Parsabiv

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-04-2019

Aktiv bestanddel:
etelcalcetidhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
H05BX04
INN (International Name):
etelcalcetide
Terapeutisk gruppe:
Calcium homeostase, Anti-parathyroid agenter
Terapeutisk område:
Hyperparathyroidisme, sekundær
Terapeutiske indikationer:
Parsabiv er indiceret til behandling af sekundær hyperparathyroidisme (SHPT) hos voksne patienter med kronisk nyresygdom (CKD) ved hæmodialyse terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003995
Autorisation dato:
2016-11-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/003995

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-04-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-04-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-11-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning

etelcalcetid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Parsabiv

Sådan skal du bruge Parsabiv

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Parsabiv indeholder det aktive stof etelcalcetid, der nedsætter mængden af et hormon, der dannes i

biskjoldbruskkirtlerne og kaldes for PTH (paratyreoideahormon).

Parsabiv bruges til behandling af sekundær hyperparatyreoidisme hos patienter med alvorlig

nyresygdom, der har behov for hæmodialyse for at rense blodet for affaldsstoffer.

Ved sekundær hyperparatyreoidisme producerer biskjoldbruskkirtlerne (fire små kirtler i halsen) for

meget PTH. “Sekundær” betyder, at hyperparatyreoidismen skyldes en anden tilstand, for eksempel

nyresygdom. Sekundær hyperparatyreoidisme kan medføre tab af calcium (kalk) fra knoglerne, som

kan medføre knoglesmerter og knoglebrud samt problemer med blod- og hjertekar. Parsabiv regulerer

indholdet af PTH i blodet og er på den måde med til at regulere indholdet af calcium og fosfat i

kroppen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Parsabiv

Brug ikke Parsabiv

, hvis du er allergisk over for etelcalcetid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Parsabiv (angivet i afsnit 6).

Brug ikke Parsabiv

, hvis du har meget lavt indhold af calcium i blodet. Din læge vil løbende

kontrollere indholdet af calcium i dit blod.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge, inden du får Parsabiv, hvis du har eller nogensinde har haft:

problemer med hjertet, for eksempel hjertesvigt eller unormal hjerterytme (arytmier),

krampeanfald.

Parsabiv nedsætter indholdet af calcium i blodet. Fortæl det til din læge, hvis du får spasmer,

muskelspjæt eller kramper i dine muskler eller følelsesløshed eller prikken i dine fingre eller tæer eller

omkring munden, eller hvis du får krampeanfald, bliver forvirret eller mister bevidstheden, mens du er

i behandling med Parsabiv. Afsnit 4 indeholder mere information.

Lavt calciumniveau kan forårsage unormal hjerterytme. Fortæl det til din læge, hvis du mærker en

usædvanligt hurtig eller bankende hjerterytme (puls), mens du er i behandling med Parsabiv, eller hvis

du har problemer med hjerterytmen eller har haft hjertesvigt, eller hvis du får medicin, som kan give

problemer med hjerterytmen. Afsnit 4 indeholder mere information.

Hvis man har et meget lavt PTH-niveau i lang tid, kan det medføre en unormal knoglestruktur, der

kaldes for adynamisk knogle, og som kun kan diagnosticeres med en vævsprøve (biopsi). Dit

PTH-niveau vil blive kontrolleret under behandlingen med Parsabiv, og din dosis af Parsabiv vil

muligvis blive reduceret, hvis dit PTH-niveau bliver meget lavt.

Børn og unge

Det vides ikke, om Parsabiv er sikkert og effektivt at bruge til børn under 18 år, da det ikke er

undersøgt hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med Parsabiv

Fortæl det til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin,

som ikke er købt på recept eller anden medicin, som sænker indholdet af calcium i blodet.

Du må ikke få Parsabiv sammen med cinacalcet. Fortæl det til lægen, hvis du tager cinacalcet eller har

gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Parsabiv er ikke blevet afprøvet på gravide kvinder. Det vides ikke, om Parsabiv kan skade et ufødt

barn. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

fortælle det til din læge, før du bruger Parsabiv. Du og din læge skal finde ud af, om du skal bruge

Parsabiv.

Det vides ikke, om Parsabiv kan blive udskilt i mælken hos mennesker. Fortæl det til din læge, hvis du

ammer eller planlægger at amme. Din læge vil kunne hjælpe dig med at finde ud af, om du skal holde

op med at amme eller holde op med at bruge Parsabiv under hensyntagen til fordelen ved at amme

barnet og din fordel ved at bruge Parsabiv.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Parsabiv påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Visse symptomer på lavt calciumniveau (for eksempel kramper) kan dog påvirke evnen til at køre

motorkøretøj og betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Parsabiv

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Parsabiv

Den anbefalede startdosis af Parsabiv er 5 mg. Det vil blive givet af en læge eller sygeplejerske i

afslutningen af din hæmodialyse gennem det rør (blodslange), der forbinder dig til dialysemaskinen.

Du vil få Parsabiv 3 gange om ugen. Dosis kan øges til op til 15 mg eller nedsættes til 2,5 mg

afhængigt af, hvordan du reagererpå behandlingen.

Du vil muligvis få behov for tilskud af calcium og vitamin D, mens du er i behandling med Parsabiv.

Din læge vil fortælle dig mere om dette.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du begynder at mærke følelsesløshed eller prikken omkring munden

eller i arme og ben, eller hvis du får muskelsmerter eller muskelkramper og krampeanfald. Det kan

være tegn på, at dit calciumniveau er for lavt (hypokalcæmi).

Meget almindelig: kan ramme flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme

Opkastning

Diaré

Muskelspasmer

Lavt calciumniveau i blodet uden nogen symptomer

Almindelige: kan ramme op til 1 ud af 10 personer

Lavt calciumniveau i blodet med symptomer såsom prikken omkring munden eller i arme og

ben, muskelsmerter eller muskelkramper og krampeanfald.

Højt kaliumniveau i blodet

Lavt fosfatniveau i blodet

Hovedpine

Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse

Forværring af hjertesvigt

Forstyrrelser i hjertets elektriske aktivitet, der ses som QT-forlængelse i et elektrokardiogram

Lavt blodtryk

Muskelsmerter

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer

Krampeanfald; afsnit 2 indeholder mere information

Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Allergiske reaktioner (inklusive anafylaktiske reaktioner)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter at lægemidlet er taget ud af køleskabet:

Parsabiv er stabilt i maksimalt 7 dage i træk, når det opbevares i den originale karton. Der er

ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer.

Når Parsabiv er taget ud af den originale karton, er det stabilt i maksimalt 4 timer, hvis det er

beskyttet mod direkte sollys.

Brug ikke lægemidlet, hvis du kan se, at det indeholder partikler eller har skiftet farve.

Kun til engangsbrug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Parsabiv indeholder:

Aktivt stof: etelcalcetid.

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas indeholder 2,5 mg etelcalcetid i

0,5 ml opløsning (5 mg/ml).

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas indeholder 5 mg etelcalcetid i 1 ml

opløsning (5 mg/ml).

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning: Hvert hætteglas indeholder 10 mg etelcalcetid i

2 ml opløsning (5 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, ravsyre, vand til injektionsvæsker, saltsyre og

natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Parsabiv er en klar og farveløs væske.

Parsabiv er en injektionsvæske i et hætteglas.

Pakningsstørrelser med 1, 6, 12 og 42 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 2,5 mg etelcalcetid (som hydrochlorid) i 0,5 ml opløsning.

Hver ml indeholder 5 mg etelcalcetid.

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 5 mg etelcalcetid (som hydrochlorid) i 1 ml opløsning.

Hver ml indeholder 5 mg etelcalcetid.

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 10 mg etelcalcetid (som hydrochlorid) i 2 ml opløsning.

Hver ml indeholder 5 mg etelcalcetid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Parsabiv er indiceret til behandling af sekundær hyperparatyreoidisme (SHPT) hos voksne patienter

med kronisk nyresygdom (CKD), der er i hæmodialyse.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede initialdosis af etelcalcetid er 5 mg, der administreres som en bolusinjektion 3 gange

om ugen. Korrigeret serum-calcium skal være ≥ den nedre grænse for normalområdet inden

administration af den første dosis Parsabiv, ved dosisøgning og ved reinitiering efter

doseringsafbrydelse (se også afsnittet om dosisjustering baseret på serum-calcium). Parsabiv må ikke

administreres oftere end 3 gange om ugen.

Dosistitrering

Parsabiv skal titreres, så doserne tilpasses individuelt mellem 2,5 mg og 15 mg. Dosis kan forhøjes i

trin på 2,5 mg eller 5 mg med intervaller på mindst 4 uger til en maksimumdosis på 15 mg 3 gange om

ugen, så der opnås det ønskede mål for paratyreoideahormon (PTH).

Dosisjustering baseret på PTH-niveau

PTH skal måles efter 4 uger, beregnet fra initiering af Parsabiv eller dosisjustering, og cirka hver

1.-3. måned i vedligeholdelsesfasen. Dosisjustering kan være påkrævet når som helst under

behandlingen, herunder også i vedligeholdelsesfasen.

Dosis skal nedsættes eller dosering afbrydes midlertidigt, hvis PTH er under 100 picog/ml

(10,6 picomol/l). Dosering skal afbrydes, hvis PTH ikke vender tilbage til > 100 picog/ml efter

reduktion af dosis. Hos patienter, der har fået dosering afbrudt, skal Parsabiv reinitieres ved en lavere

dosis, når PTH vender tilbage til > 150 picog/ml (15,9 picomol/l), og korrigeret serum-calcium inden

dialyse (cCa) er ≥ 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l). Hvis patientens sidst administrerede dosis var 2,5 mg, kan

Parsabiv reinitieres ved en dosis på 2,5 mg, hvis PTH er > 300 picog/ml (31,8 picomol/l) og den

seneste serum-cCa inden dialyse ≥ 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l).

Yderligere anbefalinger i forbindelse med håndtering af lavt calciumniveau gives i nedenstående tabel.

Parsabiv kan anvendes som en del af et behandlingsregime, der omfatter phosphatbindere og/eller

vitamin D-steroler efter behov (se pkt. 5.1).

Manglende doser

Eventuelle manglende doser må ikke administreres, hvis en planlagt hæmodialysesession springes

over. Parsabiv skal administreres ved næste hæmodialyse i samme dosis. Hvis dosering mangler i

mere end 2 uger, skal Parsabiv administreres med 5 mg (eller 2,5 mg, hvis dette var patientens seneste

administrerede dosis) og titreres til at opnå det ønskede PTH.

Dosisjustering baseret på serum-calcium

Serum-calcium skal måles inden for 1 uge efter initiering af Parsabiv eller dosisjustering. Når

vedligeholdelsesdosis er fastlagt for patienten, skal korrigeret serum-calcium måles cirka hver 4. uge. I

studierne blev total serum-calcium målt ved hjælp af Roches modulære analysesystem. Den nedre

grænse for normalområdet for korrigeret serum-calcium var 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l). Andre

laboratorieanalyser kan have andre skæringspunkter for den nedre grænse for normalområdet.

Hvis der opstår klinisk relevante fald i korrigeret serum-calcium til under den nedre grænse for

normalområdet og/eller symptomer på hypokalcæmi, anbefales følgende:

Korrigeret serum-calcium eller

kliniske symptomer på

hypokalcæmi*:

Anbefalinger

< 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l) og

≥ 7,5 mg/dl (1,88 mmol/l)

Ved klinisk behov:

Start eller forhøj calciumtilskud, phosphatbinder

med calcium og/eller vitamin D-steroler.

Forhøj koncentrationen af calcium i dialysat.

Overvej at reducere dosis af Parsabiv.

Korrigeret serum-calcium eller

kliniske symptomer på

hypokalcæmi*:

Anbefalinger

< 7,5 mg/dl (1,88 mmol/l) eller

symptomer på hypokalcæmi

Afbryd Parsabiv, indtil korrigeret serum-calcium er

≥ 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l), og eventuelle symptomer på

hypokalcæmi er forsvundet.

Ved klinisk behov:

Start eller forhøj calciumtilskud, phosphatbinder

med calcium og/eller vitamin D-steroler.

Forhøj koncentrationen af calcium i dialysat.

Genstart Parsabiv i en dosis, der er 5 mg lavere end den

seneste administrerede dosis. Hvis patientens seneste

administrerede dosis var 2,5 mg eller 5 mg, reinitieres

med en dosis på 2,5 mg, når korrigeret serum-calcium er

≥ 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l), og eventuelle symptomer på

hypokalcæmi er svundet.

* Total-calcium blev målt med anvendelse af Roches modulære analysesystem. Ved albumin < 4,0 g/dl er cCa

(mg/dl) = total Ca (mg/dl) + (4 - albumin[g/dl])*0,8.

Skift fra cinacalcet til Parsabiv

Parsabiv bør ikke initieres hos patienter før 7 dage efter den sidste dosis cinacalcet, og før korrigeret

serum-calcium er inden for eller over den nedre grænse for normalområdet (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Etelcalcetids sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Ældre

Anbefalinger til dosering til ældre patienter er de samme som for voksne patienter.

Administration

Parsabiv må ikke fortyndes.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og farveændring inden administration.

Parsabiv administreres i venekateteret i dialysekredsløbet i slutningen af hæmodialysen, når blodet

returneres til patienten, eller intravenøst, efter at blodet er returneret. Når præparatet gives, mens

blodet returneres til patienten, skal mindst 150 ml af blodet gives tilbage efter injektionen. Hvis blodet

er returneret til patienten, og Parsabiv ikke er blevet administreret, kan det administreres intravenøst

efterfulgt af mindst 10 ml 0,9 % natriumchlorid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Behandling med Parsabiv bør ikke startes, hvis korrigeret serum-calcium er under den nedre grænse

for normalområdet (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypokalcæmi

Behandling med Parsabiv bør ikke initieres, hvis korrigeret serum-calcium er under den nedre grænse

for normalområdet (se pkt. 4.3).

De potentielle manifestationer af hypokalcæmi omfatter paræstesier, myalgier, muskelspasmer og

krampeanfald.

Da etelcalcetid sænker serum-calcium, skal patienterne monitoreres for hypokalcæmi (se pkt. 4.2) og

informeres om at søge læge, hvis de får symptomer på hypokalcæmi. Serum-calcium skal måles inden

initiering af behandling med Parsabiv, inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering og hver

4. uge under behandlingen. Hvis der opstår klinisk relevante fald i korrigeret serum-calcium, skal der

træffes foranstaltninger til at øge serum-calcium (se pkt. 4.2).

Ventrikulær arytmi og QT-forlængelse sekundært til hypokalcæmi

Fald i serum-calcium kan forlænge QT-intervallet og potentielt medføre ventrikulær arytmi (se

pkt. 4.8). Serum-calcium monitoreres nøje hos patienter med kongenit langt QT-syndrom,

QT-forlængelse i anamnesen, langt QT-syndrom eller pludselig hjertedød i familieanamnesen samt

andre tilstande, som prædisponerer for QT-forlængelse og ventrikulær arytmi.

Krampeanfald

Der er rapporteret tilfælde af krampeanfald hos patienter i behandling med Parsabiv (se pkt. 4.8).

Krampetærsklen kan sænkes ved signifikante fald i serum-calcium. Serum-calcium skal monitoreres

nøje hos patienter med kramper i anamnesen, mens de er i behandling med Parsabiv.

Forværring af hjerteinsufficiens

Nedsat myokardiefunktion, hypotension og kongestiv hjerteinsufficiens (CHF) kan være forbundet

med signifikante fald i serum-calcium. Serum-calcium skal monitoreres hos patienter med kongestiv

hjerteinsufficiens i anamnesen, som kan være forbundet med fald i serum-calcium (se pkt. 4.2).

Samtidig administration af andre lægemidler

Parsabiv skal administreres med forsigtighed hos patienter, som får andre lægemidler, der vides at

sænke serum-calcium. Serum-calcium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.5).

Patienter, der behandles med Parsabiv, må ikke få cinacalcet. Samtidig administration kan medføre

svær hypokalcæmi.

Adynamisk knoglesygdom

Der kan opstå adynamisk knoglesygdom, hvis PTH-niveauerne kronisk er under 100 picog/ml. Hvis

PTH-niveauerne falder til under det anbefalede målområde, skal dosis af vitamin D-steroler og/eller

Parsabiv reduceres eller behandlingen afbrydes. Efter afbrydelse kan behandlingen genoptages i en

lavere dosis med henblik på at opretholde PTH-niveauet inden for målområdet (se pkt. 4.2).

Immunogenicitet

I kliniske studier blev 7,1 % af patienter med SHPT, der blev behandlet med Parsabiv i op til

6 måneder, testet positive for bindende antistoffer. 80,3 % af disse patienter havde antistoffer i

forvejen. Der var ingen tegn på ændringer i farmakokinetisk profil, klinisk respons eller

sikkerhedsprofil forbundet med eksisterende eller udvikling af anti-etelcalcetid-antistoffer. Hvis der er

mistanke om dannelse af anti-etelcalcetid-antistoffer med en klinisk signifikant virkning, skal

indehaveren af markedsføringstilladelsen kontaktes for at drøfte test af antistoffer. Indlægssedlens

afsnit 6 indeholder kontaktoplysninger.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Parsabiv indeholder mindre end 1 mmol natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Der er ingen kendt risiko for farmakokinetiske interaktioner

med etelcalcetid.

Etelcalcetid hæmmede eller inducerede ikke CYP-enzymer

in vitro

og var i sig selv ikke substrat for

CYP-enzymer. Etelcalcetid var ikke substrat for efflux- eller optagelsestransportproteiner

in vitro

, og

etelcalcetid hæmmede ikke almindelige transportproteiner.

Samtidig administration af Parsabiv og andre lægemidler, der vides at reducere serum-calcium, kan

medføre øget risiko for hypokalcæmi (se pkt. 4.4). Patienter, der behandles med Parsabiv, må ikke få

cinacalcet (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af etelcalcetid til gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet

(se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør Parsabiv undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om etelcalcetid udskilles i human mælk. Tilgængelige data fra rotter har vist, at

etelcalcetid udskilles i mælk (se pkt. 5.3).

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling

med Parsabiv skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de

terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende etelcalcetids indvirkning på human fertilitet. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger for så vidt angår fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Parsabiv påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Visse potentielle manifestationer af hypokalcæmi kan dog påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Meget almindelige bivirkninger af Parsabiv er fald i serum-calcium, muskelspasmer, diaré, kvalme og

opkastning. De var lette til moderate og forbigående hos størstedelen af patienterne. Seponering som

følge af bivirkninger skyldtes fortrinsvis lavt serum-calcium, kvalme og opkastning.

Bivirkningstabel

Bivirkninger er anført nedenfor med anvendelse af følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1. Bivirkninger fra kontrollerede kliniske studier og erfaringer efter markedsføringen

MedDRA systemorganklasse

(SOC)

Frekvenskategori

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner

(inklusive anafylaksi)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Fald i serum-calcium

1, 4

Almindelig

Hypokalcæmi

1, 5

Hyperkaliæmi

Hypofosfatæmi

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Paræstesi

Ikke almindelig

Krampeanfald

Hjerte

Almindelig

Forværring af hjerteinsufficiens

QT-forlængelse

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Opkastning

Diaré

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Muskelspasmer

Almindelig

Myalgi

Se “Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”.

Hyperkaliæmi omfatter de foretrukne termer hyperkaliæmi og forhøjet serumkalium.

Paræstesi omfatter de foretrukne termer paræstesi og hypæstesi.

Asymptomatiske fald i calcium under 7,5 mg/dl (1,88 mmol/l) eller klinisk signifikante asymptomatiske fald i

serum-cCa mellem 7,5 og < 8,3 mg/dl (1,88 og < 2,08 mmol/l) (hvor medicinsk behandling var påkrævet).

Symptomatiske fald i serum-cCa < 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l).

Se pkt. 4.4.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypokalcæmi

De fleste tilfælde af asymptomatiske fald i serum-calcium og symptomatisk hypokalcæmi var lette

eller moderate i sværhedsgrad. I de kombinerede placebokontrollerede studier udviklede en større

andel af patienterne i Parsabiv-gruppen end i placebogruppen mindst én serum-cCa-værdi < 7,0 mg/dl

(1,75 mmol/l) (7,6 % Parsabiv; 3,1 % placebo), < 7,5 mg/dl (1,88 mmol/l) (27,1 % Parsabiv; 5,5 %

placebo) og < 8,3 mg/dl (2,08 mmol/l) (78,6 % Parsabiv; 19,4 % placebo). I disse studier seponerede

1 % af patienterne i Parsabiv-gruppen og 0 % af patienterne i placebogruppen behandlingen som følge

af bivirkningen lavt serum-calcium. Yderligere information om de potentielle manifestationer af

hypokalcæmi og monitorering af serum-calcium findes under henholdsvis pkt. 4.4 og 4.2.

QTc-forlængelse sekundært til hypokalcæmi

I de kombinerede placebokontrollerede studier havde en større procentdel af patienterne i Parsabiv-

gruppen end i placebogruppen en maksimal stigning på > 60 ms i QTcF-intervallet (1,2 % Parsabiv;

0 % placebo) i forhold til

baseline

. Forekomsten af en maksimal QTcF på > 500 ms efter

baseline

inden dialyse i Parsabiv-gruppen og placebogruppen var henholdsvis 4,8 % og 1,9 %.

Forværring af hjerteinsufficiens

I de kombinerede placebokontrollerede studier var forekomsten af CHF-hændelser, hvor indlæggelse

var påkrævet, 2,2 % i Parsabiv-gruppen sammenlignet med 1,2 % i placebogruppen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering af etelcalcetid kan medføre hypokalcæmi med eller uden kliniske symptomer og kan

kræve behandling. I tilfælde af overdosering skal serum-calcium kontrolleres, og patienten skal

monitoreres for symptomer på hypokalcæmi (se pkt. 4.4) og de nødvendige foranstaltninger foretages

(se pkt. 4.2). Selvom Parsabiv fjernes ved dialyse, er hæmodialyse til behandling af overdosering ikke

undersøgt. I kliniske studier var det sikkert at administrere enkeltdoser på op til 60 mg og flere doser

på op til 22,5 mg 3 gange om ugen i slutningen af dialysen hos patienter, der var i hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calciumhomeostase, anti-paratyreoide midler. ATC-kode:

H05BX04

Virkningsmekanisme

Den calciumfølsomme receptor på overfladen af glandula paratyreoideas hovedcelle er den vigtigste

regulator af PTH-sekretion. Etelcalcetid er et syntetisk peptid-calcimimetikum, der reducerer

PTH-sekretionen gennem binding og aktivering af den calciumfølsomme receptor. Faldet i PTH er

forbundet med et samtidigt fald i serum-calcium og serumphosphat.

Farmakodynamisk virkning

Efter en enkelt intravenøs bolusinjektion af 5 mg etelcalcetid faldt PTH-niveauet hurtigt inden for

30 minutter efter dosering og var maksimalt reduceret i 1 time, inden det vendte tilbage til

baseline

niveau. Udstrækningen og varigheden af faldet i PTH steg i takt med dosen. Faldet i PTH korrelerede

med plasmakoncentrationen af etelcalcetid hos patienter i hæmodialyse. Virkningen af det reducerede

PTH-niveau blev opretholdt i hele doseringsperioden på 6 måneder, når etelcalcetid blev administreret

som en intravenøs bolus 3 gange om ugen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Placebokontrollerede studier

Der blev gennemført to 6-måneders dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier hos

SHPT-patienter med CKD, der fik hæmodialyse 3 gange om ugen (n = 1.023). Patienterne fik placebo

eller Parsabiv i en initialdosis på 5 mg 3 gange om ugen i slutningen af hæmodialysen. Dosis blev

titreret hver 4. uge til og med uge 17 til en maksimumdosis på 15 mg 3 gange om ugen for at opnå

målkoncentrationen af PTH på ≤ 300 picog/ml. Den mediane ugentlige gennemsnitsdosis af Parsabiv i

perioden til vurdering af effekt (EAP) var 20,4 mg (6,8 mg pr. administration). Patienter med lavere

PTH-niveau ved screening havde typisk behov for lavere doser (median ugentlig gennemsnitsdosis på

15,0 mg, 21,4 mg og 27,1 mg for patienter med PTH-niveauer ved screening på henholdsvis

< 600 picog/ml, 600 til ≤ 1.000 picog/ml og > 1.000 picog/ml). Patienterne blev fastholdt på en

calciumkoncentration i dialysatet på ≥ 2,25 meq/l.

Det primære endepunkt i begge studier var andelen af patienter med et fald på > 30 % i PTH i forhold

baseline

i EAP (EAP var defineret som uge 20 til og med uge 27). De sekundære endepunkter var

andelen af patienter med et gennemsnitligt PTH-niveau ≤ 300 picog/ml i EAP og den procentvise

ændring i PTH i forhold til

baseline

i EAP, serum-cCa, serumphosphat og calcium-phosphat-produktet

(Ca x P).

De demografiske data og

baseline

-karakteristika var sammenlignelige mellem de to grupper i begge

studier. Patienternes gennemsnitsalder på tværs af de to studier var 58,2 (21 til 93) år.

gennemsnitlige (SE) PTH-koncentration ved

baseline

på tværs af de to studier var

846,9 (21,8) picog/ml og 835,9 (21,0) picog/ml for henholdsvis Parsabiv-gruppen og placebogruppen,

hvoraf cirka 21 % af patienterne på tværs af de to studier havde PTH på > 1.000 picog/ml ved

baseline

. Den gennemsnitlige varighed af hæmodialyse inden studiestart var 5,4 år, 68 % af

patienterne fik vitamin D-steroler ved studiestart, og 83 % fik phosphatbinder.

Begge studier viste, at Parsabiv reducerede PTH og samtidig sænkede calcium, phosphat og Ca x P.

Resultaterne af alle primære og sekundære endepunkter var statistisk signifikante, og som vist i tabel 2

var resultaterne konsekvente på tværs af de to studier.

Tabel 2. Parsabivs virkning på PTH, korrigeret serum-calcium, serumphosphat og Ca x P i 2

6-måneders placebokontrollerede studier

Studie 1

Studie 2

Parsabiv

(N = 254)

Placebo

(N = 254)

Parsabiv

(N = 255)

Placebo

(N = 260)

PTH

Patienter med > 30 % reduktion i PTH under

EAP, n (%)

188 (74,0)

21 (8,3)

192 (75,3)

25 (9,6)

Patienter med ≤ 300 picog/ml i PTH under

EAP, n (%)

126 (49,6)

13 (5,1)

136 (53,3)

12 (4,6)

Gennemsnitlig procentvis ændring under

EAP, % (SE)

-55,11 (1,94)

13,00 (2,81)

-57,39 (1,91)

13,72 (2,50)

Korrigeret serum-calcium

Gennemsnitlig procentvis ændring under

EAP, % (SE)

-7,29 (0,53)

1,18 (0,29)

-6,69 (0,55)

0,58 (0,29)

Phosphat

Gennemsnitlig procentvis ændring under

EAP, % (SE)

-7,71 (2,16)

-1,31 (1,42)

-9,63 (1,61)

-1,60 (1,42)

Ca x P

Gennemsnitlig procentvis ændring under

EAP, % (SE)

-14,34 (2,06)

-0,19 (1,44)

-15,84 (1,57)

-1,06 (1,42)

p < 0,001

vs

. placebo

p = 0,003

vs

. placebo

Parsabiv reducerede PTH uanset PTH ved

baseline

og dialysevarighed, og uanset om patienterne fik

vitamin D-steroler eller ej. Patienter med lavere PTH-niveau ved screening havde større sandsynlighed

for at opnå PTH ≤ 300 picog/ml i EAP.

Sammenlignet med placebo var Parsabiv forbundet med fald i markører for knoglemetabolisme

(knoglespecifik alkalisk fosfatase og type I-kollagen c-telopeptid) samt fibroblast-vækstfaktor 23

(eksploratoriske endepunkter) i slutningen af studiet (uge 27).

Studie med aktiv kontrol

I et 6-måneders dobbeltblindt studie med aktiv kontrol blev Parsabivs virkning og sikkerhed

sammenlignet med cinacalcet hos 683 SHPT-patienter med CKD, der var i hæmodialyse.

Doseringsregimet for Parsabiv var det samme som i de placebokontrollerede studier (initialdosis på

5 mg, titreret hver 4. uge i trin på 2,5-5 mg til maksimalt 15 mg 3 gange om ugen). Initialdosis af

cinacalcet var 30 mg dagligt, der blev titreret hver 4. uge i trin på 30 mg eller på 60 mg for den sidste

optitrering til en maksimumdosis på 180 mg dagligt i henhold til ordinationsoplysningerne for

cinacalcet. Den mediane ugentlige gennemsnitsdosis af Parsabiv i EAP var 15,0 mg (5,0 mg pr.

administration), og den mediane ugentlige gennemsnitsdosis af cinacalcet var 360,0 mg (51,4 mg pr.

administration). Det primære endepunkt var noninferioritet for den andel af patienterne, der opnåede

et fald på > 30 % i gennemsnitlig PTH i forhold til

baseline

i EAP (uge 20 til 27). Vigtige sekundære

endepunkter var andelen af patienter, der opnåede fald på > 50 % og > 30 % i gennemsnitlig PTH

i forhold til

baseline

i EAP og det gennemsnitlige antal dage om ugen med opkastning eller kvalme

i de første 8 uger, sekventielt testet for superioritet. De gennemsnitlige (SE) PTH-koncentrationer

baseline

var 1.092,12 (33,8) og 1.138,71 (38,2) picog/ml for henholdsvis Parsabiv-gruppen og

cinacalcet-gruppen. De demografiske data og andre

baseline

-karakteristika var de samme som i de

placebokontrollerede studier.

Parsabiv var noninferiort til cinacalcet hvad angår det primære endepunkt og superiort til cinacalcet

hvad angår de 2 sekundære endepunkter: andelen af patienter, der opnåede et fald på > 30 % i

gennemsnitlig PTH i forhold til

baseline

i EAP (68,2 % for Parsabiv

vs

. 57,7 % for cinacalcet;

p = 0,004), og andelen af patienter, der opnåede et fald på > 50 % i gennemsnitlig PTH i forhold til

baseline

i EAP (52,4 % for Parsabiv

vs

. 40,2 % for cinacalcet; p = 0,001). Der blev ikke observeret

nogen statistisk signifikant forskel mellem de to grupper for så vidt angår det sekundære endepunkt:

gennemsnitligt antal dage om ugen med opkastning eller kvalme i de første 8 uger.

Studie med skift fra cinacalcet til Parsabiv

Resultaterne fra et studie, hvor man undersøgte ændringer i korrigeret serum-calcium efter skift fra

cinacalcet til Parsabiv, viste, at det var sikkert at initiere behandling med Parsabiv med en initialdosis

på 5 mg 7 dage efter seponering af cinacalcet, forudsat at korrigeret serum-calcium var ≥ 8,3 mg/dl

(2,08 mmol/l).

Åbent studieforlængelse

Der blev gennemført en 52-ugers studieforlængelse med en enkelt behandlingsarm til det

placebokontrollerede studie og til studiet med skift fra cinacalcet til Parsabiv, der beskrives ovenfor,

for at beskrive Parsabivs langsigtede virkning og sikkerhed hos 891 SHPT-patienter med CKD, der er

i hæmodialyse. Alle patienter fik Parsabiv i en initialdosis på 5 mg 3 gange om ugen. Dosis af

Parsabiv kunne titreres i uge 5, 9, 17, 25, 33, 41 og 49 til en maksimumdosis på 15 mg for at opnå en

målkoncentration af PTH på ≤ 300 picog/ml under samtidig opretholdelse af serum-cCa.

Efter 52 uger var Parsabiv ikke forbundet med nogen nye sikkerhedsmæssige fund, og

behandlingseffekten var opretholdt, hvilket blev påvist ved et fald i PTH inden dialyse på > 30 % i

forhold til

baseline

hos 2/3 af patienterne. Desuden reducerede Parsabiv PTH inden dialyse til

≤ 300 picog/ml hos mere end 50 % af patienterne og reducerede gennemsnitlig PTH, cCa, cCa x P og

phosphat i forhold til

baseline

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Parsabiv i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med hyperparatyreoidisme

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

I den farmakokinetiske populationsmodel var distributionsvolumenet ved

steady state

cirka 796 l.

Etelcalcetid bindes fortrinsvis til plasmaalbumin ved reversibel kovalent binding. Den ikke-kovalente

binding af etelcalcetid til plasmaproteiner er lav med en ubundet fraktionsratio på 0,53. Ratioen af

blod-til-plasma [

C]-etelcalcetid-koncentrationer er cirka 0,6.

Biotransformation

Etelcalcetid metaboliseres ikke af CYP-enzymer. Etelcalcetid biotransformeres i blodet ved reversibel

udveksling af disulfid og endogene tioler, så der primært dannes et konjugat med serumalbumin.

Biotransformationsprodukternes plasmaeksponering var cirka 5 gange højere end etelcalcetids, og

deres koncentration/tid-kurve svarer til etelcalcetids. Det dominerende biotransformationsprodukt

(bundet til albumin) var minimalt aktivt

in vitro

Elimination

Intravenøs administration 3 gange om ugen sidst i hæmodialysen gav en effektiv halveringstid på

3-5 dage. Etelcalcetid elimineres hurtigt hos personer med normal nyrefunktion, mens etelcalcetid

overvejende blev elimineret ved hæmodialyse hos CKD-patienter med behov for dialyse. Etelcalcetid

blev elimineret effektivt med en clearance ved hæmodialyse på 7,66 l/time. Efter en enkelt radioaktivt

mærket dosis etelcalcetid til CKD-patienter med sekundær HPT, der var i hæmodialyse, blev cirka

60 % af det doserede [

C]-etelcalcetid genfundet i dialysat og cirka 7 % urin og fæces samlet i løbet

af en indsamlingsperiode på 175 dage. Den inter-individuelle variabilitet i den systemiske clearance i

patientpopulationen er cirka 70 %.

Linearitet/non-linearitet

Etelcalcetids farmakokinetik er lineær og ændres ikke med tiden efter en enkelt (5 til 60 mg) og flere

intravenøse doser (2,5 til 20 mg) til CKD-patienter med sekundær HPT, der er i hæmodialyse. Efter

intravenøs dosering til CKD-patienter 3 gange om ugen i slutningen af hver 3-4 timers

hæmodialysesession nåede plasmaniveauet af etelcalcetid næsten

steady state

4 uger efter dosering

med en observeret akkumuleringsratio på 2-3 gange.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført specifikke farmakokinetiske studier af etelcalcetid hos patienter med let til svær

nyreinsufficiens. Etelcalcetids farmakokinetik blev beskrevet hos CKD-patienter i hæmodialyse.

Etelcalcetid er beregnet til CKD-patienter, der er i hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført specifikke studier hos patienter med nedsat leverfunktion.

Legemsvægt, køn, alder, race

Der er ikke observeret nogen farmakokinetiske forskelle på baggrund af legemsvægt, køn, alder eller

race hos de undersøgte voksne patienter, der indgik i studierne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den forventede farmakologiske virkning af nedsat PTH og calcium i blodet blev observeret i

dyrestudier ved kliniske eksponeringsniveauer. Der blev observeret fald i serum-calcium forbundet

med tremor, kramper og stressrelaterede fund ved kliniske eksponeringsniveauer. Alle virkninger var

reversible efter afbrydelse af behandlingen.

Etelcalcetid var mutagent i nogle bakteriestammer (Ames’ test), men var ikke genotoksisk i

in vitro

in vivo

genotoksicitetstest med pattedyrsceller og anses derfor for at være ikke-genotoksisk hos

mennesker. I karcinogenicitetsstudier med mus og rotter var der ingen etelcalcetid-relaterede tumorer

ved eksponering indtil 0,4 gange det kliniske eksponeringsniveau.

Der var ingen indvirkning på han- eller hundyrs fertilitet, når etelcalcetid blev administreret til rotter i

eksponeringsniveauer, der var op til 1,8 gange højere end det kliniske eksponeringsniveau, der opnås

hos patienter, som får etelcalcetid 15 mg tre gange om ugen.

Der var ingen virkninger på embryoets/fosterets udvikling hos rotter og kaniner ved eksponeringer

under organogenesen, som var 1,8 til 4,3 gange det kliniske eksponeringsniveau. I et studie af den

præ- og postnatale udvikling hos rotter var der en minimal stigning i den perinatale mortalitet hos

afkommet, forsinkelse i fødslen og forbigående fald i den postnatale vækst forbundet med maternel

toksicitet i form af hypokalcæmi, tremor og fald i legemsvægt samt nedsat fødeindtagelse ved

1,8 gange det kliniske eksponeringsniveau.

Rottestudier viste, at [

C]-etelcalcetid blev udskilt i mælken i koncentrationer svarende til plasma-

koncentrationen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Ravsyre

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

Efter at lægemidlet er taget ud af køleskabet:

Parsabiv er stabilt i maksimalt 7 dage i træk, når det opbevares i den originale karton. Der er

ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer.

Når Parsabiv er taget ud af den originale karton, er det stabilt i maksimalt 4 timer, hvis det er

beskyttet mod direkte sollys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning

Engangshætteglas (type I-glas) med prop (fluorpolymer-belagt elastomer) og aluminiumsforsegling

med vippeskive. Hvert hætteglas indeholder 0,5 ml injektionsvæske.

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning

Engangshætteglas (type I-glas) med prop (fluorpolymer-belagt elastomer) og aluminiumsforsegling

med vippeskive. Hvert hætteglas indeholder 1 ml injektionsvæske.

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning

Engangshætteglas (type I-glas) med prop (fluorpolymer-belagt elastomer) og aluminiumsforsegling

med vippeskive. Hvert hætteglas indeholder 2 ml injektionsvæske.

Pakningsstørrelser med 1, 6, 12 og 42 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Parsabiv 2,5 mg injektionsvæske, opløsning

EU/1/16/1142/001 - 1 hætteglas

EU/1/16/1142/002 - 6 hætteglas

EU/1/16/1142/003 - 12 hætteglas

EU/1/16/1142/004 - 42 hætteglas

Parsabiv 5 mg injektionsvæske, opløsning

EU/1/16/1142/005 - 1 hætteglas

EU/1/16/1142/006 - 6 hætteglas

EU/1/16/1142/007 - 12 hætteglas

EU/1/16/1142/008 - 42 hætteglas

Parsabiv 10 mg injektionsvæske, opløsning

EU/1/16/1142/009 - 1 hætteglas

EU/1/16/1142/010 - 6 hætteglas

EU/1/16/1142/011 - 12 hætteglas

EU/1/16/1142/012 - 42 hætteglas

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/621406/2016

EMEA/H/C/003995

EPAR – sammendrag for offentligheden

Parsabiv

etelcalcetid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Parsabiv. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Parsabiv bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Parsabiv, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Parsabiv, og hvad anvendes det til?

Parsabiv er et lægemiddel, der anvendes til at nedsætte niveauet af paratyroideahormon hos voksne,

der har for meget af dette hormon på grund af langvarig nyresygdom (sekundær hyperparatyreose).

Paratyroideahormon produceres af biskjoldbruskkirtlerne i halsområdet og regulerer kalcium- og

fosfatniveauerne. Høje niveauer af paratyroideahormon kan forårsage tab af kalcium fra knoglerne,

knoglesmerter og knoglebrud samt hjerte- og kredsløbsforstyrrelser.

Parsabiv anvendes til patienter, der er i såkaldt hæmodialyse (en teknik til fjernelse af affaldsprodukter

fra blodet ved brug af en blodfiltreringsmaskine). Det indeholder det aktive stof etelcalcetid.

Hvordan anvendes Parsabiv?

Parsabiv fås som en injektionsvæske. Behandlingen startes med en dosis på 5 mg tre gange om ugen,

hvorefter dosen justeres ud fra patientens niveau af paratyroideahormon eller kalcium. Ved

afslutningen af en dialysesession gives dosen gennem den slange fra dialysemaskinen, der fører blodet

tilbage til patientens kredsløb. I nogle tilfælde kan dosen gives som en injektion i en blodåre.

Parsabiv udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Parsabiv

Error! Unknown document property name.

Side 2/2

Hvordan virker Parsabiv?

Når biskjoldbruskkirtlens celler sporer høje niveauer af kalcium i blodet, nedsættes mængden af

paratyroideahormon, der kommer ud i blodet. Det aktive stof i Parsabiv, etelcalcetid, er et såkaldt

calcimimetikum. Det betyder, at det efterligner kalciums effekt på biskjoldbruskkirtlens celler, hvorved

niveauet af paratyroideahormon i blodet nedsættes. Når niveauet af paratyroideahormon falder,

nedsættes niveauet af kalcium i blodet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Parsabiv?

Parsabiv er blevet vurderet i tre hovedundersøgelser med 1 706 patienter, der var i hæmodialyse, og

som havde langvarig nyresygdom og sekundær hyperparatyreose. De første to undersøgelser

sammenlignede Parsabiv med placebo (et ikke-aktivt stof), og den tredje undersøgelse sammenlignede

Parsabiv med cinacalcet, et andet calcimimetikum. I alle tre undersøgelser blev Parsabiv givet i

26 uger. Det primære mål for virkning var en paratyroideahormon-reduktion på mere end 30 % efter

mindst 20 ugers behandling.

I de første to undersøgelser sås en effekt hos 75 % af de Parsabiv-behandlede patienter (380 ud af

509), mens der sås en effekt hos 9 % af de patienter, der fik placebo (46 ud af 514). I den tredje

undersøgelse var Parsabiv mindst lige så effektivt som cinacalcet, idet der sås en effekt hos 68 % af de

Parsabiv-behandlede patienter (232 ud af 340), mens der sås en effekt hos 58 % af de cinacalcet-

behandlede patienter (198 out of 343).

Hvilke risici er der forbundet med Parsabiv?

De hyppigste bivirkninger ved Parsabiv (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

lavt kalciumniveau i blodet, muskelspasmer, diarré, kvalme og opkastning.

Behandling med Parsabiv må ikke påbegyndes, hvis patientens kalciumniveau i blodet ligger under det

normale. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Parsabiv fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Parsabiv godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Parsabiv

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Det er påvist, at lægemidlet er

effektivt til at nedsætte niveauet af paratyroideahormon i blodet hos nyrepatienter, der er i

hæmodialyse, og bivirkningerne svarer til bivirkningerne ved andre calcimimetika.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Parsabiv?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Parsabiv.

Andre oplysninger om Parsabiv

Den fuldstændige EPAR for Parsabiv findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Parsabiv, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information