Possia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-02-2013

Aktiv bestanddel:
ticagrelor
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
B01AC24
INN (International Name):
ticagrelor
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Perifere Kar-Sygdomme, Akut Koronar Syndrom
Terapeutiske indikationer:
Possia, co administreres med acetylsalicylsyre (ASA), er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med akutte koronare syndromer (ustabil angina, ikke-ST-elevation myokardieinfarkt [NSTEMI] eller ST-elevation myokardieinfarkt [STEMI]); herunder patienter lykkedes lægeligt, og dem, der administreres med perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar bypass podning (CABG).
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002303
Autorisation dato:
2010-12-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/002303

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-02-2013

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

07-01-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-02-2013

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-02-2013

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Possia 90 mg filmovertrukne tabletter

ticagrelor

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Possia til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Possia

Sådan skal du tage Possia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Possia er

Possia indeholder et aktivt stof, der hedder ticagrelor. Lægemidlet tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes blodfortyndende midler.

Hvordan Possia virker

Possia påvirker celler, der kaldes ”blodplader” eller ”trombocytter”. Blodplader er meget små celler i

blodet. De medvirker til at stoppe blødninger ved at klumpe sammen, så de kan tilstoppe bittesmå

flænger eller skader på blodkar.

Der kan dog også dannes blodpropper inde i et beskadiget blodkar i hjertet eller hjernen. Dette kan

være meget farligt, fordi:

Blodproppen kan afskære blodforsyningen fuldstændigt - dette kan resultere i en blodprop i

hjertet (myokardieinfarkt) eller et slagtilfælde (apopleksi).

Blodproppen kan delvist blokere blodkar der fører til hjertet - dette reducerer hjertets

blodforsyning og kan give forbigående smerter i brystet (kaldet ”ustabil angina pectoris”).

Possia forhindrer sammenklumpningen af blodpladerne. Dette reducerer risikoen for dannelsen af en

blodprop, der kan nedsætte blodgennemstrømningen.

Hvad Possia anvendes til

Possia må kun bruges til voksne. Du har fået Possia fordi du har haft:

en blodprop i hjertet eller

ustabil angina pectoris (hjertekrampe eller smerter i brystkassen, der ikke er velkontrolleret).

Possia reducerer risikoen for, at du får en ny blodprop i hjertet eller et slagtilfælde, eller for at du dør

som følge af hjertekarsygdom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Possia

Tag ikke Possia:

hvis du er allergisk over for ticagrelor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Possia (angivet i

punkt 6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du bløder nu eller for nylig har haft en blødning i kroppen som f.eks. blødning i maven eller

tarmene fra et sår.

hvis du lider af en moderat til svær leversygdom

hvis du tager et af disse lægemidler: ketoconazol (mod svampeinfektioner), clarithromycin (mod

infektioner der skyldes bakterier), nefazodon (mod depression), ritonavir og atazanavir (mod

hiv-infektion og aids).

hvis du har haft et slagtilfælde, der skyldtes en blødning i hjernen.

Hvis et eller flere af ovennævnte udsagn gælder for dig, må du ikke tage Possia. Hvis du er usikker, så

tal med lægen eller apoteket, før du tager Possia.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller tandlægen, før du tager Possia:

hvis du har øget risiko for blødning på grund af:

en nylig alvorlig kvæstelse

en nylig operation (gælder også tandoperationer)

at du har en lidelse, der påvirker blodets evne til at størkne

en nylig blødning fra maven eller tarmene (som f.eks. et mavesår eller udposninger på

tyktarmen)

hvis du på noget som helst tidspunkt skal opereres (herunder tandoperationer), mens du tager

Possia. Dette skyldes den øgede risiko for blødning. Din læge vil muligvis have dig til at stoppe

behandlingen med Possia 7 dage før indgrebet.

hvis din puls er unormalt langsom (sædvanligvis under 60 slag i minuttet), og du ikke allerede

har fået indopereret et apparat, der sikrer regelmæssig hjerterytme (pacemaker).

hvis du har astma eller andre lungesygdomme eller åndedrætsbesvær.

hvis du har fået taget en blodprøve, der viste, at du har en højere mængde urinsyre i blodet en

sædvanlig.

Hvis et eller flere af ovennævnte udsagn gælder for dig (eller du er usikker), så tal med lægen,

apoteket eller tandlægen, før du tager Possia.

Børn

Possia anbefales ikke til børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Possia

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f,eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det skyldes, at Possia kan påvirke virkningen af nogle lægemidler, og at nogle lægemidler kan påvirke

Possia.

Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

mere end 40 mg daglig af enten simvastatin eller lovastatin (til behandling af for højt kolesterol)

rifampicin (et antibiotikum), phenytoin, carbamazepin og phenobarbital (anvendes til at

kontrollere anfald), dexamethason (til behandling af betændelsestilstande og autoimmune

tilstande), digoxin (til behandling af hjertesvigt), ciclosporin (anvendes til at nedsætte din krops

forsvarssystem), quinidin og diltiazem (til behandling af unormal hjerterytme), betablokkere og

verapamil (til behandling af forhøjet blodtryk).

Det er især vigtigt, at du fortæller din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af

følgende lægemidler, der kan øge din risiko for blødning:

"Orale antikoagulantia", ofte kaldet "blodfortyndende medicin", som omfatter warfarin.

non-steroide antiinflammatoriske midler (forkortet NSAID) der ofte tages som smertestillende

medicin, såsom ibuprofen og naproxen.

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (forkortet SSRI), der tages mod depression, såsom

paroxetin, sertralin og citalopram.

Anden medicin såsom ketoconazol (mod svampeinfektioner), clarithromycin (mod bakterielle

infektioner), nefazodon (mod depression), ritonavir og atazanavir (mod hiv-infektion og aids),

cisaprid (mod halsbrand), sekalealkaloider (mod migræne og hovedpine).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fortæl også din læge, at fordi du tager Possia, kan du have en øget blødningsrisiko, hvis lægen giver

dig fibrinolytika, som er medicin der kan opløse blodpropper, såsom streptokinase eller alteplase.

Brug af Possia sammen med mad og drikke

Du kan tage Possia med eller uden mad.

Graviditet og amning

Det frarådes at bruge Possia hvis du er gravid eller kan blive gravid. Kvinder skal anvende en sikker

præventionsform for at undgå graviditet mens de tager denne medicin.

Tal med din læge, før du tager Possia, hvis du ammer. Din læge vil drøfte fordelene og risiciene ved at

tage Possia i denne periode.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin, hvis du er gravid eller

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Possia vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at køre eller betjene værktøj eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Possia

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Så meget skal du tage

Startdosis er to tabletter samtidig (mætningsdosis på 180 mg). Du vil sædvanligvis få denne

dosis på hospitalet.

Efter denne startdosis er den sædvanlige dosis én tablet (90 mg) to gange dagligt i op til

12 måneder, medmindre lægen siger noget andet. Tag Possia på omtrent samme tidspunkt hver

dag (f.eks. én tablet morgen og aften).

Din læge vil i reglen anbefale, at du også tager acetylsalicylsyre. Det er et stof, som indgår i mange

lægemidler til at forebygge blodpropper. Din læge vil fortælle dig, hvor meget du skal tage

(sædvanligvis 75-150 mg dagligt).

Sådan skal du tage Possia

Du kan tage tabletten med eller uden mad.

Du kan kontrollere, hvornår du sidst tog en tablet Possia, ved at kigge på blisterkortet. Der er en

sol (for morgen) og en måne (for aften). Så kan du nemt se, om du har taget tabletten.

Hvis du har taget for mange Possia

Hvis du har taget for mange Possia, skal du straks kontakte din læge eller tage på sygehuset. Tag

medicinpakningen med. Du kan have forøget risiko for blødning

Hvis du har glemt at tage Possia

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tidspunkt) som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Possia

Du må ikke holde op med at tage Possia uden først at have talt med din læge. Tag Possia

regelmæssigt, så længe din læge fortsat ordinerer det. Hvis du stopper med at tage Possia, kan det øge

risikoen for, at du får et til hjerteanfald eller slagtilfælde, eller at du dør af en sygdom i hjertet eller

blodkarrene.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

følgende bivirkninger kan forekomme ved denne medicin:

Hyppigheden af de mulige bivirkninger, som er anført nedenfor, defineres som følger:

almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter), ikke almindelig (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter), sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter).

Søg straks læge, hvis du bemærker noget af det følgende - du kan have brug for akut

lægebehandling:

Tegn på et slagtilfælde, såsom:

pludselig opstået følelsesløshed eller nedsat kraft i din arm, dit ben eller ansigtet, især

hvis det kun rammer den ene side af kroppen

pludselig opstået konfusion, problemer med at tale eller forstå andre

pludseligt opståede balance- eller koordinationsproblemer eller vanskeligheder med at gå

pludselig opstået svimmelhed eller pludselig svær hovedpine uden kendt årsag

Ovenstående er tegn på en form for slagtilfælde, der skyldes en blødning i hjernen. Denne

bivirkning er ikke almindelig.

Blødning – lidt blødning er almindeligt. Svære blødninger er dog ikke almindelige, men kan

være livstruende. Mange forskellige typer af blødning kan blive forøget, f.eks.:

næseblod (almindelig)

blod i urinen (ikke almindelig)

sort afføring eller blod i afføringen (almindelig)

blod i øjet (ikke almindelig)

ophostning af blod, blod i opkast (ikke almindelig)

blødning fra skeden, i større mængder eller på andre tidspunkter end din normale

menstruationsblødning (ikke almindelig)

blødning efter en operation eller efter flænger og sår ud over det sædvanlige almindelig)

blødning fra maveslimhinden (mavesår) (ikke almindelig)

blødende tandkød (ikke almindelig)

blødning i øret (sjælden)

indre blødning (sjælden)

blødning i led med smertefuld hævelse (sjælden).

Drøft det med lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Forpustet/stakåndethed - denne bivirkning er almindelig. Det kan skyldes din hjertesygdom

eller en anden årsag, eller det kan være en bivirkning til Possia. Hvis din fornemmelse af at

være stakåndet forværres eller varer længe, skal du fortælle din læge det. Din læge vil afgøre,

om det skal behandles eller undersøges yderligere.

Andre mulige bivirkninger

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Blå mærker

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Allergisk reaktion – udslæt, kløe eller hævelser i ansigt eller hævede læber eller tunge kan være

tegn på en allergisk reaktion (se punkt 2: Det skal du vide, før du begynder at tage Possia)

Hovedpine

Fornemmelse af at være rundtosset, eller at rummet drejer rundt

Mavesmerter

Diarré eller fordøjelsesbesvær

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kvalme eller opkastning

Udslæt

Kløe

Mavekatar (gastritis)

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Forstoppelse

Snurrende fornemmelse

Forvirring

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Du må ikke stoppe med at tage Possia, før du har talt med dem.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Possia indeholder

Aktivt stof: ticagrelor. Hver Possia filmovertrukken tablet indeholder 90 mg ticagrelor.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mannitol (E421), dibasisk kalciumfosfat, natriumstivelsesglycolat,

hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearat (E470b).

Tablettens filmovertræk: hypromellose (E464), titandioxid (E171), talcum,

polyethylenglycol 400 og jernoxid, gul (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet (tablet): Tabletterne er runde, bikonvekse, gule, filmovertrukne, præget med

"90" over "T" på den ene side.

Possia fås i:

Standardblisterkort (med sol/måne-symbol) i æsker med 60 og 180 tabletter

Kalenderblisterkort (med sol/måne-symbol) i æsker med 14, 56 og 168 tabletter

Perforerede blisterkort i æsker med 100x1 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillere

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Sverige

Fremstillere:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Fremstillere:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Possia, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД

Teл.: +359 2 971 25 33

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 1 883 6500

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 106871500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 874 35 00

España

Laboratorios Almirall, S.A.

Tel: + 34 93 31 28 748

Portugal

Medinfar Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: + 353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

AstraZeneca S.p.A.

Tel: + 39 02 98011

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: + 358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: + 371 67377 100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

Du kan finde yderligere oplysninger om Possia på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Possia 90 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 90 mg ticagrelor.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Runde, bikonvekse, gule tabletter præget med "90" over "T" på den ene side og glat på den anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Possia, der administreres sammen med acetylsalicylsyre (ASA), er indiceret til forebyggelse af

aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med akut koronarsyndrom (ustabil angina, non-ST-

elevationsmyokardieinfarkt [NSTEMI] eller ST-elevationsmyokardieinfarkt [STEMI]), herunder

medicinsk behandlede patienter og patienter behandlet med perkutan koronar intervention (PCI) eller

koronar bypassoperation (CABG).

Yderligere oplysninger: se pkt. 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Possia-behandling skal indledes med en enkelt 180 mg mætningsdosis (to tabletter på hver 90 mg) og

derefter fortsættes med 90 mg to gange dagligt.

Patienter, der tager Possia, skal også tage ASA dagligt, medmindre det udtrykkeligt er kontraindiceret.

Efter en initialdosis ASA bør Possia anvendes sammen med en vedligeholdelsesdosis på 75-150 mg

ASA (se pkt. 5.1).

Det anbefales at behandle i op til 12 måneder, medmindre seponering af Possia er klinisk indiceret (se

pkt. 5.1). Erfaring med brug ud over 12 måneder er begrænset.

Hos patienter med akut koronarsyndrom (AKS) kan præmatur seponering af en antitrombotisk

behandling, herunder Possia, resultere i øget risiko for kardiovaskulært dødsfald eller

myokardieinfarkt som følge af patientens tilgrundliggende sygdom. Præmatur seponering af

behandling skal derfor undgås.

Afbrydelser af behandlingen skal også undgås. En patient, der springer en dosis Possia over, må kun

tage én 90 mg tablet (næste dosis) på det planlagte doseringstidspunkt.

Patienter, der behandles med clopidogrel, kan om nødvendigt skifte direkte over til Possia (se

pkt. 5.1). Skift fra prasugrel til Possia er ikke undersøgt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Specielle populationer

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig for ældre patienter (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Der foreligger ingen

oplysninger om behandling af patienter i dialyse, og Possia anbefales derfor ikke til disse patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let nedsat leverfunktion. Possia er ikke blevet

undersøgt hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion. Anvendelse af Possia til

patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatriske patienter

Sikkerhed og virkning af Possia hos børn under 18 år med den godkendte voksenindikation er ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data (se pkt. 5.1 og 5.2).

Administration

Til oral anvendelse. Possia kan administreres med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1 (se pkt. 4.8).

Aktiv patologisk blødning

Intrakraniel blødning i anamnesen (se pkt. 4.8).

Moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

Samtidig administration af ticagrelor og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

clarithromycin, nefazodon, ritonavir og atazanavir) er kontraindiceret, da det kan medføre en

væsentlig stigning i eksponeringen af ticagrelor (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødningsrisiko

I det afgørende fase 3-studie (PLATO, [PLATelet Inhibition and Patient Outcomes], 18.624 patienter)

omfattede de centrale eksklusionskriterier en øget blødningsrisiko, klinisk væsentlig trombocytopeni

eller anæmi, tidligere intrakraniel blødning, gastrointestinal blødning inden for de sidste 6 måneder

eller større kirurgiske indgreb inden for de sidste 30 dage. Patienter med akut koronarsyndrom, som

blev behandlet med Possia og ASA, havde en øget risiko for ikke-koronar bypass relaterede

blødninger (non CABG related bleeds), og også mere generelt for blødninger, der krævede medicinsk

behandling, dvs. de blødninger man i studiet definerede som større + mindre PLATO blødninger

(Major + Minor PLATO bleeds), men ikke fatale eller livstruende blødninger (Fatal or Life-

threatening bleeds) (se pkt. 4.8).

Derfor skal brugen af Possia hos patienter med kendt øget risiko for blødning afvejes mod fordelene

ved forebyggelse af aterotrombotiske hændelser. Hvis Possia er klinisk indiceret, skal det bruges med

forsigtighed hos følgende patientgrupper:

Patienter med blødningstendens (f.eks. som følge af nyligt traume, nylig operation,

koagulationsforstyrrelser, aktiv eller nylig gastrointestinal blødning). Brugen af Possia er

kontraindiceret hos patienter med aktiv patologisk blødning, hos patienter med intrakraniel

blødning i anamnesen og hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Patienter med samtidig administration af lægemidler, der kan øge blødningsrisikoen (f.eks. non-

steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID), orale antikoagulantia og/eller fibrinolytika) inden

for 24 timer fra dosering af Possia.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der foreligger ingen data for Possia angående et hæmostatisk udbytte af trombocyttransfusioner;

cirkulerende Possia kan hæmme de transfunderede trombocytter. Da samtidig administration af Possia

og desmopressin ikke reducerede den normale (standardiserede) blødningstid, er det usandsynligt at

desmopressin vil være effektivt til behandling af kliniske blødningshændelser (se pkt. 4.5).

Antifibrinolytisk behandling (aminokapronsyre eller Cyklokapron) og/eller rekombinant faktor VIIa

kan øge hæmostase. Possia kan genoptages, når årsagen til blødningen er blevet identificeret og

kontrolleret.

Operation

Patienterne skal rådes til at oplyse læger og tandlæger om, at de tager Possia, før planlægning af

kirurgi, og før de begynder at anvende ny medicin.

Hos PLATO-patienter, der fik foretaget koronar bypassoperation (CABG), havde Possia flere

blødninger end clopidogrel, når behandlingen blev seponeret inden for et døgn før indgrebet, men

samme incidens af større blødninger sammenlignet med clopidogrel efter seponering af behandlingen

to eller flere dage før indgrebet (se pkt. 4.8). For patienter, der skal have foretaget elektiv kirurgi, og

hvor en trombocythæmmende effekt ikke ønskes, skal Possia seponeres 7 dage før operationen (se

pkt. 5.1).

Patienter med risiko for bradykardi-hændelser

Som følge af observationer af overvejende asymptomatiske ventrikulære pauser i et tidligere klinisk

studie blev patienter med øget risiko for bradykardi-hændelser (f.eks. patienter uden en pacemaker

som har syg sinus-knude, 2. eller 3. grads AV-blok eller bradykardi-relateret synkope) udelukket fra

PLATO-hovedstudiet, der vurderede sikkerheden og effekt af Possia. Som følge af begrænset klinisk

erfaring skal Possia anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 5.1).

Der skal desuden udvises forsigtighed, når Possia administreres samtidig med lægemidler, der er kendt

for at inducere bradykardi. Der var dog ingen evidens af klinisk signifikante bivirkninger i PLATO-

studiet efter samtidig administration af et eller flere lægemidler, der er kendt for at inducere

bradykardi (f.eks. 96 % betablokkere, 33 % calciumantagonister (diltiazem og verapamil) og

4 % digoxin) (se pkt. 4.5).

Et Holter-monitorerings-substudie i PLATO viste, at flere patienter havde ventrikulære pauser

>

3 sekunder med ticagrelor end med clopidogrel i den akutte fase af deres akutte koronare syndrom

(AKS). Stigningen i Holter-påviste ventrikulære pauser med ticagrelor var større hos patienter med

kronisk hjerteinsufficiens (CHF) end hos den samlede studiepopulation i den akutte fase af AKS, men

ikke efter en måneds behandling med ticagrelor eller i forhold til clopidogrel. Der sås ingen uønskede

kliniske konsekvenser forbundet med disse forstyrrelser (inklusive synkope eller indsættelse af

pacemaker) hos denne patientpopulation (se pkt. 5.1).

Dyspnø

Dyspnø blev indberettet af 13,8 % af de patienter, der blev behandlet med Possia og af 7,8 % af de

patienter, der blev behandlet med clopidogrel. Hos 2,2 % af patienterne vurderede investigatorerne

dyspnøen som kausalt relateret til behandlingen med Possia. Dyspnøen er i reglen af mild til moderat

styrke og forsvinder ofte uden behov for seponering af behandlingen. Patienter med astma/KOL kan

have en øget absolut risiko for at få dyspnø under behandling med Possia (se pkt. 4.8). Ticagrelor bør

anvendes med forsigtighed hos patienter med en anamnese med astma og/eller KOL.

Virkningsmekanismen kendes ikke. Hvis en patient rapporterer ny, langvarig eller forværret dyspnø,

skal dette undersøges fuldt ud, og hvis dyspnøen ikke tolereres, skal behandling med Possia stoppes.

Kreatininforhøjelser

Kreatininniveauerne kan blive forhøjet under behandling med Possia (se pkt. 4.8). Mekanismen er

endnu ikke forklaret. Nyrefunktionen bør kontrolleres efter én måned og derefter ifølge rutinemæssig

medicinsk praksis, idet der udvises særlig opmærksomhed hos patienter ≥ 75 år, patienter med

moderat/alvorligt nedsat nyrefunktion samt hos patienter, der er i samtidig behandling med en

angiotensin II-receptorantagonist.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forhøjet urinsyre

I PLATO-studiet havde patienter, der fik ticagrelor, en højere risiko for hyperurikæmi, end patienter

der fik clopidogrel (se pkt. 4.8). Der skal udvises forsigtighed, når ticagrelor administreres til patienter

med en anamnese med hyperurikæmi eller podagra. Som en sikkerhedsforanstaltning frarådes brugen

af ticagrelor hos patienter med urinsyre-nefropati.

Andet

Baseret på et forhold observeret i PLATO mellem vedligeholdelsesdosis af ASA og relativ effekt af

ticagrelor sammenlignet med clopidogrel bør Possia ikke administreres samtidig med høje vedlige-

holdelsesdoser af ASA (>300 mg) (se pkt. 5.1).

Samtidig administration af Possia og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, clarithromycin,

nefazodon, ritonavir og atazanavir) er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5). Samtidig administration kan

føre til en væsentlig forøgelse af eksponering for Possia (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af ticagrelor og stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, dexamethason,

phenytoin, carbamazepin og phenobarbital) frarådes, da samtidig administration kan føre til et fald i

eksponeringen for og virkningen af ticagrelor (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af Possia og CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk indeks (dvs.

cisaprid og

sekalealkaloider) frarådes, da ticagrelor kan øge eksponeringen for disse lægemidler (se

pkt. 4.5). Possia bør ikke anvendes samtidig med simvastatin- eller lovastatin-doser, der overstiger

40 mg (se pkt. 4.5).

Nøje klinisk observation og kontrol af labroatorieværdier anbefales ved samtidig anvendelse af

digoxin og Possia (se pkt. 4.5).

Der foreligger ingen data om samtidig anvendelse af Possia og potente P-glykoprotein- (P-gp-)

hæmmere (f.eks. verapamil, quinidin, ciclosporin), som kan øge eksponeringen for ticagrelor. Hvis

samtidig anvendelse ikke kan undgås, tilrådes forsigtighed (se pkt.4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ticagrelor er primært et CYP3A4-substrat og en mild hæmmer af CYP3A4. Ticagrelor er desuden et

P-gpsubstrat og en svag P-gp-hæmmer, som kan øge eksponeringen af P-gp-substrater.

Andre lægemidlers indvirkning på Possia

Lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4

CYP3A4-hæmmere

Stærke CYP3A4-hæmmere - Samtidige administration af ketoconazol og ticagrelor øgede

ticagrelors C

og AUC svarende til hhv. 2,4 gange og 7,3 gange. C

og AUC for den aktive

metabolit blev reduceret med hhv. 89 % og 56 %. Andre stærke hæmmere af CYP3A4

(clarithromycin, nefazodon, ritonavir og atazanavir) kan forventes at have en lignende virkning,

og samtidig behandling med Possia er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.4).

Moderate CYP3A4-hæmmere - Samtidig administration af diltiazem og ticagrelor øgede

ticagrelors C

med 69 % og AUC 2,7 gange og reducerede den aktive metabolits C

38 %. AUC var uændret. Ticagrelor havde ingen indvirkning på diltiazem-plasmaniveauerne.

Andre moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. amprenavir, aprepitant, erythromycin og fluconazol)

forventes at have en lignende virkning og kan også administreres samtidig med Possia.

CYP3A4-induktorer

Samtidig administration af rifampicin og ticagrelor reducerede ticagrelors C

og AUC med hhv.

73 % og 86 %. C

for den aktive metabolit var uændret, og AUC blev reduceret med 46 %. Andre

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

CYP3A-induktorer (f.eks. dexamethason, phenytoin, carbamazepin og phenobarbital) forventes også

at reducere eksponeringen for Possia. Samtidig administration af ticagrelor og potente CYP3A-

induktorer kan øge eksponeringen for ticagrelor og dets virkning (se pkt. 4.4).

Andre

Kliniske farmakologiske interaktionsstudier viste, at samtidig administration af ticagrelor og heparin,

enoxaparin og ASA eller desmopressin ikke havde nogen indvirkning på ticagrelors eller den aktive

metabolits farmakokinetik eller på ADP-induceret trombocytaggregation sammenlignet med ticagrelor

alene. Hvis det er klinisk indiceret, tilrådes forsigtighed ved anvendelse af lægemidler, der ændrer

hæmostasen, i kombination med Possia (se pkt. 4.4).

Der foreligger ingen data om samtidig anvendelse af Possia og potente P-gp-hæmmere (f.eks.

verapamil, quinidin, ciclosporin), som kunne øge eksponeringen for ticagrelor. Hvis det er klinisk

indiceret, kan de anvendes samtidig med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Indvirkning af Possia på andre lægemidler

Lægemidler der metaboliseres af CYP3A4

Simvastatin - Samtidig administration af ticagrelor og simvastatin øgede simvastatins C

81 % og AUC med 56 % og øgede simvastatinsyres C

med 64 % og AUC med 52 % med

nogle enkeltstående forøgelser svarende til det dobbelte og tredobbelte. Samtidig administration

af ticagrelor og simvastatindoser på mere end 40 mg dagligt kan forårsage

simvastatinbivirkninger og skal vejes op mod potentielle fordele. Simvastatin havde ingen

indvirkning på ticagrelor-plasmaniveauerne. Possia kan have en lignende indvirkning på

lovastatin. Possia bør ikke anvendes samtidig med doser af simvastatin eller lovastatin over

40 mg (se pkt. 4.4).

Atorvastatin - Samtidig administration af atorvastatin og ticagrelor øgede atorvastatinsyrens

med 23 % og AUC med 36 %. Der blev observeret lignende forøgelser af AUC og C

alle atorvastatinsyremetabolitter. Disse forøgelser betragtes ikke som klinisk signifikante.

En sammenlignelig virkning på andre statiner, der metaboliseres af CYP3A4, kan ikke

udelukkes. Patienter i PLATO, der fik ticagrelor, anvendte forskellige statiner, uden at dette

blev sat i forbindelse med sikkerhedsproblemer ved statin hos de 93 % i PLATO-kohorten, der

tog disse lægemidler.

Ticagrelor er en mild CYP3A4-hæmmer. Possia bør ikke administreres samtidig med CYP3A4-

substrater med snævert terapeutisk indeks (f.eks. cisaprid eller sekalealkaloider), da ticagrelor kan øge

eksponeringen for disse lægemidler (se pkt. 4.4).

Lægemidler der metaboliseres af CYP2C9

Samtidig administration af Possia og tolbutamid resulterede ikke i en ændring af plasmaniveauerne for

de to lægemidler, hvilket indikerer at ticagrelor ikke er en CYP2C9-hæmmer og med stor

sandsynlighed ikke vil ændre den CYP2C9-medierede metabolisme af lægemidler som warfarin og

tolbutamid.

P-piller

Samtidig administration af Possia og levonorgestrel og ethinylestradiol øgede ethinylestradiols

eksponering med ca. 20 %, men ændrede ikke farmakokinetikken for levonorgestrel. Der forventes

ingen klinisk relevant indvirkning på p-pillers virkning, når levonorgestrel og ethinylestradiol

administreres samtidig med Possia.

P-glykoprotein (P-gp)-substrater (herunder digoxin, ciclosporin)

Samtidig administration af Possia øgede digoxins C

med 75 % og AUC med 28 %. De laveste

gennemsnitlige digoxin-niveauer blev øget med omkring 30 % ved samtidig administration af

ticagrelor med nogle enkeltstående maksimum-stigninger til det dobbelte. Der var ingen indvirkning

på C

og AUC for ticagrelor og dets aktive metabolit under forekomst af digoxin. Relevant klinisk

og/eller laboratoriemæssig monitorering anbefales derfor, når der gives P-gp-afhængige lægemidler

med et snævert terapeutisk indeks såsom digoxin eller ciclosporin samtidig med Possia (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Anden samtidig behandling

Lægemidler, der er kendt for at inducere bradykardi

På grund af observationer af hovedsagelig asymptomatiske ventrikulære pauser og bradykardi bør der

udvises forsigtighed i forbindelse med samtidig administration af Possia og lægemidler, der vides at

inducere bradykardi (se pkt. 4.4). Der var imidlertid ingen evidens af klinisk signifikante bivirkninger

i PLATO-studiet efter samtidig administration af ét eller flere lægemidler, kendt for at inducere

bradykardi (f.eks. 96 % betablokkere, 33 % calciumantagonister diltiazem og verapamil, og 4 %

digoxin).

I PLATO-studiet blev Possia ofte administreret sammen med ASA, syrepumpehæmmere, statiner,

betablokkere, angiotensinkonverterende enzymhæmmere og angiotensin II-receptorantagonister efter

behov for samtidige sygdomme gennem længere tid og ligeledes sammen med heparin, lavmolekylært

heparin og intravenøse GpIIb/IIIa-hæmmere i kortere tid (se pkt. 5.1). Der er ikke observeret evidens

for klinisk signifikante uønskede interaktioner med disse lægemidler.

Samtidig administration af Possia og heparin, enoxaparin eller desmopressin påvirkede ikke P-

aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), aktiveret koagulationstid eller faktor Xa-analyser. På grund

af potentiel farmakodynamiske interaktioner tilrådes dog forsigtighed under samtidig administration af

Possia og lægemidler, der vides at ændre hæmostasen (se pkt. 4.4).

På grund af rapporter om kutane blødningsabnormiteter i forbindelse med SSRI (f.eks. paroxetin,

sertralin og citalopram) rådes til forsigtighed ved samtidig administration af SSRI og Possia, da dette

kan øge risikoen for blødning.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med Possia for at

undgå graviditet.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af ticagrelor til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Possia bør ikke anvendes under graviditeten.

Amning

De tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at ticagrelor og dets

aktive metabolitter udskilles i mælk (se pkt. 5.3 for detaljer). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke

udelukkes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Possia seponeres, idet der

tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Ticagrelor havde ingen indvirkning på fertiliteten hos han- og hundyr i dyreforsøg (se pkt. 5.3)

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Possia påvirker efter forventning ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofil

Sikkerheden af Possia hos patienter med akut koronarsyndrom (UA, NSTEMI og STEMI) blev

vurderet i den pivotale, store fase 3-studie PLATO ([PLAT

elet Inhibition and Patient Outcomes],

18.624), som sammenlignede patienter, der blev behandlet med Possia (mætningsdosis på 180 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Possia og en vedligeholdelsesdosis på 90 mg to gange dagligt) med patienter, der blev behandlet med

clopidogrel (300-600 mg mætningsdosis efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis på 75 mg, én gang

dagligt), begge administreret sammen med acetylsalicylsyre (ASA) og andre standardbehandlinger.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med ticagrelor, var

dyspnø, kutane blødninger og næseblod, og disse bivirkninger forekom med større hyppighed end i

clopidogrel-behandlingsgruppen.

Opsummering af bivirkninger i tabelform

Der er identificeret følgende bivirkninger efter undersøgelser med Possia (tabel 1).

Bivirkningerne er klassificeret i henhold til deres hyppighed samt systemorganklasse. Hyppigheden er

opdelt i følgende kategorier: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<

1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<

1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<

1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger, efter hyppighed og systemorganklasse

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

Systemorganklasse

Metabolisme og ernæring

Hyperurikæmi

Psykiske forstyrrelser

Konfusion

Nervesystemet

Intrakraniel blødning

Svimmelhed

Hovedpine

Paræstesier

Øjne

Øjenblødning (intraokulær,

konjunktival, retinal)

Øre og labyrint

Øreblødning

Vertigo

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Epistaxis

Hæmoptyse

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinal blødning

Hæmatemese

Blødende gastrointestinalt

ulcus

Gastritis,

Blødning fra hæmoride

Oral blødning (inklusive

tandkødsblødning)

Opkastning

Diarré

Abdominalsmerter

Kvalme

Dyspepsi

Retroperitoneal blødning

Obstipation

Hud og subkutane væv

Subkutan eller dermal blødning

Blå mærker

Udslæt,

Pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv

Hæmartrose

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 1

Bivirkninger, efter hyppighed og systemorganklasse

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

Nyrer og urinveje

Blødning fra urinvejene

Det reproduktive system og mammae

Vaginal blødning (inklusive

metroragi)

Undersøgelser

Forhøjet blod-kreatinin

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Blødning fra indstikssted

Blødning post procedure

Blødning

Blødning fra sår

Traumatisk blødning

Immunsystemet

Overfølsomhed inklusive

angioødem

Flere beslægtede bivirkningstermer er slået sammen i tabellen og omfatter de medicinske termer beskrevet

nedenfor:

Hyperurikæmi, forhøjet urat i blodet

Hjerneblødning, intrakraniel blødning, hæmoragisk apopleksi,

Dyspnø, anstrengelsesdyspnø, dyspnø i hvile, natlig dyspnø

Gastrointestinal blødning, rektal blødning, intestinal blødning, melæna, okkult blødning

Blødende gastrointestinal ulcus, blødende ulcus ventriculi, blødende ulcus duodeni, blødende ulcus

pepticum

Subkutant hæmatom, blødning i huden, subkutan blødning, petekkier

Kontusion, hæmatom, ekkymose, øget tendens til blå mærker, traumatisk hæmatom

Hæmaturi, blod i urinen, blødning fra urinvejene

Blødning fra blodkar ved indstikssted, hæmatom fra blodkar ved indstikssted, blødning fra injektionssted,

blødning fra indstikssted, blødning fra kateteranlæggelsessted

Der blev ikke indberettet bivirkninger i form af hæmartrose i ticagrelor-armen (n=9235) i PLATO-

studien, og hyppigheden blev beregnet ved hjælp af den øvre grænse for 95 % konfidensintervallet for

punktestimatet (baseret på 3/X, hvor X repræsenterer hele sample size, f.eks. 9235). Dette beregnes som

3/9235, hvilket svarer til hyppighedskategorien ‘sjælden’.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blødning

Det samlede resultat af blødningshyppigheder i PLATO-studiet er vist i tabel 2.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2 – Kaplan-Meier vurdering af blødningshyppigheder efter behandling

Possia

(%/år)

N=9235

Clopidogrel

(%/år)

N=9186

P

PLATO Total Major

11,6

11,2

0,4336

PLATO Major Fatal/Life-Threatening

0,6988

Non-CABG PLATO Major

0,0264

Non-Procedural PLATO Major

0,0058

PLATO Total Major + Minor

16,1

14,6

0,0084

Non-Procedural PLATO Major + Minor

<0,0001

TIMI-defined Major

0,5669

TIMI-defined Major + Minor

11,4

10,9

0,3272

Definition af blødningskategorier:

Major Fatal/Life-threatening Bleed: Klinisk åbenbar med en reduktion på >50 g/l af hæmoglobin eller ≥4 infunderede erytocytenheder ;

eller fatal; eller intrakraniel; eller intraperikardiel med hjertetamponade; eller med hypovolæmisk shock eller svær hypotension, der kræver

pressorstoffer eller operation.

Major Other: Klinisk åbenbar med en reduktion på 30-50 g/l af hæmoglobin eller 2-3 infunderede erytocytenheder eller svært

invaliderende.

Minor Bleed: Kræver medicinsk intervention for at stoppe eller behandle blødningen.

TIMI Major Bleed: Klinisk åbenbar med en reduktion på >50 g/l af hæmoglobin eller intrakraniel blødning.

TIMI Minor Bleed: Klinisk åbenbar med en reduktion på 30-50 g/l af hæmoglobin.

Possia og clopidogrel adskilte sig ikke med hensyn til hyppighed af PLATO Major Fatal/Life-

threatening bleeding, PLATO total Major bleeding, TIMI Major bleeding eller TIMI Minor bleeding

(Tabel 2). Der forekom dog flere kombinerede Major + Minor bleeding iht. PLATO med ticagrelor

sammenlignet med clopidogrel. Der var få patienter i PLATO, der havde fatale blødninger: 20 (0,2 %)

for ticagrelor og 23 (0,3 %) for clopidogrel (se pkt. 4.4).

Hverken alder, køn, vægt, etnicitet, geografisk region, comorbiditet, samtidig behandling eller

anamnese, herunder tidligere apopleksi og transitorisk iskæmisk attak, kunne prædiktere de samlede

eller de ikke-procedurerelaterede PLATO-definerede ’Major bleedings'. Der blev derfor ikke

identificeret en særlig risikogruppe for en undergruppe af blødninger.

Koronar bypass-relateret blødning

42 % af de 1584 patienter (12 % af kohorten) i PLATO, der fik foretaget koronar bypassoperation

(CABG), havde en PLATO Major Fatal/Life-threatening bleeding uden forskel behandlingsgrupperne

imellem. Der forekom fatal koronar bypass-blødning hos 6 patienter i hver behandlingsgruppe (se

pkt. 4.4).

Ikke koronar-bypass (non-CABG)-relateret blødning og ikke-procedurerelateret blødning: Der var

ingen forskel Possia og clopidogrel imellem mht. non-CABG PLATO-defineret Major Fatal/Life-

threatening bleeding, mens PLATO-defineret Total Major, TIMI Major og TIMI Major + Minor

bleeding var mere almindelige med ticagrelor. Ligeledes forekom der, når alle procedurerelaterede

blødninger blev udelukket, flere blødninger med ticagrelor end med clopidogrel (tabel 2).

Behandlingsophør som følge af ikke-procedurerelateret blødning var mere almindelig for ticagrelor

(2,9 %) end for clopidogrel (1,2 %; p<0,001).

Intrakraniel blødning: Der var flere intrakranielle ikke-procedurerelaterede blødninger med ticagrelor

(n=27 blødninger hos 26 patienter, 0,3 %) end med clopidogrel (n=14 blødninger, 0,2 %), hvoraf

11 blødninger med ticagrelor og 1 med clopidogrel var fatale. Der var ingen forskel i det samlede antal

fatale blødninger.

Dyspnø

Der blev rapporteret dyspnø, en fornemmelse af åndenød, hos de patienter, der blev behandlet med

Possia. Dyspnø-relaterede bivirkninger (kombination af dyspnø, dyspnø i hvile, anstrengelsesudløst

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

dyspnø, paroksystisk natlig dyspnø og natlig dyspnø) blev indberettet af 13,8 % af de patienter, der

blev behandlet med ticagrelor og af 7,8 % af de patienter, der blev behandlet med clopidogrel. Hos

2,2 % af de patienter, der tog ticagrelor og hos 0,6 % af dem, der tog clopidogrel, vurderede

investigatorerne i PLATO-studiet, at dypsnøen var kausalt relateret til behandlingen , og få var

alvorlige (0,14 % ticagrelor; 0,02 % clopidogrel) (se pkt. 4.4). De hyppigst rapporterede symptomer på

dyspnø var milde til moderate i styrke, og de fleste blev rapporteret som en enkelt episode kort efter

behandlingsstart.

Ved sammenligning med clopidogrel kan patienter med astma/KOL, som blev behandlet med

ticagrelor, have en øget risiko for at få ikke-alvorlig dyspnø (3,29 % ticagrelor versus 0,53 %

clopidogrel) og alvorlig dyspnø (0,38 % ticagrelor versus 0,00 % clopidogrel). I absolutte termer var

denne risiko større end hos den samlede PLATO-population. Ticagrelor bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med en anamnese med astma og/eller COPD (se pkt. 4.4).

Omkring 30 % af episoderne svandt inden for 7 dage. PLATO inkluderede patienter, der ved baseline

led af kongestiv hjerteinsufficiens, kronisk obstruktiv lungesygdom eller astma. Disse patienter, og de

ældre, rapporterede hyppigere dyspnø. For Possia ophørte 0,9 % af patienterne med forsøgsmedicinen

på grund af dyspnø sammenlignet med 0,1 %, der tog clopidogrel. Den højere incidens af dyspnø ved

Possia er ikke forbundet med ny eller forværret hjerte- eller lungesygdom (se pkt. 4.4). Possia påvirker

ikke tests af lungefunktionen.

Undersøgelser

Forhøjet kreatinin: I PLATO steg serum-kreatininkoncentrationen med >30 % hos 25,5 % af de

patienter, der fik ticagrelor, sammenlignet med 21,3 % af de patienter, der fik clopidogrel, og med

>50 % hos 8,3 % af de patienter, der fik ticagrelor, sammenlignet med 6,7 % af dem, der fik

clopidogrel. Stigningerne i kreatinin >50 % var mere udtalte hos patienter over 75 år (ticagrelor

13,6 % versus clopidogrel 8,8 %.), hos patienter med svært nedsat nyrefunktion ved baseline

(ticagrelor 17,8 % versus clopidogrel 12,5 %) og hos patienter, der var i samtidig behandling med

antiogensin II-receptorantagonist (ticagrelor 11,2 % versus clopidogrel 7,1 %). Inden for disse

undergrupper lignede de alvorlige nyrerelaterede bivirkninger og hændelser, der førte til ophør med

forsøgsmedicinen, hinanden behandlingsgrupperne imellem. I alt blev der hos 4,9 % af ticagrelor-

populationen indberettet nyrerelaterede hændelser vs. hos 3,8 % af clopidogrel-populationen, dog var

det en sammenfaldende procentdel af patienterne, der indberettede hændelser, som investigatorerne

vurderede som kausalt relateret til behandlingen; 54 (0,6 %) for ticagrelor og 43 (0,5 %) for

clopidogrel.

Forhøjet urinsyre: I PLATO steg serum-urinsyre-koncentrationen til mere end den øvre normalgrænse

hos 22 % af de patienter, der fik ticagrelor, sammenlignet med 13 % af de patienter, der fik

clopidogrel. Den gennemsnitlige urinsyrekoncentration steg ca. 15 % på ticagrelor sammenlignet med

ca. 7,5 % på clopidogrel, og faldt efter behandlingen blev stoppet til ca. 7 % på ticagrelor, mens der

ikke blev set noget fald for clopidogrel. Der blev rapporteret hændelser af hyperurikæmi hos 0,5 % af

ticagrelor-patienterne vs. hos 0,2 % af clopidogrel-patienterne. Disse hændelser blev af

investigatorerne betragtet som kausalt relaterede hos 0,05 % af ticagrelor-patienterne vs. 0,02 af

clopidogrel-patienterne . Med hensyn til podagra var der indberettet hændelser hos 0,2 % af ticagrelor-

patienterne vs 0,1 % af clopidogrel-patienterne; ingen af disse hændelser blev af investigatorerne

betragtet som kausalt relaterede.

4.9

Overdosering

Ticagrelor er veltolereret i enkeltdoser på op til 900 mg. Gastrointestinal toksicitet var dosis-

begrænsende i en studie, der undersøgte en enkelt stigende dosis. Andre klinisk betydningsfulde

bivirkninger, der kan forekomme ved overdosering, inkluderer dyspnø og ventrikulære pauser (se

pkt. 4.8).

Vær i tilfælde af overdosis opmærksom på disse potentielle bivirkninger, og overvej EKG-

monitorering.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er p.t. ingen kendt antidot til at reversere Possias virkning, og Possia forventes ikke at være

dialyserbart (se pkt. 4.4). Behandling af overdosering skal følge lokal medicinsk standardpraksis.

Den forventede virkning af for høj dosering med Possia er, at den blødningsrisiko, der er forbundet

med trombocythæmning, vil vare længere. Der skal i tilfælde af blødning tages relevante støttende

forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Trombocytfunktionshæmmende midler ekskl. heparin, ATC-kode:

B01AC24

Virkningsmekanisme

Possia indeholder ticagrelor, som tilhører den kemiske gruppe CPTP (cyklopentyltriazolopyrimidiner),

som er en selektiv adenosindifosfat (ADP)-receptorblokker, der virker på P2Y

ADP-receptoren, der

kan forebygge ADP-medieret trombocytaktivering og -aggregation. Ticagrelor er oralt aktivt og

interagerer reversibelt med trombocyt P2Y

ADP-receptoren. Ticagrelor interagerer ikke på selve

ADP-bindingsstedet, men interagerer med trombocyt P2Y

ADP-receptoren og forhindrer herigennem

signaltransduktion.

Farmakodynamisk virkning

Start på virkning

Hos patienter med stabil koronararteriesygdom i ASA-behandling udviste ticagrelor en hurtigt

indsættende farmakologisk virkning, hvilket blev påvist ud fra en gennemsnitlig IPA (Inhibition of

Platelet Aggregation) for ticagrelor på omkring 41 % 0,5 time efter en 180 mg mætningsdosis , en

maksimal IPA- på 89 % 2 til 4 timer efter dosering, -denne blev fastholdt i 2-8 timer. 90 % af

patienterne havde en endelig påvirkning af IPA på >70 % 2 timer efter dosering.

Ophør af virkning

Hvis der er planlagt en koronar bypass-operation, vil der være en øget blødningsrisiko med ticagrelor

sammenlignet med clopidogrel, når behandlingen afbrydes mindre end 96 timer inden proceduren.

Data vedr. skift

Et skift fra clopidogrel til ticagrelor resulterer i en absolut IPA-stigning på 26,4 %, og et skift fra

ticagrelor til clopidogrel resulterer i en absolut IPA-reduktion på 24,5 %. Patienter kan skiftes fra

clopidogrel til ticagrelor, uden at hæmningen af trombocytfunktionen afbrydes (se pkt. 4.2).

Klinisk virkning og sikkerhed

PLATO-studiet omfattede 18.624 patienter, som henvendte sig inden for 24 timer efter debut af

symptomer på ustabil angina (UA), non-ST-elevationsmyokardieinfarkt (NSTEMI) eller ST-

elevationsmyokardieinfarkt (STEMI), og som indledningsvist blev behandlet med medicin eller med

perkutan koronar intervention (PCI) eller med koronar bypassoperation (CABG) (se pkt. 4.1).

Baseret på dagligt brug af ASA viste ticagrelor 90 mg to gange dagligt sig at være bedre end

clopidogrel 75 mg dagligt til at forebygge det sammensatte endepunkt (kardiovaskulære [CV]

dødsfald, myokardieinfarkt [MI] eller slagtilfælde), hvor forskellen var forårsaget af CV-dødsfald og

MI. Patienterne fik en mætningsdosis på 300 mg clopidogrel (evt. 600 mg, hvis de fik PCI) eller

180 mg ticagrelor.

Resultatet viste sig tidligt (absolut risikoreduktion [ARR] på 0,6 % og relativ risikoreduktion [RRR]

på 12 % efter 30 dage) med en konstant behandlingseffekt gennem hele den 12 måneders periode,

hvilket gav en ARR på 1,9 % pr. år med en RRR på 16 %. Dette indikerer, at det er hensigtsmæssigt at

behandle patienter med ticagrelor i op til 12 måneder (se pkt. 4.2). Ved at behandle 54 AKS-patienter

med ticagrelor i stedet for clopidogrel forebygges 1 aterotrombotisk hændelse; ved at behandle

91 patienter forebygges 1 kardiovaskulært dødsfald (se figur 1 og tabel 3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Effekten af behandling med ticagrelor i forhold til clopidogrel synes at være konsistent på tværs af

mange undergrupper, herunder vægt; køn; anamnese med diabetes mellitus, transitorisk iskæmisk

attak eller non-hæmoragisk insult eller revaskularisering; samtidige behandlinger herunder hepariner,

GpIIb/IIIa-hæmmere og syrepumpehæmmere (se pkt. 4.5); den endelige indeks-hændelsesdiagnose

(STEMI, NSTEMI eller UA); og behandlingsmetode bestemt ved randomisering (invasiv eller

medicinsk).

Der sås en svagt signifikant behandlingsinteraktion i forhold til region, hvorved HR (hazard ratio) for

det primære endepunkt falder ud til fordel for ticagrelor i resten af verden men ikke i Nordamerika,

hvor udfaldet er til fordel for clopidogrel i Nordamerika, som udgjorde ca. 10 % af den samlede

undersøgte population (interaktion-p-værdi = 0,045). Eksplorative analyser tyder på en mulig

forbindelse med ASA-dosis, således at der blev observeret reduceret effekt af ticagrelor med øgede

ASA-doser. Kroniske daglige ASA-doser i kombination med Possia bør være 75-150 mg (se pkt. 4.2

og 4.4).

Figur 1 viser den estimerede risiko for den første forekomst af en hændelse ved det sammensatte

effekt-endepunkt.

Figur 1 – Tid indtil første forekomst af kardiovaskulært dødsfald, MI og apopleksi (PLATO)

Possia reducerede forekomsten af det primære sammensatte endepunkt sammenlignet med clopidogrel

i både UA/NSTEMI- og STEMI-populationen (tabel 3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3 - Outcome-hændelser i PLATO

Possia

(% patienter

med

hændelse)

N=9333

Clopidogrel

(%

patienter

med

hændelse)

N=9291

ARR

a

(%/år)

RRR

a

(95 % CI)

P

CV-dødsfald/MI

(tavst MI undtaget)

eller apopleksi

10,9

16 (8, 23)

0,0003

Invasiv plan

10,0

16 (6, 25)

0,0025

Medicin plan

11,3

13,2

15 (0,3, 27)

0,0444

CV-dødsfald

21 ( 9, 31)

0,0013

MI (tavst MI

undtaget)

16 (5, 25)

0,0045

Apopleksi

-0,2

-17 (-52, 9)

0,2249

Mortalitet uanset

årsag, MI (tavst MI

undtaget) eller

apopleksi

11,5

16 (8, 23)

0,0001

CV-dødsfald/MI i

alt/apopleksi/SRI/RI/

TIA eller andre

13,8

15,7

12 (5, 19)

0,0006

Mortalitet uanset

årsag

22 (11, 31)

0,0003

Klar

stenttrombose

32 (8, 49)

0,0123

ARR = absolut risikoreduktion; RRR = relativ risikoreduktion = (1-risikoraten) x 100 %. En

negativ RRR indikerer en stigning i relativ risiko.

tavst myokardieinfarkt undtaget.

SRI = alvorlig recidiverende iskæmi; RI = recidiverende iskæmi; TIA = transitorisk iskæmisk

attak; ATE = arteriel trombotisk hændelse. MI i alt inkluderer tavst MI, -dato for hændelsen er sat til

dato for opdagelse.

nominel signifikansværdi; alle andre er formelt statistisk signifikante ifølge prædefinerede

hierarkiske tests.

Holter-substudie

For at undersøge forekomsten af ventrikulære pauser og andre arytmiske episoder under PLATO

udførte investigatorerne Holter-monitorering i en undergruppe på knap 3000 patienter, hvoraf ca.

2000 havde optagelser i såvel den akutte fase af deres AKS som efter én måned. Den primære variabel

af interesse var forekomsten af ventrikulære pauser på ≥3 sekunder. Der var flere patienter der havde

ventrikulære pauser med ticagrelor (6,0 %) end med clopidogrel (3,5 %) i den akutte fase; og hhv.

2,2 % og 1,6 % efter 1 måned (se pkt. 4.4). Stigningen i ventrikulære pauser i den akutte fase af et

AKS var mere udtalt hos ticagrelor-patienter med symptomatisk hjerteinsufficiens i anamnesen (9,2 %

versus 5,4% hos patienter uden anamnestisk hjerteinsufficiens. Hos clopidogrel-patienter var forholdet

4,0 % hos dem med versus 3,6 % hos dem uden hjerteinsufficiens i anamnesen). Denne ubalance

forekom ikke efter en måned: 2,0 % versus 2,1 % for ticagrelor patienter henholdsvis med og uden

hjerteinsufficiens i anamnesen, og 3,8 % versus 1,4 % med clopidogrel. Der var ingen uønskede

kliniske konsekvenser forbundet med denne ubalance (herunder anlæggelse af pacemaker) hos denne

patientpopulation.

Genetisk PLATO-substudie

CYP2C19- og ABCB1-genotypebestemmelse af 10.285 patienter i PLATO muliggjorde en

undersøgelse af sammenhæng mellem genotypegrupper og PLATO-resultater. At ticagrelor var bedre

end clopidogrel til at reducere alvorlige CV-hændelser blev ikke signifikant påvirket af patientientens-

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

CYP2C19 eller ABCB1-genotype. I lighed med det overordnede PLATO-studie, var samlet PLATO

Major Bleeding ikke forskellig ticagrelor og clopidogrel imellem, uanset CYP2C19 eller ABCB1-

genotypen. Der sås en øgning i non-CABG PLATO Major Bleeding med ticagrelor sammenlignet med

clopidogrel hos patienter med en eller flere CYP2C19-alleler med nedsat funktion, men på samme

niveau som clopidogrel hos patienter uden alleler med funktionstab.

Kombineret virknings- og sikkerhedsprofil

En kombineret virknings- og sikkerhedsprofil (kardiovaskulære dødsfald, MI, apopleksi eller

PLATO-defineret "Total Major" blødning) indikerer, at fordelen ved Possias virkning sammenlignet

med clopidogrels ikke udlignes af de alvorlige blødningshændelser (ARR 1,4 %, RRR 8 %, HR 0,92;

p=0,0257) gennem 12 måneder efter AKS.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med Possia hos alle undergrupper af den pædiatriske population i den godkendte indikation (se

pkt. 4.2 og 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ticagrelor udviste lineær farmakokinetik og eksponering for ticagrelor, og den aktive metabolit

(AR-C124910XX) er omtrent dosisproportional op til 1260 mg.

Absorption

Absorptionen af ticagrelor er hurtig med en gennemsnitlig t

på ca. 1,5 time. Dannelsen af den

vigtigste cirkulerende metabolit AR-C124910XX (også aktiv) fra ticagrelor er hurtig med en median

på ca. 2,5 timer. Efter oral administration af ticagrelor 90 mg i fastende tilstand er C

529 ng/ml

og AUC 3451 ng*h/ml. Metabolit/stamform-forholdet er 0,28 for C

og 0,42 for AUC.

Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af ticagrelor blev estimeret til at være 36 %.

Indtagelse af et måltid med højt fedtindhold resulterede i en 21 % forøgelse af ticagrelors AUC og en

22 % reduktion af den aktive metabolits C

, men havde ingen indvirkning på ticagrelors C

eller

AUC for den aktive metabolit. Disse små ændringer betragtes kun som havende minimal klinisk

signifikans, og ticagrelor kan derfor gives med eller uden mad. Ticagrelor samt den aktive metabolit er

P-gp-substrater.

Distribution

Steady state-distributionsvolumen for ticagrelor er 87,5 l. Ticagrelor og den aktive metabolit er i

udstrakt grad bundet til humant plasmaprotein (>99,0 %).

Biotransformation

CYP3A4 er det vigtigste enzym ansvarligt for metaboliseringen af ticagrelor og dannelsen af den

aktive metabolit, og deres interaktion med andre CYP3A-substrater spænder fra aktivering til

hæmning.

Ticagrelors vigtigste metabolit er AR-C124910XX, som også er aktiv vurderet ud fra in vitro-binding

til trombocyt P2Y

ADP-receptoren. Den systemiske eksponering for den aktive metabolit er ca.

30-40 % af den, der opnås for ticagrelor.

Elimination

Den primære udskillelsesvej for ticagrelor er via metabolisme i leveren. Ved administration af

radioaktivt mærket ticagrelor genfindes gennemsnitligt ca. 84 % af radioaktiviteten (57,8 % i fæces,

26,5 % i urin). Genfinding af ticagrelor og den aktive metabolit i urin var begge mindre end 1 % af

dosen. Den primære eliminationsvej for den aktive metabolit er mest sandsynligt via galdesekretion.

Den gennemsnitlige t

var ca. 7 timer for ticagrelor og 8,5 timer for den aktive metabolit.

Særlige populationer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre

Der sås højere eksponeringer for ticagrelor (ca. 25 % for både C

og AUC) og den aktive metabolit

hos ældre forsøgspersoner (≥75 år) AKS-patienter sammenlignet med yngre forsøgspersoner. Disse

forskelle anses ikke for klinisk signifikante (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Ticagrelor er ikke blevet vurderet i en pædiatrisk population (se pkt. 4.2 og 5.1).

Køn

Der sås højere eksponeringer for ticagrelor og den aktive metabolit hos kvinder sammenlignet med

mænd. Forskellene anses ikke for klinisk signifikante.

Nedsat nyrefunktion

Eksponeringen for ticagrelor og den aktive metabolit var ca. 20 % lavere hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) sammenlignet med forsøgspersoner med normal

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

og AUC for ticagrelor var hhv. 12 % og 23 % højere hos patienter med mildt nedsat leverfunktion

sammenlignet med tilsvarende raske forsøgspersoner (se pkt. 4.2). Ticagrelor er ikke blevet undersøgt

hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion, og brugen af ticagrelor hos disse patienter er

kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.4).

Etnisk oprindelse

Patienter af asiatisk afstamning havde en 39 % højere gennemsnitlig biotilgængelighed sammenlignet

med kaukasiske patienter. Patienter, der selv opfatter sig som negroide, havde en 18 % lavere

biotilgængelighed af ticagrelor sammenlignet med kaukasiske patienter. I kliniske farmakologistudier

var eksponeringen (C

og AUC) for ticagrelor hos japanske forsøgspersoner ca. 40 % (20 % efter

justering for kropsvægt) højere sammenlignet med eksponeringen hos kaukasiske forsøgspersoner.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for ticagrelor og dens vigtigste metabolit har ikke påvist uacceptable risici for

bivirkninger hos mennesker. Dette baseres på konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi,

toksicitet ved enkeltdosis og gentagne doseringer samt genotoksisk potentiale.

Der blev observeret gastrointestinal irritation hos flere dyrearter ved klinisk relevante

eksponeringsniveauer (se pkt. 4.8).

Ticagrelor i høje doser til hunrotter viste en øget incidens af uterine tumorer (adenokarcinomer) og en

øget incidens af leveradenomer. De uterine tumorers mekanisme er sandsynligvis hormonforstyrrelser,

som kan føre til tumorer hos rotter. Mekanismen bag leveradenomer skyldes sandsynligvis

gnaverspecifik enzyminduktion i leveren. Derfor synes de karcinogene fund ikke relevante for

mennesker.

Der blev hos rotter set mindre udviklingsanomalier ved en for moderen toksisk dosis

(sikkerhedsmargin på 5,1). Der blev hos kaniner set en ganske lille forsinkelse i hepatisk modenhed og

skeletudvikling hos fostre fra moderdyr på høj dosis uden en indikation af toksicitet hos moderen

(sikkerhedsmargin på 4,5).

Studier med rotter og kaniner har vist reproduktionstoksicitet med let nedsat øgning af moderens

legemsvægt, reduceret neonatal levedygtighed og fødselsvægt samt forsinket vækst. Ticagrelor gav

uregelmæssige cyklusser (hovedsageligt forlængede cyklusser) hos hunrotter, men påvirkede ikke den

overordnede fertilitet hos han- og hunrotter. Farmakokinetikstudier, der blev foretaget med radioaktivt

mærket ticagrelor, har vist, at stamstoffet og dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter (se

pkt. 4.6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

Mannitol (E421)

Dibasisk calciumfosfat

Magnesiumstearat (E470b)

Natriumstivelsesglycolat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Filmovertræk

Talcum

Titandioxid (E171)

Jernoxid, gul (E172)

Polyethylenglycol 400

Hypromellose (E464)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC-PVDC/Al gennemsigtige blisterkort (med sol/måne-symbol) a 10 tabletter i æsker med

60 tabletter (6 blisterkort) og 180 tabletter (18 blisterkort).

PVC-PVDC/Al gennemsigtige kalender-blisterkort (med sol/måne-symbol) a 14 tabletter i

æsker med 14 tabletter (1 blisterkort), 56 tabletter (4 blisterkort) og 168 tabletter

(12 blisterkort).

PVC-PVDC-Al perforerede, gennemsigtige blisterkort med enkeltdoseringer a 10 tabletter i

æsker med 100x1 tabletter (10 blisterkort).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EU/1/10/656/001-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 3.december, 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ma.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/671012/2010

EMEA/H/C/002303

EPAR - sammendrag for offentligheden

Possia

ticagrelor

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Possia.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Possia.

Hvad er Possia?

Possia er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ticagrelor. Det fås som runde, gule tabletter

(90 mg).

Hvad anvendes Possia til?

Possia anvendes sammen med aspirin til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser (problemer, der

skyldes blodpropper og åreforkalkning), såsom hjerteanfald og slagtilfælde. Det anvendes hos voksne,

som har haft et hjerteanfald eller har ustabil angina pectoris (en type smerter i brystet, der skyldes

problemer med hjertets blodforsyning).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Possia?

Startdosis for Possia er to tabletter samtidig, hvorefter den sædvanlige dosis er én tablet to gange

dagligt. Patienter, der tager Possia, skal også tage aspirin, som anvist af lægen. Lægen kan dog af

sundhedsmæssige årsager give patienten besked om ikke at tage aspirin. Patienten skal fortsætte

behandlingen i op til et år, medmindre lægen siger, at behandlingen skal afbrydes tidligere.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan virker Possia?

Det aktive stof i Possia, ticagrelor, hæmmer blodpladernes aggregation. Det betyder, at det modvirker

dannelse af blodpropper. Når blodet danner propper, skyldes det, at nogle særlige celler i blodet, der

kaldes blodpladerne, aggregerer (klæber sammen). Ticagrelor forhindrer blodpladerne i at aggregere

ved at forhindre funktionen af et stof, der kaldes ADP, når det binder sig til blodpladernes overflade.

Det får blodpladerne til at holde op med at "klæbe sammen", hvilket mindsker risikoen for, at der

opstår en blodprop, og er med til at forebygge et slagtilfælde eller endnu et hjerteanfald.

Hvordan blev Possia undersøgt?

Virkningerne af Possia blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Possia blev sammenlignet med clopidogrel (et andet stof, der hæmmer blodpladernes aggregation) i en

hovedundersøgelse med over 18.000 voksne, som havde haft et hjerteanfald eller havde ustabil angina

pectoris. Patienterne tog også aspirin og blev behandlet i op til et år. Det primære effektmål var

baseret på, hvor mange patienter der fik et nyt hjerteanfald, et slagtilfælde eller der døde af en hjerte-

kar-sygdom.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Possia?

Possia viste sig af have en gavnlig virkning for patienter, der har haft et hjerteanfald eller har ustabil

angina pectoris. I hovedundersøgelsen fik 9,3 % af de patienter, der blev behandlet med Possia, endnu

et hjerteanfald, et slagtilfælde eller døde af en hjerte-kar-sygdom sammenlignet med 10,9 % af de

patienter, der blev behandlet med clopidogrel.

Hvilken risiko er der forbundet med Possia?

De hyppigste bivirkninger ved Possia (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

dyspnø (vejrtrækningsproblemer), epistaxis (næseblod), gastrointestinale blødninger (blødninger i

mave eller tarme), blødning i huden eller under huden, blå mærker og blødning fra indstikssted (hvor

der er stukket hul på et blodkar). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved

Possia fremgår af indlægssedlen.

Possia bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for ticagrelor

eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes hos patienter, som lider af en moderat til svær

leversygdom, som har en aktiv blødning, eller som har haft et slagtilfælde, der skyldtes en blødning i

hjernen. Det må heller ikke anvendes til patienter, der tager andre lægemidler, som har en stærkt

blokerende virkning på et af leverenzymerne (CYP3A4). Sådanne lægemidler omfatter bl.a.

ketoconazol (mod svampeinfektioner), clarithromycin (et antibiotikum), atazanavir og ritonavir (mod

hiv-infektion) og nefazodon (mod depression).

Hvorfor blev Possia godkendt?

CHMP bemærkede, at hovedundersøgelsen viste, at Possia, sammenlignet med clopidogrel, reducerede

risikoen for hjerteanfald og for dødsfald forårsaget af hjerte-kar-sygdomme. Possia var imidlertid ikke

mere effektivt end clopidogrel til at reducere risikoen for slagtilfælde.

CHMP konkluderede, at fordelene ved Possia opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Possia

EMA/6002/2011

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Possia

EMA/6002/2011

Side 3/3

Andre oplysninger om Possia:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Possia til AstraZeneca den 03 december 2010. Markedsføringstilladelsen er gyldig i fem år,

hvorefter den kan fornys.

en fuldstændige EPAR for Possia findes på agenturets websted under ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Possial, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2010.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information