Pergoveris

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-09-2018

Aktiv bestanddel:
follitropin alfa, lutropin alfa
Tilgængelig fra:
Merck Europe B.V. 
ATC-kode:
G03GA30
INN (International Name):
follitropin alfa, lutropin alfa
Terapeutisk gruppe:
Køn hormoner og modulatorer af den genitale system,
Terapeutisk område:
Infertilitet, Kvinde
Terapeutiske indikationer:
Pergoveris er indiceret til stimulation af follikulære udvikling hos kvinder med alvorlige luteiniserende-hormon (LH) og follikelstimulerende-hormon mangel. I kliniske forsøg, disse patienter blev defineret ved en endogen serum LH niveau < 1. 2 IE / l.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000714
Autorisation dato:
2007-06-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/000714

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-09-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-09-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-05-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Page 57 of 111

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pergoveris 150 IE/75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Follitropin alfa/Lutropin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Sådan skal du bruge Pergoveris

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Pergoveris injektionsvæske, opløsning, indeholder to forskellige aktive stoffer kaldet “follitropin alfa”

og “lutropin alfa”. Begge tilhører familien af hormoner kaldet “gonadotropiner”, som er involveret i

forplantning og fertilitet.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at stimulere udviklingen af follikler (der hver indeholder et æg) i dine

æggestokke. Dette er for at hjælpe dig med at blive gravid. Det anvendes til voksne kvinder (18 år

eller over), der har lave niveauer (alvorlig mangel) af “follikelstimulerende hormon” (FSH) og

“luteiniserende hormon” (LH). Disse kvinder er sædvanligvis ufrugtbare.

Sådan virker Pergoveris

De aktive stoffer i Pergoveris er kopier af de naturlige hormoner FSH og LH. I din krop:

stimulerer FSH produktionen af æg.

stimulerer LH frigivelsen af æggene.

Gennem erstatning af de manglende hormoner gør Pergoveris det muligt for kvinder med lave FSH-

og LH-niveauer at udvikle en follikel. Denne vil dernæst frigive et æg, efter en injektion af hormonet

“humant choriongonadotropin (hCG)”. Det hjælper kvinder med at blive gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Du og din partners fertilitet skal vurderes af en læge med erfaring i behandling af

fertilitetsforstyrrelser, før behandlingen starter.

Page 58 of 111

Brug ikke Pergoveris:

hvis du er allergisk over for follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH)

eller et af de øvrige indholdstoffer i Pergoveris (angivet i punkt 6).

hvis du har en hjernetumor (i hypothalamus eller hypofysen)

hvis du har store æggestokke eller væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster) af ukendt

oprindelse

hvis du har uforklaret vaginalblødning

hvis du har kræft i æggestok, livmoder eller bryst

hvis du har en tilstand, der umuliggør en normal graviditet, f.eks. tidlig overgangsalder eller

misdannede kønsorganer eller godartede tumorer i livmoderen.

Brug ikke Pergoveris, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du bruger denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pergoveris.

Porfyri

Kontakt lægen, inden du starter behandlingen. Hvis du har porfyri, eller nogen i din familie har porfyri

(en manglende evne til at nedbryde porfyriner, hvilket kan nedarves fra forældre til børn), skal du

fortælle det til lægen.

Fortæl det straks til lægen hvis:

din hud bliver skrøbelig og let får blærer, specielt på steder, som ofte udsættes for sollys

du har smerter i maven, arme eller ben.

I sådanne tilfælde kan din læge anbefale, at du stopper behandlingen.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Denne medicin stimulerer dine ovarier. Dette forøger din risiko for at udvikle ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dette

forekommer, når dine follikler udvikler sig for meget

og bliver store cyster

. Hvis du får smerter i den nederste del af underlivet, tager meget hurtigt på i

vægt, føler dig utilpas eller kaster op, eller hvis du har åndedrætsbesvær, skal du straks tale med

lægen, som kan bede dig om at holde op med at tage medicinen (se pkt. 4 under “Bivirkninger”).

Hvis du ikke har ægløsning, og hvis den anbefalede dosis og behandlingsplan bliver overholdt, er

forekomsten af alvorlig OHSS mindre sandsynlig. Pergoveris-behandling fører sjældent til alvorlig

OHSS.

Dette bliver mere sandsynligt, hvis

medicinen, man anvender for at inducere afsluttende

follikelmodning (indeholdende humant choriongonadotropin, hCG), er indgivet (

se pkt 3 under

”Hvor meget skal der anvendes” for detaljer

). Hvis du udvikler OHSS, vil din læge måske ikke

give hCG i denne behandlingscyklus, og du vil muligvis blive bedt om ikke at have samleje eller at

bruge barriereprævention i mindst 4 døgn.

Din læge vil sikre omhyggelig overvågning af æggestokkenes reaktion ved hjælp af ultralydsscanning

og blodprøver (østradiolmålinger) før og under behandlingsforløbet.

Flerfoldsgraviditet

Når du tager Pergoveris, har du en højere risiko for at blive gravid med flere end et foster ad gangen

(“flerfoldsgraviditet“, i de fleste tilfælde tvillinger), end hvis du bliver gravid ad naturlig vej.

Flerfoldsgraviditet kan medføre medicinske komplikationer for dig selv og dine spædbørn. Du kan

nedsætte risikoen for flerfoldsgraviditet ved at tage den rette dosis Pergoveris på de rette tidspunkter.

For at minimere risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales ultralydsscanning samt blodprøver.

Spontan abort

Når du gennemgår stimulation af æggestokkene for at producere æg, er risikoen for en abort større hos

dig end hos den gennemsnitlige kvinde.

Page 59 of 111

Ektopisk graviditet

Kvinder, der har haft blokerede eller beskadigede æggeledere (sygdom i æggelederne) har risiko for

graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet). Dette er uanset om graviditeten er opnået ved

spontan undfangelse eller ved fertilitetsbehandling.

Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)

Fortæl det til din læge, inden du bruger Pergoveris, hvis du (eller et familiemedlem) tidligere eller for

nylig har haft blodpropper i benene eller i lungerne, eller et hjerteanfald eller et slagtilfælde. Du kan

have en højere risiko for alvorlige blodpropper, eller eksisterende blodpropper kan forværres med

Pergoveris-behandlingen.

Tumorer i kønsorganerne

Der har været rapporteret om tumorer i ovarierne og de øvrige kønsorganer, både godartede og

ondartede, hos kvinder der har gennemgået flere behandlinger mod barnløshed.

Allergiske reaktioner

Der har været isolerede rapporter om ikke alvorlige allergiske reaktioner over for Pergoveris. Hvis du

har haft sådanne reaktioner over for tilsvarende medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du

bruger Pergoveris.

Børn og unge

Pergoveris er ikke beregnet til anvendelse hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Pergoveris

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug ikke Pergoveris sammen med anden medicin i samme injektion, bortset fra follitropin alfa, hvis

din læge har ordineret det.

Graviditet og amning

Brug ikke Pergoveris, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at denne medicin vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj.

Pergoveris indeholder natrium

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Pergoveris

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisnng. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Brug af denne medicin

Pergoveris er beregnet til indgivelse med injektion lige under huden (subkutant). Vælg et nyt

injektionssted hver dag for at minimere hudirritation.

Det leveres som et pulver og en væske, som du skal blande og dernæst bruge med det samme.

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du tilbereder og indsprøjter denne medicin.

De vil overvåge din første injektion.

Når de har forvisset sig om, at du kan indgive Pergoveris på sikker vis, kan du dernæst selv

tilberede og indsprøjte medicinen hjemme. Når du gør det, skal du læse og følge instruktionerne

grundigt i afsnittet herefter: “Sådan skal du tilberede og tage Pergoveris pulver og solvens”.

Page 60 of 111

Hvor meget skal du tage

Den almindelige startdosis er ét hætteglas hver dag.

Afhængig af dit respons kan lægen beslutte at tilføje en dosis af et godkendt follitropin alfa-

præparat til din Pergoveris injektion. I dette tilfælde øges dosen af follitropin alfa sædvanligvis

hver 7. eller 14. dag med 37,5 til 75 IE.

Behandlingen fortsættes, indtil du opnår den ønskede virkning. Det er når du har udviklet en

egnet follikel, vurderet med ultralydsscanninger og blodprøver.

Det kan tage op til 5 uger.

Når du opnår den ønskede virkning, vil du få en enkelt injektion af humant choriongonadotropin

(hCG) 24-48 timer efter dine sidste Pergoveris injektioner. Det bedste tidspunkt at have samleje er på

selve dagen for hCG-injektionen og dagen efter. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination

(IUI).

Hvis din krop reagerer for kraftigt, vil behandlingen blive stoppet, og du vil ikke få hCG (se pkt. 2

”Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). I dette tilfælde vil din læge give dig en follitropin alfa

i en lavere dosering i den følgende cyklus.

Sådan skal du tilberede og tage Pergoveris pulver og solvens

Læs først hele denne vejledning, inden du starter forberedelsen. Giv dig selv injektionen på samme

tidspunkt hver dag.

1.

Vask dine hænder og find et rent område

Det er vigtigt, at dine hænder og de ting, som du anvender, er så rene som muligt

Et godt sted er et rent bord eller køkkenbord

2.

Saml alt du har brug for og læg det frem:

1 hætteglas med Pergoveris pulver

1 hætteglas med vand til injektioner (solvens)

Medfølger ikke i pakken:

2 spritservietter

1 tom sprøjte til injektion

1 nål til tilberedning

1 fin nål til injektion under huden

1 beholder til skarpt affald til sikker bortskaffelse af glas og nåle

3.

Tilbered opløsningen

Fjern beskyttelseslåget fra hætteglasset fyldt med vand (solvens

hætteglas).

Sæt nålen til tilberedning på den tomme sprøjte til injektion.

Træk luft ind i sprøjten ved at trække stemplet ca. til 1 ml mærket.

Indfør nålen i hætteglasset, skub stemplet for at presse luften ud.

Vend hætteglasset på hovedet og træk forsigtigt alt vand op (solvens).

Fjern sprøjten fra hætteglasset og læg den forsigtigt ned. Rør ikke ved

nålen og lad ikke nålen berøre nogen overflader.

Page 61 of 111

Fjern beskyttelseslåget fra hætteglasset fyldt med Pergoveris pulver.

Tag sprøjten op og sprøjt forsigtig indholdet af sprøjten i hætteglasset

med pulver.

Bland ved at foretage rolige cirkulære bevægelser uden at fjerne

sprøjten. Hætteglasset må ikke omrystes.

Efter at pulveret er opløst (hvilket normalt sker med det samme),

kontrolleres, at den færdige opløsning er klar og ikke indeholder

partikler.

Vend hætteglasset på hovedet og træk forsigtigt opløsningen tilbage i

sprøjten. Kontrollér for partikler som før, og brug ikke opløsningen,

hvis den ikke er klar.

4.

Forbered injektionssprøjten

Skift til den fine nål.

Fjern eventuelle luftbobler: Hvis du ser luftbobler i sprøjten, så hold

forsigtigt om sprøjten med nålen pegende opad, knips forsigtigt på

sprøjten med fingeren, indtil luften er samlet i toppen. Skub forsigtigt

stemplet indtil luftboblerne er væk.

5.

Injektion af dosen

Injicer straks opløsningen. Din læge eller sygeplejerske vil allerede

have rådgivet dig mht. hvor du skal injicere (f.eks. maven, forsiden af

låret). Vælg et nyt injektionssted hver dag for at mindske irritation af

huden.

Rens det valgte hudområde med en spritserviet og cirkulerende

bevægelser.

Klem huden sammen og indfør nålen i en 45

til 90

vinkel ved at

anvende en dartlignende bevægelse.

Injicer under huden, som du har lært. Injicer ikke direkte ind i en vene.

Injicer opløsningen ved at presse forsigtig på stemplet. Brug så meget

tid som du behøver til at injicere al opløsningen.

Træk dernæst nålen ud og rens huden med et ny spritserviet med

cirkulerende bevægelser.

6.

Efter injektionen

Kassér alle brugte redskaber. Straks efter, at du har afsluttet injektionen, kasseres alle nålene og de

tomme hætteglas i beholderen til skarpt affald. Enhver form for ubrugt opløsning skal kasseres.

Hvis du har brugt for meget Pergoveris

Effekterne af en overdosering af Pergoveris er ukendte, men der er en risiko for, at OHSS kan

indtræde. Det vil dog kun ske, hvis hCG administreres (se pkt. 2 “Ovarielt hyperstimulationssyndrom

(OHSS)”).

Hvis du har glemt at bruge Pergoveris

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt venligst din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Page 62 of 111

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger

Kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en af nedenstående bivirkninger. Lægen

vil muligvis bede dig holde op med at bruge Pergoveris.

Allergiske reaktioner

Overfølsomhedsreaktioner, såsom udslæt, hudrødmen, nældefeber, hævelse af dit ansigt med

vejrtrækningsbesvær kan nogle gange være alvorlige. Denne bivirkning er meget sjælden.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Smerter i nederste del af maven i kombination med kvalme eller opkastning. Det kan være

symptomer på ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dine æggestokke kan have

overreageret på behandlingen og kan have dannet store sække med væske eller cyster – (se i

pkt. 2 under “Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). Denne bivirkning er almindelig.

Hvis dette sker, skal din læge undersøge dig snarest muligt.

OHSS kan blive alvorligt med tydeligt forstørrede æggestokke, nedsat urinproduktion,

vægtøgning, åndedrætsbesvær og/eller mulig væskeophobning i maven eller brystkassen. Denne

bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Komplikationer fra OHSS, f.eks. rotation af en æggestok (ovarietorsion) eller blodpropper kan

forekomme sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Alvorlige komplikationer med blodpropper (tromboemboliske hændelser) sædvanligvis ved

alvorlig OHSS kan forekomme meget sjældent. Det kan give brystsmerter, stakåndethed,

slagtilfælde eller hjerteslag. I sjældne tilfælde kan dette også forekomme uafhængigt af OHSS

(se pkt. 2 under “Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)”).

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster)

hovedpine

lokale reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, kløe, blå mærker, hævelse eller irritation.

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

diarré

smerter i brystet

utilpashed eller opkastning

mavesmerter eller bækkensmerter

mavekramper eller oppustethed

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Din astma kan forværres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Page 63 of 111

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod lys.

Medicinen bør anvendes umiddelbart efter opløsning af pulveret.

Brug ikke Pergoveris, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

Opløsningen må ikke injiceres, hvis den indeholder partikler eller er uklar.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pergoveris indeholder

Aktive stoffer: follitropin alfa og lutropin alfa.

Et hætteglas indeholder 150 IE (ækvivalent til 11 mikrogram) follitropin alfa og 75 IE

(ækvivalent til 3 mikrogram) lutropin alfa.

Efter rekonstituering indeholder hver ml opløsning 150 IE follitropin alfa og 75 IE lutropin alfa

pr. milliliter.

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphat-monohydrat, methionin,

polysorbat 20 samt koncentreret phosphorsyre og natriumhydroxid til justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Pergoveris findes som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til grålighvidt og frysetørret i et hætteglas med en brombutyl-gummiprop

indeholdende 150 IE (svarende til 11 mikrogram) follitropin alfa og 75 IE (svarende til

3 mikrogram) lutropin alfa.

Solvensen er en klar farveløs væske i et hætteglas indeholdende 1 ml vand til injektionsvæsker.

Pergoveris leveres i pakninger indeholdende 1, 3 og 10 hætteglas med pulver sammen med et

tilsvarende antal solvens hætteglas (1, 3 og 10). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Holland

Fremstiller

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

Page 64 of 111

България

„Мерк България“ ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.



: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Page 65 of 111

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 66 of 111

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Follitropin alfa/Lutropin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Sådan skal du bruge Pergoveris

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Pergoveris injektionsvæske, opløsning, indeholder to forskellige aktive stoffer kaldet “follitropin alfa”

og “lutropin alfa”. Begge tilhører familien af hormoner kaldet “gonadotropiner”, som er involveret i

forplantning og fertilitet.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at stimulere udviklingen af follikler (der hver indeholder et æg) i dine

æggestokke. Dette er for at hjælpe dig med at blive gravid. Det anvendes til voksne kvinder (18 år

eller over), der har lave niveauer (alvorlig mangel) af “follikelstimulerende hormon” (FSH) og

“luteiniserende hormon” (LH). Disse kvinder er sædvanligvis ufrugtbare.

Sådan virker Pergoveris

De aktive stoffer i Pergoveris er kopier af de naturlige hormoner FSH og LH. I din krop:

stimulerer FSH produktionen af æg.

stimulerer LH frigivelsen af æggene.

Gennem erstatning af de manglende hormoner gør Pergoveris det muligt for kvinder med lave FSH-

og LH-niveauer at udvikle en follikel. Denne vil dernæst frigive et æg, efter en injektion af hormonet

“humant choriongonadotropin (hCG)”. Det hjælper kvinder med at blive gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Du og din partners fertilitet skal vurderes af en læge med erfaring i behandling af

fertilitetsforstyrrelser, før behandlingen starter.

Page 67 of 111

Brug ikke Pergoveris:

hvis du er allergisk over for follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH)

eller et af de øvrige indholdstoffer i Pergoveris (angivet i punkt 6).

hvis du har en hjernetumor (i hypothalamus eller hypofysen)

hvis du har store æggestokke eller væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster) af ukendt

oprindelse

hvis du har uforklaret vaginalblødning

hvis du har kræft i æggestok, livmoder eller bryst

hvis du har en tilstand, der umuliggør en normal graviditet, f.eks. tidlig overgangsalder eller

misdannede kønsorganer eller godartede tumorer i livmoderen.

Brug ikke Pergoveris, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du bruger denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pergoveris.

Porfyri

Kontakt lægen, inden du starter behandlingen. Hvis du har porfyri, eller nogen i din familie har porfyri

(en manglende evne til at nedbryde porfyriner, hvilket kan nedarves fra forældre til børn), skal du

fortælle det til lægen.

Fortæl det straks til lægen hvis:

din hud bliver skrøbelig og let får blærer, specielt på steder, som ofte udsættes for sollys

du har smerter i maven, arme eller ben.

I sådanne tilfælde kan din læge anbefale, at du stopper behandlingen.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Denne medicin stimulerer dine ovarier. Dette forøger din risiko for at udvikle ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dette

forekommer, når dine follikler udvikler sig for meget

og bliver store cyster

. Hvis du får smerter i den nederste del af underlivet, tager meget hurtigt på i

vægt, føler dig utilpas eller kaster op, eller hvis du har åndedrætsbesvær, skal du straks tale med

lægen, som kan bede dig om at holde op med at tage medicinen (se pkt. 4 under “Bivirkninger”).

Hvis du ikke har ægløsning, og hvis den anbefalede dosis og behandlingsplan bliver overholdt, er

forekomsten af alvorlig OHSS mindre sandsynlig. Pergoveris-behandling fører sjældent til alvorlig

OHSS.

Dette bliver mere sandsynligt, hvis

medicinen, man anvender for at inducere afsluttende

follikelmodning (indeholdende humant choriongonadotropin, hCG), er indgivet (

se pkt 3 under

”Hvor meget skal der anvendes” for detaljer

). Hvis du udvikler OHSS, vil din læge måske ikke

give hCG i denne behandlingscyklus, og du vil muligvis blive bedt om ikke at have samleje eller at

bruge barriereprævention i mindst 4 døgn.

Din læge vil sikre omhyggelig overvågning af æggestokkenes reaktion ved hjælp af ultralydsscanning

og blodprøver (østradiolmålinger) før og under behandlingsforløbet.

Flerfoldsgraviditet

Når du tager Pergoveris, har du en højere risiko for at blive gravid med flere end et foster ad gangen

(“flerfoldsgraviditet“, i de fleste tilfælde tvillinger), end hvis du bliver gravid ad naturlig vej.

Flerfoldsgraviditet kan medføre medicinske komplikationer for dig selv og dine spædbørn. Du kan

nedsætte risikoen for flerfoldsgraviditet ved at tage den rette dosis Pergoveris på de rette tidspunkter.

For at minimere risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales ultralydsscanning samt blodprøver.

Spontan abort

Når du gennemgår stimulation af æggestokkene for at producere æg, er risikoen for en abort større hos

dig end hos den gennemsnitlige kvinde.

Page 68 of 111

Ektopisk graviditet

Kvinder, der har haft blokerede eller beskadigede æggeledere (sygdom i æggelederne) har risiko for

graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet). Dette er uanset om graviditeten er opnået ved

spontan undfangelse eller ved fertilitetsbehandling.

Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)

Fortæl det til din læge, inden du bruger Pergoveris, hvis du (eller et familiemedlem) tidligere eller for

nylig har haft blodpropper i benene eller i lungerne, eller et hjerteanfald eller et slagtilfælde. Du kan

have en højere risiko for alvorlige blodpropper, eller eksisterende blodpropper kan forværres med

Pergoveris-behandlingen.

Tumorer i kønsorganerne

Der har været rapporteret om tumorer i ovarierne og de øvrige kønsorganer, både godartede og

ondartede, hos kvinder der har gennemgået flere behandlinger mod barnløshed.

Allergiske reaktioner

Der har været isolerede rapporter om ikke alvorlige allergiske reaktioner over for Pergoveris. Hvis du

har haft sådanne reaktioner over for tilsvarende medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du

bruger Pergoveris.

Børn og unge

Pergoveris er ikke beregnet til anvendelse hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Pergoveris

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug ikke Pergoveris sammen med anden medicin i samme injektion. Du kan bruge Pergoveris

sammen med et godkendt follitropin alfa-præparat som separate injektioner, hvis din læge har

ordineret det.

Graviditet og amning

Brug ikke Pergoveris, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at denne medicin vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj.

Pergoveris indeholder natrium

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Pergoveris

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisnng. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Brug af denne medicin

Pergoveris er beregnet til indgivelse med injektion lige under huden (subkutant). Vælg et nyt

injektionssted hver dag for at minimere hudirritation.

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du bruger Pergoveris fyldt pen til at indsprøjte

medicinen.

Når de har forvisset sig om, at du kan indgive Pergoveris på sikker vis, kan du dernæst selv

tilberede og indsprøjte medicinen hjemme.

Hvis du selvadministrerer Pergoveris, skal du læse og følge punktet ”Brugsanvisning” grundigt.

Page 69 of 111

Hvor meget skal du tage

Et doseringsskema begynder med den anbefalede dosis af Pergoveris, der indeholder

150 internationale enheder (IE) af follitropin alfa og 75 IE af lutropin alfa hver dag.

Afhængig af dit respons kan lægen beslutte at tilføje en dosis af et godkendt follitropin alfa-

præparat til din Pergoveris injektion. I dette tilfælde øges dosen af follitropin alfa sædvanligvis

hver 7. eller 14. dag med 37,5 til 75 IE.

Behandlingen fortsættes, indtil du opnår den ønskede virkning. Det er når du har udviklet en

egnet follikel, vurderet med ultralydsscanninger og blodprøver.

Det kan tage op til 5 uger.

Når du opnår den ønskede virkning, vil du få en enkelt injektion af humant choriongonadotropin

(hCG) 24-48 timer efter dine sidste Pergoveris injektioner. Det bedste tidspunkt at have samleje er på

selve dagen for hCG-injektionen og dagen efter. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination

(IUI).

Hvis din krop reagerer for kraftigt, vil behandlingen blive stoppet, og du vil ikke få hCG (se pkt. 2

”Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). I dette tilfælde vil din læge give dig en follitropin alfa

i en lavere dosering i den følgende cyklus.

Hvis du har brugt for meget Pergoveris

Effekterne af en overdosering af Pergoveris er ukendte, men der er en risiko for, at OHSS kan

indtræde. Det vil dog kun ske, hvis hCG administreres (se pkt. 2 “Ovarielt hyperstimulationssyndrom

(OHSS)”).

Hvis du har glemt at bruge Pergoveris

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt venligst din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger

Kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en af nedenstående bivirkninger. Lægen

vil muligvis bede dig holde op med at bruge Pergoveris.

Allergiske reaktioner

Overfølsomhedsreaktioner, såsom udslæt, hudrødmen, nældefeber, hævelse af dit ansigt med

vejrtrækningsbesvær kan nogle gange være alvorlige. Denne bivirkning er meget sjælden.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Smerter i nederste del af maven i kombination med kvalme eller opkastning. Det kan være

symptomer på ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dine æggestokke kan have

overreageret på behandlingen og kan have dannet store sække med væske eller cyster – (se i

pkt. 2 under “Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). Denne bivirkning er almindelig.

Hvis dette sker, skal din læge undersøge dig snarest muligt.

OHSS kan blive alvorligt med tydeligt forstørrede æggestokke, nedsat urinproduktion,

vægtøgning, åndedrætsbesvær og/eller mulig væskeophobning i maven eller brystkassen. Denne

bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Komplikationer fra OHSS, f.eks. rotation af en æggestok (ovarietorsion) eller blodpropper kan

forekomme sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Alvorlige komplikationer med blodpropper (tromboemboliske hændelser) sædvanligvis ved

alvorlig OHSS kan forekomme meget sjældent. Det kan give brystsmerter, stakåndethed,

slagtilfælde eller hjerteslag. I sjældne tilfælde kan dette også forekomme uafhængigt af OHSS

(se pkt. 2 under “Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)”).

Page 70 of 111

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster)

hovedpine

lokale reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, kløe, blå mærker, hævelse eller irritation.

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

diarré

smerter i brystet

utilpashed eller opkastning

mavesmerter eller bækkensmerter

mavekramper eller oppustethed

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Din astma kan forværres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Efter åbning kan den fyldte pen opbevares i maks. 28 dage uden at være på køl (ved 25 °C).

Brug ikke Pergoveris, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning, hvis væsken indeholder

partikler eller ikke er klar.

Efter injektionen bortskaffes den brugte kanyle på sikker vis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pergoveris indeholder

Aktive stoffer: follitropin alfa og lutropin alfa.

Hver fyldt pen med Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml indeholder 300 IE (internationale

enheder) follitropin alfa og 150 IE lutropin alfa i 0,48 ml, og den kan levere to doser Pergoveris

150 IE/75 IE.

Page 71 of 111

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, argininmonohydrochlorid, poloxamer 188, methionin, phenol,

dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat og vand til

injektionsvæsker. Der er tilsat minimale mængder koncentreret phosphorsyre og

natriumhydroxid for at holde surhedsgraden (pH-niveauet) normalt.

Udseende og pakningsstørrelser

Pergoveris leveres som en klar, farveløs til let gullig injektionsvæske, opløsning, i en fyldt

multidosispen:

Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml leveres i pakninger med 1 fyldt multidosispen og

5 kanyler til engangsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Holland

Fremstiller

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

България

„Мерк България“ ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.



: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

Page 72 of 111

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 73 of 111

Pergoveris fyldt pen

Brugsanvisning

Indhold

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

3.

Sådan gør du delene klar

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

5.

Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

7.

Injektion af dosis

8.

Efter injektionen

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen (se tabellen bagest)

Advarsel:

Læs denne brugsanvisning, inden du starter med at bruge din Pergoveris fyldte pen.

Følg anvisningen nøje, da den kan være forskellig fra din tidligere erfaring.

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

Pergoveris fyldt pen er kun til subkutan injektion.

Brug kun Pergoveris fyldte pen, hvis sundhedspersonalet instruerer dig i, hvordan den

skal bruges korrekt.

Advarsel: Kanylerne må ikke genbruges. Fjern kanylen umiddelbart efter hver injektion.

Du må ikke dele pennen og/eller kanylerne med andre personer, da det kan forårsage

infektioner.

Pennen leveres i 3 forskellige flerdosisformuleringer:

300 IE + 150 IE/0,48 ml

Indeholder 0,48 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 300 IE follitropin alfa og 150 IE lutropin alfa.

450 IE + 225 IE/0,72 ml

Indeholder 0,72 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 450 IE follitropin alfa og 225 IE lutropin alfa.

900 IE + 450 IE/1,44 ml

Indeholder 1,44 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 900 IE follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa.

Advarsel: Se indlægssedlen for flere oplysninger om det anbefalede dosisregime, og følg altid lægens

anbefalinger om dosis.

Tallene på skærmen med dosisfeedback viser antallet af internationale enheder eller IE'er, og

viser dosis af follitropin alfa. Lægen vil fortælle dig, hvor mange IE'er follitropin alfa, du skal

injicere hver dag.

Tallene på skærmen med dosisfeedback hjælper med at:

Indstille din ordinerede dosis.

Kontrollere en fuldstændig injektion.

Page 74 of 111

Aflæse den resterende dosis, der skal

injiceres med en ny pen.

Giv dig selv injektionen på samme tidspunkt hver dag.

Lægen/apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange penne med Pergoveris du skal bruge for

at gennemføre din behandling.

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

Der medfølger en behandlingsdagbog på den sidste side. Anvend dagbogen over behandlingen til at

registrere den injicerede mængde.

Registrér nummeret på behandlingsdagen (søjle 1), dato (søjle 2), tidspunktet for din injektion

(søjle 3) og voluminet af din pen (søjle 4).

Registrér din ordinerede dosis (søjle 5).

Verificér, at du indstillede den korrekte dosis før injektion (søjle 6).

Efter injektionen aflæses det viste nummer på skærmen med dosisfeedback.

Bekræft at du får en fuldstændig injektion (søjle 7) ELLER registrér det viste nummer på

skærmen med dosisfeedback, hvis det ikke er ”0” (søjle 8).

Når det er nødvendigt skal du injicere dig selv med en ny pen, og indstille din resterende dosis

beskrevet i punktet ”Volumen, der skal indstilles til en ny injektion” (søjle 8).

Registrér denne resterende dosis i punktet ”Indstillet injektionsvolumen” i næste række

(søjle 6).

BEMÆRK: Ved at bruge din behandlingsdagbog til at registrere din(e) daglig(e) injektion(er) er

du i stand til hver dag at verificere, at du får hele den ordinerede dosis.

Et eksempel på en dagbog over behandlingen med en (450 IE + 225 IE)/0,72 ml pen:

1

Nummer

behandlingsdag

2

Dato

3

Tidspun

kt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

Nr. 1

10/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 2

11/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

225 IE/ 112,5 IE

225

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt

med en til injektion

Injicer denne mængde.

75

med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

Ikke relevant

75

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Eksempel:

19:00

Page 75 of 111

3.

Sådan gør du delene klar

3.1.

Vask dine hænder med sæbe og vand (figur 1)

3.2.

Forbered et rent område og en flad overflade, såsom

et bord eller en bordplade, på et veloplyst sted.

3.3.

Vælg din Pergoveris fyldte pen.

Figur 1:

3.4.

Verificér din udvalgte, ordinerede pen.

3.5.

Verificér udløbsdatoen på pennens etiket (figur 2).

Figur 2

3.6.

Du vil også få brug for:

Kanyler (medfølger i pakningen)

Spritservietter (medfølger ikke i pakningen)

En beholder til skarpe genstande (medfølger ikke i

pakningen)

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

* Tallene på skærmen med dosisfeedback og reservoirbeholderen repræsenterer antallet af

internationale enheder (IE) af medicinen.

Beholder til

skarpe

genstande

Spritservietter

Ydre

kanylehætte

Indre

kanylehætte

Aftagelig kanyle

Aftagelig

forseglings

Penhætte

Reservoirbeholder

Pergoveris

(450 IU + 225 IU)/0,72 ml

pen vist her.

Kanylens

forbindelsesdel

med gevind

Stempel

Skærm med

feedback*

Dosisindstillingsknap

Page 76 of 111

5. Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

5.1.

Tag penhætten af.

5.2.

Kontroller, at skærmen med dosisfeedback er indstillet til "0".

5.3.

Forbered kanylen.

Tag en ny kanyle - brug kun de leverede kanyler "til

engangsbrug".

Hold godt fast om den ydre kanylehætte.

Kontrollér, at den aftagelige forseglingsflig på den ydre

kanylehætte ikke er beskadiget eller løs (figur 3).

Figur 3

Fjern den aftagelige forseglingsflig (figur 4).

Figur 4

Forsigtig:

Hvis den aftagelige forseglingsflig er beskadiget eller løs må kanylen ikke anvendes.

Smid den ud i beholderen til skarpt affald. Tag en ny kanyle.

5.4.

Sæt kanylen på.

Skru gevindspidsen på Pergoveris fyldt pen i den ydre

kanylehætte, indtil du mærker en let modstand.

Forsigtig:

Skru ikke kanylen for stramt på. Det kan være svært at

fjerne kanylen efter injektionen.

Fjern den ydre kanylehætte ved at trække forsigtigt i den.

Sæt den til side til senere brug. DU MÅ IKKE smide den ud.

Hold Pergoveris fyldt pen med kanylen pegende opad.

Fjern forsigtigt den grønne indre beskyttelse og smid den væk.

Advarsel:

Sæt ikke den grønne indre beskyttelse på kanylen, da det

kan forårsage stikskader.

Page 77 of 111

5.5. Kontrollér, om der er bittesmå dråber væske på kanylespidsen.

Inspicer kanylespidsen nøje for bittesmå dråber væske.

HVIS

Brug af en ny pen

Kontrollér, om der er bittesmå dråber

væske på kanylespidsen.

Hvis du ser bittesmå dråber væske, går

du til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis der ikke kan observeres nogen

dråber, skal anvisningerne på den

følgende side følges.

Når en pen bruges

igen

Det er IKKE nødvendigt at kontrollere for

en dråbe væske.

Gå direkte til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis du ikke ser bittesmå dråber af væske på eller nær ved spidsen den første gang, du bruger

en ny pen:

Figur 5

Drej forsigtigt dosisindstillingsknappen med uret, indtil du aflæser 25skærmen med

dosisfeedback. Du kan dreje dosisknappen tilbage, hvis du drejer forbi 25 (figur 5).

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Hold pennen med kanylen pegende opad.

Bank let på reservoirbeholderen (figur 6).

Tryk dosisindstillingsknappen helt i bund. En lillebitte dråbe væske vil vise sig ved

kanylespidsen (figur 7).

Verificér, at skærmen med dosisfeedback viser "0" (figur 8).

Gå til punkt 6: Indstilling af dosis ordineret af lægen.

Page 78 of 111

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

6.1. Drej dosisindstillingsknappen indtil den ønskede dosis vises på skærmen med dosisfeedback.

Drej dosisindstillingsknappen fremad for at

opjustere til den dosis, som lægen har ordineret.

Hvis det er nødvendigt, drejes

dosisindstillingsknappen tilbage for at korrigere

dosis.

Advarsel:

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback viser hele din ordinerede dosis, før du

fortsætter med næste trin.

7.

Injektion af dosis

7.1.

Vælg et injektionssted i det område, lægen eller sygeplejersken har anvist dig i at give

injektionen i. For at minimere hudirritation vælges et forskelligt injektionssted hver dag.

7.2.

Rens huden ved at tørre af med en spritserviet.

7.3.

Verificér igen, at skærmen med dosisfeedback viser

den korrekte dosis.

7.4.

Injicér dosis efter instruktion fra lægen eller

sygeplejersken.

Tryk langsomt kanylen helt ind i huden (figur 9).

Tryk langsomt dosisknappen helt i bund og hold

den nede for at gennemføre hele injektionen.

Figur 9:

Hold dosisknappen nede i mindst 5 sekunder for at

sikre, at du injicerer hele dosis (figur 10).

Dosisnummeret vist på skærmen med

dosisfeedback vil dreje tilbage til 0.

Figur 10:

Page 79 of 111

Efter mindst 5 sekunder trækkes kanylen ud af

huden, mens dosisindstillingsknappen holdes

nede (figur 11).

Når kanylen er trukket ud af huden, slippes

dosisindstillingsknappen.

Figur 11:

Forsigtig:

Du må ikke slippe dosisknappen, før du har

trukket kanylen ud af huden.

Advarsel:

Sørg altid for at bruge en ny kanyle til hver injektion.

8. Efter injektionen

8.1.

Verificér, at du har givet en fuldstændig

injektion

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback

viser ”0”.

Advarsel:

Hvis skærmen med dosisfeedback viser et tal større end 0, er Pergoveris fyldte pen

tom, og du har ikke fået hele din ordinerede dosis.

8.2.

Udfør en delvis injektion (kun ved behov).

Skærmen med dosisfeedback vil vise det

volumen, du skal injicere med en ny pen.

Gentag punkt 4 (Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende) til og med punkt 5

(Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion) med en ny pen.

Indtil dosis til den manglende mængde, som du registrerede i behandlingsdagbogen ELLER

det tal, der stadig vises på skærmen med dosisfeedback på din brugte pen og injicer.

8.3.

Sådan fjernes kanylen efter hver injektion.

Placér den ydre kanylehætte på en flad overflade.

Hold Pergoveris fyldt pen fast med en hånd, og sæt kanylen

ind i den ydre kanylehætte.

Fortsæt med at trykke kanylen med hætten mod en fast

overflade, indtil du hører et ”klik”.

Tag fast i den ydre kanylehætte og

skru kanylen af ved at dreje mod

uret.

Bortskaf den brugte kanyle på sikker

vis.

Sæt hætten tilbage på pennen.

Hold den trykket

Klik

Page 80 of 111

Advarsel:

Brugte kanyler må aldrig genbruges. Kanyler må aldrig deles.

8.4. Opbevaring af Pergoveris fyldt pen.

Forsigtig:

Opbevar aldrig pennen med kanylen påsat. Fjern altid

kanylen fra Pergoveris fyldt pen, før penhætten

sættes på igen.

Opbevar pennen i den originale pakning på et sikkert sted og som indikeret i indlægssedlen.

Når pennen er tom skal du spørge på apoteket, hvordan du skal bortskaffe den.

Advarsel:

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen

1

Nummer

behand-

lingsdag

2

Dato

3

Tids-

punkt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

Dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Denne brugsanvisning blev senest ændret:

Page 81 of 111

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Follitropin alfa/Lutropin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Sådan skal du bruge Pergoveris

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Pergoveris injektionsvæske, opløsning, indeholder to forskellige aktive stoffer kaldet “follitropin alfa”

og “lutropin alfa”. Begge tilhører familien af hormoner kaldet “gonadotropiner”, som er involveret i

forplantning og fertilitet.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at stimulere udviklingen af follikler (der hver indeholder et æg) i dine

æggestokke. Dette er for at hjælpe dig med at blive gravid. Det anvendes til voksne kvinder (18 år

eller over), der har lave niveauer (alvorlig mangel) af “follikelstimulerende hormon” (FSH) og

“luteiniserende hormon” (LH). Disse kvinder er sædvanligvis ufrugtbare.

Sådan virker Pergoveris

De aktive stoffer i Pergoveris er kopier af de naturlige hormoner FSH og LH. I din krop:

stimulerer FSH produktionen af æg.

stimulerer LH frigivelsen af æggene.

Gennem erstatning af de manglende hormoner gør Pergoveris det muligt for kvinder med lave FSH-

og LH-niveauer at udvikle en follikel. Denne vil dernæst frigive et æg, efter en injektion af hormonet

“humant choriongonadotropin (hCG)”. Det hjælper kvinder med at blive gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Du og din partners fertilitet skal vurderes af en læge med erfaring i behandling af

fertilitetsforstyrrelser, før behandlingen starter.

Page 82 of 111

Brug ikke Pergoveris:

hvis du er allergisk over for follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH)

eller et af de øvrige indholdstoffer i Pergoveris (angivet i punkt 6).

hvis du har en hjernetumor (i hypothalamus eller hypofysen)

hvis du har store æggestokke eller væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster) af ukendt

oprindelse

hvis du har uforklaret vaginalblødning

hvis du har kræft i æggestok, livmoder eller bryst

hvis du har en tilstand, der umuliggør en normal graviditet, f.eks. tidlig overgangsalder eller

misdannede kønsorganer eller godartede tumorer i livmoderen.

Brug ikke Pergoveris, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du bruger denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pergoveris.

Porfyri

Kontakt lægen, inden du starter behandlingen. Hvis du har porfyri, eller nogen i din familie har porfyri

(en manglende evne til at nedbryde porfyriner, hvilket kan nedarves fra forældre til børn), skal du

fortælle det til lægen.

Fortæl det straks til lægen hvis:

din hud bliver skrøbelig og let får blærer, specielt på steder, som ofte udsættes for sollys

du har smerter i maven, arme eller ben.

I sådanne tilfælde kan din læge anbefale, at du stopper behandlingen.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Denne medicin stimulerer dine ovarier. Dette forøger din risiko for at udvikle ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dette

forekommer, når dine follikler udvikler sig for meget

og bliver store cyster

. Hvis du får smerter i den nederste del af underlivet, tager meget hurtigt på i

vægt, føler dig utilpas eller kaster op, eller hvis du har åndedrætsbesvær, skal du straks tale med

lægen, som kan bede dig om at holde op med at tage medicinen (se pkt. 4 under “Bivirkninger”).

Hvis du ikke har ægløsning, og hvis den anbefalede dosis og behandlingsplan bliver overholdt, er

forekomsten af alvorlig OHSS mindre sandsynlig. Pergoveris-behandling fører sjældent til alvorlig

OHSS.

Dette bliver mere sandsynligt, hvis

medicinen, man anvender for at inducere afsluttende

follikelmodning (indeholdende humant choriongonadotropin, hCG), er indgivet (

se pkt 3 under

”Hvor meget skal der anvendes” for detaljer

). Hvis du udvikler OHSS, vil din læge måske ikke

give hCG i denne behandlingscyklus, og du vil muligvis blive bedt om ikke at have samleje eller at

bruge barriereprævention i mindst 4 døgn.

Din læge vil sikre omhyggelig overvågning af æggestokkenes reaktion ved hjælp af ultralydsscanning

og blodprøver (østradiolmålinger) før og under behandlingsforløbet.

Flerfoldsgraviditet

Når du tager Pergoveris, har du en højere risiko for at blive gravid med flere end et foster ad gangen

(“flerfoldsgraviditet“, i de fleste tilfælde tvillinger), end hvis du bliver gravid ad naturlig vej.

Flerfoldsgraviditet kan medføre medicinske komplikationer for dig selv og dine spædbørn. Du kan

nedsætte risikoen for flerfoldsgraviditet ved at tage den rette dosis Pergoveris på de rette tidspunkter.

For at minimere risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales ultralydsscanning samt blodprøver.

Spontan abort

Når du gennemgår stimulation af æggestokkene for at producere æg, er risikoen for en abort større hos

dig end hos den gennemsnitlige kvinde.

Page 83 of 111

Ektopisk graviditet

Kvinder, der har haft blokerede eller beskadigede æggeledere (sygdom i æggelederne) har risiko for

graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet). Dette er uanset om graviditeten er opnået ved

spontan undfangelse eller ved fertilitetsbehandling.

Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)

Fortæl det til din læge, inden du bruger Pergoveris, hvis du (eller et familiemedlem) tidligere eller for

nylig har haft blodpropper i benene eller i lungerne, eller et hjerteanfald eller et slagtilfælde. Du kan

have en højere risiko for alvorlige blodpropper, eller eksisterende blodpropper kan forværres med

Pergoveris-behandlingen.

Tumorer i kønsorganerne

Der har været rapporteret om tumorer i ovarierne og de øvrige kønsorganer, både godartede og

ondartede, hos kvinder der har gennemgået flere behandlinger mod barnløshed.

Allergiske reaktioner

Der har været isolerede rapporter om ikke alvorlige allergiske reaktioner over for Pergoveris. Hvis du

har haft sådanne reaktioner over for tilsvarende medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du

bruger Pergoveris.

Børn og unge

Pergoveris er ikke beregnet til anvendelse hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Pergoveris

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug ikke Pergoveris sammen med anden medicin i samme injektion. Du kan bruge Pergoveris

sammen med et godkendt follitropin alfa-præparat som separate injektioner, hvis din læge har

ordineret det.

Graviditet og amning

Brug ikke Pergoveris, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at denne medicin vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj.

Pergoveris indeholder natrium

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Pergoveris

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisnng. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Brug af denne medicin

Pergoveris er beregnet til indgivelse med injektion lige under huden (subkutant). Vælg et nyt

injektionssted hver dag for at minimere hudirritation.

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du bruger Pergoveris fyldt pen til at indsprøjte

medicinen.

Når de har forvisset sig om, at du kan indgive Pergoveris på sikker vis, kan du dernæst selv

tilberede og indsprøjte medicinen hjemme.

Hvis du selvadministrerer Pergoveris, skal du læse og følge punktet ”Brugsanvisning” grundigt.

Page 84 of 111

Hvor meget skal du tage

Et doseringsskema begynder med den anbefalede dosis af Pergoveris, der indeholder

150 internationale enheder (IE) af follitropin alfa og 75 IE af lutropin alfa hver dag.

Afhængig af dit respons kan lægen beslutte at tilføje en dosis af et godkendt follitropin alfa-

præparat til din Pergoveris injektion. I dette tilfælde øges dosen af follitropin alfa sædvanligvis

hver 7. eller 14. dag med 37,5 til 75 IE.

Behandlingen fortsættes, indtil du opnår den ønskede virkning. Det er når du har udviklet en

egnet follikel, vurderet med ultralydsscanninger og blodprøver.

Det kan tage op til 5 uger.

Når du opnår den ønskede virkning, vil du få en enkelt injektion af humant choriongonadotropin

(hCG) 24-48 timer efter dine sidste Pergoveris injektioner. Det bedste tidspunkt at have samleje er på

selve dagen for hCG-injektionen og dagen efter. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination

(IUI).

Hvis din krop reagerer for kraftigt, vil behandlingen blive stoppet, og du vil ikke få hCG (se pkt. 2

”Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). I dette tilfælde vil din læge give dig en follitropin alfa

i en lavere dosering i den følgende cyklus.

Hvis du har brugt for meget Pergoveris

Effekterne af en overdosering af Pergoveris er ukendte, men der er en risiko for, at OHSS kan

indtræde. Det vil dog kun ske, hvis hCG administreres (se pkt. 2 “Ovarielt hyperstimulationssyndrom

(OHSS)”).

Hvis du har glemt at bruge Pergoveris

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt venligst din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger

Kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en af nedenstående bivirkninger. Lægen

vil muligvis bede dig holde op med at bruge Pergoveris.

Allergiske reaktioner

Overfølsomhedsreaktioner, såsom udslæt, hudrødmen, nældefeber, hævelse af dit ansigt med

vejrtrækningsbesvær kan nogle gange være alvorlige. Denne bivirkning er meget sjælden.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Smerter i nederste del af maven i kombination med kvalme eller opkastning. Det kan være

symptomer på ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dine æggestokke kan have

overreageret på behandlingen og kan have dannet store sække med væske eller cyster – (se i

pkt. 2 under “Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). Denne bivirkning er almindelig.

Hvis dette sker, skal din læge undersøge dig snarest muligt.

OHSS kan blive alvorligt med tydeligt forstørrede æggestokke, nedsat urinproduktion,

vægtøgning, åndedrætsbesvær og/eller mulig væskeophobning i maven eller brystkassen. Denne

bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Komplikationer fra OHSS, f.eks. rotation af en æggestok (ovarietorsion) eller blodpropper kan

forekomme sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Alvorlige komplikationer med blodpropper (tromboemboliske hændelser) sædvanligvis ved

alvorlig OHSS kan forekomme meget sjældent. Det kan give brystsmerter, stakåndethed,

slagtilfælde eller hjerteslag. I sjældne tilfælde kan dette også forekomme uafhængigt af OHSS

(se pkt. 2 under “Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)”).

Page 85 of 111

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster)

hovedpine

lokale reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, kløe, blå mærker, hævelse eller irritation.

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

diarré

smerter i brystet

utilpashed eller opkastning

mavesmerter eller bækkensmerter

mavekramper eller oppustethed

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Din astma kan forværres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Efter åbning kan den fyldte pen opbevares i maks. 28 dage uden at være på køl (ved 25 °C).

Brug ikke Pergoveris, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning, hvis væsken indeholder

partikler eller ikke er klar.

Efter injektionen bortskaffes den brugte kanyle på sikker vis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pergoveris indeholder

Aktive stoffer: follitropin alfa og lutropin alfa.

Hver fyldt pen med Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml indeholder 450 IE (internationale

enheder) follitropin alfa og 225 IE lutropin alfa i 0,72 ml, og den kan levere tre doser Pergoveris

150 IE/75 IE.

Page 86 of 111

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, argininmonohydrochlorid, poloxamer 188, methionin, phenol,

dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat og vand til

injektionsvæsker. Der er tilsat minimale mængder koncentreret phosphorsyre og

natriumhydroxid for at holde surhedsgraden (pH-niveauet) normalt.

Udseende og pakningsstørrelser

Pergoveris leveres som en klar, farveløs til let gullig injektionsvæske, opløsning, i en fyldt

multidosispen:

Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml leveres i pakninger med 1 fyldt multidosispen og

7 kanyler til engangsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Holland

Fremstiller

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

България

„Мерк България“ ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.



: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

Page 87 of 111

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 88 of 111

Pergoveris fyldt pen

Brugsanvisning

Indhold

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

3.

Sådan gør du delene klar

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

5.

Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

7.

Injektion af dosis

8.

Efter injektionen

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen (se tabellen bagest)

Advarsel:

Læs denne brugsanvisning, inden du starter med at bruge din Pergoveris fyldte pen.

Følg anvisningen nøje, da den kan være forskellig fra din tidligere erfaring.

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

Pergoveris fyldt pen er kun til subkutan injektion.

Brug kun Pergoveris fyldte pen, hvis sundhedspersonalet instruerer dig i, hvordan den

skal bruges korrekt.

Advarsel: Kanylerne må ikke genbruges. Fjern kanylen umiddelbart efter hver injektion.

Du må ikke dele pennen og/eller kanylerne med andre personer, da det kan forårsage

infektioner.

Pennen leveres i 3 forskellige flerdosisformuleringer:

300 IE + 150 IE/0,48 ml

Indeholder 0,48 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 300 IE follitropin alfa og 150 IE lutropin alfa.

450 IE + 225 IE/0,72 ml

Indeholder 0,72 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 450 IE follitropin alfa og 225 IE lutropin alfa.

900 IE + 450 IE/1,44 ml

Indeholder 1,44 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 900 IE follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa.

Advarsel: Se indlægssedlen for flere oplysninger om det anbefalede dosisregime, og følg altid lægens

anbefalinger om dosis.

Tallene på skærmen med dosisfeedback viser antallet af internationale enheder eller IE'er, og

viser dosis af follitropin alfa. Lægen vil fortælle dig, hvor mange IE'er follitropin alfa, du skal

injicere hver dag.

Tallene på skærmen med dosisfeedback hjælper med at:

Indstille din ordinerede dosis.

Kontrollere en fuldstændig injektion.

Page 89 of 111

Aflæse den resterende dosis, der skal

injiceres med en ny pen.

Giv dig selv injektionen på samme tidspunkt hver dag.

Lægen/apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange penne med Pergoveris du skal bruge for

at gennemføre din behandling.

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

Der medfølger en behandlingsdagbog på den sidste side. Anvend dagbogen over behandlingen til at

registrere den injicerede mængde.

Registrér nummeret på behandlingsdagen (søjle 1), dato (søjle 2), tidspunktet for din injektion

(søjle 3) og voluminet af din pen (søjle 4).

Registrér din ordinerede dosis (søjle 5).

Verificér, at du indstillede den korrekte dosis før injektion (søjle 6).

Efter injektionen aflæses det viste nummer på skærmen med dosisfeedback.

Bekræft at du får en fuldstændig injektion (søjle 7) ELLER registrér det viste nummer på

skærmen med dosisfeedback, hvis det ikke er ”0” (søjle 8).

Når det er nødvendigt skal du injicere dig selv med en ny pen, og indstille din resterende dosis

beskrevet i punktet ”Volumen, der skal indstilles til en ny injektion” (søjle 8).

Registrér denne resterende dosis i punktet ”Indstillet injektionsvolumen” i næste række

(søjle 6).

BEMÆRK: Ved at bruge din behandlingsdagbog til at registrere din(e) daglig(e) injektion(er) er

du i stand til hver dag at verificere, at du får hele den ordinerede dosis.

Et eksempel på en dagbog over behandlingen med en (450 IE + 225 IE)/0,72 ml pen:

1

Nummer

behandlingsdag

2

Dato

3

Tidspun

kt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

Nr. 1

10/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 2

11/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

225 IE/ 112,5 IE

225

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt

med en til injektion

Injicer denne mængde.

75

med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

Ikke relevant

75

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Eksempel:

19:00

Page 90 of 111

3.

Sådan gør du delene klar

3.1.

Vask dine hænder med sæbe og vand (figur 1)

3.2.

Forbered et rent område og en flad overflade, såsom

et bord eller en bordplade, på et veloplyst sted.

3.3.

Vælg din Pergoveris fyldte pen.

Figur 1:

3.4.

Verificér din udvalgte, ordinerede pen.

3.5.

Verificér udløbsdatoen på pennens etiket (figur 2).

Figur 2

3.6.

Du vil også få brug for:

Kanyler (medfølger i pakningen)

Spritservietter (medfølger ikke i pakningen)

En beholder til skarpe genstande (medfølger ikke i

pakningen)

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

* Tallene på skærmen med dosisfeedback og reservoirbeholderen repræsenterer antallet af

internationale enheder (IE) af medicinen.

Beholder til

skarpe

genstande

Spritservietter

Ydre

kanylehætte

Indre

kanylehætte

Aftagelig kanyle

Aftagelig

forseglings

Penhætte

Reservoirbeholder

Pergoveris

(450 IU + 225 IU)/0,72 ml

pen vist her.

Kanylens

forbindelsesdel

med gevind

Stempel

Skærm med

feedback*

Dosisindstillingsknap

Page 91 of 111

5. Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

5.1.

Tag penhætten af.

5.2.

Kontroller, at skærmen med dosisfeedback er indstillet til "0".

5.3.

Forbered kanylen.

Tag en ny kanyle - brug kun de leverede kanyler "til

engangsbrug".

Hold godt fast om den ydre kanylehætte.

Kontrollér, at den aftagelige forseglingsflig på den ydre

kanylehætte ikke er beskadiget eller løs (figur 3).

Figur 3

Fjern den aftagelige forseglingsflig (figur 4).

Figur 4

Forsigtig:

Hvis den aftagelige forseglingsflig er beskadiget eller løs må kanylen ikke anvendes.

Smid den ud i beholderen til skarpt affald. Tag en ny kanyle.

5.4.

Sæt kanylen på.

Skru gevindspidsen på Pergoveris fyldt pen i den ydre

kanylehætte, indtil du mærker en let modstand.

Forsigtig:

Skru ikke kanylen for stramt på. Det kan være svært at

fjerne kanylen efter injektionen.

Fjern den ydre kanylehætte ved at trække forsigtigt i den.

Sæt den til side til senere brug. DU MÅ IKKE smide den ud.

Hold Pergoveris fyldt pen med kanylen pegende opad.

Fjern forsigtigt den grønne indre beskyttelse og smid den væk.

Advarsel:

Sæt ikke den grønne indre beskyttelse på kanylen, da det

kan forårsage stikskader.

Page 92 of 111

5.5. Kontrollér, om der er bittesmå dråber væske på kanylespidsen.

Inspicer kanylespidsen nøje for bittesmå dråber væske.

HVIS

Brug af en ny pen

Kontrollér, om der er bittesmå dråber

væske på kanylespidsen.

Hvis du ser bittesmå dråber væske, går

du til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis der ikke kan observeres nogen

dråber, skal anvisningerne på den

følgende side følges.

Når en pen bruges

igen

Det er IKKE nødvendigt at kontrollere for

en dråbe væske.

Gå direkte til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis du ikke ser bittesmå dråber af væske på eller nær ved spidsen den første gang, du bruger

en ny pen:

Figur 5

Drej forsigtigt dosisindstillingsknappen med uret, indtil du aflæser 25skærmen med

dosisfeedback. Du kan dreje dosisknappen tilbage, hvis du drejer forbi 25 (figur 5).

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Hold pennen med kanylen pegende opad.

Bank let på reservoirbeholderen (figur 6).

Tryk dosisindstillingsknappen helt i bund. En lillebitte dråbe væske vil vise sig ved

kanylespidsen (figur 7).

Verificér, at skærmen med dosisfeedback viser "0" (figur 8).

Gå til punkt 6: Indstilling af dosis ordineret af lægen.

Page 93 of 111

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

6.1. Drej dosisindstillingsknappen indtil den ønskede dosis vises på skærmen med dosisfeedback.

Drej dosisindstillingsknappen fremad for at

opjustere til den dosis, som lægen har ordineret.

Hvis det er nødvendigt, drejes

dosisindstillingsknappen tilbage for at korrigere

dosis.

Advarsel:

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback viser hele din ordinerede dosis, før du

fortsætter med næste trin.

7.

Injektion af dosis

7.1.

Vælg et injektionssted i det område, lægen eller sygeplejersken har anvist dig i at give

injektionen i. For at minimere hudirritation vælges et forskelligt injektionssted hver dag.

7.2.

Rens huden ved at tørre af med en spritserviet.

7.3.

Verificér igen, at skærmen med dosisfeedback viser

den korrekte dosis.

7.4.

Injicér dosis efter instruktion fra lægen eller

sygeplejersken.

Tryk langsomt kanylen helt ind i huden (figur 9).

Tryk langsomt dosisknappen helt i bund og hold

den nede for at gennemføre hele injektionen.

Figur 9:

Hold dosisknappen nede i mindst 5 sekunder for at

sikre, at du injicerer hele dosis (figur 10).

Dosisnummeret vist på skærmen med

dosisfeedback vil dreje tilbage til 0.

Figur 10:

Page 94 of 111

Efter mindst 5 sekunder trækkes kanylen ud af

huden, mens dosisindstillingsknappen holdes

nede (figur 11).

Når kanylen er trukket ud af huden, slippes

dosisindstillingsknappen.

Figur 11:

Forsigtig:

Du må ikke slippe dosisknappen, før du har

trukket kanylen ud af huden.

Advarsel:

Sørg altid for at bruge en ny kanyle til hver injektion.

8. Efter injektionen

8.1.

Verificér, at du har givet en fuldstændig

injektion

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback

viser ”0”.

Advarsel:

Hvis skærmen med dosisfeedback viser et tal større end 0, er Pergoveris fyldte pen

tom, og du har ikke fået hele din ordinerede dosis.

8.2.

Udfør en delvis injektion (kun ved behov).

Skærmen med dosisfeedback vil vise det

volumen, du skal injicere med en ny pen.

Gentag punkt 4 (Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende) til og med punkt 5

(Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion) med en ny pen.

Indtil dosis til den manglende mængde, som du registrerede i behandlingsdagbogen ELLER

det tal, der stadig vises på skærmen med dosisfeedback på din brugte pen og injicer.

8.3.

Sådan fjernes kanylen efter hver injektion.

Placér den ydre kanylehætte på en flad overflade.

Hold Pergoveris fyldt pen fast med en hånd, og sæt kanylen

ind i den ydre kanylehætte.

Fortsæt med at trykke kanylen med hætten mod en fast

overflade, indtil du hører et ”klik”.

Tag fast i den ydre kanylehætte og

skru kanylen af ved at dreje mod

uret.

Bortskaf den brugte kanyle på sikker

vis.

Sæt hætten tilbage på pennen.

Hold den trykket

Klik

Page 95 of 111

Advarsel:

Brugte kanyler må aldrig genbruges. Kanyler må aldrig deles.

8.4. Opbevaring af Pergoveris fyldt pen.

Forsigtig:

Opbevar aldrig pennen med kanylen påsat. Fjern altid

kanylen fra Pergoveris fyldt pen, før penhætten

sættes på igen.

Opbevar pennen i den originale pakning på et sikkert sted og som indikeret i indlægssedlen.

Når pennen er tom skal du spørge på apoteket, hvordan du skal bortskaffe den.

Advarsel:

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen

1

Nummer

behand-

lingsdag

2

Dato

3

Tids-

punkt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

Dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Denne brugsanvisning blev senest ændret:

Page 96 of 111

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Follitropin alfa/Lutropin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Sådan skal du bruge Pergoveris

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Pergoveris injektionsvæske, opløsning, indeholder to forskellige aktive stoffer kaldet “follitropin alfa”

og “lutropin alfa”. Begge tilhører familien af hormoner kaldet “gonadotropiner”, som er involveret i

forplantning og fertilitet.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at stimulere udviklingen af follikler (der hver indeholder et æg) i dine

æggestokke. Dette er for at hjælpe dig med at blive gravid. Det anvendes til voksne kvinder (18 år

eller over), der har lave niveauer (alvorlig mangel) af “follikelstimulerende hormon” (FSH) og

“luteiniserende hormon” (LH). Disse kvinder er sædvanligvis ufrugtbare.

Sådan virker Pergoveris

De aktive stoffer i Pergoveris er kopier af de naturlige hormoner FSH og LH. I din krop:

stimulerer FSH produktionen af æg.

stimulerer LH frigivelsen af æggene.

Gennem erstatning af de manglende hormoner gør Pergoveris det muligt for kvinder med lave FSH-

og LH-niveauer at udvikle en follikel. Denne vil dernæst frigive et æg, efter en injektion af hormonet

“humant choriongonadotropin (hCG)”. Det hjælper kvinder med at blive gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pergoveris

Du og din partners fertilitet skal vurderes af en læge med erfaring i behandling af

fertilitetsforstyrrelser, før behandlingen starter.

Page 97 of 111

Brug ikke Pergoveris:

hvis du er allergisk over for follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH)

eller et af de øvrige indholdstoffer i Pergoveris (angivet i punkt 6).

hvis du har en hjernetumor (i hypothalamus eller hypofysen)

hvis du har store æggestokke eller væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster) af ukendt

oprindelse

hvis du har uforklaret vaginalblødning

hvis du har kræft i æggestok, livmoder eller bryst

hvis du har en tilstand, der umuliggør en normal graviditet, f.eks. tidlig overgangsalder eller

misdannede kønsorganer eller godartede tumorer i livmoderen.

Brug ikke Pergoveris, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du bruger denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pergoveris.

Porfyri

Kontakt lægen, inden du starter behandlingen. Hvis du har porfyri, eller nogen i din familie har porfyri

(en manglende evne til at nedbryde porfyriner, hvilket kan nedarves fra forældre til børn), skal du

fortælle det til lægen.

Fortæl det straks til lægen hvis:

din hud bliver skrøbelig og let får blærer, specielt på steder, som ofte udsættes for sollys

du har smerter i maven, arme eller ben.

I sådanne tilfælde kan din læge anbefale, at du stopper behandlingen.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Denne medicin stimulerer dine ovarier. Dette forøger din risiko for at udvikle ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dette

forekommer, når dine follikler udvikler sig for meget

og bliver store cyster

. Hvis du får smerter i den nederste del af underlivet, tager meget hurtigt på i

vægt, føler dig utilpas eller kaster op, eller hvis du har åndedrætsbesvær, skal du straks tale med

lægen, som kan bede dig om at holde op med at tage medicinen (se pkt. 4 under “Bivirkninger”).

Hvis du ikke har ægløsning, og hvis den anbefalede dosis og behandlingsplan bliver overholdt, er

forekomsten af alvorlig OHSS mindre sandsynlig. Pergoveris-behandling fører sjældent til alvorlig

OHSS.

Dette bliver mere sandsynligt, hvis

medicinen, man anvender for at inducere afsluttende

follikelmodning (indeholdende humant choriongonadotropin, hCG), er indgivet (

se pkt 3 under

”Hvor meget skal der anvendes” for detaljer

). Hvis du udvikler OHSS, vil din læge måske ikke

give hCG i denne behandlingscyklus, og du vil muligvis blive bedt om ikke at have samleje eller at

bruge barriereprævention i mindst 4 døgn.

Din læge vil sikre omhyggelig overvågning af æggestokkenes reaktion ved hjælp af ultralydsscanning

og blodprøver (østradiolmålinger) før og under behandlingsforløbet.

Flerfoldsgraviditet

Når du tager Pergoveris, har du en højere risiko for at blive gravid med flere end et foster ad gangen

(“flerfoldsgraviditet“, i de fleste tilfælde tvillinger), end hvis du bliver gravid ad naturlig vej.

Flerfoldsgraviditet kan medføre medicinske komplikationer for dig selv og dine spædbørn. Du kan

nedsætte risikoen for flerfoldsgraviditet ved at tage den rette dosis Pergoveris på de rette tidspunkter.

For at minimere risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales ultralydsscanning samt blodprøver.

Spontan abort

Når du gennemgår stimulation af æggestokkene for at producere æg, er risikoen for en abort større hos

dig end hos den gennemsnitlige kvinde.

Page 98 of 111

Ektopisk graviditet

Kvinder, der har haft blokerede eller beskadigede æggeledere (sygdom i æggelederne) har risiko for

graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet). Dette er uanset om graviditeten er opnået ved

spontan undfangelse eller ved fertilitetsbehandling.

Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)

Fortæl det til din læge, inden du bruger Pergoveris, hvis du (eller et familiemedlem) tidligere eller for

nylig har haft blodpropper i benene eller i lungerne, eller et hjerteanfald eller et slagtilfælde. Du kan

have en højere risiko for alvorlige blodpropper, eller eksisterende blodpropper kan forværres med

Pergoveris-behandlingen.

Tumorer i kønsorganerne

Der har været rapporteret om tumorer i ovarierne og de øvrige kønsorganer, både godartede og

ondartede, hos kvinder der har gennemgået flere behandlinger mod barnløshed.

Allergiske reaktioner

Der har været isolerede rapporter om ikke alvorlige allergiske reaktioner over for Pergoveris. Hvis du

har haft sådanne reaktioner over for tilsvarende medicin, skal du fortælle det til din læge, inden du

bruger Pergoveris.

Børn og unge

Pergoveris er ikke beregnet til anvendelse hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Pergoveris

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug ikke Pergoveris sammen med anden medicin i samme injektion. Du kan bruge Pergoveris

sammen med et godkendt follitropin alfa-præparat som separate injektioner, hvis din læge har

ordineret det.

Graviditet og amning

Brug ikke Pergoveris, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at denne medicin vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj.

Pergoveris indeholder natrium

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Pergoveris

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisnng. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Brug af denne medicin

Pergoveris er beregnet til indgivelse med injektion lige under huden (subkutant). Vælg et nyt

injektionssted hver dag for at minimere hudirritation.

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du bruger Pergoveris fyldt pen til at indsprøjte

medicinen.

Når de har forvisset sig om, at du kan indgive Pergoveris på sikker vis, kan du dernæst selv

tilberede og indsprøjte medicinen hjemme.

Hvis du selvadministrerer Pergoveris, skal du læse og følge punktet ”Brugsanvisning” grundigt.

Page 99 of 111

Hvor meget skal du tage

Et doseringsskema begynder med den anbefalede dosis af Pergoveris, der indeholder

150 internationale enheder (IE) af follitropin alfa og 75 IE af lutropin alfa hver dag.

Afhængig af dit respons kan lægen beslutte at tilføje en dosis af et godkendt follitropin alfa-

præparat til din Pergoveris injektion. I dette tilfælde øges dosen af follitropin alfa sædvanligvis

hver 7. eller 14. dag med 37,5 til 75 IE.

Behandlingen fortsættes, indtil du opnår den ønskede virkning. Det er når du har udviklet en

egnet follikel, vurderet med ultralydsscanninger og blodprøver.

Det kan tage op til 5 uger.

Når du opnår den ønskede virkning, vil du få en enkelt injektion af humant choriongonadotropin

(hCG) 24-48 timer efter dine sidste Pergoveris injektioner. Det bedste tidspunkt at have samleje er på

selve dagen for hCG-injektionen og dagen efter. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination

(IUI).

Hvis din krop reagerer for kraftigt, vil behandlingen blive stoppet, og du vil ikke få hCG (se pkt. 2

”Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). I dette tilfælde vil din læge give dig en follitropin alfa

i en lavere dosering i den følgende cyklus.

Hvis du har brugt for meget Pergoveris

Effekterne af en overdosering af Pergoveris er ukendte, men der er en risiko for, at OHSS kan

indtræde. Det vil dog kun ske, hvis hCG administreres (se pkt. 2 “Ovarielt hyperstimulationssyndrom

(OHSS)”).

Hvis du har glemt at bruge Pergoveris

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt venligst din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger

Kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en af nedenstående bivirkninger. Lægen

vil muligvis bede dig holde op med at bruge Pergoveris.

Allergiske reaktioner

Overfølsomhedsreaktioner, såsom udslæt, hudrødmen, nældefeber, hævelse af dit ansigt med

vejrtrækningsbesvær kan nogle gange være alvorlige. Denne bivirkning er meget sjælden.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Smerter i nederste del af maven i kombination med kvalme eller opkastning. Det kan være

symptomer på ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dine æggestokke kan have

overreageret på behandlingen og kan have dannet store sække med væske eller cyster – (se i

pkt. 2 under “Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)”). Denne bivirkning er almindelig.

Hvis dette sker, skal din læge undersøge dig snarest muligt.

OHSS kan blive alvorligt med tydeligt forstørrede æggestokke, nedsat urinproduktion,

vægtøgning, åndedrætsbesvær og/eller mulig væskeophobning i maven eller brystkassen. Denne

bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Komplikationer fra OHSS, f.eks. rotation af en æggestok (ovarietorsion) eller blodpropper kan

forekomme sjældent (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Alvorlige komplikationer med blodpropper (tromboemboliske hændelser) sædvanligvis ved

alvorlig OHSS kan forekomme meget sjældent. Det kan give brystsmerter, stakåndethed,

slagtilfælde eller hjerteslag. I sjældne tilfælde kan dette også forekomme uafhængigt af OHSS

(se pkt. 2 under “Problemer med blodpropper (tromboemboliske hændelser)”).

Page 100 of 111

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Væskefyldte sække i æggestokkene (ovariecyster)

hovedpine

lokale reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, kløe, blå mærker, hævelse eller irritation.

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

diarré

smerter i brystet

utilpashed eller opkastning

mavesmerter eller bækkensmerter

mavekramper eller oppustethed

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Din astma kan forværres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Efter åbning kan den fyldte pen opbevares i maks. 28 dage uden at være på køl (ved 25 °C).

Brug ikke Pergoveris, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning, hvis væsken indeholder

partikler eller ikke er klar.

Efter injektionen bortskaffes den brugte kanyle på sikker vis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pergoveris indeholder

Aktive stoffer: follitropin alfa og lutropin alfa.

Hver fyldt pen med Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml indeholder 900 IE (internationale

enheder) follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa i 1,44 ml, og den kan levere seks doser

Pergoveris 150 IE/75 IE.

Page 101 of 111

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, argininmonohydrochlorid, poloxamer 188, methionin, phenol,

dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat og vand til

injektionsvæsker. Der er tilsat minimale mængder koncentreret phosphorsyre og

natriumhydroxid for at holde surhedsgraden (pH-niveauet) normalt.

Udseende og pakningsstørrelser

Pergoveris leveres som en klar, farveløs til let gullig injektionsvæske, opløsning, i en fyldt

multidosispen:

Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml leveres i pakninger med 1 fyldt multidosispen og

14 kanyler til engangsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Holland

Fremstiller

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

България

„Мерк България“ ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.



: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

Page 102 of 111

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 103 of 111

Pergoveris fyldt pen

Brugsanvisning

Indhold

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

3.

Sådan gør du delene klar

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

5.

Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

7.

Injektion af dosis

8.

Efter injektionen

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen (se tabellen bagest)

Advarsel:

Læs denne brugsanvisning, inden du starter med at bruge din Pergoveris fyldte pen.

Følg anvisningen nøje, da den kan være forskellig fra din tidligere erfaring.

1.

Vigtige oplysninger om Pergoveris fyldt pen

Pergoveris fyldt pen er kun til subkutan injektion.

Brug kun Pergoveris fyldte pen, hvis sundhedspersonalet instruerer dig i, hvordan den

skal bruges korrekt.

Advarsel: Kanylerne må ikke genbruges. Fjern kanylen umiddelbart efter hver injektion.

Du må ikke dele pennen og/eller kanylerne med andre personer, da det kan forårsage

infektioner.

Pennen leveres i 3 forskellige flerdosisformuleringer:

300 IE + 150 IE/0,48 ml

Indeholder 0,48 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 300 IE follitropin alfa og 150 IE lutropin alfa.

450 IE + 225 IE/0,72 ml

Indeholder 0,72 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 450 IE follitropin alfa og 225 IE lutropin alfa.

900 IE + 450 IE/1,44 ml

Indeholder 1,44 ml Pergoveris-opløsning

Indeholder 900 IE follitropin alfa og 450 IE lutropin alfa.

Advarsel: Se indlægssedlen for flere oplysninger om det anbefalede dosisregime, og følg altid lægens

anbefalinger om dosis.

Tallene på skærmen med dosisfeedback viser antallet af internationale enheder eller IE'er, og

viser dosis af follitropin alfa. Lægen vil fortælle dig, hvor mange IE'er follitropin alfa, du skal

injicere hver dag.

Tallene på skærmen med dosisfeedback hjælper med at:

Indstille din ordinerede dosis.

Kontrollere en fuldstændig injektion.

Page 104 of 111

Aflæse den resterende dosis, der skal

injiceres med en ny pen.

Giv dig selv injektionen på samme tidspunkt hver dag.

Lægen/apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange penne med Pergoveris du skal bruge for

at gennemføre din behandling.

2.

Sådan skal du bruge dagbogen over behandling med Pergoveris fyldt pen

Der medfølger en behandlingsdagbog på den sidste side. Anvend dagbogen over behandlingen til at

registrere den injicerede mængde.

Registrér nummeret på behandlingsdagen (søjle 1), dato (søjle 2), tidspunktet for din injektion

(søjle 3) og voluminet af din pen (søjle 4).

Registrér din ordinerede dosis (søjle 5).

Verificér, at du indstillede den korrekte dosis før injektion (søjle 6).

Efter injektionen aflæses det viste nummer på skærmen med dosisfeedback.

Bekræft at du får en fuldstændig injektion (søjle 7) ELLER registrér det viste nummer på

skærmen med dosisfeedback, hvis det ikke er ”0” (søjle 8).

Når det er nødvendigt skal du injicere dig selv med en ny pen, og indstille din resterende dosis

beskrevet i punktet ”Volumen, der skal indstilles til en ny injektion” (søjle 8).

Registrér denne resterende dosis i punktet ”Indstillet injektionsvolumen” i næste række

(søjle 6).

BEMÆRK: Ved at bruge din behandlingsdagbog til at registrere din(e) daglig(e) injektion(er) er

du i stand til hver dag at verificere, at du får hele den ordinerede dosis.

Et eksempel på en dagbog over behandlingen med en (450 IE + 225 IE)/0,72 ml pen:

1

Nummer

behandlingsdag

2

Dato

3

Tidspun

kt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

Nr. 1

10/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 2

11/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

225 IE/ 112,5 IE

225

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt

med en til injektion

Injicer denne mængde.

75

med en ny pen

Nr. 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

Ikke relevant

75

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med

en til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Eksempel:

19:00

Page 105 of 111

3.

Sådan gør du delene klar

3.1.

Vask dine hænder med sæbe og vand (figur 1)

3.2.

Forbered et rent område og en flad overflade, såsom

et bord eller en bordplade, på et veloplyst sted.

3.3.

Vælg din Pergoveris fyldte pen.

Figur 1:

3.4.

Verificér din udvalgte, ordinerede pen.

3.5.

Verificér udløbsdatoen på pennens etiket (figur 2).

Figur 2

3.6.

Du vil også få brug for:

Kanyler (medfølger i pakningen)

Spritservietter (medfølger ikke i pakningen)

En beholder til skarpe genstande (medfølger ikke i

pakningen)

4.

Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende

* Tallene på skærmen med dosisfeedback og reservoirbeholderen repræsenterer antallet af

internationale enheder (IE) af medicinen.

Beholder til

skarpe

genstande

Spritservietter

Ydre

kanylehætte

Indre

kanylehætte

Aftagelig kanyle

Aftagelig

forseglings

Penhætte

Reservoirbeholder

Pergoveris

(450 IU + 225 IU)/0,72 ml

pen vist her.

Kanylens

forbindelsesdel

med gevind

Stempel

Skærm med

feedback*

Dosisindstillingsknap

Page 106 of 111

5. Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion

5.1.

Tag penhætten af.

5.2.

Kontroller, at skærmen med dosisfeedback er indstillet til "0".

5.3.

Forbered kanylen.

Tag en ny kanyle - brug kun de leverede kanyler "til

engangsbrug".

Hold godt fast om den ydre kanylehætte.

Kontrollér, at den aftagelige forseglingsflig på den ydre

kanylehætte ikke er beskadiget eller løs (figur 3).

Figur 3

Fjern den aftagelige forseglingsflig (figur 4).

Figur 4

Forsigtig:

Hvis den aftagelige forseglingsflig er beskadiget eller løs må kanylen ikke anvendes.

Smid den ud i beholderen til skarpt affald. Tag en ny kanyle.

5.4.

Sæt kanylen på.

Skru gevindspidsen på Pergoveris fyldt pen i den ydre

kanylehætte, indtil du mærker en let modstand.

Forsigtig:

Skru ikke kanylen for stramt på. Det kan være svært at

fjerne kanylen efter injektionen.

Fjern den ydre kanylehætte ved at trække forsigtigt i den.

Sæt den til side til senere brug. DU MÅ IKKE smide den ud.

Hold Pergoveris fyldt pen med kanylen pegende opad.

Fjern forsigtigt den grønne indre beskyttelse og smid den væk.

Advarsel:

Sæt ikke den grønne indre beskyttelse på kanylen, da det

kan forårsage stikskader.

Page 107 of 111

5.5. Kontrollér, om der er bittesmå dråber væske på kanylespidsen.

Inspicer kanylespidsen nøje for bittesmå dråber væske.

HVIS

Brug af en ny pen

Kontrollér, om der er bittesmå dråber

væske på kanylespidsen.

Hvis du ser bittesmå dråber væske, går

du til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis der ikke kan observeres nogen

dråber, skal anvisningerne på den

følgende side følges.

Når en pen bruges

igen

Det er IKKE nødvendigt at kontrollere for

en dråbe væske.

Gå direkte til punkt 6: Indstilling af dosis

ordineret af lægen.

Hvis du ikke ser bittesmå dråber af væske på eller nær ved spidsen den første gang, du bruger

en ny pen:

Figur 5

Drej forsigtigt dosisindstillingsknappen med uret, indtil du aflæser 25skærmen med

dosisfeedback. Du kan dreje dosisknappen tilbage, hvis du drejer forbi 25 (figur 5).

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Hold pennen med kanylen pegende opad.

Bank let på reservoirbeholderen (figur 6).

Tryk dosisindstillingsknappen helt i bund. En lillebitte dråbe væske vil vise sig ved

kanylespidsen (figur 7).

Verificér, at skærmen med dosisfeedback viser "0" (figur 8).

Gå til punkt 6: Indstilling af dosis ordineret af lægen.

Page 108 of 111

6.

Indstilling af dosis ordineret af lægen

6.1. Drej dosisindstillingsknappen indtil den ønskede dosis vises på skærmen med dosisfeedback.

Drej dosisindstillingsknappen fremad for at

opjustere til den dosis, som lægen har ordineret.

Hvis det er nødvendigt, drejes

dosisindstillingsknappen tilbage for at korrigere

dosis.

Advarsel:

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback viser hele din ordinerede dosis, før du

fortsætter med næste trin.

7.

Injektion af dosis

7.1.

Vælg et injektionssted i det område, lægen eller sygeplejersken har anvist dig i at give

injektionen i. For at minimere hudirritation vælges et forskelligt injektionssted hver dag.

7.2.

Rens huden ved at tørre af med en spritserviet.

7.3.

Verificér igen, at skærmen med dosisfeedback viser

den korrekte dosis.

7.4.

Injicér dosis efter instruktion fra lægen eller

sygeplejersken.

Tryk langsomt kanylen helt ind i huden (figur 9).

Tryk langsomt dosisknappen helt i bund og hold

den nede for at gennemføre hele injektionen.

Figur 9:

Hold dosisknappen nede i mindst 5 sekunder for at

sikre, at du injicerer hele dosis (figur 10).

Dosisnummeret vist på skærmen med

dosisfeedback vil dreje tilbage til 0.

Figur 10:

Page 109 of 111

Efter mindst 5 sekunder trækkes kanylen ud af

huden, mens dosisindstillingsknappen holdes

nede (figur 11).

Når kanylen er trukket ud af huden, slippes

dosisindstillingsknappen.

Figur 11:

Forsigtig:

Du må ikke slippe dosisknappen, før du har

trukket kanylen ud af huden.

Advarsel:

Sørg altid for at bruge en ny kanyle til hver injektion.

8. Efter injektionen

8.1.

Verificér, at du har givet en fuldstændig

injektion

Kontrollér, at skærmen med dosisfeedback

viser ”0”.

Advarsel:

Hvis skærmen med dosisfeedback viser et tal større end 0, er Pergoveris fyldte pen

tom, og du har ikke fået hele din ordinerede dosis.

8.2.

Udfør en delvis injektion (kun ved behov).

Skærmen med dosisfeedback vil vise det

volumen, du skal injicere med en ny pen.

Gentag punkt 4 (Lær delene af din Pergoveris fyldte pen at kende) til og med punkt 5

(Klargøring af din Pergoveris fyldte pen til injektion) med en ny pen.

Indtil dosis til den manglende mængde, som du registrerede i behandlingsdagbogen ELLER

det tal, der stadig vises på skærmen med dosisfeedback på din brugte pen og injicer.

8.3.

Sådan fjernes kanylen efter hver injektion.

Placér den ydre kanylehætte på en flad overflade.

Hold Pergoveris fyldt pen fast med en hånd, og sæt kanylen

ind i den ydre kanylehætte.

Fortsæt med at trykke kanylen med hætten mod en fast

overflade, indtil du hører et ”klik”.

Tag fast i den ydre kanylehætte og

skru kanylen af ved at dreje mod

uret.

Bortskaf den brugte kanyle på sikker

vis.

Sæt hætten tilbage på pennen.

Hold den trykket

Klik

Page 110 of 111

Advarsel:

Brugte kanyler må aldrig genbruges. Kanyler må aldrig deles.

8.4. Opbevaring af Pergoveris fyldt pen.

Forsigtig:

Opbevar aldrig pennen med kanylen påsat. Fjern altid

kanylen fra Pergoveris fyldt pen, før penhætten

sættes på igen.

Opbevar pennen i den originale pakning på et sikkert sted og som indikeret i indlægssedlen.

Når pennen er tom skal du spørge på apoteket, hvordan du skal bortskaffe den.

Advarsel:

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

9.

Dagbog over behandling med Pergoveris fyldt pen

1

Nummer

behand-

lingsdag

2

Dato

3

Tids-

punkt

4

Penvolumen

(300 IU + 150 IU)/0.48 mL

(450 IU + 225 IU)/0.72 mL

(900 IU + 450 IU)/1.44 mL

5

Ordineret

Dosis

6

7

8

Skærm med dosisfeedback

Volumen

indstillet til at

injicere

Volumen, der skal indstilles til en til injektion

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

/

:

hvis "0"

er injektionen

gennemført

hvis ikke "0" er det nødvendigt med en

til injektion

Injicer denne mængde ..........med en ny pen

Denne brugsanvisning blev senest ændret:

Page 111 of 111

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Page 1 of 111

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pergoveris 150 IE/75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 150 IE (svarer til 11 mikrogram) follitropin alfa* (r-hFSH) og 75 IE (svarer til

3 mikrogram) lutropin alfa* (r-hLH).

Efter rekonstituering indeholder hver ml opløsning 150 IE r-hFSH og 75 IE r-hLH per milliliter.

*fremstillet i genetisk modificerede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til grålighvidt frysetørret pulver.

Solvens: Klar farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pergoveris er indiceret til stimulation af follikeludviklingen hos voksne kvinder med svær mangel på

LH og FSH.

Kliniske forsøg definerede patientgruppen som patienter med et endogent serum-LH-niveau < 1,2 IE/l.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Pergoveris må kun påbegyndes under opsyn af en speciallæge med erfaring inden for

fertilitetsbehandling.

Dosering

Hos kvinder med LH- og FSH-mangel (hypogonadotrof hypogonadisme) er formålet med Pergoveris-

behandlingen at udvikle en enkelt moden Graafsk follikel, hvorfra oocyten kan frigøres efter injektion

med humant choriongonadotropin (hCG). Pergoveris bør indgives som en række daglige injektioner.

Da disse patienter er amenorrhoiske og har lav endogen østrogen sekretion, kan behandlingen indledes

når som helst.

Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients respons, vurderet på grundlag af follikelstørrelse målt

ved hjælp af ultralyd og østrogen respons.

Et anbefalet behandlingsregime starter med et hætteglas Pergoveris dagligt. Hvis der anvendes mindre

end ét hætteglas dagligt, kan follikel-responset blive utilfredstillende, da mængden af lutropin alfa kan

være utilstrækkelig (se pkt. 5.1)

Hvis det vurderes at være nødvendigt at øge FSH-dosis, anbefales en dosis-justering med fortrinsvis

7-14 dages interval og fortrinsvis med 37,5-75 IE ad gangen ved brug af et godkendt follitropin alfa-

præparat. Man kan fortsætte stimulationsbehandlingen i op til 5 uger i en cyklus.

Page 2 of 111

Når optimalt respons er opnået, gives én injektion med 250 mikrogram r-hCG eller 5.000-10.000 IE

hCG inden for 24-48 timer efter sidste injektion af Pergoveris. Patienten anbefales coitus samme dag

og dagen efter hCG-injektionen. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination (IUI).

Lutealfase-støtte kan overvejes, idet mangel på substanser med luteotropisk aktivitet (LH/hCG) efter

ovulation kan medføre for tidligt svigt af corpus luteum.

I tilfælde af overstimulation bør man stoppe behandlingen og undlade injektion af hCG. Behandlingen

bør i næste cyklus genoptages med en lavere FSH-dosering end i foregående cyklus.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke relevant at anvende Pergoveris hos den ældre population. Dette lægemiddels sikkerhed og

virkning hos ældre patienter er ikke klarlagt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dette lægemiddels sikkerhed, virkning og farmakokinetik hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion er ikke klarlagt.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dette lægemiddel hos pædiatriske population.

Administration

Pergoveris er beregnet til subkutan anvendelse. Den første injektion skal udføres under direkte

medicinsk overvågning. Pulveret skal opløses i den medfølgende solvens umiddelbart før anvendelse.

Selvadministration bør kun udføres af patienter, som er motiverede, har modtaget tilstrækkelig

instruktion, og som har mulighed for at konsultere kvalificeret fagpersonale.

For yderligere instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Pergoveris er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

tumorer i hypothalamus eller hypofysen

ovarieforstørrelse eller ovariecyste, som ikke er relateret til polycystisk ovariesyndrom, og som

er af ukendt ætiologi

gynækologiske blødninger af ukendt ætiologi

ovarie-, uterus- eller mammacarcinom

Pergoveris må ikke benyttes, hvis et effektivt respons ikke kan opnås som for eksempel:

primært ovariesvigt

misdannelse af kønsorganer, der er uforenelig med graviditet

fibromer i livmoderen, der er uforenelige med graviditet

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pergoveris indeholder potente gonadotropiner, som kan fremkalde milde til alvorlige bivirkninger, og

det bør derfor kun bruges af læger, som er specialiserede i infertilitetsbehandling.

Behandling med gonadotropiner er tidskrævende for lægen og øvrigt sundhedspersonale og kræver

desuden tilgang til særligt monitoreringsudstyr. Sikker og effektiv brug af Pergoveris hos kvinder

kræver overvågning af ovarierespons via ultralyd alene eller helst i kombination med regelmæssig

måling af serumøstradiol. Der kan forekomme en vis grad af variation i respons på

Page 3 of 111

FSH/LH administration patienter imellem. Hos visse patienter ses dårligt respons på FSH/LH. Den

laveste dosis i relation til behandlingsmålet skal bruges til kvinder.

Porphyri

Patienter med porphyri eller med en familiehistorie med porphyri skal monitoreres nøje under

behandlingen med Pergoveris. Hos disse patienter kan Pergoveris forøge risikoen for et akut anfald.

Forværring eller første tegn på denne tilstand kan kræve ophør af behandlingen.

Behandling af kvinder

Før behandlingen begynder, bør det vurderes, om parrets infertilitet er egnet til behandling, og mulige

kontraindikationer for graviditet vurderes. Specielt skal patienten undersøges for hypothyroidisme,

adrenokortikalt svigt, hyperprolaktinæmi og adækvat behandling gives.

For patienter, som gennemgår stimulation af follikeludvikling, øges risikoen for udvikling af

hyperstimulation forårsaget af forhøjet østrogenrespons og multipel follikeludvikling.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

En vis grad af ovarieforstørrelse er en forventet effekt af kontrolleret ovariestimulation. Det ses

hyppigere hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom og aftager sædvanligvis uden behandling.

Til forskel fra ukompliceret ovarieforstørrelse er OHSS en tilstand, som manifesteres i stigende grader

af alvorlighed. Ved OHSS ses markant ovarieforstørrelse, forhøjet serumniveau af kønssteroider og en

øget vaskulær permeabilitet, hvilket kan resultere i en ophobning af væske i bughulen, pleurahulen, og

meget sjældent i form af pericardieexudat.

Følgende symptomer kan ses ved alvorlige tilfælde af OHSS: Smerter og udspiling af maven, alvorlig

ovarieforstørrelse, vægtøgning, dyspnø, oligouri og gastrointestinale symptomer såsom kvalme, opkast

og diarré.

En klinisk undersøgelse kan påvise: Hypovolæmi, hæmokoncentration, elektrolytubalance, ascites,

hæmoperitoneum, pleuraekssudat, hydrothorax eller akut pulmonær distress og tromboemboliske

hændelser.

Meget sjældent kan alvorlig OHSS blive kompliceret af ovarietorsion eller tromboemboliske

hændelser, som f.eks. lungeemboli, iskæmisk apopleksi eller myokardieinfarkt.

Uafhængige risikofaktorer for udvikling af OHSS inkluderer ung alder, muskelmasse (lean body

mass), polycystisk ovariesyndrom, høje doser af eksogene gonadotropiner, høje absolutte eller hurtigt

stigende serumøstradiolniveauer (> 900 pg/ml eller > 3.300 pmol/l i anovulation), tidligere episoder af

OHSS og et stort antal ovariefollikler under udvikling (3 follikler på ≥ 14 mm i diameter i

anovulation).

Overholdelse af anbefalet Pergoveris- og FSH-dosis og administrationsregime kan minimere risikoen

for hyperstimulation af ovariet. Monitorering af stimulationscyklusser med ultralydsscanning såvel

som målinger af østradiol anbefales for tidlig identifikation af risikofaktorer.

Der er evidens, som antyder, at hCG spiller en vigtig rolle i udløsning af OHSS, og at syndromet kan

være mere alvorligt og længerevarende, hvis graviditet opstår. Hvis der opstår tegn på OHSS, f.eks. et

serumøstradiolniveau på > 5.500 pg/ml eller > 20.200 pmol/l og/eller ≥ 40 follikler i alt, bør hCG

seponeres og patienten tilrådes at afstå fra coitus eller bruge en sikker præventionsmetode i mindst

4 dage. OHSS kan tiltage hurtigt (inden for 24 timer) eller over flere dage og udvikle sig til en alvorlig

klinisk tilstand. Det sker oftest, efter hormonbehandlingen er seponeret, og når sit maksimum ca. syv

til ti dage efter behandling. Normalt forsvinder OHSS spontant i forbindelse med begyndelsen af

menstruationen. Derfor skal patienten følges i mindst 2 uger efter hCG administration.

Page 4 of 111

Hvis der opstår alvorlig OHSS, skal evt. igangværende gonadotropinbehandling stoppes. Patienten bør

indlægges på hospital og behandles for OHSS. Dette syndrom forekommer hyppigere hos patienter

med polycystisk ovariesygdom.

Når der vurderes at være risiko for OHSS, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Ovarietorsion

Der er rapporteret om ovarietorsion efter behandling med andre gonadotropiner. Dette kan være

forbundet med andre risikofaktorer som f.eks. OHSS, graviditet, tidligere abdominal kirurgi, tidligere

ovarietorsion, tidligere eller aktuel ovariecyste og polycystisk ovariesyndrom. Skade på ovariet pga.

nedsat blodtilførsel kan begrænses ved tidlig diagnose og øjeblikkelig detorsion.

Flerfoldsgraviditet

Patienter, der gennemgår ovalutionsinduktion, har en forhøjet risiko for flerfoldsgraviditet

sammenlignet med normal befrugtning. Størstedelen af flerfoldsfødsler er tvillinger.

Flerfoldsgraviditet, især i mangefold, medfører en øget risiko for skadeligt udfald for moder og foster.

For at mindske risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales nøje overvågning af ovariestimulationen.

Patienten bør informeres om risikoen for flerfoldsgraviditet, før behandling påbegyndes. Når der

vurderes at være risiko for flerfoldsgraviditet, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Abort

Hyppigheden af abort i form af spontan abort eller provokeret abort er øget hos patienter, der er i

stimulationsbehandling for ovulationsinduktion sammenlignet med normalpopulationen.

Ekstrauterin graviditet

Kvinder med tubar sygdom i anamnesen har en øget risiko for ekstrauterin graviditet, uanset om

graviditeten er opnået ved normal befrugtning eller fertilitetsbehandling. Hyppigheden af ekstrauterin

graviditet efter assisterede reproduktionsteknologier (ART) blev rapporteret til at være højere end hos

den generelle befolkning.

Reproduktionssystemstumorer

Der er rapporteret tilfælde af tumorer i ovarie og reproduktionssystemet, både benigne og maligne, hos

kvinder, der har gennemgået adskillige behandlinger med lægemidler for infertilitet. Det er ikke

fastslået, om behandling med gonadotropiner øger risikoen for disse typer af tumorer hos infertile

kvinder.

Medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter ART kan være let forøget sammenlignet med spontan

konception. Det menes at skyldes forskelle i forældrekarakteristika (for eksempel maternel alder og

egenskaber ved sæden) og flerfoldsgraviditeter.

Tromboemboliske hændelser

Hos kvinder med nylig eller aktuel tromboembolisk sygdom eller kvinder med kendt risiko for

tromboemboliske hændelser, f.eks. i den personlige eller i familieanamnesen, trombofili eller svær

fedme (BMI > 30 kg/m

), kan behandling med gonadotropiner yderligere øge risikoen. Hos disse

kvinder bør fordele med gonadotropinbehandling vejes overfor risikoen. Man bør være opmærksom

på, at graviditet i sig selv såvel som OHSS også øger risikoen for tromboemboliske hændelser.

Page 5 of 111

Natriumindhold

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pergoveris bør ikke indgives blandet med andre lægemidler i samme injektion, dette gælder dog ikke

for follitropin alfa, hvor undersøgelser har vist, at samtidig injektion ikke signifikant ændrer

aktiviteten, stabiliteten, de farmakokinetiske eller de farmakodynamiske egenskaber ved de aktive

stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen indikation for Pergoveris under graviditet. Data fra et begrænset antal eksponerede

graviditeter tyder ikke på, at follitropin alfa og lutropin alfa har en negativ indvirkning på graviditet,

embryonal eller føtal udvikling, fødslen eller postnatal udvikling efter kontrolleret ovariestimulation.

Der er ikke set teratogen effekt af disse gonadotropiner i dyreforsøg. De kliniske data er

utilstrækkelige til at udelukke en teratogen effekt af Pergoveris i tilfælde af eksponering under

graviditet.

Amning

Pergoveris er ikke indiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Pergoveris er indiceret til brug ved infertilitet (se pkt. 4.1).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pergoveris påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigst rapporterede bivirkninger er hovedpine, ovariecyster og lokale reaktioner på

injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet). Mild

eller moderat OHSS er blevet rapporteret i almindelig grad og bør anses som en intrinsisk risiko ved

stimulationsproceduren. Alvorlig OHSS er ikke almindelig (se pkt. 4.4).

Tromboemboli kan forekomme meget sjældent, sædvanligvis i forbindelse med alvorlig OHSS

(se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger opstilles herunder efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til MedDRA. De

anvendte kategorier for hyppighed er: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Page 6 of 111

Immunsystemet

Meget sjælden:

Milde til alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner

og shock

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Tromboemboli, normalt forbundet med alvorlig OHSS

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

Exacerbationer eller forværring af astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Mavesmerter, oppustet mave, maveubehag, kvalme, opkastning, diarré

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig:

Ovariecyster

Almindelig:

Brystsmerter, bækkensmerter, let eller moderat OHSS (inklusive associeret

symptomatologi)

Ikke almindelig:

Svær OHSS (inklusive associeret symptomatologi) (se pkt. 4.4)

Sjælden:

Komplikationer ved svær OHSS

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Milde til svære reaktioner på injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom,

blå mærker, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Virkningen af en overdosering af Pergoveris er ukendt, men det er muligt, at OHSS kan forekomme.

Dette er beskrevet under pkt. 4.4.

Behandling

Behandlingen retter sig mod symptomerne.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af det genitale system,

gonadotropiner, ATC-kode: G03GA30.

Pergoveris er et præparat af rekombinant humant follikelstimulerende hormon (follitropin alfa,

r-hFSH) og rekombinant humant luteiniserende hormon (lutropin alfa, r-hLH) produceret i genetisk

modificerede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO-celler) ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Page 7 of 111

Virkningsmekanisme

I kliniske forsøg er virkningen af kombinationen af follitropin alfa og lutropin alfa blevet demonstreret

hos kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme.

Ved stimulering af follikeludviklingen hos anovulatoriske kvinder med LH- og FSH-mangel er den

primære effekt, der opnås ved behandling med lutropin alfa, en øget østradiolsekretion fra folliklerne,

hvis vækst stimuleres af FSH.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg blev patienter med alvorlig mangel på FSH og LH defineret ved et endogent

serumniveau af LH < 1,2 IE/l målt i et centralt laboratorium. Imidlertid skal man tage hensyn til

mulige variationer af LH niveaumålinger foretaget i forskellige laboratorier. I disse afprøvninger var

ovulationstallet 70-75 % pr. cyklus.

Klinisk virkning

I et klinisk forsøg med kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme og endogen serum-LH-

koncentration under 1,2 IE/l blev den passende dosis af r-hLH undersøgt. En dosis på 75 IE r-hLH

dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede i tilfredsstillende follikulær udvikling og

østrogen produktion. En dosis på 25 IE r-hLH dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede

i utilstrækkelig follikulær udvikling.

Derfor kan brug af mindre end ét hætteglas Pergoveris dagligt give for lav LH-aktivitet til at sikre

tilstrækkelig follikulær udvikling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Follitropin alfa og lutropin alfa har vist samme farmakokinetiske profil som follitropin alfa og lutropin

alfa hver for sig.

Follitropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles follitropin alfa til extracellulærvæsken med en initial

halveringstid på ca. 2 timer og elimineres med en terminal halveringstid på ca. 1 døgn. Steady state-

fordelingsrummet er 10 liter.

Efter subkutan anvendelse er den absolutte biotilgængelighed ca. 70 %. Efter gentagen administration

akkumuleres follitropin alfa 3 gange, og steady state opnås inden for 3-4 dage. Hos kvinder, hvis

endogene gonadotropin sekretion er undertrykt, har det ikke desto mindre vist sig, at follitropin alfa

effektivt stimulerer follikeludviklingen og steroidogenesen på trods af umålelige LH-værdier.

Elimination

Den totale clearance er 0,6 l/t og en ottendedel af follitropin alfa-dosen udskilles i urinen.

Lutropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs injektion bliver lutropin alfa hurtigt fordelt med en initial halveringstid på cirka en

time og elimineret fra kroppen med en terminal halveringstid på cirka 10-12 timer.

Fordelingssvolumenet er ved steady-state cirka 10-14 l. Målt ved hjælp af AUC udviser lutropin alfa

lineær farmakokinetik, som er direkte proportional med den injicerede dosis.

Efter subkutan injektion er den absolutte biotilgængelighed cirka 60 %. Den terminale halveringstid er

en anelse forlænget. Lutropin alfas farmakokinetik er sammenlignelig efter enkel og gentagen

injektion af lutropin alfa, og akkumulationsratio for lutropin alfa er minimal. Den gennemsnitlige

residenstid er cirka 5 timer.

Page 8 of 111

Elimination

Total clearance er cirka 2 l/t, og mindre end 5 % af dosis udskilles i urinen.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er ingen farmakokinetisk interaktion med follitropin alfa, når dette injiceres samtidigt.

Der blev udført kliniske studier med Pergoveris med en frysetørret formulering. Et klinisk studie, der

sammenlignede den frysetørrede formulering med væskeformuleringen viste bioækvivalens mellem de

to formuleringer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Polysorbat 20

Methionin

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Phosphorsyre, koncentreret (til pH justering)

Natriumhydroxid (til pH justering)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

3 år.

Rekonstitueret opløsning

Pergoveris er til umiddelbar engangsbrug efter åbning og rekonstitution. Produktet må derfor ikke

opbevares, når først det er åbnet og rekonstitueret.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Page 9 of 111

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Pulver: 3 ml hætteglas (type I glas). Hætteglassene er forseglede med brombutyl-gummipropper

beskyttet med aluminiumsringe og “flip-off”-låg.

Et hætteglas indeholder 11 mikrogram r-hFSH og 3 mikrogram r-hLH.

Solvens: 3 ml hætteglas (type I glas) med en Teflon-belagt gummiprop beskyttet med

aluminiumsringe og “flip-off”-låg.

Et hætteglas solvens indeholder 1 ml vand til injektionsvæsker.

Pakninger a 1, 3 eller 10 hætteglas med et tilsvarende antal solvenshætteglas (1, 3 og 10).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Til omgående engangsbrug når den først er åbnet og opløst.

Rekonstitution

pH af den rekonstituerede opløsning er 6,5 - 7,5.

Pergoveris skal opløses i solvensen før brug ved hjælp af lette cirkulære bevægelser.

Opløsningen må ikke anvendes hvis den indeholder partikler eller er uklar.

Pergoveris kan blandes med follitropin alfa og indgives som én injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/07/396/001

EU/1/07/396/002

EU/1/07/396/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. juni 2007

Dato for seneste fornyelse: 8. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Page 10 of 111

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 11 of 111

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte flerdosispen indeholder 300 IE (svarer til 22 mikrogram) follitropin alfa* (r-hFSH) og

150 IE (svarer til 6 mikrogram) lutropin alfa* (r-hLH) i 0,48 ml opløsning.

*rekombinant humant follitropin alfa og rekombinant humant lutropin alfa er fremstillet i ovarieceller

fra kinesisk hamster (CHO) ved hjælp rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs til let gullig opløsning

pH af opløsningen er 6,5–7,5, osmolaliteten er 250–400 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pergoveris er indiceret til stimulation af follikeludviklingen hos voksne kvinder med svær mangel på

LH og FSH.

Kliniske forsøg definerede patientgruppen som patienter med et endogent serum-LH-niveau < 1,2 IE/l.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Pergoveris må kun påbegyndes under opsyn af en speciallæge med erfaring inden for

fertilitetsbehandling.

Dosering

Hos kvinder med LH- og FSH-mangel (hypogonadotrof hypogonadisme) er formålet med Pergoveris-

behandlingen at udvikle en enkelt moden Graafsk follikel, hvorfra oocyten kan frigøres efter injektion

med humant choriongonadotropin (hCG). Pergoveris bør indgives som en række daglige injektioner.

Da disse patienter er amenorrhoiske og har lav endogen østrogen sekretion, kan behandlingen indledes

når som helst.

Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients respons, vurderet på grundlag af follikelstørrelse målt

ved hjælp af ultralyd og østrogen respons.

Et behandlingsregime starter med den anbefalede dosis Pergoveris, indeholdende 150 IE r-hFSH/75 IE

r-hLH dagligt. Hvis der anvendes mindre end den anbefalede dosis Pergoveris dagligt, kan

follikelresponset blive utilfredsstillende, da mængden af lutropin alfa kan være utilstrækkeligt (se

pkt. 5.1).

Hvis det vurderes at være nødvendigt at øge FSH-dosis, anbefales en dosis-justering med fortrinsvis

7-14 dages interval og fortrinsvis med 37,5-75 IE ad gangen ved brug af et godkendt follitropin alfa-

præparat. Man kan fortsætte stimulationsbehandlingen i op til 5 uger i en cyklus.

Page 12 of 111

Når optimalt respons er opnået, gives én injektion med 250 mikrogram r-hCG eller 5.000-10.000 IE

hCG inden for 24-48 timer efter sidste injektion af Pergoveris. Patienten anbefales coitus samme dag

og dagen efter hCG-injektionen. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination (IUI).

Lutealfase-støtte kan overvejes, idet mangel på substanser med luteotropisk aktivitet (LH/hCG) efter

ovulation kan medføre for tidligt svigt af corpus luteum.

I tilfælde af overstimulation bør man stoppe behandlingen og undlade injektion af hCG. Behandlingen

bør i næste cyklus genoptages med en lavere FSH-dosering end i foregående cyklus.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke relevant at anvende Pergoveris hos den ældre population. Dette lægemiddels sikkerhed og

virkning hos ældre patienter er ikke klarlagt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dette lægemiddels sikkerhed, virkning og farmakokinetik hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion er ikke klarlagt.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dette lægemiddel hos pædiatriske population.

Administration

Pergoveris er beregnet til subkutan anvendelse. Den første injektion skal udføres under direkte

medicinsk overvågning. Selvadministration bør kun udføres af patienter, som er motiverede, har

modtaget tilstrækkelig instruktion, og som har mulighed for at konsultere kvalificeret fagpersonale.

For instruktioner om anvendelsen af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Pergoveris er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

tumorer i hypothalamus eller hypofysen

ovarieforstørrelse eller ovariecyste, som ikke er relateret til polycystisk ovariesyndrom, og som

er af ukendt ætiologi

gynækologiske blødninger af ukendt ætiologi

ovarie-, uterus- eller mammacarcinom

Pergoveris må ikke benyttes, hvis et effektivt respons ikke kan opnås som for eksempel:

primært ovariesvigt

misdannelse af kønsorganer, der er uforenelig med graviditet

fibromer i livmoderen, der er uforenelige med graviditet

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pergoveris indeholder potente gonadotropiner, som kan fremkalde milde til alvorlige bivirkninger, og

det bør derfor kun bruges af læger, som er specialiserede i infertilitetsbehandling.

Behandling med gonadotropiner er tidskrævende for lægen og øvrigt sundhedspersonale og kræver

desuden tilgang til særligt monitoreringsudstyr. Sikker og effektiv brug af Pergoveris hos kvinder

kræver overvågning af ovarierespons via ultralyd alene eller helst i kombination med regelmæssig

måling af serumøstradiol. Der kan forekomme en vis grad af variation i respons på

Page 13 of 111

FSH/LH administration patienter imellem. Hos visse patienter ses dårligt respons på FSH/LH. Den

laveste dosis i relation til behandlingsmålet skal bruges til kvinder.

Porphyri

Patienter med porphyri eller med en familiehistorie med porphyri skal monitoreres nøje under

behandlingen med Pergoveris. Hos disse patienter kan Pergoveris forøge risikoen for et akut anfald.

Forværring eller første tegn på denne tilstand kan kræve ophør af behandlingen.

Behandling af kvinder

Før behandlingen begynder, bør det vurderes, om parrets infertilitet er egnet til behandling, og mulige

kontraindikationer for graviditet vurderes. Specielt skal patienten undersøges for hypothyroidisme,

adrenokortikalt svigt, hyperprolaktinæmi og adækvat behandling gives.

For patienter, som gennemgår stimulation af follikeludvikling, øges risikoen for udvikling af

hyperstimulation forårsaget af forhøjet østrogenrespons og multipel follikeludvikling.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

En vis grad af ovarieforstørrelse er en forventet effekt af kontrolleret ovariestimulation. Det ses

hyppigere hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom og aftager sædvanligvis uden behandling.

Til forskel fra ukompliceret ovarieforstørrelse er OHSS en tilstand, som manifesteres i stigende grader

af alvorlighed. Ved OHSS ses markant ovarieforstørrelse, forhøjet serumniveau af kønssteroider og en

øget vaskulær permeabilitet, hvilket kan resultere i en ophobning af væske i bughulen, pleurahulen, og

meget sjældent i form af pericardieexudat.

Følgende symptomer kan ses ved alvorlige tilfælde af OHSS: Smerter og udspiling af maven, alvorlig

ovarieforstørrelse, vægtøgning, dyspnø, oligouri og gastrointestinale symptomer såsom kvalme, opkast

og diarré.

En klinisk undersøgelse kan påvise: Hypovolæmi, hæmokoncentration, elektrolytubalance, ascites,

hæmoperitoneum, pleuraekssudat, hydrothorax eller akut pulmonær distress og tromboemboliske

hændelser.

Meget sjældent kan alvorlig OHSS blive kompliceret af ovarietorsion eller tromboemboliske

hændelser, som f.eks. lungeemboli, iskæmisk apopleksi eller myokardieinfarkt.

Uafhængige risikofaktorer for udvikling af OHSS inkluderer ung alder, muskelmasse (lean body

mass), polycystisk ovariesyndrom, høje doser af eksogene gonadotropiner, høje absolutte eller hurtigt

stigende serumøstradiolniveauer (> 900 pg/ml eller > 3.300 pmol/l i anovulation), tidligere episoder af

OHSS og et stort antal ovariefollikler under udvikling (3 follikler på ≥ 14 mm i diameter i

anovulation).

Overholdelse af anbefalet Pergoveris- og FSH-dosis og administrationsregime kan minimere risikoen

for hyperstimulation af ovariet. Monitorering af stimulationscyklusser med ultralydsscanning såvel

som målinger af østradiol anbefales for tidlig identifikation af risikofaktorer.

Der er evidens, som antyder, at hCG spiller en vigtig rolle i udløsning af OHSS, og at syndromet kan

være mere alvorligt og længerevarende, hvis graviditet opstår. Hvis der opstår tegn på OHSS, f.eks. et

serumøstradiolniveau på > 5.500 pg/ml eller > 20.200 pmol/l og/eller ≥ 40 follikler i alt, bør hCG

seponeres og patienten tilrådes at afstå fra coitus eller bruge en sikker præventionsmetode i mindst

4 dage. OHSS kan tiltage hurtigt (inden for 24 timer) eller over flere dage og udvikle sig til en alvorlig

klinisk tilstand. Det sker oftest, efter hormonbehandlingen er seponeret, og når sit maksimum ca. syv

til ti dage efter behandling. Normalt forsvinder OHSS spontant i forbindelse med begyndelsen af

menstruationen. Derfor skal patienten følges i mindst 2 uger efter hCG administration.

Page 14 of 111

Hvis der opstår alvorlig OHSS, skal evt. igangværende gonadotropinbehandling stoppes. Patienten bør

indlægges på hospital og behandles for OHSS. Dette syndrom forekommer hyppigere hos patienter

med polycystisk ovariesygdom.

Når der vurderes at være risiko for OHSS, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Ovarietorsion

Der er rapporteret om ovarietorsion efter behandling med andre gonadotropiner. Dette kan være

forbundet med andre risikofaktorer som f.eks. OHSS, graviditet, tidligere abdominal kirurgi, tidligere

ovarietorsion, tidligere eller aktuel ovariecyste og polycystisk ovariesyndrom. Skade på ovariet pga.

nedsat blodtilførsel kan begrænses ved tidlig diagnose og øjeblikkelig detorsion.

Flerfoldsgraviditet

Patienter, der gennemgår ovalutionsinduktion, har en forhøjet risiko for flerfoldsgraviditet

sammenlignet med normal befrugtning. Størstedelen af flerfoldsfødsler er tvillinger.

Flerfoldsgraviditet, især i mangefold, medfører en øget risiko for skadeligt udfald for moder og foster.

For at mindske risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales nøje overvågning af ovariestimulationen.

Patienten bør informeres om risikoen for flerfoldsgraviditet, før behandling påbegyndes. Når der

vurderes at være risiko for flerfoldsgraviditet, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Abort

Hyppigheden af abort i form af spontan abort eller provokeret abort er øget hos patienter, der er i

stimulationsbehandling for ovulationsinduktion sammenlignet med normalpopulationen.

Ekstrauterin graviditet

Kvinder med tubar sygdom i anamnesen har en øget risiko for ekstrauterin graviditet, uanset om

graviditeten er opnået ved normal befrugtning eller fertilitetsbehandling. Hyppigheden af ekstrauterin

graviditet efter assisterede reproduktionsteknologier (ART) blev rapporteret til at være højere end hos

den generelle befolkning.

Reproduktionssystemstumorer

Der er rapporteret tilfælde af tumorer i ovarie og reproduktionssystemet, både benigne og maligne, hos

kvinder, der har gennemgået adskillige behandlinger med lægemidler for infertilitet. Det er ikke

fastslået, om behandling med gonadotropiner øger risikoen for disse typer af tumorer hos infertile

kvinder.

Medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter ART kan være let forøget sammenlignet med spontan

konception. Det menes at skyldes forskelle i forældrekarakteristika (for eksempel maternel alder og

egenskaber ved sæden) og flerfoldsgraviditeter.

Tromboemboliske hændelser

Hos kvinder med nylig eller aktuel tromboembolisk sygdom eller kvinder med kendt risiko for

tromboemboliske hændelser, f.eks. i den personlige eller i familieanamnesen, trombofili eller svær

fedme (BMI > 30 kg/m

), kan behandling med gonadotropiner yderligere øge risikoen. Hos disse

kvinder bør fordele med gonadotropinbehandling vejes overfor risikoen. Man bør være opmærksom

på, at graviditet i sig selv såvel som OHSS også øger risikoen for tromboemboliske hændelser.

Page 15 of 111

Natriumindhold

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen må ikke administreres som en blanding med andre

lægemidler i samme injektion.

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen kan administreres samtidigt med et godkendt

follitropin alfa-præparat som separate injektioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen indikation for Pergoveris under graviditet. Data fra et begrænset antal eksponerede

graviditeter tyder ikke på, at follitropin alfa og lutropin alfa har en negativ indvirkning på graviditet,

embryonal eller føtal udvikling, fødslen eller postnatal udvikling efter kontrolleret ovariestimulation.

Der er ikke set teratogen effekt af disse gonadotropiner i dyreforsøg. De kliniske data er

utilstrækkelige til at udelukke en teratogen effekt af Pergoveris i tilfælde af eksponering under

graviditet.

Amning

Pergoveris er ikke indiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Pergoveris er indiceret til brug ved infertilitet (se pkt. 4.1).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pergoveris påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigst rapporterede bivirkninger er hovedpine, ovariecyster og lokale reaktioner på

injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet). Mild

eller moderat OHSS er blevet rapporteret i almindelig grad og bør anses som en intrinsisk risiko ved

stimulationsproceduren. Alvorlig OHSS er ikke almindelig (se pkt. 4.4).

Tromboemboli kan forekomme meget sjældent, sædvanligvis i forbindelse med alvorlig OHSS

(se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger opstilles herunder efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til MedDRA. De

anvendte kategorier for hyppighed er: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Page 16 of 111

Immunsystemet

Meget sjælden:

Milde til alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner

og shock

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Tromboemboli, normalt forbundet med alvorlig OHSS

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

Exacerbationer eller forværring af astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Mavesmerter, oppustet mave, maveubehag, kvalme, opkastning, diarré

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig:

Ovariecyster

Almindelig:

Brystsmerter, bækkensmerter, let eller moderat OHSS (inklusive associeret

symptomatologi)

Ikke almindelig:

Svær OHSS (inklusive associeret symptomatologi) (se pkt. 4.4)

Sjælden:

Komplikationer ved svær OHSS

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Milde til svære reaktioner på injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom,

blå mærker, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Virkningen af en overdosering af Pergoveris er ukendt, men det er muligt, at OHSS kan forekomme.

Dette er beskrevet under pkt. 4.4.

Behandling

Behandlingen retter sig mod symptomerne.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af det genitale system,

gonadotropiner, ATC-kode: G03GA30.

Pergoveris er et præparat af rekombinant humant follikelstimulerende hormon (follitropin alfa,

r-hFSH) og rekombinant humant luteiniserende hormon (lutropin alfa, r-hLH) produceret i genetisk

modificerede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO-celler) ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Page 17 of 111

Virkningsmekanisme

I kliniske forsøg er virkningen af kombinationen af follitropin alfa og lutropin alfa blevet demonstreret

hos kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme.

Ved stimulering af follikeludviklingen hos anovulatoriske kvinder med LH- og FSH-mangel er den

primære effekt, der opnås ved behandling med lutropin alfa, en øget østradiolsekretion fra folliklerne,

hvis vækst stimuleres af FSH.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg blev patienter med alvorlig mangel på FSH og LH defineret ved et endogent

serumniveau af LH < 1,2 IE/l målt i et centralt laboratorium. Imidlertid skal man tage hensyn til

mulige variationer af LH niveaumålinger foretaget i forskellige laboratorier. I disse afprøvninger var

ovulationstallet 70-75 % pr. cyklus.

Klinisk virkning

I et klinisk forsøg med kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme og endogen serum-LH-

koncentration under 1,2 IE/l blev den passende dosis af r-hLH undersøgt. En dosis på 75 IE r-hLH

dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede i tilfredsstillende follikulær udvikling og

østrogen produktion. En dosis på 25 IE r-hLH dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede

i utilstrækkelig follikulær udvikling.

Derfor kan administration af Pergoveris, der indeholder mindre end 75 IE r-hLH dagligt give for lav

LH-aktivitet til at sikre tilstrækkelig follikulær udvikling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Follitropin alfa og lutropin alfa har vist samme farmakokinetiske profil som follitropin alfa og lutropin

alfa hver for sig.

Follitropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles follitropin alfa til extracellulærvæsken med en initial

halveringstid på ca. 2 timer og elimineres med en terminal halveringstid på ca. 1 døgn. Steady state-

fordelingsrummet er 10 liter.

Efter subkutan anvendelse er den absolutte biotilgængelighed ca. 70 %. Efter gentagen administration

akkumuleres follitropin alfa 3 gange, og steady state opnås inden for 3-4 dage. Hos kvinder, hvis

endogene gonadotropin sekretion er undertrykt, har det ikke desto mindre vist sig, at follitropin alfa

effektivt stimulerer follikeludviklingen og steroidogenesen på trods af umålelige LH-værdier.

Elimination

Den totale clearance er 0,6 l/t og en ottendedel af follitropin alfa-dosen udskilles i urinen.

Lutropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs injektion bliver lutropin alfa hurtigt fordelt med en initial halveringstid på cirka en

time og elimineret fra kroppen med en terminal halveringstid på cirka 10-12 timer.

Fordelingssvolumenet er ved steady-state cirka 10-14 l. Målt ved hjælp af AUC udviser lutropin alfa

lineær farmakokinetik, som er direkte proportional med den injicerede dosis.

Efter subkutan injektion er den absolutte biotilgængelighed cirka 60 %. Den terminale halveringstid er

en anelse forlænget. Lutropin alfas farmakokinetik er sammenlignelig efter enkel og gentagen

injektion af lutropin alfa, og akkumulationsratio for lutropin alfa er minimal. Den gennemsnitlige

residenstid er cirka 5 timer.

Page 18 of 111

Elimination

Total clearance er cirka 2 l/t, og mindre end 5 % af dosis udskilles i urinen.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er ingen farmakokinetisk interaktion med follitropin alfa, når dette injiceres samtidigt.

Der blev udført kliniske studier med Pergoveris med en frysetørret formulering. Et klinisk studie, der

sammenlignede den frysetørrede formulering med væskeformuleringen viste bioækvivalens mellem de

to formuleringer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Argininmonohydrochlorid

Poloxamer 188

Methionin

Phenol

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Phosphorsyre, koncentreret (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Der er blevet påvist en kemisk og fysisk stabilitet ved brug i 28 dage ved 25 ºC.

Efter åbning kan præparatet opbevares i maks. 28 dage ved 25 °C. Andre opbevaringstider og

betingelser under brug er brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser under brug, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Farveløs 3 ml cylinderampul af glas (type I borosilikatglas, med en grå stempelprop af

brombutylgummi og et krympelåg fremstillet med et septum af en grå gummiprop og aluminium)

monteret i en fyldt pen.

Page 19 of 111

Hver Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml fyldt pen indeholder 0,48 ml injektionsvæske, opløsning,

og kan levere to doser Pergoveris 150 IE/75 IE.

Pakning med 1 Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml fyldt pen og 5 kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

For anvisninger i brugen af dette lægemiddel, se indlægssedlens pkt. ’Brugsanvisning’.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/07/396/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. juni 2007

Dato for seneste fornyelse: 8. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 20 of 111

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte flerdosispen indeholder 450 IE (svarer til 33 mikrogram) follitropin alfa* (r-hFSH) og

225 IE (svarer til 9 mikrogram) lutropin alfa* (r-hLH) i 0,72 ml opløsning.

*rekombinant humant follitropin alfa og rekombinant humant lutropin alfa er fremstillet i ovarieceller

fra kinesisk hamster (CHO) ved hjælp rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs til let gullig opløsning

pH af opløsningen er 6,5–7,5, osmolaliteten er 250–400 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pergoveris er indiceret til stimulation af follikeludviklingen hos voksne kvinder med svær mangel på

LH og FSH.

Kliniske forsøg definerede patientgruppen som patienter med et endogent serum-LH-niveau < 1,2 IE/l.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Pergoveris må kun påbegyndes under opsyn af en speciallæge med erfaring inden for

fertilitetsbehandling.

Dosering

Hos kvinder med LH- og FSH-mangel (hypogonadotrof hypogonadisme) er formålet med Pergoveris-

behandlingen at udvikle en enkelt moden Graafsk follikel, hvorfra oocyten kan frigøres efter injektion

med humant choriongonadotropin (hCG). Pergoveris bør indgives som en række daglige injektioner.

Da disse patienter er amenorrhoiske og har lav endogen østrogen sekretion, kan behandlingen indledes

når som helst.

Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients respons, vurderet på grundlag af follikelstørrelse målt

ved hjælp af ultralyd og østrogen respons.

Et behandlingsregime starter med den anbefalede dosis Pergoveris, indeholdende 150 IE r-hFSH/75 IE

r-hLH dagligt. Hvis der anvendes mindre end den anbefalede dosis Pergoveris dagligt, kan

follikelresponset blive utilfredsstillende, da mængden af lutropin alfa kan være utilstrækkeligt (se

pkt. 5.1).

Hvis det vurderes at være nødvendigt at øge FSH-dosis, anbefales en dosis-justering med fortrinsvis

7-14 dages interval og fortrinsvis med 37,5-75 IE ad gangen ved brug af et godkendt follitropin alfa-

præparat. Man kan fortsætte stimulationsbehandlingen i op til 5 uger i en cyklus.

Page 21 of 111

Når optimalt respons er opnået, gives én injektion med 250 mikrogram r-hCG eller 5.000-10.000 IE

hCG inden for 24-48 timer efter sidste injektion af Pergoveris. Patienten anbefales coitus samme dag

og dagen efter hCG-injektionen. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination (IUI).

Lutealfase-støtte kan overvejes, idet mangel på substanser med luteotropisk aktivitet (LH/hCG) efter

ovulation kan medføre for tidligt svigt af corpus luteum.

I tilfælde af overstimulation bør man stoppe behandlingen og undlade injektion af hCG. Behandlingen

bør i næste cyklus genoptages med en lavere FSH-dosering end i foregående cyklus.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke relevant at anvende Pergoveris hos den ældre population. Dette lægemiddels sikkerhed og

virkning hos ældre patienter er ikke klarlagt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dette lægemiddels sikkerhed, virkning og farmakokinetik hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion er ikke klarlagt.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dette lægemiddel hos pædiatriske population.

Administration

Pergoveris er beregnet til subkutan anvendelse. Den første injektion skal udføres under direkte

medicinsk overvågning. Selvadministration bør kun udføres af patienter, som er motiverede, har

modtaget tilstrækkelig instruktion, og som har mulighed for at konsultere kvalificeret fagpersonale.

For instruktioner om anvendelsen af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Pergoveris er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

tumorer i hypothalamus eller hypofysen

ovarieforstørrelse eller ovariecyste, som ikke er relateret til polycystisk ovariesyndrom, og som

er af ukendt ætiologi

gynækologiske blødninger af ukendt ætiologi

ovarie-, uterus- eller mammacarcinom

Pergoveris må ikke benyttes, hvis et effektivt respons ikke kan opnås som for eksempel:

primært ovariesvigt

misdannelse af kønsorganer, der er uforenelig med graviditet

fibromer i livmoderen, der er uforenelige med graviditet

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pergoveris indeholder potente gonadotropiner, som kan fremkalde milde til alvorlige bivirkninger, og

det bør derfor kun bruges af læger, som er specialiserede i infertilitetsbehandling.

Behandling med gonadotropiner er tidskrævende for lægen og øvrigt sundhedspersonale og kræver

desuden tilgang til særligt monitoreringsudstyr. Sikker og effektiv brug af Pergoveris hos kvinder

kræver overvågning af ovarierespons via ultralyd alene eller helst i kombination med regelmæssig

måling af serumøstradiol. Der kan forekomme en vis grad af variation i respons på

Page 22 of 111

FSH/LH administration patienter imellem. Hos visse patienter ses dårligt respons på FSH/LH. Den

laveste dosis i relation til behandlingsmålet skal bruges til kvinder.

Porphyri

Patienter med porphyri eller med en familiehistorie med porphyri skal monitoreres nøje under

behandlingen med Pergoveris. Hos disse patienter kan Pergoveris forøge risikoen for et akut anfald.

Forværring eller første tegn på denne tilstand kan kræve ophør af behandlingen.

Behandling af kvinder

Før behandlingen begynder, bør det vurderes, om parrets infertilitet er egnet til behandling, og mulige

kontraindikationer for graviditet vurderes. Specielt skal patienten undersøges for hypothyroidisme,

adrenokortikalt svigt, hyperprolaktinæmi og adækvat behandling gives.

For patienter, som gennemgår stimulation af follikeludvikling, øges risikoen for udvikling af

hyperstimulation forårsaget af forhøjet østrogenrespons og multipel follikeludvikling.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

En vis grad af ovarieforstørrelse er en forventet effekt af kontrolleret ovariestimulation. Det ses

hyppigere hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom og aftager sædvanligvis uden behandling.

Til forskel fra ukompliceret ovarieforstørrelse er OHSS en tilstand, som manifesteres i stigende grader

af alvorlighed. Ved OHSS ses markant ovarieforstørrelse, forhøjet serumniveau af kønssteroider og en

øget vaskulær permeabilitet, hvilket kan resultere i en ophobning af væske i bughulen, pleurahulen, og

meget sjældent i form af pericardieexudat.

Følgende symptomer kan ses ved alvorlige tilfælde af OHSS: Smerter og udspiling af maven, alvorlig

ovarieforstørrelse, vægtøgning, dyspnø, oligouri og gastrointestinale symptomer såsom kvalme, opkast

og diarré.

En klinisk undersøgelse kan påvise: Hypovolæmi, hæmokoncentration, elektrolytubalance, ascites,

hæmoperitoneum, pleuraekssudat, hydrothorax eller akut pulmonær distress og tromboemboliske

hændelser.

Meget sjældent kan alvorlig OHSS blive kompliceret af ovarietorsion eller tromboemboliske

hændelser, som f.eks. lungeemboli, iskæmisk apopleksi eller myokardieinfarkt.

Uafhængige risikofaktorer for udvikling af OHSS inkluderer ung alder, muskelmasse (lean body

mass), polycystisk ovariesyndrom, høje doser af eksogene gonadotropiner, høje absolutte eller hurtigt

stigende serumøstradiolniveauer (> 900 pg/ml eller > 3.300 pmol/l i anovulation), tidligere episoder af

OHSS og et stort antal ovariefollikler under udvikling (3 follikler på ≥ 14 mm i diameter i

anovulation).

Overholdelse af anbefalet Pergoveris- og FSH-dosis og administrationsregime kan minimere risikoen

for hyperstimulation af ovariet. Monitorering af stimulationscyklusser med ultralydsscanning såvel

som målinger af østradiol anbefales for tidlig identifikation af risikofaktorer.

Der er evidens, som antyder, at hCG spiller en vigtig rolle i udløsning af OHSS, og at syndromet kan

være mere alvorligt og længerevarende, hvis graviditet opstår. Hvis der opstår tegn på OHSS, f.eks. et

serumøstradiolniveau på > 5.500 pg/ml eller > 20.200 pmol/l og/eller ≥ 40 follikler i alt, bør hCG

seponeres og patienten tilrådes at afstå fra coitus eller bruge en sikker præventionsmetode i mindst

4 dage. OHSS kan tiltage hurtigt (inden for 24 timer) eller over flere dage og udvikle sig til en alvorlig

klinisk tilstand. Det sker oftest, efter hormonbehandlingen er seponeret, og når sit maksimum ca. syv

til ti dage efter behandling. Normalt forsvinder OHSS spontant i forbindelse med begyndelsen af

menstruationen. Derfor skal patienten følges i mindst 2 uger efter hCG administration.

Page 23 of 111

Hvis der opstår alvorlig OHSS, skal evt. igangværende gonadotropinbehandling stoppes. Patienten bør

indlægges på hospital og behandles for OHSS. Dette syndrom forekommer hyppigere hos patienter

med polycystisk ovariesygdom.

Når der vurderes at være risiko for OHSS, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Ovarietorsion

Der er rapporteret om ovarietorsion efter behandling med andre gonadotropiner. Dette kan være

forbundet med andre risikofaktorer som f.eks. OHSS, graviditet, tidligere abdominal kirurgi, tidligere

ovarietorsion, tidligere eller aktuel ovariecyste og polycystisk ovariesyndrom. Skade på ovariet pga.

nedsat blodtilførsel kan begrænses ved tidlig diagnose og øjeblikkelig detorsion.

Flerfoldsgraviditet

Patienter, der gennemgår ovalutionsinduktion, har en forhøjet risiko for flerfoldsgraviditet

sammenlignet med normal befrugtning. Størstedelen af flerfoldsfødsler er tvillinger.

Flerfoldsgraviditet, især i mangefold, medfører en øget risiko for skadeligt udfald for moder og foster.

For at mindske risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales nøje overvågning af ovariestimulationen.

Patienten bør informeres om risikoen for flerfoldsgraviditet, før behandling påbegyndes. Når der

vurderes at være risiko for flerfoldsgraviditet, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Abort

Hyppigheden af abort i form af spontan abort eller provokeret abort er øget hos patienter, der er i

stimulationsbehandling for ovulationsinduktion sammenlignet med normalpopulationen.

Ekstrauterin graviditet

Kvinder med tubar sygdom i anamnesen har en øget risiko for ekstrauterin graviditet, uanset om

graviditeten er opnået ved normal befrugtning eller fertilitetsbehandling. Hyppigheden af ekstrauterin

graviditet efter assisterede reproduktionsteknologier (ART) blev rapporteret til at være højere end hos

den generelle befolkning.

Reproduktionssystemstumorer

Der er rapporteret tilfælde af tumorer i ovarie og reproduktionssystemet, både benigne og maligne, hos

kvinder, der har gennemgået adskillige behandlinger med lægemidler for infertilitet. Det er ikke

fastslået, om behandling med gonadotropiner øger risikoen for disse typer af tumorer hos infertile

kvinder.

Medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter ART kan være let forøget sammenlignet med spontan

konception. Det menes at skyldes forskelle i forældrekarakteristika (for eksempel maternel alder og

egenskaber ved sæden) og flerfoldsgraviditeter.

Tromboemboliske hændelser

Hos kvinder med nylig eller aktuel tromboembolisk sygdom eller kvinder med kendt risiko for

tromboemboliske hændelser, f.eks. i den personlige eller i familieanamnesen, trombofili eller svær

fedme (BMI > 30 kg/m

), kan behandling med gonadotropiner yderligere øge risikoen. Hos disse

kvinder bør fordele med gonadotropinbehandling vejes overfor risikoen. Man bør være opmærksom

på, at graviditet i sig selv såvel som OHSS også øger risikoen for tromboemboliske hændelser.

Page 24 of 111

Natriumindhold

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen må ikke administreres som en blanding med andre

lægemidler i samme injektion.

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen kan administreres samtidigt med et godkendt

follitropin alfa-præparat som separate injektioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen indikation for Pergoveris under graviditet. Data fra et begrænset antal eksponerede

graviditeter tyder ikke på, at follitropin alfa og lutropin alfa har en negativ indvirkning på graviditet,

embryonal eller føtal udvikling, fødslen eller postnatal udvikling efter kontrolleret ovariestimulation.

Der er ikke set teratogen effekt af disse gonadotropiner i dyreforsøg. De kliniske data er

utilstrækkelige til at udelukke en teratogen effekt af Pergoveris i tilfælde af eksponering under

graviditet.

Amning

Pergoveris er ikke indiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Pergoveris er indiceret til brug ved infertilitet (se pkt. 4.1).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pergoveris påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigst rapporterede bivirkninger er hovedpine, ovariecyster og lokale reaktioner på

injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet). Mild

eller moderat OHSS er blevet rapporteret i almindelig grad og bør anses som en intrinsisk risiko ved

stimulationsproceduren. Alvorlig OHSS er ikke almindelig (se pkt. 4.4).

Tromboemboli kan forekomme meget sjældent, sædvanligvis i forbindelse med alvorlig OHSS

(se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger opstilles herunder efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til MedDRA. De

anvendte kategorier for hyppighed er: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Page 25 of 111

Immunsystemet

Meget sjælden:

Milde til alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner

og shock

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Tromboemboli, normalt forbundet med alvorlig OHSS

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

Exacerbationer eller forværring af astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Mavesmerter, oppustet mave, maveubehag, kvalme, opkastning, diarré

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig:

Ovariecyster

Almindelig:

Brystsmerter, bækkensmerter, let eller moderat OHSS (inklusive associeret

symptomatologi)

Ikke almindelig:

Svær OHSS (inklusive associeret symptomatologi) (se pkt. 4.4)

Sjælden:

Komplikationer ved svær OHSS

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Milde til svære reaktioner på injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom,

blå mærker, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Virkningen af en overdosering af Pergoveris er ukendt, men det er muligt, at OHSS kan forekomme.

Dette er beskrevet under pkt. 4.4.

Behandling

Behandlingen retter sig mod symptomerne.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af det genitale system,

gonadotropiner, ATC-kode: G03GA30.

Pergoveris er et præparat af rekombinant humant follikelstimulerende hormon (follitropin alfa,

r-hFSH) og rekombinant humant luteiniserende hormon (lutropin alfa, r-hLH) produceret i genetisk

modificerede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO-celler) ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Page 26 of 111

Virkningsmekanisme

I kliniske forsøg er virkningen af kombinationen af follitropin alfa og lutropin alfa blevet demonstreret

hos kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme.

Ved stimulering af follikeludviklingen hos anovulatoriske kvinder med LH- og FSH-mangel er den

primære effekt, der opnås ved behandling med lutropin alfa, en øget østradiolsekretion fra folliklerne,

hvis vækst stimuleres af FSH.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg blev patienter med alvorlig mangel på FSH og LH defineret ved et endogent

serumniveau af LH < 1,2 IE/l målt i et centralt laboratorium. Imidlertid skal man tage hensyn til

mulige variationer af LH niveaumålinger foretaget i forskellige laboratorier. I disse afprøvninger var

ovulationstallet 70-75 % pr. cyklus.

Klinisk virkning

I et klinisk forsøg med kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme og endogen serum-LH-

koncentration under 1,2 IE/l blev den passende dosis af r-hLH undersøgt. En dosis på 75 IE r-hLH

dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede i tilfredsstillende follikulær udvikling og

østrogen produktion. En dosis på 25 IE r-hLH dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede

i utilstrækkelig follikulær udvikling.

Derfor kan administration af Pergoveris, der indeholder mindre end 75 IE r-hLH dagligt give for lav

LH-aktivitet til at sikre tilstrækkelig follikulær udvikling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Follitropin alfa og lutropin alfa har vist samme farmakokinetiske profil som follitropin alfa og lutropin

alfa hver for sig.

Follitropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles follitropin alfa til extracellulærvæsken med en initial

halveringstid på ca. 2 timer og elimineres med en terminal halveringstid på ca. 1 døgn. Steady state-

fordelingsrummet er 10 liter.

Efter subkutan anvendelse er den absolutte biotilgængelighed ca. 70 %. Efter gentagen administration

akkumuleres follitropin alfa 3 gange, og steady state opnås inden for 3-4 dage. Hos kvinder, hvis

endogene gonadotropin sekretion er undertrykt, har det ikke desto mindre vist sig, at follitropin alfa

effektivt stimulerer follikeludviklingen og steroidogenesen på trods af umålelige LH-værdier.

Elimination

Den totale clearance er 0,6 l/t og en ottendedel af follitropin alfa-dosen udskilles i urinen.

Lutropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs injektion bliver lutropin alfa hurtigt fordelt med en initial halveringstid på cirka en

time og elimineret fra kroppen med en terminal halveringstid på cirka 10-12 timer.

Fordelingssvolumenet er ved steady-state cirka 10-14 l. Målt ved hjælp af AUC udviser lutropin alfa

lineær farmakokinetik, som er direkte proportional med den injicerede dosis.

Efter subkutan injektion er den absolutte biotilgængelighed cirka 60 %. Den terminale halveringstid er

en anelse forlænget. Lutropin alfas farmakokinetik er sammenlignelig efter enkel og gentagen

injektion af lutropin alfa, og akkumulationsratio for lutropin alfa er minimal. Den gennemsnitlige

residenstid er cirka 5 timer.

Page 27 of 111

Elimination

Total clearance er cirka 2 l/t, og mindre end 5 % af dosis udskilles i urinen.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er ingen farmakokinetisk interaktion med follitropin alfa, når dette injiceres samtidigt.

Der blev udført kliniske studier med Pergoveris med en frysetørret formulering. Et klinisk studie, der

sammenlignede den frysetørrede formulering med væskeformuleringen viste bioækvivalens mellem de

to formuleringer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Argininmonohydrochlorid

Poloxamer 188

Methionin

Phenol

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Phosphorsyre, koncentreret (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Der er blevet påvist en kemisk og fysisk stabilitet ved brug i 28 dage ved 25 ºC.

Efter åbning kan præparatet opbevares i maks. 28 dage ved 25 °C. Andre opbevaringstider og

betingelser under brug er brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser under brug, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Farveløs 3 ml cylinderampul af glas (type I borosilikatglas, med en grå stempelprop af

brombutylgummi og et krympelåg fremstillet med et septum af en grå gummiprop og aluminium)

monteret i en fyldt pen.

Page 28 of 111

Hver Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml fyldt pen indeholder 0,72 ml injektionsvæske, opløsning,

og kan levere tre doser Pergoveris 150 IE/75 IE.

Pakning med 1 Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml fyldt pen og 7 kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

For anvisninger i brugen af dette lægemiddel, se indlægssedlens pkt. ’Brugsanvisning’.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/07/396/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. juni 2007

Dato for seneste fornyelse: 8. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 29 of 111

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte flerdosispen indeholder 900 IE (svarer til 66 mikrogram) follitropin alfa* (r-hFSH) og

450 IE (svarer til 18 mikrogram) lutropin alfa* (r-hLH) i 1,44 ml opløsning.

*rekombinant humant follitropin alfa og rekombinant humant lutropin alfa er fremstillet i ovarieceller

fra kinesisk hamster (CHO) ved hjælp rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs til let gullig opløsning

pH af opløsningen er 6,5–7,5, osmolaliteten er 250–400 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pergoveris er indiceret til stimulation af follikeludviklingen hos voksne kvinder med svær mangel på

LH og FSH.

Kliniske forsøg definerede patientgruppen som patienter med et endogent serum-LH-niveau < 1,2 IE/l.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Pergoveris må kun påbegyndes under opsyn af en speciallæge med erfaring inden for

fertilitetsbehandling.

Dosering

Hos kvinder med LH- og FSH-mangel (hypogonadotrof hypogonadisme) er formålet med Pergoveris-

behandlingen at udvikle en enkelt moden Graafsk follikel, hvorfra oocyten kan frigøres efter injektion

med humant choriongonadotropin (hCG). Pergoveris bør indgives som en række daglige injektioner.

Da disse patienter er amenorrhoiske og har lav endogen østrogen sekretion, kan behandlingen indledes

når som helst.

Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients respons, vurderet på grundlag af follikelstørrelse målt

ved hjælp af ultralyd og østrogen respons.

Et behandlingsregime starter med den anbefalede dosis Pergoveris, indeholdende 150 IE r-hFSH/75 IE

r-hLH dagligt. Hvis der anvendes mindre end den anbefalede dosis Pergoveris dagligt, kan

follikelresponset blive utilfredsstillende, da mængden af lutropin alfa kan være utilstrækkeligt (se

pkt. 5.1).

Hvis det vurderes at være nødvendigt at øge FSH-dosis, anbefales en dosis-justering med fortrinsvis

7-14 dages interval og fortrinsvis med 37,5-75 IE ad gangen ved brug af et godkendt follitropin alfa-

præparat. Man kan fortsætte stimulationsbehandlingen i op til 5 uger i en cyklus.

Page 30 of 111

Når optimalt respons er opnået, gives én injektion med 250 mikrogram r-hCG eller 5.000-10.000 IE

hCG inden for 24-48 timer efter sidste injektion af Pergoveris. Patienten anbefales coitus samme dag

og dagen efter hCG-injektionen. Alternativt kan der foretages intrauterin insemination (IUI).

Lutealfase-støtte kan overvejes, idet mangel på substanser med luteotropisk aktivitet (LH/hCG) efter

ovulation kan medføre for tidligt svigt af corpus luteum.

I tilfælde af overstimulation bør man stoppe behandlingen og undlade injektion af hCG. Behandlingen

bør i næste cyklus genoptages med en lavere FSH-dosering end i foregående cyklus.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke relevant at anvende Pergoveris hos den ældre population. Dette lægemiddels sikkerhed og

virkning hos ældre patienter er ikke klarlagt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dette lægemiddels sikkerhed, virkning og farmakokinetik hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion er ikke klarlagt.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende dette lægemiddel hos pædiatriske population.

Administration

Pergoveris er beregnet til subkutan anvendelse. Den første injektion skal udføres under direkte

medicinsk overvågning. Selvadministration bør kun udføres af patienter, som er motiverede, har

modtaget tilstrækkelig instruktion, og som har mulighed for at konsultere kvalificeret fagpersonale.

For instruktioner om anvendelsen af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Pergoveris er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

tumorer i hypothalamus eller hypofysen

ovarieforstørrelse eller ovariecyste, som ikke er relateret til polycystisk ovariesyndrom, og som

er af ukendt ætiologi

gynækologiske blødninger af ukendt ætiologi

ovarie-, uterus- eller mammacarcinom

Pergoveris må ikke benyttes, hvis et effektivt respons ikke kan opnås som for eksempel:

primært ovariesvigt

misdannelse af kønsorganer, der er uforenelig med graviditet

fibromer i livmoderen, der er uforenelige med graviditet

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pergoveris indeholder potente gonadotropiner, som kan fremkalde milde til alvorlige bivirkninger, og

det bør derfor kun bruges af læger, som er specialiserede i infertilitetsbehandling.

Behandling med gonadotropiner er tidskrævende for lægen og øvrigt sundhedspersonale og kræver

desuden tilgang til særligt monitoreringsudstyr. Sikker og effektiv brug af Pergoveris hos kvinder

kræver overvågning af ovarierespons via ultralyd alene eller helst i kombination med regelmæssig

måling af serumøstradiol. Der kan forekomme en vis grad af variation i respons på

Page 31 of 111

FSH/LH administration patienter imellem. Hos visse patienter ses dårligt respons på FSH/LH. Den

laveste dosis i relation til behandlingsmålet skal bruges til kvinder.

Porphyri

Patienter med porphyri eller med en familiehistorie med porphyri skal monitoreres nøje under

behandlingen med Pergoveris. Hos disse patienter kan Pergoveris forøge risikoen for et akut anfald.

Forværring eller første tegn på denne tilstand kan kræve ophør af behandlingen.

Behandling af kvinder

Før behandlingen begynder, bør det vurderes, om parrets infertilitet er egnet til behandling, og mulige

kontraindikationer for graviditet vurderes. Specielt skal patienten undersøges for hypothyroidisme,

adrenokortikalt svigt, hyperprolaktinæmi og adækvat behandling gives.

For patienter, som gennemgår stimulation af follikeludvikling, øges risikoen for udvikling af

hyperstimulation forårsaget af forhøjet østrogenrespons og multipel follikeludvikling.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

En vis grad af ovarieforstørrelse er en forventet effekt af kontrolleret ovariestimulation. Det ses

hyppigere hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom og aftager sædvanligvis uden behandling.

Til forskel fra ukompliceret ovarieforstørrelse er OHSS en tilstand, som manifesteres i stigende grader

af alvorlighed. Ved OHSS ses markant ovarieforstørrelse, forhøjet serumniveau af kønssteroider og en

øget vaskulær permeabilitet, hvilket kan resultere i en ophobning af væske i bughulen, pleurahulen, og

meget sjældent i form af pericardieexudat.

Følgende symptomer kan ses ved alvorlige tilfælde af OHSS: Smerter og udspiling af maven, alvorlig

ovarieforstørrelse, vægtøgning, dyspnø, oligouri og gastrointestinale symptomer såsom kvalme, opkast

og diarré.

En klinisk undersøgelse kan påvise: Hypovolæmi, hæmokoncentration, elektrolytubalance, ascites,

hæmoperitoneum, pleuraekssudat, hydrothorax eller akut pulmonær distress og tromboemboliske

hændelser.

Meget sjældent kan alvorlig OHSS blive kompliceret af ovarietorsion eller tromboemboliske

hændelser, som f.eks. lungeemboli, iskæmisk apopleksi eller myokardieinfarkt.

Uafhængige risikofaktorer for udvikling af OHSS inkluderer ung alder, muskelmasse (lean body

mass), polycystisk ovariesyndrom, høje doser af eksogene gonadotropiner, høje absolutte eller hurtigt

stigende serumøstradiolniveauer (> 900 pg/ml eller > 3.300 pmol/l i anovulation), tidligere episoder af

OHSS og et stort antal ovariefollikler under udvikling (3 follikler på ≥ 14 mm i diameter i

anovulation).

Overholdelse af anbefalet Pergoveris- og FSH-dosis og administrationsregime kan minimere risikoen

for hyperstimulation af ovariet. Monitorering af stimulationscyklusser med ultralydsscanning såvel

som målinger af østradiol anbefales for tidlig identifikation af risikofaktorer.

Der er evidens, som antyder, at hCG spiller en vigtig rolle i udløsning af OHSS, og at syndromet kan

være mere alvorligt og længerevarende, hvis graviditet opstår. Hvis der opstår tegn på OHSS, f.eks. et

serumøstradiolniveau på > 5.500 pg/ml eller > 20.200 pmol/l og/eller ≥ 40 follikler i alt, bør hCG

seponeres og patienten tilrådes at afstå fra coitus eller bruge en sikker præventionsmetode i mindst

4 dage. OHSS kan tiltage hurtigt (inden for 24 timer) eller over flere dage og udvikle sig til en alvorlig

klinisk tilstand. Det sker oftest, efter hormonbehandlingen er seponeret, og når sit maksimum ca. syv

til ti dage efter behandling. Normalt forsvinder OHSS spontant i forbindelse med begyndelsen af

menstruationen. Derfor skal patienten følges i mindst 2 uger efter hCG administration.

Page 32 of 111

Hvis der opstår alvorlig OHSS, skal evt. igangværende gonadotropinbehandling stoppes. Patienten bør

indlægges på hospital og behandles for OHSS. Dette syndrom forekommer hyppigere hos patienter

med polycystisk ovariesygdom.

Når der vurderes at være risiko for OHSS, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Ovarietorsion

Der er rapporteret om ovarietorsion efter behandling med andre gonadotropiner. Dette kan være

forbundet med andre risikofaktorer som f.eks. OHSS, graviditet, tidligere abdominal kirurgi, tidligere

ovarietorsion, tidligere eller aktuel ovariecyste og polycystisk ovariesyndrom. Skade på ovariet pga.

nedsat blodtilførsel kan begrænses ved tidlig diagnose og øjeblikkelig detorsion.

Flerfoldsgraviditet

Patienter, der gennemgår ovalutionsinduktion, har en forhøjet risiko for flerfoldsgraviditet

sammenlignet med normal befrugtning. Størstedelen af flerfoldsfødsler er tvillinger.

Flerfoldsgraviditet, især i mangefold, medfører en øget risiko for skadeligt udfald for moder og foster.

For at mindske risikoen for flerfoldsgraviditet anbefales nøje overvågning af ovariestimulationen.

Patienten bør informeres om risikoen for flerfoldsgraviditet, før behandling påbegyndes. Når der

vurderes at være risiko for flerfoldsgraviditet, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

Abort

Hyppigheden af abort i form af spontan abort eller provokeret abort er øget hos patienter, der er i

stimulationsbehandling for ovulationsinduktion sammenlignet med normalpopulationen.

Ekstrauterin graviditet

Kvinder med tubar sygdom i anamnesen har en øget risiko for ekstrauterin graviditet, uanset om

graviditeten er opnået ved normal befrugtning eller fertilitetsbehandling. Hyppigheden af ekstrauterin

graviditet efter assisterede reproduktionsteknologier (ART) blev rapporteret til at være højere end hos

den generelle befolkning.

Reproduktionssystemstumorer

Der er rapporteret tilfælde af tumorer i ovarie og reproduktionssystemet, både benigne og maligne, hos

kvinder, der har gennemgået adskillige behandlinger med lægemidler for infertilitet. Det er ikke

fastslået, om behandling med gonadotropiner øger risikoen for disse typer af tumorer hos infertile

kvinder.

Medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter ART kan være let forøget sammenlignet med spontan

konception. Det menes at skyldes forskelle i forældrekarakteristika (for eksempel maternel alder og

egenskaber ved sæden) og flerfoldsgraviditeter.

Tromboemboliske hændelser

Hos kvinder med nylig eller aktuel tromboembolisk sygdom eller kvinder med kendt risiko for

tromboemboliske hændelser, f.eks. i den personlige eller i familieanamnesen, trombofili eller svær

fedme (BMI > 30 kg/m

), kan behandling med gonadotropiner yderligere øge risikoen. Hos disse

kvinder bør fordele med gonadotropinbehandling vejes overfor risikoen. Man bør være opmærksom

på, at graviditet i sig selv såvel som OHSS også øger risikoen for tromboemboliske hændelser.

Page 33 of 111

Natriumindhold

Pergoveris indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen må ikke administreres som en blanding med andre

lægemidler i samme injektion.

Pergoveris injektionsvæske, opløsning i fyldt pen kan administreres samtidigt med et godkendt

follitropin alfa-præparat som separate injektioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen indikation for Pergoveris under graviditet. Data fra et begrænset antal eksponerede

graviditeter tyder ikke på, at follitropin alfa og lutropin alfa har en negativ indvirkning på graviditet,

embryonal eller føtal udvikling, fødslen eller postnatal udvikling efter kontrolleret ovariestimulation.

Der er ikke set teratogen effekt af disse gonadotropiner i dyreforsøg. De kliniske data er

utilstrækkelige til at udelukke en teratogen effekt af Pergoveris i tilfælde af eksponering under

graviditet.

Amning

Pergoveris er ikke indiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Pergoveris er indiceret til brug ved infertilitet (se pkt. 4.1).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Pergoveris påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigst rapporterede bivirkninger er hovedpine, ovariecyster og lokale reaktioner på

injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet). Mild

eller moderat OHSS er blevet rapporteret i almindelig grad og bør anses som en intrinsisk risiko ved

stimulationsproceduren. Alvorlig OHSS er ikke almindelig (se pkt. 4.4).

Tromboemboli kan forekomme meget sjældent, sædvanligvis i forbindelse med alvorlig OHSS

(se pkt. 4.4).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger opstilles herunder efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til MedDRA. De

anvendte kategorier for hyppighed er: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Page 34 of 111

Immunsystemet

Meget sjælden:

Milde til alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner

og shock

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Tromboemboli, normalt forbundet med alvorlig OHSS

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

Exacerbationer eller forværring af astma

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Mavesmerter, oppustet mave, maveubehag, kvalme, opkastning, diarré

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig:

Ovariecyster

Almindelig:

Brystsmerter, bækkensmerter, let eller moderat OHSS (inklusive associeret

symptomatologi)

Ikke almindelig:

Svær OHSS (inklusive associeret symptomatologi) (se pkt. 4.4)

Sjælden:

Komplikationer ved svær OHSS

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Milde til svære reaktioner på injektionsstedet (f.eks. smerte, erytem, hæmatom,

blå mærker, hævelse og/eller irritation på injektionsstedet)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Virkningen af en overdosering af Pergoveris er ukendt, men det er muligt, at OHSS kan forekomme.

Dette er beskrevet under pkt. 4.4.

Behandling

Behandlingen retter sig mod symptomerne.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af det genitale system,

gonadotropiner, ATC-kode: G03GA30.

Pergoveris er et præparat af rekombinant humant follikelstimulerende hormon (follitropin alfa,

r-hFSH) og rekombinant humant luteiniserende hormon (lutropin alfa, r-hLH) produceret i genetisk

modificerede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO-celler) ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Page 35 of 111

Virkningsmekanisme

I kliniske forsøg er virkningen af kombinationen af follitropin alfa og lutropin alfa blevet demonstreret

hos kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme.

Ved stimulering af follikeludviklingen hos anovulatoriske kvinder med LH- og FSH-mangel er den

primære effekt, der opnås ved behandling med lutropin alfa, en øget østradiolsekretion fra folliklerne,

hvis vækst stimuleres af FSH.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg blev patienter med alvorlig mangel på FSH og LH defineret ved et endogent

serumniveau af LH < 1,2 IE/l målt i et centralt laboratorium. Imidlertid skal man tage hensyn til

mulige variationer af LH niveaumålinger foretaget i forskellige laboratorier. I disse afprøvninger var

ovulationstallet 70-75 % pr. cyklus.

Klinisk virkning

I et klinisk forsøg med kvinder med hypogonadotrop hypogonadisme og endogen serum-LH-

koncentration under 1,2 IE/l blev den passende dosis af r-hLH undersøgt. En dosis på 75 IE r-hLH

dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede i tilfredsstillende follikulær udvikling og

østrogen produktion. En dosis på 25 IE r-hLH dagligt (i kombination med 150 IE r-hFSH) resulterede

i utilstrækkelig follikulær udvikling.

Derfor kan administration af Pergoveris, der indeholder mindre end 75 IE r-hLH dagligt give for lav

LH-aktivitet til at sikre tilstrækkelig follikulær udvikling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Follitropin alfa og lutropin alfa har vist samme farmakokinetiske profil som follitropin alfa og lutropin

alfa hver for sig.

Follitropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles follitropin alfa til extracellulærvæsken med en initial

halveringstid på ca. 2 timer og elimineres med en terminal halveringstid på ca. 1 døgn. Steady state-

fordelingsrummet er 10 liter.

Efter subkutan anvendelse er den absolutte biotilgængelighed ca. 70 %. Efter gentagen administration

akkumuleres follitropin alfa 3 gange, og steady state opnås inden for 3-4 dage. Hos kvinder, hvis

endogene gonadotropin sekretion er undertrykt, har det ikke desto mindre vist sig, at follitropin alfa

effektivt stimulerer follikeludviklingen og steroidogenesen på trods af umålelige LH-værdier.

Elimination

Den totale clearance er 0,6 l/t og en ottendedel af follitropin alfa-dosen udskilles i urinen.

Lutropin alfa

Fordeling

Efter intravenøs injektion bliver lutropin alfa hurtigt fordelt med en initial halveringstid på cirka en

time og elimineret fra kroppen med en terminal halveringstid på cirka 10-12 timer.

Fordelingssvolumenet er ved steady-state cirka 10-14 l. Målt ved hjælp af AUC udviser lutropin alfa

lineær farmakokinetik, som er direkte proportional med den injicerede dosis.

Efter subkutan injektion er den absolutte biotilgængelighed cirka 60 %. Den terminale halveringstid er

en anelse forlænget. Lutropin alfas farmakokinetik er sammenlignelig efter enkel og gentagen

injektion af lutropin alfa, og akkumulationsratio for lutropin alfa er minimal. Den gennemsnitlige

residenstid er cirka 5 timer.

Page 36 of 111

Elimination

Total clearance er cirka 2 l/t, og mindre end 5 % af dosis udskilles i urinen.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er ingen farmakokinetisk interaktion med follitropin alfa, når dette injiceres samtidigt.

Der blev udført kliniske studier med Pergoveris med en frysetørret formulering. Et klinisk studie, der

sammenlignede den frysetørrede formulering med væskeformuleringen viste bioækvivalens mellem de

to formuleringer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Argininmonohydrochlorid

Poloxamer 188

Methionin

Phenol

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Phosphorsyre, koncentreret (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Der er blevet påvist en kemisk og fysisk stabilitet ved brug i 28 dage ved 25 ºC.

Efter åbning kan præparatet opbevares i maks. 28 dage ved 25 °C. Andre opbevaringstider og

betingelser under brug er brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser under brug, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Farveløs 3 ml cylinderampul af glas (type I borosilikatglas, med en grå stempelprop af

brombutylgummi og et krympelåg fremstillet med et septum af en grå gummiprop og aluminium)

monteret i en fyldt pen.

Page 37 of 111

Hver Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml fyldt pen indeholder 1,44 ml injektionsvæske, opløsning,

og kan levere seks doser Pergoveris 150 IE/75 IE.

Pakning med 1 Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml fyldt pen og 14 kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

For anvisninger i brugen af dette lægemiddel, se indlægssedlens pkt. ’Brugsanvisning’.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/07/396/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. juni 2007

Dato for seneste fornyelse: 8. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Page 38 of 111

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/174522/2017

EMEA/H/C/00714

EPAR – sammendrag for offentligheden

Pergoveris

follitropin alfa/lutropin alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pergoveris. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Pergoveris bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pergoveris, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pergoveris, og hvad anvendes det til?

Pergoveris er et fertilitetslægemiddel, som anvendes hos kvinder til at stimulere udviklingen af follikler,

som er de strukturer i æggestokkene, der indeholder æg.

Pergoveris er beregnet til voksne kvinder, som har lave niveauer af to hormoner, som stimulerer

æggestokkene, nemlig follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH).

Lægemidlet indeholder de aktive stoffer follitropin alfa og lutropin alfa.

Hvordan anvendes Pergoveris?

Pergoveris fås som injektionsvæske, opløsning, i en fyldt pen og som et pulver og en solvens, der

blandes til en injektionsvæske, opløsning. Pergoveris indsprøjtes under huden én gang dagligt, indtil

patienten har dannet en egnet follikel. Dette vurderes ved ultralydsscanning og ved måling af

østrogenindholdet i blodet. Dette kan tage op til fem uger. Den anbefalede startdosis er

150 internationale enheder (IE) follitropin alfa og 75 IE lutropin alfa en gang dagligt, men bør tilpasses

patientens respons. Bruges der mindre end den anbefalede startdosis, kan det være for lidt til at

stimulere dannelse af en follikel. Om nødvendigt kan dosis af follitropin alfa øges ved, at dette

lægemiddel gives særskilt, idet dosis øges med 7 til 14 dages mellemrum.

Pergoveris

Den første indsprøjtning skal gives under direkte overvågning af en læge med erfaring i behandling af

fertilitetsproblemer, men patienten kan selv give indsprøjtningen, hvis hun ønsker det, forudsat at hun

er blevet behørigt instrueret heri og har adgang til ekspertrådgivning.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Pergoveris?

De aktive stoffer i Pergoveris, follitropin alfa og lutropin alfa, er kopier af de naturlige hormoner FSH

og LH. I kroppen stimulerer FSH ægproduktionen, og LH fremkalder ægløsning. Pergoveris erstatter de

manglende hormoner og giver derved kvinder med mangel på FSH og LH mulighed for at danne en

follikel, der kan udløse et æg efter indsprøjtning af hormonet humant choriongonadotropin (hCG).

Dette kan øge kvindens mulighed for at blive gravid.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Pergoveris?

Begge aktive stoffer er allerede godkendt i EU. Follitropin alfa markedsføres under navnet GONAL-f, og

lutropin alfa under navnet Luveris. Som dokumentation for anvendelsen af Pergoveris fremlagde

virksomheden derfor oplysninger fra undersøgelser, der er udført under udviklingen af Luveris. I disse

undersøgelser blev der dannet aktive follikler ved behandling med en kombination af follitropin alfa og

lutropin alfa i samme doser som Pergoveris.

Virksomheden gennemførte også bioækvivalensundersøgelser for at fastslå, hvorvidt den kombinerede

indsprøjtning gav den samme mængde af de aktive stoffer i kroppen som de to lægemidler givet

separat. Disse undersøgelser bekræftede, at Pergoveris dannede samme mængde af follitropin alfa og

lutropin alfa i blodet, som når de to lægemidler gives separat.

Hvilke risici er der forbundet med Pergoveris?

De hyppigste bivirkninger ved Pergoveris (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, æggestokcyster og reaktioner på injektionsstedet (f.eks. smerte, kløe, rødme, blå mærker,

hævelse eller irritation på injektionsstedet). Behandling kan medføre overstimulering af æggestokkene

(kendt som ovarielt hyperstimulationssyndrom, OHSS), der kan føre til alvorlige helbredsproblemer.

Mildt eller moderat OHSS er almindeligt, mens svært OHSS er usædvanligt. Der kan i yderst sjældne

tilfælde forekomme tromboemboli (blodpropper i blodkarrene), normalt i forbindelse med svært OHSS.

Pergoveris må ikke anvendes hos kvinder, som har:

svulster i hypotalamus eller hypofysen

forstørrede æggestokke eller æggestokcyster, der ikke skyldes polycystisk æggestoksygdom og er

af ukendt oprindelse

blødning fra underlivet af ukendt årsag

kræft i æggestokkene, livmoderen eller brysterne.

Pergoveris må ikke anvendes, når det ikke er til nogen nytte, som hos kvinder med primær

ovarieinsufficiens (når æggestokkene holder op med at virke forud for overgangsalderen). Det må

heller ikke anvendes hos kvinder med misdannelser af kønsorganerne eller bindevævssvulster i

livmoderen, som kan forhindre dem i at blive gravide.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Pergoveris fremgår af indlægssedlen.

Pergoveris

Hvorfor blev Pergoveris godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Pergoveris

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pergoveris?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Pergoveris.

Andre oplysninger om Pergoveris

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pergoveris den 25. juni 2007.

Den fuldstændige EPAR for Pergoveris findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Pergoveris, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information