Pemetrexed medac

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
pemetrexed
Tilgængelig fra:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kode:
L01BA04
INN (International Name):
pemetrexed
Terapeutisk gruppe:
Folinsyre analoger, Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Mesotheliom
Terapeutiske indikationer:
Malignt pleura mesotheliom Pemetrexed medac i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. Ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed medac i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. Pemetrexed medac er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. Pemetrexed medac er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003905
Autorisation dato:
2015-11-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/003905

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

pemetrexed

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pemetrexed medac

Sådan skal du bruge Pemetrexed medac

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pemetrexed medac er et lægemiddel, der anvendes til behandling af kræft.

Pemetrexed medac anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod kræft, til behandling af

malignt pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til patienter, som ikke tidligere

har fået kemoterapi.

Pemetrexed medac er også en behandling, som gives i kombination med cisplatin, som 1. linje-

behandling af patienter med fremskreden lungecancer.

Pemetrexed medac kan ordineres til dig, hvis du har fremskreden lungekræft, og din sygdom har

reageret på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den indledende

kemoterapibehandling.

Pemetrexed medac er også en behandling til patienter med fremskreden lungekræft, hvor sygdommen

har udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har været forsøgt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pemetrexed medac

Brug ikke Pemetrexed medac:

hvis du er allergisk over for pemetrexed eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du ammer, skal du afbryde amningen under behandlingen med Pemetrexed medac.

hvis du for nylig er blevet eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Pemetrexed medac, hvis

du har eller tidligere har haft nyreproblemer, da du muligvis ikke må få Pemetrexed medac. Før

hver indgivelse vil du få taget blodprøver til vurdering af, om dine nyre- og leverfunktion er

tilstrækkelig god, og for at kontrollere, om du har blodlegemer nok til at få Pemetrexed medac.

Din læge kan beslutte at ændre dosen eller udskyde behandlingen, afhængigt af din generelle

tilstand, og hvis din blodtal er for lave. Hvis du også får cisplatin, vil din læge kontrollere, at du

får tilstrækkelig med væske og får den rette behandling før og efter indgivelse af cisplatin for at

forebygge opkastning.

du har fået eller skal have strålebehandling, da Pemetrexed medac kan medføre en tidlig eller

sen strålingsreaktion.

du for nylig er blevet vaccineret, da det muligvis kan forårsage dårlige virkninger med

Pemetrexed medac.

du har en hjertesygdom eller tidligere har haft en hjertesygdom.

du har en væskeansamling omkring lungerne, da lægen muligvis vil beslutte at fjerne denne

væske, før du modtager behandling med Pemetrexed medac.

Børn og unge

Det er ikke relevant at bruge Pemetrexed medac til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Pemetrexed medac

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceuten, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du bruger medicin mod smerter eller inflammation

(betændelse/hævelse), såsom de såkaldte non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-

præparater), herunder ikke-receptpligtig medicin (som f.eks. ibuprofen). Der findes mange slags NSAID-

præparater med forskellig varighed af det aktive stof. Ud fra den planlagte dato for din infusion af

Pemetrexed medac og/eller status for din nyrefunktion skal din læge fortælle dig, hvilke typer medicin du må

tage, og hvornår du må tage dem. Hvis du er usikker, skal du spørge lægen eller på apoteket, om noget af

den medicin, du tager, er et NSAID-præparat.

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Pemetrexed medac

må ikke anvendes under graviditet. Din læge vil sammen med dig drøfte den potentielle risiko ved at

tage Pemetrexed medac under graviditet. Kvinder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende

midler under behandlingen med Pemetrexed medac.

Amning

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Pemetrexed medac. Tal med lægen om, hvornår det er

sikkert at genoptage amningen igen, når behandlingen er afsluttet.

Frugtbarhed

Mænd rådes til ikke at gøre en kvinde gravid hverken under eller i op til 6 måneder efter behandlingen

med Pemetrexed medac. Derfor skal der bruges effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingsforløbet med Pemetrexed medac og i 6 måneder efter. Hvis du ønsker at gøre en kvinde

gravid under behandlingsforløbet eller tidligere end 6 måneder efter, behandlingen er stoppet, skal du

søge vejledning hos din læge eller på apoteket. Det kan være en god idé at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pemetrexed medac kan muligvis gøre dig træt. Vær derfor forsigtig, hvis du kører bil eller betjener

maskiner.

Pemetrexed medac indeholder natrium

Pemetrexed medac 100 mg

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg hætteglas, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Pemetrexed medac 500 mg

Dette lægemiddel indeholder 54 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. 500 mg

hætteglas. Dette svarer til 2,70 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen

Pemetrexed medac 1.000 mg

Dette lægemiddel indeholder 108 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

1.000 mg hætteglas. Dette svarer til 5,40 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium

for en voksen.

3.

Sådan skal du bruge Pemetrexed medac

Dosis er baseret på dine højde og vægt (som anvendes til beregning af legemsoverfladearealet), idet

der indgives, hvad der svarer til 500 mg Pemetrexed medac per kvadratmeter legemsoverflade

(anbefalet dosis). Din læge vil bruge dette mål på overfladeareal til at bestemme den rette dosis til dig.

Denne dosis skal muligvis justeres, eller behandlingen skal udskydes, afhængigt af din blodtal og

generelle tilstand. Hospitalsfarmaceuten, lægen eller sygeplejersken blander på forhånd Pemetrexed

medac pulveret med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), før det indgives til dig.

Du vil altid få Pemetrexed medac ved infusion i en af dine blodårer. Infusionen tager omkring 10

minutter.

Når Pemetrexed medac tages sammen med cisplatin:

Lægen eller hospitalsfarmaceuten beregner den nødvendige dosis ud fra dine højde og vægt. Cisplatin

indgives også ved infusion i en af dine blodårer, cirka 30 minutter efter at infusionen med Pemetrexed

medac er afsluttet. Infusionen af cisplatin tager omkring 2 timer.

Du vil normalt få infusionen én gang hver tredje uge.

Andre lægemidler

Kortikosteroider

Din læge vil udskrive steroidtabletter til dig (svarende til 4 mg dexamethason 2 gange dagligt), som du

skal tage på dagen før, på behandlingsdagen og dagen efter behandling med Pemetrexed medac. Du

får denne medicin for at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af eventuelle hudreaktioner, som

du kan opleve under kræftbehandlingen.

Vitamintilskud

Du skal tage en folsyretablet eller en multivitamin indeholdende folsyre (350-1.000 µg) 1 gang

dagligt, mens du tager Pemetrexed medac. Du skal tage mindst 5 doser i løbet af de 7 dage op til den

første dosis Pemetrexed medac. Du skal fortsætte med at tage folsyre i 21 dage efter indgift af den

sidste dosis Pemetrexed medac. Du vil også få en injektion med B

-vitamin (1.000 µg) i løbet af ugen

op til første dosis Pemetrexed medac og derefter cirka hver 9. uge (svarende til 3 Pemetrexed medac-

behandlingsforløb). Du får B

-vitamin og folsyre for at mindske risikoen for mulige toksiske

virkninger af kræftbehandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal omgående kontakte din læge, hvis du mærker nogen af følgende bivirkninger:

Feber eller infektion (almindelig): Hvis din temperatur er 38 ºC eller højere, hvis du sveder eller

viser andre tegn på infektion (fordi du muligvis har færre hvide blodlegemer end normalt,

hvilket er meget almindeligt). En infektion (sepsis – blodforgiftning) kan være alvorlig og kan

medføre døden.

Hvis du begynder at føle brystsmerter (almindelig) eller har hjertebanken (ualmindelig).

Hvis du har smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden (meget almindelig).

Allergisk reaktion: Hvis du udvikler udslæt (meget almindelig)/en brændende eller prikkende

fornemmelse (almindelig) eller feber (almindelig). Hudreaktioner kan i sjældne tilfælde være

alvorlige og kan medføre døden. Fortæl det til din læge, hvis du får alvorligt udslæt, kløe eller

blæredannelse (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Hvis du føler træthed, svimmelhed, hurtigt mister vejret, eller hvis du er bleg (fordi du muligvis

har mindre hæmoglobin end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis du bløder fra gummer, næse eller mund eller anden blødning, som ikke vil stoppe, rødlig

eller lyserødlig urin, uventede blå mærker (fordi du muligvis har færre blodplader end normalt,

hvilket er meget almindeligt).

Hvis du pludselig får åndenød, stærke smerter i brystet eller hoste med blodigt spyt (ikke

almindeligt) (dette kan betyde, at der er en blodprop i en af lungernes blodårer).

Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med pemetrexed:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lavt antal hvide blodlegemer

Lavt hæmoglobin niveau (anæmi)

Lavt antal blodplader

Diarré

Opkastning

Smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden

Kvalme

Appetitløshed

Træthed

Udslæt

Hårtab

Forstoppelse

Nedsat føleevne

Nyrer: abnorme blodprøveresultater

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Allergisk reaktion: udslæt/en brændende eller prikkende fornemmelse

Infektion, inklusive sepsis (blodforgiftning)

Feber

Dehydrering (væskemangel)

Nyresvigt

Hudirritation og -kløe

Brystsmerter

Muskelsvaghed

Bindehindebetændelse (øjenbetændelse)

Mavegener

Mavesmerter

Smagsforstyrrelser

Lever: abnorme blodprøveresultater

Rindende øjne

Øget hudpigmentering

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Akut nyresvigt

Hurtig puls

Betændelse i spiserørets overflade er forekommet med Pemetrexed medac i kombination med

strålebehandling

Colitis (betændelse i tyktarmen, som kan ledsages af blødning fra tarm eller endetarm)

Interstitiel lungebetændelse (lungebetændelse med talrige små udbredte infektionsområder

mellem alveolerne)

Ødemer (væskeophobning i væv, som medfører hævelse)

Nogle patienter har oplevet et hjertetilfælde, et slagtilfælde eller et ”mini-slagtilfælde”, mens de

har fået Pemetrexed medac, sædvanligvis i kombination med anden kræftbehandling

Pancytopeni – en kombination af lavt antal hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader

Strålingspneumonitis (arvæv i de fineste bronkier samt alveolerne på grund af strålebehandling)

kan opstå hos patienter, som også behandles med stråling enten før, under eller efter deres

behandling med Pemetrexed medac

Smerter i arme og ben, lav temperatur og misfarvning er indberettet

Blodpropper i lungernes blodårer (lungeemboli)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Radiation recall (et hududslæt, der ligner en alvorlig solskoldning), som kan opstå på hud, der

tidligere har været udsat for strålebehandling, dage eller op til år efter strålebehandlingen

Bulløse tilstande (hudsygdomme med blæredannelser), inklusive Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse

Immun-medieret hæmolytisk anæmi (antistof-medieret ødelæggelse af de røde blodlegemer)

Leverbetændelse (hepatitis)

Anafylaktisk shock (alvorlig allergisk reaktion)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes udfra forhåndenværende data)

Hævelse i de nedre lemmer med smerte og rødme

Øget urinproduktion

Tørst og øget vandforbrug

Øget koncentration af natrium i blodet (hypernatriæmi)

Betændelse i huden, hovedsagligt i underbenet med hævelse, smerte og rødme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Pemetrexed medac utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pemetrexed medac efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger: Produktet skal anvendes med det samme. Hvis

produktet er forberedt som angivet, har genfortyndede opløsninger og infusionsopløsninger af

pemetrexed vist sig at have en kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur (2-

8 °C).

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør

bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pemetrexed medac indeholder:

Aktivt stof: Pemetrexed.

Pemetrexed medac 100 mg: Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Pemetrexed medac 500 mg: Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Pemetrexed medac 1.000 mg: Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som

pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Efter rekonstitution indeholder opløsningen 25 mg/ml pemetrexed. Opløsningen skal fortyndes

yderligere af sundhedsfagligt personale inden indgivelse.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, saltsyre og natriumhydroxid, se pkt. 2 "Pemetrexed medac

indeholder natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

Pemetrexed medac er et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i hætteglas med

gummiprop.

Det er et hvidt til lysegult pulver.

Hver pakke indeholder ét hætteglas med 100, 500 eller 1.000 mg pemetrexed.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

tlf.: +49 4103 8006-0

fax: +49 4103 8006-100

Fremstiller

Synthon Hispania SL

C/Castelló n°1, Pol. Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Spanien

tlf.: +34 936401516

fax: +34 936401146

Synthon, s.r.o.

Brnĕnská 32/čp. 597

67801 Blansko

Tjekkiet

tlf.: +420 516 427 311

fax: +420 516 417 350

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

tlf.: +49 4103 8006-0

fax: +49 4103 8006-100

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om Pemetrexed medac på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering samt bortskaffelse

Anvend aseptisk teknik ved rekonstituering og yderligere fortynding af pemetrexed til

intravenøs infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed medac. Hvert

hætteglas indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at levere den angivne mængde.

Pemetrexed medac 100 mg:

Hvert hætteglas med 100 mg rekonstitueres med 4,2 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed medac 500 mg:

Hvert hætteglas med 500 mg rekonstitueres med 20 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml

pemetrexed.

Pemetrexed medac 1.000 mg:

Hvert hætteglas med 1.000 mg rekonstitueres med 40 ml natriumchloridinjektionsvæske

9 mg/ml (0,9 %) til injektion, uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende

25 mg/ml pemetrexed.

Drej forsigtigt hvert hætteglas frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet.

Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere fortynding er

nødvendig.

Den passende mængde rekonstitueret pemetrexedopløsning skal fortyndes yderligere til 100 ml

med 0,9 % natriumchloridinjektionsvæske, uden konserveringsmiddel, og indgives som

langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer belagt med polyvinylchlorid og polyolefin. Pemetrexed er

inkompatibel med opløsningsvæsker, der indeholder calcium, herunder lakteret Ringer’s

opløsning og Ringer’s opløsning.

Parenterale lægemidler bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexedopløsninger er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald

herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og indgivelse:

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med huden, skal det berørte

område straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med

slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende. Der findes ikke

en specifik modgift mod ekstravasation af pemetrexed. Der er rapporteret enkelte tilfælde af

ekstravasation af pemetrexed, som investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med andre ikke

blæretrækkende stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal standardpraksis.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 100 mg indeholder ca. 11 mg natrium.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 500 mg indeholder ca. 54 mg natrium.

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1.000 mg pemetrexed (som pemetrexeddinatrium-hemipentahydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 1.000 mg indeholder ca. 108 mg natrium.

Efter rekonstitution (se pkt. 6.6) indeholder hvert hætteglas 25 mg/ml pemetrexed.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til lysegult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed medac er indiceret til behandling af kemoterapinaive patienter med inoperabelt malignt

pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.

Ikke-småcellet lungecancer

Pemetrexed medac er indiceret til behandling sammen med cisplatin, som 1. linje-behandling til

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

Pemetrexed medac er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden

eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af

pladeepitelceller, hos patienter, hvis sygdom ikke har vist progression umiddelbart efter platinbaseret

kemoterapi (se pkt. 5.1).

Pemetrexed medac er indiceret som 2. linjes monoterapi til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående

af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Pemetrexed medac må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af

kemoterapi mod cancer.

Dosering

Pemetrexed i kombination med cisplatin

Den anbefalede dosis af Pemetrexed medac er 500 mg/m² legemsoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. Den anbefalede dosis cisplatin er

75 mg/m² legemsoverflade infunderet over 2 timer cirka 30 minutter efter afsluttet infusion af

pemetrexed på den første dag i hver 21-dages-serie. Patienten skal have modtaget passende

antiemetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter indgift af cisplatin. (Se også

produktresuméet for cisplatin for at få specifikke oplysninger om dosering).

Pemetrexed givet alene

Til patienter, der behandles for ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med kemoterapi,

er den anbefalede dosis af Pemetrexed medac 500 mg/m² legemsoverflade indgivet som intravenøs

infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie.

Præmedicineringsregime

For at reducere incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner bør der indgives et kortikosteroid-

præparat dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed. Dette kortikosteroidpræparat

skal svare til 4 mg dexamethason indgivet oralt 2 gange dagligt (se pkt. 4.4).

For at mindske risikoen for toksicitet skal patienter, der er i behandling med pemetrexed, også have

vitamintilskud (se pkt. 4.4). Patienter skal dagligt tage et oralt folsyretilskud eller en multivitamin

indeholdende folsyre (350-1.000 µg). Patienter skal indtage mindst fem doser folsyre i løbet af de

sidste syv dage inden indgift af den første dosis pemetrexed, og doseringen skal fortsætte under hele

behandlingsforløbet og i 21 dage efter indgift af den sidste dosis pemetrexed. Patienter skal også have

en intramuskulær injektion af B

-vitamin (1.000 µg) i ugen op til indgift af den første dosis

pemetrexed og herefter én gang hver tredje cyklus. De efterfølgende injektioner af B

-vitamin kan

indgives samme dag som pemetrexed.

Monitorering

Patienter i behandling med pemetrexed, skal før hver dosis monitoreres med en komplet blodtælling,

herunder differentialtælling af hvide blodlegemer (WCC) og bestemmelse trombocyttal. Inden hver

administration af kemoterapi skal der indsamles laboratorieanalyser af blodet til evaluering af nyre- og

leverfunktion. Før påbegyndelse af en kemoterapiserie skal patienter opfylde følgende parametre: Det

absolutte neutrofiltal (ANC) skal være ≥ 1.500 celler/mm³, og trombocyttallet skal være

≥ 100.000 celler/mm³. Kreatinin-clearance skal være ≥ 45 ml/min.

Total-bilirubin skal være ≤ 1,5 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase (AP),

aspartataminotransferase (ASAT) og alaninaminotransferase (ALAT) skal være ≤ 3 gange den

normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤ 5 gange den normale øvre

grænseværdi er acceptabelt, hvis patientens lever er beskadiget af tumor.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer i begyndelsen af en efterfølgende serie skal baseres på hæmatologisk nadir eller den

maksimale ikke-hæmatologiske toksicitet fra den foregående behandlingsserie. Behandlingen kan

eventuelt udsættes, så der er tilstrækkelig tid til rekonvalescens. Efter rekonvalescens skal patienter

efterbehandles ud fra retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3, der gælder for brug af Pemetrexed medac som

enkeltstof eller i kombination med cisplatin.

Tabel 1 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

hæmatologisk toksicitet

ANC-nadir < 500/mm³ og nadir for trombocytter ≥ 50.000/mm³

75 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/mm³ uanset ANC-nadir

75 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/mm³ med blødning

uanset ANC-

nadir

50 % af tidligere dosis (både

pemetrexed og cisplatin)

Disse kriterier opfylder National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998) definition på ≥ CTC

grad 2 blødning.

Hvis patienter udvikler ikke-hæmatologisk toksicitet ≥ grad 3 (undtagen neurotoksicitet), skal

behandlingen med pemetrexed seponeres, indtil patientens værdier er nået ned på eller under niveauet

fra før behandlingen. Behandlingen bør genoptages i henhold til retningslinjerne i tabel 2.

Tabel 2 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

ikke-hæmatologisk toksicitet

a,b

Dosis af pemetrexed

(mg/m²)

Dosis af cisplatin (mg/m²)

Al toksicitet af grad 3 eller 4 undtagen

mucositis

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Alle tilfælde af diarré, der kræver

indlæggelse (uanset grad) eller diarré

af grad 3 eller 4.

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Mucositis af grad 3 eller 4

50 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Undtagen neurotoksicitet

I tilfælde af neurotoksicitet er den anbefalede dosisjustering for pemetrexed og cisplatin angivet i

tabel 3. Patienten bør afbryde behandlingen, hvis der observeres neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Tabel 3 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

neurotoksicitet

CTC

a

-grad

Dosis af pemetrexed (mg/m²)

Dosis af cisplatin (mg/m²)

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

50 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Behandlingen med pemetrexed skal afbrydes, hvis patienten efter to dosisreduktioner oplever

hæmatologisk eller ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 3 eller 4 eller omgående, hvis der observeres

neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Særlige populationer

Ældre

Der er i kliniske studier ikke fundet tegn på, at patienter på 65 år eller ældre har forøget risiko for

bivirkninger sammenlignet med patienter under 65 år. Der kræves ingen særlige dosisreduktioner ud

over de, der anbefales til alle patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Pemetrexed medac til malignt pleuramesoteliom og ikke-småcellet

lungecancer i den pædiatriske population.

Patienter med nedsat nyrefunktion

(Standardformel, der er udviklet af Cockcroft og Gault, eller glomerulær filtrationshastighed baseret

på Tc99m-DPTA-serum-clearancemetoden)

Pemetrexed udskilles primært uforandret via nyrerne. I kliniske studier krævede patienter med en

kreatinin-clearance på ≥ 45 ml/min ingen særlige dosisjusteringer ud over de, der anbefales til alle

patienter. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pemetrexed til patienter med en

kreatinin-clearance under 45 ml/min, og pemetrexed anbefales derfor ikke til disse patienter (se

pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ASAT, ALAT eller total-bilirubin og pemetrexeds

farmakokinetik. Der er dog ikke foretaget specifikke studier med patienter med nedsat leverfunktion

såsom bilirubin > 1,5 gange den normale øvre grænseværdi og/eller aminotransferase > 3,0 gange den

normale øvre grænseværdi (uden forekomst af levermetastaser) eller > 5,0 gange den normale øvre

grænseværdi (med forekomst af levermetastaser).

Administration

For information om sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af

Pemetrexed medac, se pkt. 6.6.

Pemetrexed skal administreres som intravenøs infusion over 10 minutter på den første dag i hver 21-

dages serie. For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af Pemetrexed medac før

administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pemetrexed kan hæmme knoglemarvsfunktionen, hvilket kan ytre sig som neutropeni,

trombocytopeni og anæmi (eller pancytopeni) (se pkt. 4.8). Myelosuppression er normalt den

dosisbegrænsende toksicitet. Under behandlingen skal patienten monitoreres for myelosuppression,

og pemetrexed må ikke gives til patienter, før det absolutte neutrofiltal (ANC) igen er

≥ 1.500 celler/mm³, og trombocyt-tallet igen er ≥ 100.000 celler/mm³. Dosisreduktioner for

efterfølgende serier baseres på ANC-nadir, trombocyttal og maksimal ikke-hæmatologisk toksicitet,

som er observeret under den foregående serie (se pkt. 4.2).

Der blev observeret en mindre toksicitet og en reduktion i antallet af hæmatologiske og

ikke-hæmatologiske toksiciteter af grad 3/4 såsom neutropeni, febril neutropeni og infektion med

neutropeni af grad 3/4, når patienterne var i forbehandling med folsyre og B

-vitamin. Alle

patienter, der skal behandles med pemetrexed, skal derfor bedes om at tage et profylaktisk tilskud af

folsyre og B

-vitamin for at reducere den behandlingsrelaterede toksicitet (se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om hudreaktioner hos patienter, som ikke modtog forbehandling med et

kortikosteroidpræparat. Forbehandling med dexamethason (eller tilsvarende) kan reducere

incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner (se pkt. 4.2).

Der er ikke foretaget studier med tilstrækkeligt mange patienter med en kreatinin-clearance på

under 45 ml/min. Pemetrexed anbefales derfor ikke til patienter med en kreatinin-clearance på

< 45 ml/min (se pkt. 4.2).

Patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance på 45-79 ml/min) skal undgå at tage

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) såsom ibuprofen og acetylsalicyl-

syre (> 1,3 g daglig) i mindst 2 dage før, på dagen for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.5).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens, som er egnet til behandling med pemetrexed, skal

behandling med NSAID-præparater med en lang halveringstid afbrydes mindst 5 dage før, på dagen

for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om alvorlige nyrepåvirkninger, inklusive akut nyresvigt, med pemetrexed både som

eneste lægemiddel, og når det blev brugt i kombinationsbehandling med andre cytostatika. Mange af

de patienter, der oplevede disse bivirkninger, havde underliggende risikofaktorer for udvikling af

nyrepåvirkninger inklusive dehydrering, tidligere hypertension eller diabetes. Nefrogen diabetes

insipidus og renal tubulær nekrose blev også indberettet efter markedsføring af lægemidlet både med

pemetrexed alene og i kombination med andre cytostatika. De fleste af disse bivirkninger forsvandt

efter seponering af pemetrexed. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for akut tubulær nekrose,

nedsat nyrefunktion og tegn og symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatriæmi).

Effekten af ekstracellulærvæske, såsom pleuraeffusion eller ascites, på pemetrexed er ikke fuldt

defineret. Et pemetrexed fase 2-studie med 31 patienter med solide tumorer og stabil

ekstracellulærvæske viste ingen forskel i pemetrexeds dosis-normaliserede plasmakoncentrationer

eller clearance sammenlignet med patienter uden ekstracellulære væskeansamlinger. Derfor bør

drænage af ekstracellulære væskeansamlinger inden behandling med pemetrexed overvejes, men er

muligvis ikke nødvendig.

Grundet den gastrointestinale toksicitet af pemetrexed i kombinationsbehandling med cisplatin

forekommer der observationer på svær dehydrering. Patienter skal derfor have modtaget passende

anti-emetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter behandlingen.

Under kliniske studier med pemetrexed er der ikke almindeligt rapporteret om svære

kardiovaskulære hændelser herunder myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser sædvanligvis

når pemetrexed gives i kombination med et andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de

patienter, hvor disse hændelser er observeret, havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer (se

pkt. 4.8).

Svækkelse af immunsystemet er almindelig hos kræftpatienter. Som et resultat heraf frarådes samtidig

indgift af levende svækkede vacciner (se pkt. 4.3 og 4.5).

Pemetrexed kan have skadelige genetiske virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en

kvinde gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem. På grund af risikoen for, at behandling med

pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes mandlige patienter til at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingen med pemetrexed (se pkt. 4.6).

Der er rapporteret om tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som fik strålebehandling enten

før, under eller efter behandling med pemetrexed. Man skal være særlig opmærksom ved disse

patienter, og der bør udvises forsigtighed ved brug af andre radiosensibiliserende stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af radiation recall hos patienter, som uger eller år forinden har

modtaget strålebehandling.

Hjælpestoffer

Pemetrexed medac 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg hætteglas, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Pemetrexed medac 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 54 mg natrium pr. 500 mg hætteglas, svarende til 2,70 % af den WHO-

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen

Pemetrexed medac 1.000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 108 mg natrium pr. 1.000 mg hætteglas, svarende til 5,40 % af den

WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pemetrexed udskilles primært uforandret gennem nyrerne ved tubulær sekretion og i mindre grad ved

glomerulær filtration. Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler (f.eks. aminoglycosid, loop-

diuretika, platinforbindelser, ciclosporin) kan resultere i forsinket clearance af pemetrexed. Denne

kombination skal anvendes med forsigtighed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt

monitoreres nøje.

Samtidig indgivelse af præparater, som også udskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin), kan

resultere i en forsinket clearance af pemetrexed. Der skal udvises forsigtighed, når disse stoffer bruges

i kombination med pemetrexed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt monitoreres nøje.

Hos patienter med en normal nyrefunktion (kreatinin-clearance ≥ 80 ml/min) kan høje doser af non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater såsom ibuprofen > 1.600 mg/dag) og

acetylsalicylsyre i høje doser (≥ 1,3 g daglig) nedsætte udskillelsen af pemetrexed, og dermed øge

forekomsten af bivirkninger relateret til pemetrexed. Der skal derfor udvises forsigtighed ved indgift

af højere doser af NSAID-præparater eller acetylsalicylsyre samtidig med pemetrexed hos patienter

med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance ≥ 80 ml/min).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 45-79 ml/min) bør samtidig

administration af pemetrexed og NSAID-præparater (for eksempel ibuprofen) eller acetylsalicylsyre i

højere doser undgås 2 dage inden, på behandlingsdagen og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.4).

Da der ikke foreligger data om potentielle interaktioner mellem pemetrexed og NSAID-præparater

med længere halveringstid, såsom piroxicam og rofecoxib, skal behandling med disse afbrydes hos

patienter med let til moderat nyreinsufficiens mindst 5 dage før, på behandlingsdagen og i mindst

2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.4). Hvis samtidig administration af NSAID-præparater er

nødvendig, skal patienterne følges nøje for toksicitet, især myelosuppression og gastrointestinal

toksicitet.

Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i leveren. Resultaterne af

in vitro

-forsøg med

humane levermikrosomer tyder på, at pemetrexed ikke burde forårsage en klinisk signifikant inhibition

af den metaboliske clearance af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og

CYP1A2.

Interaktioner, der er fælles for alle cytotoksiske stoffer

På grund af den forøgede risiko for trombotiske komplikationer hos cancerpatienter anvendes anti-

koagulationsbehandling ofte til disse patienter. Den høje intra-individuelle variation i koagulations-

status under sygdomsforløb og risikoen for interaktion mellem orale antikoagulantia og kemoterapi

mod cancer kræver hyppigere monitorering af INR (International Normalised Ratio), hvis der træffes

beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Følgende samtidig brug er kontraindiceret: Gul feber-vaccine: risiko for generel vaccinerelateret

sygdom med dødelig udgang (se pkt. 4.3).

Følgende samtidig brug frarådes: Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber, for

hvilken samtidig brug er kontraindiceret): risiko for systemisk sygdom med mulig dødelig udgang.

Risikoen øges hos patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar på grund af deres

tilgrundliggende sygdom. Brug en inaktiveret vaccine, hvis muligt (poliomyelitis) (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektiv kontraception under behandling med pemetrexed.

Pemetrexed kan have genetisk skadelige virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde

gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af pemetrexed til gravide kvinder, men ligesom andre anti-

metabolitter formodes pemetrexed at kunne forårsage alvorlige misdannelser, hvis det indgives under

graviditeten. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Pemetrexed må ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter nøje vurdering af moderens behov

og risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om pemetrexed udskilles i human mælk, og en påvirkning af ammede børn kan ikke

udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med pemetrexed se pkt. 4.3).

Fertilitet

På grund af risikoen for, at behandling med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes

mandlige patienter til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af påvirkningen af evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Det

er dog blevet rapporteret, at pemetrexed kan forårsage træthed. Patienten skal derfor advares mod at

køre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun oplever træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger relateret til pemetrexed ved både monoterapi og

kombinationsbehandling, er knoglemarvssuppression med anæmi, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni samt gastrointestinal toksicitet med anoreksi, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse,

pharyngitis, mucositis og stomatitis. Andre bivirkninger omfatter renal toksicitet, forhøjede

aminotransferaser, alopeci, træthed, dehydrering, udslæt, infektion/sepsis og neuropati. Sjældne

bivirkninger omfatter Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret hos

> 5 % af 168 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til behandling med cisplatin og

pemetrexed, og 163 patienter med mesoteliom, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med

cisplatin. I begge behandlingsarme fik disse patienter, som ikke tidligere havde været i kemoterapi,

fuldt tilskud af folsyre og B

-vitamin.

Hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstilles efter, hvor

alvorlige bivirkningerne er. De alvorligste er anført først.

Systemorgan-

klasse

Hyppighed

Bivirkning*

Pemetrexed/

cisplatin

Cisplatin

(n = 168)

(n = 163)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofiler/

granulocytter

56,0

23,2

13,5

Nedsat

leukocytter

53,0

14,9

16,6

Nedsat

hæmoglobin

26,2

10,4

Nedsat

trombocytter

23,2

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Dehydrering

Nervesystemet

Meget

almindelig

Sensorisk

neuropati

10,1

Almindelig

Smags-

forstyrrelser

0,0***

0,0***

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Diarré

16,7

Opkastning

56,5

10,7

49,7

Stomatitis/

pharyngitis

23,2

Kvalme

82,1

11,9

76,7

Anoreksi

20,2

14,1

Forstoppelse

11,9

Almindelig

Dyspepsi

Hud og subkutane

væv

Meget

almindelig

Udslæt

16,1

Alopeci

11,3

0,0***

0,0***

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Forhøjet

kreatinin-

niveau

10,7

Nedsat

kreatinin-

clearance**

16,1

17,8

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Meget

almindelig

Træthed

47,6

10,1

42,3

* Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet, undtagen udtrykket "nedsat kreatinin-clearance".

** Som stammer fra udtrykket "andre renale/genitourinære faktorer".

*** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør smagsforstyrrelser og alopeci kun rapporteres som

grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev der anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor

indberetteren anså, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed og cisplatin.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og < 5 % af de patienter, der

var randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede: nyresvigt, infektion, pyreksi, febril

neutropeni, forhøjet ASAT, ALAT og GGT, nældefeber og brystsmerter.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, der var

randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede arytmi og motorisk neuropati.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev rapporteret hos

> 5 % af 265 patienter, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med pemetrexed og tilskud af

folsyre og B

-vitamin, og 276 patienter, som var randomiseret til enkeltstofbehandling med docetaxel.

Alle patienterne var blevet diagnosticeret med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet

lungecancer og havde tidligere modtaget kemoterapi.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning*

Pemetrexed

n = 265

Docetaxel

n = 276

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

neutrofiler/

granulocytter

10,9

45,3

40,2

Nedsat

leukocytter

12,1

34,1

27,2

Nedsat

hæmoglobin

19,2

22,1

Almindelig

Nedsat

trombocytter

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Diarré

12,8

24,3

Opkastning

16,2

12,0

Stomatitis/

pharyngitis

14,7

17,4

Kvalme

30,9

16,7

Anoreksi

21,9

23,9

Almindelig

Forstoppelse

Lever og galdeveje

Almindelig

ALAT-

øgning

ASAT-øgning

Hud og subkutane

væv

Meget

almindelig

Udslæt/

hudafskalning

14,0

Almindelig

Pruritus

Alopeci

0,4**

37,7

2,2**

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

Træthed

34,0

35,9

Almindelig

Feber

*Se National Cancer Institute CTC version 2 for hver grad af toksicitet.

** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998), bør alopeci kun rapporteres som grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev der anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor

indberetteren anså, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og

5 % af de patienter, der var

randomiseret til pemetrexed, omfattede: infektion uden neutropeni, febril neutropeni, allergisk

reaktion/overfølsomhed, forhøjet kreatinin, motorisk neuropati, sensorisk neuropati, erythema

multiforme og mavesmerter.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, der var

randomiseret til pemetrexed, omfattede supraventrikulær arytmi.

De klinisk relevante laboratorierelaterede toksiciteter af grad 3 og 4 var ensartede mellem de

integrerede fase 2-resultater fra tre studier med pemetrexed som enkeltstofbehandling (n = 164) og det

fase 3-enkeltstofstudie med pemetrexed, som er beskrevet ovenfor, med undtagelse af neutropeni

(12,8 % versus 5,3 %) og forhøjet alaninaminotransferase (15,2 % versus 1,9 %). Disse forskelle

skyldtes sandsynligvis forskelle i patientpopulationen, eftersom fase 2-studierne både omfattede

patienter, som ikke tidligere havde modtaget kemoterapi, og intensivt forbehandlede brystcancer-

patienter med eksisterende levermetastaser og/eller unormale leverfunktionsanalyser ved baseline.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger, der blev vurderet som

muligt relateret til studiesubstans, og som blev rapporteret hos > 5 % af de 839 patienter med NSCLC,

der blev randomiseret til at få cisplatin og pemetrexed, samt de 830 patienter med NSCLC, som blev

randomiseret til at få cisplatin og gemcitabin. Alle patienter fik studiebehandling som initial

behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC, og patienterne i begge

behandlingsgrupper fik fuldstændigt dækkende tilskud af folsyre og vitamin B

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning**

Pemetrexed/

cisplatin

(n = 839)

Gemcitabin/

cisplatin

(n = 830)

Toksicitet i

alle grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

hæmoglobin

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Nedsat

neutrofiler/

granulocytter

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Nedsat

leukocytter

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Nedsat

trombocytter

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Nervesystemet

Almindelig

Sensorisk

neuropati

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Smags-

forstyrrelser

0,0***

0,0***

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Kvalme

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Opkastning

39,7

35,5

Anoreksi

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Forstoppelse

21,0

19,5

Stomatitis/

pharyngitis

13,5

12,4

Diarré uden

kolostomi

12,4

12,8

Almindelig

Dyspepsi/

halsbrand

Hud og subkutane

væv

Meget

almindelig

Alopeci

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Almindelig

Udslæt/

hudafskalning

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Forhøjet

kreatinin

10,1*

6,9*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Meget

almindelig

Træthed

42,7

44,9

*P-værdier < 0,05 sammenligning af pemetrexed/cisplatin med gemcitabin/cisplatin, ved brug af Fisher Exact test.

** Se National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998) for hver toksicitetsgrad.

*** I henhold til National Cancer Institute CTC (v2.0; NCI 1998) bør smagsforstyrrelser og alopeci kun rapporteres som

grad 1 eller 2.

Til denne tabel blev anvendt en afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor

indberetteren vurderede, at bivirkningen muligvis var forbundet med pemetrexed og cisplatin.

Klinisk relevant toksicitet, som blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de patienter, der var

randomiseret til cisplatin og pemetrexed, omfattede: forhøjet AST, forhøjet ALT, infektion, febril

neutropeni, nyresvigt, pyreksi, dehydrering, konjunktivitis og nedsat kreatininclearance. Klinisk

relevant toksicitet, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, som blev randomiseret til at få

cisplatin og pemetrexed, omfattede: forhøjet GGT, brystsmerter, arytmier og motorisk neuropati.

Den klinisk relevante toksicitet med hensyn til køn var den samme for den totale population af de

patienter, som fik pemetrexed plus cisplatin.

Nedenstående tabel viser hyppigheden og sværhedsgraden af de bivirkninger, der blev vurderet som

muligt relateret til studiemedicinen. Bivirkningerne blev rapporteret hos > 5 % af de 800 patienter,

som var randomiseret til enkeltstofbehandling med pemetrexed, og de 402 patienter, som var

randomiseret til placebo i studiet med pemetrexed vedligeholdelsesbehandling (JMEN: n = 63) og

studiet med pemetrexed induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed vedligeholdelsesbehandling

(PARAMOUNT: n = 539). Alle patienter var diagnosticeret med NSCLC stadie IIIB eller IV og havde

forud fået platinbaseret kemoterapi. Patienterne i begge behandlingsgrupper fik fuldstændigt

dækkende tilskud af folsyre og cyanocobalamin (vitamin B

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning**

Pemetrexed***

(n = 800)

Placebo***

(n = 402)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet

i grad 3-4

(%)

Toksicitet

i alle

grader

(%)

Toksicitet i

grad 3-4

(%)

Blod og

lymfesystem

Meget

almindelig

Nedsat

hæmoglobin

18,0

Almindelig

Nedsat

leukocyttal

Nedsat

neutrofilocyttal

Nervesystemet

Almindelig

Sensorisk

neuropati

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Kvalme

17,3

Anoreksi

12,8

Almindelig

Opkastning

Mucositis/

stomatitis

Lever og galdeveje

Almindelig

ALAT-forhøjelse

ASAT-forhøjelse

Hud og subkutane

væv

Almindelig

Udslæt/

hudafskalning

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Meget

almindelig

Træthed

24,1

10,9

Almindelig

Smerte

Ødemer

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nyre-

sygdomme****

Forkortelser: ALAT = alanin-aminotransferase; ASAT = aspartat-aminotransferase; CTCAE = Common Terminology

Criteria for Adverse Event; NCI = National Cancer Institute.

* Definition af hyppighed: Meget almindelig - ≥ 10 %; Almindelig - > 5 % og < 10 %. Til denne tabel blev anvendt en

afskæringsværdi på 5 % til inkludering af alle hændelser, hvor indberetteren vurderede, at bivirkningen muligvis var

forbundet med pemetrexed.

** Se NCI CTCAE Criteria (Version 3.0; NCI 2003) for hver toksicitetsgrad. De viste indberetningsfrekvenser er i henhold

til CTCAE version 3.0.

*** Den integrerede bivirkningstabel kombinerer resultaterne fra de to studier JMEN (pemetrexed

vedligeholdelsesbehandling (N = 663)) og PARAMOUNT (pemetrexed-induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed-

vedligeholdelsesbehandling (N = 539)).

**** Den kombinerede term omfatter forøget serum/blod-kreatinin, nedsat glomerulær filtrationshastighed, nyresvigt og

andre renale/genitourinale faktorer.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter af enhver grad, der blev rapporteret hos ≥ 1 % og ≤ 5 % af de

patienter, som var randomiseret til pemetrexed, omfatter: febril neutropeni, infektion, nedsat antal

blodplader, diarré, forstoppelse, alopeci, kløe, feber (uden neutropeni), sygdom i øjets overflade

(inklusive konjunktivitis), øget tåreflåd, svimmelhed og motorisk neuropati.

De klinisk relevante CTC-toksiciteter, som blev rapporteret hos < 1 % af de patienter, som blev

randomiseret til pemetrexed, omfatter: allergisk reaktion/overfølsomhed, erythema multiforme,

supraventrikulær arytmi og lungeemboli.

Sikkerheden blev vurderet for de patienter, som blev randomiseret til pemetrexed (N = 800).

Incidensen af bivirkninger blev evalueret for de patienter, som fik ≤ 6 serier af pemetrexed-

vedligeholdelsesbehandling (N = 519), og sammenlignet med de patienter, som fik > 6 serier

pemetrexed (N = 281). Der blev observeret en øget frekvens af bivirkninger (alle grader) ved længere

eksponering. Der blev observeret en signifikant øget forekomst af grad 3/4-neutropeni, som muligvis

var relateret til studiemedicinen, ved længere eksponering for pemetrexed (≤ 6 serier: 3,3 %;

> 6 serier: 6,4 %; p = 0,046). Der blev ikke set statistisk signifikante forskelle i andre individuelle

grad 3/4/5-bivirkninger ved længere eksponering.

Alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære bivirkninger, herunder myokardieinfarkt, angina

pectoris, cerebrovaskulære hændelser og forbigående iskæmisk anfald er ikke almindeligt rapporteret

under kliniske studier med pemetrexed, sædvanligvis når pemetrexed gives i kombination med et

andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de patienter, hvor disse hændelser er observeret,

havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer.

Potentielt alvorlige tilfælde af hepatitis er sjældent rapporteret under kliniske studier med pemetrexed.

Pancytopeni er sjældent rapporteret under kliniske studier med pemetrexed.

Tilfælde af colitis (inklusive intestinal og rektal blødning, sommetider dødelig, tarmperforation,

intestinal nekrose og typhlitis) er ikke almindeligt rapporteret hos patienter behandlet med pemetrexed

i kliniske studier.

Tilfælde af pnemonia interstitialis med respiratorisk insufficiens, sommetider dødeligt, er ikke

almindeligt rapporteret hos patienter behandlet med pemetrexed i kliniske studier.

Hos patienter behandlet med pemetrexed er tilfælde af ødem rapporteret som ikke almindelig.

Øsophagitis/strålings-øsophagitis er ikke almindeligt rapporteret under kliniske studier med

pemetrexed.

Sepsis, sommetider dødelig, blev rapporteret med frekvensen "almindelig" under kliniske studier med

pemetrexed.

I forbindelse med overvågning efter markedsføring er der rapporteret følgende bivirkninger hos

patienter behandlet med pemetrexed:

Hyperpigmentering er rapporteret med hyppigheden almindelig.

Ikke almindelige tilfælde af akut nyresvigt er rapporteret ved brug af pemetrexed alene og i

kombinationsbehandling med andre cytostatika (se pkt. 4.4). Nefrogen diabetes insipidus og renal

tubulær nekrose er indberettet efter markedsføring af lægemidlet med hyppigheden "ikke kendt".

Ikke almindelige tilfælde af strålingspneumonitis (se pkt. 4.4) er rapporteret hos patienter i

strålebehandling enten før, under eller efter behandling med pemetrexed.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af radiation recall hos patienter, som tidligere har fået stråle-

behandling (se pkt. 4.4).

Der er rapporteret ikke almindelige tilfælde af perifer iskæmi, som af og til medfører

ekstremitetsnekrose.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af bulløse tilstande omfattende Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse, som i nogle tilfælde var dødelige.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af immunmedieret hæmolytisk anæmi hos patienter behandlet med

pemetrexed.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af anafylaktisk shock.

Der er med ukendt hyppighed rapporteret erytematøst ødem, primært i underekstremiteterne.

Infektiøse og ikke-infektiøse sygdomme i dermis, hypodermis og/eller det subkutane væv (f.eks. akut

bakteriel dermo-hypodermitis, pseudocellulitis, dermatitis) er rapporteret med hyppigheden ikke

kendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

De rapporterede symptomer ved overdosering omfattede neutropeni, anæmi, trombocytopeni,

mucositis, sensorisk polyneuropati og udslæt. De forventede komplikationer ved overdosering

omfattede knoglemarvshæmning, som ytrede sig ved neutropeni, trombocytopeni og anæmi.

Derudover kan der optræde infektion med eller uden feber, diarré og/eller mucositis. Hvis der er

mistanke om overdosering, skal patienten monitoreres med blodtællinger og eventuelt i understøttende

behandling. Til afhjælpning af en overdosering af pemetrexed bør det overvejes at anvende

kalciumfolinat/folsyre.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske stoffer, folsyreanaloger, ATC-kode L01BA04

Pemetrexed medac er et bredspektret anti-cancer-antifolat, som virker ved at forstyrre de

centrale folatafhængige metaboliske processer, der er afgørende for celledannelsen.

In vitro

-forsøg har vist, at pemetrexed fungerer som et bredspektret anti-folat ved at hæmme

thymidylatsyntase (TS), dihydrofolatreduktase (DHFR) og

glycinamidribonucleotidformyltransferase (GARFT), som er folatafhængige nøgleenzymer i

forbindelse med

de novo

-biosyntesen af thymidin og purinnukleotider.

Pemetrexed

transporteres ind i cellerne både via to proteintransportsystemer: den reducerede folatbærer og

membranens folatbindingsprotein. Når pemetrexed er trængt ind i cellen, omdannes det hurtigt til

polyglutamatformer via enzymfolylpolyglutamatsyntetase. Polyglutamatformerne forbliver i cellerne

og fungerer som endnu mere potente hæmmere af TS og GARFT. Polyglutamation er en tids- og

koncentrationsafhængig proces, som primært finder sted i tumorceller og i mindre grad i normalt væv.

Polyglutamerede metabolitter har en forøget intracellulær halveringstid, hvilket resulterer i en

forlænget virkning af lægemidlet i maligne celler.

Klinisk effekt

Mesoteliom

EMPHACIS, et randomiseret, enkeltblindet, fase 3-multicenterstudie med pemetrexed sammen med

cisplatin

versus

cisplatin alene til patienter, der ikke tidligere havde fået kemoterapi, og som led af

malignt pleuramesoteliom, viste, at de patienter, som blev behandlet med pemetrexed og cisplatin,

havde en klinisk meningsfuld længere median levetid på 2,8 måneder end patienter, som kun blev

behandlet med cisplatin.

I løbet af studiet blev patienternes behandling suppleret med et lavdosistilskud af folsyre og B

vitamin for at mindske toksiciteten. Den primære analyse af dette studie blev udført på en population

bestående af alle de patienter, som var randomiseret til en behandlingsarm, og som modtog

studiemedicinen (randomiseret og behandlet). Der blev udført en undergruppeanalyse af de patienter,

som fik et folsyre- og B

-vitamintilskud under hele studieforløbet (fuldt tilskud). Resultaterne af disse

effektanalyser er vist i nedenstående tabel.

Effekt af pemetrexed sammen med cisplatin versus cisplatin alene til patienter med malignt

pleuramesoteliom

Randomiseret og behandlet

Patienter

Fuldt tilskud Patienter

Effektparameter

Pemetrexed/

cisplatin

(n = 226)

Cisplatin

(n = 222)

Pemetrexed/

cisplatin

(n = 168)

Cisplatin

(n = 163)

Median overlevelse (OS) (måneder)

(95 %-CI)

12,1

(10,0-14,4)

(7,8-10,7)

13,3

(11,4-14,9)

10,0

(8,4-11,9)

Log-rank-p-værdi*

0,020

0,051

Median-tid til tumorprogression

(måneder)

(95 %-CI)

(4,9-6,5)

(2,8-4,4)

(5,3-7,0)

(2,8-4,5)

Log-rank-p-værdi*

0,001

0,008

Tid til behandlingssvigt (måneder)

(95 %-CI)

(3,9-4,9)

(2,1-2,9)

(4,3-5,6)

(2,2-3,1)

Log-rank-p-værdi*

0,001

0,001

Samlet responsrate**

(95 %-CI)

41,3 %

(34,8-48,1)

16,7 %

(12,0-22,2)

45,5 %

(37,8-53,4)

19,6 %

(13,8-26,6)

Fishers eksakte p-niveau*

< 0,001

< 0,001

Forkortelse: CI = konfidensinterval

* p-værdi henviser til sammenligning mellem arme

** I pemetrexed/cisplatin-armen, randomiseret og behandlet (n = 225) og fuldt tilskud (n = 167)

Ved hjælp af lungecancersymptomskalaen blev der påvist en statistisk signifikant bedring af de klinisk

relevante symptomer (smerte og dyspnø) i forbindelse med malignt pleuramesoteliom i

pemetrexed/cisplatin-armen (212 patienter)

versus

armen med cisplatin alene (218 patienter). Der blev

også observeret en signifikant forskel ved test af lungefunktionen. Spredningen mellem

behandlingsarmene viste sig ved en forbedring af lungefunktionen i pemetrexed/cisplatin-armen og en

med tiden dårligere lungefunktion i kontrolarmen.

Der foreligger en begrænset mængde data for de patienter med malignt pleuramesoteliom, som blev

behandlet med pemetrexed alene. Pemetrexed i en dosis på 500 mg/m² blev undersøgt som enkeltstof

behandling til 64 patienter med malignt pleuramesoteliom, som ikke tidligere havde modtaget

kemoterapi. Den samlede responsrate var 14,1 %.

NSCLC, 2. linje-behandling

Et åbent, randomiseret fase 3-multicenterstudie med pemetrexed versus docetaxel til patienter med

lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC (ikke-småcellet lungekræft), der tidligere var behandlet

med kemoterapi, har vist en median-overlevelsestid på 8,3 måneder for patienter, som blev behandlet

med pemetrexed (intent-to-treat-population n = 283), og 7,9 måneder for patienter, som blev behandlet

med docetaxel (ITT n = 288). Forudgående kemoterapi inkluderede ikke pemetrexed. En analyse af

virkningen på NSCLCs histologi for behandlingens virkning på overlevelse var til fordel for

pemetrexed

versus

docetaxel bortset fra cancerformer hovedsageligt bestående af pladeepitelceller

(n = 399; 9,3

versus

8,0 måneder, justeret HR = 0,78; 95 %-CI = 0,61-1,00; p = 0,047) og til fordel for

docetaxel for carcinom af pladeepitelceller (n = 172; 6,2

versus

7,4 måneder, justeret HR = 1,56;

95 %-CI = 1,08-2,26; p = 0,0018). Der blev ikke set nogen klinisk relevante forskelle i pemetrexeds

sikkerhedsprofil inden for de histologiske undergrupper.

Begrænsede kliniske data fra et andet randomiseret fase 3 kontrolleret studie tyder på, at effektdata

(total overlevelse, progressionsfri overlevelse) for pemetrexed er sammenlignelig for patienter, som

tidligere er behandlet med docetaxel (n = 41), og patienter, som ikke tidligere har fået

docetaxelbehandling (n = 540).

Effekt af pemetrexed versus docetaxel mod NSCLC – ITT-population

Pemetrexed

Docetaxel

Overlevelsestid (måneder)

(n = 283)

(n = 288)

Median (m)

95 %-CI for median

(7,0-9,4)

(6,3-9,2)

0,99

95 %-CI for HR

(0,82-1,20)

P-værdi for non-inferioritet (HR)

0,226

Progressionsfri overlevelse (måneder)

(n = 283)

(n = 288)

Median

HR (95 %-CI)

0,97 (0,82-1,16)

Tid til behandlingssvigt (TTTF – måneder)

(n = 283)

(n = 288)

Median

HR (95 %-CI)

0,84 (0,71-0,997)

Respons

(n: kvalificeret til respons)

(n = 264)

(n = 274)

Responsrate (%) (95 %-CI)

9,1 (5,9-13,2)

8,8 (5,7-12,8)

Stabil sygdom (%)

45,8

46,4

Forkortelser: CI = konfidensinterval; HR = hazard-ratio; ITT = intent to treat; n = samlet populationsstørrelse.

NSCLC, 1. linje-behandling

Et randomiseret, åbent, fase 3-multicenterstudie af pemetrexed plus cisplatin mod gemcitabin plus

cisplatin med patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, med lokalt fremskreden eller

metastatisk (fase IIIb eller IV) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) viste, at pemetrexed plus

cisplatin (Intent-To-Treat [ITT] population n = 862) mødte dets primære endepunkt og viste lignende

klinisk virkning som gemcitabin plus cisplatin (ITT n = 863) på total overlevelse (justeret hazard ratio

0,94; 95 %-CI = 0,84-1,05). Alle patienter, der var inkluderet i dette studie havde en ECOG (Eastern

Cooperative Oncology Group) performancestatus på 0 eller 1.

De primære effektanalyser var baseret på ITT-populationen. Følsomhedsanalyser af hovedvirkningens

endepunkter blev også bedømt ud fra den protokolkvalificerede (PQ) population. Effektanalyser med

brug af PQ-populationen er konsistente med analyser for ITT-populationen og understøtter non-

inferioriteten af PC mod GC.

Progressionsfri overlevelse (PFS) og størrelsen af det totale respons var ens mellem de to

behandlingsarme: Middel PFS var 4,8 måneder for pemetrexed plus cisplatin mod 5,1 måneder for

gemcitabin plus cisplatin (justeret hazard ratio 1,04; 95 %-CI = 0,94-1,15) og det totale respons var

30,6 % (95 %-CI = 27,3-33,9) for pemetrexed plus cisplatin mod 28,2 % (95 %-CI = 25,0-31,4) for

gemcitabin plus cisplatin. PFS data blev delvist bekræftet af en uafhængig undersøgelse

(400/1.725 patienter blev randomiseret og udvalgt til undersøgelsen).

Analysen af indvirkningen på NSCLC-histologien for total overlevelse viste klinisk relevante forskelle

i overlevelse baseret på histologi, se nedenstående tabel.

Effekt af pemetrexed + cisplatin mod gemcitabin + cisplatin ved 1. linje-behandling af

ikke-småcellet lungecancer – ITT-population og histologiske undergrupper.

ITT-population

og histologiske

undergruppe

Middel overlevelse i måneder

(95%-CI)

Justeret

Hazard ratio

(HR)

(95%-CI)

Superioritet

p-værdi

Pemetrexed +

cisplatin

Gemcitabine +

cisplatin

ITT-population

(N = 1.725)

10,3

(9,8-11,2)

N = 862

10,3

(9,6-10,9)

N = 863

0,94

(0,84-1,05)

0,259

Adenocarcinom

(N = 847)

12,6

(10,7-13,6)

N = 436

10,9

(10,2-11,9)

N = 411

0,84

(0,71-0,99)

0,033

Store celler

(N = 153)

10,4

(8,6-14,1)

N = 76

(5,5-9,0)

N = 77

0,67

(0,48-0,96)

0,027

Andre

(N = 252)

(6,8-10,2)

N = 106

(8,1-10,6)

N = 146

1,08

(0,81-1,45)

0,586

Pladeepitelceller

(N = 473)

(8,4-10,2)

N = 244

10,8

(9,5-12,1)

N = 229

1,23

(1,00-1,51)

0,050

Forkortelser: CI = konfidensinterval; ITT = intent-to-treat; N = samlet populationsstørrelse.

Statistisk signifikans for non-inferioritet med hele konfidensintervallet for HR pænt under 1,17645 for non-inferioritet-

margin (p < 0,001).

Kaplan Meier-kurver over overlevelse (OS, overall survival) efter histologi

Der blev ikke set klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilen for pemetrexed plus cisplatin inden

for de histologiske undergrupper.

Patienter, der blev behandlet med pemetrexed og cisplatin, havde brug for færre transfusioner (16,4 %

mod 28,9 %; p < 0,001), transfusioner af røde blodlegemer (16,1 % mod 27,3 %; p < 0,001) og

blodpladetransfusioner (1,8 % mod 4,5 %; p = 0,002). Patienterne behøvede ligeledes mindre

erythropoietin/darbepoetin (10,4 % mod 18,1 %, p < 0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1 % mod 6,1 %;

p = 0,004) og midler med jern (4,3 mod 7,0 %; p = 0,021).

NSCLC, vedligeholdelsesbehandling

JMEN

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 3-multicenterstudie (JMEN) sammenlignede

virkning og sikkerhed af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed plus bedste understøttende pleje

(BSC) (n = 441) med placebo plus BSC (n = 222) hos patienter med lokalt fremskreden (trin IIIB)

eller metastatisk (trin IV) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som ikke fik bedring efter 4 serier

med 1. linje-dubletbehandling bestående af cisplatin eller carboplatin sammen med gemcitabin,

paclitaxel eller docetaxel. 1. linje-dubletbehandling inkluderende pemetrexed blev ikke inkluderet.

Alle patienter, der var inkluderet i dette studie, havde en ECOG-performancestatus på 0 eller 1.

Adenocarcinom

Storcellet karcinom

Sandsynlighed for

overlevelse

Sandsynlighed for

overlevelse

Overlevelsestid (måneder)

Overlevelsestid (måneder)

Patienterne fik vedligeholdelsesbehandling indtil sygdomsprogression. Virkning og sikkerhed blev

målt fra tidspunktet for randomisering efter gennemført 1. linje-(induktions) behandling. Patienterne

fik i gennemsnit 5 serier vedligeholdelsesbehandling af pemetrexed og 3,5 serier af placebo. I alt

gennemførte 213 (48,3 %) patienter ≥ 6 serier og i alt 103 (23,4 %) ≥ 10 serier med pemetrexed.

Studiet mødte dets primære endepunkt og viste statistisk signifikant forbedring i PFS i pemetrexed-

delen i forhold til placebodelen (n = 581, en uafhængig overvåget population, gennemsnit på

henholdsvis 4 måneder og 2 måneder) (hazard ratio = 0,60, 95 %-CI = 0,49-0,73; p < 0,00001). Den

uafhængige undersøgelse af patientscanninger bekræftede PFS-fundene som fastslået af investigator.

Den gennemsnitlige overlevelse (OS, overall survival) for den totale population (n = 663) var

13,4 måneder for pemetrexed-delen og 10,6 måneder for placebodelen, hazard ratio = 0,79

(95 %-CI = 0,65-0,95; p = 0,01192).

I lighed med andre studier med pemetrexed blev der i JMEN set en forskel i virkning i

overensstemmelse med NSCLC´s histologi. For patienter med NSCLC bortset fra cancer

hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (n = 430), uafhængig overvåget population) var middel

PFS 4,4 måneder for pemetrexed-delen og 1,8 måneder for placebodelen, hazard ratio = 0,47,

95 %-CI = 0,37-0,60; p = 0,00001. Den gennemsnitlige OS for patienter med NSCLC bortset fra

cancer hovedsageligt bestående af pladeepitelceller (n = 481) var 15,5 måneder for pemetrexed-delen

og 10,3 måneder for placeboarmen (hazard ratio = 0,70, 95 %-CI = 0,56-0,88, p = 0,002). Ved at

inkludere induktionsfasen blev middel OS for patienter med NSCLC bortset fra cancer hovedsageligt

bestående af pladeepitelceller 18,6 måneder for pemetrexed-delen og 13,6 måneder for placebodelen

(hazard ratio = 0,71, 95 %-CI = 0,56-0,88, p = 0,002).

PFS og OS resultaterne hos patienter med pladecellehistologi tydede ikke på nogen fordel for

pemetrexed i forhold til placebo.

Der blev ikke set nogen klinisk relevante forskelle i sikkerhedsprofilen for pemetrexed inden for de

histologiske undergrupper.

JMEN: Kaplan Meier-kurver for progressionsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS,

overall survival). Pemetrexed medac versus placebo hos patienter med NSCLC bortset fra

cancer hovedsagelig bestående af pladeepitelceller:

PARAMOUNT

Et multi-center, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-studie (PARAMOUNT)

sammenlignede virkningen og sikkerheden af fortsat vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed plus

bedste understøttende pleje (BSC, Best Supportive Care) (n = 359) med placebo plus BSC (n = 180)

hos patienter med lokalt fremskreden (stadium IIIB) eller metastaserende (stadium IV) ikke-småcellet

lungecancer (NSCLC) bortset fra cancer hovedsageligt bestående af pladeepitelceller, som ikke

progredierede efter 4 serier med 1. linje-dubletbehandling bestående af pemetrexed i kombination med

cisplatin. Ud af de 939 patienter, som blev behandlet med pemetrexed og cisplatin i induktionfasen,

Sandsynlighed for

progressionsfri overlevelse

Sandsynlighed for

overlevelse

Progressionsfri overlevelsestid (måneder)

Overlevelsestid (måneder)

Pemetrexed

Placebo

Pemetrexed

Placebo

Progressionsfri overlevelse

Samlet overlevelse

blev 539 patienter randomiseret til vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed eller placebo. 44,9 %

af de randomiserede patienter havde komplet/partielt respons, og 51,9 % af de randomiserede patienter

havde respons i form af stabil sygdom på pemetrexed og cisplatin induktionsbehandling. De patienter,

som blev randomiseret til vedligeholdelsesbehandling, skulle have en ECOG performancestatus på 0

eller 1. Median-tiden fra start af pemetrexed og cisplatin-induktionsbehandling til start af

vedligeholdelsesbehandling var 2,96 måneder i både pemetrexed- og placeboarmen. De randomiserede

patienter fik vedligeholdelsesbehandling indtil sygdomsprogression. Virkning og sikkerhed blev målt

fra randomiseringstidspunktet efter fuldførelse af 1. linje-behandlingen (induktionsbehandlingen).

Median var 4 serier af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed og 4 serier med placebo. I alt

fuldførte 169 patienter (47,1 %) ≥ 6 serier af vedligeholdelsesbehandlingen med pemetrexed, hvilket

svarer til mindst 10 komplette serier pemetrexed.

Studiets primære endepunkt blev mødt og viste en statistisk signifikant forbedring i PFS i pemetrexed-

armen over for placebo-armen (n = 472, uafhængigt evalueret population; median på henholdsvis

3,9 måneder og 2,6 måneder) (hazard ratio = 0,64; 95 %-CI = 0,51-0,81; p = 0,0002). Den uafhængige

evaluering af patienternes skanninger bekræftede investigatorernes vurdering af PFS. Investigatorernes

mediane PFS-vurdering for de randomiserede patienter var 6,9 måneder for pemetrexed-armen og

5,6 måneder for placebo-armen (hazard ratio = 0,59; 95 %-CI = 0,47-0,74) målt fra start af pemetrexed

og cisplatin førstelinje-induktionsbehandling.

Efter induktionsbehandling med pemetrexed plus cisplatin (4 serier) var behandling med pemetrexed

statistisk superior i forhold til placebo med hensyn til total overlevelse (median 13,9 måneder

versus

11,0 måneder, hazard ratio = 0,78; 95 %-CI = 0,64-0,96; p = 0,0195). På tidspunktet for den endelige

analyse af den totale overlevelse var 28,7 % af patienterne i pemetrexed-armen i live eller kunne ikke

følges op

versus

21,7 % i placebo-armen. Den relative behandlingseffekt af pemetrexed var internt

konsistent imellem undergrupperne (inklusive sygdomsstadie, induktionsrespons, ECOG

performancestatus, rygestatus, køn, histologi og alder) og svarende til det, som blev observeret i

analyserne for den ikke-justerede totale overlevelse og progressionsfrie overlevelse. Den 1-årige og 2-

årige overlevelsesrate for patienterne i behandling med pemetrexed var henholdsvis 58 % og 32 %

sammenlignet med 45 % og 21 % for patienterne i placebo-behandling. Målt fra starttidspunktet for

pemetrexed plus cisplatin førstelinje-induktionsbehandling var den mediane overlevelse 16,9 måneder

for pemetrexed-armen og 14,0 måneder for placebo-armen (hazard ratio = 0,78, 95 %-CI = 0,64-0,96).

64,3 % af pemetrexed-patienterne og 71,7 % af placebo-patienterne fik behandling efter studiet.

PARAMOUNT: Kaplan Meier-kurver for progressionsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse

(OS, overall survival) for pemetrexed-vedligeholdelsesbehandling vs. placebo hos patienter med

NSCLC bortset fra cancer hovedsagelig bestående af pladeepitelceller (målt fra

randomiseringen)

Pemetrexed

Placebo

Pemetrexed

Placebo

Sandsynlighed for

progressionsfri overlevelse

Sandsynlighed for samlet

overlevelse

Progressionsfri overlevelsestid (måneder)

Samlet overlevelsestid (måneder)

Progressionsfri overlevelse

Samlet overlevelse

Sikkerhedsprofilerne for vedligeholdelsesbehandlingen med pemetrexed var sammenlignelig i de

to studier JMEN og PARAMOUNT.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af

studier med Pemetrexed medac i alle undergrupper af den pædiatriske population for de

godkendte indikationer (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pemetrexeds farmakokinetiske egenskaber efter enkeltstofadministration er blevet vurderet hos

426 cancerpatienter med forskellige typer massive tumorer i doser på 0,2-838 mg/m² infunderet over

10 minutter. Pemetrexed har et steady state-fordelingsvolumen på 9 l/m².

In vitro

-forsøg tyder på, at

omtrent 81 % bindes til plasmaproteiner. Bindingen blev ikke bemærkelsesværdigt påvirket af

varierende grader af nedsat nyrefunktion. Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i

leveren. Pemetrexed udskilles primært med urinen, og 70-90 % af den indgivne dosis kan genfindes

uforandret i urinen inden for de første 24 timer efter indgift.

In vitro

-studier indikerer, at pemetrexed

udskilles ved aktiv sekretion via OAT3 (organisk anion-transporter). Pemetrexeds samlede systemiske

clearance er 91,8 ml/min, og halveringstiden i plasma er 3,5 timer hos patienter med normal nyre-

funktion (kreatinin-clearance på 90 ml/min). Der er en moderat variation i clearance blandt patienterne

på 19,3 %. Pemetrexeds samlede systemiske eksponering (AUC) og maksimale plasma-koncentration

er proportionalt stigende med dosis. Pemetrexeds farmakokinetik er ensartet over flere

behandlingscykler.

De farmakokinetiske egenskaber for pemetrexed påvirkes ikke af samtidig indgivelse af cisplatin. Oral

folsyre og intramuskulært tilskud af B

-vitamin påvirker ikke pemetrexeds farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Indgift af pemetrexed til gravide mus resulterede i lavere føtal levedygtighed, lavere føtal fødselsvægt,

ufuldstændig forbening af visse skeletstrukturer og ganespalte.

Indgift af pemetrexed til hanmus resulterede i reproduktionstoksicitet karakteriseret ved nedsatte

fertilitetsrater og testikelatrofi. Der blev set en påvirkning af testiklerne (degenerering/nekrose af

seminiferous epithelium) i et studie udført i beaglehunde, der fik intravenøse bolus injektioner i

9 måneder. Dette tyder på, at pemetrexed kan nedsætte fertiliteten hos hanner. Fertiliteten hos hunner

blev ikke undersøgt.

Pemetrexed var hverken mutagent i

in vitro

-testen for kromosomafvigelse hos kinesiske hamstere eller

i Ames testen. Pemetrexed har vist sig at være clastogent hos mus i

in vivo

-mikronukleustesten.

Der er ikke foretaget studier til klarlæggelse af pemetrexeds mulige karcinogene effekt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Pemetrexed er fysisk inkompatibelt med fortyndinger, der indeholder calcium, heriblandt Ringers

laktat og Ringers væske. Da der ikke foreligger andre studier af eventuelle uforligeligheder, må dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Ubrudt hætteglas

3 år

Rekonstitueret opløsning og infusionsopløsning

Ved forberedelse som angivet indeholder rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger med

pemetrexed ikke antimikrobielle konserveringsmidler.

Rekonstituerede opløsninger og infusionsopløsninger af pemetrexed har vist sig at have en kemisk og

fysisk holdbarhed på 24 timer ved køleskabstemperatur.

Fra et mikrobielt synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Hvis produktet ikke anvendes

med det samme, er det brugerens ansvar at vurdere holdbarheden og opbevaringsforholdene, inden

produktet anvendes, og holdbarheden vil højst være 24 timer ved 2 °C-8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas af type I med fluorpolymer-belagt bromobutylgummiprop, der indeholder 100, 500 eller

1.000 mg pemetrexed.

Pakning med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Anvend aseptisk teknik ved rekonstituering og yderligere fortynding af pemetrexed til

intravenøs infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Pemetrexed medac. Hvert

hætteglas indeholder tilstrækkeligt pemetrexed til at indgive den angivne mængde.

Hætteglas med 100 mg rekonstitueres med 4,2 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %), uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml pemetrexed. Drej

forsigtigt hvert hætteglas frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere

fortynding er nødvendig.

Hætteglas med 500 mg rekonstitueres med 20 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %), uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml pemetrexed. Drej

forsigtigt hvert hætteglas frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere

fortynding er nødvendig.

Hætteglas med 1.000 mg rekonstitueres med 40 ml natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %), uden konserveringsmiddel, til en opløsning indeholdende 25 mg/ml pemetrexed. Drej

forsigtigt hvert hætteglas frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Opløsningen bliver

derefter klar og kan variere i farve fra farveløs til gul, uden at det har negativ indflydelse på

produktets kvalitet. Den rekonstituerede opløsning har en pH-værdi på 6,6-7,8.

Yderligere

fortynding er nødvendig.

Den passende mængde rekonstitueret pemetrexedopløsning skal fortyndes yderligere til 100 ml

med 0,9 % natriumchloridinjektionsvæske, uden konserveringsmiddel, og indgives som

langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer belagt med polyvinylchlorid og polyolefin.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgift. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexed infusionsvæske er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og administration

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med huden, skal det berørte

område straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsning kommer i kontakt med

slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende. Der findes ikke

en specifik modgift mod ekstravasation af pemetrexed. Der er kun rapporteret enkelte tilfælde af

ekstravasation af pemetrexed, som investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med andre ikke

blæretrækkende stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal standardpraksis.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

tlf.: +49 4103 8006-0

fax: +49 4103 8006-100

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1038/001

Pemetrexed medac 100 mg

EU/1/15/1038/002

Pemetrexed medac 500 mg

EU/1/15/1038/003

Pemetrexed medac 1.000 mg

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27 november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/635350/2015

EMEA/H/C/003905

EPAR – sammendrag for offentligheden

Pemetrexed medac

pemetrexed

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pemetrexed medac. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Pemetrexed medac bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pemetrexed medac, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pemetrexed medac, og hvad anvendes det til?

Pemetrexed medac er et kræftlægemiddel til behandling af to typer af lungekræft:

kræft i lungehinderne (malignt pleuramesoteliom), der sædvanligvis skyldes udsættelse for asbest.

Det anvendes hertil sammen med cisplatin hos patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, og

hos hvem kræften ikke kan fjernes ved operation

fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen ikke-pladecellekarcinom, hvor det enten anvendes

i kombination med cisplatin hos ikke tidligere behandlede patienter eller som eneste behandling

hos patienter, der tidligere har fået kræftbehandling. Det kan desuden anvendes som

vedligeholdelsesbehandling hos patienter, der har fået platinbaseret kemoterapi.

Pemetrexed medac er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Pemetrexed medac er identisk med et

"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Alimta.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her.

Pemetrexed medac indeholder det aktive stof pemetrexed.

Pemetrexed medac

EMA/635350/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Pemetrexed medac?

Pemetrexed medac fås som et pulver, der efter opløsning indgives med drop (ved infusion i en vene).

Lægemidlet fås kun på recept og bør kun gives under overvågning af en læge, der er specialiseret i

brug af kemoterapi.

Den anbefalede dosis er 500 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet efter patientens højde og

vægt). Det gives hver tredje uge ved en infusion, der varer 10 minutter. For at mindske bivirkningerne

under behandlingen med Pemetrexed medac bør patienten få binyrebarkhormon (en type lægemiddel,

der mindsker inflammation), folsyre (en type vitamin) og indsprøjtninger med vitamin B12. Når

Pemetrexed medac gives sammen med cisplatin, bør der desuden før eller efter cisplatin gives medicin

mod opkastninger samt væsketilskud for at forhindre udtørring.

Hvis patienten får unormale blodtal, eller der opstår visse andre bivirkninger, bør behandlingen

udsættes eller ophøre. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet (ligeledes en del af denne

EPAR).

Hvordan virker Pemetrexed medac?

Det aktive stof i Pemetrexed medac, pemetrexed, er et vævsgiftigt (cytotoksisk) lægemiddel (dvs. det

dræber celler, der deler sig, såsom kræftceller) i gruppen "antimetabolitter". I kroppen omdannes

pemetrexed til en aktiv form, der blokerer de enzymer, der medvirker ved dannelsen af nukleotider

(byggestenene i DNA og RNA, cellernes genetiske materiale). Dannelsen af DNA og RNA bremses

derved af den aktive form af pemetrexed. Dette forhindrer cellerne i at dele og formere sig. I

kræftceller omdannes pemetrexed hurtigere til den aktive form end i normale celler. Derfor findes den

aktive form af lægemidlet i højere koncentration og virker i længere tid i kræftceller end i normale

celler. Det får kræftcellerne til at dele sig langsommere, men har kun ringe virkning på normale celler.

Hvordan er Pemetrexed medac blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om pemetrexed. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Pemetrexed medac er et generisk lægemiddel, som gives ved infusion og indeholder

samme aktive stof som referencelægemidlet Alimta.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pemetrexed medac?

Da Pemetrexed medac er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Pemetrexed medac blevet godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Pemetrexed medac er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Alimta.

Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Alimta. Udvalget

anbefalede, at Pemetrexed medac godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pemetrexed medac?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Pemetrexed medac anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

Pemetrexed medac

EMA/635350/2015

Side 3/3

for Pemetrexed medac, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Pemetrexed medac

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Pemetrexed medac findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Pemetrexed medac,

kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information