Pritor

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-12-2020

Aktiv bestanddel:
telmisartan
Tilgængelig fra:
Bayer AG
ATC-kode:
C09CA07
INN (International Name):
telmisartan
Terapeutisk gruppe:
Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet
Terapeutisk område:
Forhøjet blodtryk
Terapeutiske indikationer:
HypertensionTreatment af essentiel hypertension hos voksne. Hjerte-kar-preventionReduction af hjerte-kar-sygelighed hos patienter med:manifest atherothrombotic hjerte-kar-sygdom (historie af hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde, eller perifer arteriel sygdom), eller type 2-diabetes mellitus med dokumenteret mål organskader.
Produkt oversigt:
Revision: 29
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000210
Autorisation dato:
1998-12-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000210

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-11-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pritor 20 mg tabletter

telmisartan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pritor

Sådan skal du tage Pritor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pritor indeholder det aktive stof telmisartan. Telmisartan er en angiotensin II-receptorantagonist.

Angiotensin II er et naturligt stof i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene

snævrer ind, stiger blodtrykket. Pritor blokerer angiotensin II´s virkning, så blodkarrene afslappes og

blodtrykket falder.

Pritor bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. ’Essentiel’

betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som kan føre

til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer

på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at

finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Pritor bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos

voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller

benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen,

eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pritor

Tag ikke Pritor

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pritor (angivet i

punkt 6).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge

Pritor tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet)

hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med

udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet før du tager

Pritor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pritor, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller

tilstande:

Nyresygdom eller du har fået en nyretransplantation

Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)

Leversygdom

Hjerteproblemer

Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineral

sammensætningen)

For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af

kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig

kost, har diarré eller ved opkastning.

Har et højt kaliumindhold i blodet (de hyppigste årsager til dette er sukkersyge, nedsat

nyrefunktion, alder over 70 år og kaliumtilskud, eller medicin, der påvirker blodets indhold af

kalium)

Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Pritor:

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Pritor”

hvis du tager digoxin.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid. Pritor kan ikke anbefales til gravide. Hvis Pritor tages mere

end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Pritor.

Pritor kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Pritor.

Brug af anden medicin sammen med Pritor

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis

af disse andre lægemidler, eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe

brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende:

Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.

Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter,

kaliumbesparende medicin (visse typer vanddrivende tabletter) ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister, non steroide antiinflammatoriske medicintyper (NSAID´er som

acetylsalicylsyre og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som

ciclosporin og tacrolimus) samt antibiotika indeholdende trimethoprim.

Vanddrivende medicin i høje doser kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk

(hypotension).

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskriften

”Tag ikke Pritor” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Digoxin.

Den blodtrykssænkende virkning med Pritor kan blive mindre, hvis du samtidig tager medicin mod

gigt og lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) såsom acetylsalicylsyre eller

ibuprofen) eller kortikosteroider.

Pritor kan øge den blodtrykssænkende virkning, både af anden blodtrykssænkende medicin og af

medicin, der potentielt kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen eller amifostin).

Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin, og medicin mod

depression yderligere forværre et lavt blodtryk. Du kan opleve det som svimmelhed, når du rejser dig.

Du skal derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl altid lægen, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge anbefale

dig at stoppe med at tage Pritor, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil

anbefale en anden type medicin istedet for Pritor. Det frarådes at anvende Pritor tidligt i graviditeten,

og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige

fosterskader.

Amning

Fortæl altid lægen, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Pritor anbefales ikke til ammende

mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn

er nyfødt eller er født for tidlig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Pritor. Før ikke motorkøretøj, hvis du føler dig

svimmel eller træt. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pritor indeholder sorbitol.

Dette lægemiddel indeholder 84,32 mg sorbitol pr. tablet.

Pritor indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Pritor

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet daglig. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme

tidspunkt hver dag. Pritor kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller

anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Pritor hver dag, så længe lægen ikke har

givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Pritor er for stærk eller svag, så sig det til

lægen eller apotekspersonalet.

Til behandling af forhøjet blodtryk er den normale dosering af Pritor til kontrol af blodtrykket i 24

timer én tablet á 40 mg én gang daglig. Din læge har anbefalet en lavere dosis på 20 mg til dig. Pritor

kan også ordineres i kombination med diuretika (vanddrivende medicin) såsom hydrochlorthiazid, der

har vist sig at øge den blodtryksnedsættende virkning af Pritor.

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den sædvanlige dosis Pritor 80 mg én gang

daglig. I den første periode af behandlingen skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt.

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for meget Pritor

Hvis du har taget for mange tabletter, så kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Pritor

Vær ikke bekymret, hvis du har glemt at tage én tablet. Tag tabletten straks du kommer i tanke om det

og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den

sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte, individuelle

doser.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen)

eller hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme

hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og

læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige.

Bivirkninger ved Pritor

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte-kar-

hændelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig

forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed

(depression), besvimelse, svimmelhed, langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos

patienter i behandling for forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk

hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diaré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe,

svedtendens, medicinudløst udslæt, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter, nedsat nyrefunktion

herunder akut nyresvigt, brystsmerter, træthedsfølelse og forhøjet kreatininniveau i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Sepsis* (ofte kaldet “blodforgiftning”, en alvorlig infektion med en betændelsesreaktion i hele

kroppen, som kan føre til døden), øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), for få blodplader

(trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), overfølsomhedsreaktioner

(såsom udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelser i ansigtet og lavt blodtryk),

lave blodsukkerniveauer (hos sukkersygepatienter), nervøsitet, søvnighed, nedsat syn, hurtig

hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, smagsforstyrrelser, unormal leverfunktion (japanske

patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), hurtigt indsættende hævelse af hals og

slimhinder (angioødem), som kan være dødelig, eksem, hudrødme, nældefeber, alvorligt

medicinudløst udslæt, ledsmerter, smerter i arme og ben, senesmerter, influenzalignende symptomer,

nedsat hæmoglobin samt forhøjet urinsyre, forhøjede leverenzymer eller forhøjet kreatinkinase i

blodet.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere)

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)**

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende

tidspunkt ikke er kendt.

** Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af

telmisartan. Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Du kan opbevare Pritor ved almindelig temperatur. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod fugt. Tag først din Pritor-tablet ud af blisteren lige før indtagelse.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pritor indeholder:

Aktivt stof: telmisartan. En tablet indeholder 20 mg telmisartan.

Øvrige indholdsstoffer: povidon (K25), meglumin, natriumhydroxid, sorbitol (E420),

magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Pritor 20 mg tabletter er hvide runde tabletter, hvorpå firmaets logo og koden 50H er præget.

Pritor er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +370 52 33 68 68

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 02 424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

Tel.:+36-14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel.: +40 21 528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 299 93 13

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386-1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel.: +358-20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: + 357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0) 118 206 3000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pritor 40 mg tabletter

telmisartan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pritor

Sådan skal du tage Pritor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pritor tilhører en klasse af lægemidler kaldet angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et

naturligt stof i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger

blodtrykket. Pritor blokerer angiotensin II´s virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.

Pritor bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. ’Essentiel’

betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som kan føre

til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer

på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at

finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Pritor bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos

voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller

benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen,

eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pritor

Tag ikke Pritor

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pritor (angivet i

punkt 6).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge

Pritor tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet)

hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med

udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet før du tager

Pritor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pritor, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller

tilstande:

Nyresygdom eller du har fået en nyretransplantation

Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)

Leversygdom

Hjerteproblemer

Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineral

sammensætningen)

For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af

kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig

kost, har diarré eller ved opkastning.

Har et højt kaliumindhold i blodet (de hyppigste årsager til dette er sukkersyge, nedsat

nyrefunktion, alder over 70 år og kaliumtilskud, eller medicin, der påvirker blodets indhold af

kalium)

Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Pritor:

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Pritor”.

hvis du tager digoxin.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid. Pritor kan ikke anbefales til gravide. Hvis Pritor tages mere

end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Pritor.

Pritor kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Pritor.

Brug af anden medicin sammen med Pritor

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis

af disse andre lægemidler, eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe

brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende:

Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.

Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter,

kaliumbesparende medicin (visse typer vanddrivende tabletter) ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister, non steroide antiinflammatoriske medicintyper (NSAID´er som

acetylsalicylsyre og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som

ciclosporin og tacrolimus) samt antibiotika indeholdende trimethoprim.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pritor 20 mg tabletter

Pritor 40 mg tabletter

Pritor 80 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pritor 20 mg tabletter

En tablet indeholder 20 mg telmisartan.

Pritor 40 mg tabletter

En tablet indeholder 40 mg telmisartan.

Pritor 80 mg tabletter

En tablet indeholder 80 mg telmisartan.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

En tablet med 20 mg indeholder 84 mg sorbitol (E420).

En tablet med 40 mg indeholder 169 mg sorbitol (E420).

En tablet med 80 mg indeholder 338 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Pritor 20 mg tabletter

Hvide runde 2,5 mm tabletter, hvori firmaets logo og koden 50H er præget.

Pritor 40 mg tabletter

Hvide aflange 3,8 mm tabletter, hvori koden 51H er præget.

Pritor 80 mg tabletter

Hvide aflange 4,6 mm tabletter, hvori koden 52H er præget.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension

Behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Kardiovaskulær forebyggelse

Reduktion af kardiovaskulær morbiditet hos voksne med:

manifest arteriotrombotisk kardiovaskulær sygdom (koronar hjertesygdom, apopleksi eller

perifer arteriesygdom i anamnesen) eller

type 2-diabetes med dokumenteret organpåvirkning.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Behandling af essentiel hypertension

Den normale dosis er 40 mg én gang daglig. Hos nogle patienter kan blodtrykket kontrolleres

tilfredsstillende med blot 20 mg én gang daglig. Ved utilstrækkelig virkning, kan telmisartandosis

øges op til højst 80 mg én gang daglig. Alternativt, kan telmisartan anvendes i kombination med et

diuretikum af thiazidgruppen, såsom hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazid har en additiv virkning på

telmisartans blodtrykssænkende virkning. Efter generelt 4-8 ugers behandling, vil den maksimale

blodtrykssænkende virkning være opnået, hvilket skal tages i betragtning ved overvejelser om

dosisforøgelse (se pkt. 5.1).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Anbefalet dosis er 80 mg én gang daglig. Det vides ikke, om lavere doser end 80 mg telmisartan

reducerer kardiovaskulær morbiditet.

Ved opstart af telmisartan til reduktion af kardiovaskulær morbiditet anbefales tæt monitorering af

blodtryk og muligvis en justering af samtidigt administreret blodtryksmedicin.

Nedsat nyrefunktion

Der er utilstrækkelige data for patienter med svært nedsat nyrefunktion og for patienter, som er i

hæmodialyse. Til disse patienter anbefales en startdosis på 20 mg (se pkt. 4.4.). Det er ikke

nødvendigt at justere dosis hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Pritor er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Dosis bør ikke overskride 40 mg hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Pritors sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Telmisartan-tabletter administreres oralt én gang daglig med væske, med eller uden mad.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Telmisartan skal forblive i den forseglede blister pga. hygroskopiske egenskaber. Tabletterne skal

tages ud af blisteren kort før indtagelse (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6)

Obstruktive galdelidelser

Svært nedsat leverfunktion

Samtidig brug af Pritor og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter med

diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes under graviditet. Patienter, som planlægger

graviditet, bør skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide,

medmindre fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af

konstateret graviditet skal behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og

alternativ behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Nedsat leverfunktion

Pritor må ikke gives til patienter med kolestase, obstruktive galdelidelser eller svært nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3), idet telmisartan overvejende udskilles med galden. Hos disse patienter kan

man forvente at se nedsat hepatisk clearance af telmisartan. Der bør udvises forsigtighed, når Pritor

bruges til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med lægemidler,

som påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet.

Nedsat nyrefunktion og nyretransplantation

Når Pritor anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion, anbefales periodisk kontrol af

serumniveauerne for kalium og kreatinin. Der er ingen erfaring med anvendelse af Pritor til patienter,

der kort tid forinden har fået foretaget en nyretransplantation.

Intravaskulær hypovolæmi

Specielt efter den første dosis af Pritor kan der forekomme symptomatisk hypotension hos patienter,

som har for lavt volumen i blodbanen eller natriummangel på grund af kraftig diuretisk behandling,

saltfattig diæt, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande bør korrigeres før behandling med Pritor.

Volumen- og/eller natriumdepletering bør korrigeres før behandling med Pritor.

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere med angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under supervision

af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos patienter med

diabetisk nefropati.

Andre tilstande med stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (f.eks. patienter med svær højresidig hjerteinsufficiens eller

tilgrundliggende nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, som

påvirker dette system, såsom telmisartan, været forbundet med akut hypotension, hyperazotæmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt (se pkt. 4.8).

Primær aldosteronisme

Patienter med primær aldosteronisme vil generelt ikke respondere på antihypertensiva, som virker ved

at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor frarådes brug af telmisartan.

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved brug af andre vasodilatatorer, bør særlig forsigtighed udvises hos patienter, der lider af

aorta- eller mitralklapstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Diabetespatienter, som behandles med insulin eller antidiabetika

Hos disse patienter kan hypoglykæmi forekomme i forbindelse med telmisartan-terapi. Passende

monitorering af blodglucose bør overvejes, og dosisjustering af insulin eller antidiabetika kan være

nødvendig, når det er indiceret.

Hyperkaliæmi

Medicin, som påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan forårsage hyperkaliæmi.

Hyperkaliæmi kan være letal for ældre, for patienter med nedsat nyreinsufficiens, for

diabetespatienter, for patienter i behandling med andre lægemidler, der kan øge kaliumniveauet

og/eller for patienter med tilstødende komplikationer.

Før start af behandling med flere typer medicin, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet

bør man nøje afveje fordele og ulemper mod hinanden..

De væsentlige risikofaktorer, hvor hyperkaliæmi kan forekomme, er:

Diabetes mellitus, nedsat nyrefunktion, alder (> 70 år)

Samtidig anvendelse af lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet og/eller

kaliumtilskud. Lægemidler, der kan udløse hyperkaliæmi er kaliumholdige saltsubstitutter,

kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, non steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs, herunder selektive COX-2-hæmmere), heparin,

immunosuppressiva (cyclosporin eller tacrolimus) og trimethoprim.

Tilstødende komplikationer, især dehydrering, akut hjertedekompensation, metabolsk acidose,

forværring af nyrefunktionen, akut forværring af nyrernes tilstand (f.eks. ved infektiøse

sygdomme), cellenedbrydning (f.eks. ved akut ekstremitetiskæmi, rabdomyolyse, større traumer).

Det anbefales at monitorere serumkalium nøje hos patienter i risikogruppen (se pkt.4.5).

Etniske forskelle

Som ved ACE-hæmmere synes telmisartan og andre angiotensin II-receptorantagonister at virke

mindre blodtrykssænkende hos negroide end hos ikke-negroide personer. Dette skyldes muligvis en

hyppigere forekomst af lavt reninniveau i den hypertensive negroide population.

Andet

Som ved andre antihypertensiva, kan en for kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom resultere i myokardieinfarkt eller

apopleksi.

Sorbitol

Pritor 20 mg tabletter

Pritor 20 mg tabletter indeholder 84.32 mg sorbitol pr. tablet.

Pritor 40 mg tablets

Pritor 40 mg tabletter indeholder 168.64 mg sorbitol pr. tablet.

Pritor 80 mg tablets

Pritor 80 mg tabletter indeholder 337,28 mg sorbitol pr. tablet. Sorbitol er en kilde til fructose.

Patienter med hereditær fructoseintolerans (HFI) bør ikke tage dette lægemiddel.

Natrium

Hver tablet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Digoxin

Ved samtidig administration af telmisartan og digoxin sås stigning i medianværdien for digoxin-C

(49 %) og -C

(20 %). Ved opstart, justering og seponering af telmisartan skal digoxinniveauet

monitoreres for at holde plasmakoncentrationen inden for det terapeutiske område.

Som for andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan telmisartan

fremprovokere hyperkaliæmi (se pkt. 4.4). Risikoen kan øges, hvis behandlingen kombineres med

andre lægemidler, der også kan fremprovokere hyperkaliæmi. Lægemidler, der kan udløse

hyperkaliæmi: Kaliumholdige saltsubstitutter, kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister, non steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs herunder

selektive COX-2-hæmmere), heparin, immunsuppressiva (ciclosporin eller tacrolimus) og

trimethoprim.

Forekomsten af hyperkaliæmi er relateret til risikofaktorer. Risikoen er større i tilfælde af ovennævnte

behandlingskombinationer. Risikoen er i særdeleshed høj ved samtidig behandling med

kaliumbesparende diuretika, og med kaliumholdige saltsubstitutter. Derimod er kombinationer med

ACE-hæmmere eller NSAID mindre risikable, forudsat at de foreskrevne forholdsregler følges.

Nedenstående kombinationer frarådes.

Kaliumbesparende diuretika eller kaliumtilskud

Angotensin II-receptorantagonister, såsom telmisartan, mindsker diuretisk fremkaldt kaliumtab.

Kaliumbesparende diuretika som spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid, kaliumtilskud

eller kaliumholdige saltsubstitutter kan medføre en signifikant stigning i serumkalium. Der bør

udvises forsigtighed og hyppigt udføres monitorering af serumkalium, hvis en sådan samtidig

behandling er nødvendig på grund af dokumenteret hypokaliæmi.

Lithium

Der er rapporteret reversible stigninger i serum-lithiumkoncentrationerne samt toksicitet ved samtidig

behandling med lithium og ACE-hæmmere. I sjældne tilfælde er dette også set ved behandling med

angiotensin II-receptorantagonister, herunder telmisartan. Hvis denne kombination skønnes

nødvendig, tilrådes tæt monitorering af serum-lithiumniveauet.

Nedenstående kombinationer kræver forsigtighed.

Non steroide antiinflammatoriske lægemidler

NSAID (f.eks. acetylsalicylsyre) i doser beregnet til antiinflammatorisk behandling, COX-2-hæmmere

og ikke-selektive NSAID) kan muligvis nedsætte den antihypertensive virkning af angiotensin II-

receptorantagonister.

Samtidig behandling med angiotensin II-receptorantagonister og stoffer, der hæmmer cyclo-

oxygenasen kan medføre en yderligere svækkelse af nyrefunktionen hos nogle patienter, der allerede

har nedsat nyrefunktion (såsom dehydrerede patienter eller ældre patienter). Der kan tillige opstå akut

nyresvigt, som i de fleste tilfælde er reversibelt. Derfor bør samtidig behandling foregå under nøje

overvågning, især af ældre patienter. Patienterne skal indtage tilstrækkeligt med væske, og den

behandlende læge bør være opmærksom på nødvendigheden af at monitorere nyrefunktionen.

I et studie medførte samtidig administration af telmisartan og ramipril en op til 2.5 gange øgning af

0-24

og C

af ramipril og ramiprilat. Den kliniske relevans af denne observation er ikke kendt.

Vanddrivende lægemidler (thiazider eller loop-diuretika)

Der kan opstå volumendepletion og risiko for hypotension ved initiering af behandling med

telmisartan, hvis patienten forudgående har modtaget behandling med høje doser af diuretika såsom

furosemid (loop-diuretika) og hydrochlorthiazid (thiazid-diuretika).

Vær opmærksom ved samtidig brug med nedenstående.

Andre antihypertensive lægemidler

Den blodtryksnedsættende virkning af telmisartan kan øges ved samtidig behandling med andre

antihypertensive lægemidler.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren, er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og

nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende

lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Ud fra de farmakologiske egenskaber må det forventes, at den hypotensive virkning af alle

antihypertensiva inklusive telmisartan vil forstærkes af følgende lægemidler: Baclofen, amifostine.

Endvidere kan ortostatisk hypotension blive forværret af alkohol, barbiturater, narkotika eller

antidepressiva.

Kortikosteroider (systemisk administration)

Reducerer den antihypertensive virkning.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

I første trimester kan behandling med angiotensin II-receptorantagonister ikke anbefales (se pkt.

4.4.). I andet og tredje trimester er behandling med angiotensin II-receptorantagonister

kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.4).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af telmisartan til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ud fra de epidemiologiske data, kan man ikke konkludere, at behandling med ACE-hæmmere i første

trimester medfører en risiko for teratogenicitet. Det kan dog ikke udelukkes, at der er en lille risiko.

Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske data for angiotensin II-receptorantagonister,

kan der være en lignende risiko for denne lægemiddelklasse. Patienter, som planlægger graviditet, bør

skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide, med mindre

fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonister er påkrævet. I tilfælde af graviditet bør

behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og alternativ behandling

påbegyndes.

Behandling i andet og tredje trimester med angiotensin II-receptorantagonister kan medføre human

føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinkelse af knogledannelsen i kraniet) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi). (Se pkt. 5.3). Hvis angiotensin II-

receptorantagonister har været anvendt efter start af andet trimester, bør nyrefunktionen og kraniet

kontrolleres ved hjælp af ultralyd.

Spædbørn, hvis mødre har anvendt angiotensin II-receptorantagonister, bør observeres nøje for

hypertension (se pkt. 4.3 og 4.4.).

Amning

Det frarådes at anvende Pritor ved amning, idet der ikke findes tilgængelige data vedrørende brug af

Pritor ved amning. Som alternativ anbefales behandlingsregimer med bedre etablerede

sikkerhedsprofiler ved amning, specielt ved amning af nyfødte og præmature spædbørn.

Fertilitet

I non-kliniske studier blev der ikke påvist nedsat fertilitet hos hunner eller hanner ved brug af

telmisartan.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner bør man være opmærksom på, at der ved

antihypertensiv behandling, som for eksempel med Pritor, lejlighedsvis kan forekomme svimmelhed

eller døsighed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Alvorlige bivirkninger omfatter anafylaktisk reaktion og angioødem, som kan forekomme i sjældne

tilfælde (≥1/10.000 til <1/1.000), samt akut nyresvigt.

I kontrollerede studier med hypertensionspatienter var den samlede forekomst af bivirkninger ved

brug af telmisartan, sædvanligvis sammenlignelig med placebo (41,4% vs. 43,9%). Hyppigheden af

bivirkninger var ikke dosisrelateret, og der var ingen korrelation med patienternes køn, alder eller

race. Sikkerhedsprofilen for telmisartan for patienter i behandling for at reducere kardiovaskulær

morbiditet er i overensstemmelse med, hvad der tidligere er fundet for patienter med hypertension.

Bivirkningsreaktionerne vist nedenfor er indsamlet fra kontrollerede kliniske studier med

hypertensionspatienter og fra post marketing rapporter. I listningen af bivirkninger er også medtaget

alvorlige hændelser og hændelser, som førte til behandlingsstop, i tre kliniske langtidsstudier med i alt

21.642 patienter, behandlet med telmisartan i op til 6 år for at reducere kardiovaskulær morbiditet.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100);

sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektiøse og parasitære sygdomme

Ikke almindelig:

Urinvejsinfektion herunder cystitis, infektion i øvre luftveje herunder

faryngitis og sinuitis

Sjælden:

Sepsis inklusive sepsis med letalt udfald

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Anæmi

Sjælden:

Eosinofili, trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden:

Anafylaktisk reaktion, overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hyperkaliæmi

Sjælden:

Hypoglykæmi (hos diabetespatienter)

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Søvnløshed, depression

Sjælden:

Angst

Nervesystemet

Ikke almindelig:

Synkope

Sjælden:

Søvnighed

Øjne

Sjælden:

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig:

Bradykardi

Sjælden:

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Hypotension

, ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, hoste

Meget sjælden:

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig:

Abdominalsmerter, diare, dyspepsi, flatulens, opkastning

Sjælden:

Mundtørhed, gastrointestinalt ubehag, dysgeusi

Lever og galdeveje

Sjælden:

Abnorm leverfunktion / leversydom

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Pruritus, hyperhidrose, udslæt

Sjælden:

Angioødem (også med letalt udfald), eksem, erytem, urticaria,

medikamentelt udløst udslæt, toksisk hududslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig:

Rygsmerter (f.eks. iskias), muskelspasmer, myalgi

Sjælden:

Artralgi, ekstremitetssmerter, senesmerter (tendinitislignende

symptomer)

Nyrer

Ikke almindelig:

Nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Brystsmerter, asteni (træthed)

Sjælden:

Influenzalignende symptomer

Laboratorieundesøgelser

Ikke almindelig:

Forhøjet kreatinin

Sjælden:

Nedsat hæmoglobin, forhøjet urinsyre, forhøjede leverenzymer,

forhøjet kreatininkinase

1,2,3,4

: For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Sepsis

I PRoFESS-studiet blev set en øget incidens af sepsis hos patienter behandlet med telmisartan

sammenlignet med placebo. Observationen kan være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme,

som på nuværende tidspunkt ikke er kendt (se også pkt. 5.1).

Hypotension

Hos patienter med velkontrolleret blodtryk, der var i behandling med telmisatan for reduktion af

kardiovaskulær morbiditet i tillæg til standardbehandling, blev hypotension rapporteret som

almindeligt forekommende.

Unormal leverfunktion/leversygdom

De fleste tilfælde af unormal leverfunktion/leversygdom fra post-marketing erfaring forekom hos

japanske patienter. Japanske patienter er mere udsatte for at få sådanne bivirkninger.

Interstitiel lungesygdom

Efter markedsføring er der set tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i behandling med

telmisartan uden at der dog er fastslået en årsagssammenhæng.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænsede erfaringer med overdosering hos mennesker.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/562195/2015

EMEA/H/C/000210

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pritor

telmisartan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Pritor.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Pritor skal anvendes.

Hvad er Pritor?

Pritor er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof telmisartan. Det fås som tabletter (20, 40 og

80 mg).

Hvad anvendes Pritor til?

Pritor anvendes til behandling af essentiel hypertension (for højt blodtryk) hos voksne. "Essentiel"

betyder, at hypertensionen ikke har nogen umiddelbar årsag.

Pritor anvendes også til at forebygge kardiovaskulære problemer (problemer med hjertet og

blodkarrene) såsom hjerteanfald eller slagtilfælde. Det anvendes hos patienter, som tidligere har

oplevet problemer som følge af blodpropper (såsom hjertesygdom, slagtilfælde eller arteriesygdom),

eller som har type 2-diabetes, der har forårsaget beskadigelse af et organ (såsom øjnene, hjertet eller

nyrerne).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Pritor?

Til behandling af essentiel hypertension er den sædvanlige anbefalede dosis af Pritor 40 mg én gang

dagligt, men visse patienter kan klare sig med 20 mg én gang dagligt. Ved utilstrækkelig virkning kan

Pritor

EMA/562195/2015

Side 2/3

dosis øges til 80 mg, eller Pritor kan anvendes i kombination med et andet lægemiddel for

hypertension, for eksempel hydrochlorothiazid.

Den anbefalede dosis til forebyggelse af kardiovaskulære problemer er 80 mg én gang dagligt. Lægen

bør overvåge patientens blodtryk nøje, når behandlingen med Pritor påbegyndes, og kan beslutte at

justere patientens blodtrykssænkende medicin. Patienter med svært nedsat nyrefunktion bør få en

lavere startdosis på 20 mg én gang dagligt. Patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion bør

højst få 40 mg dagligt.

Hvordan virker Pritor?

Det aktive stof i Pritor, telmisartan, er en "angiotensin II-receptorantagonist", hvilket betyder, at den

blokerer virkningen af et hormon i kroppen, der kaldes angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig

vasokonstriktor (et stof, der indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin

II normalt binder sig til, forhindrer telmisartan hormonet i at have nogen effekt, hvorved blodkarrene

udvider sig. Dette medfører, at blodtrykket falder , og risikoen for de skader, der er forbundet med

forhøjet blodtryk, såsom slagtilfælde eller hjerteanfald, nedsættes. Endvidere kan hjertet lettere

pumpe blodet rundt, hvilket kan bidrage til at reducere risikoen for kardiovaskulære problemer i

fremtiden.

Hvordan blev Pritor undersøgt?

Pritor er, til behandling af essentiel hypertension, blevet undersøgt hos 2 647 patienter, der fik Pritor

enten alene eller i kombination med hydrochlorothiazid. Forskellige doseringer af Pritor blev

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) og med andre lægemidler mod hypertension

(atenolol, lisinopril, enalapril og amlodipin). Det vigtigste mål for virkningen var faldet i det diastoliske

blodtryk (dvs. blodtrykket målt i hvilefasen mellem to hjerteslag).

Til forebyggelse af kardiovaskulære problemer er Pritor 80 mg én gang dagligt blevet undersøgt i en

hovedundersøgelse med deltagelse af næsten 26 000 patienter i alderen 55 år eller derover, som

havde hjerte- eller arteriesygdom, havde haft et slagtilfælde eller havde diabetes, og som havde stor

risiko for kardiovaskulære problemer. Pritor blev sammenlignet med ramipril (et andet lægemiddel til

forebyggelse af kardiovaskulære problemer) og med kombinationen af begge lægemidler. Virkningen

blev hovedsageligt bedømt på reduktionen i antallet af patienter, der døde eller blev hospitalsindlagt,

eller som fik et hjerteanfald eller slagtilfælde. Patienterne blev i gennemsnit fulgt i fire et halvt år.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Pritor?

Til behandling af essentiel hypertension var Pritor mere effektivt end placebo til at nedsætte det

diastoliske blodtryk, og virkningerne af Pritor svarede til virkningerne af andre lægemidler mod

forhøjet blodtryk.

Til forebyggelse af kardiovaskulære problemer svarede virkningen af Pritor til virkningen af ramipril,

idet ca. 17 % af patienterne døde, blev hospitalsindlagt som følge af kardiovaskulære problemer eller

fik et hjerteanfald eller slagtilfælde. Kombinationen af de to lægemidler var ikke mere effektiv end de

enkelte lægemidler hver for sig og var forbundet med en øget risiko for bivirkninger.

Hvilken risiko er der forbundet med Pritor?

Almindeligvis forekommer der ikke bivirkninger ved Pritor. Dog kan følgende bivirkninger optræde hos

mellem 1 og 10 patienter ud af 1 000: infektioner i de øvre luftveje (forkølelser), herunder betændelse

Pritor

EMA/562195/2015

Side 3/3

i hals og bihuler, urinvejsinfektioner, herunder blærebetændelse, anæmi (lavt antal røde blodlegemer),

hyperkaliæmi (højt indhold af kalium i blodet), depression, søvnløshed, besvimelsesanfald,

svimmelhed, bradykardi (langsom hjerterytme), hypotension (lavt blodtryk), dyspnø

(vejrtrækningsbesvær), hoste, mavesmerter, diarré, dyspepsi (halsbrand), flatulens (luft i maven),

opkastning, hyperhidrose (forøget svedafsondring), kløe, udslæt, myalgi (muskelsmerter), rygsmerter,

muskeltrækninger, nyreproblemer (nedsat nyrefunktion), herunder pludselig nyresvigt, brystsmerter,

asteni (kraftesløshed) og øget indhold af kreatinin i blodet (en markør for muskelnedbrydning).

Hypotension kan forekomme oftere hos patienter, der får Pritor for at forebygge kardiovaskulære

problemer. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Pritor fremgår af indlægssedlen.

Det må ikke anvendes til gravide, som er længere end tre måneder henne i graviditeten. Det frarådes

at anvende lægemidlet i de første tre måneder af graviditeten. Pritor må ikke anvendes af personer,

der har alvorlige leverproblemer eller galdeproblemer. Hos patienter med type 2-diabetes eller

moderat eller alvorlig nyresygdom må Pritor desuden ikke anvendes i kombination med lægemidler,

der indeholder aliskiren (som også anvendes til behandling af essentiel hypertension). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Pritor godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Pritor opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv anvendelse

af Pritor?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Pritor anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Pritor,

herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Andre oplysninger om Pritor

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pritor den 11. december 1998.

Den fuldstændige EPAR for Pritor findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports Hvis du ønsker yderligere oplysninger

om behandling med Pritor, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din

læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information