Picato

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-03-2020

Aktiv bestanddel:
Ingenol mebutate
Tilgængelig fra:
LEO Laboratories Ltd.
ATC-kode:
D06BX02
INN (International Name):
ingenol mebutate
Terapeutisk gruppe:
Antibiotika og kemoterapeutika til dermatologisk brug, Andre kemoterapeutika
Terapeutisk område:
Keratose, Actinic
Terapeutiske indikationer:
Picato er indiceret til behandling af kutant af ikke‑hyperkeratotic, ikke‑hypertrofiske aktinisk keratose i voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002275
Autorisation dato:
2012-11-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/002275

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-03-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Picato 150 mikrogram/gram gel

ingenolmebutat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Picato

Sådan skal du bruge Picato

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Picato indeholder det aktive stof ingenolmebutat.

Dette lægemiddel anvendes udvortes (på huden) til behandling af aktinisk keratose, også kaldt

solkeratose, hos voksne. Aktiniske keratoser er ru hudområder, der findes hos mennesker, der har

været udsat for for meget sol i løbet af deres levetid. Picato 150 mikrogram/gram gel anvendes til

aktinisk keratose i ansigtet og hovedbund.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Picato

Brug ikke Picato:

Hvis du er allergisk over for ingenolmebutat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Picato.

Få ikke Picato i øjnene. Vask dine hænder grundigt efter du har anvendt gelen. Vask dine

hænder igen, hvis du tilfældigvis kommer til at røre det område, hvor du har anvendt gelen. Pas

på ikke at overføre gel fra behandlingsområdet til dine øjne. I tilfælde af utilsigtet kontakt, fjern

gelen ved at skylle rigeligt med vand og søg lægehjælp så hurtigt som muligt.

Slug ikke denne medicin. Drik masser af vand, hvis du ved et uheld kommer til at sluge denne

medicin, og søg lægehjælp.

Sørg for at din hud er helet efter andre behandlinger eller operation, før du bruger denne

medicin. Påfør ikke Picato i åbne sår eller på skadet hud

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Påfør ikke denne medicin på området i nærheden af øjnene, på indersiden af næseborene,

indersiden af ørerne eller på læberne.

Undgå sollys så meget som muligt (herunder sollamper og solarier).

Vær opmærksom på nye skællende røde plamager, åbne sår, forhøjet eller vortelignende vækst

indenfor behandlingsområdet. Skulle dette forekomme, kontakt lægen med det samme.

Denne medicin er beregnet til behandling af et areal på 25 cm

i tre dage.

Påfør ikke mere gel end hvad lægen har tilrådet.

Du kan forvente at få lokale hudreaktioner, såsom rødme og hævelse, efter behandling med

denne medicin (se pkt. 4). Kontakt lægen hvis disse hudreaktioner bliver alvorlige.

Børn og teenagere

Aktinisk keratose forekommer ikke hos børn, og denne medicin må ikke anvendes til børn og

teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Picato

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tidligere har brugt Picato eller anden lignende medicin fortæl det til lægen, før du begynder

behandlingen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du bør undgå brugen af Picato hvis du er

gravid.

Hvis du ammer, skal du undgå fysisk kontakt mellem babyen og det behandlede område i 6 timer efter

påføring af dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel har ingen virkning på din evne til at føre eller anvende maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Picato

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du har fået ordineret to forskellige styrker til behandling af to forskellige områder, skal du sikre

dig, at du anvender den ordinerede styrke til det korrekte område. Anvend ikke 500 mikrogram/g

gelen i ansigtet eller hovedbunden, da det kan medføre stærke lokale hudreaktioner.

Behandling af aktinisk keratose i ansigtet og hovedbunden er én tube Picato 150 mikrogram/g

gel (indeholder 70 mikrogram ingenolmebutat) én gang om dagen 3 dage i træk.

Vejledning til brug:

Åbn en ny tube hver gang du bruger denne medicin. Fjern hætten fra tuben umiddelbart før

brug.

Tryk gel fra én tube ud på en fingerspids.

Påfør indholdet af én tube til et areal på 25 cm

(fx 5 cm × 5 cm).

Smør forsigtigt gelen på behandlingsområdet.

Lad området tørre i 15 minutter. Undgå at berøre det behandlede område i 6 timer efter

påføring af din medicin.

Vask dine hænder med sæbe og vand straks efter påføring af gelen samt mellem påføringer,

hvis du har fået ordineret to forskellige styrker til to forskellige behandlingsområder.

Du må ikke anvende denne medicin umiddelbart efter at have taget et brusebad eller mindre end

2 timer før sengetid.

Vask ikke de områder, hvor du har anvendt gelen, i de første 6 timer efter at du påført den.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Rør ikke ved behandlingsområdet selv og tillad ingen, herunder kæledyr, at røre

behandlingsområdet i en periode på mindst 6 timer efter du har påført gelen.

Du må ikke dække det behandlede område med luft- eller vandtætte bandager efter at du har

påført denne medicin.

Den fulde virkning af Picato kan vurderes ca. 8 uger efter behandling.

Hvis du bruger Picato til behandling på halsen

Hvis mere end halvdelen af behandlingsområdet er på den

øvre

del af halsen

Brug Picato 150 mikrogram/g gel (ansigt og hovedbund)

Hvis mere end halvdelen af behandlingsområdet er på den

nedre

del af halsen

Brug Picato 500 mikrogram/g gel (krop og ekstremiteter)

Hvis du har brugt for meget Picato

Vask området med vand og sæbe. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever alvorlige

hudreaktioner..

Hvis du glemmer at bruge Picato

Tal med lægen eller apotekspersonalet hvis du glemmer at bruge Picato.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Opsøg straks lægehjælp, hvis du oplever allergisk reaktion, som kan medføre hævelse af mund, tunge

eller hals, når du bruge dette lægemiddel. Denne bivirkning er ikke almindelig.

Efter at have anvendt dette lægemiddel, kan huden, hvor du påfører det have tendens til at blive rødt,

skalle og danne skorper. Disse bivirkninger kommer oftest det første døgn efter påføring af dette

lægemiddel. Bivirkningerne kan blive værre i op til 1 uge efter du er stoppet med at bruge dette

lægemiddel. Bivirkningerne vil normalt blive bedre inden for 2 uger fra behandlingens start.

Infektion af huden kan forekomme i behandlingsområdet (er rapporteret som en almindelig

bivirkning, som kan påvirke op til 1 ud af 10 personer, når ansigt og hovedbund behandles).

Hævelse på påføringsstedet er meget almindelig (er rapporteret hos flere end 1 ud af 10 personer).

Hævelse på påføringsstedet i ansigt eller hovedbund kan trække ud til øjenområdet.

Bliver symptomerne beskrevet ovenfor mere udtalte efter den første uge efter du har stoppet brugen af

dette lægemiddel, eller hvis der er udsivning af pus, kan du muligvis have en infektion og du skal

kontakte din læge eller apoteket.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

De hyppigst forekommende bivirkninger ved behandling af ansigt og hovedbund:

Meget almindelige bivirkninger på behandlingsområdet, kan påvirke mere end 1 ud af 10

personer:

På behandlingsområdet:

Nogle af de ydre lag af din hud kan slides væk (erosion)

Blister (blærer, pustler)

Peeling (eksfoliering)

Skorper

Rødme på grund af udvidelse af de små blodkar (erytem)

Smerte (herunder en brændende fornemmelse på påføringsstedet)

De hyppigst forekommende bivirkninger ved behandling af kroppen og ekstremiteter:

Meget almindelige bivirkninger på behandlingsområdet, kan påvirke mere end 1 ud af 10

personer:

På behandlingsområdet:

Nogle af de ydre lag af din hud kan slides væk (erosion)

Blister (blærer, pustler)

Peeling (eksfoliering)

Skorper

Rødme på grund af udvidelse af de små blodkar (erytem)

Andre mulige bivirkninger ved behandling af ansigt og hovedbund:

Almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 10

personer:

På behandlingsområdet:

Kløe (pruritus)

Irritation

Andre bivirkninger:

Hævelse af området omkring øjet (periorbitalt ødem)

Hævelse (ødem) af øjenlåg

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 100

personer:

På behandlingsområdet:

Snurren eller følelsesløshed (paræstesi)

Åbne sår (ulkus)

Udsivning (sekretion) af væske

Ændring i hudfarve (pigmenteringsændring)

Andre bivirkninger:

Øjensmerte

Skade eller irritation på overfladen af øjet (hornhinde, bindehinde) efter utilsigtet eksponering

Sjældne bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 1000

personer:

På behandlingsområdet:

Ardannelse

Andre mulige bivirkninger ved behandling af kroppen og ekstremiteter:

Almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 10

personer:

På behandlingsområdet:

Kløe (pruritus)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Irritation

Smerte (herunder en brændende fornemmelse på påføringsstedet)

Ikke almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 100

personer:

På behandlingsområdet:

Snurren eller følelsesløshed (paræstesi)

Åbne sår (ulkus)

Ændring i hudfarve (pigmenteringsændring)

Varme

Andre bivirkninger:

Skade eller irritation på overfladen af øjet (hornhinde, bindehinde) efter utilsigtet eksponering

Sjældne bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 1000

personer:

På behandlingsområdet:

Ardannelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Til engangsbrug. Tuberne må ikke bruges igen, efter at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Picato indeholder

Aktivt stof: ingenolmebutat. Hvert gram gel indeholder 150 mikrogram ingenolmebutat. Hver

tube indeholder 70 mikrogram ingenolmebutat i 0,47 g gel.

Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, hydroxyethylcellulose, citronsyremonohydrat,

natriumcitrat, benzylalkohol, vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Picato 150 mikrogram/g er en klar og farveløs gel. Hver æske indeholder 3 tuber à 0,47 g gel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublin 12

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Irland

Fremstiller

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

LEO Pharma AB

Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

PHARMA-COS LTD

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

LEO Pharma GmbH

Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V.

Tel: +31 205104141

Eesti

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH

Tel: +43 1 503 6979

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 244 18 40

France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: + 385 1 3778 770

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 711 0760

România

LEO Pharma Romania

Tel: +40 213121963

Ireland

LEO Laboratories Ltd

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Vistor hf.

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

LEO Pharma S.p.A.

Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: +357 2537 1056

Sverige

LEO Pharma AB

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd

Tel: +44 (0) 1844 347333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Picato 500 mikrogram/gram gel

ingenolmebutat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger , herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Picato

Sådan skal du bruge Picato

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Picato indeholder det aktive stof ingenolmebutat.

Dette lægemiddel anvendes udvortes (på huden) til behandling af aktinisk keratose, også kaldt

solkeratose, hos voksne. Aktiniske keratoser er ru hudområder, der findes hos mennesker, der har

været udsat for for meget sol i løbet af deres levetid. Picato 500 mikrogram/gram gel bruges til

aktinisk keratose på kroppen, arme, hænder og ben.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Picato

Brug ikke Picato:

Hvis du er allergisk over for ingenolmebutat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Picato.

Få ikke Picato i øjnene. Vask dine hænder grundigt efter du har anvendt gelen. Vask dine

hænder igen, hvis du tilfældigvis kommer til at røre det område, hvor du har anvendt gelen. Pas

på ikke at overføre gel fra behandlingsområdet til dine øjne. I tilfælde af utilsigtet kontakt, fjern

gelen ved at skylle rigeligt med vand og søg lægehjælp så hurtigt som muligt.

Slug ikke denne medicin. Drik masser af vand, hvis du ved et uheld kommer til at sluge denne

medicin, og søg lægehjælp.

Sørg for at din hud er helet efter andre behandlinger eller operation, før du bruger denne

medicin. Påfør ikke Picato i åbne sår eller på skadet hud

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Påfør ikke denne medicin på området i nærheden af øjnene, på indersiden af næseborene,

indersiden af ørerne eller på læberne.

Undgå sollys så meget som muligt (herunder sollamper og solarier).

Vær opmærksom på nye skællende røde plamager, åbne sår, forhøjet eller vortelignende vækst

indenfor behandlingsområdet. Skulle dette forekomme, kontakt lægen med det samme.

Denne medicin er beregnet til behandling af et areal på 25 cm

i to dage.

Påfør ikke mere gel end hvad lægen har tilrådet.

Du kan forvente at få lokale hudreaktioner, såsom rødme og hævelse, efter behandling med

denne medicin (se pkt. 4). Kontakt lægen hvis disse hudreaktioner bliver alvorlige.

Børn og teenagere

Aktinisk keratose forekommer ikke hos børn, og denne medicin må ikke anvendes til børn og

teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Picato

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tidligere har brugt Picato eller anden lignende medicin fortæl det til lægen, før du begynder

behandlingen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du bør undgå brugen af Picato hvis du er

gravid.

Hvis du ammer, skal du undgå fysisk kontakt mellem babyen og det behandlede område i 6 timer efter

påføring af dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel har ingen virkning på din evne til at føre eller anvende maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Picato

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du har fået ordineret to forskellige styrker til behandling af to forskellige områder, skal du sikre

dig, at du anvender den ordinerede styrke til det korrekte område. Anvend ikke 500 mikrogram/g

gelen i ansigtet eller hovedbunden, da det kan medføre stærke lokale hudreaktioner.

Behandling af aktinisk keratose på krop, arme, hænder og ben er én tube Picato

500 mikrogram/g gel (indeholder 235 mikrogram ingenolmebutat) én gang om dagen 2 dage i

træk.

Vejledning til brug:

Åbn en ny tube hver gang du bruger denne medicin. Fjern hætten fra tuben umiddelbart før

brug.

Tryk gel fra én tube ud på en fingerspids.

Påfør indholdet af én tube til et areal på 25 cm

(fx 5 cm × 5 cm).

Smør forsigtigt gelen på behandlingsområdet.

Lad området tørre i 15 minutter. Undgå at berøre det behandlede område i 6 timer efter

påføring af din medicin.

Vask dine hænder med sæbe og vand straks efter påføring af gelen samt mellem påføringer,

hvis du har fået ordineret to forskellige styrker til to forskellige behandlingsområder. Hvis du

behandler dine hænder, skal du kun vaske fingerspidsen, som du har brugt til påføring af gelen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Picato 150 mikrogram/gram gel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert gram gel indeholder 150 mikrog ingenolmebutat. Hver tube indeholder 70 mikrog

ingenolmebutat i 0,47 g gel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel.

Klar farveløs gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Picato er indiceret til kutan behandling af ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk aktinisk keratose

hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Aktinisk keratose i ansigtet og hovedbunden hos voksne

Én tube Picato 150 mikrog/g gel (indeholder 70 mikrog ingenolmebutat) skal én gang dagligt påføres

det angrebne område 3 dage i træk.

Optimal terapeutisk virkning kan vurderes cirka 8 uger efter behandlingen.

Gentagen behandling med Picato kan gives, hvis en ufuldstændig respons viser sig ved en

opfølgningsundersøgelse efter 8 uger, eller hvis ophelede læsioner fra denne undersøgelse

forekommer igen ved senere undersøgelser.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Picato i den pædiatriske population.

Ældre population

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.1).

Immunokompromitterede patienter

Kliniske data vedrørende behandling af immunokompromitterede patienter er ikke tilgængelig, men

systemisk risiko er ikke forventet eftersom ingenolmebutat ikke absorberes systemisk.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Administration

Indholdet af en tube dækker et behandlingsområde på 25 cm

(fx 5 cm × 5 cm). Tuben er til

engangsbrug og skal kasseres efter brug (se pkt. 6.6).

Gelen fra tuben skal trykkes ud på en fingerspids og spredes jævnt over hele behandlingsområdet, lad

det tørre i 15 minutter. Indholdet af én tube bør anvendes til et behandlingsområde på 25 cm

Til engangsbrug.

For behandling af halsen:

Hvis mere end halvdelen af behandlingsområdet er placeret på den øverste del af halsen, bør

doseringen med Picato 150 mikrogram/g gel for ansigt og hovedbund anvendes. Hvis mere end

halvdelen af behandlingsområdet er placeret på den nedre del af halsen, bør doseringen med Picato

500 mikrogram/g gel for krop og ekstremiteter anvendes.

Hvis et område i ansigtet eller hårbunden behandles samtidigt med et andet område på kroppen eller

ekstremiteterne bør patienterne informeres om at sikre sig, at de anvender de korrekte styrker.

Forsigtighed skal udvises, således at Picato 500 mikrogram/g gel ikke anvendes i ansigtet eller

hårbunden, da dette kan forårsage en højere forekomst af lokal hudreaktion.

Patienterne skal instrueres i at vaske hænder umiddelbart efter påføring af Picato samt mellem

topikale påføringer, hvis to forskellige områder kræver forskellige styrker. Hvis hænderne behandles,

skal kun fingerspidsen, som anvendes til påføring af gelen, vaskes.

Undgå at vaske eller røre det behandlede område i en periode på 6 timer efter påføring af Picato. Efter

denne periode, kan behandlingsområdet vaskes med mild sæbe og vand.

Picato bør ikke påføres umiddelbart efter at have taget et brusebad eller mindre end 2 timer før

sengetid.

Det behandlede område må ikke dækkes med okklusionsbandage efter Picato påføring.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt

6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Øjeneksponering

Kontakt med øjnene kan forårsage kemisk konjunktivitis og hornhindeforbrændinger. Patienter bør

vaske hænderne grundigt efter påføring af gelen og efter enhver kontakt med det behandlede område,

for at undgå utilsigtet overførsel af gelen til øjnene. Ved eksponering ved et uheld, skal øjnene straks

skylles med store mængder vand, og patienten skal søge lægehjælp så hurtigt som muligt. Øjenlidelser

såsom øjensmerter, øjenlågsødem og periorbital ødem bør forventes efter eksponering ved et uheld

med Picato (se pkt. 4.8).

Indtagelse

Picato må ikke indtages. Ved indtagelse ved et uheld, skal patienten drikke rigeligt med vand og søge

lægehjælp.

Alment

Picato bør ikke anvendes, før huden er helet efter tidligere medicinsk eller kirurgisk behandling og må

ikke påføres i åbne sår eller på skadet hud hvor hudbarrieren er ødelagt.

Picato skal ikke anvendes i nærheden af øjnene, på indersiden af næseborene, på indersiden af ørerne

eller på læberne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lokale hudreaktioner

Lokale hudreaktioner såsom erytem, afskalning og skorpedannelse bør forventes at opstå efter kutan

anvendelse af Picato (se pkt. 4.8). Lokale hudreaktioner er forbigående og forekommer typisk inden

for 1 døgn fra behandlingens start og topper i intensitet op til 1 uge efter afsluttet behandling. Lokale

hudreaktioner forsvinder typisk inden for 2 uger efter behandlingens start ved behandling af områder i

ansigtet og hovedbund, og inden for 4 uger efter behandlingens start ved behandling af områder på

krop og ekstremiteter. Det er ikke muligt at vurdere behandlingens effekt før ophelning af lokale

hudreaktioner.

Soleksponering

Undersøgelser er udført for at vurdere virkningerne af UV-bestråling af huden efter enkelt og

gentagen påføring af ingenolmebutat gel, 100 mikrog/g. Ingenolmebutat gel udviste ikke nogen risiko

for fotoirritation eller fotoallergiske reaktioner. Men på grund af sygdommens art, bør overdreven

udsættelse for sollys (herunder sollamper og solarier) undgås eller minimeres.

Keratoakantom, basalcellekarcinom, Bowens sygdom og planocellulært karcinom

Fra et klinisk studie udført efter godkendelse (se pkt. 5.1) og efter markedsføring er der afrapporteret

keratoakantom, basalcellekarcinom, Bowens sygdom og planocellulært karcinom påvist indenfor

behandlingsområdet uger til måneder efter brug af ingenolmebutat gel. Ingenolmebutat bør anvendes

med forsigtighed hos patienter med hudkræft i anamnesen. Sundhedspersonale skal rådgive patienter

om at overvåge udvikling af læsioner indenfor behandlingsområdet og søge lægefaglig bistand med

det samme hvis en læsion opstår.

Behandling af aktiniske keratoser

Ved klinisk atypiske aktinisk keratose læsioner eller ved mistanke om malignitet skal biopsi foretages

for at bestemme ret behandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Interaktion med systemisk absorberede lægemidler anses for

usandsynlig, eftersom Picato ikke absorberes systemisk.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af ingenolmebutat til gravide kvinder. Dyreforsøg viste svag embryo-

føtal toksicitet (se pkt. 5.3). Risici for mennesker, der får kutan behandling med ingenolmebutat

betragtes som usandsynlig, da Picato ikke absorberes systemisk. For en sikkerheds skyld bør Picato

undgås under graviditeten.

Amning

Der forventes ingen påvirkning af nyfødte/spædbørn, ammet af mødre i behandling, da Picato ikke

absorberes systemisk. Den ammende skal informeres om, at fysisk kontakt mellem barnet og det

behandlede område skal undgås i en periode på 6 timer efter påføring af Picato.

Fertilitet

Ingen fertilitetsstudier er udført med ingenolmebutat

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Picato påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

De hyppigst rapporterede bivirkninger er lokale hudreaktioner herunder erytem, afskalning,

skorpedannelse, hævelse, blæredannelse/pustulation og erosion/ulceration på adminstrationsstedet for

ingenolmebutat gel, se tabel 1 for MedDRA termer. Efter påføring af ingenolmebutat oplevede de

fleste patienter (>95%) én eller flere lokale hudreaktion(er). Infektion på påføringsstedet er blevet

rapporteret ved behandling af ansigt og hovedbund.

Tabel med oversigt over bivirkninger

Tabel 1 viser 499 patienter med aktinisk keratose behandlet med Picato 150 mikrog/g eller

500 mikrog/g i fire vehikelkontrollerede fase 3 studier med ialt 1002 patienter samt indberetninger

efter markedsføringen. Patienterne blev behandlet på et område på 25 cm

med Picato ved

koncentrationer på 150 mikrog/g eller 500 mikrog/g eller vehikel én gang dagligt i henholdsvis 3 eller

2 på hinanden følgende dage.

Nedenstående tabel viser bivirkninger efter MedDRA Systemorganklasse og anatomisk lokalitet.

Frekvenserne er defineret i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1000 til <1/100);

sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1000); meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 1 Bivirkninger i henhold til MedRA Sytemorganklasser

Frekvens

Systemorganklasser

Ansigt og hovedbund

Krop og ekstremiteter

Infektioner og parasitære sygdomme

Pustler på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Infektion på påføringsstedet

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed (herunder

angioødem)

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Øjne*

Øjenlågsødem

Almindelig

Periorbitalødem

Almindelig

Kemisk konjunktivitis,

hornhindeforbrænding**

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Øjensmerte

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Erosion på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Vesikler på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Hævelse på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Peeling på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Skorpedannelse på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Erytem på påføringsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Smerter på påføringsstedet***

Meget almindelig

Almindelig

Pruritus på påføringsstedet

Almindelig

Almindelig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Irritation på påføringsstedet

Almindelig

Almindelig

Sekretion på påføringsstedet

Ikke almindelig

Paræstesi på påføringsstedet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ulcus på påføringsstedet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ændring i pigmentering på

påføringsstedet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Varme på påføringsstedet

Ikke almindelig

Ardannelse på påføringsstedet

Sjælden

Sjælden

*: Hævelse på påføringsstedet i ansigt eller hovedbund kan trække ud til øjenområdet

**: Utilsigtet eksponering af øjet: Post-marketing rapporter om kemisk konjunktivitis og

hornhindeforbrændinger i forbindelse med utilsigtet eksponering af øjet er modtaget (se pkt. 4.2 og

4.4 for forebyggelse af eksponering af øjet)

***: Herunder brændende fornemmelse på påføringsstedet.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hyppigheden af lokale hudreaktioner, som forekom med en hyppighed >1% både i henholdsvis

ansigt/hovedbund og på krop/ekstremiteter er: erytem på påføringsstedet (94% og 92%), afskalning på

påføringsstedet (85% og 90%), skorpedannelse på påføringsstedet (80% og 74%), hævelse på

påføringsstedet (79% og 64%), vesikler på påføringsstedet (13% og 20%), pustler på påføringsstedet

(43% og 23%) og erosion på påføringsstedet (31% og 25%).

Alvorlige lokale hudreaktioner forekom med en hyppighed på 29% i ansigt og hovedbund og med en

hyppighed på 17% på krop og ekstemiteter. Hyppigheden af alvorlige lokale hudreaktioner som

forekom med en hyppighed >1% både i henholdsvis ansigt/hovedbund og på krop/ekstremiteter er:

erytem på påføringsstedet (24% og 15%), afskalning på påføringsstedet (9% og 8%), skorpedannelse

på påføringsstedet (6% og 4%), hævelse på påføringsstedet (5% og 3%), pustler på påføringsstedet

(5% og 1%).

Langtidsopfølgning

I alt 198 patienter med total heling på dag 57 (184 behandlet med Picato og 14 behandlet med vehikel)

blev fulgt i yderligere 12 måneder. I et andet studie, hvor 329 patienter indledningsvist blev behandlet

med kryoterapi i ansigtet/hovedbunden, randomiseredes disse efter tre uger til enten Picato

150 mikrog/g (n=158) eller vehikel (n=150) i 3 dage i det samme område. 149 af patienterne i Picato-

gruppen og 140 i vehikel-gruppen blev fulgt i 12 måneder. I et senere studie blev 450 patienter initialt

behandlet med Picato 150 mikrog/g; af disse blev 134 randomiseret til 2. behandling med Picato

150 mikrog/g, og der var opfølgning af patienterne i op til 12 måneder efter den første behandling.

Resultaterne ændrede ikke sikkerhedsprofilen for Picato (se pkt. 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering med Picato kan resultere i en øget forekomst af lokale hudreaktioner. Behandling af

overdosis bør bestå af behandling af kliniske symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug, andre

kemoterapeutika, ATC-kode: D06BX02

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanismen af ingenolmebutat ved aktinisk keratose er endnu ikke fuldt karakteriseret.

In

vivo-

in vitro

modeller har vist en dobbelt virkningsmekanisme for virkningerne af ingenolmebutat:

1) induktion af lokal læsions-celledød og 2) fremme en inflammatorisk respons kendetegnet ved lokal

produktion af proinflammatoriske cytokiner og chemokiner og infiltrering med immunkompetente

celler.

Farmakodynamisk virkning

Data fra to kliniske studier på biologisk effekt af ingenolmebutat har vist, at kutan administration

inducerer epidermal nekrose med udtalt inflammatorisk reaktion i både epidermis og den øvre dermis

af den behandlede hud, domineret af infiltrerende T-celler, neutrofile og makrofager. Nekrose i

dermis blev sjældent observeret.

Genekspressionsprofiler af hudbiopsier fra det behandlede område er forenelige med inflammatorisk

reaktion og sårhelning, hvilket stemmer overens med histologifund.

Ikke-invasiv undersøgelse af behandlet hud med refleksionskonfokalmikroskopi har vist at

hudforandringer induceret af ingenolmebutat var reversible, med næsten komplet normalisering af alle

målte parametre på dag 57 efter behandling, hvilket støttes af kliniske resultater og studier på dyr.

Klinisk virkning og sikkerhed

Virkning og sikkerheden af Picato 150 mikrog/g, administreret i ansigtet eller hovedbunden i 3 på

hinanden følgende dage blev undersøgt i to dobbelt-blinde, vehikelkontrollerede kliniske studier med

547 voksne patienter. Ligeledes blev virkning og sikkerheden af Picato 500 mikrog/g, administreret på

krop og ekstremiteter i 2 på hinanden følgende dage undersøgt i to dobbelt-blinde,

vehikelkontrollerede kliniske studier med 458 voksne patienter. Patienterne fortsatte i studierne, i en

8-ugers opfølgningsperiode, med kliniske observationer og sikkerhedsovervågning. Virkning, målt

som total og delvis heling, såvel som median procent reduktion blev vurderet på dag 57 (se tabel 2).

Patienterne havde 4 til 8 klinisk typiske, synlige, diskrete, ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske,

aktinisk keratose-læsioner inden for et sammenhængende behandlingsområde (25 cm

) i ansigtet eller

hovedbunden eller på kroppen eller ekstremiteter. På hver planlagt dosisdag i undersøgelsen blev

gelen påført på hele behandlingsområdet.

Compliance var høj, idet 98% af patienterne fuldførte studierne.

Forsøgspersonerne varierede i alder fra 34 til 89 år (gennemsnit 64 og 66 år, henholdsvis for de to

styrker) og 94% havde Fitzpatrick hudtype I, II eller III.

På dag 57 havde patienter behandlet med Picato højere total og delvis heling end patienter behandlet

med vehikel-gel (p<0,001). Median procent reduktion i aktinisk keratose-læsioner var højere i

gruppen behandlet med ingenolmebutat i forhold til vehikel-gruppen (se tabel 2).

Tabel 2 Patienter med total og delvis heling og læsionsreduktion i median procent (%) ved

aktinisk keratose

Ansigt og hovedbund

Krop og ekstremiteter

Picato

150 mikrog/g

(n=277 )

Vehikel

(n=270 )

Picato

500 mikrog/g

(n=226 )

Vehikel

(n=232 )

Total heling

42,2%

3,7%

34,1%

4,7%

Delvis heling

(≥ 75%)

63,9%

7,4%

49,1%

6,9%

Reduktion

Total heling defineret som andelen af patienter uden klinisk synlige aktinisk keratose-læsioner i

behandlingsområdet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Delvis heling defineret som andelen af patienter hvor 75% eller mere af antallet aktinisk keratose-læsioner fra

baseline

blev fjernet.

Median procent (%) reduktion af aktinisk keratose-læsioner i forhold til

baseline

p<0.001; sammenlignet med vehikel ved logistisk regression med behandling, studie og anatomisk placering.

Virkningsgraden varierede mellem de individuelle anatomiske lokaliteter. Inden for hver lokalitet var

total og delvis heling højere i gruppen behandlet med ingenolmebutat sammenlignet med

vehikel-gruppen (se tabel 3 og 4)

Tabel 3

Antal og procent (95% CI) af patienter, som opnår total og delvis heling på dag 57

ved anatomisk lokalitet ansigt og hovedbund

Total heling

Delvis heling( ≥ 75%)

Picato 150 mikrog/g

(n=277 )

Vehikel

(n=270 )

Picato 150 mikrog/g

(n=277)

Vehikel

(n=270)

Ansigt

104/220

47% (41-54%)

9/220

4% (2-8%)

157/220

71% (65-77%)

18/220

8% (5-13%)

Hovedbund

13/57

23% (13-36%)

1/50

2% (0-11%)

20/57

35% (23-49%)

2/50

4% (1-14%)

Tabel 4

Antal og procent (95% CI) af patienter som opnår total og delvis heling på dag 57 ved

anatomisk lokalitet krop og ekstremiteter

Total heling

Delvis heling ( ≥ 75%)

Picato 500 mikrog/g

(n=226)

Vehikel

(n=232)

Picato 500 mikrog/g

(n=226)

Vehikel

(n=232)

49/142

35% (27-43%)

7/149

5% (2-9%)

75/142

53% (44-61%)

11/149

7% (4-13%)

Håndryg

10/54

19% (9-31%)

0/56

0% (0-6%)

16/54

30% (18-44%)

1/56

2% (0-10%)

Bryst

11/14

79% (49-95%)

2/11

18% (2-52%)

12/14

86% (57-98%)

2/11

18% (2-52%)

Andet

7/16

44% (20-70%)

2/16

13% (2-38%)

8/16

50% (25-75%)

2/16

13% (2-38%)

Andet inkluderer skulder, ryg, ben.

Sikkerhed ved behandling med Picato 150 mikrog/g i 3 dage eller Picato 500 mikrog/g i 2 dage, blev

vurderet frem til dag 57, hovedparten af rapporterede bivirkninger og lokale hudreaktioner var mild til

moderat i intensitet og alle forsvandt uden følgevirkning.

Statistisk signifikante forskelle i patientrapporterede resultater blev observeret til fordel for patienter,

der fik Picato i forhold til dem, der modtog vehikelgel. Højere gennemsnitlig

patient-almen-tilfredshedsscore, hvilket indikerer en højere grad af den samlede tilfredshed, blev set i

ingenolmebutat-grupper i forhold til vehikelgrupper (p<0,001) målt ved Treatment Satisfaction

Questionnaire for Medication (TSQM).

Langtidsvirkning

Tre prospektive, observationelle langtids-1-års-opfølgningsstudier blev gennemført for at evaluere

vedvarende effekt ved genkomst af aktiniske keratose læsioner i behandlings området, og sikkerhed

hos patienter, der havde fået behandling med Picato. En undersøgelse omfattede patienter behandlet

med Picato 150 mikrog/g i ansigt eller hovedbund i 3 dage og to studier inkluderede patienter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

behandlet med Picato 500 mikrog/g på krop eller ekstremiteter i 2 dage. Kun de patienter, som

opnåede fuldstændig heling i det behandlede område ved udgangen af fase-3 studierne (dag 57), var

berettiget til langtidsopfølgning. Patienterne blev fulgt hver 3. måned i 12 måneder (se tabel 5).

Tabel 5 Recidiv forekomst af aktinisk keratose læsioner

Picato

150 mikrog/g gel

Ansigt og hovedbund

(n=108)

Picato

500 mikrog/g gel

Krop og ekstremiteter

(n=76

c

)

Recidivrate 12 måneder

KM-estimat (95% CI)

53,9% (44,6-63,7)

56,0% (45,1-67,6)

Læsions baseret recidivrate12 måneder

Gennemsnit (SD)

12,8% (19,1)

13,2% (23,0)

Recidivrate er Kaplan-Meier (KM) estimatet på studiedagen udtrykt i procent (95% CI). Recidiv er

defineret som identificering af aktinisk keratose-læsion i det tidligere behandlede område hos patienter som

opnåede total heling på dag 57 i forudgående fase-3 studier.

Læsions-baseret recidivrate for hver patient er defineret som forholdet mellem antallet af aktinisk keratose-

læsioner ved 12 måneder og antallet af læsioner ved

baseline

i forudgående fase-3 studier.

Heraf, var 38 patienter tidligere behandlet i en vehikelkontrolleret fase-3 studie og 38 patienter tidligere

behandlet i en ukontrolleret fase-3 studie.

Risiko for progression til pladecellekræft

Ved udgangen af undersøgelsen (dag 57) rapporteredes samme hyppighed af planocellulær karcinom

(SCC) i behandlingsområdet hos patienter behandlet med ingenolmebutat-gel (0,3%, 3 af 1165

patienter) og vehikel-behandlede patienter (0,3%, 2 af 632 patienter) i de kliniske studier af

ingenolmebutat-gel i aktinisk keratose.

I tre prospektive, observationelle langtids-1-års-opfølgningsstudier blev SCC ikke rapporteret i

behandlingsområdet (0 ud af 184 patienter, der tidligere er behandlet med ingenolmebutat-gel)

Erfaring med mere end én behandling

I et dobbelt-blindt, vehikelkontrolleret studie blev op til 2 behandlinger med Picato 150 mikrogram/g

givet til 450 patienter med 4-8 AK´er i et 25 cm

behandlingsområde i ansigtet eller i hovedbunden.

Patienter, hvor første behandling ikke medførte fuldstændig heling af alle AK´er i området efter 8

uger, blev randomiseret til endnu en behandling med Picato eller med vehikel. Patienter, hvor første

behandling førte til fuldstændig heling, blev vurderet efter 26 og 44 uger og randomiseret til 2.

behandling, hvis de havde tilbagefald i området. Effektiviteten blev vurderet hos alle patienter 8 uger

efter randomiseringen. Den første behandling, givet åbent, resulterede i en rate for fuldstændig heling

på 62% (277/450). Resultatet af den randomiserede og blindede 2. behandling er præsenteret i tabel 6.

Tabel 6 Fuldstænding heling

a

af området 8 uger efter randomisering og ved måned 12

Behandlingsområde

genstridig

c

Behandlingsområde

gentagen

d

Picato

150 mcg/g

gel (n= 92)

Vehikel

(n=49)

Picato

150 mcg/g

gel (n=42)

Vehikel

(n=20)

8 uger efter randomisering

47% (43)

(p=0.001

18% (9)

60% (25)

(p=0.013

25% (5)

Måned 12

18% (17)

(p=0.016

4% (2)

31% (13)

(p=0.10

15% (3)

Rate for fuldstændig heling er defineret som andelen af patienter med ingen (nul) synlige aktinisk keratose

læsioner i behandlingsområdet.

Cochran-Mantel-Haenszel test af Picato gel 150 mikrog/g sammenlignet med vehikel justeret for anatomisk

placering (ansigt/hovedbund) og land.

Patienter, hvor første behandling ikke førte til fuldstændig heling af alle AK´er i behandlingsområdet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Patienter, hvor første behandling førte til fuldstændig heling, men som havde tilbagefald i

behandlingsområdet i enten uge 26 eller 44.

Aktinisk keratose i ansigt og hovedbund, sekventiel anvendelse efter kryoterapi

I et to-arms studie blev 329 voksne patienter med AK i ansigtet eller i hovedbunden randomiseret til

behandling med Picato gel, 150 mikrog/g, eller vehikel 3 uger efter kryoterapi af alle synlige læsioner

i behandlingsområdet. Studiet omfattede patienter med 4 til 8 klinisk typiske, synlige, afgrænsede

ikke-hypertrofiske og ikke-hyperkeratotiske AK-læsioner indenfor et sammenhængende

behandlingsområde på 25 cm

11 uger efter

baseline

, hvilket er 8 uger efter påføring af Picato gel eller vehikel, var raten for

fuldstændig heling 61% for patienter randomiseret til Picato gel og 49% for patienter randomiseret til

vehikel. Ved 12 måneder var raten for fuldstændig heling i disse grupper henholdsvis 31% og 19%.

Den procentvise reduktion i antal AK var 83% ved 11 uger og 57% ved 12 måneder i Picato-gruppen

og 78% ved 11 uger og 42% ved 12 måneder i vehikel-gruppen. Det gennemsnitlige antal AK i

Picato-gruppen var 5,7 ved

baseline

, 0,8 ved 11 uger og 0,9 ved 12 måneder mod 5,8, 1,0 og 1,2 i

vehikel-gruppen på disse tidspunkter.

Sikkerhedsresultaterne fra studiet var sammenlignelige med sikkerhedsprofilen af Picato gel,

150 mikrog/g, som monoterapi.

Erfaring med behandling af et større område

I et dobbelt-blindt, vehikelkontrolleret studie måltes systemisk eksponering. Picato 500 mikrog/g, fra

4 tuber blev påført dagligt i 2 dage i træk på et 100 cm

sammenhængende behandlingsområde.

Resultatet viste ingen systemisk absorption.

Picato 500 mikrog/g var veltolereret, når det påførtes et sammenhængende behandlingsområde på

100 cm

på krop og ekstremiteter.

I et dobbelt-blindt, vehikelkontrolleret studie i patienter med AK på krop og ekstremiteter, blev

forsøgsmedicin indeholdende ingenolmebutat-gel, 600 mikrog/g påført én gang dagligt i 2, 3, eller 4

dage på et hudområde på 250 cm

. Studiet inkluderede en stor gruppe patienter med svære solskader.

12/163 patienter behandlet med forsøgsmedicin indeholdende ingenolmebutat rapporterede 16

hudtumorhændelser indenfor behandlingsområdet (1 SCC, 1 Bowens sygdom og 14 keratoakantom

efter central patologisk gennemgang) sammenlignet med 0/61 i vehikelgruppen.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Picato i alle undergrupper af den pædiatriske population med aktinisk keratose

(se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Ældre patienter

Af de 1165 patienter behandlet med Picato i de kliniske studier med ingenolmebutat-gel i aktinisk

keratose, var 656 patienter (56%) 65 år eller ældre, mens 241 patienter (21%) var 75 år eller ældre.

Ingen generelle forskelle i sikkerhed eller effekt blev observeret mellem yngre og ældre patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den systemiske farmakokinetiske profil af ingenolmebutat og dets metabolitter er ikke blevet

karakteriseret i mennesker på grund af fraværet af målbare blodkoncentrationer efter kutan

administration.

Absorption

Ingen systemisk absorption blev påvist (nedre detektionsgrænse 0,1 ng/ml) ved Picato 500 mikrog/g

fra 4 tuber påført på den dorsale underarm på et område på 100 cm

i aktinisk keratose patienter

dagligt i 2 dage.

In vitro

data viser, at ingenolmebutat ikke hæmmer eller inducerer human cytokrom P450 isoformer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2016. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/617430/2012

EMEA/H/C/002275

EPAR - sammendrag for offentligheden

Picato

ingenolmebutat

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Picato. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Picato.

Hvad er Picato?

Picato er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ingenolmebutat. Det fås som en gel i to styrker

(150 µg/g og 500 µg/g).

Hvad anvendes Picato til?

Picato anvendes til behandling af voksne med solkeratose (aktinisk keratose). Solkeratose er en

unormal hudvækst, der udvikles efter overdreven udsættelse for sollys. Picato anvendes, når hudens

yderste lag, der er berørt af solkeratose, ikke er fortykket eller hævet.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Picato?

Picato gel påføres på de berørte hudområder. Til behandling af ansigtet, hårbunden og den øverste del

af halsen påføres Picato (150 µg/g) 1 gang dagligt i tre på hinanden følgende dage. Til behandling af

kroppen, arme og ben og nederste del af halsen påføres den større styrke af Picato (500 µg/g) 1 gang

dagligt i to på hinanden følgende dage. Til hver påføring skal der anvendes en ny tube Picato gel. En

tube indeholder den mængde, der er nødvendig til behandling af et areal på 25 cm

Yderligere oplysninger om brugen af Picato finder du i indlægssedlen.

Patientens respons på behandlingen kan vurderes ca. otte uger efter behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Picato

Side 2/3

Hvordan virker Picato ?

Den nøjagtige måde, Picato virker på, er ikke fuldstændig kendt. Det aktive stof i Picato,

ingenolmebutat, menes at virke på to forskellige måder. Når ingenolmebutat påføres på hudcellerne og

optages af disse, har det en direkte giftig virkning på cellerne; desuden fremkalder det inflammation.

Tilsammen medfører disse virkninger, at de celler, der er berørt af solkeratose, dør.

Hvordan blev Picato undersøgt?

Virkningerne af Picato blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Picato (150 µg/g) har været genstand for to hovedundersøgelser hos 547 voksne med solkeratose i

ansigtet og hårbunden. Gelen blev påført én gang dagligt i tre på hinanden følgende dage.

Picato (500 µg/g) har været genstand for to hovedundersøgelser hos 458 voksne med solkeratose på

kroppen, armene og benene. Gelen blev påført én gang dagligt i to på hinanden følgende dage.

I alle fire undersøgelser blev Picato sammenlignet med vehiklet (dvs. den samme gel, men uden aktivt

stof). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på, hvor mange patienter, der var helt fri for solkeratose

otte uger efter behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Picato?

Picato blev påvist at være effektivt til at fjerne solkeratose fra huden.

For solkeratose i ansigtet og hårbunden viste den første undersøgelse, at huden var helt fri for

solkeratose hos 47 % (67 ud af 142) af de patienter, der blev behandlet med Picato, sammenholdt

med 5 % (7 ud af 136) af dem, der blev behandlet med placebo. I den anden undersøgelse var

solkeratosen fuldstændig forsvundet hos 37 % (50 ud af 135) af de patienter, der blev behandlet med

Picato, sammenholdt med 2 % (3 ud af 134) af dem, der blev behandlet med placebo.

For solkeratose i ansigtet og hårbunden viste den første undersøgelse, at huden var helt fri for

keratose hos 28 % (35 ud af 126) af de patienter, der blev behandlet med Picato, sammenholdt med

5 % (6 ud af 129) af dem, der blev behandlet med placebo. I den anden undersøgelse var

solkeratosen fuldstændig forsvundet hos 42 % (42 ud af 100) af de patienter, der blev behandlet med

Picato, sammenholdt med 5 % (5 ud af 103) af dem, der blev behandlet med placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Picato?

De oftest indberettede bivirkninger er hudreaktioner på påføringsstedet for Picato, herunder erytem

(rødme af huden), revnet eller skællende hud, skorpedannelse, hævelse, blæredannelse, beskadigelse

af huden og åbne hudsår. Efter påføring af Picato fik størstedelen af patienterne (over 95 %) én eller

flere lokale hudreaktioner. Der blev desuden indberettet om infektion på påføringsstedet ved

behandling af ansigtet og hårbunden. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Picato

fremgår af indlægssedlen.

Picato må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for ingenolmebutat eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Picato godkendt?

CHMP bemærkede, at behandling med Picato havde gavnlig virkning. Der var ingen større

sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved Picato, og de konstaterede bivirkninger var hovedsagelig

lokale hudreaktioner, som berørte størstedelen af patienterne, men som svandt efter 2-4 ugers

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Picato

Side 3/3

behandling, afhængigt af det behandlede område. Desuden tog CHMP hensyn til fordelen ved, at Picato

kan påføres af patienten selv, og at behandlingen er kortvarig. CHMP afgjorde derfor, at fordelene ved

Picato overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Picato

Andre oplysninger om Picato

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Picato den 15. november 2012.

Den fuldstændige EPAR for Picato findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Picato, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2012.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information