Prolia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-12-2020

Aktiv bestanddel:
denosumab
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
M05BX04
INN (International Name):
denosumab
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Knogleresorption, Osteoporose, Postklimakterielle
Terapeutiske indikationer:
Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd med øget risiko for brud. I postmenopausale kvinder reducerer Prolia signifikant risikoen for hvirvelløse, ikke-vertebrale og hoftefrakturer. Behandling af tab af knoglemasse i forbindelse med hormon-ablation hos mænd med prostatakræft på øget risiko for frakturer. Hos mænd med prostatacancer, der modtager hormonablation, reducerer Prolia signifikant risikoen for hvirvale frakturer.
Produkt oversigt:
Revision: 24
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001120
Autorisation dato:
2010-05-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/001120

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

12-09-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

denosumab

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Din læge vil udlevere et patientkort til dig, der indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, du

skal være opmærksom på inden og under din behandling med Prolia.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Prolia

Sådan skal du bruge Prolia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Prolia indeholder denosumab; et protein (monoklonalt antistof), der kan behandle knogletab og

osteoporose ved hæmning af et andet proteins funktion. Behandling med Prolia gør knoglerne stærkere

og mindre tilbøjelige til at få brud.

Knogler er levende væv og fornys hele tiden. Østrogen er med til at holde knoglerne sunde og raske.

Østrogenniveauerne falder efter menopausen (efter sidste menstruation i forbindelse med

overgangsalderen), og det kan medføre, at knoglerne bliver tynde og skrøbelige. Dette kan med tiden

føre til en tilstand, der kaldes osteoporose (knogleskørhed). Der kan også opstå osteoporose hos mænd

af flere forskellige grunde, blandt andet alder og/eller lavt niveau af det mandlige hormon testosteron.

Det kan også opstå hos patienter, som får glukokortikoider. Mange patienter med osteoporose har

ingen symptomer, men har alligevel risiko for at få knoglebrud – især i rygrad, hofter og håndled.

Operation eller medicin, der standser produktionen af østrogen eller testosteron, og som bruges til at

behandle patienter med brystkræft eller prostatakræft, kan også føre til knogletab. Knoglerne bliver

derved svagere og risikoen for brud stiger.

Anvendelse

Prolia bruges til behandling af:

osteoporose hos kvinder efter menopausen og hos mænd, der har øget risiko for knoglebrud

(frakturer), for at nedsætte risikoen for knoglebrud i rygraden, i andre knogler end rygraden og i

hofterne.

knogletab, der er resultatet af nedsat hormonniveau (testosteron), som skyldes operation eller

behandling med lægemidler hos personer med prostatakræft.

knogletab, der er resultatet af langvarig behandling med glukokortikoider hos patienter, som har

forhøjet risiko for knoglebrud.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Prolia

Brug ikke Prolia

hvis du har lave niveauer af calcium i blodet (hypokalcæmi).

hvis du er allergisk over for denosumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Prolia (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Prolia.

Mens du er i behandling med Prolia, kan du udvikle en hudinfektion med symptomer såsom et hævet,

rødt område på huden, sædvanligvis nederst på benene, der føles varmt og ømt (cellulitis), og

eventuelt ledsaget af feber. Fortæl det straks til din læge, hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Fortæl det til din læge, hvis du er allergisk over for latex (hættehylstret til kanylen på den fyldte

injektionssprøjte indeholder et derivat af latex).

Du skal også tage tilskud af calcium og D-vitamin, mens du er i behandling med Prolia. Din læge vil

fortælle dig mere om dette.

Du kan have lave niveauer af calcium i blodet, mens du er i behandling med Prolia. Fortæl det straks

til din læge, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer: spasmer, spjæt eller kramper i

dine muskler og/eller følelsesløshed eller prikken i dine fingre, tæer eller omkring munden og/eller

kramper, forvirring eller besvimelse.

Fortæl det til din læge, hvis du har eller nogensinde har haft alvorlige nyreproblemer, nyresvigt eller

har haft behov for dialyse, eller hvis du tager lægemidler, der kaldes glukokortikoider (som for

eksempel prednisolon eller dexamethason), idet det kan øge din risiko for at få lave niveauer af

calcium i blodet, hvis du ikke tager calciumtilskud.

Problemer med mund, tænder eller kæbe

Der er i sjældne tilfælde (det kan ske for 1 ud af 1.000 personer) indberettet en bivirkning, der kaldes

for osteonekrose i kæben (ONJ: beskadigelse af knoglen i kæben) hos patienter, der fik Prolia på

grund af osteoporose. Risikoen for ONJ er forhøjet hos patienter, der behandles i lang tid (kan ramme

op til 1 ud af 200 personer, hvis behandlingen varer i 10 år). ONJ kan også opstå, efter at behandlingen

er afsluttet. Det er vigtigt at forsøge at undgå, at der opstår ONJ, da det kan være en smertefuld

tilstand, som kan være svær at behandle. Følg disse forsigtighedsregler for at mindske risikoen for, at

du får ONJ:

Fortæl det inden behandlingen til din læge eller sygeplejerske (sundhedspersonalet), hvis du:

har problemer med din mund eller dine tænder, for eksempel dårlige tænder eller en

tandkødssygdom, eller du har planlagt at få trukket en tand ud.

ikke jævnligt går til tandlæge eller ikke har fået tjekket dine tænder i lang tid.

er ryger (da det kan forhøje risikoen for at få problemer med tænderne).

tidligere er blevet behandlet med bisfosfonater (bruges til behandling eller forebyggelse af

knoglelidelser).

får lægemidler, der kaldes for kortikosteroider (for eksempel prednisolon eller dexamethason).

har kræft.

Din læge vil muligvis bede dig om at blive undersøgt hos tandlægen, inden du starter i behandling med

Prolia.

Du skal opretholde en god mundhygiejne og gå regelmæssigt til tandlæge, mens du er i behandling.

Hvis du bruger tandprotese, skal du sikre dig, at den passer korrekt. Fortæl det til din tandlæge, at du

er i behandling med Prolia, hvis du i øjeblikket får tandbehandling eller skal have en tandoperation

(for eksempel udtrækning af tænder), og informér din læge om det.

Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du får problemer med din mund eller dine tænder, for

eksempel løse tænder, smerter eller hævelse eller manglende opheling af sår eller sekretion, da det kan

være tegn på ONJ.

Usædvanlige brud i lårbenet

Nogle personer har udviklet usædvanlige brud i lårbenet, mens de blev behandlet med Prolia. Kontakt

din læge, hvis du får nye eller usædvanlige smerter i hofte, lyske eller lår.

Børn og unge

Prolia anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da Prolia ikke er blevet undersøgt hos børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Prolia

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis

du er i behandling med et andet lægemiddel, der indeholder denosumab.

Du må ikke bruge Prolia sammen med et andet lægemiddel, der indeholder denosumab.

Graviditet og amning

Prolia er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle det til din læge, hvis du er

gravid; mener, at du kan være gravid eller planlægger at blive gravid. Prolia anbefales ikke, hvis du er

gravid. Fertile kvinder skal bruge sikre præventionsformer, mens de er i behandling med Prolia og i

mindst 5 måneder, efter at behandlingen med Prolia er stoppet.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Prolia, eller inden for

5 måneder efter at behandlingen med Prolia er stoppet.

Det vides ikke, om Prolia udskilles i modermælk. Det er vigtigt at fortælle det til din læge, hvis du

ammer eller planlægger at amme. Din læge vil så hjælpe dig med at finde ud af, om du skal holde op

med at amme eller holde op med at tage Prolia under hensyntagen til fordelen ved amning for barnet

og fordelen for dig ved din anvendelse af Prolia.

Informér lægen, hvis du ammer, mens du er i behandling med Prolia.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Prolia påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Prolia indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 47 mg sorbitol pr. ml opløsning.

Prolia indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 60 mg, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du bruge Prolia

Den anbefalede dosis er én fyldt injektionssprøjte med 60 mg, der gives én gang hver 6. måned som en

enkelt injektion under huden (subkutant). Det bedste sted at give injektionen er øverst på lårene og på

maven. Din plejer kan også bruge det område af overarmen, der vender udad. Kontakt din læge

vedrørende næste potentielle injektionsdato. Hver pakning med Prolia indeholder et huskekort, der kan

tages ud af kartonen og bruges til at holde styr på næste injektionsdato.

Du skal også tage tilskud af calcium og D-vitamin, mens du er i behandling med Prolia. Din læge vil

fortælle dig mere om dette.

Din læge vil muligvis beslutte, at det er bedst, at indsprøjtningen foretages af dig eller en plejer. Din

læge eller sundhedspersonalet vil vise dig eller din plejer, hvordan Prolia skal bruges. Afsnittet sidst i

denne indlægsseddel indeholder instruktioner om injektion af Prolia.

Må ikke omrystes.

Hvis du har glemt at bruge Prolia

Hvis en dosis af Prolia springes over, skal injektionen gives så hurtigt som muligt. Efterfølgende skal

injektionerne gives hver 6. måned fra den seneste injektion.

Hvis du holder op med at bruge Prolia

For at opnå den største fordel af din behandling med hensyn til reduktion af risikoen for knoglebrud er

det vigtigt at bruge Prolia så længe, som din læge har ordineret det til. Du må ikke stoppe

behandlingen uden at tale med lægen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienter, der får Prolia, kan i usædvanlige tilfælde udvikle hudinfektioner (fortrinsvis cellulitis).

Fortæl det straks til din læge

, hvis du udvikler et eller flere af følgende symptomer, mens du er i

behandling med Prolia: hævet, rødt område i huden, som oftest nederst på benene, der føles varmt og

ømt, eventuelt samtidig med symptomer på feber.

Patienter, der får Prolia, kan i sjældne tilfælde få smerter i munden og/eller kæben, hævelser eller sår i

munden eller kæben, der ikke vil hele, sekretion, følelsesløshed eller en fornemmelse af tunghed i

kæben eller tænder, der løsner sig. Det kan være tegn på beskadigelse af knoglen i kæben

(osteonekrose).

Fortæl det straks til din læge og tandlæge

, hvis du får sådanne symptomer, mens du

er i behandling med Prolia, eller efter at du er holdt op med behandlingen.

Patienter, der får Prolia, kan i sjældne tilfælde få lave niveauer af calcium i blodet (hypokalcæmi).

Symptomerne omfatter spasmer, muskelspjæt eller kramper i musklerne og/eller følelsesløshed eller

prikken i fingre, tæer eller omkring munden og/eller krampeanfald, forvirring eller besvimelse.

Fortæl

det straks til din læge

, hvis du får et eller flere af disse symptomer. Lave niveauer af calcium i blodet

kan desuden føre til en ændring i hjerterytmen, der kaldes for QT-forlængelse. Dette kan ses på et

elektrokardiogram (ekg).

Der kan i sjældne tilfælde opstå usædvanlige brud på lårbenet hos patienter, der får Prolia.

Kontakt

din læge,

hvis du får nye eller usædvanlige smerter i hofte, lyske eller lår, da det kan være et tidligt

tegn på et eventuelt lårbensbrud.

Der kan i sjældne tilfælde opstå allergiske reaktioner hos patienter, der får Prolia. Symptomerne

omfatter hævelser i ansigt, læber, tunge, hals eller andre dele af kroppen, udslæt, kløe eller nældefeber,

hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær.

Fortæl det til lægen

, hvis du får et eller flere af

disse symptomer, mens du er i behandling med Prolia.

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

smerter i knogler, led og/eller muskler, der sommetider kan være alvorlige,

smerter i arme eller ben (smerter i ekstremiteter).

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

smertefuld vandladning, hyppig vandladning, blod i urinen, ufrivillig vandladning (inkontinens),

infektion i øvre luftveje,

smerter, prikken eller følelsesløshed, der går ned i benene (ischias),

forstoppelse,

ubehag i maven,

udslæt,

hudlidelse med kløe, rødme og/eller tørhed (eksem),

hårtab (alopeci).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

feber, opkastning, mavesmerter eller ubehag (diverticulitis),

øreinfektion,

udslæt, der kan opstå på huden, eller sår i munden (lichenoid lægemiddeludslæt).

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

allergisk reaktion, der kan beskadige blodkar primært i huden (f.eks. lilla eller rødbrune pletter,

udslæt eller hudirritationer) (leucocytoklastisk vasculitis).

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

fortæl det til lægen, hvis du får ørepine, udflåd fra øret og/eller en øreinfektion. Det kan være

tegn på knoglebeskadigelse i øret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den fyldte injektionssprøjte kan tages ud af køleskabet, så den får stuetemperatur (op til 25 °C) inden

injektionen. Dette vil gøre injektionen mere behagelig. Når injektionssprøjten har fået stuetemperatur

(op til 25 °C), skal den bruges inden for 30 dage.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg

apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prolia indeholder:

Aktivt stof: denosumab. Hver 1 ml fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

(60 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vand til

injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Prolia er en klar, farveløs til let gul injektionsvæske, opløsning, som leveres i en fyldt

injektionssprøjte, der er klar til brug.

Hver pakning indeholder en fyldt injektionssprøjte med kanylehætte.

Hver pakning indeholder en fyldt injektionssprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tlf: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brugervejledning:

Vejledning til afsnittene

Inden brug

Efter brug

Stempel

Fingergreb

Etiket

Beholder

Kanylebeskyttelse

Fjeder i

kanylebeskyttelsen

Grå kanylehætte

påmonteret

Stempel efter

injektion

Etiket

Tom beholder

Brugt kanyle

Fjeder i

kanylebeskyttelsen

udløst

Grå kanylehætte (løs)

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab i 1 ml opløsning (60 mg/ml).

Denosumab er et humant monoklonalt IgG2-antistof, der er fremstillet i en cellelinje fra pattedyr

(ovarieceller fra kinesiske hamstre) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 47 mg sorbitol pr. ml opløsning.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs til let gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd ved forhøjet risiko for

frakturer. Prolia nedsætter signifikant risikoen for vertebrale og nonvertebrale frakturer samt

hoftefrakturer hos postmenopausale kvinder.

Behandling af knogletab, der er forbundet med antihormonbehandling hos mænd med prostatacancer,

der har forhøjet risiko for frakturer (se pkt. 5.1). Prolia nedsætter signifikant risikoen for vertebrale

frakturer hos mænd med prostatacancer, der er i antihormonbehandling.

Behandling af knogletab, der er forbundet med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos

voksne patienter med forhøjet risiko for frakturer (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 60 mg denosumab, der indgives som en enkelt subkutan injektion i låret,

abdomen eller overarmen, én gang hver 6. måned.

Patienterne skal have tilstrækkeligt tilskud af calcium og D-vitamin (se pkt. 4.4).

Patienter, der behandles med Prolia, skal have udleveret indlægssedlen og patientkortet.

Den optimale samlede varighed af antiresorptiv behandling af osteoporose (herunder både denosumab

og bisfosfonater) er ikke fastlagt. Behovet for fortsat behandling bør revurderes regelmæssigt baseret

på denosumabs fordele og potentielle risici hos den enkelte patient, især efter 5 års brug eller mere (se

pkt. 4.4).

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 vedrørende

anbefalinger til monitorering af calcium).

Der foreligger ingen data for patienter med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling og alvorligt

nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Sikkerheden og effekten af denosumab er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Prolia anbefales ikke til børn (< 18 år), da sikkerheden og effekten af Prolia til disse patienter ikke er

fastlagt. Hæmning af RANK/RANK-liganden (RANKL) har i dyrestudier været forbundet med

hæmning af knoglevæksten og manglende tandfrembrud (se pkt. 5.3).

Administration

Til subkutan anvendelse.

Indgivelse skal udføres af en person, der har fået fyldestgørende undervisning i injektionsteknikker.

For instruktioner om anvendelse, håndtering og bortskaffelse, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypokalcæmi (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Tilskud af calcium og D-vitamin

Et tilstrækkeligt indtag af calcium og D-vitamin er vigtigt for alle patienter.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypokalcæmi

Det er vigtigt at identificere patienter med risiko for hypokalcæmi. Hypokalcæmi skal korrigeres med

tilstrækkeligt indtagelse af calcium og D-vitamin, inden behandlingen påbegyndes. Monitorering af

calciumniveauerne anbefales inden hver dosis og, hos patienter, der er prædisponerede for

hypokalcæmi, inden for to uger efter den første dosis. Hvis der under behandlingen opstår mistanke

om symptomer på hypokalcæmi, skal calciumniveauet måles (se pkt. 4.8 vedrørende symptomer).

Patienterne skal informeres om at indberette symptomer, der kan være tegn på hypokalcæmi.

Efter markedsføring er der indberettet alvorlig, symptomatisk hypokalcæmi (herunder tilfælde med

dødeligt udfald) (se pkt. 4.8). De fleste tilfælde er opstået inden for de første uger efter

behandlingsstart, men det kan også opstå senere.

Samtidig glukokortikoidbehandling er en yderligere risikofaktor for hypokalcæmi.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min), eller som er i dialyse,

har øget risiko for at udvikle hypokalcæmi. Risikoen for at udvikle hypokalcæmi og ledsagende

stigning i parathyreoidahormon øges i takt med graden af nyrefunktionsnedsættelse. Tilstrækkelig

indtagelse af calcium og vitamin D og regelmæssig monitorering af calcium er særligt vigtigt hos disse

patienter, se ovenfor.

Hudinfektioner

Patienter, der får denosumab, kan udvikle hudinfektioner (fortrinsvis cellulitis), der kan føre til

hospitalsindlæggelse (se pkt. 4.8). Patienterne skal tilrådes at søge læge med det samme, hvis de får

tegn eller symptomer på cellulitis.

Osteonekrose i kæben (ONJ)

ONJ er blevet rapporteret med frekvensen sjælden hos patienter, der fik Prolia til behandling af

osteoporose (se pkt. 4.8).

Behandlingsstart/nye behandlingsforløb bør udsættes hos patienter med ikke-ophelede, åbne

bløddelslæsioner i munden. Undersøgelse af tænderne sammen med forebyggende tandbehandling og

en individuel vurdering af fordele kontra risici anbefales inden behandling med denosumab hos

patienter med samtidige risikofaktorer.

Følgende risikofaktorer bør tages i betragtning, når man vurderer en patients risiko for at udvikle ONJ:

styrken af lægemidlet, som hæmmer knogleresorptionen (øget risiko ved meget potente

forbindelser), indgivelsesvej (øget risiko ved parenteral administration) samt den kumulative

dosis af knogleresorptionsbehandlingen.

cancer, komorbide tilstande (fx anæmi, koagulopatier, infektion), rygning.

samtidige behandlinger: kortikosteroider, kemoterapi, angiogenese-hæmmere, strålebehandling

af hoved og hals.

ringe mundhygiejne, parodontal sygdom, dårligt tilpassede tandproteser, tidligere tandsygdom,

invasive tandbehandlinger, fx tandudtrækninger.

Alle patienter skal opfordres til at opretholde god mundhygiejne og møde op til regelmæssige

tandundersøgelser og til straks at indberette eventuelle mundsymptomer såsom tandmobilitet, smerter

eller hævelse eller manglende opheling af sår eller sekretion under behandling med denosumab. Under

behandlingen bør invasive tandbehandlinger kun gennemføres efter nøje overvejelse og undgås tæt på

tidspunktet for administration af denosumab.

Behandlingsplanen for patienter, der udvikler ONJ, skal udarbejdes i tæt samarbejde mellem den

behandlende læge og en tandlæge eller tandkirurg med ekspertise inden for ONJ. Midlertidig

afbrydelse af behandlingen, indtil tilstanden svinder, og de bidragende risikofaktorer om muligt er

minimeret, bør overvejes.

Osteonekrose i ydre øregang

Der er rapporteret osteonekrose i ydre øregang efter behandling med denosumab. De mulige

risikofaktorer for osteonekrose i ydre øregang omfatter anvendelse af steroider og kemoterapi og/eller

lokale risikofaktorer såsom infektion eller traume. Muligheden for osteonekrose i ydre øregang bør

overvejes hos patienter, der får denosumab, og som har øresymptomer, herunder kroniske

øreinfektioner.

Atypiske femurfrakturer

Der er indberettet atypiske femurfrakturer hos patienter, der fik denosumab (se pkt. 4.8). Atypiske

femurfrakturer kan opstå i femurs subtrokantære og diafyseale regioner efter minimalt eller intet

traume. Disse hændelser er kendetegnet ved specifikke radiografiske fund. Der er desuden indberettet

atypiske femurfrakturer hos patienter med visse komorbide tilstande (fx vitamin D-mangel, reumatoid

arthritis, hypofosfatæmi) og i forbindelse med visse lægemidler (fx bisfosfonater, glukokortikoider,

protonpumpehæmmere). Disse hændelser er også opstået uden antiresorptiv behandling. Tilsvarende

frakturer, indberettet i forbindelse med bisfosfonater, er ofte bilaterale. Derfor bør den kontralaterale

femur undersøges hos denosumab-behandlede patienter med femurskaft-fraktur. Det bør overvejes at

seponere denosumab hos patienter, hvor der er mistanke om en atypisk femurfraktur, mens en

evaluering af patienten baseret på individuel vurdering af fordele kontra risici afventes. Patienterne

skal informeres om at indberette nye eller usædvanlige smerter i lår, hofte eller lyske under behandling

med denosumab. Patienter med sådanne symptomer bør undersøges for ufuldstændig femurfraktur.

Antiresorptiv langtidsbehandling

Antiresorptiv langtidsbehandling (herunder både denosumab og bisfosfonater) kan bidrage til en øget

risiko for uønskede hændelser, for eksempel osteonekrose i kæben og atypiske femurfrakturer, på

grund af den signifikante undertrykkelse af knogleremodelleringen (se pkt. 4.2).

Samtidig behandling med andre lægemidler, der indeholder denosumab

Patienter, der behandles med denosumab, bør ikke behandles samtidigt med andre lægemidler, der

indeholder denosumab (til forebyggelse af knoglerelaterede hændelser hos voksne med

knoglemetastaser fra solide tumorer).

Tørt naturgummi

Den fyldte injektionssprøjtes kanylehætte indeholder tørt naturgummi (et derivat af latex), som kan

medføre allergiske reaktioner.

Advarsler om hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 47 mg sorbitol pr. ml opløsning. Den additive virkning af samtidigt

administrerede produkter indeholdende sorbitol (eller fructose) og indtagelse af sorbitol (eller fructose)

i kosten bør tages i betragtning.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 60 mg, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I et interaktionsstudie påvirkede denosumab ikke farmakokinetikken af midazolam, som metaboliseres

af cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Dette antyder, at denosumab ikke ændrer farmakokinetikken af

lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4.

Der er ingen kliniske data vedrørende samtidig indgivelse af denosumab og hormonsubstitutionsterapi

(østrogen). Muligheden for en farmakodynamisk interaktion anses dog for at være lav.

Hos postmenopausale kvinder med osteoporose blev farmakokinetikken og farmakodynamikken for

denosumab ikke ændret af tidligere behandling med alendronat, hvilket er baseret på data fra et

overgangsstudie (fra alendronat til denosumab).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af denosumab til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Prolia frarådes til gravide kvinder og fertile kvinder, der ikke anvender antikonception. Kvinder skal

frarådes at blive gravide under behandling med Prolia og i mindst 5 måneder efter behandlingen.

Eventuelle virkninger af Prolia vil sandsynligvis være forstærkede i graviditetens andet og tredje

trimester, da monoklonale antistoffer transporteres gennem placenta på en lineær måde, efterhånden

som graviditeten skrider frem, og den største mængde overføres i tredje trimester.

Amning

Det vides ikke, om denosumab udskilles i human mælk. Studier med genetisk manipulerede mus, hvor

RANKL er deaktiveret ved at fjerne gener (”knockout”-mus), tyder på, at mangel på RANKL (målet

for denusomab se pkt. 5.1) under graviditet kan påvirke maturationen af mælkekirtlerne og medføre

forringet mælkeproduktion efter fødslen (se pkt. 5.3). Beslutningen om, hvorvidt kvinden skal afstå fra

at amme eller afstå fra behandling med Prolia, bør træffes under hensyntagen til fordelen ved amning

for den nyfødte/spædbarnet og fordelen ved behandling med Prolia for kvinden.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende virkningen af denosumab på den humane fertilitet. Dyrestudier

indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for så vidt angår fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Prolia påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger af denosumab (observeret hos mere end én patient ud af ti) er

smerter i bevægeapparatet og smerter i ekstremiteter. Cellulitis er observeret med frekvensen

”ikke almindelig” og hypokalcæmi, overfølsomhed, osteonekrose i kæben og atypisk femurfraktur er

observeret med frekvensen ”sjælden” (se pkt. 4.4 og 4.8 - beskrivelse af udvalgte bivirkninger) hos

patienter, der fik denosumab.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 nedenfor omfatter rapporterede bivirkninger fra kliniske fase II- og III-studier med patienter

med osteoporose og patienter med bryst- eller prostatacancer, der fik antihormonbehandling, og/eller

spontant indberettede bivirkninger.

Nedenstående konvention er anvendt til klassifikation af bivirkningerne (se tabel 1): meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data). Inden for hver frekvensgruppe og systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter faldende

alvorlighed.

Tabel 1. Bivirkninger, der er indberettet hos patienter med osteoporose og patienter med bryst-

eller prostatacancer, der er i antihormonbehandling

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektion

Almindelig

Infektion i øvre luftveje

Ikke almindelig

Diverticulitis

Ikke almindelig

Cellulitis

Ikke almindelig

Øreinfektion

Immunsystemet

Sjælden

Lægemiddelrelateret overfølsomhed

Sjælden

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypokalcæmi

Nervesystemet

Almindelig

Iskias

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Obstipation

Almindelig

Abdominalt ubehag

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Eksem

Almindelig

Alopeci

Ikke almindelig

Lichenoid lægemiddeludslæt

Meget sjælden

Leucocytoklastisk vasculitis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Ekstremitetssmerter

Meget almindelig

Muskuloskeletale smerter

Sjælden

Osteonekrose i kæben

Sjælden

Atypisk femurfraktur

Ikke kendt

Osteonekrose i ydre øregang

Se afsnittet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger.

Se pkt. 4.4.

I en poolet analyse af data fra alle placebokontrollerede fase II- og fase III-studier blev der indberettet

influenzalignende sygdom med en rå incidensrate på 1,2 % for denosumab og 0,7 % for placebo.

Selvom denne ubalance blev påvist i en poolet analyse, blev den ikke påvist i en stratificeret analyse.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

I to placebokontrollerede, kliniske fase III-studier med postmenopausale kvinder med osteoporose

havde cirka 0,05 % (2 ud af 4.050) af patienterne fald i calcium-niveauerne i serum (mindre end

1,88 mmol/l) efter indgivelse af Prolia. Der blev ikke indberettet fald i serumcalcium-niveauerne

(mindre end 1,88 mmol/l) i de to placebokontrollerede, kliniske fase III-studier med patienter, der var i

antihormonbehandling, eller i de placebokontrollerede, kliniske fase III-studier hos mænd med

osteoporose.

Efter markedsføring er der indberettet sjældne tilfælde af alvorlig, symptomgivende hypokalcæmi

fortrinsvist hos patienter med øget risiko for hypokalcæmi, som fik denosumab. De fleste tilfælde er

opstået inden for de første få uger efter behandlingsstart. Eksempler på kliniske manifestationer af

alvorlig symptomatisk hypokalcæmi har været forlængelse af QT-interval, tetani, krampeanfald og

ændret mental status (se pkt. 4.4). I kliniske studier med denosumab har symptomerne på

hypokalcæmi omfattet paræstesier eller muskelstivhed, muskelspjæt, spasmer og muskelkramper.

Hudinfektioner

I placebokontrollerede, kliniske fase III-studier var den samlede forekomst af hudinfektioner ens i

placebo og denosumab-grupperne hos postmenopausale kvinder med osteoporose (placebo [1,2 %,

50 ud af 4.041] vs. Prolia [1,5 %, 59 ud af 4.050]); hos mænd med osteoporose (placebo [0,8 %, 1 ud

af 120] vs. Prolia [0 %, 0 ud af 120]); hos patienter med bryst- eller prostatacancer, der fik

antihormonbehandling (placebo [1,7 %, 14 ud af 845] vs. Prolia [1,4 %, 12 ud af 860]).

Hudinfektioner, der førte til hospitalsindlæggelse, blev indberettet for 0,1 % (3 ud af 4.041) af

postmenopausale kvinder med osteoporose, der fik placebo, sammenlignet med 0,4 % (16 ud af 4.050)

kvinder, der fik Prolia. Disse tilfælde var fortrinsvis cellulitis. Forekomsten af hudinfektioner, der blev

indberettet som alvorlige bivirkninger, var ens i placebogruppen (0,6 %, 5 ud af 845) og gruppen, der

fik Prolia (0,6 %, 5 ud af 860) i studier med patienter med bryst- og prostatacancer.

Osteonekrose i kæben

ONJ er blevet indberettet i sjældne tilfælde hos 16 patienter i kliniske studier med patienter med

osteoporose og patienter med bryst- eller prostatacancer, der fik antihormonbehandling, inklusive i alt

23.148 patienter (se pkt. 4.4). Tretten af disse ONJ-tilfælde opstod hos postmenopausale kvinder med

osteoporose i forlængelsen af det kliniske fase III-studie efter behandling med denosumab i op til

10 år. Forekomsten af ONJ var 0,04 % efter 3 år, 0,06 % efter 5 år og 0,44 % efter 10 års behandling

med denosumab. Risikoen for ONJ steg i takt med varigheden af denosumab-behandling.

Atypiske femurfrakturer

I det kliniske osteoporose-studieprogram blev der i sjældne tilfælde indberettet atypiske

femurfrakturer hos patienter, der blev behandlet med denosumab (se pkt. 4.4).

Diverticulitis

I et enkelt placebokontrolleret, klinisk fase III-studie med patienter med prostatacancer, der fik

androgen deprivationsterapi (ADT), blev der observeret forskel mellem denosumab og

placebogrupperne i hyppigheden af bivirkninger med divertikulitis (1,2 % denosumab, 0 % placebo).

Incidensen af diverticulitis var sammenlignelig på tværs af behandlingsgrupperne hos

postmenopausale kvinder eller mænd med osteoporose og hos kvinder, der var i behandling med en

aromatasehæmmer på grund af ikke-metastatisk brystcancer.

Lægemiddelrelaterede overfølsomhedsreaktioner

Efter markedsføring af Prolia er der indberettet sjældne tilfælde af lægemiddelrelateret overfølsomhed,

herunder udslæt, urticaria, hævelse i ansigtet, erytem samt anafylaktiske reaktioner.

Muskuloskeletale smerter

Der er efter markedsføring indberettet smerter i bevægeapparatet, herunder alvorlige tilfælde, hos

patienter, der fik Prolia. I kliniske studier var muskuloskeletale smerter meget almindelige både i

gruppen, der fik denosumab, og i placebogruppen. Smerter i bevægeapparatet, som førte til seponering

af studiebehandlingen, var ikke almindeligt.

Lichenoid lægemiddeludslæt

Efter markedsføring er der indberettet lichenoid lægemiddeludslæt (f.eks. lichen planus-lignende

reaktioner) hos patienter.

Andre specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

I kliniske studier havde patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller

patienter i dialyse forhøjet risiko for at udvikle hypokalcæmi, når der ikke blev givet tilskud af

calcium. Et tilstrækkeligt indtag af calcium og D-vitamin er vigtigt for patienter med nedsat

nyrefunktion og patienter i dialyse (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med overdosering i kliniske studier. Denosumab er blevet indgivet i kliniske

studier i doser på op til 180 mg hver 4. uge (kumulative doser på op til 1.080 mg i løbet af 6 måneder),

og der blev ikke observeret yderligere bivirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af knoglesygdomme – andre lægemidler, med

virkning på knoglestruktur og mineralisering, ATC-kode: M05BX04

Virkningsmekanisme

Denosumab er et humant monoklonalt antistof (IgG2), der er rettet mod og binder med høj affinitet og

specificitet til RANKL og forhindrer aktivering af dens receptor, RANK, på overfladen af osteoklast-

forstadier og osteoklaster. Ved at forhindre interaktionen, RANKL/RANK, hæmmes osteoklasters

dannelse, funktion og overlevelse, og dermed nedsættes dermed knogleresorptionen i kortikal og

trabekulær knogle.

Farmakodynamisk virkning

Behandling med Prolia nedsatte hurtigt knogleomsætningen og når nadir for

knogleresorptionsmarkøren, serum-type 1-C-telopeptider (CTX), (85 % reduktion) efter 3 dage og

reduktionen fastholdes over doseringsintervallet. I slutningen af hvert doseringsinterval blev

reduktionerne i CTX delvist svækkede fra den maksimale reduktion på ≥ 87 % til cirka ≥ 45 % (inden

for området 45-80 %), hvilket afspejler reversibiliteten af Prolias effekter på knogleremodelleringen,

når først serumniveauerne mindskes. Disse effekter blev opretholdt i takt med den fortsatte

behandling. Knogleomsætningsmarkørerne nåede generelt niveauerne fra før behandlingsstart inden

for 9 måneder efter den sidste dosis. Efter fornyet behandlingsstart svarede reduktionerne i CTX med

denosumab til dem, der observeres hos patienter, som starter i primær behandling med denosumab.

Immunogenicitet

Der er ikke observeret neutraliserende antistoffer mod denosumab i kliniske studier. Med anvendelse

af et sensitivt immunassay blev < 1 % af patienter behandlet med denosumab i op til 5 år testet

positive for ikke-neutraliserende bindende antistoffer uden tegn på ændret farmakokinetik, toksicitet

eller klinisk respons.

Klinisk virkning og sikkerhed hos postmenopausale kvinder med osteoporose

Effekten og sikkerheden ved denosumab indgivet én gang hver 6. måned i 3 år blev undersøgt hos

postmenopausale kvinder (7.808 kvinder i alderen 60-91 år, hvoraf 23,6 % havde prævalente

vertebrale frakturer) med T-scorer ved baseline for knoglemineraltæthed (BMD) ved columna

lumbalis eller total hofte på mellem -2,5 og -4,0 og en gennemsnitlig absolut 10-årig

fraktursandsynlighed på 18,60 % (deciler: 7,9-32,4 %) for større osteoporotisk fraktur og 7,22 %

(deciler: 1,4-14,9 %) for hoftefraktur. Kvinder med andre sygdomme eller i andre behandlinger, der

kan påvirke knoglemassen, var udelukket fra dette studie. Kvinderne fik dagligt tilskud af calcium

(mindst 1.000 mg) og D-vitamin (mindst 400 IE).

Effekt på vertebrale frakturer

Prolia nedsatte signifikant risikoen for nye vertebrale frakturer efter 1, 2 og 3 år (p < 0,0001) (se

tabel 2).

Tabel 2. Effekten af Prolia på risikoen for nye vertebrale frakturer

Andel af kvinder med fraktur (%)

Absolut

risikoreduktion (%)

(95% CI)

Relativ

risikoreduktion (%)

(95% CI)

Placebo

n = 3.906

Prolia

n = 3.902

0-1 år

1,4 (0,8; 1,9)

61 (42, 74)**

0-2 år

3,5 (2,7; 4,3)

71 (61, 79)**

0-3 år

4,8 (3,9; 5,8)

68 (59, 74)*

*p < 0,0001, **p < 0,0001 – eksploratorisk analyse

Effekt på hoftefrakturer

Prolia var forbundet med en relativ reduktion på 40 % (0,5 % absolut risikoreduktion) af risikoen for

hoftefraktur over et tidsrum på 3 år (p < 0,05). Incidensen af hoftefraktur var 1,2 % i placebogruppen

sammenlignet med 0,7 % i Prolia-gruppen efter 3 år.

I en post hoc-analyse af kvinder > 75 år blev der observeret en relativ risikoreduktion på 62 % med

Prolia (1,4 % absolut risikoreduktion, p < 0,01).

Effekt på alle kliniske frakturer

Prolia nedsatte frakturer signifikant på tværs af alle frakturtyper/-grupper (se tabel 3).

Tabel 3. Effekten af Prolia på risikoen for kliniske frakturer i løbet af 3 år

Andel af kvinder med fraktur

Absolut

risikoreduktion

(95% CI)

Relativ

risikoreduktion

(95% CI)

Placebo

n = 3.906

Prolia

n = 3.902

Enhver klinisk fraktur

10,2

2,9 (1,6; 4,2)

30 (19, 41)***

Klinisk vertebral fraktur

1,8 (1,2; 2,4)

69 (53, 80)***

Non-vertebral fraktur

1,5 (0,3; 2,7)

20 (5, 33)**

Større non-vertebral fraktur

1,2 (0,1; 2,2)

20 (3, 34)*

Større osteoporotisk fraktur

2,7 (1,6; 3,9)

35 (22, 45)***

*p ≤ 0,05; **p = 0,0106

(sekundært endpoint inkluderet i justering for multiplicitet)

, ***p ≤ 0,0001

Hændelsesrater baseret på Kaplan-Meier-estimater efter 3 år.

Inkluderer kliniske vertebrale frakturer og non-vertebrale frakturer.

Ekskluderer frakturer i vertebrae, kranium, ansigt, mandibula, metacarpus og phalanges i fingre og tæer.

Inkluderer pelvis, distale femur, proksimale tibia, ribben, proksimale humerus, underarm og hofte.

Inkluderer kliniske frakturer i vertebrae, hofte, underarm og humerus ifølge WHO's definitioner.

Hos kvinder, der ved baseline havde BMD i lårbenshals på ≤ -2,5, nedsatte Prolia risikoen for

non-vertebral fraktur (35 % relativ risikoreduktion, 4,1 % absolut risikoreduktion, p < 0,001,

eksploratorisk analyse).

Faldet i incidensen af nye vertebrale frakturer, hoftefrakturer og non-vertebrale frakturer ved

behandling med Prolia i løbet af 3 år var konsekvent, uanset den 10-årige frakturrisiko ved baseline.

Effekt på knoglemineraltætheden

Sammenlignet med placebo øgede Prolia signifikant BMD ved alle de klinisk undersøgte områder

efter 1, 2 og 3 år. Prolia øgede BMD med 9,2 % i columna lumbalis, med 6,0 % i total hofte, med

4,8 % i lårbenshalsen, med 7,9 % i trochanter, med 3,5 % ved den distale 1/3 radius og med 4,1 %

over hele kroppen i løbet af 3 år (alle p < 0,0001).

I kliniske undersøgelser af effekten ved seponering af Prolia ændredes BMD til omtrent de samme

niveauer som inden behandling og forblev højere end placebo inden for 18 måneder efter den sidste

dosis. Disse data indikerer, at fortsat behandling med Prolia er nødvendig for at bevare præparatets

effekt. Fornyet iværksættelse af behandling med Prolia medførte stigninger i BMD svarende til dem,

der observeres ved første behandlingsstart med Prolia.

Åbent forlængelsesstudie ved behandling af postmenopausal osteoporose

I alt 4.550 kvinder (2.343 Prolia og 2.207 placebo), der manglede at få højst én dosis af

studiemedicinen i det ovenfor beskrevne pivotale studie, og som gennemførte studiebesøget ved

måned 36, indvilligede i at deltage i et 7-årigt, multinationalt, åbent multicenter-forlængelsesstudie

med en enkelt behandlingsarm for at undersøge Prolias sikkerhed og virkning ved længerevarende

behandling. Alle kvinder i forlængelsesstudiet skulle have Prolia 60 mg hver 6. måned samt daglig

calcium (mindst 1 g) og vitamin D (mindst 400 IE). I alt 2.626 patienter (58 % af kvinderne, der var

inkluderet i forlængelsesstudiet, dvs. 34 % af kvinderne inkluderet i det pivotale studie) fuldførte

forlængelsesstudiet.

Hos patienter, der blev behandlet med Prolia i op til 10 år, steg BMD i forhold til baseline i det

pivotale studie med 21,7 % i columna lumbalis, 9,2 % i hele hoften, 9,0 % i lårbenshalsen, 13,0 % i

trochanter og 2,8 % ved distale 1/3 radius. Denne gennemsnitlige columna lumbalis BMD T-score i

slutningen af studiet var -1,3 hos patienter, der var blevet behandlet i 10 år.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/376945/2018

EMEA/H/C/001120

Prolia (denosumab)

En oversigt over Prolia, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Prolia, og hvad anvendes det til?

Prolia er et lægemiddel, der anvendes til at behandle følgende sygdomme:

osteoporose (knogleskørhed) hos kvinder, som har været gennem overgangsalderen, og hos

mænd, som har forhøjet risiko for knoglebrud. Hos kvinder, som har været gennem

overgangsalderen, reducerer Prolia risikoen for brud i rygsøjlen og andre steder i kroppen,

herunder hoften

tab af knoglemasse hos mænd, der får en behandling for prostatakræft, som øger risikoen for

brud. Prolia mindsker risikoen for brud i rygsøjlen

knogletab hos voksne, der har en øget risiko for knoglebrud, og som er i langvarig behandling med

kortikosteroid-lægemidler, der gives gennem munden eller som injektion.

Lægemidlet indeholder det aktive stof denosumab.

Hvordan anvendes Prolia?

Prolia fås som injektionsvæske i fyldte sprøjter, der hver indeholder 60 mg denosumab.

Prolia gives hver sjette måned som en injektion af 60 mg under huden i låret, maven eller på bagsiden

af armen. Under behandlingen med Prolia skal lægen sikre sig, at patienten får kalcium- og D-vitamin-

tilskud. Prolia kan gives af en person, der er blevet behørigt instrueret i at give injektionerne.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. For mere information om brug af Prolia, se indlægssedlen eller

kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Prolia?

Det aktive stof i Prolia, denosumab, er et monoklonalt antistof (en type protein), som er fremstillet, så

det genkender og binder til en bestemt struktur i kroppen, der hedder RANKL. RANKL er med til at

aktivere osteoklaster, der er de celler i kroppen, som medvirker ved nedbrydningen af knoglevæv. Ved

at binde til og blokere RANKL reducerer denosumab dannelsen og aktiviteten af osteoklaster. Derved

mindskes tabet af knoglemasse og knoglestyrken opretholdes, hvilket gør det mindre sandsynligt, at

der opstår brud.

Prolia (denosumab)

EMA/376945/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Prolia?

Knogleskørhed hos kvinder

Det er i to hovedstudier med over 8 000 kvinder med knogleskørhed, som var gennem

overgangsalderen, påvist, at Prolia er mere effektivt end placebo (ikke-aktivt stof) til at reducere

knoglebrud. I det første af disse studier fik 2 % af de kvinder, der fik Prolia, et nyt brud på rygsøjlen

efter 3 års behandling sammenlignet med 7 % af de kvinder, der fik placebo. Prolia var også mere

effektivt til at mindske antallet af kvinder, der fik brud andre steder i kroppen, herunder i hoften.

I det andet studie blev kvinderne behandlet for brystkræft og blev anset for at være i højrisikogruppen

for brud. Kvinder, der fik Prolia, havde højere knogletæthed (et mål for, hvor stærke knoglerne er) i

den nederste del af rygsøjlen efter 1 års behandling end de kvinder, der havde fået placebo.

Knogleskørhed hos mænd

Prolia blev sammenlignet med placebo i et hovedstudie af 242 mænd med knogleskørhed. Hos de

mænd, der fik Prolia, blev knogletætheden øget med 5,7 % efter ét års behandling sammenholdt med

en stigning på 0,9 % hos dem, der fik placebo.

Knogletab hos mænd, der får behandling for prostatakræft

Et hovedstudie med 1 468 mænd, der fik behandling for prostatakræft, og som havde en øget risiko for

knoglebrud, har påvist, at Prolia er mere effektivt end placebo til at behandle knogletab. Efter to år

havde mænd, som blev behandlet med Prolia, en øget knogletæthed i lændehvirvelsøjlen, som var 7 %

større end hos dem, der fik placebo. Desuden var risikoen for nye rygsøjlebrud efter tre år lavere hos

patienter, der fik Prolia.

Knogletab hos voksne, der er i langvarig behandling med kortikosteroider

Det er i et hovedstudie med 795 voksne i behandling med kortikosteroider påvist, at Prolia er mere

effektivt end risedronat (et bisfosfonat-lægemiddel) til at øge knogletætheden. Hos patienter, der blev

behandlet med kortikosteroider i op til 3 måneder før studiet, steg knogletætheden i

lændehvirvelsøjlen med 3,1 % efter et års behandling med Prolia sammenholdt med en stigning på

0,8 % med risedronat. Hos patienter, der blev behandlet med kortikosteroider i mere end 3 måneder

før studiet, steg knogletætheden i lændehvirvelsøjlen med 3,6 % efter et års behandling med Prolia

sammenholdt med en stigning på 2,0 % med risedronat.

Hvilke risici er der forbundet med Prolia?

De hyppigste bivirkninger ved Prolia (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er smerter i

arme, ben og knogler samt led- og muskelsmerter. Der er observeret ikke almindelige eller sjældne

tilfælde af cellulitis (betændelse i de dybereliggende væv under huden), lavt kalciumindhold i blodet,

allergi, osteonekrose (beskadigelse af kæbebenene, der kan medføre smerter, sår i munden eller løse

tænder) og usædvanlige brud i lårbenet hos patienter, der tager Prolia.

Prolia må ikke gives til patienter med lavt kalciumindhold i blodet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Prolia fremgår af indlægssedlen.

Prolia (denosumab)

EMA/376945/2018

Side 3/3

Hvorfor blev Prolia godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Prolia opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Prolia?

Den virksomhed, som markedsfører Prolia, skal udarbejde et patientkort med oplysninger om risikoen

for osteonekrose i kæben og en instruks til patienterne om at kontakte deres læge, hvis de oplever

symptomer.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Prolia.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Prolia løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Prolia vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte

patienterne.

Andre oplysninger om Prolia

Prolia fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 26. maj 2010.

Yderligere information vedrørende Prolia findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information