Pioglitazone Teva Pharma

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-07-2020

Aktiv bestanddel:
pioglitazonhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Teva Pharma B.V.
ATC-kode:
A10BG03
INN (International Name):
pioglitazone
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Pioglitazon er angivet i behandlingen af type-2-diabetes som monoterapi:hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter), der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion, for hvem metformin er uegnet på grund af kontraindikationer eller intolerance. Pioglitazone er også indiceret til kombination med insulin ved type 2-diabetes mellitus voksne patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på insulin, for hvem metformin er uegnet på grund af kontraindikationer eller intolerance. Efter initiering af behandling med pioglitazon, patienter bør revurderes efter 3 til 6 måneder for at vurdere tilstrækkeligheden af respons på behandlingen (e. reduktion i HbA1c). Hos patienter, der undlader at vise et passende svar, pioglitazon bør seponeres. I lyset af potentielle risici med langvarig terapi, ordinerende læger bør bekræftes ved en efterfølgende rutinemæssige vurderinger, der har gavn af pioglitazon er fastholdt.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002410
Autorisation dato:
2012-03-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/002410

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-04-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-07-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletter

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletter

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletter

Pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pioglitazone Teva Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazone Teva Pharma

Sådan skal du tage Pioglitazone Teva Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pioglitazone Teva Pharma indeholder pioglitazon. Det er en antidiabetisk medicin, der anvendes til

behandling af type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge) hos voksne, når metformin

ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Dette er den diabetesform, der normalt udvikler

sig i voksenalderen.

Pioglitazone Teva Pharma hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i dit blod, hvis du har

type 2-diabetes, ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin, kroppen producerer. Når du har

taget Pioglitazone Teva Pharma i 3-6 måneder, vil din læge undersøge, om medicinen virker.

Pioglitazone Teva Pharma kan anvendes til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos

hvem diæt og motion ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som

supplement til andre insulinbehandlinger, hvis disse ikke har været i stand til at kontrollere

blodsukkeret tilstrækkeligt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazone Teva Pharma

Tag ikke Pioglitazone Teva Pharma

hvis du er allergisk over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pioglitazone Teva

Pharma (angivet i punkt 6)

hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

hvis du har leversygdom.

hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

kvalme eller opkastning)

hvis du har eller nogensinde har haft blærekræft.

hvis du har blod i urinen, og din læge ikke har undersøgt årsagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotektspersonalet, før du tager Pioglitazone Teva Pharma (se også punkt 4)

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er

over 75 år. Hvis du tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også

kan forårsage væskeophobning og hævelse, skal du også fortælle det til lægen.

hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det

bagerste af øjet).

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

sandsynlighed for at blive gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Pioglitazone

Teva Pharma. Hvis dette er relevant for dig, skal du anvende sikker prævention, så du undgår

uønsket graviditet.

hvis du har problemer med din lever eller dit hjerte. Før du begynder at tage Pioglitazone Teva

Pharma, vil du få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske

udføres løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har

hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet

med Pioglitazone Teva Pharma og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du

oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale

væskeansamlinger (ødemer).

Hvis du tager Pioglitazone Teva Pharma sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko

for, at dit blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Du kan også få blodmangel (anæmi).

Knoglebrud

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvinder, der tog pioglitazon. Din læge vil tage

dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Pioglitazone Teva Pharma.

Brug af anden medicin sammen med Pioglitazone Teva Pharma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Du kan normalt blive ved med at tage anden medicin, mens du får Pioglitazone Teva Pharma. Visse

typer medicin er dog særlig tilbøjelige til at påvirke mængden af pioglitazon i blodet:

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler. Du vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om du skal have ændret dosis af Pioglitazone Teva Pharma.

Brug af Pioglitazone Teva Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage dine tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage

tabletterne med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig,

hvis du får synsforstyrrelser.

3.

Sådan skal du tage Pioglitazone Teva Pharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den normale startdosis er 1 tablet på 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Din læge kan øge

dosis til maksimalt 45 mg en gang daglig. Din læge vil fortælle dig hvilken dosis, du skal tage.

Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Pioglitazone Teva Pharma er for svag.

Når Pioglitazone Teva Pharma tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af

sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig

besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Pioglitazone

Teva Pharma. Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Hvis du følger en særlig diæt på grund af din diabetes, skal du fortsætte med denne diæt, mens du

tager Pioglitazone Teva Pharma.

Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt stiger, underret da din læge.

Hvis du har taget for meget Pioglitazone Teva Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller

hvis en anden eller et barn tager din medicin. Blodsukkeret kan derved falde til under det normale

niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid medbringer

sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis du har glemt at tage Pioglitazone Teva Pharma

Tag Pioglitazone Teva Pharma dagligt som foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du imidlertid

bare fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

glemte enkeltdoser.

Hvis du holder op med at tage Pioglitazone Teva Pharma

For at opnå den ønskede virkning skal du tage Pioglitazone Teva Pharma hver dag. Hvis du holder op

med at tage Pioglitazone Teva Pharma, kan dit blodsukker stige. Tal med lægen, før du stopper

behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) hos

patienter, der tager pioglitazon i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød,

hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du

oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis du er over 65 år..

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (forekommer hos op til 1 ud af

100 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter

ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal

du hurtigst muligt kontakte din læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon i kombination med

insulin. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) hos

kvindelige patienter, der tager pioglitazon, og er ligeledes indberettet hos mandlige patienter

(hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du

oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden kan ikke vurderes ud

fra de tilgængelige data) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis du får

disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte lægen snarest muligt. Du

skal også kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og

hævelse af ansigtet, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal

du afbryde behandlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Andre bivirkninger, der forekommet hos nogle patienter, der tog pioglitazon, er:

almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

luftvejsinfektion

synsforstyrrelser

vægtstigning

følelsesløshed

ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

bihulebetændelse (sinuitis)

søvnløshed (insomni)

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data)

forhøjede leverenzymer

allergiske reaktioner

Andre bivirkninger er forekommet hos nogle patienter, når de har taget pioglitazon sammen med

anden medicin mod diabetes

meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

hovedpine

svimmelhed

ledsmerter

impotens

rygsmerter

kortåndethed

mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

luftafgang fra tarmen

ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

sukker i urinen, protein i urinen

forhøjede enzymtal

svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

svedudbrud

træthed

øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Denne medicin må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisteren efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere information

Pioglitazone Teva Pharma indeholder

Aktivt stof: pioglitazon.

Hver Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, carmellosecalcium, hydroxypropylcellulose og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg abletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket

med ‘15’ på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Tabletterne leveres i aluminium/aluminium-blister a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 eller

196 tabletter.

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket

med ‘30’ på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Tabletterne leveres i aluminium/aluminium-blister a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 eller

196 tabletter eller 50 x 1 tabletter i perforerede aluminium/aluminium-

enkeltdosisblisterpakninger.

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket

med ‘45’ på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Tabletterne leveres i aluminium/aluminium-blister a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 eller

196 tabletter eller 50 x 1 tabletter i perforerede aluminium/aluminium-

enkeltdosisblisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Holland

Teva Operations Poland Sp z.o.o.

ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow

Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgarien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Pioglitazone Teva Pharma, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland,

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

SanoSwiss UAB

Litauen

Tel: +370 700 01320

Latvija

UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

{MM/YYYY}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Pioglitazone Teva Pharma på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletter

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletter

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletter

Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletter

Tabletterne er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘15’ på den ene side og ‘TEVA’

på den anden side.

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletter

Tabletterne er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘30’ på den ene side og ‘TEVA’

på den anden side.

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletter

Tabletterne er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘45’ på den ene side og ‘TEVA’

på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pioglitazon er indiceret som andet- eller tredjevalgsbehandling af type 2-diabetes mellitus som

beskrevet nedenfor:

monoterapi

- hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter), der er utilstrækkeligt reguleret via diæt og

motion, og for hvem metformin ikke er velegnet på grund af kontraindikationer eller intolerans

Pioglitazon er også indiceret til kombinationsbehandling med insulin hos voksne patienter med type 2-

diabetes mellitus, der har utilstrækkelig glykæmisk kontrol med insulin, og for hvem metformin er

uhensigtsmæssig på grund af kontraindikationer eller intolerans (se pkt. 4.4).

Efter påbegyndelse af behandling med pioglitazon bør patienten monitoreres efter 3-6 måneder for at

vurdere, om behandlingsresponset er acceptabelt (f.eks. reduktion i HbA

). Hos patienter, der ikke

udviser et acceptabelt respons, bør pioglitazon seponeres. I lyset af de potentielle risici ved

længerevarende behandling bør den ordinerende læge ved efterfølgende rutinemæssige kontroller

bekræfte den kliniske fordel ved pioglitazon (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med pioglitazon kan initieres med 15 mg eller 30 mg én gang dagligt. Dosis kan øges

gradvist op til 45 mg dagligt.

I kombination med insulin kan den aktuelle insulindosis fortsættes efter pioglitazonbehandlingen er

påbegyndt. Hvis patienter oplever hypoglykæmi, bør insulin dosis nedsættes.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (se pkt. 5.2). Lægen bør starte behandlingen

med den laveste dosis og øge dosis gradvist, særligt når pioglitazon anvendes i kombination med

insulin (se pkt. 4.4 Ødemer og hjerteinsufficiens).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

>

4 ml/min) (se pkt. 5.2). Der er ingen tilgængelige data fra dialysepatienter, og derfor bør pioglitazon

ikke anvendes til denne patientkategori.

Nedsat leverfunktion

Pioglitazon bør ikke anvendes hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Pioglitazons sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Indgivelsesmåde

Pioglitazon-tabletter indtages per os en gang dagligt alene eller i forbindelse med et måltid.

Tabletterne skal tages med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon er kontraindiceret hos patienter med:

- overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

- hjerteinsufficiens eller hjerteinsufficiens i anamnesen (NYHA-klasse I til IV)

- nedsat leverfunktion

- diabetisk ketoacidose

- aktuel blærecancer eller blærecancer i anamnesen

- ikke udredt makroskopisk hæmaturi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ødemer og hjerteinsufficiens

Pioglitazon kan forårsage væskeretention, hvilket kan forværre eller forårsage hjerteinsufficiens. Ved

behandling af patienter, der har mindst én risikofaktor for udvikling af hjerteinsufficiens (f.eks.

tidligere hjerteinfarkt eller symptomgivende koronar arteriel sygdom eller hos ældre), bør lægen starte

med den lavest tilgængelige dosis, som derefter øges gradvist. Patienterne bør observeres med henblik

på tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtøgning og ødem. Dette gælder især patienter med

nedsat kardiel arbejdskapacitet. Efter markedsføringen har der været spontant indrapporterede tilfælde

af hjerteinsufficiens, hvor pioglitazon har været anvendt i kombination med insulin, eller hvor

pioglitazon har været anvendt hos patienter med hjerteinsufficiens i anamnesen. Patienterne bør

observeres for på tegn og symptomer på hjerteinsufficiens, vægtøgning og ødem, når pioglitazon

bruges i kombination med insulin. Da insulin og pioglitazon begge er associeret med væskeretention,

kan samtidig indgift måske øge risikoen for ødemer. Efter markedsføringen er der også rapporteret om

perifere ødemer og hjertesvigt hos patienter, der fik samtidig behandling med pioglitazon og non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler, inklusive selektive COX-2-hæmmere. Pioglitazon bør

seponeres, hvis der opstår en forværring i hjertestatus.

En kardiovaskulær endepunktsstudie med pioglitazon er udført hos patienter under 75 år med type 2-

diabetes mellitus og betydende makrovaskulær sygdom. Pioglitazon eller placebo blev føjet til

eksisterende antidiabetisk og kardiovaskulær behandling i op til 3,5 år. Denne studie viste et øget antal

rapporter om hjertesvigt, men det førte ikke til en øget dødelighed i studien.

Ældre

Kombinationsbehandling med insulin bør overvejes nøje hos ældre på grund af øget risiko for svær

hjerteinsufficiens.

I lyset af aldersrelaterede risici (især blærecancer, knoglebrud og hjerteinsufficiens) bør forholdet

mellem fordele og risici overvejes nøje både før og under behandlingen hos ældre.

Blærecancer

Tilfælde af blærecancer blev rapporteret oftere i en metaanalyse af kontrollerede kliniske studier med

pioglitazon (19 tilfælde hos 12.506 patienter, 0,15 %) end i kontrolgruppen (7 tilfælde hos

10.212 patienter, 0,07 %), HR=2,64 (95 % CI 1,11-6,31; p=0,029). Efter eksklusion af de patienter,

som var blevet eksponeret for studiemedicinen i mindre end et år på tidspunktet for diagnosticering af

blærecancer, var der 7 tilfælde (0,06 %) i pioglitazongruppen og 2 tilfælde (0,02 %) i kontrolgruppen.

Epidemiologiske studier har også antydet en let øget risiko for blærecancer hos diabetespatienter

behandlet med pioglitazon, selv om ikke alle studier fandt en statistisk signifikant øget risiko.

Risikofaktorer for blærecancer bør vurderes inden opstart af behandling med pioglitazon (risici

omfatter alder, tidligere og nuværende rygevaner, erhvervsmæssig eksponering for visse stoffer,

eksponering for kemoterapeutika f.eks. cyclophosphamid eller tidligere strålebehandling i

bækkenregionen). Enhver form for makroskopisk hæmaturi bør undersøges før opstart af behandling

med pioglitazon.

Patienter bør informeres om straks at kontakte deres læge, hvis der opstår tegn på makroskopisk

hæmaturi eller andre symptomer, såsom dysuri eller imperativ vandladning, under behandlingen.

Monitorering af leverfunktion

Der er været sjældne rapporter vedrørende hepatocellulær funktionssvigt under post-marketing

undersøgelser (se pkt. 4.8). Det anbefales derfor, at patienter behandlet med pioglitazon med

regelmæssige mellemrum får foretaget monitorering af leverenzymer. Leverenzymer bør checkes

forud for igangsættelse af behandling med pioglitazon hos alle patienter. Behandling med pioglitazon

bør ikke igangsættes hos patienter med forhøjede leverenzymer (ALAT > 2,5 X øvre normal grænse)

eller hos patienter med tegn på leversygdom.

Efter igangsættelse af behandling med pioglitazon anbefales det, at leverenzymer monitoreres med

jævne mellemrum baseret på en klinisk vurdering. Hvis ALAT-niveauer øges til 3 X den øvre normale

grænse under pioglitazonbehandling, bør leverenzymniveauer vurderes igen så hurtigt som muligt.

Hvis ALAT-niveauer forbliver > 3 X den øvre normale grænse, bør behandlingen seponeres. Hvis en

patient udvikler symptomer, der tyder på leverfunktionssvigt (disse kan omfatte uforklarlig kvalme,

opkastninger, mavesmerter, træthed, anoreksi og/eller mørk urin), så bør leverenzymer checkes.

Beslutningen om, hvorvidt patienten skal fortsætte med behandlingen med pioglitazon bør støtte sig til

løbende klinisk bedømmelse af laboratorieværdier. Hvis der observeres gulsot, bør lægemidlet

seponeres.

Vægtøgning

I kliniske forsøg med pioglitazon var der tegn på dosisrelateret vægtøgning, hvilket kan skyldes

fedtophobning og i nogle tilfælde som følge af væskeretention. I nogle tilfælde kan vægtøgning være

et symptom på hjertesvigt, så derfor bør vægten monitoreres nøje. En del af diabetesbehandlingen er

diætkontrol. Patienterne bør rådgives med hensyn til nøje at overholde en kaloriekontrolleret diæt.

Hæmatologi

Der var en lille reduktion i middel-hæmoglobin (4% relativ reduktion) og hæmatokrit (4,1% relativ

reduktion) under behandling med pioglitazon, foreneligt med blodfortynding. Lignende ændringer

blev observeret for metformin (hæmoglobin 3-4% og hæmatokrit 3,6-4,1% relative reduktioner) og i

mindre grad for sulfonylurinstof og insulin (hæmoglobin 1-2% og hæmatokrit 1-3,2% relative

reduktioner) hos patienter i kontrollerede sammenlignende undersøgelser med pioglitazon.

Hypoglykæmi

Patienter, der er i behandling med pioglitazon i kombination med sulfonylurinstof, eller i

kombinationsbehandling med insulin, kan have risiko for dosisrelateret hypoglykæmi, som en

konsekvens af øget insulinfølsomhed. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af sulfonylurinstof

eller insulin.

Øjenlidelser

I post-marketing forsøg er der - ved brug af thiazolidindioner inklusive pioglitazon - blevet rapporteret

nye tilfælde af eller forværring af diabetisk makulaødem med forringet visuel skarphed. Mange af

disse patienter rapporterede samtidigt perifere ødemer. Selvom det er uklart, om der er en direkte

sammenhæng mellem pioglitazon og makulaødem, tilrådes læger at være opmærksomme på

muligheden for makulaødem i tilfælde, hvor patienter rapporterer forstyrrelser i synsskarpheden. I

disse tilfælde bør det overvejes at henvise til en passende øjenundersøgelse.

Andre

I en poolet analyse af bivirkninger i form af knoglefrakturer fra randomiserede, kontrollerede,

dobbeltblindede kliniske forsøg med over 8.100 patienter på pioglitazon og 7.400 patienter på

komparator, der blev behandlet i op til 3,5 år, blev der set en forøget incidens af frakturer hos kvinder.

Der blev observeret frakturer hos 2,6% af de kvinder, der blev behandlet med pioglitazon,

sammenlignet med hos 1,7% af de kvinder, der blev behandlet med komparator. Der sås ingen øget

hyppighed af frakturer hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,3%) sammenlignet med

komparator (1,5%).

Incidensen af frakturer er beregnet til 1,9 frakturer pr. 100 patientår hos de kvinder, der blev behandlet

med pioglitazon, og 1,1 frakturer pr. 100 patientår hos de kvinder, der blev behandlet med en

komparator. Den observerede overhyppighed af frakturer hos pioglitazonbehandlede kvinder i dette

datasæt er derfor 0,8 frakturer pr. 100 patientår.

I PROactive-forsøget (kardiovaskulært risikostudium), som forløb over 3,5 år, fik 44/870 (5,1%;

1,0 frakturer pr. 100 patientår) af de pioglitazonbehandlede kvindelige patienter frakturer. Til

sammenligning opstod der frakturer hos 23/905 (2,5%; 0,5 frakturer pr. 100 patientår) af de patienter,

som fik behandling med komparator. Der sås ingen øget hyppighed af frakturer hos mænd, der blev

behandlet med pioglitazon (1,7%) sammenlignet med komparator (2,1%).

Visse epidemiologiske studier har tydet på en lignende øget risiko for frakturer hos både mænd og

kvinder.

Man bør være opmærksom på risikoen for frakturer ved langtidsbehandling af patienter med

pioglitazon (se pkt. 4.8).

Som en konsekvens af forøget insulinvirkning kan behandling med pioglitazon hos patienter med

polycystisk ovariesyndrom måske resultere i fornyet ovulation. Disse patienter risikerer derfor at blive

gravide. Patienterne skal være opmærksomme på risikoen for graviditet, og hvis en patient ønsker at

blive gravid, eller hvis graviditet forekommer, bør behandlingen seponeres (se pkt. 4.6).

Pioglitazon bør bruges med forsigtighed ved samtidig administration af cytochrom P450 2C8-

hæmmere (f.eks. gemfibrozil) eller -inducere (f.eks. rifampicin). Omhyggelig glykæmisk kontrol er

nødvendig. Dosisjustering af pioglitazon inden for det anbefalede område eller ændringer i

diabetesbehandlingen bør overvejes (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser har vist, at pioglitazon ikke har nogen relevant effekt på hverken

farmakokinetik eller farmakodynamik af digoxin, warfarin, phenprocoumon og metformin. Samtidig

indgivelse af pioglitazon og sulfonylurinstoffer synes ikke at påvirke sulfonylurinstoffers

farmakokinetik. Undersøgelser hos mennesker tyder ikke på induktion af det vigtigste inducerbare

cytokrom P450, 1A, 2C8/9 og 3A4.

In vitro-

undersøgelser har ikke vist hæmning af nogen undertype

af cytokrom P450. Interaktion med præparater, der metaboliseres af disse enzymer, f.eks. orale

kontraceptiva, cyclosporin, calciumkanalblokkere og HMGCoA reduktasehæmmere, kan ikke

forventes.

Der er rapporter om, at samtidig administration af pioglitazon og gemfibrozil (en hæmmer af

cytochrom P450 2C8) har resulteret i en 3 gange stigning i AUC for pioglitazon. Da der er en risiko

for en stigning i dosisrelaterede bivirkninger, kan det være nødvendigt med en nedsættelse af

pioglitazon dosis, når gemfibrozil gives samtidigt. Nøje monitorering af den glykæmiske regulering

bør overvejes (se pkt. 4.4).

Der er rapporter om, at samtidig administration af pioglitazon og rifampicin (en inducer af cytochrom

P450 2C8) har resulteret i en 54% nedsættelse af AUC for pioglitazon. Det er muligt, at pioglitazon

dosis skal øges, når rifampicin gives samtidigt. Nøje monitorering af den glykæmiske regulering bør

overvejes (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for mennesker til at bedømme sikkerheden af pioglitazon under

en graviditet. Der var tydelig forsinket fosterudvikling ved dyreforsøg med pioglitazon. Dette blev

tilskrevet pioglitazons virkning, idet det mindsker den maternelle hyperinsulinæmi, samt øget

insulinresistens, som forekommer under graviditet, hvorved de tilgængelige metaboliske substrater til

fostrets vækst reduceres. Relevansen af en sådan mekanisme hos mennesker er uklar, og pioglitazon

bør ikke anvendes hos gravide.

Amning

Tilstedeværelse af pioglitazon i mælken hos diegivende rotter er påvist. Det vides ikke, om pioglitazon

udskilles i human mælk. Pioglitazon bør derfor ikke indgives til ammende kvinder.

Fertilitet

I dyreforsøg fandt man ingen effekt på kopulation, befrugtning eller fertilitetsindeks.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Pioglitazone Teva Pharma påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Patienter, som får synsforstyrrelser, skal dog udvise forsigtighed, når de færdes i

trafikken eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger, der er rapporteret hyppigere end (> 0,5%) placebo, og som er rapporteret med mere end

et isoleret tilfælde hos patienter, der fik pioglitazon i dobbeltblinde forsøg, er anført nedenfor efter

MedDRA-terminologien med systemorganklasse og absolut hyppighed. Hyppigheden er defineret

som: Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt systemorganklasse er bivirkningerne

opstillet efter faldende hyppighed efterfulgt af faldende alvorlighed.

Bivirkning

Hyppighed af pioglitazons bivirkninger ved forskellige behandlinger

Mono-

terapi

Kombinationsbehandling

med

metformin

med

sulfonyl-

urea

med

metformin

og sulfonyl-

urea

med insulin

Infektioner og

parasitære

sygdomme

øvre

luftvejsinfektion

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

bronkitis

almindelig

sinuitis

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer

(inklusive cyster

og polypper)

blærecancer

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Bivirkning

Hyppighed af pioglitazons bivirkninger ved forskellige behandlinger

Mono-

terapi

Kombinationsbehandling

med

metformin

med

sulfonyl-

urea

med

metformin

og sulfonyl-

urea

med insulin

Blod og

lymfesystem

anæmi

almindelig

Immunsystemet

overfølsomhed

og allergiske

reaktioner

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Metabolisme og

ernæring

hypoglykæmi

ikke

almindelig

meget

almindelig

almindelig

øget appetit

ikke

almindelig

Nervesystemet

hypæstesi

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

hovedpine

almindelig

ikke

almindelig

svimmelhed

almindelig

insomni

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

ikke

almindelig

Øjne

Synsforstyrrelser

almindelig

almindelig

ikke

almindelig

makulaødem

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

Øre og labyrint

vertigo

ikke

almindelig

Hjerte

hjerte-

insufficiens

almindelig

Luftveje, thorax

og mediastinum

dyspnø

almindelig

Mave-tarm-

kanalen

flatulens

ikke

almindelig

almindelig

Hud og

subkutane væv

svedudbrud

ikke

almindelig

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

knoglefraktur

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

artralgi

almindelig

almindelig

almindelig

rygsmerter

almindelig

Bivirkning

Hyppighed af pioglitazons bivirkninger ved forskellige behandlinger

Mono-

terapi

Kombinationsbehandling

med

metformin

med

sulfonyl-

urea

med

metformin

og sulfonyl-

urea

med insulin

Nyrer og

urinveje

hæmaturi

almindelig

glukosuri

ikke

almindelig

proteinuri

ikke

almindelig

Det

reproduktive

system og

mammae

erektil

dysfunktion

almindelig

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

ødem

meget

almindelig

træthed

ikke

almindelig

Undersøgelser

øget vægt

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

almindelig

forhøjet

kreatinkinase

almindelig

forhøjet laktat-

dehydrogenase

ikke

almindelig

forhøjet alanin-

aminotransferase

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

ikke kendt

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter markedsføring er der rapporteret om overfølsomhedsreaktioner hos patienter behandlet med

pioglitazon. Disse reaktioner omfatter anafylaksi, angioødem og urticaria.

Synsforstyrrelser er primært blevet indberettet tidligt i behandlingsforløbet og er relateret til

ændringer i blodglucoseværdier. Synsforstyrrelserne er forårsaget af en forbigående hævelse og en

forandring af linsens brydningsindeks. Synsforstyrrelser er også set med andre antidiabetika.

I kontrollerede kliniske undersøgelser er hyppigheden af rapporteret hjerteinsufficiens ved

pioglitazonbehandling den samme som for placebo-, metformin- og sulfonylurinstof-grupperne, men

var forøget ved kombinationsbehandling med insulin. I et outcome forsøg med patienter med

betydende makrovaskulær sygdom var hyppigheden af alvorlig hjerteinsufficiens ved

kombinationsbehandling med insulin 1,6% højere med pioglitazon end med placebo. Dette førte dog

ikke til en forøget dødelighed i forsøget. Dette førte imidlertid ikke til øget dødelighed i dette studie.

Hos de patienter, der fik pioglitazon og insulin i dette studie, var procentdelen af patienter med

hjertesvigt højere hos patienterne ≥ 65 år end hos patienterne under 65 år (9,7 % sammenlignet med

4,0 %). Hos de patienter, der fik insulin uden pioglitazon, var incidensen af hjertesvigt 8,2 % hos

patienter ≥ 65 år og 4,0 % hos patienter under 65 år. Der er rapporteret om hjerteinsufficiens under

anvendelse af pioglitazon post-marketing og hyppigere, når pioglitazon bruges i kombination med

insulin og hos patienter med tidligere hjerteinsufficiens.

Der blev udført en poolet analyse af bivirkninger i form af knoglefrakturer fra randomiserede,

komparatorkontrollerede, dobbeltblindede kliniske forsøg med over 8.100 patienter i den

pioglitazonbehandlede gruppe og 7.400 patienter i den komparatorbehandlede gruppe, der blev

behandlet i op til 3,5 år. Der blev observeret en øget hyppighed af frakturer hos kvinder, der tog

pioglitazon (2,6%) sammenlignet med komparator (1,7%). Der sås ingen øget hyppighed af frakturer

hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,3%) sammenlignet med komparator (1,5%).

I PROactive-forsøget, som forløb over 3,5 år, fik 44/870 (5,1%) af de pioglitazonbehandlede

kvindelige patienter frakturer. Til sammenligning opstod der frakturer hos 23/905 (2,5%) af de

kvindelige patienter, som fik behandling med komparator. Der sås ingen øget hyppighed af frakturer

hos mænd, der blev behandlet med pioglitazon (1,7%) sammenlignet med komparator (2,1%). Der er

efter markedsføring indberettet knoglefrakturer hos både mandlige og kvindelige patienter (se pkt.

4.4).

Der blev rapporteret ødemer hos 6-9% af patienterne, der blev behandlet i et år med pioglitazon i

kontrollerede kliniske studier. Hyppigheden af ødemer i de sammenlignende grupper (sulfonylurinstof,

metformin) var 2-5%. De rapporterede ødemer var generelt milde til moderate og krævede

sædvanligvis ikke seponering af behandlingen.

I kontrollerede kliniske forsøg med aktive stoffer som sammenligning var den gennemsnitlige

vægtøgning 2-3 kg i løbet af et år med pioglitazon givet som monoterapi. Lignende blev observeret i

den sammenlignende gruppe, der fik sulfonylurinstof. I undersøgelser med kombinationsbehandling

medførte pioglitazon givet som tillæg til metformin en gennemsnitlig vægtøgning på 1,5 kg i løbet af

et år og på 2,8 kg, hvis pioglitazon blev givet som tillæg til sulfonylurinstof. I

sammenligningsgrupperne medførte sulfonylurinstof givet som tillæg til metformin en gennemsnitlig

vægtøgning på 1,3 kg, og metformin givet i tillæg til sulfonylurinstof medførte et gennemsnitligt

vægttab på 1,0 kg.

I kliniske forsøg med pioglitazon var hyppigheden af et forhøjet ALAT, som var større end tre gange

den øvre normalgrænse, den samme som med placebo, men mindre end det observerede i

sammenligningsgrupperne med metformin og sulfonylurinstof. De gennemsnitlige niveauer af

leverenzymer faldt ved behandling med pioglitazon.

Efter markedsføringen er set sjældne tilfælde af forhøjede leverenzymer og hepatocellulær

dysfunktion. Selvom der i meget sjældne tilfælde har været rapporteret tilfælde med letal udgang, er

kausal sammenhæng ikke blevet fastslået.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9

Overdosering

I kliniske forsøg har patienter taget pioglitazon i højere doser end den anbefalede maksimale dosis på

45 mg dagligt. Den højeste rapporterede dosis på 120 mg/dag i fire dage og derefter 180 mg/dag i syv

dage var ikke associeret med nogle symptomer.

Hypoglykæmi kan forekomme i kombination med sulfonylurinstoffer eller insulin. Tilfælde af

overdosering bør behandles symptomatisk med almindelig, understøttende behandling.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/239164/2012

EMEA/H/C/002410

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pioglitazone Teva Pharma

pioglitazon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pioglitazone Teva Pharma. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP)

vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om, hvordan Pioglitazone Teva Pharma skal anvendes.

Hvad er Pioglitazone Teva Pharma?

Pioglitazone Teva Pharma er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pioglitazon. Det fås som

tabletter (15, 30 og 45 mg).

Pioglitazone Teva Pharma er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Pioglitazone Teva Pharma er

identisk med et ‘referencelægemiddel’, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som

hedder Actos. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her

Hvad anvendes Pioglitazone Teva Pharma til?

Pioglitazone Teva Pharma anvendes til behandling af type 2-diabetes hos voksne (på 18 år og

derover), især overvægtige. Det anvendes sammen med diæt og motion.

Pioglitazone Teva Pharma anvendes som enebehandling til patienter, hos hvem metformin (et andet

lægemiddel mod diabetes) ikke er egnet.

Pioglitazone Teva Pharma kan også anvendes sammen med insulin til patienter, som ikke er

tilfredsstillende reguleret med insulin alene, og som ikke kan tage metformin.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Pioglitazone Teva Pharma

Side 2/2

Hvordan anvendes Pioglitazone Teva Pharma?

Den anbefalede startdosis af Pioglitazone Teva Pharma er 15 eller 30 mg en gang dagligt. Denne dosis

skal muligvis øges til 45 mg en gang dagligt efter en til to uger, hvis der er behov for en bedre kontrol

af glukosekoncentrationen (blodsukkerkoncentrationen) i blodet. Pioglitazone Teva Pharma bør ikke

anvendes til patienter i dialyse (en blodrensningsteknik, der anvendes hos personer med nyresygdom).

Tabletterne sluges med vand.

Behandlingen med Pioglitazone Teva Pharma skal tages op til fornyet vurdering efter tre til seks

måneder og afbrydes hos patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af behandlingen. Lægen skal ved

efterfølgende kontroller bekræfte, at patienten stadig har gavn af behandlingen.

Hvordan virker Pioglitazone Teva Pharma?

Type 2-diabetes er en sygdom, hvor bugspytkirtlen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at regulere

blodets koncentration af glukose, eller hvor kroppen ikke kan udnytte insulin tilstrækkeligt effektivt.

Det aktive stof i Pioglitazone Teva Pharma, pioglitazon, gør cellerne (fedt, muskel og lever) mere

følsomme over for insulin, hvilket betyder, at kroppen bedre udnytter den insulin, den selv producerer.

Derved reduceres mængden af blodglukose, og dette medvirker til at regulere type 2-diabetes.

Hvordan er Pioglitazone Teva Pharma blevet undersøgt?

Da Pioglitazone Teva Pharma er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset

til at påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Actos. To lægemidler er bioækvivalente,

når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Pioglitazone Teva Pharma?

Da Pioglitazone Teva Pharma er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Pioglitazone Teva Pharma blevet godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at Pioglitazone Teva

Pharma er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Actos. Det var derfor CHMP's opfattelse,

at fordelene opvejer de identificerede risici som for Actos. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Pioglitazone Teva Pharma.

Andre oplysninger om Pioglitazone Teva Pharma

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pioglitazone Teva Pharma den 26. marts 2012.

Den fuldstændige EPAR for Pioglitazone Teva Pharma findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Pioglitazone Teva Pharma, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2011

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information