Palonosetron Hospira

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-01-2019

Aktiv bestanddel:
palonosetronhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
A04AA05
INN (International Name):
palonosetron
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Kvalme, Opkastning, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Palonosetron Hospira is indicated in adults for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy;, the prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy. , Palonosetron Hospira is indicated in paediatric patients 1 month of age and older for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy and prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004069
Autorisation dato:
2016-04-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/004069

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-04-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvæske, opløsning

palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du får Palonosetron Hospira

3. Sådan gives Palonosetron Hospira

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Palonosetron Hospira hører til en gruppe lægemidler, der kaldes serotonin (5HT

)-antagonister.

Disse lægemidler kan blokere virkningen af det kemiske stof serotonin, der fremkalder kvalme og

opkastning.

Palonosetron Hospira anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi

mod kræft hos voksne, unge og børn, som er over en måned gamle.

2.

Det skal du vide, før du får Palonosetron Hospira

Du må ikke få Palonosetron Hospira:

hvis du er allergisk over for palonosetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Palonosetron Hospira:

hvis du har akut forstoppelse eller en sygehistorie med gentagne tilfælde med forstoppelse;

hvis du bruger Palonosetron Hospira sammen med andre lægemidler, som kan medføre en

abnorm hjerterytme såsom amiodaron, nicardipin, quinidin, moxifloxacin, erythromycin,

haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon;

hvis der i din egen eller i din families sygehistorie har været tilfælde af hjerterytmeforstyrrelser

(QT-forlængelse);

hvis du har andre hjerteproblemer;

hvis visse mineraler i dit blod, såsom kalium eller magnesium, er i ubalance, og det ikke er

behandlet.

Det frarådes at få Palonosetron Hospira i dagene efter kemoterapi, medmindre du får en ny

kemoterapicyklus.

Brug af anden medicin sammen med Palonosetron Hospira

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig,

herunder:

SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression

og/eller angst, herunder fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram;

SNRI’er (serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere), der anvendes til at behandle depression

og/eller angst, herunder venlafaxin, duloxetin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Hvis du er gravid, eller har mistanke om, at du er gravid, vil din læge ikke behandle dig med

Palonosetron Hospira, medmindre det er strengt nødvendigt.

Det er ukendt, om Palonosetron Hospira kan medføre skadelige virkninger, hvis det anvendes under

graviditet.

Det er ukendt, om Palonosetron Hospira udskilles i mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Palonosetron Hospira kan fremkalde svimmelhed eller træthed. Hvis du føler dig svimmel eller træt,

må du ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Palonosetron Hospira

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. at det i det

væsentlige er natriumfrit.

3.

Sådan gives Palonosetron Hospira

En læge eller en sygeplejerske vil normalt indsprøjte Palonosetron Hospira ca. 30 minutter før starten

af kemoterapi.

Voksne

Den anbefalede dosis af Palonosetron Hospira er 250 mikrogram, givet som en hurtig injektion

(bolusinjektion) i en blodåre.

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år)

Lægen vil bestemme dosis afhængigt af legemsvægt. Den maksimale dosis er imidlertid 1.500

mikrogram. Palonosetron Hospira vil blive givet som en langsom infusion i en vene.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Voksne:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

svimmelhed

forstoppelse

diaré

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

for højt eller for lavt blodtryk

unormal hjerterytme eller mangel på blodtilførsel til hjertet

ændring i blodårens farve, og/eller blodårerne bliver større

unormalt høje eller lave niveauer af kalium i blodet

høje niveauer af sukker i blodet eller urinen

lave niveauer af calcium i blodet

høje niveauer af pigmentet bilirubin i blodet

høje niveauer af bestemte leverenzymer

hævet stemningsleje eller angstfølelse

søvnighed eller søvnbesvær

nedsat appetit eller appetitløshed

svaghed, træthed, feber eller influenza-lignende symptomer

følelsesløshed, brændende, prikkende eller stikkende fornemmelse på huden

kløende hududslæt

nedsat syn eller øjenirritation

transportsyge

ringen for øret

hikke, luft i maven, tør mund eller fordøjelsesbesvær

mavesmerter

vandladningsbesvær

ledsmerter

unormalt ekg (QT-forlængelse)

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner som følge af indgift af Palonosetron Hospira. Tegn herpå kan være hævelse

af læberne, ansigtet, tungen eller halsen, vejrtrækningsbesvær eller kollaps; du kan måske også få et

kløende, ujævnt udslæt (nældefeber), en brændende fornemmelse eller smerte på injektionsstedet.

Børn og unge:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

svimmelhed

rykvise kropsbevægelser

unormal puls

hoste eller stakåndethed

næseblod

kløende hududslæt eller nældefeber

feber

smerter på infusionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt injektionsvæske skal bortskaffes.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Palonosetron Hospira indeholder:

Aktivt stof: palonosetron (som hydrochlorid). Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram

palonosetron. Hvert hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron.

Øvrige indholdstoffer: mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, vand til

injektionsvæsker, natriumhydroxid og saltsyre (til justering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Palonosetron Hospira injektionsvæske, opløsning, er en klar og farveløs opløsning, der leveres i en

pakning med ét type I-hætteglas med en chlorbutyl-gummiprop og aluminiumshætte, der indeholder 5

ml af opløsningen. Hvert hætteglas indeholder én dosis.

Fås i pakninger med 1 hætteglas med 5 ml opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holland

Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., Via Fosse Ardeatine, 2, 20060, Liscate (MI), Italien

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid).

Hvert hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Palonosetron Hospira er hos voksne indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med kraftigt

kvalmefremkaldende virkning,

forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med moderat

kvalmefremkaldende virkning.

Palonosetron Hospira er hos pædiatriske patienter i alderen 1 måned og ældre indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med kraftigt

kvalmefremkaldende virkning og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med

cancerkemoterapi med moderat kvalmefremkaldende virkning.

4.2

Dosering og administration

Palonosetron Hospira bør kun anvendes før indgift af kemoterapi. Lægemidlet bør indgives af

sundhedspersonale under passende lægelig supervision.

Dosering

Voksne

250 mikrogram palonosetron indgivet som en enkelt intravenøs bolus ca. 30 minutter før start af

kemoterapi. Palonosetron Hospira skal injiceres over 30 sekunder.

Effekten af Palonosetron Hospira ved forebyggelse af kvalme og opkastning fremkaldt af kemoterapi

med kraftigt kvalmefremkaldende virkning kan forstærkes ved at supplere med et kortikosteroid

indgivet inden kemoterapien.

Ældre

Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år):

20 mikrogram/kg (den maksimale totale dosis bør ikke overskride 1500 mikrogram) palonosetron

administreret som en enkelt 15-minutters intravenøs infusion, der begynder ca. 30 minutter før

påbegyndelse af kemoterapi.

Palonosetrons sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 1 måned er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data. Der foreligger begrænsede data om anvendelse af palonosetron til forebyggelse af kvalme

og opkastning hos børn under 2 år.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion.

Der findes ingen data vedrørende patienter med terminal nyresygdom, der er i hæmodialyse.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da palonosetron kan øge passagetiden i tyktarmen, skal patienter med en anamnese med obstipation

eller tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter indgiften. To tilfælde af obstipation med fækal

sammenpresning, der krævede hospitalisering, er blevet rapporteret i forbindelse med 750 mikrogram

palonosetron.

Ved alle testede dosisniveauer fremkaldte palonosetron ikke klinisk relevant forlængelse af QTc-

intervallet. Et specifikt og grundigt QT/QTc-studie med raske frivillige blev gennemført med henblik

på at opnå definitive data for palonosetrons virkning på QT/QTc (se pkt. 5.1).

Imidlertid skal der som for andre 5-HT3 antagonister udvises forsigtighed ved anvendelse af

palonosetron hos patienter, som har eller som muligvis vil udvikle forlænget QT-interval. Dette

omfatter patienter med en personlig anamnese eller familieanamnese med QT-forlængelse,

elektrolytforstyrrelser, kronisk hjertesvigt, bradyarytmi, eller ledningsforstyrrelser og patienter, der

tager antiarytmika eller andre lægemidler, der kan medføre QT-forlængelse eller

elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres før administration af en 5-

-antagonist.

Der har været rapporter om serotonergt syndrom ved anvendelse af 5-HT

-antagonister, enten alene

eller i kombination med andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI’er) og serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere (serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, SNRI’er). Der rådes til

passende observation af patienter med serotonergt syndrom-lignende symptomer.

Palonosetron Hospira bør ikke anvendes til at forebygge og behandle kvalme og opkastning i dagene

efter kemoterapi, medmindre det sker i forbindelse med anden indgift af kemoterapi.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. at det i det

væsentlige er natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Palonosetron metaboliseres hovedsageligt af CYP2D6, med et mindre bidrag af CYP3A4 og CYP1A2

isoenzymer. Baseret på in vitro-studier hæmmer eller fremmer palonosetron ikke CYP450 isoenzym i

klinisk relevante koncentrationer.

Kemoterapeutika

I prækliniske studier hæmmede palonosetron ikke den antineoplastiske virkning af de fem testede

kemoterapeutika (cisplatin, cyclophosphamid, cytarabin, doxorubicin og mitomycin C).

Metoclopramid

I et klinisk studie blev der ikke påvist nogen farmakokinetisk interaktion mellem en enkelt intravenøs

dosis palonosetron og steady state koncentration af oral metoclopramid, som er en CYP2D6-hæmmer.

CYP2D6-induktorer og -hæmmere

I en populations-farmakokinetisk analyse er det blevet vist, at der ikke var nogen signifikant virkning

på palonosetrons clearance, når det blev givet sammen med CYP2D6-induktorer (dexamethason og

rifampicin) og -hæmmere (herunder amiodaron, celecoxib, chlorpromazin, cimetidin, doxorubicin,

fluoxetin, haloperidol, paroxetin, quinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med kortikosteroider.

Serotonerge lægemidler (fx SSRI’er og SNRI’er)

Der har været rapporter om serotoninsyndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

-antagonister og

andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI’er og SNRI’er).

Andre lægemidler

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med analgetika, antiemetika/midler mod kvalme,

spasmolytika og antikolinergika.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data fra anvendelse af palonosetron til gravide. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryoets/fostrets

udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Der findes kun begrænsede data fra dyrestudier med

hensyn til passage gennem placenta (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med palonosetron ved graviditet hos mennesker. Palonosetron bør derfor ikke

anvendes til gravide kvinder, medmindre det af lægen anses for tvingende nødvendigt.

Amning

Da der ikke findes data vedrørende udskillelse af palonosetron i mælk, bør amning ophøre under

behandlingen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende effekten af palonosetron på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Da palonosetron kan fremkalde svimmelhed, døsighed og træthed, skal patienterne advares, når de

fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier hos voksne med en dosering på 250 mikrogram (totalt 633 patienter) var de hyppigst

observerede bivirkninger, der i det mindste muligvis var relaterede til Palonosetron Hospira,

hovedpine (9 %) og obstipation (5 %).

I kliniske studier blev følgende bivirkninger observeret som mulige eller sandsynlige i forbindelse

med palonosetron. De blev klassificeret som almindelige (≥1/100 til <1/10) eller ikke almindelige

(≥1/1.000 til <1/100). Efter markedsføring er der rapporteret om meget sjældne bivirkninger

(<1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Almindelige

bivirkninger

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige

bivirkninger

(≥1/1.000 til <1/100)

Meget sjældne

bivirkninger°

(<1/10.000)

Immunsystemet

Overfølsomhed, anafylaksi,

anafylaktiske/

anafylaktoide reaktioner og

shock

Metabolisme og ernæring

Hyperkaliæmi,

stofskiftesygdomme,

hypokalcæmi,

hypokaliæmi, anoreksi,

hyperglykæmi, nedsat

appetit

Psykiske forstyrrelser

Angst, euforisk stemning

Nervesystemet

Hovedpine

svimmelhed

Døsighed, insomni,

paræstesier, søvntrang,

perifer sensorisk neuropati

Øjne

Øjenirritation, amblyopi

Øre og labyrint

Transportsyge, tinnitus

Hjerte

Takykardi, bradykardi,

ekstrasystoler,

myokardieiskæmi,

sinustakykardi,

sinusarytmi,

supraventrikulære

ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypotension,

hypertension, misfarvning

af vener, distenderede

vener

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

diaré

Dyspepsi,

abdominalsmerter, øvre

abdominalsmerter,

mundtørhed, flatulens

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

Systemorganklasse

Almindelige

bivirkninger

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige

bivirkninger

(≥1/1.000 til <1/100)

Meget sjældne

bivirkninger°

(<1/10.000)

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis,

kløende udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgier

Nyrer og urinveje

Urinretention, glukosuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, feber, træthed,

varmefølelse,

influenzalignende sygdom

Reaktion på

injektionsstedet*

Undersøgelser

Forhøjede transaminaser,

QT-forlængelse i

elektrokardiogrammet

° Baseret på erfaring opnået efter markedsføring.

* Omfatter følgende: brænden, induration, ubehag og smerter.

Pædiatrisk population

I pædiatriske kliniske studier af forebyggelse af kvalme og opkastning induceret af kemoterapi med

moderat eller kraftigt kvalmefremkaldende virkning fik 402 patienter en enkelt dosis palonosetron (3,

10 eller 20 mikrog/kg). De følgende almindelige eller ikke almindelige bivirkninger blev rapporteret

for palonosetron, ingen blev rapporteret med en hyppighed på >1 %.

Systemorganklasse

Almindelige bivirkninger

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige bivirkninger

(≥1/1.000 til <1/100)

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed, dyskinesi

Hjerte

QT-forlængelse i

elektrokardiogram,

ledningsforstyrrelser,

sinustakykardi

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste, dyspnø, epistaxis

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis, pruritus,

hudsygdom, urticaria

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi, smerter på

infusionsstedet, reaktion på

infusionsstedet, smerter

Bivirkningerne blev evalueret hos pædiatriske patienter, der fik palonosetron i op til 4

kemoterapicyklusser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

Doser på op til 6 mg har været anvendt i kliniske studier hos voksne. Gruppen, der fik den højeste

dosis, udviste en lignende bivirkningsfrekvens sammenlignet med de andre dosisgrupper, og der blev

ikke observeret nogen dosis-respons virkninger. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle ske en

overdosering med Palonosetron Hospira, skal dette håndteres med understøttende behandling. Der er

ikke gennemført studier med dialyse. På grund af det store fordelingsvolumen er det dog usandsynligt,

at dialyse vil være en effektiv behandling af overdosering af Palonosetron Hospira.

Pædiatrisk population

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering i pædiatriske kliniske studier.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin-(5HT

)-antagonister,

ATC-kode: A04AA05

Palonosetron er en selektiv receptorantagonist med høj affinitet til 5HT

-receptoren.

I to randomiserede dobbelt blinde studier med sammenlagt 1.132 patienter, der fik moderat

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≤ 50 mg/m

, carboplatin, cyclophosphamid ≤

1.500 mg/m

og doxorubicin > 25 mg/m

, blev palonosetron 250 mikrogram og 750 mikrogram

sammenlignet med ondansetron 32 mg (halveringstid 4 timer) eller dolasetron 100 mg (halveringstid

7,3 timer) indgivet intravenøst på dag 1 uden dexamethason.

I et randomiseret, dobbeltblind studie med sammenlagt 667 patienter, der fik kraftigt

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≥ 60 mg/m

, cyclophosphamid > 1.500 mg/m

dacarbazine, blev palonosetron 250 mikrogram og 750 mikrogram sammenlignet med ondansetron 32

mg indgivet intravenøst på dag 1. Dexamethason blev givet profylaktisk før kemoterapi hos 67 % af

patienterne.

De væsentlige studier var ikke designet til at vurdere effekten af palonosetron ved sent indsættende

kvalme og opkastning. Den antiemetiske virkning blev iagttaget over 0-24 timer, 24-120 timer og 0-

120 timer. Resultaterne af studierne omhandlende moderat kvalmefremkaldende kemoterapi og for

studiet omhandlende kraftigt kvalmefremkaldende kemoterapi er opsummeret i de følgende tabeller.

Palonosetron var ikke dårligere sammenlignet med de stoffer, det blev sammenlignet med, i den akutte

fase af kvalme og opkastning både under regimener med moderat og kraftigt kvalmefremkaldende

behandling.

Selvom den relative virkning af palonosetron ved multiple behandlingscykler ikke er blevet

demonstreret i kontrollerede kliniske studier, fortsatte 875 patienter, der var inkluderet i de tre fase tre

studier, i et åbent sikkerhedsstudie og blev behandlet med palonosetron 750 mikrogram i op til 9

yderligere cykler med kemoterapi. Den samlede sikkerhed blev opretholdt gennem alle cyklerne.

Tabel 1: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi sammenlignet med ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Ondansetron

32 milligram

(n= 185)

Delta

Fuld respons (ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin)

97,5 % CI

0 – 24 timer

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 timer

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 timer

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fuld kontrol (fuld respons og ikke mere end let kvalme)

p-værdi

0 – 24 timer

76,2

65,4

10,8

24 – 120 timer

66,7

50,3

16,4

0,001

0 – 120 timer

63,0

44,9

18,1

0,001

Ingen kvalme (Likert skala)

p-værdi

0 – 24 timer

60,3

56,8

24 – 120 timer

51,9

39,5

12,4

0 – 120 timer

45,0

36,2

a

Intent-to-treat-kohorte.

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end –15 % viser ikke dårligere

kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 2: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi

a

sammenlignet med dolasetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 185)

Dolasetron

100 milligram

(n= 191)

Delta

Fuld respons (ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin)

97,5 % CI

0 – 24 timer

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 timer

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 timer

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Fuld kontrol (fuld respons og ikke mere end let kvalme)

p-værdi

0 – 24 timer

57,1

47,6

24 – 120 timer

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 timer

41,8

30,9

10,9

0,027

Ingen kvalme (Likert Scale)

p-værdi

0 – 24 timer

48,7

41,4

24 – 120 timer

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 timer

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Intent-to-treat-kohorte.

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end – 15 % viser ikke

dårligere kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 3: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med kraftigt kvalmefremkaldende kemoterapi

a

sammenlignet med ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 223)

Ondansetron

32 milligram

(n= 221)

Delta

Fuld respons (ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin)

97,5 % CI

0 – 24 timer

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 timer

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 timer

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fuld kontrol (fuld respons og ikke mere end let kvalme)

p-værdi

0 – 24 timer

56,5

51,6

24 – 120 timer

40,8

35,3

0 – 120 timer

37,7

29,0

Ingen kvalme (Likert skala)

p-værdi

0 – 24 timer

53,8

49,3

24 – 120 timer

35,4

32,1

0 – 120 timer

33,6

32,1

a

Intent-to-treat-kohorte.

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end – 15 % viser ikke

dårligere kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

-test. Signifikansniveau α=0,05.

Virkningen af palonosetron på blodtryk, hjerterytme og ekg-parametre, herunder QTc, var

sammelignelig med ondansetron og dolasetron i de kliniske CINV-studier. I ikke-kliniske studier

kunne palonosetron blokere de ionkanaler, der er involveret i den ventrikulære de- og repolarisering,

og stoffet kunne forlænge varigheden af aktionspotentialet.

Virkningen af palonosetron på QTc-intervallet blev undersøgt i et dobbeltblindet, randomiseret,

parallelt, placebo- og positivkontrolleret studie (moxifloxacin) i mænd og kvinder. Formålet var at

undersøge ekg-virkningen af intravenøst palonosetron ved enkeltdoser på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg i

221 raske studiedeltagere. Studiet viste ingen virkning på varigheden af QT/QTc-intervallet eller noget

andet ekg-interval ved doser på op til 2,25 mg. Der blev ikke fundet nogen kliniske signifkant ændring

af hjerterytmen, den atrioventrikulære overledning og repolariseringen af hjertet.

Pædiatrisk population

Forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning (CINV):

Sikkerheden og virkningen af palonosetron indgivet intravenøst i enkeltdoser på 3 μg/kg og 10 μg/kg

blev undersøgt i det første kliniske studie med 72 patienter i følgende aldersgrupper: > 28 dage til 23

måneder (12 patienter), 2 til 11 år (31 patienter) og 12 til 17 år (29 patienter), som fik kraftigt eller

moderat emetogen kemoterapi. Der blev ikke indberettet sikkerhedsmæssige problemer ved nogen af

de to doseringsniveauer. Den primære effektvariable var andelen af patienter med komplet respons

(CR, defineret som ingen emetisk episode og ingen behovsmedicin) i de første 24 timer efter

påbegyndelse af kemoterapi. Virkningen af palonosetron 10 μg/kg sammenlignet med palonosetron 3

μg/kg var henholdsvis 54,1 % og 37,1 %.

Palonosetrons virkning til forebyggelse af kemoterapifremkaldt kvalme og opkastning hos pædiatriske

cancerpatienter blev vist i et andet pivotalt non-inferioritetsstudie, der sammenlignede en enkelt

intravenøs infusion med palonosetron versus et regimen med intravenøst ondansetron. I alt 493

pædiatriske patienter i alderen 64 dage til 16,9 år, der fik kemoterapi med moderat (69,2 %) eller

kraftigt (30,8 %) kvalmefremkaldende virkning, blev behandlet med palonosetron 10 μg/kg (maks.

0,75 mg), palonosetron 20 μg/kg (maks. 1,5 mg) eller ondansetron (3 x 0,15 mg/kg, maks. dosis i alt

32 mg) 30 minutter før start af emetogen kemoterapi i løbet af cyklus 1. De fleste patienter på tværs af

alle behandlingsgrupper var ikke kemoterapinaive (78,5 %). De administrerede emetogene

kemoterapeutika omfattede doxorubicin, cyclophosphamid (<1.500 mg/m

), ifosfamid, cisplatin,

dactinomycin, carboplatin og daunorubicin. Adjuverende behandling med kortikosteroider, herunder

dexamethason, blev administreret sammen med kemoterapi hos 55 % af patienterne. Det primære

virkningsendepunkt var fuldstændigt respons (CR) i den akutte fase af den første kemoterapicyklus,

defineret som ingen opkastning, ingen opkastningsfornemmelser og ingen nødmedicin i løbet af de

første 24 timer efter start af kemoterapi. Virkning var baseret på påvisning af noninferioritet af

intravenøst palonosetron sammenlignet med intravenøst ondansetron. Noninferioritetskriterierne var

opfyldt, hvis den nedre grænse af 97,5 % konfidensintervallet for forskel i hyppigheden af

fuldstændigt respons for intravenøst palonosetron minus intravenøst ondansetron var over -15 %. I

grupperne med palonosetron 10 μg/kg, 20 μg/kg og ondansetron var andelen af patienter med CR

0-24t

henholdsvis 54,2 %, 59,4 % og 58,6 %. Da 97,5 % konfidensintervallet (stratum-justeret Mantel-

Haenszel-test) for forskel i CR

0-24t

mellem palonosetron 20 μg/kg og ondansetron var [-11,7 %; 12,4

%], viste 20 μg/kg palonosetron-dosen noninferioritet over for ondansetron.

Mens dette studie viste, at pædiatriske patienter har behov for en højere palonosetrondosis end voksne

for at forhindre kemoterapifremkaldt kvalme og opkastning, er sikkerhedsprofilen i overensstemmelse

med den fastlagte profil hos voksne (se pkt. 4.8). Farmakokinetiske data fremgår af pkt. 5.2.

Forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning (PONV):

Der blev udført to pædiatriske studier. Sikkerheden og virkningen af palonosetron indgivet intravenøst

i enkeltdoser på 1 μg/kg og 3 μg/kg blev sammenlignet i det første kliniske studie med 150 patienter i

aldersgrupperne > 28 dage til 23 måneder (7 patienter), 2 til 11 år (96 patienter) og 12 til 16 år (47

patienter), som fik foretaget elektiv kirurgi. Der blev ikke indberettet sikkerhedsmæssige problemer i

nogen af de to behandlingsgrupper. Andelen af patienter uden emesis 0-72 timer efter operation var

den samme efter palonosetron 1 μg/kg og 3 μg/kg (88 % versus 84 %)..

Det andet pædiatriske studie var et multicenter, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, randomiseret

enkeltdosis-noninferioritetsstudie med parallelle grupper og aktiv kontrol, der sammenlignede

intravenøst palonosetron (1 μg/kg, maks. 0,075 mg) versus intravenøst ondansetron. I alt 670

pædiatriske, kirurgiske patienter i alderen 30 dage til 16,9 år deltog. Det primære virkningsendepunkt,

fuldstændigt respons (CR: ingen opkastning, ingen opkastningsfornemmelser og ingen antiemetisk

nødmedicin) i løbet af de første 24 timer efter operationen, blev nået hos 78,2 % af patienterne i

palonosetron-gruppen, og hos 82,7 % i ondansetron-gruppen. Med den præspecificerede

noninferioritetsmargin på -10 % var det stratumjusterede Mantel-Haenszel statistiske noninferioritets-

konfidensinterval for forskellen i det primære endepunkt, fuldstændigt respons (CR), [-10,5; 1,7 %],

og derfor blev noninferioritet ikke påvist. Ingen nye sikkerhedsproblemer blev identificeret i nogen af

behandlingsgrupperne.

Se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter intravenøs indgift efterfølges et initialt fald i plasmakoncentrationen af en langsom elimination

fra kroppen med en middel terminal eliminationshalveringstid på ca. 40 timer. Middel maksimal

plasmakoncentration (C

) og arealet under koncentrations-tids kurven (AUC0-∞) er overvejende

dosis-proportional i dosisområdet fra 0,3–90 μg/kg hos raske studiepersoner og hos cancerpatienter.

Efter intravenøs indgift af tre doser 0,25 mg palonosetron én gang hver anden dag hos 11 patienter

med testikelkræft var den gennemsnitlige stigning (± SD) i plasmakoncentration fra dag 1 til dag 5 42

± 34 %. Efter intravenøs indgift af palonosetron 0,25 mg én gang dagligt i tre dage i 12 raske

studiedeltagere var den gennemsnitlige stigning (± SD) i plasma-palonosetronkoncentration fra dag 1

til dag 3 110 ± 45 %.

Farmakokinetiske simuleringer indikerer, at den overordnede eksponering (AUC0-∞) af 0,25 mg

intravenøst palonosetron én gang dagligt i 3 dage i træk var sammenlignelig med en enkelt iv-dosis på

0,75 mg, selvom C

for 0,75 mg enkeltdosen var højere.

Fordeling

Palonosetron i den anbefalede dosering fordeles i vid udstrækning i kroppen med et

fordelingsvolumen på ca. 6,9 til 7,9 l/kg. Ca. 62 % af palonosetron er bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Palonosetron elimineres ad to veje. Ca. 40 % elimineres gennem nyrerne, og ca. 50 % metaboliseres,

således at der dannes to primære metabolitter, som har mindre end 1% af palonosetrons 5HT

-receptor

antagonistvirkning. In vitro metabolismestudier har vist, at CYP2D6- og i mindre omfang CYP3A4-

og CYP1A2-isoenzymerne er involveret i metabolismen af palonosetron. Kliniske farmakokinetiske

parametre er imidlertid ikke signifikant forskellige ved sammenligning mellem stoffer, der er dårlige

og gode til at metabolisere CYP2D6-substrater. Palonosetron hæmmer ikke og inducerer ikke CYP-

isoenzymer i klinisk relevante koncentrationer.

Elimination

Efter en enkelt intravenøs dosis på 10 mikrogram/kg [

C]-palonosetron blev ca. 80 % af dosis

genfundet indenfor 144 timer i urinen med palonosetron udgørende ca. 40 % af den indgivne dosis

som uændret aktivt stof. Efter en enkelt intravenøs bolusindgift til raske studiepersoner var den totale

clearance fra kroppen af palonosetron 173 ± 73 ml/min og den renale clearance var 53 ± 29 ml/min.

Den lave totalkropsclearance og det store fordelingsvolumen førte til en terminal

eliminationshalveringstid i plasma på ca. 40 timer. Ti procent af patienterne har en middel terminal

eliminationshalveringstid, der er længere end 100 timer.

Farmakokinetik i specielle populationer

Ældre

Alder påvirker ikke palonosetrons farmakokinetik. Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos

ældre patienter.

Køn

Køn påvirker ikke palonosetrons farmakokinetik. Det er ikke nødvendigt med dosisjustering på grund

af køn.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske enkeltdosisdata for intravenøst palonosetron blev indhentet fra en undergruppe af

pædiatriske cancerpatienter (n=280), der fik 10 μg/kg eller 20 μg/kg. Når dosis blev øget fra 10 μg/kg

til 20 μg/kg, blev der observeret en dosisproportional forhøjelse i gennemsnitlig AUC. Efter en enkelt

intravenøs infusion med palonosetron 20 μg/kg var de rapporterede, maksimale plasmakoncentrationer

) ved slutningen af den 15-minutters infusion meget variable for alle aldersgrupper, og de havde en

tendens til at være lavere hos patienter < 6 år end hos ældre pædiatriske patienter. Den mediane

halveringstid var 29,5 timer i de samlede aldersgrupper, og i intervallet fra ca. 20 til 30 timer over alle

aldersgrupper efter administration af 20 μg/kg.

Den totale legemsclearance (l/t/kg) hos patienter fra 12 til 17 år var sammenlignelig med clearance hos

raske voksne. Der er tilsyneladende ingen forskelle i fordelingsvolumen, når det udtrykkes i l/kg.

Tabel 4: Farmakokinetiske parametre hos pædiatriske cancerpatienter efter intravenøs infusion

af palonosetron 20 μg /kg i løbet af 15 min og hos voksne cancerpatienter, der fik 3 eller 10 μg/kg

palonosetron-doser via intravenøs bolus.

Pædiatriske cancerpatienter

a

Voksne

cancerpatienter

b

<2 år

2 til <6 år

6 til <12

år

12 til

<17 år

3,0

μg/kg

10 μg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

AUC0-∞, h·μg/l

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8

(20,9)

81,8

(23,9)

t½, timer

24,0

23,3

30,5

56,4

(5,81)

49,8

(14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

, l/t/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16

(27,8)

0,10

(0,04)

0,13

(0,05)

Fordelingsvolumen

c, d,

l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20

(29,0)

7,91

(2,53)

9,56

(4,21)

Farmakokinetiske parametre udtrykt som geometriske gennemsnit (CV) undtagen for t

, som er

medianværdier.

Farmakokinetiske parametre udtrykt som aritmetiske gennemsnit (SD).

Clearance og fordelingsvolumen hos pædiatriske patienter blev beregnet med vægtjustering fra de

kombinerede dosisgrupper med 10 μg/kg og 20 μg/kg. Hos voksne er de forskellige dosisniveauer

indikeret i overskriften for søjlen

d Vss (steady state) er rapporteret for pædiatriske cancerpatienter, hvorimod Vz (terminal state) er

rapporteret for voksne cancerpatienter.

Nedsat nyrefunktion

Let til moderat nedsat nyrefunktion påvirker ikke signifikant palonosetrons farmakokinetiske

parametre. Svært nedsat nyrefunktion reducerer den renale clearance. Den totale kropsclearance hos

disse patienter er dog den samme som hos raske studiepersoner. Det er ikke nødvendigt med

dosisreduktion hos patienter med nyreinsufficiens. Der findes ingen farmakokinetiske data fra

hæmodialysepatienter.

Nedsat leverfunktion

Nedsat leverfunktion påvirker ikke signifikant palonosetrons totale kropsclearance sammenlignet med

raske studiepersoner. Medens den terminale eliminationshalveringstid og middel systemisk

eksposition for palonosetron er øget hos patienter med svært nedsat leverfunktion, giver dette ikke

anledning til dosisreduktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske studier blev der kun iagttaget virkninger af doser, der anses for at overstige den

maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe

klinisk relevans.

Prækliniske studier peger på, at palonosetron kun ved meget høje koncentrationer kan blokere

ionkanaler involveret i ventrikulær de- og repolarisation og forlænge aktionspotentialets varighed.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet,

embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Der findes kun begrænsede data

fra dyrestudier vedrørende passage over placenta (se pkt. 4.6).

Palonosetron er ikke mutagent. Høje doser af palonosetron (hver dosis medfører mindst 30 gange den

humane terapeutiske eksposition) indgivet dagligt i to år medførte en forøget frekvens af levertumorer,

endokrine neoplasmer (i thyreoidea, hypofyse, pancreas, binyremarv) og hudtumorer hos rotter, men

ikke hos mus. De tilgrundliggende mekanismer er ikke helt forstået, men på grund af de høje anvendte

doser og da Palonosetron Hospira er beregnet til enkelt dosering hos mennesker, betragtes disse fund

ikke som værende relevante i forhold til klinisk anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Dinatriumedetat

Natriumcitrat

Citronsyremonohydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type I glas hætteglas med en chlorobutyl-gummiprop og aluminiumsforsegling.

Findes i pakninger med 1 hætteglas indeholdende 5 ml opløsning.

6.6

Regler for bortskaffelse

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt injektionsvæske skal bortskaffes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1100/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 8. april 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173510/2016

EMEA/H/C/004069

EPAR - sammendrag for offentligheden

Palonosetron Hospira

palonosetron

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Palonosetron Hospira. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Palonosetron Hospira bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Palonosetron Hospira, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Palonosetron Hospira, og hvad anvendes det til?

Palonosetron Hospira anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af kemoterapi

(lægemidler til behandling af kræft). Det anvendes til voksne og børn på en måned og derover til

kemoterapi med lægemidler, som enten i kraftig grad udløser kvalme og opkastninger (såsom

cisplatin), eller som i moderat grad udløser kvalme og opkastninger (såsom cyclophosphamid,

doxorubicin eller carboplatin).

Palonosetron Hospira er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Palonosetron Hospira svarer til et

"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i EU, og som hedder Aloxi. Der kan indhentes

yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her

Palonosetron Hospira indeholder det aktive stof palonosetron.

Hvordan anvendes Palonosetron Hospira?

Palonosetron Hospira bør kun gives inden kemoterapi og udleveres kun efter recept. Det fås som en

injektionsvæske, opløsning, som skal indgives af en sundhedsperson ca. 30 minutter før kemoterapien

starter. Den anbefalede dosis til voksne er 250 mikrogram, som injiceres i en vene over 30 sekunder.

Det kan gives sammen med et corticosteroid (en anden type lægemiddel, der kan anvendes til

Palonosetron Hospira

EMA/173510/2016

Side 2/2

forebyggelse af kvalme og opkastninger) for at øge virkningen. Hos børn gives opløsningen ved

infusion (drop) i en vene over 15 minutter i en dosis på 20 mikrogram pr. kilo kropsvægt.

Hvordan virker Palonosetron Hospira?

Det aktive stof i Palonosetron Hospira, palonosetron, er en "5HT3-antagonist". Det betyder, at det

forhindrer et kemisk stof i kroppen kaldet 5-hydroxytryptamin (5HT, også kaldet serotonin) i at binde

sig til 5HT3-receptorerne i maven. Når 5HT binder sig til disse receptorer, medfører det normalt

kvalme og opkastning. Ved at blokere disse receptorer forebygger Palonosetron Hospira den kvalme og

de opkastninger, som ofte indtræder efter kemoterapi.

Hvordan er Palonosetron Hospira blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om palonosetron. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Palonosetron Hospira er et generisk lægemiddel, som gives ved injektion og

indeholder samme aktive stof som referencelægemidlet Aloxi.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Palonosetron Hospira?

Da Palonosetron Hospira er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det

samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Palonosetron Hospira godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Palonosetron Hospira er sammenligneligt med Aloxi. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Aloxi. Udvalget anbefalede, at

Palonosetron Hospira godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Palonosetron Hospira?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Palonosetron Hospira anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Palonosetron Hospira, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Andre oplysninger om Palonosetron Hospira

Den fuldstændige EPAR for Palonosetron Hospira findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Palonosetron Hospira, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information