Portrazza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-12-2016

Aktiv bestanddel:
necitumumab
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
L01
INN (International Name):
necitumumab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, ikke-småcellet lunge
Terapeutiske indikationer:
Portrazza i kombination med Gemcitabin og cisplatin kemoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk epidermal vækstfaktor receptor (EGFR) udtrykker planocellulære ikke-småcellet lungekræft som ikke har modtaget forudgående kemoterapi for denne betingelse.
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003886
Autorisation dato:
2016-02-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/003886

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-12-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-12-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-03-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Portrazza 800 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

necitumumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Portrazza

Sådan bliver du behandlet med Portrazza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Portrazza indeholder det aktive stof necitumumab, som tilhører en gruppe af stoffer, der kaldes

monoklonale antistoffer.

Necitumumab genkender og binder sig til et specifikt protein, der findes på overfladen af visse

kræftceller. Dette protein kaldes epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR). Nogle af kroppens andre

proteiner (kaldet vækstfaktorer) kan binde sig til EGFR og dermed stimulere kræftcellen til at vokse

og formere sig. Necitumumab forhindrer andre proteiner i at binde sig til EGFR og forhindrer på

denne måde, at kræftcellen vokser og formerer sig.

Portrazza anvendes i kombination med andre kræftbehandlinger til behandling af voksne med en

bestemt form for lungekræft i et fremskredent stadium (planocellulær ikke-småcellet lungekræft, hvis

kræftceller har EGFR-proteinet på deres overflade). De kræftbehandlinger, som dette lægemiddel

bruges i kombination med, er gemcitabin og cisplatin.

2.

Det skal du vide, før du får Portrazza

Du må ikke få Portrazza

hvis du nogensinde har haft en alvorlig allergisk reaktion på necitumumab eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Portrazza (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt

omgående

lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af følgende gælder for dig (eller hvis

du er i tvivl)

under eller efter behandlingen

med Portrazza:

Blodpropper i arterierne eller i venerne

Portrazza kan forårsage blodpropper i arterierne eller i venerne. Symptomerne kan omfatte

hævelse af samt smerter og ømhed i lemmerne, vejrtrækningsbesvær, smerter i brystkassen eller

en unormal puls og ubehag. Din læge vil drøfte med dig, om du måske har brug for

forebyggende tiltag. De blodpropsymptomer, som du kan få, er også beskrevet i afsnit 4.

Kardiorespiratoriske sygdomme

Der er set tilfælde af kardiorespiratoriske sygdomme og uforklarlige dødsfald hos patienter, der

blev behandlet med Portrazza kombineret med gemcitabin og cicplatin, og hos patienter, der

alene blev behandlet med gemcitabin og cicplatin. Dødsårsagen og sammenhængen med

behandlingen var ikke klarlagt i alle tilfældene. Portrazza kan øge denne risiko, hvilket din læge

vil drøfte med dig.

Infusionsrelateret reaktion

Der kan opstå infusionsrelaterede reaktioner under behandlingen med Portrazza. Sådanne

reaktioner kan være allergiske. Lægen vil drøfte med dig, om der er behov for forebyggende

tiltag eller anden behandling før Portrazza. Lægen eller sygeplejersken vil holde øje med

bivirkninger under infusionen. Hvis du får en alvorlig infusionsrelateret reaktion, kan lægen

anbefale en justering af dosen af Portrazza eller stoppe din behandling med Portrazza. Se afsnit

4 for at få yderligere oplysninger om de infusionsrelaterede reaktioner, der kan opstå under eller

efter infusionen.

Hudreaktioner

Portrazza kan give bivirkninger, der påvirker huden. Lægen vil drøfte med dig, om der er behov

for forebyggende tiltag eller tidlig behandling. Hvis du får en alvorlig hudreaktion, kan lægen

anbefale en justering af dosen af Portrazza eller stoppe din behandling med Portrazza. Se afsnit

4 for at få yderligere oplysninger om hudreaktioner.

Koncentrationen af magnesium, calcium, kalium og fosfat i blodet

Under behandlingen vil lægen løbende kontrollere koncentrationen af forskellige stoffer i

blodet, f.eks. magnesium, calcium, kalium og fosfat. Hvis koncentrationen er for lav, kan lægen

ordinere passende tilskud.

Infektioner

Hvis du har tegn på infektion, før du starter behandlingen, skal du fortælle din læge det.

Børn og unge

Portrazza må ikke gives til patienter under 18 år, da der ikke findes information om, hvordan

lægemidlet virker hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Portrazza

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept og naturpræparater.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du fortælle det til lægen, før behandlingen påbegyndes.

Undgå at blive gravid, mens du er i behandling med dette lægemiddel og i mindst 3 måneder efter den

sidste dosis af Portrazza, da dette lægemiddel muligvis kan skade det ufødte barn. Tal med din læge

om, hvad der er den bedste svangerskabsforebyggende metode for dig.

Undgå at amme dit barn, mens du er i behandling med Portrazza, og i mindst 4 måneder efter, at du

har fået den sidste dosis, da dette lægemiddel kan påvirke dit barns vækst og udvikling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du får symptomer, der påvirker din evne til at koncentrere dig og reagere, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, før virkningen er forsvundet.

Portrazza indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 76 mg natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal

du tage hensyn hertil.

3.

Sådan bliver du behandlet med Portrazza

Din behandling med Portrazza vil være under tilsyn af en læge med erfaring i brug af kræftmedicin.

Præmedicinering

Inden du får Portrazza, vil du eventuelt få medicin, der nedsætter risikoen for en infusionsrelateret

reaktion eller en hudreaktion.

Dosis og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis af Portrazza er 800 mg på dag 1 og dag 8 i hver behandlingsserie, som varer 3

uger. Portrazza gives i kombination med lægemidlerne gemcitabin og cisplatin i op til 6 serier og gives

herefter alene. Antallet af infusioner, som du får, vil afhænge af, hvordan og hvor længe behandlingen

med Portrazza virker på dig. Lægen vil tale med dig om dette.

Dette lægemiddel gives som en intravenøs (i en blodåre) infusion via et drop over et tidsrum på ca. 60

minutter.

I slutningen af denne indlægsseddel er der detaljerede instruktioner i, hvordan læger og

sundhedspersonale skal klargøre Portrazza til infusion (se 'Instruktioner i håndtering').

Dosisjusteringer

Under hver infusion vil lægen eller sygeplejersken holde øje med bivirkninger. Hvis du får en

infusionsrelateret reaktion under behandlingen, vil droppet gives langsommere og efterfølgende

infusioner vil også gives langsommere. Infusionens varighed bør ikke overstige 2 timer. Se også afsnit

2 under 'Advarsler og forsigtighedsregler'.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger ved Portrazza er hudreaktioner og blodpropper i venerne.

Søg omgående lægehjælp, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Blodpropper i venerne

Venøse blodpropper kan forekomme hos ca. 8 ud af 100 patienter. Hos ca. 4 ud af 100 patienter kan

disse bivirkninger være alvorlige. De kan føre til blokering af et blodkar i benet. Symptomerne kan

omfatte hævelse, smerte og ømhed i benet. Blodpropper kan også føre til blokering af blodkar i

lungerne. Symptomerne kan omfatte vejrtrækningsbesvær, smerter i brystkassen eller en unormal puls

og ubehag.

Hudreaktioner

Hudreaktioner kan forekomme hos ca. 80 ud af 100 patienter, der er i behandling med Portrazza, og de

er normalt lette til moderate. Hos ca. 5 ud af 100 patienter kan disse hudreaktioner være alvorlige.

Symptomer på alvorlige hudreaktioner kan omfatte akne-lignende hudtilstande og hududslæt.

Hududslættet ligner almindeligvis akne og optræder ofte i ansigtet og på den øverste del af brystkassen

og ryggen, men kan forekomme alle steder på kroppen. De fleste af disse bivirkninger forsvinder

normalt med tiden, efter at behandlingen med Portrazza er afsluttet.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kløe, tør hud, hudafskalning, negleproblemer (hudreaktioner)

opkastning

feber eller høj temperatur (pyreksi)

vægttab

sår i munden og forkølelsessår (stomatitis).

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

ophostning af blod (hæmoptyse)

næseblod (epistaxis)

smagsforstyrrelser (dysgeusi), herunder underlig smag og metallisk smag

øjenbetændelse (konjunktivitis)

blodpropper i arterierne

urinvejsinfektion (blære og/eller nyrer)

smerter ved vandladning (dysuri)

synkebesvær (dysfagi)

muskeltrækninger

årebetændelse i benene (flebitis)

allergiske reaktioner

smerter i munden og halsen (orofaryngeale smerter).

Portrazza kan også give ændringer i blodprøvesvar. Ændringerne omfatter et fald i koncentrationen af

magnesium, calcium, kalium eller fosfat i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og etiketten på hætteglasset

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Infusionsopløsning: Efter fortynding og klargøring skal lægemidlet anvendes med det samme.

Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må normalt ikke

overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller 4 timer ved 9 °C til 25 °C. Infusionsopløsningen må ikke

nedfryses eller omrystes. Opløsningen må ikke bruges, hvis der bemærkes partikler eller misfarvning.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Portrazza indeholder:

Aktivt stof: necitumumab. Hver milliliter koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder

16 mg necitumumab.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 800 mg necitumumab.

Øvrige indholdsstoffer: natriumcitratdihydrat (E 331), citronsyre, vandfri (E 330),

natriumchlorid (

se afsnit. 2 'Portrazza indeholder natrium'

), glycin (E 640), mannitol (E 421),

polysorbat 80 (E 433) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Portrazza 800 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat) er en klar til let

opaliserende og farveløs til let gul væske i et hætteglas af glas med gummiprop.

Det fås i pakninger med:

1 hætteglas med 50 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Fremstiller

Lilly S.A., Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid, 28108, Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner i håndtering

Portrazza 800 mg

koncentrat til infusionsvæske, opløsning

necitumumab

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Anvend aseptisk teknik ved klargøring af opløsningen til infusion for at sikre sterilitet af den

klargjorte opløsning.

Hvert hætteglas er kun beregnet til engangsbrug. Kontroller indholdet af hætteglassene for partikler og

misfarvning. Koncentratet til infusionsvæske, opløsning skal være klart til let opaliserende og farveløst

til let gult inden fortynding. Hvis der observeres partikler eller misfarvning, skal hætteglasset kasseres.

Hætteglassene indeholder 800 mg som en necitumumab-opløsning på 16 mg/ml; ét 50 ml hætteglas

indeholder den fulde dosis. Der må kun bruges 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion

som fortyndingsmiddel.

Administration ved brug af fyldte beholdere til intravenøs infusion

Udtag aseptisk 50 ml 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion fra den fyldte 250 ml

beholder, og overfør 50 ml necitumumab-koncentrat til beholderen, så det endelige volumen i

beholderen igen bliver 250 ml. Vend forsigtigt beholderen op og ned for at blande indholdet.

Infusionsopløsningen MÅ IKKE NEDFRYSES ELLER OMRYSTES. MÅ IKKE fortyndes med

andre opløsninger eller infunderes samtidig med andre elektrolytter eller lægemidler.

Administration ved brug af tomme beholdere til intravenøs infusion

Overfør aseptisk 50 ml necitumumab-koncentrat til en tom beholder til intravenøs infusion, og tilsæt

200 ml steril 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion til beholderen for at bringe det

samlede volumen op på 250 ml. Vend forsigtigt beholderen op og ned for at blande indholdet.

Infusionsopløsningen MÅ IKKE NEDFRYSES ELLER OMRYSTES. MÅ IKKE fortyndes med

andre opløsninger eller infunderes samtidig med andre elektrolytter eller lægemidler.

Administrer infusionsopløsningen via en infusionspumpe. Der skal anvendes en særskilt

infusionsslange, og slangen skal skylles med 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion

ved afslutningen af infusionen.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler før administration. Hvis der observeres

partikler, skal infusionsopløsningen kasseres.

Kasser eventuelle rester af ikke anvendt necitumumab, der er tilovers i et hætteglas, da produktet ikke

indeholder antimikrobielle konserveringsmidler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Portrazza 800 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 800 mg necitumumab.

Hver ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 16 mg necitumumab.

Koncentratet skal fortyndes før brug (se pkt. 6.6).

Necitumumab er et humant monoklonalt antistof af typen IgG1, der produceres i murine (NS0) celler

ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert 50 ml hætteglas indeholder ca. 76 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar til let opaliserende og farveløs til let gul væske med pH 6,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Portrazza i kombination med gemcitabin og cisplatin er indiceret til behandling af voksne patienter

med lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med epidermal vækstfaktorreceptor

(EGFR)-udtrykkende planocellulær histologi og som ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne

tilstand.

4.2

Dosering og administration

Necitumumab må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af kemoterapi

mod cancer.

Under infusioner med necitumumab skal de relevante medicinske ressourcer til behandling af alvorlige

infusionsreaktioner være til rådighed. Det skal sikres, at der forefindes genoplivningsudstyr.

Dosering

Portrazza administreres i tillæg til gemcitabin- og cisplatinbaseret kemoterapi i op til 6

behandlingsserier efterfulgt af Portrazza som enkeltstof hos patienter, hvis sygdom ikke er

progredieret, indtil der observeres sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Den anbefalede dosis af Portrazza er 800 mg (fast dosis) administreret som en intravenøs infusion over

60 minutter på dag 1 og dag 8 i hver 3-ugers-serie. Hvis der er indikation for en nedsat

infusionshastighed, bør infusionens varighed ikke overstige 2 timer.

Under infusionen skal patienterne monitoreres for tegn på infusionsrelaterede reaktioner (se pkt. 4.4).

Præmedicinering

Det anbefales at præmedicinere patienter, der tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion eller en

infusionsrelateret reaktion af grad 1-2 på Portrazza, med et kortikosteroid og et antipyretikum i tillæg

til et antihistamin.

Før hver infusion med necitumumab skal præmedicinering mod mulige hudreaktioner overvejes (se

pkt. 4.4).

Dosisjusteringer

I tabel 1 og 2 er der givet anbefalinger til håndtering af infusionsrelaterede reaktioner og

hudreaktioner.

Overfølsomhedsreaktioner/infusionsrelaterede reaktioner

Tabel 1 – Anbefalinger til håndtering af overfølsomhedsreaktioner/infusionsrelaterede

reaktioner

Toksicitetsgrad

a

Anbefalinger til håndtering

(alle forekomster)

Grad 1

Nedsæt infusionshastigheden med 50 % under hele

infusionen.

Monitorer patienten for forværring af tilstanden.

Se afsnittet om præmedicinering i forbindelse med håndtering

af efterfølgende infusioner.

Grad 2

Stop infusionen; når reaktionen er reduceret til grad ≤ 1,

genoptages infusionen med en infusionshastighed, der er

nedsat med 50 %.

Monitorer patienten for forværring af tilstanden.

Se afsnittet om præmedicinering i forbindelse med håndtering

af efterfølgende infusioner.

Grad 3-4

Seponer omgående og permanent behandlingen med

necitumumab.

Grad i henhold til NCI-CTCAE, version 3.0.

Når infusionshastigheden er blevet nedsat på grund af en

overfølsomhedsreaktion/infusionsrelateret reaktion af grad 1 eller 2, anbefales det at benytte den

lavere infusionshastighed ved alle efterfølgende infusioner. Infusionens varighed bør ikke

overstige 2 timer.

Hudreaktioner

Tabel 2 – Anbefalinger til håndtering af hudreaktioner

Toksicitetsgrad

a

Anbefalinger til håndtering

(alle forekomster)

Grad 1 og 2

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Grad 3

Afbryd midlertidigt behandlingen, i maksimalt 6 uger efter dag 1

i den seneste behandlingsserie, indtil symptomerne er reduceret til

grad ≤ 2. Seponer permanent behandlingen, hvis symptomerne

ikke er reduceret til grad ≤ 2 efter en pause på 2 serier i træk (6

uger).

Efter bedring til grad ≤ 2 genoptages behandlingen med en

reduceret dosis på 400 mg. Seponer permanent behandlingen,

hvis symptomerne forværres ved 400 mg.

Hvis symptomerne ikke forværres ved 400 mg i mindst 1

behandlingsserie, kan dosis øges til 600 mg. Hvis symptomerne

forværres ved 600 mg, afbrydes behandlingen midlertidigt, i

maksimalt 6 uger efter dag 1 i den seneste behandlingsserie, indtil

symptomerne er reduceret til grad ≤ 2. Efter bedring til grad ≤ 2

genoptages behandlingen med en reduceret dosis på 400 mg.

Hvis symptomerne ikke forværres ved 600 mg i endnu en

behandlingsserie, kan dosis eventuelt øges til 800 mg.

Seponer permanent behandlingen, hvis patienterne får

hudinduration/-fibrose af grad 3.

Grad 4

Seponer omgående og permanent behandlingen med

necitumumab.

Grad i henhold til NCI-CTCAE, version 3.0.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende necitumumab hos den pædiatriske population til indikationen ikke-

småcellet lungecancer.

Ældre

Der kræves ingen særlige dosisreduktioner ud over de dosisreduktioner, der anbefales til alle patienter

(se pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjusteringer hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion (se pkt.

5.2). Der foreligger ingen data om administration af necitumumab til patienter med svært nedsat

nyrefunktion. Der er ingen anbefalinger om dosisreduktioner.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data om administration af necitumumab til patienter med moderat eller svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2). Der er ingen anbefalinger om dosisreduktioner.

Administration

Portrazza er kun beregnet til intravenøs anvendelse. Lægemidlet administreres som en intravenøs

infusion over ca. 60 minutter via en infusionspumpe. Portrazza må ikke administreres som en

intravenøs bolus eller push. I tilfælde af en tidligere overfølsomhedsreaktion eller infusionsrelateret

reaktion skal anbefalingerne til håndtering af overfølsomhedsreaktioner/infusionsrelaterede reaktioner

følges, se tabel 1.

Der må kun bruges 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion som fortyndingsmiddel.

Infusioner af Portrazza bør ikke administreres eller blandes med glucoseopløsninger.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Alvorlig eller livstruende overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tromboemboliske hændelser

Ved behandling med necitumumab i kombination med gemcitabin og cisplatin blev der observeret

venøse tromboemboliske hændelser (VTE'er) og arterielle tromboemboliske hændelser (ATE'er),

herunder dødelige tilfælde (se også pkt. 4.8).

Administration af necitumumab bør overvejes nøje til patienter med tidligere tromboemboliske

hændelser (f.eks. lungeemboli, dyb venetrombose, myokardieinfarkt, slagtilfælde) eller med kendte

risikofaktorer for tromboemboliske hændelser (f.eks. fremskreden alder, langvarigt immobiliserede

patienter, svært hypovolæmiske patienter, patienter med erhvervede eller arvelige trombofililidelser).

Den relative risiko for VTE eller ATE var omtrent tre gange højere hos patienter med VTE eller ATE i

anamnesen.

Necitumumab bør ikke administreres til patienter med multiple risikofaktorer for tromboemboliske

hændelser, med mindre fordelene for patienten opvejer risici.

Tromboseprofylakse bør overvejes efter omhyggelig vurdering af patientens risikofaktorer (inklusive

den øgede risiko for alvorlig blødning hos patienter med tumorkavitet eller tumorinvolvering af store

centrale blodkar).

Patienter og læger skal være opmærksomme på tegn og symptomer på tromboembolisme. Patienterne

skal instrueres i at søge lægehjælp, hvis de udvikler symptomer som åndenød, smerter i brystkassen

eller hævelse i en arm eller et ben.

Det bør overvejes at seponere necitumumab hos patienter, der oplever en VTE eller ATE, efter en

omhyggelig vurdering af fordele i forhold til risici hos den enkelte patient.

I et klinisk studie af avanceret ikke-planocellulær NSCLC var der en øget forekomst af alvorlige

tromboemboliske hændelser (herunder hændelser med dødelig udgang) hos patienterne i

behandlingsarmen med necitumumab plus pemetrexed og cisplatin sammenlignet med armen med

pemetrexed og cisplatin (se også pkt. 4.8). Ved avanceret ikke-planocellulær NSCLC forbedrede

tilføjelsen af necitumumab ikke effektendepunktet i forhold til pemetrexed og cisplatin alene.

Kardiorespiratoriske forstyrrelser

Der blev observeret en øget hyppighed af kardiorespiratorisk stop eller pludselig død med

necitumumab. Kardiorespiratorisk stop eller pludselig død blev rapporteret hos 2,8 % (15/538) af de

patienter, der blev behandlet med necitumumab i kombination med gemcitabin og cisplatin,

sammenlignet med 0,6 % (3/541) af de patienter, der blev behandlet med kemoterapi alene. Tolv af de

femten patienter døde inden for 30 dage efter den sidste dosis necitumumab, og havde komorbiditeter

herunder koronararteriesygdom i anamnesen (n = 3), hypomagnesiæmi (n=4), kronisk obstruktiv

lungesygdom (n = 7) og hypertension (n = 5). Elleve af de tolv patienter døde ikke-bevidnet. Patienter

med betydelig koronararteriesygdom, myokardieinfarkt inden for de seneste 6 måneder, ukontrolleret

hypertension eller ukontrolleret hjerteinsufficiens blev ikke indrulleret i det pivotale studie. Den øgede

risiko for kardiopulmonalt stop eller pludselig død hos patienter med koronararteriesygdom,

hjerteinsufficiens eller arytmi i anamnesen sammenlignet med patienter uden disse komorbiditeter

kendes ikke.

Overfølsomhedsreaktioner/infusionsrelaterede reaktioner

Der blev rapporteret om overfølsomhedsreaktioner/infusionsrelaterede reaktioner (IRR'er) med

necitumumab. Hændelserne debuterede normalt efter den første eller anden administration af

necitumumab. Under og efter infusionen skal patienterne monitoreres for tegn på

overfølsomhedsreaktioner og infusionsrelaterede reaktioner, og der skal være let adgang til

genoplivningsudstyr og relevante medicinske ressourcer. Det anbefales at præmedicinere patienter, der

tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion eller infusionsrelateret reaktion af grad 1 eller 2 på

Portrazza, med et kortikosteroid og et antipyretikum i tillæg til et antihistamin.

Se pkt. 4.2 for at få oplysninger om håndtering og dosisjusteringer.

Hudreaktioner

Der blev rapporteret om hudreaktioner med necitumumab (se pkt. 4.8). Hændelserne debuterede

primært under den første behandlingsserie. Se pkt. 4.2 for at få oplysninger om håndtering og

dosisjusteringer.

Alt efter klinisk behov kan forebyggende hudbehandling, der omfatter fugtighedscreme, solcreme,

lokalt påført steroidcreme (1 % hydrocortison) og et oralt antibiotikum (f.eks. doxycyclin), være

gavnlig i håndteringen af dermatologiske reaktioner. Patienterne skal eventuelt rådes til at påføre

fugtighedscreme, solcreme og steroidcreme (lokalt) på ansigt, hænder, fødder, hals, ryg og brystkasse.

Elektrolytforstyrrelser

Der forekommer hyppigt (81,3 %) en gradvist faldende serumkoncentration af magnesium, hvilket kan

føre til svær hypomagnesiæmi (18,7 %) (se også pkt. 4.8). Hypomagnesiæmi af samme eller højere

grad kan komme igen efter en dosisudsættelse. Patienternes koncentration af serumelektrolytter,

herunder serummagnesium, -kalium og -calcium, bør monitoreres nøje forud for hver administration af

necitumumab og efter endt behandling med necitumumab, indtil værdierne ligger i normalområdet.

Det anbefales at give et hurtigt elektrolyttilskud efter behov.

Infektioner

I et klinisk fase 2-forsøg, der undersøgte necitumumab i kombination med paclitaxel og carboplatin

versus

paclitaxel og carboplatin alene som førstelinjebehandling til patienter med stadie IV-

metastatisk planocellulær NSCLC, blev en øget forekomst af infektioner observeret tidligt efter

behandlingsstart, hvilket efterfølgende ledte til infektiøse komplikationer, såsom pneumoni og/eller

sepsis. En lignende observation blev gjort i et klinisk forsøg, der undersøgte necitumumab i

kombination med pemetrexed og cisplatin

versus

pemetrexed og cisplatin alene som

førstelinjebehandling til patienter med avanceret ikke-planocellulær NSCLC.

Patienter med kliniske tegn på ledsagende infektiøse tilstande, herunder tidlige tegn på aktive

infektioner, skal have særlig bevågenhed. Behandling af enhver infektion skal påbegyndes i henhold

til lokale standarder.

Ældre

Der blev ikke observeret forskel i effekt mellem behandlingsarmene hos patienter over 70 år. Derfor

bør kardiovaskulære komorbiditeter, performancestatus og forventet tolerabilitet over for kemoterapi

med necitumumab som tillæg, omhyggeligt evalueres, før der indledes behandling hos patienter over

70 år.

Fertile kvinder/kontraception hos kvinder

På baggrund af virkningsmekanismen og dyremodeller, hvor EGFR-ekspression var afbrudt, kan

necitumumab forårsage fosterskader eller udviklingsanomalier. Fertile kvinder skal rådes til at undgå

graviditet, mens de er i behandling med necitumumab. De skal benytte sikre

svangerskabsforebyggende metoder under behandlingen med necitumumab og i op til 3 måneder efter

den sidste administration af necitumumabbehandlingen. Det anbefales at anvende prævention eller

afholde sig fra seksuelt samkvem (se pkt. 4.6).

Natriumfattig diæt

Dette lægemiddel indeholder 76 mg natrium pr. dosis. Der skal udvises forsigtighed ved

administration hos patienter på natriumkontrolleret diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke observeret interaktion mellem Portrazza og gemcitabin/cisplatin. Farmakokinetikken af

gemcitabin/cisplatin blev ikke påvirket ved samtidig administration af necitumumab, og

farmakokinetikken af necitumumab blev ikke påvirket ved samtidig administration af

gemcitabin/cisplatin.

Der er ikke udført andre formelle interaktionsstudier med necitumumab hos mennesker.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/kontraception hos kvinder

Fertile kvinder skal rådes til at undgå graviditet under behandlingen med necitumumab og skal

informeres om den mulige risiko ved graviditet og skade på fosteret. Kvinder i den fertile alder skal

anvende sikker kontraception under behandlingen med necitumumab og i op til 3 måneder efter den

sidste administration af necitumumabbehandlingen. Det anbefales at anvende prævention eller afholde

sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af necitumumab til gravide kvinder. Der er ikke udført

dyrereproduktionsstudier med necitumumab. Baseret på dyremodeller er epidermal

vækstfaktorreceptor (EGFR) involveret i den prænatale udvikling og kan være afgørende for normal

organogenese, proliferation og differentiering i embryoet, der er under udvikling. Portrazza bør ikke

anvendes under graviditet eller til kvinder, der ikke benytter sikker kontraception, medmindre den

potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om necitumumab udskilles i human mælk. Udskillelse i mælk og oral absorption

forventes at være lav. Det kan ikke udelukkes, at nyfødte/spædbørn udsættes for en risiko. Amning bør

ophøre under behandling med Portrazza og i mindst 4 måneder efter den sidste dosis.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningen af necitumumab på fertiliteten hos mennesker. Der er ikke udført

dyrestudier med henblik på at vurdere fertilitet direkte (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Portrazza påvirker så vidt vides ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis patienter

oplever behandlingsrelaterede symptomer, som påvirker deres evne til at koncentrere sig og reagere,

anbefales det, at de ikke fører motorkøretøj eller betjener maskiner, før virkningen har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige alvorlige bivirkninger (grad ≥ 3), der blev observeret hos patienter behandlet med

necitumumab, var hudreaktioner (6,3 %) og venøse tromboemboliske hændelser (4,3 %).

De mest almindelige bivirkninger var hudreaktioner, venøse tromboemboliske hændelser og anormale

laboratorieresultater (hypomagnesiæmi og albuminkorrigeret hypocalcæmi).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Bivirkninger, der blev rapporteret hos patienter med planocellulær ikke-småcellet lungecancer, er

anført nedenfor i henhold til MedDRA-systemorganklasse, hyppighed og sværhedsgrad. Følgende

konvention er brugt til klassificering af hyppigheden:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (

<

1/10.000)

Bivirkningerne i hver hyppighedsgruppe er angivet således, at de mest alvorlige er anført først.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger baseret på resultater fra

SQUIRE, et globalt, randomiseret fase 3-multicenterstudie med to arme, der omfattede voksne

patienter med planocellulær NSCLC, som var randomiseret til behandling med necitumumab i

kombination med gemcitabin/cisplatin eller gemcitabin/cisplatin alene.

Tabel 3 – Bivirkninger rapporteret hos ≥ 1 % af de patienter, der blev behandlet med

necitumumab i SQUIRE

Systemorgan-

klasse

Hyppighed

Bivirkning

a

Portrazza + GC

b

(N = 538)

GC

(N = 541)

Alle

grader

Grad

≥ 3

Alle

grader

Grad

≥ 3

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektion

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Dysgeusi

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis

Vaskulære

sygdomme

Almindelig

Venøse tromboemboliske

hændelser

Almindelig

Arterielle

tromboemboliske

hændelser

Almindelig

Flebitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Almindelig

Hæmoptyse

Almindelig

Epistaxis

Almindelig

Orofaryngeale smerter

Mave-tarm-

kanalen

Meget

almindelig

Opkastning

28,8

25,0

Meget

almindelig

Stomatitis

10,4

Almindelig

Dysfagi

Almindelig

Sår i munden

Hud og

subkutane væv

Meget

almindelig

Hudreaktioner

77,9

11,8

Almindelig

Overfølsomheds-

reaktioner/infusions-

relaterede reaktioner

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Almindelig

Dysuri

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Meget

almindelig

Pyreksi

12,3

11,1

Undersøgelser

Meget

almindelig

Hypomagnesiæmi

81,3

18,7

70,2

Meget

almindelig

Albuminkorrigeret

hypocalcæmi

33,0

22,9

Meget

almindelig

Hypofosfatæmi

28,9

22,7

Meget

almindelig

Hypokaliæmi

23,6

17,6

Meget

almindelig

Vægttab

12,1

Forkortelser: GC = gemcitabin og cisplatin alene, Portrazza + GC = necitumumab plus gemcitabin og

cisplatin, MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities.

Foretrukken term i MedDRA (version 16).

Tabellen afspejler hyppigheden af bivirkningerne i kemoterapifasen af forsøgsbehandlingen, hvor

Portrazza + GC blev direkte sammenlignet med GC.

Baseret på laboratoriemålinger. Omfatter kun patienter med

baseline

og mindst én efterfølgende

måling.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Tromboemboliske hændelser

Venøse tromboemboliske hændelser (VTE'er) blev rapporteret hos ca. 8 % af patienterne og var

overvejende lungeemboli og dyb venetrombose. Der blev rapporteret om alvorlige VTE'er hos ca. 4 %

af patienterne. Forekomsten af dødelige VTE’er var sammenlignelig i de to arme (0,2 %).

Arterielle tromboemboliske hændelser (ATE'er) blev rapporteret hos ca. 4 % af patienterne og var

overvejende slagtilfælde og myokardieinfarkt. Der blev rapporteret om alvorlige ATE'er hos ca. 3 % af

patienterne. Forekomsten af dødelige ATE’er var 0,6 % i forsøgsarmen

versus

0,2 % i kontrolarmen

(se også pkt. 4.4).

I et klinisk studie med avanceret ikke-planocullær NSCLC, blev venøse tromboemboliske hændelser

(VTEs) rapporteret hos ca. 11 % af de patienter, som blev behandlet med necitumumab i kombination

med pemetrexed og cisplatin (

versus

8 % af patienterne i pemetrexed + cisplatin-armen), og disse var

hovedsageligt lungeembolier og dybe venetromboser. Alvorlige VTE’er blev rapporteret hos ca. 6 %

af de patienter, som blev behandlet med necitumumab i kombination med pemetrexed og cisplatin

versus

4 % af patienterne i pemetrexed + cisplatin-armen).

Arterielle tromboemboliske hændelser (ATE’er) blev rapporteret hos ca. 4 % af de patienter, som blev

behandlet med necitumumab i kombination med pemetrexed og cisplatin (

versus

6 % af patienterne i

pemetrexed + cisplatin-armen), og disse var hovedsageligt slagtilfælde og myokardieinfarkt. Alvorlige

ATE’er blev rapporteret hos ca. 3 % af de patienter, som blev behandlet med necitumumab i

kombination med pemetrexed og cisplatin (

versus

4 % af patienterne i pemetrexed + cisplatin-armen).

Hudreaktioner

Hudreaktioner blev rapporteret hos ca. 78 % af patienterne og var overvejende akneiformt udslæt,

akneiform dermatitis, tør hud, pruritus, revner i huden, paronychion og palmoplantar erytrodysæstesi-

syndrom. Der blev rapporteret om svære hudreaktioner hos ca. 6 % af patienterne, og 1,7 % af

patienterne fik seponeret behandlingen på grund af hudreaktioner. Størstedelen af hudreaktionerne

udviklede sig under den første behandlingsserie og ophørte inden for 17 uger efter opståen (se også

pkt. 4.4).

Infusionsrelaterede reaktioner

Infusionsrelaterede reaktioner blev rapporteret hos 1,5 % af patienterne og var overvejende

kulderystelser, feber og dyspnø. Der blev rapporteret om svære infusionsrelaterede reaktioner hos 0,4

% af patienterne. Størstedelen af de infusionsrelaterede reaktioner udviklede sig efter den første eller

anden administration af necitumumab.

Toksicitet hos ældre og patienter med ECOG PS2

Den klinisk relevante toksicitet hos ældre og patienter med en performancestatus-score på 2 i henhold

til Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (ECOG PS 2) var den samme som hos den samlede

population af patienter, der fik necitumumab plus kemoterapi bestående af gemcitabin og cisplatin.

Trikomegali af øjenvipper

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af grad 1 trikomegali hos patienter behandlet med

necitumumab.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering af necitumumab fra kliniske studier med mennesker. Den

højeste dosis af necitumumab, der er undersøgt klinisk i et fase 1-studie med dosisøgning hos

mennesker, er 1.000 mg én gang om ugen eller én gang hver anden uge. De observerede bivirkninger

omfattede hovedpine, opkastning og kvalme, og de var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilen

ved den anbefalede dosis. Der findes ingen kendt modgift i tilfælde af overdosering med

necitumumab.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre antineoplastiske stoffer, monoklonale antistoffer, ATC-

kode: L01XC22.

Virkningsmekanisme

Necitumumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof af typen IgG1, der med høj affinitet og

specificitet binder sig til den humane epidermale vækstfaktorreceptor 1 (EGFR) og blokerer ligand-

bindingsstedet, hvilket forhindrer EGFR i at blive aktiveret af alle kendte ligander og modvirker

relevante biologiske konsekvenser

in vitro

. Aktivering af EGFR er blevet sat i forbindelse med malign

progression, induktion af angiogenese og hæmning af apoptose eller celledød. Derudover inducerer

necitumumab internalisering og nedbrydning af EGFR

in vitro

In vivo

studier med cellelinje-afledte

xenograftmodeller af human cancer, herunder ikke-småcellet lungekarcinom, viser, at necitumumab

har antitumoraktivitet både som monoterapi og i kombination med gemcitabin og cisplatin.

Immunogenicitet

I lighed med alle andre terapeutiske proteiner er der mulighed for immunogenicitet.

Samlet set var der en lav incidens af både behandlingsinducerede lægemiddelantistoffer og

neutraliserende antistoffer blandt de patienter, der blev behandlet med necitumumab, og der var ingen

korrelation med sikkerhedsrelaterede udfald hos disse patienter. Der var ingen sammenhæng mellem

immunogenicitet og IRR'er eller hændelser opstået under behandling.

Klinisk effekt

SQUIRE var et globalt, randomiseret to-armet multicenterstudie med Portrazza, som blev udført med

1.093 patienter med stadie IV (American Joint Committee on Cancer, 7. udgave) planocellulær

NSCLC, herunder patienter med en ECOG PS 2, der ikke tidligere havde fået anticancer-behandling

for metastatisk sygdom. Patienterne blev randomiseret til at få førstelinjebehandling med 800 mg

Portrazza plus kemoterapi bestående af 1.250 mg/m

gemcitabin og 75 mg/m

cisplatin (Portrazza +

GC-arm) eller gemcitabin/cisplatin-kemoterapi alene (GC-arm). Portrazza og gemcitabin blev

administreret på dag 1 og dag 8 i hver 3-ugers-behandlingsserie, og cisplatin blev administreret på dag

1 i hver 3-ugers-behandlingsserie. I studiet var der ingen obligatorisk præmedicinering før

administration af Portrazza. Forebyggende behandling mod hudreaktioner var ikke tilladt forud for

starten af den anden behandlingsserie. Patienterne fik maksimalt 6 serier kemoterapi i hver arm; i

Portrazza + GC-armen fortsatte patienter, der ikke progredierede, med at få Portrazza som enkeltstof

indtil sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet eller tilbagetrækning af samtykke. Det primære

endepunkt var samlet overlevelse (OS), og det understøttende endepunkt var progressionsfri

overlevelse (PFS). Patienterne gennemgik radiologisk vurdering af sygdomsstatus hver 6. uge, indtil

der var radiologisk dokumentation for progressiv sygdom (PD).

Demografi og

baseline

-karakteristika var balanceret mellem armene. Medianalderen var 62 år (32-86),

83 % af patienterne var mænd, 83,5 % var kaukasiere, og 91 % var rygere. ECOG PS var 0 for 31,5 %

af patienterne, 1 for 59,7 % af patienterne og 2 for 9 % af patienterne, og over 50 % havde metastatisk

sygdom mere end 2 steder. I Portrazza + GC-armen fortsatte 51 % af patienterne med Portrazza som

enkeltstof efter at have gennemført kemoterapien. Brugen af systemisk behandling efter studiet var

sammenlignelig i de 2 arme (47,3 % i Portrazza + GC-armen og 44,7 % i GC-armen).

Effektdata er vist i tabel 4.

Tabel 4. Resumé af effektdata (ITT population)

Portrazza+GC arm

N=545

GC arm

N=548

Samlet overlevelse

Antal hændelser (n)

Median – måneder (95 % CI

11,5 (10,4, 12,6)

9,9 (8,9, 11,1)

Hazard ratio (95 % CI)

b, c

0,84 (0,74, 0,96)

To-sidet log-rank p-værdi

0,012

1-års overlevelsesrate (%)

47,7

42,8

Progressionsfri overlevelse

Antal hændelser (n)

Median – måneder (95 % CI)

5,7 (5,6, 6,0)

5,5 (4,8, 5,6)

Hazard ratio (95 % CI)

b, c

0,85 (0,74, 0,98)

To-sidet log-rank p-værdi

0,020

Forkortelser: CI = konfidensinterval

Hazard ratio er udtrykt som behandling/kontrol og estimeret ved brug af Cox's model

Stratificeret efter randomiseringsstratae (ECOG PS [0-1

vs.

2] og geografisk område

[Nordamerika, Europa og Australien

vs.

Sydamerika, Sydafrika og Indien

vs.

Østasien])

Figur 1. Kaplan Meier kurve for samlet overlevelse (ITT population)

Forkortelser: C = cisplatin; G = gemcitabin.

Der blev set en forbedring af OS og PFS i subgrupper, herunder de præspecificerede

stratificeringsfaktorer [ECOG PS-score (0-1

vs.

2) og geografisk region (Nordamerika, Europa og

Australien

vs.

Sydamerika, Sydafrika og Indien

vs.

Østasien). Hos patienter i alderen 70 år og derover

var HR for samlet overlevelse 1,03 (0,75, 1,42) (se figur 2).

Figur 2. Forestplot af subgruppeanalyse af samlet overlevelse (ITT population)

Forkortelser: C = cisplatin; G = gemcitabin; ITT = intent-to-treat.

En præspecificeret eksplorativ analyse udført efter den primære analyse, fastslog den kliniske effekt i

forhold til graden af EGFR-proteinekspression i tumoren.

I ITT-populationen var det muligt at evaluere 982 patienter (89,8 %) i en immunohistokemisk (IHC)

EGFR-proteinekspressionsanalyse ved brug af Dako PharmDx kit. En tumor blev betragtet som

EGFR-udtrykkende, hvis mindst én farvet celle kunne identificeres. Langt hovedparten af patienterne

(95,2 % af de evaluerede patienter; n = 935) havde EGFR-proteinudtrykkende tumorprøver. Hos 4,8 %

(n = 47) kunne der ikke påvises EGFR-proteinekspression. Der var ingen relevante forskelle i

fordelingen mellem den EGFR-proteinudtrykkende subgruppe af patienter og ITT populationen mht.

demografi, sygdomskarakteristika og brug af systemisk behandling efter studiedeltagelse.

Hos patienter med EGFR-proteinekspression (den indicerede patientpopulation) var den samlede

overlevelse statistisk signifikant forbedret i Portazza+GC-armen i forhold til GC-armen, med en

estimeret reduktion i risikoen for død på 21 % (hazard ratio [HR] = 0,79 [0,69, 0,92]; p = 0,002) og en

median OS på 11,7 måneder i Portrazza+GC-armen og 10,0 måneder i GC-armen. Der blev ligeledes

observeret en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (HR = 0,84 [0,72, 0,97];

p = 0,018) med en median PFS på 5,7 måneder i Portrazza+GC-armen og 5,5 måneder i GC-armen.

Der blev ikke observeret en tendens til øget effekt med øgede niveauer af EGFR-proteinekspression

hos patienter med påviselig EGFR-proteinekspression.

Der blev ikke observeret en forbedring i samlet overlevelse (hazard ratio [HR] = 1,52 [0,74, 3,12])

eller progressionsfri overlevelse (

hazard ratio

[HR] = 1,33 [0,65, 2,70] hos patienter, hvor EGFR-

proteinekspression ikke blev påvist.

I et klinisk fase 2-forsøg, der undersøgte necitumumab i kombination med paclitaxel og carboplatin

versus

paclitaxel og carboplatin alene (henholdsvis 106 og 55 patienter, 2:1 randomisering) som

førstelinjebehandling til patienter med stadie IV-metastatisk planocellulær NSCLC, blev en øget

forekomst af dødsfald observeret, herunder død som følge af infektion, i necitumumab plus

paclitaxel/carboplatin-armen indenfor de første 4 måneder (se også pkt. 4.4), med en senere tendens til

forbedret overlevelse efter 4 måneder.

Hazard

ratio

[HR] for samlet overlevelse var 0,83 [0,55; 1,52].

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Portrazza i alle undergrupper af den pædiatriske population med ikke-småcellet lungecancer (se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter et doseringsregime på 800 mg necitumumab på dag 1 og dag 8 i et 21-dages-forløb var den

geometriske middelværdi af C

af necitumumab 98,5 μg/ml (variationskoefficient 80 %) i serum hos

patienter med planocellulær NSCLC efter 5 behandlingsserier i kombination med gemcitabin og

cisplatin.

Absorption

Portrazza administreres som en intravenøs infusion. Der er ikke udført studier med andre

administrationsveje.

Fordeling

Fordelingen af Portrazza følger et bifasisk fald. På basis af populationsfarmakokinetik (PopPK) var det

gennemsnitlige fordelingsvolumen ved

steady state

(Vss) for necitumumab 6,97 l (CV 31 %).

Elimination

Clearancen af necitumumab er koncentrationsafhængig. Den gennemsnitlige totale systemiske

clearance (CLtot) ved

steady state

efter 800 mg på dag 1 og dag 8 i en 21-dages-serie var 0,014 l/t

(CV 39 %). Dette svarer til en halveringstid på ca. 14 dage. Den estimerede tid til at nå

steady state

var ca. 70 dage.

Særlige populationer

En populationsfarmakokinetisk analyse tydede på, at alder, køn og race ikke havde nogen effekt på

necitumumabs farmakokinetik, mens CL og fordelingsvolumen havde en mindre end proportional

positiv korrelation med kropsvægt. Selvom resultater fra opstillede modeller tyder på, at absorptionen,

fordelingen, metaboliseringen og udskillelsen af necitumumab var statistisk afhængig af kropsvægt,

indikerede simuleringer, at vægtbaseret dosering ikke ville mindske variabiliteten af PK signifikant.

Dosisjusteringer er ikke nødvendige for disse subpopulationer.

Ældre

På basis af resultaterne af den populationsfarmakokinetiske analyse blev eksponeringen for

necitumumab ikke påvirket af alder.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført formelle studier med henblik på at vurdere effekten af nedsat nyrefunktion på

farmakokinetikken af necitumumab. På basis af resultaterne af den populationsfarmakokinetiske

analyse blev farmakokinetikken af necitumumab ikke påvirket af nyrefunktion bestemt ud fra

kreatininclearance (CrCl).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført formelle studier med henblik på at vurdere effekten af nedsat leverfunktion på

farmakokinetikken af necitumumab. På basis af resultaterne af den populationsfarmakokinetiske

analyse havde leverstatus (bestemt ud fra niveauet af alaninaminotransferase, aspartattransaminase og

total-bilirubin) ingen signifikant effekt på farmakokinetikken af necitumumab.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der blev observeret dosisafhængig, reversibel hudtoksicitet i 26-ugers-studiet med aber. Effekterne på

huden var i overensstemmelse med de kendte klasseeffekter for EGFR-hæmmere.

Der er ikke udført specifikke dyrestudier med henblik på at undersøge necitumumab for karcinogent

potentiale eller potentiale til at nedsætte fertilitet. Risikoen for nedsat fertilitet kendes ikke. Der blev

imidlertid ikke set nogen bivirkninger på forplantningsorganerne hos han- og hunaber, som blev

behandlet med necitumumab i 26 uger.

Det er kendt, at humant IgG1 passerer placenta; derfor har necitumumab potentialet til at blive

overført fra moderen til fosteret, der er under udvikling. Der er ikke specifikt udført dyrestudier med

henblik på at vurdere effekten af necitumumab på reproduktion og føtal udvikling; baseret på

necitumumabs virkningsmekanisme og på dyremodeller, hvor EGFR-ekspression er afbrudt, kan

necitumumab imidlertid forårsage fosterskader eller udviklingsanomalier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcitratdihydrat (E 331)

Citronsyre, vandfri (E 330)

Natriumchlorid

Glycin (E 640)

Mannitol (E 421)

Polysorbat 80 (E 433)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Infusioner af Portrazza bør ikke administreres eller blandes med glucoseopløsninger. Dette

lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

2 år.

Efter fortynding

Ved klargøring som angivet indeholder infusionsopløsninger med Portrazza ingen antimikrobielle

konserveringsmidler.

Det anbefales, at den klargjorte opløsning til dosering anvendes med det samme for at minimere

risikoen for mikrobiel kontaminering. Anvendes den klargjorte necitumumabopløsning til dosering

ikke med det samme, må opbevaringstiden ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller 4 timer ved 9

°C til 25 °C. Opbevares beskyttet mod lys. Kortvarig eksponering for omgivende lys er acceptabelt,

mens klargøring og administration finder sted.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

50 ml opløsning i et hætteglas (type I-glas) med en chlorbutylelastomerprop, en aluminiumsforsegling

og en polypropylenhætte.

Pakning med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Anvend aseptisk teknik ved klargøring af opløsningen til infusion for at sikre sterilitet af den

klargjorte opløsning.

Hvert hætteglas er kun beregnet til engangsbrug. Kontroller indholdet af hætteglassene for partikler og

misfarvning. Koncentratet til infusionsvæske, opløsning skal være klart til let opaliserende og farveløst

til let gult inden fortynding. Hvis der observeres partikler eller misfarvning, skal hætteglasset kasseres.

Hætteglassene indeholder 800 mg som en necitumumab-opløsning på 16 mg/ml; ét 50 ml hætteglas

indeholder den fulde dosis. Der må kun bruges 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion

som fortyndingsmiddel.

Administration ved brug af fyldte beholdere til intravenøs infusion

Udtag aseptisk 50 ml 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion fra den fyldte 250 ml

beholder, og overfør 50 ml necitumumab-koncentrat til beholderen, så det endelige volumen i

beholderen igen bliver 250 ml. Vend forsigtigt beholderen op og ned for at blande indholdet.

Infusionsopløsningen MÅ IKKE NEDFRYSES ELLER OMRYSTES. MÅ IKKE fortyndes med

andre opløsninger eller infunderes samtidig med andre elektrolytter eller lægemidler.

Administration ved brug af tomme beholdere til intravenøs infusion

Overfør aseptisk 50 ml necitumumab-koncentrat til en tom beholder til intravenøs infusion, og tilsæt

200 ml 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion til beholderen for at bringe det samlede

volumen op på 250 ml. Vend forsigtigt beholderen op og ned for at blande indholdet.

Infusionsopløsningen MÅ IKKE NEDFRYSES ELLER OMRYSTES. MÅ IKKE fortyndes med

andre opløsninger eller infunderes samtidig med andre elektrolytter eller lægemidler.

Administrer infusionsopløsningen via en infusionspumpe. Der skal anvendes en særskilt

infusionsslange, og slangen skal skylles med 0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning til injektion

ved afslutningen af infusionen.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler før administration. Hvis der observeres

partikler, skal infusionsopløsningen kasseres.

Kasser eventuelle rester af ikke anvendt necitumumab, der er tilovers i et hætteglas, da produktet ikke

indeholder antimikrobielle konserveringsmidler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1084/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 15. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Læs hele dokumentet

EMA/14106/2016

EMEA/H/C/003886

EPAR - sammendrag for offentligheden

Portrazza

necitumumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Portrazza. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Portrazza bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Portrazza, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Portrazza, og hvad anvendes det til?

Portrazza er et lægemiddel til behandling af fremskreden ikke-småcellet pladecellekræft i lungerne hos

voksne.

Portrazza anvendes kun hos voksne, hos hvem kræftcellerne har et særligt protein (EGFR) på

overfladen. Det anvendes sammen med kemoterapi med gemcitabin og cisplatin.

Portrazza indeholder det aktive stof necitumumab.

Hvordan anvendes Portrazza?

Portrazza gives i et drop (som infusion) i løbet af en time. Den anbefalede dosis er 800 mg på dag 1 og

dag 8 i hvert 3-ugers behandlingsforløb. I de første 6 behandlingsforløb gives Portrazza sammen med

kemoterapi bestående af gemcitabin og cisplatin, hvorefter det gives som selvstændig behandling, så

længe sygdommen holder sig stabil, og patienten kan tåle det.

Under infusionerne skal der være hjælpemidler til rådighed til at håndtere de reaktioner, der kan

forekomme. I tilfælde af en svær infusions- eller hudreaktion kan det være nødvendigt at standse

behandlingen varigt. Risikoen for reaktioner kan nedsættes ved at justere dosis eller

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

infusionshastighed eller ved hjælp af forebyggende medicin. Yderligere oplysninger fremgår af

produktresuméet, der ligeledes er en del af EPAR.

Portrazza fås som et koncentrat til fremstilling af en opløsning og udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Portrazza?

Det aktive stof i Portrazza, necitumumab, er et protein af typen monoklonalt antistof, som er

fremstillet sådan, at det genkender EGFR og bindes til denne på kræftcellernes overflade. EGFR

kontrollerer normalt cellers vækst og deling, men i kræftceller er EGFR ofte overaktiv og får cellerne til

at dele sig ukontrolleret. Necitumumab nedsætter kræftens vækst og spredning ved at bindes til EGFR

og blokere den.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Portrazza?

En hovedundersøgelse hos 1 093 patienter med fremskreden ikke-småcellet pladecellekræft i lungerne

viste, at Portrazza kan bevirke en beskeden forbedring i overlevelse, når det anvendes som tillæg til

kemoterapi med gemcitabin og cisplatin. I undersøgelsen overlevede de patienter, der blev behandlet

med Portrazza foruden kemoterapi, i gennemsnit 1,6 måneder længere end de, der blev behandlet

med kemoterapi alene (11,5 måneder mod 9,9 måneder).

Størstedelen af patienterne (95 %) havde kræftceller med EGFR. Overlevelsen blev ikke forbedret hos

de patienter, der havde kræftceller uden EGFR.

Hvilke risici er der forbundet med Portrazza?

De hyppigste bivirkninger ved Portrazza (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

hudreaktioner, opkastning, mundbetændelse (stomatitis), feber, vægttab og lave blodkoncentrationer

af forskellige mineraler (magnesium, calcium, fosfat og kalium). De hyppigste alvorlige bivirkninger er

svære hudreaktioner (hos 6 % af patienterne) og blodpropper (hos 4 % af patienterne). Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Portrazza fremgår af indlægssedlen.

Portrazza må ikke anvendes hos patienter, der har haft en svær eller livstruende reaktion på nogen af

indholdsstofferne i lægemidlet.

Hvorfor blev Portrazza godkendt?

I hovedundersøgelsen bevirkede tilføjelse af Portrazza til kemoterapi med gemcitabin og cisplatin en

beskeden forbedring af overlevelsen med 1 1/2 måned uden forværring af patienternes generelle

tilstand. Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved

Portrazza er større end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Portrazza?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Portrazza anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Portrazza, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører lægemidlet, skal desuden udlevere informationsmateriale til

lægerne med oplysninger om risikoen for blodpropper og om det lille antal tilfælde af hjertestop, der er

set i undersøgelserne.

Portrazza

EMA/14106/2016

Side 2/3

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Portrazza

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Portrazza findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Portrazza, kan du læse indlægssedlen (også en del

af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Portrazza

EMA/14106/2016

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information