Praluent

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-02-2021

Aktiv bestanddel:
Alirocumab
Tilgængelig fra:
sanofi-aventis groupe
ATC-kode:
C10AX14
INN (International Name):
alirocumab
Terapeutisk gruppe:
Lipid modificerende midler
Terapeutisk område:
dyslipidæmi
Terapeutiske indikationer:
Primære hypercholesterolaemia og blandet dyslipidaemiaPraluent er indiceret hos voksne med primær hypercholesterolaemia (heterozygote familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidaemia, som et supplement til kost:i kombination med et statin eller statin med andre lipidsænkende behandlinger på patienter i stand til at nå LDL-C mål med den maksimalt tolererede dosis af et statin, eller,alene eller i kombination med andre lipidsænkende behandlinger på patienter, der er statin-intolerant, eller for hvem en statin-præparat er kontraindiceret. Der er etableret aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom Praluent er indiceret hos voksne med nedsat aterosklerotisk hjerte-kar-sygdomme at reducere hjerte-kar-risikoen ved at sænke LDL-C-niveauer, som et supplement til korrektion af andre risikofaktorer:i kombination med den maksimalt tolererede dosis af statin med eller uden andre lipidsænkende behandlinger eller,alene eller i kombination med andre lipidsænkende behandlinger på patienter, der er statin-intolerant, eller for h
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003882
Autorisation dato:
2015-09-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/003882

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-03-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-03-2021

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

alirocumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Praluent

Sådan skal du tage Praluent

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Praluent

Praluent indeholder det aktive stof alirocumab.

Praluent er et monoklonalt antistof (en type af specialiseret protein designet til at binde til et

specifikt stof i kroppen). Monoklonale antistoffer er proteiner, der genkender og binder til andre

unikke proteiner. Alirocumab binder til PCSK9.

Hvordan virker Praluent

Praluent medvirker til at sænke niveauet af det “dårlige” kolesterol (også kaldet “LDL kolesterol”).

Praluent hæmmer et protein, der hedder PCSK9

PCSK9 er et protein, der udskilles af leverceller.

“Dårligt” kolesterol fjernes normalt fra blodet ved at binde sig til særlige “receptorer” (docking

stationer) i leveren.

PCSK9 sænker antallet af disse receptorer i leveren – det resulterer i, at dit “dårlige” kolesterol

bliver for højt.

Ved at hæmme PCSK9 øger Praluent antallet af de receptorer, der kan medvirke til at fjerne det

“dårlige” kolesterol – derved sænkes indholdet af det “dårlige” kolesterol i blodet.

Hvad bruges Praluent til

Voksne med højt kolesterolniveau i blodet (hyperkolesterolæmi, heterozygot familiær og non-

familiær, eller kombineret dyslipidæmi).

Voksne med højt kolesterolniveau i blodet og hjertekarsygdom for at mindske risikoen for

hjertekar-hændelser.

Det gives:

sammen med et statin (almindelig anvendt medicin, til behandling af forhøjet kolesterol) eller

anden kolesterolsænkende medicin, hvis den maksimale dosis af et statin ikke sænker niveauet

af kolesterol tilstrækkeligt, eller,

alene eller sammen med anden kolesterolsænkende medicin, når statiner ikke tolereres eller

ikke kan anvendes.

Bliv ved med at følge din kolesterolsænkende diæt, mens du er i behandling med denne

medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Praluent

Brug ikke Praluent:

hvis du er allergisk over for alirocumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du bruger Praluent.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Praluent, og straks tale med din

læge. I nogle tilfælde er alvorlige allergiske reaktioner så som overfølsomhed inklusive angioødem

(vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigtet, læber, hals eller tunge), nummulat eksem (rødlige

pletter på huden, nogle gange blærer) og hypersensitiv vaskulitis (en særlig form for

overfølsomhedsreaktion med symptomer så som diarre, med udslæt, eller lillafarvede pletter på huden)

forekommet. I afsnit 4 kan du læse om de allergiske reaktioner, man kan få, mens man bruger

Praluent.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger dette lægemiddel, hvis du har

nyre- eller leversygdom, fordi Praluent er undersøgt i få patienter med alvorlig nyresygdom og ikke i

patienter med alvorlig leversygdom.

Børn og unge

Praluent må ikke gives til børn og unge under 18 år. Det skyldes, at man kun har begrænset erfaring

med brug af Praluent til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Praluent

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Praluent frarådes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Praluent

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Hvor meget skal der injiceres (indsprøjtes)

Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis, der passer til dig og hvor ofte du skal injicere (75 mg eller

150 mg én gang hver 2. uge, eller 300 mg én gang hver 4. uge/månedligt). Lægen vil undersøge dit

kolesterolniveau og kan justere dosis (op eller ned) under behandlingen.

Du skal altid læse etiketten på pennen for at sikre dig, at du tager den rigtige medicin og den rigtige

styrke.

Hvor ofte skal medicinen injiceres

Praluent skal injiceres én gang hver 2. uge (for 75 mg eller 150 mg dosen), eller én gang hver 4.

uge/månedligt (for 300 mg dosen). For at opnå 300 mg dosen gives enten én 300 mg injektion eller to

150 mg injektioner lige efter hinanden på to forskellige injektionssteder.

Før du foretager injektionen (indsprøjtningen)

Praluent skal have tid til at opnå stuetempratur før brug.

Læs den detaljerede brugsanvisning før du injicerer Praluent.

Hvor skal indsprøjtningen injiceres

Praluent injiceres under huden i enten i låret, maven eller overarmen.

Læs i den detaljerede brugsanvisning hvor du skal injicere.

Undervisning i hvordan den fyldte pen bruges

Din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du foretager injektionen med

Praluent, inden du skal bruge pennen første gang.

Læs

“Brugsanvisningen”

der ligger i æsken.

Brug altid pennen som beskrevet i

“Brugsanvisningen”.

Hvis du har brugt for meget Praluent

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har brugt for meget Praluent.

Hvis du har glemt at bruge Praluent

Hvis du har glemt en dosis Praluent, skal du injicere den glemte dosis, så snart du har mulighed for

det. Herefter skal du tage den næste dosis til sædvanlig tid. På den måde vil du holde dig til den

oprindelige plan. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du ikke er sikker på,

hvornår du skal tage injektionen.

Hvis du holder op med at bruge Praluent

Du må ikke stoppe med at bruge Praluent uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge

Praluent, kan dit kolesterolniveau stige.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge Praluent, og straks tale med din

læge. I nogle tilfælde er alvorlige allergiske reaktioner forekommet, så som overfølsomhed

(vejrtrækningsbesvær), nummulat eksem (rødlige pletter på huden, nogle gange blærer) og

hypersensitiv vaskulitis (en særlig form for overfølsomhedsreaktion med symptomer så som diarré,

med udslæt, eller lillafarvede pletter på huden) (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Øvrige bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

rødme, kløe, hævelse, smerter/ømhed hvor medicinen blev injiceret (lokale reaktioner ved

injektionsstedet).

symptomer fra de øvre luftveje så som ondt i halsen, løbenæse, nysen.

kløe (pruritus).

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

røde og kløende hævede områder på huden eller nældefeber (urticaria).

Ikke kendt

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføring af Praluent, men hvor ofte de

forekommer vides ikke:

influenzalignende sygdom

vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigtet, læber, hals eller tunge (angioødem)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekespersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar pennen i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Om nødvendigt kan de individuelle fyldte penne opbevares uden for køleskab under 25 °C i højst 30

dage. Beskyt mod lys. Efter udtagning fra køleskab skal Praluent bruges inden for 30 dage eller

bortskaffes.

Brug ikke lægemidlet, hvis det er misfarvet, grumset eller indeholder synlige flager eller partikler.

Efter brug placeres pennen i en kanyleboks. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken

hvordan kanyleboksen skal bortskaffes. Kanyleboksen må ikke genbruges.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Praluent indeholder:

Aktivt stof: alirocumab.

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen indeholder 75 milligram alirocumab.

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen indeholder 150 milligram alirocumab.

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen indeholder 300 milligram alirocumab.

Øvrige indholdsstoffer: Histidin, saccharose, polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Praluent er en klar, farveløs til svag gul injektionsvæske, som fås i en fyldt pen.

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen med grøn knap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 75 mg alirocumab.

Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne.

Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 75 mg

alirocumab.

Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne uden aktiveringsknap.

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen med grå knap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 150 mg alirocumab.

Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne.

Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 1 ml væske, der giver en enkelt dosis på 150 mg

alirocumab.

Den fås i pakninger med 1, 2 eller 6 fyldte penne uden aktiveringsknap.

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt pen uden aktiveringsknap indeholder 2 ml væske, der giver en enkelt dosis på 300 mg

alirocumab.

Den fås i pakninger med 1 eller 3 fyldte penne uden aktiveringsknap.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F – 75008 Paris

Frankrig

Fremstiller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstraße 50

Industriepark Hoechst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Fremstiller

Genzyme Ireland Ltd

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Ireland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Praluent fyldt pen

Brugsanvisning

På dette billede ses Praluent-pennens dele.

Vigtige oplysninger

Medicinen injiceres (indsprøjtes) under huden. Enten kan du selv injicere, eller du kan få en

anden (omsorgsperson) til at gøre det for dig.

Pennen er kun til engangsbrug og skal kasseres efter brug.

Det skal du huske

Opbevar Praluent-pennen utilgængeligt for børn.

Læs hele brugsanvisningen, før du bruger Praluent-pennen.

Følg disse anvisninger hver gang du bruger en Praluent-pen.

Det må du ikke

Du må ikke røre ved den gule beskyttelseshætte.

Du må ikke bruge pennen, hvis den er blevet tabt eller beskadiget.

Du må ikke bruge pennen, hvis den blå hætte mangler eller ikke sidder ordentligt fast.

Du må ikke genbruge en pen.

Du må ikke ryste pennen.

Du må ikke nedfryse pennen.

Du må ikke udsætte pennen for direkte sollys.

Kun til

engangsbrug

Grøn knap

Hoveddel

Vindue

Gul beskyttelses-

hætte

Nål indeni

Blå hætte

Behold denne folder. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken hvis du har

spørgsmål - eller ring til sanofi-aventis på det telefonnummer, der står i indlægssedlen.

TRIN A: Klargøring af en injektion

Du skal bruge:

Praluent-pennen

renseserviet

vattot eller gaze

kanyleboks (se Trin B, 8).

Læs etiketten på pennen.

Kontroller at du har det rigtige produkt og den korrekte dosis.

Kontroller udløbsdatoen: du må ikke bruge den, hvis datoen er udløbet.

Kig på vinduet.

Kontroller at væsken er klar, farveløs til svag gul og uden partikler – hvis den ikke er det, må du

ikke bruge den (se billede A).

Du kan måske se en luftboble. Det er normalt.

Du må ikke bruge pennen, hvis vinduet er helt gult (se billede B).

Lad pennen varme op ved stuetemperatur i 30-40 minutter.

Du må ikke opvarme pennen, lad den selv blive varm.

Du må ikke lægge pennen tilbage i køleskabet.

Klargøring af injektionsstedet.

Vask hænder med vand og sæbe og tør dem i et håndklæde.

Du kan foretage injektionen i:

dit lår

din mave (undtagen 5 cm rundt om navlen)

ydersiden af din overarm

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt engangspen indeholder 75 mg alirocumab i 1 ml opløsning.

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 75 mg alirocumab i 1 ml opløsning.

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt engangspen indeholder 150 mg alirocumab i 1 ml opløsning.

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 150 mg alirocumab i 1 ml opløsning.

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Hver fyldt engangspen indeholder 300 mg alirocumab i 2 ml opløsning.

Alirocumab er et humant IgG1 monoklonalt antistof fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i

ovarieceller fra kinesiske hamstre.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs til svagt gul opløsning.

pH: 5,7 – 6,3

Osmolalitet:

Praluent 75 mg injektionsvæske, opløsning

293 - 439 mOsm/kg

Praluent 150 mg injektionsvæske, opløsning

383 - 434 mOsm/kg

Praluent 300 mg injektionsvæske, opløsning

383 – 434 mOsm/kg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi og kombineret dyslipidæmi

Praluent er indiceret til voksne med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og non-

familiær) eller kombineret dyslipidæmi som tillæg til diæt:

i kombination med et statin eller i kombination med et statin sammen med anden

lipidsænkende behandling hos patienter, som ikke når deres mål for LDL-C med maksimalt

tolereret dosis af et statin eller,

alene eller i kombination med anden lipidsænkende behandling hos patienter, der er statin-

intolerate eller for hvem statinbehandling er kontraindiceret.

Konstateret atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom

Praluent er indiceret til voksne med konstateret atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom til at reducere

den kardiovaskulære risiko ved at sænke LDL-C-niveauerne som adjuvans til korrektion af andre

risikofaktorer:

i kombination med den maksimalt tolererede dosis statin med eller uden anden lipidsænkende

behandling eller,

alene eller i kombination med anden lipidsænkende behandling hos patienter, der er statin-

intolerante eller for hvem statinbehandling er kontraindiceret.

Se pkt. 5.1 vedrørende studieresultater for virkningerne på LDL-C, kardiovaskulære hændelser og

undersøgte populationer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Inden behandling med alirocumab initieres, bør sekundære årsager til hyperlipidæmi eller kombineret

dyslipidæmi (f.eks. nefrotisk syndrom, hypotyroidisme) udelukkes.

Den sædvanlige startdosis for alirocumab er 75 mg administreret subkutant én gang hver 2. uge.

Patienter med behov for en større reduktion i LDL-C (>60 %) kan opstartes med 150 mg én gang hver

2. uge, eller 300 mg én gang hver 4. uge (månedligt), administreret subkutant.

Dosis af alirocumab kan tilpasses den enkelte patient baseret på patientkarakteristika så som

baseline

LDL-C niveau, mål for behandlingen og respons. Lipidniveauer kan vurderes 4 til 8 uger efter

behandlingsstart eller titrering, og dosis justeres herefter (optitrering eller nedtitrering). Hvis

yderligere LDL-C reduktion behøves hos patienter behandlet med 75 mg én gang hver 2. uge eller 300

mg én gang hver 4. uge (månedligt), kan doseringen ændres til maksimal dosis på 150 mg én gang

hver 2. uge.

Hvis patienten har glemt en dosis, bør denne dosis injiceres hurtigst muligt. Herefter skal

behandlingen genoptages efter den oprindelige plan.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig til ældre patienter.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion. Der

foreligger ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild eller moderat nedsat nyrefunktion. Der

foreligger begrænsede data for patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Kropsvægt

Dosisjustering er ikke nødvendig baseret på patientens vægt.

Pædiatrisk population

Praluents sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. De tilgængelige data er

beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives dosisanbefalinger. Alirocumab er ikke

undersøgt hos pædiatriske patienter under 8 år.

Administration

Subkutan anvendelse.

Alirocumab administreres som subkutan injektion i låret, abdomen eller overarmen.

Hver fyldt pen eller fyldt injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

Til administration af en dosis på 300 mg skal enten én injektion på 300 mg eller to injektioner på hver

150 mg gives efter hinanden på to forskellige injektionssteder.

Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion.

Alirocumab bør ikke injiceres i områder med aktiv hudsygdom eller skader som f.eks. solskoldning,

hududslæt, inflammation eller hudinfektioner.

Alirocumab må ikke administreres sammen med andre injektionspræparater på samme injektionssted.

Patienten kan enten selv injicere alirocumab eller en omsorgsperson kan administrere alirocumab efter

at have fået vejledning af en læge eller sygeplejerske om korrekt subkutan injektionsteknik.

Sikkerhedsforanstaltninger der skal tages før håndtering eller administration af lægemidlet

Opløsningen bør nå stuetemperatur, inden det anvendes (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Allergiske reaktioner

I kliniske studier er der rapporteret om generelle allergiske reaktioner, inklusive pruritus, samt sjældne

og i nogle tilfælde alvorlige allergiske reaktioner som f.eks. overfølsomhed, nummulat eksem,

urticaria og allergisk vaskulitis. Angioødem er blevet rapporteret efter markedsføring (se pkt. 4.8).

Hvis der opstår tegn eller symptomer på alvorlige allergiske reaktioner, skal behandling med

alirocumab seponeres og passende symptomatisk behandling iværksættes (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

I kliniske studier var der begrænset repræsentation af patienter med svært nedsat nyrefunktion

(defineret som eGFR < 30 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 5.2). Alirocumab skal anvendes med forsigtighed

til patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) er ikke blevet undersøgt (se pkt. 5.2).

Alirocumab skal anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat leverfunktion.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Alirocumabs effekt på andre lægemidler

Da alirocumab er et biologisk lægemiddel forventes alirocumab ikke at have effekt på andre

lægemidlers farmakokinetik, og der forventes ingen effekt på cytochrom P450 enzymer.

Andre lægemidlers effekt på alirocumab

Statiner og anden lipidmodificerende behandling er kendt for at øge produktionen af PCSK9, som er

det protein alirocumab er rettet imod. Dette medfører øget target-medieret clearance og nedsat

systemisk eksponering af alirocumab. Sammenlignet med alirocumab som monoterapi er

eksponering af alirocumab ca. 40 %, 15 % og 35 % lavere, når det anvendes samtidig med henholdvis

statiner, ezetimibe og fenofibrat. Reduktionen i LDL-C opretholdes imidlertid i

doseringsintervallet, når alirocumab administreres hver 2. uge.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen data om brug af Praluent til gravide kvinder. Alirocumab er et rekombinant

IgG1 antistof og det forventes derfor at passere placentabarrieren (se pkt. 5.3).

Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til opretholdelse af

graviditet eller den embryo-føtale udvikling. Maternal toksicitet blev observeret i rotter men ikke i

aber, ved doser der oversteg den humane dosis, og et svagere sekundært immunrespons på

antigen-påvirkning blev observeret hos afkommet af aber (se pkt. 5.3).

Brug af Praluent anbefales ikke under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med alirocumab.

Amning

Det vides ikke, om alirocumab udskilles i human mælk. Human immunoglobulin G (IgG) udskilles i

human mælk, især i kolostrum; brug af Praluent anbefales ikke til ammende kvinder i denne periode. I

den resterende del af ammeperioden forventes eksponeringen at være lav.

Da effekterne af alirocumab på det diende barn er ukendt, skal det besluttes, om amning skal ophøre

eller behandling med Praluent skal seponeres i denne periode.

Fertilitet

I dyrestudier var der ingen ændringer af surrogatmarkører for fertilitet (se pkt. 5.3). Der foreligger

ingen data om ændringer af fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Praluent påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger ved anbefalet doseringer er lokale reaktioner ved injektionsstedet

(6,1%), symptomer fra de øvre luftveje (2,0%) og pruritus (1,1%). De mest almindelige bivirkninger

der medførte seponering af behandlingen hos patienter, der blev behandlet med alirocumab, var lokale

reaktioner ved injektionsstedet.

Sikkerhedsprofilen for ODYSSEY OUTCOMES var i overenstemmelse med den samlede

sikkherhedsprofil beskrevet i de kontrollerede fase 3 studier.

Der blev ikke observeret nogen forskel på sikkerhedsprofilen mellem de to doser (75 mg og 150 mg),

der blev anvendt i fase 3 programmet.

Tabel over bivirkninger

Følgende bivirkninger blev rapporteret hos patienter behandlet med alirocumab i poolede

kontrollerede studier og/eller efter markedsføring (se tabel 1).

Hyppigheden af alle bivirkninger, der blev identificeret i kliniske studier, er beregnet baseret på deres

forekomst i de poolede kliniske fase 3 studier. Bivirkningerne er anført efter systemorganklasse.

Hyppighederne er defineret som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret ved brug efter markedsføring kan ikke bestemmes, da de er

afledt af spontane rapporter. Følgelig er hyppigheden af disse bivirkninger kvalificeret som "ikke

kendt".

Tabel 1 – Bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed,

allergisk vaskulitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Symptomer fra de

øvre luftveje*

Hud og subkutane væv

Pruritus

Urticaria,

nummulat eksem

Angioødem

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner ved

injektionsstedet**

Influenzalignende

sygdom

* inklusiv hovedsagelig orofaryngeale smerter, rhinoré, nysen

** inklusiv erytem/rødme, kløe, hævelse, smerter/ømhed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Lokale reaktioner ved injektionsstedet

Lokale reaktioner ved injektionsstedet, inklusive erytem/rødme, kløe, hævelse og smerter/ømhed, blev

rapporteret hos 6,1 % af de patienter, der blev behandlet med alirocumab

versus

4,1 % i

kontrolgruppen (som fik placeboinjektioner). Størstedelen af reaktionerne ved injektionsstedet var

forbigående og milde. Seponeringshyppigheden på grund af lokale reaktioner ved injektionsstedet var

sammenlignelig de to grupper imellem (0,2 % i alirocumab-gruppen

versus

0,3 % i kontrolgruppen). I

studiet vedr. effekt på kardiovaskulær hændelser (ODYSSEY OUTCOMES) forekom reaktioner ved

injektionsstedet ligeledes hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med alirocumab end hos de

patienter, der blev behandlet med placebo (3,8 % alirocumab

versus

2,1 % placebo).

Generelle allergiske reaktioner

Generelle allergiske reaktioner blev rapporteret mere hyppigt i alirocumab-gruppen (8,1 % af

patienterne) end i kontrolgruppen (7,0 % af patienterne), hovedsageligt på grund af en forskel i

hyppigheden af pruritus. De observerede tilfælde af pruritus var typisk milde og forbigående.

Derudover er sjældne og i nogle tilfælde alvorlige allergiske reaktioner som f.eks. overfølsomhed,

nummulat eksem, urticaria og allergisk vaskulitis blevet rapporteret i kontrollerede kliniske studier (se

pkt. 4.4). I studiet vedr. kardiovaskulær effekt (ODYSSEY OUTCOMES) svarede de generelle

allergiske reaktioner hos de patienter, der blev behandlet med alirocumab, til de generelle allergiske

reaktioner hos de patienter, der blev behandlet med placebo (7,9 % alirocumab, 7,8 % placebo). Der

blev ikke observeret nogen forskel i forekomsten af pruritus.

Særlige populationer

Ældre

Selvom der ikke er observeret sikkerhedsproblemer hos patienter over 75 år, er data for denne

aldersgruppe begrænset. I de kontrollerede fase 3 studier vedr. primær hyperkolesterolæmi og

kombineret dyslipidæmi var 1.158 (34,7 %) af de patienter, der blev behandlet med alirocumab ≥65 år,

og 241 (7,2 %) af de patienter, der blev behandlet med alirocumab var ≥75 år. I det kontrollerede

studie af effekt på kardiovaskulær hændelser var 2505 (26,5 %) af de patienter, der blev behandlet

med alirocumab ≥65 år, og 493 (5,2 %) af de patienter, der blev behandlet med alirocumab ≥75 år. Der

blev ikke observeret signifikante forskelle i sikkerhed og virkning ved stigende alder.

Pædiatrisk population

Erfaringen med alirocumab hos pædiatriske patienter er begrænset til 18 patienter i alderen 8-17 år

med homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH). Der blev ikke observeret nye sikkerhedsfund

sammenlignet med den kendte sikkerhedsprofil hos voksne.

Hver 4. uge doseringsstudie

Sikkerhedsprofilen hos patienter behandlet med 300 mg én gang hver 4. uge (månedligt), ligner

sikkerhedsprofilen beskrevet for det kliniske studieprogram som bruger et 2 ugers doseringsregime,

bortset fra en højere forekomst af lokale reaktioner på injektionstedet.Der blev rapporteret lokale

reaktioner på injektionstedet med en hyppighed på 16,6% for behandlingsgruppen med 300 mg én

gang hver 4. uge og 7,9% i placebogruppen. Patienter i behandlingsgruppe med alirocumab 300 mg

hver 4. uge modtog skiftende placeboinjektioner for at bibeholde “blindheden” i forhold til

injektionshyppigheden. Bortset fra reaktioner på injektionsstedet (ISR) som opstod efter disse

placeboinjektioner, var hyppigheden af ISR 11,8%. Seponeringshyppighed på grund af reaktioner på

injektionsstedet var 0,7% hos behandlingsgruppen med 300 mg én gang hver 4. uge og 0% hos

placebogruppen.

LDL-C-værdier <25 mg/dl (<0,65 mmol/l)

I alle kliniske studier kunne lipidsænkende baggrundsbehandling ikke justeres i forhold til

studiedesign. Procentdelen af de patienter, som nåede LDL-C-værdier <25 mg/dl (<0,65 mmol/l)

afhang af både LDL-C ved

baseline

og dosis af alirocumab.

I en pulje af kontrollerede studier, hvor der blev anvendt en startdosis på 75 mg hver 2. uge (Q2W), og

hvor dosis blev øget til 150 mg Q2W, hvis patientens LDL-C ikke var <70 mg/dl eller < 100 mg/dl

(1,81 mmol/l eller 2,59 mmol/l), havde 29,3 % af patienterne med LDL-C <100 mg/dl ved

baseline

5,0 % af patienterne med LDL-C ≥100 mg/dl ved

baseline

og som blev behandlet med alirocumab, to

på hinanden følgende LDL-C-værdier <25 mg/dl (<0,65 mmol/l). I ODYSSEY OUTCOMES-studiet,

hvor startdosis af alirocumab var 75 mg Q2W og dosis blev øget til 150 mg Q2W, hvis patientens

LDL-C ikke var <50 mg/dl (1,29 mmol/l), havde 54,8 % af patienterne med LDL-C <100 mg/dl ved

baseline

og 24,2 % af patienterne med LDL-C ≥100

mg/dL ved

baseline

og som blev behandlet med

alirocumab, to på hinanden følgende LDL-C-værdier <25 mg/dl (<0,65 mmol/l).

Selvom der i studier med alirocumab ikke er blevet observeret skadelige følger af meget lav LDL-C,

kendes langtidseffekten af meget lave LDL-C-niveauer ikke. I publicerede genetikstudier samt

kliniske studier og observationsstudier med lipidsænkende behandling er lave LDL-C-niveauer blevet

associeret med en øget risiko for nyopstået diabetes.

Immunogenicitet / Antistof mod lægemidlet (ADA,

Anti-Drug Antibodies

I ODYSSEY OUTCOMES-studiet blev der hos 5,5 % af patienterne, som blev behandlet med 75 mg

og/eller 150 mg alirocumab hver 2. uge (Q2W), detekteret antistoffer mod lægemidlet (ADA) efter

påbegyndt behandling sammenlignet med 1,6 % af de patienter, som blev behandlet med placebo,

størstedelen af disse var forbigående respons. Der blev observeret vedvarende ADA-respons hos 0,7 %

af de patienter, der blev behandlet med alirocumab og 0,4 % af de patienter, der blev behandlet med

placebo. Der blev observeret neutraliserende antistofrespons (NAb) hos 0,5 % af de patienter, der blev

behandlet med alirocumab og hos <0,1 % af de patienter, der blev behandlet med placebo.

ADA-respons, inklusive Nab, var lav titer og syntes ikke at have en klinisk betydningsfuld indvirkning

på alirocumabs sikkerhed eller virkning, med undtagelse af en højere hyppighed af reaktioner ved

injektionsstedet hos patienter med behandlingsrelateret ADA i forhold til patienter, som var

ADA-negative (7,5 %

versus

3,6 %).

De langvarige konsekvenser af fortsat behandling med alirocumab ved tilstedeværelse af ADA kendes

ikke.

I en pulje bestående af ti placebokontrollerede studier og aktivt kontrollerede studier, hvor patienter

blev behandlet med alirocumab 75 mg og/eller 150 mg hver 2. uge samt i et separat klinisk studie,

hvor patienter blev behandlet med alirocumab 75 mg hver 2. uge eller 300 mg hver 4. uge (inklusive

en række patienter, der fik justeret dosis til 150 mg hver 2. uge), var hyppigheden af detekteret ADA

og NAb den samme som resultaterne fra ovennævnte ODYSSEY OUTCOMES-studie.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen specifik behandling i tilfælde af overdosering med alirocumab. I tilfælde af en

overdosering skal patienten behandles symptomatisk, og understøttende behandling iværksættes efter

behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: lipidmodificerende midler, andre lipidmodificerende midler. ATC-

kode:

C10AX14.

Virkningsmekanisme

Alirocumab er et fuldt humant IgG1 monoklonalt antistof, som bindes med høj affinitet og specificitet

til proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9). PCSK9 binder til

lavdensitetslipoprotein-receptorerne (LDLR) på hepatocytternes overflade for at fremme

LDLR-nedbrydning i leveren. LDLR er den primære receptor, der fjerner cirkulerende LDL, og derfor

medfører det reducerede niveau af LDLR, forårsaget af PCSK9, en forhøjet koncentration af LDL-C i

blodet. Ved at hæmme binding af PCSK9 til LDLR øger alirocumab antallet af LDLR’er, som kan

fjerne LDL og derved sænke LDL-C-koncentrationen.

LDLR bindes også til de triglyceridholdige VLDL-lipoprotein restpartikler og intermediærdensitets

lipoproteiner (IDL). Derfor kan behandling med alirocumab reducere disse lipoprotein-rester som vist

ved dets reduktion af apolipoprotein B (Apo B), non-højdensiteteslipoprotein kolesterol (non-HDL-C)

og triglycerider (TG). Alirocumab resulterer også i reduktion af lipoprotein (a) [Lp(a)], som er en type

LDL, der bindes til apolipoprotein (a). LDLR er imidlertid vist at have lav affinitet for Lp(a), og derfor

er den præcise mekanisme hvormed alirocumab sænker Lp(a) ikke helt klarlagt.

I genetiske studier i mennesker er der identificeret PCSK9-varianter med enten

loss of

function

-mutationer eller

gain of function

-mutationer. Personer med en enkelt allel PCSK9

loss of

function

-mutation har en lavere koncentration af LDL-C, hvilket er korreleret med en signifikant

lavere incidens af koronar hjertesygdom. Der er rapporteret om få personer, som er bærere af PCSK9

loss of function

-mutationer i to alleler og som har udpræget lave LDL-C-koncentrationer og HDL-C-

og TG-koncentrationer inden for normalområdet. Omvendt er der fundet

gain of function

-mutationer i

PCSK9-genet hos patienter med forhøjede LDL-C-koncentrationer og den kliniske diagnose familiær

hyperkolesterolæmi.

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie af 14 ugers varighed, blev 13 patienter med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (heFH) på grund af

gain of function

-mutationer i

PCSK9-genet randomiseret til at få enten alirocumab 150 mg hver 2. uge eller placebo. Gennemsnitlig

LDL-C ved

baseline

var 151,5 mg/dl (3,90 mmol/l). Ved uge 2 var gennemsnitlig reduktion af LDL-C

baseline

62,5 % hos alirocumab-behandlede patienter sammenlignet med 8,8 % hos

placebopatienterne. Ved uge 8 var gennemsnitlig reduktion af LDL-C fra

baseline

72,4 % hos alle

patienter, der blev behandlet med alirocumab.

Farmakodynamisk virkning

in vitro

analyser inducerede alirocumab ikke Fc-medieret aktivitet for effektorfunktion

(antistofafhængig cellemedieret toksicitet og komplement-afhængig cytotoksicitet), hverken ved

tilstedeværelse eller fravær af PCSK9, og der er ikke blevet observeret opløselige immunkomplekser,

som er i stand til at binde komplementproteiner, når alirocumab bindes til PCSK9.

Klinisk virkning og sikkerhed ved primær hyperkolesterolæmi og kombineret dyslipidæmi

Sammendrag af kliniske fase 3 program – 75 mg og/eller 150 mg hver 2. uge (Q2W) doseringsregimen

Alirocumabs virkning er blevet undersøgt i ti fase 3 studier (fem placebokontrollerede og fem

ezetimibe-kontrollerede studier) med 5.296 randomiserede patienter med hyperkolesterolæmi

(heterozygot familiær og non-familiær) eller kombineret dyslipidæmi, hvoraf 3.188 patienter blev

randomiseret til alirocumab. I fase 3 studierne havde 31 % af patienterne type 2-diabetes mellitus, og

64 % af patienterne havde koronar hjertesygdom i anamnesen. Tre af de ti studier blev udelukkende

udført i patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (heFH). Størstedelen af patienterne i

fase 3 programmet var i lipidmodificerende baggrundsbehandling bestående af maksimalt tolereret

dosis statin, med eller uden anden lipidmodificerende behandling og havde en høj eller meget høj

kardiovaskulær risiko. To studier blev udført i patienter, som ikke var i samtidig behandling med et

statin, inklusive et studie i patienter med dokumenteret statin-intolerans.

To studier (

LONG TERM

HIGH FH

) med i alt 2.416 patienter blev udført med kun én dosis på

150 mg hver 2. uge. Otte studier blev udført med en dosis på 75 mg hver 2. uge og protokolbaseret

optitrering til 150 mg hver 2. uge ved uge 12 hos patienter, som ved uge 8 ikke nåede deres

prædefinerede mål for LDL-C baseret på deres kardiovaskulære risikoniveau.

Det primære effektmål i alle fase 3 studierne var den gennemsnitlige procentvise reduktion i LDL-C

baseline

ved uge 24 sammenlignet med placebo eller ezetimibe. Alle studierne nåede deres

primære effektmål. Generelt medførte administration af alirocumab også en statistisk signifikant

højere procentvis reduktion i totalt kolesterol (Total-C), non-højdensitetslipoprotein kolesterol

(non-HDL-C), apolipoprotein B (Apo B) og lipoprotein (a) [Lp(a)] i forhold til placebo/ ezetimibe,

uanset om patienterne var i samtidig behandling med et statin. Alirocumab reducerede også

triglycerider (TG) og øgede højdensitetslipoprotein kolesterol (HDL-C) og apolipoprotein A-1 (Apo

A-1) i forhold til placebo. Se tabel 2 nedenfor for detaljerede resultater. Reduktion i LDL-C blev

observeret på tværs af alder, køn,

body mass index

(BMI), race, LDL-C-koncentration ved

baseline

patienter med og uden heFH, patienter med kombineret dyslipidæmi og patienter med diabetes.

Selvom en tilsvarende effekt blev observeret hos patienter over 75 år, er data begrænsede for denne

aldersgruppe. LDL-C-reduktion var konsistent uanset samtidig administration af statiner og dosis. En

signifikant højere andel af patienter nåede et LDL-C på ˂70 mg/dl (<1,81 mmol/l) i

alirocumab-gruppen i forhold til placebo eller ezetimibe ved uge 12 og uge 24. I de studier, hvor den

protokolbaserede optitrering blev anvendt, nåede størstedelen af patienterne det prædefinerede mål for

LDL-C (baseret på deres kardiovaskulære risikoniveau) med en dosis på 75 mg hver 2. anden uge, og

størstedelen af patienterne forblev i behandling med en dosis på 75 mg hver 2. uge. Alirocumabs

lipidsænkende virkning blev observeret inden for 15 dage efter den første dosis og nåede maksimal

virkning ved ca. uge 4. Ved langtidsbehandling var effekten vedvarende i studiernes fulde forløb (op

til 2 år). Efter seponering af alirocumab blev der ikke observeret

rebound

i LDL-C, og

LDL-C-koncentrationen vendte gradvist tilbage til

baseline

niveauet.

I prædefinerede analyser, før mulig optitrering ved uge 12, i de 8 studier, hvor patienterne startede

med 75 mg hver 2. uge, blev der opnået en gennemsnitlig reduktion i LDL-C på mellem 44,5 % og

49,2 %. I de 2 studier hvor patienterne startede på og fortsatte med 150 mg hver 2. uge, blev der

opnået en gennemsnitlig reduktion i LDL-C på 62,6 %. I analyser af alle de fase 3 studier, som tillod

optitrering, medførte en øgning af alirocumab-dosis ved uge 12 fra 75 mg hver 2. uge til 150 mg hver

2. uge blandt subgruppen af patienter, der blev optitreret, en yderligere gennemsnitlig reduktion i

LDL-C på 14 % hos patienter i baggrundsbehandling med statin. Hos patienter, der ikke var i

baggrundsbehandling med statin, medførte optitrering af alirocumab en yderligere gennemsnitlig

reduktion i LDL-C på 3 %, hvoraf størstedelen af effekten blev set hos ca. 25 % af patienterne, der

oplevede en reduktion i LDL-C på mindst 10 % efter optitrering. Patienter, der blev optitreret til

150 mg hver 2. uge, havde højere gennemsnitlig LDL-C ved

baseline

Vurdering af kardiovaskulære hændelser

I prædefinerede analyser på tværs af fase 3 studierne blev der rapporteret om behandlingsrelaterede

kardiovaskulære hændelser hos 110 (3,5 %) patienter i alirocumab-gruppen og 53 (3,0 %) patienter i

kontrolgruppen (placebo eller aktiv kontrol), HR=1,08 (95 % CI, 0,78 til 1,50). Disse blev bekræftet af

en bedømmelseskomite og omfattede død pga. koronar hjertesygdom (CHD), myokardieinfarkt,

iskæmisk apopleksi, ustabil angina pectoris, der krævede hospitalsindlæggelse, indlæggelse pga.

hjerteinsufficiens og revaskularisering. Alvorlige kardiovaskulære hændelser

(Major Adverse

Cardiovascular Events

”MACE-plus”, dvs. død pga. koronar hjertesygdom, myokardieinfarkt,

iskæmisk apopleksi og ustabil angina pectoris, som kræver hospitalsindlæggelse) bekræftet af en

bedømmelseskomite blev rapporteret hos 52 ud af 3.182 (1,6 %) patienter i alirocumab-gruppen og 33

ud af 1.792 (1,8 %) patienter i kontrolgruppen (placebo eller aktiv kontrol); HR=0,81 (95 % CI, 0,52

til 1,25).

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European

Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/383130/2020

EMEA/H/C/00388

Praluent (alirocumab)

En oversigt over Praluent, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Praluent, og hvad anvendes det til?

Praluent er et lægemiddel beregnet til at sænke fedtindholdet i blodet.

Det anvendes til at reducere fedtindholdet hos voksne med primær hyperkolesterolæmi (højt kolesterol

i blodet uden en identificerbar årsag, ofte som følge af personens genetiske sammensætning) og

blandet dyslipidæmi (abnormt indhold af forskellige fedtstoffer i blodet, herunder kolesterol).

Det anvendes også til at mindske risikoen for hjerteproblemer og slagtilfælde hos patienter med

aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom (hjerteproblemer såsom hjerteanfald, slagtilfælde eller andre

kredsløbsproblemer forårsaget af fedtdepoter, der ophobes i arterievæggene).

Praluent anvendes i kombination med et statin eller med et statin og andre fedtstofnedsættende

lægemidler. Praluent kan også anvendes uden et statin hos patienter, der ikke kan tåle statiner. Nogle

patienter skal have fedtfattig kost.

Det indeholder det aktive stof alirocumab.

Hvordan anvendes Praluent?

Før påbegyndelse af behandlingen med Praluent bør andre årsager til forhøjet kolesterol og unormalt

fedtindhold i blodet udelukkes. Lægemidlet fås kun på recept.

Praluent findes som injektionsvæske, opløsning, i fyldte injektionssprøjter eller fyldte penne (75 mg,

150 mg og 300 mg). Injektionen gives under huden på maven, i låret eller i overarmen.

Den sædvanlige startdosis er 75 mg hver anden uge, men patienter, der har behov for større

nedsættelse af blodets fedtindhold, kan begynde med 150 mg hver anden uge eller 300 mg hver fjerde

uge. Dosissen af Praluent justeres efter fedtindholdet i blodet og responsen på lægemidlet. Hvis den

ønskede virkning ikke er opnået efter 4-8 ugers behandling, kan lægen øge eller nedsætte dosissen.

Patienten selv eller dennes omsorgsgiver kan injicere lægemidlet efter at være blevet instrueret heri af

en sundhedsperson. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Praluent, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Praluent (alirocumab)

EMA/383130/2020

Side 2/3

Hvordan virker Praluent?

Det aktive stof i Praluent, alirocumab, er et monoklonalt antistof (en type protein), som er fremstillet,

så det genkender og binder til et enzym kaldet PCSK9. Dette enzym binder sig til

kolesterolreceptorerne på overfladen af leverceller og bevirker, at disse receptorer absorberes og

nedbrydes inde i cellerne. Disse receptorer regulerer blodets indhold af kolesterol, navnlig LDL-

kolesterol, ved at fjerne det fra blodbanen. Ved at bindes til og blokere PCSK9 forhindrer Praluent

receptorerne i at blive nedbrudt inde i cellerne og øger derfor antallet af dem på celleoverfladen, hvor

de kan bindes til LDL-kolesterol og fjerne dette fra blodbanen. Dette bidrager til at nedsætte LDL-

kolesterolmængden i blodet. Alirocumab er også med til at reducere indholdet af andre fedtstoffer i

blodet hos patienter med blandet dyslipidæmi.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Praluent?

Hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

Praluent er blevet undersøgt i 10 hovedstudier med over 5.000 voksne patienter med

hyperkolesterolæmi (herunder patienter med heterozygot arvelig sygdom) og blandet dyslipidæmi. I

nogle af studierne blev Praluent anvendt alene, mens det i andre blev undersøgt i kombination med

andre fedtstofsænkende lægemidler, bl.a. hos patienter på den maksimalt anbefalede dosis af statiner.

I nogle af studierne blev Praluent sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling), i andre blev

det sammenlignet med et andet lægemiddel mod hyperkolesterolæmi (ezetimibe). Af disse studier

fremgik det, at når Praluent blev givet som tillægsbehandling til et statin, medførte det en væsentlig

mindskelse af blodets indhold af LDL-kolesterol (mellem 39 og 62 % mere end placebo) efter 6

måneders behandling. Når Praluent blev givet som tillægsbehandling til standardbehandling eller alene,

medførte det en 24-36 % større reduktion af blodets indhold af LDL-kolesterol end ezetimibe.

Aterosklerotisk

hjertesygdom

I et studie med deltagelse af mere end 18.000 patienter, som havde fået konstateret hjertesygdom,

oplevede under 10 % af de patienter, der fik Praluent, en hjerte-kar-hændelse (dvs. død, hjerteanfald,

slagtilfælde, brystsmerter forårsaget af problemer med blodgennemstrømningen til hjertet, med

indlæggelse til følge) i løbet af studiet, sammenlignet med over 11 % af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Praluent?

De hyppigste bivirkninger ved Praluent (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

reaktioner på injektionsstedet i form af smerter og rødme, problemer med næse og hals såsom

forkølelse, og kløe. De hyppigste bivirkninger, der medførte seponering, var lokale reaktioner på

injektionsstedet. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Praluent godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Praluent opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede, at i alle studierne hos patienter med

primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi, herunder patienter, der fik den maksimalt

anbefalede dosis af statiner eller ikke tålte den, medførte behandling med Praluent en signifikant

reduktion af indholdet af LDL-kolesterol, som er en kendt risikofaktor for hjerte-kar-sygdomme

(kardiovaskulære sygdomme). Praluent er derfor godkendt til anvendelse hos patienter, hos hvem den

maksimalt tålte dosis af statiner ikke virker, eller som ikke må få statiner.

Praluent (alirocumab)

EMA/383130/2020

Side 3/3

Hos patienter med aterosklerotisk hjertesygdom mindskede Praluent antallet af hjerte-kar-hændelser,

navnlig hjerteanfald og slagtilfælde. Hvad sikkerheden angår, bemærkede agenturet, at

sikkerhedsprofilen var acceptabel.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Praluent?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Praluent.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Praluent løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Praluent vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Praluent

Praluent fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 23. september 2015.

Yderligere information om Praluent findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/praluent.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information