Pheburane

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-10-2020

Aktiv bestanddel:
Natrium phenylbutyrate
Tilgængelig fra:
Eurocept International B. V.
ATC-kode:
A16AX03
INN (International Name):
sodium phenylbutyrate
Terapeutisk gruppe:
Forskellige alimentary tract and metabolism produkter
Terapeutisk område:
Carbamoyl-Phosphat-Syntase Jeg Mangelsygdom
Terapeutiske indikationer:
Behandling af kroniske forvaltning af urinstof-cyklus lidelser.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002500
Autorisation dato:
2013-07-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/002500

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-08-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-10-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

PHEBURANE granulat, 483 mg/g

Natriumphenylbutyrat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinentil andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet , hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage PHEBURANE

3. Sådan skal du tage PHEBURANE

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

PHEBURANE indeholder det aktive stof phenylbutyrat, som anvendes til behandling af patienter i alle

aldre, der lider af forstyrrelser i urinstofcyklus. Disse sjældne sygdomme skyldes mangel på visse

leverenzymer, som er nødvendige til udskillelse af kvælstofholdige affaldsstoffer i form af ammoniak.

Kvælstof er en af byggestenene i proteiner og er en væsentlig del af den kost vi spiser. Da kroppen

nedbryder protein, efter at man har indtaget det, vil kvælstof ophobes i form af ammoniak, fordi

kroppen ikke kan udskille det. Ammoniak er specielt giftigt for hjernen, og fører i alvorlige tilfælde til

bevidsthedsforstyrrelser og koma.

PHEBURANE hjælper kroppen med at fjerne de kvælstofholdige affaldsstoffer og dermed reducere

mængden af ammoniak i kroppen. PHEBURANE skal imidlertid bruges sammen med en

lavproteindiæt, som udarbejdes specielt til dig af en læge eller en kostvejleder. Du skal følge denne

diæt nøje.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PHEBURANE

Tag ikke PHEBURANE:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for phenylbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6)

hvis du er gravid

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager PHEBURANE:

hvis du lider af kongestivt hjertesvigt (en hjertesygdom, hvor hjertet ikke kan pumpe

tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen) eller nedsat nyrefunktion

hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, da PHEBURANE udskilles af kroppen gennem

nyrerne og leveren.

PHEBURANE kan ikke forhindre, at blodets indhold af ammoniak akut bliver for højt, en tilstand, der

som regel udgør en medicinsk nødsituation. Hvis det sker, vil du få symptomer i form af kvalme,

opkastning og forvirring, og du skal have øjeblikkelig lægehjælp.

Hvis du skal have taget

blodprøver, er det vigtigt, at du fortæller lægen, at du tager PHEBURANE, da

natriumphenylbutyrat kan påvirke resultaterne af visse blodprøver (såsom blodets indhold af

elektrolytter og protein samt leverfunktionsprøver).

Kontakt lægen eller apoteket, hvis der er noget, du vil vide.

Brug af anden medicin sammen med PHEBURANE

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden

medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer

og mineraler.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager medicin, som indeholder:

valproat (et antiepileptisk lægemiddel)

haloperidol (der anvendes til behandling af visse psykotiske lidelser)

kortikosteroider (lægemidler, som anvendes til at lindre betændelsestilstande i kroppen)

probenecid (til behandling af forhøjet indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med gigt

(hyperurikæmi).

Disse lægemidler kan ændre virkningen af PHEBURANE, og du vil have behov for hyppigere at få

taget blodprøver. Spørg din læge eller på apoteket, hvis du er usikker på, om din medicin indeholder

disse stoffer.

Graviditet og amning

Tag ikke PHEBURANE, hvis du er gravid, da denne medicin kan skade det ufødte barn.

Hvis du er kvinde, og du kan blive gravid,

skal du bruge en sikker form for

svangerskabsforebyggelse under behandlingen med PHEBURANE.

Tal med lægen herom.

Tag ikke PHEBURANE, hvis du ammer, da denne medicin kan passere over i modermælken og skade

dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

PHEBURANE forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner.

PHEBURANE indeholder natrium og saccharose.

Dette lægemiddel indeholder 124 mg (5,4 mmol) natrium pr. g natriumphenylbutyrat. Fortæl det til din

læge eller apotekspersonalet, hvis du har brug for 3 gram eller mere pr. dag i en længere periode, især

hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt indhold af salt (natrium).

Dette lægemiddel indeholder 768 mg saccharose pr. g natriumphenylbutyrat. Dette skal tages i

betragtning, hvis du har sukkersyge. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage PHEBURANE

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Dosering

Den daglige dosis PHEBURANE beregnes på baggrund af din legemsvægt eller legemsoverflade og

justeres efter din proteinbalance og kost. Du skal regelmæssigt have taget blodprøver for at finde den

korrekte daglige dosis. Din læge vil fortælle dig, hvor meget granulat du skal tage.

Indgivelsesmåde

Du skal tage PHEBURANE gennem munden. Da PHEBURANE opløses langsomt, skal det ikke gives

gennem en gastrostomi (en sonde, som går gennem maveskindet direkte ind i mavesækken) eller

gennem en nasogastrisk sonde (en sonde, som går gennem næsen til mavesækken).

PHEBURANE skal tages sammen med en særlig lavproteindiæt.

Du skal tage PHEBURANE sammen med hvert måltid eller madning. Dette kan for små børn være 4

til 6 gange om dagen.

Der medfølger en inddelt måleske, som kan afmåle op til 3 gram natriumphenylbutyrat. Brug kun

denne måleske til at afmåle dosis.

Sådan afmåles dosis:

Linjerne på skeen angiver mængden (i gram natriumphenylbutyrat). Tag den mængde, lægen

har ordineret.

Hæld granulatet direkte i skeen som vist på tegningen (på yderkartonen og nederst på side 2 af

denne indlægsseddel).

Bank skeen mod bordet, så overfladen af granulatet bliver vandret, og fyld efter om nødvendigt.

Granulatet kan indtages straks med væske (vand, frugtsaft, proteinfri modermælkserstatning) eller

drysses på en skefuld fast føde (kartoffelmos eller æblemos). Hvis du blander granulatet med mad, er

det vigtigt at tage det straks. Derved undgås, at granulatet afgiver smag.

Du skal tage dette lægemiddel og holde diæt hele livet.

Hvis du har taget for meget PHEBURANE

Patienter, der har taget meget store doser natriumphenylbutyrat, oplever:

søvnighed, træthed, svimmelhed og mindre hyppigt forvirring

hovedpine

smagsforstyrrelser

nedsat hørelse

desorientering

svækket hukommelse

forværring af eksisterende neurologiske tilstande.

Hvis du oplever et af de nævnte symptomer, bør du straks kontakte din læge eller skadestuen på

nærmeste hospital for at få understøttende behandling.

Hvis du har glemt at tage PHEBURANE:

Du skal tage en dosis så hurtigt som muligt sammen med dit næste måltid. Der skal være mindst

3 timer mellem to doser. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får gentagne opkastninger, skal du straks kontakte lægen.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af hver 10 behandlede):

Uregelmæssige menstruation og ophør af menstruation hos fødedygtige kvinder.

Hvis du er seksuelt aktiv, og dine menstruationer standser helt, må du ikke antage, at det skyldes

PHEBURANE. Fortæl det til din læge, hvis dette sker, da menstruationsophør enten kan skyldes, at du

er gravid (se afsnittet herover om graviditet og amning), eller i overgangsalderen.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af hver 100 behandlede): Ændringer i

antallet af blodlegemer (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader), ændringer i mængden af

bikarbonat i blodet, nedsat appetit, depression, irritabilitet, hovedpine, besvimelse, væskeophobning

(hævelse), ændringer i smagen (smagsforstyrrelser), mavesmerter, opkastning, kvalme, forstoppelse,

unormal kropslugt, udslæt, unormal nyrefunktion, vægtstigning, ændrede resultater af

laboratorieanalyser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af hver 1 000 behandlede): Mangel

på røde blodlegemer som følge af knoglemarvssvigt, blå mærker, ændret hjerterytme, blødning fra

endetarmen, inflammation i maven, mavesår, betændelse i bugspytkirtlen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke PHEBURANE efter den udløbsdato, der står på pakningen og flaskeetiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PHEBURANE skal anvendes inden 45 dage efter åbning af emballagen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PHEBURANE indeholder:

Det aktive stof er natriumphenylbutyrat.

Ét gram granulat indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat.

Øvrige indholdsstoffer er saccharosekugler (saccharose og majsstivelse, se afsnit 2 “PHEBURANE

indeholder saccharose”), hypromellose, ethylcellulose N7, macrogol 1500, povidon K25.

Udseende og pakningsstørrelse

PHEBURANE granulat er hvidt til gulligt.

Granulatet er pakket i plastflasker med børnesikret låg og tørremiddel.

Hver flaske indeholder 174 g granulat.

Hver karton indeholder 1 flaske.

Der medfølger en inddelt måleske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

Fremstiller

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrig

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Danmark

FrostPharma AB

Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV

Tel: +31 35 528 39 57

info@eurocept.nl

Eesti

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Norge

FrostPharma AB

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

France

Portugal

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ísland

FrostPharma AB

Sími: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret:

Du kan finde yderligere information om PHEBURANE på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

PHEBURANE granulat, 483 mg/g

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert gram natriumfenylbutyrat indeholder 124 mg (5,4 mmol) natrium og 768 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat

Hvidt til let gulligt granulat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

PHEBURANE er indiceret som adjuvant behandling til den kroniske kontrol af urinstofcyklusdefekter,

som involverer mangel på carbamylphosphatsyntetase, ornithintranscarbamylase eller

argininosuccinatsyntetase.

Det er indiceret til alle patienter med neonatalt indsættende sygdom (komplet enzymmangel, som viser

sig inden for 28 dage post partum). Det er også indiceret til patienter med sent indsættende sygdom

(partiel enzymmangel, som viser sig efter den første måned post partum), som har tidligere tilfælde af

hyperammonæmisk encefalopati.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med PHEBURANE bør kontrolleres af en læge med erfaring inden for behandling af

urinstofcyklusdefekter.

Dosering

Den daglige dosis bør justeres individuelt svarende til patientens proteintolerance og den daglige

indtagelse af kostprotein, som er nødvendig for at fremme vækst og udvikling.

Den normale daglige dosis natriumphenylbutyrat i kliniske undersøgelser er:

450-600 mg/kg/dag til børn, som vejer mindre end 20 kg.

9,9-13,0 g/m

/dag til børn, som vejer mere end 20 kg, samt unge og voksne.

Sikkerheden og effekten ved doser over 20 g/dag er ikke undersøgt.

Terapeutisk kontrol

Plasmakoncentrationerne af ammoniak, arginin, essentielle aminosyrer (især aminosyrer med

forgrenede sidegrupper), carnitin og serumproteiner skal holdes inden for normalområderne.

Plasmaglutamin skal holdes på koncentrationer under 1 000 µmol/l.

Koststyring

PHEBURANE skal kombineres med indskrænkning i fødens indhold af protein og i nogle tilfælde

suppleres med essentielle aminosyrer og carnitin.

Citrullin- eller arginintilskud er nødvendigt til patienter, som har fået diagnosticeret neonatalt

indsættende mangel på carbamylphosphatsyntetase eller ornithintranscarbamylase med en dosering på

0,17 g/kg/dag eller 3,8 g/m

/dag.

Arginintilskud er nødvendigt til patienter, som har fået diagnosticeret mangel på

argininosuccinatsyresyntetase med en dosering på 0,4-0,7 g/kg/dag eller 8,8-15,4 g/m

/dag.

Hvis kalorietilskud er påkrævet, anbefales et proteinfrit produkt.

Særlige populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Da metaboliseringen og udskillelsen af natriumphenylbutyrat inddrager leveren og nyrerne, bør der

udvises forsigtighed ved anvendelse af PHEBURANE hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens.

Administration

PHEBURANE administreres oralt. På grund af sin langsomme opløsning bør PHEBURANE ikke

administreres gennem nasogastrisk sonde eller gastrostomisonde.

Den totale daglige dosis bør deles i lige store mængder, som gives ved hvert måltid eller madning

(f.eks. 4-6 gange dagligt til små børn). Granulatet kan synkes straks med væske (vand, frugtsaft,

proteinfri modermælkserstatning) eller drysses på en skefuld fast føde (kartoffelmos eller æblemos). I

sidstnævnte tilfælde er det vigtigt, at det bliver indtaget straks for at bevare smagsmaskeringen.

Der medfølger en måleske, som afmåler op til 3 g natriumphenylbutyrat med en graduering på

250 mg.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Graviditet.

Amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Indhold af klinisk vigtige elektrolytter

PHEBURANE indeholder 124 mg (5,4 mmol) natrium pr. gram natriumphenylbutyrat, hvilket

svarer til 2,5 g (108 mmol) natrium pr. 20 g natriumphenylbutyrat, som er den maksimale

daglige dosis. PHEBURANE skal derfor anvendes med forsigtighed til patienter med

kongestiv hjerteinsufficiens eller svær nyreinsufficiens og ved kliniske tilstande, hvor der

foreligger natriumretention med ødemdannelse.

Serum-kalium bør overvåges i behandlingsforløbet, idet den renale udskillelse af

phenylacetylglutamin kan fremkalde tab af kalium via urinen.

Generelle betragtninger

Selv under behandling kan akut hyperammonæmisk encefalopati opstå hos nogle patienter.

PHEBURANE anbefales ikke til behandling af akut hyperammonæmi, som er en akut tilstand.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 124 g natrium pr. gram, hvilket er ækvivalent med 6,2% af

WHO’s maksimalt anbefalede daglige indtag af natrium. Den maksimale daglige dosis af dette

lægemiddel er ækvivalent med 125% af WHO’s maksimalt anbefalede daglige indtag af

natrium.

PHEBURANE anses for at have et højt natrium-indhold, Dette bør især tages i betragtning hos

patienter på en diæt med lavt saltindhold.

Lægemidlet indeholder 768 mg saccharose pr. gram. Dette bør tages i betragtning hos

patienter med diabetes mellitus. Patienter med sjældne arvelige sygdomme med

fruktoseintolerans, glukose-galaktosemalabsorption eller sukrase-isomaltase-insufficiens bør

ikke anvende dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig indgift af probenecid kan påvirke den renale udskillelse af konjugeringsproduktet af

natriumphenylbutyrat. Der er publiceret rapporter om hyperammoniæmi, som var udløst af haloperidol

og valproat. Kortikosteroider kan medføre nedbrydning af vævsprotein og på denne måde øge

plasmakoncentrationen af ammoniak. En hyppigere kontrol af plasmakoncentrationen af ammoniak

tilrådes, når disse præparater skal anvendes.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/Antikonception til mænd og kvinder

Effektiv antikonception skal bruges af kvinder i den fertile alder.

Graviditet

Der findes ingen eller kun begrænsede data vedrørende brugen af natriumphenylbutyrat hos gravide

kvinder. Undersøgelser hos dyr har vist reproduktiv toksicitet (se pkt. 5.3). Pheburane er

kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3). Kvinder i den fertile alder skal bruge en effektiv

antikonception.

Amning

Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data hos dyr har vist udskillelse af

natriumphenylbutyrat/metabolitter i modermælk (se pkt. 5.3). Det vides ikke, om

natriumphenylbutyrat/metabolitter udskilles i human modermælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan

ikke udelukkes. Pheburane er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Der foreligger ingen tilgængelige data vedrørende virkningen af natriumphenylbutyrat på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

PHEBURANE har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med natriumphenylbutyrat oplevede 56 % af patienterne mindst én uønsket hændelse,

og det blev antaget, at 78 % af disse uønskede hændelser ikke var relateret til natriumphenylbutyrat.

Uønskede hændelser involverede hovedsagelig det reproduktive og det gastrointestinale system.

Tabel over uønskede hændelser

I nedenstående tabel er uønskede hændelser inddelt efter systemorganklasse og hyppighed.

Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1 000 til <1/100), sjælden (1/10 000 til <1/1 000), meget sjælden (<1/10 000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe skal

bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste uønskede hændelser skal anføres

først.

Systemorganklasse

Hyppighed

Uønsket hændelse

Blod og lymfesystem

Almindelig

anæmi, trombocytopeni, leukopeni, leukocytose,

trombocytose

Ikke almindelig

aplastisk anæmi, ekkymose

Metabolisme og ernæring

Almindelig

metabolisk acidose, alkalose, nedsat appetit

Psykiske lidelser

Almindelig

depression, irritabilitet

Nervesystemet

Almindelig

synkope, hovedpine,

Hjerte

Almindelig

ødem

Ikke almindelig

arytmi

Mave-tarmkanalen

Almindelig

abdominalsmerter, opkastning, kvalme,

konstipation, dysgeusi

Ikke almindelig

pankreatitis, ulcus pepticum, rektalblødning,

gastritis

Hud og subkutane væv

Almindelig

udslæt, unormalt hudlugt

Nyrer og urinveje

Almindelig

renal tubulær acidose

Det reproduktive system og

mammae

Meget

almindelig

amenoré, uregelmæssig menstruation

Undersøgelser

Almindelig

nedsat indhold i blodet af kalium, albumin, total

protein og fosfat, forhøjet indhold i blodet af

alkalisk fosfatase, transaminaser, bilirubin,

urinsyre, chlorid, fosfat og natrium, vægtøgning

Beskrivelse af udvalgte uønskede hændelser

Et sandsynligt tilfælde af en toksisk reaktion mod natriumphenylbutyrat (450 mg/kg/dag) er

indberettet for en 18-årig anorektisk kvinde, der udviklede metabolisk encefalopati associeret med

lactacidose, alvorlig hypokalæmi, pancytopeni, perifer neuropati og pankreatitis. Hun kom sig, efter at

dosis blev reduceret, med undtagelse af tilbagevendende episoder af pankreatitis, der slutteligt førte til,

at behandlingen blev seponeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Et enkelt tilfælde af overdosering indtraf hos et 5 måneders gammelt spædbarn med en utilsigtet enkelt

dosis på 10 g (1 370 mg/kg). Patienten udviklede diaré, irritabilitet og metabolisk acidose med

hypokalæmi. Patienten blev rask i løbet af 48 timer efter symptomatisk behandling.

Disse symptomer er konsistente med akkumulering af phenylacetat, som viste dosisbegrænsende

neurotoksicitet, når det blev administreret intravenøst ved doser på op til 400 mg/kg/dag.

Neurotoksicitet var fortrinsvis manifesteret ved somnolens, træthed og svimmelhed. Mindre hyppige

manifestationer var konfusion, hovedpine, smagsforstyrrelser, hørenedsættelse, desorientering,

svækket hukommelse og forværring af allerede eksisterende neuropati.

I tilfælde af overdosering seponeres behandlingen, og symptomatisk behandling gives.

Hæmodialyse og peritonealdialyse kan have effekt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Fordøjelsesorganer og stofskifte, Andre stofskiftesygdomme, ATC-

kode: A16AX03.

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Natriumphenylbutyrat er et prodrug og metaboliseres hurtigt til phenylacetat. Phenylacetat er en

metabolisk aktiv substans, som konjugeres med glutamin ved acetylering for at danne

phenylacetylglutamin, som derefter udskilles af nyrerne. På molær basis er natriumphenylbutyrat

sammenlignelig med urinstof (indeholder begge 2 mol nitrogen). Derfor er phenylacetylglutamin et

alternativt middel til udskillelse af restkvælstof.

Klinisk virkning og sikkerhed

Baseret på undersøgelser af udskillelsen af phenylacetylglutamin hos patienter med

urinstofcyklusdefekter er det muligt at skønne, at der dannes mellem 0,12 og 0,15 g

phenylacetylglutaminkvælstof, for hvert gram natriumphenylbutyrat, der er indgivet.

Som følge heraf reducerer natriumphenylbutyrat forhøjede plasmaammoniak- og

glutaminkoncentrationer hos patienter med urinstofcyklusdefekt. Det er vigtigt, at diagnosen stilles

tidligt, og at behandlingen indsættes straks for at forbedre overlevelsen og det kliniske udfald.

Hos patienter med

sent indsættende mangel

, herunder kvinder, der var heterozygote for

ornithintranscarbamylase-mangel og var restitueret efter hyperammonæmisk encefalopati og derefter

sat i kronisk behandling med proteinfattig kost og natriumfenylbutyrat, var overlevelsesprocenten

98 %. Hos størstedelen af de testede patienter var IQ middel eller i underkanten af middel/grænsende

til retardering. Patienternes kognitive præstationer forblev relativt uændrede under behandlingen med

phenylbutyrat. Eksisterende neurologisk funktionsnedsættelse kan ikke forventes ophævet ved

behandling, og hos nogle patienter må forventes neurologisk forværring.

Livslang behandling med PHEBURANE kan være nødvendig, medmindre der vælges ortotrop

levertransplantation.

Pædiatrisk population

Tidligere var den

neonatalt indsættende form

af urinstofcyklusdefekt næsten altid dødelig inden for

det første leveår, selv når det blev behandlet med peritonealdialyse og essentielle aminosyrer eller

disses kvælstoffrie analoger. Med hæmodialyse, brug af alternative udskillelsesveje for kvælstofaffald

(natriumphenylbutyrat, natriumbenzoat og natriumphenylacetat), restriktiv proteinindtagelse med

føden og i nogle tilfælde tilskud af essentielle aminosyrer, steg overlevelsen for nyfødte, som blev

diagnosticeret efter fødslen (men inden for den første levemåned), til næsten 80 %, hvor de fleste

dødsfald skete under et tilfælde med akut hyperammonæmisk encefalopati. Patienter med den

neonatalt indsættende sygdom havde en høj hyppighed af mental retardering.

Hos patienter, som blev diagnosticeret under svangerskabet og behandlet, før der forekom anfald af

hyperammonæmisk encefalopati, var overlevelsen 100 %, men selv hos disse patienter viste de fleste i

efterforløbet kognitiv svækkelse eller andre neurologiske defekter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Man ved, at phenylbutyrat bliver oxyderet til phenylacetat, som enzymatisk konjugeres med glutamin

for at danne phenylacetylglutamin i leveren og nyren. Phenylacetat bliver desuden hydrolyseret af

esteraser i lever og blod.

Plasma og urinkoncentrationer af phenylbutyrat og dets metabolitter er blevet målt på fastende raske

voksne, efter at de havde fået en enkelt dosis på 5 g natriumphenylbutyrat og fra patienter med

urinstofcyklusdefekter, hæmoglobinopatier og levercirrhose, som fik enkelte og gentagne doser

peroralt på op til 20 g/dag (ukontrollerede forsøg). Fordelingen af phenylbutyrat og dets metabolitter

har også været undersøgt hos cancerpatienter efter intravenøs infusion af natriumphenylbutyrat (op til

2 g/m

) eller phenylacetat.

Absorption

Phenylbutyrat bliver hurtigt absorberet ved faste. Efter en enkelt oral dosis på 5 g

natriumphenylbutyrat i form af granulat blev der påvist målbare koncentrationer i plasma af

phenylbutyrat 15 minutter efter indgift. Den gennemsnitlige tid til maksimumkoncentration var 1 time,

og den gennemsnitlige maksimumkoncentration var 195 µg/ml. Halveringstiden blev skønnet til at

være 0,8 time.

Fødeindtagelsens betydning for absorptionen er ukendt.

Distribution

Distributionsvolumen for phenylbutyrat er 0,2 l/kg.

Biotransformation

Efter en enkelt dosis på 5 g natriumphenylbutyrat i granulatform blev der påvist målelige

plasmakoncentrationer af phenylacetat og phenylacetylglutamin henholdsvis 30 og 60 minutter efter

indgift. Den gennemsnitlige tid til maksimumkoncentration var henholdsvis 3,55 og 3,23 timer, og de

gennemsnitlige maksimumkoncentrationer var henholdsvis 45,3 og 62,8 µg/ml. Halveringstiden blev

skønnet til at være henholdsvis 1,3 og 2,4 timer.

Forsøg med indgift af høje doser phenylacetat intravenøst viste ikke-lineær farmakokinetik, der var

karakteriseret ved saturabel metabolisme til phenylacetylglutamin. Gentagen indgift med phenylacetat

viste tegn på fremkaldelse af clearance.

Hos størstedelen af patienter med urinstofdefekter eller hæmoglobinopatier, der fik forskellige doser

phenylbutyrat (300-650 mg/kg/dag op til 20 g/dag), kunne plasmakoncentrationen af phenylacetat ikke

påvises efter faste til dagen efter. Hos patienter med svækket leverfunktion kan omdannelsen af

phenylacetat til phenylacetylglutamin være relativt langsommere. Tre cirrhosepatienter (ud af 6), som

fik gentagen peroral indgift af natriumphenylbutyrat (20 g/dag i tre doser), viste på tredjedagen

vedvarende plasmakoncentrationer af phenylacetat som var fem gange højere end de, som blev opnået

efter den første dosis.

Hos raske frivillige forsøgspersoner blev der fundet en forskel mellem kønnene i de farmakokinetiske

parametre for phenylbutyrat og phenylacetat (AUC og C

omkring 30-50 % større for kvinder), men

ikke for phenylacetylglutamin. Dette kan skyldes lipofiliciteten af natriumphenylbutyrat og en deraf

betinget forskel i distributionsvolumen.

Udskillelse

Cirka 80-100 % af medicinen udskilles af nyrerne inden for 24 timer som det konjugerede produkt

phenylacetylglutamin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prænatal eksponering af rotteunger for phenylacetat (den aktive metabolit af phenylbutyrat)

producerede læsioner i kortikale pyramidale celler; dendritiske rygsøjler var længere og tyndere end

normalt og reduceret i antal (se pkt. 4.6).

Når der blev givet høje doser af phenylacetat (190 - 474 mg/kg) subkutant til rotteunger, blev der

observeret en nedsat proliferation og et øget tab af neuroner såvel som en reduktion af CNS myelin.

Modningen af hjernesynapse var retarderet og antallet af fungerende nerveterminaler i storhjernen var

reduceret, hvilket resulterede i svækket hjernevækst. (se pkt. 4.6).

Natriumphenylbutyrat var negativ i 2 mutagentest, dvs. Ames test og mikronukleustesten. Resultaterne

indikerer, at natriumphenylbutyrat ikke inducerer nogen mutagen effekt ved Ames test med eller uden

metabolisk aktivering. Resultaterne af mikronukleustesten viser, at natriumphenylbutyrat ikke

fremkaldte nogen klastogen effekt hos rotter, der blev behandlet med toksiske eller non-toksiske doser

(undersøgt 24 og 48 timer efter en enkelt oral administration af 878 til 2 800 mg/kg).

Der er ikke udført undersøgelser af karcinogenicitet og fertilitet med natriumphenylbutyrat.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharosekugler (saccharose og majsstivelse),

hypromellose,

ethylcellulose N7,

macrogol 1500,

povidon K25.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Skal anvendes inden 45 dage efter anbrud af emballagen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ikke relevant.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE-flaske med børnesikker lukning og tørremiddel, indeholdende 174 g granulat.

Hver karton indeholder 1 flaske.

Der medfølger en inddelt måleske.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Når granulatet blandes med fast føde eller væske, er det vigtigt, at det indtages straks efter opblanding.

Ikke anvendte lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/822/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 31 juli 2013

Dato for seneste fornyelse: 21 marts 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

EMEA/H/C/002500

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pheburane

natriumphenylbutyrat

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Pheburane. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Pheburane bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pheburane, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pheburane, og hvad anvendes det til?

Pheburane er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof natriumphenylbutyrat. Det anvendes til

behandling af patienter, der lider af forstyrrelser i urinstofcyklus. Disse patienter kan ikke udskille

kvælstofholdige affaldsstoffer, fordi de mangler visse enzymer, som normalt findes i leveren.

Kvælstofholdige affaldsstoffer findes i kroppen i form af ammoniak, der er giftigt, når det ophobes,

navnlig for hjernen. Pheburane anvendes til patienter, der mangler ét eller flere af følgende enzymer:

carbamylphosphatsyntetase, ornithintranscarbamylase eller argininosuccinatsyntetase. Det kan

anvendes til patienter med følgende former af sygdommen:

"tidlig sygdomsdebut" hos patienter, hvor ét eller flere af disse enzymer mangler fuldstændigt,

inden for den første måned efter fødslen

"sen sygdomsdebut" hos patienter, der er over en måned gamle og delvis mangler ét eller flere

enzymer, og som i blodet har haft højt ammoniakindhold, der har påvirket hjerneaktiviteten.

Pheburane er et "hybridt lægemiddel". Det betyder, at det svarer til et "referencelægemiddel", der

indeholder det samme aktive stof, men Pheburane granulat fås i en lavere styrke og med forskellige

hjælpestoffer (inaktive indholdsstoffer) til maskering af det aktive stofs ubehagelige smag.

Referencelægemidlet for Pheburane er Ammonaps.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Pheburane?

Pheburane fås som granulat (483 mg/g). Det udleveres kun efter recept, og behandling bør overvåges

af en læge med erfaring i behandling af patienter med forstyrrelser i urinstofcyklus.

Pheburane anvendes sammen med en særlig lavproteindiæt for at begrænse indtagelsen af kvælstof.

Den daglige dosis af Pheburane tilpasses den enkelte patient og afhænger af patientens kost, højde og

vægt. Der skal regelmæssigt tages blodprøver for at finde frem til den korrekte daglige dosis.

Den daglige dosis Pheburane skal deles i lige store mængder, der indtages med hvert måltid.

Granulatet kan blandes i maden, umiddelbart før det synkes eller placeres i munden, eller det kan

synkes sammen med væske.

Pheburane kan være en livslang behandling, medmindre patienten har fået en vellykket

levertransplantation.

Hvordan virker Pheburane?

Indtagelse af protein tilfører kroppen kvælstof, som herefter omdannes til ammoniak. Patienter med

forstyrrelser i urinstofcyklus kan ikke udskille ammoniak, som derfor kan forekomme i høje

koncentrationer i kroppen, hvilket kan medføre alvorlige problemer, bl.a. invaliditet, hjerneskade og

død. Det aktive stof i Pheburane, natriumphenylbutyrat, omdannes i kroppen til et andet stof kaldet

phenylacetat. Phenylacetat bindes til aminosyren glutamin, som indeholder kvælstof, hvorved der

dannes et stof, som kan udskilles gennem nyrerne. Det får kvælstofindholdet i kroppen til at falde,

hvilket nedsætter produktionen af ammoniak.

Hvordan blev Pheburane undersøgt?

Undersøgelser hos patienter har været begrænset til test for at fastslå, at Pheburane er bioækvivalent

med referencelægemidlet Ammonaps. To lægemidler er bioækvivalente, når de frembringer samme

mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pheburane?

Da Pheburane er et hybridt lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Pheburane godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Pheburane er påvist til at

være af sammenlignelig kvalitet og til at være bioækvivalent med Ammonaps. CHMP var derfor af den

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Ammonaps. Udvalget anbefalede, at

Pheburane godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pheburane?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Pheburane, herunder

passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Pheburane

Side 2/3

Andre oplysninger om Pheburane

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pheburane den 31. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Pheburane findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Pheburane, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08- 2013.

Pheburane

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information