

2 g strontiumranelat daglig (n = 3.352) eller placebo (n = 3.317) i fase III-studier. Gennemsnitsalderen

var 75 år ved inklusion, og 23 % af de deltagende patienter var 80-100 år.

I en poolet analyse af randomiserede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske

patienter, var de mest almindelige bivirkninger kvalme og diarré, som især opstod ved behandlingens

start og uden nogen bemærkelsesværdig forskel mellem de to grupper bagefter. Seponering forekom

især på grund af kvalme.

Der var ingen forskel i bivirkningernes karakter mellem

behandlingsgrupperne, uanset om patienterne var over eller under 80 år ved inklusion.

Liste over bivirkninger i tabelform

De nedenfor omtalte bivirkninger er rapporteret i løbet af kliniske studier og/eller efter markedsføring

af strontiumranelat.

Bivirkninger er angivet nedenfor i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10 ), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Lymfadenopati (i forbindelse med dermale

overfølsomhedsreaktioner)

Sjælden

Knoglemarvssvigt #

Eosinofili (i forbindelse med dermale

overfølsomhedsreaktioner)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hyperkolesterolæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Insomni

Ikke almindelig

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Bevidsthedsforstyrrelser

Hukommelsestab

Svimmelhed

Paræstesi

Ikke almindelig

Krampeanfald

Øre og labyrint

Almindelig

Vertigo

Hjerte

Almindelig

Myokardieinfarkt

Vascular disorders

Almindelig

Venøse tromboemboliske komplikationer

(VTE)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Bronkial hyperreaktivitet

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

Diarré og løs afføring

Opkastning

Abdominalsmerter

Smerter i mave-tarm-kanalen

Gastroøsofageal refluks

Dyspepsi

Obstipation

Flatulens

Ikke almindelig

Irritation af mundslimhinder (stomatitis

og/eller mundsår)

Mundtørhed

Lever og galdeveje

Almindelig

Hepatitis

Ikke almindelig

Forhøjede aminotransferaser (i forbindelse

med kutane overfølsomhedsreaktioner)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Kutane overfølsomhedsreaktioner (udslæt,

pruritus, urticaria, angioødem)

Almindelig

Eksema

Ikke almindelig

Dermatitis

Alopeci

Sjælden

Lægemiddelreaktion med eosinofili og

systemiske symptomer (DRESS) (se pkt.

4.4)#

Meget sjælden

Alvorlige kutane bivirkninger: Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse* (se pkt. 4.4)#

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Muskuloskeletale smerter (muskelspasmer,

myalgi, knoglesmerter, artralgi og smerter i

ekstremiteterne)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Perifert ødem

Ikke almindelig

Pyreksi (i forbindelse med dermale

overfølsomhedsreaktioner)

Utilpashed

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet niveau af kreatinkinase (CK) i

blodet

§ Hyppigheden i kliniske studier var sammenlignelig med lægemiddel- og placebogrupperne.

* Sjældent rapporteret i asiatiske lande.

# For bivirkninger ikke observeret i kliniske studier er øvre grænse af 95%-konfidensintervallet ikke

højere end 3/X , hvor X er den samlede studiepopulation i alle relevante kliniske studier

Skeletmuskulatur -fraktionen > 3 gange øvre grænse for normalområdet. I de fleste tilfælde

normaliseredes disse værdier spontant uden ændringer i behandlingen.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Venøse tromboemboliske komplikationer

I fase III-studier observeredes en årlig incidens af venøse tromboemboliske komplikationer (VTE) i

løbet af 5 år på ca. 0,7 % med en relativ risiko på 1,4 (95 % CI = [1,0 - 2,0]) hos patienter behandlet

med strontiumranelat sammenlignet med placebo (se pkt. 4.4).

Myokardieinfarkt

I poolede, randomiserede, placebokontrollerede studier af postmenopausale, osteoporotiske patienter,

er der observeret en betydelig stigning i myokardieinfarkt hos strontiumranelat-behandlede patienter

sammenlignet med placebo (1,7 % versus 1,1 %), med en relativ risiko på 1,6 (95 % CI = [1,07 -

2,38]).

U

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i

31TU

Appendiks V

U31T

4.9

Overdosering

Symptomer

I et klinisk studie, der undersøgte gentagne doser på 4 g strontiumranelat daglig i 25 dage hos raske

postmenopausale kvinder, viste lægemidlet sig at være veltolereret. Enkeltdoser på op til 11 g hos

normalpersoner af hankøn udløste ingen særlige symptomer.

Behandling

Efter episoder med overdosering i kliniske studier (op til 4 g daglig i maksimalt 147 dage) blev der

ikke observeret klinisk relevante hændelser.

Administration af mælk eller antacida kan medvirke til at nedsætte absorption af det aktive stof. I

tilfælde af en større overdosis bør det overvejes at få patienten til at kaste op for at fjerne ikke-

absorberet lægemiddel.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme - Andre lægemidler med

virkning på knoglestruktur og –mineralisering, ATC-kode: M05BX03.

Virkningsmekanisme

Det er påvist

in vitro,

at strontiumranelat:

øger knogledannelsen i knoglevævskultur samt replikation af osteoblast-prækursorer og kollagen-

syntese i knoglecellekultur.

reducerer knogleresorption ved at nedsætte osteoklastdifferentiering og resorptionsaktivitet.

Herved genetableres balancen i knogleomsætningen, og knogledannelsen fremmes.

Strontiumranelats aktivitet er undersøgt i en række ikke-kliniske modeller. Især hos intakte rotter øger

strontiumranelat trabekulær knoglemasse samt antal og tykkelse af trabeculae, hvorved knoglestyrken

forbedres.

I knoglevæv fra behandlede dyr og mennesker absorberes strontium hovedsagelig på krystaloverfladen

og substituerer kun i ringe grad calcium i apatitkrystal i nydannet knogle. Strontiumranelat ændrer

ikke egenskaberne ved knoglekrystal. I biopsier fra crista iliaca taget op til 60 måneder efter

behandling med 2 g strontiumranelat daglig i fase III-studier sås ingen skadelig virkning på

knoglekvalitet eller -mineralisering.

Den samlede virkning af strontiums fordeling i knoglemassen (se pkt. 5.2) og øget absorption af

strontium sammenlignet med calcium påvist ved røntgen førte til en udvidet måling af knoglernes

mineraltæthed (BMD = bone mineral density) ved DXA-skanning (DXA = dual-energy x-ray

absorptiometry). De aktuelle data tyder på, at disse faktorer tegner sig for ca. 50 % af den målte

ændring i mineraltætheden i løbet af de 3 års behandling med 2 g PROTELOS daglig. Der bør tages

højde for dette ved udlægning af ændringer i knoglernes mineraltæthed under behandling med

PROTELOS. I fase III-studier, som påviste PROTELOS-behandlingens virkning mod frakturer, steg

den målte BMD fra baseline med PROTELOS med ca. 4 % om året ved columna lumbalis og 2 % om

året ved collum femoris og nåede efter 3 år op på henholdsvis 13-15 % og 5-6 % afhængigt af studiet.

I fase III-studier ved sammenligning med placebo steg de biokemiske markører for knogleformation

(knoglespecifikt alkalisk fosfatase og C-terminalt propeptid af type I-prokollagen), og markørerne for

knogleresorption (serum-C-telopeptid- og urin-N-telopeptid-tværbindinger) faldt efter 3 måneders

behandling og op til 3 år.

Ud over den farmakologiske virkning af strontiumranelat sås mindre fald i serumkoncentrationen af

calcium og parathyroideahormon, stigninger i serumphosphor og i total alkalisk fosfatase, mens der

ikke observeredes kliniske følger.

Klinisk virkning

Osteoporose defineres som BMD i columna eller hofter med en standardiseret afvigelse (SD), der er

mindst 2,5 under middelværdien hos yngre voksne. En række risikofaktorer sættes i forbindelse med

postmenopausal osteoporose, herunder lav knoglemasse, lav knoglemineraltæthed, tidlig menopause,

tidligere rygning samt osteoporose i familien. Klinisk medfører osteoporose frakturer. Risikoen for

frakturer stiger med antallet af risikofaktorer.

Behandling af postmenopausal osteoporose:

PROTELOS-studieprogrammet til undersøgelse af virkningen mod frakturer omfattede to placebo-

kontrollerede fase III-studier: SOTI og TROPOS. SOTI omfattede 1.649 postmenopausale kvinder

med påvist osteoporose (lavt BMD i columna lumbalis og udbredt forekomst af vertebralfrakturer) og

en gennemsnitsalder på 70 år. TROPOS omfattede 5.091 postmenopausale kvinder med osteoporose

(lavt BMD i collum femoris og udbredt forekomst af frakturer hos over halvdelen) og en

gennemsnitsalder på 77 år. Tilsammen rekrutterede SOTI og TROPOS 1.556 patienter, der var over

80 år ved inklusion (23,1 % af studiepopulationen). Ud over studiebehandling (strontiumranelat 2 g

daglig eller placebo) fik patienterne i begge studier tilpassede calcium- og D-vitamintilskud.

PROTELOS nedsatte den relative risiko for nye vertebralfrakturer med 41 % i løbet af 3 år i SOTI

(Tabel 1). Virkningen var signifikant allerede fra første år. Tilsvarende fordele blev påvist hos kvinder

med multiple frakturer ved baseline. Hvad angår kliniske vertebralfrakturer (defineret som frakturer

forbundet med rygsmerter og/eller legemshøjde nedsat med mindst 1 cm), blev den relative risiko

reduceret med 38 %. PROTELOS reducerede også antallet af patienter med legemshøjde nedsat med

mindst 1 cm sammenlignet med placebo. Vurdering af livskvalitet ifølge QUALIOST-skalaen samt

generel helbredsstatus vurderet ud fra den generelle SF-36-skala tydede på fordele ved PROTELOS

sammenlignet med placebo.

Effekten af PROTELOS til nedsættelse af risikoen for nye vertebralfrakturer blev bekræftet i

TROPOS-studiet, også for osteoporosepatienter uden frakturer på grund af knogleskørhed ved

baseline.

UTabel 1U: Incidens af patienter med vertebralfrakturer og relativ risikoreduktion

Studie

Placebo

PROTELOS

Relativ risikoreduktion versus

placebo (95 % CI), p-værdi

SOTI

N = 723

N = 719

Nye vertebralfrakturer i løbet af 3 år

32,8 %

20,9 %

41 % (27-52), p < 0,001

Nye vertebralfrakturer i løbet det første år

11,8 %

6,1 %

49 % (26-64), p < 0,001

Nye kliniske vertebralfrakturer i løbet af 3 år

17,4 %

11,3 %

38 % (17-53), p < 0,001

TROPOS

N = 1823

N = 1817

Nye vertebralfrakturer i løbet af 3 år

20,0 %

12,5 %

39 % (27-49), p < 0,001

Hos patienter, der var over 80 år ved inklusion, viste en analyse af de samlede resultater fra SOTI og

TROPOS, at PROTELOS nedsatte den relative risiko for at få nye vertebralfrakturer med 32 % i løbet

af 3 år (incidensen var 19,1 % med strontiumranelat versus 26,5 % med placebo).

I en à posteriori-analyse af patienter ud fra de samlede resultater af SOTI og TROPOS med BMD-

værdier for columna lumbalis og/eller collum femoris ved baseline, der svarede til osteopeni, og uden

udbredte frakturer, men med mindst én yderligere risikofaktor (N = 176) reducerede PROTELOS

risikoen for første vertebralfraktur med 72 % i løbet af 3 år (incidens af vertebralfraktur 3,6 % med

strontiumranelat versus 12,0 % med placebo).

Der blev udført en

à posteriori

-analyse af en undergruppe i TROPOS med patienter af særlig

medicinsk interesse og med høj risiko for frakturer [defineret som knoglemineraltæthed med T-score i

collum femoris

-3 SD (fremstillers interval svarede til -2,4 SD med NHANES III) og

74 år

(n = 1.977, dvs. 40 % af studiepopulationen i TROPOS)]. Hos denne gruppe reducerede 3 års

behandling med PROTELOS risikoen for hoftefraktur med 36 % set i forhold til placebogruppen

(Tabel 2).

Behandling af osteoporose hos mænd:

PROTELOS’ effekt hos mænd med osteoporose blev demonstreret i et 2-årigt, dobbeltblindet,

placebokontrolleret studie med en hovedanalyse efter ét år hos 243 patienter (intention to treat-

population, 161 patienter fik strontiumranelat) med høj frakturrisiko (gennemsnitsalder 72,7 år;

gennemsnitlig lumbal BMD T-score på -2,6; 28 % med prævalent vertebral fraktur).

Alle patienter fik dagligt tilskud af calcium (1.000 mg) og D-vitamin (800 IE).

Statistisk signifikante stigninger i BMD blev observeret allerede 6 måneder efter initiering af

PROTELOS-behandling versus placebo.

I løbet af 12 måneder blev der observeret en statistisk signifikant stigning i gennemsnitlig lumbal

BMD, det vigtigste effektkriterium (E (SE) = 5,32 % (0,75); 95 % CI = [3,86; 6,79]; p<0,001),

svarende til observationen i det pivotale fase III-antifrakturstudie, der blev udført hos

postmenopausale kvinder.

Statistisk signifikante stigninger i collum femoris-BMD og total hofte-BMD (p<0,001) blev observeret

efter 12 måneder.

UTabel 2U: Incidens af patienter med hoftefraktur og relativ risikoreduktion hos patienter med

BMD ≤-2,4 SD (NHANES III) og

74 år

Studie

Placebo

PROTELOS

Relativ risikoreduktion versus

placebo (95 % CI), p-værdi

TROPOS

N = 995

N = 982

Hoftefrakturer i løbet af 3 år

6,4 %

4,3 %

36 % (0-59), p < 0,046

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med PROTELOS i alle undergrupper af den pædiatriske population med osteoporose (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Strontiumranelat består af 2 atomer stabilt strontium og 1 molekyle ranelinsyre, hvor den organiske

del giver lægemiddelstoffet den bedst mulige molekylvægt, farmakokinetik og acceptabilitet.

Farmakokinetikken for strontium og ranelinsyre er vurderet hos raske unge mænd og raske

postmenopausale kvinder samt under langvarig eksponering af mænd med osteoporose og

postmenopausale kvinder med osteoporose, herunder også ældre.

På grund af høj polaritet udviser ranelinsyre lav absorption, fordeling og plasmaproteinbinding.

Ranelinsyre akkumuleres ikke, og der er ikke påvist metabolisme hos dyr og mennesker. Efter

absorption udskilles ranelinsyre hurtigt og uændret via nyrerne.

Absorption

For strontium er absolut biotilgængelighed ca. 25 % (interval 19-27 %) efter en peroral dosis på 2 g

strontiumranelat. Maksimal plasmakoncentration nås 3-5 timer efter en enkeltdosis på 2 g. Steady state

indtræffer efter 2 ugers behandling. Når strontiumranelat indtages sammen med calcium eller føde,

reduceres dets biotilgængelighed med ca. 60-70 % sammenlignet med administration 3 timer efter et

måltid. På grund af den relativt langsomme absorption af strontium bør indtagelse af føde og calcium

undgås såvel før som efter administration af PROTELOS. Perorale tilskud af D-vitamin påvirker ikke

eksponeringen for strontium.

Fordeling

Fordelingsvolumen er ca. 1 l/kg. Strontium binder kun i ringe grad til humant plasmaprotein (25 %),

men med høj affinitet til knoglevæv. I biopsier fra

crista iliaca

hos patienter, der havde fået 2 g

strontiumranelat daglig i op til 60 måneder, indicerer målinger af strontiumkoncentration, at

knoglekoncentrationerne stabiliseres efter ca. 3 års behandling. Der foreligger ingen data fra patienter

til påvisning af strontiums eliminationskinetik fra ubehandlede knogler.

Biotransformation

Strontium er en divalent kation og metaboliseres ikke. Strontiumranelat hæmmer ikke cytochrom

P450-enzymer.

Elimination

Strontiums elimination er uafhængig af tid og dosis. Effektiv halveringstid er ca. 60 timer. Strontium

udskilles via nyrerne og gastrointestinalkanalen. Plasmaclearance er ca. 12 ml/min (CV 22 %), og

renal clearance ca. 7 ml/min (CV 28 %).

U

Farmakokinetikken i specielle populationer

Ældre

Farmakokinetiske data viste ingen relation mellem alder og tilsyneladende clearance af strontium hos

målgruppen.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsættelse af nyrefunktionen (kreatininclearance 30-70 ml/min)

falder clearance af strontium med kreatininclearance (med ca. 30 % ved kreatininclearance

30-70 ml/min), hvorved strontiums plasmakoncentration øges. I fase III-studie lå kreatininclearance

hos 85 % af patienterne i intervallet 30-70 ml/min, og hos 6 % var den under 30 ml/min ved inklusion,

og middelkreatininclearance var ca. 50 ml/min. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter

med let til moderat nyrefunktionsnedsættelse.

Der foreligger ingen farmakokinetiske data fra patienter med alvorlig nyrefunktionsnedsættelse

(kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen farmakokinetiske data fra patienter med nedsat leverfunktion. I betragtning af

strontiums farmakokinetiske egenskaber forventes ingen virkning.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet.

Kronisk oral indgivelse af strontiumranelat i høje doser til gnavere medførte knogle- og

tandanomalier, som især bestod af spontane brud og forhalet mineralisering ; virkningerne var

reversible efter endt behandling. Disse virkninger blev rapporteret ved strontiumniveauer i knogler,

der var 2-3 gange højere end strontiumniveauet i knogler hos mennesker efter op til 3-års behandling.

Data for akkumulation af strontiumranelat i knogler efter langvarig behandling er begrænsede.

Studier i udviklingstoksicitet hos rotter og kaniner viste misdannelser i knogler og tænder (fx bøjede

lange knogler og bølgede ribben) hos afkommet. Hos rotter var disse virkninger reversible 8 uger efter

endt behandling.

U

Miljørisikovurdering

Miljørisikovurderingen (ERA) for strontiumranelat er blevet gennemført i overensstemmelse med de

europæiske retningslinjer for ERA.

Strontiumranelat udgør ingen risiko for miljøet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aspartam (E951)

Maltodextrin

Mannitol (E421)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstitution i vand er suspensionen holdbar i 24 timer. Det anbefales dog at drikke

suspensionen umiddelbart efter tilberedning (se pkt. 4.2).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Breve af papir/polyethylen/aluminium/polyethylen.

Pakningsstørrelser:

Æsker indeholdende 7, 14, 28, 56, 84 eller 100 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LES LABORATOIRES SERVIER

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/04/288/001

EU/1/04/288/002

EU/1/04/288/003

EU/1/04/288/004

EU/1/04/288/005

EU/1/04/288/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21/09/2004

Dato for seneste fornyelse: 22/05/2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysningerom dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

31TU

http://www.ema.europa.eu

31T

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/139813/2014

EMEA/H/C/000560

EPAR - sammendrag for offentligheden

Protelos

strontiumranelat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Protelos.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Protelos.

Hvad er Protelos?

Protelos er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof strontiumranelat. Det fås som 2 mg breve

indeholdende granulat, der blandes til en oral suspension (indtages gennem munden).

Hvad anvendes Protelos til?

Protelos anvendes til behandling af svær osteoporose (knogleskørhed) hos kvinder efter

overgangsalderen og mænd, som har forhøjet risiko for brud og ikke kan behandles med andre

lægemidler til behandling af osteoporose. Hos kvinder efter overgangsalderen mindsker Protelos

risikoen for knoglebrud i rygsøjlen og hoften.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Protelos?

Behandlingen bør indledes af en læge med erfaring i behandling af osteoporose. Da der er nogle data,

som viser, at der er forhøjet risiko for hjerteanfald forbundet med Protelos, bør der tages højde for den

enkelte patients risiko for hjerteproblemer, inden der træffes beslutning om at ordinere Protelos.

Der tages et brev Protelos en gang dagligt. Brevets indhold røres og blandes i et glas vand til en

suspension, som drikkes straks efter tilberedningen. Protelos bør tages mindst to timer efter et måltid,

mælk, mælkeprodukter eller kalciumtilskud, helst ved sengetid. Protelos er beregnet til

Protelos

EMA/139813/2014

Side 2/3

langtidsbehandling. Patienterne bør desuden tage tilskud af kalcium eller vitamin D, hvis de ikke får

tilstrækkeligt heraf gennem kosten.

Hvordan virker Protelos?

Osteoporose opstår, når der ikke dannes tilstrækkelig knoglemasse til at erstatte den knoglemasse,

som naturligt nedbrydes. Knoglerne bliver gradvis tynde og skøre, og sandsynligheden for brud øges.

Osteoporose er mest almindeligt hos kvinder efter overgangsalderen, når mængden af det kvindelige

kønshormon østrogen falder, eftersom østrogen er med til at holde knoglerne sunde. Osteoporose

forekommer også hos mænd på grund af gradvis tab af knoglemasse med alderen.

Det aktive stof i Protelos, strontiumranelat, indvirker på knoglernes struktur. I tarmen frigiver

strontiumranelat strontium, der optages i knoglerne. Strontiums virkningsmekanisme kendes ikke helt,

men det fremmer knogledannelsen og mindsker knoglenedbrydningen.

Hvordan blev Protelos undersøgt?

Protelos blev anvendt i to store undersøgelser hos næsten 7 000 ældre kvinder. Næsten en fjerdedel af

patienterne var over 80 år. Den første undersøgelse omfattede 1 649 kvinder med osteoporose, som

allerede havde brud på rygsøjlen, og den anden omfattede godt 5 000 kvinder, hos hvem osteoporosen

havde angrebet hoften. I begge undersøgelser blev Protelos sammenlignet med placebo (en

virkningsløs behandling), og virkningen blev hovedsagelig bedømt på risikoen for et nyt knoglebrud

med Protelos. I den første undersøgelse blev dette bedømt på, hvor stort et antal patienter, der i løbet

af tre år fik et nyt brud på rygsøjlen, og i den anden undersøgelse på, hvor mange patienter, der fik et

nyt knoglebrud på grund af osteoporose ethvert andet sted end på rygsøjlen.

Protelos blev også sammenlignet med placebo i en hovedundersøgelse af 261 mandlige patienter med

forhøjet risiko for knoglebrud. Undersøgelsen så på ændringer i knogletætheden efter et års

behandling.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Protelos?

I den første undersøgelse mindskede Protelos risikoen for nye brud på rygsøjlen med 41 % i løbet af

tre år: 21 % af de 719 kvinder, der tog Protelos, fik nye brud på rygsøjlen, sammenholdt med 33 % af

de 723, der fik placebo.

Som helhed var resultaterne af den anden undersøgelse i sig selv utilstrækkelige til at påvise en gavnlig

virkning af Protelos til forebyggelse af knoglebrud. Hvis man alene ser på kvinder på 74 år eller derover

med specielt svage lårbensknogler, tyder resultaterne dog på, at Protelos mindsker risikoen for

hoftebrud.

Når man ser på resultaterne af de to undersøgelser under et, udviklede færre kvinder i Protelos-

gruppen brud et andet sted end på rygsøjlen (inklusive hoften) end i placebogruppen (331 ud af 3 295

for Protelos, sammenlignet med 389 ud af 3 256 for placebo). Dette viste, at risikoen for knoglebrud er

mindsket.

Undersøgelsen af mandlige patienter viste, at hos de patienter, der tog Protelos, blev knogletætheden i

den nederste del af rygsøjlen forøget med 7 % efter et års behandling. Til sammenligning var tallet hos

de patienter, der tog placebo, 1,7 %.

Protelos

EMA/139813/2014

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Protelos?

De hyppigste bivirkninger ved Protelos (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

overfølsomhedsreaktioner på huden (udslæt, kløe, urticaria (kløende udslæt) og hævelse under huden

(angioødem)) og muskel-, knogle- og ledsmerter. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger

ved Protelos fremgår af indlægssedlen.

Protelos må ikke anvendes til patienter, som har eller har haft en venøs tromboemboli (problemer som

følge af dannelse af blodpropper i venerne såsom i ben eller lunger). Det må ikke anvendes til personer,

som er midlertidigt eller vedvarende immobiliseret såsom sengeliggende personer eller personer, som

er ved at komme sig efter et kirurgisk indgreb.

For at reducere risikoen for hjertetilfælde må Protelos heller ikke anvendes til patienter med højt

blodtryk, som ikke er tilstrækkelig kontrolleret, eller til patienter, som har eller har haft et af følgende

problemer:

iskæmisk hjertesygdom (såsom angina ellert hjertetilfælde)

perifer arteriesygdom (obstruktion af blodgennemstrømningen i arterierne, sædvanligvis i benene)

cerebrovaskulære sygdomme (sygdomme, der påvirker blodforsyningen til hjernen, såsom

slagtilfælde).

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Protelos godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Protelos opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Protelos?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Protelos anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Protelos, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Der udsendes desuden oplysningsmateriale til patienter og sundhedspersoner, som forventes at

ordinere Protelos, for at gøre opmærksom på risikoen for hjerte- og kredsløbsproblemer med

lægemidlet og behovet for regelmæssig kontrol. Materiale gør ligeledes lægerne opmærksom på

lægemidlets godkendte anvendelse.

Virksomheden gennemfører også en undersøgelse med henblik på evaluering af de foranstaltninger,

der er truffet for at minimere risikoen for hjerte- og kredsløbsproblemer.

Andre oplysninger om Protelos

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Protelos den 21. september 2004.

Den fuldstændige EPAR for Protelos findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Protelos, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information