Pemetrexed medac

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
pemetrexed
Tilgængelig fra:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kode:
L01BA04
INN (International Name):
pemetrexed
Terapeutisk gruppe:
Folinsyre analoger, Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Mesotheliom
Terapeutiske indikationer:
Malignt pleura mesotheliom Pemetrexed medac i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. Ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed medac i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. Pemetrexed medac er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. Pemetrexed medac er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003905
Autorisation dato:
2015-11-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/003905

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

09-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

09-12-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

pemetrexed

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pemetrexed medac

Sådan skal du bruge Pemetrexed medac

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pemetrexed medac er et lægemiddel, der anvendes til behandling af kræft.

Pemetrexed medac anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod kræft, til behandling af

malignt pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til patienter, som ikke tidligere

har fået kemoterapi.

Pemetrexed medac er også en behandling, som gives i kombination med cisplatin, som 1. linje-

behandling af patienter med fremskreden lungecancer.

Pemetrexed medac kan ordineres til dig, hvis du har fremskreden lungekræft, og din sygdom har

reageret på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den indledende

kemoterapibehandling.

Pemetrexed medac er også en behandling til patienter med fremskreden lungekræft, hvor sygdommen

har udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har været forsøgt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pemetrexed medac

Brug ikke Pemetrexed medac:

hvis du er allergisk over for pemetrexed eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du ammer, skal du afbryde amningen under behandlingen med Pemetrexed medac.

hvis du for nylig er blevet eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller hospitalapotekspersonalet, før du bruger Pemetrexed medac, hvis

du har eller tidligere har haft nyreproblemer, da du muligvis ikke må få Pemetrexed medac. Før

hver indgivelse vil du få taget blodprøver til vurdering af, om dine nyre- og leverfunktion er

tilstrækkelig god, og for at kontrollere, om du har blodlegemer nok til at få Pemetrexed medac.

Din læge kan beslutte at ændre dosen eller udskyde behandlingen, afhængigt af din generelle

tilstand, og hvis din blodtal er for lave. Hvis du også får cisplatin, vil din læge kontrollere, at du

får tilstrækkelig med væske og får den rette behandling før og efter indgivelse af cisplatin for at

forebygge opkastning.

du har fået eller skal have strålebehandling, da Pemetrexed medac kan medføre en tidlig eller

sen strålingsreaktion.

du for nylig er blevet vaccineret, da det muligvis kan forårsage dårlige virkninger med

Pemetrexed medac.

du har en hjertesygdom eller tidligere har haft en hjertesygdom.

du har en væskeansamling omkring lungerne, da lægen muligvis vil beslutte at fjerne denne

væske, før du modtager behandling med Pemetrexed medac.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge, da der ikke er erfaringer med lægemidlet hos

børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Pemetrexed medac

Fortæl det altid til lægen eller hospitalapotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du bruger medicin mod smerter eller inflammation

(betændelse/hævelse), såsom de såkaldte non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-

præparater), herunder ikke-receptpligtig medicin (som f.eks. ibuprofen). Der findes mange slags NSAID-

præparater med forskellig varighed af det aktive stof. Ud fra den planlagte dato for din infusion af

Pemetrexed medac og/eller status for din nyrefunktion skal din læge fortælle dig, hvilke typer medicin du må

tage, og hvornår du må tage dem. Hvis du er usikker, skal du spørge lægen eller på apoteket, om noget af

den medicin, du tager, er et NSAID-præparat.

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Pemetrexed medac

må ikke anvendes under graviditet. Din læge vil sammen med dig drøfte den potentielle risiko ved at

tage Pemetrexed medac under graviditet. Kvinder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende

midler under behandlingen med Pemetrexed medac.

Amning

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Pemetrexed medac. Tal med lægen om, hvornår det er

sikkert at genoptage amningen igen, når behandlingen er afsluttet.

Frugtbarhed

Mænd rådes til ikke at gøre en kvinde gravid hverken under eller i op til 6 måneder efter behandlingen

med Pemetrexed medac. Derfor skal der bruges effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingsforløbet med Pemetrexed medac og i 6 måneder efter. Hvis du ønsker at gøre en kvinde

gravid under behandlingsforløbet eller tidligere end 6 måneder efter, behandlingen er stoppet, skal du

søge vejledning hos din læge eller på apoteket. Det kan være en god idé at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pemetrexed medac kan muligvis gøre dig træt. Vær derfor forsigtig, hvis du kører bil eller betjener

maskiner.

Pemetrexed medac indeholder natrium

Pemetrexed medac 100 mg

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg hætteglas, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Pemetrexed medac 500 mg

Dette lægemiddel indeholder 54 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. 500 mg

hætteglas. Dette svarer til 2,70 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen

Pemetrexed medac 1.000 mg

Dette lægemiddel indeholder 108 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

1.000 mg hætteglas. Dette svarer til 5,40 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium

for en voksen.

3.

Sådan skal du bruge Pemetrexed medac

Dosis er baseret på dine højde og vægt (som anvendes til beregning af legemsoverfladearealet), idet

der indgives, hvad der svarer til 500 mg Pemetrexed medac per kvadratmeter legemsoverflade

(anbefalet dosis). Din læge vil bruge dette mål på overfladeareal til at bestemme den rette dosis til dig.

Denne dosis skal muligvis justeres, eller behandlingen skal udskydes, afhængigt af din blodtal og

generelle tilstand. Hospitalsfarmaceuten, lægen eller sygeplejersken blander på forhånd Pemetrexed

medac pulveret med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), før det indgives til dig.

Du vil altid få Pemetrexed medac ved infusion i en af dine blodårer. Infusionen tager omkring 10

minutter.

Når Pemetrexed medac tages sammen med cisplatin:

Lægen eller hospitalsfarmaceuten beregner den nødvendige dosis ud fra dine højde og vægt. Cisplatin

indgives også ved infusion i en af dine blodårer, cirka 30 minutter efter at infusionen med Pemetrexed

medac er afsluttet. Infusionen af cisplatin tager omkring 2 timer.

Du vil normalt få infusionen én gang hver tredje uge.

Andre lægemidler

Kortikosteroider

Din læge vil udskrive steroidtabletter til dig (svarende til 4 mg dexamethason 2 gange dagligt), som du

skal tage på dagen før, på behandlingsdagen og dagen efter behandling med Pemetrexed medac. Du

får denne medicin for at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af eventuelle hudreaktioner, som

du kan opleve under kræftbehandlingen.

Vitamintilskud

Du skal tage en folsyretablet eller en multivitamin indeholdende folsyre (350-1.000 µg) 1 gang

dagligt, mens du tager Pemetrexed medac. Du skal tage mindst 5 doser i løbet af de 7 dage op til den

første dosis Pemetrexed medac. Du skal fortsætte med at tage folsyre i 21 dage efter indgift af den

sidste dosis Pemetrexed medac. Du vil også få en injektion med B

-vitamin (1.000 µg) i løbet af ugen

op til første dosis Pemetrexed medac og derefter cirka hver 9. uge (svarende til 3 Pemetrexed medac-

behandlingsforløb). Du får B

-vitamin og folsyre for at mindske risikoen for mulige toksiske

virkninger af kræftbehandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal omgående kontakte din læge, hvis du mærker nogen af følgende bivirkninger:

Feber eller infektion (almindelig): Hvis din temperatur er 38 ºC eller højere, hvis du sveder eller

viser andre tegn på infektion (fordi du muligvis har færre hvide blodlegemer end normalt,

hvilket er meget almindeligt). En infektion (sepsis – blodforgiftning) kan være alvorlig og kan

medføre døden.

Hvis du begynder at føle brystsmerter (almindelig) eller har hjertebanken (ualmindelig).

Hvis du har smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden (meget almindelig).

Allergisk reaktion: Hvis du udvikler udslæt (meget almindelig)/en brændende eller prikkende

fornemmelse (almindelig) eller feber (almindelig). Hudreaktioner kan i sjældne tilfælde være

alvorlige og kan medføre døden. Fortæl det til din læge, hvis du får alvorligt udslæt, kløe eller

blæredannelse (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Hvis du føler træthed, svimmelhed, hurtigt mister vejret, eller hvis du er bleg (fordi du muligvis

har mindre hæmoglobin end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis du bløder fra gummer, næse eller mund eller anden blødning, som ikke vil stoppe, rødlig

eller lyserødlig urin, uventede blå mærker (fordi du muligvis har færre blodplader end normalt,

hvilket er meget almindeligt).

Hvis du pludselig får åndenød, stærke smerter i brystet eller hoste med blodigt spyt (ikke

almindeligt) (dette kan betyde, at der er en blodprop i en af lungernes blodårer).

Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med pemetrexed:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektion

Svælgkatar (en øm hals)

Lavt antal neutrofile granulocytter (en type hvide blodlegemer)

Lavt antal hvide blodlegemer

Lavt hæmoglobin niveau

Smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden

Appetitløshed

Opkastning

Diarré

Kvalme

Udslæt

Afskallende hud

Unormale blodprøver, der viser nedsat nyrefunktion

Træthed

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

Infektion i blodet

Feber med et lavt antal neutrofile granulocytter (en type hvide blodlegemer)

Lavt antal blodplader

Allergisk reaktion

Tab af kropsvæske

Smagsforstyrrelser

Skader på de motoriske nerver, der kan forårsage muskelsvaghed og -svind, primært i arme og ben

Skader på de sensoriske nerver, der kan forårsage tab af følesans, brændende smerter og ustabil gang

Svimmelhed

Betændelse eller hævelse i bindehinden (membranen, der omkranser øjenlågene og dækker det hvide i

øjet)

Tørre øjne

Våde øjne

Tørhed i bindehinden (membranen, der omkranser øjenlågene og dækker det hvide i øjet) og

hornhinden (det klare lag foran iris og pupillen)

Hævelse af øjenlågene

Øjenlidelse med tørhed, tåreflåd, irritation og/eller smerter

Hjertesvigt (tilstand, der påvirker dine hjertemusklers pumpekraft)

Uregelmæssig hjerterytme

Dårlig fordøjelse

Forstoppelse

Mavesmerter

Lever: stigninger i de stoffer i blodet, der leveres af leveren

Øget hudpigmentering

Kløende hud

Udslæt på kroppen, hvor hvert mærke ligner en skydeskive

Hårtab

Nældefeber

Nyrensvigt

Nedsat nyrefunktion

Feber

Smerte

Overskydende væske i kropsvævet, der forårsager hævelse

Brystsmerter

Betændelse og sårdannelse i slimhinderne i fordøjelseskanalen

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader

Slagtilfælde

Slagtilfælde, hvor en blodåre i hjernen er blokeret

Blødning på indersiden af kraniet

Angina (brystsmerter forårsaget af et fald i blodgennemstrømningen til hjertet)

Hjerteanfald

Forsnævring eller blokering af koronararterierne

Unormal hjerterytme

Mangelfuld fordeling af blodet til arme og ben

Blokering i en blodåre i lungerne

Betændelse og ardannelse i hinden som dækker lungerne, samt åndedrætsproblemer

Frisk, rødt blod fra endetarmsåbningen

Blødning i mave-tarmkanalen

Rifter i tarmen

Betændelse i slimhinden i spiserøret

Betændelse i slimhinden i tyktarmen som kan være ledsaget af blødning i tarm- eller endetarm (ses

kun i kombination med cisplatin)

Betændelse, væskeansamling, hudrødme og beskadigelse afspiserørets slimhindeoverflade, forårsaget

af strålebehandling

Betændelse i lungerne forårsaget af strålebehandling

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1000 personer)

Ødelæggelse af røde blodlegemer

Anafylaktisk chok (alvorlig allergisk reaktion)

Betændelsestilstand i leveren

Rødmen af huden

Hududslæt, der udvikler sig gennem et tidligere bestrålet område

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Infektioner i hud og blødt væv

Stevens-Johnson syndrom (en alvorlig reaktion i hud og slimhinderne, der kan være livstruende)

Toksisk epidermal nekrolyse (en alvorlig hudreaktion, der kan være livstruende)

Autoimmun lidelse, der resulterer i hududslæt og blærer på ben, arme og mave

Betændelse i huden med blæredannelse, der er fyldt med væske

Skrøbelig hud, blærer, skader og ardannelse i huden

Rødmen, smerter og hævelse hovedsageligt i benene

Betændelse i hud og fedtet under huden (pseudocellulitis)

Betændelse i huden (dermatitis)

Huden kan blive betændt, kløende, rød, sprunken og ru

Intenst kløende pletter

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

Diabetessygdom, som hovedsageligt skyldes nyresygdom

Nyresygdom, hvor bestemte celler (tubulære epitelceller) i nyregangene dør

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Pemetrexed medac utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pemetrexed medac efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger: Produktet skal anvendes med det samme. Hvis

produktet er forberedt som angivet, har genfortyndede opløsninger og infusionsopløsninger af

pemetrexed vist sig at have en kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur (2-

8 °C).

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør

bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pemetrexed medac indeholder:

Aktivt stof: pemetrexed.

Pemetrexed medac 100 mg: Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Pemetrexed medac 500 mg: Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Pemetrexed medac 1.000 mg: Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Efter rekonstitution indeholder opløsningen 25 mg/ml pemetrexed.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, saltsyre og natriumhydroxid, se pkt. 2 "Pemetrexed medac

indeholder natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

Pemetrexed medac er et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i hætteglas med

gummiprop.

Det er et hvidt til lysegult pulver.

Hver pakke indeholder ét hætteglas med 100, 500 eller 1.000 mg pemetrexed.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

tlf.: +49 4103 8006-0

fax: +49 4103 8006-100

Fremstiller

Synthon Hispania SL

C/Castelló n°1, Pol. Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Spanien

tlf.: +34 936401516

fax: +34 936401146

Synthon, s.r.o.

Brnĕnská 32/čp. 597

67801 Blansko

Tjekkiet

tlf.: +420 516 427 311

fax: +420 516 417 350

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

tlf.: +49 4103 8006-0

fax: +49 4103 8006-100

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om Pemetrexed medac på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering samt bortskaffelse

Anvend aseptisk teknik ved rekonstituering og yderligere fortynding af pemetrexed til

intravenøs infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed medac. Hvert

hætteglas indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at levere den angivne mængde.

Pemetrexed medac 100 mg:

Hvert hætteglas med 100 mg rekonstitueres med 4,2 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed medac 500 mg:

Hvert hætteglas med 500 mg rekonstitueres med 20 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed medac 1.000 mg:

Hvert hætteglas med 1.000 mg rekonstitueres med 40 ml natriumchloridinjektionsvæske

9 mg/ml (0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende

25 mg/ml pemetrexed.

Drej forsigtigt hvert hætteglas frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet.

Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere fortynding er

nødvendig.

Den passende mængde rekonstitueret pemetrexedopløsning skal fortyndes yderligere til 100 ml

med 0,9 % natriumchloridinjektionsvæske, uden konserveringsmiddel, og indgives som

langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer belagt med polyvinylchlorid og polyolefin. Pemetrexed er

inkompatibel med opløsningsvæsker, der indeholder calcium, herunder lakteret Ringer’s

opløsning og Ringer’s opløsning.

Parenterale lægemidler bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexedopløsninger er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald

herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og indgivelse:

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med huden, skal det berørte

område straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med

slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende. Der findes ikke

en specifik modgift mod ekstravasation af pemetrexed. Der er rapporteret enkelte tilfælde af

ekstravasation af pemetrexed, som investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med andre ikke

blæretrækkende stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal standardpraksis.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 100 mg indeholder ca. 11 mg natrium.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 500 mg indeholder ca. 54 mg natrium.

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 1.000 mg indeholder ca. 108 mg natrium.

Efter rekonstitution (se pkt. 6.6) indeholder hvert hætteglas 25 mg/ml pemetrexed.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til lysegult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed medac er indiceret til behandling af kemoterapinaive patienter med inoperabelt malignt

pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.

Ikke-småcellet lungecancer

Pemetrexed medac er indiceret til behandling sammen med cisplatin, som 1. linje-behandling til

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

Pemetrexed medac er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden

eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af

pladeepitelceller, hos patienter, hvis sygdom ikke har vist progression umiddelbart efter platinbaseret

kemoterapi (se pkt. 5.1).

Pemetrexed medac er indiceret som 2. linjes monoterapi til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående

af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Pemetrexed medac må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af

kemoterapi mod cancer.

Dosering

Pemetrexed i kombination med cisplatin

Den anbefalede dosis af Pemetrexed medac er 500 mg/m² legemsoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. Den anbefalede dosis cisplatin er

75 mg/m² legemsoverflade infunderet over 2 timer cirka 30 minutter efter afsluttet infusion af

pemetrexed på den første dag i hver 21-dages-serie. Patienten skal have modtaget passende

antiemetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter indgift af cisplatin. (Se også

produktresuméet for cisplatin for at få specifikke oplysninger om dosering).

Pemetrexed givet alene

Til patienter, der behandles for ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med kemoterapi,

er den anbefalede dosis af Pemetrexed medac 500 mg/m² legemsoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie.

Præmedicineringsregime

For at reducere incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner bør der indgives et kortikosteroid-

præparat dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed. Dette kortikosteroidpræparat

skal svare til 4 mg dexamethason indgivet oralt 2 gange dagligt (se pkt. 4.4).

For at mindske risikoen for toksicitet skal patienter, der er i behandling med pemetrexed, også have

vitamintilskud (se pkt. 4.4). Patienter skal dagligt tage et oralt folsyretilskud eller en multivitamin

indeholdende folsyre (350-1.000 µg). Patienter skal indtage mindst fem doser folsyre i løbet af de

sidste syv dage inden indgift af den første dosis pemetrexed, og doseringen skal fortsætte under hele

behandlingsforløbet og i 21 dage efter indgift af den sidste dosis pemetrexed. Patienter skal også have

en intramuskulær injektion af B

-vitamin (1.000 µg) i ugen op til indgift af den første dosis

pemetrexed og herefter én gang hver tredje cyklus. De efterfølgende injektioner af B

-vitamin kan

indgives samme dag som pemetrexed.

Monitorering

Patienter i behandling med pemetrexed, skal før hver dosis monitoreres med en komplet blodtælling,

herunder differentialtælling af hvide blodlegemer (WCC) og bestemmelse trombocyttal. Inden hver

administration af kemoterapi skal der indsamles laboratorieanalyser af blodet til evaluering af nyre- og

leverfunktion. Før påbegyndelse af en kemoterapiserie skal patienter opfylde følgende parametre: Det

absolutte neutrofiltal (ANC) skal være ≥ 1.500 celler/mm³, og trombocyttallet skal være

≥ 100.000 celler/mm³.

Kreatinin-clearance skal være ≥ 45 ml/min.

Total-bilirubin skal være ≤ 1,5 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase (AP),

aspartataminotransferase (ASAT) og alaninaminotransferase (ALAT) skal være ≤ 3 gange den

normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤ 5 gange den normale øvre

grænseværdi er acceptabelt, hvis patientens lever er beskadiget af tumor.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer i begyndelsen af en efterfølgende serie skal baseres på hæmatologisk nadir eller den

maksimale ikke-hæmatologiske toksicitet fra den foregående behandlingsserie. Behandlingen kan

eventuelt udsættes, så der er tilstrækkelig tid til rekonvalescens. Efter rekonvalescens skal patienter

efterbehandles ud fra retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3, der gælder for brug af Pemetrexed medac som

enkeltstof eller i kombination med cisplatin.

Tabel 1 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

hæmatologisk toksicitet

ANC-nadir < 500/mm³ og nadir for trombocytter ≥ 50.000/mm³

75 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/mm³ uanset ANC-nadir

75 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/mm³ med blødning

uanset ANC-

nadir

50 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Disse kriterier opfylder National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998) definition på ≥ CTC

grad 2 blødning.

Hvis patienter udvikler ikke-hæmatologisk toksicitet ≥ grad 3 (undtagen neurotoksicitet), skal

behandlingen med pemetrexed seponeres, indtil patientens værdier er nået ned på eller under niveauet

fra før behandlingen. Behandlingen bør genoptages i henhold til retningslinjerne i tabel 2.

Tabel 2 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

ikke-hæmatologisk toksicitet

a,b

Dosis af pemetrexed

(mg/m²)

Dosis af cisplatin (mg/m²)

Al toksicitet af grad 3 eller 4 undtagen

mucositis

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Alle tilfælde af diarré, der kræver

indlæggelse (uanset grad) eller diarré

af grad 3 eller 4.

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Mucositis af grad 3 eller 4

50 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Undtagen neurotoksicitet

I tilfælde af neurotoksicitet er den anbefalede dosisjustering for pemetrexed og cisplatin angivet i

tabel 3. Patienten bør afbryde behandlingen, hvis der observeres neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Tabel 3 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

neurotoksicitet

CTC

a

-grad

Dosis af pemetrexed (mg/m²)

Dosis af cisplatin (mg/m²)

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

50 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Behandlingen med pemetrexed skal afbrydes, hvis patienten efter to dosisreduktioner oplever

hæmatologisk eller ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 3 eller 4 eller omgående, hvis der observeres

neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Særlige populationer

Ældre

Der er i kliniske studier ikke fundet tegn på, at patienter på 65 år eller ældre har forøget risiko for

bivirkninger sammenlignet med patienter under 65 år. Der kræves ingen særlige dosisreduktioner ud

over de, der anbefales til alle patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Pemetrexed medac til malignt pleuramesoteliom og ikke-småcellet

lungecancer i den pædiatriske population.

Patienter med nedsat nyrefunktion

(Standardformel, der er udviklet af Cockcroft og Gault, eller glomerulær filtrationshastighed baseret

på Tc99m-DPTA-serum-clearancemetoden)

Pemetrexed udskilles primært uforandret via nyrerne. I kliniske studier krævede patienter med en

kreatinin-clearance på ≥ 45 ml/min ingen særlige dosisjusteringer ud over de, der anbefales til alle

patienter. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pemetrexed til patienter med en

kreatinin-clearance under 45 ml/min, og pemetrexed anbefales derfor ikke til disse patienter (se

pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ASAT, ALAT eller total-bilirubin og pemetrexeds

farmakokinetik. Der er dog ikke foretaget specifikke studier med patienter med nedsat leverfunktion

såsom bilirubin > 1,5 gange den normale øvre grænseværdi og/eller aminotransferase > 3,0 gange den

normale øvre grænseværdi (uden forekomst af levermetastaser) eller > 5,0 gange den normale øvre

grænseværdi (med forekomst af levermetastaser).

Administration

Pemetrexed medac er til intravenøs brug. Pemetrexed medac skal administreres som en intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages serie.

For information om sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af

Pemetrexed medac, og for instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af Pemetrexed medac

før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pemetrexed kan hæmme knoglemarvsfunktionen, hvilket kan ytre sig som neutropeni,

trombocytopeni og anæmi (eller pancytopeni) (se pkt. 4.8). Myelosuppression er normalt den

dosisbegrænsende toksicitet. Under behandlingen skal patienten monitoreres for myelosuppression,

og pemetrexed må ikke gives til patienter, før det absolutte neutrofiltal (ANC) igen er

≥ 1.500 celler/mm³, og trombocyt-tallet igen er ≥ 100.000 celler/mm³. Dosisreduktioner for

efterfølgende serier baseres på ANC-nadir, trombocyttal og maksimal ikke-hæmatologisk toksicitet,

som er observeret under den foregående serie (se pkt. 4.2).

Der blev observeret en mindre toksicitet og en reduktion i antallet af hæmatologiske og

ikke-hæmatologiske toksiciteter af grad 3/4 såsom neutropeni, febril neutropeni og infektion med

neutropeni af grad 3/4, når patienterne var i forbehandling med folsyre og B

-vitamin. Alle

patienter, der skal behandles med pemetrexed, skal derfor bedes om at tage et profylaktisk tilskud af

folsyre og B

-vitamin for at reducere den behandlingsrelaterede toksicitet (se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om hudreaktioner hos patienter, som ikke modtog forbehandling med et

kortikosteroidpræparat. Forbehandling med dexamethason (eller tilsvarende) kan reducere

incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner (se pkt. 4.2).

Der er ikke foretaget studier med tilstrækkeligt mange patienter med en kreatinin-clearance på

under 45 ml/min. Pemetrexed anbefales derfor ikke til patienter med en kreatinin-clearance på

< 45 ml/min (se pkt. 4.2).

Patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance på 45-79 ml/min) skal undgå at tage

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) såsom ibuprofen og acetylsalicyl-

syre (> 1,3 g daglig) i mindst 2 dage før, på dagen for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.5).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens, som er egnet til behandling med pemetrexed, skal

behandling med NSAID-præparater med en lang halveringstid afbrydes mindst 5 dage før, på dagen

for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om alvorlige nyrepåvirkninger, inklusive akut nyresvigt, med pemetrexed både som

eneste lægemiddel, og når det blev brugt i kombinationsbehandling med andre cytostatika. Mange af

de patienter, der oplevede disse bivirkninger, havde underliggende risikofaktorer for udvikling af

nyrepåvirkninger inklusive dehydrering, tidligere hypertension eller diabetes. Nefrogen diabetes

insipidus og renal tubulær nekrose blev også indberettet efter markedsføring af lægemidlet både med

pemetrexed alene og i kombination med andre cytostatika. De fleste af disse bivirkninger forsvandt

efter seponering af pemetrexed. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for akut tubulær nekrose,

nedsat nyrefunktion og tegn og symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatriæmi).

Effekten af ekstracellulærvæske, såsom pleuraeffusion eller ascites, på pemetrexed er ikke fuldt

defineret. Et pemetrexed fase 2-studie med 31 patienter med solide tumorer og stabil

ekstracellulærvæske viste ingen forskel i pemetrexeds dosis-normaliserede plasmakoncentrationer

eller clearance sammenlignet med patienter uden ekstracellulære væskeansamlinger. Derfor bør

drænage af ekstracellulære væskeansamlinger inden behandling med pemetrexed overvejes, men er

muligvis ikke nødvendig.

Grundet den gastrointestinale toksicitet af pemetrexed i kombinationsbehandling med cisplatin

forekommer der observationer på svær dehydrering. Patienter skal derfor have modtaget passende

anti-emetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter behandlingen.

Under kliniske studier med pemetrexed er der ikke almindeligt rapporteret om svære

kardiovaskulære hændelser herunder myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser sædvanligvis

når pemetrexed gives i kombination med et andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de

patienter, hvor disse hændelser er observeret, havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer (se

pkt. 4.8).

Svækkelse af immunsystemet er almindelig hos kræftpatienter. Som et resultat heraf frarådes samtidig

indgift af levende svækkede vacciner (se pkt. 4.3 og 4.5).

Pemetrexed kan have skadelige genetiske virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en

kvinde gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem. På grund af risikoen for, at behandling med

pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes mandlige patienter til at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingen med pemetrexed (se pkt. 4.6).

Der er rapporteret om tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som fik strålebehandling enten

før, under eller efter behandling med pemetrexed. Man skal være særlig opmærksom ved disse

patienter, og der bør udvises forsigtighed ved brug af andre radiosensibiliserende stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af radiation recall hos patienter, som uger eller år forinden har

modtaget strålebehandling.

Hjælpestoffer

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg hætteglas, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 54 mg natrium pr. 500 mg hætteglas, svarende til 2,70 % af den WHO-

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 108 mg natrium pr. 1.000 mg hætteglas, svarende til 5,40 % af den

WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pemetrexed udskilles primært uforandret gennem nyrerne ved tubulær sekretion og i mindre grad ved

glomerulær filtration. Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler (f.eks. aminoglycosid, loop-

diuretika, platinforbindelser, ciclosporin) kan resultere i forsinket clearance af pemetrexed. Denne

kombination skal anvendes med forsigtighed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt

monitoreres nøje.

Samtidig indgivelse af præparater, som også udskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin), kan

resultere i en forsinket clearance af pemetrexed. Der skal udvises forsigtighed, når disse stoffer bruges

i kombination med pemetrexed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt monitoreres nøje.

Hos patienter med en normal nyrefunktion (kreatinin-clearance ≥ 80 ml/min) kan høje doser af non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater såsom ibuprofen > 1.600 mg/dag) og

acetylsalicylsyre i høje doser (≥ 1,3 g daglig) nedsætte udskillelsen af pemetrexed, og dermed øge

forekomsten af bivirkninger relateret til pemetrexed. Der skal derfor udvises forsigtighed ved indgift

af højere doser af NSAID-præparater eller acetylsalicylsyre samtidig med pemetrexed hos patienter

med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance ≥ 80 ml/min).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 45-79 ml/min) bør samtidig

administration af pemetrexed og NSAID-præparater (for eksempel ibuprofen) eller acetylsalicylsyre i

højere doser undgås 2 dage inden, på behandlingsdagen og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.4).

Da der ikke foreligger data om potentielle interaktioner mellem pemetrexed og NSAID-præparater

med længere halveringstid, såsom piroxicam og rofecoxib, skal behandling med disse afbrydes hos

patienter med let til moderat nyreinsufficiens mindst 5 dage før, på behandlingsdagen og i mindst

2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.4). Hvis samtidig administration af NSAID-præparater er

nødvendig, skal patienterne følges nøje for toksicitet, især myelosuppression og gastrointestinal

toksicitet.

Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i leveren. Resultaterne af

in vitro

-forsøg med

humane levermikrosomer tyder på, at pemetrexed ikke burde forårsage en klinisk signifikant inhibition

af den metaboliske clearance af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og

CYP1A2.

Interaktioner, der er fælles for alle cytotoksiske stoffer

På grund af den forøgede risiko for trombotiske komplikationer hos cancerpatienter anvendes anti-

koagulationsbehandling ofte til disse patienter. Den høje intra-individuelle variation i koagulations-

status under sygdomsforløb og risikoen for interaktion mellem orale antikoagulantia og kemoterapi

mod cancer kræver hyppigere monitorering af INR (International Normalised Ratio), hvis der træffes

beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Følgende samtidig brug er kontraindiceret: Gul feber-vaccine: risiko for generel vaccinerelateret

sygdom med dødelig udgang (se pkt. 4.3).

Følgende samtidig brug frarådes: Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber, for

hvilken samtidig brug er kontraindiceret): risiko for systemisk sygdom med mulig dødelig udgang.

Risikoen øges hos patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar på grund af deres

tilgrundliggende sygdom. Brug en inaktiveret vaccine, hvis muligt (poliomyelitis) (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/Kontraception til mænd og kvinder

Fertile kvinder skal anvende effektiv kontraception under behandling med pemetrexed. Pemetrexed

kan have genetisk skadelige virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde gravid under

behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende prævention eller

afholde sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af pemetrexed til gravide kvinder, men ligesom andre anti-

metabolitter formodes pemetrexed at kunne forårsage alvorlige misdannelser, hvis det indgives under

graviditeten. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Pemetrexed må ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter nøje vurdering af moderens behov

og risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om pemetrexed udskilles i human mælk, og en påvirkning af ammede børn kan ikke

udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med pemetrexed (se pkt. 4.3).

Fertilitet

På grund af risikoen for, at behandling med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes

mandlige patienter til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af påvirkningen af evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Det

er dog blevet rapporteret, at pemetrexed kan forårsage træthed. Patienten skal derfor advares mod at

køre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun oplever træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger relateret til pemetrexed ved både monoterapi og

kombinationsbehandling, er knoglemarvssuppression med anæmi, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni samt gastrointestinal toksicitet med anoreksi, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse,

pharyngitis, mucositis og stomatitis. Andre bivirkninger omfatter renal toksicitet, forhøjede

aminotransferaser, alopeci, træthed, dehydrering, udslæt, infektion/sepsis og neuropati. Sjældne

bivirkninger omfatter Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 4 viser bivirkninger, uanset kausalitet, ved brug af pemetrexed som momoterapi eller i

kombination med cisplatin fra de pivotale registreringsstudier (JMCH, JMEI, JMBD, JMEN,

PARAMOUNT) og efter markedsføring.

Bivirkningerne er anført efter MedDRA organklassesystemet. Følgende konvention er brugt til

klassificering af hyppigheden: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 4. Hyppigheder for alle bivirkninger af alle grader og uanset kausalitet fra de pivotale

registreringsstudier: JMEI (ALIMTA vs Docetaxel), JMDB (ALIMTA og Cisplatin versus

GEMZAR og Cisplatin, JMCH (ALIMTA plus Cisplatin versus Cisplatin), JMEN og

PARAMOUNT (Pemetrexed plus den bedste understøttende pleje versus placebo plus den

bedste understøttende pleje) og fra efter markedsføring.

MedDRA

Organsystem

klasse

Meget

almindelg

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

Faryngitis

Sepsis

Dermo-

hypodermit

Blod og

lymfesystem

Neutropeni

Leukopeni

Nedsat

hæmoglobin

Febril

neutropeni

Nedsat

trombocyttal

Pancytopeni

Autoimmun

hæmolytisk

anæmi

Immunsystem

Hypersensiti-

vitet

Anafylaktisk

shock

Metabolisme

og ernæring

Dehydrering

Nervesystemet

Smagsforstyrr

elser

Perifer

motorisk

neuropati

Perifer

sensorisk

neuropati

Svimmelhed

Cerebrovaskular

hændelse

Iskæmisk

apopleksi

Intrakraniel

blødning

Øjne

Konjunktivitis

Tørre øjne

Øget

tåresekretion

Keratoconjunc

tivitis sicca

Øjenlågsødem

Okulære

overfladelidels

Hjerte

Hjertesvigt

Arytmi

Angina

Myokardieinfar

Koronar

arteriesygdom

Supraventrikulæ

r arytmi

Vaskulære

sygdomme

Perifer iskæmi

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Lungeemboli

Interstitiel

pneumonitis

Mave-tarm-

kanalen

Stomatitis

Anoreksi

Opkastning

Diarré

Dyspepsi

Forstoppelse

Abdominal-

smerter

Rektal blødning

Gastrointestinal

blødning

Intestinal

Kvalme

perforation

Oesophagitis

Colitis

Lever og

galdeveje

ALAT

forhøjelse

ASAT

forhøjelse

Hepatitis

Hud og

subkutane

væv

Udslæt

Hudafskalning

Hyperpigment

ering

Pruritus

Erythema

multiforme

Alopeci

Urticaria

Erytem

Stevens-

Johnson

syndrom

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Pemfigoid

Bulløs

dermatitis

Erhvervet

epidermoly

sis bullosa

Erytematøs

t ødem

Pseudocell

ulitis

Dermatitis

Eksem

Prurigo

Nyre og

urinveje

Nedsat

kreatinin-

clearance

Forhøjet

kreatinin i

blodet

Nyresvigt

Nedsat

glomerulær

filtrationshasti

ghed

Nefrogen

diabetes

insipidus

Renal

tubulær

nekrose

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

Træthed

Feber

Smerte

Ødem

Brystsmerter

Slimhinde-

inflammation

Undersøgelser

Forhøjet

gamma-

glutamyltransf

erase

Traumer,

forgiftninger

behandlingsko

mplikationer

Stråleinduceret

øsophagitis

Stråleinduceret

pneumonitis

Recall

fænomen

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/635350/2015

EMEA/H/C/003905

EPAR – sammendrag for offentligheden

Pemetrexed medac

pemetrexed

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pemetrexed medac. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Pemetrexed medac bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pemetrexed medac, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pemetrexed medac, og hvad anvendes det til?

Pemetrexed medac er et kræftlægemiddel til behandling af to typer af lungekræft:

kræft i lungehinderne (malignt pleuramesoteliom), der sædvanligvis skyldes udsættelse for asbest.

Det anvendes hertil sammen med cisplatin hos patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, og

hos hvem kræften ikke kan fjernes ved operation

fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen ikke-pladecellekarcinom, hvor det enten anvendes

i kombination med cisplatin hos ikke tidligere behandlede patienter eller som eneste behandling

hos patienter, der tidligere har fået kræftbehandling. Det kan desuden anvendes som

vedligeholdelsesbehandling hos patienter, der har fået platinbaseret kemoterapi.

Pemetrexed medac er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Pemetrexed medac er identisk med et

"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Alimta.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her.

Pemetrexed medac indeholder det aktive stof pemetrexed.

Pemetrexed medac

EMA/635350/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Pemetrexed medac?

Pemetrexed medac fås som et pulver, der efter opløsning indgives med drop (ved infusion i en vene).

Lægemidlet fås kun på recept og bør kun gives under overvågning af en læge, der er specialiseret i

brug af kemoterapi.

Den anbefalede dosis er 500 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet efter patientens højde og

vægt). Det gives hver tredje uge ved en infusion, der varer 10 minutter. For at mindske bivirkningerne

under behandlingen med Pemetrexed medac bør patienten få binyrebarkhormon (en type lægemiddel,

der mindsker inflammation), folsyre (en type vitamin) og indsprøjtninger med vitamin B12. Når

Pemetrexed medac gives sammen med cisplatin, bør der desuden før eller efter cisplatin gives medicin

mod opkastninger samt væsketilskud for at forhindre udtørring.

Hvis patienten får unormale blodtal, eller der opstår visse andre bivirkninger, bør behandlingen

udsættes eller ophøre. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet (ligeledes en del af denne

EPAR).

Hvordan virker Pemetrexed medac?

Det aktive stof i Pemetrexed medac, pemetrexed, er et vævsgiftigt (cytotoksisk) lægemiddel (dvs. det

dræber celler, der deler sig, såsom kræftceller) i gruppen "antimetabolitter". I kroppen omdannes

pemetrexed til en aktiv form, der blokerer de enzymer, der medvirker ved dannelsen af nukleotider

(byggestenene i DNA og RNA, cellernes genetiske materiale). Dannelsen af DNA og RNA bremses

derved af den aktive form af pemetrexed. Dette forhindrer cellerne i at dele og formere sig. I

kræftceller omdannes pemetrexed hurtigere til den aktive form end i normale celler. Derfor findes den

aktive form af lægemidlet i højere koncentration og virker i længere tid i kræftceller end i normale

celler. Det får kræftcellerne til at dele sig langsommere, men har kun ringe virkning på normale celler.

Hvordan er Pemetrexed medac blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om pemetrexed. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Pemetrexed medac er et generisk lægemiddel, som gives ved infusion og indeholder

samme aktive stof som referencelægemidlet Alimta.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pemetrexed medac?

Da Pemetrexed medac er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Pemetrexed medac blevet godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Pemetrexed medac er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Alimta.

Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Alimta. Udvalget

anbefalede, at Pemetrexed medac godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pemetrexed medac?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Pemetrexed medac anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

Pemetrexed medac

EMA/635350/2015

Side 3/3

for Pemetrexed medac, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Pemetrexed medac

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Pemetrexed medac findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Pemetrexed medac,

kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information